Vendsyssel 55 PLUS. Nyt fordelsprogram. - for dig der ser fremad! Læs også om: Tid til pensionstjek Sammenlægning af 2 Brovst afdelinger Kundebesøg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vendsyssel 55 PLUS. Nyt fordelsprogram. - for dig der ser fremad! Læs også om: Tid til pensionstjek Sammenlægning af 2 Brovst afdelinger Kundebesøg"

Transkript

1 GarantenForår 21 Nyt fordelsprogram Vendsyssel 55 PLUS - for dig der ser fremad! Læs også om: Tid til pensionstjek Sammenlægning af 2 Brovst afdelinger Kundebesøg

2 29 blev et tilfredsstillende år Indhold: 2 Fokus fra ledelsen 3 Vendsyssel 55 Plus 4 Vendsyssel 55 Plus. Tid til pensionstjek. 5 Kundebesøg ved Birgitte Grønbech 6 John Olsson 7 Sammenlægning af de 2 Brovst afdelinger 8 Hovedtal fra årsregnskab 9 Kommentarer til årsregnskabet 1 Kommentarer til årsregnskabet 11 Kundebesøg ved Niels Vestergaard Salling 12 Produktoversigt - Højrentekonti 13 Erhvervsbesøg ved Sejlstrup Entreprenørforretning 14 Nye ansatte 15 Invitation til garantmøderne 16 Tilmeldingskupon Garanten udgives af Sparekassen Vendsyssel i et oplæg på 2. eksemplarer. Grafisk produktion: Trine Ubbesen, Sparekassen Vendsyssel Redaktion: Niels Henriksen, Birgitte R. Jakobsen og Charlotte Carlsen Fotograf: Axel Søgaard Tryk: Bræmer Tryk A/S, Vrå I et særdeles vanskeligt marked opnåede Sparekassen Vendsyssel i 29 et resultat før skat på 3,7 mio. kr. Det synes vi er tilfredsstillende, når alt tages i betragtning. Men regnskabet viser også, at vi er i stand til at drive en fornuftig forretning. Vores basisindtjening det vil sige resultatet før skat, nedskrivninger på udlån, resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede selskaber og kursreguleringer viser nemlig et resultat på 199,8 mio. kr., og det er en fremgang på 53,6 mio. kr. eller 36,7% i forhold til året før. Det resultat ser vi som særdeles tilfredsstillende. Sparekassen Vendsyssels samlede forretningsomfang, altså summen af indlån, udlån og garantier, er steget fra 13,5 mia. kr. til 15,1 mia. kr. Sparekassens solvens er opgjort til 18,% i forhold til lovkravet på 8%, og vi har en likviditetsmæssig overdækning på 178,4% i forhold til lovkravet. Fremgangen i den primære drift skyldes især en stigning i netto rente- og gebyrindtægter på 99,3 mio. kr., men i høj grad også tilgangen af nye kunder, bl.a. fra EBH Bank, samt et øget forretningsomfang med eksisterende kunder. Nye produkter Som et led i vore bestræbelser på til stadighed at være en attraktiv og interessant samarbejdspartner, udvikler vi løbende nye produkter. Vi har således netop præsenteret vores Vendsyssel 55 Plus-koncept, som er et fordelsprogram, der henvender sig til kunder, der er fyldt 55 år. Dermed sluttes ringen, der begyndte med FOCUS for kunder mellem 18 og 28 år og Vendsyssel Plus for kunder mellem 28 og 55 år. Vendsyssel Fastrente er to tilbud til de af vore kunder, der gerne vil være fri for at spekulere på renteudsving og urolige finansmarkeder. Med Vendsyssel Fastrente forrentes opsparingen med en fast og høj rente i to eller tre år. Jo længere periode jo højere rente. Sparekassen Vendsyssel har markedsført de to nye fastrenteprodukter igennem vort sponsorat af vejret på TV2 Nord, og det har givet adskillige nye kunder lyst til at placere betydelige midler hos os. Central figur Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige farvel og tak til min gode kollega i direktionen, direktør John Olsson, Brovst, der efter 43 år i pengeverdenen har besluttet sig for at nyde sit otium. John Olsson har været en central figur dels ved fusionen med Brovst Sparekasse og dels i forbindelse med overtagelsen af de fire EBH Bank afdelinger, vi har overtaget i Han Herred. Til slut vil jeg gerne invitere vore trofaste garanter til garantmøder i Jerslev, Skagen, Ulsted, Klokkerholm, Skovsgaard eller Vrå. Vi glæder os til at se jer. Venlig hilsen Vagn Hansen Adm. direktør 2

3 3 Fordelsprogrammer til alle - hele livet Vi har nu tre attraktive fordelsprogrammer, som giver vore gode, loyale kunder alle de fordele, de fortjener - uanset hvor de er i livet. Fælles for de tre fordelsprogrammer er, at de tager udgangspunkt i en gebyrfri lønkonto med en fordelagtig rente og en lang række fordele. Betingelser for at få kontotypen FOCUS Vendsyssel Plus Vendsyssel 55 PLUS Alder Mellem 18 og 28 år Intet alderskrav Over 55 år Obligatoriske kriterier for at få kontotypen Nemkonto (lønkonto) Netbank & e-boks Nemkonto (lønkonto) Garantbeviser for min. 1. kr. pr. person Nemkonto (lønkonto) Garantbeviser for min. 2. kr. pr. person Af nedenstående produkter skal du have min. 1 3 Ingen krav til antal produkter Produkter som tæller med som kriterium Lån Opsparing Ulykkesforsikring Indboforsikring Totalkredit eller DLR realkredit Billån eller boliglån Opsparingskonto Kapital- og/eller ratepension Investeringsbeviser eller pulje Gruppelivsforsikring Skadesforsikring Fordele Se Se se side 4 Nyt fordelsprogram til modne kunder Når toppen begynder at blive en lille smule grå, og dåbsattesten gulner i kanten, står de fleste af os overfor en række væsentlige spørgsmål. Skal vi gå på efterløn? Skal vi på pension? Hvordan med en eventuel formue? Og har vi penge nok til alderdommen? - Vi oplever, at rigtig mange kunder efterspørger rådgivning i den retning. Derfor tilbyder vi nu et helt nyt kundekoncept, nemlig Vendsyssel 55 Plus, som helt målrettet henvender sig til den kundegruppe der er fyldt 55 år og kan se en ende på arbejdslivet, fortæller pensionschef i Sparekassen Vendsyssel, Carsten Nielsen. 55 Plus Vendsyssel 55 Plus omfatter en lønkonto med fordele, Vendsyssel Højrente Flex, som er en opsparing med høj rente og mulighed for hævning fire gange om året, samt 55 Plus-plan, som er en nedsparingsplan, der typisk rækker 1 år frem og til slut en eventuel nedsparingskredit. - Når kunden bliver en del af vort nye koncept, tilbyder vore specialister at afvikle fire kundemøder, nemlig når kunden er fyldt 55 år, når kunden nærmer sig de 6 år og skal tage stilling til eventuel efterløn, inden kunden fylder 65 år og bliver folkepensionist og endelig inden kunden fylder 75 år, når kapitalpensionen udbetales, siger Carsten Nielsen. Fremtidsorienteret - Med Vendsyssel 55 Plus får kunden en fremtidsorienteret oversigt, hvor vi i detaljer er i stand til at pege på en række forhold, der bliver af afgørende betydning for kunderne. Vi kan komme ind på forhold som arv, testamente, ægtepagt eller investering af eventuel formue, fortsætter pensionschefen, der opfordrer alle kunder i den aktuelle aldersgruppe til at booke et møde hos deres personlige rådgiver. Herefter vil sparekassens pensionseksperter holde typisk to møder med kunden. Ét hvor alle nødvendige informationer samles, og ét hvor sparekassens medarbejdere efterfølgende præsenterer kunden for mulighederne og aftaler en eventuel handlingsplan. 3

4 Med en Vendsyssel 55 PLUS Konto får du alle disse fordele Fordelagtig rente Gebyrfri hverdag Rabatter Ekstra god forrentning af indestående på Vendsyssel 55 PLUS kontoen med knæk ved 25. kr. og 15. kr. Mulighed for kredit til favørrentesats: 2% under standardsatsen Intet kontogebyr Gratis Netbank Gratis betaling af regninger i Netbank Gratis valutaveksling Gratis Visa/Dankort eller Visa Electron Gratis individuelt design af dit første kort Gratis hævning i andre pengeinstitutters automater i Danmark Gratis MasterCard Standard Rabat på op til 75 kr. på MasterCard Guld eller Platinum Rabat på 1. kr. ved etablering af Totalkredit eller DLR lån Gratis oprettelse af kredit op til 1. kr. (mod alm. kreditvurdering) Værdifuld rådgivning Personlig rådgiver Gratis Vendsyssel 55 PLUS Plan, investeringstjek, forsikringstjek og gældspleje Gratis vurdering af egen bolig Sådan får du en Vendsyssel 55 Plus Konto Du er fyldt 55 år Du har garantbeviser for minimum 2. kr.* Du anvender kontoen som din lønkonto (Nemkonto) *Pr. medkontoindehaver Tid til at tjekke pensionen Pensionschef Carsten Nielsen I takt med at pensionsreglerne bliver mere og mere komplicerede, stiger behovet for til stadighed at have pensionsordninger, der er helt up to date. - Senest er der indført en række nye regler, som gør behovet for et pensionstjek endnu mere oplagt, fortæller pensionschef i Sparekassen Vendsyssel, Carsten Nielsen. - Fra den 1. januar 21 er der nu loft over, hvor meget man i alt kan indsætte på sine pensionskonti årligt. Det maksimale beløb er nu 1. kr. for samtlige ordninger. Ønsker du at spare mere op til alderdommen, kan der bl.a. oprettes en livrente gennem sparekassen. Desuden er det nu blevet muligt for kunder over 6 år at oprette pensionskonti. Efter de nye regler kan konti oprettes, indtil kunden fylder 75 år, slutter Carsten Nielsen. De nye regler kan med fordel bruges aktivt i forhold til f. eks. offentlige ydelser, og derfor råder pensionschefen dig til at kontakte din rådgiver for at aftale møde hurtigst muligt. Pensionskonti kan hæves nu Mange danskere valgte i 198 erne at sætte penge ind på såkaldte selvpensionskonti som supplement til rate- eller kapitalpensionsordninger. I 1987 blev fradraget for indskud ophævet, hvorefter incitamentet til indskud blev svækket. Oprindeligt kunne udbetaling ikke ske før kundens 6 års fødselsdag, men nye regler gør det nu muligt at hæve det opsparede beløb. Skattefrit og uanset alder. - I Sparekassen Vendsyssel har vi et par tusinde konti, og vi vil nu gøre vore kunder opmærksom på de ny regler, understreger Carsten Nielsen. Også for SP-ordningen er der indført nye regler. Mange kunder valgte fra sommeren 29 at hæve deres SP-opsparing eller indsætte det opsparede beløb på rate- eller kapitalpension. Denne mulighed for udbetaling af ordningen løb oprindeligt til 31. december 29. Muligheden er efterfølgende forlænget til den 3. april 21, og SP-ordninger, der ikke er udbetalt denne dato, vil blive tvangsophævet. 4

5 "" Fik værdifuld rådgiverhjælp i sparekassen Efter rådgivning fra Bente Rønne fik Birgitte Grønbech udbetaling fra sin invaliderenteforsikring. Da Birgitte Grønbech i februar 26 fik konstateret lymfekræft, brugte hun ikke meget tid og energi på at tænke på sin forsikring i AP Pension, som hun havde tegnet gennem sparekassen. Forsikringen er en invaliderente, og Birgitte Grønbech havde kræft. Hun var jo ikke invalid. - Jeg vidste godt, at vi havde tegnet en forsikring, men jeg havde ærligt talt ikke skænket den en tanke. Jeg var meget hårdt angrebet af sygdommen og havde rigeligt at spekulere på. Men allerede tidligt i forløbet gjorde min rådgiver, Bente Rønne fra Privatafdelingen i Vrå, mig opmærksom på, at vi havde forsikringen. Det var først senere, da hun igen omtalte forsikringen og bestemt mente, at jeg kunne få udbetalt månedlige invaliderenter herfra, at vi gjorde noget ved sagen, fortæller Birgitte Grønbech, der bor i Rødovre sammen med sin familie. Engagement - Vi blev kunder i Sparekassen Vendsyssel, da vi i 21 flyttede fra lejlighed i eget hus. Jeg har en veninde, som stammer fra Nordjylland, og som er kunde i sparekassen. Hun anbefalede Sparekassen Vendsyssel til os, og vi er utroligt glade for samarbejdet med Bente Rønne. Vi korresponderer pr. mail eller telefon, og det fungerer fint. Og så var Bente Rønne meget opmærksom og vedholdende under mit sygdomsforløb. Hendes engagement betød, at vi fik udbetaling fra tab af erhvervsevneforsikringen - med tilbagevirkende kraft, siger Birgitte Grønbech, der arbejder som økonomi- og managementkonsulent. Sund livsstil Pengene fra forsikringen kunne bruges til at supplere økonomien efter behandlingens afslutning, hvor hun var nødt til at arbejde på deltid og samtidig gerne ville holde fast i en meget sund livsstil med alternativ behandling, kosttilskud og økologiske madvarer. Samtidig blev det muligt at få familiens sommerhus i Sverige indrettet mere hensigtsmæssigt, så det blev lettere at leje ud. Selv om Birgitte Grønbech var hårdt ramt af lymfekræften, var der heldigvis gode behandlingsmuligheder, og de løbende kontroller viser, at hun har genvundet et godt helbred. Privatkunderådgiver Bente Rønne. Invaliderente - Tab af erhvervsevne Du er endnu ikke fyldt 51 år Præmien skal hæves på en kapitaleller ratepension Du må ikke være beskæftiget i særligt farefuldte erhverv Hvis du mister 2/3 af erhvervsevnen, uanset sygdom eller ulykke, er du sikret udbetaling Mister du mellem 1/2 og 2/3 af erhvervsevnen, er du sikret halvdelen af udbetalingen Læs meget mere om invaliderente på 5

6 Farvel til hjertebarnet Når direktør John Olsson sidst i maj overlader nøglen til pengeskabet i Sparekassen Vendsyssels afdeling i Brovst til Jan Gøl, er det samtidig farvel til Olssons hjertebarn igennem 27 år de 22 år som direktør. Og så var det endda slet ikke meningen, at københavneren skulle stå i spidsen for daværende Brovst Sparekasse og dermed blive den kun femte direktør i sparekassens 135 år lange historie. - Da jeg søgte stillingen som souschef i Brovst Sparekasse, understregede jeg faktisk, at jeg ikke havde ambition om at blive direktør. Men da stillingen 5 år senere blev ledig, og bestyrelsen opfordrede mig til at søge, var det efterhånden bare blevet naturligt alligevel, fortæller John Olsson, der har arbejdet i pengeverdenen i sammenlagt 43 år, og som den 24. maj fylder 6 år. Han begyndte i Privatbanken i København i Efter værnepligten og et par karriereskift i banken flyttede familien i 1979 til Nordjylland, hvor John Olsson blev afdelingsbestyrer for Privatbanken i Sofiendal. Efter soldatertiden mødte han Birthe, der stammer fra Skovsgaard, hvor parret også bor nu. Lykkeligt ægteskab John Olsson blev den sidste direktør i den selvstændige Brovst Sparekasse, men han begræder ikke, at sparekassen i 26 blev en del af Sparekassen Vendsyssel og han selv medlem af direktionen. - Det har været et lykkeligt ægteskab. - Der var mange vægtige grunde til, at vi fusionerede. Vi kunne se, at flere yngre medarbejdere rejste for at søge udfordringer i andre pengeinstitutter. Regler og krav voksede hele tiden, ikke mindst blev der skærpede krav til rådgiveransvaret, og vi begyndte at kigge os omkring efter en samarbejdspartner, som kunne sikre sparekassens fortsatte udvikling, og kundernes adgang til alle nødvendige kompetencer, fortæller John Olsson, der havde kendt administrerende direktør i Sparekassen Vendsyssel, Vagn Hansen, i flere år. - Vi svinger godt sammen, og vi fra Brovst kunne se, at vi sagtens kunne identificere os med Sparekassen Vendsyssel, hvor vi også fik stor selvstændighed. Nedtælling Når John Olsson forlader chefstolen, vender han ikke sparekassen ryggen for altid. Han skal i en periode varetage forskellige konsulentopgaver, lige som han fortsætter i bestyrelsen i Brovst Sparekasses Fond. Som afdelingsdirektør i Brovst med egen kundeportefølje og som medlem af Sparekassen Vendsyssels direktion med ansvar for likviditet og fonding har John Olsson haft en travl hverdag i mange år. - Sparekassen har været min hobby. Jeg har ofret alle mine ressourcer her. Nu glæder jeg mig til at lave ingenting. Jeg glæder mig til selv at bestemme, hvad jeg skal få hver dag til at gå med, smiler John Olsson, der glæder sig over, at den yngste søn, Niels, er ansat som medarbejder i erhvervsafdelingen i Sparekassen Vendsyssel og dermed fører arven videre. 6

7 Efter rådgivning fra Bente Rønne fik Birgitte Grønbech udbetalt fra sin invaliderenteforsikring. Gøl overtager i Brovst John Olsson siger farvel efter 43 år i pengeverdenen og overlader trygt sparekassens afdeling i Brovst til afdelingsdirektør Jan Gøl. Medarbejderne i Brovst rykker sammen. Fra den 8. marts har Sparekassen Vendsyssel kun én afdeling i byen. Afdelingen i Jernbanegade, som sparekassen overtog efter EBH Bank i 29, og medarbejderne, med filialdirektør Jan Gøl i spidsen, flytter ind i Sparekassen Vendsyssels lokaler på Stationsvej. Samtidig overtager Jan Gøl formelt stillingen som afdelingsdirektør i Brovst. - John Olsson stopper i sparekassen sidst i maj, og indtil da overlapper vi hinanden. Bl.a. skal vi sammen ud at besøge vore større erhvervskunder, fortæller Jan Gøl, der er 3 år, født og opvokset i Brovst. Jan Gøl var 1 år i EBH Bank, inden han sagde ja tak til stillingen i Sparekassen Vendsyssel. Fokus på Brovst Jeg får en anden stilling end John Olsson, idet jeg ikke bliver medlem af sparekassens direktion, men alene får det daglige ansvar for den nye sammenlagte afdeling samt afdelingen i Tranum. På den måde kan jeg holde 1% fokus på Brovst og vores afdeling, understreger Jan Gøl, der beholder sin egen omfattende kundeportefølje og derudover får overdraget John Olssons kunder. - Mit arbejde er samtidig min hobby, og jeg må indrømme, at jeg føler lidt, at sparekassen er min. Jeg glæder mig til at sætte mit eget præg på afdelingen. Jeg har passionen for Brovst, og jeg har lyst til at kæmpe for sparekassen og for Brovst, fastslår Jan Gøl, der bliver afdelingsdirektør for i alt 18 medarbejdere hvoraf de 7 følger med fra afdelingen i Jernbanegade. Reception Da Brovst Sparekasse i sin tid byggede om på Stationsvej, blev lokalerne dimensioneret til 2 medarbejdere, så bygningen bliver akkurat stor nok til at rumme alle. Sparekassen Vendsyssel holder reception i Multihuset i Brovst, fredag den 21. maj 21 for dels at markere John Olssons afsked med sparekassen og for at byde Jan Gøl velkommen som afdelingsdirektør. 7

8 Hovedtal fra årsregnskabet pr. 31. december 29 Resultatopgørelse Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Udvalgte tal fra balancen Beløb 1. kr. Udlån Obligationer Aktier m.v Indlån incl. puljer Egenkapital i alt Heraf garantkapital Balancesum Garantier m.v

9 Sparekassen kom styrket ud af 29 kr. Trods finanskrisen er det lykkedes Sparekassen Vendsyssel at komme styrket ud af 29. Året har både budt på forretningsmæssige udfordringer i form af større nedskrivninger på udlån og betydelige omkostninger til Det Private Beredskab, men også på nye udviklingsmuligheder ved overtagelsen af fire tidligere EBH Bank afdelinger. Resultatet på 3,7 mio. kr. før skat må betegnes som tilfredsstillende efter omstændighederne i et år, hvor røde tal præger bundlinjen mange steder i sektoren. Resultatet skal desuden ses i lyset af, at omkostningerne til Bankpakke I har belastet regnskabet med 49,6 mio. kr. Fremgangen på 51,8 % i den primære drift viser sparekassens evne til at drive en særdeles tilfredsstillende forretning selv i vanskelige tider. Det har gjort det muligt for sparekassen at opretholde og udvikle vores servicefunktioner og undgå omkostningsbesparende foranstaltninger som fyringsrunder og lukning af afdelinger Beløb i 1. kr. At den økonomiske recession med en vis forsinkelse nu mærkes tydeligt nord for Limfjorden, afspejles i sparekassens nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, som for 29 udgør 179,2 mio. kr., hvoraf de 19,4 mio. kr. vedrører Det Private Beredskab. Det er dog lykkedes at holde årets nedskrivningsprocent på 1,9%. Krisen stiller også store krav til de danske pengeinstitutters soliditet. Med en solvensmæssig friværdi på hele 1%-point, en kernekapitalprocent på 17,4%, og en likviditetsmæssig overdækning på 178% er sparekassen godt polstret og har fuld handlefrihed Beløb i - 1. bl.a. kr. 15 til at være en aktiv part i den konsolidering, som sektoren gennemgår bl.a. 12 som en følge af samfundskrisen. 9 Resultatopgørelsen 6 Årets resultat Resultatet før skat stiger fra 27,3 mio. 3 kr. i 28 til 3,7 mio. kr. i 29. Resultatet af den primære drift udgør 235, mio. kr., hvilket er en fremgang på 8,3 mio. kr. eller Garantkapital 51,8% i forhold til 28, Øvrig egenkapital hvilket overstiger forventningerne iflg. halvårsrapporten 28. Dette skyldes primært fremgang i både rente- og provisionsindtægterne. 5. Beløb i 1. kr % Beløb i 1. kr Udlån Indlån Overdækning i henhold til lovkrav om likviditet Beløb i 1. kr Udlån Indlån Det er desuden lykkedes sparekassen % 2 at opnå 18 den ønskede balance mellem udlån 16 og indlån, idet sparekassen har 14 haft en beskeden vækst på 4,8% i 1 udlån, hvorimod indlån er steget med 8 27,%. 6Som et resultat af denne udvikling har 4 vi nu nået målsætningen om, at 2 kundernes indlån skal kunne finansiere kundeudlånene Netto rente- og gebyrindtægter Netto renteindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Netto rente- og gebyrindtægter stiger med 99,3 mio. kr. svarende til 27,6 % Indlån incl. pulje og garantikapital Udlån 29 Overdækning i henhold til lovkrav om likviditet kr. 8.. Beløb i 1. kr. 9

10 Udlån Indlån 3 Denne stigning skyldes primært en væsentlig lavere renteudgift til sparekassens funding, den øgede rentemarginal, men også i høj grad tilgangen Garantkapital Øvrig egenkapital af nye kunder, herunder de overtagne kunder fra EBH Bank, samt et øget forretningsomfang med eksisterende kunder Kursreguleringer 5. Kursreguleringerne har i 29 bidraget positivt 4. til resultatet med 16,3 mio. kr. mod et tab på 78,7 mio. kr. i Af de samlede kursreguleringer stammer i alt 1,7 mio. kr. fra obligationsbeholdningen og kr. 7,2 mio. fra 2. beholdningen af aktier. Reguleringer af 1. investeringsejendomme til dagsværdi har medført negative kursreguleringer for 5,2 mio. kr. 26Øvrige 27kursreguleringer udgør 3,6 mio. Netto rente- kr. og gebyrindtægter Netto renteindtægter Beløb i 1. kr. Omkostninger Sparekassens udgifter til personale og administration stiger i 29 med 18,1 mio. kr. Stigningen på 9,1% skyldes primært de overenskomstmæssige lønreguleringer, den almindelige prisudvikling samt lønudgifter til de tidligere EBH medarbejdere, som er overtaget sammen med de 4 afdelinger. Nedskrivninger på udlån m.m. Nedskrivningerne på udlån m.v. er kraftigt påvirket af finanskrisen og de negative økonomiske konjunkturer. Især landbrugssektoren har indtjeningsvanskeligheder, og har derfor været medvirkende til stigningen fra 39, mio. kr. i 28 til 179,2 mio. kr. i 29. Derimod har sparekassen ikke oplevet væsentlige nedskrivninger på privatkundesegmentet, idet mange er begunstiget af den kraftigt faldende rente, samt forventninger til positivt udbytte af den nye skattereform. Af de samlede nedskrivninger på udlån m.v. kan i alt 19,5 mio. kr. henføres til den fælles garantistillelse under Bankpakke I. Balancen Udlån og garantier Sparekassens udlån stiger beskedent med 275,2 mio. kr., eller 4,8 % til 6, mia. kr. Garantierne stiger med 19 mio. kr. til 3,2 mia. kr. % 2 18 Fonds 16 Sparekassens 14 beholdning af aktier og obligationer 1 udgør 2,3 mia. kr. Af den 8 samlede beholdning udgør obligationerne 2 mia. kr. og aktierne 3 mio. kr. 6 4 Af aktiebeholdningen 2 udgør kapitalandele i fællesejede selskaber som DLR kredit, PBS, SDC, PRAS, EgnsInvest, Overdækning i henhold til lovkrav om likviditet Sparinvest, Bankinvest, Letpension m.v. i alt 254 mio. kr Indlån incl. pulje og garantikapital Udlån Beløb i 1. kr. 29 Indlån Sparekassens indlån incl. puljer udgør 6,4 mia. kr., hvilket er en stigning i forhold til sidste år på 1,28 mia. kr. svarende til 27 %. Egenkapital Ultimo 29 er sparekassens samlede egenkapital 1,28 mia. kr., hvoraf garantkapitalen udgør 74 mio. kr. fordelt på 23.4 garanter. Der er i 29 udbetalt garantkapital for 237,5 mio. kr. og sket nytegning for 168 mio. kr., hvilket giver en negativ påvirkning på garantkapitalen på 69,5 mio. kr. Kunder og garanter Sparekassen havde igen i 29 en øget tilgang af nye kunder. Samlet set har vi sagt goddag til næsten 7.5 nye kunder, hvoraf de 3.8 kommer fra de 4 afdelinger af EBH Bank som sparekassen har købt i 29. Det samlede antal kunder i sparekassen er ultimo 29 på ca. 53., hvoraf mere end 23.4 er garanter. Forventninger til 21 Sparekassen forventer, at den positive udvikling i sparekassens kundetilgang vil fortsætte i 21 med deraf stigende indtægter. Sparekassens ledelse forventer, at resultatet af den primære drift vil ligge i niveauet mio. kr. i 21. 1

11 "" Investeringschef Keld Kirkedal og økonomikonsulent hos LandboNord Søren Peider til møde hos Niels Vestergaard Salling. Anbefaler at rentesikre variabel gæld Med en historisk lav rente, som næsten ikke kan undgå at stige i fremtiden, anbefaler Sparekassen Vendsyssel nu at låse renten fast på en del af den variabelt forrentede gæld. - Vi gennemgår i øjeblikket alle vore landbrugsengagementer, der har gæld med 1% variabel rente, da vi mener, at det er en god idé at låse renten fast på mellem 25 og 5% af gælden i 5 eller 1 år. Forhandlingerne med den enkelte landmand vil tit foregå i et samspil med en økonomikonsulent hos eksempelvis LandboNord, for vi skal jo altid forholde os til det, der er fornuftigt i forhold til bedriften, understreger investeringschef i Sparekassen Vendsyssel, Keld Kirkedal. Lang proces - Forarbejdet med fastrenteswap er en lang proces, og det tager tid, men hvis vi har gjort forarbejdet grundigt, kan vi hurtigt slå til, når vi vurderer, at det er mest optimalt at låse renten fast, fortæller Keld Kirkedal. 5,6 % 4,2% 2,8% 1,4% jan-7 jul-7 jan-8 jul-8 jan-9 jul-9 jan-1 5,6 % 4,2% 2,8% 1,4% Renteudvikling for den 1. årige variable rente i Danmark Afkast i portefølge 29 En af de landmænd, der overvejer at låse en del af den variabelt forrentede gæld fast, er Niels Vestergaard Salling i Klæstrup. Han driver en svinebesætning med 72 søer, og samtidig har han siden 29 været formand for LandboNord. Niels Vestergaard Salling er næsten født ind i sparekassen. Hans far var nemlig formand for daværende Jerslev Sparekasse, og bortset fra en meget kort periode, har den 42-årige landmand altid været kunde i sparekassen. Gårdråd Jeg er glad for at være kunde i Sparekassen Vendsyssel, hvor jeg får økonomisk rådgivning af Kim Mouritsen, som derudover ved hvordan man driver et landbrug, siger Niels Vestergaard Salling, der i det hele taget gerne tager imod gode råd. - Vi har etableret et gårdråd, hvor en række fag-personer har sæde. Vores økonomikonsulent ved LandboNord, Søren Peider, er et fast medlem, som jeg læner mig meget op ad. Når vi har regnskabet klar, deltager Kim Mouritsen fra Sparekassen Vendsyssel i vort møde. Fordelen ved at behandle sager og spørgsmål i gårdrådet er, at kun de gode idéer bliver realiseret. De dårlige idéer og luftkastellerne bliver hurtigt sorteret fra, så på den måde øger samarbejdet kvaliteten, understreger Niels Vestergaard Salling. Kurs mod nye aktiemarkeder Når vi planlægger ferien, kigger vi i stigende grad mod nye horisonter. Det bør vi også gøre, når vi tænker på vore investeringer. - I dag udgør aktier fra nye markeder, som f. eks. Brasilien og Kina, ca. 1% af det samlede globale aktiemarked, og derfor bør de fleste aktieinvestorer overveje, om en investering i værdipapirer fra de nye markeder bør være en del af deres investeringsportefølje, siger souschef i sparekassens Finanscenter, Tage Thomsen, der dog gør opmærksom på, at de nye markeder ikke er en genvej til en hurtig gevinst, og at det slet ikke er sikkert, at der er tale om en god investering for alle. - Det vil nemlig stadig afhænge af ens risikovillighed og investeringshorisont, understreger Tage Thomsen og fortsætter - Der er ingen tvivl om, at risikoen på de nye markeder er højere end ved investering i en global aktieafdeling. Til gengæld er væksten også højere end i USA og Europa. Afkast 29 Pensionsmidler Middel Risiko/tid lav risiko Høj risiko risiko Kort -3 år 15,6% 21,12% 32,17% Mellem 3-7 år 2,92% 31,23% 36,74% Lang > 7 år 3,% 28,19% 35,56% Frie midler Kort -3 år 14,31% 2,11% 31,27% Mellem 3-7 år 19,51% 3,65% 36,74% Lang > 7 år 29,19% 27,62% 33,15% Comeback for alle porteføljer 29 blev et fantastisk år. Der var comeback for alle porteføljer. - Jeg er meget tilfreds med den måde, som porteføljerne udviklede sig på også i sammenligning med vore konkurrenters, siger Tage Thomsen, der forventer et godt investeringsår i 21, og samtidig opfordrer kunderne til at få tjekket deres investeringsprofil hos deres kunderådgiver. 11

12 Danskerne har fokus på opsparing - og vi har markedets bedste højrentekonti Rigtig mange danskere har fået flere penge mellem hænderne i løbet af de seneste måneder. Dels gennem udbetaling af deres SP-midler og dels via de skattelettelser, som første gang slog igennem på lønsedlen for januar. Regeringen håber, at de ekstra frie midler vil sætte gang i forbruget og dermed hjulene i den danske økonomi, men måske har de undervurderet den psykologiske effekt af krisen. Forbrugsfestens sorgløshed er afløst af en bevidsthed om det fornuftige i at have noget at stå imod med. I Sparekassen Vendsyssel mærkes tendensen i form af øget fokus på opsparing. Markedets bedste indlånsrente - Sparekassens vigtigste opgave er at tilbyde de finansielle produkter, som vores kunder efterspørger på så favorable vilkår som muligt. Finanspolitikken overlader vi til Folketinget, siger underdirektør Jan Skov og fortsætter, - Derfor har vi sammensat en palette af opsparingskonti til ethvert formål og med så høj rente, som vi kan give. Det har så vist sig at være markedets bedste. - Vi mærker stor interesse for vores højrente konti, fortæller Jan Skov. Indskyderne er dels almindelige lønmodtagere, som ønsker at lægge lidt til side for at være polstret til eventuelle uforudsete udgifter, ledighed eller blot senere køb af større forbrugsgoder, og dels folk, som f.eks. via arv eller udbetaling af pensioner, står med et større beløb på hånden og ønsker en høj og sikker forrentning. Vi låner stadig penge ud - Nu kan det nemt komme til at lyde som om pengene kun strømmer ind i sparekassen, siger Jan Skov. Men der går dog stadig en del den modsatte vej. Hvor mange andre pengeinstitutter har nedbragt deres udlån betydeligt, har Sparekassen Vendsyssel i 29 haft en moderat stigning i udlån. - Vores gode kunder skal naturligvis stadig kunne låne penge til, f.eks. en ny bil, i deres lokale sparekasse, slutter Jan Skov. Fast eller variabel rente Aktuel nominel rentesats (marts 21) Bindingsperiode Dekort ved opsigelse med kortere varsel Vendsyssel FastRente 211 Fast rente frem til Udløber automatisk Vendsyssel FastRente 212 Fast rente frem til Vendsyssel HøjRente Variabel 3,1% 3,5% I fht. opsigelsesvarsel: 3 mdr.: 1,6 % 6 mdr.: 1,85 % 12 mdr.: 2,35 % indtil : 1,5% efter :,75% efter :,25% efter : % Udløber automatisk indtil : 1,5% efter : 1,% efter :,5% efter :,% 3, 6 eller 12 mdrs. opsigelsesvarsel.,25% pr. kvartal opsigelsesvarslet forkortes med Vendsyssel Højrente Flex Variabel 2,35% 12 måneders opsigelsesvarsel. Der kan dog hæves på kontoen 4 gange årligt uden dekort.,25% pr. kvartal opsigelsesvarslet forkortes med Min. indskud/saldo 5. kr. 5. kr. 5. kr. 5. kr. Max. indskud Intet Intet Intet Intet Kan oprettes af Alle Alle Alle Kunder i fordelsprogrammet Vendsyssel 55 PLUS * Åben for indskud Frem til 3. juni 21 Frem til 3. juni 21 Ja Ja * Kunder over 55 år, som har garantbeviser for minimum 2. kr. pr. person. 12

13 "" Hele familien samlet på Vrå Mørtelværk. Fra venstre Martin Jensen, Inger Jensen, Ejgild Jensen, Anders Jensen, datteren Hanne Sørensen og Leif Sørensen. Næste generation på plads hos Sejlstrup Entreprenørforretning Selv om Inger og Ejgild Jensen ikke helt har sluppet speederen, har næste generation taget plads i førerhuset på Sejlstrup Entreprenørforretning A/S. Familien tog hul på et glidende generationsskifte allerede i 199, da sønnerne Anders og Martin sammen med svigersønnen Leif Sørensen etablerede Sejlstrup Maskinudlejning I/S. Rent praktisk er generationsskiftet gennemført, men teknisk set mangler der lidt detaljer, mest af hensyn til skat, så hvornår den nye generation endegyldigt overtager den virksomhed, som Inger og Ejgild etablerede i 1956, er ikke helt bestemt. - Jeg bliver ved med at stå for administrationen i hvert fald de næste 1 år, fastslår Inger Jensen med et smil, og næste generation er da heller ikke i tvivl om, at Ejgild Jensens indsats som stik i rend dreng slet ikke kan undværes. der beskæftiger ca. 65 medarbejdere, er en vidt forgrenet og moderne virksomhed, hvor gode gamle dyder som ordholdenhed, service og kvalitet er en selvfølge. Fru Pedersen er lige så vigtig en kunde som den store byggesag. Her er familien og sammenholdet afgørende. Medarbejdernes trivsel har altid ligget virksomheden stærkt på sinde. Derfor har de fleste medarbejdere også høj anciennitet. Er man først bidt af ånden fra Sejlstrup, forlader man ikke pladsen foreløbig. Den ånd og klar til at lave jordhotel på Vrå Mørtelværk til modtagelse af forurenet jord fra byområder. Kun de endelige godkendelser fra myndighederne mangler. Når Inger og Ejgild Jensen beslutter sig for at træde det sidste skridt tilbage, skal næste generation ikke regne med, at de så kan overtage hjemmet på Risgårdsvej 64. Her bliver parret boende. Så kan de nemlig altid beholde lidt af kontakten til deres livsværk, som de har gjort kendt og respekteret i hele Nordjylland. Vrå Mørtelværk Siden Ejgild Jensen i begyndelsen af 197 erne gradvist begyndte at slippe landbrugskunderne til fordel for et voksende antal entreprenøropgaver, har virksomheden gennemgået en stor udvikling. I 1973 blev Vrå Mørtelværk en vigtig del af entreprenørforretningen, og i dag udgår eksempelvis alt vognmandskørsel fra mørtelværket, som Leif Sørensen har ansvaret for. Sammenhold Sejlstrup Entreprenørforretning A/S, de holdninger er sønnerne Anders og Martin flasket op med, og her, hvor de og svogeren Leif Sørensen har overtaget rattet, har de ingen planer om at ændre på noget som helst i den retning. Det betyder ikke, at der ikke sker en udvikling i virksomheden. Alle er åbne for nye udfordringer. Således er Sejlstrup Entreprenørforretning A/S f.eks. næsten Erhvervsrådgiver Erik Jensen på besøg hos Sejlstrup Entreprenørforretning. Fra venstre ses Erik Jensen, Ejgild Jensen, svigersønnen Leif Sørensen og sønnerne Martin og Anders Jensen. 13

14 Nye ansigter i sparekassen Mads Nielsen 26 år, er ansat som erhvervsrådgiver på hovedkontoret i Vrå. Mads er født og opvokset ved Vrå, men er nu bosat i Hjørring. Mads kommer fra en stilling som kunderådgiver i Nordjyske Bank i Løkken. Nicklas Kristensen 19 år, er pr. 1 august 21 ansat som finanselev i sparekassen. Nicklas afslutter til sommer sin HTX-uddannelse og starter finansuddannelsen i sparekassens Frederikshavn afdeling. Christian Thurah Nielsen 21 år, er pr. 1. august 21 ansat som finanselev i sparekassen. Christian er født og opvokset i Sæby og startede som trainee i Sæby afdeling den 1. februar 21. Nicklas Blokhus Hyttel 22 år, er pr. 1. august 21 ansat som finanselev i sparekassen. Nicklas er bosat i Frederikshavn og har siden gennemførelsen af HHXuddannelsen i 28 arbejdet i Sportmaster i Frederikshavn. Vendsyssel FastRente Lad din opsparing trække en høj og sikker rente i 2 eller 3 år Vendsyssel FastRente 211 3,1% Indskyd min. kr. 5.,- frem til d. 3. juni 21. Udløb: 2. oktober 211 Vendsyssel FastRente 212 3,5% Indskyd min. kr. 5.,- frem til d. 3. juni 21. Udløb: 2. november 212 Læs mere på 14

15 Jens-Christian Wandt Invitation til garantmøde Aftenens program: Velkomst Bestyrelsens beretning 29 Orientering om årsregnskab 29 Spisning, dans eller underholdning Curly fllowers Marie Carmen Koppel Jerslev Fredag den 9. april 21 i Toftegaards Hallen fra kl. 19. til kl Aftenens underholdning leveres af Marie Carmen Koppel, som er Danmarks førende soul-diva, med sin enorme stemmepragt. Hun deltog sidste år i dansk melodi Grand Prix med sangen "Crying out your name". Skøn underholdning for alle aldre. Ulsted Fredag den 9. april 21 i Ulsted Hallen fra kl til kl. 1.. Underholdning og musik leveres af Curly Flowers fra Sæby, der er et vaskeægte jysk danseband, der leverer god musik, stemning og højt humør. Ditte Højgaard Skagen Fredag den 9. april 21 i Badminton Hallen i Skagen fra kl. 19. til kl Tenor Jens-Christian Wandt og sopran Ditte Højgaard underholder med sange fra operaens og musicalens verden tilsat et par gode danske sange. Sangene bliver krydret med sjove anekdoter fra kunstens verden og fra deres møde med Skagen gennem verdensballetten, der dansede ved Den Tilsandede Kirke. Kandis Skovsgaard Onsdag den 14. april 21 i Skovsgaard Multihus fra kl. 18. til kl Traditionen tro leveres musikken af Danmarks førende danseorkester Kandis, der spiller op til underholdning og dans. Nærmere præsentation er vist overflødig. Vrå Onsdag den 14. april 21 i Idrætscenter Vendsyssel fra kl. 19. til kl Per Nielsen underholder med populære melodier og kompositioner fra den danske sangskat med trompeten som sit klangfulde instrument. Siden 1996 har han solgt over 35. CD'er, og er således den bedst sælgende danske instrumentalist nogensinde. Vrå Fredag den 16. april 21 i Idrætscenter Vendsyssel fra kl. 19. til kl Danseaftenen for de unge, hvor musikken leveres af Spinning Wheels, der giver et helt forrygende show med sange lige fra The Beatles til de sidste nye hits af blandt andet Big Fat Snake og Robbie Williams. Klokkerholm Fredag den 16. april 21 i Klokkerholm Hallen fra kl. 19. til kl Underholdning og musik leveres af Curly Flowers fra Sæby, der er et vaskeægte jysk danseband, der leverer god musik, stemning og højt humør. Per Nielsen Spinning Wheels 15

16 Digitalkamera: Lodtrækning den 3. maj Nintendo Wii: Lodtrækning den 1. juni og den 1. juli Konfirmand 21 Har du lyst til at få en ekstra konfirmationsgave? Udfyld en formular på så sender vi dig et brev med en værdikupon på 2 kr. Derudover trækker vi lod om 1 digitalkamera og 2 stk. Nintendo Wii blandt alle konfirmander, der opretter en konfirmandkonto i sparekassen. Vinderne får direkte besked og offentliggøres på hjemmesiden. Hvis du kender en, som skal konfirmeres, og som kunne tænke sig at få en hilsen fra os, er du velkommen til at tilmelde ham eller hende på Tilmeldingen er online... Der har været en del kritik af pengeinstitutternes udlevering af telegrammer og tilbud til konfirmander i kirkerne. Vi vil gerne sige tillykke, men ønsker ikke at støde nogen. Derfor ændrer vi metode, så vi fremover kun sender en hilsen med posten til de konfirmander, som ønsker at modtage brevet. Tilmelding til garantmøde Jeg/vi ønsker at deltage i garantmødet i: Jerslev, fredag den 9. april Ulsted, fredag den 9. april Skagen, fredag den 9. april Skovsgaard, onsdag den 14. april Vrå, onsdag den 14. april Vrå, fredag den 16. april Klokkerholm, fredag den 16. april Cpr. nr. Cpr. nr. Navn Navn Adresse Postnr. Tlf. Bus - opsamlingssted By Tilmelding kan ske fra den 15. marts 21 via med adgangskode 9721 eller ved at sende denne kupon. Da vi ikke har ubegrænset plads, er tilmeldingen efter "først-til-mølle" princippet. Af praktiske hensyn beder vi om tilmelding senest 1 dage før selve arrangementet. Opsamlingssteder ved buskørsel Til mødet i: Opsamling ved: tidspunkt: Jerslev Brønderslev afdeling kl Skagen Frederikshavn afdeling, Vestby kl Frederikshavn afdeling, Parallelvej kl Hørby afdeling kl Sæby afdeling kl Sindal afdeling kl Skovsgaard Fjerritslev afdeling kl Tranum afdeling kl Aabybro afdeling kl. 17. Halvrimmen afdeling kl Brovst afdeling, Stationsvej kl Vrå Hjørring afdeling, Mammutpladsen kl 18.1 Hirtshals afdeling kl Lønstrup afdeling kl. 18. Hundelev afdeling kl Poulstrup afdeling kl Klokkerholm Serritslev afdeling kl. 18. Brønderslev afdeling kl

GarantenEfterår 2009. til nye medarbejdere fra EBH Bank

GarantenEfterår 2009. til nye medarbejdere fra EBH Bank GarantenEfterår 2009 Velkommen til nye medarbejdere fra EBH Bank Sparekassen holder kursen Indhold: 2 Focus fra ledelsen 3 Sparekassens forsikringscenter 4 Velkommen til 4 EBH Bank afdelinger 5 Velkommen

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 20001 Nykredit Realkredit 1. Renteindtægter 32.017.861 2. Renteudgifter 28.533.433 A. Netto renteindtægter 3.484.428 3. Udbytte af aktier mv.

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

1/2014 den 31. marts 2014. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt 6,25% Væsentlige personalerokeringer

1/2014 den 31. marts 2014. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt 6,25% Væsentlige personalerokeringer Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig 1/2014 den 31. marts 2014 GarantNyt 2014 6,25% Tilmelding til garantfesten Vigtigt nyt om garantbeviser Væsentlige personalerokeringer 2013 blev tilfredsstillende

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

1/2012 den 29. marts 2012. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt. Efterlønsarrangement i Vodskov afdeling. Fakta om din efterløn

1/2012 den 29. marts 2012. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt. Efterlønsarrangement i Vodskov afdeling. Fakta om din efterløn Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig 1/2012 den 29. marts 2012 GarantNyt 2012 Efterlønsarrangement i Vodskov afdeling. Garantmøder 2012 Fremtidens realkreditlån Fakta om din efterløn Overskud i

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

GarantenEfterår 2010

GarantenEfterår 2010 GarantenEfterår 21 Rekordresultat Det bedste halvårsresultat i sparekassens historie! www.sparv.dk Historisk resultat i sparekassen Indhold 2 Nyt fra ledelsen 3 Erhvervsbesøg ved Expert, Brovst 4 Fokus

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Hals Sparekasse. Fyrtårnet - leder dine penge sikkert i havn. Forår 2008. Sparekassen til åbent hus 17. maj...side 2

Hals Sparekasse. Fyrtårnet - leder dine penge sikkert i havn. Forår 2008. Sparekassen til åbent hus 17. maj...side 2 Forår 2008 Fyrtårnet - leder dine penge sikkert i havn Så er tiden igen kommet, hvor Hals Sparekasse inviterer til det årlige garantmøde. Det bliver 25. april - i år med dansebandet 4tunez. Læs mere på

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

I SPARBANK belønner vi dem, der samler det hele ét sted. SPARBANK MAX

I SPARBANK belønner vi dem, der samler det hele ét sted. SPARBANK MAX I SPARBANK belønner vi dem, der samler det hele ét sted. SPARBANK MAX I SPARBANK kender vi hverdagens udfordringer Bedre tid, mere overskud og økonomisk råderum står øverst på ønskesedlen hos de fleste.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Giv din økonomi den afgørende fordel

Giv din økonomi den afgørende fordel Giv din økonomi den afgørende fordel Med Nordik360 belønner vi dig og din økonomi. Det er der mange fordele i. Nyt fordelsprogram. Bliv Nordik360 kunde i dag. www.banknordik.dk/nordik360 Jan Ulsø Madsen,

Læs mere

Halvårsrapport. www.sparv.dk

Halvårsrapport. www.sparv.dk Halvårsrapport 2011 Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 DK-9760 Vrå CVR. nr.: 64806815 Tlf.: +45 82 22 90 00 Fax.: +45 82 22 95 94 mail@sparv.dk www.sparv.dk www.sparv.dk 2 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Rentefest for non- og konfirmander i 2013 opnå 14% i fast indlånsrente uden binding

Rentefest for non- og konfirmander i 2013 opnå 14% i fast indlånsrente uden binding Rentefest for non- og konfirmander i 2013 opnå 14% i fast indlånsrente uden binding Se senest opdaterede udgave på http://www.mybanker.dk/artikler/aarets-konfirmander-faar-op-til- 14-i-rente Igen i år

Læs mere

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015.

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. Garantkapital Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. 02 // Garantkapital Garantkapital i Middelfart Sparekasse Alle har mulighed for at tegne garantkapital i Middelfart

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Giv din økonomi den afgørende fordel

Giv din økonomi den afgørende fordel Giv din økonomi den afgørende fordel Med Nordik360 belønner vi dig og din økonomi. Det er der mange fordele i. www.banknordik.gl/nordik360 Mere værdi for pengene. Fremtid Daglig økonomi Forsikringer Bolig

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Giv din økonomi den afgørende fordel

Giv din økonomi den afgørende fordel Giv din økonomi den afgørende fordel Med Nordik360 belønner vi dig og din økonomi. Det er der mange fordele i. www.banknordik.dk/nordik360 Mere værdi for pengene. Fremtid Daglig økonomi Forsikringer Bolig

Læs mere

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 10. februar 2015 - 01-07-2015. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr.

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 10. februar 2015 - 01-07-2015. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 01-07-2015 Rentefolder - Rentesatser gældende fra 10. februar 2015 - Design: Jean Marc Wolf Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 32285015 Indholdsfortegnelse Rentesatser Indlån Ansvarlig

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få MEST ud af din pension 12 sider Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension Penge og pension INDHOLD I DETTE HÆFTE: Scor

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

19. november 2014 RENTESATSER

19. november 2014 RENTESATSER 19. november 2014 RENTESATSER Indlånssatser 19. november 2014 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Giv din økonomi den afgørende fordel

Giv din økonomi den afgørende fordel Giv din økonomi den afgørende fordel Med Nordik360 belønner vi dig og din økonomi. Det er der mange fordele i. www.banknordik.gl/nordik360 Mere værdi for pengene. Fremtid Daglig økonomi Forsikringer Bolig

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 15. november 2013 - 15-11-2013. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr.

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 15. november 2013 - 15-11-2013. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 15-11-2013 Rentefolder - Rentesatser gældende fra 15. november 2013 - Design: Jean Marc Wolf Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 32285015 Indholdsfortegnelse Rentesatser Indlån Ansvarlig

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S 27. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2006 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

2. februar 2015 RENTESATSER

2. februar 2015 RENTESATSER 2. februar 2015 RENTESATSER Indlånssatser 2. februar 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

Regler for BankNordiks fordelsprogram, Nordik360

Regler for BankNordiks fordelsprogram, Nordik360 Regler for BankNordiks fordelsprogram, Nordik360 Alle privatkunder i BankNordik kan ansøge om at deltage i BankNordiks fordelsprogram, Nordik360 (herefter benævnt fordelsprogrammet ). Bankens godkendelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Rentesatser - Indlån Rentesatser INDLÅN gældende pr.01. oktober 2011

Rentesatser - Indlån Rentesatser INDLÅN gældende pr.01. oktober 2011 Andelskassen J.A.K. Rentesatser - Indlån Ifølge Andelskassen J.A.K. s vedtægter kan du være andelshaver ved indlån men det er ikke noget krav. Det koster 1.000 kr. at erhverve et andelsbevis. Beløbet er

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser:

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen og faste overførsler

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Tal efterløn med din rådgiver Feriepenge og forsikring i ét kort Få et MasterCard nu, så er du klar til sommerferien. Vind billetter på Facebook Vi udlodder ti billetter til Faaborg

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10.

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Den danske pengeinstitutsektor 2014... 21 2 Udgåede og nye pengeinstitutter... 23 3 Risikovurdering... 24 3.1 Introduktion... 24 3.2 Risikovurdering 2014... 24 3.3 Udvikling i risikovurderingsindeks

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Sæt dine passiver i aktivering

Sæt dine passiver i aktivering FORMUEPLEJE Sæt dine passiver i aktivering Får du nok ud af din formue? Nykredit tilbyder nu formuepleje, hvor du også kan investere midler fra virksomhedsordningen. Nu har du mulighed for at investere

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere