Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark"

Transkript

1 Det gode patientforløb Kolorektalcancer kirurgi Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

2 Forløbsprogram, patienter med: Kolorektalcancer 1. Indledning Diagnose, udredning og behandling Beskrivelse af nuværende forløb Forløb - OUH/Middelfart Forløb Svendborg Sygehus Forløb Sydvestjysk Sygehus Forløb Vejle/Give Sygehus Forløb Fredericia/Kolding Sygehus Forløb Fredericia/Kolding Sygehus Forløb Sygehus Sønderjylland Forløb Sygehus Sønderjylland Beskrivelse af best practice patientforløb Overvejelser vedr. omlægning og mulighed for accelereret forløb Udvikling i sengebehov Omlægningspotentialer Bemærkninger i øvrigt Udviklingstendenser i udredning og behandling af kolorektalcancer Konklusion Bilag data Bilag projektgruppe

3 1. Indledning På nuværende tidspunkt sker der udredning/behandling af patienter med begrundet mistanke om kolorektalcancer på alle sygehusenheder i Region Syddanmark, dvs. Odense Universitetshospital (Odense og Middelfart) Sygehus Fyn 1 (Svendborg og Nyborg) Sydvestjysk Sygehus (Esbjerg) Vejle/Give Sygehus 2 (Vejle) Fredericia/Kolding Sygehus (Kolding) Sygehus Sønderjylland (Sønderborg) Såfremt der skal gives neoadjuverende terapi (forbehandling) i forløbet foregår dette på Vejle Sygehus eller Odense Universitetshospital. Antal nyopdagede kræfttilfælde i Region Syddanmark Patienter i alt Colon Sønderborg Kolding Vejle Esbjerg Middelfart Odense Svendborg I alt Rectum Sønderborg Kolding 7 1 Vejle Esbjerg Middelfart 7 9 Odense Svendborg I alt Grand total Kilde: Fra Dansk Kolorektal Cancer Database, Årsrapport 2006 (antal indberettede patienter i alt) Tal trukket i Region Syddanmarks Ledelsesinformations system viser at der i 2007 var i alt 1427 indlagte patienter i regionen med kræft i tyktarm (DC18), kræft på overgangen mellem tyktarrm og endetarm (DC19) eller kræft i endetarm (DC20), heraf 636 akutte patienter og 791 elektive. 1 Sygehus Fyn og Odense Universitetshospital har siden tallene er trukket skiftet navn til Odense Universitetshospital og Svendborg 2 Vejle/Give Sygehus og Fredericia/Kolding Sygehus har siden tallene er trukket skriftet navn til Sygehus Lillebælt 3 Tallene for Sønderborg Sygehus er markant lavere i 2006 end i 2005 hvilket formentlig skyldes at der ikke er indberettet fuldt ud i Tallene for 2005 synes således mere retvisende for aktiviteten i Sønderborg. 2

4 Den nuværende aktivitet giver ikke et retvisende billede af patienternes træk på systemet. Til indlæggelserne for kræft i tyktarm, kræft på overgangen mellem tyktarm og endetarm og kræft i endetarm (i alt 1427 i 2007) skal lægges de genindlæggelser der sker af patienter på kirurgisk afdeling. Patienter med de nævnte kræftformer vil ved genindlæggelse for samme sygdom blive indlagt med en anden aktionsdiagnose, pga reglerne for kodning/registrering. I Ledelsesinformations systemet er der derfor trykket på de cpr. nr. der i 2007 er registret med de nævnte kræftformer. I 37 % af tilfældene genindlægges de pågældende patienter på kirurgisk afdeling. Det betyder at man skal regne med 1954 indlæggelser. Det samlede sengedagsforbrug kan ikke beregnes. 3

5 2. Diagnose, udredning og behandling Begrundet mistanke om kræft i tyktarm eller endetarm Symptomer for hvornår der er begrundet mistanke og 48-timers fristen hos den praktiserende læge skal udløses, er defineret som: Alder > 40 år med mindst et af følgende symptomer: Synlig rektalblødning (frisk/ikke frisk) Ændrede afføringsvaner i mere end 1 måned Jernmangelanæmi Andre symptomer efter individuel vurdering Diagnosen kræft i tyktarm eller endetarm Diagnosen stilles sædvanligvis ved kikkertundersøgelse af tyktarm og endetarm (sigmoideoskopi/koloskopi), idet man samtidig tager en vævsprøve af knuden med henblik på at påvise kræftceller ved efterfølgende mikroskopisk undersøgelse. I enkelte tilfælde er det ikke muligt at gennemføre en komplet kikketundersøgelse og diagnosen stilles i stedet ved billeddiagnostisk undersøgelse (røntgen af tyktarmen/ct scanning af tyktarmen). Det er ikke altid muligt forud for operation at få en vævsprøve der bekræfter at der er tale om kræft. Forud for behandling med kemo- eller stråleterapi kræves at der foreligger en vævsprøve der bekræfter at der er tale om kræft. Stadieinddeling af sygdommen Kræft i tyktarm eller endetarm kan vokse ud gennem tarmvæggen og ind i omkringliggende organer. Kræften kan også sprede sig til fjernt liggende organer og spreder sig da oftest til lever eller lunger. Forud for behandling danner lægen sig ved yderligere undersøgelser (ultralydsscanning, CT-scanning og MR-scanning) et overblik over sygdommens karakter og udbredelse. Før operation Før operation kan det være nødvendigt at forbehandle med kemo- og/eller stråleterapi. Dette kan specielt være tilfældet ved kræft i endetarmen eller når kræften har spredt sig til fjernt liggende organer. Endelig er det ikke alle patienter der opereres. Operation Ved operationen får man udover selve kræftknuden også fjernet lymfeknuderne fra tarmen. Det stykke tarm og de lymfeknuder man får fjernet, bliver sendt til undersøgelse under mikroskop. I mikroskopet kan patologen vurdere, hvilken type kræftceller det er, hvor aggressive cellerne er, og om kræften har spredt sig til lymfeknuderne. Under operationen kan man eventuelt også ved hjælp af ultralyd få undersøgt om kræften har spredt sig til leveren. En del patienter får ved operationen anlagt en stomi. Efter operation Når svaret fra mikroskopundersøgelsen og de øvrige undersøgelsesresultaterne foreligger, kan man få fastlagt det endelige stadie af sin sygdom. Ud fra det samlede billeder, tager lægen stilling til, om man har behov for yderligere behandling i form af kemo- og/eller stråleterapi. Sygdommens forløb afhænger af mange ting blandt andet sygdommens stadie, men også en af ens almene helbredstilstand. Kontrol For at sikre at der ikke er mere end én kræftknude i tarmen, skal man enten før eller efter operationen have set hele tyktarmen efter med en kikkertundersøgelse (koloskopi). I de efterfølgende år vil patienten blive fulgt med kikkert undersøgelse af tyktarmen og endetarm samt billeddiagnostiske undersøgelser af lever og lunger. 4

6 3. Beskrivelse af nuværende forløb Forløbene er generelt relativt ens afdelingerne imellem, da der i en årrække har eksisteret nationale retningslinjer for udredning og kirurgisk behandling (Danish Colorectal Cancer Group). Fra 2008 vil retningslinjerne omfatte både det radiologiske, onkologiske, patologiske og kirurgiske speciale. Sengedage i de aktuelle elektive patientforløb for 2006 (gennemsnitstal), som beskrives nedenfor, er udtræk fra Dansk Kolorektal Cancer Databases database den 28. marts 2008, jf. tabel i bilaget. 3.1 Forløb - OUH/Middelfart Det aktuelle patientforløb omfatter: 9 sengedage for colon patienter, 11 sengedage for rectum patienter (Odense) 3 ambulante besøg(kontroller) inkl. røntgen før operation, 1 efter operation Patientforløbet for patienter på OUH er illustreret nedenfor 5

7 3.2 Forløb Svendborg Sygehus Det aktuelle patientforløb omfatter: 8 sengedage for colon patienter, 17 sengedage for rectum patienter 4 ambulante besøg(kontroller) incl. røntgen før operation, 2 efter operation Patientforløbet for patienter på Svendborg Sygehus er illustreret nedenfor. Egen læge/elektive 4-5 Akut henviste Oversigt over abdomen/ Colonindhældning/ CT scanning af abdomen/ Sigmoideoskopi/ Koloskopi 10 uger Opstart kemo/stråleterapi afdeling R Samtale afdeling R Supplerende undersøgelser der evt. ikke er foretaget i tilfælde af akut behandling: CT af thorax og abdomen/ MR scanning af lever/rectum. Mikroskopisvar CT scanning efter 1 og 3 år. Koloskopi hvert 3. år 30 dages kontrol Sigmoideoskopi/ Koloskopi % Inkomplet endoskopi. CT colografi/ Rtg colon Fund af colorectalcancer Information af pt. ½ Rtg thorax MR af lever og rectum CT thorax og abdomen Booking af operation < 14 dage/akut operation Ved udbredt metastasering ingen operation. Henvisning til afdeling R. 0-5 Rektal ultralyd Rektoskopi Informeret samtykke Informeret samtykke Operationsforberedelse 0-2 Stent Operation Henvisnings afdeling R ved behov for adjuverende/pallierende behandling Samtale afdeling R Opstart kemoterapi afdeling R Forklaring: De anførte tal angiver ventetid i dage for elektive patienter Kontrol 6

8 3.3 Forløb Sydvestjysk Sygehus Det aktuelle patientforløb omfatter: 8 sengedage for colon patienter, 16 sengedage for rectum patienter 3 ambulante besøg(kontroller) incl. røntgen før operation, 1 efter operation Patientforløbet for patienter på Sydvestjysk Sygehus er illustreret nedenfor. 7

9 3.4 Forløb Vejle/Give Sygehus Det aktuelle patientforløb omfatter: 8 sengedage for colon patienter, 10 sengedage for rectum patienter 3 ambulante besøg(kontroller) incl. røntgen før operation, 1 efter operation Patientforløbet for patienter på Vejle/Give Sygehus er illustreret nedenfor. Colo-rectalgruppen Patientflow Vejle/Give Sygehus Henvisning Udredning Behandling Efterbehandling Kontrol 1-3 dage Cancer coli: CT af thorax/ Øvre abdomen UL kontrast Konference Egen læge Afdeling Speciallæge Visitation Samme dag Patientsamtale <5 dage Informeret samtykke Koloskopi 1-3 dage Max 2 uger Svar< 2 dage Cancer Recti: Patologi TRUS Max2 Biopsi MR uger CT Patientsamtale UL kontr. (Man og Tors) 1-2 dage Informeret samtykke Operation + IOUS el. LUS Patologi Kontrol Adjuverende kemoterapi 1-3dage Rektumkonf (Tirsdag) 3 dage Radiokemoterapi CT+MR inden operation 8

10 3.5 Forløb Fredericia/Kolding Sygehus Det aktuelle patientforløb omfatter: 7 sengedage for colon patienter 2 ambulante besøg(kontroller) incl. røntgen før operation, 1 efter operation Patientforløbet for patienter på Fredericia/Kolding Sygehus er illustreret nedenfor. Colo-rectalgruppen Patientflow Fredericia/Kolding Henvisning Udredning Behandling Efterbehandling Kontrol CT af thorax/ øvre abdomen 1 dag Operable levemetastaser Operation Høje colon åben Venstre colon: lap OUH PET/CT Egen læge Visitation <24 timer < 5 hverdage Endoskopi Fund af tumor Info. operation 2-7 dage Cancer recti henvises til rectumpakke i Vejle. Patienten får tid til FU Info operatør 4-7 dage Udskrivelse 3-6 dage 10 dage postoperativt Ambulant mikroskopisvar Kontrolplan Henvisning til kemoterapi Henvisning til genetisk afdeling 9

11 3.6 Forløb Sygehus Sønderjylland Det aktuelle patientforløb omfatter: 4 sengedage for colon patienter, 8 sengedage for rectum 3 ambulante besøg(kontroller) incl. røntgen før operation, 1 efter operation Patientforløbet for patienter på Sygehus Sønderjylland er illustreret nedenfor. 10

12 4. Beskrivelse af best practice patientforløb Nedenfor beskrives et best practice forløb for kolorektalcancer. Henvisning Fra egen læge med oplysninger jf. Klinik Nyt VisInfo ved begrundet mistanke om tarmcancer. Henvisningen skal indeholde: C. coli obs pro Patienten informeret Tlf. nr. Henvisning kan ske elektronisk + mulighed for telefonisk booking Visitation Sker indenfor 24 timer. Mærkes akut (48 timer). Sigmoideoskopi ved monosymptomatisk rød blødning ellers koloskopi. Diagnosekoder: DZ031D Indkaldelse Evt. telefonisk kontakt fra booking samme dag ellers indkaldelse pr. brev med udrensning. Udrensning 3 døgn. Undersøgelsestidspunkt oplyses. Undersøgelse: Patientens 1. besøg (ambulant) Biopsi ved mistanke om cancer. Hastesvar efter 2 hverdage. Patient og evt. pårørende informeres om fund og undersøgelsesplan. Henvises til røntgen. Patienten oplyses om tid til røntgen og tid til informationssamtale. Klinisk vurdering af tumor i rectum Røntgen Patientens 2. besøg (ambulant) Undersøgelse af lever (CT eller MR-scanning) Undersøgelse af thorax (alm. røntgenfoto eller CT) Ved rectumcancer: MR-scanning af rectum og TRUS (indvendig ultralydsscanning i endetarm) Multidiciplinær konference Konference mellem kirurg, onkolog, radiolog og patolog, hvor behandlingstilbuddet til den enkelte patient drøftes (f.eks. operation med/uden onkologisk forbehandling, evt. kemo/strålebehandling, evt. palliativ onkologisk behandling) Informationssamtale og præoperativ klargøring Patientens 3. besøg Orientering om mikroskopisvar og røntgen fund og behandlingsplan Kontaktlæge (operatøren?) kontaktsygeplejerske Familieanamnese Blodprøver incl. Bac-test. Anæstesivurdering (medicinsk tilsyn?) Evt. information om stomi og samtale med stomisygeplejersker Grønt DCCG skema udleveres Booking til operation og accept plan og behandling 11

13 Indlæggelsen (patientens valg hvornår man vil møde ml. 16 dagen før og kl. 8 på selve operationsdagen) Hvis ambulant forundersøgelse: journalcheck, medicinliste Tromboseprofylakse Evt. udrensning ved c. recti og nogle laparoskopiske operationer Ernæringsscreening Proteindrik Evt. stomimarkering Operation Kulhydratrigedrikke to timer før operation Epidural ved åben operation Intraoperativ ultralyd Resektion Antibiotika KAD ved laparoskopiske indgreb ellers suprapubisk kateter Dræn kun ved APR og LAR Gult DCCG skema Opvågning Patienter opereret for rectumcancer overnatter på intermediær/overvågnings afsnit Ingen ventrikelsonde Drikke, kost efter evne Proteindrik Støtte/gå på operationsdagen Sengeafdeling Orienteres om operationen af operatøren Kost efter evne og mindst 4 timers mobilisering Særligt mobiliseringsregime ved operation med gluteallap Smertedækkes Laxantia og antiemetika Genoptræningsplan Daglig vægt, væskeregnskab Blodprøver kun efter ordination Stomipleje, oplæring Vurdering af plejebehov og hjælp efter udskrivelsen Ved udskrivelsen Diktere epikrise og sendes inden for 24 timer Medicinliste justeres Tages stilling til ophør af thromboseprofylakse Planlægger fjernelse af suturer/klips, mikroskopisvar, evt. stompiamb, evt. tid til clean colon skopi, kontrolskopi 3-5 år efter (følger de nationale retningslinier), hjælpemidler Ved lever- eller lungemetastaser kan henvisning til leverkirurgi og lungemedicin komme på tale Ambulatoriet Mikroskopisvar Evt. henvisning til onkolog til efterbehandling bookes hos onkologer inden patienten forlader ambulatoriet Tid til undersøgelse i forbindelse med evt. stomilukning 12

14 Feed-back om forløbet Evt. henvisning til genetisk udredning Ambulante kontroller Best practice patientforløb vil omfatte: 3-4 sengedage for colonpatienter og 4-6 sengedage for rectumpatienter 3 ambulante besøg(kontroller) incl. røntgen før + 1 efterfølgende Evt. 1 efterbesøg hos praktiserende læge for de patienter der er opereret (fjernelse af suturmateriale) I årene er der registreret at 13 % af rectumpatienterne får anastomoselækage, hvilket er forbundet med et længere forløb, dertil kommer en række andre komplikationer for både rectum- og colonpatienter. For så vidt angår patienter med anlagt stomi, dvs. ca. 2/3 af alle rectumpatienter, er best practice besøg i stomiambulatoriet: før operation 1 og 4 uger efter operation 3, 6 og 12 måneder efter operation Her er tale om tilbud, som patienterne kan tage imod eller lade være, og herudover tages der hensyn til det individuelle behov. 13

15 Best practice patientforløbet er illustreret nedenfor. Praksis Afsluttes Endoskopi Rectum Mr, ct, ul, trus Colon Palliation Akut Endo stent hæmostase Ct, ul Konference Afd rgtgblodprøv Amb info plan Onkologi Stråle/kemo Akut indl Indlæg Amb info plan Op Indlæg Amb mik sut fj Op Clean kolon Onkologi Amb mik sut fj Stomi amb Kontrol Clean kolon Evt. rtg + colo Kontrol Indk stomilukning 14

16 4.1 Overvejelser vedr. omlægning og mulighed for accelereret forløb Udvikling i sengebehov Best practice patientforløb vil omfatte: 3-4 sengedage for colonpatienter og 4-6 sengedage for rectumpatienter. Tal fra Dansk Kolorektal Cancer Databases årsrapport 2006 viser, at afdelingerne i gennemsnit har de elektiv opererede liggende 8 dage for colonpatienter og 12 dage for rectumpatienter. Det vil sige at man indenfor en årrække på elektive normalforløb skal opnå en reduktion i liggetid på ca. 50 % for så vidt angår colonpatienter og ca. 50 % for rectumpatienter for afdelingerne samlet set. Der vil stadig være komplicerede forløb, hvor man ikke kan forvente at komme ned på 3-4 dage for colonpatienter og 4-6 dage for rectumpatienter. Omlægningspotentialer I det pågældende behandlingsforløb er det ikke relevant at omlægge fra indlæggelse til ambulant behandling. For så vidt angår de ambulante besøg præoperativt er der en lille forskel afdelingerne i mellem og her kan man diskutere om ikke alle afdelinger bør følge best practice forløbet. Bemærkninger i øvrigt Opvågning: Best practice er overnatning på intermediær/overvågning for rectum patienter. Det bliver til ca. 300 overnatninger pr. år, jf. DCCGs årsrapport Hertil kommer et antal sengedage for patienter, der får komplikationer efter operation. Meget overordnet er budet at ca. 10 % af det samlede antal patienter (dvs. både colon og rectum) får anastomoselækage. Dette er en patientgruppe med høj dødelighed og typisk et langt forløb på sygehus. Et forsigtigt gæt er at disse patienter er indlagt 1 uge på intensiv og derefter 2 uger i sengeafsnit. Gruppen har ikke lavet en tilbundsgående undersøgelse af patientforløbet, men såfremt man ønsker en mere konkret vurdering til brug for dimensioneringsberegninger, står gruppen til rådighed. Der er behov for et større antal intermediære/overvågnings senge end der er tilgængelige i dag. Afdelingerne oplever det som et problem, at de ikke kan få patienterne forsvarligt passet i tilfælde af opståede komplikationer efter operation. Koloskopier: Arbejdsgruppen vurderer at den almindelige stigning der er set de seneste år i antal koloskopier fortsætter. Der er dog den ubekendte faktor, at det i øjeblikket overvejes at indføre screening for tarmkræft. I tilfælde af at dette bliver indført landsdækkende skal man regne med en stigning. Arbejdsgruppen har forsøgt at indhente oplysninger om hyppighed af blødning af rectum i almen praksis. Summarisk ser det ud til at man i en region med mennesker vil skulle lave skopi på 350 med førstegangssymptom på blødning pr. rectum pr år. Nogle vil bløde igen, men langt de fleste af disse vil ikke have cancer. Hvis det opgøres pr. kontakt skal 50 pr kontakter skoperes. I Danmark er der ca face-to-face kontakter (= skopier). Inddrager man anæmier også bliver det mange flere. Evt. indførelse af tarmkræftscreening: Nedenfor ses eksempel på forventet aktivitet i forbindelse med indførelse af screening for tarmkræft. 15

17 Der tages udgangspunkt i resultaterne fra gennemførlighedsundersøgelsen - Screening for tarmkræft for borgere i aldersgruppen år - i daværende Vejle Amt. Resultater i gennemførlighedsundersøgelsen: Inviterede: Deltagerprocent- gennemsnit: (50,89 %) Positive prøver: (2,2 %) Primær koloskopi: 982 ( 94,7 %) - 4,2% henvist til CT-kolografi (35 ønsker ikke undersøgelse, 2 udebliver, 10 ekskluderes i alt 47 (4,5%) ) Primær CT-kolografi: 8 (0,8%) Undersøgte i alt: 990 borgere Fund af polypper: >10 mm : 257 ( 25,96 %) < 10 mm : 124 ( 12,53 %) Fund af cancer : 79 ( 7,98 %) DukesType A: 36 ( 45,6% ) B: 23 ( 29,1% ) C: 15 ( 18,9% ) D: 4 ( 5,1% ) Ej klassifieret: 1 ( 1,3% ) Ved indførelse af screening for tarmkræft som folkeundersøgelse Eksempel: Første 2 år ved invitation af borgere i alderen år Antal Bemærkninger Invitationer over 2 år Deltagerprocent 50,89 =indsender prøver Positive af indsendte prøver 2,2% Koloskopi hos 94,7% CT-kolografi hos 8% Undersøgelser i alt ,2% henvisninger til CT-kolografi 90 Polypper >10mm 25,96% 299 Polypper <10mm 12,53% 144 Cancere 7,98% 92 Dukes Type A : 42 (45,6%) Dukes Type B : 27 (29.1%) Dukes Type C : 17 (18,9%) Dukes Type D : 4 (5,1%) Ej klassificeret: 1 (1,3%) 16

18 5. Udviklingstendenser i udredning og behandling af kolorektalcancer Der kan selvsagt ikke gives sikre bud på, hvordan de næste ti års udvikling inden for udredning og behandling af kolorektalcancer vil forme sig, men der kan skitseres en række udviklingstendenser. Kommende resultater af forskningsprojekter etc. kan ændre billedet ved at skuffe forventninger eller åbne nye muligheder. Der er lagt vægt på tendenser, som er relevante for planlægningen. Watchful waiting ved rectumcancer Resultater fra Sydamerika tyder på, at % af patienter med lokaliseret lav rectumcancer kan behandles med stråle-kemoterapi alene, d.v.s. man kan i første omgang undlade operation. En del af patienterne vil senere få recidiv og dermed behov for operation, men mange vil aldrig komme til operation. Til gengæld kræver dette regime meget tæt kontrol, bl.a. med billeddiagnostik, og et meget tæt samarbejde mellem billeddiagnostiker, onkolog og kirurg. Minimal kirurgi Forskningen går i retning af mindre omfattende kirurgi, især ved rectumcancer. I fremtiden vil flere tidlige cancere formentlig blive behandlet med endoskopisk mucosaresektion (EMR) eller transanal endoskopisk mikrokirurgi (TEM), sidstnævnte ofte i kombination med onkologisk behandling. Dette kræver tæt samarbejde mellem billeddiagnostikere, kirurger og onkologer, og at de kirurgiske teknikker er tilgængelige for de afdelinger, der behandler sygdommen. Cancer som kronisk sygdom Moderne kemoterapi er i en rivende udvikling og er allerede nu så effektiv, at nogle patienter kan bringes fra en situation med udbredt kræftsygdom til en situation uden påviselig sygdom i hvert fald i en længere periode. Der vil så hen ad vejen kunne opstå behov for forskellige interventioner, f.eks. tarmresektion ved lokalrecidiv, radiofrekvensbehandling af levermetastaser, lungekirurgi for evt. lungemetastaser etc. Disse patienter vil altså leve væsentligt længere og vil i deres resterende levetid have behov for tæt kontrol, herunder billeddiagnostik, og tæt samarbejde mellem kirurg, billeddiagnostiker og onkolog. Skræddersyet behandling Jvf. ovenstående tegner der sig et billede af langt mere individualiseret behandling i fremtiden. Foruden det nævnte kan man f.eks. fremhæve forskning, der tager sigte på at udpege hvilke patienter med coloncancer og/eller levermetastaser, der skal have præoperativ kemoterapi. Atter bliver der behov for et tæt samarbejde mellem specialerne i de multidisciplinære teams, og med tilgrænsende specialer som leverkirurgi og lungekirurgi, og dette samarbejde skal vel at mærke begynde fra første færd, d.v.s. allerede under den primære udredning af patienten. Konklusion og planlægningsmæssige implikationer Behandlingen af kolorektalcancer er inde i en rivende udvikling i retning af en langt bredere vifte af behandlingstilbud, skræddersyet til den enkelte patient. Moderne behandling vil forudsætte et meget tæt samarbejde i de multidisciplinære teams og tilgrænsende specialer, og der må tilvejebringes en geografisk eller logistisk struktur, der kan sikre dette samarbejde. Antallet af større operationer vil måske gå lidt ned til fordel for mindre, smartere operationer, til gengæld må man forvente kraftig vækst i forbruget af billeddiagnostik og onkologisk behandling. 17

19 6. Konklusion De nuværende patientforløb for patienter med kolorektalcancer er generelt relativt ens afdelingerne imellem, da der i en årrække har eksisteret nationale retningslinjer for udredning og kirurgisk behandling (Danish Colorectal Cancer Group). Der er dog forskelle afdelingerne imellem på det gennemsnitlige antal sengedage en patient er indlagt, som opgjort i Dansk Kolorektal Cancer Database (årsrapport 2006). Der er i arbejdsgruppen enighed om det best practice patientforløb, der beskrives i afsnit 4. Dette indebærer: 3-4 sengedage for colonpatienter og 4-6 sengedage for rectumpatienter 3 ambulante besøg(kontroller) inkl. røntgen før + 1 efterfølgende besøg Evt. 1 efterbesøg hos praktiserende læge for de patienter der er opereret (fjernelse af suturmateriale) For så vidt angår patienter med anlagt stomi, dvs. ca. 2/3 af alle rectumpatienter, er best practice besøg i stomiambulatoriet: før operation 1 og 4 uger efter operation 3, 6 og 12 måneder efter operation Her er tale om tilbud, som patienterne kan tage imod eller lade være, og herudover tages der hensyn til det individuelle behov. Implikationerne af best practice patientforløbet er, at man indenfor en årrække på elektive normalforløb skal opnå en reduktion i liggetid på ca. 50 % for colon- og rectumpatienter for afdelingerne samlet set. I det pågældende behandlingsforløb er det ikke relevant at omlægge fra indlæggelse til ambulant behandling. Der er behov for et større antal intermediære/overvågnings senge end der er tilgængelige i dag. Afdelingerne oplever det som et problem, at de ikke kan få patienterne forsvarligt passet i tilfælde af opståede komplikationer efter operation. Arbejdsgruppen vurderer, at den almindelige stigning der er set de seneste år i antal koloskopier fortsætter. Der er dog den ubekendte faktor, at det i øjeblikket overvejes at indføre screening for tarmkræft. I tilfælde af at dette bliver indført landsdækkende skal man regne med en stigning. Behandlingen af kolorektalcancer er inde i en rivende udvikling i retning af en langt bredere vifte af behandlingstilbud, med mere individualiseret behandling til den enkelte patient. Moderne behandling vil forudsætte et meget tæt samarbejde i de multidisciplinære teams og tilgrænsende specialer, og der må tilvejebringes en geografisk eller logistisk struktur, der kan sikre dette samarbejde. Antallet af større operationer vil muligvis reduceres til fordel for mindre omfattende kirurgi. Til gengæld må man forvente kraftig vækst i forbruget af billeddiagnostik og onkologisk behandling. 18

20 Bilag data Data fra Dansk Kolorektal Cancer Database Data fra Region Syddanmarks Ledelsesinformations System Sygehusplanlægning, aktivitet på unikke personer samt liggetid: 2007 måneder: 1 til 12 DC18 - Kræft i tyktarm, DC19 - Kræft på overgangen mellem tyktarm og endetarm, DC20 - Kræft i endetarm Sygehus Overafdeling Indl.måde Indl. Antal sengedage Gns. liggetid Kolding-Fredericia Kol Organkir.afd akut ,13 elektivt ,82 Sum FKS ,43 OUH OUH Børneafdelingen H elektivt OUH Geriatrisk afd G akut OUH Gynæk/obstetrisk afd D akut elektivt ,2 OUH Hjerte lunge karkir afd T elektivt 2 7 3,5 OUH Kirurgisk afd A akut ,38 elektivt ,62 OUH Med. mavetarm afd S akut ,17 elektivt ,5 OUH Medicinsk afd C akut ,67 OUH Midf Kirurgisk afd akut ,82 elektivt ,41 OUH Onkologisk afd R akut ,6 elektivt ,83 19

21 akut sum ,54 elektiv sum ,08 Sum OUH ,32 Sydvestjysk sygehus SVS Endokrinologi akut SVS Gastroenterologi akut ,5 SVS Gynækologi/Obst elektivt SVS Kirurgi akut ,75 elektivt ,73 SVS Neurologi akut SVS Onkologi akut ,82 elektivt akut sum ,98 elektiv sum ,43 Sum SVS ,27 Sygehus Fyn SHF Med/Kir.Afd.Ærø akut ,67 elektivt SHF Medicinsk Afd.M akut SHF Organkir.Afd 4 akut ,05 elektivt ,03 akut sum ,15 elektiv sum ,92 Sum SHF ,42 Sygehus Sønderjylland SHS Kirurgisk afdeling akut ,21 elektivt ,46 SHS Medicinsk Center akut elektivt SHS Onkologisk afdeling akut sum ,46 elektiv sum ,40 Sum SHS ,02 Vejle-Give Vjl Organkir.afd akut ,47 elektivt ,82 Vjl.Med.hæmatologis akut Vjl.Medicinsk afd. akut ,5 Vjl.Onkologisk afd. akut ,75 elektivt ,23 akut sum ,02 elektiv sum ,86 Sum VGS ,47 Akut grand total ,75 Elektiv grand total ,14 Grand Total ,52 Data er opdateret d. 8. februar 2008 Rapporten er udskrevet d. 13. marts 2008 kl. 9:27:03 4 I Sygehus Fyn har der været en fejlregistrering af akut/elektiv i F-PAS. I henhold til DCCG 2006 (s. 23) var kun 13 % af operationerne i Sygehus Fyn akutte. Dette er et korrekt tal. 20

22 Bilag projektgruppe Formand Sydvestjysk Sygehus Bjarne Normark Sygehusdirektør Sekretær Sundhedstab Maria Frank Fuldmægtig Medlemmer Vejle & Give Sygehuse, Organkirurgisk afdeling Vagn Berg Overlæge Sygehus Sønderjylland, Sønderborg, Kirurgisk afdeling Peter Teilgaard Hansen Klinikchef Sygehus Sønderjylland, Sønderborg, Kirurgisk afdeling Lis Arnold Afdelingssygeplejerske Sydvestjysk Sygehus, Onkologisk Klinik Britta Bjerregaard Klinikchef Odense Universitetshospital, Kirurgisk afdeling A Hans Rahr Specialeansvarlig overlæge Svendborg Sygehus, Organkirurgisk afdeling Per Vadgaard Andersen Specialeansvarlig overlæge Svendborg Sygehus, Organkirurgisk afdeling Marlene Henriksen Afdelingssygeplejerske Fredericia & Kolding Sygehuse, Organkirurgisk afdeling Jens Støvring Overlæge Claus Noringriis/John Banke Praksis Vejle & Give Sygehuse, Anæstesiologisk afdeling Helle Ørding Overlæge 21

23 Region Syddanmark Damhaven Vejle Tlf regionsyddanmark.dk

KOLOREKTAL CANCER Team C. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital

KOLOREKTAL CANCER Team C. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital KOLOREKTAL CANCER Team C Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital Aalborg 2013 1 Arbejdsgruppen har reorganiseret det kolorektale fagområde mhp udredning af kolorektal cancer som akut

Læs mere

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital Øvre gastrointestinal cancer Team B Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital 1 1. Henvisning Henvisningen bør ske elektronisk (edifact) eller pr fax til 99322540, i sidstnævnte tilfælde

Læs mere

Neurologi. Den forventede udvikling i aktiviteten indenfor specialet:

Neurologi. Den forventede udvikling i aktiviteten indenfor specialet: Den forventede udvikling i aktiviteten indenfor specialet: Neurologi 1. Udvikling i de forskellige neurologiske sygdomme og demografisk udvikling... 2 2. Best practice... 4 3. Neurorehabilitering... 4

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Det gode patientforløb Hoftealloplastikker Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark www.fremtidenssygehuse.dk Forløbsprogram for Hoftealloplastik patienter 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af nuværende

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Kolorektal cancer Pakkeforløb Oplæg fra en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen November 2007

Kolorektal cancer Pakkeforløb Oplæg fra en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen November 2007 Kolorektal cancer Pakkeforløb Oplæg fra en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen November 2007 Revideret version 26.11.07 Arbejdsgruppen har af Sundhedsstyrelsen fået til opgave at beskrive et optimalt

Læs mere

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under Matrix Ringkjøbing Amt, inkl. servicemål samt indikatorområder /VK 05.08.02 side 1 Kriterier, Standarder og Indikatorområder Patient Hvor intet andet er anført kommer indikatoren fra den landsdækkende

Læs mere

Notat Status på kræftpakker

Notat Status på kræftpakker Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 19. januar 11 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 1. Baggrund Notat

Læs mere

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakkeforløb Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakker Kirurgisk Afdeling Kræft i bugspytkirtlen Kræft i galdegang Kræft i spiserør,mavemund og mavesæk Primær leverkræft Kræft i tyk-og endetarm

Læs mere

Patientinformation. Kræft i tyktarmen eller endetarmen

Patientinformation. Kræft i tyktarmen eller endetarmen Patientinformation Kræft i tyktarmen eller endetarmen Kvalitet døgnet rundt Kirurgisk afdeling Kræft i tyktarmen eller endetarmen Forberedelse til operation og smertebehandling: Operationen foretages af

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

3-partsgruppen for Kirurgi

3-partsgruppen for Kirurgi 3-partsgruppen for Kirurgi Handlingsplan 2010 Endoskopi Hovedformålet med 3-partsgruppens arbejde er: 1) At styrke de formelle rammer omkring samarbejdet 2) At sikre en optimal opgavefordeling indenfor

Læs mere

pakkeforløb for kræft i tyk- & endetarm

pakkeforløb for kræft i tyk- & endetarm pakkeforløb for kræft i tyk- & endetarm 2009 Pakkeforløb for kræft i tyk- & endetarm Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: kræftbehandling; Cancer; Tumor

Læs mere

Information om fjernelse af et stykke af endetarmen

Information om fjernelse af et stykke af endetarmen Patientinformation Information om fjernelse af et stykke af endetarmen - Rectumresektion Velkommen til Vejle Sygehus Organkirurgisk Afdeling Fjernelse af et stykke endetarm (rectumresektion) Rev. mar.

Læs mere

Information om fjernelse af et stykke tyktarm ved kikkertoperation

Information om fjernelse af et stykke tyktarm ved kikkertoperation Patientinformation Information om fjernelse af et stykke tyktarm ved kikkertoperation - Laparoskopisk colonresektion Velkommen til Vejle Sygehus Organkirurgisk Afdeling Information om fjernelse af et

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Diagnostisk radiologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor Research Centre for Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus University Denmark Hvis vi skal lykkes

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR-skanning er det bedste billedværktøj til at finde kræft i prostata og kommer til at spille en stor rolle i diagnostik og behandling af sygdommen i

Læs mere

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database Årsrapport 2011 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen Dansk Kolorektalcancer Database Side 2 Baggrund Årsrapport 2011 fra Dansk Kolorektalcancer Database vedrørende kræft i tyktarm og endetarm,

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi

Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi Baggrund I takt med en øget specialisering inden for kirurgien og et øget krav om kvalitet i behandlingen, er der

Læs mere

Bedre patientoplevelser hvordan?

Bedre patientoplevelser hvordan? Bedre patientoplevelser hvordan? Effekten af forbedringsinitiativer på baggrund af LUP Januar 20 www.centerforkvalitet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Metode 2 Afdelingernes indsatsområder 2 Gode eksempler

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 J Neurokirurgiske kræftformer Overlæge Michael Kosteljanetz, Rigshospitalet Da der kun har været begrænset mulighed for at konferere med baglandet beskrives nedenstående

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Spiseforstyrrelser. - hos børn og unge. www.psykiatrienisyddanmark.dk

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Spiseforstyrrelser. - hos børn og unge. www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Spiseforstyrrelser - hos børn og unge www.psykiatrienisyddanmark.dk Indhold Om spiseforstyrrelser Den første samtale Den ambulante behandling i

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og kirurgi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og kirurgi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 032-12 Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Region Midtjylland Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

KOLO-REKTALE METASTASER I LEVEREN

KOLO-REKTALE METASTASER I LEVEREN Sundhedsfaglige elementer som grundlag for pakkeforløb for KOLO-REKTALE METASTASER I LEVEREN Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af arbejdsgruppe i 2008 Godkendt af Kræftstyregruppen, august 2008 Det faglige

Læs mere

Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for tarmkræft

Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for tarmkræft Patientinformation Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for tarmkræft Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning ved familiært

Læs mere

Udfordringer og ønsker for de patienter, som ikke passer ind i et pakkeforløb set fra almen praksis

Udfordringer og ønsker for de patienter, som ikke passer ind i et pakkeforløb set fra almen praksis Udfordringer og ønsker for de patienter, som ikke passer ind i et pakkeforløb set fra almen praksis v. Roar Maagaard, formand for DSAM, praktiserende læge & lektor, Skødstrup Lægepraksis Mit indlæg baserer

Læs mere

tarmkræft- metastaser i leveren

tarmkræft- metastaser i leveren pakkeforløb for tarmkræft- metastaser i leveren 2009 Pakkeforløb for kræft i leveren Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kategori: Faglig rådgivning Sprog:

Læs mere

Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009

Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009 Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009 Indledning I forbindelse med sidste overenskomstforhandling blev parterne enige om at etablere hurtigere og mere smidige moderniseringer af

Læs mere

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Senest opdateret 11. maj 2015 Fagområdet Kolorektal kirurgi under Dansk Kirurgisk Selskab fastlægger retningslinier for certificering og anbefaler kandidater

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

Bedre patientoplevelser hvordan?

Bedre patientoplevelser hvordan? Bedre patientoplevelser hvordan? Effekten af forbedringsinitiativer på baggrund af LUP 2009 Januar 2012 www.centerforkvalitet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Metode 2 Afdelingernes indsatsområder 2

Læs mere

Lever Cases til MDT. MDT Agreement on resectability. Case 1. 66-årig mand. 14 år tidligere opereret for coloncancer. Ingen adjuverendekemoterapi.

Lever Cases til MDT. MDT Agreement on resectability. Case 1. 66-årig mand. 14 år tidligere opereret for coloncancer. Ingen adjuverendekemoterapi. Lever Cases til MDT Torsten Pless & Henning Overgaard Nielsen Kirurgisk afd. A Odense Universitetshospital MDT Agreement on resectability Wadeed M et al HPB 2012;14:291-297 66-årig mand Case 1 14 år tidligere

Læs mere

TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser

TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser 2006 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Temarapport 2006: Forberedelse

Læs mere

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Svaret er udarbejdet Dansk Radiologisk Selskabs UddannelsesRåd, hvor medlemmerne

Læs mere

Patientvejledning. Betændelse i udposninger på tyktarmen. Diverticulitis

Patientvejledning. Betændelse i udposninger på tyktarmen. Diverticulitis Patientvejledning Betændelse i udposninger på tyktarmen Diverticulitis Udposninger - også kaldet divertikler - på tyktarmen er en tilstand, som følger med alderen. I 40-50 års alderen har halvdelen af

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Gastrointestinal endoskopi Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9 Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/15288 30. november 2015 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende

Læs mere

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Niels-Chr. G. Hansen Lungemedicinsk afdeling J Odense Universitetshospital René Laennec 1781-1826 Opfandt stetoskopet i 1816 Røntgen af thorax - i to

Læs mere

Information om koloskopi i bedøvelse

Information om koloskopi i bedøvelse Patientinformation Information om koloskopi i bedøvelse - med Moviprep Velkommen til Organkirurgisk Afdeling Endoskopisk afsnit Information om koloskopi i bedøvelse Hvad er koloskopi? Koloskopi er en

Læs mere

Patientinformation. Strumaoperation. Operation på skjoldbruskkirtlen. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk afdeling Brystcentret

Patientinformation. Strumaoperation. Operation på skjoldbruskkirtlen. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk afdeling Brystcentret Patientinformation Strumaoperation Operation på skjoldbruskkirtlen Kvalitet døgnet rundt Kirurgisk afdeling Brystcentret Før operationen Efter henvisning er du blevet forundersøgt, og du er blevet enig

Læs mere

Operation for kræft i mavesækken.

Operation for kræft i mavesækken. . INDLEDNING Velkommen til afsnit L1 på Mave- og Tarmkirurgi,. Vi behandler patienter, der får konstateret kræft i spiserøret eller mavesækken. Formålet med denne pjece er at besvare nogle af de mange

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 K Sarkomer Overlæge Johnny Keller, Århus Sygehus Arbejdet er kommenteret af Dansk Sarkomgruppe Hovedanbefalinger Den fremtidige behandling inklusive bioptering bør samles

Læs mere

Operation for svulst i rygmarven

Operation for svulst i rygmarven Vigtig information til dig og din pårørende før indlæggelse og operation på Neurokirurgisk Afdeling Din sygdom. Undersøgelse og behandling Du har fået foretaget en MR skanning af rygsøjlen, der viser hvor

Læs mere

Model for afregning af hurtig forundersøgelse i 2012

Model for afregning af hurtig forundersøgelse i 2012 Område: Økonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: 11357 Dato: 7. december 211 Udarbejdet af: Karina Edvardsen E-mail: Karina.Edvardsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631665 C:\Documents and Settings\g2ulma\Local

Læs mere

Om fjernelse af mandler

Om fjernelse af mandler Øre-næse-halskirurgisk Klinik Om fjernelse af mandler Tonsillektomi Øre-næse-hals Afdeling Finsensgade 35 6700 Esbjerg Om fjernelse af mandler (tonsillektomi) Velkommen Vi vil gerne fortælle dig og dine

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Protokoltitel: Hypofraktioneret versus normofraktioneret helbrystbestråling

Læs mere

Udredning af ukendt primær tumor generelt

Udredning af ukendt primær tumor generelt Udredning af ukendt primær tumor generelt Temadag i Dansk Cytologiforening Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Fredag d 4.3.16 Tilbagevendende spørgsmål Almen

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Tilbud om undersøgelse Mammografi er en røntgenundersøgelse, der kan vise, om du har forandringer i dine bryster. Det kan være ansamlinger af væske, godartede knuder

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMJMY Sags nr.: 0901693 Dok. Nr.: 653372 Dato: 23. maj 2013 Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Læs mere

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr.

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Specialeansøgning Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri Dato: MAJ 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet (max 3-4 sider)

Læs mere

UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer

UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer Februar 2011 Indhold: 1. Formål 2. Baggrund 3. Aftale med Biomedicinsk Laboratorium, Syddansk Universitet 3.1 Biomedicinsk

Læs mere

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Alle danske kvinder mellem 23 og 65 år bliver tilbudt at deltage i forebyggende folkeundersøgelse (screening) for livmoderhalskræft. Man bliver automatisk

Læs mere

Kikkertundersøgelse af endetarm og tyktarm hos børn (koloskopi)

Kikkertundersøgelse af endetarm og tyktarm hos børn (koloskopi) DagKlinikken Kikkertundersøgelse af endetarm og tyktarm hos børn (koloskopi) www.koldingsygehus.dk Koloskopi Vi har planlagt at lave koloskopi. Det er en undersøgelse af endetarm og tyktarm. Hvis du har

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

VISITATION TIL OUH: OPERATIONSKRÆVENDE THYREOIDEALIDELSER (211205)

VISITATION TIL OUH: OPERATIONSKRÆVENDE THYREOIDEALIDELSER (211205) VISITATION TIL OUH: OPERATIONSKRÆVENDE THYREOIDEALIDELSER (211205) Øre-næse-halskirurgisk Afdeling F forestår visitation og behandling af patienter med operationskrævende thyreoidealidelser henvist til

Læs mere

Blod i afføringen. Blod i afføringen kan være synlig eller kan opdages ved en afføringstest, såkaldt "okkult blod".

Blod i afføringen. Blod i afføringen kan være synlig eller kan opdages ved en afføringstest, såkaldt okkult blod. Blod i afføringen Blod i afføringen kan være synlig eller kan opdages ved en afføringstest, såkaldt "okkult blod". Forekomst I den almindelige befolkning observerer 20% blod i afføringen i løbet af et

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011 Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft 6. juni 2011 Ved programledelsesmødet for hoved-halskræft den 13. maj 2011 blev en række opgaver uddelegeret. De kræftpakkeansvarlige overlæger

Læs mere

Fjernelse af blærepolypper med Hexvix - TUR-B med Hexvix

Fjernelse af blærepolypper med Hexvix - TUR-B med Hexvix Urologisk Afdeling - Fredericia Fjernelse af blærepolypper med Hexvix - TUR-B med Hexvix Vejledning til patienter www.fredericiasygehus.dk Hvad er en blærepolyp? En polyp er en udvækst af celler i blærens

Læs mere

Information om gastroskopi og koloskopi i bedøvelse

Information om gastroskopi og koloskopi i bedøvelse Patientinformation Information om gastroskopi og koloskopi i bedøvelse - Moviprep Velkommen til Organkirurgisk Afdeling Endoskopisk afsnit rev. apr. 2009 Information om gastroskopi og koloskopi i bedøvelse.

Læs mere

Uddannelsesprogram/Logbog

Uddannelsesprogram/Logbog Uddannelsesprogram/Logbog for læger i blokstilling til almen medicin på kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus. 2009 1 Indledning: Funktionen på kirurgisk afdeling omfatter et præoperativt, operativt

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2012 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 30. april 2012 Rapport udarbejdet for DLCR af: Kompetencecenter

Læs mere

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Danske Regioner udarbejder løbende en samlet status for implementering af pakkeforløbene på kræftområdet. Statusopgørelserne udarbejdes på baggrund af

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, januar 2011

Indberetningsskema Region Sjælland, januar 2011 Indberetningsskema Region Sjælland, januar 2011 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid ( ) og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Behandling for hjernesvulst

Behandling for hjernesvulst Behandling for hjernesvulst Til patienter der indgår i pakkeforløb Det første besøg Ved dit første besøg på Neurokirurgisk Afdeling, kommer du til en samtale. Vi kalder det første besøg for en forundersøgelse,

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Register Udvikling og status Erik Jakobsen, leder Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Tirsdag d. 16. juni 2009 Skejby Sygehus Hvad er Landsdækkende godkendt og støttet

Læs mere

Patientvejledning. Fremfald af endetarm. Prolaps af endetarm

Patientvejledning. Fremfald af endetarm. Prolaps af endetarm Patientvejledning Fremfald af endetarm Prolaps af endetarm Fremfald af slimhinden i den nederste del af endetarmen eller egentlig fremfald af nederste del af endetarmen (prolaps af endetarmen) opleves

Læs mere

Dansk Kolorektalcancer Databases kvalitetsindikatorer fra 2013, algoritmer

Dansk Kolorektalcancer Databases kvalitetsindikatorer fra 2013, algoritmer Dansk Kolorektalcancer Databases kvalitetsindikatorer fra 2013, algoritmer 1. Afholdt MDT konference ved nydiagnosticeret rektumcancer 2. Ekstramural venøs invasion 3. Lækage af rektumanastomose ved elektiv

Læs mere

Patientvejledning. Sigmoideoskopi. Kikkertundersøgelse af tyk- og endetarmen

Patientvejledning. Sigmoideoskopi. Kikkertundersøgelse af tyk- og endetarmen Patientvejledning Sigmoideoskopi Kikkertundersøgelse af tyk- og endetarmen En sigmoideoskopi er en kikkertundersøgelse af endetarmen og den nedre del af tyktarmen med henblik på at afsløre sygelige forandringer

Læs mere

Introduktion til. Kirurgisk afdeling. Holbæk-Kalundborg Sygehuse

Introduktion til. Kirurgisk afdeling. Holbæk-Kalundborg Sygehuse Introduktion til Kirurgisk afdeling Holbæk-Kalundborg Sygehuse Juni 2010 Afdelingen har et aktivt undervisningsmiljø, ligesom afdelingen underviser studerende på 3. semester på kandidatuddannelsen. Der

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Information om koloskopi

Information om koloskopi Patientinformation Information om koloskopi - Moviprep Velkommen til Organkirurgisk Afdeling Endoskopisk afsnit Information om Koloskopi Hvad er koloskopi? Koloskopi er en kikkertundersøgelse af hele

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Patientinformation. Kræft i æggestokken. Om udvidet operation for kræft i æggestokken. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D

Patientinformation. Kræft i æggestokken. Om udvidet operation for kræft i æggestokken. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Patientinformation Kræft i æggestokken Om udvidet operation for kræft i æggestokken Ekstensiv operation for ovariecancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal opereres for kræft

Læs mere

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse:

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse: Symposium om ovariecancer den 24. november 2005 kan overlevelsen forbedres? Udfordringer i patientforløbet: Jeg er en af de kvinder, som dagen i dag handler om. Mit navn er Bitten Dal Spallou. Jeg er formand

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Årsrapport 2011. Patientklager OUH. Direktionssekretariatet

Årsrapport 2011. Patientklager OUH. Direktionssekretariatet Årsrapport 2011 Patientklager OUH Direktionssekretariatet Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 1 2. Database til registrering af klager.. 1 3. Nyt Patientklagesystem 2 4. Opgørelser 2 4.1 Klagetyper.

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 8.3 A Diagnostisk udredning på sygehus - radiologi Adm. overlæge Jens Karstoft Radiologien i kræftdiagnostik og behandling Radiologien (røntgendiagnostikken) spiller en central

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin Uddannelsesprogram Region Syddanmark Almen medicin H-stilling i almen medicin - LOKALT UDDANNELSESPROGRAM for Parenkym kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus (SVS) Juli 2015 Herværende lokale uddannelsesprogram

Læs mere

Præciseringsnotat vedrørende dokumentation på overholdelse af bekendtgørelsen om maksimal ventetid til behandling for kræft mv.

Præciseringsnotat vedrørende dokumentation på overholdelse af bekendtgørelsen om maksimal ventetid til behandling for kræft mv. Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Charlotte Lykke Palmus/Helle Bøgh Jørgensen/Pia Hansen/Mette Høvsgaard Sagsnr.: 11/9816 E-mail: Dato: 1. maj 2012 Telefon: Præciseringsnotat vedrørende

Læs mere

Dansk tarmkræftscreeningsdatabase Årsrapport 2014. Første 10 måneder 1. nationale screeningsrunde

Dansk tarmkræftscreeningsdatabase Årsrapport 2014. Første 10 måneder 1. nationale screeningsrunde Dansk tarmkræftscreeningsdatabase Årsrapport 2014 Første 10 måneder 1. nationale screeningsrunde Januar 2016 Hvorfra udgår rapporten Formand for Dansk tarmkræftscreeningsdatabase (DTS) er Overlæge, ph.d.

Læs mere

Afsnitsprofil for Dagkirurgisk Center, Horsens.

Afsnitsprofil for Dagkirurgisk Center, Horsens. Afsnitsprofil for Dagkirurgisk Center, Horsens. Vi ønsker med denne afsnitsprofil at give dig et indblik i sygeplejen og rammerne for Dagkirurgisk afdeling på Horsens sygehus. Dagkirurgisk afdeling er

Læs mere

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013 Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten 10. oktober 2013 Indhold Gennemsnitlig ventetid fra henvisningsdato til 1. kontakt...3 Historiske data fra Venteinfo.dk...3 Antal patienter ventende

Læs mere

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. : ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 1 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Roskilde, Køge, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Roskilde også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Lene H. Iversen Professor, overlæge, dr.med., PhD Aarhus Universitetshospital Formand for Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) 9. marts 2016 DMCG.dk Kræftens

Læs mere

DCCG Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm PERIOPERATIVT SKEMA

DCCG Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm PERIOPERATIVT SKEMA DCCG Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm PERIOPERATIVT SKEMA (vejledning i udfyldelse side 9) DCCG SKEMA II indtastningsbilag 1 PERIOPERATIVT SKEMA CPR Efternavn Fornavn Hvis patienten

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 2. 2011 Data opdateret 12. Juli 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere