D H F s T R Æ N E R U D D A N N E L S E. Fysisk træning. Ungdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D H F s T R Æ N E R U D D A N N E L S E. Fysisk træning. Ungdom"

Transkript

1 D H F s T R Æ N E R U D D A N N E L S E Fysisk træning Ungdom

2 Indhold Udgiver Dansk Håndbold Forbund Faglig bearbejdelse Ulrik Jørgensen Anders Poulsen Benny Nielsen Klaus Larsen Martin Christiansen Niels Erichsen Winnie Dahl Søren Simonsen Pædagogisk bearbejdelse DHF s konsulentafdeling Salg og distribution Dansk Håndbold Forbund Konsulentafdelingen Østerøvej Nyborg Tlf Layout og tryk Communikanten, Odense. udgave,. oplag 2006 Læs mere om DHF s kursustilbud til trænere, ledere og dommere på Indledning... 3 Målgruppens forskellighed... 3 Børne- og ungdoms fysiologi... 4 Pubertetens betydning for fysisk træning... 4 Højdetilvækst... 4 Kropssammensætning... 5 Kredsløb... 6 Fysisk træning i. børne- og ungdomsårene... 7 Fysisk træning for ungdomsspillere... 7 Koordinations- og motorisk træning... 7 Styrketræning... 8 Springtræning... 8 Konditionstræning... 9 Bevægelighedstræning... 9 Koordinations og motorisk træning... 9 Den praktiske træning... 0 Koordinationsøvelser med bold... 0 Koordinationsøvelser uden bold... 0 Styrketræning... Øvelser til styrketræning med egen kropsvægt... Springtræning... 2 Konditionstræning... 7 Øvelser til konditionstræning... 7 Træningsplanlægning... 8 Planlægning af fysisk træning - hvor meget og hvornår?... 8 Afrunding... 9

3 Indledning Fysisk træning af børn og unge bør altid tage udgangspunkt i den enkelte, da udviklingen i vækst og modenhed er afgørende for, hvordan man kan og skal træne. Fysisk træning ungdom tager udgangspunkt i betydningen af børn og unges vækst i forhold til en god og udbytterig fysisk håndboldtræning. Dette skal give kursisten baggrundsviden om hvilken træning, der skal tilbydes børn og unge før, under og efter puberteten, hvad enten der trænes piger eller drenge. Den grundlæggende teori knyttes efterfølgende til forskellige former for fysisk træning og munder ud i en praktisk fremvisning af øvelser indenfor koordinationstræning, styrketræning, springtræning, konditionstræning og endelig bevægelighedstræning. Målgruppens. forskellighed Når man træner et drenge- eller pigehold, kan spillertruppen se meget forskellig ud i forhold til højde og drøjde. Enkelte spillere er måske allerede langt inde i puberteten, mens andre endnu ikke er kommet til den. Dette faktum giver enhver træner store udfordringer i forhold til at tilpasse den fysiske træning, så denne optimeres og giver maksimalt udbytte for den enkelte. Ud fra dette perspektiv kan man således ikke komme med præcise anvisninger for, hvordan man skal træne på det respektive alderstrin. Træningen skal baseres på den enkelte spillers individuelle fysiologiske udvikling. En anden problematik er også, hvilket niveau den enkelte spiller er på i forhold til at træne fysisk træning. Er spilleren nybegynder, eller har denne spillet i flere år og er vænnet til eksempelvis fysiske øvelser med løft. Dette skal der også tages højde for, når den fysiske træning implementeres. Mere om målgruppens forskellighed under motorisk træning. 3 Fysisk træning Ungdom

4 Børne- og ungdomsfysiologi Pubertetens.betydning. for.fysisk.træning Puberteten er en periode, hvor børn udvikler sig kraftigt på stort set alle tænkelige måder. I de fleste tilfælde indtræffer puberteten sig i 9 4 års alderen. Under puberteten sker der bl.a. en stor højdetilvækst, den psykologiske modning tager til, og endelig bliver drenge og piger til mænd og kvinder. Fokus i dette afsnit er rettet mod den fysiologiske udvikling indenfor følgende områder: Højde Kropssammensætning Kredsløb Alle tre områder har indflydelse på det udbytte, man kan få af fysisk træning, og selvfølgelig også hvilken form der er relevant at benytte. Højdetilvækst Højdetilvæksten i puberteten er den største siden spædbarnsstadiet. Indtil dette stadie er der faktisk ikke forskel på drenge og pigers vækstmønster. Når puberteten nås, indtræffer forskellen imidlertid, idet piger i puberteten har en maksimal væksthastighed på 8 0 cm/år og drenge på 0 5 cm/år. En anden betydelig forskel er tidspunktet, hvorpå man begynder pubertetsperioden. Generelt indtræder pigerne tidligst i puberteten. Figur på næste side viser, hvordan væksthastigheden kan se forskellig ud, afhængig af om man indtræder i henholdsvis tidlig, normal eller sen pubertet. Der er her tale om en generel kurve uden kønsforskelle. Fysisk træning Ungdom 4

5 Figur : Væksthastighed i puberteten I puberteten modnes knoglernes vækstzoner også. Denne modning svarer til den øvrige fysiologiske modning. Forsøg har vist, at den gennemsnitlige højdetilvækst i puberteten er 8 cm, hvorfor perioden må betegnes som en meget vigtig og følsom vækstperiode. Kropssammensætning Før puberteten er forøgelsen af muskelmasse identiske hos piger og drenge. Også på dette område er der forskel, når de to køn indtræder i puberteten. Pigernes muskeltilvækst dæmpes til fordel for en stigning i fedtvæv, hvorimod drengene har en øget tilvækst af den såkaldte fedtfrimasse, som er knogler og muskler. Denne fedtfrimasse forøges betydeligt gennem pubertetsårene. Figur 2 illustrerer forskellene. Figur 2: Kropssammensætning 5 Fysisk træning Ungdom

6 AEROB TRÆNING Form Model Intensitet Mængde Distance træning Restitutionsløb Puls min Hurtigt løb Puls min Fartleg Puls 40-Max min L. Int. 4/2 min Puls gentagelser Interval træning L. Int. 60/30 s. Puls gentagelser Interval træning Tabel : Aerob og anaerob træningsformer K. Int. 30/30 5/5 Puls 80-Max 5-45 gentagelser ANAEROB TRÆNING Anaerob effekt sek. / 4-5 min. Hurtighedstræning 5-5 / sek. Kredsløb Kredsløbets evne til at omsætte energi til bevægelser/arbejde ændres i løbet af puberteten og nogle få år herefter. Dette forekommer både i den aerobe og den anaerobe omsætning af energi. Max fart Max fart 4-0 gentagelser 8-20 gentagelser Aerob omsætning Den aerobe omsætning sker i tilfælde, hvor ilt er til stede. Altså ved lav moderat aktivitet. Den fysiologiske udvikling/vækst i hjerte, lunger, blodårer og muskler har en direkte indvirkning på kroppens evne til at bruge energien ved aerobe processer. Forsøg har vist, at udviklingen i evnen til at forbedre sit iltoptag fortsætter, indtil man for pigernes vedkommende bliver 3 4 år og drengene ved ca. 8 år, hvorefter et plateau fremkommer. Den kønsmæssige forskel opstår specielt på baggrund af drengenes større tilvækst i muskelmasse samt en større koncentration af hæmoglobin i blodet (blodets ilttransportør), som i begge tilfælde er en konsekvens af den fysiologiske udvikling i puberteten. Disse to faktorer er således med til, at forskellen på evnen til at optage og omsætte ilt bliver større kønnene imellem - vel at mærke til drengenes fordel. Anaereob omsætning Den anaerobe omsætning af energi er den, der forekommer uden brug af ilt. Altså ved et højt aktivitetsniveau. Det er denne form for aktivitet, man kun kan holde til i en forholdsvis begrænset periode. Kroppens evne til anaerob energiomsætning påvirkes ligeledes over tid, indtil et plateau fremkommer efter puberteten - nøjagtig som ved den aerobe omsætning. Denne større tolerance skyldes i høj grad den øgede muskelmasse, som begge køn opnår i puberteten. I dette tilfælde er det ligeledes drengene, der har den største fordel. (Mere om de to energiomsætninger i forhold til træning senere). Fysisk træning Ungdom

7 Fysisk træning i ungdomsårene Fysisk.træning.for. ungdomsspillere Dette afsnit omhandler de forskellige elementer af den fysiske træning. Hvordan og hvor meget kan man træne de respektive områder? Områder, der behandles i dette modul, er følgende: Koordinations- og motorisk træning Styrketræning Springtræning Konditionstræning Bevægelighedstræning Koordinations-.og. motorisk.træning Koordination kan defineres som evnen til at samordne kroppens bevægelser i forhold til hinanden og i forhold til omgivelserne. Koordinations- og motorisk træning er aldersrelateret. Således burde man kunne opstille præcise skemaer for, hvordan man skal træne i de enkelte alderstrin! Dette er desværre ikke tilfældet, da hvert enkelt barn har sit eget udviklingsmønster, og derfor rammer samme fysiologiske og psykologiske modenhedsstadie på forskellige alderstrin. Vægtningen af koordinations- og motorisk træning i ungdomsårene skal være stor - både før, under og efter puberteten. Den store opgave til træneren er i dette tilfælde at få tilpasset udfordringen til lige netop det niveau, de respektive spillere er på såvel fysisk som psykisk. Træning af koordination og motorik under puberteten kan give spillerne en ekstra udfordring, da den såkaldte lemmedaskerperiode opstår. Den store højdetilvækst på forholdsvis kort tid gør, at spillerne har svært ved at styre de nye kropsdimensioner. I denne periode, som kan vare op til 6 måneder, kan spilleren have svært ved at udføre selv nemme motoriske opgaver. Børn rammer samme fysiologiske og psykologiske modenhedsstadie på forskellige alderstrin 7 Fysisk træning Ungdom

8 Styrketræning Styrketræning er godt for børn og unge. Specielt set ud fra et skadesforebyggende perspektiv er denne form for træning aldeles relevant. Børn og unge har gennem en årrække trænet fysisk styrke, hvor belastningen har været egen kropsvægt. Dette er stadig en rigtig god ide. Den nyere forskning indenfor styrketræning for børn og unge har nu bevist, at træningen med frivægte ikke har den skadelige effekt på knogler og led, som man tidligere har troet. Det er dog en diskussion værd, om træningen med frivægte er relevant for børne- og ungdomsspillere i vores bredderækker. Med udgangspunkt i dette holdes fokus i dette materiale på den fysiske styrketræning baseret på egen kropsvægt. Hvis man som træner for ungdomselite ønsker at arbejde med styrketræning med frivægte anbefales det at søge yderligere viden om dette emne, hvilket man bl.a. kan gøre på Dansk Håndbold Forbunds divisionstræneruddannelse. Styrketræning udvikler såvel muskulaturen som motorikken, og fungerer dermed også skadesforebyggende Grupperefleksion Diskutér holdninger til styrketræning med egen kropsvægt kontra frivægte. Springtræning Springtræning kan have effekt på flere forskellige fysiologiske parametre. Den styrkemæssige gevinst, der er at hente ved springtræning, er dels musklens evne til at udvikle kraften hurtigere, og dels at musklen bliver stærkere. Ydermere er springtræning en god måde at kombinere styrke og koordination, da forskellige springserier ofte stiller krav til spillernes koordinationsevne. Springtræning er en stor belastning for muskulaturen. Specielt hvis man benytter den plyometriske træning, hvor man starter med et nedspring. Her kan belastningen være helt op til 0 x kropsvægt. Derfor skal man være meget forsigtig med springtræning på alle niveauer. Benytter man sig af springtræning er det vigtigt, at spillerne udfører øvelserne, mens de er friske, og at gentagelserne ikke er for mange. Teori omkring springtræning findes på tilvalgsmodul 4 Fysisk træning senior. Fysisk træning Ungdom

9 Konditionstræning Børn og unge kan forbedre den aerobe ydeevne via træning. Der er dog tale om forholdsvis små forbedringer hos børn, inden puberteten indtræder, hvilket jo stiller spørgsmålstegn ved, om man skal bruge så meget tid på denne form for træning. Med de fysiologiske ændringer in mente kan konditionstræningen med fordel implementeres hos unge, som befinder sig i og efter puberteten. Mht. den anaerobe ydeevne, eksisterer der i dag for lidt dokumenteret forskning til, at man kan udtale sig præcis om udbyttet af træning før, under og efter puberteten. Som tidligere nævnt bevirker den øgede muskeltilvækst dog, at denne form for træning har en effekt i perioden efter puberteten. Det tilrådes i denne periode, at man sørger for at udspænde de muskler, der benyttes meget. Desuden skal udstrækningen foregå ved statiske træk, hvor musklen strækkes ud over normallængden og holdes i sekunder. De hyppigst belastede muskelgrupper gennemgås i den praktiske lektion. Udstrækningen skal foregå ved statiske træk Gruppediskussion:. Hvordan skal de enkelte dele af den fysiske træning vægtes i træningen? Tag forbehold for alder og niveau. Bevægelighedstræning I perioder med hurtig vækst vil fleksibiliteten i musklerne være relativt mindre, hvilket øger risikoen for skader. Både under og efter puberteten har spillere brug for udstrækningsøvelser for at mindske skadesrisikoen, samt for at bevare den fleksibilitet der er nødvendig for at udføre bestemte bevægelser. Udstrækning kan udføres på mange måder. 9 Fysisk træning Ungdom

10 Den praktiske træning Koordinations-.og. motorisk.træning En rig bevægelseserfaring udvikler en motorisk intelligens, som forbedrer den motoriske indlæringsevne. Derfor er alsidigheden i øvelserne og dermed den konstante udfordring til spillernes koordination og motorik meget vigtig. (Basismodul 4 Fysisk træning indeholder supplerende øvelser til koordinations- og motorisk træning). Koordinationsøvelser. med.bold To.spillere.sammen. om.to.bolde (De to spillere afleverer hver sin bold samtidigt). Alm. afleveringer med højre / venstre hånd Studsafleveringer Afleveringer mellem benene Afleveringer bag om ryggen Afleveringer hen over hovedet på sig selv Gribning med en hånd osv Koordinationsøvelser. uden.bold (Nogle af øvelserne træner både koordination og styrke). Koordination af arme- og benbevægelse kan udføres i alle mulige variationer. Alternativ træning i form af aerobics og step er fremragende koordinationstræning. Fysisk træning Ungdom 0

11 Styrketræning Har du med spillere at gøre, som ikke tidligere har brugt styrketræning, er det vigtigt at starte med øvelser, som styrker kropsstammen, dvs. mave og ryg. Start denne træning med øvelser, der tager udgangspunkt i egen kropsvægt. Som nævnt tidligere er der stor forskel på spillerens fysiske udgangspunkt. Det er derfor nødvendigt, at man som træner finder frem til den rette dosering for hver enkelt spiller, for at træningen kan have den bedste effekt hos alle spillere. Øvelser til styrketræning med egen kropsvægt Træning af kropsstammen. Øvelserne er eksempler på individuelle øvelser, parøvelser og lege, som træner de store muskelgrupper Fysisk træning Ungdom

12 Maseleg: To jævnbyrdige hold på en bane af ca. 2 x 5 m. Legen går ud på at skubbe det andet holds spillere ud over side- eller baglinie. Husk at have klare regler for, hvornår man er ude (ex. begge fødder). Når et hold har mistet alle spillere, er det modsatte hold vindere. Kan laves i flere varianter. Med konge på hvert hold. Når kongen skubbes ud, tæller dette ekstra point. (Kongen er hemmelig). Legen kan udføres hinkende eller på alle fire. Regel: Armene skal være over kors. Spillerne skal hoppe. Springtræning Springtræning er opdelt i følgende niveauer: Niveau : Spring på gulvet Niveau 2: Nedspring fra plint. (formel træning) Niveau 3: Nedspring fra plint. (funktionel træning) For alle tre niveauer gælder det, at man ikke skal belaste spillere med mere end ca. 24 spring pr. træning. Ex 6 spring i en serie. Serien gentages 4 gange med en pæn pause (-2 min.) mellem hver serie. Husk at øvelserne på niveau 2 og 3 giver hårde belastninger for benene. Træn.derfor.altid.disse. øvelser,.mens.spillerne.er.friske. Fysisk træning Ungdom

13 Niveau. Fokus skal i første omgang rettes mod den tekniske udførelse. Springene skal udføres med god balance og rytme. Herefter skal fokus rettes mod at udføre springene med så kort en kontakttid på gulvet som muligt. Når spillerne kan udføre springserier med god balance og kort kontakttid, kan man gå videre til niveau 2, hvor kropsvægten skal bremses fra et nedspring fra f.eks. en plint. Afsæt med samlede ben, landing til sprint Afsæt med venstre ben, landing med venstre ben, afsæt på venstre ben, landing på højre ben, afsæt på højre ben, landing på samlede ben 3 Fysisk træning Ungdom

14 Niveau.2: Springtræningen udføres med drop fra plint. Når man træner denne form for springtræning (plyometrisk træning) belastes benene meget. Sørg derfor for, at spillerne er friske og benytter den korrekte teknik i landingerne, således at træningen får det rette udbytte. Også på niveau 2 er det vigtigt, at spillerne kan udføre springene i god balance, før der fokuseres på, at kontakttiden på gulvet forkortes mest muligt. Drop fra plint, landing på et ben, find balancen Fysisk træning Ungdom 4

15 Drop fra plint, landing på samlede ben, kraftigt afsæt med samlede ben Stå på et ben på plint, afsæt på et ben, landing med samlede ben 5 Fysisk træning Ungdom

16 Niveau.3. Når spillerne er fortrolige med at springe på en plint, kan bolden tages med. Husk at holde fokus på balance og korrekt landing. Træningsforslag: Brug evt. en plint, når målvogterne varmes målmand op. Spillerne springer på plinten og afvikler skud mod mål. På denne måde får hver spiller 5 20 nedspring, hvilket er et fint antal i løbet af en træningstime. Tilløb med bold, afsæt på et ben, landing med samme ben på plint, afsæt på plint samt skud på mål Fysisk træning Ungdom

17 Konditionstræning Konditionstræningen bør være en integreret del af hele træningspasset, således at øvelserne stiller udfordrende krav til bevægelse og intensitet. Dvs. funktionel konditionstræning. Husk konditionstræning med bold er sjovere end konditionstræning uden bold. Yderligere øvelser til konditionstræning præsenteres på tilvalgsmodul 4 Fysisk træning - senior Øvelser.til.konditionstræning I løbet af et træningspas kan følgende benyttes med henblik på også at få et udbytte i form af udholdenhed. Fange- eller boldlege som opvarmning (efter ca. 0 min grundopvarmning). Kontratræning med simple aftaler. F.eks. - 2 spiller(e) og en bold. Spiltræning med opgiverkast fra mål. 7 Fysisk træning Ungdom

18 Træningsplanlægning Planlægning.af.fysisk. træning..hvor.meget. og.hvornår? Når man som træner skal tilrettelægge den fysiske træning for et ungdomshold, er det vigtigt at huske, at fysisk træning alene ikke gør nogen bedre til at spille håndbold. Altså skal den fysiske træning afstemmes i forhold til andre givtige dele af håndboldtræningen. Når man planlægger den fysiske træning, hvad enten det er en isoleret del eller en del af den øvrige træning, er det vigtigt, at træningen anvendes i den rigtige mængde og på de rigtige tidspunkter. Og hvornår er så de rigtige tidspunkter? Alt afhængig af om der trænes motorik, styrke eller kondition, kan træningen lægges forskellige steder i et træningspas. Her gælder følgende regler: Styrke- og springtræning, hvor den fysiske belastning på muskler og led er stor, gennemføres efter opvarmning, mens spillerne er friske. Motorisk-, konditions- og bevægelighedstræning kan gennemføres hele træningspasset. Vær dog opmærksom på, at motorisk nyindlæring har størst effekt, hvis man tager højde for opmærksomhedskurven. (Se basismodul 6 Spilkoncept og planlægning ). Det er som tidligere nævnt ikke muligt at anvise helt præcise træningsdoseringer for de forskellige træningsformer ud fra alder, da den fysiske udvikling ikke altid følger den aldersmæssige udvikling. Desuden betyder det meget, hvilket træningsforløb spillerne har været gennem hidtil. Fysisk træning Ungdom

19 Afrunding Den fysiske træning er vigtig at have med i ungdomsårene. Koordination, generel styrke og kondition er grundlæggende for at kunne spille håndbold. I dette modul har fokus været den brede fysiske træning af unge i puberteten og umiddelbart efter denne. Husk at det tager lang tid at udvikle koordinations- og motoriske færdigheder samt en god og stærk fysik, så træningen på disse områder skal startes tidligt. Konditionstræningen kan man bedre tage hen ad vejen, da kun få måneders intensiv træning kan ændre udholdenhedsniveauet radikalt. 9 Fysisk træning Ungdom

20 Basismodul -6 Pædagogik og undervisningslære Psykologi og coaching Opvarmning og skadesforebyggende træning B A SIS M O D UL 2 Fysisk træning Trænerrollen og lederskab Spilkoncept og planlægning Tilvalg-Ungdom 7- Forsvar Målvogter Fysisk træning Teknisk træning Teknisk træning Tilvalg-Senior 2-5 Forsvar Målvogter Fysisk træning Angreb Tilvalg-Fælles 6-7 Angreb Contra og returløbsforsvar

D H F s T R Æ N E R U D D A N N E L S E. Opvarmning. og skadesforebyggende træning

D H F s T R Æ N E R U D D A N N E L S E. Opvarmning. og skadesforebyggende træning D H F s T R Æ N E R U D D A N N E L S E Opvarmning og skadesforebyggende træning Indhold Udgiver Dansk Håndbold Forbund Faglig bearbejdelse Ulrik Jørgensen Anders Poulsen Benny Nielsen Klaus Larsen Martin

Læs mere

D H F s T R Æ N E R U D D A N N E L S E. Fysisk træning. Fysisk træning

D H F s T R Æ N E R U D D A N N E L S E. Fysisk træning. Fysisk træning D H F s T R Æ N E R U D D A N N E L S E Indhold Udgiver Dansk Håndbold Forbund Faglig bearbejdelse Ulrik Jørgensen Anders Poulsen Benny Nielsen Klaus Larsen Martin Christiansen Niels Erichsen Winnie Dahl

Læs mere

ursisthæfte Dokumentation for deltagelse i DHFs Træneruddannelse Navn Forening

ursisthæfte Dokumentation for deltagelse i DHFs Træneruddannelse Navn Forening D H F s T R Æ N E R U D D A N N E L S E ursisthæfte Navn Forening Dokumentation for deltagelse i DHFs Træneruddannelse Velkommen - som kursist på Dansk Håndbold Forbunds Træneruddannelse For alle trænere

Læs mere

Den lyseblå tråd i HIF ungdom:

Den lyseblå tråd i HIF ungdom: Den lyseblå tråd i HIF ungdom: Den lyseblå tråd i HIF Ungdom er et hjælpeværktøj med vejledninger og oversigt over fokusområder i klubben til HIF Ungdoms børne- og ungdomstrænere. Den lyseblå tråd skal

Læs mere

Den grønne tråd i SH:

Den grønne tråd i SH: Den grønne tråd i SH: Fed skrift = Fuld fokus Den grønne tråd i Skjern Håndbold er et hjælpeværktøj med vejledninger og oversigt over fokusområder i klubben til Skjern Håndbolds børne- og ungdomstrænere.

Læs mere

UKLASSIFICERET. Vejledningsplan MFT

UKLASSIFICERET. Vejledningsplan MFT Vejledningsplan MFT Indholdsfortegnelse Indledning...1 Planlægning af Militær Fysisk Træning...1 Skemaets opbygning og anvendelse...1 Eksempel på fastlæggelse af træningsniveau...2 Progression...2 Pauser

Læs mere

flyt fødderne og løb let!

flyt fødderne og løb let! Dansk Håndbold Forbund s Håndboldskoler for børn og unge 2002 flyt fødderne og løb let! - koordinations- og bevægelsestræning - DET TEKNISKE SATSNINGSOMRÅDE 2002: Koordinations- og bevægelsestræning Som

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

Opvarmning. Formålet med opvarmning: at øge kroppens fysiske og psykiske præstationsevne at øge motivationen ( få lyst til ) at forebygge skader.

Opvarmning. Formålet med opvarmning: at øge kroppens fysiske og psykiske præstationsevne at øge motivationen ( få lyst til ) at forebygge skader. Opvarmning Definition på opvarmning: En alsidig og systematisk bearbejdelse af legemets kredsløb og bevægeapparat med det formål at opnå størst mulig sikkerhed mod belastningsskader samt størst mulig effekt

Læs mere

5. Håndbold kan sagtens spilles i skolen

5. Håndbold kan sagtens spilles i skolen 5. Håndbold kan sagtens spilles i skolen Katrine Thoe Nielsen Breddekonsulent i DHF Søren Simonsen Udviklingschef i DHF Rigtig mange børn og voksne kender til håndbold. Vi ser det i fjernsynet og rigtig

Læs mere

FYSISK-MOTORISK BASISTRÆNING I BADMINTON

FYSISK-MOTORISK BASISTRÆNING I BADMINTON FYSISK-MOTORISK BASISTRÆNING I BADMINTON KOM I GANG KOM I GANG! Motorisk udvikling sker over et helt livsforløb. I børneårene op til puberteten er den motoriske udvikling essentiel, da indlæring af bevægelser

Læs mere

Forsvarstræning med 5 stationer

Forsvarstræning med 5 stationer Forsvarstræning med 5 stationer Intervaltræning arbejde 30 sek / hvile 30 sek. Sammen 2 og 2. God i forbindelse med opvarmning. Ved alle øvelser arbejdes der med mindst én fod i gulvet ( slæbende ), lidt

Læs mere

Detræning - hvor hurtig bliver du i dårlig form

Detræning - hvor hurtig bliver du i dårlig form Detræning - hvor hurtig bliver du i dårlig form Af Fitnews.dk - torsdag 05. juli, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/detraening-hvor-hurtig-bliver-du-i-darlig-form-2/ Dette kunne også ske for mindre seriøst

Læs mere

2. Boldleg for begyndere

2. Boldleg for begyndere 2. Boldleg for begyndere Af Lene Terp Seminarielektor i Idræt og konsulent i Skoleidrættens Udviklingscenter, CVU Sønderjylland Cand. Scient i Idræt & Sundhed, SDU Elitetræner i fodbold Indledning At kunne

Læs mere

Træning til klatring i klubben.

Træning til klatring i klubben. Træning til klatring i klubben. En måde at opnå nye resultater i din klatring. Af Thomas Palmkvist Jørgensen. 1. udgave 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE. Junior program / for dig der gerne vil i gang med at klatre

Læs mere

Placering for en målmand: Ny og uerfaren.

Placering for en målmand: Ny og uerfaren. MÅLMANDS ØVELSER Placering for en målmand: Ny og uerfaren. Stå i udgangsstilling med arme oppe hele tiden mens modstander kører bolden rundt. Arme skal falde naturligt med ned med spændte håndled (når

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING Nr.10256 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Nr.10255 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Mavebøjning i kæde Materiale Bold Mavebøjning i makkerpar At styrke de lige mavemuskler Deltagerne sætter sig skråt for hinanden.

Læs mere

Godthåb Trim. Pulstræning

Godthåb Trim. Pulstræning Godthåb Trim Pulstræning Intro til pulstræning Pulsmåling/pulsuret er: Et godt træningsredskab En motivationsfaktor En god måde at måle træningstilstand En aktuel og relativ intensitetsmåler Et legetøj

Læs mere

Foreløbig undervisningsplan for Vind og Vejr på Ørestad Friskole

Foreløbig undervisningsplan for Vind og Vejr på Ørestad Friskole Foreløbig undervisningsplan for Vind og Vejr på Ørestad Friskole Denne foreløbige undervisningsplan er udarbejdet af to af skolens undervisere i faget i løbet af skoleåret 209/2010. Planen er debatteret

Læs mere

Den fysiske rettesnor

Den fysiske rettesnor Den fysiske rettesnor Denne fysiske rettesnor er et forsøg på at ensrette den fysiske træning i Roskilde Håndbold. Det er i denne forbindelse vigtigt at være bevidst om, at alle ikke er lige fysisk udviklet,

Læs mere

Basistrænerkursus Næstved SUW 2015

Basistrænerkursus Næstved SUW 2015 Basistrænerkursus Næstved SUW 2015 Jesper Nielsen Holbæk Træner siden 1977 Trænet det meste Pt U12 træner Diplom-træner (1996) BU-formand Basistrænerkurset - indhold Grundlæggende teknikker Træning af

Læs mere

Motion. Fordele og motionsformer. Oplæg af Merete Andreasen

Motion. Fordele og motionsformer. Oplæg af Merete Andreasen Motion Fordele og motionsformer Oplæg af Merete Andreasen 1 Motion / fysisk aktivitet Hvorfor motion / fysisk aktivitet? Forbedrer velværet Er nødvendigt for at vores krop fungerer ordentligt Der er både

Læs mere

Trænermanual Kjellerup Håndboldklub

Trænermanual Kjellerup Håndboldklub Trænermanual Kjellerup Håndboldklub For U8, U10, U12 og U14-1 - Juni 2011, Leo Jespersen Indholdsfortegnelse: Indledning:.. Side 3 U8:. Side 5 U10:.. Side 7 U12:.. Side 10 U14:.. Side 13 Krav til træner:..

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK

DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK Nr.1605 Alder: 10-12 år - Tid: 6 min. Nr.1603 Flamingoen spiller kaster bolden til makkerens hoved. Spilleren, som står på et ben, header tilbage. Drillepinden med en bold mellem knæene. Den anden spiller

Læs mere

Start med at svinge højre arm rundt i store cirkler først den ene vej og så den anden vej og skift til modsatte arm.

Start med at svinge højre arm rundt i store cirkler først den ene vej og så den anden vej og skift til modsatte arm. Løb dig i form Drømmer du om at komme i gang med at løbe, men har lidt svært ved at komme i gang? Vi har lavet et overskueligt træningsprogram, så du kommer stille og roligt i gang med din løbetræning

Læs mere

Derfor virker styrketræning

Derfor virker styrketræning Derfor virker styrketræning Styrketræning & Muskelmasse Af: Lene Gilkrog Derfor virker styrketræning - af Lene Gilkrog Side 2 I de fleste fitnesscentre findes der et utal af muligheder for at træne kroppen.

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Kinesisk cirkeltræning - arm og ben. Styrkeøvelse ben og knæ 4 FYSISK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Kinesisk cirkeltræning - arm og ben. Styrkeøvelse ben og knæ 4 FYSISK TRÆNING Nr.9753 Nr.9752 Alder: 15-40 år - Tid: 30 min. Styrkeøvelse ben og 4 Øvelsen udføres som vist i videoen. Det er vigtigt at begge fødder peger lige fremad, og at den bagerste fod kun sættes i på forfoden.

Læs mere

Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4

Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4 Motorisk træning Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4 Hermed inspiration til motorisk træning og forskellige rammer, man kan

Læs mere

Hej skal vi lege? Informationsfolder til dagplejer, vuggestuer og børnehaver

Hej skal vi lege? Informationsfolder til dagplejer, vuggestuer og børnehaver Informationsfolder til dagplejer, vuggestuer og børnehaver Hej skal vi lege? Kontaktoplysninger Har din dagpleje, vuggestue eller børnehave lyst til at lege med, eller ønsker du at vide mere om bevægelsesugen

Læs mere

Aldersrelateret træning. Lektion B - 14.jan 2009 Aldersrelateret træning s.30-64

Aldersrelateret træning. Lektion B - 14.jan 2009 Aldersrelateret træning s.30-64 Aldersrelateret træning Lektion B - 14.jan 2009 Aldersrelateret træning s.30-64 Dagens program Børns vækst og udvikling konsekvens Puberteten og køn konsekvens Træningens indflydelse konsekvens Motorisk

Læs mere

Fysisk træning og leg

Fysisk træning og leg Fysisk træning og leg Koordination, styrke og kondition er afgørende for at blive en god sejler Fysisk træning for børn og unge skal først og fremmest handle om leg, udfordringer og konkurrence Sørøverleg

Læs mere

Træningsmateriale sprint

Træningsmateriale sprint Træningsmateriale sprint Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Indhold Generelt om sprint... 2 Lektion 1 løbeteknik... 4 Lektion 2 start og acceleration... 5

Læs mere

SKIVE AM. Træning af udholdenhed i forhold til personlig sundhed. og præstation

SKIVE AM. Træning af udholdenhed i forhold til personlig sundhed. og præstation SKIVE AM Træning af udholdenhed i forhold til personlig sundhed. og præstation Menneskets fysiske arv For 10.000 år r siden da isen forsvandt og folk levede i et jæger j og samler samfund, blev vores gener

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Eksempelsamling vol. 2. Brain breaks

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Eksempelsamling vol. 2. Brain breaks Trivsel og Bevægelse i Skolen Eksempelsamling vol. 2 Brain breaks Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 2 SOCIALE BODY TWIST... 3 GRUPPE-JONGELERING... 5 SEND DEN RUNDT... 6 KOORDINATION TÆL TIL ABC...

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Mindre øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Mindre øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Mindre øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de mindre øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne.

Læs mere

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære.

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. DEN GRØNNE TRÅD 1 BØRNEFODBOLD U9-10 Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. At lære nyt bliver motiverende for spillerne og den fysiske opbygning af kroppen begynder,

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Er du slave af vægten?

Er du slave af vægten? Er du slave af vægten? Få gode råd til at måle din fremgang - og få succes med vægttabet. Med en nede-på-jorden og no bullshit -indstilling får du inspiration til en sundere livsstil Af Krisztina Maria,

Læs mere

Intensitetskategorier i svømning med udgangspunkt i masters

Intensitetskategorier i svømning med udgangspunkt i masters Intensitetskategorier i svømning med udgangspunkt i masters A1 A2 En1 En2 An1 An2 SP Intention, Definition, Indikation, Arbejdskrav, Træningsvilkår (ex serier, pauser, vejrtrækninger), Kapacitetsanalyse,

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen. 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Sparke

Læs mere

Sådan forbedrer du din cykeltræning

Sådan forbedrer du din cykeltræning Sådan forbedrer du din cykeltræning Udholdenhed & kondition Hvor hårdt skal jeg træne? Hvor ofte skal jeg træne? Hvor langt skal jeg cykle? Hvor meget skal jeg restituere mellem hvert træningspas? Disse

Læs mere

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren:

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren: 4.2. Finter Ideen med fintespillet er, at angrebsspilleren kan finte sig på kant af sin direkte forsvarsspiller ved anvendelse af mindst mulig plads og dermed få skabt en overtalssituation. Angrebsspillet

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Personal Profile. For. john Hansen --------------------------------------

Personal Profile. For. john Hansen -------------------------------------- Personal Profile For john Hansen -------------------------------------- 26-10-2009 BodyAge john, din BodyAge er 63 sammenlignet med din kronologiske alder på 49 år. BodyAge er beregnet fra resultaterne

Læs mere

Resume af projektbeskrivelse Kroppen på Toppen -i børnehøjde

Resume af projektbeskrivelse Kroppen på Toppen -i børnehøjde Resume af projektbeskrivelse Kroppen på Toppen -i børnehøjde Projektet går ud på at alle børn (0-6 årige) i Aalborg Kommunes institutioner skal have Kroppen på Toppen ved at få mere fysisk aktivitet, flere

Læs mere

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK Trænermappen r Г Vision Ungdomsudvalget vil gerne med denne trænermappe prøve at gøre dagligdagen nemmere for alle Jer trænere, der gør et fantastisk stykke arbejde med klubbens ungdomsspillere. Vi håber

Læs mere

Øvelser til fysisk træning af børn og unge ha ndboldspillere. Praksis hæfte. Udarbejdet af Lars Dalhoff

Øvelser til fysisk træning af børn og unge ha ndboldspillere. Praksis hæfte. Udarbejdet af Lars Dalhoff Øvelser til fysisk træning af børn og unge ha ndboldspillere Praksis hæfte Udarbejdet af Lars Dalhoff Træningsøvelser inspiration til fysisk træning af børn Opvarmning og koordinationstræning: (handler

Læs mere

Let intensitet/restitutions træning:

Let intensitet/restitutions træning: N1 Let intensitet/restitutions træning: Anvendes til begyndere som opstart hvor kroppen tilvænnes til belastningen ved løb. I starten vil begynderen skifte mellem at løbe og gå. Senere vil denne intensitet

Læs mere

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer.

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer. Brug Pace Guiden for at få det bedste ud af træningsprogrammer i de forskellige træningsområder. Find din aktuelle 2000 meter tid i venstre kolonne, se på tværs for at finde din Pace i hvert område. Når

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Her kommer vi. Kan du imitere en frugt? Af Frits Ahlefeldt

Her kommer vi. Kan du imitere en frugt? Af Frits Ahlefeldt Her kommer vi Børnene deles i to lige store hold og de stiller sig overfor hinanden i hver sin ende af et afgrænset område. Hold 1 aftaler et dyr de vil imitere. Derefter tager børnene hinanden i hånden

Læs mere

Angrebsspil og contra U-12

Angrebsspil og contra U-12 Angrebsspil og contra 11 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for tidlig specialisering. Børn er forskellige, men alle

Læs mere

Kost og motion - Sundhed

Kost og motion - Sundhed Kost og motion - Sundhed Vibeke Brinkmann Kristensen Fysioterapeut Testinstruktør Sundhedsprofiler Træning, sundhedsfremme og forebyggelse Livsstilsændringer, KRAM-faktorene Den Motiverende Samtale Hvad

Læs mere

Øvelser der forebygger alvorlige knæskader indenfor ungdomshåndbold

Øvelser der forebygger alvorlige knæskader indenfor ungdomshåndbold 2 Øvelser der forebygger alvorlige knæskader indenfor ungdomshåndbold Skader er en uundgåelig del af et aktivt håndboldliv. Skaderne spænder fra lette muskelskader til alvorlige vridskader i knæet, hvor

Læs mere

Træningspavilloner Vejledning til øvelser

Træningspavilloner Vejledning til øvelser Kultur og Idræt Træningspavilloner Vejledning til øvelser Du finder træningspavillonerne ved Farum Svømmehal, Idrætsvænget 2, 3520 Farum TRÆNING I NATUREN Det er aldrig for sent at begynde at træne! Træning

Læs mere

www.toerring-if.dk www.toerring-if.dk www.toerring-if.dk KOM TIL GYMNASTIK, ZUMBA OG BOKSNING I TØRRING www.toerring-if.

www.toerring-if.dk www.toerring-if.dk www.toerring-if.dk KOM TIL GYMNASTIK, ZUMBA OG BOKSNING I TØRRING www.toerring-if. OVERSIGT OVER GYMNSTIKHOLDENE Mandag: Haffenlafferne Stjernerne Boksetræning (Motion) Tirsdag: Glad motion for damer Forældre/barn Junior Mix: -Teen Girls/junior mix Voksen motion Onsdag: Familiegymnastik

Læs mere

Sunde og smukke fødder

Sunde og smukke fødder Sunde og smukke fødder med Franklin Balls af Lotte Paarup DEN INTELLIGENTE KROP Indledning til øvelser Alle bør træne fødderne Alle har stor gavn af at træne fodens muskler. Det fodtøj og underlag, vi

Læs mere

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet).

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet). 3.1. Styrke Parøvelser styrkeprogram 1 Øvelse 3.1.1. Programmet gentages to gange med ca. 5 minutters pause mellem hver omgang. Der holdes en pause på ca. 1 minut mellem hver deløvelse. Øvelserne gennemføres

Læs mere

Grundtræning. Hvad er grundtræning?

Grundtræning. Hvad er grundtræning? Grundtræning Hvad er grundtræning? Træning der går ud på at forbedre en persons fysiske tilstand (præstationsevne), fx: Konditionstræning Aerob (når der er ilt nok) Anaerob (når der ikke er ilt nok) Muskeltræning

Læs mere

Motionsbånd Assens skole Forsøgsperiode 2013/2014

Motionsbånd Assens skole Forsøgsperiode 2013/2014 Bevægelsesbånd Bevægelsesbånd kan anvendes på mange forskellige måder samt tidspunkter i løbet af skoledagen alt efter hvor i skolen man befinder sig indskoling, mellemtrin eller udskoling. Forskningen

Læs mere

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå).

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå). Motorik - aktiviteter Her er forskellige udfordrende og sjove øvelser/aktiviteter, som også kan bruges til at krydre andre aktitviteter med. f.eks. gøre dem sjovere eller sværere. De er gode og kan bruges

Læs mere

Velkommen til Nøbbet Gymnastikforenings nye sæson som starter i uge 39 i Hallen og gymnastiksalen, Ravnsborghallen, Pederstrupvej 30, Horslunde.

Velkommen til Nøbbet Gymnastikforenings nye sæson som starter i uge 39 i Hallen og gymnastiksalen, Ravnsborghallen, Pederstrupvej 30, Horslunde. Velkommen til Nøbbet Gymnastikforenings nye sæson som starter i uge 39 i Hallen og gymnastiksalen, Ravnsborghallen, Pederstrupvej 30, Horslunde. Igen i år byder vi nye og gamle medlemmer velkommen. Vi

Læs mere

Opgavekort,l Stjerneløb

Opgavekort,l Stjerneløb Opgavekort,l Stjerneløb Her finder du fem opgavekort, som kan bruges,l et stjerneløb. Del klassen op i 5 grupper. Afsæt 5 minuaer,l hver post. På næste side (mindmap,l Stjerneløb) finder du et eksempel

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2013 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 10. 12. maj 2013

DHF trænerlinje foråret 2013 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 10. 12. maj 2013 TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2013 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 10. 12. maj 2013 Instruktører: Mads Hjortshøj, Niels Christian Pedersen, Martin Hjortshøj & Nicolej

Læs mere

Øvelser til større børn

Øvelser til større børn som bedrer bevægelse, styrke, balance og stabilitet i fødderne. KONTAKT OG MERE VIDEN Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Kontakt Fysio- og Ergoterapi Tlf. 97 66 42 10 SÅDAN GØR DU ØVELSE

Læs mere

Offensiv forsvarstræning

Offensiv forsvarstræning Offensiv forsvarstræning Fredag d. 31. oktober 2008 JHF kreds 4 Anders Thomsen Ass. Træner - SK Aarhus Elitehåndbold A/S anderslthomsen@tdcadsl.dk - +45 20104014 Forsvarstræning en holdning. En klog mand

Læs mere

Børn i bevægelse. Legekoncept med 14 sjove lege. Baggrund. Brug legene hver dag. Legene kan du også finde på: Idé. Sådan kommer I/du i gang.

Børn i bevægelse. Legekoncept med 14 sjove lege. Baggrund. Brug legene hver dag. Legene kan du også finde på: Idé. Sådan kommer I/du i gang. Børn i bevægelse Legekoncept med 14 sjove lege Legene stimulerer børns motoriske udvikling og kan gøre bevægelse til det lette valg i hverdagen for professionelle, der arbejder med udvikling af børns motorik.

Læs mere

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Fysisk Aktivitet Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Indholdsfortegnelse CIRKELTRÆNINGSPROGRAMMER... 1 INSTRUKTØRKORT HELE KROPPEN... 3 INSTRUKTØRKORT PAR... 4 INSTRUKTØRKORT

Læs mere

Børn, unge og idræt. cand. scient., ph.d. Stig Eiberg. Indhold

Børn, unge og idræt. cand. scient., ph.d. Stig Eiberg. Indhold Børn, unge og idræt cand. scient., ph.d. Stig Eiberg Indhold Sundhed internationalt og i Danmark Anbefalinger i forhold til sundhed Hvad gør vi og hvordan Afrunding TITEL / 19. december 2008 VI KÆMPER

Læs mere

guide LØBETRÆNING 40 UGERS PROGRAM OG GODE RÅD 48 sider Februar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide LØBETRÆNING 40 UGERS PROGRAM OG GODE RÅD 48 sider Februar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Februar 2015 48 sider LØBETRÆNING 40 UGERS PROGRAM OG GODE RÅD Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 LØBEGUIDE INDHOLD SIDE 3 Gennem de seneste 10 år er løb blevet stadig mere populært. I

Læs mere

Formål Forøvelser til kolbøtter, salto, vejrmålle, Formål Træne styrke i arme og skuldre. kraftspring, flikflak Materiale Materiale

Formål Forøvelser til kolbøtter, salto, vejrmålle, Formål Træne styrke i arme og skuldre. kraftspring, flikflak Materiale Materiale Nr.5623 Alder: 2-80 år - Tid: 10 min. Nr.5487 Alder: 6-80 år - Tid: 5 min. Skråtstillet springbord Forøvelser til kolbøtter, salto, vejrmålle, Abegang i bomme Træne styrke i arme og skuldre. kraftspring,

Læs mere

De første 10 km Sådan kommer du i gang

De første 10 km Sådan kommer du i gang De første 10 km Sådan kommer du i gang Om SR Training Filosofien bag træningen er, at du ikke behøver at være atlet, for at blive trænet som en. Målet er klart - Den bedst mulige træning, for det bedst

Læs mere

Judospecifikke skader

Judospecifikke skader Judospecifikke skader I judo opleves heldigvis få skader sammenlignet med andre kontaktsportsgrene. Derfor skal det alligevel tilstræbes at undgå dem. For at kunne forstå skadesmønstret i judo, er det

Læs mere

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden dvs. der en bold pr spiller. Det er vigtigt at spilleren har

Læs mere

At øvelsen hedder kænguru hop ligger selvfølgelig op til at svømmerne skal hoppe rundt som kænguruer, men tag endelig andre dyr med i legen.

At øvelsen hedder kænguru hop ligger selvfølgelig op til at svømmerne skal hoppe rundt som kænguruer, men tag endelig andre dyr med i legen. Leg og plask: Hoppe kænguru hop i bassinet Her menes at svømmeren tør hoppe og plaske rundt i bassinet uden at være bange for at få vand i øjnene. At øvelsen hedder kænguru hop ligger selvfølgelig op til

Læs mere

FYSSISK TRÆNING I SOMMERFERIEN 2013

FYSSISK TRÆNING I SOMMERFERIEN 2013 FYSSISK TRÆNING I SOMMERFERIEN 2013 Der er mange gode grunde til at dyrke sport i ens sommerferie. Det er forskelligt hvor meget sport man kan dyrke og derfor vil det for nogen handle om at holde sin form,

Læs mere

Træningsmateriale - Stafetløb

Træningsmateriale - Stafetløb Træningsmateriale - Indhold Generelt om stafet... 2 Lektion 1 løbeteknik... 3 Træningsøvelser og lege... 5 Konkurrencen... 6 1 Generelt om stafet I atletik løber man typisk 4x100m eller 4x400m, men stafetter

Læs mere

Fælles indledning:...s.1. Værdigrundlag BK Ydun:...s.2. Den Lilla Tråd :...:...s.4

Fælles indledning:...s.1. Værdigrundlag BK Ydun:...s.2. Den Lilla Tråd :...:...s.4 Indholdsfortegnelse: Fælles indledning:...s.1 Værdigrundlag BK Ydun:...s.2 Den Lilla Tråd :...:...s.4 Indledning:....s.4 U6:...... s.7 U8:...s.8 U10:...s.9 U12:...s.11 U14:...s.13 Trænerens rolle:...s16

Læs mere

!////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

!//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// HIK U1 Pige Sommerprogram //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Minimum træninger om ugen Ugentligt: 1 x løb (eller anden

Læs mere

BALANCE. Træningsprogram. Svimmel genfind balancen. Udarbejdet i samarbejde mellem Rigshospitalet og Dansk Acusticusneurinom Forening

BALANCE. Træningsprogram. Svimmel genfind balancen. Udarbejdet i samarbejde mellem Rigshospitalet og Dansk Acusticusneurinom Forening BALANCE Træningsprogram Svimmel genfind balancen Udarbejdet i samarbejde mellem Rigshospitalet og Dansk Acusticusneurinom Forening Udarbejdet af Fotos Layout Trykt og udgivet af Der er ydet støtte til

Læs mere

Styrketræning for Kajakroere

Styrketræning for Kajakroere Styrketræning for Kajakroere Oktober 2001 Foto: Tekst: Bo Kristensen Christian Madsen Indledning Gennem styrketræning kan du forbedre følgende fire fysiske elementer: 1. Din maksimale styrke 2. Din dynamiske

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

Vi glæder os til at være aktive sammen med dig! Med venlig hilsen Bestyrelsen for Fanø Gymnastik & Idræt.

Vi glæder os til at være aktive sammen med dig! Med venlig hilsen Bestyrelsen for Fanø Gymnastik & Idræt. Fanø Gymnastik & Idræt glæder sig til at byde hjertelig velkommen til sæsonen 2014 2015. Vi kan tilbyde en spændende sæson med både kendte og nye aktiviteter! Vores engagerede instruktører og hjælpetrænere

Læs mere

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter Til fødselsdagsselskabet, beach party, picnic, familiedagen eller på legepladsen til enhver tid. Fra 6 til 90 år. Indeholder

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Træningsøvelser fra Urban Workout Nørrebro

Træningsøvelser fra Urban Workout Nørrebro Træningsøvelser fra Urban Workout Nørrebro Lav dit eget program med denne bog! Opvarmningsøvelser All-round øvelser Makkerøvelser Træningsformer Muskelgruppetræning En UWN træning starter normalt med opvarmning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 05/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Htx Idræt C Ida Schmidt Nielsen (ISN) 8sl315idræt

Læs mere

Trænings vejledning - Målmand Copyright Sten Jensen 2009. Trænings vejledning til målmand : Sten Jensen 51 30 78 38 1

Trænings vejledning - Målmand Copyright Sten Jensen 2009. Trænings vejledning til målmand : Sten Jensen 51 30 78 38 1 Trænings vejledning til målmand : Sten Jensen 51 30 78 38 1 Indholdsfortegnelse : Forord side 3-5 Områder målmænd bør trænes i side 6 Grundlæggende teknik målmænd side 7-9 De 10 trænerbud side 10 Planlægning

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull (Se demonstration i videomateriale) Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en

Læs mere

Sorø Kommune BØRN OG MOTORIK I VUGGESTUEN.

Sorø Kommune BØRN OG MOTORIK I VUGGESTUEN. Sorø Kommune BØRN OG MOTORIK I VUGGESTUEN. Dit barn er nu startet i vuggestuen, hvor det prioriteres at arbejde motorisk med dit barn. Begrundelsen for at fokusere på motorik i hverdagen, er et ønske om

Læs mere

HOLDBESKRIVELSER I EIC FITNESS

HOLDBESKRIVELSER I EIC FITNESS HOLDBESKRIVELSER I EIC FITNESS Begynder-Biking For nybegyndere & let øvede. Der køres i intervaller med indlagte pauser og plads til smil. Instruktøren vil gennemgå følgende: indstilling af cyklen belastningssystemet

Læs mere

52 Af Marianne Korsgaard, holdinstruktør og personlig træner Foto: wichmann+bendtsen Tøj venligst udlånt af Kari Traa

52 Af Marianne Korsgaard, holdinstruktør og personlig træner Foto: wichmann+bendtsen Tøj venligst udlånt af Kari Traa 6 øvelser, du kan lave i i regn og slud Selvfølgelig kan du træne udenfor hele året. I FORM har skruet et CrossFit-program sammen til dig, der elsker at bruge din krop i højt tempo og frisk luft. Du får

Læs mere

BRUG BOLDEN. 7 tips til hvordan du bruger bolden sammen med dit barn

BRUG BOLDEN. 7 tips til hvordan du bruger bolden sammen med dit barn BRUG BOLDEN 7 tips til hvordan du bruger bolden sammen med dit barn I denne e-bog har jeg samlet 7 supernemme tips til, hvordan du kan bruge den store træningsbold. Du skulle gerne blive inspireret til

Læs mere

Kolding Triathlon Klub

Kolding Triathlon Klub Kolding Triathlon Klub Sæsonen 2015/16 Program Præsentation Trænings filosofi. Grundstenene. Aerob træning. Borgskala / pulszoner. Periodisering. Sæsonplanlægning. Uge skema. Svømning Cykling. Løb. Spørgsmål.

Læs mere

Terapiafdelingen. Patienter med KOL. Patientvejledning

Terapiafdelingen. Patienter med KOL. Patientvejledning Terapiafdelingen Patienter med KOL Patientvejledning Hvad er KOL? KOL betyder Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Symptomerne er åndenød, hoste, øget slimproduktion og nedsat aktivitetsniveau. Når man har

Læs mere

Indhold. Kære træner. 7 anbefalinger til øvelserne s. 3 Introøvelser s. 4 Samarbejdsøvelser s. 12

Indhold. Kære træner. 7 anbefalinger til øvelserne s. 3 Introøvelser s. 4 Samarbejdsøvelser s. 12 ØVELSER Indhold 7 anbefalinger til øvelserne s. 3 Introøvelser s. 4 Samarbejdsøvelser s. 12 Kære træner Her får du 30 øvelser, som træner trivslen. Øvelserne er udarbejdet til børn på 6-12 år og er inddelt

Læs mere