HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. September - Oktober - November 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. September - Oktober - November 2012"

Transkript

1 HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET September - Oktober - November årgang 4

2 Stof til næste kirkeblad skal være redaktionen i hænde senest den 23. oktober i Hanstholm Kirkecenter, Center vej 4, postboks Hanstholm eller til Finn Feilan: Redaktionen Bodil Hausgaard, Irene Paulsen, Finn Feilan tegninger: Chr. U. Schmidt Kontaktadresser SOGNEPRÆST (kbf) FINN FEILAN Helshagevej 28, 7730 Hanstholm Tlf.: E.mail: SOGNEPRÆST Mariann Dyhrberg Thomsen Præstebakken 4, Ræhr, 7730 Hanstholm Tlf.: ÅBNINGSTID I KIRKECENTERET Onsdag & Torsdag 9-13 ved SEKRETÆR BIRGIT BUCHBJERG PAULSEN Tlf.: KIRKESANGER, KLITMØLLER MARIANNE STORM Tlf.: GRAVER, HANSTED ALLAN STEFFENSEN Tlf.: / GRAVER, KLITMØLLER GERT JENSEN Tlf.: / STÅENDE UDVALG i menighedsrådene, se hjemmesiden: ORGANIST IRENE SØNDERGAARD CHRISTENSEN Tlf.: KIRKESANGER, HANSTED LINDA KNUDSEN Tlf.:

3 MENIGHEDSRÅDSVALG Orienteringsmøde om valg til menighedsrådene i Klitmøller og Hansted sogne Med henblik på valg til menighedsråd den 13. november 2012, afholdes der orienteringsmøde: For Hansted sogn i kirkecentret torsdag den 6. september kl For Klitmøller sogn på Klitrosen mandag den 10. september kl Der redegøres for opgaverne i den forløbne 4 års periode. Der bliver mulighed for, at opstille kandidatlister Indleveringsfrist for kandidatliste er fra tirsdag den 25. september kl til tirsdag den 2. oktober kl I Klitmøller til Jan Salmonsen, Mads Postsvej 5, Klitmøller. I Hanstholm til Doris Laursen Gyvelvænget 18, Hanstholm. Med venlig hilsen Valgudvalgene 3

4 VIELSER AF ALLE SLAGS Så kom loven og ritualet om kirkelige vielser af ægtepar af samme køn. Der har været diskuteret op ad vægge og ned ad stolper - alle mulige og umulige argumenter både for og imod har været vendt et utal af gange. Nu er beslutningen truffet af et stort flertal i Folketinget. På godt og ondt er det Folketinget, der bestemmer over Folkekirken. Personligt mener jeg, det var bedre, hvis Folkekirken havde truffet beslutningen indefra ; men det har vi med vores nuværende organisationsform ikke stor mulighed for. Måske får vi på længere sig en kirkeforfatning og en synode; et kirkeråd. Men det er fremtidsmusik og måske mest for specialister. Jesus gjorde ikke forskel på mennesker, men tog imod alle og hjalp alle, der bad ham. Han stillede også krav - om næstekærlighed - til alle. Paulus skrev om Jesu åbenhed: Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus (Galaterbrevet 3,28). På den måde lægger man i den kristne kirke ikke vægt på køn, race eller social status. Denne idé om lighed har ellers været mange århundreder om at sætte sig igennem. Man blev ved med at have slaver længe. I mange år regnede kristne hvide mennesker ikke med, at sorte mennesker var ligeværdige med dem; principielt regner de fleste i dag vel med, at alle racer er ligeberettigede. Mænd og kvinder har efterhånden fået en høj grad af ligeværd; lidt mangler der dog alligevel ind i mellem. Men mennesker af homoseksuel observans har kirken haft vanskeligt ved at anerkende. Det stammer dels fra Det gamle Israel, hvor der var dødsstraf for homoseksualitet, det kan man læse om i Det gamle Testamente. Dels skyldes det ironisk nok samme Paulus, som ellers sætter forholdet til Kristus over alt andet. Han afviser også homoseksualitet - bl.a. fordi den homoseksualitet, der var mest kendt på det tidspunkt, var hedensk tempelprostitution. Det vigtigste må være, hvad Jesus mente - og Jesus interesserede sig tilsyneladende ikke for seksualitet - intet steds i Det nye Testamente er han citeret for at sige noget om seksualitet, og meget lidt om ægteskab. Jesu holdning til mennesker var derimod den, at han altid tog de udstødtes og de lidendes parti. Han helbredte mennesker, der ikke havde den rigtige religion - og han fremhævede en foragtelig samaritaner, fordi han viste 4

5 næstekærlighed. Jesus sagde, at vi som mennesker ikke skal dømme andre. Set fra den synsvinkel er det blot en videreførelse af Jesu åbenhed for alle mennesker, at par af samme køn også kan blive gift i kirken. Det har været meget længe undervejs; men derfor skal det ikke hilses mindre velkomment. Nogle har været meget optagede af, om homoseksualitet er syndigt, unormalt eller hvad man nu kan forestille sig. Men med udgangspunkt i Jesu forkyndelse handler synd om at være ukærlig imod andre mennesker og om ikke at tro på Ham. Der er ikke nogen egentlig facitliste - alt skal måles på, om man elsker Gud og at man elsker sin næste som sig selv. Mere konstruktivt er det at se homoseksualitet som udtryk for skabelsens mangfoldighed. Fordi det er et brud med meget gamle traditioner - og fordi ikke alle teologer er enige i den nye tolkning - må præster i Folkekirken godt sige nej til at vie mennesker af samme køn. Jeg synes, det er godt, at man ikke tvinger alle til at rette ind på geled ; det handler trods alt om tro og samvittighed. Der foreligger ingen officielle tal; men avisernes meningsmålinger tyder på, at det er knap en fjerdedel af Folkekirkens præster, der ikke vil vie par af samme køn. Finn Feilan 5

6 HVAD ER ET ÆGTESKAB På en måde er det rammen om et (forhåbentligt trygt) familieliv. Virkeligheden viser så, at der kan være trygge familier, hvor far og mor ikke er gift - og at der også kan være ægteskaber, hvor såvel forældre som børn lever som i et mareridt. Man kan godt blive gift uden at få børn. Man kan også blive gift, selvom man - f.eks. på grund af alder - slet ikke kan få børn. Ægteskabet bliver ikke mindre ægte af, at det ikke bliver rammen om en familie med børn. For os i dag handler et ægteskab ofte om kærlighed og romantik - og om trofasthed og loyalitet. Som regel er der et seksuelt element i ægteskabet; men det er der ikke formelle krav om. I den sammenhæng er det interessant, at der ikke i Bibelen står noget om, at man ikke må have et seksuelt forhold uden at være gift. Det er sådan set noget kirken og samfundet har fundet på - og med god grund, fordi man i tidligere tider ikke havde nogen ordentlig prævention og gerne ville skabe trygge rammer for den opvoksende generation. I dag er Jesu forkyndelse af næstekærlighed langt vigtigere, for netop omkring seksualitet og børn har vi vores allermest følsomme områder; lige her er der i særlig grad brug for omsorg og ansvarlighed. Det gamle Testamente har en samling smukke kærlighedsdigte ved navn Højsangen. De kan læses både som kødelige kærlighedsdigte og som et billede på kærligheden mellem Gud og mennesker. Ville han blot give mig kys af sin mund! Din elskov er dejligere end vin, dejligere end dine salvers duft. Dit navn er en udgydt salveolie, derfor elsker unge piger dig. Højsangen 1,2-3 Her kan man også læse om den omsorg og varsomhed kærligheden - også den fysiske kærlighed - skal omgives med: Væk ikke kærligheden, væk den ikke til live, før den selv vil! Højsangen 3,5b 6

7 Alle disse forhold har ikke noget at gøre med, om man er heteroseksuel eller homoseksuel eller for den sags skyld slet ikke har nogen seksuel lyst eller noget seksualliv. Men omsorgen, ansvarsfølelsen, trofastheden, hengivelsen og kærligheden er den samme. Vanskelighederne - som de fleste erfarer, også hører med til ægteskabet - er også de samme. Derfor har man lige meget brug for kirkens forbøn om Guds Velsignelse, uanset hvilken slags par man er. Det er kirkens opgave at forkynde, praktisere og dele ud af Guds kærlighed; det gælder også i forhold til ethvert ægteskab. Det har vi med en den nye lov og det nye ritual mulighed for også når par af samme køn ønsker bøn om Guds velsignelse af deres kærlighed. Finn Feilan 7

8 PILGRIMSVANDRING Kirken den er et gammelt hus, står om end tårnene falde. Lørdag den 8. september vandrer vi fra Vang Kirke over Thorup Kirkeruin til Jannerup Kirke igennem det smukke landskab skov og mark. Vi begynder kl. 9 med en andagt i Vang Kirke. Vi holder rast, spisepause og andagt i Kirkeruinen ved Thorup; herfra henter vi vandringens tema: Står om end tårnene falde. Kristendommen er større end både kirkebygninger og kirkens organisation og på det personlige plan: Kristus er større end både det, der lykkes og det det, der mislykkes i mit liv. Hvordan gør jeg Kristus til arkitekten for mit liv? Vandringen er på ca. 11 km og foregår ad gode skovveje og nogle km asfalterede biveje til sidst. Det vil også være muligt at cykle ruten; men så vil der blive lidt ventetid i forhold til de gående. Vandringen vil være slut omkring kl. 15. Tag tøj på, som passer til vejret, gode sko samt mad og drikke til eget brug med. Tilmelding er ikke nødvendig. Aftal gerne et par stykker sammen at få stillet et par biler ved Jannerup Kirke, så det er let at komme tilbage til Vang. Alle er velkomne Pilgrimsgruppen i Thy Forespørgsler kan rettes til Sognepræst Finn Feilan,

9 RETRÆTE Til foråret indbyder vi igen til en retræte. Da Fjordvangs fremtid er usikker i øjeblikket, kommer denne retræte til at foregå på Duegården på Mors fra sidst på eftermiddagen fredag den 3. maj til søndag den 5. maj omkring kl. 15. Ordet retræte betyder tilbagetrækning; og i sådan en weekend trækker man sig tilbage fra hverdagens travlhed, fra computere, mobiltelefoner, aviser og samtale. Det meste af retræten foregår i stilhed; d.v.s. uden samtale deltagerne imellem. Til gengæld er der indbygget en samtale med en af retrætelederne i forløbet. Retræten er centreret om korte gudstjenester og bøn samtidig er der også god tid til vandreture og eftertanke. Stilheden er den traditionelle måde, man fordyber sig i eksistentielle problemstillinger i sit liv og i bøn. Ved ikke at tale med hinanden, åbner der sig et langt større univers, hvor man kan tale med sig selv og med Vorherre. Temaet i forårets retræte bliver Jesusbønnen. Det er en bønsform, der stammer helt tilbage fra det fjerde århundrede. Grundformen er: Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig. Bønnen bedes ofte mange gange i en periode og tit i takt med vejtrækningen. Derfor vil vi på retræten også arbejde med kropslig afspænding og vejtrækning. Retræten fungerer bedst med kun tolv deltagere, og det er muligt at tilmelde sig allerede nu. Deltagerbetalingen er kr Inger Marie & Finn Feilan 9

10 10

11 KÆRLIGHEDENS HØJSANG Kærlighedsdigtene i Det gamle Testamente hedder Højsangen. Det trettende kapitel i Pauli første Brev til Korintherne beskriver kærligheden på et generelt og meget omfattende plan. Det kapitel kaldes Kærlighedens Højsang. Det er ikke alt, vi som mennesker kan leve op til her; men det er åbenlyst en af de smukkeste beskrivelser af kærligheden i Bibelen. Den kan være et fyrtårn for os, det er den retning, vores kærlighed helst skal vokse i retning af: Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælde. Og om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå; tungetale, den skal forstumme; og kundskab, den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis, men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevise forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden. 11

12 KIRKEBRYLLUP ER GRATIS I de senere år har antallet af kirkebryllupper været faldende i forhold til antallet af rådhusbryllupper. Mange af brudeparrene fortæller, at et kirkebryllup ofte koster kr til kr og der er mange, som nyder det i fulde drag. Men der er også mange, der ikke har råd til eller har lyst til at bruge så mange penge på en fest derfor bliver de ikke gift i kirken men på rådhuset. På en måde er det helt bagvendt; det koster jo ikke noget at blive gift, hverken i kirken eller på rådhuset. Det vil sige, det er ikke helt rigtigt, hvis man bliver gift i kirken, skal mindst den ene af parterne være medlem af Folkekirken og så skal man betale kirkeskat. Men de fleste er i forvejen medlem af Folkekirken og så kan man jo sige, at så får de da mere for deres kirkeskat, hvis de bliver gift i kirken. Alligevel er det mere almindeligt, at efter en vielse i kirken holder man stor fest og efter en vielse på rådhuset går man ud og spiser middag blot med et par gode venner. Sådan behøver det imidlertid ikke at være. Man kan også holde stor fest efter et rådhusbryllup og man kan komme i kirken og blive gift i ganske almindeligt tøj og gå ud at spise middag blot med et par gode venner bagefter. Der er ingen grund til at lade bryllupsmagasinernes dyre løsninger bestemme, hvor eller hvordan man skal gifte sig. De er gode til at vise en bred vifte af muligheder; men man kan også bruge sin egen fantasi og holde ingen fest eller en lille sammenkomst på en måde, så man både kan være sig selv og så ens økonomi ikke kommer til at hænge i laser af det. Og frem for alt: Det står ikke skrevet nogen steder, at fordi man gifter sig i en kirke, skal man holde en dyr fest. Traditioner er gode nok, men man bestemmer selv over sin egen bryllupsfest. Det koster ikke ekstra at blive gift i kirken. Finn Feilan 12

13 SOGNEAFTENER Alle aftener er kl i Hanstholm Kirkecenter i september og oktober og i Klitmøller Kirke i november. Kaffen koster kr. 30. Torsdag den 13. September - Hanstholm Kirkecenter: Tove Bang, Leder af Værestedet i Hanstholm fortæller om dagligliv og vilkår i Værestedet. Torsdag den 8. november - i Klitmøller Kirke - Holger Munchaus Petersen, tidligere tolder i Thisted, fortæller om Sleipners Forlis. Foredraget bliver holdt i kirken, fordi mindesmærket for de tretten druknede søfolk endnu står på kirkegården. Alle er velkomne De fire menighedsråd og Husholdningsforening Torsdag den 11. oktober Hanstholm Kirkecenter Ejnar Frøkjær: Borgmestertid og andet spændende i Hanstholm. Undervisning på 8 lørdage fra oktober til marts. Der kræves ingen forkundskaber. Sted: Aalborg Studenterkursus, Danmarksgade 11, 9000 Aalborg Henvendelse: Program med alle relevante oplysninger kan rekvireres på følgende adresse: Teologisk Voksenundervisning, Thulebakken 1, 9000 Aalborg Tlf / Mail: 13

14 KONFIRMANDINDSKRIVNING Tirsdag den 4. september kl indbydes alle årets konfirmander og konfirmandforældre til fælles gudstjeneste i Ræhr kirke med efterfølgende kaffe og indskrivning i Hanstholm Kirkecenter. Konfirmandernes dåbsattester bedes medbragt, helst i kopi. Konfirmandforberedelsen i Kirkecenteret begynder i ugen umiddelbart efter; altså tirsdag den 11/9, torsdag den 13/9, og fredag den 14/9 som det passer med skoler og klasser Marian Dyhrberg Christensen & Finn Feilan FANGST- OG HØSTGUDSTJENESTE Søndag den 16./9. kl holder vi fangst- og høstgudstjeneste i Hansted Kirke. Alle er velkomne til at medbringe noget af årets høst fra haver, marker og hav. Efter gudstjenesten får vi en lille bid brød i Kirkecenteret og holder auktion over pynten det er årets høst-indsamling. Alle er velkomne Hansted Menighedsråd & Finn Feilan KIRKE & KØDSOVS Den 18. september er der Kirke & Kødsovs i Klitmøller Kirke det er en kort børnegudstjeneste med efterfølgende spisning og fællehygge. Det er som altid gratis at deltage, men bemærk at vi har ændret tidspunktet, i håb om, at det passer bedre til børnefamilierne således et tidspunktet nu kl Hvis der bliver interesse for det, kan vi udvide antallet af Kirke & Kødsovs igen. Alle er velkomne Mariann Dyhrberg Christensen GRÆSSLÅNING PÅ NATURKIRKEGÅRDEN I KLITMØLLER Græsset på naturkirkegåden i Klitmøller er i år desværre ikke blevet slået så ofte som vi plejer. Det skyldes, at menighedsrådet ikke har været opmærksomt på netop den del af arbejdsopgaverne på kirkegården i forbindelse med personalets ferier. Menighedsrådet beklager fejlen. Vi vil bestræbe os på, at det ikke gentager sig fremover. 14

15 ANDAGT & AFTENSMAD Som prøvet før afholder vi Andagt & Aftensmad i Vigsø Kirke torsdag den 4. oktober kl Der vil være en kort gudstjeneste og derefter spisning i sognehuset ved Vigsø Kirke. Det er gratis at deltage og alle er velkomne Vigsø Menighedsråd KIRKENS KORSHÆRS 100 ÅR S JUBILÆUM Kirkens Korshærs 100 års Jubilæum afholdes i Stagstrup Kirke og Kirkecenter tirsdag den 9. oktober kl Styrelsesmedlem Bent Friis taler i kirken og tidligere Landssekretær Leif Bønning fortæller om 100 år i Kirkens Korshærs i Kirkecenteret. Alle er velkomne Med venlig hilsen Storkredsene Thy og Mors Formand for Storkredsene Ellen Oddershede, Snedsted, tlf.: KIRKETEATRET Opfører forestillingen Hønsefjer og Hul i hovedet i Ræhr Kirke Torsdag den 15. november kl. 17. H. C. Andersen-eventyret Det er ganske vist sat over for Jesu lignelse om Den barmhjertige samaritaner. Én mand i 19 forskellige roller! Alle børn og barnlige sjæle er velkomne Mariann Dyhrberg Christensen PROBLEMER MED BLOMSTER PÅ KLITMØLLER KIRKEGÅRD Der har desværre i løbet af foråret/forsommeren været problemer med en del af de stedmoderblomster der blev plantet på gravsteder på Klitmøller Kirkegård. En del af blomsterne visnede, og det skyldes ikke manglende pasning og vanding. Det skyldes desværre insektangreb, som ødelagde rødderne på planterne. Med venlig hilsen Klitmøller Menighedsråd 15

16 GUDSTJENESTELISTE Ugedag Dato Navn Hansted Klitmøller Ræhr Vigsø søndag 2/9 13.s.e trin Tirsdag 4/9 Konfirmand-indskrivning Søndag 9/9 Søndag 16/9 14.s.e.trin 15. s.e. Trinitatis 10:30 FF 9:00 FF 10:30 MDC 9:00 FF 10:30 FF Fangst - & Høstgudstjeneste Efterfølgende frokost i Kirkecenteret 10:30 FF Kirkekaffe Tirsdag 18/9 Kirke & Kødsovs 17:30 MDC Torsdag 20/9 Meditationsgudstjeneste 19:00 FF Søndag 23/9 16 s.e. Trintatis 9:00 FF 10:30 FF Fangst- & Høstgudstjeneste 19:30 MDC & FF 10:30 MDC Høstgudstjeneste Søndag 30/9 17. s.e. Trinitatis MDC 9:00 MDC 10:30 MDC Høstgudstjeneste Torsdag 4/10 Andagt & Aftensmad 17:30 MDC Søndag 7/ s.e. Trinitatis 19:00 MDC Musikgudstjeneste Søndag 14/ s.e. Trinitatis 9:00 MDC 10:30 MDC 10:30 FF Torsdag 18/10 Meditationsgudstjeneste 19:00 FF Søndag 21/ s.e. Trinitatis 10:30 FF Søndag 28/ s e. Trinitatis 10:30 FF 10:30 MDC Søndag 4/11 Alle Helgens dag FF FF MDC MDC Søndag 11/11 23 s.e. Trinitatis 10:30 FF Torsdag 15/11 Meditationsgudstjeneste 19:00 FF Søndag 18/ s.e. Trinitatis 10:30 MDC Søndag 25/11 Sidste søndag i Kirkeåret 9:00 MDC 10:30 MDC Kirkekaffe 10:30 FF Søndag 2/12 1. søndag i Advent 16:00 FF 10:30 Krybbespil FF KIRKEBIL Ældre, gangbesværede og andre med transportbehov er velkomne til at bruge kirkebilen, den kører alligevel. Hvis der ikke er gudstjeneste i ens egen kirke, kan man tage kirkebilen til nabokirken. Ring og bestil den dagen før: Kurts Taxi Gudstjenester på Klitrosen, kl & Fyrglimt, kl. 15 hver anden onsdag: 12/9 FF - 19/9 MDC - 10/10 FF - 24/10 MDC - 7/11 FF - 21/11 MDC Finn Feilan har ferie: 24/9. 8./10. Mariann Dyhrberg Christensen er på kursus /9 og har ferie /10. Tryk: Trykkeriet Friheden

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

UDGIVET AF STØTTEFORENINGEN FOR TIDLIGERE JEHOVAS VIDNER

UDGIVET AF STØTTEFORENINGEN FOR TIDLIGERE JEHOVAS VIDNER DECEMBER 2011 NR. 4 ARTIKLER Formandens kommentar Et tankevækkende læserbrev Referat af generalforsamling Referat af bestyrelsesmøde Regnskab Guddommelige samtaler Nyt fra Jehovas Vidners hovedkontor i

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 50 års konfirmationsjubilæum guldkonfirmation Sogneudflugt 2/7 til Moesgaard Museum Præsten skriver: Kære 60-årige læser Konfirmandfoto 2015 Kirkefrokost 21/6 Kirkelig

Læs mere

Boddum Ydby Kirkeblad

Boddum Ydby Kirkeblad Boddum Ydby Kirkeblad Nr. 4 September - Oktober - November 2014 Foto: Christian Morsing Håb og ru hænder Så er ferietiden ovre, og mange har været ude at se sig om og hvis vi har haft øjnene åbne sikkert

Læs mere

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF...

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... Sognepræst Hanne Mejlhede (kbf) Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 / 4059 9718 e-mail:

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Lys for enden af tunnellen

Lys for enden af tunnellen Lys for enden af tunnellen Det tager tid at komme videre efter en skilsmisse. De første måneder må man tage en dag ad gangen, og man er følelsesmæssigt meget berørt af skilsmissen. Tingene virker helt

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Læs i dette nummer På folkekirkens grundlag... - hvad betyder det? Menighedspleje på landet - ni sogne i flok og

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx Helsingør Stiftsbog 09 xxxxxxx 1 Helsingør Stiftsbog 2009 Her går det godt! REdaktion: Claus Bjerregaard Jan Ulrik Dyrkjøb Kirsten Grønbech Steffen Ravn Jørgensen Ove Kollerup Lise Lotte Rebel Rebecca

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT LÆS BL.A. OM: Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 21. årgang, nr. 2

LÆSØ KIRKENYT LÆS BL.A. OM: Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 21. årgang, nr. 2 LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 21. årgang, nr. 2 Spillemandsmessen søndag d. 15. juni 2014 ved Østerby kirke LÆS BL.A. OM: Du må ikke misbruge Herren din Guds navn Syng solen

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 33 2009 September, oktober og november 2009 8. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 33 2009 September, oktober og november 2009 8. årgang Aasum Sogneblad Nr. 33 2009 September, oktober og november 2009 8. årgang Indhold i dette nummer: Nyt fra redaktionen Side 3 Fra kirken Side 4 Aasum Sogns Beboerforening Side 14 Arrangementer i Seden Side

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t I dette nummer: Side 2 Håb at rejse sig efter en rystelse Side 4 Fastelavnsgudstjeneste Side 6 Nyt fra menighedsrådet Side 7 Hvad

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 26. ÅRGANG NR. 3 SEPTEMBER 2011 Babysalmesang Babysalmesang i Nr. Lyndelse Kirke er et forholdsvis nyt tilbud til forældre og deres 0-6 mdr. gamle babyer. Jeg, Lisbeth Buhl,

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3 SogneNYT 1 Samtalegruppe Samtalegruppe - et tilbud til dig, som har mistet. Kirkerne i Fjerritslevområdet (gl. Fjerritslev kommune) har

Læs mere