2015 ØLBY. ASP. - - MAJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015 ØLBY. ASP. - - MAJ"

Transkript

1 kirkenyt 2015 ØLBY. ASP. FOUSING MARTS - APRIL - MAJ

2 præstens spalte Når alt ikke længere har sin tid Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid til at dø. En tid til at plante, en tid til at rydde. En tid til at slå ihjel, en tid til at helbrede. En tid til at rive ned, en tid til at bygge op. En tid til at græde, en tid til at le. En tid til at holde klage, en tid til at danse. Prædikerens Bog kapitel 3, vers 1-4 Som det fremgår af Prædikerens Bog fra Det Gamle Testamente, så har alting sin tid. Men det er en sandhed, vi er ved at glemme i vores moderne samfund. I dag har tingene ikke længere sin tid vi vil ikke give tingene deres tid. Vi kan gå på arbejde altid, gå på indkøb døgnet rundt. Vi kan se de film og det TV, vi vil, hvor og hvornår vi vil. TV-avisen ligger ikke fast på den landsdækkende kanal kl som i min barndom. Nu kan TVavisen ses altid og på mange platforme. Hvis folk ikke har svaret på vores sms indenfor 10 minutter, så begynder vi at overveje, om der er noget galt. Vi er på altid. Selvfølgelig er der stadig noget, der har sin tid. En graviditet tager stadig 9 måneder og en forkølelse tager en uges tid, men det overordnede billede er, at hastigheden i samfundet øges. Ting har ikke længere sin tid, og måske er det medvirkende årsag til, at mange af os mangler tid. Vores kalendere er fulde, og mange ser hverdagen som et altopslugende hav af krav, hvor ordene skal og bør kendetegner vores forhold til tiden. Det er efterhånden blevet et kendetegn for vores vestlige kultur, at selvom vi opfatter os som frie mennesker i frie samfund, så lever mange af os, som var vi slaver under den herre, der hedder skal til fornavn og bør til efternavn. Undersøgelser viser, at vi faktisk ikke arbejder mere, end man gjorde for 45 år siden, men vort forhold til tiden har ændret sig. Der er nemlig sket en acceleration i forhold til, hvad man forventes at kunne nå på den samme tid. Et eksempel: Hvis man på sit arbejde skal sende et brev til en kunde i USA, så kan det i dag klares via , og det tager få sekunder. For bare 25 år siden var et brev til USA op til en uge undervejs med postvæsenet. Det tog sin tid, og sådan var det bare. I dag tager det ingen tid. Og egentlig skulle man jo så tro, at vi på den måde fik mere tid. Men erfaringen overalt i samfundet er jo den paradoksale, at den moderne teknologi, der kan gøre tingene let og hurtigt, ikke giver os mere tid, men tværtimod bare giver os mulighed for at nå meget mere på den samme tid. Der sker en slags acceleration af, hvad vi forventer af os selv, og hvad samfundet forventer af os. Det er virkeligt et underligt paradoks, at i takt med at vi er blevet et rigere samfund, så oplever mange, at de ikke har tid til at gøre, hvad de har lyst til. Man- 2

3 PRÆSTENS SPALTE ge er tynget af en følelse af ikke at slå til. De når ikke det, de skal. Når det så sker, at vi ser børn sidde og lave ingenting, så provokerer det os travle voksne. Du skulle hellere gå i gang med at lave noget fornuftigt, kunne vi finde på at sige. Men måske skulle vi voksne i stedet prøve at give os selv lov til en gang imellem at lave ingenting? Lediggang kan også nogen gange være roden til meget godt. Har kirken noget at sige til alle os fortravlede moderne mennesker, der træller under skal og bør? Ja, det er jeg helt overbevist om! For det første er der i det kristne menneskesyn den meget aflastende indsigt, at vi som mennesker er begrænsede. Vi kan og skal ikke lege Gud. Der er grænser for vores magt. Der er sider af livet, vi af Gud er løst fra at skulle have magt over. Det ligger i den kristne skabelsesforståelse, at selv Gud hvilede på syvendedagen, efter at han havde skabt verden. Når den ubegrænsede Gud tager tid til hvile, så bør det ikke undre, at vi som hans begrænsede skabninger også har godt af hvilen. Eller som det hedder hos Jesus: Sabbatten er til for menneskets skyld. For det andet så lærer Ny Testamente os, at mennesket er skyldigt af natur. Skylden er stadig menneskets ansvar, men skylden er også en side af dét at være menneske her i syndens og dødens verden. Det betyder, at det reelt ikke bare skal opfattes som et personligt nederlag, hvis man er svag og har svært ved at mestre livet. Og for det tredje og vigtigst af alt så lærer den kristne tro os, at Jesus påtog sig vores synd og døde for vores skyld. Så der er altså håb for os også som skyldige og begrænsede mennesker, der har ondt i tiden. Vi står ikke alene tilbage med de nederlag, der nemt kan komme, når vi føler, at vi kommer til kort i hverdagens accelererede hamsterhjul. sognepræst Carsten Hoffmann Menighedsmøde tirsdag 12. maj kl i sognegården Menighedsrådet vil orientere om året, der er gået, og hvad der skal ske ved vore kirker i indeværende år. Mødet er for alle med interesse i kirkens arbejde. Niels Erik Søndergård har valgt at udtræde af menighedsrådet. Hermed vil vi gerne benytte lejligheden og sige tak for din indsats gennem årene. Suppleant Bent Sørensen er indtrådt i stedet. Erling Forbech 3

4 SOGNEAFTEN Tirsdag 10. marts kl i Asp Sognegård Åbne Døre Jørn Blohm Knudsen, Holstebro fortæller om Åbne Døres arbejde med udbredelse af undervisningsmaterialer og bibler til kristne i lukkede lande. Åbne Døre er en upolitisk, international missionsorganisation, som arbejder på tværs af kirker og foreninger med en omfattende tjeneste verden over. Åbne Døres grundlægger, Broder Andreas, smuglede de første bibler bag jerntæppet i I dag leverer vi millioner af bibler hver år til forfulgte kristne. Teengudstjeneste Torsdag 19. marts kl i Asp Kirke Lys i mørket - påskens budskab i ny version Kom og vær med. Oplev-se-rør ved påsken. Efterfølgende cafehygge i missionshuset. Aftenen slutter ca. kl Vel mødt. Arrangør: Teenklubben Bistaden KIRKEGÅRDSMØDE Mandag 16. marts kl i Asp Sognegård Fremtidens kirkegårde På kirkegårdsområdet, sker der i disse år store forandringer. Ikke kun her i vores sogne, men over det meste af landet. Forandringerne er hovedsagelig affødt af to ting : Ændrede familiemønstre og at børnene ikke bliver boende i nærområdet. Et øget fokus på økonomi og deraf følgende prisstigninger. Disse forhold kan vi ikke bare ændre, men vi kan indrette os på den nye virkelighed, og prøve at få det bedste ud af den. Vi vil denne aften informere om de nuværende forhold omkring: begravelser, gravstedsformer og økonomi, og til sidst komme ind på emnet: Hvad er fremtidsplanerne? Vi har nogle ideer, men vil gerne høre jeres mening om dem. Målet skal være: At udvikle kirkegårdene, så de er attraktive og økonomisk overkommelige for brugerne mange år ud i fremtiden. Kom med dit input til vores overvejelser. Vel mødt til en forhåbentlig spændende og inspirerende aften kl i Sognegårdens lille sal. Kirkeværgerne og Kirkegårdenes personale 4

5 Hans Jørgen Østerby FORÅRSFEST Fredag 20. marts kl i Asp missionshus Hans Jørgen Østerby spiller, synger og fortæller om påsken for både børn og voksne. Der er fiskedam for børnene samt kaffebord. Vel mødt. FÆLLESMØDE Arrangør: Søndagsskolen i Asp Ingrid Markussen Torsdag 23. april kl i Linde Missionshus Tale v. fhv. missionær Ingrid Markussen som tidligere har arbejdet for Brødremenighedens Danske Mission i Tanzania. Ud over aftenens tale vil hun berette om et spændende og helt anderledes liv langt væk fra trygheden i Danmark og hvad det indebærer at lægge sit livs rejseplan i Guds hånd. Som det også fremgår af bogen, har forfatteren oplevet talrige eksempler på Guds helt konkrete indgriben i sit eget og andre menneskers liv. Arrangør: Asp og Linde IM Musikgudstjeneste Palmesøndag 29. marts kl i Ølby Kirke Estvad-Rønbjerg Kirketrio Gudstjenestemusik er orgelmusik! vil nogle mene. Måske fordi traditionen i kirken er sådan, og mange forventer orgeltoner som musikalsk ramme om det, vi oplever i kirkerummet til gudstjenester, bryllupper og begravelser. Estvad-Rønbjerg Kirketrio har et andet bud! Kirkemusik kan også spilles på andre instrumenter og i andre musikalske stilarter, både som akkompagnement til fællessangen og som instrumentale musikstykker i gudstjenesten. Kirketrioen har siden 2008 været tilknyttet Estvad-Rønbjerg sogne syd for Skive. Her spiller trioen til et antal gudstjenester i løbet af året, alene eller sammen med sognenes kor. Torsdag d. 23. april kl Der skrives mange nye salmer i et letforståeligt sprog og med gode og velklingende melodier, og Estvad-Rønbjerg Kirketrio er med til at introducere salmerne rundt i forskellige kirker i de midt- og vestjyske kirker. Men trioen spiller ikke udelukkende ny, rytmisk musik. De gamle klassiske salmer får med trioen ny musikalsk iklædning, og dermed får teksterne ofte også en ny og mere aktuel dimension. Fællesmøde for Asp og Linde i Linde missionshus Kirketrioen består af Jens Dammeyer Sørensen på klaver, Bent Aas Kjær på bas og Torben Aas Kjær på trompet og flugelhorn. v. tidl. missionær Vel mødt til en god aften med sang og musik. Efterfølgende er der kaffe til alle. Ingrid Markussen 5

6 Konfirmandernes besvarelser kan i denne sammenhæng deles op i to hovedom troen Konfirmander og tro»vore dages ungdom elsker luksus. Den har dårlige manerer, foragter autoritet, har ingen respekt for ældre mennesker og snakker når den skulle arbejde. De unge rejser sig ikke længere op, når ældre kommer ind i et værelse. Den modsiger sine forældre, skryder i selskaber, sluger desserten ved spisebordet, lægger benene over kors og tyranniserer lærerne«. Sådan jamrede Sokrates efter sigende over ungdommen for ca år siden. Og når man tænker på det, ja så står det klart, at der ikke er så meget nyt under solen. Voksne og ældre har til alle tider haft holdninger til og fordomme mod ungdommen. Men har ungdommen anno 2015 virkelig ikke andet i hovedet end X Factor og det modsatte køn? Og bruger de slet ikke tiden på andet end at være på tværs? Jeg har lavet en lille undersøgelse blandt konfirmanderne. Og jeg kan lige så godt afsløre med det samme, at der løber mange fine tanker gennem hovedet på en årig også eksistentielle tanker, trostanker. Jeg spurgte årets konfirmander om følgende: Hvem er Gud? Hvad er tro? Og hvad betyder troen for dig? Er det vigtigt at gå i kirke? Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvorfor vil du konfirmeres? Og se, det kom der en masse ærlige svar ud af! For det første kan det udledes af konfirmand-besvarelserne, at troen på Gud er meget konkret. Gud er ikke fjern for konfirmanderne, nej Han er helt tæt på: Gud er med os, når vi virkelig har brug for Ham. Han passer på os, og dét selvom vi mennesker, som en konfirmand formulerer det, ikke altid er lige nemme at arbejde med. For langt størstedelen af konfirmanderne gælder det altså, at de gør sig tanker om Gud. Gud er vores far i himlen eller som en anden konfirmand udtrykker det: Han er min anden far; ikke fordi jeg ikke kan lide min far, men det er bare en tanke jeg har. Og hvad betyder denne tro så for konfirmanderne? Hvad har den af betydning i hverdagen? Ja, det er naturligvis forskelligt. Nogle har en decideret trospraksis med daglig bøn. Andre beder sjældent eller aldrig i hverdagen. Men gældende for langt de fleste er, at troen forstås som en art sikkerhedsnet; den giver tryghed og stabilitet i en ellers til tider hektisk hverdag. Troen kan man altid læne sig til eller som en anden konfirmand skriver: det at vigtigt at kunne holde fast i noget. Og så til spørgsmålet om kirkens rolle. For hvordan ser konfirmanderne egentlig på kirken? Er det vigtigt at gå i kirke? Eller trives troen også uden for kirkens mure? 6

7 7 om troen om troen grupper. Den ene halvdel mener, at kirkens søndagsgudstjenester enten er kedelige eller unødvendige man kan dog, som en konfirmand påpeger det, for god ordens skyld komme der engang imellem for at få Guds velsignelse. Eller som en anden konfirmand pointerer: Hvor tit man kommer i kirken, afhænger af hvor kristen man er. Det kommer an på din opdragelse. For den anden halvdel af konfirmanderne gælder det, at kirken spiller en større rolle. Søndagens gudstjeneste opfattes måske ikke ligefrem som en fest, men den tillægges en betydning. En konfirmand udtrykker det således: Jeg tænker tit Det gider jeg ikke! eller noget i den stil, inden vi tager i kirke. Men når jeg kommer ind i kirken, så giver det bare et eller andet. Så ja, jeg synes det er vigtigt at gå i kirke. Hvorfor? Fordi jeg føler, at når jeg er i kirke, så viser jeg også Gud, at jeg faktisk mener det og tror på ham. En anden konfirmand siger om gudstjenesten: Da jeg var lille syntes jeg, at det var mega-kedeligt at gå i kirke. Nu synes jeg, at det er sjovere, men heller ikke det sjoveste. Det gør meget, at jeg er begyndt at forstå lidt af læsningerne og prædikerne. Hvorvidt søndagens gudstjeneste har relevans, vurderer konfirmanderne altså forskelligt. Men fælles for dem er, at de inden konfirmationen i maj skal deltage i ti gudstjenester. I konfirmationsforberedelsen gør vi derfor også en del ud af at læse søndagens tekster igennem. Hvad står der? Hvad betyder ordene? For det er klart, at er man 13 eller 14 år, så kan ord som miskundhed eller barmhjertighed nemt sætte sig på tværs. Kirkens sprog kan således være en hindring for selve forståelsen og for konfirmandernes udbytte af gudstjenesten. Og skulle jeg udpege én af konfirmationsforberedelsens vigtigste opgaver, ja, så er det at åbne kirkens og det bibelske sprog op for konfirmanderne. Først med forståelsen af teksterne og følelsen af at være tiltalt, åbner gudstjenesten sig op. Hvorfor vil du konfirmeres? Sådan lød det sidste spørgsmål til konfirmanderne. Og et svar, der stort set sammenfatter samtlige besvarelser, lyder: Jeg vil konfirmeres fordi jeg tror på Gud og selvfølgelig fordi det bliver en super god dag. Konfirmanderne vil altså for langt størstedelens vedkommende konfirmeres, fordi troen har betydning eller som en konfirmand så ærligt formulerer det: det er halvt om halvt med gaver og den kristne tro. skrot fordommene Og hvad kan man så bruge denne lille undersøgelse af 28 konfirmanders tanker om tro til? Jo, for mig at se, så kan man bruge den til at skrotte eventuelle fordomme. De unge er langt mere reflekterende end vi voksne måske går rundt og tror. Vi skal bare turde tale med dem om tro. Konfirmanderne er nemlig ikke blufærdige, når det gælder livets store mysterier og de sætter gerne ord på deres tro, hvis man spørger dem. Så opfordringen fra mig lyder: tal med dit barn eller barnebarn om tro og eksistentielle spørgsmål. Spørg ind til, hvad der rører sig. Hvilke tanker gør de sig? Vind deres tillid og bliv forundret over, hvor meget de har at sige. For det har de. Troen lever ikke kun på kirkebænken søndag formiddag. Den lever også i de unge. Både i dem, der skal tvinges i kirke, og i dem, der kommer der ofte. Heidi Røn Preem

8 8 menighedsrådet Servicebygning udvides med konfirmandlokale v/ Lars Jakobsen, byggeudvalget Menighedsrådet har igennem længere tid drøftet muligheder og ønsker til et fremtidig kirkehus. I forlængelse af orienterings og høringsmøde 5. november, hvor der kom mange synspunkter frem om emnet, besluttede menighedsrådet at arbejde videre med vores allerede projekterede servicebygning syd for kirken ved parkeringspladsen. Desuden besluttede vi at arbejde på at udvide projektet med ca. 70 kvm, således at der kan undervises konfirmander i lokalerne. Det vil blive faciliteter, der også kan anvendes til kirkefrokost, børnekirke, menighedsrådsmøder, og mindre sognemøder. Vi arbejder desuden på at løfte bygningens udtryk med andre facader, da det nu ikke længere kun er en arbejdsbygning. Vi tænker det nye hus som et kirkecenter light, der vil kunne bruges til mange forskellige møder og aktiviteter. Vi har netop beskrevet projektet og ansøgt provstiudvalget om tilladelse til at gå videre. Byggeudvalget skal så hen over foråret arbejde med et detaljeret projekt og alle fornødne tilladelser og håber projektet kan sættes i gang i løbet af sommeren. Dirk Hogenfeld: Min opvækst - i skygge af krig og jerntæppe 25 tilhørere havde på trods af VMhåndbold i tv fundet vej til højskoleaften i Langhøj Sognegård arrangeret af Ølby-Asp-Fousing Menighedsråd, hvor Dirk Hogenfeld fortalte om sine oplevelser som barn og ung i DDR. Han er dansk gift, har boet i Danmark i 20 år og er ansat som produktchef på B&O. Han blev født i Schwerin i DDR, fik topkarakterer i skolen og blev derfor udvalgt til officer i militæret på en 25 års kontrakt med tjeneste i Kiev i Ukraine. Det var under dette ophold, at begivenhederne omkring Murens fald fandt sted, hvilket han oplevede meget frustrerende og modsigende. Hvem var nu Fjenden? Kontrakten med militæret blev opsagt og med et forenet Tyskland, hvor man kunne rejse, hvorhen man ville og få 100 Dmark i velkomstpenge, gav ham muligheden for at arbejde i München, Düsseldorf og senere Danmark. Han sammenlignede også sin barndom med de forhold man oplever i den meget roste film Das Leben der Anderen fra 2006, som beskriver metoderne i overvågningssamfundet med ét parti og én sandhed, hvilket han kunne genkende som ret præcise. Det var meget spændende at høre en person fortælle, som havde oplevet forholdene i DDR på godt og ondt og som måske især fremhævede de gode ting, som han havde oplevet og fået med som ballast i sit videre liv. Jens Thise

9 KONFIRMANDER 2015 Konfirmander 2015 ASP KIRKE 3. maj 2015 kl Andreas Thesbjerg, Kirketoft 70 Camilla Byskov Thing Kristensen, Brattingbjerg 4 Camilla Koed Kristensen, Rødebrovej 3 Elias Eiler Pilgaard, Østerbyvej 11 Emil Dammeyer Sørensen, Kirketoft 64 Ida Vestergaard Amstrup, Tornager 9 Jacob Stougård, Vilhelmsborgvej 33 Jens Jacob Kjær Ludvigsen, Timlingvej 7 Karoline Vindelev Brun Nielsen, Kirketoft 10 Mie Agervig Hansen, Vilhelmsborgvej 33 Nikolaj Sanggaard Christensen, Donskærvej 2 Sebastian Baadsgaard, Solvang 16 Signe Eskelund Holm, Klosterhedevej 52 Signe Damgaard Kobberøe, Langdyssen 8 Sille Baunsgaard Kristensen, Bækvej 9 Tobias Lillevang, Brattingbjerg 29 Tommy Lago Hansen, Bautastenen 9 Viktor Søren Schultz Klint, Vilhelmsborgvej 67 VEJRUM KIRKE 1. maj 2015 kl Anna Søndergaard Pedersen, Kronborgdige 2 Benedikte Kongsgaard, Saltholm 16 Jonatan Rabjerg Jørgensen, Saltholm 6 Kathrine Kiel, Birkildvej 10 Line Louise Nielsen, Kronborgdige 4 Magnus Vilsgaard Nygaard, Sportsvej 1 Maria Sundgaard Kvist Pedersen, Kirketoft 102 Martin Andersen, Holstebrovej 92 Rasmus Ørts Jakobsen, Lindevænget 51, 7560 Hjerm Victoria Frøsig Nørsøller, Birkildvej 11 Hvor intet andet er anført er postadressen 7600 Struer. Kirkelige handlinger - året 2014 i tal Tallene i parentes er fra 2013 ØLBY ASP FOUSING I ALT Dåb 3 (3) 11 (21) 3 (1) 17 (25) Konfirmander 0 (0) 11 (18) 0 (5) 11 (23) Vielser / velsignelser 3 (2) 4 (6) 1 (0) 8 (8) Begravelser / bisættelser 3 (4) 13 (14) 6 (1) 22 (19) Gudstjenester 30 (31) 39 (34) + 24* 29 (33) 122 (122) Altergæster 1075 (883) 1941 (2647) 942 (902) 3958 (4432) Gudstjenestedeltagere * Plejehjemsgudstjenester 9

10 10 AKTIVITETER IM, ASP Torsdag 5. marts kl Møde ved Erik Bjørn Fredag 20. marts Søndagsskolens forårsfest. Omtale andet sted i bladet. Tirsdag 24. marts kl Filmaften i missionshuset. Fællesaften med KFUM&K Torsdag 16. april kl Møde/undervisning v/ Carsten Hoffmann Torsdag 7. maj kl Møde v/ Carsten Riis Jensen, Møborg-Nees Torsdag 28. maj kl Gud Helligånd v/ Jonas Jacob Serner IM, linde Torsdag 5. marts kl Sangaften i Linde missionshus v/ lærer Helga og Kurt Nielsen, Holstebro Torsdag 19. marts kl Møde i Linde missionshus v/ efterskolelærer Kristian Søndergård, Holstebro Torsdag 9. april kl Møde i Linde missionshus v/ præst Peter Sode Jensen, Holstebro Torsdag 7. maj kl Møde i Linde missionshus Fuldfør løbet v. Missionær Henri Alex Jensen, Silkeborg Torsdag 28. maj kl Møde i Linde missionshus v/ leder af Council center, Anders Jensen, Vildbjerg Fællesmøder Asp og Linde IM Torsdag 26. februar kl Fællesmøde i Linde missionshus Kirken i Kina v/ Erik Bitsch, Lemvig Mandag 9. marts kl Møde i Vinding Missionshus v/ missionær Brian Madsen, Vejle Tirsdag 10. marts kl Møde i Vinding Missionshus v/ missionær Brian Madsen, Vejle Onsdag 11. marts kl Møde Elim. Holstebro v/ familiekonsulent Steen M. Laursen, Videbæk Torsdag 12. marts kl Møde i Hjerm Missionshus v/ missionær Arne Nørgård, Gram Fredag 13. marts kl Møde i Hjerm Missionshus v/ missionær Arne Nørgård, Gram Torsdag 23. april kl Fællesmøde i Linde missionshus Tale v/ tidl. missionær i Tanzania og forfatter Ingrid Markussen, Christiansfeld Mandag 18. maj kl Sommermøde i Rydhavehallen v/ landsleder for Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, Bent Molbech Pedersen, Løsning SØNDAGSsKOLE, ASP Søndag 8. marts kl Fredag 20. marts kl Forårsfest i Asp missionshus v/ Hans Jørgen Østerby, som fortæller om påsken. Vi har fiskedam. Søndag 22. marts kl Søndag 19. april kl Søndag 3. maj kl Søndag 17.maj kl Søndag 31. maj kl børneklub, linde Søndag 1. marts kl Søndag 8. marts kl Søndag 22. marts kl Søndag 12. april kl Søndag 19. april kl Søndag 17. maj kl Søndag 31. maj kl Menighedsrådet IM, linde Menighedsrådsmøde Tirsdag 31. marts kl Tirsdag 28. april kl Torsdag 21. maj kl Mødested: Præstegårdens konfirmandstue Pinsegudstjeneste 2. pinsedag på Gimsinghoved Mandag 25. maj kl danner Gimsinghoved rammerne om vores fælles provstigudstjeneste. Vel mødt til en festlig, spændende og anderledes gudstjeneste i det fri, hvor alle præsterne, de forskellige kirkekor, børne- og ungdomsorganisationer er med til at sætte deres præg på dagen. Husk at medbringe klapstol e.l. Nærmere omtale kan ses i dagspressen.

11 GUDSTJENESTER marts april maj Søndag 1. marts 2. søndag i fasten Kl Asp kirke C. Hoffmann Kl Fousing kirke C. Hoffmann Søndag 8. marts 3. søndag i fasten Kl Ølby kirke Heidi R. Preem Søndag 15. marts Midfaste søndag Kl Asp kirke Heidi R. Preem Torsdag 19. marts Ungdomsgudstjeneste Kl Asp kirke Heidi R. Preem Søndag 22. marts Mariæ bebudelsesdag Indsamling til Foreningen Agape Kl Fousing kirke C. Hoffmann Kl Ølby kirke C. Hoffmann Søndag 29. marts Palmesøndag Kl Asp kirke C. Hoffmann Kl Ølby kirke Musikgudstjeneste (se omtale) ASP PLEJEcenter Gudstjeneste følgende torsdage: Marts 5. marts og 19. marts kl April 9. april og 23. april kl Maj Fra maj og fremefter er der ind gået aftale med plejehjemmet om formiddagsgudstjeneste: 7. maj og 21. maj kl Torsdag 2. april Skærtorsdag Kl Fousing kirke Heidi R. Preem Fredag 3. april Langfredag Kl Asp kirke C. Hoffmann Kl Ølby kirke C. Hoffmann Søndag 5. april Påskedag Indsamling til KFUM&K Kl Fousing kirke C. Hoffmann Kl Asp kirke C. Hoffmann Mandag 6. april 2. påskedag Indsamling til KFUM&K Kl Ølby kirke C. Hoffmann Kl Fousing kirke C. Hoffmann Søndag 12. april 1. søndag efter påske Kl Asp kirke C. Hoffmann Kl Ølby kirke C. Hoffmann Søndag 19. april 2. søndag efter påske Kl Fousing kirke Heidi R. Preem Søndag 26. april 3. søndag efter påske Kl Asp kirke Heidi R. Preem Børnekirke Kirkekaffe efter gudstjenesten 11 Fredag 1. maj Bededag Kl Ølby kirke Ebbe Fibiger Kl Vejrum kirke - Konfirmation - HRP Søndag 3. maj 4. søndag efter påske Kl Vejrum kirke C. Hoffmann Kl Asp kirke - Konfirmation - HRP Søndag 10. maj 5. søndag efter påske Indsamling til Folkekirkens Mission Kl Ølby kirke C. Hoffmann Kl Fousing kirke C. Hoffmann Torsdag 14. maj Kristi Himmelfartsdag Indsamling til Folkekirkens Mission Kl Fousing kirke C. Hoffmann Kl Asp Kirke C. Hoffmann Søndag 17. maj 6. søndag efter påske Kl Asp kirke C. Hoffmann Kl Ølby Kirke C. Hoffmann Søndag 24. maj Pinsedag Kl Fousing kirke C. Hoffmann Kl Asp kirke C. Hoffmann Mandag 25. maj 2. pinsedag Kl Provstigudstj. Gimsinghoved Omtale i dagspressen. Søndag 31. maj Trinitatis søndag Kl Ølby kirke Heidi R. Preem

12 Døbte, Asp Storm Ambolt Folman, Ellekjærvej 1, Ølby Sofus Ambolt Folman, Ellekjærvej 1, Ølby Johan Dalgaard Lauritzen, Mejdalvej 19, Holstebro Døbte, Fousing Agnes Schubert Nørby, Klosterhedevej 16, Ølby Kirkelig vejviser Folkekirken løser mange opgaver i den offentlige forvaltning: registrering af nyfødte, navngivelse, navneændringer, registrering af dødsfald osv. På kirkens hjemmeside kan du finde både vejledning og de nødvendige blanketter, samt links til nyttige oplysninger. Det er Struer Kordegnekontor, der varetager registreringen for Ølby-Asp-Fousing sogne. Kordegnekontoret er naturligvis altid behjælpelig, hvis du har spørgsmål. Spørgsmål kan sendes til eller træffes på Sognepræst Carsten Hoffmann Kjærgårdsmøllevej 2, Ølby. Tlf (Mandag fridag) Organist Jonsvein Høgagard Tlf Graver/daglig leder for Ølby, Asp Fousing Kirkegårde: Preben Sigaard Graverkontoret: Mob Ølby Asp Fousing Menighedsråd Menighedsrådsformand: Erling Forbech. Tlf Kirkeværge Ølby Arne Rasmussen Mob: Kirkeværge Asp Kim Nørgaard Linde. Tlf Kirkeværge Fousing Jytte Hvingelby Mob: Kirke og sogn i Ølby-Asp-Fousing og Linde Oplag: 850 eksemplarer Layout: Complot.dk Sidste frist for indlevering af stof til redaktionen 13. april 2015 til Program for juni, juli, august Redaktionsudvalg Lars Jakobsen. Fousing. Mob Carsten Hoffmann, Ølby. Tlf Jenny Rasmussen, Ølby. Mob COMPLOT.DK

KIRKE & SOGN KONFIRMAND-EVENT I VIBORG ØLBY - ASP - FOUSING SOGNE ØLBY FOUSING ASP LINDE INDE I BLADET: KONFIRMANT-EVENT 2 KONFIRMANDFORÆLDRE AFTEN 4

KIRKE & SOGN KONFIRMAND-EVENT I VIBORG ØLBY - ASP - FOUSING SOGNE ØLBY FOUSING ASP LINDE INDE I BLADET: KONFIRMANT-EVENT 2 KONFIRMANDFORÆLDRE AFTEN 4 FOUSING LINDE ØLBY ASP KIRKE & SOGN ØLBY - ASP - FOUSING SOGNE WWW.OLBYKIRKE.DK - WWW.ASPKIRKE.DK - WWW.FOUSINGKIRKE.DK KONFIRMAND-EVENT I VIBORG INDE I BLADET: KONFIRMANT-EVENT 2 KONFIRMANDFORÆLDRE AFTEN

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKENYT 2015 ØLBY. ASP. FOUSING SEPTEMPER - OKTOBER - NOVEMBER

KIRKENYT 2015 ØLBY. ASP. FOUSING SEPTEMPER - OKTOBER - NOVEMBER KIRKENYT 2015 ØLBY. ASP. FOUSING SEPTEMPER - OKTOBER - NOVEMBER 2 PRÆSTENS SPALTE Om taknemmelighed evangeliet ifølge Chris I dette kirkeblad skal Præstens spalte handle om taknemmelighed. Jeg har rigtig

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Påskens mange fortællinger

Påskens mange fortællinger 31. årgang Nr. 2 Marts 2015 Kirke og Køng sogn Glamsbjerg Adresser & telefonnumre: Kirkekontor for Glamsbjerg Pastorat: Laila Venås, Bodebjergvej 2 (præstegården), Køng, 5620 Glamsbjerg Tlf.: 64 72 10

Læs mere

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard.

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard. Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2014 I efteråret 2014 har vi to møder om Guds lov med Ebbe Kaas fra Brændstrup, tirsdag d. 2. september og tirsdag d. 28. oktober. Begge mandage inden

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation KIRKE ENSTED MARTS APRIL MAJ 2015 SOGN KLIPLEV Carl Nielsen i ord og toner Sogneaften ENSTED Konfirmation Konfirmation KLIPLEV KIRKE SOGN ENSTED NYT FRA ENSTED MENIGHEDSRÅD Så er det meste af vinteren

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

KIRKE & SOGN. Konfi rmation 2011. Ølby. Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: Juni, Juli og August 2011 Se årets konfi rmander inde i bladet.

KIRKE & SOGN. Konfi rmation 2011. Ølby. Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: Juni, Juli og August 2011 Se årets konfi rmander inde i bladet. Fousing Linde Ølby Asp KIRKE & SOGN Ølby - Asp - Fousing sogne www.olbykirke.dk - www.aspkirke.dk - www.fousingkirke.dk Konfi rmation 2011 Inde i bladet: En sommer rig på nåde 2 Tak for lån! 3 Konfi rmandbillede

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 2 April - Juni 2015 Læs i dette blad: Billeder fra en dejlig dag.... 2 Konfirmationer... 3 Kirkekalender... 4 Sogneudflugt...... 5 Friluftsgudstjenste... 5 Kirkelig vejviser...7 Opstandelsen.... 8

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

KIRKE & SOGN. Indvielse af bålhus. Ølby Fousing. Asp Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Kirke eller. falck-abonnement?

KIRKE & SOGN. Indvielse af bålhus. Ølby Fousing. Asp Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Kirke eller. falck-abonnement? KIRKE & SOGN Ølby Fousing Ølby - Asp - Fousing sogne w w w. o l b y k i r k e. d k - w w w. a s p k i r k e. d k - w w w. f o u s i n g k i r k e. d k Asp Linde Indvielse af bålhus Inde i bladet: Kirke

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

KIRKE & SOGN. På besøg i Linde Børneklub. Ølby. Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Janteloven og.

KIRKE & SOGN. På besøg i Linde Børneklub. Ølby. Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Janteloven og. Fousing Linde Ølby Asp KIRKE & SOGN Ølby - Asp - Fousing sogne På besøg i Linde Børneklub Inde i bladet: Janteloven og evangeliet 2 Teologi-praktikant til sognet 4 På besøg i børneklub 5 Aktiviteter 6

Læs mere

Skellerup og Ellinge sogne

Skellerup og Ellinge sogne Nr. 1 Februar 2012 32. årgang Skellerup og Ellinge sogne Efterårets valg Der er noget om, at man oplever, at tiden flyver afsted - især hvor man er i godt selskab - for til efteråret er det fire år siden,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt)

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. Sted.: Præstegården, Konfirmandstuen. Tidspunkt.: Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 Marts, april og maj 2015 Forårsmarked Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 banko lotterier popkorn lykkehjul fiskedam skrabespil restaurant delikatesser loppemarked salgsboder

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1 Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Forår 2011 1 Præstens side Hvad er det største? Hvad er det største i dit liv? Spørger man et par, der skal giftes, ja, så siger de hurtigt: Det er, at han/hun vil giftes

Læs mere

kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov De naive lever lykkeligere... NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT

kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov De naive lever lykkeligere... NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.02.2007:Dok. 02.2005 24/05/07 15:37 Side 1 De naive lever lykkeligere... Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.02.2007:Dok. 02.2005 24/05/07 15:37

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2012 32. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2012 32. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2012 32. årgang nr. 1 I Luthers fodspor Studierejse i dagene 10.-14.september 2012 I efteråret 2012 bliver

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL Juni Juli August 2015 2 OPLYSNINGER KIRKEBLADET Redaktionsudvalg: Erik Colding Thaysen Bettina Nielsen Vera Holm Knud-Erik Thrane Layout: Knud-Erik Thrane Tryk: Solografisk

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 50. årg. 2013 Marts April Maj Et glimt fra tøndeslagningen efter fastelavnsgudstjenesten Det nye menighedsråd Det nye menighedsråd er blevet

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere