for Ørum - Ginnerup - Stenvad Sogne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Ørum - Ginnerup - Stenvad Sogne"

Transkript

1 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 1 SOGNENYT for Ørum - Ginnerup - Stenvad Sogne 18. årgang december januar - februar 2015 Indhold Salmesang i Ørum Optakt til jul Ni læsninger i Ginnerup Julekoncert i Stenvad Lucia i Stenvad Gospelgudstjeneste i Ørum Åbent hus i den nye præstegård Sogneaftener Babysalmesang Nyt fra menighedsrådene Gudstjenester Han lagde mig en ny sang i munden side 2 Hjemmesider:

2 sang i vor tilværelse, en sang, der skal føre os i retning af Gud, hinanden og mere liv. For den Jesus af Nazareth, hvis komme til verden vi hører om i Juleevangeliet, han kommer jo netop til verden for at tale på Guds vegne til mennesker dengang, som han taler gennem evangeliet til os i dag og kalder på os, bare så vi må fryde os for Guds ansigt og virkelig tro, at han bringer os fred, frihed og frelse fra Gud. Med evangeliet kalder han på os og taler til os, giver os en ny sang i munden, så vi priser og lovsynger Gud og virkelig tror, at Gud er i sit inderste væsen, som Jesus siger han er: God imod de utaknemmelige og onde. God mod syndere.»altså god imod os!«herren ser fra himlen ned over menneskene for at se, om der er en forstandig, én der søger Gud. De er alle kommet på afveje, alle er fordærvede, ingen gør godt, ikke en eneste, siger Salmisten i Det gamle Testamente (Salme14,2-3). Vores Bibel fortæller godt og grundigt, at synd og skyld er et grundvilkår for os mennesker. Det understreger allerede fortællingen om Adam og Evas uddrivelse af Paradisets Have. Aldrig så snart var det gode liv skabt, før synden og skylden gnavede i det gode liv. Skyld er et grundvilkår for os mensognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 2 Han lagde mig en ny sang i munden I den gammeltestamentlige Salme 40 i Davids Salmer hedder det: Han lagde mig en ny sang i munden, en lovsang til vor Gud. (Salme 40,4). Hyrderne, som vi hører om i Jule - evangeliet i Lukasevangeliet kapitel 2, fik lagt en ny sang i munden, da de hørte englens og den himmelske hærskare, som lovpriste Gud og sang for dem på marken uden for Betlehem julenat: Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! (Lukas 2, 14) Og hyrderne tog den nye sang til sig. Efter at de havde set den nyfødte, hedder det nemlig om hyrderne, at de vendte tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem (Lukas 2,20). Og da Jesu forældre senere kommer op til Templet i Jerusalem for at fremstille den lille Jesus i Templet, hører vi om, hvordan en gammel mand, Simeon, tager det lille barn i sine arme og lovpriser Gud og siger: Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord. For mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk: Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel (Lukas 2,29-32). Vi får med evangeliet lagt en helt ny 2

3 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 3 nesker. Det betyder, at vi ikke kan undgå at begå fejl i vores forhold til Gud og andre mennesker. Det betyder, at vi som mennesker må acceptere, at vi hele tiden begår fejl, som også får konsekvenser for andre. Vi får lagt en ny sang i munden, når vi ser og følger Kristus og hører hans tale til os i evangeliet. Vi får en ny retfærdighed, en ny form for kærlighed, en ny dagsorden. Tag det til dig og syng en lovsang til vor Gud. Det er evangeliet, det glædelige budskab, som kom til verden Julenat. Det er det glædelige budskab, som fik hyrderne til at bryde ud i lovsang. Som fik gamle Simeon til at bryde ud i lovsang. Som altså også vil, at vi bryder ud i glædessang og lovsang. Og i glæden kan vi da få øje på hinanden. For det er i øjeblikke af intens glæde og opstemt lettelse, at vi pludselig kan lægge mærke til andre mennesker på en helt ny måde. Pludselig ser vi dem virkelig. Ser om de er glade, forventningsfulde eller bedrøvede, skuffede. Ser, når det er os, der foruretter, skuffer, bedrøver. Den klarhed kommer af overskuddet, glædens overskud, der gør, at vi har råd til at gøre plads for de andre, og bruge vor fantasi til at skabe og slide for, at andre mennesker får mere plads i Guds glæde og frihed, som vor Herre Jesus Kristus allerede har vundet til dem og kalder dem til. Af kærlighed tog han sig af vort liv og vor sag, for at vi kan tage os af hinanden. Vi har da heller ingen undskyldning for at lade være. Glædelig jul! Jens Korsager Radering af Joakim Skovgaard

4 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 4 Salmesangsaften i Ørum Kirke torsdag den 4. december kl Vi synger julen ind Aftenen vil stå i advent og julens tegn. Som ved tidligere salmesangsaftener og sangaftener vil vi starte i kirken og synge såvel kendte som mindre kendte salmer, der vil blive kædet sammen med nogle ord og kommentarer. Derefter vil vi forsætte i sognegården med at synge fra højskolesangbogen. Der vil desuden være kaffe og kage og selvfølgelig masser af hygge. Vi håber, at mange har lyst til at komme og synge og hygge sammen med os. Lena Nielsen, Charlotte Neumann og Jens Korsager Optakt til jul for børnehave, dagpleje og legestue tirsdag den 9. december kl er børn fra børnehave, legestuer og dagpleje og andre jævnaldrende børn velkomne i Ørum kirke. Som de tidligere år vil vi synge nogle af vore mest kendte julesalmer, ligesom der vil blive fortalt om, hvorfor vi fejrer jul i Danmark. Jens Korsager 4

5 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 5 Familiegudstjeneste i Ørum 2. søndag i advent den 7. december kl med efterfølgende julemarked og julehygge i Sognegården Traditionen tro vil vi igen i år have advents-familiegudstjeneste med Lucia-optog ved spejderne i Ørum kirke. Efter gudstjenesten indbyder KFUM-spejderne til det traditionsrige julemarked og julehygge i Sognegården med salg af gløgg og æbleskiver. På julemarkedet vil der igen i år være særdeles gode muligheder for at købe julepynt og dekorationer til at pynte stuen op med derhjemme. Så velkommen til en festlig gudstjeneste og efterfølgende julehygge og julemarked i Ørum. Jens Korsager De ni læsninger i Ginnerup 2. søndag i advent den 7. december kl De ni læsninger er i de senere år indført i mange danske kirker som en del af adventstidens festlige forberedelser til julen. Selvom De ni læsninger er en juleskik, der egentlig går tilbage til middelalderen, så har vi dog i vore dage indført skikken fra England, hvor den i begyndelsen af forrige århundrede blev taget op som en juleaftensskik. De ni læsninger omfatter ni nøje udvalgte bibeltekster fra både Det Nye Testamente og Det Gamle Testamente, og mellem de enkelte læsninger synges fællessalmer eller solosang ved kirkesanger og organist. De udvalgte bibeltekster skildrer Guds gerninger fra skabelsen, hvor Gud så, at alt var godt, over syndefaldet, profetierne med Guds fornyede løfter og frem til Kristi fødsel for at munde ud i Johannes-evangeliets juleevangelium, der som bekendt genoptager skabelsesberetningens form, men identificerer skaberordet med Kristus, ved hvem alt blev til:»alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er«. Læsningerne rundes af med takken og bekendelsen til Kristus fra Filipperbrevet kapitel 2. Ved de ni læsninger i Ginnerup kirke vil de enkelte tekster blive læst op af medlemmer af menigheden, og fællessalmerne vil igen i år være nogle af vore mest kendte og elskede advents- og julesalmer. Kom og vær med til en festlig optakt til julen med læsninger og masser af sang og musik. Bemærk: Kirkebilen kører. Jens Korsager

6 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 6 Hør dejlige julesalmer i Stenvad Torsdag den 11 december kl. 19,30 i Stenvad kirke På denne aften kan vi høre skønne julesalmer med vores kirkesanger Charlotte Neumann, der ved orglet har organist Michael Østergaard Jensen fra Brabrand og Sønder Aarslev kirker. Hun vil blandt andet synge»benedictus«af Mozart og to arier fra Händels»Messias«samt»Jesuslein süss«og»ich stehe an deinen Treppen her«af Bach. Hun synger desuden engelske Christmas carols og»o Holy night«af Adolphe Adam. Som fælles salmer synges»kom alle kristne«og»hør, hvor englesangen toner«. Der er gratis adgang, og efter koncerten vil der være kirkekaffe i dåbskapellet. Lucia i Stenvad kirke 3. søndag i advent den 14. december kl. 14 Til familiegudstjenesten i Stenvad kirke søndag d. 14. dec. kl vil børnene traditionen tro gå i Luciaoptog. Ud over Lucia vil børnene synge en salme alene og en salme sammen med menigheden. Vi øver første gang: fredag d. 28. nov. kl i kirken.

7 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 7 Gospelgudstjenste i Ørum kirke søndag den 18. januar kl Kom og vær med til en anderledes, medlevende og særdeles morsom og festlig gudstjeneste i Ørum kirke sammen med konfirmanderne og sammen med gospelsanger og gospelinstruktør Rune Herholdt med band, Gospel Brothers. Rune bruger meget af sin tid på gospel. Han er dirigent for Jyllands største gospelkor, Århus Gospel Singers. De seneste år er Rune blevet en af landets mest benyttede gospel - instruktører og afholder en lang række af workshops for firmaer, kirker, skoler, konfirmander mm. En gospelworkshop med Rune Herholdt er ikke bare en oplevelse, det er en energiindsprøjtning der kan mærkes langt ind i livet. Rune står for godt humør, indlevelse og passion!»gospel har fulgt mig hele livet og jo ældre jeg bliver, des mere betyder det for mig. For mig er gospel ikke bare fede rytmer, gode melodier og glade ansigter. Gospel for mig er et sted man kan være sig selv, et sted man kan græde, grine og trække vejret frit«, siger Rune. Rune Herholdt vil instruere og øve gospelsange med konfirmanderne i Sognegården inden gudstjenesten, så der vil være rigtig gang i den allerede fra middagstid. Desuden deltager præsterne Peter Danielsen, Christina Philipstatt og undertegnede sammen med vores konfirmander. Konfirmanderne vil få nærmere besked i forbindelse med konfirmandundervisningen. Til selve gudstjenesten i Ørum kirke kl vil alle være velkomne. Jens Korsager 7

8 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 8 Åbent hus I Ørum Præstegård den 29. november fra kl Den nye præstebolig er færdig og vi er meget stolte af resultatet. Vi ønsker at vise boligen frem for alle interesserede og inviterer derfor til åbent hus. Repræsentanter fra de tre menighedsråd vil være til stede gennem dagen. Vi byder på en kop kaffe. På byggeudvalgets vegne Lene Gleerup 8

9 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 9 Sogneaften for Ørum, Ginnerup og Stenvad sogne Sogneaftenerne arrangeres af Ørum, Ginnerup og Stenvad menighedsråd. Alle sogneaftener holdes i Sognegården, Åbrovej 44, 8586 Ørum Djurs. Kirkebilen kører! Pris for kaffe med brød 40 kr. - Alle er velkomne! Tirsdag den 13. januar 2015 kl Mit liv med musik Foredrag og musik ved Janos Ferenczi, Vester Alling Janos Ferenczi bor i Den Gamle Præstegård i Øster Alling, og virker som organist ved Elsted Kirke i Nord-Århus. Han er uddannet som pianist og musikpædagog ved Det jyske Musikkonservatorium. Tog eksamen i orgelspil ved Vestervig Kirkemusikskole, og har igennem mange år virket som udøvende musiker og pædagog. I sit foredrag med temaet»mit liv med musik«fortæller Janos Ferenczi om, hvordan og hvorfor musikken blev hans professionelle valg. Undervejs bliver foredraget illustreret med musikalske indslag med foredragsholderen ved klaveret. Janos Ferenczi kom som 10-årig sammen med sin familie til Danmark fra Ungarn i 1957, og mødet med Danmark vil også få en plads i Janos s fortælling. Der bliver også plads til nogle fællessange under ledelse af Janos Ferenczi. Jens Korsager 9

10 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 10 Sogneaften for Ørum, Ginnerup og Stenvad sogne Sogneaftenerne arrangeres af Ørum, Ginnerup og Stenvad menighedsråd. Alle sogneaftener holdes i Sognegården, Åbrovej 44, 8586 Ørum Djurs. Kirkebilen kører! Pris for kaffe med brød 40 kr. - Alle er velkomne! Torsdag den 19. februar 2015 kl.19.30: Arbejdet i Reden Århus Foredrag ved lederen af Reden i Århus, Joan Hougaard. Joan Hougaard er uddannet socialpædagog og har været ansat som leder af Reden, Århus, siden Reden er et anonymt være- og rådgivningssted for kvinder, der har en svær livssituation på grund af misbrug og prostitution. Reden er vokset eksplosivt de seneste år. Fra at have været baseret på frivillig arbejdskraft, har Reden nu et fagligt kompetent tværfagligt team på adskillige fastansatte medarbejdere og har et stort korps af frivillige med - arbejdere tilknyttet. Formålet med institutionen er at yde støtte til den nævnte gruppe af kvinder, som således får mulighed for resocialisering og få et liv. Joans målsætning er at udøve næstekærlighed og bygge bro mellem de svage og stærke i vort samfund. Joan, som er en stærk personlighed, har bevist sit værd som et menneske, der fastholder sine meninger og fokuserer på sin målsætning i forbindelse med ledelsen af Reden. Joan er også aktiv som foredragsholder, hvor hun fortæller om sit arbejde i Reden og dens kvinder, hvilket vi får glæde af i Ørum den 19. februar. 10

11 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 11 Møder Få børnene med i koret! Det er sjovt at være med i et kirke - kor, men det ved mange børn ikke! Hvis I har børn eller børnebørn i for eksempel års alderen, bør I foreslå dem at være med i Ørums kirkekor. Det foregår hver onsdag kl i Sognegården under ledelse af vores kirkesanger Charlotte Neumann. Tilmelding sker på Voksenkor Koret øver hver torsdag kl i sognegården i Ørum. Korleder er organist Lena Nielsen. Interesserede kan ringe til eller bare dukke op. Sognegårdens Ældreklub December 2014 Tirsdag d. 2. december kl Banko Tirsdag d. 9. december kl Julefrokost Januar 2015 Tirsdag d. 6. januar kl Sang Tirsdag d. 20. januar kl Banko Tirsdag d. 27. januar kl Sang med underholdning Februar Tirsdag d. 10. februar kl Sang Tirsdag d. 17. februar kl Banko Tirsdag d. 24. februar kl Sang med underholdning Yderligere information Merete Birkballe, tlf Indre Mission Bibelkursus i Vivild Missionshus torsdag den 19. februar kl og taler: Professor, dr. theol Peter Legarth Aftensmad i missionhuset. Yderligere information Else Marie Johnsen telefon

12 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 12 Baby salmesang Onsdage kl i Stenvad kirke. (for nyfødte til ca. 18 mdr.) Babysalmesang er en stor succes landet rundt og er heldigvis også blevet det i Stenvad kirke. Det er en stund uden (alt for meget) snak, men derimod med fuldt fokus på børnene. Vi synger for, og med børnene, mens vi laver fagter og nusser om dem. Vi siger også remser og danser med dem. Det stimu lerer børnenes sanser og balance og deres umiddel bare glæde ved musik, ud over at det naturligvis også skaber en endnu større tryghed til forælderen. Alt sker i børnenes tempo, og de elsker det, og gen - kendelsens glæde ses tydeligt og forstærkes fra gang til gang. Det er gratis at være med, og man kan tilmelde sig på tlf eller mail: Charlotte Neumann Konfirmationerne i Ørum, Ginnerup og Stenvad 2015 og 2016 Konfirmationerne i 2015 bliver i Ørum kirke søndag d. 26. april, i Stenvad kirke Store Bededag d. 1. maj og endelig i Ginnerup kirke søndag d. 3. maj. Konfirmationerne i 2016 er fastlagt til i Ørum kirke søndag d. 17. april. I Stenvad bliver det Store Bededag fredag d. 22. april og i Ginnerup søndag d. 24. april. Alle konfirmationer er kl Jens Korsager Døbte i vore kirker fra 10. august til 1. november 2014: Ørum Kirke Jeppe Pej Vilsgaard Ginnerup kirke ingen Stenvad kirke ingen 12

13 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 13 Nyt fra menighedsrådene Menighedsrådsmøder 2015 Fællesmøder i Sognegården kl : Regnskabsmøde onsdag den 18. marts. Budgetmøde tirsdag den 19. maj. Budgetmøde tirsdag den 6. oktober Møder for Ørum menighedsråd i Sognegården: Ikke planlagt ved redaktionens afslutning. Møder for Stenvad menighedsråd i graverbygningen ved Stenvad: Ikke planlagt ved redaktionens afslutning. Møder for Ginnerup menighedsråd: Ikke planlagt ved redaktionens afslutning. Ginnerup kirke søndag d. 18. jan. kl Denne dag, er sidste dag vores graver Finn Sørensen, medvirker under gudstjenesten. Kom og vær med til at sige farvel til ham. Vi drikker kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten. Menighedsrådet Hjemmeside for vores sogne Hjemmesiden for vores pastorat har efterhånden været tilgængelig i en længere periode. Hvis I ikke allerede har været inde på siden og finde oplysninger, kan det varmt anbefales. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret, så der kan findes sidste nyt om det der sker i kirkerne/ pastoratet. Allerede på forsiden får I et overblik over kirketiderne. På forsiden finder I desuden faneblade, der henviser til forskellige oplysninger f.eks. præstens side, konfirmander - /minikonfirmander, kirkeblade, aktiviteter og meget mere. I kan finde hjemmesiden på: Alle tre adresser fører hen til den samme hjemmeside. God fornøjelse! Hjemmesideudvalget 13

14 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 14 Hvor henvender man sig? Ved dåb og vielse sker henvendelse direkte til præsten ved den kirke, hvor handlingen ønskes foretaget. Bisættelse eller begravelse. Dato aftales med præsten ved kirken, handlingen ønskes foretaget. Dødsfald anmeldes digitalt på senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Bedemanden kan evt. være behjælpelig med anmeldelsen. Omsorgs- og ansvarserklæring, navneændring, navngivning foretages på Er der brug for en attest rettes henvendelse til: præstesekretær Anna Nielsen, Nørregade 12, 1. tv., 8500 Grenaa. Tlf.nr eller mail: Sognepræst Jens Korsager Tlf mobil: Træffes ikke mandag Post til sognepræsten sendes til: Sognepræsten Åbrovej 44, 8586 Ørum Djurs Ørum menighedsråd Menighedsrådsformand: Else Marie Johnsen Huldremosevej 28, Ramten, 8586 Ørum Djurs Tlf Næstformand: Sinne-Marie Kroer Kratbakken 9, 8586 Ørum Djurs Tlf Kirkeværge: Freddy Andersen Åbrovej 58, 8586 Ørum Djurs. Tlf Kontaktperson: Erna Møller Laursen Overbrovej 10, 8586 Ørum Djurs Tlf Hanne Pedersen Stenvadvej 12, 8586 Ørum Djurs Tlf Kasserer: Grethe Svensson Huldremosevej 12, Ramten, 8586 Ørum Djurs, tlf , Medarbejderrepræsentant: Annelise Friis Rasmussen Glæsborg Kærvej 2A, 8585 Glæsborg mobil: Ginnerup Menighedsråd Menighedsrådsformand Lene Balle Gleerup, Mastrupvej 10, Skærvad, 8500 Grenå Tlf Næstformand og kirkeværge Arne Sørensen, Gammelvej 7, Fannerup, 8560 Kolind Tlf

15 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 15 Sekretær: Britta Birch Glæsborg Bygade 98, 8585 Glæsborg Tlf Kasserer: Birgit Kahr, Kanalvej 80, Fannerup, 8560 Kolind Tlf Kontaktperson: Leo Sørensen Slettenvej 13, Fannerup, 8560 Kolind Tlf Stenvad Menighedsråd Menighedsrådsformand og sekretær: Sven Skovmand, Stendyssevej 56, Stenvad, 8586 Ørum Djurs. Tlf Kirkeværge: Eva Bonde Larsen, Stendyssevej 54, Stenvad, 8586 Ørum Djurs Tlf IT-ansvarlig: Ulla Skovsen, Skippershovedvej 4, Stenvad, 8586 Ørum Djurs Tlf Kasserer: Niels Mahler Jensen, Stendyssevej 5, Stenvad, 8586 Ørum Djurs Tlf Kontaktperson: Henrik Laursen Ulstrupgårds Allé 1, Stenvad, 8586 Ørum Djurs Tlf Fælles regnskabsfører: Anette Gundersen Nørregade 12, 1 tv 8500 Grenaa Organist Ørum, Ginnerup og Stenvad Organist Lena Nielsen Gammel Stationsvej 26 C, Hyllested, 8400 Ebeltoft. Tlf Mail: Kirkesanger Ørum, Ginnerup og Stenvad: Charlotte Toft Neumann Auningvej 58, Vrangbæk, 8963 Auning Tlf Gravere Ørum: Annelise Friis Rasmussen Glæsborg Kærvej 2A, 8585 Glæsborg mobil: Ginnerup: Finn Sørensen Slettenvej 19, Fannerup, 8586 Ørum Djurs, Tlf eller Stenvad: Grethe Hansen, Hovlinen 9, Stenvad, 8586 Ørum Djurs, Tlf mobil:

16 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 16 GUDSTJENESTER Ørum Ginnerup Stenvad December 7. 2.s.i advent kl kl ingen Famliegudstj. De ni læsninger Tirsdag d. 9. december kl i Ørum kirke. Jul for børnehave, dagpleje og legestue s.i advent ingen ingen kl Fam.gudstj.Kor s.i adent kl ingen ingen 24. Juleaften kl kl kl Juledag ingen ingen kl juledag kl ingen ingen 28. Julesøndag ingen kl.9.00 MP ingen Januar Nytårsdag ingen ingen kl Helligtrekonger kl ingen. ingen s.e.h.3 k. kl.9.00 ingen kl S.e.h.3 k. kl Gospel kl Kor ingen s.e.h.3 k kl.14.00afskedsgudstj.ingen ingen Februar 1. Septuagesima ingen ingen kl Sexagesima ingen kl EVA. Kor ingen 15. Fastelavn kl PD ingen ingen s.i fasten ingen ingen kl NN. Kor Marts 1. 2.s.i fasten Ingen kl NN ingen Forklaringer til gudstjenestelisten: Kor: Kirkekoret medvirker MP: Michael Pilgaard, Fjellerup. EVA: Eva V.Andersen, Gjerrild. PD: Peter Danielsen, Rimsø. NN: ukendt præst. Hvor intet er angivet, er gudstjenesten ved Jens Korsager. Kirkebilen: Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester i pastoratet, dvs. uanset om du bor i Ørum, Ginnerup eller Stenvad, har du nu mulighed for at benytte kirkebilen til gudstjeneste i en af de tre kirker. Endvidere kan kirkebilen benyttes til sogneaftner og andre møder i Sogne - gården, arrangeret af menighedsrådene. Kirkebilen er et tilbud, som er gratis for brugerne, og som især er beregnet for sognenes ældre og handicappede. Vi håber at mange vil benytte sig af dette tilbud. Kontakt Nørager taxi tlf og aftal tidspunkt. Oplys ved bestilling, om man er kørestolsbruger. Stof til Sognenyt for marts, april og maj 2015 bedes sendt til præstekontoret, Åbrovej 44, 8586 Ørum Djurs, senest den 20. januar Udsendt af Ørum, Ginnerup og Stenvad menighedsråd. Redigeret af sognepræst Jens Korsager. Tryk: Notat Grafisk, Allingaabro

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne Nr. 4 September - Oktober - November 2015 21. årgang Haurum Sall Granslev Houlbjerg Konfirmationsdatoer Velkommen til de nye konfirmander Se velkomstfolder

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

December - januar - februar - marts - vinter 2014-15. Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12

December - januar - februar - marts - vinter 2014-15. Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12 Risskov Kirke December - januar - februar - marts - vinter 2014-15 Ulla Bille udstiller landskaber fra Færøerne, Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12 Salmeleg for dig og mig - se side 8 Velsignet

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Efterår 2013 MOD og HÅB her midt i Trinitatis tiden Lignelsen om den uærlige godsforvalter (Lukas 16, 1 9) Lignelsen handler kort fortalt om en utro godsforvalter, der

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Egå Kirkeblad. Julen i Egå Kirke. Det moderne menneskes fristelse. Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle. Nr. 54-2014 December Januar Februar

Egå Kirkeblad. Julen i Egå Kirke. Det moderne menneskes fristelse. Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle. Nr. 54-2014 December Januar Februar Nr. 54-2014 December Januar Februar Julen i Egå Kirke Det moderne menneskes fristelse Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle Kirkekontoret Kordegn Anette Ingvartsen Tlf.: 86 22 79 66 ain@km.dk Kirketjener

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 LIVSTEGN Af sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Dette kirkeblad dækker forårs- og forsommermånederne marts april maj og juni. De fire mest livskraftige

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg.

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet I denne søde juletid af Aage Arbjerg, 2011 (olie på lærred). Selv om det ikke altid er nemt at være menneske, så er det kristendommens pointe, at vi må glæde

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sogneblad for Rønne Sct.Nicolai-Nyt Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sikken voldsom trængsel og alarm Af sognepræst Peter Hauge Madsen Julen står for døren med al dens lys, glæde, glimmer

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3 SogneNYT 1 Samtalegruppe Samtalegruppe - et tilbud til dig, som har mistet. Kirkerne i Fjerritslevområdet (gl. Fjerritslev kommune) har

Læs mere

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet Verninge Sogn 1. søndag i Advent - side 2 Egetræet - side 3 Cistercienserne - side 4 Kristendommen før og nu - side 5 Kierkegaard for begyndere - side 6 Arrangementer - side 7 19. årgang nr. 1 Advent 2009

Læs mere

&KÆRLIGHED. Møllevangskirken december 2008 - januar 2009. Kirkeblad. Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt. Julearrangementer

&KÆRLIGHED. Møllevangskirken december 2008 - januar 2009. Kirkeblad. Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt. Julearrangementer Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt side 8-9 Julearrangementer side 3, 6-7, 10-11 Højskoledage og studietur side 16-17 Kirkeblad Møllevangskirken december 2008 - januar 2009 Vi ønsker alle i Møllevang

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere