Liturgisk Kalender bispedømmet København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Liturgisk Kalender 2015. bispedømmet København"

Transkript

1 Liturgisk Kalender 2015 bispedømmet København søndagstekstrække B hverdagstekstrække I Ansgarstiftelsens Forlag

2 1 Mos 2 Mos 3 Mos 4 Mos 5 Mos Jos Dom Ruth 1 Sam 2 Sam 1 Kong 2 Kong 1 Krøn 2 Krøn Ezra Neh Ester Job Sl Ordspr Første Mosebog Anden Mosebog Tredie Mosebog Fjerde Mosebog Femte Mosebog Josvabogen Dommerbogen Ruths Bog Første Samuelsbog Anden Samuelsbog Første Kongebog Anden Kongebog Første Krønikebog Anden Krønikebog Ezras Bog Nehemias' Bog Esters Bog Jobs Bog Salmernes Bog Ordsprogenes Bog Bibelens bøger Det gamle Testamente Præd Højs Es Jer Klages Ez Dan Hos Joel Amos Obad Jonas Mika Nah Hab Sef Hag Zak Mal Prædikerens Bog Højsangen Esajas' Bog Jeremias' Bog Klagesangene Ezekiels Bog Daniels Bog Hoseas' Bog Joels Bog Amos' Bog Obadias' Bog Jonas' Bog Mikas Bog Nahums Bog Habakuks Bog Sefanias' Bog Haggajs Bog Zakarias' Bog Malakias' Bog De deuterokanoniske De deuterokanoniske skrifter (også kaldet apokryfe apokryfiske) i den danske skrifter bibeludg.) Tob Tobits Tobits Bog Bog Bar Baruks Bog Bog Judit Judits Judits Bog Bog TilfDan Tilføjelser til til Daniels Bog TilfEst Ester Tilføjelser til til Esters Bog 1 Makk 1. 1 Makkabæerbog Visd Visdommens Bog Bog 2 Makk 2. 2 Makkabæerbog Sir Siraks Siraks Bog Bog Det nye Testamente Matt Matthæusevangeliet Mark Markusevangeliet Luk Lukasevangeliet Joh Johannesevangeliet Apg ApG Rom 1 Kor 2 Kor Gal Ef Fil Kol 1 Thess 2 Thess Apostlenes Apostlegerningerne Gerninger Brevet til Romerne 1.Korintherbrev 2.Korintherbrev Brevet til Galaterne Brevet til Efeserne Brevet til Filipperne Brevet til Kolossenserne 1.Thessalonikerbrev 2.Thessalonikerbrev 1 Tim 2 Tim Tit Filem Hebr Jak 1 Pet 2 Pet 1 Joh 2 Joh 3 Joh Jud Åb 1.Timotheusbrev 2.Timotheusbrev Brevet til Titus Brevet til Filemon Brevet til Hebræerne Jakobs Brev Peters 1.Brev Peters 2.Brev Johannes' 1.Brev Johannes' 2.Brev Johannes' 3.Brev Judas' Brev Johannes' Åbenbaring

3 Liturgisk kalender for Bispedømmet København 2015 Den liturgiske kalender for bispedømmet København 20xx er udarbejdet efter Ordo missae celebrandae et divini officii persolvendi secundum Calendarium Romanum Generale, pro anno liturgico Heri er indarbejdet Kalender for Bispedømmet København, der er godkendt af biskop Hans L. Martensen den 17.august 1979 og bekræftet af Kongregationen for Sakramenter og Liturgi den 31.august Påbudte helligdage i Bispedømmet København: 1. Alle søndage. 2. Herrens Fødsel (Juledag). 3. Kristi Himmelfart. Sognepræsten er pligtig til på alle søndage og påbudte helligdage at læse messen for sin menighed = (Appl.) -jf.»kirkelige Meddelelser«K 77/34. Dette er markeret ved under dato. Følgende fester er henlagt til søndag: 1. Herrens Åbenbarelse - Søndag efter 1.januar. 2. Sankt Ansgar - Sidste søndag i januar. 3. Herrens Fremstilling i Templet - 1. søndag i februar. 4. Kristi Legems og Blods fest - Søndag efter den Hellige Treenigheds fest. 5. Peter og Paul, apostle - Normalt sidste søndag i juni. 6. Jomfru Marias Optagelse i Himlen - 3. søndag i august. 7. Laterankirkens indvielse - Den 9.november, hvis datoen er en søndag; ellers på den førstkommende søndag efter 9/ Alle Helgen - 1. søndag i november. Hvor det af pastorale grunde er nødvendigt at fejre festens messe på den dag, hvor festen står i den universelle kalender, kan dette ske. Festernes liturgiske rangordning er således: HØJTID fest af 1. rang forkortet til (h) Fest fest af 2. rang forkortet til (f) Mindedag fest af 3. rang forkortet til (m) Når mindedag (ihukommelse af en helgen) er forpligtende, er dette angivet med (m). Hvor ingen rang for festen er angivet, er den ikke-forpligtende.

4 Foruden de almindelig kendte forkortelser for de bibelske skrifter er der anvendt følgende forkortelser: Cr. = Credo pf. = præfation 1 = Vekselsang Gl. = Gloria Ps. = psalter + = Omkvæd For præfationerne er anvendt følgende forkortelser: Adv.pf. = adventstidens præfationer Alm.S.pf. = pf. til almindelige søndage Ap.pf. = apostlenes pf. Euk.pf. = pf. til skærtorsd. og Kr. Legems og Blods fest Fastepf. = fastetidens pf. Helg.pf. = pf. til helgenfester Hf.pf = pf. til Kristi himmelfart H.åb.pf. = pf. til Herrens åbenbarelse Jul.pf. = pf. til juletiden Pass.pf. = pf. til passionstiden Påskepf. = pf. til påsketiden Messens læsninger: 1. På højtider og fester skal alle læsninger læses som anført. 2. a) På mindedage læses primært hverdagens læsninger. b) En anført»ad libitum«(ad lib.) læsning/evangelietekst kan af pastorale grunde og under overholdelse af visse regler evt. fortrænge hverdagens tekst (se Hverdagslektionar, Advent/jul:»Pastoral indføring til messens Læseordning«, nn ). På søn- og helligdage følger læsningerne tekstrække B (Markus); 1.søndag i advent påbegyndes tekstrække C (Johannes). På hverdage i den almindelige del af kirkeåret følger læsningerne tekstrække I. Af pladshensyn er hverdagens vekselsang og omkvæd i kalenderen angivet før læsningerne, selvom den logiske rækkefølge naturligvis må være L, 1, +, Ev. Skrifthenvisninger følger 1992 udgaven af Bibelen. Særlige bemærkninger vedr. tidebønnens salmer: Psalterugen (Ps) angives i parentes. Højtid har egen 1.og 2.vesper og Læsningernes tidebøn, Morgenbønnens salmer tages fra 1.uge, søndag, Middagsbønnens salmer tages fra Gradualsalmerne (søndag dog fra 1.uge, søndag). Fester har kun egen 1.vesper, hvis festen skal fejres på en søndag. Morgenbønnens salmer tages fra 1.uge, søndag, Middagsbønnens salmer tages fra det løbende psalter, (2.) Vespers salmer som anvist under datoen. Mindedage: Salmerne fra det løbende psalter, medmindre der under selve datoen anvises andre salmer. Se i øvrigt de præcise anvisninger i Tidebog, side

5 Uger i det almindelige kirkeår Kristi År Askeonsdag Påske Himmelfart Pinse før fastetiden efter påsketiden Legeme til dato til uge fra dato fra uge l. sønd. i Advent

6 Januar 2015 JANUAR 1. hvid. Torsdag Juledags oktav. FESTEN FOR MARI A, GUDSMODER (h). Gl. Cr. Jomfru Marias pf. 1.L.: 4 Mos 6,22-27; Sl 67, Gud være os nådig og velsigne os. 2.L.: Gal 4,4-7. Ev.: Luk 2, Kollekt for det Danske Bibelselskab. 2. hvid. Fredag i juletiden. Basilius den Store ( 379) og Gregor af Nazi anz ( 390), biskopper og kirkelærere (m) Jul.pf. Sl 98,1.2-3b.3c-4. + Hele den vide jord har set vor Guds frelse. L.: 1 Joh 2, Ev.: Joh 1, hvid. Lørdag i juletiden. (I Ps). Eller hvid. Jesu hellige navn. Jul pf. Sl 98,1.3c Hele den vide jord har set vor Guds frelse. L.: 1 Joh 2,29 3,6. Ev.: Joh 1, Bededag for præste- og ordenskald. 4. hvid. Søndag. HERRENS ÅBENBARELSE (h). Gl. Cr. H.åb.pf. 1.L.: Es 60,1-6; Sl 72, Alle jordens folk skal tilbede dig, Herre. 2.L.: Ef 3,2-3a Ev.: Matt 2, hvid. Mandag efter Herrens åbenbarelse. (II Ps). Jul. eller H.åb.pf. Sl 2, Jeg giver dig folkene som ejendom L.: 1 Joh 3,22 4,6. Ev.: Matt 4, hvid. Tirsdag efter Herrens åbenbarelse. (II Ps). Jul. eller H.åb.pf. 6

7 Januar 2015 Sl 72, b Alle folkeslag skal tilbede dig, Herre. L.: 1 Joh 4,7-10. Ev.: Mark 6, rød. Onsdag efter Herrens åbenbarelse. Knud Hertug, martyr ( 1131) (m) Jul. eller H.åb.pf. Sl 72, Alle folkeslag skal tilbede dig, Herre. L.: 1 Joh 4, Ev.: Mark 6, hvid. Torsdag efter Herrens åbenbarelse. (II Ps). Eller hvid. Raymund af Penyafort, præst ( 1275) Jul. eller H.åb.pf. Sl 72, bc Alle folkeslag skal tilbede dig, Herre. L.: 1 Joh 4,19 5,4. Ev.: Luk 4,14-22a. 9. hvid. Fredag efter Herrens åbenbarelse. (II Ps). Jul. eller H.åb.pf. Sl 147, Jerusalem, lovsyng Herren. L.: 1 Joh 5,5-13. Ev.: Luk 5, hvid. Lørdag efter Herrens åbenbarelse. (II Ps). Jul. eller H.åb.pf. Sl 149, a+9b. + Herren glæder sig over sit folk. L.: 1 Joh 5, Ev.: Joh 3, hvid. Søndag. HERRENS DÅB (f). Gl. Særl.pf. 1.L. : Es 55,1-11; Sl 12,2.3+4bcd I skal øse vand med glæde af frelsens kilde. 2.L.: 1 Joh 5,1-9. Ev.: Mark 1,7-11. Juletiden afsluttes efter komplet. DET ALMINDELIGE KIRKEÅR 12. grøn. Mandag i 1. alm. uge. (I Ps) Sl 97,1+2b.6+7c.9. + Alle I engle, tilbed Herren! L.: Hebr 1,1-6 Ev.: Mark 1,

8 Januar grøn. Tirsdag i 1. alm. uge. (I Ps). Eller hvid. Hilarius, biskop og kirkelærer ( 367) Sl 8,2a+5.6-7a.7b-9. + Du satte din søn over dine hænders værk. L.: Hebr 2,5-12. Ev.: Mark 1, grøn. Onsdag i 1. alm. uge. (I Ps). Sl 105, Evigt husker Herren på sin pagt. L.: Hebr 2, Ev.: Mark 1, grøn. Torsdag i 1. alm. uge. (I Ps). Sl 95,6-7c.7d Om I dog i dag ville lytte til Herren:»Gør ikke jeres hjerter hårde!«l.: Hebr 3,7-14. Ev.: Mark 1, grøn. Fredag i 1. alm. uge. (I Ps). Sl 78,3+4bc.6c Lad os ikke glemme Guds gerninger! L.: Hebr 4, Ev.: Mark 2, hvid. Lørdag i 1. alm. uge. Antonius, abbed ( 356) (m) Sl 19, Dit ord, Herre, er ånd og liv. L.: Hebr 4, Ev.: Mark 2, grøn. 2. ALM. SØNDAG. (II Ps). Gl. Cr. Alm.S.pf. 1.L.: 1 Sam 3,3b-10.19; Sl 40,2+4ab.7-8a.8b Se, jeg kommer for at gøre din vilje, min Gud. 2.L.: 1 Kor 6,13c-15a Ev.: Joh 1, Den økumeniske bedeuge begynder 19. rød. Mandag i 2. alm. uge. Henrik, biskop og martyr ( 1158) (m) Sl 110, Du er præst for evigt på Melkisedeks vis. L.: Hebr 5,1-10. Ev.: Mark 2, grøn. Tirsdag i 2. alm. uge. (II Ps). Eller rød. Fabian, pave og martyr ( 250) Eller rød. Sebastian, martyr ( 288) Sl 111, c. 8

9 Januar Herren husker på sin pagt for evigt. L.: Hebr 6, Ev.: Mark 2, rød. Onsdag i 2. alm. uge. Agnes, jomfru og martyr ( ca.250) (m) Sl 110, Du er præst for evigt på Melkisedeks vis. L.: Hebr 7, Ev.: Mark 3, grøn. Torsdag i 2. alm. uge. (II Ps). Eller rød. Vincent, diakon og martyr ( 304) Sl 40,7-8a.8b Se, jeg er kommet, Herre, for at gøre din vilje. L.: Hebr 7,25 8,6. Ev.: Mark 3, grøn. Fredag i 2. alm. uge. (II Ps). Sl 85, Troskab og sandhed mødes. L.: Hebr 8,6-13. Ev.: Mark 3, hvid. Lørdag i 2. alm. uge. Frans af Sales, biskop og kirkelærer ( 1622) (m) Sl 47, Gud drager op under jubelråb, Herren til hornets klang. L.: Hebr 9, Ev.: Mark 3, vesper til Sankt Ansgar. 25. hvid. ANSGAR, bispedømmet Københavns første værnehelgen, (h) (3.alm.søndag) Gl.Cr.Sankt Ansgars pf. 1.L.: Es 52,7-10; : Sl 96,1-2a-2b-3.7-8a.10. Fortæl om Herrens undere blandt alle folkeslag! 2.L: 1 Kor 1, Ev.: Mark 1, Kirketælling 26. hvid. Mandag i 3. alm. uge. Timoteus og Titus, biskopper (m) Sl 98,1.2-3b.3c Syng en ny sang for Herren, for han har udført undere. L.: 2. Tim 1, 1-8. eller Tit 1,1-5. Ev.: Mark 3, grøn. Tirsdag i 3. alm. uge. (III Ps). Eller: hvid. Angela Merici, jomfru Sl 40,2+4ab.7-8a

10 Februar Se, jeg er kommet, Herre, for at gøre din vilje. L.: Hebr 10,1-10. Ev.: Mark 3, hvid. Onsdag i 3. alm. uge. Thomas af Aquino, præst og kirkelærer ( 1274) (m) Sl 110, Du er præst for evigt på Melkisedeks vis. L.: Hebr 10, Ev.: Mark 4, grøn. Torsdag i 3. alm. uge. (III Ps). Sl 24, b Sådan er den slægt, som søger dit ansigt, Herre. L.: Hebr 10, Ev.: Mark 4, grøn. Fredag i 3. alm. uge. (III Ps). Sl 37, Retfærdiges frelse kommer fra Herren. L.: Hebr 10, Ev.: Mark 4, hvid. Lørdag i 3. alm. uge. Johannes Bosco, præst ( 1888) (m) Luk 1, Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt sit folk.. L.: Hebr 11, Ev.: Mark 4, FEBRUAR 1. hvid. HERRENS FREMSTILLING I TEMPLET. (Kyndelmisse) (f).(iv Ps). (4.alm.søndag) Gl. Cr. Særl.pf. 1.L.: Mal 3,1-4; Sl 24, Hærskarers Herre, han er ærens konge! 2.L.: Hebr 2, Ev.: Luk. 2,22-40 eller 2, grøn. Mandag i 4. alm. uge. (IV Ps). Sl 31, Vær stærke, fat mod, alle I som venter på Herren! L.: Hebr 11, Ev.: Mark 5, grøn. Tirsdag i 4. alm. uge. (IV Ps). Eller rød. Blasius, biskop og martyr ( 316) Sl 22,26b

11 Februar De, som søger dig, Herre, skal prise dig. L.: Hebr 12,1-4. Ev.: Mark 5, Blasiusvelsignelse 4. grøn. Onsdag i 4. alm. uge. (IV Ps). Sl 103, a. + Herrens troskab varer fra evighed til evighed mod dem, der frygter ham. L.: Hebr 12, Ev.: Mark 6, rød. Torsdag i 4. alm. uge. Agathe, jomfru og martyr ( 251) (m) Sl 48,2-3a.3b Gud, vi har oplevet din troskab her i dit tempel. L.: Hebr 12, Ev.: Mark 6, rød. Fredag i 4. alm. uge. Paul Miki og lidelsesfæller, martyrer ( 1597) (m) Sl 27, b-9c. + Herren er mit lys og min frelse. L.: Hebr 13,1-8. Ev.: Mark 6, grøn. Lørdag i 4. alm. uge. (IV Ps). Eller hvid. Gudsmoders lørdagsmesse. Sl 23,1-3a.3b Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. L.: Hebr 13, Ev.: Mark 6, Bededag for præste- og ordenskald. 8. grøn. 5. ALM. SØNDAG. (I Ps). Gl. Cr. Alm.S.pf. 1.L.: Job 7, ; Sl 147, Lovsyng Herren, som læger dem, hvis hjerte er knust 2.L.: 1 Kor 9, Ev.: Mark 1, grøn. Mandag i 5. alm. uge. (I Ps). Sl 104,1-2a c. + Herren skal glæde sig over sine værker. L.: 1 Mos 1,1-19. Ev.: Mark 6, hvid. Tirsdag i 5. alm. uge. Scholastica, jomfru ( 543) (m) 11

12 Februar 2015 Sl 8, Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden. L.: 1 Mos 1,20--2,4a. Ev.: Mark 7, grøn. Onsdag i 5. alm. uge. (I Ps). Eller hvid. Vor Frue af Lourdes Sl 104,1-2a b Min sjæl, pris Herren! L.: 1 Mos 2,4b Ev.: Mark 7, grøn. Torsdag i 5. alm. uge. (I Ps). Sl 128, Lykkelig hver den, der frygter Herren. L.: 1 Mos 2, Ev.: Mark 7, grøn. Fredag i 5. alm. uge. (I Ps). Sl 32, Lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet. L.: 1 Mos 3,1-8. Ev.: Mark 7, hvid. Lørdag CYRILLUS, munk ( 869) og METHODIUS, biskop ( 885), værnehelgener for Europa (f) Gl. Hyrdernes pf. L.: ApG 13,46-49; Sl.117,1.2. Gå ud i alverden og forkynd Evangeliet! Ev.: Luk 10, grøn. 6. ALM. SØNDAG. (II Ps). Gl. Cr. Alm.S.pf. 1.L.: 3 Mos 13, ; Sl 32, Hos dig søger jeg skjul: du lader jubel over min redning lyde omkring mig. 2.L.: 1 Kor 10,31 11,1. Ev.: Mark 1, grøn. Mandag i 6. alm. uge. (II Ps). Sl 50,1+8.16b Du skal bringe takoffer til Gud. L.: 1 Mos 4, Ev.: Mark 8, grøn. Tirsdag i 6. alm. uge. (II Ps). Eller hvid. Servitterordenens 7 grundlæggere ( 13.årh.) 12

13 Februar 2015 Sl 29,1a+2.3ac-4.3b+9b Herren velsigner sit folk med fred! L.: 1 Mos 6,5-8; 7, Ev.: Mark 8, Det almindelige kirkeår afbrydes her og genopta ges mandag den 25.maj ( 2.pinsedag ). FASTETIDEN 18. viol. ASKEONSDAG. (IV Ps). Faste pf. IV. 1.L.: Joel 2, Sl 51, a Gud, vær os nådig, for vi har syndet! 2.L.: 2 Kor 5,20 6,2. Ev.: Matt 6, Faste- og abstinensdag. Askeindvielse kan foretages ved hver menigheds messe eller ordets gudstjeneste. 19. viol. Torsdag efter askeonsdag. (IV Ps). Faste pf. Sl 1, Lykkelig den mand, der tager sin tilflugt til Herren. L.: 5 Mos 30, Ev.: Luk 9, viol. Fredag efter askeonsdag. (IV Ps). Faste pf. Sl 51, a Et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud. L.: Es 58,1-9a. Ev.: Matt 9, viol. Lørdag efter askeonsdag. (IV Ps). Faste pf. Sl 86, Vis mig din vej, Herre, så jeg kan vandre i din sandhed. L.: Es 58,9b-14. Ev.: Luk 5, Peter Damian, biskop og kirkelærer ( 1072), kan ihukommes. 22. viol. 1. SØNDAG I FASTEN. (I Ps). Cr. Særl.pf. 1.L.: 1 Mos 9,8-15; Sl 25,4-5b.6+7bc Dien stier, Herre, er altid godhedog troskab 13

14 Februar 2015 for dem, der holder din pagt og din lov. 2.L.: 1 Pet 3, Ev.: Mark 1, Electio-ceremoni i Domkirken. 23. viol. Mandag i 1.uge i fasten. (I Ps). Faste pf. Sl 19, De ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv. L.: 3 Mos 19, Ev.: Matt 25, Polycarp, biskop og martyr ( 166) kan ihukommes. 24. viol. Tirsdag i 1.uge i fasten. (I Ps). Faste pf. Sl 34, Herren befrier dem fra alle deres trængsler. L.: Es 55, Ev.: Matt 6, viol. Onsdag i 1.uge i fasten. (I Ps). Faste pf. Sl 51, Et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud. L.: Jonas 3,1-10. Ev.: Luk 11, viol. Torsdag i 1.uge i fasten. (I Ps). Faste pf. Sl 138,1-2a.2b-3.7c-8. Den dag jeg råbte, Herre, svarede du mig. L.: Tilf. C t. Est Ev.: Matt 7, viol. Fredag i 1.uge i fasten. (I Ps). Faste pf. Sl 130, Hvis du, Herre, vogted på skyld, hvem kunne da bestå, Herre? L.: Ez 18, Ev.: Matt 5, viol. Lørdag i 1.uge i fasten. (I Ps). Faste pf. Sl 119, Lykkelig den, der vandrer efter Herrens lov. L.: 5 Mos 26, Ev.: Matt 5,

15 Marts 2015 MARTS 1. viol. 2. SØNDAG I FASTEN. (II Ps). Cr. Særl.pf. 1.L.: 1 Mos 22,1-2.9a ; Sl 116, Jeg skal vandre for Herrens ansigt i de levendes land. 2.L.: Rom 8,31b-34. Ev.: Mark 9, viol. Mandag i 2.uge i fasten. (II Ps). Faste pf. Sl 79, Herre, gengæld os ikke vore synder. L.: Dan 9,4b-10. Ev.: Luk 6, Karl den Gode, martyr ( 1127) kan ihukommes. 3. viol. Tirsdag i 2.uge i fasten. (II Ps). Faste pf. Sl 50,8-9.16b Den, der bringer takoffer, ærer mig, ham lader jeg se Guds frelse. L.: Es 1, Ev.: Matt 23, viol. Onsdag i 2.uge i fasten. (II Ps). Faste pf. Sl 31, Frels mig i din trofasthed. L.: Jer 18, Ev.: Matt 20, Casimir ( 1483) kan ihukommes. 5. viol. Torsdag i 2.uge i fasten. (II Ps). Faste pf. Sl 1, Lykkelig den mand, der tager sin tilflugt til Herren. L.: Jer 17,5-10. Ev.: Luk 16, Lucius I, pave og martyr ( 254) kan ihukommes i Domkirken. 6. viol. Fredag i 2.uge i fasten. (II Ps). Faste pf. Sl 105, Husk de undere, Herren gjorde. 15

16 Marts 2015 L.: 1 Mos 37, a.17b-28. Ev.: Matt 21, viol. Lørdag i 2.uge i fasten. (II Ps). Faste pf. Sl 103, Herren er barmhjertig og nådig. L.: Mika 7, Ev.: Luk 15, Perpetua og Felicitas, martyrer ( 204) kan ihukommes. Bededag for præste- og ordenskald. 8. viol. 3. SØNDAG I FASTEN. (III Ps). Cr. Faste pf. 1.L.: 2 Mos 20,1-17 eller 20, ; Sl 19, Herre, du har det evige livs ord. 2.L.: 1 Kor 1, Ev.: Joh 2, Til fremme af dåbskatekesen kan man vælge A-årets læsninger. I så tilfælde bedes også den særlige præfa tion. 9. viol. Mandag i 3. uge i fasten. (III Ps). Faste pf. Sl 42,2.3.;Sl 43,3.4. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud, hvornår kan jeg komme og se Guds ansigt? L.: 2 Kong 5,1-15. Ev.: Luk 4, I 3.uge i fasten kan man på en af hverdagene til fremme af dåbskatekesen vælge at læse A-årets tekster til 3.søndag i fasten. I så tilfælde bedes også den særlige præfation. Francisca af Rom, ordenssøster ( 1440) kan ihukommes. 10. viol. Tirsdag i 3.uge i fasten. (III Ps). Faste pf. Sl 25,4-5ab.6-7bc.8-9. Herre, husk din barmhjertighed og trofasthed. L.: TilfDan B, Ev.: Matt 18, Marie Eugénie Milleret ( 1898) kan ihukommes. 11. viol. Onsdag i 3.uge i fasten. (III Ps). Faste pf. Sl 147, Jerusalem, lovsyng Herren! L.: 5 Mos 4, Ev.: Matt 5,

17 Marts viol. Torsdag i 3.uge i fasten. (III Ps). Faste pf. Sl 95, Om i dag I dog ville lytte til ham! Gør ikke jeres hjerter hårde! L.: Jer 7, Ev.: Luk 11, viol. Fredag i 3.uge i fasten. (III Ps). Faste pf. Sl 81,6c-8a.8bc ab Jeg er Herren din Gud; hør, mit folk. L.: Hos 14,2-10. Ev.: Mark 12,28b års dagen for pave Frans valg til pave. Mindes i menighedens forbønner. 3-årsdagen for biskop Hans Ludvig Martensens død. Mindes i menighedens forbønner. 14. viol. Lørdag i 3.uge i fasten. (III Ps). Faste pf. Sl 51, b. Troskab ønsker jeg, ikke slagtofre. L.: Hos 6,1-6. Ev.: Luk 18, viol. eller rosa. 4. SØNDAG I FASTEN. (IV Ps). Cr. Faste pf. 1.L.: 2 Krøn 36, ; Sl 137, Gid min tunge må klæbe til ganen, hvis jeg ikke husker dig, Jerusalem. 2.L.: Ef 2,4-10. Ev.: Joh 3, Til fremme af dåbskatekesen kan man vælge A-årets læsninger. I så tilfælde bedes også den særlige præfa tion. 16. viol. Mandag i 4. uge i fasten. (IV Ps). Faste pf. Sl 30, a+13b. Herre, jeg priser dig, for du har trukket mig op fra dybet. L.: Es 65, Ev.: Joh 4, I 4.uge i fasten kan man på en af hverdagene til fremme af dåbskatekesen vælge at læse A-årets tekster til 3.søndag i fasten. I så tilfælde bedes også den særlige præfa tion. 17

18 Marts viol. Tirsdag i 4.uge i fasten. (IV Ps). Faste pf. Sl 46, Hærskarers Herre er med os, Jakobs Gud er vor borg. L.: Ez 47, Ev.: Joh 5, Patrick, biskop ( 471) kan ihukommes. 18. viol. Onsdag i 4.uge i fasten. (IV Ps). Faste pf. Sl 145, Herren er nådig og barmhjertig. L.: Es 49,8-15. Ev.: Joh 5, Cyrillus af Jerusalem ( 386) kan ihukommes. 19. hvid. Torsdag, JOSEF, Jomfru Marias brudgom (h) Gl.Cr. Sankt Josefs pf. 1.L.: 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sl 89, Hans slægt skal blive for evigt. 2.L.: Rom 4, Ev.: Matt 1, a eller: Luk 2,41-51a. 20. viol. Fredag i 4.uge i fasten. (IV Ps). Faste pf. Sl 34, Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust. L.: Visd 2,1a Ev.: Joh 7, viol. Lørdag i 4.uge i fasten. (IV Ps). Faste pf. Sl 7,2-3.9b Herre min Gud, hos dig søger jeg tilflugt. L.: Jer 11, Ev.: Joh 7, viol. 5. SØNDAG I FASTEN. (I Ps). Cr. Faste pf. 1.L.: Jer 31,31-34; Sl 51, Skab mig et rent hjerte i mig, Gud. 2.L.: Hebr 5,7-9. Ev.: Joh 12, Til fremme af dåbskatekesen kan man vælge A-årets læsninger. I så tilfælde bedes også den særlige præfa tion. 18

19 Marts viol. Mandag i 5. uge i fasten. (I Ps). Pass. pf. I. Sl 23,1-3a.3b Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. L.: Dan I(13), eller I(13),1-3.41c-62. Ev.: Joh 8, I 5.uge i fasten kan man på en af hverdagene til fremme af dåbskatekesen vælge at læse A-årets tekster til 3.søndag i fasten. I så tilfælde bedes også den særlige præfation. Turibius Mogrovejo ( 1606) kan ihukommes. 24. viol. Tirsdag i 5.uge i fasten. (I Ps). Pass. pf. I. Sl 102, Herre, lyt til min bøn, lad mit råb komme til dig. L.: 4 Mos 21,4-9. Ev.: Joh 8, hvid. Onsdag HERRENS BEBUDELSE (h) Gl.Cr.Særl.pf 1.L.: Es 7,10-14; Sl 40,7-8a.8b Se, jeg kommer, Herre, at gøre din vilje! 2.L.: Hebr 10,4-10. Ev.: Luk 1, viol. Torsdag i 5.uge i fasten. (I Ps). Pass. pf. I. Sl 105, Evigt husker Herren på sin pagt. L.: 1 Mos 17,3-9. Ev.: Joh 8, viol. Fredag i 5.uge i fasten. (I Ps). Pass. pf. I. Sl 18,2-3a.3b I min nød råbte jeg til Herren og han hørte mig. L.: Jer 20, Ev.: Joh 10, viol. Lørdag i 5.uge i fasten. (I Ps). Pass. pf. I. Jer 31, b.13. Han vogter os som hyrden sin hjord. L.: Ez 37, Ev.: Joh 11,

20 April rød. PALMESØNDAG. (II Ps). Cr. Særl.pf. Palmeprocessionen: Ev.: Mark 11,1-10 eller Joh 12, Messen: 1.L.: Es 50,4-7; Sl 22, a Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig? 2.L.: Fil 2,6-11. Ev.: Mark 14,1 15,47 eller 15, viol. MANDAG I DEN STILLE UGE. (II Ps). Pass.pf. II. Sl 27, Herren er mit lys og min frelse. L.: Es 42,1-7. Ev.: Joh 12, viol. TIRSDAG I DEN STILLE UGE. (II Ps). Pass.pf. II. Sl 71, a.5-6b Min mund skal forkynde din retfærdighed. L.: Es 49,1-6. Ev.: Joh 13, I Domkirken: hvid. Fornyelse af præsteløfterne, indvielse af de hellige olier. Gl. Særl.pf. 1.L.: Es 61,1-3a.6a.8b-9 ; Sl 89, Om din nåde, Herre, vil jeg evigt synge. 2.L.: Åb 1,5-8. Ev.: Luk 4, APRIL 1. viol. ONSDAG I DEN STILLE UGE. (II Ps). Pass.pf. II. Sl 69, I nådens tid, Herre, svar mig i din store miskundhed, Gud! L.: Es 50,4-9a. Ev.: Matt 26, viol. TORSDAG I DEN STILLE UGE. (II Ps). Fastetiden afsluttes skærtorsdag inden aftenmessen. 20

21 April 2015 PÅSKEHØJTIDEN (TRIDUUM PASCHALE) 2. hvid. SKÆRTORSDAG AFTEN. Påskehøjtiden indledes med aftenmessen, som træder i stedet for vesper, og varer til og med 1.påskedags 2.vesper. Gl. Euk.pf. I. 1.L.: 2 Mos 12, ; Sl 116, Velsignelsens bæger er fællesskab med Kristi blod. 2.L.: 1 Kor 11, Ev.: Joh 13, rød. LANGFREDAG. 1.L.: Es 52,13 53,12; Sl 31, Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. 2.L.: Hebr. 4,14-16; 5,7-9. Ev.: Joh 18,1 19,42. Faste- og abstinensdag. Kollekt for Det Hellige Land. 4. viol. Lørdag. PÅSKELØRDAG. Aften. hvid. PÅSKEVIGILIE. (h). Gl. Påskens pf. I. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! Påskelyset står tændt ved alle messer til og med Pinsedag. Af det Gamle Testamentes læsninger skal læses mindst 3. GT: 1: 1 Mos 1,1 2,2 eller 1, a; Sl 104,1-2a a.24+35c. + Herre, send din ånd og skab liv, gør jorden ny! eller: Sl 33, Herrens godhed fylder jorden. 2: 1 Mos 22,1-18 eller 22,1-2.9a ; Sl 16, Vogt mig, Gud, jeg søger tilflugt hos dig. 3: 2 Mos 14,15 15,1a (obliga torisk); 2 Mos 15, 1b Jeg vil synge for Herren, for han er højt ophøjet. 4: Es 54,5-14; Sl 30, a+13b. + Herre, jeg priser dig, for du har trukket mig op fra dybet. 5: Es 55,1-11; Es 12,2.3+4bcd I skal øse vand med glæde af frelsens kilder. 21

22 April : Bar 3, ,4; Sl 19, Herre, du har det evige livs ord. 7: Ez 36,16-17a.18-28; Sl 42,5bcd; 43, Som hjorten skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. I tilfælde af dåb: Vekselsang nr. 5 eller Sl 51, Skab et rent hjerte i mig, Gud. NT: Rom 6,3-11; Sl 118, Halleluja! Halleluja! Halleluja! Ev.: Mark 16, hvid. PÅSKEDAG. HERRENS OPSTAN DEL SE. (h). Gl. Sekvens. Cr. Påskens pf.i. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! 1.L.: ApG 10,34a.37-43; Sl 118, Denne dag har Herren skabt, lad os juble og glæde os på den Halleluja! Halleluja! 2.L.: Kol 3,1-4 eller 1 Kor 5,6b-8. Ev.: Joh 20,1-9 eller Mark 16,1-8 eller ved aftenmesse Luk 24, PÅSKETIDEN 6. hvid. MANDAG I PÅSKEUGEN. Gl. Evt.sekvens. (Cr.). Påskepf.I. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! L.: ApG 2, ; Sl 16,1-2a Vogt mig, Gud, jeg søger tilflugt hos dig Ev.: Matt 28, hvid. TIRSDAG I PÅSKEUGEN. Gl. Evt.sekvens. Påskepf.I. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! L.: ApG 2,36-41; Sl 33, Herrens godhed fylder jorden Ev.: Joh 20,

23 April hvid. ONSDAG I PÅSKEUGEN. Gl. Evt.sekvens. Påskepf.I. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! L.: ApG 3,1-10; Sl 105, Jeres hjerte glæde sig, I, som søger Herren Ev.: Luk 24, hvid. TORSDAG I PÅSKEUGEN. Gl. Evt.sekvens. Påskepf.I. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! L.: ApG 3,11-26; Sl 8,2a Herre, vor Her re! Hvor herligt er dit navn over hele jorden Ev.: Luk 24, hvid. FREDAG I PÅSKEUGEN. Gl. Evt.sekvens. Påskepf.I. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! L.: ApG 4,1-12; Sl 118, a. + Den sten, bygmestrene vragede, er blevet ho vedhjørnesten Ev.: Joh 21, hvid. LØRDAG I PÅSKEUGEN. Gl. Evt.sekvens. Påskepf.I. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! L.: ApG 4,13-21; Sl 118, Jeg takker dig, for du svarede mig Ev.: Mark 16, hvid. 2.SØNDAG I PÅSKEN. Guds Barmhjertigheds søndag. (II Ps). Gl. Evt.sekvens. Påskepf.I. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! 1.L.: ApG 4,32-35; Sl 118, Tak Herren, for han er god, for hans trofasthed varer til evig tid 2.L.: 1 Joh 5,1-6. Ev.: Joh 20,

24 April hvid. Mandag i 2.uge i påsken. (II Ps). Eller rød. Martin I, pave og martyr ( 655) Påskepf. Sl 2, Lykkelig hver den, der søger tilflugt hos dig, Herre! L.: Ap.G 4, Ev.: Joh 3, hvid. Tirsdag i 2.uge i påsken. (II Ps). Påskepf. Sl 93,1ab.1c-2.5. Herren er konge! Han har klædt sig i højhed L.: Ap.G 4, Ev.: Joh 3, hvid. Onsdag i 2.uge i påsken. (II Ps). Påskepf. Sl 34, Den hjælpeløse råbte, og Herren hørte ham L.: Ap.G 5, Ev.: Joh 3, hvid. Torsdag i 2.uge i påsken. (II Ps). Påskepf. Sl 34, Den hjælpeløse råbte, og Herren hørte ham L.: Ap.G 5, Ev.: Joh 3, hvid. Fredag i 2.uge i påsken. (II Ps). Påskepf. Sl 27, Kun ét ønsker jeg fra Herren, at bo i Herrens hus L.: Ap.G 5, Ev.: Joh 6, hvid. Lørdag i 2.uge i påsken. (II Ps). Påskepf. Sl 33, Lad din godhed komme over os, Herre, for vi venter på dig. L.: Ap.G 6,1-7. Ev.: Joh 6, hvid. 3. SØNDAG I PÅSKEN. (III Ps). Gl. Cr. Påskepf. 1.L.: ApG 3, ; Sl 4,

Liturgisk Kalender 2017

Liturgisk Kalender 2017 Liturgisk Kalender 2017 bispedømmet København søndagstekstrække A hverdagstekstrække I 1 Mos Første Mosebog 2 Mos Anden Mosebog 3 Mos Tredie Mosebog 4 Mos Fjerde Mosebog 5 Mos Femte Mosebog Jos Josvabogen

Læs mere

Liturgisk Kalender 2014. bispedømmet København

Liturgisk Kalender 2014. bispedømmet København Liturgisk Kalender 2014 bispedømmet København søndagstekstrække A hverdagstekstrække II Ansgarstiftelsens Forlag 1 Mos 2 Mos 3 Mos 4 Mos 5 Mos Jos Dom Ruth 1 Sam 2 Sam 1 Kong 2 Kong 1 Krøn 2 Krøn Ezra

Læs mere

LITURGISK KALENDER 2016

LITURGISK KALENDER 2016 LITURGISK KALENDER 2016 BISPEDØMMET KØBENHAVN SØNDAGSTEKSTRÆKKE C HVERDAGSTEKSTRÆKKE II 1 Mos 2 Mos 3 Mos 4 Mos 5 Mos Jos Dom Ruth 1 Sam 2 Sam 1 Kong 2 Kong 1 Krøn 2 Krøn Ezra Neh Ester Job Sl Ordspr Første

Læs mere

LITURGISK KALENDER 2012

LITURGISK KALENDER 2012 LITURGISK KALENDER 2012 BISPEDØMMET KØBENHAVN SØNDAGSTEKSTRÆKKE B HVERDAGSTEKSTRÆKKE II 1 Mos 2 Mos 3 Mos 4 Mos 5 Mos Jos Dom Ruth 1 Sam 2 Sam 1 Kong 2 Kong 1 Krøn 2 Krøn Ezra Neh Ester Job Sl Ordspr Første

Læs mere

1 + 1 + 1. hvid. Lørdag. Juledags oktav. FESTEN FOR JOMFRU MARIA, GUDSMODER (h). Gl. Cr. Jomfru Marias pf. 1.L.: 4 Mos 6,22-27; Sl 67,2-3.5.6+8. + Gud være os nådig og velsigne os. 2.L.: Gal 4,4-7. Ev.:

Læs mere

6.SØNDAG I PÅSKEN. 1.L.: 2.L.: Ev.: Rita af Cascia L.: Ev.: L.: Ev.: L.: Ev.: KRISTI HIMMELFART 1.L.: 2.L.: Ev.: Filip Neri L.: Ev.

6.SØNDAG I PÅSKEN. 1.L.: 2.L.: Ev.: Rita af Cascia L.: Ev.: L.: Ev.: L.: Ev.: KRISTI HIMMELFART 1.L.: 2.L.: Ev.: Filip Neri L.: Ev. Maj 2017 21. hvid. 6.SØNDAG I PÅSKEN. (II Ps). X Gl. Cr. Påskepf. 1.L.: ApG 8,5-8.14-17; 1 Sl 66,1-3a.4-5.6-7a.16+20. + Bryd ud i fryderåb for Gud, hele jorden. Eller: Halleluja! 2.L.: 1 Pet 3,15-18. Ev.:

Læs mere

FEBRUAR. Februar 2017

FEBRUAR. Februar 2017 Februar 2017 28. hvid. Lørdag i 3. alm. uge. (III Ps). Thomas af Aquino, præst og kirkelærer (m) 1 Luk 1,69-70.71-72.73-75. + Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt sit folk. L.: Hebr 11,1-2.8-19.

Læs mere

LITURGISK KALENDER 2016

LITURGISK KALENDER 2016 LITURGISK KALENDER 2016 BISPEDØMMET KØBENHAVN SØNDAGSTEKSTRÆKKE C HVERDAGSTEKSTRÆKKE II 1 Mos 2 Mos 3 Mos 4 Mos 5 Mos Jos Dom Ruth 1 Sam 2 Sam 1 Kong 2 Kong 1 Krøn 2 Krøn Ezra Neh Ester Job Sl Ordspr Første

Læs mere

Liturgisk kalender for Bispedømmet København 2018

Liturgisk kalender for Bispedømmet København 2018 Liturgisk kalender for Bispedømmet København 2018 Den liturgiske kalender for bispedømmet København 2018 er udarbejdet efter Ordo missae celebrandae et divini officii persolvendi secundum Calendarium Romanum

Læs mere

Liturgisk Kalender bispedømmet København

Liturgisk Kalender bispedømmet København Liturgisk Kalender 2015 bispedømmet København søndagstekstrække B hverdagstekstrække I Ansgarstiftelsens Forlag 1 Mos 2 Mos 3 Mos 4 Mos 5 Mos Jos Dom Ruth 1 Sam 2 Sam 1 Kong 2 Kong 1 Krøn 2 Krøn Ezra Neh

Læs mere

Liturgisk Kalender 2013

Liturgisk Kalender 2013 Liturgisk Kalender 2013 bispedømmet København søndagstekstrække C hverdagstekstrække I 1 Mos Første Mosebog 2 Mos Anden Mosebog 3 Mos Tredie Mosebog 4 Mos Fjerde Mosebog 5 Mos Femte Mosebog Jos Josvabogen

Læs mere

Liturgisk Kalender 2017

Liturgisk Kalender 2017 Liturgisk Kalender 2017 bispedømmet København søndagstekstrække A hverdagstekstrække I 1 Mos Første Mosebog 2 Mos Anden Mosebog 3 Mos Tredie Mosebog 4 Mos Fjerde Mosebog 5 Mos Femte Mosebog Jos Josvabogen

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Den skandinaviske Metodistkirkes tekstrække

Den skandinaviske Metodistkirkes tekstrække Den skandinaviske Metodistkirkes tekstrække År A År B År C 1. søndag i advent Es 2,1-5 Es 64,1-9 Jer 33,14-16 Sl 122 Sl 80,1-7.17-19 Sl 25,1-10 Rom 13,11-14 1 Kor 1,3-9 1 Thess 3,9-13 Mt 24,36-44 Mk 13,24-37

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

OVERSIGT OVER KIRKEÅR OG BIBELSKE LÆSNINGER I DEN DANSKE ALTERBOG

OVERSIGT OVER KIRKEÅR OG BIBELSKE LÆSNINGER I DEN DANSKE ALTERBOG OVERSIGT OVER KIRKEÅR OG BIBELSKE LÆSNINGER I DEN DANSKE ALTERBOG Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 FØRSTE RÆKKE 1. søndag i advent Sl. 24 eller Sl. 100 Es. 42,1-9 Rom. 13,11-14 Rom. 13,11-14

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Bibelen, anden del. Lektion 2

Bibelen, anden del. Lektion 2 Lektion 2 Bibelen, anden del Profeterne De profetiske bøger er: Josvabogen, Dommerbogen, 1.-2. Samuelsbog, 1.-2. Kongebog, Esajas bog, Jeremias bog, Ezekiels bog, Hoseas bog, Joels bog, Amos bog, Obedias

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

34 Brylluppet i Kana Joh 2, Den blinde Bartimæus Mark 10, Opvækkelsen af enkens søn Luk 7,

34 Brylluppet i Kana Joh 2, Den blinde Bartimæus Mark 10, Opvækkelsen af enkens søn Luk 7, OVERSIGT BOG 1 EFTERÅR 2015 JESU UNDERE 34 Brylluppet i Kana Joh 2,1-12 12 13 35 Den blinde Bartimæus Mark 10,46-52 14 15 36 Opvækkelsen af enkens søn Luk 7,11-17 16 17 KATEKISMUS FOR BØRN FADERVOR 37

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Konfirmations-ord til din konfirmationsdag.

Konfirmations-ord til din konfirmationsdag. Konfirmations-ord til din konfirmationsdag. Skriv eller eller ud for det vers, du ønsker. Skriv dit navn her: GAMLE TESTAMENTE 1. 1. Mos 1, 1 I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden. 2. 1. Mos 1, 27

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

www.reitoft.dk HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Bibelen & Salmebogen

www.reitoft.dk HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Bibelen & Salmebogen 1 Mos 1.1-31 Sl 104 1 Mos 1.1 Sl 90,2 Jer 32,17 Joh 1.1 Apg 17,24 9,4 Rom 4,17 Kol 1,16 Hebr 11,3 Åb 4,11 42,2 298,3 362,1 1 Mos 1.2 og Guds ånd svævede over vandene. 121,2 Anden mulig oversættelse: 346,1

Læs mere

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr.

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Bøn i Bibelen Find dias på Spørgsmål Beder du? Hvis ja: Hvordan? Hvor ofte? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

"et lys til åbenbaring for hedninger"

et lys til åbenbaring for hedninger FEBRUAR MARTS 2012 34. årg. Nr. 2 Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel (Luk 2,32.34) På dagens fest (søndag d. 5. februar) betragter vi Jesus, som Maria og Josef bringer

Læs mere

De Bibelske Fester. Hovedteksterne i GT. 3 Mos 23 og 5 Mos 16. Sabbatten en fest? Hvorfor landbrugsfester? 3 Mos 23,1-44

De Bibelske Fester. Hovedteksterne i GT. 3 Mos 23 og 5 Mos 16. Sabbatten en fest? Hvorfor landbrugsfester? 3 Mos 23,1-44 De Bibelske Fester Hovedteksterne i GT 2 Mos 23,10-19 2 Mos 34,18-26 3 Mos 23,1-44 5 Mos 16,1-17 (4 Mos 28-29 om festofrene) 2 2 Mos 23,10-19 19 + 34,18-23 3 Mos 23 og 5 Mos 16 Tre gange om året skal du

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Påskemåltid Skærtorsdag aften Liturgi til brug i discipelfællesskaber

Påskemåltid Skærtorsdag aften Liturgi til brug i discipelfællesskaber Påskemåltid Skærtorsdag aften Liturgi til brug i discipelfællesskaber INTRODUKTION Her følger liturgien som Keld Dahlmann har bearbejdet efter forlæg fra Ole Andersen. Til måltidet skal bruges rødvin,

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Jeg vil prise dit navn

Jeg vil prise dit navn Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen Jeg vil prise dit navn Vekselsange til

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen Altrets sakramente Lovprisning af Altrets Sakramente I Altrets helligste Sakramente være Jesus evig tak og pris og ære. Bøn før kommunionen Almægtige, evige Gud! Se, jeg træder hen til din enbårne Søns,

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Pilgrimsweekend i Svenstrup. Pilgrimsweekend i Svenstrup 26.-27. september 2008. Kristen meditation. Sognegården Gammel Viborgvej 17 9230 Svenstrup

Pilgrimsweekend i Svenstrup. Pilgrimsweekend i Svenstrup 26.-27. september 2008. Kristen meditation. Sognegården Gammel Viborgvej 17 9230 Svenstrup Pilgrimsweekend i Svenstrup 26.-27. september 2008 Sognegården Gammel Viborgvej 17 9230 Svenstrup Kristen meditation Pilgrimsweekend i Svenstrup Fredag den 26/9 Kl. 16.00: Sognegården åbner der er kaffe

Læs mere

Rosenkransen er lige velegnet til at bede alene og i fællesskab, og der er flere måder at bede den på.

Rosenkransen er lige velegnet til at bede alene og i fællesskab, og der er flere måder at bede den på. Rosenkransen Rosenkransen er en af den katolske Kirkes mest udbredte og elskede bønner. Den har sit navn af, at de mange gange, vi siger Hil dig, Maria og Fadervor, knyttes sammen som en krans af roser

Læs mere

Fastelavnssøndag. Hvad betyder fastelavn?

Fastelavnssøndag. Hvad betyder fastelavn? Fastelavnssøndag Hvad betyder fastelavn? Fastelavn kommer af det plattyske ord vastelavent, der betyder fasteaften, og henviser til den 40 dages lange faste, som starter straks efter fastelavnstiden og

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Joh 3,25-36. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 20. december 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til 4. søndag i advent, Joh 3,25-36. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 20. december 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Grindsted Kirke Søndag d. 20. december 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag i advent, Joh 3,25-36. 2. tekstrække Salmer DDS 84: Gør døren høj, gør porten vid DDS 85: Op, Zion, at

Læs mere

Frygt er ikke i kærligheden, men den fuldkomne kærlighed driver frygten ud. Så bliver da tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden

Frygt er ikke i kærligheden, men den fuldkomne kærlighed driver frygten ud. Så bliver da tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden Øjet er legemets lys. Er dit øje klart, er hele dit legeme lyst; men er dit øje mat, er hele dit legeme mørkt. Hvis nu lyset i dig er mørke - hvilket mørke! Matthæus 6,22 - fra Jesu bjergprædiken Hvorfor

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19)

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Skriv det, du har set, Synet af Kristus Kapitel 1 og det, som er, De Syv Menigheder Kapitel 2-3 og det, som siden skal ske. Det der kommer efter Menighederne Kapitel 4-22

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

For Matthæus er Guds kald og udvælgelse i sig selv betingelsesløs

For Matthæus er Guds kald og udvælgelse i sig selv betingelsesløs DECEMBER 2010 JANUAR 2011 33. årg. Nr. 1 Slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn. (Matt 1,1) Slægtsforskning er meget trendy for tiden, dels fordi globalisering og ny teknologi gør det muligt

Læs mere

Ordo Missae. Messens Liturgi. for den Katol ske Kirke i Da nmark

Ordo Missae. Messens Liturgi. for den Katol ske Kirke i Da nmark Ordo Missae Messens Liturgi for den Katol ske Kirke i Da nmark Ordo Missae Messens Liturgi Udarbejdet ud fra Missale Romanum editio typica tertia af Liturgikommissionen og godkendt ad experimentum af Biskop

Læs mere

Oversigt over lederbøger 1-10 BOG 1

Oversigt over lederbøger 1-10 BOG 1 Oversigt over lederbøger 1-10 BOG 1 Katekismus for børn (18 timer) Fadervor: 1. Indledning til Fadervor, Helliget blive dit navn 2. Komme dit rige 3. Ske din vilje... 4. Giv os i dag 5. Forlad os vor skyld...

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE.

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. Viborg Domkirke. 27.9.2014 v/hartvig Wagner Tekst: 2 Kor 1,18-20. Salmer: 334 / 308 // 341 / 469 / 526,7 / 353 Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

Julesøndag 28. december 2014

Julesøndag 28. december 2014 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Opfyldt forventning Salmer: 108, 115, 103; 132, 117 Evangelium: Luk. 2,25-40 Fra alteret hørte vi juleevangeliet ifølge apostelen Paulus. I brevet til galaterne fortæller Paulus

Læs mere

Mandag d. 2. november 2015. Salme DDS nr. 266: Mægtigste Kriste, menighedens Herre. Tema: Citater af U2. Forkyndelse:

Mandag d. 2. november 2015. Salme DDS nr. 266: Mægtigste Kriste, menighedens Herre. Tema: Citater af U2. Forkyndelse: Mandag d. 2. november 2015 Jørgen Lasgaard Salme DDS nr. 266: Mægtigste Kriste, menighedens Herre Tema: Citater af U2 Forkyndelse: Vil vi nogensinde leve i fred med hinanden? Men dem, der ikke selv kan

Læs mere

Påskemorgen. Liturgi. Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3. Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op...

Påskemorgen. Liturgi. Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3. Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op... Påskemorgen Liturgi Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3 Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op... STILHED Jesus Kristus er verdens lys *Et lys som intet mørke kan udslukke

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Bibelgnask. kasperbergholt.dk/jesus. Bibelgnask. 2 Sam 7

Bibelgnask. kasperbergholt.dk/jesus. Bibelgnask. 2 Sam 7 Bibelgnask 2 Sam 7 Bibelgnask Dommerne frelste folket Moralsk forfald Ruth Introduktion til 1-2 Sam Første Samuelsbog Samuelsbogen Anden Samuelsbog 1 Sam 2 Sam 1-7 8-15 16-1 2-9 10-20 21-24 Kaldelse af

Læs mere

intro en introduktion til kristen tro

intro en introduktion til kristen tro intro en introduktion til kristen tro Deltagerhæfte Robert Bladt intro en introduktion til kristen tro Deltagerhæfte 1. udgave Copyright 2005 Indholdet i dette hæfte er baseret på bogen»kristustro«af Robert

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig Helligånden Helligånden er Guds ånd Gud i mig Hvem er Helligånden? Gud er Far, Søn og Helligånd - Gud Fader har skabt os - Gud Søn har frelst os - Gud Helligånd formidler det til os Tre-i-en-Gud (treenig

Læs mere

livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn

livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn 15 livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn 1 »Vi vil leve i bøn«sådan lyder en af kerneværdierne i IMU, og derfor ønsker vi at sætte fokus på bøn. 15 livliner er en opfordring til at

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

PÅLIDELIGE MENNESKER

PÅLIDELIGE MENNESKER 1 PÅLIDELIGE MENNESKER Kim Torp, søndag d. 14. juni 2015 HVEM ER DE PÅLIDELIGE MENNESKER? 2. Timotheus 2:1 7 Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus! Hvad du har hørt af mig i mange vidners

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn.

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Kære forbedere December 2016

Kære forbedere December 2016 For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste (Es 9,5). Kære forbedere Hvilken glæde

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Jeg ser ham, dog ikke nu. kasperbergholt.dk/jesus

Jeg ser ham, dog ikke nu. kasperbergholt.dk/jesus Jeg ser ham, dog ikke nu Jeg ser ham, dog ikke nu Agenda 1. Introduktion 2. Del I: Skabelse og patriarkerne 3. Del II: Udvandring og indvandring 4. Del III: Dommere og konger 5. Del IV: Eksil og tilbagekomst

Læs mere

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Søndag d. 19. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække Salmer DDS 290: I al sin glans nu stråler solen DDS 299: Ånd over ånder, kom ned fra

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420

Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420 1 Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420 Åbningshilsen I dag deltager mindst 14 diakoner i højmessen. I marts 1974 blev de 14 indviet her

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere