HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. September - Oktober - November 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. September - Oktober - November 2012"

Transkript

1 HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET September - Oktober - November årgang 4

2 Stof til næste kirkeblad skal være redaktionen i hænde senest den 23. oktober i Hanstholm Kirkecenter, Center vej 4, postboks Hanstholm eller til Finn Feilan: Redaktionen Bodil Hausgaard, Irene Paulsen, Finn Feilan tegninger: Chr. U. Schmidt Kontaktadresser SOGNEPRÆST (kbf) FINN FEILAN Helshagevej 28, 7730 Hanstholm Tlf.: E.mail: SOGNEPRÆST Mariann Dyhrberg Thomsen Præstebakken 4, Ræhr, 7730 Hanstholm Tlf.: ÅBNINGSTID I KIRKECENTERET Onsdag & Torsdag 9-13 ved SEKRETÆR BIRGIT BUCHBJERG PAULSEN Tlf.: KIRKESANGER, KLITMØLLER MARIANNE STORM Tlf.: GRAVER, HANSTED ALLAN STEFFENSEN Tlf.: / GRAVER, KLITMØLLER GERT JENSEN Tlf.: / STÅENDE UDVALG i menighedsrådene, se hjemmesiden: ORGANIST IRENE SØNDERGAARD CHRISTENSEN Tlf.: KIRKESANGER, HANSTED LINDA KNUDSEN Tlf.:

3 MENIGHEDSRÅDSVALG Orienteringsmøde om valg til menighedsrådene i Klitmøller og Hansted sogne Med henblik på valg til menighedsråd den 13. november 2012, afholdes der orienteringsmøde: For Hansted sogn i kirkecentret torsdag den 6. september kl For Klitmøller sogn på Klitrosen mandag den 10. september kl Der redegøres for opgaverne i den forløbne 4 års periode. Der bliver mulighed for, at opstille kandidatlister Indleveringsfrist for kandidatliste er fra tirsdag den 25. september kl til tirsdag den 2. oktober kl I Klitmøller til Jan Salmonsen, Mads Postsvej 5, Klitmøller. I Hanstholm til Doris Laursen Gyvelvænget 18, Hanstholm. Med venlig hilsen Valgudvalgene 3

4 VIELSER AF ALLE SLAGS Så kom loven og ritualet om kirkelige vielser af ægtepar af samme køn. Der har været diskuteret op ad vægge og ned ad stolper - alle mulige og umulige argumenter både for og imod har været vendt et utal af gange. Nu er beslutningen truffet af et stort flertal i Folketinget. På godt og ondt er det Folketinget, der bestemmer over Folkekirken. Personligt mener jeg, det var bedre, hvis Folkekirken havde truffet beslutningen indefra ; men det har vi med vores nuværende organisationsform ikke stor mulighed for. Måske får vi på længere sig en kirkeforfatning og en synode; et kirkeråd. Men det er fremtidsmusik og måske mest for specialister. Jesus gjorde ikke forskel på mennesker, men tog imod alle og hjalp alle, der bad ham. Han stillede også krav - om næstekærlighed - til alle. Paulus skrev om Jesu åbenhed: Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus (Galaterbrevet 3,28). På den måde lægger man i den kristne kirke ikke vægt på køn, race eller social status. Denne idé om lighed har ellers været mange århundreder om at sætte sig igennem. Man blev ved med at have slaver længe. I mange år regnede kristne hvide mennesker ikke med, at sorte mennesker var ligeværdige med dem; principielt regner de fleste i dag vel med, at alle racer er ligeberettigede. Mænd og kvinder har efterhånden fået en høj grad af ligeværd; lidt mangler der dog alligevel ind i mellem. Men mennesker af homoseksuel observans har kirken haft vanskeligt ved at anerkende. Det stammer dels fra Det gamle Israel, hvor der var dødsstraf for homoseksualitet, det kan man læse om i Det gamle Testamente. Dels skyldes det ironisk nok samme Paulus, som ellers sætter forholdet til Kristus over alt andet. Han afviser også homoseksualitet - bl.a. fordi den homoseksualitet, der var mest kendt på det tidspunkt, var hedensk tempelprostitution. Det vigtigste må være, hvad Jesus mente - og Jesus interesserede sig tilsyneladende ikke for seksualitet - intet steds i Det nye Testamente er han citeret for at sige noget om seksualitet, og meget lidt om ægteskab. Jesu holdning til mennesker var derimod den, at han altid tog de udstødtes og de lidendes parti. Han helbredte mennesker, der ikke havde den rigtige religion - og han fremhævede en foragtelig samaritaner, fordi han viste 4

5 næstekærlighed. Jesus sagde, at vi som mennesker ikke skal dømme andre. Set fra den synsvinkel er det blot en videreførelse af Jesu åbenhed for alle mennesker, at par af samme køn også kan blive gift i kirken. Det har været meget længe undervejs; men derfor skal det ikke hilses mindre velkomment. Nogle har været meget optagede af, om homoseksualitet er syndigt, unormalt eller hvad man nu kan forestille sig. Men med udgangspunkt i Jesu forkyndelse handler synd om at være ukærlig imod andre mennesker og om ikke at tro på Ham. Der er ikke nogen egentlig facitliste - alt skal måles på, om man elsker Gud og at man elsker sin næste som sig selv. Mere konstruktivt er det at se homoseksualitet som udtryk for skabelsens mangfoldighed. Fordi det er et brud med meget gamle traditioner - og fordi ikke alle teologer er enige i den nye tolkning - må præster i Folkekirken godt sige nej til at vie mennesker af samme køn. Jeg synes, det er godt, at man ikke tvinger alle til at rette ind på geled ; det handler trods alt om tro og samvittighed. Der foreligger ingen officielle tal; men avisernes meningsmålinger tyder på, at det er knap en fjerdedel af Folkekirkens præster, der ikke vil vie par af samme køn. Finn Feilan 5

6 HVAD ER ET ÆGTESKAB På en måde er det rammen om et (forhåbentligt trygt) familieliv. Virkeligheden viser så, at der kan være trygge familier, hvor far og mor ikke er gift - og at der også kan være ægteskaber, hvor såvel forældre som børn lever som i et mareridt. Man kan godt blive gift uden at få børn. Man kan også blive gift, selvom man - f.eks. på grund af alder - slet ikke kan få børn. Ægteskabet bliver ikke mindre ægte af, at det ikke bliver rammen om en familie med børn. For os i dag handler et ægteskab ofte om kærlighed og romantik - og om trofasthed og loyalitet. Som regel er der et seksuelt element i ægteskabet; men det er der ikke formelle krav om. I den sammenhæng er det interessant, at der ikke i Bibelen står noget om, at man ikke må have et seksuelt forhold uden at være gift. Det er sådan set noget kirken og samfundet har fundet på - og med god grund, fordi man i tidligere tider ikke havde nogen ordentlig prævention og gerne ville skabe trygge rammer for den opvoksende generation. I dag er Jesu forkyndelse af næstekærlighed langt vigtigere, for netop omkring seksualitet og børn har vi vores allermest følsomme områder; lige her er der i særlig grad brug for omsorg og ansvarlighed. Det gamle Testamente har en samling smukke kærlighedsdigte ved navn Højsangen. De kan læses både som kødelige kærlighedsdigte og som et billede på kærligheden mellem Gud og mennesker. Ville han blot give mig kys af sin mund! Din elskov er dejligere end vin, dejligere end dine salvers duft. Dit navn er en udgydt salveolie, derfor elsker unge piger dig. Højsangen 1,2-3 Her kan man også læse om den omsorg og varsomhed kærligheden - også den fysiske kærlighed - skal omgives med: Væk ikke kærligheden, væk den ikke til live, før den selv vil! Højsangen 3,5b 6

7 Alle disse forhold har ikke noget at gøre med, om man er heteroseksuel eller homoseksuel eller for den sags skyld slet ikke har nogen seksuel lyst eller noget seksualliv. Men omsorgen, ansvarsfølelsen, trofastheden, hengivelsen og kærligheden er den samme. Vanskelighederne - som de fleste erfarer, også hører med til ægteskabet - er også de samme. Derfor har man lige meget brug for kirkens forbøn om Guds Velsignelse, uanset hvilken slags par man er. Det er kirkens opgave at forkynde, praktisere og dele ud af Guds kærlighed; det gælder også i forhold til ethvert ægteskab. Det har vi med en den nye lov og det nye ritual mulighed for også når par af samme køn ønsker bøn om Guds velsignelse af deres kærlighed. Finn Feilan 7

8 PILGRIMSVANDRING Kirken den er et gammelt hus, står om end tårnene falde. Lørdag den 8. september vandrer vi fra Vang Kirke over Thorup Kirkeruin til Jannerup Kirke igennem det smukke landskab skov og mark. Vi begynder kl. 9 med en andagt i Vang Kirke. Vi holder rast, spisepause og andagt i Kirkeruinen ved Thorup; herfra henter vi vandringens tema: Står om end tårnene falde. Kristendommen er større end både kirkebygninger og kirkens organisation og på det personlige plan: Kristus er større end både det, der lykkes og det det, der mislykkes i mit liv. Hvordan gør jeg Kristus til arkitekten for mit liv? Vandringen er på ca. 11 km og foregår ad gode skovveje og nogle km asfalterede biveje til sidst. Det vil også være muligt at cykle ruten; men så vil der blive lidt ventetid i forhold til de gående. Vandringen vil være slut omkring kl. 15. Tag tøj på, som passer til vejret, gode sko samt mad og drikke til eget brug med. Tilmelding er ikke nødvendig. Aftal gerne et par stykker sammen at få stillet et par biler ved Jannerup Kirke, så det er let at komme tilbage til Vang. Alle er velkomne Pilgrimsgruppen i Thy Forespørgsler kan rettes til Sognepræst Finn Feilan,

9 RETRÆTE Til foråret indbyder vi igen til en retræte. Da Fjordvangs fremtid er usikker i øjeblikket, kommer denne retræte til at foregå på Duegården på Mors fra sidst på eftermiddagen fredag den 3. maj til søndag den 5. maj omkring kl. 15. Ordet retræte betyder tilbagetrækning; og i sådan en weekend trækker man sig tilbage fra hverdagens travlhed, fra computere, mobiltelefoner, aviser og samtale. Det meste af retræten foregår i stilhed; d.v.s. uden samtale deltagerne imellem. Til gengæld er der indbygget en samtale med en af retrætelederne i forløbet. Retræten er centreret om korte gudstjenester og bøn samtidig er der også god tid til vandreture og eftertanke. Stilheden er den traditionelle måde, man fordyber sig i eksistentielle problemstillinger i sit liv og i bøn. Ved ikke at tale med hinanden, åbner der sig et langt større univers, hvor man kan tale med sig selv og med Vorherre. Temaet i forårets retræte bliver Jesusbønnen. Det er en bønsform, der stammer helt tilbage fra det fjerde århundrede. Grundformen er: Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig. Bønnen bedes ofte mange gange i en periode og tit i takt med vejtrækningen. Derfor vil vi på retræten også arbejde med kropslig afspænding og vejtrækning. Retræten fungerer bedst med kun tolv deltagere, og det er muligt at tilmelde sig allerede nu. Deltagerbetalingen er kr Inger Marie & Finn Feilan 9

10 10

11 KÆRLIGHEDENS HØJSANG Kærlighedsdigtene i Det gamle Testamente hedder Højsangen. Det trettende kapitel i Pauli første Brev til Korintherne beskriver kærligheden på et generelt og meget omfattende plan. Det kapitel kaldes Kærlighedens Højsang. Det er ikke alt, vi som mennesker kan leve op til her; men det er åbenlyst en af de smukkeste beskrivelser af kærligheden i Bibelen. Den kan være et fyrtårn for os, det er den retning, vores kærlighed helst skal vokse i retning af: Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælde. Og om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå; tungetale, den skal forstumme; og kundskab, den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis, men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevise forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden. 11

12 KIRKEBRYLLUP ER GRATIS I de senere år har antallet af kirkebryllupper været faldende i forhold til antallet af rådhusbryllupper. Mange af brudeparrene fortæller, at et kirkebryllup ofte koster kr til kr og der er mange, som nyder det i fulde drag. Men der er også mange, der ikke har råd til eller har lyst til at bruge så mange penge på en fest derfor bliver de ikke gift i kirken men på rådhuset. På en måde er det helt bagvendt; det koster jo ikke noget at blive gift, hverken i kirken eller på rådhuset. Det vil sige, det er ikke helt rigtigt, hvis man bliver gift i kirken, skal mindst den ene af parterne være medlem af Folkekirken og så skal man betale kirkeskat. Men de fleste er i forvejen medlem af Folkekirken og så kan man jo sige, at så får de da mere for deres kirkeskat, hvis de bliver gift i kirken. Alligevel er det mere almindeligt, at efter en vielse i kirken holder man stor fest og efter en vielse på rådhuset går man ud og spiser middag blot med et par gode venner. Sådan behøver det imidlertid ikke at være. Man kan også holde stor fest efter et rådhusbryllup og man kan komme i kirken og blive gift i ganske almindeligt tøj og gå ud at spise middag blot med et par gode venner bagefter. Der er ingen grund til at lade bryllupsmagasinernes dyre løsninger bestemme, hvor eller hvordan man skal gifte sig. De er gode til at vise en bred vifte af muligheder; men man kan også bruge sin egen fantasi og holde ingen fest eller en lille sammenkomst på en måde, så man både kan være sig selv og så ens økonomi ikke kommer til at hænge i laser af det. Og frem for alt: Det står ikke skrevet nogen steder, at fordi man gifter sig i en kirke, skal man holde en dyr fest. Traditioner er gode nok, men man bestemmer selv over sin egen bryllupsfest. Det koster ikke ekstra at blive gift i kirken. Finn Feilan 12

13 SOGNEAFTENER Alle aftener er kl i Hanstholm Kirkecenter i september og oktober og i Klitmøller Kirke i november. Kaffen koster kr. 30. Torsdag den 13. September - Hanstholm Kirkecenter: Tove Bang, Leder af Værestedet i Hanstholm fortæller om dagligliv og vilkår i Værestedet. Torsdag den 8. november - i Klitmøller Kirke - Holger Munchaus Petersen, tidligere tolder i Thisted, fortæller om Sleipners Forlis. Foredraget bliver holdt i kirken, fordi mindesmærket for de tretten druknede søfolk endnu står på kirkegården. Alle er velkomne De fire menighedsråd og Husholdningsforening Torsdag den 11. oktober Hanstholm Kirkecenter Ejnar Frøkjær: Borgmestertid og andet spændende i Hanstholm. Undervisning på 8 lørdage fra oktober til marts. Der kræves ingen forkundskaber. Sted: Aalborg Studenterkursus, Danmarksgade 11, 9000 Aalborg Henvendelse: Program med alle relevante oplysninger kan rekvireres på følgende adresse: Teologisk Voksenundervisning, Thulebakken 1, 9000 Aalborg Tlf / Mail: 13

14 KONFIRMANDINDSKRIVNING Tirsdag den 4. september kl indbydes alle årets konfirmander og konfirmandforældre til fælles gudstjeneste i Ræhr kirke med efterfølgende kaffe og indskrivning i Hanstholm Kirkecenter. Konfirmandernes dåbsattester bedes medbragt, helst i kopi. Konfirmandforberedelsen i Kirkecenteret begynder i ugen umiddelbart efter; altså tirsdag den 11/9, torsdag den 13/9, og fredag den 14/9 som det passer med skoler og klasser Marian Dyhrberg Christensen & Finn Feilan FANGST- OG HØSTGUDSTJENESTE Søndag den 16./9. kl holder vi fangst- og høstgudstjeneste i Hansted Kirke. Alle er velkomne til at medbringe noget af årets høst fra haver, marker og hav. Efter gudstjenesten får vi en lille bid brød i Kirkecenteret og holder auktion over pynten det er årets høst-indsamling. Alle er velkomne Hansted Menighedsråd & Finn Feilan KIRKE & KØDSOVS Den 18. september er der Kirke & Kødsovs i Klitmøller Kirke det er en kort børnegudstjeneste med efterfølgende spisning og fællehygge. Det er som altid gratis at deltage, men bemærk at vi har ændret tidspunktet, i håb om, at det passer bedre til børnefamilierne således et tidspunktet nu kl Hvis der bliver interesse for det, kan vi udvide antallet af Kirke & Kødsovs igen. Alle er velkomne Mariann Dyhrberg Christensen GRÆSSLÅNING PÅ NATURKIRKEGÅRDEN I KLITMØLLER Græsset på naturkirkegåden i Klitmøller er i år desværre ikke blevet slået så ofte som vi plejer. Det skyldes, at menighedsrådet ikke har været opmærksomt på netop den del af arbejdsopgaverne på kirkegården i forbindelse med personalets ferier. Menighedsrådet beklager fejlen. Vi vil bestræbe os på, at det ikke gentager sig fremover. 14

15 ANDAGT & AFTENSMAD Som prøvet før afholder vi Andagt & Aftensmad i Vigsø Kirke torsdag den 4. oktober kl Der vil være en kort gudstjeneste og derefter spisning i sognehuset ved Vigsø Kirke. Det er gratis at deltage og alle er velkomne Vigsø Menighedsråd KIRKENS KORSHÆRS 100 ÅR S JUBILÆUM Kirkens Korshærs 100 års Jubilæum afholdes i Stagstrup Kirke og Kirkecenter tirsdag den 9. oktober kl Styrelsesmedlem Bent Friis taler i kirken og tidligere Landssekretær Leif Bønning fortæller om 100 år i Kirkens Korshærs i Kirkecenteret. Alle er velkomne Med venlig hilsen Storkredsene Thy og Mors Formand for Storkredsene Ellen Oddershede, Snedsted, tlf.: KIRKETEATRET Opfører forestillingen Hønsefjer og Hul i hovedet i Ræhr Kirke Torsdag den 15. november kl. 17. H. C. Andersen-eventyret Det er ganske vist sat over for Jesu lignelse om Den barmhjertige samaritaner. Én mand i 19 forskellige roller! Alle børn og barnlige sjæle er velkomne Mariann Dyhrberg Christensen PROBLEMER MED BLOMSTER PÅ KLITMØLLER KIRKEGÅRD Der har desværre i løbet af foråret/forsommeren været problemer med en del af de stedmoderblomster der blev plantet på gravsteder på Klitmøller Kirkegård. En del af blomsterne visnede, og det skyldes ikke manglende pasning og vanding. Det skyldes desværre insektangreb, som ødelagde rødderne på planterne. Med venlig hilsen Klitmøller Menighedsråd 15

16 GUDSTJENESTELISTE Ugedag Dato Navn Hansted Klitmøller Ræhr Vigsø søndag 2/9 13.s.e trin Tirsdag 4/9 Konfirmand-indskrivning Søndag 9/9 Søndag 16/9 14.s.e.trin 15. s.e. Trinitatis 10:30 FF 9:00 FF 10:30 MDC 9:00 FF 10:30 FF Fangst - & Høstgudstjeneste Efterfølgende frokost i Kirkecenteret 10:30 FF Kirkekaffe Tirsdag 18/9 Kirke & Kødsovs 17:30 MDC Torsdag 20/9 Meditationsgudstjeneste 19:00 FF Søndag 23/9 16 s.e. Trintatis 9:00 FF 10:30 FF Fangst- & Høstgudstjeneste 19:30 MDC & FF 10:30 MDC Høstgudstjeneste Søndag 30/9 17. s.e. Trinitatis MDC 9:00 MDC 10:30 MDC Høstgudstjeneste Torsdag 4/10 Andagt & Aftensmad 17:30 MDC Søndag 7/ s.e. Trinitatis 19:00 MDC Musikgudstjeneste Søndag 14/ s.e. Trinitatis 9:00 MDC 10:30 MDC 10:30 FF Torsdag 18/10 Meditationsgudstjeneste 19:00 FF Søndag 21/ s.e. Trinitatis 10:30 FF Søndag 28/ s e. Trinitatis 10:30 FF 10:30 MDC Søndag 4/11 Alle Helgens dag FF FF MDC MDC Søndag 11/11 23 s.e. Trinitatis 10:30 FF Torsdag 15/11 Meditationsgudstjeneste 19:00 FF Søndag 18/ s.e. Trinitatis 10:30 MDC Søndag 25/11 Sidste søndag i Kirkeåret 9:00 MDC 10:30 MDC Kirkekaffe 10:30 FF Søndag 2/12 1. søndag i Advent 16:00 FF 10:30 Krybbespil FF KIRKEBIL Ældre, gangbesværede og andre med transportbehov er velkomne til at bruge kirkebilen, den kører alligevel. Hvis der ikke er gudstjeneste i ens egen kirke, kan man tage kirkebilen til nabokirken. Ring og bestil den dagen før: Kurts Taxi Gudstjenester på Klitrosen, kl & Fyrglimt, kl. 15 hver anden onsdag: 12/9 FF - 19/9 MDC - 10/10 FF - 24/10 MDC - 7/11 FF - 21/11 MDC Finn Feilan har ferie: 24/9. 8./10. Mariann Dyhrberg Christensen er på kursus /9 og har ferie /10. Tryk: Trykkeriet Friheden

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

BRUG DET DU HAR DEL 2

BRUG DET DU HAR DEL 2 1 BRUG DET DU HAR DEL 2 Kim Trp, søndag d. 17. maj 2015 Brug det du har, fr du kan ikke bruge det du ikke har ALLE ER SKABT TIL AT DELTAGE Lad s prøve at adskille Karismagaver Tjenestegaver g Åndens gaver

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 2. marts 2014 Fastelavn Søndag Lukas 18, 31-43 Salmer: 747-172-68---173-164 vers 1+5+6+7

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 2. marts 2014 Fastelavn Søndag Lukas 18, 31-43 Salmer: 747-172-68---173-164 vers 1+5+6+7 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 2. marts 2014 Fastelavn Søndag Lukas 18, 31-43 Salmer: 747-172-68173-164 vers 1+5+6+7 * Epistlen skriver apostlen Paulus i sit første brev til korintherne:

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Du skal kende den grundlæggende opbygning af Bibelen og have en viden om det vigtigste af Bibelen indehold. Du skal derfor vide noget om jøderne og deres historie

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Tema 2 Hjerte og smerte

Tema 2 Hjerte og smerte Tema 2 Hjerte og smerte Marc Chagall, Le Cantique des Cantiques II (Højsangen), 1957 Hvis man talte efter, ville det helt sikkert vise sig, at der er ét tema, der er skrevet mange flere digte, sange og

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Kirkeblad. Høsten. Tømmerby, Lild og Lildstrand. September, oktober, november 2012

Kirkeblad. Høsten. Tømmerby, Lild og Lildstrand. September, oktober, november 2012 Kirkeblad Tømmerby, Lild og Lildstrand September, oktober, november 2012 Høsten Personaleoplysninger Sognepræst: Anna-Marie Sloth Kirkevej 40, 7741 Frøstrup, Tlf. 97 99 10 02 eller 23 31 54 02 amsloth@gmail.com

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 18. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 422: Hellig,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. Juni - Juli - August 2013

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. Juni - Juli - August 2013 HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET Juni - Juli - August 2013 29. årgang 3 Stof til næste kirkeblad skal være redaktionen i hænde senest den 22. juli. Hanstholm Kirkecenter, Centervej 4, 7730 Hanstholm /

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET Juni - August 2009 25. årgang 3 Stof til næste kirkeblad skal være redaktionen i hænde senest den 29. juni. Adresse: Hanstholm Kirkecenter, Centervej 4, 7730 Hanstholm

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Bryllup i Kirkerne i Vipperød - med ønsket om en god dag...

Bryllup i Kirkerne i Vipperød - med ønsket om en god dag... 1 Bryllup i Kirkerne i Vipperød - med ønsket om en god dag... KAN ALLE BLIVE GIFT I KIRKERNE I VIPPERØD? Der er ikke frit kirkevalg i Danmark og vi får ikke tildelt ekstra ressourcer for ekstra handlinger.

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Hostrup & Højst. September - Oktober - November

Hostrup & Højst. September - Oktober - November Kirkebladet Hostrup & Højst September - Oktober - November 2015 1 Teologisk guldkorn»sankt Patricks brynje«er en gammel keltisk bøn fra omkring år 400, som tilskrives Sankt Patrick, som kaldes Irlands

Læs mere

Hvad skal vi stille op med kirken, når det ikke er søndag?

Hvad skal vi stille op med kirken, når det ikke er søndag? med kirken, når det ikke er søndag? 87.5% mener, at kirken også skal være åben på hverdage. Vores landsundersøgelse tyder på, at mange ikke ved, at der faktisk sker mange ting i løbet af ugen i de fleste

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. December 2008 - Februar 2009

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. December 2008 - Februar 2009 HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET December 2008 - Februar 2009 25. årgang 1 Stof til næste kirkeblad skal være redaktionen i hænde senest den 27. januar. Adresse: Hanstholm Kirkecenter, Centervej 4, 7730

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2 LIVSMOD "Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde: "Det er

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 4 Årgang 2 September-december 2014 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: SN Om alle døre lukkes, hvor du vil spørge vej, om alle lys end slukkes, så tab dog modet ej! Kun ti og tål og bi!

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: September-november 2013 52. årgang Nr. 4

KIRKEBLADET INDHOLD: September-november 2013 52. årgang Nr. 4 KIRKEBLADET September-november 2013 52. årgang Nr. 4 INDHOLD: Kirken er under ombygning! 2 Info og kalender 3 Dåbsbilleder 4 Adresseliste 4 Opslagstavlen 5 Kirkelige handlinger 6 Sammenkomster 7 Gudstjenesteliste

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-24. årg. Juni - Juli - August 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-24. årg. Juni - Juli - August 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-24. årg. Juni - Juli - August 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012 Juni Juli August 2012 Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn på nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

Efterår 2015. Lokalblad

Efterår 2015. Lokalblad Efterår 2015 VESTERBØLLE SOGNS Lokalblad Levende landsby 2015 BEBOERFORENINGEN Levende landsby den 1. og 2. august blev igen i år afviklet med succes. Vi var heldige med vejret og arrangementet var velbesøgt.

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Årgang 40 mai 2015 Nr. 80 Dronning Margrethe 75 år Det er ikke for sent at ønske dronning Margrethe tillykke med hendes femoghalvfjerds års fødselsdag den 16. april. Det var

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

IKAST august KIRKE 2010

IKAST august KIRKE 2010 IKAST KIRKE a u g u s t 2 0 1 0 v e d d u a t : K a l e n d e r Ved du? at man tidligere brugte Mikkelsdag d. 29.9. som markering og fejring af høsten. I dag har folkekirken ikke en officiel helligdag,

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere