for Ørum - Ginnerup - Stenvad Sogne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Ørum - Ginnerup - Stenvad Sogne"

Transkript

1 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 1 SOGNENYT for Ørum - Ginnerup - Stenvad Sogne 18. årgang december januar - februar 2015 Indhold Salmesang i Ørum Optakt til jul Ni læsninger i Ginnerup Julekoncert i Stenvad Lucia i Stenvad Gospelgudstjeneste i Ørum Åbent hus i den nye præstegård Sogneaftener Babysalmesang Nyt fra menighedsrådene Gudstjenester Han lagde mig en ny sang i munden side 2 Hjemmesider:

2 sang i vor tilværelse, en sang, der skal føre os i retning af Gud, hinanden og mere liv. For den Jesus af Nazareth, hvis komme til verden vi hører om i Juleevangeliet, han kommer jo netop til verden for at tale på Guds vegne til mennesker dengang, som han taler gennem evangeliet til os i dag og kalder på os, bare så vi må fryde os for Guds ansigt og virkelig tro, at han bringer os fred, frihed og frelse fra Gud. Med evangeliet kalder han på os og taler til os, giver os en ny sang i munden, så vi priser og lovsynger Gud og virkelig tror, at Gud er i sit inderste væsen, som Jesus siger han er: God imod de utaknemmelige og onde. God mod syndere.»altså god imod os!«herren ser fra himlen ned over menneskene for at se, om der er en forstandig, én der søger Gud. De er alle kommet på afveje, alle er fordærvede, ingen gør godt, ikke en eneste, siger Salmisten i Det gamle Testamente (Salme14,2-3). Vores Bibel fortæller godt og grundigt, at synd og skyld er et grundvilkår for os mennesker. Det understreger allerede fortællingen om Adam og Evas uddrivelse af Paradisets Have. Aldrig så snart var det gode liv skabt, før synden og skylden gnavede i det gode liv. Skyld er et grundvilkår for os mensognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 2 Han lagde mig en ny sang i munden I den gammeltestamentlige Salme 40 i Davids Salmer hedder det: Han lagde mig en ny sang i munden, en lovsang til vor Gud. (Salme 40,4). Hyrderne, som vi hører om i Jule - evangeliet i Lukasevangeliet kapitel 2, fik lagt en ny sang i munden, da de hørte englens og den himmelske hærskare, som lovpriste Gud og sang for dem på marken uden for Betlehem julenat: Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! (Lukas 2, 14) Og hyrderne tog den nye sang til sig. Efter at de havde set den nyfødte, hedder det nemlig om hyrderne, at de vendte tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem (Lukas 2,20). Og da Jesu forældre senere kommer op til Templet i Jerusalem for at fremstille den lille Jesus i Templet, hører vi om, hvordan en gammel mand, Simeon, tager det lille barn i sine arme og lovpriser Gud og siger: Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord. For mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk: Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel (Lukas 2,29-32). Vi får med evangeliet lagt en helt ny 2

3 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 3 nesker. Det betyder, at vi ikke kan undgå at begå fejl i vores forhold til Gud og andre mennesker. Det betyder, at vi som mennesker må acceptere, at vi hele tiden begår fejl, som også får konsekvenser for andre. Vi får lagt en ny sang i munden, når vi ser og følger Kristus og hører hans tale til os i evangeliet. Vi får en ny retfærdighed, en ny form for kærlighed, en ny dagsorden. Tag det til dig og syng en lovsang til vor Gud. Det er evangeliet, det glædelige budskab, som kom til verden Julenat. Det er det glædelige budskab, som fik hyrderne til at bryde ud i lovsang. Som fik gamle Simeon til at bryde ud i lovsang. Som altså også vil, at vi bryder ud i glædessang og lovsang. Og i glæden kan vi da få øje på hinanden. For det er i øjeblikke af intens glæde og opstemt lettelse, at vi pludselig kan lægge mærke til andre mennesker på en helt ny måde. Pludselig ser vi dem virkelig. Ser om de er glade, forventningsfulde eller bedrøvede, skuffede. Ser, når det er os, der foruretter, skuffer, bedrøver. Den klarhed kommer af overskuddet, glædens overskud, der gør, at vi har råd til at gøre plads for de andre, og bruge vor fantasi til at skabe og slide for, at andre mennesker får mere plads i Guds glæde og frihed, som vor Herre Jesus Kristus allerede har vundet til dem og kalder dem til. Af kærlighed tog han sig af vort liv og vor sag, for at vi kan tage os af hinanden. Vi har da heller ingen undskyldning for at lade være. Glædelig jul! Jens Korsager Radering af Joakim Skovgaard

4 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 4 Salmesangsaften i Ørum Kirke torsdag den 4. december kl Vi synger julen ind Aftenen vil stå i advent og julens tegn. Som ved tidligere salmesangsaftener og sangaftener vil vi starte i kirken og synge såvel kendte som mindre kendte salmer, der vil blive kædet sammen med nogle ord og kommentarer. Derefter vil vi forsætte i sognegården med at synge fra højskolesangbogen. Der vil desuden være kaffe og kage og selvfølgelig masser af hygge. Vi håber, at mange har lyst til at komme og synge og hygge sammen med os. Lena Nielsen, Charlotte Neumann og Jens Korsager Optakt til jul for børnehave, dagpleje og legestue tirsdag den 9. december kl er børn fra børnehave, legestuer og dagpleje og andre jævnaldrende børn velkomne i Ørum kirke. Som de tidligere år vil vi synge nogle af vore mest kendte julesalmer, ligesom der vil blive fortalt om, hvorfor vi fejrer jul i Danmark. Jens Korsager 4

5 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 5 Familiegudstjeneste i Ørum 2. søndag i advent den 7. december kl med efterfølgende julemarked og julehygge i Sognegården Traditionen tro vil vi igen i år have advents-familiegudstjeneste med Lucia-optog ved spejderne i Ørum kirke. Efter gudstjenesten indbyder KFUM-spejderne til det traditionsrige julemarked og julehygge i Sognegården med salg af gløgg og æbleskiver. På julemarkedet vil der igen i år være særdeles gode muligheder for at købe julepynt og dekorationer til at pynte stuen op med derhjemme. Så velkommen til en festlig gudstjeneste og efterfølgende julehygge og julemarked i Ørum. Jens Korsager De ni læsninger i Ginnerup 2. søndag i advent den 7. december kl De ni læsninger er i de senere år indført i mange danske kirker som en del af adventstidens festlige forberedelser til julen. Selvom De ni læsninger er en juleskik, der egentlig går tilbage til middelalderen, så har vi dog i vore dage indført skikken fra England, hvor den i begyndelsen af forrige århundrede blev taget op som en juleaftensskik. De ni læsninger omfatter ni nøje udvalgte bibeltekster fra både Det Nye Testamente og Det Gamle Testamente, og mellem de enkelte læsninger synges fællessalmer eller solosang ved kirkesanger og organist. De udvalgte bibeltekster skildrer Guds gerninger fra skabelsen, hvor Gud så, at alt var godt, over syndefaldet, profetierne med Guds fornyede løfter og frem til Kristi fødsel for at munde ud i Johannes-evangeliets juleevangelium, der som bekendt genoptager skabelsesberetningens form, men identificerer skaberordet med Kristus, ved hvem alt blev til:»alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er«. Læsningerne rundes af med takken og bekendelsen til Kristus fra Filipperbrevet kapitel 2. Ved de ni læsninger i Ginnerup kirke vil de enkelte tekster blive læst op af medlemmer af menigheden, og fællessalmerne vil igen i år være nogle af vore mest kendte og elskede advents- og julesalmer. Kom og vær med til en festlig optakt til julen med læsninger og masser af sang og musik. Bemærk: Kirkebilen kører. Jens Korsager

6 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 6 Hør dejlige julesalmer i Stenvad Torsdag den 11 december kl. 19,30 i Stenvad kirke På denne aften kan vi høre skønne julesalmer med vores kirkesanger Charlotte Neumann, der ved orglet har organist Michael Østergaard Jensen fra Brabrand og Sønder Aarslev kirker. Hun vil blandt andet synge»benedictus«af Mozart og to arier fra Händels»Messias«samt»Jesuslein süss«og»ich stehe an deinen Treppen her«af Bach. Hun synger desuden engelske Christmas carols og»o Holy night«af Adolphe Adam. Som fælles salmer synges»kom alle kristne«og»hør, hvor englesangen toner«. Der er gratis adgang, og efter koncerten vil der være kirkekaffe i dåbskapellet. Lucia i Stenvad kirke 3. søndag i advent den 14. december kl. 14 Til familiegudstjenesten i Stenvad kirke søndag d. 14. dec. kl vil børnene traditionen tro gå i Luciaoptog. Ud over Lucia vil børnene synge en salme alene og en salme sammen med menigheden. Vi øver første gang: fredag d. 28. nov. kl i kirken.

7 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 7 Gospelgudstjenste i Ørum kirke søndag den 18. januar kl Kom og vær med til en anderledes, medlevende og særdeles morsom og festlig gudstjeneste i Ørum kirke sammen med konfirmanderne og sammen med gospelsanger og gospelinstruktør Rune Herholdt med band, Gospel Brothers. Rune bruger meget af sin tid på gospel. Han er dirigent for Jyllands største gospelkor, Århus Gospel Singers. De seneste år er Rune blevet en af landets mest benyttede gospel - instruktører og afholder en lang række af workshops for firmaer, kirker, skoler, konfirmander mm. En gospelworkshop med Rune Herholdt er ikke bare en oplevelse, det er en energiindsprøjtning der kan mærkes langt ind i livet. Rune står for godt humør, indlevelse og passion!»gospel har fulgt mig hele livet og jo ældre jeg bliver, des mere betyder det for mig. For mig er gospel ikke bare fede rytmer, gode melodier og glade ansigter. Gospel for mig er et sted man kan være sig selv, et sted man kan græde, grine og trække vejret frit«, siger Rune. Rune Herholdt vil instruere og øve gospelsange med konfirmanderne i Sognegården inden gudstjenesten, så der vil være rigtig gang i den allerede fra middagstid. Desuden deltager præsterne Peter Danielsen, Christina Philipstatt og undertegnede sammen med vores konfirmander. Konfirmanderne vil få nærmere besked i forbindelse med konfirmandundervisningen. Til selve gudstjenesten i Ørum kirke kl vil alle være velkomne. Jens Korsager 7

8 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 8 Åbent hus I Ørum Præstegård den 29. november fra kl Den nye præstebolig er færdig og vi er meget stolte af resultatet. Vi ønsker at vise boligen frem for alle interesserede og inviterer derfor til åbent hus. Repræsentanter fra de tre menighedsråd vil være til stede gennem dagen. Vi byder på en kop kaffe. På byggeudvalgets vegne Lene Gleerup 8

9 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 9 Sogneaften for Ørum, Ginnerup og Stenvad sogne Sogneaftenerne arrangeres af Ørum, Ginnerup og Stenvad menighedsråd. Alle sogneaftener holdes i Sognegården, Åbrovej 44, 8586 Ørum Djurs. Kirkebilen kører! Pris for kaffe med brød 40 kr. - Alle er velkomne! Tirsdag den 13. januar 2015 kl Mit liv med musik Foredrag og musik ved Janos Ferenczi, Vester Alling Janos Ferenczi bor i Den Gamle Præstegård i Øster Alling, og virker som organist ved Elsted Kirke i Nord-Århus. Han er uddannet som pianist og musikpædagog ved Det jyske Musikkonservatorium. Tog eksamen i orgelspil ved Vestervig Kirkemusikskole, og har igennem mange år virket som udøvende musiker og pædagog. I sit foredrag med temaet»mit liv med musik«fortæller Janos Ferenczi om, hvordan og hvorfor musikken blev hans professionelle valg. Undervejs bliver foredraget illustreret med musikalske indslag med foredragsholderen ved klaveret. Janos Ferenczi kom som 10-årig sammen med sin familie til Danmark fra Ungarn i 1957, og mødet med Danmark vil også få en plads i Janos s fortælling. Der bliver også plads til nogle fællessange under ledelse af Janos Ferenczi. Jens Korsager 9

10 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 10 Sogneaften for Ørum, Ginnerup og Stenvad sogne Sogneaftenerne arrangeres af Ørum, Ginnerup og Stenvad menighedsråd. Alle sogneaftener holdes i Sognegården, Åbrovej 44, 8586 Ørum Djurs. Kirkebilen kører! Pris for kaffe med brød 40 kr. - Alle er velkomne! Torsdag den 19. februar 2015 kl.19.30: Arbejdet i Reden Århus Foredrag ved lederen af Reden i Århus, Joan Hougaard. Joan Hougaard er uddannet socialpædagog og har været ansat som leder af Reden, Århus, siden Reden er et anonymt være- og rådgivningssted for kvinder, der har en svær livssituation på grund af misbrug og prostitution. Reden er vokset eksplosivt de seneste år. Fra at have været baseret på frivillig arbejdskraft, har Reden nu et fagligt kompetent tværfagligt team på adskillige fastansatte medarbejdere og har et stort korps af frivillige med - arbejdere tilknyttet. Formålet med institutionen er at yde støtte til den nævnte gruppe af kvinder, som således får mulighed for resocialisering og få et liv. Joans målsætning er at udøve næstekærlighed og bygge bro mellem de svage og stærke i vort samfund. Joan, som er en stærk personlighed, har bevist sit værd som et menneske, der fastholder sine meninger og fokuserer på sin målsætning i forbindelse med ledelsen af Reden. Joan er også aktiv som foredragsholder, hvor hun fortæller om sit arbejde i Reden og dens kvinder, hvilket vi får glæde af i Ørum den 19. februar. 10

11 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 11 Møder Få børnene med i koret! Det er sjovt at være med i et kirke - kor, men det ved mange børn ikke! Hvis I har børn eller børnebørn i for eksempel års alderen, bør I foreslå dem at være med i Ørums kirkekor. Det foregår hver onsdag kl i Sognegården under ledelse af vores kirkesanger Charlotte Neumann. Tilmelding sker på Voksenkor Koret øver hver torsdag kl i sognegården i Ørum. Korleder er organist Lena Nielsen. Interesserede kan ringe til eller bare dukke op. Sognegårdens Ældreklub December 2014 Tirsdag d. 2. december kl Banko Tirsdag d. 9. december kl Julefrokost Januar 2015 Tirsdag d. 6. januar kl Sang Tirsdag d. 20. januar kl Banko Tirsdag d. 27. januar kl Sang med underholdning Februar Tirsdag d. 10. februar kl Sang Tirsdag d. 17. februar kl Banko Tirsdag d. 24. februar kl Sang med underholdning Yderligere information Merete Birkballe, tlf Indre Mission Bibelkursus i Vivild Missionshus torsdag den 19. februar kl og taler: Professor, dr. theol Peter Legarth Aftensmad i missionhuset. Yderligere information Else Marie Johnsen telefon

12 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 12 Baby salmesang Onsdage kl i Stenvad kirke. (for nyfødte til ca. 18 mdr.) Babysalmesang er en stor succes landet rundt og er heldigvis også blevet det i Stenvad kirke. Det er en stund uden (alt for meget) snak, men derimod med fuldt fokus på børnene. Vi synger for, og med børnene, mens vi laver fagter og nusser om dem. Vi siger også remser og danser med dem. Det stimu lerer børnenes sanser og balance og deres umiddel bare glæde ved musik, ud over at det naturligvis også skaber en endnu større tryghed til forælderen. Alt sker i børnenes tempo, og de elsker det, og gen - kendelsens glæde ses tydeligt og forstærkes fra gang til gang. Det er gratis at være med, og man kan tilmelde sig på tlf eller mail: Charlotte Neumann Konfirmationerne i Ørum, Ginnerup og Stenvad 2015 og 2016 Konfirmationerne i 2015 bliver i Ørum kirke søndag d. 26. april, i Stenvad kirke Store Bededag d. 1. maj og endelig i Ginnerup kirke søndag d. 3. maj. Konfirmationerne i 2016 er fastlagt til i Ørum kirke søndag d. 17. april. I Stenvad bliver det Store Bededag fredag d. 22. april og i Ginnerup søndag d. 24. april. Alle konfirmationer er kl Jens Korsager Døbte i vore kirker fra 10. august til 1. november 2014: Ørum Kirke Jeppe Pej Vilsgaard Ginnerup kirke ingen Stenvad kirke ingen 12

13 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 13 Nyt fra menighedsrådene Menighedsrådsmøder 2015 Fællesmøder i Sognegården kl : Regnskabsmøde onsdag den 18. marts. Budgetmøde tirsdag den 19. maj. Budgetmøde tirsdag den 6. oktober Møder for Ørum menighedsråd i Sognegården: Ikke planlagt ved redaktionens afslutning. Møder for Stenvad menighedsråd i graverbygningen ved Stenvad: Ikke planlagt ved redaktionens afslutning. Møder for Ginnerup menighedsråd: Ikke planlagt ved redaktionens afslutning. Ginnerup kirke søndag d. 18. jan. kl Denne dag, er sidste dag vores graver Finn Sørensen, medvirker under gudstjenesten. Kom og vær med til at sige farvel til ham. Vi drikker kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten. Menighedsrådet Hjemmeside for vores sogne Hjemmesiden for vores pastorat har efterhånden været tilgængelig i en længere periode. Hvis I ikke allerede har været inde på siden og finde oplysninger, kan det varmt anbefales. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret, så der kan findes sidste nyt om det der sker i kirkerne/ pastoratet. Allerede på forsiden får I et overblik over kirketiderne. På forsiden finder I desuden faneblade, der henviser til forskellige oplysninger f.eks. præstens side, konfirmander - /minikonfirmander, kirkeblade, aktiviteter og meget mere. I kan finde hjemmesiden på: Alle tre adresser fører hen til den samme hjemmeside. God fornøjelse! Hjemmesideudvalget 13

14 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 14 Hvor henvender man sig? Ved dåb og vielse sker henvendelse direkte til præsten ved den kirke, hvor handlingen ønskes foretaget. Bisættelse eller begravelse. Dato aftales med præsten ved kirken, handlingen ønskes foretaget. Dødsfald anmeldes digitalt på senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Bedemanden kan evt. være behjælpelig med anmeldelsen. Omsorgs- og ansvarserklæring, navneændring, navngivning foretages på Er der brug for en attest rettes henvendelse til: præstesekretær Anna Nielsen, Nørregade 12, 1. tv., 8500 Grenaa. Tlf.nr eller mail: Sognepræst Jens Korsager Tlf mobil: Træffes ikke mandag Post til sognepræsten sendes til: Sognepræsten Åbrovej 44, 8586 Ørum Djurs Ørum menighedsråd Menighedsrådsformand: Else Marie Johnsen Huldremosevej 28, Ramten, 8586 Ørum Djurs Tlf Næstformand: Sinne-Marie Kroer Kratbakken 9, 8586 Ørum Djurs Tlf Kirkeværge: Freddy Andersen Åbrovej 58, 8586 Ørum Djurs. Tlf Kontaktperson: Erna Møller Laursen Overbrovej 10, 8586 Ørum Djurs Tlf Hanne Pedersen Stenvadvej 12, 8586 Ørum Djurs Tlf Kasserer: Grethe Svensson Huldremosevej 12, Ramten, 8586 Ørum Djurs, tlf , Medarbejderrepræsentant: Annelise Friis Rasmussen Glæsborg Kærvej 2A, 8585 Glæsborg mobil: Ginnerup Menighedsråd Menighedsrådsformand Lene Balle Gleerup, Mastrupvej 10, Skærvad, 8500 Grenå Tlf Næstformand og kirkeværge Arne Sørensen, Gammelvej 7, Fannerup, 8560 Kolind Tlf

15 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 15 Sekretær: Britta Birch Glæsborg Bygade 98, 8585 Glæsborg Tlf Kasserer: Birgit Kahr, Kanalvej 80, Fannerup, 8560 Kolind Tlf Kontaktperson: Leo Sørensen Slettenvej 13, Fannerup, 8560 Kolind Tlf Stenvad Menighedsråd Menighedsrådsformand og sekretær: Sven Skovmand, Stendyssevej 56, Stenvad, 8586 Ørum Djurs. Tlf Kirkeværge: Eva Bonde Larsen, Stendyssevej 54, Stenvad, 8586 Ørum Djurs Tlf IT-ansvarlig: Ulla Skovsen, Skippershovedvej 4, Stenvad, 8586 Ørum Djurs Tlf Kasserer: Niels Mahler Jensen, Stendyssevej 5, Stenvad, 8586 Ørum Djurs Tlf Kontaktperson: Henrik Laursen Ulstrupgårds Allé 1, Stenvad, 8586 Ørum Djurs Tlf Fælles regnskabsfører: Anette Gundersen Nørregade 12, 1 tv 8500 Grenaa Organist Ørum, Ginnerup og Stenvad Organist Lena Nielsen Gammel Stationsvej 26 C, Hyllested, 8400 Ebeltoft. Tlf Mail: Kirkesanger Ørum, Ginnerup og Stenvad: Charlotte Toft Neumann Auningvej 58, Vrangbæk, 8963 Auning Tlf Gravere Ørum: Annelise Friis Rasmussen Glæsborg Kærvej 2A, 8585 Glæsborg mobil: Ginnerup: Finn Sørensen Slettenvej 19, Fannerup, 8586 Ørum Djurs, Tlf eller Stenvad: Grethe Hansen, Hovlinen 9, Stenvad, 8586 Ørum Djurs, Tlf mobil:

16 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 16 GUDSTJENESTER Ørum Ginnerup Stenvad December 7. 2.s.i advent kl kl ingen Famliegudstj. De ni læsninger Tirsdag d. 9. december kl i Ørum kirke. Jul for børnehave, dagpleje og legestue s.i advent ingen ingen kl Fam.gudstj.Kor s.i adent kl ingen ingen 24. Juleaften kl kl kl Juledag ingen ingen kl juledag kl ingen ingen 28. Julesøndag ingen kl.9.00 MP ingen Januar Nytårsdag ingen ingen kl Helligtrekonger kl ingen. ingen s.e.h.3 k. kl.9.00 ingen kl S.e.h.3 k. kl Gospel kl Kor ingen s.e.h.3 k kl.14.00afskedsgudstj.ingen ingen Februar 1. Septuagesima ingen ingen kl Sexagesima ingen kl EVA. Kor ingen 15. Fastelavn kl PD ingen ingen s.i fasten ingen ingen kl NN. Kor Marts 1. 2.s.i fasten Ingen kl NN ingen Forklaringer til gudstjenestelisten: Kor: Kirkekoret medvirker MP: Michael Pilgaard, Fjellerup. EVA: Eva V.Andersen, Gjerrild. PD: Peter Danielsen, Rimsø. NN: ukendt præst. Hvor intet er angivet, er gudstjenesten ved Jens Korsager. Kirkebilen: Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester i pastoratet, dvs. uanset om du bor i Ørum, Ginnerup eller Stenvad, har du nu mulighed for at benytte kirkebilen til gudstjeneste i en af de tre kirker. Endvidere kan kirkebilen benyttes til sogneaftner og andre møder i Sogne - gården, arrangeret af menighedsrådene. Kirkebilen er et tilbud, som er gratis for brugerne, og som især er beregnet for sognenes ældre og handicappede. Vi håber at mange vil benytte sig af dette tilbud. Kontakt Nørager taxi tlf og aftal tidspunkt. Oplys ved bestilling, om man er kørestolsbruger. Stof til Sognenyt for marts, april og maj 2015 bedes sendt til præstekontoret, Åbrovej 44, 8586 Ørum Djurs, senest den 20. januar Udsendt af Ørum, Ginnerup og Stenvad menighedsråd. Redigeret af sognepræst Jens Korsager. Tryk: Notat Grafisk, Allingaabro

for Ørum - Ginnerup - Stenvad Sogne

for Ørum - Ginnerup - Stenvad Sogne sognenyt sommer 2015_Sognenyt308.qxp 07/05/15 14.01 Side 1 SOGNENYT for Ørum - Ginnerup - Stenvad Sogne 18. årgang juni - juli - august 2015 Indhold Kirkevandring i Ginnerup Sommergudstjeneste i Ørum Ny

Læs mere

Ørum Ginnerup Stenvad sogne

Ørum Ginnerup Stenvad sogne sognenyt vinter 2015-16_Sognenyt308.qxp 08/11/15 14.06 Side 1 SOGNE NYT Ørum Ginnerup Stenvad sogne 19. årgang 2015-16 december - januar - februar Indhold Præstens klumme BUSK Gudstjenesten i børnehøjde

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

for Ørum - Ginnerup - Stenvad Sogne

for Ørum - Ginnerup - Stenvad Sogne sognenyt efterår 2014_Sognenyt308.qxp 17/08/14 13.27 Side 1 SOGNENYT for Ørum - Ginnerup - Stenvad Sogne 17. årgang jseptember - oktober - november 2014 Indhold Salmesangsaften i Ginnerup Aftengudstjeneste

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Julen 2014 & Nytåret 2015 i Sparkær & Gammelstrup kirker Syng julen ind i Gammelstrup Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden,

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4 ASKOV SOGN kirkeblad December 2013 - Februar 2014 Glædelig Jul Københavns tidligere biskop, Erik Norman Svendsen, udgav for nogle år siden en rigtig fin bog om vores danske salmebog:»syng for livet«. Han

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

Ørum Ginnerup Stenvad sogne

Ørum Ginnerup Stenvad sogne sognenyt efterår 2015_Sognenyt308.qxp 05/08/15 21.48 Side 1 SOGNE NYT Ørum Ginnerup Stenvad sogne 18. årgang 2015 september - oktober - november Indhold Præstens klumme Friluftsgudstjenesten! Spagettigudstjenester

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKEBLADET. Fausing Auning Ø. Alling V. Alling

KIRKEBLADET. Fausing Auning Ø. Alling V. Alling KIRKEBLADET Fausing Auning Ø. Alling V. Alling Skoledag i Vester Alling Advent, jul og nytår Konfirmandgudstjeneste Indvielse af graver-faciliteter i Øster Alling December 2013 - Februar 2014 5. årgang

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

KIRKEBLAD. Ved juletid. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. Ved juletid. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD Dec.- Febr. 2010 Glesborg Fjellerup Ved juletid Tiden op til jul er noget ganske særligt. Selv om dagene er årets korteste og mørkeste, er det, som om netop denne tid er årets højdepunkt. Præsten

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Kirke & Sogn. aunslev bovense

Kirke & Sogn. aunslev bovense Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 1 december 2013 - marts 2014 Det kimer nu til julefest Synger vi juleaften i kirken så taget er nær ved at løfte sig. Juleaften skal vi synge de salmer vi kender.

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje december - januar - februar 2010-2011 Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14 (Matthias, Kasandra, Mette Marie, Nikolaj, Mikkel, Line, Christian,

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar IRKE nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr. 1 2015-2016 December Januar Februar »Hvad laver I egentlig til hverdag?«det spørgsmål fik vores præst af en dåbsgæst for nylig. Det enkle svar ville være:»følg

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kirkebladet. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang. Glædesblus...s.

Kirkebladet. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang. Glædesblus...s. Kirkebladet Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang Læs om Glædesblus...s. 2 Musik bag tremmer...s. 3 Akutlægehelikopter...s. 3 Julekoncert...s. 4

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 59. årgang * december 2009 - februar 2010 Adventstiden - tid til forventning 1. søndag i advent De 9 læsninger Julen for skoler og børnehaver Basunerne skal

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December 2012, Januar, Februar 2013 Nyt fra menighedsråd/præst Menighedsrådsvalget 2012 Valget til As-Klakring-Juelsminde blev reelt afklaret ved mødet på Juelsminde

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014 Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014 Den store glæde. Men englen sagde til dem: Frygt ikke! Se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Sognenyt Nørre Snede - Hampen

Sognenyt Nørre Snede - Hampen 33333 3333333 3 Nr. 1 - december 2013 - januar 2014 Sognenyt Nørre Snede - Hampen v. Arne Kiel Nielsen Mange forskellige billeder kommer til os, når vi tænker på jul. Vi tænker måske tilbage på vores barndoms

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Orø Kirkeblad. Nr. 4 november/december 2010 19. årg. ORDET SKABER, HVAD DET NÆVNER

Orø Kirkeblad. Nr. 4 november/december 2010 19. årg. ORDET SKABER, HVAD DET NÆVNER Orø Kirkeblad Nr. 4 november/december 2010 19. årg. ORDET SKABER, HVAD DET NÆVNER Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt Deadline for næste nummer af Orø Kirkeblad januar/februar 2011 er

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 4 December, Januar, Februar 2009-2010 46. årg. Julen står for døren Det er endnu en gang blevet december. Det er advent og hermed forventningens tid.

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

KIRKEBLAD. I påskens tegn. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. I påskens tegn. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD Marts- Juni 2010 Glesborg Fjellerup I påskens tegn Mens jeg sidder og skriver disse linjer er vore to sogne ligesom det øvrige Danmark klædt i hvidt. Efter mange år blev det endelig i vinter

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Vinter 2015 nr. 5 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT

KIRKE OG SOGN. Vinter 2015 nr. 5 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT KIRKE OG SOGN Vinter 2015 nr. 5 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst (barselsvikar) : Anne Bundgaard Hansen Søndergade 9. Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: anbh@km.dk

Læs mere

Ord på vej Af Dean Andersen

Ord på vej Af Dean Andersen Menighedsblad for Februar/ Marts 2013 KONTAKT Præst Dean Andersen Kyndegårdsvej 13, Nyker Telefon: 56 95 05 30 56 96 16 76 Mobil: 4092 4169 dean.andersen@metodistkirken.dk www.zionskirken.dk Kasserer Bettina

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 49. årg. 2012/13 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi herefter, frem til advent 2013,

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

KIRKEBLADET. Tirstrup - Fuglslev - Hyllested - Rosmus pastorat

KIRKEBLADET. Tirstrup - Fuglslev - Hyllested - Rosmus pastorat KIRKEBLADET Tirstrup - Fuglslev - Hyllested - Rosmus pastorat December 2015 - Januar - Februar 2016 8. årgang - nr. 1 Skyerne gråner, og løvet falder, fuglene synger ej mer, vinteren truer, og natten kalder,

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

November 2017 januar 2018

November 2017 januar 2018 November 2017 januar 2018 Friluftsgudstjeneste i Vester Nebel september 2017 Babysalmesang Et nyt hold begynder den 10. januar 2018 kl. 10 i Bryndum Kirke og fortsætter til den 7. marts Vi danser, leger

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE

Kirkebladet INDHOLD. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE December 2014 - Januar - Februar 2015 36. årgang nr. 198 Jeg glemmer aldrig den klokkeklang, der fyldte julen derhjemme, mens sneen lå over mark og vang, og nordenvinden

Læs mere

Gerne tror jeg her er gemt glimt af Edens have, og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! DDS 724 v.4

Gerne tror jeg her er gemt glimt af Edens have, og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! DDS 724 v.4 Gerne tror jeg her er gemt glimt af Edens have, og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! DDS 724 v.4 Der er i disse sommerdage et gyldent lys over aftnerne. Det lægger sig hen over landskabet

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r f e b ru a r

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r f e b ru a r ASKOV SOGN kirkeblad December 2017 - februar 2018 Julens under Der er mange, som gerne vil vide, hvem de er i slægt med. Det kunne være spændende at se, hvem man stammer fra langt tilbage. Det kunne jo

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke.

Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke. Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Korsvar Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem, og

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant:

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Nyhedsbrev fra Hune sogn november. 2015/2016 December: Nr. 1 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 6.., 2. søndag i advent Kl. 10.30 Søndag den 13. 3. søndag i advent: De

Læs mere

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Folkekirken i Gladsaxe kom indenfor! Spaghetti-gudstjeneste Søborgmagle Kirke... 1 Første gang: onsdag den 27. august kl. 17.30 Kirkerne i Gladsaxe kommune prøver

Læs mere

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid).

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Festen slutter med, at vi spiser sammen. Alle bedes bidrage med en lille ret til den fælles buffet. Hanne

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Det ældgamle evigt unge julebudskab. Dec Jan. - Febr årgang - nr. 202

Kirkebladet INDHOLD. Det ældgamle evigt unge julebudskab. Dec Jan. - Febr årgang - nr. 202 Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Dec. 2015 - Jan. - Febr. 2016 37. årgang - nr. 202 INDHOLD Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Det ældgamle evigt unge julebudskab De fleste synes det

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

DURUP TØNDERING NAUTRUP

DURUP TØNDERING NAUTRUP www.yesterdaysfoto.dk DURUP TØNDERING NAUTRUP KIRKEBLAD www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk December 2012 Januar februar 2013. Nr. 1 72. årgang www.yesterdaysfoto.dk Julelegater

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 1 4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 Åbningshilsen Den sidste søndag inden jul. Fire lys tændt, fylde, klar. Ja, og risengrød

Læs mere

Til samtlige husstande Kirkeblad 1. Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13

Til samtlige husstande Kirkeblad 1. Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13 Til samtlige husstande Kirkeblad 1 Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13 Sognepræst Jakob Grandjean Jul Kirkeåret har drejet en omgang, og vi skal fejre julen det går hele december i

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirkebladet Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirken har mange vinkler og perspektiver. Nutidig bøn til nutidig Forårskoncert Herre Vor Gud, himmelske far Vi takker dig for den

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere