Universitetsverdenen Alternativer til resultatstyring af kvantificeret forskning og uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Universitetsverdenen Alternativer til resultatstyring af kvantificeret forskning og uddannelse"

Transkript

1

2 Program for konferencen Universitetsverdenen Alternativer til resultatstyring af kvantificeret forskning og uddannelse Onsdag den 5. marts 2014, Vartov, Farvergade 27, København (Indgang i gården, Opgang H, 1. sal) Hvorfor findes der overhovedet universiteter og university colleges, og hvad laver universitetslærere? Hvordan forsvares forskningsfriheden og den akademiske kultur i en tid, hvor det politiske system stresser universitetet, og uddannelser og institutter oprettes og forgår i ét væk? Hverken forskning, tænkning eller undervisning og pædagogik kan umiddelbart reduceres til økonomi; men det er der efterhånden alt for mange, der tror. Man kan frygte, at en stram erhvervs- og målretning af uddannelserne vil føre til både et kvalitets- og frihedstab. Der er mange gode grunde til, at universitetsverdenen eksisterer. På konferencen bliver de talt frem og ventileret. Offentligheden har krav på at få indsigt i og mulighed for at drøfte universitetsverdenen som et samfundsmæssigt anliggende. Gennem de syv oplæg, samt gennem aktiv erfaringsudveksling og diskussion blandt deltagerne, vil konferencen komme til at bidrage til at nuancere og kvalificere debatten om udviklingen af visioner for universitetet og professionshøjskolen samt påvirke uddannelsespolitikken. Efter konferencen vil en arbejdsgruppe redigere et debathæfte, der sammenfatter konferencens oplæg og gruppediskussioner. Hæftet sendes efterfølgende som til alle konferencedeltagere, uddannelsesministeren, Kvalitetsudvalget for de videregående uddannelser og andre interessenter. Steen Nepper Larsen Stig Skov Mortensen Dorthe Jørgensen Birte Holst Andersen Erik Schmidt Per Kjeldsen Konferencen er støttet af Dansk Magisterforening, Professsionshøjskolen Metropol, Danske Studerendes Fællesråd og Dansklærerforeningen

3 Program Morgenkaffe Velkomst Indledende ord ved Dorthe Jørgensen Formiddagens ordstyrer: Steen Nepper Larsen Lisbeth Verstraete-Hansen Sproglig mangfoldighed på universitetet Claus Emmeche Universiteternes ledelsesfetichisme, de akademiske dyder og de to kulturer Jesper Garsdal Universitetet som Gesamtkunstwerk og plastisk socialitet Ulrik Houlind Rasmussen Nysgerrighedslicens og kultivering af - og ad - omveje Frokost Eftermiddagens ordstyrer: Stig Skov Mortensen David Budtz Pedersen Universiteternes rolle i internationalt videnssamarbejde Jakob L. Ruggaard Kritisk dannelse til en masse studerende Steen Nepper Larsen Farvel til den totale kortslutning af uddannelsespolitikken og den økonomiske autisme Kaffe/te og gruppediskussion Med baggrund i de 7 oplæg, inspiration fra bogen Universitetsverdenen - flerstemmige visioner, egne erfaringer og tanker diskuterer og formulerer deltagerne alternativer til Uddannelsesministeriets og Kvalitetsudvalgets forestillinger om universitetet og professionshøjskolen Afsluttende ord ved Stig Skov Mortensen

4 Foredrag på konferencen Dorthe Jørgensen : Indledende ord Dorthe Jørgensen er ph.d. & dr.phil. i filosofi og idéhistorie, ansat som professor i samme fagområde ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Hun har skrevet en lang række bøger om bl.a. æstetik, viden, læring, erfarings- og modernitetsteori, og hun arbejder pt. med udvikling af æstetisk erfarings- og videnskabsfilosofi. Lisbeth Verstraete-Hansen: Sproglig mangfoldighed på universitetet Et af de mange paradokser i universiteternes aktuelle udvikling ligger i de højtprofilerede internationaliseringsstrategier, der oftest opfattes som import/eksport af engelsksprogede individer eller uddannelser. Fremmedsprogsfagene er en sjælden gæst i internationaliseringsstrategierne og er af f.eks. Danmarks Forskningspolitiske Råd beskrevet som værende uden global orientering. I dette indlæg vil jeg se på fremmedsprogenes status og udvikling på de videregående uddannelser og argumentere for, at universiteternes bidrag til den ønskede internationalisering ikke kan tænkes uden en bred vifte af fremmedsprogsfag. Lisbeth Verstraete-Hansen er ph.d i fransk litteraturhistorie og aktuelt ansat som lektor ved CBS. Forskningsinteresser er fransk og frankofone studier, sprogideologer, sprog- og uddannelsespolitik. Claus Emmeche: Universiteternes ledelsesfetichisme, de akademiske dyder og de to kulturer Et spøgelse går igennem den internationale universitetsverden: Troen på at New Public Management, strategisk ledelse og top-design af incitamentstrukturer vil kunne forbedre forskningen. Er der derfor ved at opstå to forskellige kulturer på de danske universiteter med hver sin tilgang til de akademiske dyder? Claus Emmeche er lektor i videnskabsteori på Københavns Universitet og deltager i et projekt, der kortlægger humanistisk forskning på universiteter og andre institutioner. Han interesserer sig for videnskabernes normer og metoder og effekten af forskningspolitiske og andre ideologiske strømninger på forskningen. Jesper Garsdal: Universitetet som Gesamtkunstwerk og plastisk socialitet Nogle overvejelser over forholdet imellem kultur, politik og økonomi i globaliseringens tidsalder med særlig henblik på en refleksion over de videregående forsknings- og uddannelsesinstitutioners rolle og udfordringer i fremtidens samfund med afsæt i Joseph Beuys idéer om social skulptur. Jesper Garsdal, ph.d. i filosofi. Lektor på Professionshøjskolen VIA University College i Aarhus. Akademisk koordinator for Global Dialogue Prize. Har fungeret som ekstern lektor i filosofi, idehistorie og videnskabsteori ved Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. Forskningsinteresser verdensfilosofi, religionsfilosofi, interkulturel hermeneutik, dannelsestænkning i et globalt perspektiv og forholdet imellem menneskelig dannelse og politisk-økonomiske processer. Ulrik Houlind Rasmussen: Nysgerrighedslicens og kultivering af - og ad - omveje Dette indlæg kredser om to vigtige motiver, som kan hævdes at være blevet trængt beklageligt i baggrunden i den aktuelle debat om Universitetets og UC'ernes raison d'être, og som jeg vil omtale som hhv. teoretisk nysgerrighedslicens og omvejens legitimitet. Som kulturbåret og -bærende institutioner, er det afgørende, at de videregående uddannelsesinstitutioner ikke underlægges et konstant relevanskontroltryk, men

5 har friheden til at forfølge de overraskelsesfyldte om- og afveje, som er vitale for at finde frem til noget, som man ikke på forhånd vidste, man ville vide. Ulrik Houlind Rasmussen er cand. mag. i filosofi og ph.d., forsknings- og studieophold i Paris, Marburg, Zürich og Glasgow. Har fungeret som ekstern lektor i filosofi, idehistorie og videnskabsteori ved Aarhus Universitet, CBS, og Københavns Universitet, og har siden 2010 været ansat som lektor på Professionshøjskolen Metropol. Stig Skov Mortensen Stig Skov Mortensen, kandidatstuderende i pædagogisk filosofi på Aarhus Universitet. Bachelor i filosofi fra RUC. Redaktør på studentertidsskriftet TIDskrift, medarbejder i SOPHIA, fungerende faglig mentor og tidligere studievejleder. Bestyrelsesmedlem i Pædagogisk Filosofisk Forening og Dansk Filosofisk Selskab. David Budtz Pedersen: Universiteternes rolle i internationalt videnssamarbejde Uanset om man ser på de mange tværfaglige initiativer eller på internationaliseringen af universiteterne, er samarbejde blevet den altoverskyggende faktor i succesfuld forskning. Facilitering af vidensprocesser og etablering af stærke netværk bliver det næste årtis forsknings- og universitetspolitiske udfordring. Hvordan skaber vi de bedste rammer for samarbejde, og hvordan sikrer vi de rigtige vilkår for fremtidens universiteter? David Budtz Pedersen er ph.d. i filosofi, postdoc., strategisk rådgiver og forskningsleder for Humanomics: Mapping the Humanities på Københavns Universitet. Han har i en årrække arbejdet med forsknings- og innovationspolitik i Danmark og Europa. Han er forfatter til bogen "Hvordan styres videnssamfundet" (med Jan Faye), Nyt for Samfundsvidenskaberne Jakob L. Ruggaard: Kritisk dannelse til en masse studerende Universiteternes vilkår i samfundet har ændret sig radikalt under S-SF-R regeringen. Både det eksplosivt stigende optag og den tilstræbte erhvervsretning af universitetsuddannelserne stiller universiteterne over for en række nye udfordringer. Hvad er svaret fra de studerende? Vi må gentænke de sociale og faglige værdier, som universiteterne har, og være med til at give uddannelserne højere kvalitet. Vi går ind i debatten med en kritisk bevidsthed og kæmper for social lighed for de studerende, som der bliver flere og flere af. Jakob Ruggaard er formand for Danske Studerendes Fællesråd, som er landsorganisationen for studerende i Danmark. Han er netop genvalgt og repræsenterer således de danske studerende for andet år. Derudover læser Jakob litteraturhistorie og sociologi ved Aarhus Universitet. Steen Nepper Larsen: Farvel til den totale kortslutning af uddannelsespolitikken og den økonomiske autisme Hverken forskning og tænkning eller undervisning og pædagogik kan reduceres til økonomi eller designes af uddannelsespolitik(ere). Foredraget blotlægger en række af samtidens kortslutninger og misforståelser og revitaliserer en kritisk dannelsestænkning. Der præsenteres også et konkret svar på spørgsmålet: Hvad laver en universitetslærer? Steen Nepper Larsen er kritiker og lektor på Institut for Uddannelse og Pædagogik, v. Aarhus Universitet, Campus Emdrup, og tilknyttet forskningsprogrammet i Pædagogisk samtidsdiagnostik. Har sammen med Inge Kryger Pedersen redigeret og bidraget til Sociologisk leksikon (2011/2013) og skrevet: Dannelse - en samtidskritisk og idéhistorisk revitalisering (2013). Forskningsinteresser: kritik af den kognitive kapitalisme; dannelsestænkning og uddannelsespolitik; filosofisk og evolutionær antropologi.

6 Praktiske oplysninger Tid og sted: Onsdag den 5. marts 2014, kl Vartov, Farvergade 27, København Der er morgenkaffe fra kl til kl Pris: Tilmelding: Betaling: Arrangør: Kr. 800,- (studerende kr. 400,- - de 10 første pladser er Wild Cards) Prisen dækker materiale til konferencen, morgenkaffe med brød, frokost inkl. 1 vand/øl, eftermiddagskaffe med brød, samt kaffe/te og andre forfriskninger hele dagen. Senest 25. februar 2014 pr. mail til: eller via Samtidig med tilmelding overføres deltagergebyret til Spar Nord Bank: Reg. nr kontonr , mærket Konference deltagernavn(e) og institution/organisation - eller på tilmeldingen anmodning om faktura med EAN nr. til institutionen. SOPHIA tænketank for pædagogik og dannelse SOPHIA - tænketank for pædagogik og dannelse Tænketanken SOPHIA blev stiftet i 2006 og er et forum for strategisk analyse og har et humanistisk-demokratisk værdigrundlag. SOPHIA arbejder for at kvalificere det skole- og uddannelsespolitiske beslutningsgrundlag og synet på pædagogik og dannelse, børns og unges udvikling, undervisning og uddannelse. SOPHIA ønsker at fremme forståelsen for en alsidig tilgang til udvikling, undervisning og læring baseret på dialog. SOPHIA arbejder for, at børn og unge tilegner sig både teoretisk viden og erfaringsbegrundet indsigt på et demokratisk dannelsesgrundlag. SOPHIA ønsker, at alle børn og unge, elever og studerende, uanset biologisk og social arv tillægges betydning for fællesskabet SOPHIA ønsker lokalt, institutionelt funderet råderum til pædagoger, lærere og andre undervisere og forskere ud fra det overordnede synspunkt, at didaktisk tænkning og praksis kræver professionel ansvarliggørelse og metodisk frihed.

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk

Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk DM Dansk Magisterforening Hvad vil vi med professionsuddannelser? DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende

Læs mere

Bliv en del af Ny Nordisk Skole

Bliv en del af Ny Nordisk Skole Bliv en del af Ny Nordisk Skole Redaktion og produktion: Iben Bryld Gaardmand og Mads Klindt, Ny Nordisk Skole-sekretariatet og Thomas Bech Hansen, Kommunikationssekretariatet alle i Undervisningsministeriet.

Læs mere

Pædagogernes oplevelse af den nye skolereformen empirisk analyse

Pædagogernes oplevelse af den nye skolereformen empirisk analyse Pædagogernes oplevelse af den nye skolereformen empirisk analyse Sarah Steen Jönsson (46466) Emilie Lai Kaarsberg (46346) Michael Bache Kjær (47157) Karin Enggaard (53312) Roskilde Universitet - Pædagogik

Læs mere

Når evidens møder den pædagogiske hverdag

Når evidens møder den pædagogiske hverdag VIA UNIVERSITY COLLEGE OG AALBORG UNIVERSITET MED STØTTE FRA BUPL Når evidens møder den pædagogiske hverdag Foreløbig arbejdsrapport september 2010 Anne Mette Buus, Stine Del Pin Hamilton, Palle Rasmussen,

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Ankomst og indregistrering Mød de øvrige deltagere over morgenbrød og -kaffe

Ankomst og indregistrering Mød de øvrige deltagere over morgenbrød og -kaffe Side 1 ud af 6 Den danske model er på én gang stærkt ombejlet, omdiskuteret og udsat for pres. Ikke mindst globaliseringen og den aktuelle økonomiske krise har gjort det vanskeligere at se, hvordan et

Læs mere

talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet

talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet resumé talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

Praksisnær. ledelse i det offentlige

Praksisnær. ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige førstelinjeleder 1. udgave, 1. oplag 2014 PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag 2014 Redaktør: Søren Voxted

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 34 / oktober / 2008 ETIK VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF INDHOLD 04

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Fag og faglighed i bevægelse

Fag og faglighed i bevægelse Fag og faglighed i bevægelse Bennyé D. Austring og Jimmy Krab (red.) Forskning og Innovation University College Sjælland Copyright: University College Sjælland 2013 Udgiver: University College Sjælland

Læs mere

Kreative børn er en samfundsinvestering

Kreative børn er en samfundsinvestering 5 Kreative børn er en samfundsinvestering Foto: Peter Halsskov 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER KOMPETENTE

Læs mere

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Internationaliseringen der blev væk Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Maj 2010 Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Rådet

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne

Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne Lisbeth Haastrup, Cathrine Hasse, Torben Pilegaard Jensen, Lars Emmerik Damgaard Knudsen, Per Fibæk Laursen og Trine Kløveager Nielsen Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Nyliberalismen afliver den menneskelige faktor. Mobbeofre vil hellere lide i fællesskabet end stå udenfor. Internettet udstiller dig

Nyliberalismen afliver den menneskelige faktor. Mobbeofre vil hellere lide i fællesskabet end stå udenfor. Internettet udstiller dig ASTERISK NR. 46 MAJ JUNI 2009 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE Nye øjne på mobning Hvis skolerne skal mindske mobningens omfang, kræver det et opgør med tidens herskende mobbeparadigme og en gentænkning

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Forfattere: chefkonsulent Jóannes J. Gaard

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP?

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP? HVORDAN HVORDAN KAN KAN UDDANNELSES- UDDANNELSES- INSTITUTIONER - ET INSPIRATIONSKATALOG INSTITUTIONER INKLUDERE INKLUDERE TIL VIDEREGÅENDE STUDERENDE STUDERENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER MED HANDICAP?

Læs mere

Udsat for forståelse. Antologi om socialt udsatte. www.udsatte.dk

Udsat for forståelse. Antologi om socialt udsatte. www.udsatte.dk Udsat for forståelse Antologi om socialt udsatte www.udsatte.dk Udsat for forståelse en antologi om socialt udsatte Kolofon Udgivet af: Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Antologien er redigeret

Læs mere

DEN NYE NORDISKE SKOLE

DEN NYE NORDISKE SKOLE NY NORDISK SKOLE UNDERVISNINGSMINISTERIET NORDEN SET UDEFRA // NORDISKE LÆRINGSMILJØER // RUM OG ARKITEKTUR DEBATTEN OM NY NORDISK SKOLE // AT SKABE FORANDRING DEN NYE NORDISKE SKOLE ET NORDISK PERSPEKTIV

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere