Kristus og sabbatten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kristus og sabbatten"

Transkript

1 5 TIL SABBATTEN 3. MAJ 2014 Kristus og sabbatten Ugens vers Introduktion Og Jesus sagde til dem: Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er Menneskesønnen herre også over sabbatten. (Mark 2,27-28). De fleste kristne kirker fejrer søndagen som hviledag (selv om en stor del af søndagsholderne slet ikke hviler om søndagen). At holde søndagen er så udbredt blandt moderne kristne, at mange tror, at det er den kristne sabbat. Men sådan har det ikke altid været. Tvært imod. Oprindelig var kristendommen en forlængelse af den jødiske tro, og man smed ikke alle de symboler væk, som kom fra moderkirken. Heller ikke den syvende dag som sabbat. I en periode var Det Gamle Testamente den eneste bibel, de første kristne havde til at vejlede dem. Det er derfor ikke så mærkeligt, at emnet om en anden helligdag ikke kom på tale i kristendommen før mere end hundrede år efter Jesu himmelfart. Og det var ikke før det fjerde århundrede, med Konstantins påbud, at søndagshelligholdelse blev hovedkirkens regel. Selv efter Reformationen har næsten alle de kristne desværre vedblevet med at holde søndagen, til trods for at Bibelen lærer, at den syvende dag bliver ved med at være den sande sabbat. I denne uge vil vi studere Jesus og og hans holdning til sabbatten. Ugens tekster 1 Mos 2,1-3 Hebr 1,1-3 ApG 13,14 Mark 2,23-28 Joh 5,1-9 Es 65,17 46

2 SØNDAG 27. APRIL 2014 Den jødiske sabbat? 2 Mos 20,8-11 Selv om mange omtaler den syvende dag som den jødiske sabbat, viser Bibelen, at sabbatten allerede eksisterede mange hundrede år før jøderne. Dens rødder går helt tilbage til Skabelsen. 1 Mos 2,1-3 fortæller, at efter Gud havde fuldendt sin skabergerning på seks dage, hvilede han på den syvende dag og velsignede den syvende dag og helligede den. Dette viser tydeligt, hvilken høj stilling sabbatten har i Guds skaberværk. I tillæg til velsignelsen blev sabbatten også helliget. Gud lagde med andre ord nogle af sine egne egenskaber ind i dette tidsmindesmærke. 2 Mos 20, Mos 5,12-15 Sammenlign de to gengivelser af sabbatsbuddet. Hvordan forholder disse sig til teorien om, at sabbatten kun er for jøderne? Den mest iøjnefaldende forskel mellem disse to bud er begrundelsen for sabbatshelligholdelsen. 2 Mosebog er en direkte henvisning til 1 Mos 2,3, idet den ophøjer det faktum, at Gud både velsignede og helligede sabbatten. 5 Mosebog derimod henviser til Israels guddommelige befrielse fra egyptisk slaveri som baggrund for at holde sabbatten. På baggrund af teksten i 5 Mosebog mener mange, at sabbatten kun er for jøderne. Men dette argument overser fuldstændigt den kendsgerning, at teksten i 2 Mosebog henviser til skabelsen, hvor Gud indstiftede sabbatten for hele menneskeheden. Henvisningen til befrielsen fra Egypten i 5 Mos 5,15 peger på den frelse, vi har i Kristus. Derfor er sabbatten ikke kun et symbol på skabelse, men også på befrielse, to temaer, som mange steder i Bibelen knyttes sammen (Hebr 1,1-3; Kol 1,13-20; Joh 1,1-4). Kun fordi Jesus er vores skaber, kan han også være vores frelser, og den syvende dag som sabbat er et symbol på begge disse sider af hans gerning. Til at tænke over Alle og enhver kan påstå, at de hviler i Kristus. Hvordan har du oplevet, at du finder hvile ved at holde den syvende dag som sabbat? 47

3 MANDAG 28. APRIL 2014 En dag til hvile og tilbedelse Luk 4,16 Ifølge Kol 1,16 og Hebr 1,2 var Kristus direkte involveret i skabelsesprocessen, før han blev menneske. Disse tekster fortæller, at i ham blev alting skabt. Paulus udtrykker videre, at Kristus havde del i skabelsen af både det synlige og det usynlige (Kol 1,16-17), hvilket selvfølgelig indbefatter sabbatten. Selv om Kristus havde en central rolle i skabelsen, underkastede han sig sin fars bud, da han blev menneske (Joh 15,10). Som vi har set tidligere i vores studium dette kvartal, var Jesus imod visse traditioner og benyttede enhver anledning til at korrigere religiøs opførsel, som ikke var baseret på Guds vilje. Hvis det havde været hans hensigt at afskaffe sabbatsbuddet, havde han haft rigelig mulighed for at gøre det. De fleste sabbatstekster i Det Gamle Testamente taler om sabbatten som en hviledag. I mange moderne sprog kan ordet hvile give det indtryk, at sabbatten skal bruges til at sove og slappe af. Og selv om vi afgjort kan nyde disse aktiviteter om sabbatten, er den sande betydning af hvile ophør eller pause. Sabbatten er en tidsperiode, hvor vi kan tage en pause fra vores rutinearbejde fra de seks første dage i ugen og tilbringe speciel tid sammen med Skaberen. På Jesu tid holdt jøderne en ugentlig gudstjeneste på sabbatten (se Luk 4,16). Hvis man boede i Jerusalem, samledes man til særlige bedegudstjenester i templet, hvor liturgien var anderledes end de andre seks dage. Jøder i andre dele af verden oprettede synagogerne, hvor de samledes til tilbedelse og sociale sammenkomster. Hvis der var mindst ti mænd (en minyan) til stede om sabbatten, kunne der holdes en gudstjeneste. ApG 13, ; 16,13; 17,2; 18,4 Hebr 4,9 Hvad fortæller disse tekster om sabbatshelligholdelsen blandt de første kristne? Hvad fortæller det om dem, som hævder, at sabbatten blev forandret til søndag til minde om opstandelsen? Med deres jødiske baggrund var det naturligt for de første kristne at tilbede på den dag, som Det Gamle Testamente foreskriver. Og selv tyve år efter Jesu himmelfart var det stadigvæk Paulus vane at gå i synagogen om sabbatten (ApG 17,2). Der er altså intet bibelsk bevis på, at de første kristne holdt søndag i stedet for sabbat. 48

4 TIRSDAG 29. APRIL 2014 En tid til glæde Mark 2,17-28 Mange af dem, som hævder at holde sabbatten, forstår ikke, hvad det vil sige. Ligesom nogle af farisæerne på Jesu tid findes der i dag mennesker, som har omgivet sabbatten med høje hegn af regler og forskrifter, mens andre har gjort den til en dag, der næsten ikke er anderledes end resten af ugen. Det er meningen, at sabbatten skal være en glæde, ikke en byrde; men dagen skal stadig holdes hellig. Mens Jesus var her på jorden, havde nogle af de religiøse ledere omgivet sabbatten med 39 andre særlige bud. De påstod, at hvis folk kunne holde de 39 bud, ville sabbatten blive holdt fuldkomment. Som en følge af denne måske velmente lovgivning var sabbatten, som virkelig var ment som en glædesdag, for mange blevet et tungt åg. Mark 2,23-28 Læs teksten nøje. Hvorfor plukkede disciplene aks? Antyder teksten, at Jesus deltog sammen med disciplene? Blev nogen bibelske love brudt, og i så fald hvilke? Mens Jesus og hans sultne disciple en sabbat gik igennem en mark, begyndte disciplene at plukke korn for at stille deres sult. Selv om det ikke var deres mark, var deres handling tilladt i Moseloven (se 5 Mos 23,25), selv om farisæerne fortolkede det som brud på en anden lov, der forbød pløjning og indhøstning om sabbatten (se 2 Mos 34,21). Jesus spiste tilsyneladende ikke noget af kornet; men han tog sig tid til at forsvare disciplenes handlinger. Jesus mindede farisæerne om, at selv David og hans mænd havde spist af de forbudte skuebrød i helligdommen, da de var sultne. I Mark 2,27-28 udtalte Jesus, at sabbatten var blevet til for menneskenes skyld, ikke omvendt. Sabbatten var med andre ord ikke skabt for at blive tilbedt, men for at give muligheden for at tilbede. Det er ikke meningen, at sabbatten, som er Guds gave til alle mennesker, skal undertrykke os, men give frihed. Den er i sandhed en måde, hvorpå vi kan opleve hvile og frihed i Kristus. Til at tænke over Nævn nogle ting, som du kan gøre om sabbatten, som det ikke er så let at gøre på de andre dage i ugen. Tænk over dette og bring dit svar til klassen på sabbatten. 49

5 ONSDAG 30. APRIL 2014 En tid til helbredelse Luk 13,16 Da Gud havde skabt verden, sagde han, at alt var godt (1 Mos 1,31) og uden tvivl på enhver måde fuldkomment. Men da synden kom ind i verden, blev skaberværket ødelagt og ondt, noget, der kan ses alle vegne. Mennesket, som blev skabt i Guds billede, blev underlagt sygdom, svækkelse og død. Vi siger ofte, at døden er en del af livet; men døden er i virkeligheden fornægtelse af livet, ikke en del af det. Det var aldrig meningen, at vi skulle opleve døden. Når vi tænker over, hvad Guds oprindelige plan var for menneskene, er det ikke så overraskende, at nogle af Jesu mest dramatiske helbredelser fandt sted om sabbatten. 50 Mark 3,1-6 Luk 13,10-17 Joh 5,1-9; 9,1-14 Til at tænke over Repeter nogle af de helbredelser, som fandt sted om sabbatten. Hvilke lærdomme finder vi i disse mirakler om sabbattens egentlige hensigt? Hvert eneste tilfælde af sabbatshelbredelse er imponerende og er med til at vise sabbattens egentlige betydning. Før Jesus helbredte manden med den visne hånd (Mark 3,1-6), stillede han et retorisk spørgsmål. Er det tilladt at gøre noget godt eller at gøre noget ondt på en sabbat, at frelse liv eller at slå ihjel? (Mark 3,4). Hvis man på den dag, som er en befrielsesdag, har mulighed for at hjælpe nogen, der lider, bør man så ikke gøre det? Miraklet med den krumbøjede kvinde viser på en mægtig måde sabbattens befriende hensigt (Luk 13,10-17). Da Jesus blev kritiseret for at have helbredt, spurgte han: Men denne Abrahams datter, som Satan har holdt bundet i hele atten år, burde hun ikke løses af denne lænke på sabbatten? (Luk 13,16). Befrielsestemaet er også til stede i beretningen om helbredelsen af den lamme ved Betesda dam, som havde været syg i 38 år (Joh 5,1-9), og helbredelsen af den blindfødte (Joh 9,1-14). Som svar på farisæernes anklage om, at Jesus brød sabbatten ved at helbrede, mindede han dem om, at: Min fader arbejder stadig, og jeg arbejder også (Joh 5,17). Hvis Gud ikke tillod helbredelsen, ville den ikke have fundet sted. Når det drejer sig om at hjælpe mennesker i nød, hviler Gud aldrig. Hvad bør vi lære af disse religiøse lederes fejl mht. hvordan forudindtagne meninger kan gøre os blinde over for selv de mest indlysende sandheder?

6 TORSDAG 1. MAJ 2014 En ny skabning Sabbatten minder os ikke kun om Guds skaberevne; den peger også på hans løfter om genoprettelse. Gennem hver eneste helbredelse om sabbatten blev løftet om evig genoprettelse forstærket på en mægtig måde. På sin egen specielle måde giver sabbatten os et overblik, som når helt tilbage til jordens tidligste historie og rækker frem til menneskenes evige skæbne. Igen kan vi sige, at sabbatten viser hen til både skabelsen og frelsen. Gud har allerede skabt denne verden en gang. Men pga. synden er hans skaberværk blevet ødelagt. Denne ødelæggelse vil dog ikke vare evigt. Et nøglepunkt i frelsesplanen er genoprettelse, ikke kun for jorden, men hvad der er endnu vigtigere, også for menneskene, som blev skabt i hans billede, og som vil blive genoprettet til dette billede og bo på den nye jord. Den samme Gud, som skabte den første jord, hvis gerning vi fejrer hver syvende dag, vil skabe en ny jord. Tænk over, hvor vigtigt det må være for os at huske skabelsen, siden vi er blevet befalet at gøre det på en særlig måde en gang om ugen. Læs de følgende tekster. Hvilket budskab indeholder hver af dem, som kan kædes sammen med sabbattens betydning? Es 65,17 Es 66,22 2 Pet 3,9-13 Åb 21,1 2 Kor 5,17 Gal 6,15 Åb 21,5 Sabbatten forkynder, at han, som skabte alle ting i himlen og på jorden, og ved hvem alle ting består, er menighedens hoved, og at vi ved hans magt er blevet forligt med Gud... Sabbatten er et tegn på Kristi magt til at helliggøre os. Sabbatten gives som tegn på hans helliggørende kraft til alle dem, der ved Kristus bliver en del af Guds Israel. (Ellen White, The Desire of Ages, s ) Til at tænke over Hvilke praktiske ting kan du gøre for at tillade Guds kraft at helliggøre dig? Hvilke valg foretager du i hverdagen, som enten hjælper eller forhindrer denne skabende proces i dig? 51

7 FREDAG 2. MAJ 2014 Læs Ellen White Lige fra begyndelsen af den store strid i himlen har det været Satans hensigt at omstyrte Guds lov. Det var med dette for øje, han begyndte sit oprør mod Skaberen, og siden han blev nedstyrtet fra himlen, har han fortsat den samme kamp på jorden. At bedrage menneskene og få dem til at overtræde Guds lov er det mål, han stadig forfølger. Hvad enten dette mål nås ved at forkaste hele loven eller kun én af dens forskrifter, vil det endelige resultat blive det samme. Den, som fejler blot på ét punkt, viser foragt for hele loven; hans indflydelse og eksempel er og bliver overtrædelsen; han er blevet skyldig i dem alle (Jak 2,10). Ellen White, The Great Controversy, s. 582). Spørgsmål til drøftelse 1. Se på citatet herover, som er en udvidet gengivelse i forhold til det, som er brugt i indledningen til dette kvartal. På hvilken måde er sabbatten og det, der er sket med den i kristendommen, med til at hjælpe os til at forstå Satans angreb på Guds lov? 2. I Mark 3,2; Luk 13,14; Joh 5,18 og 9,16 beskyldes Jesus for at bryde sabbatten. Læs igen 2 Mos 20,8-11 og vurder, om denne beskyldning holder. Hvad vil du sige til dem, som hævder, at disse skriftsteder beviser, at Jesus brød sabbatsbuddet? 3. Gennemgå i klassen jeres svar på det sidste spørgsmål i tirsdagsafsnittet. Nævn forskellige ting, som sabbatten giver mulighed for at gøre, som der måske ellers ikke er tid til på de andre dage pga. verdslige forpligtelser. 4. Tænk over din egen erfaring med sabbatten. Er sabbatten en befrielse, hvile og frigørelse for dig, eller er det en afskrækkende dag med tvang og stress? Hvordan kan du lære at glædes over sabbatten, at gøre den frydefuld, som vi loves i dette vers: Hvis du tager dig i vare på sabbatten og ikke driver handel på min hellige dag, hvis du kalder sabbatten frydefuld og Herrens hellige dag ærværdig, hvis du ærer den ved ikke at gøre, som du plejer, drive handel og træffe aftaler, så skal du glæde dig over lykken hos Herren (Es 58,13-14)? 52

8 DIALOG TIL SABBATTEN 3. MAJ 2014 Aktiviteter og dialog Guds Ord I skabelsesugen udtaler Gud dagligt, at alt var godt. Om sabbatten siges dette ikke; men i stedet fortælles vi, at Gud helligede sabbatten (1 Mos 2,1-3). Så bevægelsen i beskrivelsen går fra god til hellig. Hvordan opfatter du forskellen mellem disse to adjektiver? I Jesu helbredelse af den krumbøjede kvinde bliver sabbatten et ægte udtryk for befrielse (Luk 13,10-17), helt i overensstemmelse med Lukas gengivelse af Jesu programprædiken i kapitel 4, Hvorfor tror du, at netop sabbatsdagen var et så fortræffeligt udtryk for befrielse og frihed? (Se også 2 Mos 20,1-2 og 5 Mos 5,15). Uddybende spørgsmål Tænk over begrebet frihed: hvordan kan det, ikke at skulle gøre en masse rutinehandlinger, være med til at give os frihed til åndelige og medmenneskelige aktiviter? Kan dette hele tiden at føle forpligtelse blive et problem i personforhold mellem gode venner? Hvad gør Gud glad om sabbatten? Hvordan kan vi gøre sabbatten til en glædesdag for børn og unge samtidig med, at vi nyder det, som har evighedsværdi, ikke blot midlertidige eller overfladiske glæder? Mødet med dagligdagen Personligt kristenliv Saml gode ideer til sabbatsaktiviteter fra klassens medlemmer, eller inviter evt. en gæst til at dele sine gode sabbatsoplevelser med klassen. Del et vidnesbyrd med din klasse om en af dine bedste sabbatter! Sabbatshelligholdelse i de nordiske lande betyder om vinteren, at vi planlægger dagen meget bevidst for at kunne være rede ved solnedgang. Tænk over, hvilken betydning det har for dine sabbatter, at du er bevidst om helligholdelsen, og at du forebereder den. Hvordan kan vi gøre dagen til en endnu større glædesdag for børn og unge ved at forberede sabbatten? 53

9 NOTER TIL SABBATTEN 3. MAJ 2014 Forstå det bedre Bente Bagger Larsen var en dansk teolog, hvis bog Konflikten om gudstjenesten. Sabbatten i Lukasevangeliet blev udgivet i 2003 af Århus Universitetsforlag. Det er et usædvanligt værk, fordi en luthersk teolog her gør det klart, at Jesus i Lukasevangeliet tydeligt er sabbatsholder og bekræfter sabbattens store åndelige betydning. Inviter evt. en præst eller anden ekspert til at læse bogen igennem og dele noget af dens indhold med din klasse. Mark 2,23-28 blev skrevet til den kristne menighed i Rom op til 30 år efter begivenheden. Hvis Jesus havde ophævet sabbatten, var dette en oplagt anledning for Markus til at sige det. Men i stedet underviste Markus om, hvordan sabbatten skulle holdes. Det var dermed forudsat, at den stadig blev holdt og skulle holdes hellig. Når Lukas i Apostlenes Gerninger 17,2 fortæller, at Paulus efter sædvane gik i synagogen om sabbatten, bruger han nøjagtigt det samme udtryk, som han anvendte om Jesus i Lukasevangeliet 4,16. Før og efter korset gjorde ingen forskel med hensyn til sabbatten. Noter 54

10 NOTER Missionsberetningerne for 2. kvartal 2014, var desværre ikke klar fra Generalkonferencen ved redaktionens afslutning. Find missionsberetningerne på adventist.dk (i bunden af siden under genveje > Bibelstudium) eller benyt de eftersendte tryk, som hver menighed modtager, så snart de er klar. 55

Sabbatten. Ugens vers. Introduktion

Sabbatten. Ugens vers. Introduktion 11 Sabbatten TIL SABBATTEN 13. SEPTEMBER 2014 Ugens vers Introduktion Og Jesus sagde til dem: Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er Menneskesønnen herre

Læs mere

#19 Sabbaten Guds tegn på tro

#19 Sabbaten Guds tegn på tro #19 Sabbaten Guds tegn på tro I en tidligere lektie lærte vi, at vejen til frelse udelukkende kan opnås gennem Jesus Kristus. Kun ved tro på Jesus, kan hans fuldkomne retfærdighed blive vores. Gud har

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN ISSN 1603-6905 ISBN 978 87 7532 566 5 BIBEL STUDIUM Kristus og 2hans lov April Maj Juni 2014 1. 2. KVARTAL 2007 2014 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 2. kvartal Forfatter Kristus og hans lov Keith Burton

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Guds lov og Kristi lov

Guds lov og Kristi lov 8 TIL SABBATTEN 24. MAJ 2014 Guds lov og Kristi lov Ugens vers Introduktion Ugens tekster Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed.

Læs mere

Den første dimension: RÆK OP

Den første dimension: RÆK OP Den første dimension: RÆK OP Jesus har forklaret, hvordan hver enkelt person bør prioritere: Søg først Guds rige og hans retfærdighed (Matt. 6:25-34). Hvad er dette rige, hvor er det, og hvem er kongen?

Læs mere

Kristus loven og evangeliet

Kristus loven og evangeliet 9 TIL SABBATTEN 31. MAJ 2014 Kristus loven og evangeliet Ugens vers Introduktion For loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. (Joh 1,17). Et hundrede år før Kristus skrev den

Læs mere

Kristi død og loven. Ugens vers. Introduktion

Kristi død og loven. Ugens vers. Introduktion 6 TIL SABBATTEN 10. MAJ 2014 Kristi død og loven Ugens vers Introduktion Så er også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi legeme, for at I skal tilhøre en anden, ham der er opstået fra de døde,

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER.

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER. 2 Mos 20,3-17 De ti bud blev givet af Gud til hans udvalgte folk, det jødiske folk, mere end 1200 år, før Jesus blev født. Men de er også en rettesnor for kristne. Budene hjælper os ikke til at blive frelst.

Læs mere

Guds rige. Ugens vers. De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29).

Guds rige. Ugens vers. De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29). 11 Guds rige TIL SABBATTEN 13. JUNI 2015 Ugens vers Introduktion De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29). Guds rige er et af hovedemnerne og af stor betydning

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Studie 8 Sabbatten 47

Studie 8 Sabbatten 47 Studie 8 Sabbatten 47 Åbent spørgsmål Hvornår har du været så frustreret, at du ikke helt kunne styre dine følelser? Hvad skete der? Åbningshistorie Jeg var ikke kun frustreret over graffitien på kirkemuren

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

At vokse i Kristus. Jesus svarede ham: Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. (Joh 3,3).

At vokse i Kristus. Jesus svarede ham: Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. (Joh 3,3). 6 TIL SABBATTEN 9. AUGUST 2014 At vokse i Kristus Ugens vers Introduktion Jesus svarede ham: Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. (Joh 3,3). Nikodemus

Læs mere

Bibelen. Kendte fra Bibelen Hvilke bibelske personer kender du?

Bibelen. Kendte fra Bibelen Hvilke bibelske personer kender du? Bibelen Hvilket af disse bibelvers synes du bedst om? Hvorfor? Jesus siger: Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende! (Matt 28,20) Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre

Læs mere

Sjælens afguder (og andre af Jesu lærdomme)

Sjælens afguder (og andre af Jesu lærdomme) 9 Sjælens afguder (og andre af Jesu lærdomme) TIL SABBATTEN 28. MAJ 2016 Ugens vers Introduktion På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte: Hvem er den største i Himmeriget? (Matt 18,1). Vi mennesker

Læs mere

Sønnen. Ugens vers. Introduktion

Sønnen. Ugens vers. Introduktion 2 Sønnen TIL SABBATTEN 12. JULI 2014 Ugens vers Introduktion For end ikke Menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. (Mark 10,45). Efter

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Døbt af og fyldt med Helligånden

Døbt af og fyldt med Helligånden 5 TIL SABBATTEN 4. FEBRUAR 2017 Døbt af og fyldt med Helligånden Ugens vers Introduktion Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Jobs løser. Ugens vers

Jobs løser. Ugens vers 12 Jobs løser TIL SABBATTEN 17. DECEMBER 2016 Ugens vers Indledning Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud (Es

Læs mere

Peter og klippen. Ugens vers. Så spurgte han dem: Men I, hvem siger I, at jeg er? (Matt 16,15). Introduktion

Peter og klippen. Ugens vers. Så spurgte han dem: Men I, hvem siger I, at jeg er? (Matt 16,15). Introduktion 8 Peter og klippen TIL SABBATTEN 21. MAJ 2016 Ugens vers Introduktion Så spurgte han dem: Men I, hvem siger I, at jeg er? (Matt 16,15). Fra da af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle

Læs mere

Den lovede vækkelse: Guds opgave fuldført

Den lovede vækkelse: Guds opgave fuldført 13 TIL SABBATTEN 28. SEPTEMBER 2013 Den lovede vækkelse: Guds opgave fuldført Ugens vers Introduktion Brødre, vær tålmodige indtil Herrens komme. Tænk på, hvordan bonden tålmodigt må vente på sin jords

Læs mere

Kristus og loven i Bjergprædikenen

Kristus og loven i Bjergprædikenen 4 TIL SABBATTEN 26. APRIL 2014 Kristus og loven i Bjergprædikenen Ugens vers Introduktion Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for

Læs mere

studie 6 Skabelsen 38

studie 6 Skabelsen 38 studie 6 Skabelsen 38 Åbningshistorie Jeg kiggede overvældet på børnehavens stolte udstilling af kartonportrætter og prøvede at finde resultatet af min søns kreative udfoldelser. Billederne på væggen var

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

Påske. Påsketest. Vidste du det om påsken? Hvad ved du om Jesus og påsken? ... ... ... ...

Påske. Påsketest. Vidste du det om påsken? Hvad ved du om Jesus og påsken? ... ... ... ... Påske Hvad ved du om Jesus og påsken? Påsketest Hvad plejer du at gøre til påske, nu eller da du var yngre? At få påskeæg med slik At være på skiferie At lave påskekyllinger med fjer At udsmykke æg At

Læs mere

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten.

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten. Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 27. juli 2014 Kirkedag: 6.s.e.Trin/B Tekst: Matt 19,16-26 Salmer: Gørløse: 402 * 356 * 414 * 192 * 516 LL: 402 * 447 * 449 *414 * 192 * 512,2 * 516 I De

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus.

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus. 1 Herredømme og liv Romerne 5:17 Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste,

Læs mere

Hviledagen. 2.Mos.16:25-29. 2 1.Mos.2:2-3. 1 Mat.19:4-7 og 1.Mos.1:17+5:2

Hviledagen. 2.Mos.16:25-29. 2 1.Mos.2:2-3. 1 Mat.19:4-7 og 1.Mos.1:17+5:2 Hviledagen Der er to ordninger, der går tilbage til skabelsen: Ægteskabet, 1 og hviledagen. 2 Begge ordninger er indeholdt i de ti bud som bud nummer 3 og 6 efter den lutherske inddeling. 3 Det er samtidig

Læs mere

Helligånden og Åndens gaver

Helligånden og Åndens gaver 8 Helligånden og Åndens gaver TIL SABBATTEN 25. FEBRUAR 2017 Ugens vers Introduktion Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel

Læs mere

Skabelsen, et bibelsk tema

Skabelsen, et bibelsk tema 4 TIL SABBATTEN 26. JANUAR 2013 Skabelsen, et bibelsk tema Ugens vers Introduktion Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden,

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Kristi rige og loven. Ugens vers. Introduktion

Kristi rige og loven. Ugens vers. Introduktion 13 TIL SABBATTEN 28. JUNI 2014 Kristi rige og loven Ugens vers Introduktion Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren: Jeg lægger min lov i deres indre og

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Rejs dig og gå! Tro og helbredelse

Rejs dig og gå! Tro og helbredelse 4 TIL SABBATTEN 23. APRIL 2016 Rejs dig og gå! Tro og helbredelse Ugens vers Introduktion Hvad er det letteste, at sige: Dine synder tilgives dig, eller at sige: Rejs dig og gå? (Matt 9,5). Hvis du skulle

Læs mere

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag.

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. maj 2014 Kirkedag: 4.s.e.påske/B Tekst: Joh 8,28-36 Salmer: SK: 588 * 583 * 492 * 233,2 * 339 LL: 588 * 338 * 583 * 492 * 233,2 * 339 Som allerede nævnt

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 28. august 2016

14. søndag efter trinitatis 28. august 2016 Kl. 9.00 Bjolderup Kirke 750, 41; 157, 483 Kl. 10.30 Burkal Kirke 749, 658, 60; 157, 70 Tema: Oprejsning Evangelium: Joh. 5,1-15 "Vil du være rask?" Ved en af jødernes fester kom Jesus til Jerusalem. Han

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Helligåndens personlighed

Helligåndens personlighed 4 Helligåndens personlighed TIL SABBATTEN 28. JANUAR 2017 Ugens vers Introduktion Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har

Læs mere

Kristi Himmelfartsdag

Kristi Himmelfartsdag Kristi Himmelfartsdag Salmevalg Indgangssalme: Til Himmels fór den ærens drot, 252 Salme mellem læsninger: Til Himlene rækker, 31 Salme før prædiken: Hvad er det at møde, 249 Salme efter prædiken: Din

Læs mere

Guds lov. Elsker I mig, så hold mine bud. (Joh 14,15). Ugens vers. Introduktion

Guds lov. Elsker I mig, så hold mine bud. (Joh 14,15). Ugens vers. Introduktion 10 Guds lov TIL SABBATTEN 6. SEPTEMBER 2014 Ugens vers Introduktion Elsker I mig, så hold mine bud. (Joh 14,15). Selv om mange af lederne i Israel i høj grad ophøjede loven, misforstod nogle af dem dens

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Lærdomme fra Jobs Bog

Lærdomme fra Jobs Bog 14 Lærdomme fra Jobs Bog TIL SABBATTEN 31. DECEMBER 2016 Ugens vers Indledning Vi priser jo dem salige, der holdt ud; I har hørt om Jobs udholdenhed og har set, hvordan Herren lod det gå ham til sidst,

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født?

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? MENNESKESØNNEN Kapitel 1 Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? Hvad viste sig på himlen, da Jesus blev født? Hvem kom for at fejre hans fødsel? Hvordan

Læs mere

Helligånden og et helligt liv

Helligånden og et helligt liv 6 TIL SABBATTEN 11. FEBRUAR 2017 Helligånden og et helligt liv Ugens vers Introduktion Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevare fuldt ud jeres ånd og sjæl og legeme lydefri ved vor Herre Jesu

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Kaldet til discipelskab

Kaldet til discipelskab 4 TIL SABBATTEN 25. APRIL 2015 Kaldet til discipelskab Ugens vers Introduktion Og henvendt til alle sagde Jesus: Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Din tro har frelst dig!

Din tro har frelst dig! Din tro har frelst dig! Luk 17,11-19 14. søndag efter Trinitatis Salmer: 15-750-448-325-439/477-375 Alt står i Guds faderhånd, hvad han vil, det gør hans Ånd. I Jesu navn, amen! Sognepræst Tine Aarup Illum

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Ydmyghed Salmer: 747, 392, 334; 601, 260 Evangelium: Luk. 14,1-11 "Enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges". Sådan er det i vores forhold til hinanden og endnu mere i vores

Læs mere

Korsfæstet og opstanden

Korsfæstet og opstanden 13 Korsfæstet og opstanden TIL SABBATTEN 27. JUNI 2015 Ugens vers Introduktion Menneskesønnen skulle overgives i syndige menneskers hænder og korsfæstes og opstå på den tredje dag. (Luk 24,7). Lige fra

Læs mere

Jesus og Kristus. Hvem er Jesus? Lektion 7

Jesus og Kristus. Hvem er Jesus? Lektion 7 Lektion 7 Jesus og Kristus Han blev født i en stald, og var ven med de forkerte. Jesus. Guds søn. Menneskesønnen. Befrieren. Frelseren. Kristus. En mand med mange betydninger, som har betydet meget for

Læs mere

Tro med gerninger. Ugens vers. For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt.

Tro med gerninger. Ugens vers. For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. 6 TIL SABBATTEN 8. NOVEMBER 2014 Tro med gerninger Ugens vers Introduktion For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. (Jak 2,26). Han var en fremgangsrig læge og forstander i

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden TROENS GRUNDVOLD Byg på grundvolden JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Som kristne er det meningen at vi skal vokse i troen. Denne vækst er en process der vi hele tiden bliver mere lig Jesus, ved

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i fasten

Prædiken til 1. søndag i fasten Prædiken til 1. søndag i fasten Salmer: DDS 432: Det lille litani erstatter indgangsbønnen DDS 336: Vor Gud han er så fast en borg DDS 698: Kain, hvor er din bror DDS 639: Når i den største nød vi stå

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

2. søndag efter trinitatis 25. juni 2017

2. søndag efter trinitatis 25. juni 2017 Kl. 9.00 Kl. 10.30 Burkal Kirke Bjolderup Kirke (med nadver) Tema: Undskyldninger er der nok af Salmer: 747, (596), 289; 385, 356 Evangelium: Luk. 14,16-24 En stor og fantastisk fest. Sådan er Guds rige.

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Discipelskab og Guds ord

Discipelskab og Guds ord 1 Discipelskab og Guds ord TIL SABBATTEN 4. JANUAR 2014 Ugens vers Introdutktion I gransker Skrifterne, fordi I mener, at I har evigt liv i dem; og netop de vidner om mig. (Joh 5,39). Englænderen Terry

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene De tusind år (Åb 20,1-10) Ordet og Israel, 2010 nr. 8 s.12-17 Der er tekster, der er gået teologi i. Dette er sket med Åb 20,1-10. På et tidligt tidspunkt i kirkens historie begyndte man at forstå tusindårsriget

Læs mere

Jeg Har Set Mit Folks Lidelser...

Jeg Har Set Mit Folks Lidelser... Jeg Har Set Mit Folks Lidelser... II Mos 3:1-14 Prædiken v. pastor Jais H. Tinglund 19. juli 2010 på Evangelisk Luthersk Frikirkes sommerlejr Herren har set sit folks lidelse. Og Han sender frelse til

Læs mere

Helligåndens guddommelighed

Helligåndens guddommelighed 3 TIL SABBATTEN 21. JANUAR 2017 Helligåndens guddommelighed Ugens vers Introduktion Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! (2 Kor 13,13). Hele vejen igennem

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE. Håndspålæggelse

JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE. Håndspålæggelse TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE Håndspålæggelse Håndspålæggelse, bliver indenfor religiøse sammenhænger praktiseret rigtig meget, men man hører ikke ret meget undervisning angående

Læs mere

3. søndag i fasten 28. februar 2016

3. søndag i fasten 28. februar 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvem er vores far? Salmer: 336, 390, 604; 481, 266 Evangelium: Joh. 8,42-51 Vi har her hørt et brudstykke af en lang diskussion mellem Jesus og hans landsmænd. I den lange

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Oprettet: 16. december 2005 Gud oprettede og belærte om sit evangelium i begyndelsen, åbenbarede det påny i forskellige uddelinger,

Læs mere

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme Tekster: Sl 110,1-4, ApG 1,1-11, Mark 16,14-20 Salmer: 257 Vaj nu 251 Jesus himmelfaren * 261 Halleluja for lysets 254 Fuldendt 438 Hellig * 250 v.5 Mellem engle * 260 Du satte * betyder at sammen synges

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Oprettet: 16. december 2005 Dagen efter at præsident Young kom til Salt Lake-dalen talte han kort til pionerlejren om at holde

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere