#split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET"

Transkript

1 #split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET

2 #split# 1. BAGGRUND I forbindelse med de udarbejdede kvalitetsstandarder på træningsområdet, er der som underliggende dokument udarbejdet følgende vejledning omkring arbejdsgangsbeskrivelse, målsætning, ansvarsfordeling samt kvalitetssikring. For private leverandører gælder vejledningen kun for genoptræning af skuldre og ryg visiteret efter sundhedslovens 140. Side 2/9 Åbningstider: man ons: 10:00 14:00, tors: 10:00 16:30, fre: 10:00 13:30

3 NAL GENOPTRÆNING 2. SERVICELOVENS 86 STK. 1, KOMMU- modtager ansøgning om genoptræning uden forudgående kontakt til sygehusvæsenet og foretager sagsbehandling, som kan indeholde hjemmebesøg indenfor 5 hverdage. Ansøgningen kan komme direkte fra borger, fra plejepersonale, andet personale, pårørende eller være afledt af visitators observationer ved hjemmebesøg i anden anledning. udarbejder funktionsbeskrivelse på baggrund af observationer, samtale, information fra andre (pårørende eller personale) og eventuelle andre oplysninger i sagen. Der laves afgørelse til borger inkl. klagevejledning. Ved bevilling beskrives mål for genoptræningen. Bevillingen sendes til borgeren. Indsatsen er pakken Servicelov træning 86,1. Der laves notat til Træningsafdelingen med beskrivelse af tydeligt mål med genoptræningen samt årsag til behov for genoptræning. Hvis det er relevant sendes advis til evt. andre involverede parter fx fritvalgsområdet eller sygeplejen. Dette af hensyn til en samlet opbakning og indsats ift til borgerens genoptræning. Visitator skal tage stilling til koordinering med evt. vederlagsfri fysioterapi eller ridefysioterapi. Leve verandører - Borgeren modtages via fordelingslisten i Sundhed og Velfærds omsorgsjournalsystem. Borgeren registreres og kontaktes. Borgeren undersøges og genoptræningen starter op. Dette sker senest 5 hverdage efter modtagelse af bestillingen. Der udarbejdes mål for genoptræningen i samarbejde med borgeren og forventningerne til gentræningen afstemmes. Der udarbejdes startstatus i Sundhed og Velfærds omsorgsjournalsystem. Genoptræningens faglige indhold planlægges af terapeuten således at målet opnås effektivt og hensigtsmæssigt. Såfremt der er stor uoverensstemmelse mellem borgerens forventning, visitators formulerede mål med genoptræningen og terapeutens vurdering kontaktes via advis i afdelingens fælles postkasse med angivelse af konkret visitator for at afklare målsætningen. Der foretages løbende dokumentation af forløbet i Sundhed og Velfærds omsorgsjournalsystem, særligt med fokus på ændringer i funktionsniveau, opnåelse af delmål eller eventuelle ændringer af slutmål. Når genoptræningen afsluttes udarbejdes slutstatus, med afsæt i de opstillede mål for genoptræningen, og der sendes advis til s fælles advismodtagelse med angivelse af konkret visitator. modtager advis via afdelingens fælles postkasse vedr. afslutning af borger, og vurderer på baggrund her af, om de opstillede mål er opnået i rimelig grad, ligesom visitator foretager en ny vurdering af den samlede hjælp, således at denne er afstemt med borgerens aktuelle funktionsniveau. Der iværksættes kvalitetskontrol af den udførte genoptræning via stikprøvekontrol med henblik på afklaring af den faglige kvalitet samt den brugeroplevede kvalitet af genoptræningen. Der iværksættes kvantitativ kontrol i form af regelmæssige udtræk antal kontakter mellem terapeut og borger. Side 3/9

4 HOLDENDE TRÆNING modtager ansøgning om vedligeholdende træning og foretager evt. hjemmebesøg og øvrig sagsbehandling som hovedregel indenfor 4 uger. Ansøgningen kan komme direkte fra borger, fra plejepersonale, andet personale, pårørende eller være afledt af visitators observationer ved hjemmebesøg i anden anledning. udarbejder funktionsbeskrivelse på baggrund af observationer, samtale, information fra andre (pårørende eller personale) og eventuelle andre oplysninger i sagen. Der laves afgørelse til borger inkl. klagevejledning. Ved bevilling beskrives mål for træningen. Bevillingen sendes til borger. Indsatsen er pakken Servicelov træning 86,2. Træningsafdelingen modtager bestillingen via fordelingsliste. Hvis det er relevant sendes advis til evt. andre involverede parter fx fritvalgsområdet eller hjemmesygeplejen. Dette af hensyn til en samlet opbakning og indsats i forhold til borgerens træning. Visitator skal tage stilling til koordinering med evt. vederlagsfri fysioterapi eller ridefysioterapi. Leve verandører Borgeren modtages i Træningsafdelingen via fordelingslisten i Sundhed og Velfærds omsorgsjournalsystem. Borgeren registreres og der tages 1. kontakt til borgeren, hvor der træffes aftale om, hvornår træningen starter op. Dette sker senest 5 hverdage efter modtagelse af bestillingen. Træningen startes op senest 5 hverdage efter 1. kontakt mellem leverandøren og borgeren. Der udarbejdes mål for træningen i samarbejde med borgeren og forventningerne til træningen afstemmes. Såfremt der er stor uoverensstemmelse mellem borgerens forventning, visitators formulerede mål med træningen og terapeutens vurdering, kontaktes via advis i afdelingens fælles postkasse med angivelse af konkret visitator, for at afklare målsætningen. Der udarbejdes startstatus i Sundhed og Velfærds omsorgsjournalsystem. Træningens faglige indhold planlægges af terapeuten, således at målet opnås effektivt og hensigtsmæssigt. Der foretages løbende dokumentation af forløbet i Sundhed og Velfærds omsorgsjournalsystem med specielt fokus på ændringer i funktionsniveau, opnåelse af delmål eller eventuelle ændringer af slutmål. Når træningen afsluttes, udarbejdes slutstatus med afsæt i de opstillede mål for træningen, og der sendes advis til s fælles advismodtagelse med angivelse af konkret visita- 3. SERVICELOVENS 86 STK. 2, VEDLIGE- modtager advis i den fælles postkasse vedr. afslutning af borger og vurderer på baggrund heraf, om de opstillede mål er opnået i rimelig grad, ligesom visitator foretager en ny vurdering af den samlede hjælp, således at denne er afstemt med borgerens aktuelle funktionsniveau. Der iværksættes kvalitetskontrol af den udførte træning via stikprøvekontrol med henblik på afklaring af den faglige kvalitet samt den brugeroplevede kvalitet af træningen. Der iværksættes kvantitativ kontrol i form af regelmæssige udtræk antal kontakter mellem terapeut og borger. Side 4/9

5 3. SUNDHEDSLOVENS 140, GENOPTRÆ- NING EFTER INDLÆGGELSE Leve verandører modtager genoptræningsplan (GOP) fra sygehus med angivelse af primært genoptræningsbehov. Visitator bevilger genoptræningspakke: neurologisk, ortopædkirurgisk, reumatologisk eller medicinsk iht. genoptræningsplanen samt en evt. tillægspakke. Bevilling sendes til borger indenfor 5 hverdage. For borgere omfattet af frit valg blandt Brønderslev Kommunes godkendte private leverandører (borgere med genoptræningsbehov af skulder eller ryg bevilget efter sundhedslovens 140), medsendes liste over godkendte private leverandører, samt information om mulighed for valg af leverandør i andre kommuner. For borgere, som ikke er omfattet af frit valg af godkendt privat leverandør, medsendes udelukkende information om mulighed for valg af leverandør i andre kommuner. Indsatsen er 140 og bestilles hos den kommunale leverandør på bevillingstidspunkt via Sundhed og Velfærds omsorgsjournalsystem. Ved valg af en af de godkendte private leverandører bestilles indsatsen ved modtagelse af startstatus fra valgt privat leverandør. Borgeren modtages ved kommunal leverandør via fordelingslisten i Sundhed og Velfærds omsorgsjournalsystem og registreres. Borger modtages i privat praksis via borgers egen henvendelse til den valgte klinik. Borgere med kategori 1 genoptræning jf. GOP en skal som hovedregel være kontaktet og opstartet indenfor 5 hverdage efter modtagelse af bestilling. Borgere med kategori 2 genoptræning jf. GOP en skal som hovedregel være kontaktet efter 5 dage fra modtagelse af bestillingen og skal være opstartet senest 10 hverdage efter bestillingen. Ved de private leverandører er det borger selv, der skal rette henvendelse til leverandøren for aftale om opstartstidspunkt. Borgeren undersøges, der udarbejdes mål for genoptræningen i samarbejde med borgeren og med udgangspunkt i GOP, hvor forventningerne til genoptræningen afstemmes. Kommunal leverandør udarbejder startstatus i Sundhed og Velfærds omsorgsjournalsystem med mål for den opstartede genoptræning. Privat leverandør udarbejder startstatus og fremsender kopi til kommunen som korrespondance til Sundhed og Velfærds omsorgsjournalsystem. Genoptræningens faglige indhold planlægges af leverandør, således at opstillede mål opnås effektivt og hensigtsmæssigt og med udgangspunkt i de godkendte pakker-indsatser. kontaktes via advis til udvalgt advispostkasse, eller via korrespondance fra privat leverandør, såfremt der er stor uoverensstemmelse mellem borgeres forventning, genoptræningsplanens indhold og ergo- eller fysioterapeutens vurdering. Der foretages løbende dokumentation af forløbet i Sundhed og Velfærds omsorgsjournalsystem med specielt fokus på ændringer i funktionsniveau, opnåelse af delmål eller eventuelle ændringer af slutmål. Privat leverandør dokumenterer i eget journalføringssystem. Når genoptræningen afsluttes udarbejdes slutstatus med fokus på de opstillede mål for genoptræningen. Der sendes advis til udvalgt advispostkasse vedr.slutstatus eller korrespondance fra privat leverandør, samt for begges vedkommende epikrise til borgerens egen læge. modtager i udvalgte advisbokse, advis fra kommunal leverandør vedr. afslutning af borgers genoptræningsforløb. Fra privat leverandør modtages korrespondance, som også indeholder slutstatus. Visitator vurderer, om de opstillede mål er nået i rimelig grad, ligesom visitator foretager en vurdering af, hvorvidt den samlede bevilgede hjælp stemmer overens med det aktuelle funktionsniveau. Vurderes det at der er uoverensstemmelse mellem det aktuelle funktionsniveau og den samlede bevilgede hjælp, så sender visitator advis til advisboks tilhørende det konkrete visitatorteam mhp. revurdering af hjælpen. Der iværksættes kvalitetskontrol af den udførte genoptræning via stikprøvekontrol med henblik på afklaring af den faglige kvalitet samt den brugeroplevede kvalitet af træningen. Side 5/9

6 4. DETALJER I FORBINDELSE MED OPGAVE- FORDELINGEN SUL 140 Kommunen modtager en genoptræningsplan fra sygehuset, overvejende elektronisk, men papirform forekommer fra private hospitaler. Der er fra det konkrete sygehus vurderet, hvorvidt der er tale om et basalt eller avanceret genoptræningsbehov, specialiseret rehabilitering eller specialiseret genoptræning. Endvidere skal det være angivet, hvorvidt den konkrete borger vurderes til at være kategori 1 eller 2, hvilket angiver den vejledende tidsfrist for påbegyndelse af genoptræningen. Med afsæt i sygehusets vurdering i forhold til basal eller avanceret almen genoptræning bevilger visitator, indenfor 5 hverdage efter modtagelse af GOP, et genoptræningsforløb i enten kommunalt eller privat regi. Med udgangspunkt i diagnoseudløsende behov for genoptræning angivet i GOP, bestilles den relevante genoptræningspakke i enten kommunalt eller privat regi. Der kan bevilges neurologisk pakke, reumatologisk pakke, ortopædkirurgisk pakke eller medicinsk pakke og alle på enten basalt eller avanceret niveau. I særlige tilfælde kan visitator bevillige en tillægspakke jævnfør kvalitetsstandarden (psykisk eller neurologisk overbygning). Ved specialiseret genoptræning foretages udelukkende registrering og dokumentation af modtagelse af GOP, da sygehuset leverer indsatsen. Ved modtagelse af GOP, som er enten ufuldstændigt eller mangelfuldt udfyldt, retter visitator henvendelse til den konkrete afsender for fremsendelse af ny GOP eller for uddybning af GOP s indhold. Bevilling sendes til borger elektronisk og indeholder angivelse af, hvordan borger kommer i gang med sit genoptræningsforløb. Bevillingen indeholder også information om borgers mulighed for at vælge enden kommunes egne kommunale genoptræningstilbud, såfrem kapacitet tillader det i den ønskede kommune. 5.1 KATEGORI 1: Ved bevilling af genoptræning ved kommunal leverandør, anvender en fordelingsliste i Sundhed og Velfærds omsorgsjournalsystem, hvorfra den kommunale træningsafdeling modtager borgeren. Senest 5 hverdage herefter skal borger både være kontaktet og opstartet i sit genoptræningsforløb. Ved eventuelle afvigelser herfra, skal det tydeligt fremgå af sagen, hvad årsagen til afvigelsen er og skal kontaktes, hvis det drejer sig om kapacitetsmangel. Herefter tager stilling til, hvorvidt borgeren skal modtage sit genoptræningstilbud i privat regi i stedet. Ved bevilling af genoptræning ved privat leverandør, anvender en fordelingsliste, hvorfra borger fjernes igen, når modtager startstatus fra den godkendte private leverandør, som borger har valgt. Visitator sender bevilling til borger, indeholdende data og kontaktoplysninger på mulige private leverandører. Borger skal selv rette henvendelse til den valgte klinik for aftale om opstartstidspunkt. Efter opstart af genoptræning på klinik udfærdiger den udførende terapeut startstatus, som modtages i som korrespondance. Herefter angives leverandør på indsatsen i Sundhed og Velfærds omsorgsjournalsystem. Indsatsen bevilges og bestilles. Borgeren tages af fordelingslisten privat praksis. Side 6/9

7 5.2 KATEGORI 2: Ved bevilling af genoptræning ved kommunal leverandør anvender en fordelingsliste i Sundhed og Velfærds omsorgsjournalsystem, hvorfra den kommunale træningsafdeling modtager borgeren. Senest 5 hverdage herefter skal borger være kontaktet for aftale om konkret opstartstidspunkt, som skal være senest 10 hverdage efter modtagelsen af borgeren via fordelingslisten. Ved eventuelle afvigelser herfra skal det tydeligt fremgå af sagen, hvad årsagen til afvigelsen er, og skal kontaktes, hvis det drejer sig om kapacitetsmangel. Herefter tager stilling til, hvorvidt borgeren skal modtage sit genoptræningstilbud i privat regi i stedet. Ved bevilling af genoptræning ved privat leverandør, anvender en fordelingsliste, hvorfra borger fjernes igen, når modtager startstatus fra den godkendte private leverandør, som borger har valgt. Visitator sender bevilling til borger, indeholdende data og kontaktoplysninger på mulige private leverandører. Borger skal selv rette henvendelse til den valgte klinik for aftale om opstartstidspunkt. Efter opstart af genoptræning på klinik udfærdiger den udførende terapeut startstatus, som modtages i som korrespondance. Herefter angives leverandør på indsatsen i Sundhed og Velfærds omsorgsjournalsystem. Indsatsen bevilges og bestilles. Borgeren tages af fordelingslisten privat praksis. Den udførende ergo- eller fysioterapeut undersøger borgeren, der sættes med udgangspunkt i GOP og undersøgelsen, mål for genoptræningen og eventuelle delmål i samarbejde med borgeren, hvor forventningerne til genoptræningen afstemmes. Den udførende terapeut udarbejder startstatus i Sundhed og Velfærds omsorgsjournalsystem eller i den private leverandørs eget journalføringssystem. Genoptræningens faglige indhold planlægges af udførende terapeut i henhold til de gældende pakkebeskrivelser og kvalitetsstandarder, som tager udgangspunkt i gældende kliniske retningslinier eller interne instrukser således at målet opnås mest effektivt og hensigtsmæssigt og ud fra evidensbaserede genoptræningsmetoder. kontaktes af leverandøren via advis til udvalgt postkasse på genoptræningsområdet eller via korrespondance fra privat leverandør, såfremt der er stor uoverensstemmelse mellem borgers forventning, genoptræningsplanens indhold og ergo- eller fysioterapeutens vurdering. Der foretages løbende dokumentation af forløbet ved den kommunale leverandør i Sundhed og Velfærds omsorgsjournalsystem med specielt fokus på ændringer i funktionsniveau, opnåelse af delmål eller eventuelle ændringer af slutmål. Ved godkendt privat leverandør foretages løbende dokumentation effekt journalføringssystem. Når genoptræningen afsluttes udarbejdes slutstatus med fokus på de opstillede mål for genoptræningen. Der sendes fra kommunal leverandør advis til visitationens udvalgte postkasse på genoptræningsområdet vedrørende afslutningen samt slutstatus/epikrise til borgerens egen læge. Ved privat leverandør fremsendes slutstatus til via korrespondance til Sundhed og Velfærds omsorgsjournalsystem samt slutstatus/epikrise til borgers egen læge. Når modtager en besked om afslutning af genoptræningsforløb fra leverandør følges der op på borgers samlede sag. Visitator vurderer, om de opstillede mål er nået i rimelig grad, ligesom visitator foretager en vurdering af, hvorvidt den samlede bevilgede hjælp stemmer overens med det aktuelle funktionsniveau. Vurderes det at der er uoverensstemmelse mellem det aktuelle funktionsniveau og den samlede bevilgede hjælp, så sender visitator advis til advisboks tilhørende det konkrete visitatorteam mhp. revurdering af hjælpen. Side 7/9

8 Borger har mulighed for at få bevilget kørsel til genoptræning, såfremt funktionsnedsættelsen gør at borger ikke er i stand til at transportere sig selv eller i tilfælde, hvor der fra lægelig side er angivet kørselsforbud. Arbejdsgangene i forhold til dette er beskrevet særskilt på kørselsområdet i Brønderslev Kommune. 5. KONTROL OG EVALUERING Der udføres løbende kvalitetskontrol af den udførte genoptræning ved stikprøvekontrol af med fokus på brug af fagligt anerkendte metoder, den brugeroplevede kvalitet af træningen, den organisatoriske kvalitet i forhold til overholdelse af svarfrister, genoptræningsforløbets udstrækning, leverede timer, den generelle planlægning af genoptræningen samt effekten her af. Endvidere føres der løbende kvantitativ kontrol i form af opfølgning på det gennemsnitlige antal genoptræningskontakter samt varighed af disse. 6. GENERELLE FORHOLD 6.1 BEVILLING AF 86 TRÆNING EFTER 140 GEN- OPTRÆNING Hvis borgeren efter afsluttet genoptræning iht. sundhedslovens 140 oplever et behov for vedligeholdende træning i forbindelse med en generel funktionsnedsættelse, kan borger henvises til at søge træning iht. servicelovens 86. Dette sker ved at borger retter henvendelse til visitator som på baggrund af et hjemmebesøg tager stilling til eventuel bevilling. Udførende ergo- og fysioterapeuter kan ikke søge på vegne af borgeren, men det kan af slutstatus fremgå, at terapeuten anbefaler videre træning som eventuelt kan tilgodeses ved bevilling af træning i henhold til sundhedslovens BEVILLING AF NYE TRÆNINGSFORLØB EFTER KORT TID Hvis borgeren henvender sig til visitationen med ønske om et nyt træningsforløb kort tid efter afslutning af et andet forløb, skal det sikres, at borgeren har fulgt de anbefalinger, som fremgår af slutstatus f.eks. anbefaling om selvtræning, øvelser, motion osv. Hvis dette ikke er sket henvises borgeren til at prøve dette først, før der kan foretages en ny bevilling. 6.3 AFSLUTNING AF TRÆNINGSFORLØB VED GEN- TAGNE AFBUD ELLER FRAVÆR Ved opstart af genoptræning iht. sundhedslovens 140 efter modtagelse af en bevilling, kan genoptræningsforløbet afsluttes inden målet er nået, såfremt borger er fraværende i mere end 14 dage (f.eks. ved indlæggelse eller prioritering af ferie og rejser). Ved indlæggelse forventes det, at borgeren ved udskrivelse får en ny genoptræningsplan på baggrund af det aktuelle funktionsniveau. Side 8/9

9 Ved gentagne afbud, på grund af manglende motivation, prioritering af andre ting, forglemmelser eller lignende afsluttes forløbet. Borgeren henvises til at kontakte egen læge såfremt træningen ønskes genoptaget. Side 9/9

KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET

KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET 2013 KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET Kvalitetsmål og vejledning på træningsområdet I forbindelse med de udarbejdede kvalitetsstandarder på træningsområde, er der som underliggende dokument

Læs mere

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier Kvalitetsstandard Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Indhold 1 INDLEDNING 2 2 GODKENDELSE 2 2.1 HVAD KAN DER SØGES GODKENDELSE TIL 2 2.2 GODKENDELSESFORM OG BINDINGSPERIODE 2

Indhold 1 INDLEDNING 2 2 GODKENDELSE 2 2.1 HVAD KAN DER SØGES GODKENDELSE TIL 2 2.2 GODKENDELSESFORM OG BINDINGSPERIODE 2 Indhold 1 INDLEDNING 2 2 GODKENDELSE 2 2.1 HVAD KAN DER SØGES GODKENDELSE TIL 2 2.2 GODKENDELSESFORM OG BINDINGSPERIODE 2 2.3 KONTRAKTGRUNDLAG OG AFTALEPERIODE 3 2.4 ÆNDRINGER OG OPDATERINGER AF SERVICENIVEAU

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

Genoptræning efter hospitalsophold

Genoptræning efter hospitalsophold Kvalitetsstandard Sundhedslovens 140 Genoptræning efter hospitalsophold 1 Kommunal genoptræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Formålet er, at Tønder Kommune kan tilrettelægge og tilbyde borgerne sammenhængende

Læs mere

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kvalitetsstandard sundhedslovens 140

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kvalitetsstandard sundhedslovens 140 Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus Kvalitetsstandard sundhedslovens 140 Indhold Hvem kan få genoptræning?... 3 Hvordan får du genoptræning?... 3 Hvornår igangsættes genoptræningen?... 3 Hvad

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Kvalitetsstandard for genoptræning Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 25.03 2015 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Plejehjemsprocedure Procedure ved indflytning

Plejehjemsprocedure Procedure ved indflytning Plejehjemsprocedure Procedure ved indflytning Personalet på afdelingen informerer terapeuterne på plejehjemmene om nye indflytninger ved at informere mundtligt eller via mail til Fællespostkassen. Fysioterapeuten

Læs mere

Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune

Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune Lovgrundlag Målgruppe: Ansøgningsprocedure Tildelingsprocedure Servicemål Varighed af tilbuddet Kriterier for deltagelse Økonomi for borger Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service & Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.)

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Myndighedshuset Visitationen Støtte & Omsorg Lindholm Brygge 31 9400 Nørresundby Tlf:

Læs mere

Vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2

Vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2 Vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Indholdsfortegnelse Hvem kan få hjælp til Vedligeholdelsestræning? 3 Hvad er målet med Vedligeholdelsestræningen? 3 Hvad kan du forvente i forhold til tildelingen

Læs mere

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 27. juni 2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2014-3805 Delpolitik PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner Baggrund Der sker i disse år en omstilling i sundhedsvæsenet

Læs mere

Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016

Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016 Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag Lovgrundlaget for bevilling af genoptræning og vedligeholdende træning findes i lov om Social Service 86 og stk. 2.

Læs mere

DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl

DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl Visitation i pakker. Fra ydelse til pakkeløsning Side 2 Antallet af pakker Side 2

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse

Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lov om Sundhedsloven 140 Ydelseskatalog for genoptræning efter udskrivning fra sygehus Indledning og formål Ydelseskatalog er et arbejdsredskab

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx Kvalitetsstandard Akutpladser Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelse En intensiv og målrettet sygepleje- og omsorgsindsats til borgere, der har brug for en skærpet og forhøjet indsats i forhold

Læs mere

Udfordringer med vurderingen af patienter til specialiseringsniveauet rehabilitering på specialiseret niveau

Udfordringer med vurderingen af patienter til specialiseringsniveauet rehabilitering på specialiseret niveau Udfordringer med vurderingen af patienter til specialiseringsniveauet rehabilitering på specialiseret niveau Ved udviklingsansvarlig fysioterapeut Camilla Biering Lundquist, Hammel Neurocenter Plan Specialiseringsniveau

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Statusopfølgning - Rapport. Frit leverandørvalg ortopædkirurgisk genoptræning Januar 2015

Statusopfølgning - Rapport. Frit leverandørvalg ortopædkirurgisk genoptræning Januar 2015 Statusopfølgning - Rapport Frit leverandørvalg 2013 2014 - ortopædkirurgisk genoptræning Januar 2015 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Formålet med statusopfølgningen...3 1.2 Baggrund for statusopfølgningen...3

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker indsatsen 3. Hvad er formålet med indsatsen 4. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår

Læs mere

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Indlæggelsesforløb

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Hjælp i hjemmet og andre ydelser på ældre- og sundhedsområdet

Hjælp i hjemmet og andre ydelser på ældre- og sundhedsområdet Servicedeklaration 2015 Hjælp i hjemmet og andre ydelser på ældre- og sundhedsområdet Indhold 1. Forord 3 2. Næstved Kommunes ældrepolitik 3 3. Næstved Kommunes vision og værdigrundlag 3 4. Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden.

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15.december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.5.1 DAGHJEM Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering, der har

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af befordring og befordringsgodtgørelse ved genoptræning efter Sundhedslovens 140. Odsherred Kommune.

Kvalitetsstandard for tildeling af befordring og befordringsgodtgørelse ved genoptræning efter Sundhedslovens 140. Odsherred Kommune. Kvalitetsstandard for tildeling af befordring og befordringsgodtgørelse ved genoptræning efter Sundhedslovens 140 Odsherred Kommune Maj 2012 Udkast ver. 0.6 1 Om ordningen 1.1 Lovgrundlag for ydelsen 170-174

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune Standardens indhold 1. Rammer 2. Visitation og tildeling 3. Indhold 4. Udførelsen 1. Rammer

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Oversigt over spørgsmål og svar til udbud af Hjemmepleje i Stevns Kommune

Oversigt over spørgsmål og svar til udbud af Hjemmepleje i Stevns Kommune Oversigt over spørgsmål og svar til udbud af Hjemmepleje i Stevns Kommune Skema opdateret den 13.4.2015 Nummer på spørgsmål/ oplysning Dato for besvarel se Spørgsmål 1 13.5 Rammeaftale: 2 Formål og omfang

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på

Læs mere

Vedligeholdelsestræning og genoptræning

Vedligeholdelsestræning og genoptræning Vedligeholdelsestræning og genoptræning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 18. december 2008 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1. Formål

Læs mere

Fordele ved tværfaglig udredning og genoptræningsplan. Tværfaglighed og tværsektoriel kommunikation

Fordele ved tværfaglig udredning og genoptræningsplan. Tværfaglighed og tværsektoriel kommunikation Fordele ved tværfaglig udredning og genoptræningsplan Tværfaglighed og tværsektoriel kommunikation Styrke samarbejde på tværs af sektorer Ønske om et samarbejde med kommunale samarbejdspartnere for at

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

HÅNDBOG REHABILITERINGSINDSATSEN BRØNDERSLEV KOMMUNE. Oktober 2015

HÅNDBOG REHABILITERINGSINDSATSEN BRØNDERSLEV KOMMUNE. Oktober 2015 HÅNDBOG REHABILITERINGSINDSATSEN I BRØNDERSLEV KOMMUNE Oktober 2015 INDHOLD 1 FORORD... 1 1.1 OM REHABILITERING I BRØNDERSLEV KOMMUNE... 1 1.2 ÆNDRING AF SERVICELOVEN... 1 1.3 HÅNDBOGEN RAMME, REDSKAB

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

N OT AT. Få bedre styr på hjemmesygeplejen kom godt i gang

N OT AT. Få bedre styr på hjemmesygeplejen kom godt i gang N OT AT Få bedre styr på hjemmesygeplejen kom godt i gang Kommunerne har gennem de senere år oplevet et kontinuerligt pres på den kommunale hjemmesygepleje. Der er både tale om, at der kommer flere kendte

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Træning og Aktivitet Gruppe 3. 7. og 13. april 2015

Uanmeldt tilsyn Træning og Aktivitet Gruppe 3. 7. og 13. april 2015 Uanmeldt tilsyn Træning og Aktivitet Gruppe 3 7. og 13. april 2015 2 Indledning... 3 Tilsynets gennemførelse... 3 Resumé... 4 Afrapportering af fokusområder... 4 Genoptræning efter servicelovens 86,1...

Læs mere

Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15

Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15 Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15 Erhvervet hjerneskade Horsens Kommunes indsatser Fysioterapi Ergoterapi Specialrådgivning (Tale høre syn) Informations-

Læs mere

Lov om social service 3, 4, 10 og 12 Lov om retssikkerhed og administration 5, 6, 10, 15 og 16

Lov om social service 3, 4, 10 og 12 Lov om retssikkerhed og administration 5, 6, 10, 15 og 16 Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 3, 4, 10 og 12 Lov om retssikkerhed og administration 5, 6, 10, 15 og 16 visitation er at sikre korrekt sagsbehandling efter ansøgning at sikre vurdering

Læs mere

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for administration NOTAT Til Økonomiforvaltningen Status på fokuspunkterne for forvaltningens arbejde for bedre sagsbehandling mv. Baggrund Sundheds-

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2016 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Undersøgelse og Vurdering

Undersøgelse og Vurdering Undersøgelse og Vurdering gruppe Voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne med ønske om vurdering af behovet for fysioterapeutisk/ergoterapeutisk behandling. En vurdering af

Læs mere

Godkendelsesmateriale. Træning

Godkendelsesmateriale. Træning Godkendelsesmateriale Træning 1. Indledning... 3 2. Godkendelsesprocedure... 3 2.1. Hvad kan der søges godkendelse til... 3 2.2. Godkendelsesform og bindingsperiode... 4 2.3. Kontraktgrundlag og aftaleperiode...

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 2 2 GODKENDELSE 2

Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 2 2 GODKENDELSE 2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 2 2 GODKENDELSE 2 2.1 HVAD KAN DER SØGES GODKENDELSE TIL 2 2.2 GODKENDELSESFORM OG BINDINGSPERIODE 2 2.3 KONTRAKTGRUNDLAG OG AFTALEPERIODE 3 2.4 ÆNDRINGER OG OPDATERINGER

Læs mere

Samarbejdsaftale om fremskudt visitation til borgere med svære sindslidelser fra Hjørring Kommune indlagt på Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Samarbejdsaftale om fremskudt visitation til borgere med svære sindslidelser fra Hjørring Kommune indlagt på Brønderslev Psykiatriske Sygehus Samarbejdsaftale om fremskudt visitation til borgere med svære sindslidelser fra Hjørring Kommune indlagt på Brønderslev Psykiatriske Sygehus (Offentliggjort d. 14. juni 2011) Side 1 af 11 Baggrund for

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Rudersdal kommune 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 3 Indhold... 3 Ældrepolitik... 4 Bevilling af hjælp...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud

Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 20 Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud Sundhedsloven 140a 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder vederlagsfri fysioterapi til svært

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hvad er målet? Hvad er hjemmesygepleje? Målet er, at fremme sundhed, forebygge sygdom, og bidrage til at du får en sammenhængende pleje, og det bedst mulige sygdomsforløb.

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende Hjælpemiddelområdet

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende Hjælpemiddelområdet Regionssekretariatet 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende Hjælpemiddelområdet 1.0 Indledning I henhold til Sundhedslovens 205 skal der indgås sundhedsaftaler

Læs mere

Genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus. Ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen

Genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus. Ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen Genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus Ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen Velkommen Præsentation Hvorfor er vi her? Dagens program Væsentligste ændringer/sum

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Hvad er vedligeholdelsestræning?

Hvad er vedligeholdelsestræning? Vedligeholdelsestræning til børn. Kvalitetsstandard 2010 Forældre kan få deres barn visiteret til vedligeholdelses-træning. Det kræver, at barnet har brug for fysisk træning for at vedligeholde eller forebygge

Læs mere

I dette nummer: ederlagsfri fysioterapi er blevet en kommunal opgave

I dette nummer: ederlagsfri fysioterapi er blevet en kommunal opgave N Y H ED S B RE V TIL PRAKTISERENDE LÆGER I dette nummer: Vederlagsfri fysioterapi Træningstilbud i Hjørring Kommune Hvornår er et barn rask nok til at komme i skole? Hjørring Kommune søger praksiskonsulent

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Det gode genoptræningsforløb Når borgeren er udskrivningsklar, gør hospitalet følgende: Vurderer, om borgeren har behov for en genoptræningsplan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNEL. Indledning SIDE 4. Fremtidens Hjemmehjælp SIDE 6. Rehabilitering eller hje SIDE 13. Tværfagligt samarbejde SIDE 18 SIDE 2

INDHOLDSFORTEGNEL. Indledning SIDE 4. Fremtidens Hjemmehjælp SIDE 6. Rehabilitering eller hje SIDE 13. Tværfagligt samarbejde SIDE 18 SIDE 2 HÅNDBOG Rehabilitering eller hje SIDE 13 INDHOLDSFORTEGNEL Indledning SIDE 4 Fremtidens Hjemmehjælp SIDE 6 Tværfagligt samarbejde SIDE 18 SIDE 2 SE Forløb SIDE 30 Organisering og implementering SIDE 36

Læs mere

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140 KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140 Brøndby Kommune 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus... 5 2. Hvem kan få genoptræning?... 5

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye bekendtgørelse og

Læs mere

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2013 Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentret er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp til at genvinde funktionsevnen.

Læs mere

Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007.

Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007. Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007. Indhold : 1. Kort om projektet. 2. Konklusion 3. Målopfyldelse, skematisk 4. Beskrivelse af forløbet 5. Evaluering af indsatsen på plejecentrene og i

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86

Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86 Punkt 6. Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86 2015-023300 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at den reviderede kvalitetsstandard

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Aktiv hver dag. Træning i hjemmet

Aktiv hver dag. Træning i hjemmet Aktiv hver dag Træning i hjemmet Rudersdal Kommune ønsker, du kan leve livet på dine egne betingelser så længe som muligt. I denne pjece kan du læse om, hvordan du med hjælp fra Aktiv hver dag måske igen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Område Lovgrundlag Social afdelingen Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social Service 86 stk. 1:

Læs mere

Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet. - Et pilotprojekt

Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet. - Et pilotprojekt Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet - Et pilotprojekt Center for Kvalitet m.fl., marts 2014 Rapport Fra pilotprojektet: Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet

Læs mere

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 1 Indhold Ældre og handicapegnet bolig....3 Omsorgsbolig...5 Plejebolig...8 Skærmede boliger / demensboliger....11 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning 1/15 Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven Sundhedsloven

Læs mere