Vendsyssel 55 PLUS. Nyt fordelsprogram. - for dig der ser fremad! Læs også om: Tid til pensionstjek Sammenlægning af 2 Brovst afdelinger Kundebesøg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vendsyssel 55 PLUS. Nyt fordelsprogram. - for dig der ser fremad! Læs også om: Tid til pensionstjek Sammenlægning af 2 Brovst afdelinger Kundebesøg"

Transkript

1 GarantenForår 21 Nyt fordelsprogram Vendsyssel 55 PLUS - for dig der ser fremad! Læs også om: Tid til pensionstjek Sammenlægning af 2 Brovst afdelinger Kundebesøg

2 29 blev et tilfredsstillende år Indhold: 2 Fokus fra ledelsen 3 Vendsyssel 55 Plus 4 Vendsyssel 55 Plus. Tid til pensionstjek. 5 Kundebesøg ved Birgitte Grønbech 6 John Olsson 7 Sammenlægning af de 2 Brovst afdelinger 8 Hovedtal fra årsregnskab 9 Kommentarer til årsregnskabet 1 Kommentarer til årsregnskabet 11 Kundebesøg ved Niels Vestergaard Salling 12 Produktoversigt - Højrentekonti 13 Erhvervsbesøg ved Sejlstrup Entreprenørforretning 14 Nye ansatte 15 Invitation til garantmøderne 16 Tilmeldingskupon Garanten udgives af Sparekassen Vendsyssel i et oplæg på 2. eksemplarer. Grafisk produktion: Trine Ubbesen, Sparekassen Vendsyssel Redaktion: Niels Henriksen, Birgitte R. Jakobsen og Charlotte Carlsen Fotograf: Axel Søgaard Tryk: Bræmer Tryk A/S, Vrå I et særdeles vanskeligt marked opnåede Sparekassen Vendsyssel i 29 et resultat før skat på 3,7 mio. kr. Det synes vi er tilfredsstillende, når alt tages i betragtning. Men regnskabet viser også, at vi er i stand til at drive en fornuftig forretning. Vores basisindtjening det vil sige resultatet før skat, nedskrivninger på udlån, resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede selskaber og kursreguleringer viser nemlig et resultat på 199,8 mio. kr., og det er en fremgang på 53,6 mio. kr. eller 36,7% i forhold til året før. Det resultat ser vi som særdeles tilfredsstillende. Sparekassen Vendsyssels samlede forretningsomfang, altså summen af indlån, udlån og garantier, er steget fra 13,5 mia. kr. til 15,1 mia. kr. Sparekassens solvens er opgjort til 18,% i forhold til lovkravet på 8%, og vi har en likviditetsmæssig overdækning på 178,4% i forhold til lovkravet. Fremgangen i den primære drift skyldes især en stigning i netto rente- og gebyrindtægter på 99,3 mio. kr., men i høj grad også tilgangen af nye kunder, bl.a. fra EBH Bank, samt et øget forretningsomfang med eksisterende kunder. Nye produkter Som et led i vore bestræbelser på til stadighed at være en attraktiv og interessant samarbejdspartner, udvikler vi løbende nye produkter. Vi har således netop præsenteret vores Vendsyssel 55 Plus-koncept, som er et fordelsprogram, der henvender sig til kunder, der er fyldt 55 år. Dermed sluttes ringen, der begyndte med FOCUS for kunder mellem 18 og 28 år og Vendsyssel Plus for kunder mellem 28 og 55 år. Vendsyssel Fastrente er to tilbud til de af vore kunder, der gerne vil være fri for at spekulere på renteudsving og urolige finansmarkeder. Med Vendsyssel Fastrente forrentes opsparingen med en fast og høj rente i to eller tre år. Jo længere periode jo højere rente. Sparekassen Vendsyssel har markedsført de to nye fastrenteprodukter igennem vort sponsorat af vejret på TV2 Nord, og det har givet adskillige nye kunder lyst til at placere betydelige midler hos os. Central figur Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige farvel og tak til min gode kollega i direktionen, direktør John Olsson, Brovst, der efter 43 år i pengeverdenen har besluttet sig for at nyde sit otium. John Olsson har været en central figur dels ved fusionen med Brovst Sparekasse og dels i forbindelse med overtagelsen af de fire EBH Bank afdelinger, vi har overtaget i Han Herred. Til slut vil jeg gerne invitere vore trofaste garanter til garantmøder i Jerslev, Skagen, Ulsted, Klokkerholm, Skovsgaard eller Vrå. Vi glæder os til at se jer. Venlig hilsen Vagn Hansen Adm. direktør 2

3 3 Fordelsprogrammer til alle - hele livet Vi har nu tre attraktive fordelsprogrammer, som giver vore gode, loyale kunder alle de fordele, de fortjener - uanset hvor de er i livet. Fælles for de tre fordelsprogrammer er, at de tager udgangspunkt i en gebyrfri lønkonto med en fordelagtig rente og en lang række fordele. Betingelser for at få kontotypen FOCUS Vendsyssel Plus Vendsyssel 55 PLUS Alder Mellem 18 og 28 år Intet alderskrav Over 55 år Obligatoriske kriterier for at få kontotypen Nemkonto (lønkonto) Netbank & e-boks Nemkonto (lønkonto) Garantbeviser for min. 1. kr. pr. person Nemkonto (lønkonto) Garantbeviser for min. 2. kr. pr. person Af nedenstående produkter skal du have min. 1 3 Ingen krav til antal produkter Produkter som tæller med som kriterium Lån Opsparing Ulykkesforsikring Indboforsikring Totalkredit eller DLR realkredit Billån eller boliglån Opsparingskonto Kapital- og/eller ratepension Investeringsbeviser eller pulje Gruppelivsforsikring Skadesforsikring Fordele Se Se se side 4 Nyt fordelsprogram til modne kunder Når toppen begynder at blive en lille smule grå, og dåbsattesten gulner i kanten, står de fleste af os overfor en række væsentlige spørgsmål. Skal vi gå på efterløn? Skal vi på pension? Hvordan med en eventuel formue? Og har vi penge nok til alderdommen? - Vi oplever, at rigtig mange kunder efterspørger rådgivning i den retning. Derfor tilbyder vi nu et helt nyt kundekoncept, nemlig Vendsyssel 55 Plus, som helt målrettet henvender sig til den kundegruppe der er fyldt 55 år og kan se en ende på arbejdslivet, fortæller pensionschef i Sparekassen Vendsyssel, Carsten Nielsen. 55 Plus Vendsyssel 55 Plus omfatter en lønkonto med fordele, Vendsyssel Højrente Flex, som er en opsparing med høj rente og mulighed for hævning fire gange om året, samt 55 Plus-plan, som er en nedsparingsplan, der typisk rækker 1 år frem og til slut en eventuel nedsparingskredit. - Når kunden bliver en del af vort nye koncept, tilbyder vore specialister at afvikle fire kundemøder, nemlig når kunden er fyldt 55 år, når kunden nærmer sig de 6 år og skal tage stilling til eventuel efterløn, inden kunden fylder 65 år og bliver folkepensionist og endelig inden kunden fylder 75 år, når kapitalpensionen udbetales, siger Carsten Nielsen. Fremtidsorienteret - Med Vendsyssel 55 Plus får kunden en fremtidsorienteret oversigt, hvor vi i detaljer er i stand til at pege på en række forhold, der bliver af afgørende betydning for kunderne. Vi kan komme ind på forhold som arv, testamente, ægtepagt eller investering af eventuel formue, fortsætter pensionschefen, der opfordrer alle kunder i den aktuelle aldersgruppe til at booke et møde hos deres personlige rådgiver. Herefter vil sparekassens pensionseksperter holde typisk to møder med kunden. Ét hvor alle nødvendige informationer samles, og ét hvor sparekassens medarbejdere efterfølgende præsenterer kunden for mulighederne og aftaler en eventuel handlingsplan. 3

4 Med en Vendsyssel 55 PLUS Konto får du alle disse fordele Fordelagtig rente Gebyrfri hverdag Rabatter Ekstra god forrentning af indestående på Vendsyssel 55 PLUS kontoen med knæk ved 25. kr. og 15. kr. Mulighed for kredit til favørrentesats: 2% under standardsatsen Intet kontogebyr Gratis Netbank Gratis betaling af regninger i Netbank Gratis valutaveksling Gratis Visa/Dankort eller Visa Electron Gratis individuelt design af dit første kort Gratis hævning i andre pengeinstitutters automater i Danmark Gratis MasterCard Standard Rabat på op til 75 kr. på MasterCard Guld eller Platinum Rabat på 1. kr. ved etablering af Totalkredit eller DLR lån Gratis oprettelse af kredit op til 1. kr. (mod alm. kreditvurdering) Værdifuld rådgivning Personlig rådgiver Gratis Vendsyssel 55 PLUS Plan, investeringstjek, forsikringstjek og gældspleje Gratis vurdering af egen bolig Sådan får du en Vendsyssel 55 Plus Konto Du er fyldt 55 år Du har garantbeviser for minimum 2. kr.* Du anvender kontoen som din lønkonto (Nemkonto) *Pr. medkontoindehaver Tid til at tjekke pensionen Pensionschef Carsten Nielsen I takt med at pensionsreglerne bliver mere og mere komplicerede, stiger behovet for til stadighed at have pensionsordninger, der er helt up to date. - Senest er der indført en række nye regler, som gør behovet for et pensionstjek endnu mere oplagt, fortæller pensionschef i Sparekassen Vendsyssel, Carsten Nielsen. - Fra den 1. januar 21 er der nu loft over, hvor meget man i alt kan indsætte på sine pensionskonti årligt. Det maksimale beløb er nu 1. kr. for samtlige ordninger. Ønsker du at spare mere op til alderdommen, kan der bl.a. oprettes en livrente gennem sparekassen. Desuden er det nu blevet muligt for kunder over 6 år at oprette pensionskonti. Efter de nye regler kan konti oprettes, indtil kunden fylder 75 år, slutter Carsten Nielsen. De nye regler kan med fordel bruges aktivt i forhold til f. eks. offentlige ydelser, og derfor råder pensionschefen dig til at kontakte din rådgiver for at aftale møde hurtigst muligt. Pensionskonti kan hæves nu Mange danskere valgte i 198 erne at sætte penge ind på såkaldte selvpensionskonti som supplement til rate- eller kapitalpensionsordninger. I 1987 blev fradraget for indskud ophævet, hvorefter incitamentet til indskud blev svækket. Oprindeligt kunne udbetaling ikke ske før kundens 6 års fødselsdag, men nye regler gør det nu muligt at hæve det opsparede beløb. Skattefrit og uanset alder. - I Sparekassen Vendsyssel har vi et par tusinde konti, og vi vil nu gøre vore kunder opmærksom på de ny regler, understreger Carsten Nielsen. Også for SP-ordningen er der indført nye regler. Mange kunder valgte fra sommeren 29 at hæve deres SP-opsparing eller indsætte det opsparede beløb på rate- eller kapitalpension. Denne mulighed for udbetaling af ordningen løb oprindeligt til 31. december 29. Muligheden er efterfølgende forlænget til den 3. april 21, og SP-ordninger, der ikke er udbetalt denne dato, vil blive tvangsophævet. 4

5 "" Fik værdifuld rådgiverhjælp i sparekassen Efter rådgivning fra Bente Rønne fik Birgitte Grønbech udbetaling fra sin invaliderenteforsikring. Da Birgitte Grønbech i februar 26 fik konstateret lymfekræft, brugte hun ikke meget tid og energi på at tænke på sin forsikring i AP Pension, som hun havde tegnet gennem sparekassen. Forsikringen er en invaliderente, og Birgitte Grønbech havde kræft. Hun var jo ikke invalid. - Jeg vidste godt, at vi havde tegnet en forsikring, men jeg havde ærligt talt ikke skænket den en tanke. Jeg var meget hårdt angrebet af sygdommen og havde rigeligt at spekulere på. Men allerede tidligt i forløbet gjorde min rådgiver, Bente Rønne fra Privatafdelingen i Vrå, mig opmærksom på, at vi havde forsikringen. Det var først senere, da hun igen omtalte forsikringen og bestemt mente, at jeg kunne få udbetalt månedlige invaliderenter herfra, at vi gjorde noget ved sagen, fortæller Birgitte Grønbech, der bor i Rødovre sammen med sin familie. Engagement - Vi blev kunder i Sparekassen Vendsyssel, da vi i 21 flyttede fra lejlighed i eget hus. Jeg har en veninde, som stammer fra Nordjylland, og som er kunde i sparekassen. Hun anbefalede Sparekassen Vendsyssel til os, og vi er utroligt glade for samarbejdet med Bente Rønne. Vi korresponderer pr. mail eller telefon, og det fungerer fint. Og så var Bente Rønne meget opmærksom og vedholdende under mit sygdomsforløb. Hendes engagement betød, at vi fik udbetaling fra tab af erhvervsevneforsikringen - med tilbagevirkende kraft, siger Birgitte Grønbech, der arbejder som økonomi- og managementkonsulent. Sund livsstil Pengene fra forsikringen kunne bruges til at supplere økonomien efter behandlingens afslutning, hvor hun var nødt til at arbejde på deltid og samtidig gerne ville holde fast i en meget sund livsstil med alternativ behandling, kosttilskud og økologiske madvarer. Samtidig blev det muligt at få familiens sommerhus i Sverige indrettet mere hensigtsmæssigt, så det blev lettere at leje ud. Selv om Birgitte Grønbech var hårdt ramt af lymfekræften, var der heldigvis gode behandlingsmuligheder, og de løbende kontroller viser, at hun har genvundet et godt helbred. Privatkunderådgiver Bente Rønne. Invaliderente - Tab af erhvervsevne Du er endnu ikke fyldt 51 år Præmien skal hæves på en kapitaleller ratepension Du må ikke være beskæftiget i særligt farefuldte erhverv Hvis du mister 2/3 af erhvervsevnen, uanset sygdom eller ulykke, er du sikret udbetaling Mister du mellem 1/2 og 2/3 af erhvervsevnen, er du sikret halvdelen af udbetalingen Læs meget mere om invaliderente på 5

6 Farvel til hjertebarnet Når direktør John Olsson sidst i maj overlader nøglen til pengeskabet i Sparekassen Vendsyssels afdeling i Brovst til Jan Gøl, er det samtidig farvel til Olssons hjertebarn igennem 27 år de 22 år som direktør. Og så var det endda slet ikke meningen, at københavneren skulle stå i spidsen for daværende Brovst Sparekasse og dermed blive den kun femte direktør i sparekassens 135 år lange historie. - Da jeg søgte stillingen som souschef i Brovst Sparekasse, understregede jeg faktisk, at jeg ikke havde ambition om at blive direktør. Men da stillingen 5 år senere blev ledig, og bestyrelsen opfordrede mig til at søge, var det efterhånden bare blevet naturligt alligevel, fortæller John Olsson, der har arbejdet i pengeverdenen i sammenlagt 43 år, og som den 24. maj fylder 6 år. Han begyndte i Privatbanken i København i Efter værnepligten og et par karriereskift i banken flyttede familien i 1979 til Nordjylland, hvor John Olsson blev afdelingsbestyrer for Privatbanken i Sofiendal. Efter soldatertiden mødte han Birthe, der stammer fra Skovsgaard, hvor parret også bor nu. Lykkeligt ægteskab John Olsson blev den sidste direktør i den selvstændige Brovst Sparekasse, men han begræder ikke, at sparekassen i 26 blev en del af Sparekassen Vendsyssel og han selv medlem af direktionen. - Det har været et lykkeligt ægteskab. - Der var mange vægtige grunde til, at vi fusionerede. Vi kunne se, at flere yngre medarbejdere rejste for at søge udfordringer i andre pengeinstitutter. Regler og krav voksede hele tiden, ikke mindst blev der skærpede krav til rådgiveransvaret, og vi begyndte at kigge os omkring efter en samarbejdspartner, som kunne sikre sparekassens fortsatte udvikling, og kundernes adgang til alle nødvendige kompetencer, fortæller John Olsson, der havde kendt administrerende direktør i Sparekassen Vendsyssel, Vagn Hansen, i flere år. - Vi svinger godt sammen, og vi fra Brovst kunne se, at vi sagtens kunne identificere os med Sparekassen Vendsyssel, hvor vi også fik stor selvstændighed. Nedtælling Når John Olsson forlader chefstolen, vender han ikke sparekassen ryggen for altid. Han skal i en periode varetage forskellige konsulentopgaver, lige som han fortsætter i bestyrelsen i Brovst Sparekasses Fond. Som afdelingsdirektør i Brovst med egen kundeportefølje og som medlem af Sparekassen Vendsyssels direktion med ansvar for likviditet og fonding har John Olsson haft en travl hverdag i mange år. - Sparekassen har været min hobby. Jeg har ofret alle mine ressourcer her. Nu glæder jeg mig til at lave ingenting. Jeg glæder mig til selv at bestemme, hvad jeg skal få hver dag til at gå med, smiler John Olsson, der glæder sig over, at den yngste søn, Niels, er ansat som medarbejder i erhvervsafdelingen i Sparekassen Vendsyssel og dermed fører arven videre. 6

7 Efter rådgivning fra Bente Rønne fik Birgitte Grønbech udbetalt fra sin invaliderenteforsikring. Gøl overtager i Brovst John Olsson siger farvel efter 43 år i pengeverdenen og overlader trygt sparekassens afdeling i Brovst til afdelingsdirektør Jan Gøl. Medarbejderne i Brovst rykker sammen. Fra den 8. marts har Sparekassen Vendsyssel kun én afdeling i byen. Afdelingen i Jernbanegade, som sparekassen overtog efter EBH Bank i 29, og medarbejderne, med filialdirektør Jan Gøl i spidsen, flytter ind i Sparekassen Vendsyssels lokaler på Stationsvej. Samtidig overtager Jan Gøl formelt stillingen som afdelingsdirektør i Brovst. - John Olsson stopper i sparekassen sidst i maj, og indtil da overlapper vi hinanden. Bl.a. skal vi sammen ud at besøge vore større erhvervskunder, fortæller Jan Gøl, der er 3 år, født og opvokset i Brovst. Jan Gøl var 1 år i EBH Bank, inden han sagde ja tak til stillingen i Sparekassen Vendsyssel. Fokus på Brovst Jeg får en anden stilling end John Olsson, idet jeg ikke bliver medlem af sparekassens direktion, men alene får det daglige ansvar for den nye sammenlagte afdeling samt afdelingen i Tranum. På den måde kan jeg holde 1% fokus på Brovst og vores afdeling, understreger Jan Gøl, der beholder sin egen omfattende kundeportefølje og derudover får overdraget John Olssons kunder. - Mit arbejde er samtidig min hobby, og jeg må indrømme, at jeg føler lidt, at sparekassen er min. Jeg glæder mig til at sætte mit eget præg på afdelingen. Jeg har passionen for Brovst, og jeg har lyst til at kæmpe for sparekassen og for Brovst, fastslår Jan Gøl, der bliver afdelingsdirektør for i alt 18 medarbejdere hvoraf de 7 følger med fra afdelingen i Jernbanegade. Reception Da Brovst Sparekasse i sin tid byggede om på Stationsvej, blev lokalerne dimensioneret til 2 medarbejdere, så bygningen bliver akkurat stor nok til at rumme alle. Sparekassen Vendsyssel holder reception i Multihuset i Brovst, fredag den 21. maj 21 for dels at markere John Olssons afsked med sparekassen og for at byde Jan Gøl velkommen som afdelingsdirektør. 7

8 Hovedtal fra årsregnskabet pr. 31. december 29 Resultatopgørelse Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Udvalgte tal fra balancen Beløb 1. kr. Udlån Obligationer Aktier m.v Indlån incl. puljer Egenkapital i alt Heraf garantkapital Balancesum Garantier m.v

9 Sparekassen kom styrket ud af 29 kr. Trods finanskrisen er det lykkedes Sparekassen Vendsyssel at komme styrket ud af 29. Året har både budt på forretningsmæssige udfordringer i form af større nedskrivninger på udlån og betydelige omkostninger til Det Private Beredskab, men også på nye udviklingsmuligheder ved overtagelsen af fire tidligere EBH Bank afdelinger. Resultatet på 3,7 mio. kr. før skat må betegnes som tilfredsstillende efter omstændighederne i et år, hvor røde tal præger bundlinjen mange steder i sektoren. Resultatet skal desuden ses i lyset af, at omkostningerne til Bankpakke I har belastet regnskabet med 49,6 mio. kr. Fremgangen på 51,8 % i den primære drift viser sparekassens evne til at drive en særdeles tilfredsstillende forretning selv i vanskelige tider. Det har gjort det muligt for sparekassen at opretholde og udvikle vores servicefunktioner og undgå omkostningsbesparende foranstaltninger som fyringsrunder og lukning af afdelinger Beløb i 1. kr. At den økonomiske recession med en vis forsinkelse nu mærkes tydeligt nord for Limfjorden, afspejles i sparekassens nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, som for 29 udgør 179,2 mio. kr., hvoraf de 19,4 mio. kr. vedrører Det Private Beredskab. Det er dog lykkedes at holde årets nedskrivningsprocent på 1,9%. Krisen stiller også store krav til de danske pengeinstitutters soliditet. Med en solvensmæssig friværdi på hele 1%-point, en kernekapitalprocent på 17,4%, og en likviditetsmæssig overdækning på 178% er sparekassen godt polstret og har fuld handlefrihed Beløb i - 1. bl.a. kr. 15 til at være en aktiv part i den konsolidering, som sektoren gennemgår bl.a. 12 som en følge af samfundskrisen. 9 Resultatopgørelsen 6 Årets resultat Resultatet før skat stiger fra 27,3 mio. 3 kr. i 28 til 3,7 mio. kr. i 29. Resultatet af den primære drift udgør 235, mio. kr., hvilket er en fremgang på 8,3 mio. kr. eller Garantkapital 51,8% i forhold til 28, Øvrig egenkapital hvilket overstiger forventningerne iflg. halvårsrapporten 28. Dette skyldes primært fremgang i både rente- og provisionsindtægterne. 5. Beløb i 1. kr % Beløb i 1. kr Udlån Indlån Overdækning i henhold til lovkrav om likviditet Beløb i 1. kr Udlån Indlån Det er desuden lykkedes sparekassen % 2 at opnå 18 den ønskede balance mellem udlån 16 og indlån, idet sparekassen har 14 haft en beskeden vækst på 4,8% i 1 udlån, hvorimod indlån er steget med 8 27,%. 6Som et resultat af denne udvikling har 4 vi nu nået målsætningen om, at 2 kundernes indlån skal kunne finansiere kundeudlånene Netto rente- og gebyrindtægter Netto renteindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Netto rente- og gebyrindtægter stiger med 99,3 mio. kr. svarende til 27,6 % Indlån incl. pulje og garantikapital Udlån 29 Overdækning i henhold til lovkrav om likviditet kr. 8.. Beløb i 1. kr. 9

10 Udlån Indlån 3 Denne stigning skyldes primært en væsentlig lavere renteudgift til sparekassens funding, den øgede rentemarginal, men også i høj grad tilgangen Garantkapital Øvrig egenkapital af nye kunder, herunder de overtagne kunder fra EBH Bank, samt et øget forretningsomfang med eksisterende kunder Kursreguleringer 5. Kursreguleringerne har i 29 bidraget positivt 4. til resultatet med 16,3 mio. kr. mod et tab på 78,7 mio. kr. i Af de samlede kursreguleringer stammer i alt 1,7 mio. kr. fra obligationsbeholdningen og kr. 7,2 mio. fra 2. beholdningen af aktier. Reguleringer af 1. investeringsejendomme til dagsværdi har medført negative kursreguleringer for 5,2 mio. kr. 26Øvrige 27kursreguleringer udgør 3,6 mio. Netto rente- kr. og gebyrindtægter Netto renteindtægter Beløb i 1. kr. Omkostninger Sparekassens udgifter til personale og administration stiger i 29 med 18,1 mio. kr. Stigningen på 9,1% skyldes primært de overenskomstmæssige lønreguleringer, den almindelige prisudvikling samt lønudgifter til de tidligere EBH medarbejdere, som er overtaget sammen med de 4 afdelinger. Nedskrivninger på udlån m.m. Nedskrivningerne på udlån m.v. er kraftigt påvirket af finanskrisen og de negative økonomiske konjunkturer. Især landbrugssektoren har indtjeningsvanskeligheder, og har derfor været medvirkende til stigningen fra 39, mio. kr. i 28 til 179,2 mio. kr. i 29. Derimod har sparekassen ikke oplevet væsentlige nedskrivninger på privatkundesegmentet, idet mange er begunstiget af den kraftigt faldende rente, samt forventninger til positivt udbytte af den nye skattereform. Af de samlede nedskrivninger på udlån m.v. kan i alt 19,5 mio. kr. henføres til den fælles garantistillelse under Bankpakke I. Balancen Udlån og garantier Sparekassens udlån stiger beskedent med 275,2 mio. kr., eller 4,8 % til 6, mia. kr. Garantierne stiger med 19 mio. kr. til 3,2 mia. kr. % 2 18 Fonds 16 Sparekassens 14 beholdning af aktier og obligationer 1 udgør 2,3 mia. kr. Af den 8 samlede beholdning udgør obligationerne 2 mia. kr. og aktierne 3 mio. kr. 6 4 Af aktiebeholdningen 2 udgør kapitalandele i fællesejede selskaber som DLR kredit, PBS, SDC, PRAS, EgnsInvest, Overdækning i henhold til lovkrav om likviditet Sparinvest, Bankinvest, Letpension m.v. i alt 254 mio. kr Indlån incl. pulje og garantikapital Udlån Beløb i 1. kr. 29 Indlån Sparekassens indlån incl. puljer udgør 6,4 mia. kr., hvilket er en stigning i forhold til sidste år på 1,28 mia. kr. svarende til 27 %. Egenkapital Ultimo 29 er sparekassens samlede egenkapital 1,28 mia. kr., hvoraf garantkapitalen udgør 74 mio. kr. fordelt på 23.4 garanter. Der er i 29 udbetalt garantkapital for 237,5 mio. kr. og sket nytegning for 168 mio. kr., hvilket giver en negativ påvirkning på garantkapitalen på 69,5 mio. kr. Kunder og garanter Sparekassen havde igen i 29 en øget tilgang af nye kunder. Samlet set har vi sagt goddag til næsten 7.5 nye kunder, hvoraf de 3.8 kommer fra de 4 afdelinger af EBH Bank som sparekassen har købt i 29. Det samlede antal kunder i sparekassen er ultimo 29 på ca. 53., hvoraf mere end 23.4 er garanter. Forventninger til 21 Sparekassen forventer, at den positive udvikling i sparekassens kundetilgang vil fortsætte i 21 med deraf stigende indtægter. Sparekassens ledelse forventer, at resultatet af den primære drift vil ligge i niveauet mio. kr. i 21. 1

11 "" Investeringschef Keld Kirkedal og økonomikonsulent hos LandboNord Søren Peider til møde hos Niels Vestergaard Salling. Anbefaler at rentesikre variabel gæld Med en historisk lav rente, som næsten ikke kan undgå at stige i fremtiden, anbefaler Sparekassen Vendsyssel nu at låse renten fast på en del af den variabelt forrentede gæld. - Vi gennemgår i øjeblikket alle vore landbrugsengagementer, der har gæld med 1% variabel rente, da vi mener, at det er en god idé at låse renten fast på mellem 25 og 5% af gælden i 5 eller 1 år. Forhandlingerne med den enkelte landmand vil tit foregå i et samspil med en økonomikonsulent hos eksempelvis LandboNord, for vi skal jo altid forholde os til det, der er fornuftigt i forhold til bedriften, understreger investeringschef i Sparekassen Vendsyssel, Keld Kirkedal. Lang proces - Forarbejdet med fastrenteswap er en lang proces, og det tager tid, men hvis vi har gjort forarbejdet grundigt, kan vi hurtigt slå til, når vi vurderer, at det er mest optimalt at låse renten fast, fortæller Keld Kirkedal. 5,6 % 4,2% 2,8% 1,4% jan-7 jul-7 jan-8 jul-8 jan-9 jul-9 jan-1 5,6 % 4,2% 2,8% 1,4% Renteudvikling for den 1. årige variable rente i Danmark Afkast i portefølge 29 En af de landmænd, der overvejer at låse en del af den variabelt forrentede gæld fast, er Niels Vestergaard Salling i Klæstrup. Han driver en svinebesætning med 72 søer, og samtidig har han siden 29 været formand for LandboNord. Niels Vestergaard Salling er næsten født ind i sparekassen. Hans far var nemlig formand for daværende Jerslev Sparekasse, og bortset fra en meget kort periode, har den 42-årige landmand altid været kunde i sparekassen. Gårdråd Jeg er glad for at være kunde i Sparekassen Vendsyssel, hvor jeg får økonomisk rådgivning af Kim Mouritsen, som derudover ved hvordan man driver et landbrug, siger Niels Vestergaard Salling, der i det hele taget gerne tager imod gode råd. - Vi har etableret et gårdråd, hvor en række fag-personer har sæde. Vores økonomikonsulent ved LandboNord, Søren Peider, er et fast medlem, som jeg læner mig meget op ad. Når vi har regnskabet klar, deltager Kim Mouritsen fra Sparekassen Vendsyssel i vort møde. Fordelen ved at behandle sager og spørgsmål i gårdrådet er, at kun de gode idéer bliver realiseret. De dårlige idéer og luftkastellerne bliver hurtigt sorteret fra, så på den måde øger samarbejdet kvaliteten, understreger Niels Vestergaard Salling. Kurs mod nye aktiemarkeder Når vi planlægger ferien, kigger vi i stigende grad mod nye horisonter. Det bør vi også gøre, når vi tænker på vore investeringer. - I dag udgør aktier fra nye markeder, som f. eks. Brasilien og Kina, ca. 1% af det samlede globale aktiemarked, og derfor bør de fleste aktieinvestorer overveje, om en investering i værdipapirer fra de nye markeder bør være en del af deres investeringsportefølje, siger souschef i sparekassens Finanscenter, Tage Thomsen, der dog gør opmærksom på, at de nye markeder ikke er en genvej til en hurtig gevinst, og at det slet ikke er sikkert, at der er tale om en god investering for alle. - Det vil nemlig stadig afhænge af ens risikovillighed og investeringshorisont, understreger Tage Thomsen og fortsætter - Der er ingen tvivl om, at risikoen på de nye markeder er højere end ved investering i en global aktieafdeling. Til gengæld er væksten også højere end i USA og Europa. Afkast 29 Pensionsmidler Middel Risiko/tid lav risiko Høj risiko risiko Kort -3 år 15,6% 21,12% 32,17% Mellem 3-7 år 2,92% 31,23% 36,74% Lang > 7 år 3,% 28,19% 35,56% Frie midler Kort -3 år 14,31% 2,11% 31,27% Mellem 3-7 år 19,51% 3,65% 36,74% Lang > 7 år 29,19% 27,62% 33,15% Comeback for alle porteføljer 29 blev et fantastisk år. Der var comeback for alle porteføljer. - Jeg er meget tilfreds med den måde, som porteføljerne udviklede sig på også i sammenligning med vore konkurrenters, siger Tage Thomsen, der forventer et godt investeringsår i 21, og samtidig opfordrer kunderne til at få tjekket deres investeringsprofil hos deres kunderådgiver. 11

12 Danskerne har fokus på opsparing - og vi har markedets bedste højrentekonti Rigtig mange danskere har fået flere penge mellem hænderne i løbet af de seneste måneder. Dels gennem udbetaling af deres SP-midler og dels via de skattelettelser, som første gang slog igennem på lønsedlen for januar. Regeringen håber, at de ekstra frie midler vil sætte gang i forbruget og dermed hjulene i den danske økonomi, men måske har de undervurderet den psykologiske effekt af krisen. Forbrugsfestens sorgløshed er afløst af en bevidsthed om det fornuftige i at have noget at stå imod med. I Sparekassen Vendsyssel mærkes tendensen i form af øget fokus på opsparing. Markedets bedste indlånsrente - Sparekassens vigtigste opgave er at tilbyde de finansielle produkter, som vores kunder efterspørger på så favorable vilkår som muligt. Finanspolitikken overlader vi til Folketinget, siger underdirektør Jan Skov og fortsætter, - Derfor har vi sammensat en palette af opsparingskonti til ethvert formål og med så høj rente, som vi kan give. Det har så vist sig at være markedets bedste. - Vi mærker stor interesse for vores højrente konti, fortæller Jan Skov. Indskyderne er dels almindelige lønmodtagere, som ønsker at lægge lidt til side for at være polstret til eventuelle uforudsete udgifter, ledighed eller blot senere køb af større forbrugsgoder, og dels folk, som f.eks. via arv eller udbetaling af pensioner, står med et større beløb på hånden og ønsker en høj og sikker forrentning. Vi låner stadig penge ud - Nu kan det nemt komme til at lyde som om pengene kun strømmer ind i sparekassen, siger Jan Skov. Men der går dog stadig en del den modsatte vej. Hvor mange andre pengeinstitutter har nedbragt deres udlån betydeligt, har Sparekassen Vendsyssel i 29 haft en moderat stigning i udlån. - Vores gode kunder skal naturligvis stadig kunne låne penge til, f.eks. en ny bil, i deres lokale sparekasse, slutter Jan Skov. Fast eller variabel rente Aktuel nominel rentesats (marts 21) Bindingsperiode Dekort ved opsigelse med kortere varsel Vendsyssel FastRente 211 Fast rente frem til Udløber automatisk Vendsyssel FastRente 212 Fast rente frem til Vendsyssel HøjRente Variabel 3,1% 3,5% I fht. opsigelsesvarsel: 3 mdr.: 1,6 % 6 mdr.: 1,85 % 12 mdr.: 2,35 % indtil : 1,5% efter :,75% efter :,25% efter : % Udløber automatisk indtil : 1,5% efter : 1,% efter :,5% efter :,% 3, 6 eller 12 mdrs. opsigelsesvarsel.,25% pr. kvartal opsigelsesvarslet forkortes med Vendsyssel Højrente Flex Variabel 2,35% 12 måneders opsigelsesvarsel. Der kan dog hæves på kontoen 4 gange årligt uden dekort.,25% pr. kvartal opsigelsesvarslet forkortes med Min. indskud/saldo 5. kr. 5. kr. 5. kr. 5. kr. Max. indskud Intet Intet Intet Intet Kan oprettes af Alle Alle Alle Kunder i fordelsprogrammet Vendsyssel 55 PLUS * Åben for indskud Frem til 3. juni 21 Frem til 3. juni 21 Ja Ja * Kunder over 55 år, som har garantbeviser for minimum 2. kr. pr. person. 12

GarantenEfterår 2009. til nye medarbejdere fra EBH Bank

GarantenEfterår 2009. til nye medarbejdere fra EBH Bank GarantenEfterår 2009 Velkommen til nye medarbejdere fra EBH Bank Sparekassen holder kursen Indhold: 2 Focus fra ledelsen 3 Sparekassens forsikringscenter 4 Velkommen til 4 EBH Bank afdelinger 5 Velkommen

Læs mere

GarantenEfterår 2010

GarantenEfterår 2010 GarantenEfterår 21 Rekordresultat Det bedste halvårsresultat i sparekassens historie! www.sparv.dk Historisk resultat i sparekassen Indhold 2 Nyt fra ledelsen 3 Erhvervsbesøg ved Expert, Brovst 4 Fokus

Læs mere

GarantenForår 2011. MEGET TILFREDSSTILLENDE årsregnskab 2010 GRATIS oplevelser til garanterne FOKUS på miljø og energi. www.sparv.

GarantenForår 2011. MEGET TILFREDSSTILLENDE årsregnskab 2010 GRATIS oplevelser til garanterne FOKUS på miljø og energi. www.sparv. GarantenForår 2011 MEGET TILFREDSSTILLENDE årsregnskab 2010 GRATIS oplevelser til garanterne FOKUS på miljø og energi www.sparv.dk FLOT OVERSKUD i sparekassen Indhold 2 Nyt fra ledelsen 3 Klokkerholm projekt

Læs mere

nr. 2/2008 Garanten Vi åbner i Sindal www.sparv.dk

nr. 2/2008 Garanten Vi åbner i Sindal www.sparv.dk nr. 2/2008 Garanten Vi åbner i Sindal www.sparv.dk Fortsat solid fremgang i sparekassen Indholdsfortegnelse Side 3 Ny afdeling i Sindal Side 4 Firmapension Side 5 Velkommen til Vestby afdeling Side 6 Kunstfamilien

Læs mere

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen.

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen. Fokus Sparekassen udvider med tre nye afdelinger De tre nye afdelinger i Skovlund, Alslev og Billum har fået solidt fodfæste. Side 18 september 2010 Side 5 Århus-virksomhed har valgt Sparekassen Den tætte

Læs mere

Kunde Bank Nr. 1 Februar 2010

Kunde Bank Nr. 1 Februar 2010 Kunde Bank Nr. 1 Februar 2010 Læs om: Solen titter atter frem bag skyerne Virksomhed med vokseværk Når du går, gavner det både helbred og humør ØkonomiEftersyn Tilfredsstillende resultat i et turbulent

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Søren Dahl fra Cafe Hack. Årsregnskab 2011. Efterløn eller ej? - Radioens bedste ven

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Søren Dahl fra Cafe Hack. Årsregnskab 2011. Efterløn eller ej? - Radioens bedste ven Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Søren Dahl fra Cafe Hack - Radioens bedste ven Årsregnskab 2011 - Tilfredsstillende basisindtjening, men utilfredsstillende resultat Efterløn eller ej? -

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Der er begået fejl... Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S "Der er begået fejl..." Og de skal naturligvis rettes Samarbejde og opbakning Studerende startede håndboldhold Købstædernes Forsikring Banken kan nu tilbyde

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Fælleskassens beretning 2005

Fælleskassens beretning 2005 Samøkonomi - J.A.K. andelskasse Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Årsrapport 2005 Fælleskassens beretning

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Årsrapport 2014. Lillebror-ånd giver succes. 100 års jubilæum

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Årsrapport 2014. Lillebror-ånd giver succes. 100 års jubilæum Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Årsrapport 21 acceptabelt resultat med plus på bundlinjen Lillebror-ånd giver succes tv-værten Peter Ingemann er årets gæstetaler på aktionærmøderne 1 års

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Det simple liv. Tættere på erhvervskunderne. Bonderøven er med på bankens aktionærmøder

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Det simple liv. Tættere på erhvervskunderne. Bonderøven er med på bankens aktionærmøder Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Det simple liv Bonderøven er med på bankens aktionærmøder Tættere på erhvervskunderne Nye erhvervscentre giver unikke muligheder Indhold: Forandre for at

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

1/2011 den 18. marts 2011. The Bats underholder til garantmøderne. GarantNyt

1/2011 den 18. marts 2011. The Bats underholder til garantmøderne. GarantNyt - vi er her for dig 1/2011 den 18. marts 2011 The Bats underholder til garantmøderne. GarantNyt 2011 Garantmøder Parkeringsskader Panda Peter Forventer bedring i 2011 Dronninglund Sparekasse fik i 2010

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461

årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 InDholDSfortegnelSe Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra det

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

Nu er bankens produkter lettere at gå til... Max Magasinet 61. Slagelses flotteste bank åbnet Max Bank indgår i fremstød for branding af dansk design

Nu er bankens produkter lettere at gå til... Max Magasinet 61. Slagelses flotteste bank åbnet Max Bank indgår i fremstød for branding af dansk design Max Magasinet 61 RUNDT OM VORES BANK NOVEMBER 2007 Slagelses flotteste bank åbnet Max Bank indgår i fremstød for branding af dansk design Nu er bankens produkter lettere at gå til... Erhvervsmand samler

Læs mere

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Specialafhandling: Opgaveløser: HD Finansielrådgivning Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Indholdsfortegnelse English summary... 4 Indledning... 5 Problemformulering...

Læs mere

1/2012 den 29. marts 2012. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt. Efterlønsarrangement i Vodskov afdeling. Fakta om din efterløn

1/2012 den 29. marts 2012. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt. Efterlønsarrangement i Vodskov afdeling. Fakta om din efterløn Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig 1/2012 den 29. marts 2012 GarantNyt 2012 Efterlønsarrangement i Vodskov afdeling. Garantmøder 2012 Fremtidens realkreditlån Fakta om din efterløn Overskud i

Læs mere

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden...

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden... Årsrapport 2010 Indhold Resumé.................................................................................. 1 Hoved- og nøgletal 2006-2010..............................................................

Læs mere

Årsrapport 2009 AKTIESELSKABET. CVR-nr. 31 46 70 12, København

Årsrapport 2009 AKTIESELSKABET. CVR-nr. 31 46 70 12, København Årsrapport 2009 AKTIESELSKABET CVR-nr. 31 46 70 12, København Dagsorden for generalforsamlingen i Arbejdernes Landsbank, onsdag den 10. marts 2010. 1. Beretning om bankens virksomhed i 2009. 2. Forelæggelse

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne Årsrapport 2007 Den lille bank med stort overskud til kunderne bedst til private Velkommen til Lån & Spar Banks årsrapport for 2007 Efter en række år med innovative investeringer har vi i 2007 været fokuserede

Læs mere

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711 Sparekassen Balling Motiver på forsiden Orienteringsmøde for selskaber/erhvervskunder i sparekassens lokaler. Reception ifb. med souschef Karl Krogh Simonsens 50 års fødselsdag.

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op?

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? 3 pengenyt 2013 Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? Bliver det i lystyacht, du sejler dit livs solnedgang i møde? Prøv vores pensions-quiz Hvorfor dømmer

Læs mere

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side 4 Glimt fra det forløbne halvår...side

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere