Kristus og sabbatten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kristus og sabbatten"

Transkript

1 5 TIL SABBATTEN 3. MAJ 2014 Kristus og sabbatten Ugens vers Introduktion Og Jesus sagde til dem: Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er Menneskesønnen herre også over sabbatten. (Mark 2,27-28). De fleste kristne kirker fejrer søndagen som hviledag (selv om en stor del af søndagsholderne slet ikke hviler om søndagen). At holde søndagen er så udbredt blandt moderne kristne, at mange tror, at det er den kristne sabbat. Men sådan har det ikke altid været. Tvært imod. Oprindelig var kristendommen en forlængelse af den jødiske tro, og man smed ikke alle de symboler væk, som kom fra moderkirken. Heller ikke den syvende dag som sabbat. I en periode var Det Gamle Testamente den eneste bibel, de første kristne havde til at vejlede dem. Det er derfor ikke så mærkeligt, at emnet om en anden helligdag ikke kom på tale i kristendommen før mere end hundrede år efter Jesu himmelfart. Og det var ikke før det fjerde århundrede, med Konstantins påbud, at søndagshelligholdelse blev hovedkirkens regel. Selv efter Reformationen har næsten alle de kristne desværre vedblevet med at holde søndagen, til trods for at Bibelen lærer, at den syvende dag bliver ved med at være den sande sabbat. I denne uge vil vi studere Jesus og og hans holdning til sabbatten. Ugens tekster 1 Mos 2,1-3 Hebr 1,1-3 ApG 13,14 Mark 2,23-28 Joh 5,1-9 Es 65,17 46

2 SØNDAG 27. APRIL 2014 Den jødiske sabbat? 2 Mos 20,8-11 Selv om mange omtaler den syvende dag som den jødiske sabbat, viser Bibelen, at sabbatten allerede eksisterede mange hundrede år før jøderne. Dens rødder går helt tilbage til Skabelsen. 1 Mos 2,1-3 fortæller, at efter Gud havde fuldendt sin skabergerning på seks dage, hvilede han på den syvende dag og velsignede den syvende dag og helligede den. Dette viser tydeligt, hvilken høj stilling sabbatten har i Guds skaberværk. I tillæg til velsignelsen blev sabbatten også helliget. Gud lagde med andre ord nogle af sine egne egenskaber ind i dette tidsmindesmærke. 2 Mos 20, Mos 5,12-15 Sammenlign de to gengivelser af sabbatsbuddet. Hvordan forholder disse sig til teorien om, at sabbatten kun er for jøderne? Den mest iøjnefaldende forskel mellem disse to bud er begrundelsen for sabbatshelligholdelsen. 2 Mosebog er en direkte henvisning til 1 Mos 2,3, idet den ophøjer det faktum, at Gud både velsignede og helligede sabbatten. 5 Mosebog derimod henviser til Israels guddommelige befrielse fra egyptisk slaveri som baggrund for at holde sabbatten. På baggrund af teksten i 5 Mosebog mener mange, at sabbatten kun er for jøderne. Men dette argument overser fuldstændigt den kendsgerning, at teksten i 2 Mosebog henviser til skabelsen, hvor Gud indstiftede sabbatten for hele menneskeheden. Henvisningen til befrielsen fra Egypten i 5 Mos 5,15 peger på den frelse, vi har i Kristus. Derfor er sabbatten ikke kun et symbol på skabelse, men også på befrielse, to temaer, som mange steder i Bibelen knyttes sammen (Hebr 1,1-3; Kol 1,13-20; Joh 1,1-4). Kun fordi Jesus er vores skaber, kan han også være vores frelser, og den syvende dag som sabbat er et symbol på begge disse sider af hans gerning. Til at tænke over Alle og enhver kan påstå, at de hviler i Kristus. Hvordan har du oplevet, at du finder hvile ved at holde den syvende dag som sabbat? 47

3 MANDAG 28. APRIL 2014 En dag til hvile og tilbedelse Luk 4,16 Ifølge Kol 1,16 og Hebr 1,2 var Kristus direkte involveret i skabelsesprocessen, før han blev menneske. Disse tekster fortæller, at i ham blev alting skabt. Paulus udtrykker videre, at Kristus havde del i skabelsen af både det synlige og det usynlige (Kol 1,16-17), hvilket selvfølgelig indbefatter sabbatten. Selv om Kristus havde en central rolle i skabelsen, underkastede han sig sin fars bud, da han blev menneske (Joh 15,10). Som vi har set tidligere i vores studium dette kvartal, var Jesus imod visse traditioner og benyttede enhver anledning til at korrigere religiøs opførsel, som ikke var baseret på Guds vilje. Hvis det havde været hans hensigt at afskaffe sabbatsbuddet, havde han haft rigelig mulighed for at gøre det. De fleste sabbatstekster i Det Gamle Testamente taler om sabbatten som en hviledag. I mange moderne sprog kan ordet hvile give det indtryk, at sabbatten skal bruges til at sove og slappe af. Og selv om vi afgjort kan nyde disse aktiviteter om sabbatten, er den sande betydning af hvile ophør eller pause. Sabbatten er en tidsperiode, hvor vi kan tage en pause fra vores rutinearbejde fra de seks første dage i ugen og tilbringe speciel tid sammen med Skaberen. På Jesu tid holdt jøderne en ugentlig gudstjeneste på sabbatten (se Luk 4,16). Hvis man boede i Jerusalem, samledes man til særlige bedegudstjenester i templet, hvor liturgien var anderledes end de andre seks dage. Jøder i andre dele af verden oprettede synagogerne, hvor de samledes til tilbedelse og sociale sammenkomster. Hvis der var mindst ti mænd (en minyan) til stede om sabbatten, kunne der holdes en gudstjeneste. ApG 13, ; 16,13; 17,2; 18,4 Hebr 4,9 Hvad fortæller disse tekster om sabbatshelligholdelsen blandt de første kristne? Hvad fortæller det om dem, som hævder, at sabbatten blev forandret til søndag til minde om opstandelsen? Med deres jødiske baggrund var det naturligt for de første kristne at tilbede på den dag, som Det Gamle Testamente foreskriver. Og selv tyve år efter Jesu himmelfart var det stadigvæk Paulus vane at gå i synagogen om sabbatten (ApG 17,2). Der er altså intet bibelsk bevis på, at de første kristne holdt søndag i stedet for sabbat. 48

4 TIRSDAG 29. APRIL 2014 En tid til glæde Mark 2,17-28 Mange af dem, som hævder at holde sabbatten, forstår ikke, hvad det vil sige. Ligesom nogle af farisæerne på Jesu tid findes der i dag mennesker, som har omgivet sabbatten med høje hegn af regler og forskrifter, mens andre har gjort den til en dag, der næsten ikke er anderledes end resten af ugen. Det er meningen, at sabbatten skal være en glæde, ikke en byrde; men dagen skal stadig holdes hellig. Mens Jesus var her på jorden, havde nogle af de religiøse ledere omgivet sabbatten med 39 andre særlige bud. De påstod, at hvis folk kunne holde de 39 bud, ville sabbatten blive holdt fuldkomment. Som en følge af denne måske velmente lovgivning var sabbatten, som virkelig var ment som en glædesdag, for mange blevet et tungt åg. Mark 2,23-28 Læs teksten nøje. Hvorfor plukkede disciplene aks? Antyder teksten, at Jesus deltog sammen med disciplene? Blev nogen bibelske love brudt, og i så fald hvilke? Mens Jesus og hans sultne disciple en sabbat gik igennem en mark, begyndte disciplene at plukke korn for at stille deres sult. Selv om det ikke var deres mark, var deres handling tilladt i Moseloven (se 5 Mos 23,25), selv om farisæerne fortolkede det som brud på en anden lov, der forbød pløjning og indhøstning om sabbatten (se 2 Mos 34,21). Jesus spiste tilsyneladende ikke noget af kornet; men han tog sig tid til at forsvare disciplenes handlinger. Jesus mindede farisæerne om, at selv David og hans mænd havde spist af de forbudte skuebrød i helligdommen, da de var sultne. I Mark 2,27-28 udtalte Jesus, at sabbatten var blevet til for menneskenes skyld, ikke omvendt. Sabbatten var med andre ord ikke skabt for at blive tilbedt, men for at give muligheden for at tilbede. Det er ikke meningen, at sabbatten, som er Guds gave til alle mennesker, skal undertrykke os, men give frihed. Den er i sandhed en måde, hvorpå vi kan opleve hvile og frihed i Kristus. Til at tænke over Nævn nogle ting, som du kan gøre om sabbatten, som det ikke er så let at gøre på de andre dage i ugen. Tænk over dette og bring dit svar til klassen på sabbatten. 49

5 ONSDAG 30. APRIL 2014 En tid til helbredelse Luk 13,16 Da Gud havde skabt verden, sagde han, at alt var godt (1 Mos 1,31) og uden tvivl på enhver måde fuldkomment. Men da synden kom ind i verden, blev skaberværket ødelagt og ondt, noget, der kan ses alle vegne. Mennesket, som blev skabt i Guds billede, blev underlagt sygdom, svækkelse og død. Vi siger ofte, at døden er en del af livet; men døden er i virkeligheden fornægtelse af livet, ikke en del af det. Det var aldrig meningen, at vi skulle opleve døden. Når vi tænker over, hvad Guds oprindelige plan var for menneskene, er det ikke så overraskende, at nogle af Jesu mest dramatiske helbredelser fandt sted om sabbatten. 50 Mark 3,1-6 Luk 13,10-17 Joh 5,1-9; 9,1-14 Til at tænke over Repeter nogle af de helbredelser, som fandt sted om sabbatten. Hvilke lærdomme finder vi i disse mirakler om sabbattens egentlige hensigt? Hvert eneste tilfælde af sabbatshelbredelse er imponerende og er med til at vise sabbattens egentlige betydning. Før Jesus helbredte manden med den visne hånd (Mark 3,1-6), stillede han et retorisk spørgsmål. Er det tilladt at gøre noget godt eller at gøre noget ondt på en sabbat, at frelse liv eller at slå ihjel? (Mark 3,4). Hvis man på den dag, som er en befrielsesdag, har mulighed for at hjælpe nogen, der lider, bør man så ikke gøre det? Miraklet med den krumbøjede kvinde viser på en mægtig måde sabbattens befriende hensigt (Luk 13,10-17). Da Jesus blev kritiseret for at have helbredt, spurgte han: Men denne Abrahams datter, som Satan har holdt bundet i hele atten år, burde hun ikke løses af denne lænke på sabbatten? (Luk 13,16). Befrielsestemaet er også til stede i beretningen om helbredelsen af den lamme ved Betesda dam, som havde været syg i 38 år (Joh 5,1-9), og helbredelsen af den blindfødte (Joh 9,1-14). Som svar på farisæernes anklage om, at Jesus brød sabbatten ved at helbrede, mindede han dem om, at: Min fader arbejder stadig, og jeg arbejder også (Joh 5,17). Hvis Gud ikke tillod helbredelsen, ville den ikke have fundet sted. Når det drejer sig om at hjælpe mennesker i nød, hviler Gud aldrig. Hvad bør vi lære af disse religiøse lederes fejl mht. hvordan forudindtagne meninger kan gøre os blinde over for selv de mest indlysende sandheder?

6 TORSDAG 1. MAJ 2014 En ny skabning Sabbatten minder os ikke kun om Guds skaberevne; den peger også på hans løfter om genoprettelse. Gennem hver eneste helbredelse om sabbatten blev løftet om evig genoprettelse forstærket på en mægtig måde. På sin egen specielle måde giver sabbatten os et overblik, som når helt tilbage til jordens tidligste historie og rækker frem til menneskenes evige skæbne. Igen kan vi sige, at sabbatten viser hen til både skabelsen og frelsen. Gud har allerede skabt denne verden en gang. Men pga. synden er hans skaberværk blevet ødelagt. Denne ødelæggelse vil dog ikke vare evigt. Et nøglepunkt i frelsesplanen er genoprettelse, ikke kun for jorden, men hvad der er endnu vigtigere, også for menneskene, som blev skabt i hans billede, og som vil blive genoprettet til dette billede og bo på den nye jord. Den samme Gud, som skabte den første jord, hvis gerning vi fejrer hver syvende dag, vil skabe en ny jord. Tænk over, hvor vigtigt det må være for os at huske skabelsen, siden vi er blevet befalet at gøre det på en særlig måde en gang om ugen. Læs de følgende tekster. Hvilket budskab indeholder hver af dem, som kan kædes sammen med sabbattens betydning? Es 65,17 Es 66,22 2 Pet 3,9-13 Åb 21,1 2 Kor 5,17 Gal 6,15 Åb 21,5 Sabbatten forkynder, at han, som skabte alle ting i himlen og på jorden, og ved hvem alle ting består, er menighedens hoved, og at vi ved hans magt er blevet forligt med Gud... Sabbatten er et tegn på Kristi magt til at helliggøre os. Sabbatten gives som tegn på hans helliggørende kraft til alle dem, der ved Kristus bliver en del af Guds Israel. (Ellen White, The Desire of Ages, s ) Til at tænke over Hvilke praktiske ting kan du gøre for at tillade Guds kraft at helliggøre dig? Hvilke valg foretager du i hverdagen, som enten hjælper eller forhindrer denne skabende proces i dig? 51

7 FREDAG 2. MAJ 2014 Læs Ellen White Lige fra begyndelsen af den store strid i himlen har det været Satans hensigt at omstyrte Guds lov. Det var med dette for øje, han begyndte sit oprør mod Skaberen, og siden han blev nedstyrtet fra himlen, har han fortsat den samme kamp på jorden. At bedrage menneskene og få dem til at overtræde Guds lov er det mål, han stadig forfølger. Hvad enten dette mål nås ved at forkaste hele loven eller kun én af dens forskrifter, vil det endelige resultat blive det samme. Den, som fejler blot på ét punkt, viser foragt for hele loven; hans indflydelse og eksempel er og bliver overtrædelsen; han er blevet skyldig i dem alle (Jak 2,10). Ellen White, The Great Controversy, s. 582). Spørgsmål til drøftelse 1. Se på citatet herover, som er en udvidet gengivelse i forhold til det, som er brugt i indledningen til dette kvartal. På hvilken måde er sabbatten og det, der er sket med den i kristendommen, med til at hjælpe os til at forstå Satans angreb på Guds lov? 2. I Mark 3,2; Luk 13,14; Joh 5,18 og 9,16 beskyldes Jesus for at bryde sabbatten. Læs igen 2 Mos 20,8-11 og vurder, om denne beskyldning holder. Hvad vil du sige til dem, som hævder, at disse skriftsteder beviser, at Jesus brød sabbatsbuddet? 3. Gennemgå i klassen jeres svar på det sidste spørgsmål i tirsdagsafsnittet. Nævn forskellige ting, som sabbatten giver mulighed for at gøre, som der måske ellers ikke er tid til på de andre dage pga. verdslige forpligtelser. 4. Tænk over din egen erfaring med sabbatten. Er sabbatten en befrielse, hvile og frigørelse for dig, eller er det en afskrækkende dag med tvang og stress? Hvordan kan du lære at glædes over sabbatten, at gøre den frydefuld, som vi loves i dette vers: Hvis du tager dig i vare på sabbatten og ikke driver handel på min hellige dag, hvis du kalder sabbatten frydefuld og Herrens hellige dag ærværdig, hvis du ærer den ved ikke at gøre, som du plejer, drive handel og træffe aftaler, så skal du glæde dig over lykken hos Herren (Es 58,13-14)? 52

8 DIALOG TIL SABBATTEN 3. MAJ 2014 Aktiviteter og dialog Guds Ord I skabelsesugen udtaler Gud dagligt, at alt var godt. Om sabbatten siges dette ikke; men i stedet fortælles vi, at Gud helligede sabbatten (1 Mos 2,1-3). Så bevægelsen i beskrivelsen går fra god til hellig. Hvordan opfatter du forskellen mellem disse to adjektiver? I Jesu helbredelse af den krumbøjede kvinde bliver sabbatten et ægte udtryk for befrielse (Luk 13,10-17), helt i overensstemmelse med Lukas gengivelse af Jesu programprædiken i kapitel 4, Hvorfor tror du, at netop sabbatsdagen var et så fortræffeligt udtryk for befrielse og frihed? (Se også 2 Mos 20,1-2 og 5 Mos 5,15). Uddybende spørgsmål Tænk over begrebet frihed: hvordan kan det, ikke at skulle gøre en masse rutinehandlinger, være med til at give os frihed til åndelige og medmenneskelige aktiviter? Kan dette hele tiden at føle forpligtelse blive et problem i personforhold mellem gode venner? Hvad gør Gud glad om sabbatten? Hvordan kan vi gøre sabbatten til en glædesdag for børn og unge samtidig med, at vi nyder det, som har evighedsværdi, ikke blot midlertidige eller overfladiske glæder? Mødet med dagligdagen Personligt kristenliv Saml gode ideer til sabbatsaktiviteter fra klassens medlemmer, eller inviter evt. en gæst til at dele sine gode sabbatsoplevelser med klassen. Del et vidnesbyrd med din klasse om en af dine bedste sabbatter! Sabbatshelligholdelse i de nordiske lande betyder om vinteren, at vi planlægger dagen meget bevidst for at kunne være rede ved solnedgang. Tænk over, hvilken betydning det har for dine sabbatter, at du er bevidst om helligholdelsen, og at du forebereder den. Hvordan kan vi gøre dagen til en endnu større glædesdag for børn og unge ved at forberede sabbatten? 53

9 NOTER TIL SABBATTEN 3. MAJ 2014 Forstå det bedre Bente Bagger Larsen var en dansk teolog, hvis bog Konflikten om gudstjenesten. Sabbatten i Lukasevangeliet blev udgivet i 2003 af Århus Universitetsforlag. Det er et usædvanligt værk, fordi en luthersk teolog her gør det klart, at Jesus i Lukasevangeliet tydeligt er sabbatsholder og bekræfter sabbattens store åndelige betydning. Inviter evt. en præst eller anden ekspert til at læse bogen igennem og dele noget af dens indhold med din klasse. Mark 2,23-28 blev skrevet til den kristne menighed i Rom op til 30 år efter begivenheden. Hvis Jesus havde ophævet sabbatten, var dette en oplagt anledning for Markus til at sige det. Men i stedet underviste Markus om, hvordan sabbatten skulle holdes. Det var dermed forudsat, at den stadig blev holdt og skulle holdes hellig. Når Lukas i Apostlenes Gerninger 17,2 fortæller, at Paulus efter sædvane gik i synagogen om sabbatten, bruger han nøjagtigt det samme udtryk, som han anvendte om Jesus i Lukasevangeliet 4,16. Før og efter korset gjorde ingen forskel med hensyn til sabbatten. Noter 54

10 NOTER Missionsberetningerne for 2. kvartal 2014, var desværre ikke klar fra Generalkonferencen ved redaktionens afslutning. Find missionsberetningerne på adventist.dk (i bunden af siden under genveje > Bibelstudium) eller benyt de eftersendte tryk, som hver menighed modtager, så snart de er klar. 55

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Sandhedsord. Ugens vers

Sandhedsord. Ugens vers 9 Sandhedsord TIL SABBATTEN 28. FEBRUAR 2015 Ugens vers Introduktion Jeg har jo tidligere optegnet råd og kundskab til dig, for at gøre dig bekendt med sandhed og pålidelig tale, så du kan give den, der

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

Jesus i Jerusalem. Ugens vers. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41).

Jesus i Jerusalem. Ugens vers. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41). 12 Jesus i Jerusalem TIL SABBATTEN 20. JUNI 2015 Ugens vers Introduktion Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41). Den sidste uge i Jesu liv her på jorden fandt sted i Jerusalem. Store

Læs mere

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

At gøre åndelige ledere til Jesu disciple

At gøre åndelige ledere til Jesu disciple 11 TIL SABBATTEN 15. MARTS 2014 At gøre åndelige ledere til Jesu disciple Ugens vers Introduktion I de dage gik han engang op på bjerget for at bede, og han tilbragte natten i bøn til Gud. Da det blev

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL BIBEL B S STUDIUM Bibelstudium 1. kvartal 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS bibelstudium.dk Nådens klæ dning Klædedragtens historie i Bibel ens lys 2 Dansk Bogforlag TLF.: 4558 7758 www.danskbogforlag.dk 2. kvartal

Læs mere

Fra ører til fødder. Ugens vers

Fra ører til fødder. Ugens vers 2 TIL SABBATTEN 10. JANUAR 2015 Fra ører til fødder Ugens vers Introduktion Giv agt på den vej, du går, du skal styre hele din færden; bøj ikke af til højre eller venstre, hold din fod fra det onde! (Ordsp

Læs mere

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

Det Ny Babylons to love!

Det Ny Babylons to love! 1 4004 dyrets-mærkeny Det Ny Babylons to love! Før du læser denne bog eller endnu bedre, før du med din Bibel i hånden begynder at undersøge om det jeg her skriver om er i overensstemmelse med det der

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED En vejledning til helbredelse og frigørelse af afhængighedt Med støtte fra Kirkens ledere og rådgivning fra fagfolk er denne vejledning skrevet af personer, som har været

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk PENGE Nogle ser på penge som en velsignelse og andre ser

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Af professor emeritus Kenneth E. Bailey

Af professor emeritus Kenneth E. Bailey Af professor emeritus Kenneth E. Bailey Den opsøgende far 1 Resume: Artiklen belyser lignelsen i Luk 15, der ofte kaldes for den fortabte søn. Ud fra et omfattende kendskab til livet i Mellemøsten, opnået

Læs mere

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK 4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION At bo i Skriften Autoritet, autoritær, autoritativ Værdien af et myndigt lægfolk BUDSKABET 4 2006 TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen Kære Bibeltimeholder Du sidder nu med ledermaterialet Saint and sinners mennesker, der mødte Jesus. Du skal som leder i gang med en meget vigtig opgave. Du skal nemlig til at forberede en eller flere bibeltimer.

Læs mere