Simon Grotrian Et digterprotræt i tekster og musik 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Simon Grotrian Et digterprotræt i tekster og musik 2009"

Transkript

1 Simon Grotrian Et digterprotræt i tekster og musik 2009

2 Introitus: Dvorak: Rings um den Herren (Ps. 97,2-6) Skyer og mulm er om Herren, retfærd og ret er hans trones støtte; ild farer frem foran ham og luer iblandt hans fjender. Hans lyn lyste op på jorderig, jorden så det og skjalv; bjergene smeltede som voks for Herren, for hele jordens Herre, Himlen forkyndte hans retfærd og ære. Bøn om forankring Kære Vorherre, Jesus Kristus, livet er en hobby for dem, hvis vingeknopper skyder i sjælen. Vi beder om forankring oven på graven, hvor duerne er fløjet. Vi beder om kærlighed, så hjerterne kan folde sig ud til rislende træer, der skygger for diamantsolens evige stråler. Kald os hjem, når du behøver os hos dig. Hjælp os i verden, hvor fartstriberne ses overalt, selv på tv-skærmen. Fødderne træder i angst over planeten, hvert skridt er at forlade en blodblomst. Hjælp dine små, fordi fortabelsen lurer bag alle slidte hjørner. Vi beder om sjælerødder på kloden. Vi beder om dit rige, hér i verden. af Grotrian: Citroner for Vorherre 2008 Denne verden aber efter men vi har apostles kræfter denne verden har en gynge som apostlene vil slynge denne verden fuld af penge varer alt for, alt for længe. Denne verden bryder sammen ved et skrig fra hanekammen denne verden løfter klingen mod apostlene med vingen denne verden tom for plager falder ud af moderkager. Denne verden skyller rotter over ligets visne totter denne verden føder sjæle mellem Herrens bundgarnspæle denne verden, som vi slipper er et øjenlåg, der glipper. Læsning fra Det Gamle Testamente Lær mig, Herre, at kende mit endeligt, det mål af dage, jeg har, lad mig kende, hvor snart jeg skal bort. Se i håndsbredder målte du mine dage ud, mit liv er som intet for dig, som et åndepust står hvert menneske der - Sela. Kun som en skygge er menneskets vandring, kun tomhed er dets travlhed; de samler og ved ej, hvem der får det. Hvad bier jeg, Herre, da efter? Mit håb står ene til dig. Fri mig for al min synd, gør mig ikke til spot for dårer! Jeg tier og åbner ikke min mund, du voldte det jo. Borttag din plage fra mig, under din vældige hånd går jeg til. Når du tugter en mand med straf for hans brøde, smuldrer du hans herlighed hen som et møl; kun et åndepust er hvert menneske - Sela. Hør, o Herre min bøn og lyt til mit skrig, til mine tårer tie du ej! Thi en fremmed er jeg hos dig, en gæst som alle mine fædre. Se bort fra mig, så jeg kvæges, før jeg går bort og ej mer er til! Salme 39, 5-14

3 Fællessalme: For dig, o Herre (DDS 713) For dig, o Herre, som dage kun årtusinder er at regne, et øjeblik er den liden stund, vi ånder i støvets egne. Som blomsten falmer hver rosenkind, som græs fældes kæmper gæve, de vises kunstige hjernespind nedfejes som spindelvæve. Halvfjerdsindstyve er støvets år, de stolteste strid og møje; om firsindstyve en kæmpe når, des mere han har at døje. Se ned, vor Herre, og hør vort kald! Du lære os ret af nåde at tænke på vore dages tal og lade din visdom råde! O, giv os dog efter striden fred og trøst efter suk og klage; med glæden i kvæld din miskundhed lad krone de korte dage! Ja, styrk din tjener med kraftens Ånd, og børnene hans tillige, lad værket lykkes ved deres hånd, lad blomstre med os dit rige! Os overstråle din herlighed som solen ved middagstide, og lys over os i graven fred med solebjærgs-skær det blide! Sl 90 N.F.S. Grundtvig 1841, 1857 og Mel.: Chr. Barnekow 1870 Dvorak: Wende dich zu mir (Ps. 25,16-18 & 20) Vend dig til mig og vær mig nådig, thi jeg er ene og arm. Let mit hjertes trængsler og før mig ud af min nød. Vær mig nådig, se hen til min nød og kvide og tilgiv alle mine synder. Vogt min sjæl og frels mig, Herre, vær mig nådig! Læsning: Burnt Norton Nærværende tid og svunden tid Er begge måske nærværende i kommende tid, Og den kommende tid indeholdt i den svundne tid. Dersom al tid er evigt nærværende, Er al tid uigenløselig. Hvad der kunne have været, er en abstraktion Som forbliver en bestandig mulighed. Kun i en spekulationernes verden. Hvad der kunne have været og hvad der har været Peger mod samme mål, som er stedse Nærværende. Fodtrin ekkoer i erindringen Ned ad den gang, vi ikke gik ad Hen mod den dør, vi aldrig åbnede Ind til rosenhaven. Mine ord ekkoer Således i dit sind af T. S. Elliot: Fire Kvartetter

4 Din frelser blir din klippe og når ormene må ribbe mens vi kun er klædt i særke blir din tro dit adelsmærke Et hus, der stod på sandet flyder bort med tidevandet som en ørken og et ælte af dét liv, som han kan vælte. Din frelser blir din klippe han har lagt et nøgleknippe og du iler ud af asken med epistlerne i tasken. Når timeglasset stopper og vi står med ørepropper kan vi ikke høre braget fra en altergang i havet. Din frelser blir din klippe han er også Himmelvippe se, vi samler os som hvaler over dybets katedraler. De onde dages klode syltes ned og går af mode horisonten lukker munden inden hænder skraber bunden. Din frelser blir din klippe og dét liv, som du skal slippe blir et spindeldryp af tøjler se, da passer Himlens nøgler. Simon Grotrian 2007 Læsning fra Det Gamle Testamente Gud er vor tilflugt og styrke, en hjælp i angster, prøvet til fulde Derfor frygter vi ikke, om jorden end bølger og bjergene styrter i havenes skød, om end deres vande bruser og syder og bjergene skælver ved deres vælde - Sela. En flod og dens bække glæder Guds stad, den højeste har helliget sin bolig; i den er Gud, den rokkes ikke, Gud bringer den hjælp, når morgen gryr. Folkene larmed, rigerne vakled, han løfted røsten, så jorden skjalv, Hærskarers Herre er med os, Jakobs Gud er vor faste borg - Sela. Kom hid og se på Herrens værk, han har udført frygtelige ting på jord. Han gør ende på krig til jordens grænser, han splintrer buen, sønderbryder spydene, skjoldene tænder han i brand. Hold inde og kend, at jeg er Gud, ophøjet blandt folkene, ophøjet på jorden! Hærskarers Herre er med os, Jakobs Gud er vor faste borg - Sela. Salme 46 Jeg fryser i mit verdensskrud o lad mig komme til dig, Gud de fyrretusind blomster gror og blir en mund af englekor. Jeg isner i min kærlighed før alle knogler går af led du kære Far i Himlen, ræk mig varmen fra en vintergæk. Er verden tom for livets brød og gir det mindste strå et stød så lad mig tø til næste marts som is og bjerg og rosenkvarts. Er verden blind for Åndens drag så pluk mig i min sarkofag hvor ingen mere ser mig dø og plant i græsset dette frø. Simon Grotrian 2006

5 Fællessalme: Sorrig og glæde (DDS 46) Sorrig og glæde de vandre til hobe, lykke, ulykke de gange på rad, medgang og modgang hinanden tilråbe, solskin og skyer de følges og ad. Jorderigs guld er prægtig muld, Himlen er ene af salighed fuld. Kroner og scepter i demantspil lege, leg er dog ikke den kongelig dragt. Tusinde byrder i kronerne veje, tusindfold omhu i scepterets magt. Kongernes bo er skøn uro, Himlen alene gør salig og fro. Alle ting har sin foranderlig lykke, alle kan finde sin sorrig i barm. Tit er et bryst under dyrebart smykke opfyldt af sorrig og hemmelig harm. Alle har sit, stort eller lidt, Himlen alene for sorgen er kvit. Vælde og visdom og timelig ære, styrke og ungdom i blomstrende år højt over andre kan hovedet bære, falder dog af og i tiden forgår. Alle ting må enden opnå, Himmelens salighed ene skal stå. Dejligste roser har stindeste torne, skønneste blomster sin tærende gift, under en rosenkind hjertet kan forne,1 for dog at skæbnen så sælsom er skift! I våde-vand flyder vort land, Himlen har ene lyksaligheds stand. Angest skal avle en varende glæde, kvide skal vinde sin tot ud af ten. Armod skal prydes i rigeste klæde, svaghed skal rejses på sundeste ben. Avind skal stå fængslet i vrå, Himlen kan ene alt dette formå. Lad da min lod og min lykke kun falde, hvordan min Gud og min Herre han vil, lad ikkun avind udøse sin galde, lad kun og verden fulddrive sit spil! Sorrig skal dø, lystigheds frø blomstre på Himle-lyksaligheds ø! Thomas Kingo 1681 Visemelodi omkring 1670 Læsning fra Det Gamle Testamente Alt har sin stund, og hver en ting under himmelen sin tid: Tid til at fødes og tid til at dø, tid til at plante og tid til at rydde, tid til at dræbe og tid til at læge, tid til at nedrive og tid til at opbygge, tid til at græde og tid til at le, tid til at sørge og tid til at danse, tid til at kaste sten, og tid til at sanke sten, tid til at favne og tid til ikke at favne, tid til at søge og tid til at miste, tid til at gemme og tid til at bortkaste, tid til at flænge og tid til at sy, tid til at tie og tid til at tale, tid til at elske og tid til at hade, tid til krig og tid til fred. Hvad løn for sin flid har da den, der arbejder? Jeg så det slid, som Gud har givet menneskens børn at slide med. Alt har han skabt smukt til rette tid; også evigheden har han lagt i deres hjerte, dog således at menneskene hverken fatter det første eller det sidste af, hvad Gud har virket. af Prædikerens Bog, kap.3

6 Interludium John Frandsen: Befal du dine veje (orgelkoral 1975) verdens liv gør mig fortræd jeg er gemt i sengen, jeg er ræd. når jeg sidder på mit tag blir jeg Himmelfuld af morgendag. når jeg står i Betlehem er der lys i træet, jeg vil hjem. når jeg ikke bærer slør kan jeg banke på din Himmeldør. når jeg standser som en fugl er det kun i Himlen, det er jul. Simon Grotrian 2007 Læsning fra Det Nye Testamente Thi Gud, som sagde: Af mørke skal lys skinne frem, blev selv et skinnende lys i vore hjerter, for at kundskaben om Guds herlighed på Kristi åsyn må lyse klart. Men denne skat har vi i lerkar, for at den overvældende kraft må være fra Gud og ikke fra os selv. På alle måder er vi hårdt trængte, men ikke indestængte; tvivlrådige, men ikke fortvivlede; forfulgte, men ikke forladte; slået til jorden, men ikke slået ihjel. Altid bærer vi Jesu dødslidelse med os på vort legeme, for at også Jesu liv må blive åbenbart i vort legeme. Ja, hver stund vi lever, overgives vi til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv må blive åbenbart i vort dødelige kød. Så gør døden da sin gerning i os, men livet sin gerning i jer! Men da vi har den samme troens Ånd som i skriftordet: Jeg troede, derfor talte jeg, så tror vi også, og derfor taler vi også. Thi vi ved, at han som opvakte Herren Jesus, skal også med Jesus opvække os og stille os frem for sig sammen med jer. Det sker nemlig alt sammen for jeres skyld, for at nåden, ved at nå til flere og flere, må vokse og forøge taksigelsen til Guds ære. Derfor taber vi ikke modet; tværtimod, selvom også vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag. Thi vor trængsel, der er stakket og let, bringer i overmål en evig vægt af herlighed for os, som ikke har blikket rettet mod de synlige ting, men mod de usynlige. Thi de synlige varer kun en tid, de usynlige varer evigt. 2. Korintherbrev 4, 6-18 Dvorak: Sieh auf mich (Ps. 119, ) Se til mig, thi du er mit skjul og skjold, jeg bier på dit ord. Vig fra mig, I som gør ondt, jeg vil holde min Guds bud. Hold mig oppe, at jeg må frelses og altid have min lyst i dine vedtægter! Af rædsel for dig gyser mit kød, og jeg frygter for dine domme.

7 Læsning: To digte Kære Jesus Krist, du stod på bjælker hér til sidst og selvom vi har glemt det tit og salmer bruges op som kridt du fylder himlen, denne svimlen gravens sorte stald forsvinder som et lottotal vort punktum klasker mod en væg vi rider på dit stjerneskæg og vinden peb i hænderne, da trillebørens ådsler gled giv ansigtsløftning, fred. Gud har smidt en bombe ind i vore sumpe ved sin Helligånd skabte det dig pine jeg fortrak en mine gled i alle bånd vær bered til kærlighed dén, der sprænger vore tage Gud har bagt en kage. af Simon Grotrian: Livet er en ko 2000 Han glemmer mig aldrig i afgrundens nat han løser min ensomheds gåde når månen er presset og lægger sin hat så sejler han frugten i både. Han husker at skinne i solen for dig han rødmer, når dagen får ende og dermed er lyset i verden på vej og håbet om også at brænde. Han klipper en stjerne af himmelpapir han sætter den op ved mit gærde i tusmørket ligner den kirkernes spir og fremtider, uret må lære. Han kaster en fredsdue over dit hus hvor safterne stiger og synker det sure, det søde og menneskers knus det tegner han på dig som rynker. Han dækker et bord til den tørstige hær han åbner sin puls i et bæger en dag som i dag med et firkantet vejr er regnbuespidserne læger. Simon Grotrian 2007 Læsning fra Det Gamle Testamente Da sagde Moses: Lad mig dog skue din herlighed! Han svarede: Jeg vil lade al min rigdom drage forbi dig og udråbe Herrens navn foran dig, thi jeg viser nåde mod hvem jeg vil, og barmhjertighed mod hvem jeg vil. Og han sagde: Du kan ikke skue mit åsyn, thi intet menneske kan se mig og leve. Og Herren sagde: Se, her er et sted i min nærhed, stil dig på klippen der! Når da min herlighed drager forbi, vil jeg lade dig stå i klippehulen, og jeg vil dække dig med min hånd, indtil jeg er kommet forbi. Så tager jeg min hånd bort, så da kan du se mig bagfra; men mit åsyn kan ingen skue! 2. Mosebog 33, Dvorak: Gott ist mien Hirte (Ps. 23,1-4) Herren er min hyrde, mig skal intet fattes, han lader mig ligge på grønne vange, til hvilens vande leder han mig, han kvæger min sjæl. Han fører mig ad rette veje for sit navns skyld. Skal jeg end vandre i dødsskyggens dal, jeg frygter ej ondt, thi du leder mig. Herre, før mig ad din vej og vær min hyrde.

8 Hvad er nød for Herrens trone når den sidste grædekone hvæsser sine sløve tænder og når efteråret brænder? Herren lagde hasselnødder foran vore brugte fødder galgeløkken fryder rakket dér blev sorgen hvedestakket. Herren strør i englebedet alt det gode, der var fredet hvad er nød og nødders knækken når vi drikker Himmelbækken? Hvad er nøddeknækkervalsen når vi står i guld til halsen? Herren strør sin Himmelglæde dén kan gribbe ikke æde. Simon Grotrian 2007 Læsning fra Det Nye Testamente Og jeg så en ny himmel og en ny jord; thi den første himmel og den første jord var forsvundet, og havet var ikke mere. Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, komme ned fra Himmelen fra Gud, rede som en brud, smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: Se, nu er Guds bolig hos menneskene, og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem, og han skal tørre hver tåre af deres øjne, og der skal ingen død være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere; thi det som var før, er nu forsvundet. Og han, som sad på tronen, sagde: Se, jeg gør alting nyt. Johannes Åbenbaring 21, 1-5a Fællessalme

9 Helligånden sværmer da ned på denne finger træerne tar kronen af bellisfrøet ringer spindene med flueord danser over stol og bord han er dén, der klinger. Helligånden svarer os så vi blir en fakkel han, den store albatros på en køkkenkakkel nerverne i blomstringstid søger Helligåndens vid til et tabernakel. Helligånden spørger dig om du tror din næste han er skyerne i leg havene vil gæste og når regnen plasker ned er han vores stuefred derpå kan vi feste. Helligånden svarer nu for at holde løftet i en kanes rå babu blir hans vinger drøftet Faderen foroven ser mennesker, der står og ler sorgen har vi grøftet. Helligånden er en storm før vi fjerner gærdet og han ejer sneens form han er hele vejret men når dagen flyver væk er han fuglene på træk dette vers har æret Simon Grotrian 2006 Mel.: John Frandsen 2007 Bøn: To blå sole Vorherre Jesus Kristus, verden er dit Ord. Havet og himlen er en tavle, du ustandselig skriver på, et digt, der fosser mod sit redningsøst. Lad de to blå sole være Testamenterne, ét forneden og ét foroven, der på denne måde værner om enhver, og som giver fisk og fugle til den stadige bøn om lys og håb for mennesker. Fremtiden sender os et hjortetegn, der græsser i siv og læskende stråler. Vi skabes hver dag for dit åsyn, vi ser dig i øjnene. To blå, altseende øjne. Og vi takker. af Grotrian: Citroner for Vorherre 2008 Exitus Dvorak: Herr, o mein Gott (af Ps. 148 & 150) Herre min Gud, jeg vil synge dig en ny sang, lege for dig på tistrenget harpe. Jeg vil love dig dag efter dag, evigt og altid prise og lovsynge dit hellige navn. Hele verden frygter ham, nådig og barmhjertig er Herren, langmodig og rig på miskundhed. Jeg vil synge om din højheds herlige glans, om dine vældige gerninger, om dine undere, om din storhed vil jeg vidne. Glæd jer i Herren, I fromme, og pris ham med harpe og citer. Lovsyng med mig, syng Herren en ny sang.

www.reitoft.dk HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Salmernes bog

www.reitoft.dk HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Salmernes bog 1 Salme 1 v1 Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spottere, v2 men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. v3

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

Mads Pedersens visebog

Mads Pedersens visebog Mads Pedersens visebog 1. O, ædle gode danske mand, bl. 1r-1v... 3 2. Se her hid, o kristenøje, bl. 1v-2v... 5 3. Alt, hvad som fare falder, bl. 2v-3r... 7 4. Skrækkeligt, hvad mener du, bl. 3r-3v... 9

Læs mere

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller:

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller: En autentisk beretning fra en ung pige, der havde en stærk oplevelse ved at dø og blive vist både himmel og helvede, inden hun kom tilbage til livet. (Se forskellige links på sidste side) Er du i tvivl

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

HILSEN TIL DANMARK. 15 guldalderdigte nedskrevet efter forfatternes død

HILSEN TIL DANMARK. 15 guldalderdigte nedskrevet efter forfatternes død HILSEN TIL DANMARK 15 guldalderdigte nedskrevet efter forfatternes død HILSEN TIL DANMARK HILSEN TIL DANMARK FEMTEN DIGTE UDGIVET VED M. AGERSKOV CAND. MAG. VANDRER MOD LYSETS FORLAG ApS KØBENHAVN 2013

Læs mere

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen.

Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen. Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen. 0. Dette er de hellige ord, som den levende Jesus talte, og som Didymos Judas Thomas skrev ned. 1. Og han sagde:

Læs mere

Vejledende liturgihåndbog

Vejledende liturgihåndbog Vejledende liturgihåndbog Indholdsfortegnelse Forord...2 Vejledende gudstjenesteliturgi...5 Menighedsbøn...8 Skriftemål...11 Dåb...14 Konfirmation...27 Nadver...30 Vielse...33 Kirkelig velsignelse af borgerligt

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Markus-evangeliet. Kapitel 1

Markus-evangeliet. Kapitel 1 Markus-evangeliet Kapitel 1 1. Jesu Kristi, Guds Søns, Evangeliums Begyndelse er således, 2. som der er skrevet hos Profeten Esajas: 'Se, jeg sender min Engel for dit Ansigt, han skal berede din Vej. 3.

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Markus-evangeliet. Kapitel 1

Markus-evangeliet. Kapitel 1 Markus-evangeliet Kapitel 1 1. Jesu Kristi, Guds Søns, Evangeliums Begyndelse er således, 2. som der er skrevet hos Profeten Esajas: 'Se, jeg sender min Engel for dit Ansigt, han skal berede din Vej. 3.

Læs mere

Lukas-evangeliet. Kapitel 1

Lukas-evangeliet. Kapitel 1 Lukas-evangeliet Kapitel 1 1. Efterdi mange have taget sig for at forfatte en Beretning om de Ting, som ere fuldbyrdede iblandt os, 2. således som de, der fra Begyndelsen bleve Øjenvidner og Ordets Tjenere,

Læs mere

Den Hemmelige Vej Kristen Skriver Frandsen

Den Hemmelige Vej Kristen Skriver Frandsen Den Hemmelige Vej Kristen Skriver Frandsen Nedenfor følger fortællingen. Det indledende afsnit læses, eleverne vælger derefter på skift, når der er et valg at træffe efter et afsnit. Tallene ved valgmulighederne

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

Wudasie Maryam. Etiopiske Mariasprisninger. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1

Wudasie Maryam. Etiopiske Mariasprisninger. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1 Wudasie Maryam Etiopiske Mariasprisninger 2009 3 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 2 Indhold Mandag...

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson.

Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson. Skændselen over den højtidelige forsamling. Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson. Jeg er bange for, at budskabet, jeg vil bringe

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG JosefinE Ottesen 1 Rejsen til den Gyldne Pagode ELEVBOG Alle børn har ret til et godt liv 2 Josefine Ottesen Josefine Ottesen er en af Danmarks mest populære forfattere af bøger til børn og unge. Hun har

Læs mere

Haderslev Frimenighed Ritualbog

Haderslev Frimenighed Ritualbog Haderslev Frimenighed Ritualbog Vejledende gudstjenesteliturgi Skriftemål og afløsning Dåb Konfirmation Begravelse Salvning Den nikænske trosbekendelse Indsættelser Tjekliste for gudstjenesteledere Tjekliste

Læs mere

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at TVILLINGEBRØDRENE Ude ved den åbne strand lå et lille sted, hvor der boede et par enlige folk. De var allerede til års, og ingen børn havde de. Det var kun småt for dem; jorden var mager og gav kun ringe

Læs mere

nogen far eje en mere tro og sanddru datter end Cordelia? Tal! Ingenting, herre, sagde hun. Ingenting? Ingenting. De stirrede på hinanden, han

nogen far eje en mere tro og sanddru datter end Cordelia? Tal! Ingenting, herre, sagde hun. Ingenting? Ingenting. De stirrede på hinanden, han KONG LEAR For mange, mange år siden, dengang der endnu ikke var bygget kirker i England, havde de derovre en konge, som hed Lear. Han havde tre døtre, og da han blev gammel og længtes efter at lægge byrderne

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011 Sjølundkirkens lovsangsarkiv 22. september 2011 Indhold Notater... 4 Alletiders at du er her... 5 Der er en forløser... 6 Der er glæde i Guds hus... 7 Det håb den fred... 8 Din glæde fylder mig... 10 Dit

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere