Lidt trosinspiration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lidt trosinspiration"

Transkript

1 kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Lidt trosinspiration Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Matt 5,3-5 Sådan begynder Bjergprædikenen. Det er den største sammenhængende tale af Jesus i Det Nye Testamente, hvor Jesu lære præsenteres. Jesus begynder med at stille alle de effektive værdier på hovedet! Det er ikke de stærke, de kloge og de effektive, han roser. Nej, Jesus siger, at de dårligt begavede, de generte, de sørgende og de der bliver behandlet dårligt, skal være salige lykkelige. Det er dem, han er kommet til jorden for at hjælpe og vi er alle forpligtet til at hjælpe hinanden med at få glæde i livet allerede nu og efter døden vil Jesus give evig trøst i Himlen. Jesus fremhæver de barmhjertige, dem der viser medmenneskelighed og har hjerte i livet, dem, der ikke har bagtanker, og dem som stifter fred. Jesus giver sin velsignelse, og vil belønne alle mennesker i evigheden, som tror på Ham. I har hørt, der er sagt til de gamle men jeg siger jer, fortsætter Jesus. De Ti Bud og Moseloven i Det Gamle Testamente lærer os noget om retfærdighed. Men Jesus i Det Nye Testamente vil meget mere, han vil kærlighed. Derfor viser Jesus os, at allerede vrede tanker og grimme ord er begyndelsen til vold, og begær efter en andens ægtefælle er begyndelsen til utroskab. Ingen kan altså påstå om sig selv, at være uskyldig og retfærdig. Derfor har vi alle brug for Guds tilgivelse og vi skal ikke dømme hinanden, for vi er alle, når det kommer til stykket, ikke bedre end nogen anden. Samtidig viser Jesus os, at opmærksomhed på tanker, følelser og måden vi taler til hinanden på, er en god måde at foregribe konflikter på. Hvis vi kan tage vores tanker, følelser og relationer alvorligt, har vi et godt redskab til at gøre livet bedre. Jesus taler om at bede for sine fjender og tilgive dem, som gør én ondt. Det er store krav, han stiller til os, det er svært at efterleve; men det er det, som kan gøre verden til et bedre sted at leve. Jesus gik selv igennem lidelse og død for vores skyld og bad om tilgivelse for sine bødler, det er derfor, vi må tage hans bud alvorligt. Vi skal forsøge at gøre ligeså. Alt dette er ikke et mål, vi kan nå. Det er snarere som en kompasretning eller en GPS, som kan vise os, hvilken retning, vi skal gå. Det er en måde, vi kan forsøge at tænke og handle på for at komme mere i overensstemmelse med Fortsættes på side 2 efterår nr ÅRGANG 52 1

2 Lidt trosinspiration (fortsat fra forsiden) Guds vilje. Den eneste, vi reelt står til ansvar overfor er Gud, og den eneste, der kan dømme os er Gud. Det fantastiske, vi kan høre om i kirken, det er, at Jesus allerede har tilgivet os alle vore synder, ja allerede før vi har begået en synd. Det udsletter ikke det forkerte, og det retfærdiggør heller ikke, når vi bevidst synder. Men vi har vores hjerte og vores samvittighed, som godt ved, hvad der er godt og mindre godt. Bibelen fortæller os, hvordan vi kan leve ikke i detaljer, men helt sikkert med kærligheden som målestok for alt. Så det er bare med at blive ved med at øve sig! Hvis vi tør at give vores liv til Gud, og lade ham fylde os med tro, da vil troen række os et håb om opstandelse og et evigt liv efter døden. God høst både bogstaveligt og i overført betydning. Hellige Ånd, kom som en blid brise, der svaler i dagens hede. Kom og vær os nær med dit rolige nærvær, som fylder vores væsen med stilhed. Himmelens vind, blæs bort vore urenheder og svigt. Forny vores udmattede sjæle. Styrk os, så vi frimodigt kan gribe dagen og timen, møde det, som kommer. DU ER MIN Ø I HAVET, Keltiske bøn fra Lindisfarne af Ray Simpson, udgivet af forlaget Boedal i Allehelgen På allehelgensdag tænder vi lys for dem, vi har mistet, for dem der var lys for os. Vi sætter det på en stage, så det lyser for alle i kirken, og den stage, vi sætter lyset på her i kirken, er døbefonten. Den, hvor det første gang ved dåben blev sagt om os, at vi har del i Jesu opstandelse fra de døde. De ord siges igen over hver en kiste, for de gælder fra evighed til evighed. Minder os om, at vi allerede for længst har del i den verden og den tid, som vi måske ikke sådan går og tænker på til daglig, fordi den ikke er til at se på noget ur eller i nogen kalender. Den tid og den verden hvori vi allerede er genfødt til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Det er den tid, og den verden allehelgensdag åbner et vindue til. Man kunne kalde den tid for håbets tid, og den har vi fælles med dem, vi har mistet. Håbets tid. Den tid hvor vi tillader os selv at huske, at der er nogle, der har set Jesus efter hans opstandelse. At de har talt med ham, og vi håber så inderligt, at det er sandt, at døden ikke er det sidste. Det er det lys, Allehelgen vil kaste ind over os. Opstandelseslyset håbslyset: Vi håber, at de mennesker vi har mistet blev skabt og elsket af dig, Gud, der altid er større vi håber, deres liv blev helt nok selvom de ikke fik det hele vi håber, deres glæde blev dyb nok selvom den ikke rakte ind i evigheden vi håber, at vi gjorde nok for dem selvom vi sikkert kunne have gjort mere. Vi håber, at de mennesker vi har mistet endnu er elskede, som da vi kunne elske dem vi håber, du selv tager om dem når vores arme ikke rækker vi håber, du elsker dem højt i himlen når vores egen kærlighed råber forgæves vi håber, at du selv tog over, Gud, i det øjeblik vi sad tavse tilbage. Vi håber, at den kærlighed, du har givet og som overlever det menneske, vi har mistet må åbne vores stille veje og finde nye virkesteder vi håber, du vil give os kræfter og livsmod fra de minder, vi bærer med os vi håber, at du vil forlige os med det liv vi ikke kan forlige os med. 2

3 Fyld Danmarks Kirker I fem år har initiativet Fyld Danmarks Kirker den sidste søndag i september arbejdet for at øge kirkegangen denne søndag og i almindelighed. Fyld Danmarks Kirker handler ikke om store events, men om at slå et slag for søndagens højmesse. Opfordringen lyder, at man planlægger at gå i kirke denne søndag og inviterer familie, naboer og venner med. Det kunne blive en god oplevelse, som vil få flere til at gå i kirke. Der er tale om et frivilligt, ulønnet arbejde i en lille arbejdsgruppe på Lolland. Fyld Danmarks Kirker har på fem år haft deltagelse af cirka 200 forskellige kirker i alle stifter. De har ikke noget budget til pr-virksomhed, men holder en hjemmeside opdateret. Vi vil gøre arbejdsgruppen en tjeneste, ved at linke til fyldkirken.dk. I år er det Fyld Danmarks Kirker-dag den 28. september. Hvordan det går, og hvem der deltager, vil man løbende kunne følge på fyldkirken.dk, som også har en vigtig funktion som forum for udveksling af erfaringer og deling af gode ideer. Vi deltager i Finderup og Ravnstup kirke se kalendersiden! Venlig hilsen Bente Asschenfeldt, formand for Initiativet Fyld Danmarks Kirker og Hanne Rytter Rejsegilde Det nye sognehus Bygningen af det nye sognehus skrider hastigt frem, og renoveringen af det tidligere er også i fuld gang. Det hele skulle gerne stå klart omkring den 1. oktober, derfor holder vi officiel indvielse søndag d. 19. oktober, med gudstjeneste i Hald Ege kl , og derefter indvielse af Sognehuset. Her et par billeder fra rejsegildet og nogle af håndværkerne. Kirsten Odgaard Tre studieaftener om det skrøbelige menneskeliv Johannes Værge er tidl. præst ved Domkirken i København. Han har udgivet en række bøger om de store bibelske temaer: Gud, menneske, evighed i et letlæst sprog. I denne studiekreds vil vi tage udgangspunkt i hans seneste bog: Guds skrøbelige arvinger (2014). Fortællingen om Adam og Evas syndefald er blevet brugt til at tegne et modsætningsforhold mellem Gud og menneske og skabe et fastlåst menneskebillede, med tendens til at tale dårligt om mennesket. I denne bog argumenteres for en ny balance i gudsforholdet og i synet på mennesket. Værge mener, at den kristendomsfortolkning der sejrede i Vesten, er med fokus på syndefaldet og har spærret vejen for mange mennesker til den glæde, det kristne budskab giver mennesket del i. Har du lyst til at bidrage med oplæg, er du velkommen til det. Vil du hellere lytte og deltage i samtalen, er det også i orden. Den første aften tilrettelægger vi forløbet i fællesskab. Tilmeld dig via mail til Vi mødes i det nye sognehus i Hald Ege kl torsdagene den 23. okt., 6. nov. og 27. nov. Sognepræst Hanne Rytter 3

4 Et sognebarn fortæller Denne gang er vores sognebarn fra Finderup, og så alligevel ikke helt. Han bor faktisk i Tapdrup sogn og har gjort det siden 1956, men hans tilknytning til Finderup er stadig intakt og har altid været det. Det drejer sig nemlig om Jørgen Bach, som bor på Randersvej, på den ejendom, han og Tove købte, da de var blevet gift i Jørgen er født på slægtsgården Møldalgaard i Gården har været i slægtens eje siden 1866 og er det stadig. Da lille Jørgen skulle døbes, var den nye sognepræst, Tage Severinsen, lige tiltrådt, så det blev hans første dåb i Finderup Kirke. Skolegangen startede i Finderup forskole ved frøken Kristensen. Forskolen lå lige ved vejkrydset. Skolegangen fortsatte ved lærer Andersen i skolen for de større børn, hvor nu Bendixen Neon har til huse. Jørgen gik for øvrigt i klasse med Helge Severinsen, som vil være kendt af mange. Efter konfirmationen i 1943 arbejdede Jørgen hjemme på gården i ca. tre år. I 1946 kom Jørgen så ud at tjene. Den første plads var i præstegården, senere tjente han på Domdalgaard og var også en periode i Agerskov, fra 1953 til 1954 var han igen tilbage i præstegården, det var medens Niels Aage Bach Nielsen, var forpagter. Den sidste plads, som tjenestekarl ved landbruget, var på Anneksgaarden. I fritiden var det fodboldspillet, som havde den store interesse, Jørgen spillede fodbold i Finderup i år, stoppede først, da han fik eget landbrug, Jeg skulle passe på ikke at skade bentøjet, der ville jo ikke være hjælp at hente, hvis jeg blev uarbejdsdygtig. Jørgen Bach fotograferet med de tre oldebørn Jørgen fortæller, meget beskedent, at han aldrig har været ude at rejse, men selv om der kun kunne blive til en enkelt uges ferie om året, i den periode Jørgen tjente ved landbruget, har han dog besøgt et stort udsnit af Danmark i disse ferier. Det vel at mærke på cykel. I en del år tog han og en fætter, hvert år, på cykelferie med et spidstelt. De besøgte f.eks. Skagen og Læsø, et andet år var det Hvide Sande og Rømø, Aarhus og Samsø besøgte de også. Et år tog de både til København og Bornholm, på den tur nåede de lige at besøge en bror, som boede i Vig på Sjællands Odde. Generelt camperede de i den frie natur, fandt et hjørne ved en skov eller lignende hvor de kunne slå teltet op, først da de kom til København, var de nødt til at lægge sig ind på en campingplads. Engang de havde slået teltet op i en dejlig bøgeskov, ved Rønnede, blev de vækket af rådyr, som græssede lige udenfor, selv om de vist blev lidt forskrækkede, var det dog en dejlig oplevelse. Fætrene havde naturligvis taget fotografiapparatet med på turene, og Jørgen viste glad albummet med masser af feriebilleder frem. En ting som fortæller lidt om forskellen på dengang og nu er, at selv om turene foregik på cykel uden hverken gear eller andet moderne udstyr, så var der alligevel plads til alt det nødvendige, lappegrejet havde selvfølgelig første prioritet. På flere af billederne ser man også, at det pæne tøj, jakke og slips, var en naturlig del af udrustningen. I sommeren 1956 var det dog Tove, som var med på campingturen, cyklerne var skiftet ud med en lejet bil, og turen gik til det skønne Sydsjælland og selvfølgelig Møns Klint. Den 11. november 1956 blev Tove, som var tjenestepige på Møldalgaard hos Jørgens mor, gift med Jørgen. Vielsen foregik i Finderup Kirke og blev foretaget af pastor Koch. Det unge par ville være selvstændige og købte gården på Randersvej. Ejendommen er, sammen med 2 andre ejendomme af samme størrelse, udstykket fra Skovsgaard i Tapdrup omkring Der var 13 ha, 9 jerseykøer, samt lidt svin. Ret hurtigt blev ko-

5 Et sognebarn fortæller besætningen udvidet til 12 køer, mens der samtidigt blev skåret lidt ned på grisene. De byggede et hønsehus hvor der kunne være op til 400 høns. På det tidspunkt var hønseavl en ganske god forretning. Fra 1956 til 1962 blev landbruget drevet ved hjælp af heste, men derefter var det med en traktor af mærket Fordson Dexta. Bedriften blev nu udvidet med 16 tdr. ld. som blev tilforpagtet. Malkekvægsbesætningen blev igen udvidet og nåede efterhånden op på 14 køer, stadig af jerseyrace. Afregningsprisen for mælken var dengang, i modsætning til nu, helt afhængig af fedtprocenten. Jo højere fedtprocent, jo højere pris. Og her kom jerseyracen virkelig til sin ret. Jørgen siger beskedent, at det egentlig var ganske godt at producere mælk dengang. Og at afregningsprisen stort set ikke er steget de sidste mange år. Efterhånden kom der børn til, 3 døtre og en søn. Alle døtrene er født den 1. januar, det skal dog nævnes, at de 2 er tvillinger. Den ældste datter bor i Ebeltoft, en af tvillingerne bor i Hald Ege, den Jørgen Bach anden i Låstrup. Sønnen Harald, som var handicappet blev boende hjemme, desværre døde han i Familien er efterhånden blevet forøget med 8 børnebørn og 3 oldebørn. Omkring 1996, da Jørgen fyldte 67, og gik på pension, blev køerne sat ud, men han drev dog stadig selv jorden, indtil han fyldte 70. Der blev alligevel mere tid til at nyde tilværelsen for ham og Tove. De tog ofte på endagsture i det danske landskab. Da Jørgen fyldte 70 blev jorden bortforpagtet. I 2002 havde Jørgen den store sorg at miste Tove, som et halvt år før havde fået konstateret, at hun led af en uhelbredelig hjernebetændelse. Hun døde d. 12. november, dagen efter deres bryllupsdag Tove blev begravet på Finderup Kirkegård. Jørgen kommer ofte til Finderup, og er tit på kirkegården. Om det siger han: Når jeg går en tur på kirkegården, tænker jeg ofte på, at jeg er i slægt med de fleste, som er begravede der. Siden Harald døde, har Jørgen boet alene på gården. Han passer selv haven og udenomsarealerne, dog med hjælp af svigersønnerne til det tunge arbejde, såsom beskæring af træer og buske o.l. Fodbold har stadig Jørgens store interesse, og han er ofte at finde på Viborg Stadion, når VFF spiller hjemmekamp, som regel sammen med en svigersøn, som har samme interesse. Selv om Jørgen ikke er, og aldrig har været, jæger, er han dog trofast medlem af Finderup Jagtforening, og har ofte deltaget i foreningens udflugter, det var en stor oplevelse, da turen gik til Oksbøl for at se på kronvildt. Endnu engang har jeg truffet en utrolig gæstfri person, glad for livet og tilfreds med tilværelsen, det kan ikke undgå at smitte af. KW Nye sognebørn fortæller Selv om bladet kun udkommer fire gange om året, vil det formentligt være glædeligt for de fleste læsere, hvis de deltagende sognebørn repræsenterede sognene skiftevis, og ikke alle var bosat i det samme hjørne af pastoratet. Derfor, hvis du kender en spændende person, som vil fortælle sin historie, eller du selv kunne få lyst til at deltage, så sig endelig til. Det vil være dejligt, hvis der var lidt flere at vælge imellem. På forhånd tak. KW Menighedskor i pastoratet Hvis du har lyst til at synge og er fyldt 16 år, vil det blive muligt at deltage i korsang i det nye sognehus i Hald Ege på nedenstående dage. Vi vil synge salmer og sange. Og den første periode sluttes af søndag den 30. november. Anden periode slutter den 29.marts Koret ledes af organist Inger Thomsen. Jeg har ultimo juni 2014 bestået PO (præliminær organist) eksamen ved Vestervig Kirkemusikskole. Et af modulerne indeholdt børne- og voksenkorledelse. Koret øver i Sognehuset i Hald Ege følgende torsdage: 23. okt.; 30. okt. (Syng Dansk-dag i Hald Ege Kirke); 6. nov.; 13. nov.; 20. nov.; 27. nov.; søndag den 30. nov. kirkekoncert; 19. feb.; 26. feb.; 3. marts; 12. marts; 19. marts; 26. marts; søndag den 29. marts kirkekoncert. Tilmelding til Inger Thomsen på mail: eller mobil

6 kalender aug august 24. august 10. s. e. trinitatis Hald Ege 9.00 Dollerup Peter Fregerslev og Mette-Maria kommer med et musisk indslag. Folkeviser og sange. Kirkekaffe. Præst: Hanne Rytter. 27. august Onsdag Finderup Efterfølgende kaffe (25 kr.) i Kulturhuset. Organist: Inger Thomsen. Kirkesanger: Anders Hald. 31. august 11. s. e. trinitatis Ravnstrup 9.00 Kirkeaffe. Præst: Birgitte Thun. september 7. september 12. s. e. trinitatis Dollerup 9.00 Hald Ege september 13. s. e. trinitatis Ravnstrup 9.00 Finderup september 14. s. e. trinitatis Hald Ege 9.00 Dollerup september 15. s. e. trinitatis Finderup 9.00 Ravnstrup Viborg Domkirke oktober Kirkekaffe. Præst: Niels Lai. Ravnstrup: Høstgudstjeneste. Finderup: Jagt- og høstgudstjeneste. Kirkekaffe. Præst: Hanne Rytter. Høstgudstjenester. I Hald Ege inviteres alle konfirmander med familie. I Dollerup spiller Bent Melvej, og der er frokost i Ravnsbjerghus efterfølgende. Tilmelding på Kirkekaffe. Præst: Hanne Rytter. Fyld Danmarks kirker se omtale. Kirkekaffe. Præst: Hanne Rytter. Viborg Domkirke: Afskedsgudstjeneste for Karsten Nissen. 1. oktober Hald Ege Koncert med La Sarabanda. Gratis entré. Se omtale. 5. oktober 16. s. e. trinitatis Dollerup 9.00 Hald Ege oktober 17. s. e. trinitatis Ravnstrup 9.00 Finderup Kirkekaffe. Præst: Niels Lai. Kirkekaffe. Præst: Hanne Rytter. 19. oktober 18. s. e. trinitatis Dollerup Viborg Pilgrimscentrum. Pilgrimsvandring se omtale. Kirkekaffe. Præst: Hanne Rytter. 19. oktober 18. s. e. trinitatis Hald Ege Præst: Hanne Rytter. Efter gudstjenesten er der officiel indvielse af Sognehuset som er alle sognenes hus: Finderup, Ravnstrup, Dollerup og Hald Ege. Let traktement. 23. oktober Torsdag Hald Ege Sognehus Studiekreds se omtale. 26. oktober 19. s. e. trinitatis Finderup 9.30 Ravnstrup BUSK-gudstjenester se omtale. Kirkekaffe. 30. oktober Torsdag Hald Ege Spil dansk med Bøge- og Egekoret fra Hald Ege Skole ledet af Kristine Mogensen. 6 Kirkebil Det er muligt at komme i kirke med kirkebil - kontakt: Frederiks Taxi, Viborg Taxa, Er det Viborg Taxa der skal køre, rettes der henvendelse til sognepræsten for at få oplyst kontonr.

7 ust-november November 2. november 20. s. e. trinitatis Dollerup 9.30 Hald Ege Allehelgensgudstjenester. Kirkekaffe. Præst: Niels Lai. 5. november Onsdag Finderup Sangaften i kirken. Efterfølgende kaffe (25 kr.) i Kulturhuset. Organist: Inger Thomsen. Kirkesanger: Anders Hald. 6. november Torsdag Hald Ege Sognehus Studiekreds se omtale. 9. november 21. s. e. trinitatis Ravnstrup 9.30 Finderup Allehelgensgudstjenester. Kirkekaffe. Præst: Hanne Rytter. 15. november Lørdag Dollerup Andagt og derefter kirkevandring fra Dollerup til Hald Ege og tilbage til Dollerup på Apostlenes heste. Se omtale. Præst: Hanne Rytter. 16. november 22. s. e. trinitatis Hald Ege 9.30 Dollerup november Sidste s. i kirkeår Finderup 9.30 Ravnstrup Kirkekaffe. Præst: Hanne Rytter. Kirkekaffe. Præst: Hanne Rytter. Efterårets kirkevandring lørdag den 5. november Lørdag den 5. juli var vi en lille flok der vandrede sommer-kirkevandring på apostlenes heste fra Finderup til Ravnstrup kirke og tilbage igen. Efter kirkebesøgene spiste vi en skøn frokost på Birthes terrasse. Vi samlede alle to sten op på vores vandring de symboliserede hver noget særligt. Da vi nåede frem til Ravnstrup kirke, lagde vi stenene i korsform. Der hørte en lille opgave med, som vi hver især kan beholde i vores hjerte. Efter vi var kommet hjem, var der en medvandrer der skrev: Hej Hanne Tak for sidst, det var en dejlig tur. Skal vi ikke gentage den en anden gang? Måske til Hald Ege. Jeg lovede dig tallene på skridttælleren, det var skridt, så hjemturen var faktisk lidt kortere end udturen. Det svarer til knap 9 km. God sommer Kærlig hilsen - og jo, vi gentager succesen! Lørdag den 5. november vandrer vi fra Dollerup kirke til Hald Ege kirke. PROGRAM (ca. tidsplan) Vi hører lidt historie om Dollerup kirke Andagt Vi begiver os på vandring til Hald Ege Ankomst til Hald Ege kirke hvor vi hører lidt om kirken Frokost i det nye sognehus Vi vandrer tilbage til Dollerup kirke... Der er følgebil, hvis man har besvær med at gå hele turen. Glæder mig til at vandre med jer! Mød bare op ingen tilmelding!!! En gammel pilgrimsbøn fra det 11. årh. lyder: Gud, velsign vore fjed Lad os finde hvad vi søger Og til sidst nå vort mål med glæde! Amen. Glimt fra sidste kirkevandring 7

8 Den 26. oktober er der BUSK BUSK er indført af folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer for at sætte fokus på børn og unge i kirken. Et udvalg udgiver idemateriale til børne-, familie- og ungdomsgudstjenester på den årlige BUSK-dag. Er der voksne som vil samarbejde om den årlige BUSK-gudstjeneste, så vil det være rigtig godt. I Finderup kl forbereder vi en børne-/familiegudstjeneste over teksten Joh. 1,35-51 (De første disciple kaldes). I Ravnstrup kl holder vi ungdomsgudstjeneste med stilhed og meditation. Begge gudstjenester indeholder ting, der skal forberedes i samarbejde mellem de medvirkende børn og unge og præsten. Hvis du som voksen vil hjælpe med forberedelserne så send mig en sms på eller en mail på km.dk Sognepræst Hanne Rytter høst Høsten har en stor plads i Bibelen og i kirken. Kristne siger tak for Guds omsorg og skaberværk og pålægges ansvar og næstekærlighed. Høst i Danmark Det er de færreste danskere som i dag selv er involveret i at høste. Men de fleste ser alligevel kornet på markerne, mejetærskere, samt store korn- og halmvogne på landevejene og fornemmer at sommeren går på hæld, når markerne igen bliver brune. I gamle dage, dengang Danmark primært var et landbrugssamfund, brugte man Mikkelsdag til fejring af høsten. I dag har Folkekirken ikke en officiel helligdag, som er viet til høsten, men i de fleste kirker, også i storbyerne, fejrer man årets høst med en høstgudstjeneste i september eller oktober. Folkekirkens høstgudstjenester er i høj grad en markering af taknemmelighed for hele skaberværket. Når kristne siger tak for høstens afgrøder, siger de tak for, at Gud giver mennesker det, de har brug for til livets opretholdelse. I Fadervor beder man om, at Gud vil give det daglige brød, og ved høsten siger man tak, fordi man får det. Englen Mikael og Mikkelsdag Mikkelsdag er den 29. september. Dagen har siden oldkirken været markeret som høsthelligdag. Selv om Struensee officielt afskaffede Mikkelsdag som helligdag med sin nye helligdagsforordning, blev man på landet ved med at fejre den. Desuden brugte man rundt omkring og uden om dansk lovgivning Mikkelsdag til skiftedag helt op til 1900-tallet. Skiftedagen var dagen hvor tjenestefolk kunne skifte til et nyt tjenestested. Senere er det særligt den 1. november man tænker på, når man siger skiftedag. Mikkel er egentlig det danske navn for ærkeenglen Mikael. I Det Nye Testamente er det ham som i de sidste dage kæmper mod dragen og hans engle. I middelalderen opstod desuden forestillingen om Michael med sjælevægten, der afgjorde om afdøde sjæle kom i himmel eller helvede. Mens Mikkelsdag stadig var en helligdag, blev den desuden brugt til at fejre høstgudstjeneste. Denne sammenhæng mellem høst og Mikkelsdag var heller ikke sådan at bryde blandt folket. Derfor blev man længe ved med at holde høstfester og -gilder til Mikkelsdag. Inspirationen til ovenstående betragtninger om høsten er bl.a. hentet fra Bibelselskabets udgivelser til undervisningsbrug. KW 8

9 Konfirmander 2014 hald ege hald ege friskole Finderup ravnstrup dollerup hald ege 9

10 i i le i 40 år!, skilte og lys Alle former for TRYKSAGER g digital teknik RING A4 og A3 r- tning nstrup ning nd 10 spil dansk-dag i Hald Ege 30. oktober kl Sammen med Bøge- og Egekoret fra Hald Ege Torsdag den 14. aug. kl Skole, som er ledet af Kristine Mogensen. i Ravnstrup menighedsråd. Spil Dansk Dagen er musiklivets årlige festdag. Vi fejrer Torsdag den aug kl TelefonTavle den danskproducerede musik og det danske musikliv i præstegårdsudvalget. hvert år Chr. Rosgaard & Søn ApS Zoneterapi på den sidste torsdag i oktober en fast tradition siden Der er på Spil Dansk Dagen ca mu- Holstebrovej Zoneterapi Onsdag Ravnstrup den 10. Vognmand sept. el kl. a/s Synlighedsmøde Kinesiologi Holstebrovej 146, i Sognehuset, 155 Ravnstrup sikarrangementer fordelt over hele Danmark. Kinesiologi Hald Ege. v/ Else K. Pedersen Mange radioer Tlf herunder DR spiller på dagen udelukkende TelefonTavle danskproduceret musik. Flere TV-stationer bru- i Torsdag den v/ 11. Else sept. K. Pedersen kl Alt i kreaturkørsel Containerudlejning TelefonTavle Finderup 86 Tlf. 64 menighedsråd ger Vi også har bøjet dagen det til i neon at lave i 40 udsendelser år! specielt om den Ravnstrup el a/s Torsdag Vi har Chr. Tømrermester den bøjet 18. det sept. i neon kl i 40 år! danske musik. Rosgaard & Søn ApS Zoneterapi Inger Holstebrovej Thomsen155 i Dollerup menighedsråd. finn Jørgensen Vognmand Finderup Holstebrovej 146, Ravnstrup Totalleverandør Kinesiologi af baldakiner, skilte og Hesselbjergvej Finderup 11, Finderup bogstaver v/ Else med K. Pedersen og uden lys Totalleverandør af baldakiner, skilte og bogstaver * med og 40 Tlf uden lys Alt i kreaturkørsel Containerudlejning telefontavle * Vi har bøjet det i neon i 40 år! Chr. Rosgaard & Søn ApS Bedemand Zoneterapi Tømrermester Vognmand Per Rasmussen Holstebrovej 146, Ravnstrup finn Jørgensen Finderup Kinesiologi Totalleverandør Koldingvej af baldakiner, 195 skilte og v/ Else K. Pedersen Hesselbjergvej 11, Finderup bogstaver med og uden lys Tlf Alt i kreaturkørsel Containerudlejning * Vi har bøjet det i neon i 40 år! Ravnstrup EGETRYK el a/s Hald Tømrermester ege el-forretning Bidrag til Kirke og Sogn Holstebrovej 155 v/ Thorkild Nielsen EGETRYK modtages med tak Alle former for Teglgårdsvej finn Jørgensen Finderup 4 og kan indsættes på konto i Egeskovvej 23 Reparationer Gravering Håndarbejde TRYKSAGER Totalleverandør af baldakiner, skilte og Hald Ege i offset og digital teknik Hald Ege Danske Bank: Alle former for Hesselbjergvej 11, Finderup Egeskovvej 23 bogstaver med og uden lys Teglgårdsvej 7 Hald Ege TRYKSAGER 8800 Viborg FARVEKOPIERING A4 og A3 Hald eller Ege gives til sognepræsten i offset digital i en teknik Tlf Åbent: Mandag torsdag kl Viborg kuvert med navn FARVEKOPIERING på giveren A4 og A * Chr. Munks Rosgaard & Tømrer- Søn ApS EGETRYK Vognmand og Snedkerforretning Holstebrovej 146, Ravnstrup Tornsangervej 17, Ravnstrup Egeskovvej Viborg 40 Hald Ege Alt 8800 i kreaturkørsel ViborgTlf: 86 Containerudlejning Tømrermester Forlaget ravnsbjerg Hald Bækkelund Munks ege el-forretning Tømrerv/ Thorkild Nielsen og finn Snedkerforretning Jørgensen Papirværk Teglgårdsvej servietter bordpapir 4 Hesselbjergvej dækkeservietter lys Hald Tornsangervej Ege 11, 17, Finderup Ravnstrup Bliv klogere 8800 på lokalhistorien Viborg og køb 86 vore 87 bøger 25 om 75 Dollerup, 75 Tlf: alle skrevet af Birgit Aarestrup Vil De købe eller sælge under fællestitlen Mit Dollerup. Bækkelund Forlaget Papirværk Ravnsbjerg Røverdal 20, Dollerup, 8800 servietter Viborg, bordpapir Tlf dækkeservietter lys Præsternes vagttelefon i Alle former for TRYKSAGER i offset og digital teknik FARVEKOPIERING A4 og A3 er det Drejer De bør vælge TelefonTavle Vil De købe eller sælge er det Drejer De bør vælge Hald ege el-forretning v/ Thorkild Nielsen Falkevej Videbæk telefon Tlf Åbent: Mandag torsdag kl Viborg begravelsesforretning Tømrer- Munks og Snedkerforretning v/ Per Rasmussen Teglgårdsvej 4 Tornsangervej Reparationer Gravering Dumpen 17, Håndarbejde 2 Ravnstrup Hald Ege Teglgårdsvej Viborg Hald Ege Tlf Åbent: 62 Mandag torsdag kl Tlf: Vil De købe eller sælge Præsternes EGETRYKvagttelefon i Har Hald Viborg du lyst ege til begravelsesforretning lave kirkekaffe en el-forretning det Drejer De bør vælge Zoneterapi Bækkelund gang v/ Thorkild Nielsen Viborg Domprovsti imellem at Har du brug for at tale med en i din kirke v/ Kinesiologi Papirværk Alle former for Teglgårdsvej Per Rasmussen 4 Egeskovvej Reparationer 23 Gravering Håndarbejde TRYKSAGER præst Hald Egepå en mandag, kan i offset»vagtpræsten«træffes på tlf tlf Tlf Dumpen servietter lys 86 og digital teknik så Hald servietter ring til Ege sognepræsten v/ Else bordpapir K. Pedersen på dække- Teglgårdsvej 7 Hald Ege 8800 Viborg FARVEKOPIERING A4 og A Vi har Vil bøjet De købe det eller i neon sælge i 40 år! KFUM Viborg Munks og KFUK s begravelses- BØRNEKLUB Tømrer- er det Drejer De bør vælge Den Præsternes meget velfungerende vagttelefon og i velbesøgte Har børneklub du lyst i til Centeret gang og Snedkerforretning på Nybrovej i Viborg Ravnstrup v/ Domprovsti Per er Rasmussen for alle børn fra børnehaveklassen imellem op at lave til Finderup 6. kirkekaffe klasse. Der Har Tornsangervej er du klub brug hver for at tirsdag tale 17, med Ravnstrup fra kl. en til i Totalleverandør din kirke af baldakiner, skilte og Leder: præst på Ninna Dumpen 8800 mandag, Viborg Pedersen, 2kan Åbakken»vagtpræsten«86 Tlf: træffes på tlf tlf Tlf. så 86 ring bogstaver til 36. sognepræsten med på uden lys 22* Bækkelund Papirværk Har KFUM du og lyst KFUK s til en BØRNEKLUB gang Menighedsråds- Ravnstrup el a/s møder Holstebrovej Præsternes vagttelefon i Viborg Domprovsti Tel Chr. Rav Ho Alt i k T Hald v/ Thork fin Teglgå Hesse Hald E Te V er Præst Vibor Rep Har du præst præste Vib KFUM Den m i Ravn Der er Leder: Tlf Har du imelle

11 Døbte Dollerup Kirke Anne Hermann Lyck Andreas Toft Christensen finderup Kirke Andreas Godske Handberg hald ege Kirke Emil Schmidt Schnoor Cassius Broved Løbner ravnstrup Kirke Marcus Wittenhoff viede/velsignelse dollerup kirke Catherine Marie Nielsen og Danny Rhode Malm hald ege kirke (viet hjemme) Hoa Kim Thai og Knud Møller Pedersen ravnstrup Kirke Solveig Østergaard Pedersen og Brian Nørgaard Poulsen finderup Kirke Camilla Cathrine Andersen og Steven Gabriel Hansen Helle Gad Carstensen og Steen Jensen Bach Strikkeklubben i Hald Ege Torsdag i ulige uger er der strikkeklub i konfirmandstuen i Hald Ege. Der strikkes til Sarons Slette (nødhjælpscenter) og Røde Kors. Alle er velkommen. Har du lyst til at være med, da kontakt: Mona Kjelstrup, Tove Lund, Garnrester modtages med tak døde/begravede Dollerup Kirke Evald Jakob Eriksen (bisat fra Frederiks Kirke) Åge Andersen Hald ege Kirke Poul Skov Ladegaard Gerda Østergaard Aase Nørris Borved Ravnstrup Kirke Emma Emilie Sørensen Thomas Bennekow finderup Kirke Kai Hosbond Ring til præsten Ønskes samtale, sygebesøg, hjemmealtergang kan henvendelse ske til sognepræst Hanne Ellemann Rytter, tlf , Kirke & Sogn Udkommer 4 gange om året til marts, juni, september og december. Oplag: 2455 ekspl. Den frivillige redaktion: Knud Winther, Else Pedersen, Kirsten Odgaard Poulsen, Lisbeth Sloth Hesselberg og sognepræst Hanne E. Rytter. Stof til kirkebladet sendes til Knud Winther, Tornsangervej 19, 8800 Viborg, eller på Næste blad udkommer i uge 47 Sats & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A S, tlf Sognepræst: Hanne Ellemann Rytter Hellerupvej 4, Finderup, 8800 Viborg, tlf , , Træffes bedst på tlf eller tirsdag til fredag kl På mail og sms alle dage. Vores ekstra præst Niels Lai træffes på tlf , bedst tirs. og tors. Organist i Dollerup, Hald Ege, Finderup og Ravnstrup kirker: Inger Thomsen, tlf Præstesekretær Jonna Schmidt Jensen Pastoratets hjemmeside: Fra denne side er der links til de øvrige kirker i pastoratet. Dollerup sogn med Hald Ege kirkedistrikt Formand: Kirsten Odgaard Poulsen tlf Kirkeværge v. Dollerup Kirke: Gunhild Frederiksen tlf Kirkeværge v. Hald Ege Kirke: Tage Båndrup Carstens tlf Graver ved begge kirker: Finn Kabel tlf Karen Margrethe Rasmussen: tlf Finderup sogn Formand: Kjeld Jensen Bach tlf Kirkeværge: Hans Hoyer tlf Graver: Karl Erik Hedegaard tlf Ravnstrup sogn Formand: Magnus Ladefoged tlf Kirkeværge: Kristian Møller tlf Graver: Jens Ole Nygaard tlf adresser 11

12 til opslagstavlen 227 Dollerup Den 19. oktober kl er der pilgrimsgudstjeneste i Dollerup v. Hanne Rytter. Pilgrimsvandringer fra kirke til kirke. Viborg Pilgrimscentrum, inviterer menighederne i de lokale kirker med på vandring, som en vandrende menighed! Gennem denne invitation håber vi på, at mennesker lokalt vil gå med igennem sit sogn, og gerne længere, for at dele pilgrimsvandringens oplevelse og særlige mulighed for fællesskab med hinanden og naturen. Denne deltagelse behøver ikke tilmelding, hvis man selv sørger for mad og transport til og fra vandringen. Men selvfølgelig kan man også melde sig til og gå med længere end disse enkelte dage, og gerne hele vejen! På denne måde håber vi, at den førte vandrings tryghed og fællesskab, fra kirke til kirke(en strækning på ca. 10 km), bringer mennesker sammen på tværs af fysiske grænser og sogneskel, og alle de andre mere usynlige grænser, der er med til at skille os ad. Vi håber vandringen, vil give en ny åbenhed og opmærksomhed på sig selv og livet omkring os i verden, og åbner for den store taknemmelighed og glæde over livet som pilgrimme ofte kan føle bare ved det at være til og at kunne vandre i Guds skaberværk. Det er gratis at gå med en enkelt dag for egen kost og transport. Man finder beskrivelse af vandringerne på vores hjemmeside under Program 2014, og man kan tilmelde sig til eller ringe på mobil nr og få yderligere oplysning. Hilsen Ulla Kobberup, Viborg Pilgrimscentrum hald ege Onsdag den 1. oktober kl får Hald Ege Kirke besøg af ensemblet La Sarabanda. Koncerten er finansieret af Klassisk i Viborg som giver hermed et bidrag til at musikken kommer udenfor bymidten. La Sarabanda består af Susanne Klausen, traversfløjte, Lisbeth Munk, sang, Ingegerd Bogh, cembalo og Henrik Holm, viola da gamba. De tre førstnævnte musikere er tilknyttet Kulturskolen Viborg og Ingegerd Bog er organist i Sor- La Sarabanda tebrødre Kirke og har specialiseret sig i barokog renæssancemusik på kopier af og 1700-tallets instrumenter. Der vil blive fortalt om instrumenterne, og desuden krydres koncerten af anekdoter om musik og komponister. Komponisten Georg Philip Telemann repræsenteres ved to stykker musik, dels en fløjtesonate i e-mol, dels en sørgekantate over en død kanariefugl. Vi bliver i Tyskland og fremfører en af Georg Fr. Händels tyske sange Meine See le for sang, fløjte, cembalo og gambe. Ambrosius Stub var en dansk digter, som skrev mange sange og viser til tidens populære melodier. Dem skal vi høre to af til koncerten. En lidt overset komponist er Philip Heinrich Erlebach. Han er repræsenteret med en triosonate for fløjte og gambe. Cembalo- og gambesolo bliver der også plads til inden koncerten sluttes af med en fællessalme. Dollerup-Hald Ege-Finderup-Ravnstrup sogne glæder sig rigtig meget og vi ser frem til at mange fra hele Viborg møder op til denne formidable koncert. Der er gratis entre. 12

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Gud og Darwin

dollerup finderup ravnstrup hald ege Gud og Darwin kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Gud og Darwin Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt nu smykket

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Vielse i det fri

dollerup finderup ravnstrup hald ege Vielse i det fri kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Vielse i det fri Kirkelig vielse i det fri er nu en realitet. I april 2013 blev det vedtaget, at det skal være muligt for et brudepar at få en kirkelig

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Konfirmation

dollerup finderup ravnstrup hald ege Konfirmation kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Konfirmation Drømmen om ungdommen, foråret og fremtiden mødes i forårets konfirmationer. Med stolthed ser søskende storebror eller storesøster træde ind

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske

dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske Foråret er opstandelsens tid i hele sin kraft. På samme måde som graven åbnede sig for den opstandne Jesus, således åbner træernes knopper sig og

Læs mere

KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE

KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE Adventtid er ventetid November kan være streng at komme igennem. For ude bliver det tidligere og tidligere mørkt. Vi kan allerede i november begynde at

Læs mere

Pinse - kirkens fødselsdag

Pinse - kirkens fødselsdag kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Pinse - kirkens fødselsdag Pinse er en af de tre store fester i kirkeåret, men den har aldrig haft helt samme folkelige appel, som jul og påske. Måske

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege

dollerup finderup ravnstrup hald ege kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Godmorgen Hvad siger man, når man lige har været død, men er blevet levende igen? Matthæus fortæller, om kvindernes møde med den døde nu levende Jesus

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn

S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Nr. 1 Juni 2014 33. årgang S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod Vi finder ikke Gud i himlen eller på jorden. Vi kan ikke opsøge Gud. Det er omvendt.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Dåb, tro og liv

dollerup finderup ravnstrup hald ege Dåb, tro og liv kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Dåb, tro og liv Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

IKAST august KIRKE 2010

IKAST august KIRKE 2010 IKAST KIRKE a u g u s t 2 0 1 0 v e d d u a t : K a l e n d e r Ved du? at man tidligere brugte Mikkelsdag d. 29.9. som markering og fejring af høsten. I dag har folkekirken ikke en officiel helligdag,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København

Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København Søndag d. 15. september Stine Munch I dag holder vi høstgudstjeneste her i kirken. Og vi har lige hørt historien om en mor, der

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Galaterne 5, 22-25 CONCORDIAVEJ 14-2850 NÆRUM Præstens

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere