Fremkommelighedspuljen 7. runde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremkommelighedspuljen 7. runde"

Transkript

1 Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013

2

3 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i Følgende projekter er tildelt midler i Fremkommelighedspuljens 7. runde: F , Horsens Kommune Fremkommelighed i Horsens for bybusser og oplandsruter Horsens Kommune tildeles kr. til projektet Fremkommelighed i Horsens for bybusser og oplandsruter. Projektet omfatter busprioritering/ændret trafikstyring i 6 kryds. Formålet er at få et mere effektivt kollektivt trafiknet, hvor bussernes fremkommelighed forbedres og prioriteres. Ventetider og rejsetider bliver mindre for de ruter, som passerer krydsene, samt for bilisterne, med mindre kødannelse som resultat. Der er eksisterende passagerer årligt og der forventes en mindre stigning i antal passagerer, men der er ikke skrevet et konkret tal eller %. fremkommeligheden, idet der i de 6 kryds indføres busprioritering/ændret trafikstyring. Dermed bliver ventetiden og rejsetiden forbedret for de ruter der passerer de 6 kryds, som er med til at give en passagertilvækst og kundetilfredshed. F , Hjørring Kommune Ny busterminal i Hjørring Hjørring Kommune tildeles 8,3 mio. kr. til projektet Ny busterminal i Hjørring. Etablering af en ny og tidssvarende busterminal i Hjørring by med god sammenhæng til togstationen samt nyt telematikstyret informationssystem. Formålet med projektet er at opnå bedre sammenhæng mellem bus og tog, så stationsområdet fremstår som en samlet enhed for den kollektive trafik. Der er årligt ca. 1,4 mio. på- og afstigere på Hjørring Station, og det forventes at projektet vil generere en passagervækst på 5 %. Det vurderes, at projektet vil bidrage til at øge/forbedre sammenhængen i den kollektive trafik, og dermed skabe et mere attraktivt produkt for passagererne, hvilket kan medføre passagervækst på omkring 5 %. F , Herning Kommune Intelligent busterminal på Banegårdspladsen i Herning Herning Kommune tildeles 10,3 mio. kr. til projektet Intelligent busterminal på Banegårdspladsen i Herning. Etablering af telematik styret busterminal, hvor by-, regional og eventbusserne samles på Banegårdspladsen i Herning. Omdannelsen reducerer skifte- og køretider samt øger

4 4 Tilsagnsnotat fremkommeligheden for busserne, skaber større tryghed og overskuelighed for passagererne samt forbedrer ventefaciliteterne og skaber bedre gangarealer. Årligt er der eksisterende passagerer, og der forventes en passagervækst på årligt. Det vurderes, at projektet vil bidrage til at øge/forbedre bussernes fremkommelighed og passagertilvækst, idet både regional- og bybusserne samles på stationsforpladsen, hvilket reducerer passagerernes skiftetid mellem tog og bus med ca. 1 1/2 min. Endvidere er lukning af Sølvgade med til at forbedre bussernes fremkommelighed og regularitet. F , Herning Kommune Busprioritering ved adaptiv signalstyring Herning Kommune tildeles kr. til projektet Busprioritering ved adaptiv signalstyring. På baggrund af en signalhandlingsplan er der udvalgt 4 tætliggende og centrale kryds, der dagligt gennemkøres af 370 busafgange, som kan forbedre fremkommeligheden gennem adaptiv signalstyring. Bybusserne forventes at spare 1,35 min. pr. gennemkørsel af de 4 kryds og op til 2-3 min i spidstimerne. Der er årlige passagerer, og der forventes en passagervækst på årligt. fremkommeligheden og rejsehastigheden, idet etablering af adaptiv signalstyring i de 4 kryds reducerer rejetiden på de berørte buslinjer og forbedrer regulariteten, hvilket skaber en passagervækst. F , Nordjyllands Trafikselskab Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Nordjyllands Trafikselskab tildeles 1,9 mio. kr. til projektet Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal. Opgradering af Aalborg Busterminal ved at forbedre ventefaciliteterne. Udearealerne mangler ventefaciliteter, der etableres derfor overdækkede arealer og flere siddepladser, som er med til at forbedre busterminalen. Derudover kommer der belysning og belægning, som forbedrer ventefaciliteterne og som skaber en øget kundetilfredshed. Der er årligt passagerer, og der forventes en tilvækst på passagerer pr. år. Efter 5 år forventes det at være en tilvækst på passagerer årligt. Det vurderes, at projektet vil bidrage til at øge/forbedre passagertilvæksten, idet opgraderingen af busterminalen og dermed ventefaciliteterne og belysningen, er med til at øge kundetilfredsheden. F , Frederiksberg Kommune

5 5 Tilsagnsnotat Bedre fremkommelighed for linje 2A i Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune tildeles 2,4 mio. kr. til projektet Bedre fremkommelighed for linje 2A i Frederiksberg Kommune. Formålet med projektet er at skabe bedre fremkommeligheden for linje 2A på strækningen Godthåbsvej, Rolighedsvej og Rosenørns Allé vha. busbaner, gatingsignaler og GPS-baseret busprioritering i udvalgte kryds og på udvalgte delstrækninger. Disse fremkommelighedstiltag forventes at bidrage til en reduceret rejsetid på % og 5 % flere påstigere på Frederiksberg på ruten, der årligt har 2,2 mio. påstigere. fremkommeligheden, forbedre rejsehastigheden og skabe passagervækst, idet de forskellige tiltag i høj grad vil forbedre fremkommeligheden for 2A, som i dag er en meget passagertung rute. F , Københavns Kommune Højklasset busløsning på Frederikssundsvej Københavns Kommune tildeles 30,3 mio. kr. til projektet Højklasset busløsning på Frederikssundsvej. Formålet med projektet er at etablere en højklasset busløsning på strækningen Nørrebro Station til kommunegrænsen mod Herlev, hvor fremkommelighed og regularitet forbedres markant. Endvidere etableres en række højklassede stoppesteder. På strækningen er der i dag 9 mio. påstigere årligt og det er forventningen, at projektet genererer nye passagerer. Endvidere forventes projektet at medføre rejsetidsbesparelser på 5-15 %. Det vurderes, at projektet i høj grad vil bidrage til at øge fremkommeligheden, og nedsætter rejsetiden, idet der med projektet opnås væsentlig forbedret fremkommelighed på Frederikssundsvej på strækningen mellem Herlev og Nørrebro Station, hvor der er mange passager og tæt trafik. Det vurderes endvidere, at projektet vil generere nye passagerer i bustrafikken. Projektet gives delvis tilsagn, da det vurderes, at der ikke skal gives tilsagn til genetablering af træer, hvorfor tilsagnet reduceres med 1. mio. kr. Dermed gives der tilsagn på 30,3 mio. kr. F , Slagelse Kommune Signaloptimering i Slagelse - forbedret busfremkommelighed i 6 udvalgte kryds Slagelse Kommune tildeles 1,7 mio. kr. til projektet Signaloptimering i Slagelse - forbedret busfremkommelighed i 6 udvalgte kryds.

6 6 Tilsagnsnotat Projektet omfatter 6 kryds i Slagelse hvor der udskiftes signalanlæg med henblik på at prioritere bustrafikken. Der opnås rejsetidsbesparelser på ca. 10 % for busserne. Omkring 60 % af alle påstigere i Slagelse Kommune (2,3 mio. årlige passagerer) vil opleve den forbedrede fremkommelighed, og projektet forventes at generere en vækst på 4 %. Det vurderes, at projektet i høj grad vil bidrage til passagervækst, idet de forskellige fremkommelighedstiltag vil skabe et mere attraktivt produkt til passagererne. F , Esbjerg Kommune Fornyelse af Trafikknudepunkt ved Esbjerg Banegård, projektering og anlæg Esbjerg Kommune tildeles 6 mio. kr. til projektet Fornyelse af Trafikknudepunkt ved Esbjerg Banegård, projektering og anlæg. Formålet med projektet er en fornyelse af trafikknudepunktet ved Esbjerg Banegård. Der etableres ny regional- og bybusterminal, cykel hot-spot, ny stibro over banen, ny banegårdsplads og ombygning af Jernbanegade. Der er årligt passagerer, og der forventes en passagertilvækst på 15 % på togtrafik og 10 % på bustrafik. Det vurderes, at projektet bidrager til at øge/forbedre fremkommeligheden og passagertilvæksten, idet der skabes bedre forbindelse mellem transportformerne og byen. Dog trækker det ned, at projektet kun har lidt fokus på fremkommelighed, hvilket er derfor der bliver givet et delvist tilsagn. F , Aalborg Kommune Forlængelse af højresvingsbane i krydset Sohngårdsholmsvej - Østre Alle Aalborg Kommune tildeles kr. til projektet Forlængelse af højresvingsbane i krydset Sohngårdsholmsvej - Østre Alle. Kommunen ønsker at reducere forsinkelser i krydset Sohngårdsholmsvej - Østre Alle. Der skal etableres et busspor i forlængelse af et eksisterende kombineret busspor/højresvingsspor i krydset. Forlængelsen er på ca. 85 meter, og det vil give mulighed for, at busserne kommer hurtigere frem til krydset. Det vurderes, at projektet i høj grad vil bidrage til at øge og forbedre fremkommeligheden, samt øge rejsehastigheden, idet en forlængelse af højresvingsbanen vil gøre det hurtigere og lettere for busserne at komme frem til krydset. F , Næstved Kommune

7 7 Tilsagnsnotat Optimering af buskøretid på rutestrækning Næstved Storcenter - Vordingborgvej betjent af bl.a. linje 601A. Næstved Kommune tildeles 1,2 mio. kr. til projektet Optimering af buskøretid på rutestrækning Næstved Storcenter - Vordingborgvej betjent af bl.a. linje 601A.. Projektet Fremkommelighed der batter sætter fokus på øget rejsehastighed og flere passagerer. Der ønskes forbedringer i fremkommeligheden for rute 601A. Mindre kørebane-ændringer, anmeldesystemer der sikrer grønt lys samt fremrykket grønt signal og indregulering af kryds. Projektet forventes at skabe en tilvækst på nye påstigere pr. år. fremkommeligheden og dermed skabe passagervækst, idet de forskellige tiltag vil skabe bedre vilkår for busserne, men også gøre det mere attraktivt at benytte den kollektive trafik. F , Holstebro Kommune Ny kompaktterminal ved Stationsvej i Holstebro Holstebro Kommune tildeles 4,1 mio. kr. til projektet Ny kompaktterminal ved Stationsvej i Holstebro. Projektet samler by- og regionalbusserne i én kompaktterminal på den eksisterende regionalbusterminal ved Stationsvej syd for Banegården i Holstebro. Terminalen skal fremme brugen af den kollektive trafik og gøre det mere overskueligt og nemmere at kombinere de kollektive transportmuligheder. Der er årligt buspassagerer på stationen og der forventes en passagervækst på 2-3 %. Det vurderes, at projektet vil bidrage til at øge/forbedre sammenhængen i den kollektive trafik, idet en ny kompaktterminal vil gøre det mere overskueligt for passagererne at skifte transportform, og projektet forventes at skabe passagervækst. F , Gladsaxe Kommune Fremkommelighed der batter på linje 200S, Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune tildeles 0,5 mio. kr. til projektet Fremkommelighed der batter på linje 200S, Gladsaxe Kommune. Projektet har til formål at give rejsetidsreduktioner på linje 200S, og disse opnås ved at gennemføre en række busfremkommeligheds projekter på strækningen i Gladsaxe Kommune, herunder etablering af doseringsanlæg, busbane, aktiv busprioritering mv. Linje 200S har årligt passagerer, og det forventes at projektet vil skabe en passagervækst på 2-3 %.

8 8 Tilsagnsnotat fremkommeligheden og dermed rejsehastigheden, idet de forskellige fremkommelighedstiltag på strækningen giver busserne på linje 200S muligheden for at komme lettere gennem trafikken. F , Furesø Kommune Forbedring af busfremkommeligheden for 500S gennem Farum Furesø Kommune tildeles 1,6 mio. kr. til projektet Forbedring af busfremkommeligheden for 500S gennem Farum. Formålet er at forbedre fremkommeligheden for 500S gennem Farum. Dette gøres ved signalregulerede 3 kryds på bussens strækning i Farum. Der er årligt passagerer, og der forventes en passagertilvækst på årligt. Projektet forventes at have positiv effekt på andre ruter der passerer pågældende kryds. fremkommeligheden, idet de tre signalanlæg i de udvalgte kryds, vil skabe en bedre fremkommelighed for de busser der kører igennem krydsene, hvilket vil give bedre rejsetid og flere passagerer. F , Køge Kommune Krydsombygning Ringvejen / Søndre Viaduktvej / Søndre Allé Køge Kommune tildeles 1,1 mio. kr. til projektet Krydsombygning Ringvejen / Søndre Viaduktvej / Søndre Allé. Trafikken på Ringvejen og Sdr. Viaduktvej forventes at stige med 20 %, hvilket vil forringe fremkommeligheden. Formålet med projektet er, at imødekomme fremtidens fremkommelighedsproblemer. Derfor ændres krydset fra vigepligtsreguleret til signalreguleret og der anlægges aktiv busprioritering via spoler i to kryds ( Ringvejen/Sdr. Viaduktvej og Sdr. Viaduktvej/Søndre Allé). Der er passagerer årligt, og dette forventes at blive fastholdt. Det vurderes, at projektet i høj grad vil bidrage til at forbedre fremkommeligheden, idet de imødekommer fremtidens fremkommelighedsproblemer, ved at anlægge aktiv busprioritering via spoler i 2 kryds. F , Frederiksberg Kommune Rullende dosering på Gl. Kongevej, Smallegade og Peter Bangsvej Frederiksberg Kommune tildeles 1,8 mio. kr. til projektet Rullende dosering på Gl. Kongevej, Smallegade og Peter Bangsvej.

9 9 Tilsagnsnotat Projektet omhandler forbedring af bussernes fremkommelighed på ny linje 9A på Gl. Kongevej, Smallegade og Peter Bangsvej. Forbedringen baseres ud over kendt og afprøvede metoder på en ny strategi: "rullende dosering", hvor trafikken doseres vha. signalerne i takt med at bussen bevæger sig frem på strækningen. Projektet forventes at skabe en passagervækst på 7,5 % og at køretiden bliver reduceret med 15 %. fremkommeligheden og dermed rejsehastigheden samt skabe passagervækst, idet den nye linje 9A med de forskellige fremkommelighedstiltag bliver mere attraktiv for passagererne, da en reducering af køretiden med op mod 15 % er en stor forbedring. F , Greve Kommune Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads til år 2050 Greve Kommune tildeles 7,5 mio. kr. til projektet Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads til år Projektet i Greve Kommune omhandler en udvikling af busterminal, byrum og cykelfaciliteter, der skal bidrage til en mere konkurrencedygtig og attraktiv kollektiv bustrafik og S-togtrafik og mere attraktive byrum. Projektet forventes at generere en passagervækst på 13, 6 % blandt buspassagererne, hvor der i dag årligt er buspassagerer. Det vurderes, at projektet vil bidrage til at øge/forbedre sammenhængen i den kollektive trafik og dermed skabe passagervækst, idet tiltagene vurderes at skabe bedre forhold for passagererne gennem bl.a. bedre skifteforhold, trafikinformation og højere sikkerhedsforhold. F , Kolding Kommune Ny busterminal ved Kolding Banegård Kolding Kommune tildeles 5,8 mio. kr. til projektet Ny busterminal ved Kolding Banegård. Formålet er at lave en samlet terminal for bus- og togtrafik, hvilket omfatter en totalombygning af terminalområdet, nyt bybusstoppested i Mazantigade, en pavillon for passagerer og information via fast og dynamisk skiltning. Der er passagerer, og der forventes en passagertilvækst på 10 %. Det vurderes, at projektet vil bidrage til at øge/forbedre passagertilvækst, idet en samlet terminal for bus- og togtrafik forbedrer forholdene for passagererne, hvilket også skaber bedre skifte muligheder ml. transportformer. F , Brøndby Kommune Forbedring af busfremkommeligheden på Brøndbyøstervej

10 10 Tilsagnsnotat Brøndby Kommune tildeles 1,5 mio. kr. til projektet Forbedring af busfremkommeligheden på Brøndbyøstervej. Formålet med projektet er at øge fremkommeligheden for buslinjerne 9A og 13 som passerer Brøndbyøstervejs nordlige vej. Det drejer sig om signalanlæg i kryds, geometrisk ændring i kryds, udvidelse og signalreguleret kryds og aktiv busprioritering. Da 9A er en ny buslinje og 13 er en sammenlægning af 2 busser, er der ikke angivet passagertal og passagertilvækst. Der forventes dog flere passagerer grundet ændret buslinjer og en reduceret rejsetid. fremkommeligheden og rejsetiden, idet der foretages fremkommelighedstiltag i udvalgte kryds, som gør at de to busser reducerer rejsetiden. F , Infrastrukturselskabet A/S Vig Station Miniterminal Infrastrukturselskabet tildeles 0,9 mio. kr. til projektet Vig Station Miniterminal. Formålet med projektet er at modernisere Vig Station og overflytte linje 888 s stoppested til denne for at samle den kollektive trafik ét sted i Vig. Skifteforhold og ventefaciliteter forbedres. Projektet skal også ses i sammenhæng med den nye motortrafikvej fra Holbæk til Vig. Der er passagerer årligt der påvirkes af forbedringerne, og det forventes sammen med den nye motortrafikvej at betyde en passagervækst på 10 %. Det vurderes, at projektet vil bidrage til at øge sammenhængen i den kollektive trafik og forbedre forholdene for kunderne. F , Roskilde Kommune Fremkommelighedspakke til nyt A-busnet i Roskilde etape 2 Roskilde Kommune tildeles 1,1 mio. kr. til projektet Fremkommelighedspakke til nyt A-busnet i Roskilde etape 2. Projektet omfatter en permanentgørelse af en midlertidig modstrømsbusbane i Allehelgensgade, der ikke har haft en hensigtsmæssig udformning. Med den nye udformning vil der samlet set blive taget hensyn til de forskellige transportformer, og dermed er der grundlag for at fastholde en modstrømsbusbane på pågældende strækning. Dette betyder, at den betydelige passagerfremgang, der er opnået kan fastholdes. Det vurderes, at projektet i høj grad bidraget til at fastholde en forøgelse af passagerantallet som en allerede gennemført ændre busplan har skabt. F , Herlev Kommune Busfremkommelighed for 5 buslinjer i Herlev Kommune

11 11 Tilsagnsnotat Herlev Kommune tildeles 1,3 mio. kr. til projektet Busfremkommelighed for 5 buslinjer i Herlev Kommune. Projektet omhandler busprioritering for fem buslinjer i Herlev Kommune vha. busprioritering i ti signalanlæg og ændring og ombygning af et signalanlæg for at forbedre fremkommeligheden. Der er på de 5 berørte buslinjer knap 1 mio. årlige påstigere, og det forventes, at projektet genererer en passagervækst på op til 10 %. fremkommeligheden, idet projektets tiltag med busprioritering og ombygning af signalanlæg, vil gøre det lettere for busserne at komme frem, og dermed skabe et mere attraktivt kollektivt produkt for passagererne. F , Hørsholm Kommune Bedre mobilitet for borgere og passagerer - knudepunktet Rungsted Station Hørsholm Kommune tildeles 2,5 mio. kr. til projektet Bedre mobilitet for borgere og passagerer - knudepunktet Rungsted Station. Ombygning af Rungsted Stations østside, hvis formål er at minimere konflikter ml. hårde og bløde trafikanter og skab logiske og markerede gangforløb. Ombygningen sikrer en god fremkommelighed for alle trafikanter. Der er årligt eksisterende passagerer, og der forventes en passagertilvækst på ca. 2-3 %. Det vurderes, at projektet vil bidrage til at øge/forbedre fremkommeligheden, idet parkering for biler rykkes i forhold til busperronerne, dermed forbedres bussernes svingbaner og manøvre baner. Derudover flyttes gangforløb, så det bliver mere sikkert.

12 Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København s. Tilsagnsnotat ISBN Skriv ISBN her

FAKTAARK. Faktaark Fremkommelighedspuljen

FAKTAARK. Faktaark Fremkommelighedspuljen FAKTAARK Dato J. nr. Faktaark Fremkommelighedspuljen Formålet med Fremkommelighedspuljen er at støtte projekter, der øger bussernes fremkommelighed i trafikken. Det kan fx være etablering af busbaner,

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 6. runde

Fremkommelighedspuljen 6. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 6. runde 28. november 2011 3 Tilsagnsnotat Der er i 6. runde udmøntet for 88,5 mio. kr. til 6 projekter. Dermed er der 92 mio. kr. tilbage i Fremkommelighedspuljen,

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 5. runde

Fremkommelighedspuljen 5. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 5. runde 26. april 2011 3 Tilsagnsnotat Indhold F2011-5-01, Rudersdal Kommune Ombygning af Holte Stationsforplads 5 F2011-5-2, Slagelse Kommune Strategi for busfremkommelighed

Læs mere

Tilsagnsnotat. Passagerpuljen 6. runde

Tilsagnsnotat. Passagerpuljen 6. runde Tilsagnsnotat Passagerpuljen 6. runde 28. november 2011 3 Tilsagnsnotat Der er i 6. runde udmøntet for 37,1 mio. kr. til 10 projekter. Desuden er der overflyttet 28,5 mio. kr. til Fremkommelighedspuljen.

Læs mere

14 Orientering om ansøgninger til statslige buspuljer fra Movias område primo 2013

14 Orientering om ansøgninger til statslige buspuljer fra Movias område primo 2013 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 14 Orientering om ansøgninger til statslige buspuljer fra Movias område primo 2013 Indstilling: Det indstilles, At

Læs mere

Bredt politisk ønske om udvikling af den kollektive trafik

Bredt politisk ønske om udvikling af den kollektive trafik VEJFORUM BIDRAG 2014 Fremtidens bustrafik vinder indpas i vejreglerne Nye vejregelhåndbøger beskriver, hvordan man skaber højklasset kollektiv trafik og terminaler 24. oktober 2014 Forfattere: Mogens Møller,

Læs mere

Puljen til busfremkommelighed. Samlet ansøgningsmateriale

Puljen til busfremkommelighed. Samlet ansøgningsmateriale Puljen til busfremkommelighed Samlet ansøgningsmateriale 29. oktober 2014 3 Pulje til busfremkommelighed Indhold Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 4 Formål 5 Økonomisk ramme

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde 23. april 2014 Der er i 2. runde udmøntet for 26,4 mio. kr. til 11 projekter. I pulje til forbedring af den kollektive

Læs mere

Letbane i hovedstaden, busser og cykler

Letbane i hovedstaden, busser og cykler Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: Letbane i hovedstaden, busser

Læs mere

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen 1. Projekttitel Projektets titel er: Busfremkommelighed på Centerringen i Randers. 2. Resumé Projektet omfatter ombygning af den trafikalt overbelastede rundkørsel

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Tilsagnsnotat. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. runde. 8. januar 2015

Tilsagnsnotat. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. runde. 8. januar 2015 1 Tilsagnsnotat Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. runde 8. januar 2015 2 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde i alt givet tilsagn om 39,6 mio. kr. til 12 projekter. Puljen til

Læs mere

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Mrk. Fremkommelighedspuljen By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Notat Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Projektbeskrivelse for forprojekt på Flintholm Station. Ansøgning til fremkommelighedspuljen. Projekttitel Bynet 2018 - "forprojekt til forbedring

Læs mere

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Effekter ved afsluttede puljeprojekter Sine Amelung, sam@trafikstyrelsen.dk Henrik Severin Hansen, hsh@trafikstyrelsen.dk

Effekter ved afsluttede puljeprojekter Sine Amelung, sam@trafikstyrelsen.dk Henrik Severin Hansen, hsh@trafikstyrelsen.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Puljerne årsrapport for 2012

Puljerne årsrapport for 2012 september 2013 3 Indhold Forord En bedre kollektiv trafik 4 Så mange midler er uddelt 4 Fremkommelighed 5 Effekter ved afsluttede projekter 6 Aarhus Kommune: 5 fremkommelighedsprojekter 7 Køge Kommune/

Læs mere

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Resumé Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Nordjyllands Trafikselskab (NT) har igennem et stykket tid arbejdet med at opgradere Aalborg Busterminal

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Vejdirektoratet. Vejregelgruppen kollektiv trafik på veje Effektundersøgelse af busfremkommelighedsprojekter NOTAT 2. marts 2016 IH/MM/HP

Vejdirektoratet. Vejregelgruppen kollektiv trafik på veje Effektundersøgelse af busfremkommelighedsprojekter NOTAT 2. marts 2016 IH/MM/HP Vejregelgruppen kollektiv trafik på veje Effektundersøgelse af busfremkommelighedsprojekter NOTAT 2. marts 2016 IH/MM/HP Forord På vegne af vejregelgruppen Kollektiv trafik på veje har Via Trafik og MOE

Læs mere

Pulje til busfremkommelighed, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse

Pulje til busfremkommelighed, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse Pulje til busfremkommelighed, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel +Way-opgradering af 5A stoppesteder i Tårnby Kommune 2. Resumé Projektet løfter standarden og kvaliteten af stoppestederne

Læs mere

Flere passagerer i busserne

Flere passagerer i busserne Flere passagerer i busserne En handleplan for: Herlev Ballerup Gentofte Rudersdal Lyngby-Taarbæk Gladsaxe Furesø Egedal Kommuner 1 Indhold Indledning...3 Mål: Udpegning af korridorer...4 Indledning...4

Læs mere

Fremkommelighedspuljen. Tildeling af puljemidler i 1. ansøgningsrunde

Fremkommelighedspuljen. Tildeling af puljemidler i 1. ansøgningsrunde Fremkommelighedspuljen Tildeling af puljemidler i 1. ansøgningsrunde 26. august 2009 3 Fremkommelighedspuljen Indhold F2009-1-1 Banegårdspladsen i Vordingborg 4 F2009-1-3 Banegårdspladsen i Herning 6

Læs mere

Det overordnede mål er at fredeliggøre

Det overordnede mål er at fredeliggøre KOLDING KOMMUNE BYMIDTEN SKAL FREDELIGGØRES TRAFIKALT Det overordnede mål er at fredeliggøre bymidten i trafikal henseende og højne sikkerheden for de»bløde«trafikanter samt forbedre de handicappedes forhold.

Læs mere

Realisering af NT s stoppestedskoncept på rute 970X

Realisering af NT s stoppestedskoncept på rute 970X Realisering af NT s stoppestedskoncept på rute 970X Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Resumé Nordjyllands Trafikselskab (NT) satser markant på X bus nettet, med nye ruter og flere afgange. X busserne

Læs mere

Opgradering af terminalog stoppestedsfaciliteter. i Jammerbugt Kommune

Opgradering af terminalog stoppestedsfaciliteter. i Jammerbugt Kommune Opgradering af terminalog stoppestedsfaciliteter i Jammerbugt Kommune Ansøgning til Passagerpuljen Resumé Jammerbugt Kommune er udover at være Region Nordjyllands 5. største kommune også en stor turistmagnet,

Læs mere

Fremkommelighedspuljens 4. runde

Fremkommelighedspuljens 4. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljens 4. runde 29. november 2010 3 Tilsagnsnotat 4. runde F2010-4-01 Aalborg Kommune - Etablering af Universitetskorridorens etape 1 5 F2010-4-03 Randers Kommune - Busfremkommelighed

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Københavns kollektivtransport

Københavns kollektivtransport Onsdag 21. sep. 2005 Transport i by - Oslo Københavns kollektivtransport Torben Knudsen (Per Gellert) tak@hur.dk Kommunalreform 1. januar 2007 Vision Værdier VT HUR København 1 nyt selskab (bus & lokalbane)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab.

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab. Nordjyllands Trafikselskab Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 02-03-2016 Sagsnr. 2016-0051357 Den Kvikke Vej Vidensbydel Nørre Campus er en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel: Ombygning af Stationspladsen i Frederiksværk

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel: Ombygning af Stationspladsen i Frederiksværk Projektbeskrivelse 1. Projekttitel: Ombygning af Stationspladsen i Frederiksværk 2. Resumé Projektet består i en omlægning af Stationspladsen i Frederiksværk, i et samarbejdsprojekt mellem Halsnæs Kommune,

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Effektundersøgelse af busfremkommelighed. Søvej 13B, 3460 Birkerød Tlf.: / mail:

Effektundersøgelse af busfremkommelighed. Søvej 13B, 3460 Birkerød Tlf.: / mail: Effektundersøgelse af busfremkommelighed Søvej 13B, 3460 Birkerød Tlf.: 4820 900 / mail: via@viatrafik.dk KAN INVESTERING I BUSFREMKOMMELIGHED BETALE SIG? EFFEKTUNDERSØGELSEN Gennemført af Vejregelgruppen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

Effektundersøgelse af busfremkommelighed. Søvej 13B, 3460 Birkerød Tlf.: / mail:

Effektundersøgelse af busfremkommelighed. Søvej 13B, 3460 Birkerød Tlf.: / mail: Effektundersøgelse af busfremkommelighed Søvej 13B, 3460 Birkerød Tlf.: 4820 900 / mail: via@viatrafik.dk KAN DET BETALE SIG AT INVESTERE I BUSFREMKOMMELIGHED? EFFEKTUNDERSØGELSEN Gennemført af Vejregelgruppen

Læs mere

Ny Amagerbrogade Helhedsplan

Ny Amagerbrogade Helhedsplan AFTENVISUALISERING - sundbyvester Plads Ny Amagerbrogade Helhedsplan 93 94 Ny Amagerbrogade Helhedsplan Ny Amagerbrogade Helhedsplan 95 96 Ny Amagerbrogade Helhedsplan TRAFIK Ny Amagerbrogade Helhedsplan

Læs mere

udbredelse af NT Live i Region Nordjylland

udbredelse af NT Live i Region Nordjylland udbredelse af NT Live i Region Nordjylland ansøgning fremkommelighedspuljen resumé Er bussen kørt fra stoppestedet? Er den forsinket? Når jeg mit næste skifte? Usikkerhed og ventetid er nogle af de væsentlige

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

Regional Udvikling. Bilag til punkt 5 Ideer til projekter inden for de statslige trafikpuljer. Panel for kollektiv trafik. Møde den 9.

Regional Udvikling. Bilag til punkt 5 Ideer til projekter inden for de statslige trafikpuljer. Panel for kollektiv trafik. Møde den 9. Regional Udvikling Bilag til punkt 5 Ideer til projekter inden for de statslige trafikpuljer - Oversigt over ansøgninger til fremkommelighedspuljen, 2. runde - Oversigt over ansøgninger til passagerpuljen,

Læs mere

Fremkommelighedspuljen. Tildeling af puljemidler i 1. ansøgningsrunde

Fremkommelighedspuljen. Tildeling af puljemidler i 1. ansøgningsrunde Fremkommelighedspuljen Tildeling af puljemidler i 1. ansøgningsrunde 26. august 2009 3 Fremkommelighedspuljen Indhold Indledning 4 F2009-1-1 Banegårdspladsen i Vordingborg 7 F2009-1-3 Banegårdspladsen

Læs mere

Forprojekt: Opgradering af Aalborg Busterminal og Aalborg Station

Forprojekt: Opgradering af Aalborg Busterminal og Aalborg Station Resumé Forprojekt: Opgradering af Aalborg Busterminal og Aalborg Station Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Aalborg trafikterminal består af både Aalborg Busterminal for regionalbusser og bybusser samt

Læs mere

Tilsagnsnotat. Passagerpuljen 5. runde

Tilsagnsnotat. Passagerpuljen 5. runde Tilsagnsnotat Passagerpuljen 5. runde 13. maj 2011 3 Tilsagnsnotat Indhold Indhold P2011-5-05, Midttrafik Trafikplan Aarhus indførelse af ny trafikplan Aarhus 5 P2011-5-07, Nordjyllands Trafikselskab

Læs mere

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune Notat Til: Glostrup Kommune Kopi til: Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Herlev Kommune, Region H. Sagsnummer Sagsbehandler PBM Direkte +45 36 13 17 28 Fax - pbm@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN

Læs mere

ITS til prioritering af cyklister

ITS til prioritering af cyklister ITS til prioritering af cyklister Eksempler på tiltag til prioritering af cyklister ved lyskryds Ute Stemmann Aalborg Trafikdage, 25. august 2015 Snelfietsroute (supercykelstier på hollandsk) 2 Siden 2005

Læs mere

Forbedrede forhold for bybuspassagererne

Forbedrede forhold for bybuspassagererne Forbedrede forhold for bybuspassagererne i Nordjylland Resumé Ansøgning til Passagerpuljen Grundproduktet i form af linjeføring og køreplaner er i dag veludviklet i de små bybus-systemer i Nordjylland.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 25. marts 2015. Mulighedskatalog 2016

Indholdsfortegnelse. Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 25. marts 2015. Mulighedskatalog 2016 Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 25. marts 2015 Mulighedskatalog 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 En pendlerstrategi for Fyn Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 INVITATION: FynBus skal i henhold til Fælles fynske strategi for interessevaretagelse

Læs mere

Projektansøgning til fremkommelighedspuljen - Universitetskorridorens etape 1. 1. Projekttitel Etablering af Universitetskorridorens etape 1

Projektansøgning til fremkommelighedspuljen - Universitetskorridorens etape 1. 1. Projekttitel Etablering af Universitetskorridorens etape 1 Projektansøgning til fremkommelighedspuljen - Universitetskorridorens etape 1. 1. Projekttitel Etablering af Universitetskorridorens etape 1 2. Resumé Korridoren mellem Aalborg Midtby og Universitetsområdet

Læs mere

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter 209 ansatte 6,25 mio.

Læs mere

At orienteringen om status for Movias arbejde med højklassede busløsninger tages til efterretning.

At orienteringen om status for Movias arbejde med højklassede busløsninger tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 27. oktober 2011 Cathrine Krogh Keinicke 15 Movias arbejde med højklassede busløsninger Indstilling: Det indstilles, At orienteringen om status for

Læs mere

Effektivisering af det strategiske busnet 2019

Effektivisering af det strategiske busnet 2019 Effektivisering af det strategiske busnet 2019 Troels Vorre Olsen, tvo@viatrafik.dk www.viatrafik.dk Opgaven Baggrund Movia er opdragsgiver Opgaven udspringer af behov for justeringer og effektiviseringer

Læs mere

Fremkommelighedspuljens 3. runde

Fremkommelighedspuljens 3. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljens 3. runde 30. juni 2010 3 Tilsagnsnotat Indhold Indhold Indhold 3 F2010-3-01, Hjørring Kommune Sammenhængende terminalområde i Hjørring 5 F2010-3-02, Frederikshavn

Læs mere

BRT OG HØJKLASSET BUSTRAFIK

BRT OG HØJKLASSET BUSTRAFIK BRT OG HØJKLASSET BUSTRAFIK TØF Kollektiv Trafik Konference 3. Seminarrunde - Seminar S Mogens Møller mm@viatrafik.dk OPLÆGSHOLDER OG ORDSTYRER Trafikplanlægger i 20 år Medstifter af VIA TRAFIK siden 2000

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk Regionshuset Viborg Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk info@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

NY: Busfremkommelighed

NY: Busfremkommelighed Projekt nr.: Sammenhæng med: Fagudvalg: BMU Funktion: Kommentar [SRN1]: Indsæt funktion NY: Busfremkommelighed 2013 p/l Afholdt før 2013 2014 2015 2016 Samlet overslag Anlægsudgifter 4.400 3.000 3.000

Læs mere

Udbygning af den regionale og lokale kollektive trafik til at understøtte Timemodellen

Udbygning af den regionale og lokale kollektive trafik til at understøtte Timemodellen Udbygning af den regionale og lokale kollektive trafik til at understøtte Timemodellen Udbygning af den regionale og lokale kollektive trafik til at understøtte Timemodellen Danske Regioner i samarbejde

Læs mere

Trafik- og Mobilitetsplan for Esbjerg 2013-2030 ESBJERG TRAFIK OG MOBILITETSPLAN

Trafik- og Mobilitetsplan for Esbjerg 2013-2030 ESBJERG TRAFIK OG MOBILITETSPLAN Trafik- og Mobilitetsplan for Esbjerg 2013-2030 1 ESBJERG TRAFIK OG MOBILITETSPLAN Formål Formålet med Trafik- og Mobilitetsplanen er bl.a. at: Sikre mobiliteten i Esbjerg frem mod 2030 Gøre transporten

Læs mere

Årsrapport Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudspuljer til forbedringer af kollektiv trafik og grøn transport

Årsrapport Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudspuljer til forbedringer af kollektiv trafik og grøn transport Årsrapport 2016 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudspuljer til forbedringer af kollektiv trafik og grøn transport 16. februar 2017 Indhold Forord 2 Puljernes effekter 2 Pulje til forbedring af

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Jesper Fønss Projektleder i Movia Trafik- og rådgivningscenter E-mail: jf@moviatrafik.dk 1 Agenda 1. Kort om baggrunden for +Way 2. +Way er Movias

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

Årsrapport Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudspuljer til forbedringer af kollektiv trafik og grøn transport

Årsrapport Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudspuljer til forbedringer af kollektiv trafik og grøn transport Årsrapport 2017 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudspuljer til forbedringer af kollektiv trafik og grøn transport 4. april 2018 Indhold Forord 2 Puljernes effekter 2 Pulje til forbedring af kollektiv

Læs mere

Anlægspuljen Øget busfremkommelighed på Malmparken.

Anlægspuljen Øget busfremkommelighed på Malmparken. Anlægspuljen Øget busfremkommelighed på Malmparken. 1. Projekttitel Øget busfremkommelighed på Malmparken st. 2. Resumé Malmparken er en central vejstrækning på ca. 800 m mellem Ballerup Boulevard og Ballerup

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Odense Byråd. Åben. Referat. Onsdag den 29-10-2014 kl. 17:00. Byrådssalen. Afbud fra: Niclas Turan Kandemir

Odense Byråd. Åben. Referat. Onsdag den 29-10-2014 kl. 17:00. Byrådssalen. Afbud fra: Niclas Turan Kandemir Odense Byråd Åben Referat Onsdag den 29-10-2014 kl. 17:00 Byrådssalen Afbud fra: Niclas Turan Kandemir I stedet for Niclas Turan Kandemir mødte Abdisalan Yussuf Hassan A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalget/Byråd

Læs mere

Buslinje 5C til Ballerup St. Screening af tiltag

Buslinje 5C til Ballerup St. Screening af tiltag Buslinje 5C til Ballerup St. Screening af tiltag Indhold Nærværende notat indeholder tiltag for at forlænge linje 5C til Ballerup St. i det strategiske net. Linje 5C er den første linje, der opgraderes

Læs mere

Fremkommelighed der batter på linje 3A

Fremkommelighed der batter på linje 3A Fremkommelighed der batter på linje 3A (Kongens Enghave, Valbyparken Nordhavn st.) Screening og effektvurdering af forbedringer for fremkommeligheden 1 Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14

Læs mere

2. oktober 2012 TØF Korsør. Movias Pendlernet. Jeppe Gaard, områdechef, Movia

2. oktober 2012 TØF Korsør. Movias Pendlernet. Jeppe Gaard, områdechef, Movia 2. oktober 2012 TØF Korsør Movias Pendlernet Jeppe Gaard, områdechef, Movia 1. Hvorfor? 2. Hvordan? processen 3. Nettet 4. Det videre arbejde Hvorfor et Pendlernet? Staten Hovedparten af væksten i transportarbejdet

Læs mere

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009 Bestyrelsesmødet den 10. december 2009. Bilag 06.1 Notat Sagsnummer Sagsbehandler JR Direkte 36 13 18 71 Fax JR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. november 2009 Analyse af udviklingen

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP

DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP ETAPE 2 AF LETBANER I ØSTJYLLAND Februar 2016 Byværksted 17. april 2016 Favrskov Kommune INDHOLD INDHOLD... 2 INVITATION TIL DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP... 3 DET ØSTJYSKE

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

Effektundersøgelse af busfremkommelighed

Effektundersøgelse af busfremkommelighed Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kommunernes bestilling af kollektiv trafik

Kommunernes bestilling af kollektiv trafik Kommunernes bestilling af kollektiv trafik Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk Dok.nr. 2153101 17.06.2011 / Sorø (KTC17) Mål for trafikbestillingen Mål: At den årlige trafikbestilling kommer i hus

Læs mere

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget...3 MTU2 Færre uheld i trafikken...3 MTU3 Flere buspassagerer på det samlede

Læs mere

En del af fremtidens kollektive transport

En del af fremtidens kollektive transport Tillæg til Busmagasinet 10/2014 Tekst: Movia / Foto: Thomas Arnbo En del af fremtidens kollektive transport Læs om 02. +Way, Movias nye buskoncept 04. Nyt +Spor til København 06. +Way gav nyt perspektiv

Læs mere

11. Maj 2012 Hotel Hvide Hus Køge Trafikbestillerkonference Trafikplan 2013. Jeppe Gaard

11. Maj 2012 Hotel Hvide Hus Køge Trafikbestillerkonference Trafikplan 2013. Jeppe Gaard 11. Maj 2012 Hotel Hvide Hus Køge Trafikbestillerkonference Trafikplan 2013 Jeppe Gaard Trafikplan 2013 Proces og involvering Pendlernettet et væsentligt element Lokalbane Buslinjer Hillerød d. 12.3: Allerød,

Læs mere

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål MOVIA IDÉOPLÆG TIL +WAY I HOVEDSTADSOMRÅDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og formål 1 2 +WAY konceptet

Læs mere

Forprojekt, Frederikshavn Busterminal;

Forprojekt, Frederikshavn Busterminal; Forprojekt, Frederikshavn Busterminal; Resumé Fremtidens omdrejningspunkt for den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Det er i dag ikke morsomt at være bruger

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bustracéer i Roskilde Kommune. Roskilde Kommune. Notat. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Bustracéer i Roskilde Kommune. Roskilde Kommune. Notat. 1 Baggrund Roskilde Kommune Bustracéer i Roskilde Kommune Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Kundegrundlag og vigtige

Læs mere

Tilsagnsnotat. Fremkommelighedspuljen Tildeling af puljemidler i 2. ansøgningsrunde

Tilsagnsnotat. Fremkommelighedspuljen Tildeling af puljemidler i 2. ansøgningsrunde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen Tildeling af puljemidler i 2. ansøgningsrunde 15. januar 2010 3 Tilsagnsnotat Indhold Indhold F2009-2-01 Hjørring Kommune 5 F2009-2-02 Mariagerfjord Kommune 7 F2009-2-03

Læs mere

Fremkommelighed der batter på linje 200S

Fremkommelighed der batter på linje 200S Fremkommelighed der batter på linje 200S (Lyngby st. Avedøre Holme) Screening og effektvurdering af forbedringer for fremkommeligheden 1 Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 2 www.movia.dk

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Fremtiden er kollektiv. Mogens Møller,

Fremtiden er kollektiv. Mogens Møller, Fremtiden er kollektiv Ny vejregel-eksempelsamling for kollektiv bustrafik Mogens Møller, mm@viatrafik.dk www.viatrafik.dk Velkommen til de næste 15 min. med 10 nye eksempler på kollektiv bustrafik Mogens

Læs mere

Bedre Bus til Nørre Campus

Bedre Bus til Nørre Campus Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

NemSkabelon. Kommunikation på den nemme måde. Guide til portalen

NemSkabelon. Kommunikation på den nemme måde. Guide til portalen NemSkabelon Kommunikation på den nemme måde Guide til portalen Indhold 3 Introduktion 4 Den fælles designguide 5 Hvorfor kommunikere til borgerne? 6 Hvad kan I kommunikere til borgerne? 11 Websitet Nemskabelon:

Læs mere

Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev

Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev Januar 2013 Beskrivelse af projektets indhold 1. Baggrund 22 kommuner og Region Hovedstaden samarbejder om at udarbejde et regionalt dækkende net af cykelpendlerruter

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

Midlertidig terminal, Ejlskovsgade

Midlertidig terminal, Ejlskovsgade By- og Kulturforvaltningen Byudvikling Byrum og Mobilitet Midlertidig terminal, Ejlskovsgade Dette notat beskriver kort baggrunden for etablering af en midlertidig terminal i Ejlskovsgade. Det beskriver

Læs mere