Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen"

Transkript

1 Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen

2 Bogen om skat med virksomhedsordningen

3 Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2015 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade København N Tlf Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk Forsideillustration: istockphoto.com / moniaphoto Sats og layout: Jesper Laugesen og Emil G. Svendsen 1. udgave, 1. oplag Denne bog er udgivet som trykt bog og som e-bog. ISBN (trykt): ISBN (e-bog): Gengivelse af denne bog eller dele heraf er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse fra Regnskabsskolen ApS ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Bogen er udtryk for forfatterens fortolkning af gældende love og praksis. Der tages forbehold for fejl, mangler og udeladelser. Det understreges, at bogen er ment som inspiration til erhvervsdrivende og ikke kan sidestilles med konkret rådgivning udført af revisorer eller andre rådgivere. Alle satser og beløb er 2014 tal, med mindre andet er angivet. Forfatter og udgiver kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlige for de informationer, som findes i bogen uanset om disse informationer mod forventning skulle være ukorrekte. Forfatter og udgiver kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes heri. 2

4 Indhold Indledning...6 Om forfatteren Hvad er en virksomhed?...8 Hobby kontra erhvervsvirksomhed... 9 Er du i virkeligheden lønmodtager?...11 Hvem skal betale skat? Virksomhedstyper Fordele og ulemper ved virksomhedstyper Hæftelse Risiko Pengebehov Beskatning af underskud Offentlighed Generationsskifte Beskatning Professionalisme Omkostninger Revision Omdannelse af virksomhed Almindelig beskatning af overskud Personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag Forskellige typer skat Almindelig beskatning (personskatteloven) Alternativer til personskatteloven

5 Bogen om skat med virksomhedsordningen 5. Virksomhedsskatteordningen... (også kaldet virksomhedsordningen eller VSO) Hvad kan virksomhedsskatteordningen? Hvem kan med fordel anvende virksomhedsordningen? I hvilke situationer kan det anbefales at overveje VSO? Hvis man har store renteudgifter Forældrekøb Hvor VSO ikke kan anvendes Ting der kan/ikke kan indgå i VSO Nye stramninger (når virksomheden stiller sikkerhed) Undtagelser Bagatelgrænsen Man kan lave om Hvad så nu? Hvordan gør jeg Krav til bogføringen Krav til regnskabet Nye specifikationer til regnskabet A Indskudskontoen B Kapitalafkastgrundlaget C Opgørelse af hævninger D Fordeling af årets resultat E Konto for opsparet overskud Opsparing næste år Tidsfrister og regnskab Biler og multimedier Virksomhedsordningen og ægtefælle Farer ved virksomhedsordningen Når man skal ud af virksomhedsordningen Gode råd om virksomhedsordningen Praktisk eksempel Disponering af overskud for de tre år Indskudskontoen Kapitalafkastet Kapitalafkastordningen, KAO Opsparing i virksomheden (konjunkturudligning) Kapitalafkast Køb af et selskab Kunstnere i udligningsordningen Hvilken indkomst? Hvor meget kan henlægges? Brug af henlæggelsen

6 8. Krav til regnskabet To typer regnskab Regnskabsklasser Enkeltmandsvirksomheder Selvangivelsen Skal man bruge revisor? Hvis du vil omdanne din virksomhed til et selskab Skattepligtig omdannelse Skattefri omdannelse Omdannelse efter virksomhedsordningen Stiftelse til eksisterende selskab Tidsfrister og regnskab Hvilke virksomheder kan omdannes? Kan jeg selv lave omdannelsen? Hvor lang tid tager det? Det konkrete valg Forkortelser og henvisninger Stikordsregister

7 Indledning Indledning Er det slemt at betale skat? Tja, det er der nok flere meninger om. Selv har jeg ikke noget imod at betale skat, men jeg har bestemt noget imod at betale mere, end jeg skal. Formålet med denne bog er at give en nem indføring i, hvordan virksomheder beskattes og give en forståelse af, hvor meget du selv kan påvirke skatten af din virksomhed. Derudover giver bogen en grundig gennemgang af virksomhedsordningen, så du selv kan danne dig et overblik over, hvordan beskatning af virksomhedsordningen påvirker din virksomhed. Bogen giver også en kort oversigt over, hvad forskellen er mellem en enkeltmandsvirksomhed, I/S, ApS, A/S, IVS, K/S og hvad det nu hedder alt sammen. For det er bestemt ikke ligegyldigt, hvilken virksomhedsform du vælger, heller ikke skattemæssigt, og vi skal som virksomhedsejere kunne manøvrere rundt mellem virksomhedstyper og beskatningsformer. Ellers risikerer vi at betale for meget i skat penge du måske ellers kunne have brugt til vækst og investering. Bogen retter sig primært mod enkeltmandsvirksomheder, iværksættere og de, som overvejer at stifte et selskab. Næstved, d. 20. januar 2015 Søren Revsbæk Reg. Revisor 6

8 Om forfatteren Søren Revsbæk, HD er registreret revisor, medlem af FSR, Danske Revisorer og har drevet revisionskontor siden Forfatteren har en bred erfaring fra rådgivning af mindre erhvervsdrivende og selvstændige samt selskaber og kender derfor mange af de spørgsmål, som trænger sig på, når man taler om skat og virksomhedsdrift. Derunder hvordan man planlægger sin skat bedst muligt. Forfatteren er desuden underviser i Regnskabsskolen og har sammen med Anette Sand skrevet Bogen om fradrag. 7

9 1. Hvad er en virksomhed? 1. Hvad er en virksomhed? Sikke et spørgsmål vil mange nok sige: Det giver da sig selv! Og så alligevel ikke, for det, man tror, er en virksomhed, behøver ikke være det. Omvendt, ser man også nogle gange, at det, vi mener er hobby, mener SKAT helt bestemt er en virksomhed, der skal beskattes. Så derfor ser vi i dette kapitel på, hvad en virksomhed egentlig er. For at være omfattet af skattepligt, skal en virksomhed være erhvervsdrivende og hvem er så det? Man kunne starte med at se, hvem Staten anser for at drive virksomheden, og her er bogføringsloven et godt sted at starte. Ser man på bogføringsloven ( 1), så er der nogle regler for, hvem der har pligt til at bogføre, så derfor er det et godt sted at se, hvad definitionen er på en virksomhed. Bogføringsloven siger nemlig, at alle erhvervsdrivende virksomheder har pligt til at bogføre, og man er en virksomhed, når man: er erhvervsdrivende eller udøver erhvervsaktiviteter, når den yder varer, rettigheder, pengemidler, tjenester eller lignende, for hvilket den modtager vederlag. Med andre ord: Men har erhvervsdrivende virksomhed, når man får penge for det, man laver. Eller i hvert fald forventer at få det. Derudover siger bogføringsloven at en virksomhed altid er erhvervsdrivende, hvis det er et aktieselskab, et anpartsselskab, en erhvervsdrivende fond eller lignende. 8

10 Hobby kontra erhvervsvirksomhed Jamen, jeg laver ikke det, jeg gør, for at tjene penge; det en ren hobby. Driver jeg så virksomhed? Vil nogle spørge? Det kommer an på, om du tjener penge på det. Hvis din virksomhed er rentabel, det vil sige giver et overskud, så er det som udgangspunkt en erhvervsdrivende virksomhed, og du skal betale skat. Der kan godt være underskud i nogle år, sådan er det jo at drive virksomhed, men hvis du driver virksomheden med det formål at tjene penge, så er det en erhvervsdrivende virksomhed. Omvendt gælder det for hobbyvirksomheder, at det er et udslag af ejerens personlige interesse, og at virksomheden typisk ikke vil være rentabel, altså ikke giver overskud. Måske er der heller ikke ret høj omsætning. Resultatet er, at det er en hobby, og man ikke har ret til at trække et underskud fra i skat, og det er væsentligt. SKAT har opstillet en række kriterier for, hvornår noget er en erhvervsdrivende virksomhed eller en hobbyvirksomhed 1, og her skal jeg blot nævne nogle af disse: er der udsigt til, at virksomheden før eller siden vil give overskud (er rentabel) er virksomhedens underskud forbigående, f.eks. indkøringsvanskeligheder, eller virksomheden vedvarende forudsætter, at ejeren har stabile indtægter fra anden side for at neutralisere et underskud 1 Den juridiske vejledning C.C.1.3 9

11 1. Hvad er en virksomhed? har der forud for virksomhedens start været foretaget undersøgelse af lønsomheden/udsigterne til rentabel drift, herunder om der har været lagt budgetter m.v. har virksomheden den fornødne intensitet og seriøsitet har ejeren de særlige faglige forudsætninger for at drive virksomheden, og har virksomheden en naturlig sammenhæng med skatteyderens eventuelle øvrige indtægtsgivende erhverv er der andre end erhvervsmæssige formål med virksomheden har skatteyderen været afskåret fra at anvende virksomhedens aktiver til privat brug er virksomhedens omfang/varighed af en vis størrelse er driftsformen sædvanlig for virksomheder af den pågældende art lever virksomheden op til den erhvervsmæssige standard, der er gældende for det pågældende erhverv vil virksomheden i givet fald kunne sælges til tredjemand, dvs. om den trods hidtidigt underskud i tredjemands øjne måtte have potentiel indtjeningsværdi, eller om den slet ikke kunne tænkes drevet løsrevet fra den Hvis du kan svare ja til disse spørgsmål eller i hvert fald et flertal af dem så er din virksomhed erhvervsmæssig, og du skal betale skat af overskuddet og kan få fradrag for underskud. 10

12 Hvis du må sige nej eller tja, måske til flere af spørgsmålene, læner du dig op ad, at din virksomhed er en hobbyvirksomhed. Typiske hobbyvirksomheder er: Motorsport, stutterier, avl på racehunde, bådudlejning og lignende som man engagerer sig i, fordi man synes det er spændende, men typisk har svært at tjene penge på det. Der vil altid være et element af konkret vurdering fra sag til sag. For eksempel vil et skovbrug jo give underskud de første mange år, før man kan give sig til at fælde træerne måske 30 år efter de er plantet og det er stadig erhvervsvirksomhed. Der er det specielle ved landbrug, at der findes en del deltidslandbrug, hvor ejeren har et normalt job ved siden af, og i weekender og ferier passer sit landbrug. Et sådant landbrug er underlagt de almindelige regler. Her gælder det, at driften af landbruget skal give overskud før renter, men efter normale afskrivninger. Der kan godt være underskud i nogle år, men set over en årrække skal hensigten være, at der kommer overskud. I så fald er landbruget erhvervsmæssigt, ellers ikke. Der er en række konkrete afgørelser om netop landbrug, og det er vigtigt for deltidslandbrug at være erhvervsmæssige virksomheder for at kunne bruge virksomhedsordningen og dermed få fuldt rentefradrag. Dermed er det også vigtigt, at der er overskud på driften, før renter. Er du i virkeligheden lønmodtager? Det sker fra tid til anden, at en person starter en enkeltmandsvirksomhed og kun har én kunde. Det kan f.eks. være, at man arbejder med it-programmering, som assurandør, som sælger mv. og reelt sidder på den samme arbejdsplads og arbejder for samme virksomhed flere år i træk. Måske er 11

13 1. Hvad er en virksomhed? man endda blevet hyret af sin gamle arbejdsplads som konsulent i stedet for at være fastansat. Det kan også være, man arbejder med nedbrydning som underentreprenør for det samme firma flere år i træk. Hvis det sker, skal man være opmærksom på, om man reelt er erhvervsdrivende, eller om man er lønmodtager. At være erhvervsdrivende medfører, at man for egen regning og risiko udøver virksomhed for at tjene penge. Men man har jo ingen risiko, hvis man arbejder for samme kunde dag ind og dag ud. Så kunne man i virkeligheden lige så godt være ansat som lønmodtager i det firma og så er det slut med fradrag for virksomhedens udgifter. 2 Det kan godt være, at man starter med at have én stor kunde og senere får flere kunder over et par år. Det er uproblematisk, men hvis du kun har én stor kunde flere år i træk, bør du overveje, om du i virkeligheden er lønmodtager. Hvem skal betale skat? Hvem skal så betale skat? Ja, det har Folketinget bestemt meget nøje i Kildeskatteloven (KSL 2): Alle, bortset fra kongen og dennes ægtefælle samt medlemmer af det kongelige hus og så i øvrigt fremmede staters diplomater her i landet. Alle vi andre, er underlagt skattepligt, og hvis vores virksomhed er erhvervsmæssig, har vi nogle valgmuligheder mellem forskellige måder at drive virksomheden på og beregne skatten på. 2 Den juridiske vejledning C.C

14 Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten bliver gennemgået, og bogen behandler den populære og nogle gange attraktive virksomhedsskatteordning meget grundigt med gode beregningseksempler. Kapitalafkastordningen, overvejelser om selskabsform og muligheden for en (skattefri) virksomhedsomdannelse bliver også behandlet. Forfatteren Søren Revsbæk er registreret revisor FSR-Danske Revisorer og har tidligere været medforfatter til Bogen om fradrag i samme serie. Søren Revsbæk guider læseren gennem skattereglerne i et let sprog, med gode eksempler og relevante lovhenvisninger. e-bog: ISBN

Anette Sand. Bogen om bogføring for begyndere

Anette Sand. Bogen om bogføring for begyndere Anette Sand Bogen om bogføring for begyndere Bogen om bogføring for begyndere af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter FORRETNINGSVÆRKTØJER KONSULENTAFTALER En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter Britta K. Thomsen Jurisconsult Konsulentaftaler 2. udgave, 2008 Britta K.

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid

Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid Investér i et solcelleanlæg igennem et K/S fordi: Høje afregningspriser på grøn strøm sikrer attraktivt udbytte Solid og overskudsgivende drift

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 09 Sådan kan du forsikre dig 12 A-kasse abc for selvstændige

Læs mere

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud FEBRUAR 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud NÅR I ER TO OM AT DRIVE VIRKSOMHEDEN Har du overvejet at drive en virksomhed sammen med andre? Læs

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE forord Flere kvinder skal med på væksttoget Iværksætterkulturen i Danmark blomstrer med mange nye og innovative virksomheder. Iværksættere

Læs mere