Vendsyssel 55 PLUS. Nyt fordelsprogram. - for dig der ser fremad! Læs også om: Tid til pensionstjek Sammenlægning af 2 Brovst afdelinger Kundebesøg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vendsyssel 55 PLUS. Nyt fordelsprogram. - for dig der ser fremad! Læs også om: Tid til pensionstjek Sammenlægning af 2 Brovst afdelinger Kundebesøg"

Transkript

1 GarantenForår 21 Nyt fordelsprogram Vendsyssel 55 PLUS - for dig der ser fremad! Læs også om: Tid til pensionstjek Sammenlægning af 2 Brovst afdelinger Kundebesøg

2 29 blev et tilfredsstillende år Indhold: 2 Fokus fra ledelsen 3 Vendsyssel 55 Plus 4 Vendsyssel 55 Plus. Tid til pensionstjek. 5 Kundebesøg ved Birgitte Grønbech 6 John Olsson 7 Sammenlægning af de 2 Brovst afdelinger 8 Hovedtal fra årsregnskab 9 Kommentarer til årsregnskabet 1 Kommentarer til årsregnskabet 11 Kundebesøg ved Niels Vestergaard Salling 12 Produktoversigt - Højrentekonti 13 Erhvervsbesøg ved Sejlstrup Entreprenørforretning 14 Nye ansatte 15 Invitation til garantmøderne 16 Tilmeldingskupon Garanten udgives af Sparekassen Vendsyssel i et oplæg på 2. eksemplarer. Grafisk produktion: Trine Ubbesen, Sparekassen Vendsyssel Redaktion: Niels Henriksen, Birgitte R. Jakobsen og Charlotte Carlsen Fotograf: Axel Søgaard Tryk: Bræmer Tryk A/S, Vrå I et særdeles vanskeligt marked opnåede Sparekassen Vendsyssel i 29 et resultat før skat på 3,7 mio. kr. Det synes vi er tilfredsstillende, når alt tages i betragtning. Men regnskabet viser også, at vi er i stand til at drive en fornuftig forretning. Vores basisindtjening det vil sige resultatet før skat, nedskrivninger på udlån, resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede selskaber og kursreguleringer viser nemlig et resultat på 199,8 mio. kr., og det er en fremgang på 53,6 mio. kr. eller 36,7% i forhold til året før. Det resultat ser vi som særdeles tilfredsstillende. Sparekassen Vendsyssels samlede forretningsomfang, altså summen af indlån, udlån og garantier, er steget fra 13,5 mia. kr. til 15,1 mia. kr. Sparekassens solvens er opgjort til 18,% i forhold til lovkravet på 8%, og vi har en likviditetsmæssig overdækning på 178,4% i forhold til lovkravet. Fremgangen i den primære drift skyldes især en stigning i netto rente- og gebyrindtægter på 99,3 mio. kr., men i høj grad også tilgangen af nye kunder, bl.a. fra EBH Bank, samt et øget forretningsomfang med eksisterende kunder. Nye produkter Som et led i vore bestræbelser på til stadighed at være en attraktiv og interessant samarbejdspartner, udvikler vi løbende nye produkter. Vi har således netop præsenteret vores Vendsyssel 55 Plus-koncept, som er et fordelsprogram, der henvender sig til kunder, der er fyldt 55 år. Dermed sluttes ringen, der begyndte med FOCUS for kunder mellem 18 og 28 år og Vendsyssel Plus for kunder mellem 28 og 55 år. Vendsyssel Fastrente er to tilbud til de af vore kunder, der gerne vil være fri for at spekulere på renteudsving og urolige finansmarkeder. Med Vendsyssel Fastrente forrentes opsparingen med en fast og høj rente i to eller tre år. Jo længere periode jo højere rente. Sparekassen Vendsyssel har markedsført de to nye fastrenteprodukter igennem vort sponsorat af vejret på TV2 Nord, og det har givet adskillige nye kunder lyst til at placere betydelige midler hos os. Central figur Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige farvel og tak til min gode kollega i direktionen, direktør John Olsson, Brovst, der efter 43 år i pengeverdenen har besluttet sig for at nyde sit otium. John Olsson har været en central figur dels ved fusionen med Brovst Sparekasse og dels i forbindelse med overtagelsen af de fire EBH Bank afdelinger, vi har overtaget i Han Herred. Til slut vil jeg gerne invitere vore trofaste garanter til garantmøder i Jerslev, Skagen, Ulsted, Klokkerholm, Skovsgaard eller Vrå. Vi glæder os til at se jer. Venlig hilsen Vagn Hansen Adm. direktør 2

3 3 Fordelsprogrammer til alle - hele livet Vi har nu tre attraktive fordelsprogrammer, som giver vore gode, loyale kunder alle de fordele, de fortjener - uanset hvor de er i livet. Fælles for de tre fordelsprogrammer er, at de tager udgangspunkt i en gebyrfri lønkonto med en fordelagtig rente og en lang række fordele. Betingelser for at få kontotypen FOCUS Vendsyssel Plus Vendsyssel 55 PLUS Alder Mellem 18 og 28 år Intet alderskrav Over 55 år Obligatoriske kriterier for at få kontotypen Nemkonto (lønkonto) Netbank & e-boks Nemkonto (lønkonto) Garantbeviser for min. 1. kr. pr. person Nemkonto (lønkonto) Garantbeviser for min. 2. kr. pr. person Af nedenstående produkter skal du have min. 1 3 Ingen krav til antal produkter Produkter som tæller med som kriterium Lån Opsparing Ulykkesforsikring Indboforsikring Totalkredit eller DLR realkredit Billån eller boliglån Opsparingskonto Kapital- og/eller ratepension Investeringsbeviser eller pulje Gruppelivsforsikring Skadesforsikring Fordele Se Se se side 4 Nyt fordelsprogram til modne kunder Når toppen begynder at blive en lille smule grå, og dåbsattesten gulner i kanten, står de fleste af os overfor en række væsentlige spørgsmål. Skal vi gå på efterløn? Skal vi på pension? Hvordan med en eventuel formue? Og har vi penge nok til alderdommen? - Vi oplever, at rigtig mange kunder efterspørger rådgivning i den retning. Derfor tilbyder vi nu et helt nyt kundekoncept, nemlig Vendsyssel 55 Plus, som helt målrettet henvender sig til den kundegruppe der er fyldt 55 år og kan se en ende på arbejdslivet, fortæller pensionschef i Sparekassen Vendsyssel, Carsten Nielsen. 55 Plus Vendsyssel 55 Plus omfatter en lønkonto med fordele, Vendsyssel Højrente Flex, som er en opsparing med høj rente og mulighed for hævning fire gange om året, samt 55 Plus-plan, som er en nedsparingsplan, der typisk rækker 1 år frem og til slut en eventuel nedsparingskredit. - Når kunden bliver en del af vort nye koncept, tilbyder vore specialister at afvikle fire kundemøder, nemlig når kunden er fyldt 55 år, når kunden nærmer sig de 6 år og skal tage stilling til eventuel efterløn, inden kunden fylder 65 år og bliver folkepensionist og endelig inden kunden fylder 75 år, når kapitalpensionen udbetales, siger Carsten Nielsen. Fremtidsorienteret - Med Vendsyssel 55 Plus får kunden en fremtidsorienteret oversigt, hvor vi i detaljer er i stand til at pege på en række forhold, der bliver af afgørende betydning for kunderne. Vi kan komme ind på forhold som arv, testamente, ægtepagt eller investering af eventuel formue, fortsætter pensionschefen, der opfordrer alle kunder i den aktuelle aldersgruppe til at booke et møde hos deres personlige rådgiver. Herefter vil sparekassens pensionseksperter holde typisk to møder med kunden. Ét hvor alle nødvendige informationer samles, og ét hvor sparekassens medarbejdere efterfølgende præsenterer kunden for mulighederne og aftaler en eventuel handlingsplan. 3

4 Med en Vendsyssel 55 PLUS Konto får du alle disse fordele Fordelagtig rente Gebyrfri hverdag Rabatter Ekstra god forrentning af indestående på Vendsyssel 55 PLUS kontoen med knæk ved 25. kr. og 15. kr. Mulighed for kredit til favørrentesats: 2% under standardsatsen Intet kontogebyr Gratis Netbank Gratis betaling af regninger i Netbank Gratis valutaveksling Gratis Visa/Dankort eller Visa Electron Gratis individuelt design af dit første kort Gratis hævning i andre pengeinstitutters automater i Danmark Gratis MasterCard Standard Rabat på op til 75 kr. på MasterCard Guld eller Platinum Rabat på 1. kr. ved etablering af Totalkredit eller DLR lån Gratis oprettelse af kredit op til 1. kr. (mod alm. kreditvurdering) Værdifuld rådgivning Personlig rådgiver Gratis Vendsyssel 55 PLUS Plan, investeringstjek, forsikringstjek og gældspleje Gratis vurdering af egen bolig Sådan får du en Vendsyssel 55 Plus Konto Du er fyldt 55 år Du har garantbeviser for minimum 2. kr.* Du anvender kontoen som din lønkonto (Nemkonto) *Pr. medkontoindehaver Tid til at tjekke pensionen Pensionschef Carsten Nielsen I takt med at pensionsreglerne bliver mere og mere komplicerede, stiger behovet for til stadighed at have pensionsordninger, der er helt up to date. - Senest er der indført en række nye regler, som gør behovet for et pensionstjek endnu mere oplagt, fortæller pensionschef i Sparekassen Vendsyssel, Carsten Nielsen. - Fra den 1. januar 21 er der nu loft over, hvor meget man i alt kan indsætte på sine pensionskonti årligt. Det maksimale beløb er nu 1. kr. for samtlige ordninger. Ønsker du at spare mere op til alderdommen, kan der bl.a. oprettes en livrente gennem sparekassen. Desuden er det nu blevet muligt for kunder over 6 år at oprette pensionskonti. Efter de nye regler kan konti oprettes, indtil kunden fylder 75 år, slutter Carsten Nielsen. De nye regler kan med fordel bruges aktivt i forhold til f. eks. offentlige ydelser, og derfor råder pensionschefen dig til at kontakte din rådgiver for at aftale møde hurtigst muligt. Pensionskonti kan hæves nu Mange danskere valgte i 198 erne at sætte penge ind på såkaldte selvpensionskonti som supplement til rate- eller kapitalpensionsordninger. I 1987 blev fradraget for indskud ophævet, hvorefter incitamentet til indskud blev svækket. Oprindeligt kunne udbetaling ikke ske før kundens 6 års fødselsdag, men nye regler gør det nu muligt at hæve det opsparede beløb. Skattefrit og uanset alder. - I Sparekassen Vendsyssel har vi et par tusinde konti, og vi vil nu gøre vore kunder opmærksom på de ny regler, understreger Carsten Nielsen. Også for SP-ordningen er der indført nye regler. Mange kunder valgte fra sommeren 29 at hæve deres SP-opsparing eller indsætte det opsparede beløb på rate- eller kapitalpension. Denne mulighed for udbetaling af ordningen løb oprindeligt til 31. december 29. Muligheden er efterfølgende forlænget til den 3. april 21, og SP-ordninger, der ikke er udbetalt denne dato, vil blive tvangsophævet. 4

5 "" Fik værdifuld rådgiverhjælp i sparekassen Efter rådgivning fra Bente Rønne fik Birgitte Grønbech udbetaling fra sin invaliderenteforsikring. Da Birgitte Grønbech i februar 26 fik konstateret lymfekræft, brugte hun ikke meget tid og energi på at tænke på sin forsikring i AP Pension, som hun havde tegnet gennem sparekassen. Forsikringen er en invaliderente, og Birgitte Grønbech havde kræft. Hun var jo ikke invalid. - Jeg vidste godt, at vi havde tegnet en forsikring, men jeg havde ærligt talt ikke skænket den en tanke. Jeg var meget hårdt angrebet af sygdommen og havde rigeligt at spekulere på. Men allerede tidligt i forløbet gjorde min rådgiver, Bente Rønne fra Privatafdelingen i Vrå, mig opmærksom på, at vi havde forsikringen. Det var først senere, da hun igen omtalte forsikringen og bestemt mente, at jeg kunne få udbetalt månedlige invaliderenter herfra, at vi gjorde noget ved sagen, fortæller Birgitte Grønbech, der bor i Rødovre sammen med sin familie. Engagement - Vi blev kunder i Sparekassen Vendsyssel, da vi i 21 flyttede fra lejlighed i eget hus. Jeg har en veninde, som stammer fra Nordjylland, og som er kunde i sparekassen. Hun anbefalede Sparekassen Vendsyssel til os, og vi er utroligt glade for samarbejdet med Bente Rønne. Vi korresponderer pr. mail eller telefon, og det fungerer fint. Og så var Bente Rønne meget opmærksom og vedholdende under mit sygdomsforløb. Hendes engagement betød, at vi fik udbetaling fra tab af erhvervsevneforsikringen - med tilbagevirkende kraft, siger Birgitte Grønbech, der arbejder som økonomi- og managementkonsulent. Sund livsstil Pengene fra forsikringen kunne bruges til at supplere økonomien efter behandlingens afslutning, hvor hun var nødt til at arbejde på deltid og samtidig gerne ville holde fast i en meget sund livsstil med alternativ behandling, kosttilskud og økologiske madvarer. Samtidig blev det muligt at få familiens sommerhus i Sverige indrettet mere hensigtsmæssigt, så det blev lettere at leje ud. Selv om Birgitte Grønbech var hårdt ramt af lymfekræften, var der heldigvis gode behandlingsmuligheder, og de løbende kontroller viser, at hun har genvundet et godt helbred. Privatkunderådgiver Bente Rønne. Invaliderente - Tab af erhvervsevne Du er endnu ikke fyldt 51 år Præmien skal hæves på en kapitaleller ratepension Du må ikke være beskæftiget i særligt farefuldte erhverv Hvis du mister 2/3 af erhvervsevnen, uanset sygdom eller ulykke, er du sikret udbetaling Mister du mellem 1/2 og 2/3 af erhvervsevnen, er du sikret halvdelen af udbetalingen Læs meget mere om invaliderente på 5

6 Farvel til hjertebarnet Når direktør John Olsson sidst i maj overlader nøglen til pengeskabet i Sparekassen Vendsyssels afdeling i Brovst til Jan Gøl, er det samtidig farvel til Olssons hjertebarn igennem 27 år de 22 år som direktør. Og så var det endda slet ikke meningen, at københavneren skulle stå i spidsen for daværende Brovst Sparekasse og dermed blive den kun femte direktør i sparekassens 135 år lange historie. - Da jeg søgte stillingen som souschef i Brovst Sparekasse, understregede jeg faktisk, at jeg ikke havde ambition om at blive direktør. Men da stillingen 5 år senere blev ledig, og bestyrelsen opfordrede mig til at søge, var det efterhånden bare blevet naturligt alligevel, fortæller John Olsson, der har arbejdet i pengeverdenen i sammenlagt 43 år, og som den 24. maj fylder 6 år. Han begyndte i Privatbanken i København i Efter værnepligten og et par karriereskift i banken flyttede familien i 1979 til Nordjylland, hvor John Olsson blev afdelingsbestyrer for Privatbanken i Sofiendal. Efter soldatertiden mødte han Birthe, der stammer fra Skovsgaard, hvor parret også bor nu. Lykkeligt ægteskab John Olsson blev den sidste direktør i den selvstændige Brovst Sparekasse, men han begræder ikke, at sparekassen i 26 blev en del af Sparekassen Vendsyssel og han selv medlem af direktionen. - Det har været et lykkeligt ægteskab. - Der var mange vægtige grunde til, at vi fusionerede. Vi kunne se, at flere yngre medarbejdere rejste for at søge udfordringer i andre pengeinstitutter. Regler og krav voksede hele tiden, ikke mindst blev der skærpede krav til rådgiveransvaret, og vi begyndte at kigge os omkring efter en samarbejdspartner, som kunne sikre sparekassens fortsatte udvikling, og kundernes adgang til alle nødvendige kompetencer, fortæller John Olsson, der havde kendt administrerende direktør i Sparekassen Vendsyssel, Vagn Hansen, i flere år. - Vi svinger godt sammen, og vi fra Brovst kunne se, at vi sagtens kunne identificere os med Sparekassen Vendsyssel, hvor vi også fik stor selvstændighed. Nedtælling Når John Olsson forlader chefstolen, vender han ikke sparekassen ryggen for altid. Han skal i en periode varetage forskellige konsulentopgaver, lige som han fortsætter i bestyrelsen i Brovst Sparekasses Fond. Som afdelingsdirektør i Brovst med egen kundeportefølje og som medlem af Sparekassen Vendsyssels direktion med ansvar for likviditet og fonding har John Olsson haft en travl hverdag i mange år. - Sparekassen har været min hobby. Jeg har ofret alle mine ressourcer her. Nu glæder jeg mig til at lave ingenting. Jeg glæder mig til selv at bestemme, hvad jeg skal få hver dag til at gå med, smiler John Olsson, der glæder sig over, at den yngste søn, Niels, er ansat som medarbejder i erhvervsafdelingen i Sparekassen Vendsyssel og dermed fører arven videre. 6

7 Efter rådgivning fra Bente Rønne fik Birgitte Grønbech udbetalt fra sin invaliderenteforsikring. Gøl overtager i Brovst John Olsson siger farvel efter 43 år i pengeverdenen og overlader trygt sparekassens afdeling i Brovst til afdelingsdirektør Jan Gøl. Medarbejderne i Brovst rykker sammen. Fra den 8. marts har Sparekassen Vendsyssel kun én afdeling i byen. Afdelingen i Jernbanegade, som sparekassen overtog efter EBH Bank i 29, og medarbejderne, med filialdirektør Jan Gøl i spidsen, flytter ind i Sparekassen Vendsyssels lokaler på Stationsvej. Samtidig overtager Jan Gøl formelt stillingen som afdelingsdirektør i Brovst. - John Olsson stopper i sparekassen sidst i maj, og indtil da overlapper vi hinanden. Bl.a. skal vi sammen ud at besøge vore større erhvervskunder, fortæller Jan Gøl, der er 3 år, født og opvokset i Brovst. Jan Gøl var 1 år i EBH Bank, inden han sagde ja tak til stillingen i Sparekassen Vendsyssel. Fokus på Brovst Jeg får en anden stilling end John Olsson, idet jeg ikke bliver medlem af sparekassens direktion, men alene får det daglige ansvar for den nye sammenlagte afdeling samt afdelingen i Tranum. På den måde kan jeg holde 1% fokus på Brovst og vores afdeling, understreger Jan Gøl, der beholder sin egen omfattende kundeportefølje og derudover får overdraget John Olssons kunder. - Mit arbejde er samtidig min hobby, og jeg må indrømme, at jeg føler lidt, at sparekassen er min. Jeg glæder mig til at sætte mit eget præg på afdelingen. Jeg har passionen for Brovst, og jeg har lyst til at kæmpe for sparekassen og for Brovst, fastslår Jan Gøl, der bliver afdelingsdirektør for i alt 18 medarbejdere hvoraf de 7 følger med fra afdelingen i Jernbanegade. Reception Da Brovst Sparekasse i sin tid byggede om på Stationsvej, blev lokalerne dimensioneret til 2 medarbejdere, så bygningen bliver akkurat stor nok til at rumme alle. Sparekassen Vendsyssel holder reception i Multihuset i Brovst, fredag den 21. maj 21 for dels at markere John Olssons afsked med sparekassen og for at byde Jan Gøl velkommen som afdelingsdirektør. 7

8 Hovedtal fra årsregnskabet pr. 31. december 29 Resultatopgørelse Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Udvalgte tal fra balancen Beløb 1. kr. Udlån Obligationer Aktier m.v Indlån incl. puljer Egenkapital i alt Heraf garantkapital Balancesum Garantier m.v

9 Sparekassen kom styrket ud af 29 kr. Trods finanskrisen er det lykkedes Sparekassen Vendsyssel at komme styrket ud af 29. Året har både budt på forretningsmæssige udfordringer i form af større nedskrivninger på udlån og betydelige omkostninger til Det Private Beredskab, men også på nye udviklingsmuligheder ved overtagelsen af fire tidligere EBH Bank afdelinger. Resultatet på 3,7 mio. kr. før skat må betegnes som tilfredsstillende efter omstændighederne i et år, hvor røde tal præger bundlinjen mange steder i sektoren. Resultatet skal desuden ses i lyset af, at omkostningerne til Bankpakke I har belastet regnskabet med 49,6 mio. kr. Fremgangen på 51,8 % i den primære drift viser sparekassens evne til at drive en særdeles tilfredsstillende forretning selv i vanskelige tider. Det har gjort det muligt for sparekassen at opretholde og udvikle vores servicefunktioner og undgå omkostningsbesparende foranstaltninger som fyringsrunder og lukning af afdelinger Beløb i 1. kr. At den økonomiske recession med en vis forsinkelse nu mærkes tydeligt nord for Limfjorden, afspejles i sparekassens nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, som for 29 udgør 179,2 mio. kr., hvoraf de 19,4 mio. kr. vedrører Det Private Beredskab. Det er dog lykkedes at holde årets nedskrivningsprocent på 1,9%. Krisen stiller også store krav til de danske pengeinstitutters soliditet. Med en solvensmæssig friværdi på hele 1%-point, en kernekapitalprocent på 17,4%, og en likviditetsmæssig overdækning på 178% er sparekassen godt polstret og har fuld handlefrihed Beløb i - 1. bl.a. kr. 15 til at være en aktiv part i den konsolidering, som sektoren gennemgår bl.a. 12 som en følge af samfundskrisen. 9 Resultatopgørelsen 6 Årets resultat Resultatet før skat stiger fra 27,3 mio. 3 kr. i 28 til 3,7 mio. kr. i 29. Resultatet af den primære drift udgør 235, mio. kr., hvilket er en fremgang på 8,3 mio. kr. eller Garantkapital 51,8% i forhold til 28, Øvrig egenkapital hvilket overstiger forventningerne iflg. halvårsrapporten 28. Dette skyldes primært fremgang i både rente- og provisionsindtægterne. 5. Beløb i 1. kr % Beløb i 1. kr Udlån Indlån Overdækning i henhold til lovkrav om likviditet Beløb i 1. kr Udlån Indlån Det er desuden lykkedes sparekassen % 2 at opnå 18 den ønskede balance mellem udlån 16 og indlån, idet sparekassen har 14 haft en beskeden vækst på 4,8% i 1 udlån, hvorimod indlån er steget med 8 27,%. 6Som et resultat af denne udvikling har 4 vi nu nået målsætningen om, at 2 kundernes indlån skal kunne finansiere kundeudlånene Netto rente- og gebyrindtægter Netto renteindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Netto rente- og gebyrindtægter stiger med 99,3 mio. kr. svarende til 27,6 % Indlån incl. pulje og garantikapital Udlån 29 Overdækning i henhold til lovkrav om likviditet kr. 8.. Beløb i 1. kr. 9

10 Udlån Indlån 3 Denne stigning skyldes primært en væsentlig lavere renteudgift til sparekassens funding, den øgede rentemarginal, men også i høj grad tilgangen Garantkapital Øvrig egenkapital af nye kunder, herunder de overtagne kunder fra EBH Bank, samt et øget forretningsomfang med eksisterende kunder Kursreguleringer 5. Kursreguleringerne har i 29 bidraget positivt 4. til resultatet med 16,3 mio. kr. mod et tab på 78,7 mio. kr. i Af de samlede kursreguleringer stammer i alt 1,7 mio. kr. fra obligationsbeholdningen og kr. 7,2 mio. fra 2. beholdningen af aktier. Reguleringer af 1. investeringsejendomme til dagsværdi har medført negative kursreguleringer for 5,2 mio. kr. 26Øvrige 27kursreguleringer udgør 3,6 mio. Netto rente- kr. og gebyrindtægter Netto renteindtægter Beløb i 1. kr. Omkostninger Sparekassens udgifter til personale og administration stiger i 29 med 18,1 mio. kr. Stigningen på 9,1% skyldes primært de overenskomstmæssige lønreguleringer, den almindelige prisudvikling samt lønudgifter til de tidligere EBH medarbejdere, som er overtaget sammen med de 4 afdelinger. Nedskrivninger på udlån m.m. Nedskrivningerne på udlån m.v. er kraftigt påvirket af finanskrisen og de negative økonomiske konjunkturer. Især landbrugssektoren har indtjeningsvanskeligheder, og har derfor været medvirkende til stigningen fra 39, mio. kr. i 28 til 179,2 mio. kr. i 29. Derimod har sparekassen ikke oplevet væsentlige nedskrivninger på privatkundesegmentet, idet mange er begunstiget af den kraftigt faldende rente, samt forventninger til positivt udbytte af den nye skattereform. Af de samlede nedskrivninger på udlån m.v. kan i alt 19,5 mio. kr. henføres til den fælles garantistillelse under Bankpakke I. Balancen Udlån og garantier Sparekassens udlån stiger beskedent med 275,2 mio. kr., eller 4,8 % til 6, mia. kr. Garantierne stiger med 19 mio. kr. til 3,2 mia. kr. % 2 18 Fonds 16 Sparekassens 14 beholdning af aktier og obligationer 1 udgør 2,3 mia. kr. Af den 8 samlede beholdning udgør obligationerne 2 mia. kr. og aktierne 3 mio. kr. 6 4 Af aktiebeholdningen 2 udgør kapitalandele i fællesejede selskaber som DLR kredit, PBS, SDC, PRAS, EgnsInvest, Overdækning i henhold til lovkrav om likviditet Sparinvest, Bankinvest, Letpension m.v. i alt 254 mio. kr Indlån incl. pulje og garantikapital Udlån Beløb i 1. kr. 29 Indlån Sparekassens indlån incl. puljer udgør 6,4 mia. kr., hvilket er en stigning i forhold til sidste år på 1,28 mia. kr. svarende til 27 %. Egenkapital Ultimo 29 er sparekassens samlede egenkapital 1,28 mia. kr., hvoraf garantkapitalen udgør 74 mio. kr. fordelt på 23.4 garanter. Der er i 29 udbetalt garantkapital for 237,5 mio. kr. og sket nytegning for 168 mio. kr., hvilket giver en negativ påvirkning på garantkapitalen på 69,5 mio. kr. Kunder og garanter Sparekassen havde igen i 29 en øget tilgang af nye kunder. Samlet set har vi sagt goddag til næsten 7.5 nye kunder, hvoraf de 3.8 kommer fra de 4 afdelinger af EBH Bank som sparekassen har købt i 29. Det samlede antal kunder i sparekassen er ultimo 29 på ca. 53., hvoraf mere end 23.4 er garanter. Forventninger til 21 Sparekassen forventer, at den positive udvikling i sparekassens kundetilgang vil fortsætte i 21 med deraf stigende indtægter. Sparekassens ledelse forventer, at resultatet af den primære drift vil ligge i niveauet mio. kr. i 21. 1

11 "" Investeringschef Keld Kirkedal og økonomikonsulent hos LandboNord Søren Peider til møde hos Niels Vestergaard Salling. Anbefaler at rentesikre variabel gæld Med en historisk lav rente, som næsten ikke kan undgå at stige i fremtiden, anbefaler Sparekassen Vendsyssel nu at låse renten fast på en del af den variabelt forrentede gæld. - Vi gennemgår i øjeblikket alle vore landbrugsengagementer, der har gæld med 1% variabel rente, da vi mener, at det er en god idé at låse renten fast på mellem 25 og 5% af gælden i 5 eller 1 år. Forhandlingerne med den enkelte landmand vil tit foregå i et samspil med en økonomikonsulent hos eksempelvis LandboNord, for vi skal jo altid forholde os til det, der er fornuftigt i forhold til bedriften, understreger investeringschef i Sparekassen Vendsyssel, Keld Kirkedal. Lang proces - Forarbejdet med fastrenteswap er en lang proces, og det tager tid, men hvis vi har gjort forarbejdet grundigt, kan vi hurtigt slå til, når vi vurderer, at det er mest optimalt at låse renten fast, fortæller Keld Kirkedal. 5,6 % 4,2% 2,8% 1,4% jan-7 jul-7 jan-8 jul-8 jan-9 jul-9 jan-1 5,6 % 4,2% 2,8% 1,4% Renteudvikling for den 1. årige variable rente i Danmark Afkast i portefølge 29 En af de landmænd, der overvejer at låse en del af den variabelt forrentede gæld fast, er Niels Vestergaard Salling i Klæstrup. Han driver en svinebesætning med 72 søer, og samtidig har han siden 29 været formand for LandboNord. Niels Vestergaard Salling er næsten født ind i sparekassen. Hans far var nemlig formand for daværende Jerslev Sparekasse, og bortset fra en meget kort periode, har den 42-årige landmand altid været kunde i sparekassen. Gårdråd Jeg er glad for at være kunde i Sparekassen Vendsyssel, hvor jeg får økonomisk rådgivning af Kim Mouritsen, som derudover ved hvordan man driver et landbrug, siger Niels Vestergaard Salling, der i det hele taget gerne tager imod gode råd. - Vi har etableret et gårdråd, hvor en række fag-personer har sæde. Vores økonomikonsulent ved LandboNord, Søren Peider, er et fast medlem, som jeg læner mig meget op ad. Når vi har regnskabet klar, deltager Kim Mouritsen fra Sparekassen Vendsyssel i vort møde. Fordelen ved at behandle sager og spørgsmål i gårdrådet er, at kun de gode idéer bliver realiseret. De dårlige idéer og luftkastellerne bliver hurtigt sorteret fra, så på den måde øger samarbejdet kvaliteten, understreger Niels Vestergaard Salling. Kurs mod nye aktiemarkeder Når vi planlægger ferien, kigger vi i stigende grad mod nye horisonter. Det bør vi også gøre, når vi tænker på vore investeringer. - I dag udgør aktier fra nye markeder, som f. eks. Brasilien og Kina, ca. 1% af det samlede globale aktiemarked, og derfor bør de fleste aktieinvestorer overveje, om en investering i værdipapirer fra de nye markeder bør være en del af deres investeringsportefølje, siger souschef i sparekassens Finanscenter, Tage Thomsen, der dog gør opmærksom på, at de nye markeder ikke er en genvej til en hurtig gevinst, og at det slet ikke er sikkert, at der er tale om en god investering for alle. - Det vil nemlig stadig afhænge af ens risikovillighed og investeringshorisont, understreger Tage Thomsen og fortsætter - Der er ingen tvivl om, at risikoen på de nye markeder er højere end ved investering i en global aktieafdeling. Til gengæld er væksten også højere end i USA og Europa. Afkast 29 Pensionsmidler Middel Risiko/tid lav risiko Høj risiko risiko Kort -3 år 15,6% 21,12% 32,17% Mellem 3-7 år 2,92% 31,23% 36,74% Lang > 7 år 3,% 28,19% 35,56% Frie midler Kort -3 år 14,31% 2,11% 31,27% Mellem 3-7 år 19,51% 3,65% 36,74% Lang > 7 år 29,19% 27,62% 33,15% Comeback for alle porteføljer 29 blev et fantastisk år. Der var comeback for alle porteføljer. - Jeg er meget tilfreds med den måde, som porteføljerne udviklede sig på også i sammenligning med vore konkurrenters, siger Tage Thomsen, der forventer et godt investeringsår i 21, og samtidig opfordrer kunderne til at få tjekket deres investeringsprofil hos deres kunderådgiver. 11

12 Danskerne har fokus på opsparing - og vi har markedets bedste højrentekonti Rigtig mange danskere har fået flere penge mellem hænderne i løbet af de seneste måneder. Dels gennem udbetaling af deres SP-midler og dels via de skattelettelser, som første gang slog igennem på lønsedlen for januar. Regeringen håber, at de ekstra frie midler vil sætte gang i forbruget og dermed hjulene i den danske økonomi, men måske har de undervurderet den psykologiske effekt af krisen. Forbrugsfestens sorgløshed er afløst af en bevidsthed om det fornuftige i at have noget at stå imod med. I Sparekassen Vendsyssel mærkes tendensen i form af øget fokus på opsparing. Markedets bedste indlånsrente - Sparekassens vigtigste opgave er at tilbyde de finansielle produkter, som vores kunder efterspørger på så favorable vilkår som muligt. Finanspolitikken overlader vi til Folketinget, siger underdirektør Jan Skov og fortsætter, - Derfor har vi sammensat en palette af opsparingskonti til ethvert formål og med så høj rente, som vi kan give. Det har så vist sig at være markedets bedste. - Vi mærker stor interesse for vores højrente konti, fortæller Jan Skov. Indskyderne er dels almindelige lønmodtagere, som ønsker at lægge lidt til side for at være polstret til eventuelle uforudsete udgifter, ledighed eller blot senere køb af større forbrugsgoder, og dels folk, som f.eks. via arv eller udbetaling af pensioner, står med et større beløb på hånden og ønsker en høj og sikker forrentning. Vi låner stadig penge ud - Nu kan det nemt komme til at lyde som om pengene kun strømmer ind i sparekassen, siger Jan Skov. Men der går dog stadig en del den modsatte vej. Hvor mange andre pengeinstitutter har nedbragt deres udlån betydeligt, har Sparekassen Vendsyssel i 29 haft en moderat stigning i udlån. - Vores gode kunder skal naturligvis stadig kunne låne penge til, f.eks. en ny bil, i deres lokale sparekasse, slutter Jan Skov. Fast eller variabel rente Aktuel nominel rentesats (marts 21) Bindingsperiode Dekort ved opsigelse med kortere varsel Vendsyssel FastRente 211 Fast rente frem til Udløber automatisk Vendsyssel FastRente 212 Fast rente frem til Vendsyssel HøjRente Variabel 3,1% 3,5% I fht. opsigelsesvarsel: 3 mdr.: 1,6 % 6 mdr.: 1,85 % 12 mdr.: 2,35 % indtil : 1,5% efter :,75% efter :,25% efter : % Udløber automatisk indtil : 1,5% efter : 1,% efter :,5% efter :,% 3, 6 eller 12 mdrs. opsigelsesvarsel.,25% pr. kvartal opsigelsesvarslet forkortes med Vendsyssel Højrente Flex Variabel 2,35% 12 måneders opsigelsesvarsel. Der kan dog hæves på kontoen 4 gange årligt uden dekort.,25% pr. kvartal opsigelsesvarslet forkortes med Min. indskud/saldo 5. kr. 5. kr. 5. kr. 5. kr. Max. indskud Intet Intet Intet Intet Kan oprettes af Alle Alle Alle Kunder i fordelsprogrammet Vendsyssel 55 PLUS * Åben for indskud Frem til 3. juni 21 Frem til 3. juni 21 Ja Ja * Kunder over 55 år, som har garantbeviser for minimum 2. kr. pr. person. 12

13 "" Hele familien samlet på Vrå Mørtelværk. Fra venstre Martin Jensen, Inger Jensen, Ejgild Jensen, Anders Jensen, datteren Hanne Sørensen og Leif Sørensen. Næste generation på plads hos Sejlstrup Entreprenørforretning Selv om Inger og Ejgild Jensen ikke helt har sluppet speederen, har næste generation taget plads i førerhuset på Sejlstrup Entreprenørforretning A/S. Familien tog hul på et glidende generationsskifte allerede i 199, da sønnerne Anders og Martin sammen med svigersønnen Leif Sørensen etablerede Sejlstrup Maskinudlejning I/S. Rent praktisk er generationsskiftet gennemført, men teknisk set mangler der lidt detaljer, mest af hensyn til skat, så hvornår den nye generation endegyldigt overtager den virksomhed, som Inger og Ejgild etablerede i 1956, er ikke helt bestemt. - Jeg bliver ved med at stå for administrationen i hvert fald de næste 1 år, fastslår Inger Jensen med et smil, og næste generation er da heller ikke i tvivl om, at Ejgild Jensens indsats som stik i rend dreng slet ikke kan undværes. der beskæftiger ca. 65 medarbejdere, er en vidt forgrenet og moderne virksomhed, hvor gode gamle dyder som ordholdenhed, service og kvalitet er en selvfølge. Fru Pedersen er lige så vigtig en kunde som den store byggesag. Her er familien og sammenholdet afgørende. Medarbejdernes trivsel har altid ligget virksomheden stærkt på sinde. Derfor har de fleste medarbejdere også høj anciennitet. Er man først bidt af ånden fra Sejlstrup, forlader man ikke pladsen foreløbig. Den ånd og klar til at lave jordhotel på Vrå Mørtelværk til modtagelse af forurenet jord fra byområder. Kun de endelige godkendelser fra myndighederne mangler. Når Inger og Ejgild Jensen beslutter sig for at træde det sidste skridt tilbage, skal næste generation ikke regne med, at de så kan overtage hjemmet på Risgårdsvej 64. Her bliver parret boende. Så kan de nemlig altid beholde lidt af kontakten til deres livsværk, som de har gjort kendt og respekteret i hele Nordjylland. Vrå Mørtelværk Siden Ejgild Jensen i begyndelsen af 197 erne gradvist begyndte at slippe landbrugskunderne til fordel for et voksende antal entreprenøropgaver, har virksomheden gennemgået en stor udvikling. I 1973 blev Vrå Mørtelværk en vigtig del af entreprenørforretningen, og i dag udgår eksempelvis alt vognmandskørsel fra mørtelværket, som Leif Sørensen har ansvaret for. Sammenhold Sejlstrup Entreprenørforretning A/S, de holdninger er sønnerne Anders og Martin flasket op med, og her, hvor de og svogeren Leif Sørensen har overtaget rattet, har de ingen planer om at ændre på noget som helst i den retning. Det betyder ikke, at der ikke sker en udvikling i virksomheden. Alle er åbne for nye udfordringer. Således er Sejlstrup Entreprenørforretning A/S f.eks. næsten Erhvervsrådgiver Erik Jensen på besøg hos Sejlstrup Entreprenørforretning. Fra venstre ses Erik Jensen, Ejgild Jensen, svigersønnen Leif Sørensen og sønnerne Martin og Anders Jensen. 13

14 Nye ansigter i sparekassen Mads Nielsen 26 år, er ansat som erhvervsrådgiver på hovedkontoret i Vrå. Mads er født og opvokset ved Vrå, men er nu bosat i Hjørring. Mads kommer fra en stilling som kunderådgiver i Nordjyske Bank i Løkken. Nicklas Kristensen 19 år, er pr. 1 august 21 ansat som finanselev i sparekassen. Nicklas afslutter til sommer sin HTX-uddannelse og starter finansuddannelsen i sparekassens Frederikshavn afdeling. Christian Thurah Nielsen 21 år, er pr. 1. august 21 ansat som finanselev i sparekassen. Christian er født og opvokset i Sæby og startede som trainee i Sæby afdeling den 1. februar 21. Nicklas Blokhus Hyttel 22 år, er pr. 1. august 21 ansat som finanselev i sparekassen. Nicklas er bosat i Frederikshavn og har siden gennemførelsen af HHXuddannelsen i 28 arbejdet i Sportmaster i Frederikshavn. Vendsyssel FastRente Lad din opsparing trække en høj og sikker rente i 2 eller 3 år Vendsyssel FastRente 211 3,1% Indskyd min. kr. 5.,- frem til d. 3. juni 21. Udløb: 2. oktober 211 Vendsyssel FastRente 212 3,5% Indskyd min. kr. 5.,- frem til d. 3. juni 21. Udløb: 2. november 212 Læs mere på 14

15 Jens-Christian Wandt Invitation til garantmøde Aftenens program: Velkomst Bestyrelsens beretning 29 Orientering om årsregnskab 29 Spisning, dans eller underholdning Curly fllowers Marie Carmen Koppel Jerslev Fredag den 9. april 21 i Toftegaards Hallen fra kl. 19. til kl Aftenens underholdning leveres af Marie Carmen Koppel, som er Danmarks førende soul-diva, med sin enorme stemmepragt. Hun deltog sidste år i dansk melodi Grand Prix med sangen "Crying out your name". Skøn underholdning for alle aldre. Ulsted Fredag den 9. april 21 i Ulsted Hallen fra kl til kl. 1.. Underholdning og musik leveres af Curly Flowers fra Sæby, der er et vaskeægte jysk danseband, der leverer god musik, stemning og højt humør. Ditte Højgaard Skagen Fredag den 9. april 21 i Badminton Hallen i Skagen fra kl. 19. til kl Tenor Jens-Christian Wandt og sopran Ditte Højgaard underholder med sange fra operaens og musicalens verden tilsat et par gode danske sange. Sangene bliver krydret med sjove anekdoter fra kunstens verden og fra deres møde med Skagen gennem verdensballetten, der dansede ved Den Tilsandede Kirke. Kandis Skovsgaard Onsdag den 14. april 21 i Skovsgaard Multihus fra kl. 18. til kl Traditionen tro leveres musikken af Danmarks førende danseorkester Kandis, der spiller op til underholdning og dans. Nærmere præsentation er vist overflødig. Vrå Onsdag den 14. april 21 i Idrætscenter Vendsyssel fra kl. 19. til kl Per Nielsen underholder med populære melodier og kompositioner fra den danske sangskat med trompeten som sit klangfulde instrument. Siden 1996 har han solgt over 35. CD'er, og er således den bedst sælgende danske instrumentalist nogensinde. Vrå Fredag den 16. april 21 i Idrætscenter Vendsyssel fra kl. 19. til kl Danseaftenen for de unge, hvor musikken leveres af Spinning Wheels, der giver et helt forrygende show med sange lige fra The Beatles til de sidste nye hits af blandt andet Big Fat Snake og Robbie Williams. Klokkerholm Fredag den 16. april 21 i Klokkerholm Hallen fra kl. 19. til kl Underholdning og musik leveres af Curly Flowers fra Sæby, der er et vaskeægte jysk danseband, der leverer god musik, stemning og højt humør. Per Nielsen Spinning Wheels 15

16 Digitalkamera: Lodtrækning den 3. maj Nintendo Wii: Lodtrækning den 1. juni og den 1. juli Konfirmand 21 Har du lyst til at få en ekstra konfirmationsgave? Udfyld en formular på så sender vi dig et brev med en værdikupon på 2 kr. Derudover trækker vi lod om 1 digitalkamera og 2 stk. Nintendo Wii blandt alle konfirmander, der opretter en konfirmandkonto i sparekassen. Vinderne får direkte besked og offentliggøres på hjemmesiden. Hvis du kender en, som skal konfirmeres, og som kunne tænke sig at få en hilsen fra os, er du velkommen til at tilmelde ham eller hende på Tilmeldingen er online... Der har været en del kritik af pengeinstitutternes udlevering af telegrammer og tilbud til konfirmander i kirkerne. Vi vil gerne sige tillykke, men ønsker ikke at støde nogen. Derfor ændrer vi metode, så vi fremover kun sender en hilsen med posten til de konfirmander, som ønsker at modtage brevet. Tilmelding til garantmøde Jeg/vi ønsker at deltage i garantmødet i: Jerslev, fredag den 9. april Ulsted, fredag den 9. april Skagen, fredag den 9. april Skovsgaard, onsdag den 14. april Vrå, onsdag den 14. april Vrå, fredag den 16. april Klokkerholm, fredag den 16. april Cpr. nr. Cpr. nr. Navn Navn Adresse Postnr. Tlf. Bus - opsamlingssted By Tilmelding kan ske fra den 15. marts 21 via med adgangskode 9721 eller ved at sende denne kupon. Da vi ikke har ubegrænset plads, er tilmeldingen efter "først-til-mølle" princippet. Af praktiske hensyn beder vi om tilmelding senest 1 dage før selve arrangementet. Opsamlingssteder ved buskørsel Til mødet i: Opsamling ved: tidspunkt: Jerslev Brønderslev afdeling kl Skagen Frederikshavn afdeling, Vestby kl Frederikshavn afdeling, Parallelvej kl Hørby afdeling kl Sæby afdeling kl Sindal afdeling kl Skovsgaard Fjerritslev afdeling kl Tranum afdeling kl Aabybro afdeling kl. 17. Halvrimmen afdeling kl Brovst afdeling, Stationsvej kl Vrå Hjørring afdeling, Mammutpladsen kl 18.1 Hirtshals afdeling kl Lønstrup afdeling kl. 18. Hundelev afdeling kl Poulstrup afdeling kl Klokkerholm Serritslev afdeling kl. 18. Brønderslev afdeling kl

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Din egen personlige rådgiver Ingen kontogebyrer Desuden kræves min. ét af følgende produkter:

Din egen personlige rådgiver Ingen kontogebyrer Desuden kræves min. ét af følgende produkter: Vendsyssel konto Lønkonto og NemKonto Desuden kræves min. ét af følgende produkter: Garantbeviser for min. 5.000 kr.* pr. kontohaver Totalkredit eller DLR Kredit lån Gratis Dankort Bil- eller boliglån

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Årsrapport 2016 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Pressemeddelelse årsrapport 2016 2 Trecifret millionoverskud i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

GarantenEfterår 2009. til nye medarbejdere fra EBH Bank

GarantenEfterår 2009. til nye medarbejdere fra EBH Bank GarantenEfterår 2009 Velkommen til nye medarbejdere fra EBH Bank Sparekassen holder kursen Indhold: 2 Focus fra ledelsen 3 Sparekassens forsikringscenter 4 Velkommen til 4 EBH Bank afdelinger 5 Velkommen

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 20001 Nykredit Realkredit 1. Renteindtægter 32.017.861 2. Renteudgifter 28.533.433 A. Netto renteindtægter 3.484.428 3. Udbytte af aktier mv.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004

Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 30. september 2004 (9 mdr.) KORT resumé 2 centrale mål nået: Udlån

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Giv din økonomi den afgørende fordel

Giv din økonomi den afgørende fordel Giv din økonomi den afgørende fordel Med Nordik360 belønner vi dig og din økonomi. Det er der mange fordele i. Nyt fordelsprogram. Bliv Nordik360 kunde i dag. www.banknordik.dk/nordik360 Jan Ulsø Madsen,

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

I SPARBANK belønner vi dem, der samler det hele ét sted. SPARBANK MAX

I SPARBANK belønner vi dem, der samler det hele ét sted. SPARBANK MAX I SPARBANK belønner vi dem, der samler det hele ét sted. SPARBANK MAX I SPARBANK kender vi hverdagens udfordringer Bedre tid, mere overskud og økonomisk råderum står øverst på ønskesedlen hos de fleste.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Rentefest for non- og konfirmander i 2014 opnå 12,25% i fast indlånsrente uden binding

Rentefest for non- og konfirmander i 2014 opnå 12,25% i fast indlånsrente uden binding Rentefest for non- og konfirmander i 2014 opnå 12,25% i fast indlånsrente uden binding Igen i år tilbyder pengeinstitutterne skyhøje renter uden binding til forårets konfirmander og nonfirmander på særlige

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Delårsrapport pr. 30. september Resultat før skat 158 mio. kr. mod 98 mio. kr. året forud.

Delårsrapport pr. 30. september Resultat før skat 158 mio. kr. mod 98 mio. kr. året forud. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.11.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 14.26 Delårsrapport pr. 3. september 26 Den positive udvikling, der

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank Pressemeddelelse 4. september 2013 Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank To af Fyns mest solide lokalbanker ønsker at fusionere til Fynske Bank. Formålet med fusionen er at

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015.

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. Garantkapital Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. 02 // Garantkapital Garantkapital i Middelfart Sparekasse Alle har mulighed for at tegne garantkapital i Middelfart

Læs mere

Giv din økonomi den afgørende fordel

Giv din økonomi den afgørende fordel Giv din økonomi den afgørende fordel Med Nordik360 belønner vi dig og din økonomi. Det er der mange fordele i. www.banknordik.gl/nordik360 Mere værdi for pengene. Fremtid Daglig økonomi Forsikringer Bolig

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 28. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2004 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Resultat før skat

Læs mere

Giv din økonomi den afgørende fordel

Giv din økonomi den afgørende fordel Giv din økonomi den afgørende fordel Med Nordik360 belønner vi dig og din økonomi. Det er der mange fordele i. www.banknordik.dk/nordik360 Mere værdi for pengene. Fremtid Daglig økonomi Forsikringer Bolig

Læs mere