Grundfag klasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundfag 0. 2. klasse"

Transkript

1 HISTORIE- OG KRISTENDOMSUNDERVISNING PÅ AABENRAA FRISKOLE januar 2010 Aabenraa Friskole er fritaget fra historie- og kristendomsundervisning som den foregår i folkeskolen. Vi har vores egen måde at gøre det på (se nedenfor) og derfor denne redegørelse. Aabenraa Friskole holder sig i det store og hele til Fælles Mål II, dog i en lidt anderledes kontekst og startende fra 0. klasse. Historie- og kristendomsundervisningen på Aabenraa Friskole er integreret i faget fortælling, fortælling i flere fag, faguger og grundfagsundervisningen. Først generelt fra skolens pjece, hvor der står under: UNDERVISNINGEN GENERELT PÅ ALLE NIVEAUER om grundfag og fortælling: Grundfag: Dansk, historie, geografi, biologi, kristendomsundervisning, klassens time, samt, indtil 2. klasse, matematik er indbefattet i grundfag. Disse timer er hovedsageligt placeret mellem kl og Det giver mulighed for fællesemner på tværs af klasserne, uden at fag som engelsk, tysk og fysik bliver berørt. Disse fag kan nemt overses i et fællesemne. Med begrebet "Grundfag" muliggøres sammenhæng, tværfaglighed og den emneorienterede undervisning. Tillige kan de praktisk /musiske fag integreres. Grundfag bliver ligeledes karakteriseret ved, at klasselæreren har klassen i alle grundfagstimerne. Grundfag klasse I løbet af skoleåret inddrages fagene historie og kristendom på relevante tidspunkter; som f.eks. julpåske- pinse og fastelavn. Derudover inddrages temaerne ved højtlæsning, samtale og emneforløb. I løbet af indskolingen har eleverne min. et historie/kristendomsemne. Derudover er der hvert år en temauge i kristendom/historie i indskolingen Fortælling: Den mundtlige fortælletradition, som er en væsentlig del af vores kulturarv - ikke mindst i friskole livet - vil vi gerne give videre til vores børn. I stedet for at læse op vil vi gerne fortælle, fordi det samvær, man har omkring det levende ord, styrker børnenes indre billeddannelse og fantasi og bidrager på en god måde til deres personlige udvikling. I hverdagen vil det oftest være klasselæreren, der fortæller, men fortælling kan bruges af alle lærere og i alle fag. I 1-times faget Fortælling, kan det også være en anden lærer. Gennem et skoleforløb på Friskolen vil børnene f.eks. høre: Indskolingen : Folkeeventyr, Danmarkshistorie, Gl. og Nye Testamente, Nordisk mytologi. Mellemgruppen : Danmarkshistorie, Nordisk Mythologi og Bibelshistorie.

2 Udskolingen : Moderne eventyr, Verdenshistorie, Fremmede religioner, Mytologi, filosofi og middelalderlige fortællegenrer. Fortælling Klasse: Der arbejdes over en 3-årig periode med følgende emner: Eventyr: danske, svenske og norske folkeeventyr grønlandske eventyr islandske eventyr (sagaer i meget forkortet/forenklet udgave) afrikanske dilemmaeventyr eventyr fra andre dele af verden Danske Heltesagn: Historierne om Kong Dan, Kong Skjold, Vermund og Uffe, Roar og Helge, Rolke Krake, Amled, Svend Tveskæg, Gorm & Thyra og evt. romanen Røde Orm Nordiske Guder: Valhalla, aserne, jætterne, de forskellige guder: Thor, Balder, Odin Loke m.fl., nornerne Gamle & Nye Testamente: Skabelsen, Nohas ark, Isak, Jakob, Josef, Moses, Samson, David, Saul, Jonas & hvalen Der kan kigges på billeder fra de forskellige bibelbøger og kunstbøger som udgangspunkt for fortællingen og bearbejdelse af indholdet. Der kan også synges sange/salmer. Fra det Nye Testamente fortælles især om Jesu liv & lignelserne. Passende til årstiderne gennemgås højtiderne, bl.a. jul, påske, Kristi Himmelfart og pinse. Læreren kan, når der er lyst og behov for det, lave små dramatiseringer over fortællingerne, tegne til, synge eller lade eleverne gengive fortællingen. Der kan også indgå andre fortællinger end de omtalte. Læreren udarbejder hvert år en årsplan, hvori der fremgår, hvad man har tænkt sig at arbejde med/fortælle ud fra de forskellige emner, således at man over en treårig periode har været igennem alle emnerne. Fortælling i 3. til 5.klasse: Fortælling: Oplysningstradition og fag Den mundtlige fortælletradition som er en væsentlig del af vores kulturarv - ikke mindst i friskolelivet - vil vi gerne give videre til vores børn. I stedet for at læse op vil vi gerne fortælle, fordi det samvær man har omkring det levende ord, styrker børnenes indre billeddannelse og fantasi, og bidrager på en god måde til deres personlige udvikling. Det vil oftest være grundfagslæreren, der fortæller, men fortælling kan bruges af alle lærere og i alle fag.

3 Til fortælletraditionen hører hos os, at hvert enkel elev skal lære at være fortæller, tit bringes børnene i situationer, hvor de skal fortælle - om oplevelser, historier de selv har fundet på, noget de har læst, noget de har på hjertet osv. På Friskolen har vi også Fortælling som fag. På mellemtrinnet møder eleverne en 3 års turnus: Første År - Danmarkshistorie: Der bliver fortalt med udgangspunkt i Kjersgaards danmarkshistorie og Politikkens Danmarkshistorie. Hovedoverskrifterne er: 1.Periode: år Rensdyrjægerne 2. Kystfolket 3. Flintesmeden 4. Jernalderen 5. Religion og gravskikke 6. Skovjægerne 7. Bønderne 8. Bronzealderen 9. Romere og Germaner 10. Landsbyen 2.Periode: år Dannevirke 2. Vikinge skibe 3. Lejre 4. Vikingeborgene 5. Kristenheden 6. Hedeby 7. Runer 8. Harald Blåtand 9. Kongedømme I løbet af denne periode vises filmklip fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde og forsøgscenteret i Lejre. 3.Periode: år Kong Valdemar og efterfølgere 2. Kirker og klostre 3. Kirkekamp og diktatur 4. Vendertogterne 5. Stormændenes oprør 6. Danehof og kongemord 4.Periode: år Hansestæderne 2. Skanör 3. Valdemar Atterdag 4. Kalmar Unionen 5. Den hellige Birgitta 6. Unge konger 7. Landbrug 8. Købstæder 9. Polarisering i samfundet fattig/rig 10. Moral/umoral 11. Jens Holgersens hus 12. Det Stokholmske blodbad

4 Som afslutning på dette tidsforløb vises filmen Ørnens øje, da den er en fri fortolkning af tiden omkring Valdemar Sejr. Den giver eleverne et godt indblik i livsvilkår, klædedragten og magtforholdene på dette tidspunkt. 5.Periode: år Bonde- borgerkrig 2. Lensmænd og slotte 3. Tycho Brahe 4. Købstæder 5. Statskirken og Lutherdom 6. Vejen til Indien 7. Christians d.4. 6.Periode: år Storpolitik og nederlag 2. Freden på Brömersbro 3. Adelen 4. På katastrofens rand 7.Periode: år Enevældigt byggeri 2. Tvillingerigerne Danmark/Norge 3. Ludvig Holberg 4. Pietismen 5. Kristendom og handel 6. Vestindien og Afrika 7. Indien og Kina 5. Statskuppet Genopbygningen 7. Ole Rømer 8. Store nordiske krig 8. Affæren Struense 9. Landboreformerne 10. Skolereformerne 11. Den florissante handel 12. Slaget på reden 13. Sammenbruddet 8.Periode: år Et lidet, fattigt land 2. Guldalderkunst 3. Det harmoniske verdensbillede 4. Stænderforsamlinger 5. Slesvig mellem tysk og dansk 6. Skandinavismen 7. Treårskrigen 8. Grundlove Andet år - Nordisk Mytologi. Der fortælles med udgangspunkt i Niels Saxtorphs Nordiske gude- og Heltesagn. Eleverne bliver 2-3 gange i løbet af forløbet bedt om at tegne dem fortælling som har gjort størst indtryk på dem. Dette er med til at hjælpe eleverne i forhold til at skille de enkelte fortællinger fra hinanden. Overskrifterne er: Skabelsesmyten Valhal 1. Aserne og Vanerne 2. Ormen, ulven og deres søster Hel 3. Sifs gyldne hår 4. Hvordan Odin fik Slejpner

5 Tors eventyr 1. Rejsen til Udgårdsloke 2. Tors fisketur 3. Hymers ølkar 4. Tor henter sin hammer 5. Tvekampen med Runger 6. Tors besøg hos Geirrød Den svigfulde Loke 1. Lokes skænderi 2. Balders død 3. Lokes straf Sigurd Fafnersbane 1. Sigurds død Skatten 2. Vølsunge 3. Signe og Sigmund 4. Varulvene 5. Hævnen 6. Hjørdis 7. Sigurd Vokser op 8. Fafners død 9. Brynhild 10. Tryledrikken 11. Natten på Hindarfjeld 12. Rihnguldet Skjoldungerne 1. Kong skjold 2. Kværnsangen 3. Roar og Helge 4. Bjovulf 5. Olov og Yrsa 6. Rolf Krage 7. Bjarke og Høtt 8. Besøget hos Adils 9. Ingjald 10. Rolf s endelige Regnar Lodborg og hans sønner 1. Regnar vinder Thora 2. Køkkenfolket brænder brødet 3. Regnar og Kraka 4. Krakas sønner erobrer Hvitaby 5. Regnar og svenskekongens datter 6. Aslaugs historie 7. Eystein fælder Thoras sønner 8. Aslaug hævner sine stedsønner 9. Lodbrogssønnerne hærger i syden 10. Regnar bygger to skibe 11. Regnars død 12. Ellas sendemænd 13. Sønnerne hævner Ragnar Tredje år - Bibelhistorie Der fortælles med udgangspunkt i Anna Sophie Seidelins genfortælling af Det Gamle og Det Nye testamente. Eleverne bliver 2-3 gange i løbet af forløbet, bedt om at tegne dem fortælling som har gjort størst indtryk på dem. Dette er med til at hjælpe eleverne i forhold til at skille de enkelte fortællinger fra hinanden.

6 Fra Det gamle testamente er det hovedsagligt fortællingen om Skabelsen og, Moses og hans slægt der fortælles om. Derudover vises Filmen Prinsen af Egypten da den er en fri fremstilling af fortællingen om Moses. Filmen vises som afslutning på forløbet om Det gamle testamente. Forløbet der omhandler Det nye testamente er forskelligt fra de andre forløb i fortælleplanen, Danmarkshistorie og Nordisk mytologi, da der i dette forløb bliver lagt meget mere op til, at eleverne kommer med deres forståelse og tolkning af fortællingerne om Jesus. Det er specielt i forbindelse med Jesu lignelser at dette er aktuelt. I grundfag inddrages fagene i forbindelse med arbejdet omkring de forskellige romaner/noveller, der læses på trinnet. Desuden i gennemgangen af trinnets læsebøger. I forbindelse med de forskellige kristne og muslimske højtider, samtales der om højtidernes betydning og tradition. I løbet af de tre år på mellemtrinnet er der mindst ét emne af historisk/religiøs art. Hvert år er der en temauge i kristendom/historie Efter 5. klasse: er der ikke længere fortælling. Nu ligger den historiske dimension i grundfag, faguger, emneuger og til dels også tværfagligt med samfundsfagsundervisning. I 6. eller 7. kl. arbejdes med 2. Verdenskrig - De fem mørke år - besættelse, samarbejde/modstand og befrielse og i en periode trænes at kunne håndtere projektopgaverne. Ud fra en historisk vinkel arbejder elever med selvvalgte historiske emner, hvor de skal lære at arbejde med kilder og lære at formulere sig om historiske begivenheder i deres både samfundsmæssige og magtpolitiske kontekst. Minisamfund I løbet af et skoleforløb skal alle elever mindst 2 gange deltage i et fællesemne med overskriften Minisamfund. Dvs. eleverne skal være med i forløbet under forskellige fortegn, når man er i 0. til 4. klasse har man mest de roller, som tilfalder de samfundsgrupper, der har produktionsfunktioner, mens man i 5. til 9. klasse har mest roller som handelsfolk, direktør, politiker og lignende. Her skal eleverne opleve og bearbejde de forskellige roller i samfundet, lære om demokrati, arbejdsmarkeds parter og meget mere. Det skal bemærkes, at en meget stor del af skolens 7. Klasses elever går til præst på denne årgang.

7 Side 7 af 9 Eksempel på tværfaglig faguge i historie og kristendom/religion for 6. og 7. klasse: Forudsætninger: En 6. og en 7.klasse (36 elever i alt) 2-3 lærere Alle timer i 5 dage (faguge) fra Materialer: (hjemlånt fra CFU, distributiv afdeling) ISLAM af Flemming Madsen Poulsen JØDEDOMMEN af Flemming Madsen Poulsen KRISTENDOMMEN af Anne Grethe Guldager Opstart: Fælles foredrag om Israels historie, byen Jerusalem og dens hjemsted og betydning for Islam, Jødedommen og Kristendommen. Forløb: Eleverne blev inddelt i 3 grupper (en for hver religion) på tværs af klasser og køn, som igen blev inddelt i 4 mindre grupper, så der inden for hver verdensreligion var 4 grupper á 3 elever. Hver gruppe fik udleveret en grundbog med deres religion, og gruppens opgave var nu at sætte sig ind i religionen. Bogen var for lang til, at alle kunne læse alt, så de skulle fordele kapitlerne imellem sig. Hver elev læste nu sine kapitler, læste dem igen og tog notér/stikord til hvert kapitel. Da alle var færdige, skulle hvert gruppemedlem fortælle indholdet af sine kapitler for de andre medlemmer i gruppen, indtil alle var færdige og sammen havde overblik over religionen. Herefter skulle hver gruppe nu forberede fremlæggelse af deres religion for tilsvarende grupper fra de andre religioner. Det vil sige, at den største gruppe, de kunne komme til at fremlægge for, var på 8 personer. Til fremlæggelsen måtte de anvende illustrationer/billeder, Power Point m.m. Efter at hver gruppe med de tre religioner (9 elever) havde fremlagt for hinanden, skulle de sammen udfylde et udleveret skema, hvor de synoptisk skulle gøre rede for ligheder og forskelle i de tre religioner ud fra det, de hver især havde fremlagt. På skemaet var fortrykt nogle centrale emner (ex. Gudens navn, kirken, præsten, højtider m.m.) Afslutning: Hele forløbet sluttede med fælles opsamling sammen med lærerne. Herunder en tidslinie til at synliggøre Islams og Kristendommens udspring af Jødedommen og hermed også de tre religioners ligheder og forskelle.

8 I 8.og 9. klasse: Side 8 af 9 drives grundfag tværfagligt med historie, kristendom og samfundsfag. Emnerne, som eleverne kan møde, er blandt andet: Demokrati Anden verdenskrig Internationale organisationer Danmark set udefra De politiske partier Ideologier Grupper & Fællesskab Undervisningen skal lede frem til, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder inden for området "menneske og stat, menneske og samfund, menneske og kultur og menneske og natur. Det er ligeledes vigtigt at eleverne er velinformerede for at kunne tage kritisk stillingtagen som aktive aktører i et demokratisk samfund. Med udgangspunkt i folkeviser og folkeeventyr og disses historiske tid arbejdes med: beskrive forhold mellem Danmark og andre områder af Verden i lyset af kulturpåvirkning og kulturtransformation forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, som knytter sig til samfundsborgeres tilværelse under eneherredømme og folkestyre forholde sig kritisk til samfunds brug af historiske symboler og fortællinger. Med udgangspunkt i tekster fra historiske perioder (f.eks. romantikken, et årti) arbejdes med at: drøfte forskellige former for konfliktløsning i fortidens og i nutidens samfund berette sammenhængende om historiske begivenheder på baggrund af indsamlede oplysninger fra flere kilder forholde sig kritisk til samfunds brug af historiske symboler og fortællinger beskrive forhold mellem Danmark og andre områder af Verden i lyset af kulturpåvirkning og kulturtransformation forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, som knytter sig til samfundsborgeres tilværelse under eneherredømme og folkestyre Med udgangspunkt i tekster om "Danmark" fra flere tidsperioder arbejdes med: forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, som knytter sig til samfundsborgeres tilværelse under eneherredømme og folkestyre beskrive forhold mellem Danmark og andre områder af Verden i lyset af kulturpåvirkning og kulturtransformation demonstrere overblik over længerevarende tidsforløb drøfte forskellige former for konfliktløsning i fortidens og i nutidens samfund tage stilling til pålideligheden af kildemateriale, bl.a. fra internettet forholde sig kritisk til samfunds brug af historiske symboler og fortællinger give eksempler på begivenheder og samfundsforandringer, der kan forklares ud fra værdier og holdninger, som er fremherskende i en tidsepoke. Kvantitative fakta: I et skoleforløb på Aabenraa Friskole modtager eleverne over 400 timer historieundervisning.

9 Slutmål for faget historie efter 9. klassetrin Side 9 af 9 Historie i fortid og nutid Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at gengive og fortolke begivenheder fra Danmarks historie sætte Danmarks historie i relation til Nordens, Europas og Verdens historie kende baggrunden for og udviklingen af menneskers gruppedannelser og andre tilhørsforhold baseret på fællesskaber og interessesammenfald forklare om kulturer og kulturmøder i et udviklingsperspektiv udtrykke sig om, hvordan begreberne magt og ret indgår i historiske sammenhænge forklare om produktion, forbrug og ressourcer og deres indbyrdes sammenhænge. Tid og rum Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at placere historiske emner og temaer i tid og geografisk område kende almindelige betegnelser for tidsepoker og placere dem kronologisk gøre rede for sammenhænge mellem historiske begivenheder og den tid, som de foregår i relatere begivenheder fra Danmarks historie til kultur- og samfundsudvikling i andre dele af verden. Fortolkning og formidling Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at analysere og fortolke historiske fremstillinger indkredse historiske emner og temaer og formulere spørgsmål hertil anvende og forholde sig kritisk til forskelligartede materialer og kilder sætte sig ind i værdier og holdninger, der ligger til grund for historiske begivenheder og samfundsforandringer videregive og skabe fortællinger, der tolker dele af historiens udviklingsforløb forsøge at rekonstruere historiske genstande og begivenheder. KONKLUSION: Det er undertegnedes opfattelse at Aabenraa Friskoles undervisning i historie står mål med Folkeskolens, som loven kræver. Med venlig hilsen Werner Sternberg, skoleleder

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

3-Årsplan for orientering 3.-5.kl på Herborg Friskole

3-Årsplan for orientering 3.-5.kl på Herborg Friskole År 1 Uge 33-40 Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet Landbrug Kende til vigtige stoffers og materialers anvendelse, genbrug og kredsløb Redegøre for hovedtræk af Jordens og livets udvikling Beskrive

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen og Tom Ehlers Thorsen Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen

Læs mere

skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen?

skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvorfor skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen? Tekst af Heidi Friborg Christophersen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK

Læs mere

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 2 Metode... 3 Teori... 4 Hvad skal skolen danne til?... 4 Material dannelse... 4 Formal dannelse... 5 Kategorial dannelse... 6 Hvordan opstår læring?...

Læs mere

Først til mølle Stensby Møllebæk Stier

Først til mølle Stensby Møllebæk Stier Først til mølle Stensby Møllebæk Stier 1 Indholdsfortegnelse Introduktion - Først til mølle 3 Første del - Møllerens historie 3 Anden del - Orienteringsløb i Mallings Kløft 3 Tredje del - Repetitionsspil

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16 Lærervejledning Velkommen til Hele Verden i Skole 2007, som består af tre elementer, der sætter fokus på alle børns ret til en uddannelse af god kvalitet. Læsebogen LæseRaketten fortæller både fantasifulde

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Historie i et undersøgende tværfagligt arbejde Af: Christian Ginderskov Hansen 30100514

Historie i et undersøgende tværfagligt arbejde Af: Christian Ginderskov Hansen 30100514 Historie i et undersøgende tværfagligt arbejde Af: Christian Ginderskov Hansen 30100514 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemformulering 3 Formål med undersøgelsen 4 Metode 4 Disposition og afgræsning

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET INDHOLD 2 TEMA AKTIVITET TYPE VARIGHED SIDE FORBEREDELSE & PLANLÆGNING Introduktionsark Sådan bruger du undervisningsmaterialet

Læs mere

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse: Det overordnede side 3 - Værdigrundlag side - Rovvig ånden side - Hovedsigtet side - Elevgruppen side Samvær og tilsyn side 4 - Dagens start/morgenmad

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen SAMFUNDSFAG for 8. klasse - Lærerens Håndbog Kolofon Samfundsfag for 8. klasse Copyright Meloni 2011 System: Samfundsfag Forfatter: Ditte Grønning Rasmussen & Helge

Læs mere

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie 1 Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie Materielle Tid Alder B6 140 min 13-15 Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Denne øvelse handler om at definere sin egen

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Klenodier på spil. Genstande på Nationalmuseet

Klenodier på spil. Genstande på Nationalmuseet Klenodier på spil Genstande på Nationalmuseet Bødlens økse Den måde, mennesker gennem tiden har levet og tænkt på, præger de genstande, de efterlader sig. Alle genstande er en del af en eller flere større

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere