Forkynderkonference i Bramming den januar 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forkynderkonference i Bramming den 28. 30. januar 2016"

Transkript

1 Gud talte. Og verden blev til. Ud af intet kom der et mylder af liv. Ved Guds ords kraft. Og Gud blev ved med at tale. Først gennem sine profeter, som formidlede Guds ord til sit folk. Dernæst gennem Jesus, som selv var Ordet, der blev kød. Og sidst gennem Helligånden, som levendegør vidnesbyrdet om Kristus ud fra Skriften. Også i dag. Vi tror altså på en talende, treenig Gud, hvis ord både er inkarneret, skriftligt og nutidigt. Det er denne talende Gud, som gør vores forkyndelse nødvendig. Fordi vi må formidle det, som Gud taler. Så mennesker kommer til tro. Forkynderkonference i Bramming den januar 2016 FORDI TROEN KOMMER AF DET, DER HØRES Vi er ikke altid bevidste om, at der er forskel på det, der tales, og det, der høres selv om vi gør daglige erfaringer af det. Som forkyndere har vi et medansvar for, at den forskel bliver mindst mulig. Og det kan vi alle sammen blive bedre til. Det kan handle om noget så lavpraktisk som vores stemmeføring. Men det kan også handle om noget så overordnet som forholdet mellem at forkynde Guds krav og Guds gave. Derfor arrangerer de 11 organisationer bag Projekt God Forkyndelse en forkynderkonference, hvor unge og ældre, nybegyndere og erfarne, præster og lægfolk, ansatte og frivillige mødes for at inspirere hinanden. Fordi Gud taler Fordi vi skal forkynde Fordi mennesker skal høre og tro HOVEDFOREDRAGSHOLDERE LARS DAHLE er vicerektor ved NLA Mediehøgskole Gimlekollen i Kristiansand. Han er uddannet cand. teol. fra norsk MF i Desuden er han PhD i 2002 på afhandlingen Acts 17: An Apologetic Model Then and Now? Hans fagområde er apologetik og missiologi. Lars Dahle er også aktiv i Lausanne-bevægelsen som Senior Associate for Media Engagement. Gift med Margunn S. Dahle, som også medvirker på konferencen. SIGURD GRINDHEIM er professor II ved Fjellhaug Internationale Højskole i Oslo og underviser også ved teologiske institutioner i USA og Etiopien. Tidligere har han virket som missionær, præst, bibeloversætter og journalist. Han har skrevet fire bøger og en række videnskabelige artikler om bibelteologiske emner, særlig knyttet til evangelierne og de paulinske breve. Sammen med sin kone, Melissa, og deres kat, Charlie, bor han i Evanston, uden for Chicago.

2 PROGRAM TORSDAG DEN 28. JANUAR Velkommen! Lars Dahle: FORKYNDELSEN ER KOMMUNIKATION! OM PRINCIPPER OG PRAKSIS Hvad betyder det, at forkyndelsen er en målrettet kommunikationshandling? Hvordan kan forkyndelsen bidrage til at skabe størst mulig fælles forståelse mellem formidleren og tilhøreren? Hvorfor er kristen forkyndelse altid en åben kommunikation? Kaffe Sigurd Grindheim: GUDS RIGE I GAMLE TESTAMENTE Hvad er Guds rige? For at forstå rigdommen i begrebet vil vi se, hvordan GT beskriver Guds herredømme, hvordan onde kræfter har gjort oprør mod hans herredømme, og hvordan profetierne beskriver genoprettelsen af Guds rige Carsten Hjorth Pedersen: GODBIDDER FRA PROJEKT GOD FORKYNDEL- SES UNDERSØGELSER Aftensmad EMNESPOR 1, se nedenfor FREDAG DEN 29. JANUAR Morgenmad Miniprædiken efterfulgt af tabletalk v. sognepræst Per Damgaard Pedersen, Kolding NÆRVÆR Herren er nærværende hos os. Hvor to eller tre er forsamlede i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem (Matt 18,20). Samtidig må vi være nærværende hos tilhørerne. Relevans er en betingelse for, at forkyndelsen lykkes. Uden empati rammer vi forbi. Er Herrens nærvær en udfordring til vores stræben efter relevans? EMNESPOR 2, se nedenfor Formiddagskaffe Lars Dahle: ÅBENT LÆGGER VI SANDHEDEN FREM FORKYNDEREN SOM APOLOGET Hvad er apologetik? Hvorfor er apologetikken livsvigtig for forkyndelsen? Hvordan kan vi på en bibelsk måde integrere apologetiske tilknytningspunkter og argumenter i vores forkyndelse? Vi tager udgangspunkt i nogle centrale bibeltekster Middag Carsten Hjorth Pedersen: GODBIDDER FRA PROJEKT GOD FORKYNDEL- SES UNDERSØGELSER Kaffe Sigurd Grindheim: GUDS RIGE I EVANGELIERNE OG APOSTLENES GERNINGER Opfyldelsen overgår forventningerne. I evangelierne ser vi, at hele fylden af Guds rige realiseres i Jesu Kristi person. Apostlenes Gerninger viser os, at denne frelsens realitet fortsætter med at være til stede i menigheden Aftensmad Debataften: HVAD ER GOD FORKYNDELSE, OG HVORDAN FÅR VI MERE AF DEN? Paneldeltagere: sognepræst Henrik Højlund, valgmenighedspræst Hans Ole Bækgaard, fritidsforkynder Leif Bach Kofoed, valgmenighedspræst Jesper Fodgaard Ordstyrer: Generalsekretær Bodil Skjøtt Deltagerne optræder på slap line med anekdoter, tryl, imitation af kendte forkyndere etc. LØRDAG DEN 30. JANUAR Morgenmad Miniprædiken efterfulgt af tabletalk v. sognepræst Per Damgaard Pedersen, Kolding AUTENTICITET Herren vil tale med vores stemmer. Den, der hører jer, hører mig (Luk 10,16). God forkyndelse er repetition. Gentagelse af det autentiske budskab. Samtidig er vores stemme ny. At tiltale tiden kræver innovation. Nye ord og billeder, nye tegn og handlinger. Kan vi få repetition til at rime på innovation? Lars Dahle: HVAD SKER DER GLOBALT I FORKYNDELSEN? AKTUELLE INTERNATIONALE TRENDS Hvilke centrale trends finder vi verden over i kristen forkyndelse? Vi vil særlig fokusere på trends i evangelikale sammenhænge, eksempelvis «expository preaching» og «manuscript Bible study». Hvad kan vi lære? Hvad er vort globale bidrag som lutherske forkyndere? Formiddagskaffe Sigurd Grindheim: GUDS RIGE HOS PAULUS Paulus forklarer, at den nye frelsens virkelighed, Guds herredømme, kommer til sit fulde udtryk på en helt paradoksal måde, gennem Jesu Kristi kors Middag Hvad så, når vi kommer hjem? Tak for denne gang, god arbejdslyst og Guds velsignelse

3 EMNESPOR DE LANGE (man vælger ét emnespor, som kører torsdag og fredag) A Leif Andersen: SJÆLESØRGERISK FORKYNDELSE Det er en af de største udfordringer for forkynderen: at nå tilhørere, der står vidt forskellige steder, med en og samme prædiken! Og vanskeligst er det måske, når man forsøger at adressere sjælesørgeriske spørgsmål. For det, der kan hjælpe den ene, kan gøre det svært for den anden. Leif Andersen er rejsepræst i Indre Mission samt lektor ved Menighedsfakultetet B Daniel Præstholm og Simon Hauge Lindbjerg: UNG OG FORKYNDER Dette spor er for dig, der er ung og stadig er forholdsvis ny i tjenesten som forkynder. Vi vil bruge tid i forkynderens værksted ved at inspirere og udfordre hinanden, når det gælder forberedelsen, forkyndelsen og forandringen hos tilhøreren. Vi ønsker at give frimodighed og glæde i tjenesten som forkynder. Daniel Præstholm og Simon Hauge Lindbjerg er konsulenter i Indre Missions Unge C Christoffer Højlund: NÅR MAN VIL PRÆDIKE TIL EFTERFØLGELSE I sine sidste ord til disciplene er Jesus meget klar: en efterfølgers kald er at lede andre til efterfølgelse. Det gælder også forkynderen og derfor prædiker vi. Vi vil ikke bare se fans af Jesus eller tilfredse tilhørere men hverdagsefterfølgere. Men hvordan gør vi det? Christoffer Højlund er præst i Fyns Valgmenighed DE KORTE (man vælger to emnespor, henholdsvis torsdag og fredag) 1 Arne Pedersen: NÅR FEM BRØD BLIVER TIL TO FISK OM KOMMUNIKATION, ERKENDELSE OG ÅND Det er ikke altid det, der bliver sagt, der bliver hørt. Det kender vi alle sammen, men hvorfor er det nu lige, det er sådan? Hvad er god kommunikation? Hvad kan god kommunikation og hvad kan den ikke? Og hvordan bliver jeg bevidst om det? Arne Pedersen er kommunikationssekretær i Israelsmissionen 2 Børge Haahr Andersen: FRA TEKST TIL PRÆDIKEN OM HÅNDVÆRKET I FORBEREDELSESFASEN En gudelig forsamling i x-købing missionshus har bedt mig tale om en bibelsk tekst. Hvordan arbejder jeg med teksten, sådan at jeg fanger dens budskab og indhold? Hvordan samler og formulerer jeg det, sådan at det lige præcis bliver, hvad Gud vil have sagt forsamlingen gennem min prædiken? Børge Haahr Andersen er rektor ved Dansk Bibel-Institut 3 Anna-Kathrine Thunbo Pedersen: INDTIL VERDENS ENDE MISSIONSPERSPEKTIVET I FORKYNDELSEN Kirkens missionsopgave er at forkynde evangeliet for alle mennesker. Det kan betyde at krydse grænser til andre lande og andre folk. Det kan også betyde at have et særligt blik for dem, der bor som fremmede i vores eget land. Men for at bevidstheden om missionsopgaven kan være levende i menigheden, må missionsperspektivet adresseres i forkyndelsen og i menighedens liv. Emnesporet vil give inspiration til, hvordan det kan gøres. Anna-Kathrine Thunbo Pedersen er fundraiser i KFS, tidligere missionær og missionssekretær 4 Torben Mathiesen: HVORDAN BERIGE FORKYNDELSEN MED DEN JØDISKE BAGGRUND OG ISRAELS GEOGRAFI? Arbejdet med konteksten er en vigtig del af forkynderens opgave. Dette emnespor vil fokusere på, hvordan en forståelse af den jødiske baggrund og Israels geografi kan give nye indfaldsvinkler og ekstra dybde i forkyndelsen. Torben Mathiesen er landssekretær i Ordet og Israel 5 Holger Haldrup: BILLEDER OG EKSEMPLER I FORKYNDELSEN Hvorfor er det ikke kun børn, der godt kan lide børnenes fem minutter? Måske fordi også voksne har lettere ved at fange budskabet, når det er båret af eksempler og illustrationer fra en kendt hverdag. Derfor vil dette emnespor inspirere til den kunst, det er, at bruge eksempler og egne erfaringer i forkyndelsen på en sådan måde, at det kommer til at bære budskabet frem. Holger Haldrup er sognepræst i Skanderup Kirke 6 Ebbe Kaas: BIBELFORTÆLLINGEN I FORKYNDELSEN PRINCIPIELT OG PRAKTISK Den formidlingsform, som er mest brugt i Bibelen er fortællingen. Når budskabet skal viderebringes, så fremtræder de frelseshistoriske begivenheder som noget, der kan fortælles. Hvad er bibelhistorisk fortælling? Hvordan fortælle for voksne? Små praktiske øvelser. Ebbe Kaas er skoleleder på Brændstrup Kristne Friskole

4 7 Noa Szilas: KROP OG STEMME I FORKYNDELSEN Et emnespor for dig, der ønsker mere bevidsthed omkring dit kropssprog og din stemmeføring i et forkyndelsesøjemed. Gennem teori og praktiske øvelser kommer vi den måske lidt tørre eller stive forkynder til undsætning. Noa Szilas er musikvidenskabsstuderende og formidler 8 Margunn S. Dahle: FORKYNDELSE SOM DOBBELT LYTNING TIL FORTÆLLINGEN OG FORTÆLLINGERNE Hvordan bygge bro fra Bibelens verden til vores medieverden? Hvordan finde tilknytningspunkter for formidling af kristen tro i mangfoldigheden af livssyn? Hvordan formidle Jesus som sandheden i en tid, hvor alle har «sin sandhed»? Margunn Serigstad Dahle er førstelektor ved NLAs Mediehøjskole Gimlekollen i Kristiansand 9 Lars Dahle: ANSIGT TIL ANSIGT TESER OM FORKYNDELSENS ETIK I dette emnespor drøftes nogle teser om forkyndelsens etik: Ansigt til ansigt med Bibelens tekster Ansigt til ansigt med samtidens tekster Ansigt til ansigt med tilhørerne Ansigt til ansigt med sig selv som forkynder Lars Dahle er vicerektor ved NLAs Mediehøjskole Gimlekollen i Kristiansand 10 Sigurd Grindheim: GUDS RIGE SOM TEMA I MISSIONS- OG MENIGHEDSTÆNKNING I DAG Mens Guds rige næsten har været et glemt ord i missions- og menighedstænkning, er det i dag blevet et nøgleord, som præger teologi, menighed, evangelisation og mission. Hvordan kan det bibelske ord gennemlyse forkyndelse, menighedsopbyggende arbejde og mission i dag? Sigurd Grindheim er professor ved Fjellhaug Internationale Højskole i Oslo PRAKTISK KONFERENCESTED Sydvestjyllands Efterskole, Kirkebrovej 7, 6740 Bramming, tlf Indkvarteringen foregår fortrinsvis på to-mands-værelser. MEDBRING Sengelinned og håndklæde. Dyne og pude kan du enten selv medbringe eller leje for 25 kr. Sportstøj og indendørs sko hvis der fx er interesse for en fodboldkamp mellem lægmænd og præster! PRIS kr. pr. deltager 750 kr. for studerende (overnatning i klasseværelser). Merpris for leje af dyne og pude: 25 kr. Idé: Ansøg din organisation, menighed eller lokale forening om at dække større eller mindre dele af dine opholds- og rejseudgifter. TILMELDING OG BETALING Der er to muligheder for tilmelding: 1) Tilmeld dig ved at udfylde tilmeldingsflappen i dette program og indsend den med ordinær post til KPI, Åbuen 28, 3400 Hillerød 2) Tilmeld dig ved at gemme tilmeldingsblanketten på din egen pc. Derefter udfylder du den og gemmer på ny, hvorefter du indsender den som vedhæftet fil til Tilmeldingsfristen er den Der udsendes faktura til betaling den ARRANGØRER Dansk Bibel-Institut, Den danske Israelsmission, Evangelisk Luthersk Mission, Evangelisk Luthersk Netværk, Indre Mission, Kristeligt Forbund for Studerende, Kristent Pædagogisk Institut, Luthersk Mission, Luthersk Missions Børn og Unge, Menighedsfakultetet, Ordet og Israel. tilmeld dig senest 15/12

5 TILMELDING NAVN: POSTADRESSE: -ADRESSE: TELEFON: DAGLIG BESKÆFTIGELSE: STUDERENDE: ja nej ØNSKER AT LEJE DYNE OG PUDE: ja nej VALG AF EMNESPOR: Ønsker ét langt emnespor: nr. eller to korte emnespor: nr. og nr. Særlige ønsker om fx diabeteskost, rumbo eller lignende: FAKTURA SENDES TIL: Ovennævnte person Følgende organisation/menighed (angiv navn og adresse):

Det var en god prædiken!

Det var en god prædiken! Det var en god prædiken! En pjece for tilhørere og forkyndere Børge Haahr Andersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 1 En god prædiken forudsætter et godt budskab Det er snart fyrre

Læs mere

Hv ordan få ørenlyd i klubben?

Hv ordan få ørenlyd i klubben? Hv ordan få ørenlyd i klubben? Lissen Margård Bendix Jensen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 2 Ørenlyd i en larmende verden Vi lever i en tid, hvor vi omgives af larm. Larm fra mobilen,

Læs mere

Carsten Hjorth Pedersen I samarbejde med Kurt Kristensen, Arne Pedersen og Reidar Puggaard Poulsen

Carsten Hjorth Pedersen I samarbejde med Kurt Kristensen, Arne Pedersen og Reidar Puggaard Poulsen UDGIVER: CARSTEN HJORTH PEDERSEN GOD FORKYNDELSE PROJEKTRAPPORT MED ANALYSER, KONKLUSIONER, VURDERINGER OG ANBEFALINGER GOD FORKYNDELSE PROJEKTRAPPORT MED ANALYSER, KONKLUSIONER, VURDERINGER OG ANBEFALINGER

Læs mere

MF uddanner ledere til kirke og mission

MF uddanner ledere til kirke og mission MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2014 MF uddanner ledere til kirke og mission MF et lokomotiv 02 Teologi ud af boksen 08 Et prik blev et kald 101 Leder MF - et lokomotiv Christian Backer Mogensen

Læs mere

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER 03 inspiration nærvær holdning 13. februar 2015 Årgang 115 Ejendomsvurdering Det kan være af afgørende betydning at få sin ejendom vurderet. Man går og venter på, hvad resultatet bliver. Hvis man er i

Læs mere

Apostolsk Kirke i Danmark

Apostolsk Kirke i Danmark Apostolsk Kirke i Danmark v. Frikirkepræst cand. Teol. Johs Hansen Oprindelse Apostolsk Kirke eller Den Apostolske Kirke, som den oprindelig hed, hører med sine ca. 3000 medlemmer til blandt de mellemstore

Læs mere

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

WWW.SOMMERSTÆVNE.DK. UGE 30 19. - 25. juli TEMA: SENDT TIL VERDEN BAPTISTKIRKEN I DANMARK & DET DANSKE MISSIONSFORBUND

WWW.SOMMERSTÆVNE.DK. UGE 30 19. - 25. juli TEMA: SENDT TIL VERDEN BAPTISTKIRKEN I DANMARK & DET DANSKE MISSIONSFORBUND WWW.SOMMERSTÆVNE.DK TEMA: SENDT TIL VERDEN BAPTISTKIRKEN I DANMARK & DET DANSKE MISSIONSFORBUND UGE 30 19. - 25. juli 2015 VELKOMMEN På Efterskolen Lindenborg glæder vi os over endnu et SOMMERSTÆVNE i

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

Sex. forskud på Rosenius 200- års jubilæum i 2016. AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Sex. forskud på Rosenius 200- års jubilæum i 2016. AF BIRGER REUSS SCHMIDT 10 inspiration nærvær holdning 23. maj 2014 Årgang 114 Sex Sex er Guds gave til menneskene! Ægteparret bliver forenet fysisk og åndeligt og opnår at blive ét kød, så de sammen danner et mere komplet udtryk

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK 4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION At bo i Skriften Autoritet, autoritær, autoritativ Værdien af et myndigt lægfolk BUDSKABET 4 2006 TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

Reservestole kom frem

Reservestole kom frem 15 inspiration nærvær holdning 30. august 2013 Årgang 113 Hvile I Salme 131 siges det: Jeg bringer min sjæl til hvile og ro; som barnet hos sin mor, som barnet er min sjæl i mig. Israel, vent på Herren

Læs mere

Børn sang om Guds rustning

Børn sang om Guds rustning 05 inspiration nærvær holdning 9. marts 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Bæredygtig Ham, der opfandt ordet bæredygtig, burde have en straf. Det bruges nu om alt muligt; men det betyder ikke noget. Det er

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk en margin!

Nyhedsbrev. Husk en margin! Nyhedsbrev Nr. 2 Maj 2011 / 12. årgang ISSN: 1603-8983 Husk en margin! For mange bliver hverdagen effektiv og travl og prioritering en svær øvelse. Vigtige gøremål som indkøb, opdatering af nyheder, job,

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

Barnetro og voksentro

Barnetro og voksentro Carsten Hjorth Pedersen Barnetro og voksentro Hvilken forskel er der på barnets og den voksnes tro - og hvad betyder det for forkyndelse og oplæring? Kristent Pædagogisk Institut 2007 barn-voksen-tro.indd

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

mindre end sidste år. AF BIRGER REUSS SCHMIDT

mindre end sidste år. AF BIRGER REUSS SCHMIDT 23 inspiration nærvær holdning 7. december 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Fattigdom De rige har mange glæder, og de fattige mange børn, lyder et ordsprog. Julegaverne til de riges ønskebørn er mere af

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

At gøre åndelige ledere til Jesu disciple

At gøre åndelige ledere til Jesu disciple 11 TIL SABBATTEN 15. MARTS 2014 At gøre åndelige ledere til Jesu disciple Ugens vers Introduktion I de dage gik han engang op på bjerget for at bede, og han tilbragte natten i bøn til Gud. Da det blev

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

BON APPÉTIT LAYOUT: JENS JØRGEN JENSEN

BON APPÉTIT LAYOUT: JENS JØRGEN JENSEN BON APPÉTIT Hvordan har du det med at lave mad? For mit vedkommende er madlavning ensbetydende med en opskrift, der følges slavisk punkt for punkt. Da jeg flyttede hjemmefra, forærede min kæreste mig en

Læs mere

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER LM OKTOBER BORNHOLM 2011 NOVEMBER DECEMBER FRA AFDELINGEN Ny struktur Ny hjemmeside V/ afdelingsformand Jørn Bech Den 19. august vedtoges de nye vedtægter for LM-Bornholm ved et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

DANSKE NOGET OM BAPTISTER

DANSKE NOGET OM BAPTISTER DANSKE NOGET OM BAPTISTER En pjece af af baptister om baptister Forord Noget om danske baptister Der har været baptister i Danmark siden 1839. I dag er der 49 baptistmenigheder, der samarbejder i Det danske

Læs mere

NYT LIV EVANGELISK LOVSANG NU DA DU ER LUNKEN... JESUS ER MIN! 1-2014 ÅRG. 47

NYT LIV EVANGELISK LOVSANG NU DA DU ER LUNKEN... JESUS ER MIN! 1-2014 ÅRG. 47 NYT LIV EVANGELISK LOVSANG NU DA DU ER LUNKEN... JESUS ER MIN! 1-2014 ÅRG. 47 Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer: Peder Hovgaard

Læs mere

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4 Kom nu...! Samlet for at varetage fællesskabets interesser Tre delegerede fra hver menighed og to fra hver landsorganisation drøftede

Læs mere