2015 ØLBY. ASP. - - MAJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015 ØLBY. ASP. - - MAJ"

Transkript

1 kirkenyt 2015 ØLBY. ASP. FOUSING MARTS - APRIL - MAJ

2 præstens spalte Når alt ikke længere har sin tid Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid til at dø. En tid til at plante, en tid til at rydde. En tid til at slå ihjel, en tid til at helbrede. En tid til at rive ned, en tid til at bygge op. En tid til at græde, en tid til at le. En tid til at holde klage, en tid til at danse. Prædikerens Bog kapitel 3, vers 1-4 Som det fremgår af Prædikerens Bog fra Det Gamle Testamente, så har alting sin tid. Men det er en sandhed, vi er ved at glemme i vores moderne samfund. I dag har tingene ikke længere sin tid vi vil ikke give tingene deres tid. Vi kan gå på arbejde altid, gå på indkøb døgnet rundt. Vi kan se de film og det TV, vi vil, hvor og hvornår vi vil. TV-avisen ligger ikke fast på den landsdækkende kanal kl som i min barndom. Nu kan TVavisen ses altid og på mange platforme. Hvis folk ikke har svaret på vores sms indenfor 10 minutter, så begynder vi at overveje, om der er noget galt. Vi er på altid. Selvfølgelig er der stadig noget, der har sin tid. En graviditet tager stadig 9 måneder og en forkølelse tager en uges tid, men det overordnede billede er, at hastigheden i samfundet øges. Ting har ikke længere sin tid, og måske er det medvirkende årsag til, at mange af os mangler tid. Vores kalendere er fulde, og mange ser hverdagen som et altopslugende hav af krav, hvor ordene skal og bør kendetegner vores forhold til tiden. Det er efterhånden blevet et kendetegn for vores vestlige kultur, at selvom vi opfatter os som frie mennesker i frie samfund, så lever mange af os, som var vi slaver under den herre, der hedder skal til fornavn og bør til efternavn. Undersøgelser viser, at vi faktisk ikke arbejder mere, end man gjorde for 45 år siden, men vort forhold til tiden har ændret sig. Der er nemlig sket en acceleration i forhold til, hvad man forventes at kunne nå på den samme tid. Et eksempel: Hvis man på sit arbejde skal sende et brev til en kunde i USA, så kan det i dag klares via , og det tager få sekunder. For bare 25 år siden var et brev til USA op til en uge undervejs med postvæsenet. Det tog sin tid, og sådan var det bare. I dag tager det ingen tid. Og egentlig skulle man jo så tro, at vi på den måde fik mere tid. Men erfaringen overalt i samfundet er jo den paradoksale, at den moderne teknologi, der kan gøre tingene let og hurtigt, ikke giver os mere tid, men tværtimod bare giver os mulighed for at nå meget mere på den samme tid. Der sker en slags acceleration af, hvad vi forventer af os selv, og hvad samfundet forventer af os. Det er virkeligt et underligt paradoks, at i takt med at vi er blevet et rigere samfund, så oplever mange, at de ikke har tid til at gøre, hvad de har lyst til. Man- 2

3 PRÆSTENS SPALTE ge er tynget af en følelse af ikke at slå til. De når ikke det, de skal. Når det så sker, at vi ser børn sidde og lave ingenting, så provokerer det os travle voksne. Du skulle hellere gå i gang med at lave noget fornuftigt, kunne vi finde på at sige. Men måske skulle vi voksne i stedet prøve at give os selv lov til en gang imellem at lave ingenting? Lediggang kan også nogen gange være roden til meget godt. Har kirken noget at sige til alle os fortravlede moderne mennesker, der træller under skal og bør? Ja, det er jeg helt overbevist om! For det første er der i det kristne menneskesyn den meget aflastende indsigt, at vi som mennesker er begrænsede. Vi kan og skal ikke lege Gud. Der er grænser for vores magt. Der er sider af livet, vi af Gud er løst fra at skulle have magt over. Det ligger i den kristne skabelsesforståelse, at selv Gud hvilede på syvendedagen, efter at han havde skabt verden. Når den ubegrænsede Gud tager tid til hvile, så bør det ikke undre, at vi som hans begrænsede skabninger også har godt af hvilen. Eller som det hedder hos Jesus: Sabbatten er til for menneskets skyld. For det andet så lærer Ny Testamente os, at mennesket er skyldigt af natur. Skylden er stadig menneskets ansvar, men skylden er også en side af dét at være menneske her i syndens og dødens verden. Det betyder, at det reelt ikke bare skal opfattes som et personligt nederlag, hvis man er svag og har svært ved at mestre livet. Og for det tredje og vigtigst af alt så lærer den kristne tro os, at Jesus påtog sig vores synd og døde for vores skyld. Så der er altså håb for os også som skyldige og begrænsede mennesker, der har ondt i tiden. Vi står ikke alene tilbage med de nederlag, der nemt kan komme, når vi føler, at vi kommer til kort i hverdagens accelererede hamsterhjul. sognepræst Carsten Hoffmann Menighedsmøde tirsdag 12. maj kl i sognegården Menighedsrådet vil orientere om året, der er gået, og hvad der skal ske ved vore kirker i indeværende år. Mødet er for alle med interesse i kirkens arbejde. Niels Erik Søndergård har valgt at udtræde af menighedsrådet. Hermed vil vi gerne benytte lejligheden og sige tak for din indsats gennem årene. Suppleant Bent Sørensen er indtrådt i stedet. Erling Forbech 3

4 SOGNEAFTEN Tirsdag 10. marts kl i Asp Sognegård Åbne Døre Jørn Blohm Knudsen, Holstebro fortæller om Åbne Døres arbejde med udbredelse af undervisningsmaterialer og bibler til kristne i lukkede lande. Åbne Døre er en upolitisk, international missionsorganisation, som arbejder på tværs af kirker og foreninger med en omfattende tjeneste verden over. Åbne Døres grundlægger, Broder Andreas, smuglede de første bibler bag jerntæppet i I dag leverer vi millioner af bibler hver år til forfulgte kristne. Teengudstjeneste Torsdag 19. marts kl i Asp Kirke Lys i mørket - påskens budskab i ny version Kom og vær med. Oplev-se-rør ved påsken. Efterfølgende cafehygge i missionshuset. Aftenen slutter ca. kl Vel mødt. Arrangør: Teenklubben Bistaden KIRKEGÅRDSMØDE Mandag 16. marts kl i Asp Sognegård Fremtidens kirkegårde På kirkegårdsområdet, sker der i disse år store forandringer. Ikke kun her i vores sogne, men over det meste af landet. Forandringerne er hovedsagelig affødt af to ting : Ændrede familiemønstre og at børnene ikke bliver boende i nærområdet. Et øget fokus på økonomi og deraf følgende prisstigninger. Disse forhold kan vi ikke bare ændre, men vi kan indrette os på den nye virkelighed, og prøve at få det bedste ud af den. Vi vil denne aften informere om de nuværende forhold omkring: begravelser, gravstedsformer og økonomi, og til sidst komme ind på emnet: Hvad er fremtidsplanerne? Vi har nogle ideer, men vil gerne høre jeres mening om dem. Målet skal være: At udvikle kirkegårdene, så de er attraktive og økonomisk overkommelige for brugerne mange år ud i fremtiden. Kom med dit input til vores overvejelser. Vel mødt til en forhåbentlig spændende og inspirerende aften kl i Sognegårdens lille sal. Kirkeværgerne og Kirkegårdenes personale 4

5 Hans Jørgen Østerby FORÅRSFEST Fredag 20. marts kl i Asp missionshus Hans Jørgen Østerby spiller, synger og fortæller om påsken for både børn og voksne. Der er fiskedam for børnene samt kaffebord. Vel mødt. FÆLLESMØDE Arrangør: Søndagsskolen i Asp Ingrid Markussen Torsdag 23. april kl i Linde Missionshus Tale v. fhv. missionær Ingrid Markussen som tidligere har arbejdet for Brødremenighedens Danske Mission i Tanzania. Ud over aftenens tale vil hun berette om et spændende og helt anderledes liv langt væk fra trygheden i Danmark og hvad det indebærer at lægge sit livs rejseplan i Guds hånd. Som det også fremgår af bogen, har forfatteren oplevet talrige eksempler på Guds helt konkrete indgriben i sit eget og andre menneskers liv. Arrangør: Asp og Linde IM Musikgudstjeneste Palmesøndag 29. marts kl i Ølby Kirke Estvad-Rønbjerg Kirketrio Gudstjenestemusik er orgelmusik! vil nogle mene. Måske fordi traditionen i kirken er sådan, og mange forventer orgeltoner som musikalsk ramme om det, vi oplever i kirkerummet til gudstjenester, bryllupper og begravelser. Estvad-Rønbjerg Kirketrio har et andet bud! Kirkemusik kan også spilles på andre instrumenter og i andre musikalske stilarter, både som akkompagnement til fællessangen og som instrumentale musikstykker i gudstjenesten. Kirketrioen har siden 2008 været tilknyttet Estvad-Rønbjerg sogne syd for Skive. Her spiller trioen til et antal gudstjenester i løbet af året, alene eller sammen med sognenes kor. Torsdag d. 23. april kl Der skrives mange nye salmer i et letforståeligt sprog og med gode og velklingende melodier, og Estvad-Rønbjerg Kirketrio er med til at introducere salmerne rundt i forskellige kirker i de midt- og vestjyske kirker. Men trioen spiller ikke udelukkende ny, rytmisk musik. De gamle klassiske salmer får med trioen ny musikalsk iklædning, og dermed får teksterne ofte også en ny og mere aktuel dimension. Fællesmøde for Asp og Linde i Linde missionshus Kirketrioen består af Jens Dammeyer Sørensen på klaver, Bent Aas Kjær på bas og Torben Aas Kjær på trompet og flugelhorn. v. tidl. missionær Vel mødt til en god aften med sang og musik. Efterfølgende er der kaffe til alle. Ingrid Markussen 5

6 Konfirmandernes besvarelser kan i denne sammenhæng deles op i to hovedom troen Konfirmander og tro»vore dages ungdom elsker luksus. Den har dårlige manerer, foragter autoritet, har ingen respekt for ældre mennesker og snakker når den skulle arbejde. De unge rejser sig ikke længere op, når ældre kommer ind i et værelse. Den modsiger sine forældre, skryder i selskaber, sluger desserten ved spisebordet, lægger benene over kors og tyranniserer lærerne«. Sådan jamrede Sokrates efter sigende over ungdommen for ca år siden. Og når man tænker på det, ja så står det klart, at der ikke er så meget nyt under solen. Voksne og ældre har til alle tider haft holdninger til og fordomme mod ungdommen. Men har ungdommen anno 2015 virkelig ikke andet i hovedet end X Factor og det modsatte køn? Og bruger de slet ikke tiden på andet end at være på tværs? Jeg har lavet en lille undersøgelse blandt konfirmanderne. Og jeg kan lige så godt afsløre med det samme, at der løber mange fine tanker gennem hovedet på en årig også eksistentielle tanker, trostanker. Jeg spurgte årets konfirmander om følgende: Hvem er Gud? Hvad er tro? Og hvad betyder troen for dig? Er det vigtigt at gå i kirke? Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvorfor vil du konfirmeres? Og se, det kom der en masse ærlige svar ud af! For det første kan det udledes af konfirmand-besvarelserne, at troen på Gud er meget konkret. Gud er ikke fjern for konfirmanderne, nej Han er helt tæt på: Gud er med os, når vi virkelig har brug for Ham. Han passer på os, og dét selvom vi mennesker, som en konfirmand formulerer det, ikke altid er lige nemme at arbejde med. For langt størstedelen af konfirmanderne gælder det altså, at de gør sig tanker om Gud. Gud er vores far i himlen eller som en anden konfirmand udtrykker det: Han er min anden far; ikke fordi jeg ikke kan lide min far, men det er bare en tanke jeg har. Og hvad betyder denne tro så for konfirmanderne? Hvad har den af betydning i hverdagen? Ja, det er naturligvis forskelligt. Nogle har en decideret trospraksis med daglig bøn. Andre beder sjældent eller aldrig i hverdagen. Men gældende for langt de fleste er, at troen forstås som en art sikkerhedsnet; den giver tryghed og stabilitet i en ellers til tider hektisk hverdag. Troen kan man altid læne sig til eller som en anden konfirmand skriver: det at vigtigt at kunne holde fast i noget. Og så til spørgsmålet om kirkens rolle. For hvordan ser konfirmanderne egentlig på kirken? Er det vigtigt at gå i kirke? Eller trives troen også uden for kirkens mure? 6

7 7 om troen om troen grupper. Den ene halvdel mener, at kirkens søndagsgudstjenester enten er kedelige eller unødvendige man kan dog, som en konfirmand påpeger det, for god ordens skyld komme der engang imellem for at få Guds velsignelse. Eller som en anden konfirmand pointerer: Hvor tit man kommer i kirken, afhænger af hvor kristen man er. Det kommer an på din opdragelse. For den anden halvdel af konfirmanderne gælder det, at kirken spiller en større rolle. Søndagens gudstjeneste opfattes måske ikke ligefrem som en fest, men den tillægges en betydning. En konfirmand udtrykker det således: Jeg tænker tit Det gider jeg ikke! eller noget i den stil, inden vi tager i kirke. Men når jeg kommer ind i kirken, så giver det bare et eller andet. Så ja, jeg synes det er vigtigt at gå i kirke. Hvorfor? Fordi jeg føler, at når jeg er i kirke, så viser jeg også Gud, at jeg faktisk mener det og tror på ham. En anden konfirmand siger om gudstjenesten: Da jeg var lille syntes jeg, at det var mega-kedeligt at gå i kirke. Nu synes jeg, at det er sjovere, men heller ikke det sjoveste. Det gør meget, at jeg er begyndt at forstå lidt af læsningerne og prædikerne. Hvorvidt søndagens gudstjeneste har relevans, vurderer konfirmanderne altså forskelligt. Men fælles for dem er, at de inden konfirmationen i maj skal deltage i ti gudstjenester. I konfirmationsforberedelsen gør vi derfor også en del ud af at læse søndagens tekster igennem. Hvad står der? Hvad betyder ordene? For det er klart, at er man 13 eller 14 år, så kan ord som miskundhed eller barmhjertighed nemt sætte sig på tværs. Kirkens sprog kan således være en hindring for selve forståelsen og for konfirmandernes udbytte af gudstjenesten. Og skulle jeg udpege én af konfirmationsforberedelsens vigtigste opgaver, ja, så er det at åbne kirkens og det bibelske sprog op for konfirmanderne. Først med forståelsen af teksterne og følelsen af at være tiltalt, åbner gudstjenesten sig op. Hvorfor vil du konfirmeres? Sådan lød det sidste spørgsmål til konfirmanderne. Og et svar, der stort set sammenfatter samtlige besvarelser, lyder: Jeg vil konfirmeres fordi jeg tror på Gud og selvfølgelig fordi det bliver en super god dag. Konfirmanderne vil altså for langt størstedelens vedkommende konfirmeres, fordi troen har betydning eller som en konfirmand så ærligt formulerer det: det er halvt om halvt med gaver og den kristne tro. skrot fordommene Og hvad kan man så bruge denne lille undersøgelse af 28 konfirmanders tanker om tro til? Jo, for mig at se, så kan man bruge den til at skrotte eventuelle fordomme. De unge er langt mere reflekterende end vi voksne måske går rundt og tror. Vi skal bare turde tale med dem om tro. Konfirmanderne er nemlig ikke blufærdige, når det gælder livets store mysterier og de sætter gerne ord på deres tro, hvis man spørger dem. Så opfordringen fra mig lyder: tal med dit barn eller barnebarn om tro og eksistentielle spørgsmål. Spørg ind til, hvad der rører sig. Hvilke tanker gør de sig? Vind deres tillid og bliv forundret over, hvor meget de har at sige. For det har de. Troen lever ikke kun på kirkebænken søndag formiddag. Den lever også i de unge. Både i dem, der skal tvinges i kirke, og i dem, der kommer der ofte. Heidi Røn Preem

8 8 menighedsrådet Servicebygning udvides med konfirmandlokale v/ Lars Jakobsen, byggeudvalget Menighedsrådet har igennem længere tid drøftet muligheder og ønsker til et fremtidig kirkehus. I forlængelse af orienterings og høringsmøde 5. november, hvor der kom mange synspunkter frem om emnet, besluttede menighedsrådet at arbejde videre med vores allerede projekterede servicebygning syd for kirken ved parkeringspladsen. Desuden besluttede vi at arbejde på at udvide projektet med ca. 70 kvm, således at der kan undervises konfirmander i lokalerne. Det vil blive faciliteter, der også kan anvendes til kirkefrokost, børnekirke, menighedsrådsmøder, og mindre sognemøder. Vi arbejder desuden på at løfte bygningens udtryk med andre facader, da det nu ikke længere kun er en arbejdsbygning. Vi tænker det nye hus som et kirkecenter light, der vil kunne bruges til mange forskellige møder og aktiviteter. Vi har netop beskrevet projektet og ansøgt provstiudvalget om tilladelse til at gå videre. Byggeudvalget skal så hen over foråret arbejde med et detaljeret projekt og alle fornødne tilladelser og håber projektet kan sættes i gang i løbet af sommeren. Dirk Hogenfeld: Min opvækst - i skygge af krig og jerntæppe 25 tilhørere havde på trods af VMhåndbold i tv fundet vej til højskoleaften i Langhøj Sognegård arrangeret af Ølby-Asp-Fousing Menighedsråd, hvor Dirk Hogenfeld fortalte om sine oplevelser som barn og ung i DDR. Han er dansk gift, har boet i Danmark i 20 år og er ansat som produktchef på B&O. Han blev født i Schwerin i DDR, fik topkarakterer i skolen og blev derfor udvalgt til officer i militæret på en 25 års kontrakt med tjeneste i Kiev i Ukraine. Det var under dette ophold, at begivenhederne omkring Murens fald fandt sted, hvilket han oplevede meget frustrerende og modsigende. Hvem var nu Fjenden? Kontrakten med militæret blev opsagt og med et forenet Tyskland, hvor man kunne rejse, hvorhen man ville og få 100 Dmark i velkomstpenge, gav ham muligheden for at arbejde i München, Düsseldorf og senere Danmark. Han sammenlignede også sin barndom med de forhold man oplever i den meget roste film Das Leben der Anderen fra 2006, som beskriver metoderne i overvågningssamfundet med ét parti og én sandhed, hvilket han kunne genkende som ret præcise. Det var meget spændende at høre en person fortælle, som havde oplevet forholdene i DDR på godt og ondt og som måske især fremhævede de gode ting, som han havde oplevet og fået med som ballast i sit videre liv. Jens Thise

9 KONFIRMANDER 2015 Konfirmander 2015 ASP KIRKE 3. maj 2015 kl Andreas Thesbjerg, Kirketoft 70 Camilla Byskov Thing Kristensen, Brattingbjerg 4 Camilla Koed Kristensen, Rødebrovej 3 Elias Eiler Pilgaard, Østerbyvej 11 Emil Dammeyer Sørensen, Kirketoft 64 Ida Vestergaard Amstrup, Tornager 9 Jacob Stougård, Vilhelmsborgvej 33 Jens Jacob Kjær Ludvigsen, Timlingvej 7 Karoline Vindelev Brun Nielsen, Kirketoft 10 Mie Agervig Hansen, Vilhelmsborgvej 33 Nikolaj Sanggaard Christensen, Donskærvej 2 Sebastian Baadsgaard, Solvang 16 Signe Eskelund Holm, Klosterhedevej 52 Signe Damgaard Kobberøe, Langdyssen 8 Sille Baunsgaard Kristensen, Bækvej 9 Tobias Lillevang, Brattingbjerg 29 Tommy Lago Hansen, Bautastenen 9 Viktor Søren Schultz Klint, Vilhelmsborgvej 67 VEJRUM KIRKE 1. maj 2015 kl Anna Søndergaard Pedersen, Kronborgdige 2 Benedikte Kongsgaard, Saltholm 16 Jonatan Rabjerg Jørgensen, Saltholm 6 Kathrine Kiel, Birkildvej 10 Line Louise Nielsen, Kronborgdige 4 Magnus Vilsgaard Nygaard, Sportsvej 1 Maria Sundgaard Kvist Pedersen, Kirketoft 102 Martin Andersen, Holstebrovej 92 Rasmus Ørts Jakobsen, Lindevænget 51, 7560 Hjerm Victoria Frøsig Nørsøller, Birkildvej 11 Hvor intet andet er anført er postadressen 7600 Struer. Kirkelige handlinger - året 2014 i tal Tallene i parentes er fra 2013 ØLBY ASP FOUSING I ALT Dåb 3 (3) 11 (21) 3 (1) 17 (25) Konfirmander 0 (0) 11 (18) 0 (5) 11 (23) Vielser / velsignelser 3 (2) 4 (6) 1 (0) 8 (8) Begravelser / bisættelser 3 (4) 13 (14) 6 (1) 22 (19) Gudstjenester 30 (31) 39 (34) + 24* 29 (33) 122 (122) Altergæster 1075 (883) 1941 (2647) 942 (902) 3958 (4432) Gudstjenestedeltagere * Plejehjemsgudstjenester 9

10 10 AKTIVITETER IM, ASP Torsdag 5. marts kl Møde ved Erik Bjørn Fredag 20. marts Søndagsskolens forårsfest. Omtale andet sted i bladet. Tirsdag 24. marts kl Filmaften i missionshuset. Fællesaften med KFUM&K Torsdag 16. april kl Møde/undervisning v/ Carsten Hoffmann Torsdag 7. maj kl Møde v/ Carsten Riis Jensen, Møborg-Nees Torsdag 28. maj kl Gud Helligånd v/ Jonas Jacob Serner IM, linde Torsdag 5. marts kl Sangaften i Linde missionshus v/ lærer Helga og Kurt Nielsen, Holstebro Torsdag 19. marts kl Møde i Linde missionshus v/ efterskolelærer Kristian Søndergård, Holstebro Torsdag 9. april kl Møde i Linde missionshus v/ præst Peter Sode Jensen, Holstebro Torsdag 7. maj kl Møde i Linde missionshus Fuldfør løbet v. Missionær Henri Alex Jensen, Silkeborg Torsdag 28. maj kl Møde i Linde missionshus v/ leder af Council center, Anders Jensen, Vildbjerg Fællesmøder Asp og Linde IM Torsdag 26. februar kl Fællesmøde i Linde missionshus Kirken i Kina v/ Erik Bitsch, Lemvig Mandag 9. marts kl Møde i Vinding Missionshus v/ missionær Brian Madsen, Vejle Tirsdag 10. marts kl Møde i Vinding Missionshus v/ missionær Brian Madsen, Vejle Onsdag 11. marts kl Møde Elim. Holstebro v/ familiekonsulent Steen M. Laursen, Videbæk Torsdag 12. marts kl Møde i Hjerm Missionshus v/ missionær Arne Nørgård, Gram Fredag 13. marts kl Møde i Hjerm Missionshus v/ missionær Arne Nørgård, Gram Torsdag 23. april kl Fællesmøde i Linde missionshus Tale v/ tidl. missionær i Tanzania og forfatter Ingrid Markussen, Christiansfeld Mandag 18. maj kl Sommermøde i Rydhavehallen v/ landsleder for Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, Bent Molbech Pedersen, Løsning SØNDAGSsKOLE, ASP Søndag 8. marts kl Fredag 20. marts kl Forårsfest i Asp missionshus v/ Hans Jørgen Østerby, som fortæller om påsken. Vi har fiskedam. Søndag 22. marts kl Søndag 19. april kl Søndag 3. maj kl Søndag 17.maj kl Søndag 31. maj kl børneklub, linde Søndag 1. marts kl Søndag 8. marts kl Søndag 22. marts kl Søndag 12. april kl Søndag 19. april kl Søndag 17. maj kl Søndag 31. maj kl Menighedsrådet IM, linde Menighedsrådsmøde Tirsdag 31. marts kl Tirsdag 28. april kl Torsdag 21. maj kl Mødested: Præstegårdens konfirmandstue Pinsegudstjeneste 2. pinsedag på Gimsinghoved Mandag 25. maj kl danner Gimsinghoved rammerne om vores fælles provstigudstjeneste. Vel mødt til en festlig, spændende og anderledes gudstjeneste i det fri, hvor alle præsterne, de forskellige kirkekor, børne- og ungdomsorganisationer er med til at sætte deres præg på dagen. Husk at medbringe klapstol e.l. Nærmere omtale kan ses i dagspressen.

11 GUDSTJENESTER marts april maj Søndag 1. marts 2. søndag i fasten Kl Asp kirke C. Hoffmann Kl Fousing kirke C. Hoffmann Søndag 8. marts 3. søndag i fasten Kl Ølby kirke Heidi R. Preem Søndag 15. marts Midfaste søndag Kl Asp kirke Heidi R. Preem Torsdag 19. marts Ungdomsgudstjeneste Kl Asp kirke Heidi R. Preem Søndag 22. marts Mariæ bebudelsesdag Indsamling til Foreningen Agape Kl Fousing kirke C. Hoffmann Kl Ølby kirke C. Hoffmann Søndag 29. marts Palmesøndag Kl Asp kirke C. Hoffmann Kl Ølby kirke Musikgudstjeneste (se omtale) ASP PLEJEcenter Gudstjeneste følgende torsdage: Marts 5. marts og 19. marts kl April 9. april og 23. april kl Maj Fra maj og fremefter er der ind gået aftale med plejehjemmet om formiddagsgudstjeneste: 7. maj og 21. maj kl Torsdag 2. april Skærtorsdag Kl Fousing kirke Heidi R. Preem Fredag 3. april Langfredag Kl Asp kirke C. Hoffmann Kl Ølby kirke C. Hoffmann Søndag 5. april Påskedag Indsamling til KFUM&K Kl Fousing kirke C. Hoffmann Kl Asp kirke C. Hoffmann Mandag 6. april 2. påskedag Indsamling til KFUM&K Kl Ølby kirke C. Hoffmann Kl Fousing kirke C. Hoffmann Søndag 12. april 1. søndag efter påske Kl Asp kirke C. Hoffmann Kl Ølby kirke C. Hoffmann Søndag 19. april 2. søndag efter påske Kl Fousing kirke Heidi R. Preem Søndag 26. april 3. søndag efter påske Kl Asp kirke Heidi R. Preem Børnekirke Kirkekaffe efter gudstjenesten 11 Fredag 1. maj Bededag Kl Ølby kirke Ebbe Fibiger Kl Vejrum kirke - Konfirmation - HRP Søndag 3. maj 4. søndag efter påske Kl Vejrum kirke C. Hoffmann Kl Asp kirke - Konfirmation - HRP Søndag 10. maj 5. søndag efter påske Indsamling til Folkekirkens Mission Kl Ølby kirke C. Hoffmann Kl Fousing kirke C. Hoffmann Torsdag 14. maj Kristi Himmelfartsdag Indsamling til Folkekirkens Mission Kl Fousing kirke C. Hoffmann Kl Asp Kirke C. Hoffmann Søndag 17. maj 6. søndag efter påske Kl Asp kirke C. Hoffmann Kl Ølby Kirke C. Hoffmann Søndag 24. maj Pinsedag Kl Fousing kirke C. Hoffmann Kl Asp kirke C. Hoffmann Mandag 25. maj 2. pinsedag Kl Provstigudstj. Gimsinghoved Omtale i dagspressen. Søndag 31. maj Trinitatis søndag Kl Ølby kirke Heidi R. Preem

12 Døbte, Asp Storm Ambolt Folman, Ellekjærvej 1, Ølby Sofus Ambolt Folman, Ellekjærvej 1, Ølby Johan Dalgaard Lauritzen, Mejdalvej 19, Holstebro Døbte, Fousing Agnes Schubert Nørby, Klosterhedevej 16, Ølby Kirkelig vejviser Folkekirken løser mange opgaver i den offentlige forvaltning: registrering af nyfødte, navngivelse, navneændringer, registrering af dødsfald osv. På kirkens hjemmeside kan du finde både vejledning og de nødvendige blanketter, samt links til nyttige oplysninger. Det er Struer Kordegnekontor, der varetager registreringen for Ølby-Asp-Fousing sogne. Kordegnekontoret er naturligvis altid behjælpelig, hvis du har spørgsmål. Spørgsmål kan sendes til eller træffes på Sognepræst Carsten Hoffmann Kjærgårdsmøllevej 2, Ølby. Tlf (Mandag fridag) Organist Jonsvein Høgagard Tlf Graver/daglig leder for Ølby, Asp Fousing Kirkegårde: Preben Sigaard Graverkontoret: Mob Ølby Asp Fousing Menighedsråd Menighedsrådsformand: Erling Forbech. Tlf Kirkeværge Ølby Arne Rasmussen Mob: Kirkeværge Asp Kim Nørgaard Linde. Tlf Kirkeværge Fousing Jytte Hvingelby Mob: Kirke og sogn i Ølby-Asp-Fousing og Linde Oplag: 850 eksemplarer Layout: Complot.dk Sidste frist for indlevering af stof til redaktionen 13. april 2015 til Program for juni, juli, august Redaktionsudvalg Lars Jakobsen. Fousing. Mob Carsten Hoffmann, Ølby. Tlf Jenny Rasmussen, Ølby. Mob COMPLOT.DK

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 FOR ØSTER SNEDE SOGN Juni - Juli - August 2014 PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3 BABYSALMESANG Side 4 PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 KONFIRMATIONSORD TIL LIVET Side 6-7 KIRKELIGE FORENINGER Side 8-10

Læs mere

KIRKE & SOGN. Opstartsweekend. Spejderskoven. Ølby Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: November - december 2011 Læs mere på side 11.

KIRKE & SOGN. Opstartsweekend. Spejderskoven. Ølby Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: November - december 2011 Læs mere på side 11. KIRKE & SOGN Ølby Fousing Ølby - Asp - Fousing sogne w w w. o l b y k i r k e. d k - w w w. a s p k i r k e. d k - w w w. f o u s i n g k i r k e. d k Asp Opstartsweekend i Spejderskoven Linde Inde i bladet:

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 1 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler skal anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen har bopæl senest 2 hverdage efter fødslen. Hvis

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Ny hjælpepræst Nyt kirkeblad Sogneeftermiddage MOK-ROCK Nyt fra menigshedsråd Sogneudflugt Musik i kirken Interview Præstens spalte Spejder Indre Missions møder Gudstjenester December

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 LÆSØ KIRKENYT Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 Marts - April - Maj - Juni 2015 Kontakt www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker Alt personale træffes efter aftale. For

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Påskens mange fortællinger

Påskens mange fortællinger 31. årgang Nr. 2 Marts 2015 Kirke og Køng sogn Glamsbjerg Adresser & telefonnumre: Kirkekontor for Glamsbjerg Pastorat: Laila Venås, Bodebjergvej 2 (præstegården), Køng, 5620 Glamsbjerg Tlf.: 64 72 10

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004 Kvaglund Kirkeblad Nr. 1 marts april maj 2004 Voksenkonfirmation................læs side 4 Hvordan bevare sin kristne tro?........læs side 5 Gospelkoncert.....................læs side 7 Se kirkens nye

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t I dette nummer: Side 2 Håb at rejse sig efter en rystelse Side 4 Fastelavnsgudstjeneste Side 6 Nyt fra menighedsrådet Side 7 Hvad

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

Nyt fra Baptistkirken Bornholm

Nyt fra Baptistkirken Bornholm PRÆSTER Lone Møller-Hansen, Teglkåsvej 72, 3790 Hasle Email: m-h@mail.dk 56 95 10 15 Camilla Westen, blykobbevej 17, 3700 Rønne E mail: flanseflor@hotmail.com 51927755 MGH. RÅDSFORMAND Lillian Andersen.

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5...

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... KIRKEBLADET FOR TOMMERUP OG BROHOLM SOGNE FORÅR 2014 DU LILLE ANEMONE,

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Hemmelige planer og forræderi Juniorkirke Bibelen live M a r t s A p r i l M a j 2 0 1 4 Det spirer og gror Jens Moesgård Nielsen Nu er det forår og alting spirer

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 Marts, april og maj 2015 Forårsmarked Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 banko lotterier popkorn lykkehjul fiskedam skrabespil restaurant delikatesser loppemarked salgsboder

Læs mere