fra harem til islamisk feminisme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra harem til islamisk feminisme"

Transkript

1 fra harem til islamisk feminisme Kvindernes kamp i Egypten Jesper Petersen

2 Jesper Petersen Fra harem til islamisk feminisme Kvindernes kamp i Egypten AKADEMISK REJSEFORLAG

3 Fra harem til islamisk feminisme - kvindernes kamp i Egypten 1. udgave, 1. oplag 2014 Copyright Jesper Petersen og Akademisk Rejseforlag Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug må kun ske efter aftale med forlag og forfatter. ISBN

4 Indhold Indledning 7 Forskellige liv 15 Kvinder på landet 16 Kvinder i byerne 21 Shariadomstolene 32 Den nye kvinde 45 Pigeskoler 48 Nabawiyah Musa 57 Kvindepressen 70 Islamiske reformatorer 86 Oprør i haremmerne 105 Huda Sharawi 106 Revolutionen Den Egyptiske Feministunion 127 Stemmeret og statssocialisme 142 Noter 150 Litteratur 172

5 Til Lone Hansen

6 I sommeren 1923 sad Huda Sharawi med sin veninde Saiza Nabarawi i toget fra Alexandria på vej til Kairo. De havde netop været i Rom, hvor de havde deltaget i den årlige konference i Den Internationale Sammenslutning for Stemmeret og Lige Statsborgerskab. 1 På banegården i det centrale Kairo stimlede overklassens kvinder sammen for at modtage de to kvindesagsforkæmpere. Da toget standsede ved perronen, trådte Sharawi og Nabarawi ud uden ansigtsslør, som ellers var normen på denne tid i Kairo. Kvinderne på perronen forstod straks symbolikken, og flere smed ansigtssløret ligesom foregangskvinderne i protest mod haremskulturen. Eunukkerne, som havde ansvaret for, at kvinderne opførte sig sømmeligt, når de færdedes uden for haremmerne, blev tydeligt nervøse men turde ikke gribe ind. Kort tid forinden havde Sharawi grundlagt Den Egyptiske Feministunion, hvor kvinder på tværs af religion stillede krav om reformer inden for kvindeområdet. De to kvindeforkæmperes aktion på Kairos banegård er en af den arabiske kvindekamps kendteste øjeblikke. Det var imidlertid ikke startskuddet til kvindernes kamp; det var snarere kulminationen på en kamp, der startede i sidste halvdel af 1800-tallet og intensiveredes omkring århundredeskiftet. Selvom kvinder i Egypten indledte en larmende kønskamp i starten af 1900-tallet, var de indtil 1980 erne fraværende i historiebøger. Først da

7 tredjebølgefeminismen 2 etablerede sig, kiggede forskere på Mellemøsten med fornyet interesse og opdagede de tidlige arabiske feminister. Margot Badran, som er en af verdens førende kønsforskere inden for arabisk og islamisk feminisme, beskriver eksempelvis, hvordan hun opdagede føromtalte Sharawi ved et tilfælde, da en ung medstuderende fortalte om hende: Jeg hørte for første gang om Huda Sharawi, da en amerikansk kandidatstuderende foreslog, at jeg skulle undersøge, hvem hun var. Hvem var Huda Sharawi, tænkte jeg i stilhed. Han indrømmede, at han heller aldrig havde hørt om hende, før han flyttede ind i en lejlighed i Huda Sharawi Gade i centrum af Kairo. Efter at have spurgt sig omkring opdagede han, at hun havde været leder af den første kvindebevægelse tidligt i dette århundrede [det 20. århundrede]. Jeg blev straks interesseret. Dette var i 1960 erne, da ingen endnu havde opfundet kvindehistorie. Jeg havde ingen ide om, hvordan jeg skulle søge mere information om denne feministleder andet end ved at spørge omkring mig, som man ville gøre, hvis man skulle finde en forsvundet ven. En dag mødte jeg to kvinder, der havde været tæt på Huda Sharawi: hendes livslange samarbejdspartner Saiza Nabarawi [hende som deltog i aktionen på banegården i Kairo i 1923] og hendes niece Hawwa Idris, der også var en engageret feminist. De blev de første ud af en lang række af kvinder, som gennem måneder og år ledte mig til de fjerneste hjørner af Kairo, Alexandria, Minaya og videre ud over Egyptens grænser. Disse kvinder betroede mig deres memoirer, lod mig få indblik i personlige papirer og åbnede deres private biblioteker for mig. Således forsynet med navne på kvindelige forfattere og bogtitler gik jeg til det gamle Dar al-kutub [et bibliotek med arkiv, grundlagt i 1870 erne] i Port Said Gade, hvor jeg fandt et depot med kvindemagasiner og aviser fra 1890 erne. 3 Badran er pioner inden for arabisk kvindehistorie, og hun har interviewet mange af de feminister, der deltog i revolutionen og den efterfølgende kønskamp. I den forbindelse har hun fået adgang til mange private memoirer, fotos og biblioteker. Hun har blandt andet oversat og 8

8 udgivet Huda Sharawis memoirer, som indtil da havde ligget gemt i en venindes lejlighed de var end ikke publiceret på arabisk. Der bliver stadig opdaget feminister, og kvindekampen i Mellemøsten er et forskningsområde i hastig udvikling. Ydermere er forskere begyndt at undersøge kvinders historie fra tidligere perioder, og der er der gjort mange interessante opdagelser. Eksempelvis har Huda Lufti beskrevet, hvordan kvinder i 1400-tallets Kairo gjorde modstand mod de gældende samfundsnormer, Fatima Mernissi har opdaget en række muslimske enevældige dronninger og enkelte islamiske dronningedynastier, og Muhammed Akram Nadwi har opdaget over kvinder, der igennem historien har været lærde inden for islam. 4 Denne bog omhandler kvindekamp i Egypten fra midten af 1800-tallet til år 1956, hvor Gamal Abdal Nasser udråbte sin socialistiske stat og blandt andet nedlagde landets shariadomstole. I denne periode forlod kvinderne haremmerne, og omkring århundredeskiftet begyndte de for alvor at organisere sig i velgørenhedsarbejde og kvindebevægelser. Under revolutionen brød kønsadskillelsen endeligt sammen, og haremmerne var herefter et afsluttet kapitel i historien. Bogen er på mange måder også en uafsluttet historie, eftersom kvindekampen fortsatte efter 1956, og fordi egyptiske kvinder stadig har mange sager at kæmpe for. Jeg har valgt at fokusere på Egypten for at undgå grove generaliseringer på tværs af hele Mellemøsten, selvom flere arabiske lande har gennemgået en udvikling, der minder om den egyptiske. Det har ydermere været vigtigt for mig at gøre bogen så konkret som muligt ved blandt andet at citere kilderne direkte for læseren. Bogen handler ikke om moralske aspekter ved sharia, og jeg forsøger ikke at afgøre hvilke af flere syn på køn, der er rigtige eller forkerte. Selvom kvindernes kamp for stemmeret i Danmark (som de fik i 1915) og kvinders kamp imod haremskulturen i Egypten foregik næsten 9

9 samtidig, har jeg undladt at lave sammenligninger, da hensigten med bogen ikke er at måle egyptisk feminisme efter dansk målestok. Det primære formål er at gøre en del af den yderst interessante forskning i Mellemøstens kvindekamp let tilgængelig på dansk. Dele af bogen er baseret på mit eget arbejde med kilderne, mens andre dele er baseret på eksisterende forskning (se noteapparatet). Det er vigtigt at understrege, at kvinder i 1800-tallet blev undertrykt af en haremskultur ikke af religion. Velstillede jødiske, kristne og muslimske kvinder boede alle i harem i 1800-tallet, og det er først i 1930 erne, at sløret og haremskulturen overgår fra at være almindelige kulturelle fænomener til at blive identificeret som islamiske symboler (se kapitel 3). Haremskulturen blev imidlertid legitimeret ved hjælp af religion. Det vil sige, mænd anvendte religion til at argumentere for retfærdigheden af deres kvindeundertrykkelse. Nogle har måske hørt koranverset (4,34): Mænd står over kvinder, fordi Gud har givet nogle fortrin frem for andre, og fordi de har givet ud af deres ejendom. De kvinder, der handler ret, er lydige og vogter det skjulte, fordi Gud vogter det. De, fra hvem I frygter genstridighed, skal I formane, lade alene i sengen og slå. Hvis de så adlyder jer, skal I ikke foretage jer mere mod dem. Gud er ophøjet og stor. Dette vers er traditionelt blevet anvendt til at legitimere mænds ret til at slå deres koner (dog med visse begrænsninger). Islamiske feminister i det 20. og 21. århundrede fortolker derimod verset kvindefrigørende, idet de gør gældende, at det præ-islamiske samfund var meget voldeligt over for kvinder, og at Koranen begrænsede volden ved at forbyde mænd at gennemtæve deres koner. 5 Amina Wadud mener eksempelvis, at verset skulle stoppe en omfattende kvindemishandling; det næste skridt for den muslimske menighed skulle derfor være at forbyde hustruvold helt. 10

10 Denne fortolkning kommer Wadud frem til ved hjælp af en analyse af Skabelsesberetningen i Koranen. 6 Wadud er en af pionererne inden for islamisk feminisme, som er et særligt paradigme, der opstod i 1980 erne, og som i dag er i hastig udvikling. De Islamiske feminister fortolker Koranen og beretningerne om Muhammed kvindefrigørende og anvender begge kilder aktivt i deres kamp for kvinders rettigheder. Bibelen indeholder også vers, der umiddelbart kunne virke kvindefjendske, men som i dag fortolkes på en ganske anden måde end i 1800-tallets Egypten. I Det Gamle Testamente står eksempelvis, at en kvinde under visse omstændigheder skal giftes med sin voldtægtsmand (5. Mos 22,28-29): Når en mand træffer en jomfru, der ikke er forlovet, og han griber fat i hende og har samleje med hende, og de bliver grebet, skal den mand, der havde samleje med pigen, betale hendes far halvtreds sekel sølv, og hun skal være hans kone, fordi han voldtog hende. Han må ikke sende hende bort, så længe han lever. Og i Det Nye Testamente skriver Paulus (1. Tim 2,11-13): En kvinde skal lade sig belære i stilhed og underordne sig i alt; men at optræde som lærer tillader jeg ikke en kvinde, heller ikke at bestemme over sin mand; hun skal leve i stilhed. For Adam blev skabt først, derefter Eva, og det var ikke Adam, der blev forledt, men kvinden lod sig forlede og overtrådte buddet. De tre ovenstående vers fra henholdsvis Koranen, Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente er blot enkelte eksempler på en lang række vers, der let kan anvendes til at legitimere kvindeundertrykkelse. Alle tre skrifter indeholder imidlertid også vers, der let kan fortolkes kvindefrigørende. Det afgørende er, hvordan skrifterne fortolkes, og hvordan religionen udøves. Man kan eksempelvis nemt argumentere for at ovenstående vers 11

11 fra Moseloven ikke er tidssvarende mere, og man kan argumentere for, at Paulus ikke taler på Guds vegne, og at han blot udtrykker sin egen personlige holdning men det er vigtigt at bemærke, at man ligeledes kunne anvende versene til at legitimere kvindeundertrykkelse. Bogen er inddelt i tre kapitler. I det første beskriver jeg kvindernes liv i 1800-tallet henholdsvis i byerne og på landet. Kapitlet afsluttes med en kort redegørelse for dele af shariaen og millah-domstolene (den kristne pendant til sharia). Andet kapitel omhandler kvindernes vækkelse og de første feminister efterfulgt af et afsnit om de islamiske reformatorer, som også kæmpede for kvinders rettigheder. Kvindekampen i Egypten var hverken en kamp imod mænd eller islam; der var mænd og islamisk skriftlærde på begge sider i kampen. Andet kapitel indeholder også historien om Nabawiyah Musa, der gjorde oprør imod både sin familie og samfundet. Musa registrerede sig til gymnasiets afgangseksamen, 18 år før det første pigegymnasie blev grundlagt, og hun efterlod ved sin død tre privatejede pigeskoler til staten. Det sidste kapitel i bogen indledes med historien om Huda Sharawi, der blev gift med sin onkel, som var i fyrrerne, mens hun var blot tretten år gammel. Under revolutionen i blev Huda en af kvindekampens stærkeste stemmer, og hun førte an, da feministerne forlod haremmerne for aldrig at vende tilbage. Den Egyptiske Feministunion, der blev oprettet i 1923, kæmpede en lang kamp for kvinders rettigheder med Huda Sharawi i spidsen en kamp der endnu ikke er vundet, selvom feministerne gjorde store landvindinger i tiden op til Anden Verdenskrig. Slutteligt gør jeg kort rede for udviklingen op til revolutionen i 1952, nedlæggelsen af shariadomstolene i 1955 og de seneste lovreformer i det 21. århundrede. 12

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse 2 Indholdsfortegnelse. Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 10 Indholdsfortegnelse Indledning Islams udbredelse Islams udspring Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg Side 36 og 37 Interviewe del 2 Du skal

Læs mere

Social kontrol SOCIALPÆDAGOGEN

Social kontrol SOCIALPÆDAGOGEN 4. FEBRUAR 68. ÅRGANG SOCIALPÆDAGOGEN 18 03 09 11 Social kontrol Mange etniske minoritetspiger bliver fortsat overvåget, kontrolleret og straffet af deres familier. Men flere og flere gør oprør mod familiens

Læs mere

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie 1 Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie Materielle Tid Alder B6 140 min 13-15 Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Denne øvelse handler om at definere sin egen

Læs mere

Projekt næstekærligheden

Projekt næstekærligheden Projekt næstekærligheden Undervisningsmaterialet Beskrivelse: Projekt næstekærligheden er et anderledes tværfagligt projekt, hvor fagene Håndværk/design, Dansk, kristendomskundskab, samfundsfag, og billedkunst

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Åben Dialog organisation & praksis

Åben Dialog organisation & praksis STOF nr. 24, 2014 Åben Dialog organisation & praksis I Åben Dialog anerkendes brugeren som ekspert i forhold til sit eget liv, og hans eller hendes netværk inddrages som en vigtig ressource. Samtidig skal

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Jeg rundede efteråret af med to temaer; et om jul/ den kristne fortælling og julens baggrund og oprindelse. Og et andet om spøgelseshistorier.

Jeg rundede efteråret af med to temaer; et om jul/ den kristne fortælling og julens baggrund og oprindelse. Og et andet om spøgelseshistorier. Tilbageblik 10.04.06 Tiden flyver og det er forår. Jeg har fundet min logbog frem, for bedre at kunne huske, hvad det var som skete, og som var så fascinerende og mærkeligt for fire måneder siden! For

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie 1 What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie Nøgleord: Identitet, LGBT, ligebehandling, normer Indhold Øvelsen handler om identitet, normer og multidiskrimination. Den tager udgangspunkt

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?...

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?... Liv Med Håb 1 Indhold Forord til den danske udgave...2 Forord til første udgave...3 Forord til 2001 udgaven...4 Indledning...7 Hvem er hashafhængig?...7 12 spørgsmål fra MA...8 Historien om lotusspiserne...9

Læs mere

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning

Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning Af Signe Bressendorff og Jakob Trane Ibsen Socialforvaltningen, Københavns Kommune November 2013 Indhold Formål... 3 Introduktion til rapporten...

Læs mere

Spørgsmål ang. at være ung kunstner i Grønland

Spørgsmål ang. at være ung kunstner i Grønland Mail interview af Dy Plambeck 2009 Spørgsmål ang. din baggrund 1: Hvor er du vokset op og hvilket slags hjem kommer du fra? (fortæl gerne her om dine forældres arbejde, om du har søskende, om noget i din

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere