Christian 4. Rosenborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Christian 4. Rosenborg"

Transkript

1 Christian 4. og rosenborg Rosenborg

2 Lysthuset i Kongens Have Rosenborg Slot var ved sin grundlæggelse i perioden et virkelig moderne bygningsværk, som takket være bygherren, Christian 4. ( ), indeholdt alt, hvad kongen kunne ønske sig af komfort. Sammenlignet med Københavns øvrige middelalderlige bygningsværker var Rosenborg et rigtigt renæssanceslot med spirkronede tårne, ydre trappeanlæg og store vinduer, som tillod lyset at trænge ind. Selvom slottet var opført på en miniaturebastion omgivet af volde og grave, var anlægget ikke tænkt som et forsvarsværk. Rosenborg var anlagt som et lysthus, hvor kongen kunne 0rdforklaring 2 Allegorier:»At sige noget andet«, en sproglig eller billedlig fremstilling, som har overført betydning, d.v.s. udtrykker noget andet end det, der rent konkret fortælles eller vises. Som retorisk figur findes allegorier i taler, digtning og i billedkunst. Apokryfe skrifter: Har status som en slags tillæg til Gamle Testamente og Nye Testamente. De gammeltestamentlige skrifter udgøres af jødiske skrifter fra århundredet omkring Jesu fødsel, og de nytestamentlige af tidlige kristne skrifter. Holdes uden for den egentlige Bibel. Fronton / pediment: Prydgavl i form af en tempelgavl. Siden renæssancen anvendt som udsmykning over vinduer og døre, ofte udfyldt med et hoved. Volutter: En plastisk udformning af det ældgamle spiralmotiv, brugt som dekoration i klassiske græske og romerske bygningsværker. Motivet genopstår i renæssancen, og de svungne gavle udvikles af volutmotivet. trække sig tilbage fra det offentlige liv og nyde privatlivets fred. Selve renæssancestilen kommer mest til udtryk i slottets dekorative arkitektur; udover de høje tårne er det udsmykket med de karakteristiske volutter på gavlene, der flankeres af obelisker og mytologiske figurer. I de trekantede frontoner over mange af vinduerne ses antikke buster, som vidner om antikkens genfødsel under renæssancen. Facadernes horisontale bånd samt dør og vinduesindramninger af sandsten er endnu et af renæssancens stiludtryk. Under renæssancen opstod en begejstring for naturen, en trang til at færdes i den og betragte den på nærmeste hold. Især den københavnske bybefolkning fik friluftstrangen, da hovedstaden i begyndelsen af 1600-tallet var en ildelugtende middelalderby. Kongen ønskede, ligesom mange andre velhavende københavnere, et fristed uden for voldene, hvor der var frisk luft, rent vand og mindre støj. I februar 1606 begyndte han at opkøbe jord lidt uden for byen med henblik på en byudvidelse og anlæggelsen af et lysthus med tilhørende lysthave. Lysthuset i Kongens Have, som slottet oprindelig hed, blev

3 trods sit lille omfang hurtigt et af kongens foretrukne opholdssteder, når han besøgte hovedstaden. Det lille lystslot var et intimt opholdssted, hvor kongen kunne samle sine venner til en fortrolig samtale. Slottets nuværende navn er netop opstået på denne baggrund, da kongen samlede sine nærmeste til fortrolige samtaler under den forgyldte rose i en af slottets sale. Rosen var dengang tavshedens symbol, deraf navnet Rosenborg, stedet, hvor man kunne tale i fortrolighed med kongen. I dag rummer Rosenborg slot»de Danske Kongers Kronologiske Samling«, som har eksisteret siden Samlingen, der følger den Oldenborgske kongeslægt, begynder ved slottets grundlægger Christian 4. og afsluttes med Frederik 7. ( ), der 5 år efter sin død fik et mindeværelse på slottet. Rosenborg-samlingen er kongehusets ejendom og skal gå i arv fra konge til konge, dog under statens vedligeholdelse og kontrol. Af samme grund vogter Den kongelige Livgarde slottet og dets skatte døgnet rundt. Den kongelige Livgardes kaserne flyttede ind i Christian 4. s Orangeri i 1742, hvor de har holdt til lige siden. Portræt af Christian 4. i samtale med ingeniør; i baggrunden landskab med Rosenborg Slot og portbygning. Portræt af Christian Jacob van Doordt/ Isaac Oliver. 3

4 Christian 4. s fyrstelige uddannelse Portræt af Christian 4. som ung prins, malet af Hans Knieper Selvom Christian 4. havde to ældre søstre, var han nærmest selvskrevet som tronfølger, idet han var den ældste søn af kongeparret Frederik 2. og dronning Sophie af Mecklenburg. Danmark var et valgkongedømme på Christian 4. s tid, hvor retten til at vælge den nye konge tilkom Rigsrådet. Selve valgkongedømmets forfatning var formuleret i en håndfæstning, som tronfølgeren underskrev forud for kroningsceremonien. Denne håndfæstning var en form for kontrakt mellem kongen og Rigsrådet, der garanterede adelens privilegier og Rigsrådets medindflydelse i regeringen af de danske riger. Ved valget af prins Christian som tronfølger fulgte Rigsrådet den praksis, der havde været gældende siden 1536, hvor kongens ældste søn valgtes til tronfølger, Buste af Frederik 2., af Johann Gregor van der Schardt. mens kongen endnu levede. Christian 4. blev derfor valgt til tronfølger over Danmark og Norge i en alder af 3 år. Kongeparret var naturligvis meget optaget af Christians skæbne, hvorfor de lod astronomen Tycho Brahe udarbejde et fødselshoroskop, idet man mente, at planeterne havde en stor indflydelse på menneskets liv. Tycho Brahes beregninger tydede da også på, at Christian ville få en strålende fremtid og opnå en høj alder, hvis han ellers overlevede de farer, der truede ham i hans 56. og 57. år. Da han var født under planeten Venus, ville han få et godt ydre, blive gavmild og retskaffen om end med tilbøjelighed til vellyst og sanselige glæder. Mars lovede tapperhed og lyst til spil og jagt, Merkur en god forstand samt sans for kunst og videnskab. Endelig tydede Jupiters stilling på stor ære og berømmelse især i de unge år. Tycho Brahes horoskop kom i mange henseender til at passe. Buste af dronning Sophie, pendant til buste af Frederik 2. Især beskrivelsen af hans egenskaber var ganske rammende. De beskrevne egenskaber omfattede imidlertid både, hvad samtiden ønskede og forventede af en fyrste, men rummede også en beskrivelse af renæssancens fyrsteideal. Christian 4. fik på mange måder en god og alsidig uddannelse. Ledelsen af hans uddannelse blev overdraget til slotspræsten på Frederiksborg, magister Hans Mikkelsen, der skulle optugte Christian i»gudfrygtighed, boglige kunster, anden lærdom og gode sæder«. Tugtemesteren Hans Mikkelsen blev ikke alene befalet til at være omhyggelig med undervisningen. Han skulle også optræde med tilstrækkelig autoritet over for Christian og ikke lade ham få sin vilje, men holde ham i»god disciplin«. Undervisningen begyndte, da Christian var 6 år og foregik på de slotte, hvor hans far opholdt sig. Fra 7-årsalderen blev undervisningen flyttet til Sorø Kloster, hvor Christian og 4

5 Christian 4. s kompas fra 1595, forgyldt sølv. hans yngre bror, hertug Ulrik, blev undervist sammen med jævnaldrende adelige kammerater. I undervisningen blev der lagt megen vægt på hans skriftlige udtryksfærdighed på dansk og tysk, som blev trænet ved omfattende øvelser i brevskrivning. Som en del af sprogundervisningen lærte Christian ligeledes latin, fransk og italiensk. Uddannelsen omfattede også undervisning i matematik, aritmetik, vokal og instrumentalmusik, tegning og arkitektur, hvor tekniske og praktiske discipliner også indgik i undervisningen. Fra 9-årsalderen lærte han ligeledes navigation og praktisk sømandskab på Skanderborg Sø, hvilket senere i livet blev både afgørende og fatalt for hans forsvar af rigerne. Den vigtigste holdningspåvirkning var imidlertid oplæringen i den luthersk-evangeliske tro. Sine forpligtelser som kristen konge fik Christian lært ved at afskrive en samling»sentenser angående en gudelig Konges Regering og Levned«, som Frederik 2. havde udvalgt og fået trykt til brug for sine sønners undervisning. De fleste af sentenserne var hentet fra Salomons ordsprog og den apokryfe Jesu Sirachs bog, hvis praktiske livsvisdom passede fortrinligt til det kristne, humanistiske fyrsteideal, Luther havde opstillet, og som byggede på Erasmus af Rotterdams skrift fra 1515»Institutio Principis Christiani«(Den kristne fyrstes undervisning). I forbindelse med denne undervisning valgte Christian som 7-årig selv sit valgsprog»regna firmat Pietas«(Gudsfrygt styrker rigerne). Hovedtanken bag samtidens fyrsteideal bestod i, at herskermagten var en forlening fra Gud. Det påhvilede fyrsten som Guds lensmand at sørge for det almene vel, lov og ret samt at opretholde den rette tro. Som en kærlig og myndig far skulle han sørge for sine undersåtters verdslige og åndelige velfærd. For at magte denne krævende opgave måtte fyrsten eller kongen være i besiddelse af en række dyder. Han skulle være sandhedskærlig, klog, retfærdig, bestandig, barmhjertig, from og lydig overfor Gud, og så skulle han frem for alt være villig til at forsvare fædrelandet og den rette tro. I sidste led af Christians omfattende og mangesidige uddannelse hørte prinsens undervisning i»høviskhed«, der omfattede de egentlige kavalermæssige discipliner, fægtning, dans og ridning. Den lidende Jesus, Christian 4. s drømmesyn på Rotenburg 8. december Tilskrevet Reinhold Timm om Lågkande af elfenben- formentlig drejet af Christian 4. omkring Fra midten af 1500-tallet blev kongerne og deres sønner undervist i kunsten at dreje på drejebænk. Det blev betragtet som tidsfordriv i et ellers strengt opdragelsesprogram. 5

6 Christian 4. og Rosenborg Rosenborgs indretning har gennemgået mange ændringer, siden Christian 4. beboede slottet, men der findes dog stadig velbevarede interiører fra hans tid. I stueetagen lå de private gemakker, hvor kongens vinterstue, skrivestue og sengekammer, der lå i slottets nordlige ende, er bevarede den dag i dag. Dronningens store gemak, smykkekammer og sengekammer, som lå i den sydlige del, er imidlertid blevet ændret af Christian 4. s tronfølgere. I midtpartiet mellem kongens og dronningens gemakker var der en tværgående forstue, flankeret af et sølvkammer i trappetårnet på østfacaden og kongens badeværelse med indlagt rindende vand og toilet i Store Tårn på vestfacaden. Slottets indre udsmykning tilhørte ikke den»tunge«ende af repertoiret, hvad billedvalget angik. Her var underholdende illustrationer fra den klassiske mytologi, allegoriske motiver, landskabsmalerier, arkitekturprospekter, jagtbilleder og karnevalsscenerier, der alle sammen var i harmoni med lystslottets karakter af en privatlivets oase midt i en yndig have. Flere af stueetagens loftsmalerier udtrykker interessen for renæssancekulturen ved Christian 4. s hof. I skrivestuen findes motiver fra Ludovico Ariostos ridderepos»orlando furioso«(den rasende Roland) fra 1516, mens vinterstuens loft fremstiller»giganternes kamp mod Olympen«og»Gudernes festmåltid«, der er inspireret af den klassiske græsk/romerske digtning. Selve renæssancen udvikledes og blomstrede i Italien i 1400-tallet, men spredte sig til resten af Europa i løbet af det følgende århundrede. Den nye virkelighedsopfattelse i kunsten blev formidlet til Danmark gennem importen af kunst og kunstnere fra Vinterstuen på Rosenborg. Fra gulv til loft er væggene dækket af paneler med joniske søjler. Mellem søjlerne er indfældet malerier købt i Antwerpen, en enestående samling af nederlandsk kunst. 6

7 Loftmaleri af Christian 4. s musikanter, Francis Cleyn om rne. Loftmaleri i Christian 4. s skrivestue, motiv fra Loduvico Ariostos»Orlando Furioso«, forlæg Ægidius Sadder/Carcetto Caliari. Nederlandene, som på det tidspunkt var Nordeuropas dominerende kunst- og handelscentrum. Grundlaget for renæssancebevægelsen var først og fremmest studiet af antikken og genoplivningen af dens former. Betegnelsen renæssance er udledt af det italienske»rinascita«(genfødsel) og blev formuleret første gang af den italienske kunstner og kunsthistoriker Giorgio Vasari ( ), der benyttede ordet til at fremhæve sammenhængen mellem renæssancen og antikken. De mest slående kunstneriske udtryk for renæssancen er dels portrættet, der udødeliggør enkeltindividet, dels perspektivet, den nye videnskabeligt funderede bil- 7

8 Dobbeltportræt af Christian 4. og hans dronning Anne Cathrine, i baggrunden en page, som holder kongens hest. På en pude på bordet ligger de kongelige regalier, krone, scepter og æble. ledkonvention, og sidst men ikke mindst den fornyede interesse for det nøgne menneskelegeme, som blev studeret intenst med henblik på at afsløre de ideale guddommelige proportionsforhold. Disse kunstneriske udtryk er alle repræsenteret i malerierne på Rosenborg, hvilket antyder Christian 4. s betydelige interesse for renæssancekunsten. Der er under alle omstændigheder ingen tvivl om, at kunsten fik en mere fremstående stilling under Christian 4., end den havde haft under nogen tidligere dansk konge. Christian 4. s kunst er først og fremmest repræsentationskunst, skabt med henblik på at sikre hans og kongemagtens omdømme. Kunsten bliver herved et spejl, der tydeligere end mange andre kilder røber Christian 4. s stræben og afspejler monarkiets natur og status, som ikke altid harmonerede med valgkongedømmets forfatning. Skriverstuen, Christian 4. s arbejdsværelse, hele rummet færdigudsmykket i litteratur Ellehøj, S.: Christian IV s verden, København 1988 Ellehøj, S.: Politikkens Danmarks Historie,København 1964 Heiberg, S.: Christian 4. Monarken, Mennesket og Myten, København 1988 Hornung P, M.: Ny dansk Kunsthistorie, bind 3, København 1993 (KongensKunst) Liisberg, B.: Rosenborg og lysthusene i Kongens Have, København 1914 Scocozza, B.: Gyldendals og Politikkens Danmarks Historie , bind 8, København 1989 Stein, M.: Christian IV s billedverden,københavn 1987 SKOLETJENESTEN ROSENBORG 2000 / REDAKTION: VIBEKE MADER / TEKST: EVA HELSTED / LAYOUT: MARIANNE BISBALLE, SKOLETJENESTEN / TRYK: KAILOW TRYK A/S

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse.

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse. Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen www.gyldendal-uddannelse.dk Forlagsredaktion: Marianne Harboe og Kim Møller Hansen Ekstern faglig

Læs mere

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med historien, grundbog 8. kl. Filen

Læs mere

Karsten Bangsgaard Thomas R. S. Albrechtsen. Leonardo da Vinci. Fortællinger om mennesket og naturen

Karsten Bangsgaard Thomas R. S. Albrechtsen. Leonardo da Vinci. Fortællinger om mennesket og naturen Karsten Bangsgaard Thomas R. S. Albrechtsen Leonardo da Vinci Fortællinger om mennesket og naturen Center for Naturvidenskabernes og Matematikkens Didaktik, Syddansk Universitet Nummer 2 2007 Skrift nr.

Læs mere

Mariologisk Psykologi

Mariologisk Psykologi Mariologisk Psykologi Jakob Munck - 2 - MARIOLOGISK PSYKOLOGI *** INDLEDNING... - 5 - *** Den mariologiske model... - 8 - *** Marias egenskaber... - 9 - *** Egenskaber og ikoner... - 11 - *** Afslutning

Læs mere

GUIDE SLOTTE OG HAVER

GUIDE SLOTTE OG HAVER GUIDE SLOTTE OG HAVER MAJ 2015 - APRIL 2016 INDHOLD VIRTUELLE SLOTTE OG HAVER Med mobilen i hånden kan du gå på opdagelse på Kronborg Slot. En mobilguide fortæller om fangernes liv på befæstningen og slottets

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

T IL K ONGENS OG R IGETS BEHOV

T IL K ONGENS OG R IGETS BEHOV T IL K ONGENS OG R IGETS BEHOV Nogle betragtninger om kunstforbruget ved Frederik IIs hof Af Birgitte Bøggild Johannsen To the demands of the king and the realm. Some reflections on artistic consumption

Læs mere

Den danske filosofis historie

Den danske filosofis historie 252 Anmeldelser valgt at udelade Slesvig. Men når der alligevel kommer omtale af hertugdømmet, er denne ikke altid lige godt udtrykt. Kortet side 10 har den fejl, at det udelader de kongerigske enklaver

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

At gøre åndelige ledere til Jesu disciple

At gøre åndelige ledere til Jesu disciple 11 TIL SABBATTEN 15. MARTS 2014 At gøre åndelige ledere til Jesu disciple Ugens vers Introduktion I de dage gik han engang op på bjerget for at bede, og han tilbragte natten i bøn til Gud. Da det blev

Læs mere

Jens Vilhelm Petersen, den klassiske dannelse og Odense Katedralskole

Jens Vilhelm Petersen, den klassiske dannelse og Odense Katedralskole Jens Vilhelm Petersen, den klassiske dannelse og Odense Katedralskole Af Kim Beck Danielsen Odense Katedralskoles beliggenhed, Jernbanegade nr. 34, er ingen tilfældighed. Som en central uddannelsesinstitution

Læs mere

Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag

Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag Claus Friisberg Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag 1 Claus Friisberg: Hvem var Sokrates? 2. udg. 2007 Claus Friisberg ISBN 978-87-87705-16-9 Palatino Linotype Trykt hos Toptryk Grafisk, Gråsten Printes

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Bortførelsen af Kong Valdemar Sejr. Undervisningsmateriale til Øhavsmuseet

Bortførelsen af Kong Valdemar Sejr. Undervisningsmateriale til Øhavsmuseet Bortførelsen af Kong Valdemar Sejr Undervisningsmateriale til Øhavsmuseet Kim Linnet, Kulturregion Fyn Foråret 2014 Introduktion til læreren Velkommen til Bortførelsen af Kong Valdemar Sejr. Dette lærermateriale

Læs mere

Hindsgavl Slot. Udgivet af Realdania Byg

Hindsgavl Slot. Udgivet af Realdania Byg Hindsgavl Slot Udgivet af Realdania Byg Bygninger er en del af vores kulturarv. Et håndgribeligt levn, som vores forfædre har givet videre, og som vi er forpligtet til at værne om. Realdania Byg A/S er

Læs mere

DRONNING LOUISES HUS. Egelund -sten

DRONNING LOUISES HUS. Egelund -sten H I S T O R I E DRONNING LOUISES HUS EGELUND SLOT, i dag Dansk Arbejdsgiverforenings kursus- og konferencecenter, ligger ved den gamle kongevej mellem Hillerød og Fredensborg. Det lille slot er Nordsjællands

Læs mere

Ekspeditionen til Det lykkelig Arabien beskrevet som et projekt

Ekspeditionen til Det lykkelig Arabien beskrevet som et projekt Ekspeditionen til Det lykkelig Arabien beskrevet som et projekt Margart Riis Forord Ekspeditionen til Det lykkelige Arabien 1761 1767 startede med en ide i 1753. Det var Johann David Michaelis, der fik

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

Det var en god prædiken!

Det var en god prædiken! Det var en god prædiken! En pjece for tilhørere og forkyndere Børge Haahr Andersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 1 En god prædiken forudsætter et godt budskab Det er snart fyrre

Læs mere

Lokal Historie. fra Sydøstjylland 2011

Lokal Historie. fra Sydøstjylland 2011 Lokal Historie fra Sydøstjylland 2011 Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2011 udgivet 6. oktober 2011. Historisk Samfund for Sydøstjylland og bidragyderne. Tryk: PrinfoVejle, Jelling. ISBN: 978-87-92571-10-6

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Den farverige. Middelalder

Den farverige. Middelalder Den farverige Middelalder indhold Stumper af en virkelighed 2 Mennesker, mad og medicin 4 Det skrevne ord 6 Billedernes tale 8 Silke og ærlig pæl 10 Byen 14 Den vide verden 18 Magt og status 21 I mellemtiden

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

Første Slesvigske Krig 1848-1851

Første Slesvigske Krig 1848-1851 Inge Adriansen og Jens Ole Christensen Første Slesvigske Krig 1848-1851 Kort over den danske helstat efter Englandskrigene bestående af kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg.

Læs mere

ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER

ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER 2OO7 2OO7 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER 2007 blev formidlingens år for ejendomsselskabet Realea. Fire år efter etableringen af Realea A/S blev 2007 året, hvor der for alvor blev sat fokus på formidlingen

Læs mere

Det offentlige bygger og vedligeholder

Det offentlige bygger og vedligeholder Det offentlige bygger og vedligeholder Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet B Y G N I N G S K U L T U R O G H Å N D V Æ R K 2 0 0 2 1 Det offentlige bygger og vedligeholder Bygningskultur og Håndværk

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Hans-Jørgen schanz. frihed. tæn ke pau se r

Hans-Jørgen schanz. frihed. tæn ke pau se r Hans-Jørgen schanz frihed tæn ke pau se r FRIHED Tænkepauser 1 FRIHED af Hans-Jørgen Schanz Tænkepauser 2 NETVÆRK af Jens Mogens Olesen Tænkepauser 3 MONSTRE af Mathias Clasen Tænkepauser 4 TILLID af

Læs mere