HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. September - Oktober - November 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. September - Oktober - November 2012"

Transkript

1 HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET September - Oktober - November årgang 4

2 Stof til næste kirkeblad skal være redaktionen i hænde senest den 23. oktober i Hanstholm Kirkecenter, Center vej 4, postboks Hanstholm eller til Finn Feilan: Redaktionen Bodil Hausgaard, Irene Paulsen, Finn Feilan tegninger: Chr. U. Schmidt Kontaktadresser SOGNEPRÆST (kbf) FINN FEILAN Helshagevej 28, 7730 Hanstholm Tlf.: E.mail: SOGNEPRÆST Mariann Dyhrberg Thomsen Præstebakken 4, Ræhr, 7730 Hanstholm Tlf.: ÅBNINGSTID I KIRKECENTERET Onsdag & Torsdag 9-13 ved SEKRETÆR BIRGIT BUCHBJERG PAULSEN Tlf.: KIRKESANGER, KLITMØLLER MARIANNE STORM Tlf.: GRAVER, HANSTED ALLAN STEFFENSEN Tlf.: / GRAVER, KLITMØLLER GERT JENSEN Tlf.: / STÅENDE UDVALG i menighedsrådene, se hjemmesiden: ORGANIST IRENE SØNDERGAARD CHRISTENSEN Tlf.: KIRKESANGER, HANSTED LINDA KNUDSEN Tlf.:

3 MENIGHEDSRÅDSVALG Orienteringsmøde om valg til menighedsrådene i Klitmøller og Hansted sogne Med henblik på valg til menighedsråd den 13. november 2012, afholdes der orienteringsmøde: For Hansted sogn i kirkecentret torsdag den 6. september kl For Klitmøller sogn på Klitrosen mandag den 10. september kl Der redegøres for opgaverne i den forløbne 4 års periode. Der bliver mulighed for, at opstille kandidatlister Indleveringsfrist for kandidatliste er fra tirsdag den 25. september kl til tirsdag den 2. oktober kl I Klitmøller til Jan Salmonsen, Mads Postsvej 5, Klitmøller. I Hanstholm til Doris Laursen Gyvelvænget 18, Hanstholm. Med venlig hilsen Valgudvalgene 3

4 VIELSER AF ALLE SLAGS Så kom loven og ritualet om kirkelige vielser af ægtepar af samme køn. Der har været diskuteret op ad vægge og ned ad stolper - alle mulige og umulige argumenter både for og imod har været vendt et utal af gange. Nu er beslutningen truffet af et stort flertal i Folketinget. På godt og ondt er det Folketinget, der bestemmer over Folkekirken. Personligt mener jeg, det var bedre, hvis Folkekirken havde truffet beslutningen indefra ; men det har vi med vores nuværende organisationsform ikke stor mulighed for. Måske får vi på længere sig en kirkeforfatning og en synode; et kirkeråd. Men det er fremtidsmusik og måske mest for specialister. Jesus gjorde ikke forskel på mennesker, men tog imod alle og hjalp alle, der bad ham. Han stillede også krav - om næstekærlighed - til alle. Paulus skrev om Jesu åbenhed: Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus (Galaterbrevet 3,28). På den måde lægger man i den kristne kirke ikke vægt på køn, race eller social status. Denne idé om lighed har ellers været mange århundreder om at sætte sig igennem. Man blev ved med at have slaver længe. I mange år regnede kristne hvide mennesker ikke med, at sorte mennesker var ligeværdige med dem; principielt regner de fleste i dag vel med, at alle racer er ligeberettigede. Mænd og kvinder har efterhånden fået en høj grad af ligeværd; lidt mangler der dog alligevel ind i mellem. Men mennesker af homoseksuel observans har kirken haft vanskeligt ved at anerkende. Det stammer dels fra Det gamle Israel, hvor der var dødsstraf for homoseksualitet, det kan man læse om i Det gamle Testamente. Dels skyldes det ironisk nok samme Paulus, som ellers sætter forholdet til Kristus over alt andet. Han afviser også homoseksualitet - bl.a. fordi den homoseksualitet, der var mest kendt på det tidspunkt, var hedensk tempelprostitution. Det vigtigste må være, hvad Jesus mente - og Jesus interesserede sig tilsyneladende ikke for seksualitet - intet steds i Det nye Testamente er han citeret for at sige noget om seksualitet, og meget lidt om ægteskab. Jesu holdning til mennesker var derimod den, at han altid tog de udstødtes og de lidendes parti. Han helbredte mennesker, der ikke havde den rigtige religion - og han fremhævede en foragtelig samaritaner, fordi han viste 4

5 næstekærlighed. Jesus sagde, at vi som mennesker ikke skal dømme andre. Set fra den synsvinkel er det blot en videreførelse af Jesu åbenhed for alle mennesker, at par af samme køn også kan blive gift i kirken. Det har været meget længe undervejs; men derfor skal det ikke hilses mindre velkomment. Nogle har været meget optagede af, om homoseksualitet er syndigt, unormalt eller hvad man nu kan forestille sig. Men med udgangspunkt i Jesu forkyndelse handler synd om at være ukærlig imod andre mennesker og om ikke at tro på Ham. Der er ikke nogen egentlig facitliste - alt skal måles på, om man elsker Gud og at man elsker sin næste som sig selv. Mere konstruktivt er det at se homoseksualitet som udtryk for skabelsens mangfoldighed. Fordi det er et brud med meget gamle traditioner - og fordi ikke alle teologer er enige i den nye tolkning - må præster i Folkekirken godt sige nej til at vie mennesker af samme køn. Jeg synes, det er godt, at man ikke tvinger alle til at rette ind på geled ; det handler trods alt om tro og samvittighed. Der foreligger ingen officielle tal; men avisernes meningsmålinger tyder på, at det er knap en fjerdedel af Folkekirkens præster, der ikke vil vie par af samme køn. Finn Feilan 5

6 HVAD ER ET ÆGTESKAB På en måde er det rammen om et (forhåbentligt trygt) familieliv. Virkeligheden viser så, at der kan være trygge familier, hvor far og mor ikke er gift - og at der også kan være ægteskaber, hvor såvel forældre som børn lever som i et mareridt. Man kan godt blive gift uden at få børn. Man kan også blive gift, selvom man - f.eks. på grund af alder - slet ikke kan få børn. Ægteskabet bliver ikke mindre ægte af, at det ikke bliver rammen om en familie med børn. For os i dag handler et ægteskab ofte om kærlighed og romantik - og om trofasthed og loyalitet. Som regel er der et seksuelt element i ægteskabet; men det er der ikke formelle krav om. I den sammenhæng er det interessant, at der ikke i Bibelen står noget om, at man ikke må have et seksuelt forhold uden at være gift. Det er sådan set noget kirken og samfundet har fundet på - og med god grund, fordi man i tidligere tider ikke havde nogen ordentlig prævention og gerne ville skabe trygge rammer for den opvoksende generation. I dag er Jesu forkyndelse af næstekærlighed langt vigtigere, for netop omkring seksualitet og børn har vi vores allermest følsomme områder; lige her er der i særlig grad brug for omsorg og ansvarlighed. Det gamle Testamente har en samling smukke kærlighedsdigte ved navn Højsangen. De kan læses både som kødelige kærlighedsdigte og som et billede på kærligheden mellem Gud og mennesker. Ville han blot give mig kys af sin mund! Din elskov er dejligere end vin, dejligere end dine salvers duft. Dit navn er en udgydt salveolie, derfor elsker unge piger dig. Højsangen 1,2-3 Her kan man også læse om den omsorg og varsomhed kærligheden - også den fysiske kærlighed - skal omgives med: Væk ikke kærligheden, væk den ikke til live, før den selv vil! Højsangen 3,5b 6

7 Alle disse forhold har ikke noget at gøre med, om man er heteroseksuel eller homoseksuel eller for den sags skyld slet ikke har nogen seksuel lyst eller noget seksualliv. Men omsorgen, ansvarsfølelsen, trofastheden, hengivelsen og kærligheden er den samme. Vanskelighederne - som de fleste erfarer, også hører med til ægteskabet - er også de samme. Derfor har man lige meget brug for kirkens forbøn om Guds Velsignelse, uanset hvilken slags par man er. Det er kirkens opgave at forkynde, praktisere og dele ud af Guds kærlighed; det gælder også i forhold til ethvert ægteskab. Det har vi med en den nye lov og det nye ritual mulighed for også når par af samme køn ønsker bøn om Guds velsignelse af deres kærlighed. Finn Feilan 7

8 PILGRIMSVANDRING Kirken den er et gammelt hus, står om end tårnene falde. Lørdag den 8. september vandrer vi fra Vang Kirke over Thorup Kirkeruin til Jannerup Kirke igennem det smukke landskab skov og mark. Vi begynder kl. 9 med en andagt i Vang Kirke. Vi holder rast, spisepause og andagt i Kirkeruinen ved Thorup; herfra henter vi vandringens tema: Står om end tårnene falde. Kristendommen er større end både kirkebygninger og kirkens organisation og på det personlige plan: Kristus er større end både det, der lykkes og det det, der mislykkes i mit liv. Hvordan gør jeg Kristus til arkitekten for mit liv? Vandringen er på ca. 11 km og foregår ad gode skovveje og nogle km asfalterede biveje til sidst. Det vil også være muligt at cykle ruten; men så vil der blive lidt ventetid i forhold til de gående. Vandringen vil være slut omkring kl. 15. Tag tøj på, som passer til vejret, gode sko samt mad og drikke til eget brug med. Tilmelding er ikke nødvendig. Aftal gerne et par stykker sammen at få stillet et par biler ved Jannerup Kirke, så det er let at komme tilbage til Vang. Alle er velkomne Pilgrimsgruppen i Thy Forespørgsler kan rettes til Sognepræst Finn Feilan,

9 RETRÆTE Til foråret indbyder vi igen til en retræte. Da Fjordvangs fremtid er usikker i øjeblikket, kommer denne retræte til at foregå på Duegården på Mors fra sidst på eftermiddagen fredag den 3. maj til søndag den 5. maj omkring kl. 15. Ordet retræte betyder tilbagetrækning; og i sådan en weekend trækker man sig tilbage fra hverdagens travlhed, fra computere, mobiltelefoner, aviser og samtale. Det meste af retræten foregår i stilhed; d.v.s. uden samtale deltagerne imellem. Til gengæld er der indbygget en samtale med en af retrætelederne i forløbet. Retræten er centreret om korte gudstjenester og bøn samtidig er der også god tid til vandreture og eftertanke. Stilheden er den traditionelle måde, man fordyber sig i eksistentielle problemstillinger i sit liv og i bøn. Ved ikke at tale med hinanden, åbner der sig et langt større univers, hvor man kan tale med sig selv og med Vorherre. Temaet i forårets retræte bliver Jesusbønnen. Det er en bønsform, der stammer helt tilbage fra det fjerde århundrede. Grundformen er: Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig. Bønnen bedes ofte mange gange i en periode og tit i takt med vejtrækningen. Derfor vil vi på retræten også arbejde med kropslig afspænding og vejtrækning. Retræten fungerer bedst med kun tolv deltagere, og det er muligt at tilmelde sig allerede nu. Deltagerbetalingen er kr Inger Marie & Finn Feilan 9

10 10

11 KÆRLIGHEDENS HØJSANG Kærlighedsdigtene i Det gamle Testamente hedder Højsangen. Det trettende kapitel i Pauli første Brev til Korintherne beskriver kærligheden på et generelt og meget omfattende plan. Det kapitel kaldes Kærlighedens Højsang. Det er ikke alt, vi som mennesker kan leve op til her; men det er åbenlyst en af de smukkeste beskrivelser af kærligheden i Bibelen. Den kan være et fyrtårn for os, det er den retning, vores kærlighed helst skal vokse i retning af: Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælde. Og om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå; tungetale, den skal forstumme; og kundskab, den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis, men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevise forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden. 11

12 KIRKEBRYLLUP ER GRATIS I de senere år har antallet af kirkebryllupper været faldende i forhold til antallet af rådhusbryllupper. Mange af brudeparrene fortæller, at et kirkebryllup ofte koster kr til kr og der er mange, som nyder det i fulde drag. Men der er også mange, der ikke har råd til eller har lyst til at bruge så mange penge på en fest derfor bliver de ikke gift i kirken men på rådhuset. På en måde er det helt bagvendt; det koster jo ikke noget at blive gift, hverken i kirken eller på rådhuset. Det vil sige, det er ikke helt rigtigt, hvis man bliver gift i kirken, skal mindst den ene af parterne være medlem af Folkekirken og så skal man betale kirkeskat. Men de fleste er i forvejen medlem af Folkekirken og så kan man jo sige, at så får de da mere for deres kirkeskat, hvis de bliver gift i kirken. Alligevel er det mere almindeligt, at efter en vielse i kirken holder man stor fest og efter en vielse på rådhuset går man ud og spiser middag blot med et par gode venner. Sådan behøver det imidlertid ikke at være. Man kan også holde stor fest efter et rådhusbryllup og man kan komme i kirken og blive gift i ganske almindeligt tøj og gå ud at spise middag blot med et par gode venner bagefter. Der er ingen grund til at lade bryllupsmagasinernes dyre løsninger bestemme, hvor eller hvordan man skal gifte sig. De er gode til at vise en bred vifte af muligheder; men man kan også bruge sin egen fantasi og holde ingen fest eller en lille sammenkomst på en måde, så man både kan være sig selv og så ens økonomi ikke kommer til at hænge i laser af det. Og frem for alt: Det står ikke skrevet nogen steder, at fordi man gifter sig i en kirke, skal man holde en dyr fest. Traditioner er gode nok, men man bestemmer selv over sin egen bryllupsfest. Det koster ikke ekstra at blive gift i kirken. Finn Feilan 12

13 SOGNEAFTENER Alle aftener er kl i Hanstholm Kirkecenter i september og oktober og i Klitmøller Kirke i november. Kaffen koster kr. 30. Torsdag den 13. September - Hanstholm Kirkecenter: Tove Bang, Leder af Værestedet i Hanstholm fortæller om dagligliv og vilkår i Værestedet. Torsdag den 8. november - i Klitmøller Kirke - Holger Munchaus Petersen, tidligere tolder i Thisted, fortæller om Sleipners Forlis. Foredraget bliver holdt i kirken, fordi mindesmærket for de tretten druknede søfolk endnu står på kirkegården. Alle er velkomne De fire menighedsråd og Husholdningsforening Torsdag den 11. oktober Hanstholm Kirkecenter Ejnar Frøkjær: Borgmestertid og andet spændende i Hanstholm. Undervisning på 8 lørdage fra oktober til marts. Der kræves ingen forkundskaber. Sted: Aalborg Studenterkursus, Danmarksgade 11, 9000 Aalborg Henvendelse: Program med alle relevante oplysninger kan rekvireres på følgende adresse: Teologisk Voksenundervisning, Thulebakken 1, 9000 Aalborg Tlf / Mail: 13

14 KONFIRMANDINDSKRIVNING Tirsdag den 4. september kl indbydes alle årets konfirmander og konfirmandforældre til fælles gudstjeneste i Ræhr kirke med efterfølgende kaffe og indskrivning i Hanstholm Kirkecenter. Konfirmandernes dåbsattester bedes medbragt, helst i kopi. Konfirmandforberedelsen i Kirkecenteret begynder i ugen umiddelbart efter; altså tirsdag den 11/9, torsdag den 13/9, og fredag den 14/9 som det passer med skoler og klasser Marian Dyhrberg Christensen & Finn Feilan FANGST- OG HØSTGUDSTJENESTE Søndag den 16./9. kl holder vi fangst- og høstgudstjeneste i Hansted Kirke. Alle er velkomne til at medbringe noget af årets høst fra haver, marker og hav. Efter gudstjenesten får vi en lille bid brød i Kirkecenteret og holder auktion over pynten det er årets høst-indsamling. Alle er velkomne Hansted Menighedsråd & Finn Feilan KIRKE & KØDSOVS Den 18. september er der Kirke & Kødsovs i Klitmøller Kirke det er en kort børnegudstjeneste med efterfølgende spisning og fællehygge. Det er som altid gratis at deltage, men bemærk at vi har ændret tidspunktet, i håb om, at det passer bedre til børnefamilierne således et tidspunktet nu kl Hvis der bliver interesse for det, kan vi udvide antallet af Kirke & Kødsovs igen. Alle er velkomne Mariann Dyhrberg Christensen GRÆSSLÅNING PÅ NATURKIRKEGÅRDEN I KLITMØLLER Græsset på naturkirkegåden i Klitmøller er i år desværre ikke blevet slået så ofte som vi plejer. Det skyldes, at menighedsrådet ikke har været opmærksomt på netop den del af arbejdsopgaverne på kirkegården i forbindelse med personalets ferier. Menighedsrådet beklager fejlen. Vi vil bestræbe os på, at det ikke gentager sig fremover. 14

15 ANDAGT & AFTENSMAD Som prøvet før afholder vi Andagt & Aftensmad i Vigsø Kirke torsdag den 4. oktober kl Der vil være en kort gudstjeneste og derefter spisning i sognehuset ved Vigsø Kirke. Det er gratis at deltage og alle er velkomne Vigsø Menighedsråd KIRKENS KORSHÆRS 100 ÅR S JUBILÆUM Kirkens Korshærs 100 års Jubilæum afholdes i Stagstrup Kirke og Kirkecenter tirsdag den 9. oktober kl Styrelsesmedlem Bent Friis taler i kirken og tidligere Landssekretær Leif Bønning fortæller om 100 år i Kirkens Korshærs i Kirkecenteret. Alle er velkomne Med venlig hilsen Storkredsene Thy og Mors Formand for Storkredsene Ellen Oddershede, Snedsted, tlf.: KIRKETEATRET Opfører forestillingen Hønsefjer og Hul i hovedet i Ræhr Kirke Torsdag den 15. november kl. 17. H. C. Andersen-eventyret Det er ganske vist sat over for Jesu lignelse om Den barmhjertige samaritaner. Én mand i 19 forskellige roller! Alle børn og barnlige sjæle er velkomne Mariann Dyhrberg Christensen PROBLEMER MED BLOMSTER PÅ KLITMØLLER KIRKEGÅRD Der har desværre i løbet af foråret/forsommeren været problemer med en del af de stedmoderblomster der blev plantet på gravsteder på Klitmøller Kirkegård. En del af blomsterne visnede, og det skyldes ikke manglende pasning og vanding. Det skyldes desværre insektangreb, som ødelagde rødderne på planterne. Med venlig hilsen Klitmøller Menighedsråd 15

16 GUDSTJENESTELISTE Ugedag Dato Navn Hansted Klitmøller Ræhr Vigsø søndag 2/9 13.s.e trin Tirsdag 4/9 Konfirmand-indskrivning Søndag 9/9 Søndag 16/9 14.s.e.trin 15. s.e. Trinitatis 10:30 FF 9:00 FF 10:30 MDC 9:00 FF 10:30 FF Fangst - & Høstgudstjeneste Efterfølgende frokost i Kirkecenteret 10:30 FF Kirkekaffe Tirsdag 18/9 Kirke & Kødsovs 17:30 MDC Torsdag 20/9 Meditationsgudstjeneste 19:00 FF Søndag 23/9 16 s.e. Trintatis 9:00 FF 10:30 FF Fangst- & Høstgudstjeneste 19:30 MDC & FF 10:30 MDC Høstgudstjeneste Søndag 30/9 17. s.e. Trinitatis MDC 9:00 MDC 10:30 MDC Høstgudstjeneste Torsdag 4/10 Andagt & Aftensmad 17:30 MDC Søndag 7/ s.e. Trinitatis 19:00 MDC Musikgudstjeneste Søndag 14/ s.e. Trinitatis 9:00 MDC 10:30 MDC 10:30 FF Torsdag 18/10 Meditationsgudstjeneste 19:00 FF Søndag 21/ s.e. Trinitatis 10:30 FF Søndag 28/ s e. Trinitatis 10:30 FF 10:30 MDC Søndag 4/11 Alle Helgens dag FF FF MDC MDC Søndag 11/11 23 s.e. Trinitatis 10:30 FF Torsdag 15/11 Meditationsgudstjeneste 19:00 FF Søndag 18/ s.e. Trinitatis 10:30 MDC Søndag 25/11 Sidste søndag i Kirkeåret 9:00 MDC 10:30 MDC Kirkekaffe 10:30 FF Søndag 2/12 1. søndag i Advent 16:00 FF 10:30 Krybbespil FF KIRKEBIL Ældre, gangbesværede og andre med transportbehov er velkomne til at bruge kirkebilen, den kører alligevel. Hvis der ikke er gudstjeneste i ens egen kirke, kan man tage kirkebilen til nabokirken. Ring og bestil den dagen før: Kurts Taxi Gudstjenester på Klitrosen, kl & Fyrglimt, kl. 15 hver anden onsdag: 12/9 FF - 19/9 MDC - 10/10 FF - 24/10 MDC - 7/11 FF - 21/11 MDC Finn Feilan har ferie: 24/9. 8./10. Mariann Dyhrberg Christensen er på kursus /9 og har ferie /10. Tryk: Trykkeriet Friheden

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. September - oktober - november 2013

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. September - oktober - november 2013 HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET September - oktober - november 2013 29. årgang 4 Stof til næste kirkeblad skal være redaktionen i hænde senest den 28. OKTOBER i Hanstholm Kirkecenter, Center vej 4, 7730

Læs mere

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET Juni August 2008 24. årgang 3 Stof til næste kirkeblad skal være redaktionen i hænde senest den 28. juli. Adresse: Hanstholm Kirkecenter, Centervej 4, 7730 Hanstholm. Redaktionen

Læs mere

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED 1 MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED Kim Torp, søndag d. 29. juni 2014 Menigheden er ikke underlagt nogen lov, undtagen kærlighedens lov. Romerbrevet 2:16 på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker,

Læs mere

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 1 ÅNDELIGHED Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 DE 5 DOKTRINER 1. Født på ny (Position) Syndernes forladelse Det gamle er forbi noget nyt er blevet til 2. Ny natur/identitet Vi er en del af familien Vi

Læs mere

Konfirmationer 2013. Salmer: 478, 29, 70 / 68, 192v1,3,7, 370. Tekster: se nedenfor...

Konfirmationer 2013. Salmer: 478, 29, 70 / 68, 192v1,3,7, 370. Tekster: se nedenfor... Konfirmationer 2013. Salmer: 478, 29, 70 / 68, 192v1,3,7, 370. Tekster: se nedenfor... 1 Gud, tak for, at du kalder os for dine børn og fordi du kender os helt og alligevel holder af os og vil have med

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

BRUG DET DU HAR DEL 2

BRUG DET DU HAR DEL 2 1 BRUG DET DU HAR DEL 2 Kim Trp, søndag d. 17. maj 2015 Brug det du har, fr du kan ikke bruge det du ikke har ALLE ER SKABT TIL AT DELTAGE Lad s prøve at adskille Karismagaver Tjenestegaver g Åndens gaver

Læs mere

Fastelavnssøndag. Hvad betyder fastelavn?

Fastelavnssøndag. Hvad betyder fastelavn? Fastelavnssøndag Hvad betyder fastelavn? Fastelavn kommer af det plattyske ord vastelavent, der betyder fasteaften, og henviser til den 40 dages lange faste, som starter straks efter fastelavnstiden og

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. December Januar - Februar 2012

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. December Januar - Februar 2012 HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET December 2011 - Januar - Februar 2012 28. årgang 1 Stof til næste kirkeblad skal være redaktionen i hænde senest den 26. Januar i Hanstholm Kirkecenter, Center vej 4, 7730

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

e Agenda Lidt om os Lidt om jer Lidt om danskerne Strategisk vej Tre epokegørende og kreative ideer Lidt om jeres online potentiale

e Agenda Lidt om os Lidt om jer Lidt om danskerne Strategisk vej Tre epokegørende og kreative ideer Lidt om jeres online potentiale Folkekirken e Agenda Lidt om jer Lidt om danskerne Strategisk vej Lidt om os Tre epokegørende og kreative ideer Lidt om jeres online potentiale Lidt om os. Kære Gud eller hvem du er. Og det er netop problemet,

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang,

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, ORØ KIRKEBLAD Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, For ordet og for livet. En tid til eftertanke en tid til at takke:

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 1 11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 Åbningshilsen Skoleferien er slut, de fleste er ved at være tilbage fra

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. September - November 2008

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. September - November 2008 HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET September - November 2008 24. årgang 4 Stof til næste kirkeblad skal være redaktionen i hænde senest den 28. oktober. Adresse: Hanstholm Kirkecenter, Centervej 4, 7730

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

hjulpet dem. Men Jesus tvister fortællingen, og tvinger den lovkyndige til at pege på samaritaneren som en, der skal elskes.

hjulpet dem. Men Jesus tvister fortællingen, og tvinger den lovkyndige til at pege på samaritaneren som en, der skal elskes. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 10. sept. 2017 HØST Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: 3 Mos 19,1-2+9-18; Gal 2,16-21; Luk 10,23-37 Salmer: SK: Nu går vi glad * 447 * 730 * 729 * 728 LL: Nu

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET Juni - August 2010 26. årgang 3 Stof til næste kirkeblad skal være redaktionen i hænde senest den 20. juli. Adresse: Hanstholm Kirkecenter, Centervej 4, 7730 Hanstholm

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Trinitatis søndag 2015.docx. 31-05-2015 side 1. Prædiken til Trinitatis søndag 2015. Tekst. Johs.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Trinitatis søndag 2015.docx. 31-05-2015 side 1. Prædiken til Trinitatis søndag 2015. Tekst. Johs. 31-05-2015 side 1 Prædiken til Trinitatis søndag 2015. Tekst. Johs. 3,1-15 På den sidste forårsdag, den sidste søndag i maj, kun med teltdugen mellem os og Kærmindehavens grønne natur, mødes vi af en moden

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse er autoriseret. Den øvrige del af

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på jord Og før dermed fra grådens dal os hjem til himlens frydesal. AMEN

Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på jord Og før dermed fra grådens dal os hjem til himlens frydesal. AMEN 18. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Helligsø Mattæus 22, 34-46 Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på jord Og før dermed fra grådens dal os hjem til himlens frydesal. AMEN Lovgiverne i

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI SETRIN VESTER AABY KIRKE KL Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI SETRIN VESTER AABY KIRKE KL Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400 PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI 2010 2. SETRIN VESTER AABY KIRKE KL. 10.15 Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400 Lad dit ord med glæden springe I vor høje gæstehal. Lad

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26..

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Det var sådan lidt underligt at vælge første salme til gudstjenesten i dag. Jeg skulle måske have

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Asserballe sogns kirkeblad

Asserballe sogns kirkeblad Asserballe sogns kirkeblad JUNI JULI AUGUST 2013 Indhold i Kirkeblad Billeder af Konfirmander Konfirmand indskrivning Altergang uden gluten Æblefest Gudstjenester i Asserballe og Ketting Nyt fra Kirkegården

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 Læsninger: Salme 40,2-6 Jud 20-25 Mark 2, 14-22 Salmer: 752: Morgenstund har guld i mund 729: Nu falmer skoven 320: Midt iblandt os er Guds rige 730:

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44.

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44. Bruger Side 1. 10-10-2016 Prædiken til 20.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Matt. 21,28-44. Hvor skal vi sætte skellet? Et skel sættes omkring en have eller et stykke jord for at vise hvad der er mit.

Læs mere

Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at

Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at der i en by var et sted, hvor alle var lykkelige. Der

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 2. marts 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække Salmer DDS 10: Alt hvad, som fuglevinger fik DDS 645: Stille er min sjæl til Gud FS3

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret

Sidste søndag i kirkeåret Sidste søndag i kirkeåret Salmevalg 403: Denne er dagen 448: Fyldt af glæde 321: O Kristelighed 638: O, kommer hid dog til Guds søn 121: Dejlig er jorden Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 8. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 74/268/612/85//271/439/274/80 Uddelingssalme: se ovenfor: 274

2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 8. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 74/268/612/85//271/439/274/80 Uddelingssalme: se ovenfor: 274 1 2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 8. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 74/268/612/85//271/439/274/80 Uddelingssalme: se ovenfor: 274 Åbningshilsen Efter højmessen i dag er der frokost i Sognehuset,

Læs mere

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker,

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, Prædiken Fastelavnssøndag 2014, 2.tekstrække, Luk 18,31-43. Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, der pludselig er blevet meget klogere end alle vi andre. Mennesker

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Og fornuften har det virkelig svært med opstandelsen. Lige siden det skete, som han havde sagt, har mennesker forholdt sig

Og fornuften har det virkelig svært med opstandelsen. Lige siden det skete, som han havde sagt, har mennesker forholdt sig Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 27. marts 2016 Kirkedag: Påskedag/B Tekst: Matt 28,1-8 Salmer: SK: 219 * 235 * 233 * 236 * 227,9 * 240 LL: 219 * 235 * 233 * 236 * 240 Jeg kan godt lide

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Prædiken til 19 s.e.trin 2015 v/ Brian Christensen Lemvig Bykirke kl. 10.30. Tekst: Es 44,22-28; Ef 4,22-28; Mark 2,1-12

Prædiken til 19 s.e.trin 2015 v/ Brian Christensen Lemvig Bykirke kl. 10.30. Tekst: Es 44,22-28; Ef 4,22-28; Mark 2,1-12 Prædiken til 19 s.e.trin 2015 v/ Brian Christensen Lemvig Bykirke kl. 10.30 Tekst: Es 44,22-28; Ef 4,22-28; Mark 2,1-12 v1 Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at han

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET Marts - April - Maj 2011 27. årgang 2 Stof til næste kirkeblad skal være redaktionen i hænde senest den 20. april, gerne elektronisk, ffe@km.dk Hanstholm Kirkecenter, Centervej

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap Kom og se! Det bliver sagt flere gange i dagens evangelium. Kom og se! Der er gået vilde rygter om Jesus, og rygterne får folk til at ville se, om der er noget om snakken. Man kan sige, at vi i dag hører

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 2. marts 2014 Fastelavn Søndag Lukas 18, 31-43 Salmer: 747-172-68---173-164 vers 1+5+6+7

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 2. marts 2014 Fastelavn Søndag Lukas 18, 31-43 Salmer: 747-172-68---173-164 vers 1+5+6+7 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 2. marts 2014 Fastelavn Søndag Lukas 18, 31-43 Salmer: 747-172-68173-164 vers 1+5+6+7 * Epistlen skriver apostlen Paulus i sit første brev til korintherne:

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere