Servicebeskrivelse: Dells services til gensalg og genbrug af udstyr - IT-udstyrsdonation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicebeskrivelse: Dells services til gensalg og genbrug af udstyr - IT-udstyrsdonation"

Transkript

1 Dell Services Servicebeskrivelse: Dells services til gensalg og genbrug af udstyr - IT-udstyrsdonation Serviceoverblik Dell er glad for at kunne tilbyde en service omfattende gensalg og genbrug af udstyr. Denne service tilbyder en hensigtsmæssig, miljømæssig og bekvem måde at bortskaffe computerudstyr (som defineret herunder). Denne service er specifik for donation af brugt udstyr. Dell giver mulighed for to optioner for donation af kundeudstyr - Til en af Dell anbefalet modtagerorganisation eller til en modtagerorganisation valgt af kunden. Organisationen skal enten være registreret som en velgørende organisation eller som en ikke profitskabende organisation i kundens land. Der er fem nøglefunktioner knyttet til servicen: (1) Planlægning, (2) Afhentning, (3) Behandling, (4) Rapportering og (5) Logistik til modtagerens adresse. Definitioner og betingelser: Da anvendt i denne servicebeskrivelse, skal følgende definitioner være gældende: a. Anlægsmærke betyder en ydre lageretiket påsat af kunden på en enhed. b. Dells logistikleverandør betyder logistikleverandøren der handler ud fra instruktioner fra Dell. c. Donationsmodtager betyder den ikke profitskabende organisation eller registrerede godgørende organisation - registreret i henhold til love og regulativer i det land det er bosiddende - enten anbefalet af Dell eller valgt af kunden som modtager af deres udstyr. d. Udstyrsaftalerapport betyder det dokument der er udarbejdet af Dell til kunden i forbindelse med afslutning af servicen. Udstyrsaftalerapporten vil indeholde information om hver af enhederne omfattet af servicen. e. Logistik-id betyder den unikke identifikator af hver enhed, der er afhentet af Dell. f. Afhentning betyder processen for afhentning af udstyr fra lokaliteten. g. Enhed betyder hver stationær eller bærbar pc (fx laptop, notebook, netbook etc.), monitor, printer, server eller anden IT-hardware (under et heri kaldt Udstyr ). h. Serienummer betyder den unikke identifikator tildelt en enhed af fabrikanten. i. Service(s) betyder processen for donation af udstyr beskrevet i denne servicebeskrivelse. j. Lokalitet betyder kundens udpegede destination, hvor afhentning skal finde sted. Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ( Servicebeskrivelsen ) indgås mellem ( Kunden ) og den Dell-afdeling, der er anført på kundens faktura ( Dell ). Ved at købe disse services (som defineret heri) af Dell erklærer kunden sig indforstået med at være forpligtet af de vilkår og forpligtelser, der er beskrevet i denne servicebeskrivelse. Læs servicebeskrivelsen omhyggeligt og bemærk, at Dell kan ændre betingelserne i denne servicebeskrivelse til hver en tid ved at indlægge en opdatering på Denne service leveres i forbindelse med kundens separat underskrevne hovedserviceaftale med Dell, der udtrykkeligt refererer og autoriserer kunden til at bestille ARS-services i henhold dertil; eller, ved manglen af en sådan aftale, Dells standardsalgsbetingelser ( CTOS ), der kan hentes på 1 og er indeholdt i sin helhed heri. Til trods for disse hovedserviceaftaler, vil kunden, i tilfælde af en uforenelig uoverensstemmelse mellem leverancen beskrevet i denne servicebeskrivelse og CTOS (eller en anden separat underskreven aftale), hermed acceptere, at bestemmelserne i denne servicebeskrivelse -accepteret efterfølgende bestemmelserne der er gældende i hovedserviceaftalen- skal være de bestemmende. 1 URL-adressen henviser kunden til webstedet for Dells globale servicekontrakt, hvor kunden vælger sit geografiske område, sit eventuelle foretrukne sprog (hvis relevant) samt det relevante forretningssegment, hvortil kunden har købt servicen (f.eks. store virksomheder, mindre og mellemstore virksomheder og/eller den offentlige sektor). Kunden kan derefter vælge at gennemse den relevante servicekontrakt. Du kan også kontakte din Dell-salgsrepræsentant, hvis du har brug for hjælp til at fremskaffe servicekontrakter. ARR Asset Donation_ EMEA October 2013 Page 1 of 6

2 Dells ansvar 1. Planlægning. a. Afhentning. Dell vil lade sin logistikleverandør sørge for afhentning og transport af udstyret. Dells logistikleverandør vil kontakte kunden for at få bekræftet antal enheder og tidsplan for hver lokalitet. Med hensyn til afhentning aftales en acceptabel dato i forretningstiden mandag til fredag 09:00 til 17:00 (lokal tid). Afhentning vil almindeligvis ikke blive planlagt tidligere end tre (3) arbejdsdage efter datoen for kontakt; og b. Ændringer/aflysninger. Der kræves et varsel på to (2) arbejdsdage forud for den planlagte dato for ændringer eller aflysninger for at undgå et ekstra gebyr. 2. Afhentning. Dells logistikleverandør skal: a. Ved ankomsten til lokaliteten, kontakte kundens repræsentant på stedet og fortsætte til opsamlingsstedet; b. Lave en optegnelse i afhentningsrapporten over de unikke logistik-id'er for hver enhed, samt antallet af enheder der afhentes på lokaliteten; c. Bulk-pakke udstyret på paller, paleteringsark, og filmindpakning (Bemærk: udstyret vil ikke blive pakket i individuelle kasser se kundens ansvarsområder); d. Aflevere en genindvindingsblanket til kunden for underskrift, inden han forlader destinationen; og e. Transportere udstyret til Dells behandlingsanlæg. 3. Behandling. Ved ankomsten til Dells behandlingsanlæg vil Dell gennemføre: a. Audit: i. Journalisere logistik-id'erne for hver enhed i et lageropfølgningssystem; ii. Registrere følgende information for hver enhed i udstyrsaftalerapporten: fabrikat, model, fabrikant, serienummer, anlægsmærke (hvis findes) og skærmstørrelse (hvis relevant); iii. Registrere følgende for hver enkelt løse harddisk i udstyrsaftalerapporten: fabrikat, modelnummer, fabrikant, serienummer (hvis findes); iv. Fjerne alle anlægsmærker. b. Funktionstest: Teste og registrere resultaterne for hver enhed i udstyrsaftalerapporten: i. Funktionalitet; ii. Antal RAM; iii. Antal og størrelse på harddiske; iv. Processorhastighed; v. CD-Rom eller DVD installeret. c. Kosmetisk rangering: For alt udstyr der er funktionstestet, vil der registreres en kosmetisk rangering for hver enhed i udstyrsaftalerapporten, fx som følger*: (*Bemærk: Rangeringsteksten kan variere fra område til område) i. Klasse C : Brugt udstyr, komplet og fungerende med normal slidtage; ii. Klasse D : Brugt udstyr, manglende komponenter, eller med kosmetiske skader der ligger ud over almindelig slidtage. iii. Klasse S eller Scrap : Brugt udstyr, (uanvendeligt til donation) til genindvinding eller til brug som reservedele. Inkluderer også udstyr der ikke længere markedsføres, mangler vigtige komponenter, eller er kosmetisk beskadiget, så det ikke er anvendeligt til donation. d. Egnethed for donation: Udstyr der er klassificeret som klasse C vil være kvalificeret til donation. Kunden skal acceptere, at for at udstyr er egnet til donation, skal det være: i. Fungerende og inkludere en netledning og andre dele der kræves, for at enheden kan bestå en OEM-funktionstest; ii. I en rimelig kosmetisk stand der ikke kræver mere end en let rengøring, uden krakelerede plastikdele, således, at alt udstyret kan doneres som fungerende og funktionsdygtigt og være egnet til formålet, blot med, en for brugt udstyr, normal slidtage. e. Overdragelse af harddiske: i. Gennemføre en tre (3) trins datasletning for virkende og korrekt placerede drev i alt udstyr så som stationære- og bærbare computere eller servere, der er kvalificeret til donation; ARR Asset Donation_ EMEA October 2013 Page 2 of 6

3 ii. Destruktion og bortskaffelse af alle andre harddiske på en sådan måde, at det opfylder alle gældende lokale og nationale regulativer og krav. Udstyr hvor harddisken er blevet ødelagt, vil blive klassificeret som klasse D, og opfylder ikke kravet til donation. f. Bortskaffelse af andet udstyr: Alt andet udstyr der ikke opfylder kravene til donation, vil blive adskilt og enten genanvendt eller bortskaffet af Dell på en sådan måde, at det opfylder alle gældende lokale og nationale regulativer og krav. 4. Rapportering. Dell vil, inden for 35 arbejdsdage 2 regnet fra afhentningsdatoen, levere kunden følgende rapport via a. Udstyrsaftalerapport; og b. Bekræftelse på bortskaffelse, og at alle harddiske er blev renset eller destrueret i henhold til afsnit 3.f ovenfor, og bortskaffelse/genindvinding af alle andre udstyrstyper er gennemført i henhold til gældende lokale og nationale regulativer, krav og retningslinjer. 5. Logistik. Transport af udstyr der opfylder kravene til donation til donationsmodtagerens adresse. a. Efter afslutning af behandlingen af udstyr egnet til donation vil udstyret blive transporteret til donationsmodtagerens adresse af Dells logistikleverandør. b. Udstyret egnet til donation vil blive klargjort til transport ved bulk-forpakning, på paller, paletteringsark og filmindpakning. c. Når transport til donationsmodtagerens adresse er afsluttet, vil Dells logistikleverandør indhente en underskrevet kvittering fra modtageren. d. Hvis donationsmodtageren selv er i stand til at afhente udstyret fra Dells behandlingscenter, vil trinnene (a), (b) og (c) ikke være gældende. Dells logistikleverandør vil indhente en underskrevet kvittering fra donationsmodtageren ved afhentningen af udstyret. Kundens ansvar 1. Generelt. KUNDEN SKAL SIKKERHEDSKOPIERE ALLE DATA ELLER SOFTWARE, SOM KUNDEN ØNSKER AT BEHOLDE, FORUD FOR AT UDSTYRET STILLES TIL RÅDIGHED FOR DELL. Servicen leveret i henhold til denne servicebeskrivelse vil ikke inkludere nogen form for gendannelse af data eller software fra udstyret. 2. Fjernelse af data. KUNDEN SKAL FJERNE ALLE KONFINDENTIELLE, PROPRIETÆRE, FØLSOMME ELLER ANDRE IKKE OFFENTLIGE DATA OG ALT TREDJEPARTS SOFTWARE FRA ALT UDSTYR INDEN DET AFHENTES AF DELLS LOGISTIKLEVERANDØR. 3. Afhentning. Inden afhentning skal kunden: a. Levere en kontaktadresse med detaljer om modtagerorganisationen, i tilfælde af at det er kunden der vælger donationsmodtageren. Disse informationer skal indeholde navnet på en designeret kontaktperson, adresse, telefonoplysninger og en webadresse (hvis findes); b. Erklære, på tidspunktet for planlægning af afhentningen, enhver form for problemer eller restriktioner for tidspunkter ved afhentningsstedet; c. Fjerne og opbevare alle separate datalagringsmedier (fx CD, DVD, ZIP etc.); d. Samle udstyret på hver destination i stueplan hvor det er rimeligt nemt tilgængeligt for Dells logistikleverandør ( Afhentningslokalitet ); e. Oplyse navn på en modtagerrepræsentant der kan assistere Dells logistikleverandør ved afhentningen. f. Pakke alt udstyr ud og tydeligt adskille sådant udstyr fra udstyr der ikke skal afhentes (bemærk: Hvis udstyret er nedpakket eller i kasser ved afhentningen, kan Dell kræve, at der skal aftales et nyt afhentningstidspunkt, for kundens regning); g. Kontrollere, at udstyret kun består af computerhardware og ingen andre produkter, materialer, pakker eller kasser; h. Afslutte eller tilbageføre alle licenser forbundet med tredjeparts software (inkluderet men ikke begrænset til tyveri-præventivt udstyr eller laptop-sporingsudstyr) indeholdt i udstyret. 2 * Ved afhentning offshore, øer og andre fjernt liggende destinationer vil rapporteringsperioden være længere. ARR Asset Donation_ EMEA October 2013 Page 3 of 6

4 i. Kontrollere, at udstyret er komplet og korrekt samlet, da egnethed til donation af udstyr der er blevet adskilt (fx harddiske, hukommelser eller batterier der mangler i udstyret) kan blive reduceret eller frasorteret; j. Sikre, at udstyret er blevet taget ud af drift i netværk og racks; og k. Sikre, at kundens valgte donationsmodtager opfylder lokale import- og eksportregulativer (hvor relevant). 4. Kundegaranti. Kunden står for, og garanterer følgende: a. Kunden har adkomst til at sælge udstyret, udstyret er fri og ryddet for alle licenser, erstatningskrav og hæftelser af en hver art; b. Kunden har fjernet alle konfidentielle, proprietære, følsomme eller andre ikke offentlige data fra udstyret; c. Kunden er lovligt autoriseret til at donere sådant udstyr, og at en sådan donation ikke vil resultere i en krænkelse af nogen aftale eller juridisk binding af kunden; d. Med mindre andet er offentliggjort af kunden og skriftligt godkendt af Dell inden transport, vil udstyret fungere i henhold til fabrikantens offentliggjorte specifikationer ved afleveringen til Dell; og e. Kunden har indhentet en passende godkendelse, fra kundens valgte donationsmodtager, der bekræfter, at organisationen er villig til at modtage udstyret som en donation. Hvis kunden krænker nogen af sine forpligtigelser eller garantier beskrevet i denne servicebeskrivelse, er Dell ikke forpligtet til at levere servicen, og er ikke ansvarlig for nogen skader, der måtte opstå på grund af kundens krænkelser. Alternativt, kan kunden pådrage sig ekstra gebyrer og omkostninger for forbrugt tid eller materialer, tab eller beskadigelser som Dell eller dennes leverandører har pådraget sig. Prissætning Kunden vil blive faktureret på basis af antallet af enheder. Der vil være en standardservicepris gældende for planlægning, afhentning, behandling og rapportering. Denne service har en mindste ordremængde på 20 enheder. Stykprisen vil blive beregnet og tilbudt af Dell, og vil inkludere tilhørende kabler, perifert udstyr, dockingstationer, portreplikatorer, eksterne drev, tastaturer og mus. Blandet udstyr vil blive aggregeret, efter vægt og faktureret med en pris for hver 40 pund eller 18 kilogram. Afhentning og/eller genindvinding af kundens forpakning/kasser er ikke inkluderet i omkostningerne i denne service, og vil medføre ekstra gebyrer. Kunden accepterer hermed at betale prisen for hver enhed i henhold til Dells ordrebekræftelse, ligesom yderligere honorarer/gebyrer og omkostninger som beskrevet i denne servicebeskrivelse. Kunden anerkender og accepterer at Dell er berettiget til at modregne et beløb skyldigt til Dell i henhold til denne servicebeskrivelse, imod beløbene der ellers skal betales af Dell til kunden, herunder. Ekstra honorarer. Service udført af Dell for enheder, ud over den bestilte mængde, vil blive faktureret med en stykpris for den ydede service. Et standard transportgebyr er inkluderet i servicen. Enheder der vejer mere end 40 pund eller 18 kilogram, vil medføre et ekstra transportgebyr. Afhentning offshore, på øer eller andre fjerne destinationer vil medføre ekstra gebyrer. Hvis kunden, lokaliteten og/eller udstyret ikke opfylder kravene beskrevet i denne servicebeskrivelse, vil den relevante service måske skulle replanlægges, og/eller yderligere gebyrer eller omkostninger vil påføres. Ekstra adgangstid eller restriktioner for køretøjer kan medføre ekstra omkostninger. Forgæves afhentningsforsøg fra Dells logistikleverandør, hvor kunden eller udstyret (fx udstyret er pakket af kunden inden afhentning) ikke er klar på det aftalte tidspunkt, kan medføre ekstra gebyrer. Kunden vil være ansvarlig for de ekstra omkostninger, der er forbundet med, at det er forkert udstyr, der er blevet afhentet. Kunden vil være ansvarlig for alle påløbne omkostninger for Dells logistikleverandør og/eller Dell, hvis kundens valgte donationsmodtager nægter at modtage leverancen eller det mislykkedes at modtage den, og/eller Dells logistikleverandør pådrager sig et erstatningsansvar i forbindelse med en krænkelse af import- eller eksportregulativer i det land, hvor kunden har valgt sin donationsmodtager, som følge af kundens valgte modtagers handling, udeladelse eller andet. ARR Asset Donation_ EMEA October 2013 Page 4 of 6

5 Andre vigtige oplysninger Kan ikke overdrages. Denne service kan ikke overdrages af kunden. Dell-partnere. Dell forbeholder sig ret til at overdrage disse serviceydelser, i sit hele eller dele heraf, til tredjepartsleverandører. Ændring af service eller annullering. Der kræves et varsel af kunden på to (2) arbejdsdage forud for en planlagt dato, for ændringer eller aflysninger for at undgå et ekstra gebyr. For at annullere servicen skal der sendes en anmodning til Dells account-team. Hvis afhentning er planlagt direkte med Dells logistikleverandør, skal kunden også annullere afhentningen direkte med Dells logistikleverandør. Ingen returnering. Når først afhentning har fundet sted, kan udstyr ikke returneres til kunden, på trods for at kunden anmoder om dette. Ingen forurenede produkter. Servicen vil ikke blive leveret til udstyr, der er, eller er blevet forurenet, eller er under mistanke om, at det er forurenet med kemikalier, biologiske stoffer, eller andre stoffer der ikke er en integreret del af det originale nye udstyr, eller på anden måde forbundet med normale kontormiljøer. Kunden er ansvarlig for alle omkostninger forbundet med forurenet udstyr, som ikke på forhånd er meddelt Dell. Adkomstdokument og risiko for tab. Dell eller Dells logistikleverandør vil bære risikoen for tab eller beskadigelse af udstyret, efter udstyret er afhentet på lokaliteten. Adkomstdokumentet vil anses som overdraget til Dells logistikleverandør, når denne har modtaget, og er i besiddelse af udstyret. Adkomstdokumentet vil anses som overdraget til donationsmodtageren, når denne er i besiddelse af udstyret på donationsmodtagerens adresse. Sikkerhedskopiering af software/data. DELL FRALÆGGER SIG HERMED ALT OG ALLE FORPLIGTELSER FOR AL RETABLERING AF DATA ELLER SOFTWARE I UDSTYR. Kommercielt rimelige begrænsninger for servicens omfang. Dell kan nægte at levere serviceydelser, hvis det skønnes, at forhold, størrelser eller udstyrets placering frembyder en urimelig risiko for Dell eller Dells tjenesteudbydere, eller disse ligger uden for servicens omfang. Dell fraskriver sig ethvert ansvar for fejl eller forsinkelser, der skyldes forhold uden for Dells kontrol. Begrænsninger i datasletning. Ingen datasletningsprocesser efterlader en harddisk så renset for restdata som et sammenligneligt nyt produkt. Dell udsteder ikke (i) anbefalinger med hensyn til krav til kundens datafjernelse eller (ii) ytringer om effektiviteten af en metode til fjernelse af data i forhold til en anden metode. Vilkår og betingelser. Da det specifikt kun relaterer sig til serviceydelser leveret under denne servicebeskrivelse, og på trods af konfliktende betingelser i CTOS, din hovedserviceaftale, eller nogen anden aftale som må høre til disse serviceydelser, vil følgende vilkår og betingelser være gældende: A. Garanti. DELL GARANTERER, AT DE VIL UDFØRE SERVICEN MED EN KOMMERCIEL FORNUFTIG OMHU. DELL UDSTEDER INGEN ANDEN GARANTI, OG FRALÆGGER SIG ALLE ANDRE GARANTIER OG BETINGELSER, HVAD ENTEN DE ER UDTRYKT ELLER ER ANTYDET, INKLUSIV, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL NOGEN ANTYDEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. B. Ansvarsbegrænsning. DELLS OG DENNES SERVICELEVERANDØRERS ERSTATNINGSANSVAR FOR SERVICEYDELSER LEVERET I HENHOLD TIL DENNE SERVICEBESKRIVELSE, SELV OM ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR ET ERSTATNINGSANSVAR, VIL TIL ALLE TIDER VÆRE UNDERLAGT FØLGENDE BEGRÆNSNINGER OG UNDTAGELSER: 1. I INGEN TILFÆLDE SKAL DELL VÆRE ANSVARLIG (HVAD ENTEN I KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER PÅ ANDEN MÅDE) FOR NOGET AF FØLGENDE: (I) TABT FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING ELLER OPFYLDELSE AF KRAV FRA TREDJEPART DER ER GÆLDENDE FOR DATA I UDSTYR, (II) PÅFØLGENDE, SPECIELLE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER STRAFFERETSLIGE (HVIS RELEVANT) SKADER, ELLER (III) NOGEN FORM FOR KRAV FRA TREDJEPART. ARR Asset Donation_ EMEA October 2013 Page 5 of 6

6 2. I INGEN TILFÆLDE SKAL DELL VÆRE ANSVARLIG (HVAD ENTEN I KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER PÅ ANDEN MÅDE) FOR NOGEN SKADER DER ER RELATERET TIL KORUPTION, TAB, OFFENTLIGGØRELSE ELLER BRUG AF DATA, KONFENDENTIEL INFORMATION ELLER TREDJEPARTS SOFTWARE SOM KUNDEN IKKE HAR FJERNET FRA UDSTYR, DER ER GJORT TILGÆNGELIG FOR DELL FOR AFHENTNING, HERUNDER. 3. DELLS MAKSIMALE OG HELE ANSVARSFORPLIGTELSE (HVAD ENTEN I KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER PÅ ANDEN MÅDE), DER OPSTÅR I FORBINDELSE MED NOGEN FORM FOR KRAV VEDRØRENDE TAB AF UDSTYRSENHEDER, SKAL I INGEN TILFÆLDE OVERSKRIDE DISSES VURDERING BERAMMET I UEPP'EN FOR DEN MÅNED, HVOR ENHEDEN FØRST BLEV OPDAGET SAVNET. 4. DELLS AGGREGEREDE ANSVARSFORPLIGTELSE (HVAD ENTEN I KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER PÅ ANDEN MÅDE) FOR NOGLE ELLER ALLE KRAV OM ANSVAR, SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE SERVICEBESKRIVELSE, INDEN FOR ET HVERT KALENDERÅR, SKAL IKKE OVERSKRIDE KUNDENS SAMLEDE BETALTE ELLER FORFALDNE HONORARER/GEBYRER, UNDER DENNE SERVICEBESKRIVELSE, I ET SÅDANT KALENDERÅR. DELL BEGRÆNSER IKKE SIT ANSVAR FOR BEDRAGERI, PERSONTILSKADEKOMST SOM FØLGE AF FORSØMMELIGHED, ELLER NOGET ANDET TAB DER IKKE KAN BEGRÆNSES UNDER GÆLDENDE LOV. I TILFÆLDE AF, AT GÆLDENDE LOV FORBYDER EN BEGRÆNSNING I ANSVARSFORPLIGTELSE I NOGEN DELE I DENNE SERVICEBESKRIVELSE, SKAL PATERNE ENES OM AT SÅDANNE BEGRÆNSNINGER SKAL MODIFICERES, UDEN YDERLIGERE HANDLING FRA NOGEN AF PARTERNE, SÅLEDES, AT DET BREDES SET SKAL VÆRE DEN MAKSIMALE KONSEKVENS, DER ER TILLADT UNDER GÆLDENDE LOV, SOM SKAL VÆRE GÆLDENDE. ARR Asset Donation_ EMEA October 2013 Page 6 of 6

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse Gensalg af it-udstyr med offsite-datarensning - EMEA Indledning Dell er glad for levere gensalg af udstyr og genindvinding-services ( Service(s) ) i henhold til denne servicebeskrivelse

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse IT-udstyrsdonation - EMEA Indledning Dell er glad for levere gensalg af udstyr og genindvinding-services ( Service(s) ) i henhold til denne servicebeskrivelse ( Servicebeskrivelse

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse Genindvending af it-udstyr - EMEA Indledning Dell er glad for levere gensalg af udstyr og genindvinding-services ( Service(s) ) i henhold til denne servicebeskrivelse ( Servicebeskrivelse

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse Gensalg af it-udstyr med onsite-datarensning - EMEA Indledning Dell er glad for levere gensalg af udstyr og genindvinding-services ( Service(s) ) i henhold til denne servicebeskrivelse

Læs mere

Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Gensalg af it-aktiver med ekstern datasletning

Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Gensalg af it-aktiver med ekstern datasletning Dell Services Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Gensalg af it-aktiver med ekstern datasletning Serviceoversigt Dell tilbyder services til

Læs mere

Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Genbrug af it-aktiver

Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Genbrug af it-aktiver Dell Services Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Genbrug af it-aktiver Serviceoversigt Dell tilbyder services til bortskaffelse af udsstyr.

Læs mere

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Serviceoversigt Dell leverer Sporings- og generhvervelsesservice og Service for fjernsletning

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Erhvervskunder Indledning Dell er glad for levere Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Erhvervskunder ( Service(s) ) i

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt En driftssikker og hurtig ombytningsservice og et økonomisk og praktisk alternativ til onsite reparation. HP tilbyder hurtig ombytning

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser 1. HP s Trade-In and Save-kampagnestruktur I forbindelse med Trade-In and Save-kampagnen betaler HP International Sarl (HP) en passende indbytningsværdi for brugte produkter, som returneres til HP i forbindelse

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

Servicebeskrivelse: Dell Gensalg og genanvendelse - Gensalg af it-aktiver med onsite-datasletning

Servicebeskrivelse: Dell Gensalg og genanvendelse - Gensalg af it-aktiver med onsite-datasletning Dell Services Servicebeskrivelse: Dell Gensalg og genanvendelse - Gensalg af it-aktiver med onsite-datasletning Serviceoversigt Dell tilbyder services til gendannelse af aktiver. Denne service omfatter

Læs mere

Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice

Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice Systemet. I forbindelse med denne aftale, er et system identificeret som et Dell-system består af følgende komponenter: skærm, CPU (Central Processing

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE.

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE. PrimeSupport Aftale PS.UPDR150.1XX.1 Version 1.0 07/2005 Dette dokument indeholder oplysninger om Kundens PrimeSupport Aftale med Sony. Læs venligst dokumentet grundigt. Kunden skal registrere sin indforståelse

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

Denne aftale beskriver supportleverancerne leveret af Compellent til formålene Produktsupport til Dell Compellent hardware og/eller software.

Denne aftale beskriver supportleverancerne leveret af Compellent til formålene Produktsupport til Dell Compellent hardware og/eller software. Tjenestebeskrivelse Copilot vilkår og betingelser for support Tjenesteoversigt Denne Tjenesteoversigt ( Tjenesteoversigt ) er indgået mellem dig, kunden ( du eller Kunde ) og Dell-entiteten, der er identificeret

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader

HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader HP Care Pack Services HP Hardwaresupport i servicecenter er en effektiv dør-til-dør service for visse produkter.

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt Effektiv service med HP Returnering/HP Afhentning og returnering til HP inkl. telefonisk support og reparation i Servicecenter.

Læs mere

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Version 3.20 Sidste revision: Ejer: Michel Papaiconomou Forfatter: Malcolm Gooding Revideret af: Auguste Lacroix, Andy Wright, Hermann Staub, Nenad Mraovic,

Læs mere

Servicebeskrivelse Basic Hardware Service

Servicebeskrivelse Basic Hardware Service Oversigt over vilkår og betingelser Servicebeskrivelse Basic Hardware Service Denne aftale ("aftale" eller "servicebeskrivelse") er indgået mellem kunden ("dig" eller "kunde") og Dell.. Ved at købe disse

Læs mere

DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR ("Vilkår")

DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR (Vilkår) DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR ("Vilkår") VERSIONSDATO: 22. august 2007 1. OMFANG OG ANVENDELSE 1.1 Disse vilkår gælder for alle køb af produkter (inklusive, uden begrænsning, hardware og/eller software)

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Fragtbetingelser Varer leveres med Postdanmark til brofaste øer til en pris afhængig af vægten (pakker under 50 kg). Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden.

Læs mere

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse 1.1 Betingelserne gælder for alle aftaler om MHD s salg og levering af produkter/ydelser til

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10 Side 1 af 10 Bilag 6 Levering Indhold 1. Levering... 2 1.1 Leveringssted... 2 1.2 Fastsættelse af leveringstidspunkt... 2 2. Leveringsfrister, udeblivelse mv.... 3 2.1 Levering af Årligt serviceeftersyn...

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Kommuneservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Kommuneservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Kommuneservice Denne anmodning udfyldes af Systemleverandører forud for tilslutning til NemRefusions systemgrænseflade til kommunale systemer, Kommuneservice.

Læs mere

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen INFORMATION Kontakt information Administrationen WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde CVR-nr: 31791243 telefon : 45362209 Salg Bogholderi IT-undervisning IT-Service aftale info@webgait.dk telefon

Læs mere

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014 Indledning I forbindelse med etablering af ny hal og tilstødende lokaler og områder der bliver renoveret ønskes der AV udstyr til den nye hal. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt

Læs mere

AFTALE OM OMKOSTNINGSDELING

AFTALE OM OMKOSTNINGSDELING AFTALE OM OMKOSTNINGSDELING Der refereres til Forståelsesmemorandummet dateret 25. maj 2007 (MOU) mellem Grønlands Hjemmestyre (Hjemmestyret) og Alcoa Inc. (Alcoa). Medmindre andet er angivet heri, skal

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S

Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S 244-443181 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på http://www.ikast-brande.dk

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager 1 Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility)

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) VILKÅR OG BETINGELSER FOR BILATERAL HANDEL MED KAPACITET I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 5.2 Juni 2010 Regler for CTF,

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Handelsbetingelser. Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Handelsbetingelser. Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Handelsbetingelser Generelle oplysninger JURIDISK NAVN: MASKINHANDLER SØREN KNUDSEN CVR: 95689655 ADRESSE: Langegade 119 DK-5300 KERTEMINDE MAIL: sk@skshoppen.dk TLF: +45-40341973 Forsikring og erstatning

Læs mere

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING PROMETHEAN LIMITED, DERES DATTERSELSKABER OG/ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER ( Promethean ) SOFTWARELICENSAFTALE ( Licens ) Til ActivEngage ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

Resume af vigtigste punkter:

Resume af vigtigste punkter: Pizzeria betingelser - s. 1 Resume af vigtigste punkter: Her forklares det i korte træk de vigtigste ting du siger ja til ved at acceptere kontrakten. Gratis pizzabakker Prisen for pizzabakkerne med reklamer

Læs mere

TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE)

TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) SYVENDE RAMMEPROGRAM TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) (angiv FINANSIERINGSORDNING) Det [Europæiske Fællesskab] ("Fællesskabet"), repræsenteret ved Kommissionen for De Europæiske

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016)

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016) SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016) Mijamas Webshop (MIJAMA.dk) tilbyder salg til såvel private som erhvervsdrivende. Handler du som erhvervsdrivende

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Ballerup, den 11. Juni 2013 Kære Karen Binger Holm I forlængelse af ansøgning fra Danmark Bløderforening herefter benævnt Ansøgeren,

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING Cookieinformationsløsningen opsættes af Sitemorse Danmark til kunden. Service og sikkerhed Oppetid Sitemorse hoster løsningen samt relaterede komponenter og indhold

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM.

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. Grabowski Media generelle forretningsbetingelser Almindelig del Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. De generelle forretningsbetingelser er gældende

Læs mere

TM-CAGE BRUGERMANUAL. TM-CAGE_manual_dk

TM-CAGE BRUGERMANUAL. TM-CAGE_manual_dk TM-CAGE BRUGERMANUAL 1 www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-cage 2 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht. "CB-certificering"-standarden.

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opstart af din nye ABook notebook...2 Installation af styresystem...3 Backupprocedurer...4 Vedligeholdelse af batterier...5 Vedligehold...6 Windows 7 Recoverysystem...7

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Brugsanvisninger for Visteon webportal

Brugsanvisninger for Visteon webportal Sammendrag af brugsanvisningerne, der beskrives på de følgende sider: Log på Ændring af foreløbig adgangskode Brug af funktionen Reparationsanmodningsblanket til at udfylde og indsende en formular til

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse

Sikkerhedskopiering og gendannelse Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Fabriksinstalleret hardware omfatter interne udvidelseskort, Dell-mærkede monitorer, tastaturer, mus, højttalere, mikrofoner og docking-stationer.

Fabriksinstalleret hardware omfatter interne udvidelseskort, Dell-mærkede monitorer, tastaturer, mus, højttalere, mikrofoner og docking-stationer. Servicebeskrivelse Teknisk support udenfor garanti Introduktion Dell vil med glæde levere teknisk support udenfor garanti ("Servicemulighed(er)" i henhold til denne servicebeskrivelse ("Servicebeskrivelse").

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Hvem kan handle hos Trendypet For at foretag køb hos Trendypet skal du være fyldt 18 år, aftaler med børn og unge under 18, kan alene indgås af forældre eller andre der er lovligt

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

LESSOR til Microsoft Dynamics NAV - Opdaterings- og licensaftale for On-Premises 2/6

LESSOR til Microsoft Dynamics NAV - Opdaterings- og licensaftale for On-Premises 2/6 Betingelser pr. 6. oktober 2014 1. Definition On-Premises benyttes, hvor kunden har installeret produktet på kundens egen server. 2. Licensomfanget 1. Kunden opnår en tidsbegrænset, uoverdragelig og ikke

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Vejledning til trykkeriaftalen

Vejledning til trykkeriaftalen Vejledning til trykkeriaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er formålet med

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Følgende versioner af Windows-operativsystemet understøtter Novell Filr Desktop-programmet:

Følgende versioner af Windows-operativsystemet understøtter Novell Filr Desktop-programmet: Readme-fil til Novell Filr Desktopprogrammet April 2015 1 Produktoversigt I Novell Filr Desktop-programmet kan du synkronisere dine Novell Filr-filer med filsystemet på din computer og derefter ændre filerne

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 af 7 (Gældende fra 14. august 2015) Generelle oplysninger Juridisk navn: Abby`s Fashion Organisationsform: Enkeltmandsfirma CVR. nr.: 36351470 Etableringsår: 2015 Adresser: Abby`s Fashion V. Mogens

Læs mere