Lidt trosinspiration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lidt trosinspiration"

Transkript

1 kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Lidt trosinspiration Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Matt 5,3-5 Sådan begynder Bjergprædikenen. Det er den største sammenhængende tale af Jesus i Det Nye Testamente, hvor Jesu lære præsenteres. Jesus begynder med at stille alle de effektive værdier på hovedet! Det er ikke de stærke, de kloge og de effektive, han roser. Nej, Jesus siger, at de dårligt begavede, de generte, de sørgende og de der bliver behandlet dårligt, skal være salige lykkelige. Det er dem, han er kommet til jorden for at hjælpe og vi er alle forpligtet til at hjælpe hinanden med at få glæde i livet allerede nu og efter døden vil Jesus give evig trøst i Himlen. Jesus fremhæver de barmhjertige, dem der viser medmenneskelighed og har hjerte i livet, dem, der ikke har bagtanker, og dem som stifter fred. Jesus giver sin velsignelse, og vil belønne alle mennesker i evigheden, som tror på Ham. I har hørt, der er sagt til de gamle men jeg siger jer, fortsætter Jesus. De Ti Bud og Moseloven i Det Gamle Testamente lærer os noget om retfærdighed. Men Jesus i Det Nye Testamente vil meget mere, han vil kærlighed. Derfor viser Jesus os, at allerede vrede tanker og grimme ord er begyndelsen til vold, og begær efter en andens ægtefælle er begyndelsen til utroskab. Ingen kan altså påstå om sig selv, at være uskyldig og retfærdig. Derfor har vi alle brug for Guds tilgivelse og vi skal ikke dømme hinanden, for vi er alle, når det kommer til stykket, ikke bedre end nogen anden. Samtidig viser Jesus os, at opmærksomhed på tanker, følelser og måden vi taler til hinanden på, er en god måde at foregribe konflikter på. Hvis vi kan tage vores tanker, følelser og relationer alvorligt, har vi et godt redskab til at gøre livet bedre. Jesus taler om at bede for sine fjender og tilgive dem, som gør én ondt. Det er store krav, han stiller til os, det er svært at efterleve; men det er det, som kan gøre verden til et bedre sted at leve. Jesus gik selv igennem lidelse og død for vores skyld og bad om tilgivelse for sine bødler, det er derfor, vi må tage hans bud alvorligt. Vi skal forsøge at gøre ligeså. Alt dette er ikke et mål, vi kan nå. Det er snarere som en kompasretning eller en GPS, som kan vise os, hvilken retning, vi skal gå. Det er en måde, vi kan forsøge at tænke og handle på for at komme mere i overensstemmelse med Fortsættes på side 2 efterår nr ÅRGANG 52 1

2 Lidt trosinspiration (fortsat fra forsiden) Guds vilje. Den eneste, vi reelt står til ansvar overfor er Gud, og den eneste, der kan dømme os er Gud. Det fantastiske, vi kan høre om i kirken, det er, at Jesus allerede har tilgivet os alle vore synder, ja allerede før vi har begået en synd. Det udsletter ikke det forkerte, og det retfærdiggør heller ikke, når vi bevidst synder. Men vi har vores hjerte og vores samvittighed, som godt ved, hvad der er godt og mindre godt. Bibelen fortæller os, hvordan vi kan leve ikke i detaljer, men helt sikkert med kærligheden som målestok for alt. Så det er bare med at blive ved med at øve sig! Hvis vi tør at give vores liv til Gud, og lade ham fylde os med tro, da vil troen række os et håb om opstandelse og et evigt liv efter døden. God høst både bogstaveligt og i overført betydning. Hellige Ånd, kom som en blid brise, der svaler i dagens hede. Kom og vær os nær med dit rolige nærvær, som fylder vores væsen med stilhed. Himmelens vind, blæs bort vore urenheder og svigt. Forny vores udmattede sjæle. Styrk os, så vi frimodigt kan gribe dagen og timen, møde det, som kommer. DU ER MIN Ø I HAVET, Keltiske bøn fra Lindisfarne af Ray Simpson, udgivet af forlaget Boedal i Allehelgen På allehelgensdag tænder vi lys for dem, vi har mistet, for dem der var lys for os. Vi sætter det på en stage, så det lyser for alle i kirken, og den stage, vi sætter lyset på her i kirken, er døbefonten. Den, hvor det første gang ved dåben blev sagt om os, at vi har del i Jesu opstandelse fra de døde. De ord siges igen over hver en kiste, for de gælder fra evighed til evighed. Minder os om, at vi allerede for længst har del i den verden og den tid, som vi måske ikke sådan går og tænker på til daglig, fordi den ikke er til at se på noget ur eller i nogen kalender. Den tid og den verden hvori vi allerede er genfødt til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Det er den tid, og den verden allehelgensdag åbner et vindue til. Man kunne kalde den tid for håbets tid, og den har vi fælles med dem, vi har mistet. Håbets tid. Den tid hvor vi tillader os selv at huske, at der er nogle, der har set Jesus efter hans opstandelse. At de har talt med ham, og vi håber så inderligt, at det er sandt, at døden ikke er det sidste. Det er det lys, Allehelgen vil kaste ind over os. Opstandelseslyset håbslyset: Vi håber, at de mennesker vi har mistet blev skabt og elsket af dig, Gud, der altid er større vi håber, deres liv blev helt nok selvom de ikke fik det hele vi håber, deres glæde blev dyb nok selvom den ikke rakte ind i evigheden vi håber, at vi gjorde nok for dem selvom vi sikkert kunne have gjort mere. Vi håber, at de mennesker vi har mistet endnu er elskede, som da vi kunne elske dem vi håber, du selv tager om dem når vores arme ikke rækker vi håber, du elsker dem højt i himlen når vores egen kærlighed råber forgæves vi håber, at du selv tog over, Gud, i det øjeblik vi sad tavse tilbage. Vi håber, at den kærlighed, du har givet og som overlever det menneske, vi har mistet må åbne vores stille veje og finde nye virkesteder vi håber, du vil give os kræfter og livsmod fra de minder, vi bærer med os vi håber, at du vil forlige os med det liv vi ikke kan forlige os med. 2

3 Fyld Danmarks Kirker I fem år har initiativet Fyld Danmarks Kirker den sidste søndag i september arbejdet for at øge kirkegangen denne søndag og i almindelighed. Fyld Danmarks Kirker handler ikke om store events, men om at slå et slag for søndagens højmesse. Opfordringen lyder, at man planlægger at gå i kirke denne søndag og inviterer familie, naboer og venner med. Det kunne blive en god oplevelse, som vil få flere til at gå i kirke. Der er tale om et frivilligt, ulønnet arbejde i en lille arbejdsgruppe på Lolland. Fyld Danmarks Kirker har på fem år haft deltagelse af cirka 200 forskellige kirker i alle stifter. De har ikke noget budget til pr-virksomhed, men holder en hjemmeside opdateret. Vi vil gøre arbejdsgruppen en tjeneste, ved at linke til fyldkirken.dk. I år er det Fyld Danmarks Kirker-dag den 28. september. Hvordan det går, og hvem der deltager, vil man løbende kunne følge på fyldkirken.dk, som også har en vigtig funktion som forum for udveksling af erfaringer og deling af gode ideer. Vi deltager i Finderup og Ravnstup kirke se kalendersiden! Venlig hilsen Bente Asschenfeldt, formand for Initiativet Fyld Danmarks Kirker og Hanne Rytter Rejsegilde Det nye sognehus Bygningen af det nye sognehus skrider hastigt frem, og renoveringen af det tidligere er også i fuld gang. Det hele skulle gerne stå klart omkring den 1. oktober, derfor holder vi officiel indvielse søndag d. 19. oktober, med gudstjeneste i Hald Ege kl , og derefter indvielse af Sognehuset. Her et par billeder fra rejsegildet og nogle af håndværkerne. Kirsten Odgaard Tre studieaftener om det skrøbelige menneskeliv Johannes Værge er tidl. præst ved Domkirken i København. Han har udgivet en række bøger om de store bibelske temaer: Gud, menneske, evighed i et letlæst sprog. I denne studiekreds vil vi tage udgangspunkt i hans seneste bog: Guds skrøbelige arvinger (2014). Fortællingen om Adam og Evas syndefald er blevet brugt til at tegne et modsætningsforhold mellem Gud og menneske og skabe et fastlåst menneskebillede, med tendens til at tale dårligt om mennesket. I denne bog argumenteres for en ny balance i gudsforholdet og i synet på mennesket. Værge mener, at den kristendomsfortolkning der sejrede i Vesten, er med fokus på syndefaldet og har spærret vejen for mange mennesker til den glæde, det kristne budskab giver mennesket del i. Har du lyst til at bidrage med oplæg, er du velkommen til det. Vil du hellere lytte og deltage i samtalen, er det også i orden. Den første aften tilrettelægger vi forløbet i fællesskab. Tilmeld dig via mail til Vi mødes i det nye sognehus i Hald Ege kl torsdagene den 23. okt., 6. nov. og 27. nov. Sognepræst Hanne Rytter 3

4 Et sognebarn fortæller Denne gang er vores sognebarn fra Finderup, og så alligevel ikke helt. Han bor faktisk i Tapdrup sogn og har gjort det siden 1956, men hans tilknytning til Finderup er stadig intakt og har altid været det. Det drejer sig nemlig om Jørgen Bach, som bor på Randersvej, på den ejendom, han og Tove købte, da de var blevet gift i Jørgen er født på slægtsgården Møldalgaard i Gården har været i slægtens eje siden 1866 og er det stadig. Da lille Jørgen skulle døbes, var den nye sognepræst, Tage Severinsen, lige tiltrådt, så det blev hans første dåb i Finderup Kirke. Skolegangen startede i Finderup forskole ved frøken Kristensen. Forskolen lå lige ved vejkrydset. Skolegangen fortsatte ved lærer Andersen i skolen for de større børn, hvor nu Bendixen Neon har til huse. Jørgen gik for øvrigt i klasse med Helge Severinsen, som vil være kendt af mange. Efter konfirmationen i 1943 arbejdede Jørgen hjemme på gården i ca. tre år. I 1946 kom Jørgen så ud at tjene. Den første plads var i præstegården, senere tjente han på Domdalgaard og var også en periode i Agerskov, fra 1953 til 1954 var han igen tilbage i præstegården, det var medens Niels Aage Bach Nielsen, var forpagter. Den sidste plads, som tjenestekarl ved landbruget, var på Anneksgaarden. I fritiden var det fodboldspillet, som havde den store interesse, Jørgen spillede fodbold i Finderup i år, stoppede først, da han fik eget landbrug, Jeg skulle passe på ikke at skade bentøjet, der ville jo ikke være hjælp at hente, hvis jeg blev uarbejdsdygtig. Jørgen Bach fotograferet med de tre oldebørn Jørgen fortæller, meget beskedent, at han aldrig har været ude at rejse, men selv om der kun kunne blive til en enkelt uges ferie om året, i den periode Jørgen tjente ved landbruget, har han dog besøgt et stort udsnit af Danmark i disse ferier. Det vel at mærke på cykel. I en del år tog han og en fætter, hvert år, på cykelferie med et spidstelt. De besøgte f.eks. Skagen og Læsø, et andet år var det Hvide Sande og Rømø, Aarhus og Samsø besøgte de også. Et år tog de både til København og Bornholm, på den tur nåede de lige at besøge en bror, som boede i Vig på Sjællands Odde. Generelt camperede de i den frie natur, fandt et hjørne ved en skov eller lignende hvor de kunne slå teltet op, først da de kom til København, var de nødt til at lægge sig ind på en campingplads. Engang de havde slået teltet op i en dejlig bøgeskov, ved Rønnede, blev de vækket af rådyr, som græssede lige udenfor, selv om de vist blev lidt forskrækkede, var det dog en dejlig oplevelse. Fætrene havde naturligvis taget fotografiapparatet med på turene, og Jørgen viste glad albummet med masser af feriebilleder frem. En ting som fortæller lidt om forskellen på dengang og nu er, at selv om turene foregik på cykel uden hverken gear eller andet moderne udstyr, så var der alligevel plads til alt det nødvendige, lappegrejet havde selvfølgelig første prioritet. På flere af billederne ser man også, at det pæne tøj, jakke og slips, var en naturlig del af udrustningen. I sommeren 1956 var det dog Tove, som var med på campingturen, cyklerne var skiftet ud med en lejet bil, og turen gik til det skønne Sydsjælland og selvfølgelig Møns Klint. Den 11. november 1956 blev Tove, som var tjenestepige på Møldalgaard hos Jørgens mor, gift med Jørgen. Vielsen foregik i Finderup Kirke og blev foretaget af pastor Koch. Det unge par ville være selvstændige og købte gården på Randersvej. Ejendommen er, sammen med 2 andre ejendomme af samme størrelse, udstykket fra Skovsgaard i Tapdrup omkring Der var 13 ha, 9 jerseykøer, samt lidt svin. Ret hurtigt blev ko-

5 Et sognebarn fortæller besætningen udvidet til 12 køer, mens der samtidigt blev skåret lidt ned på grisene. De byggede et hønsehus hvor der kunne være op til 400 høns. På det tidspunkt var hønseavl en ganske god forretning. Fra 1956 til 1962 blev landbruget drevet ved hjælp af heste, men derefter var det med en traktor af mærket Fordson Dexta. Bedriften blev nu udvidet med 16 tdr. ld. som blev tilforpagtet. Malkekvægsbesætningen blev igen udvidet og nåede efterhånden op på 14 køer, stadig af jerseyrace. Afregningsprisen for mælken var dengang, i modsætning til nu, helt afhængig af fedtprocenten. Jo højere fedtprocent, jo højere pris. Og her kom jerseyracen virkelig til sin ret. Jørgen siger beskedent, at det egentlig var ganske godt at producere mælk dengang. Og at afregningsprisen stort set ikke er steget de sidste mange år. Efterhånden kom der børn til, 3 døtre og en søn. Alle døtrene er født den 1. januar, det skal dog nævnes, at de 2 er tvillinger. Den ældste datter bor i Ebeltoft, en af tvillingerne bor i Hald Ege, den Jørgen Bach anden i Låstrup. Sønnen Harald, som var handicappet blev boende hjemme, desværre døde han i Familien er efterhånden blevet forøget med 8 børnebørn og 3 oldebørn. Omkring 1996, da Jørgen fyldte 67, og gik på pension, blev køerne sat ud, men han drev dog stadig selv jorden, indtil han fyldte 70. Der blev alligevel mere tid til at nyde tilværelsen for ham og Tove. De tog ofte på endagsture i det danske landskab. Da Jørgen fyldte 70 blev jorden bortforpagtet. I 2002 havde Jørgen den store sorg at miste Tove, som et halvt år før havde fået konstateret, at hun led af en uhelbredelig hjernebetændelse. Hun døde d. 12. november, dagen efter deres bryllupsdag Tove blev begravet på Finderup Kirkegård. Jørgen kommer ofte til Finderup, og er tit på kirkegården. Om det siger han: Når jeg går en tur på kirkegården, tænker jeg ofte på, at jeg er i slægt med de fleste, som er begravede der. Siden Harald døde, har Jørgen boet alene på gården. Han passer selv haven og udenomsarealerne, dog med hjælp af svigersønnerne til det tunge arbejde, såsom beskæring af træer og buske o.l. Fodbold har stadig Jørgens store interesse, og han er ofte at finde på Viborg Stadion, når VFF spiller hjemmekamp, som regel sammen med en svigersøn, som har samme interesse. Selv om Jørgen ikke er, og aldrig har været, jæger, er han dog trofast medlem af Finderup Jagtforening, og har ofte deltaget i foreningens udflugter, det var en stor oplevelse, da turen gik til Oksbøl for at se på kronvildt. Endnu engang har jeg truffet en utrolig gæstfri person, glad for livet og tilfreds med tilværelsen, det kan ikke undgå at smitte af. KW Nye sognebørn fortæller Selv om bladet kun udkommer fire gange om året, vil det formentligt være glædeligt for de fleste læsere, hvis de deltagende sognebørn repræsenterede sognene skiftevis, og ikke alle var bosat i det samme hjørne af pastoratet. Derfor, hvis du kender en spændende person, som vil fortælle sin historie, eller du selv kunne få lyst til at deltage, så sig endelig til. Det vil være dejligt, hvis der var lidt flere at vælge imellem. På forhånd tak. KW Menighedskor i pastoratet Hvis du har lyst til at synge og er fyldt 16 år, vil det blive muligt at deltage i korsang i det nye sognehus i Hald Ege på nedenstående dage. Vi vil synge salmer og sange. Og den første periode sluttes af søndag den 30. november. Anden periode slutter den 29.marts Koret ledes af organist Inger Thomsen. Jeg har ultimo juni 2014 bestået PO (præliminær organist) eksamen ved Vestervig Kirkemusikskole. Et af modulerne indeholdt børne- og voksenkorledelse. Koret øver i Sognehuset i Hald Ege følgende torsdage: 23. okt.; 30. okt. (Syng Dansk-dag i Hald Ege Kirke); 6. nov.; 13. nov.; 20. nov.; 27. nov.; søndag den 30. nov. kirkekoncert; 19. feb.; 26. feb.; 3. marts; 12. marts; 19. marts; 26. marts; søndag den 29. marts kirkekoncert. Tilmelding til Inger Thomsen på mail: eller mobil

6 kalender aug august 24. august 10. s. e. trinitatis Hald Ege 9.00 Dollerup Peter Fregerslev og Mette-Maria kommer med et musisk indslag. Folkeviser og sange. Kirkekaffe. Præst: Hanne Rytter. 27. august Onsdag Finderup Efterfølgende kaffe (25 kr.) i Kulturhuset. Organist: Inger Thomsen. Kirkesanger: Anders Hald. 31. august 11. s. e. trinitatis Ravnstrup 9.00 Kirkeaffe. Præst: Birgitte Thun. september 7. september 12. s. e. trinitatis Dollerup 9.00 Hald Ege september 13. s. e. trinitatis Ravnstrup 9.00 Finderup september 14. s. e. trinitatis Hald Ege 9.00 Dollerup september 15. s. e. trinitatis Finderup 9.00 Ravnstrup Viborg Domkirke oktober Kirkekaffe. Præst: Niels Lai. Ravnstrup: Høstgudstjeneste. Finderup: Jagt- og høstgudstjeneste. Kirkekaffe. Præst: Hanne Rytter. Høstgudstjenester. I Hald Ege inviteres alle konfirmander med familie. I Dollerup spiller Bent Melvej, og der er frokost i Ravnsbjerghus efterfølgende. Tilmelding på Kirkekaffe. Præst: Hanne Rytter. Fyld Danmarks kirker se omtale. Kirkekaffe. Præst: Hanne Rytter. Viborg Domkirke: Afskedsgudstjeneste for Karsten Nissen. 1. oktober Hald Ege Koncert med La Sarabanda. Gratis entré. Se omtale. 5. oktober 16. s. e. trinitatis Dollerup 9.00 Hald Ege oktober 17. s. e. trinitatis Ravnstrup 9.00 Finderup Kirkekaffe. Præst: Niels Lai. Kirkekaffe. Præst: Hanne Rytter. 19. oktober 18. s. e. trinitatis Dollerup Viborg Pilgrimscentrum. Pilgrimsvandring se omtale. Kirkekaffe. Præst: Hanne Rytter. 19. oktober 18. s. e. trinitatis Hald Ege Præst: Hanne Rytter. Efter gudstjenesten er der officiel indvielse af Sognehuset som er alle sognenes hus: Finderup, Ravnstrup, Dollerup og Hald Ege. Let traktement. 23. oktober Torsdag Hald Ege Sognehus Studiekreds se omtale. 26. oktober 19. s. e. trinitatis Finderup 9.30 Ravnstrup BUSK-gudstjenester se omtale. Kirkekaffe. 30. oktober Torsdag Hald Ege Spil dansk med Bøge- og Egekoret fra Hald Ege Skole ledet af Kristine Mogensen. 6 Kirkebil Det er muligt at komme i kirke med kirkebil - kontakt: Frederiks Taxi, Viborg Taxa, Er det Viborg Taxa der skal køre, rettes der henvendelse til sognepræsten for at få oplyst kontonr.

7 ust-november November 2. november 20. s. e. trinitatis Dollerup 9.30 Hald Ege Allehelgensgudstjenester. Kirkekaffe. Præst: Niels Lai. 5. november Onsdag Finderup Sangaften i kirken. Efterfølgende kaffe (25 kr.) i Kulturhuset. Organist: Inger Thomsen. Kirkesanger: Anders Hald. 6. november Torsdag Hald Ege Sognehus Studiekreds se omtale. 9. november 21. s. e. trinitatis Ravnstrup 9.30 Finderup Allehelgensgudstjenester. Kirkekaffe. Præst: Hanne Rytter. 15. november Lørdag Dollerup Andagt og derefter kirkevandring fra Dollerup til Hald Ege og tilbage til Dollerup på Apostlenes heste. Se omtale. Præst: Hanne Rytter. 16. november 22. s. e. trinitatis Hald Ege 9.30 Dollerup november Sidste s. i kirkeår Finderup 9.30 Ravnstrup Kirkekaffe. Præst: Hanne Rytter. Kirkekaffe. Præst: Hanne Rytter. Efterårets kirkevandring lørdag den 5. november Lørdag den 5. juli var vi en lille flok der vandrede sommer-kirkevandring på apostlenes heste fra Finderup til Ravnstrup kirke og tilbage igen. Efter kirkebesøgene spiste vi en skøn frokost på Birthes terrasse. Vi samlede alle to sten op på vores vandring de symboliserede hver noget særligt. Da vi nåede frem til Ravnstrup kirke, lagde vi stenene i korsform. Der hørte en lille opgave med, som vi hver især kan beholde i vores hjerte. Efter vi var kommet hjem, var der en medvandrer der skrev: Hej Hanne Tak for sidst, det var en dejlig tur. Skal vi ikke gentage den en anden gang? Måske til Hald Ege. Jeg lovede dig tallene på skridttælleren, det var skridt, så hjemturen var faktisk lidt kortere end udturen. Det svarer til knap 9 km. God sommer Kærlig hilsen - og jo, vi gentager succesen! Lørdag den 5. november vandrer vi fra Dollerup kirke til Hald Ege kirke. PROGRAM (ca. tidsplan) Vi hører lidt historie om Dollerup kirke Andagt Vi begiver os på vandring til Hald Ege Ankomst til Hald Ege kirke hvor vi hører lidt om kirken Frokost i det nye sognehus Vi vandrer tilbage til Dollerup kirke... Der er følgebil, hvis man har besvær med at gå hele turen. Glæder mig til at vandre med jer! Mød bare op ingen tilmelding!!! En gammel pilgrimsbøn fra det 11. årh. lyder: Gud, velsign vore fjed Lad os finde hvad vi søger Og til sidst nå vort mål med glæde! Amen. Glimt fra sidste kirkevandring 7

8 Den 26. oktober er der BUSK BUSK er indført af folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer for at sætte fokus på børn og unge i kirken. Et udvalg udgiver idemateriale til børne-, familie- og ungdomsgudstjenester på den årlige BUSK-dag. Er der voksne som vil samarbejde om den årlige BUSK-gudstjeneste, så vil det være rigtig godt. I Finderup kl forbereder vi en børne-/familiegudstjeneste over teksten Joh. 1,35-51 (De første disciple kaldes). I Ravnstrup kl holder vi ungdomsgudstjeneste med stilhed og meditation. Begge gudstjenester indeholder ting, der skal forberedes i samarbejde mellem de medvirkende børn og unge og præsten. Hvis du som voksen vil hjælpe med forberedelserne så send mig en sms på eller en mail på km.dk Sognepræst Hanne Rytter høst Høsten har en stor plads i Bibelen og i kirken. Kristne siger tak for Guds omsorg og skaberværk og pålægges ansvar og næstekærlighed. Høst i Danmark Det er de færreste danskere som i dag selv er involveret i at høste. Men de fleste ser alligevel kornet på markerne, mejetærskere, samt store korn- og halmvogne på landevejene og fornemmer at sommeren går på hæld, når markerne igen bliver brune. I gamle dage, dengang Danmark primært var et landbrugssamfund, brugte man Mikkelsdag til fejring af høsten. I dag har Folkekirken ikke en officiel helligdag, som er viet til høsten, men i de fleste kirker, også i storbyerne, fejrer man årets høst med en høstgudstjeneste i september eller oktober. Folkekirkens høstgudstjenester er i høj grad en markering af taknemmelighed for hele skaberværket. Når kristne siger tak for høstens afgrøder, siger de tak for, at Gud giver mennesker det, de har brug for til livets opretholdelse. I Fadervor beder man om, at Gud vil give det daglige brød, og ved høsten siger man tak, fordi man får det. Englen Mikael og Mikkelsdag Mikkelsdag er den 29. september. Dagen har siden oldkirken været markeret som høsthelligdag. Selv om Struensee officielt afskaffede Mikkelsdag som helligdag med sin nye helligdagsforordning, blev man på landet ved med at fejre den. Desuden brugte man rundt omkring og uden om dansk lovgivning Mikkelsdag til skiftedag helt op til 1900-tallet. Skiftedagen var dagen hvor tjenestefolk kunne skifte til et nyt tjenestested. Senere er det særligt den 1. november man tænker på, når man siger skiftedag. Mikkel er egentlig det danske navn for ærkeenglen Mikael. I Det Nye Testamente er det ham som i de sidste dage kæmper mod dragen og hans engle. I middelalderen opstod desuden forestillingen om Michael med sjælevægten, der afgjorde om afdøde sjæle kom i himmel eller helvede. Mens Mikkelsdag stadig var en helligdag, blev den desuden brugt til at fejre høstgudstjeneste. Denne sammenhæng mellem høst og Mikkelsdag var heller ikke sådan at bryde blandt folket. Derfor blev man længe ved med at holde høstfester og -gilder til Mikkelsdag. Inspirationen til ovenstående betragtninger om høsten er bl.a. hentet fra Bibelselskabets udgivelser til undervisningsbrug. KW 8

9 Konfirmander 2014 hald ege hald ege friskole Finderup ravnstrup dollerup hald ege 9

10 i i le i 40 år!, skilte og lys Alle former for TRYKSAGER g digital teknik RING A4 og A3 r- tning nstrup ning nd 10 spil dansk-dag i Hald Ege 30. oktober kl Sammen med Bøge- og Egekoret fra Hald Ege Torsdag den 14. aug. kl Skole, som er ledet af Kristine Mogensen. i Ravnstrup menighedsråd. Spil Dansk Dagen er musiklivets årlige festdag. Vi fejrer Torsdag den aug kl TelefonTavle den danskproducerede musik og det danske musikliv i præstegårdsudvalget. hvert år Chr. Rosgaard & Søn ApS Zoneterapi på den sidste torsdag i oktober en fast tradition siden Der er på Spil Dansk Dagen ca mu- Holstebrovej Zoneterapi Onsdag Ravnstrup den 10. Vognmand sept. el kl. a/s Synlighedsmøde Kinesiologi Holstebrovej 146, i Sognehuset, 155 Ravnstrup sikarrangementer fordelt over hele Danmark. Kinesiologi Hald Ege. v/ Else K. Pedersen Mange radioer Tlf herunder DR spiller på dagen udelukkende TelefonTavle danskproduceret musik. Flere TV-stationer bru- i Torsdag den v/ 11. Else sept. K. Pedersen kl Alt i kreaturkørsel Containerudlejning TelefonTavle Finderup 86 Tlf. 64 menighedsråd ger Vi også har bøjet dagen det til i neon at lave i 40 udsendelser år! specielt om den Ravnstrup el a/s Torsdag Vi har Chr. Tømrermester den bøjet 18. det sept. i neon kl i 40 år! danske musik. Rosgaard & Søn ApS Zoneterapi Inger Holstebrovej Thomsen155 i Dollerup menighedsråd. finn Jørgensen Vognmand Finderup Holstebrovej 146, Ravnstrup Totalleverandør Kinesiologi af baldakiner, skilte og Hesselbjergvej Finderup 11, Finderup bogstaver v/ Else med K. Pedersen og uden lys Totalleverandør af baldakiner, skilte og bogstaver * med og 40 Tlf uden lys Alt i kreaturkørsel Containerudlejning telefontavle * Vi har bøjet det i neon i 40 år! Chr. Rosgaard & Søn ApS Bedemand Zoneterapi Tømrermester Vognmand Per Rasmussen Holstebrovej 146, Ravnstrup finn Jørgensen Finderup Kinesiologi Totalleverandør Koldingvej af baldakiner, 195 skilte og v/ Else K. Pedersen Hesselbjergvej 11, Finderup bogstaver med og uden lys Tlf Alt i kreaturkørsel Containerudlejning * Vi har bøjet det i neon i 40 år! Ravnstrup EGETRYK el a/s Hald Tømrermester ege el-forretning Bidrag til Kirke og Sogn Holstebrovej 155 v/ Thorkild Nielsen EGETRYK modtages med tak Alle former for Teglgårdsvej finn Jørgensen Finderup 4 og kan indsættes på konto i Egeskovvej 23 Reparationer Gravering Håndarbejde TRYKSAGER Totalleverandør af baldakiner, skilte og Hald Ege i offset og digital teknik Hald Ege Danske Bank: Alle former for Hesselbjergvej 11, Finderup Egeskovvej 23 bogstaver med og uden lys Teglgårdsvej 7 Hald Ege TRYKSAGER 8800 Viborg FARVEKOPIERING A4 og A3 Hald eller Ege gives til sognepræsten i offset digital i en teknik Tlf Åbent: Mandag torsdag kl Viborg kuvert med navn FARVEKOPIERING på giveren A4 og A * Chr. Munks Rosgaard & Tømrer- Søn ApS EGETRYK Vognmand og Snedkerforretning Holstebrovej 146, Ravnstrup Tornsangervej 17, Ravnstrup Egeskovvej Viborg 40 Hald Ege Alt 8800 i kreaturkørsel ViborgTlf: 86 Containerudlejning Tømrermester Forlaget ravnsbjerg Hald Bækkelund Munks ege el-forretning Tømrerv/ Thorkild Nielsen og finn Snedkerforretning Jørgensen Papirværk Teglgårdsvej servietter bordpapir 4 Hesselbjergvej dækkeservietter lys Hald Tornsangervej Ege 11, 17, Finderup Ravnstrup Bliv klogere 8800 på lokalhistorien Viborg og køb 86 vore 87 bøger 25 om 75 Dollerup, 75 Tlf: alle skrevet af Birgit Aarestrup Vil De købe eller sælge under fællestitlen Mit Dollerup. Bækkelund Forlaget Papirværk Ravnsbjerg Røverdal 20, Dollerup, 8800 servietter Viborg, bordpapir Tlf dækkeservietter lys Præsternes vagttelefon i Alle former for TRYKSAGER i offset og digital teknik FARVEKOPIERING A4 og A3 er det Drejer De bør vælge TelefonTavle Vil De købe eller sælge er det Drejer De bør vælge Hald ege el-forretning v/ Thorkild Nielsen Falkevej Videbæk telefon Tlf Åbent: Mandag torsdag kl Viborg begravelsesforretning Tømrer- Munks og Snedkerforretning v/ Per Rasmussen Teglgårdsvej 4 Tornsangervej Reparationer Gravering Dumpen 17, Håndarbejde 2 Ravnstrup Hald Ege Teglgårdsvej Viborg Hald Ege Tlf Åbent: 62 Mandag torsdag kl Tlf: Vil De købe eller sælge Præsternes EGETRYKvagttelefon i Har Hald Viborg du lyst ege til begravelsesforretning lave kirkekaffe en el-forretning det Drejer De bør vælge Zoneterapi Bækkelund gang v/ Thorkild Nielsen Viborg Domprovsti imellem at Har du brug for at tale med en i din kirke v/ Kinesiologi Papirværk Alle former for Teglgårdsvej Per Rasmussen 4 Egeskovvej Reparationer 23 Gravering Håndarbejde TRYKSAGER præst Hald Egepå en mandag, kan i offset»vagtpræsten«træffes på tlf tlf Tlf Dumpen servietter lys 86 og digital teknik så Hald servietter ring til Ege sognepræsten v/ Else bordpapir K. Pedersen på dække- Teglgårdsvej 7 Hald Ege 8800 Viborg FARVEKOPIERING A4 og A Vi har Vil bøjet De købe det eller i neon sælge i 40 år! KFUM Viborg Munks og KFUK s begravelses- BØRNEKLUB Tømrer- er det Drejer De bør vælge Den Præsternes meget velfungerende vagttelefon og i velbesøgte Har børneklub du lyst i til Centeret gang og Snedkerforretning på Nybrovej i Viborg Ravnstrup v/ Domprovsti Per er Rasmussen for alle børn fra børnehaveklassen imellem op at lave til Finderup 6. kirkekaffe klasse. Der Har Tornsangervej er du klub brug hver for at tirsdag tale 17, med Ravnstrup fra kl. en til i Totalleverandør din kirke af baldakiner, skilte og Leder: præst på Ninna Dumpen 8800 mandag, Viborg Pedersen, 2kan Åbakken»vagtpræsten«86 Tlf: træffes på tlf tlf Tlf. så 86 ring bogstaver til 36. sognepræsten med på uden lys 22* Bækkelund Papirværk Har KFUM du og lyst KFUK s til en BØRNEKLUB gang Menighedsråds- Ravnstrup el a/s møder Holstebrovej Præsternes vagttelefon i Viborg Domprovsti Tel Chr. Rav Ho Alt i k T Hald v/ Thork fin Teglgå Hesse Hald E Te V er Præst Vibor Rep Har du præst præste Vib KFUM Den m i Ravn Der er Leder: Tlf Har du imelle

11 Døbte Dollerup Kirke Anne Hermann Lyck Andreas Toft Christensen finderup Kirke Andreas Godske Handberg hald ege Kirke Emil Schmidt Schnoor Cassius Broved Løbner ravnstrup Kirke Marcus Wittenhoff viede/velsignelse dollerup kirke Catherine Marie Nielsen og Danny Rhode Malm hald ege kirke (viet hjemme) Hoa Kim Thai og Knud Møller Pedersen ravnstrup Kirke Solveig Østergaard Pedersen og Brian Nørgaard Poulsen finderup Kirke Camilla Cathrine Andersen og Steven Gabriel Hansen Helle Gad Carstensen og Steen Jensen Bach Strikkeklubben i Hald Ege Torsdag i ulige uger er der strikkeklub i konfirmandstuen i Hald Ege. Der strikkes til Sarons Slette (nødhjælpscenter) og Røde Kors. Alle er velkommen. Har du lyst til at være med, da kontakt: Mona Kjelstrup, Tove Lund, Garnrester modtages med tak døde/begravede Dollerup Kirke Evald Jakob Eriksen (bisat fra Frederiks Kirke) Åge Andersen Hald ege Kirke Poul Skov Ladegaard Gerda Østergaard Aase Nørris Borved Ravnstrup Kirke Emma Emilie Sørensen Thomas Bennekow finderup Kirke Kai Hosbond Ring til præsten Ønskes samtale, sygebesøg, hjemmealtergang kan henvendelse ske til sognepræst Hanne Ellemann Rytter, tlf , Kirke & Sogn Udkommer 4 gange om året til marts, juni, september og december. Oplag: 2455 ekspl. Den frivillige redaktion: Knud Winther, Else Pedersen, Kirsten Odgaard Poulsen, Lisbeth Sloth Hesselberg og sognepræst Hanne E. Rytter. Stof til kirkebladet sendes til Knud Winther, Tornsangervej 19, 8800 Viborg, eller på Næste blad udkommer i uge 47 Sats & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A S, tlf Sognepræst: Hanne Ellemann Rytter Hellerupvej 4, Finderup, 8800 Viborg, tlf , , Træffes bedst på tlf eller tirsdag til fredag kl På mail og sms alle dage. Vores ekstra præst Niels Lai træffes på tlf , bedst tirs. og tors. Organist i Dollerup, Hald Ege, Finderup og Ravnstrup kirker: Inger Thomsen, tlf Præstesekretær Jonna Schmidt Jensen Pastoratets hjemmeside: Fra denne side er der links til de øvrige kirker i pastoratet. Dollerup sogn med Hald Ege kirkedistrikt Formand: Kirsten Odgaard Poulsen tlf Kirkeværge v. Dollerup Kirke: Gunhild Frederiksen tlf Kirkeværge v. Hald Ege Kirke: Tage Båndrup Carstens tlf Graver ved begge kirker: Finn Kabel tlf Karen Margrethe Rasmussen: tlf Finderup sogn Formand: Kjeld Jensen Bach tlf Kirkeværge: Hans Hoyer tlf Graver: Karl Erik Hedegaard tlf Ravnstrup sogn Formand: Magnus Ladefoged tlf Kirkeværge: Kristian Møller tlf Graver: Jens Ole Nygaard tlf adresser 11

12 til opslagstavlen 227 Dollerup Den 19. oktober kl er der pilgrimsgudstjeneste i Dollerup v. Hanne Rytter. Pilgrimsvandringer fra kirke til kirke. Viborg Pilgrimscentrum, inviterer menighederne i de lokale kirker med på vandring, som en vandrende menighed! Gennem denne invitation håber vi på, at mennesker lokalt vil gå med igennem sit sogn, og gerne længere, for at dele pilgrimsvandringens oplevelse og særlige mulighed for fællesskab med hinanden og naturen. Denne deltagelse behøver ikke tilmelding, hvis man selv sørger for mad og transport til og fra vandringen. Men selvfølgelig kan man også melde sig til og gå med længere end disse enkelte dage, og gerne hele vejen! På denne måde håber vi, at den førte vandrings tryghed og fællesskab, fra kirke til kirke(en strækning på ca. 10 km), bringer mennesker sammen på tværs af fysiske grænser og sogneskel, og alle de andre mere usynlige grænser, der er med til at skille os ad. Vi håber vandringen, vil give en ny åbenhed og opmærksomhed på sig selv og livet omkring os i verden, og åbner for den store taknemmelighed og glæde over livet som pilgrimme ofte kan føle bare ved det at være til og at kunne vandre i Guds skaberværk. Det er gratis at gå med en enkelt dag for egen kost og transport. Man finder beskrivelse af vandringerne på vores hjemmeside under Program 2014, og man kan tilmelde sig til eller ringe på mobil nr og få yderligere oplysning. Hilsen Ulla Kobberup, Viborg Pilgrimscentrum hald ege Onsdag den 1. oktober kl får Hald Ege Kirke besøg af ensemblet La Sarabanda. Koncerten er finansieret af Klassisk i Viborg som giver hermed et bidrag til at musikken kommer udenfor bymidten. La Sarabanda består af Susanne Klausen, traversfløjte, Lisbeth Munk, sang, Ingegerd Bogh, cembalo og Henrik Holm, viola da gamba. De tre førstnævnte musikere er tilknyttet Kulturskolen Viborg og Ingegerd Bog er organist i Sor- La Sarabanda tebrødre Kirke og har specialiseret sig i barokog renæssancemusik på kopier af og 1700-tallets instrumenter. Der vil blive fortalt om instrumenterne, og desuden krydres koncerten af anekdoter om musik og komponister. Komponisten Georg Philip Telemann repræsenteres ved to stykker musik, dels en fløjtesonate i e-mol, dels en sørgekantate over en død kanariefugl. Vi bliver i Tyskland og fremfører en af Georg Fr. Händels tyske sange Meine See le for sang, fløjte, cembalo og gambe. Ambrosius Stub var en dansk digter, som skrev mange sange og viser til tidens populære melodier. Dem skal vi høre to af til koncerten. En lidt overset komponist er Philip Heinrich Erlebach. Han er repræsenteret med en triosonate for fløjte og gambe. Cembalo- og gambesolo bliver der også plads til inden koncerten sluttes af med en fællessalme. Dollerup-Hald Ege-Finderup-Ravnstrup sogne glæder sig rigtig meget og vi ser frem til at mange fra hele Viborg møder op til denne formidable koncert. Der er gratis entre. 12

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 LÆSØ KIRKENYT Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 Marts - April - Maj - Juni 2015 Kontakt www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker Alt personale træffes efter aftale. For

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Efterår 2013 MOD og HÅB her midt i Trinitatis tiden Lignelsen om den uærlige godsforvalter (Lukas 16, 1 9) Lignelsen handler kort fortalt om en utro godsforvalter, der

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Pinsetid Helligåndens tid Kirkens tid

Pinsetid Helligåndens tid Kirkens tid Nr. 3-36. årgang Juni - Juli - August 2014 Pinsetid Helligåndens tid Kirkens tid Nu kom vor pinseliljetid synger vi i Grundtvigs skønne pinsesalme, selvom de rigtige pinseliljer er afblomstret, når pinsen

Læs mere

Tema: Tre generationer under samme tag

Tema: Tre generationer under samme tag 11. årg.. nr. 3. december 2006 Tema: Tre generationer under samme tag Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Sognepræst

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg.

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LERBJERG September Oktober November 2014 Nr. 3 34. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side 2 Set

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold Kirkebladet For Sakskøbing-egnen Indhold Et læserbrev... 2 Lokalt... 3-8 Om et logo... 9 Hvad sker hvor... 10 Gudstjenestelisten... 11 Rasmus fra Vigsnæs... 12 Vigsnæs kirke. Sommer 2013 Nr. 2 juni, juli,

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere