Liturgisk Kalender bispedømmet København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Liturgisk Kalender 2015. bispedømmet København"

Transkript

1 Liturgisk Kalender 2015 bispedømmet København søndagstekstrække B hverdagstekstrække I Ansgarstiftelsens Forlag

2 1 Mos 2 Mos 3 Mos 4 Mos 5 Mos Jos Dom Ruth 1 Sam 2 Sam 1 Kong 2 Kong 1 Krøn 2 Krøn Ezra Neh Ester Job Sl Ordspr Første Mosebog Anden Mosebog Tredie Mosebog Fjerde Mosebog Femte Mosebog Josvabogen Dommerbogen Ruths Bog Første Samuelsbog Anden Samuelsbog Første Kongebog Anden Kongebog Første Krønikebog Anden Krønikebog Ezras Bog Nehemias' Bog Esters Bog Jobs Bog Salmernes Bog Ordsprogenes Bog Bibelens bøger Det gamle Testamente Præd Højs Es Jer Klages Ez Dan Hos Joel Amos Obad Jonas Mika Nah Hab Sef Hag Zak Mal Prædikerens Bog Højsangen Esajas' Bog Jeremias' Bog Klagesangene Ezekiels Bog Daniels Bog Hoseas' Bog Joels Bog Amos' Bog Obadias' Bog Jonas' Bog Mikas Bog Nahums Bog Habakuks Bog Sefanias' Bog Haggajs Bog Zakarias' Bog Malakias' Bog De deuterokanoniske De deuterokanoniske skrifter (også kaldet apokryfe apokryfiske) i den danske skrifter bibeludg.) Tob Tobits Tobits Bog Bog Bar Baruks Bog Bog Judit Judits Judits Bog Bog TilfDan Tilføjelser til til Daniels Bog TilfEst Ester Tilføjelser til til Esters Bog 1 Makk 1. 1 Makkabæerbog Visd Visdommens Bog Bog 2 Makk 2. 2 Makkabæerbog Sir Siraks Siraks Bog Bog Det nye Testamente Matt Matthæusevangeliet Mark Markusevangeliet Luk Lukasevangeliet Joh Johannesevangeliet Apg ApG Rom 1 Kor 2 Kor Gal Ef Fil Kol 1 Thess 2 Thess Apostlenes Apostlegerningerne Gerninger Brevet til Romerne 1.Korintherbrev 2.Korintherbrev Brevet til Galaterne Brevet til Efeserne Brevet til Filipperne Brevet til Kolossenserne 1.Thessalonikerbrev 2.Thessalonikerbrev 1 Tim 2 Tim Tit Filem Hebr Jak 1 Pet 2 Pet 1 Joh 2 Joh 3 Joh Jud Åb 1.Timotheusbrev 2.Timotheusbrev Brevet til Titus Brevet til Filemon Brevet til Hebræerne Jakobs Brev Peters 1.Brev Peters 2.Brev Johannes' 1.Brev Johannes' 2.Brev Johannes' 3.Brev Judas' Brev Johannes' Åbenbaring

3 Liturgisk kalender for Bispedømmet København 2015 Den liturgiske kalender for bispedømmet København 20xx er udarbejdet efter Ordo missae celebrandae et divini officii persolvendi secundum Calendarium Romanum Generale, pro anno liturgico Heri er indarbejdet Kalender for Bispedømmet København, der er godkendt af biskop Hans L. Martensen den 17.august 1979 og bekræftet af Kongregationen for Sakramenter og Liturgi den 31.august Påbudte helligdage i Bispedømmet København: 1. Alle søndage. 2. Herrens Fødsel (Juledag). 3. Kristi Himmelfart. Sognepræsten er pligtig til på alle søndage og påbudte helligdage at læse messen for sin menighed = (Appl.) -jf.»kirkelige Meddelelser«K 77/34. Dette er markeret ved under dato. Følgende fester er henlagt til søndag: 1. Herrens Åbenbarelse - Søndag efter 1.januar. 2. Sankt Ansgar - Sidste søndag i januar. 3. Herrens Fremstilling i Templet - 1. søndag i februar. 4. Kristi Legems og Blods fest - Søndag efter den Hellige Treenigheds fest. 5. Peter og Paul, apostle - Normalt sidste søndag i juni. 6. Jomfru Marias Optagelse i Himlen - 3. søndag i august. 7. Laterankirkens indvielse - Den 9.november, hvis datoen er en søndag; ellers på den førstkommende søndag efter 9/ Alle Helgen - 1. søndag i november. Hvor det af pastorale grunde er nødvendigt at fejre festens messe på den dag, hvor festen står i den universelle kalender, kan dette ske. Festernes liturgiske rangordning er således: HØJTID fest af 1. rang forkortet til (h) Fest fest af 2. rang forkortet til (f) Mindedag fest af 3. rang forkortet til (m) Når mindedag (ihukommelse af en helgen) er forpligtende, er dette angivet med (m). Hvor ingen rang for festen er angivet, er den ikke-forpligtende.

4 Foruden de almindelig kendte forkortelser for de bibelske skrifter er der anvendt følgende forkortelser: Cr. = Credo pf. = præfation 1 = Vekselsang Gl. = Gloria Ps. = psalter + = Omkvæd For præfationerne er anvendt følgende forkortelser: Adv.pf. = adventstidens præfationer Alm.S.pf. = pf. til almindelige søndage Ap.pf. = apostlenes pf. Euk.pf. = pf. til skærtorsd. og Kr. Legems og Blods fest Fastepf. = fastetidens pf. Helg.pf. = pf. til helgenfester Hf.pf = pf. til Kristi himmelfart H.åb.pf. = pf. til Herrens åbenbarelse Jul.pf. = pf. til juletiden Pass.pf. = pf. til passionstiden Påskepf. = pf. til påsketiden Messens læsninger: 1. På højtider og fester skal alle læsninger læses som anført. 2. a) På mindedage læses primært hverdagens læsninger. b) En anført»ad libitum«(ad lib.) læsning/evangelietekst kan af pastorale grunde og under overholdelse af visse regler evt. fortrænge hverdagens tekst (se Hverdagslektionar, Advent/jul:»Pastoral indføring til messens Læseordning«, nn ). På søn- og helligdage følger læsningerne tekstrække B (Markus); 1.søndag i advent påbegyndes tekstrække C (Johannes). På hverdage i den almindelige del af kirkeåret følger læsningerne tekstrække I. Af pladshensyn er hverdagens vekselsang og omkvæd i kalenderen angivet før læsningerne, selvom den logiske rækkefølge naturligvis må være L, 1, +, Ev. Skrifthenvisninger følger 1992 udgaven af Bibelen. Særlige bemærkninger vedr. tidebønnens salmer: Psalterugen (Ps) angives i parentes. Højtid har egen 1.og 2.vesper og Læsningernes tidebøn, Morgenbønnens salmer tages fra 1.uge, søndag, Middagsbønnens salmer tages fra Gradualsalmerne (søndag dog fra 1.uge, søndag). Fester har kun egen 1.vesper, hvis festen skal fejres på en søndag. Morgenbønnens salmer tages fra 1.uge, søndag, Middagsbønnens salmer tages fra det løbende psalter, (2.) Vespers salmer som anvist under datoen. Mindedage: Salmerne fra det løbende psalter, medmindre der under selve datoen anvises andre salmer. Se i øvrigt de præcise anvisninger i Tidebog, side

5 Uger i det almindelige kirkeår Kristi År Askeonsdag Påske Himmelfart Pinse før fastetiden efter påsketiden Legeme til dato til uge fra dato fra uge l. sønd. i Advent

6 Januar 2015 JANUAR 1. hvid. Torsdag Juledags oktav. FESTEN FOR MARI A, GUDSMODER (h). Gl. Cr. Jomfru Marias pf. 1.L.: 4 Mos 6,22-27; Sl 67, Gud være os nådig og velsigne os. 2.L.: Gal 4,4-7. Ev.: Luk 2, Kollekt for det Danske Bibelselskab. 2. hvid. Fredag i juletiden. Basilius den Store ( 379) og Gregor af Nazi anz ( 390), biskopper og kirkelærere (m) Jul.pf. Sl 98,1.2-3b.3c-4. + Hele den vide jord har set vor Guds frelse. L.: 1 Joh 2, Ev.: Joh 1, hvid. Lørdag i juletiden. (I Ps). Eller hvid. Jesu hellige navn. Jul pf. Sl 98,1.3c Hele den vide jord har set vor Guds frelse. L.: 1 Joh 2,29 3,6. Ev.: Joh 1, Bededag for præste- og ordenskald. 4. hvid. Søndag. HERRENS ÅBENBARELSE (h). Gl. Cr. H.åb.pf. 1.L.: Es 60,1-6; Sl 72, Alle jordens folk skal tilbede dig, Herre. 2.L.: Ef 3,2-3a Ev.: Matt 2, hvid. Mandag efter Herrens åbenbarelse. (II Ps). Jul. eller H.åb.pf. Sl 2, Jeg giver dig folkene som ejendom L.: 1 Joh 3,22 4,6. Ev.: Matt 4, hvid. Tirsdag efter Herrens åbenbarelse. (II Ps). Jul. eller H.åb.pf. 6

7 Januar 2015 Sl 72, b Alle folkeslag skal tilbede dig, Herre. L.: 1 Joh 4,7-10. Ev.: Mark 6, rød. Onsdag efter Herrens åbenbarelse. Knud Hertug, martyr ( 1131) (m) Jul. eller H.åb.pf. Sl 72, Alle folkeslag skal tilbede dig, Herre. L.: 1 Joh 4, Ev.: Mark 6, hvid. Torsdag efter Herrens åbenbarelse. (II Ps). Eller hvid. Raymund af Penyafort, præst ( 1275) Jul. eller H.åb.pf. Sl 72, bc Alle folkeslag skal tilbede dig, Herre. L.: 1 Joh 4,19 5,4. Ev.: Luk 4,14-22a. 9. hvid. Fredag efter Herrens åbenbarelse. (II Ps). Jul. eller H.åb.pf. Sl 147, Jerusalem, lovsyng Herren. L.: 1 Joh 5,5-13. Ev.: Luk 5, hvid. Lørdag efter Herrens åbenbarelse. (II Ps). Jul. eller H.åb.pf. Sl 149, a+9b. + Herren glæder sig over sit folk. L.: 1 Joh 5, Ev.: Joh 3, hvid. Søndag. HERRENS DÅB (f). Gl. Særl.pf. 1.L. : Es 55,1-11; Sl 12,2.3+4bcd I skal øse vand med glæde af frelsens kilde. 2.L.: 1 Joh 5,1-9. Ev.: Mark 1,7-11. Juletiden afsluttes efter komplet. DET ALMINDELIGE KIRKEÅR 12. grøn. Mandag i 1. alm. uge. (I Ps) Sl 97,1+2b.6+7c.9. + Alle I engle, tilbed Herren! L.: Hebr 1,1-6 Ev.: Mark 1,

8 Januar grøn. Tirsdag i 1. alm. uge. (I Ps). Eller hvid. Hilarius, biskop og kirkelærer ( 367) Sl 8,2a+5.6-7a.7b-9. + Du satte din søn over dine hænders værk. L.: Hebr 2,5-12. Ev.: Mark 1, grøn. Onsdag i 1. alm. uge. (I Ps). Sl 105, Evigt husker Herren på sin pagt. L.: Hebr 2, Ev.: Mark 1, grøn. Torsdag i 1. alm. uge. (I Ps). Sl 95,6-7c.7d Om I dog i dag ville lytte til Herren:»Gør ikke jeres hjerter hårde!«l.: Hebr 3,7-14. Ev.: Mark 1, grøn. Fredag i 1. alm. uge. (I Ps). Sl 78,3+4bc.6c Lad os ikke glemme Guds gerninger! L.: Hebr 4, Ev.: Mark 2, hvid. Lørdag i 1. alm. uge. Antonius, abbed ( 356) (m) Sl 19, Dit ord, Herre, er ånd og liv. L.: Hebr 4, Ev.: Mark 2, grøn. 2. ALM. SØNDAG. (II Ps). Gl. Cr. Alm.S.pf. 1.L.: 1 Sam 3,3b-10.19; Sl 40,2+4ab.7-8a.8b Se, jeg kommer for at gøre din vilje, min Gud. 2.L.: 1 Kor 6,13c-15a Ev.: Joh 1, Den økumeniske bedeuge begynder 19. rød. Mandag i 2. alm. uge. Henrik, biskop og martyr ( 1158) (m) Sl 110, Du er præst for evigt på Melkisedeks vis. L.: Hebr 5,1-10. Ev.: Mark 2, grøn. Tirsdag i 2. alm. uge. (II Ps). Eller rød. Fabian, pave og martyr ( 250) Eller rød. Sebastian, martyr ( 288) Sl 111, c. 8

9 Januar Herren husker på sin pagt for evigt. L.: Hebr 6, Ev.: Mark 2, rød. Onsdag i 2. alm. uge. Agnes, jomfru og martyr ( ca.250) (m) Sl 110, Du er præst for evigt på Melkisedeks vis. L.: Hebr 7, Ev.: Mark 3, grøn. Torsdag i 2. alm. uge. (II Ps). Eller rød. Vincent, diakon og martyr ( 304) Sl 40,7-8a.8b Se, jeg er kommet, Herre, for at gøre din vilje. L.: Hebr 7,25 8,6. Ev.: Mark 3, grøn. Fredag i 2. alm. uge. (II Ps). Sl 85, Troskab og sandhed mødes. L.: Hebr 8,6-13. Ev.: Mark 3, hvid. Lørdag i 2. alm. uge. Frans af Sales, biskop og kirkelærer ( 1622) (m) Sl 47, Gud drager op under jubelråb, Herren til hornets klang. L.: Hebr 9, Ev.: Mark 3, vesper til Sankt Ansgar. 25. hvid. ANSGAR, bispedømmet Københavns første værnehelgen, (h) (3.alm.søndag) Gl.Cr.Sankt Ansgars pf. 1.L.: Es 52,7-10; : Sl 96,1-2a-2b-3.7-8a.10. Fortæl om Herrens undere blandt alle folkeslag! 2.L: 1 Kor 1, Ev.: Mark 1, Kirketælling 26. hvid. Mandag i 3. alm. uge. Timoteus og Titus, biskopper (m) Sl 98,1.2-3b.3c Syng en ny sang for Herren, for han har udført undere. L.: 2. Tim 1, 1-8. eller Tit 1,1-5. Ev.: Mark 3, grøn. Tirsdag i 3. alm. uge. (III Ps). Eller: hvid. Angela Merici, jomfru Sl 40,2+4ab.7-8a

10 Februar Se, jeg er kommet, Herre, for at gøre din vilje. L.: Hebr 10,1-10. Ev.: Mark 3, hvid. Onsdag i 3. alm. uge. Thomas af Aquino, præst og kirkelærer ( 1274) (m) Sl 110, Du er præst for evigt på Melkisedeks vis. L.: Hebr 10, Ev.: Mark 4, grøn. Torsdag i 3. alm. uge. (III Ps). Sl 24, b Sådan er den slægt, som søger dit ansigt, Herre. L.: Hebr 10, Ev.: Mark 4, grøn. Fredag i 3. alm. uge. (III Ps). Sl 37, Retfærdiges frelse kommer fra Herren. L.: Hebr 10, Ev.: Mark 4, hvid. Lørdag i 3. alm. uge. Johannes Bosco, præst ( 1888) (m) Luk 1, Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt sit folk.. L.: Hebr 11, Ev.: Mark 4, FEBRUAR 1. hvid. HERRENS FREMSTILLING I TEMPLET. (Kyndelmisse) (f).(iv Ps). (4.alm.søndag) Gl. Cr. Særl.pf. 1.L.: Mal 3,1-4; Sl 24, Hærskarers Herre, han er ærens konge! 2.L.: Hebr 2, Ev.: Luk. 2,22-40 eller 2, grøn. Mandag i 4. alm. uge. (IV Ps). Sl 31, Vær stærke, fat mod, alle I som venter på Herren! L.: Hebr 11, Ev.: Mark 5, grøn. Tirsdag i 4. alm. uge. (IV Ps). Eller rød. Blasius, biskop og martyr ( 316) Sl 22,26b

11 Februar De, som søger dig, Herre, skal prise dig. L.: Hebr 12,1-4. Ev.: Mark 5, Blasiusvelsignelse 4. grøn. Onsdag i 4. alm. uge. (IV Ps). Sl 103, a. + Herrens troskab varer fra evighed til evighed mod dem, der frygter ham. L.: Hebr 12, Ev.: Mark 6, rød. Torsdag i 4. alm. uge. Agathe, jomfru og martyr ( 251) (m) Sl 48,2-3a.3b Gud, vi har oplevet din troskab her i dit tempel. L.: Hebr 12, Ev.: Mark 6, rød. Fredag i 4. alm. uge. Paul Miki og lidelsesfæller, martyrer ( 1597) (m) Sl 27, b-9c. + Herren er mit lys og min frelse. L.: Hebr 13,1-8. Ev.: Mark 6, grøn. Lørdag i 4. alm. uge. (IV Ps). Eller hvid. Gudsmoders lørdagsmesse. Sl 23,1-3a.3b Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. L.: Hebr 13, Ev.: Mark 6, Bededag for præste- og ordenskald. 8. grøn. 5. ALM. SØNDAG. (I Ps). Gl. Cr. Alm.S.pf. 1.L.: Job 7, ; Sl 147, Lovsyng Herren, som læger dem, hvis hjerte er knust 2.L.: 1 Kor 9, Ev.: Mark 1, grøn. Mandag i 5. alm. uge. (I Ps). Sl 104,1-2a c. + Herren skal glæde sig over sine værker. L.: 1 Mos 1,1-19. Ev.: Mark 6, hvid. Tirsdag i 5. alm. uge. Scholastica, jomfru ( 543) (m) 11

12 Februar 2015 Sl 8, Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden. L.: 1 Mos 1,20--2,4a. Ev.: Mark 7, grøn. Onsdag i 5. alm. uge. (I Ps). Eller hvid. Vor Frue af Lourdes Sl 104,1-2a b Min sjæl, pris Herren! L.: 1 Mos 2,4b Ev.: Mark 7, grøn. Torsdag i 5. alm. uge. (I Ps). Sl 128, Lykkelig hver den, der frygter Herren. L.: 1 Mos 2, Ev.: Mark 7, grøn. Fredag i 5. alm. uge. (I Ps). Sl 32, Lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet. L.: 1 Mos 3,1-8. Ev.: Mark 7, hvid. Lørdag CYRILLUS, munk ( 869) og METHODIUS, biskop ( 885), værnehelgener for Europa (f) Gl. Hyrdernes pf. L.: ApG 13,46-49; Sl.117,1.2. Gå ud i alverden og forkynd Evangeliet! Ev.: Luk 10, grøn. 6. ALM. SØNDAG. (II Ps). Gl. Cr. Alm.S.pf. 1.L.: 3 Mos 13, ; Sl 32, Hos dig søger jeg skjul: du lader jubel over min redning lyde omkring mig. 2.L.: 1 Kor 10,31 11,1. Ev.: Mark 1, grøn. Mandag i 6. alm. uge. (II Ps). Sl 50,1+8.16b Du skal bringe takoffer til Gud. L.: 1 Mos 4, Ev.: Mark 8, grøn. Tirsdag i 6. alm. uge. (II Ps). Eller hvid. Servitterordenens 7 grundlæggere ( 13.årh.) 12

13 Februar 2015 Sl 29,1a+2.3ac-4.3b+9b Herren velsigner sit folk med fred! L.: 1 Mos 6,5-8; 7, Ev.: Mark 8, Det almindelige kirkeår afbrydes her og genopta ges mandag den 25.maj ( 2.pinsedag ). FASTETIDEN 18. viol. ASKEONSDAG. (IV Ps). Faste pf. IV. 1.L.: Joel 2, Sl 51, a Gud, vær os nådig, for vi har syndet! 2.L.: 2 Kor 5,20 6,2. Ev.: Matt 6, Faste- og abstinensdag. Askeindvielse kan foretages ved hver menigheds messe eller ordets gudstjeneste. 19. viol. Torsdag efter askeonsdag. (IV Ps). Faste pf. Sl 1, Lykkelig den mand, der tager sin tilflugt til Herren. L.: 5 Mos 30, Ev.: Luk 9, viol. Fredag efter askeonsdag. (IV Ps). Faste pf. Sl 51, a Et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud. L.: Es 58,1-9a. Ev.: Matt 9, viol. Lørdag efter askeonsdag. (IV Ps). Faste pf. Sl 86, Vis mig din vej, Herre, så jeg kan vandre i din sandhed. L.: Es 58,9b-14. Ev.: Luk 5, Peter Damian, biskop og kirkelærer ( 1072), kan ihukommes. 22. viol. 1. SØNDAG I FASTEN. (I Ps). Cr. Særl.pf. 1.L.: 1 Mos 9,8-15; Sl 25,4-5b.6+7bc Dien stier, Herre, er altid godhedog troskab 13

14 Februar 2015 for dem, der holder din pagt og din lov. 2.L.: 1 Pet 3, Ev.: Mark 1, Electio-ceremoni i Domkirken. 23. viol. Mandag i 1.uge i fasten. (I Ps). Faste pf. Sl 19, De ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv. L.: 3 Mos 19, Ev.: Matt 25, Polycarp, biskop og martyr ( 166) kan ihukommes. 24. viol. Tirsdag i 1.uge i fasten. (I Ps). Faste pf. Sl 34, Herren befrier dem fra alle deres trængsler. L.: Es 55, Ev.: Matt 6, viol. Onsdag i 1.uge i fasten. (I Ps). Faste pf. Sl 51, Et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud. L.: Jonas 3,1-10. Ev.: Luk 11, viol. Torsdag i 1.uge i fasten. (I Ps). Faste pf. Sl 138,1-2a.2b-3.7c-8. Den dag jeg råbte, Herre, svarede du mig. L.: Tilf. C t. Est Ev.: Matt 7, viol. Fredag i 1.uge i fasten. (I Ps). Faste pf. Sl 130, Hvis du, Herre, vogted på skyld, hvem kunne da bestå, Herre? L.: Ez 18, Ev.: Matt 5, viol. Lørdag i 1.uge i fasten. (I Ps). Faste pf. Sl 119, Lykkelig den, der vandrer efter Herrens lov. L.: 5 Mos 26, Ev.: Matt 5,

15 Marts 2015 MARTS 1. viol. 2. SØNDAG I FASTEN. (II Ps). Cr. Særl.pf. 1.L.: 1 Mos 22,1-2.9a ; Sl 116, Jeg skal vandre for Herrens ansigt i de levendes land. 2.L.: Rom 8,31b-34. Ev.: Mark 9, viol. Mandag i 2.uge i fasten. (II Ps). Faste pf. Sl 79, Herre, gengæld os ikke vore synder. L.: Dan 9,4b-10. Ev.: Luk 6, Karl den Gode, martyr ( 1127) kan ihukommes. 3. viol. Tirsdag i 2.uge i fasten. (II Ps). Faste pf. Sl 50,8-9.16b Den, der bringer takoffer, ærer mig, ham lader jeg se Guds frelse. L.: Es 1, Ev.: Matt 23, viol. Onsdag i 2.uge i fasten. (II Ps). Faste pf. Sl 31, Frels mig i din trofasthed. L.: Jer 18, Ev.: Matt 20, Casimir ( 1483) kan ihukommes. 5. viol. Torsdag i 2.uge i fasten. (II Ps). Faste pf. Sl 1, Lykkelig den mand, der tager sin tilflugt til Herren. L.: Jer 17,5-10. Ev.: Luk 16, Lucius I, pave og martyr ( 254) kan ihukommes i Domkirken. 6. viol. Fredag i 2.uge i fasten. (II Ps). Faste pf. Sl 105, Husk de undere, Herren gjorde. 15

16 Marts 2015 L.: 1 Mos 37, a.17b-28. Ev.: Matt 21, viol. Lørdag i 2.uge i fasten. (II Ps). Faste pf. Sl 103, Herren er barmhjertig og nådig. L.: Mika 7, Ev.: Luk 15, Perpetua og Felicitas, martyrer ( 204) kan ihukommes. Bededag for præste- og ordenskald. 8. viol. 3. SØNDAG I FASTEN. (III Ps). Cr. Faste pf. 1.L.: 2 Mos 20,1-17 eller 20, ; Sl 19, Herre, du har det evige livs ord. 2.L.: 1 Kor 1, Ev.: Joh 2, Til fremme af dåbskatekesen kan man vælge A-årets læsninger. I så tilfælde bedes også den særlige præfa tion. 9. viol. Mandag i 3. uge i fasten. (III Ps). Faste pf. Sl 42,2.3.;Sl 43,3.4. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud, hvornår kan jeg komme og se Guds ansigt? L.: 2 Kong 5,1-15. Ev.: Luk 4, I 3.uge i fasten kan man på en af hverdagene til fremme af dåbskatekesen vælge at læse A-årets tekster til 3.søndag i fasten. I så tilfælde bedes også den særlige præfation. Francisca af Rom, ordenssøster ( 1440) kan ihukommes. 10. viol. Tirsdag i 3.uge i fasten. (III Ps). Faste pf. Sl 25,4-5ab.6-7bc.8-9. Herre, husk din barmhjertighed og trofasthed. L.: TilfDan B, Ev.: Matt 18, Marie Eugénie Milleret ( 1898) kan ihukommes. 11. viol. Onsdag i 3.uge i fasten. (III Ps). Faste pf. Sl 147, Jerusalem, lovsyng Herren! L.: 5 Mos 4, Ev.: Matt 5,

17 Marts viol. Torsdag i 3.uge i fasten. (III Ps). Faste pf. Sl 95, Om i dag I dog ville lytte til ham! Gør ikke jeres hjerter hårde! L.: Jer 7, Ev.: Luk 11, viol. Fredag i 3.uge i fasten. (III Ps). Faste pf. Sl 81,6c-8a.8bc ab Jeg er Herren din Gud; hør, mit folk. L.: Hos 14,2-10. Ev.: Mark 12,28b års dagen for pave Frans valg til pave. Mindes i menighedens forbønner. 3-årsdagen for biskop Hans Ludvig Martensens død. Mindes i menighedens forbønner. 14. viol. Lørdag i 3.uge i fasten. (III Ps). Faste pf. Sl 51, b. Troskab ønsker jeg, ikke slagtofre. L.: Hos 6,1-6. Ev.: Luk 18, viol. eller rosa. 4. SØNDAG I FASTEN. (IV Ps). Cr. Faste pf. 1.L.: 2 Krøn 36, ; Sl 137, Gid min tunge må klæbe til ganen, hvis jeg ikke husker dig, Jerusalem. 2.L.: Ef 2,4-10. Ev.: Joh 3, Til fremme af dåbskatekesen kan man vælge A-årets læsninger. I så tilfælde bedes også den særlige præfa tion. 16. viol. Mandag i 4. uge i fasten. (IV Ps). Faste pf. Sl 30, a+13b. Herre, jeg priser dig, for du har trukket mig op fra dybet. L.: Es 65, Ev.: Joh 4, I 4.uge i fasten kan man på en af hverdagene til fremme af dåbskatekesen vælge at læse A-årets tekster til 3.søndag i fasten. I så tilfælde bedes også den særlige præfa tion. 17

18 Marts viol. Tirsdag i 4.uge i fasten. (IV Ps). Faste pf. Sl 46, Hærskarers Herre er med os, Jakobs Gud er vor borg. L.: Ez 47, Ev.: Joh 5, Patrick, biskop ( 471) kan ihukommes. 18. viol. Onsdag i 4.uge i fasten. (IV Ps). Faste pf. Sl 145, Herren er nådig og barmhjertig. L.: Es 49,8-15. Ev.: Joh 5, Cyrillus af Jerusalem ( 386) kan ihukommes. 19. hvid. Torsdag, JOSEF, Jomfru Marias brudgom (h) Gl.Cr. Sankt Josefs pf. 1.L.: 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sl 89, Hans slægt skal blive for evigt. 2.L.: Rom 4, Ev.: Matt 1, a eller: Luk 2,41-51a. 20. viol. Fredag i 4.uge i fasten. (IV Ps). Faste pf. Sl 34, Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust. L.: Visd 2,1a Ev.: Joh 7, viol. Lørdag i 4.uge i fasten. (IV Ps). Faste pf. Sl 7,2-3.9b Herre min Gud, hos dig søger jeg tilflugt. L.: Jer 11, Ev.: Joh 7, viol. 5. SØNDAG I FASTEN. (I Ps). Cr. Faste pf. 1.L.: Jer 31,31-34; Sl 51, Skab mig et rent hjerte i mig, Gud. 2.L.: Hebr 5,7-9. Ev.: Joh 12, Til fremme af dåbskatekesen kan man vælge A-årets læsninger. I så tilfælde bedes også den særlige præfa tion. 18

19 Marts viol. Mandag i 5. uge i fasten. (I Ps). Pass. pf. I. Sl 23,1-3a.3b Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. L.: Dan I(13), eller I(13),1-3.41c-62. Ev.: Joh 8, I 5.uge i fasten kan man på en af hverdagene til fremme af dåbskatekesen vælge at læse A-årets tekster til 3.søndag i fasten. I så tilfælde bedes også den særlige præfation. Turibius Mogrovejo ( 1606) kan ihukommes. 24. viol. Tirsdag i 5.uge i fasten. (I Ps). Pass. pf. I. Sl 102, Herre, lyt til min bøn, lad mit råb komme til dig. L.: 4 Mos 21,4-9. Ev.: Joh 8, hvid. Onsdag HERRENS BEBUDELSE (h) Gl.Cr.Særl.pf 1.L.: Es 7,10-14; Sl 40,7-8a.8b Se, jeg kommer, Herre, at gøre din vilje! 2.L.: Hebr 10,4-10. Ev.: Luk 1, viol. Torsdag i 5.uge i fasten. (I Ps). Pass. pf. I. Sl 105, Evigt husker Herren på sin pagt. L.: 1 Mos 17,3-9. Ev.: Joh 8, viol. Fredag i 5.uge i fasten. (I Ps). Pass. pf. I. Sl 18,2-3a.3b I min nød råbte jeg til Herren og han hørte mig. L.: Jer 20, Ev.: Joh 10, viol. Lørdag i 5.uge i fasten. (I Ps). Pass. pf. I. Jer 31, b.13. Han vogter os som hyrden sin hjord. L.: Ez 37, Ev.: Joh 11,

20 April rød. PALMESØNDAG. (II Ps). Cr. Særl.pf. Palmeprocessionen: Ev.: Mark 11,1-10 eller Joh 12, Messen: 1.L.: Es 50,4-7; Sl 22, a Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig? 2.L.: Fil 2,6-11. Ev.: Mark 14,1 15,47 eller 15, viol. MANDAG I DEN STILLE UGE. (II Ps). Pass.pf. II. Sl 27, Herren er mit lys og min frelse. L.: Es 42,1-7. Ev.: Joh 12, viol. TIRSDAG I DEN STILLE UGE. (II Ps). Pass.pf. II. Sl 71, a.5-6b Min mund skal forkynde din retfærdighed. L.: Es 49,1-6. Ev.: Joh 13, I Domkirken: hvid. Fornyelse af præsteløfterne, indvielse af de hellige olier. Gl. Særl.pf. 1.L.: Es 61,1-3a.6a.8b-9 ; Sl 89, Om din nåde, Herre, vil jeg evigt synge. 2.L.: Åb 1,5-8. Ev.: Luk 4, APRIL 1. viol. ONSDAG I DEN STILLE UGE. (II Ps). Pass.pf. II. Sl 69, I nådens tid, Herre, svar mig i din store miskundhed, Gud! L.: Es 50,4-9a. Ev.: Matt 26, viol. TORSDAG I DEN STILLE UGE. (II Ps). Fastetiden afsluttes skærtorsdag inden aftenmessen. 20

21 April 2015 PÅSKEHØJTIDEN (TRIDUUM PASCHALE) 2. hvid. SKÆRTORSDAG AFTEN. Påskehøjtiden indledes med aftenmessen, som træder i stedet for vesper, og varer til og med 1.påskedags 2.vesper. Gl. Euk.pf. I. 1.L.: 2 Mos 12, ; Sl 116, Velsignelsens bæger er fællesskab med Kristi blod. 2.L.: 1 Kor 11, Ev.: Joh 13, rød. LANGFREDAG. 1.L.: Es 52,13 53,12; Sl 31, Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. 2.L.: Hebr. 4,14-16; 5,7-9. Ev.: Joh 18,1 19,42. Faste- og abstinensdag. Kollekt for Det Hellige Land. 4. viol. Lørdag. PÅSKELØRDAG. Aften. hvid. PÅSKEVIGILIE. (h). Gl. Påskens pf. I. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! Påskelyset står tændt ved alle messer til og med Pinsedag. Af det Gamle Testamentes læsninger skal læses mindst 3. GT: 1: 1 Mos 1,1 2,2 eller 1, a; Sl 104,1-2a a.24+35c. + Herre, send din ånd og skab liv, gør jorden ny! eller: Sl 33, Herrens godhed fylder jorden. 2: 1 Mos 22,1-18 eller 22,1-2.9a ; Sl 16, Vogt mig, Gud, jeg søger tilflugt hos dig. 3: 2 Mos 14,15 15,1a (obliga torisk); 2 Mos 15, 1b Jeg vil synge for Herren, for han er højt ophøjet. 4: Es 54,5-14; Sl 30, a+13b. + Herre, jeg priser dig, for du har trukket mig op fra dybet. 5: Es 55,1-11; Es 12,2.3+4bcd I skal øse vand med glæde af frelsens kilder. 21

22 April : Bar 3, ,4; Sl 19, Herre, du har det evige livs ord. 7: Ez 36,16-17a.18-28; Sl 42,5bcd; 43, Som hjorten skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. I tilfælde af dåb: Vekselsang nr. 5 eller Sl 51, Skab et rent hjerte i mig, Gud. NT: Rom 6,3-11; Sl 118, Halleluja! Halleluja! Halleluja! Ev.: Mark 16, hvid. PÅSKEDAG. HERRENS OPSTAN DEL SE. (h). Gl. Sekvens. Cr. Påskens pf.i. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! 1.L.: ApG 10,34a.37-43; Sl 118, Denne dag har Herren skabt, lad os juble og glæde os på den Halleluja! Halleluja! 2.L.: Kol 3,1-4 eller 1 Kor 5,6b-8. Ev.: Joh 20,1-9 eller Mark 16,1-8 eller ved aftenmesse Luk 24, PÅSKETIDEN 6. hvid. MANDAG I PÅSKEUGEN. Gl. Evt.sekvens. (Cr.). Påskepf.I. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! L.: ApG 2, ; Sl 16,1-2a Vogt mig, Gud, jeg søger tilflugt hos dig Ev.: Matt 28, hvid. TIRSDAG I PÅSKEUGEN. Gl. Evt.sekvens. Påskepf.I. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! L.: ApG 2,36-41; Sl 33, Herrens godhed fylder jorden Ev.: Joh 20,

23 April hvid. ONSDAG I PÅSKEUGEN. Gl. Evt.sekvens. Påskepf.I. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! L.: ApG 3,1-10; Sl 105, Jeres hjerte glæde sig, I, som søger Herren Ev.: Luk 24, hvid. TORSDAG I PÅSKEUGEN. Gl. Evt.sekvens. Påskepf.I. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! L.: ApG 3,11-26; Sl 8,2a Herre, vor Her re! Hvor herligt er dit navn over hele jorden Ev.: Luk 24, hvid. FREDAG I PÅSKEUGEN. Gl. Evt.sekvens. Påskepf.I. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! L.: ApG 4,1-12; Sl 118, a. + Den sten, bygmestrene vragede, er blevet ho vedhjørnesten Ev.: Joh 21, hvid. LØRDAG I PÅSKEUGEN. Gl. Evt.sekvens. Påskepf.I. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! L.: ApG 4,13-21; Sl 118, Jeg takker dig, for du svarede mig Ev.: Mark 16, hvid. 2.SØNDAG I PÅSKEN. Guds Barmhjertigheds søndag. (II Ps). Gl. Evt.sekvens. Påskepf.I. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! 1.L.: ApG 4,32-35; Sl 118, Tak Herren, for han er god, for hans trofasthed varer til evig tid 2.L.: 1 Joh 5,1-6. Ev.: Joh 20,

24 April hvid. Mandag i 2.uge i påsken. (II Ps). Eller rød. Martin I, pave og martyr ( 655) Påskepf. Sl 2, Lykkelig hver den, der søger tilflugt hos dig, Herre! L.: Ap.G 4, Ev.: Joh 3, hvid. Tirsdag i 2.uge i påsken. (II Ps). Påskepf. Sl 93,1ab.1c-2.5. Herren er konge! Han har klædt sig i højhed L.: Ap.G 4, Ev.: Joh 3, hvid. Onsdag i 2.uge i påsken. (II Ps). Påskepf. Sl 34, Den hjælpeløse råbte, og Herren hørte ham L.: Ap.G 5, Ev.: Joh 3, hvid. Torsdag i 2.uge i påsken. (II Ps). Påskepf. Sl 34, Den hjælpeløse råbte, og Herren hørte ham L.: Ap.G 5, Ev.: Joh 3, hvid. Fredag i 2.uge i påsken. (II Ps). Påskepf. Sl 27, Kun ét ønsker jeg fra Herren, at bo i Herrens hus L.: Ap.G 5, Ev.: Joh 6, hvid. Lørdag i 2.uge i påsken. (II Ps). Påskepf. Sl 33, Lad din godhed komme over os, Herre, for vi venter på dig. L.: Ap.G 6,1-7. Ev.: Joh 6, hvid. 3. SØNDAG I PÅSKEN. (III Ps). Gl. Cr. Påskepf. 1.L.: ApG 3, ; Sl 4,

Jeg vil prise dit navn

Jeg vil prise dit navn Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen Jeg vil prise dit navn Vekselsange til

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Vejledende liturgihåndbog

Vejledende liturgihåndbog Vejledende liturgihåndbog Indholdsfortegnelse Forord...2 Vejledende gudstjenesteliturgi...5 Menighedsbøn...8 Skriftemål...11 Dåb...14 Konfirmation...27 Nadver...30 Vielse...33 Kirkelig velsignelse af borgerligt

Læs mere

www.reitoft.dk HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Salmernes bog

www.reitoft.dk HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Salmernes bog 1 Salme 1 v1 Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spottere, v2 men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. v3

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Wudasie Maryam. Etiopiske Mariasprisninger. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1

Wudasie Maryam. Etiopiske Mariasprisninger. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1 Wudasie Maryam Etiopiske Mariasprisninger 2009 3 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 2 Indhold Mandag...

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

Haderslev Frimenighed Ritualbog

Haderslev Frimenighed Ritualbog Haderslev Frimenighed Ritualbog Vejledende gudstjenesteliturgi Skriftemål og afløsning Dåb Konfirmation Begravelse Salvning Den nikænske trosbekendelse Indsættelser Tjekliste for gudstjenesteledere Tjekliste

Læs mere

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller:

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller: En autentisk beretning fra en ung pige, der havde en stærk oplevelse ved at dø og blive vist både himmel og helvede, inden hun kom tilbage til livet. (Se forskellige links på sidste side) Er du i tvivl

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

ASSISI-NYT APRIL 2005

ASSISI-NYT APRIL 2005 ASSISI-NYT APRIL 2005 Pave Johannes Paul II Kæreste Assisi-venner. Efter 3 uger med daglig sol og lunt vejr er Assisi nu præget af forårets mange glade budbringere. Det saftigt grønne græs er prydet af

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011 Sognebladet for Skt. Peters Kirke, Herning September November 2011 Kære menighed! Nu er adventstiden kommet, den tid som ikke bare giver os en mulighed for at forberede os til vor Herres Fødselsdag, men

Læs mere

Martin Luthers lille Katekismus

Martin Luthers lille Katekismus Martin Luthers lille Katekismus Forord Ordet katekismus stammer fra det græske ord, katekhismos og betyder undervisning. Undervisning i kristendom har altid været en hjørnesten i kirken. Udviklingen de

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

02 - Vi kommer ind for din trone. 01- Jeg si r dig tak

02 - Vi kommer ind for din trone. 01- Jeg si r dig tak 01- Jeg si r dig tak m Jeg si r dig tak F F/ For alt hvad du har gjort for mig. m Mit hjerte strømmer over F F/ f ubeskrivelig kærlighed. 02 - Vi kommer ind for din trone E F#m7 Vi kommer ind for in trone.

Læs mere

Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson.

Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson. Skændselen over den højtidelige forsamling. Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson. Jeg er bange for, at budskabet, jeg vil bringe

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011 Sjølundkirkens lovsangsarkiv 22. september 2011 Indhold Notater... 4 Alletiders at du er her... 5 Der er en forløser... 6 Der er glæde i Guds hus... 7 Det håb den fred... 8 Din glæde fylder mig... 10 Dit

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige. 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde

28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige. 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde 15. SEPTEMBER 2013 34567 28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige SIDE 3 SANGE: 64, 114 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde SIDE 18 SANGE: 116, 52 Udgaveistorskrift

Læs mere

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere