for Ørum - Ginnerup - Stenvad Sogne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Ørum - Ginnerup - Stenvad Sogne"

Transkript

1 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 1 SOGNENYT for Ørum - Ginnerup - Stenvad Sogne 18. årgang december januar - februar 2015 Indhold Salmesang i Ørum Optakt til jul Ni læsninger i Ginnerup Julekoncert i Stenvad Lucia i Stenvad Gospelgudstjeneste i Ørum Åbent hus i den nye præstegård Sogneaftener Babysalmesang Nyt fra menighedsrådene Gudstjenester Han lagde mig en ny sang i munden side 2 Hjemmesider:

2 sang i vor tilværelse, en sang, der skal føre os i retning af Gud, hinanden og mere liv. For den Jesus af Nazareth, hvis komme til verden vi hører om i Juleevangeliet, han kommer jo netop til verden for at tale på Guds vegne til mennesker dengang, som han taler gennem evangeliet til os i dag og kalder på os, bare så vi må fryde os for Guds ansigt og virkelig tro, at han bringer os fred, frihed og frelse fra Gud. Med evangeliet kalder han på os og taler til os, giver os en ny sang i munden, så vi priser og lovsynger Gud og virkelig tror, at Gud er i sit inderste væsen, som Jesus siger han er: God imod de utaknemmelige og onde. God mod syndere.»altså god imod os!«herren ser fra himlen ned over menneskene for at se, om der er en forstandig, én der søger Gud. De er alle kommet på afveje, alle er fordærvede, ingen gør godt, ikke en eneste, siger Salmisten i Det gamle Testamente (Salme14,2-3). Vores Bibel fortæller godt og grundigt, at synd og skyld er et grundvilkår for os mennesker. Det understreger allerede fortællingen om Adam og Evas uddrivelse af Paradisets Have. Aldrig så snart var det gode liv skabt, før synden og skylden gnavede i det gode liv. Skyld er et grundvilkår for os mensognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 2 Han lagde mig en ny sang i munden I den gammeltestamentlige Salme 40 i Davids Salmer hedder det: Han lagde mig en ny sang i munden, en lovsang til vor Gud. (Salme 40,4). Hyrderne, som vi hører om i Jule - evangeliet i Lukasevangeliet kapitel 2, fik lagt en ny sang i munden, da de hørte englens og den himmelske hærskare, som lovpriste Gud og sang for dem på marken uden for Betlehem julenat: Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! (Lukas 2, 14) Og hyrderne tog den nye sang til sig. Efter at de havde set den nyfødte, hedder det nemlig om hyrderne, at de vendte tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem (Lukas 2,20). Og da Jesu forældre senere kommer op til Templet i Jerusalem for at fremstille den lille Jesus i Templet, hører vi om, hvordan en gammel mand, Simeon, tager det lille barn i sine arme og lovpriser Gud og siger: Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord. For mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk: Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel (Lukas 2,29-32). Vi får med evangeliet lagt en helt ny 2

3 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 3 nesker. Det betyder, at vi ikke kan undgå at begå fejl i vores forhold til Gud og andre mennesker. Det betyder, at vi som mennesker må acceptere, at vi hele tiden begår fejl, som også får konsekvenser for andre. Vi får lagt en ny sang i munden, når vi ser og følger Kristus og hører hans tale til os i evangeliet. Vi får en ny retfærdighed, en ny form for kærlighed, en ny dagsorden. Tag det til dig og syng en lovsang til vor Gud. Det er evangeliet, det glædelige budskab, som kom til verden Julenat. Det er det glædelige budskab, som fik hyrderne til at bryde ud i lovsang. Som fik gamle Simeon til at bryde ud i lovsang. Som altså også vil, at vi bryder ud i glædessang og lovsang. Og i glæden kan vi da få øje på hinanden. For det er i øjeblikke af intens glæde og opstemt lettelse, at vi pludselig kan lægge mærke til andre mennesker på en helt ny måde. Pludselig ser vi dem virkelig. Ser om de er glade, forventningsfulde eller bedrøvede, skuffede. Ser, når det er os, der foruretter, skuffer, bedrøver. Den klarhed kommer af overskuddet, glædens overskud, der gør, at vi har råd til at gøre plads for de andre, og bruge vor fantasi til at skabe og slide for, at andre mennesker får mere plads i Guds glæde og frihed, som vor Herre Jesus Kristus allerede har vundet til dem og kalder dem til. Af kærlighed tog han sig af vort liv og vor sag, for at vi kan tage os af hinanden. Vi har da heller ingen undskyldning for at lade være. Glædelig jul! Jens Korsager Radering af Joakim Skovgaard

4 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 4 Salmesangsaften i Ørum Kirke torsdag den 4. december kl Vi synger julen ind Aftenen vil stå i advent og julens tegn. Som ved tidligere salmesangsaftener og sangaftener vil vi starte i kirken og synge såvel kendte som mindre kendte salmer, der vil blive kædet sammen med nogle ord og kommentarer. Derefter vil vi forsætte i sognegården med at synge fra højskolesangbogen. Der vil desuden være kaffe og kage og selvfølgelig masser af hygge. Vi håber, at mange har lyst til at komme og synge og hygge sammen med os. Lena Nielsen, Charlotte Neumann og Jens Korsager Optakt til jul for børnehave, dagpleje og legestue tirsdag den 9. december kl er børn fra børnehave, legestuer og dagpleje og andre jævnaldrende børn velkomne i Ørum kirke. Som de tidligere år vil vi synge nogle af vore mest kendte julesalmer, ligesom der vil blive fortalt om, hvorfor vi fejrer jul i Danmark. Jens Korsager 4

5 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 5 Familiegudstjeneste i Ørum 2. søndag i advent den 7. december kl med efterfølgende julemarked og julehygge i Sognegården Traditionen tro vil vi igen i år have advents-familiegudstjeneste med Lucia-optog ved spejderne i Ørum kirke. Efter gudstjenesten indbyder KFUM-spejderne til det traditionsrige julemarked og julehygge i Sognegården med salg af gløgg og æbleskiver. På julemarkedet vil der igen i år være særdeles gode muligheder for at købe julepynt og dekorationer til at pynte stuen op med derhjemme. Så velkommen til en festlig gudstjeneste og efterfølgende julehygge og julemarked i Ørum. Jens Korsager De ni læsninger i Ginnerup 2. søndag i advent den 7. december kl De ni læsninger er i de senere år indført i mange danske kirker som en del af adventstidens festlige forberedelser til julen. Selvom De ni læsninger er en juleskik, der egentlig går tilbage til middelalderen, så har vi dog i vore dage indført skikken fra England, hvor den i begyndelsen af forrige århundrede blev taget op som en juleaftensskik. De ni læsninger omfatter ni nøje udvalgte bibeltekster fra både Det Nye Testamente og Det Gamle Testamente, og mellem de enkelte læsninger synges fællessalmer eller solosang ved kirkesanger og organist. De udvalgte bibeltekster skildrer Guds gerninger fra skabelsen, hvor Gud så, at alt var godt, over syndefaldet, profetierne med Guds fornyede løfter og frem til Kristi fødsel for at munde ud i Johannes-evangeliets juleevangelium, der som bekendt genoptager skabelsesberetningens form, men identificerer skaberordet med Kristus, ved hvem alt blev til:»alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er«. Læsningerne rundes af med takken og bekendelsen til Kristus fra Filipperbrevet kapitel 2. Ved de ni læsninger i Ginnerup kirke vil de enkelte tekster blive læst op af medlemmer af menigheden, og fællessalmerne vil igen i år være nogle af vore mest kendte og elskede advents- og julesalmer. Kom og vær med til en festlig optakt til julen med læsninger og masser af sang og musik. Bemærk: Kirkebilen kører. Jens Korsager

6 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 6 Hør dejlige julesalmer i Stenvad Torsdag den 11 december kl. 19,30 i Stenvad kirke På denne aften kan vi høre skønne julesalmer med vores kirkesanger Charlotte Neumann, der ved orglet har organist Michael Østergaard Jensen fra Brabrand og Sønder Aarslev kirker. Hun vil blandt andet synge»benedictus«af Mozart og to arier fra Händels»Messias«samt»Jesuslein süss«og»ich stehe an deinen Treppen her«af Bach. Hun synger desuden engelske Christmas carols og»o Holy night«af Adolphe Adam. Som fælles salmer synges»kom alle kristne«og»hør, hvor englesangen toner«. Der er gratis adgang, og efter koncerten vil der være kirkekaffe i dåbskapellet. Lucia i Stenvad kirke 3. søndag i advent den 14. december kl. 14 Til familiegudstjenesten i Stenvad kirke søndag d. 14. dec. kl vil børnene traditionen tro gå i Luciaoptog. Ud over Lucia vil børnene synge en salme alene og en salme sammen med menigheden. Vi øver første gang: fredag d. 28. nov. kl i kirken.

7 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 7 Gospelgudstjenste i Ørum kirke søndag den 18. januar kl Kom og vær med til en anderledes, medlevende og særdeles morsom og festlig gudstjeneste i Ørum kirke sammen med konfirmanderne og sammen med gospelsanger og gospelinstruktør Rune Herholdt med band, Gospel Brothers. Rune bruger meget af sin tid på gospel. Han er dirigent for Jyllands største gospelkor, Århus Gospel Singers. De seneste år er Rune blevet en af landets mest benyttede gospel - instruktører og afholder en lang række af workshops for firmaer, kirker, skoler, konfirmander mm. En gospelworkshop med Rune Herholdt er ikke bare en oplevelse, det er en energiindsprøjtning der kan mærkes langt ind i livet. Rune står for godt humør, indlevelse og passion!»gospel har fulgt mig hele livet og jo ældre jeg bliver, des mere betyder det for mig. For mig er gospel ikke bare fede rytmer, gode melodier og glade ansigter. Gospel for mig er et sted man kan være sig selv, et sted man kan græde, grine og trække vejret frit«, siger Rune. Rune Herholdt vil instruere og øve gospelsange med konfirmanderne i Sognegården inden gudstjenesten, så der vil være rigtig gang i den allerede fra middagstid. Desuden deltager præsterne Peter Danielsen, Christina Philipstatt og undertegnede sammen med vores konfirmander. Konfirmanderne vil få nærmere besked i forbindelse med konfirmandundervisningen. Til selve gudstjenesten i Ørum kirke kl vil alle være velkomne. Jens Korsager 7

8 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 8 Åbent hus I Ørum Præstegård den 29. november fra kl Den nye præstebolig er færdig og vi er meget stolte af resultatet. Vi ønsker at vise boligen frem for alle interesserede og inviterer derfor til åbent hus. Repræsentanter fra de tre menighedsråd vil være til stede gennem dagen. Vi byder på en kop kaffe. På byggeudvalgets vegne Lene Gleerup 8

9 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 9 Sogneaften for Ørum, Ginnerup og Stenvad sogne Sogneaftenerne arrangeres af Ørum, Ginnerup og Stenvad menighedsråd. Alle sogneaftener holdes i Sognegården, Åbrovej 44, 8586 Ørum Djurs. Kirkebilen kører! Pris for kaffe med brød 40 kr. - Alle er velkomne! Tirsdag den 13. januar 2015 kl Mit liv med musik Foredrag og musik ved Janos Ferenczi, Vester Alling Janos Ferenczi bor i Den Gamle Præstegård i Øster Alling, og virker som organist ved Elsted Kirke i Nord-Århus. Han er uddannet som pianist og musikpædagog ved Det jyske Musikkonservatorium. Tog eksamen i orgelspil ved Vestervig Kirkemusikskole, og har igennem mange år virket som udøvende musiker og pædagog. I sit foredrag med temaet»mit liv med musik«fortæller Janos Ferenczi om, hvordan og hvorfor musikken blev hans professionelle valg. Undervejs bliver foredraget illustreret med musikalske indslag med foredragsholderen ved klaveret. Janos Ferenczi kom som 10-årig sammen med sin familie til Danmark fra Ungarn i 1957, og mødet med Danmark vil også få en plads i Janos s fortælling. Der bliver også plads til nogle fællessange under ledelse af Janos Ferenczi. Jens Korsager 9

10 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 10 Sogneaften for Ørum, Ginnerup og Stenvad sogne Sogneaftenerne arrangeres af Ørum, Ginnerup og Stenvad menighedsråd. Alle sogneaftener holdes i Sognegården, Åbrovej 44, 8586 Ørum Djurs. Kirkebilen kører! Pris for kaffe med brød 40 kr. - Alle er velkomne! Torsdag den 19. februar 2015 kl.19.30: Arbejdet i Reden Århus Foredrag ved lederen af Reden i Århus, Joan Hougaard. Joan Hougaard er uddannet socialpædagog og har været ansat som leder af Reden, Århus, siden Reden er et anonymt være- og rådgivningssted for kvinder, der har en svær livssituation på grund af misbrug og prostitution. Reden er vokset eksplosivt de seneste år. Fra at have været baseret på frivillig arbejdskraft, har Reden nu et fagligt kompetent tværfagligt team på adskillige fastansatte medarbejdere og har et stort korps af frivillige med - arbejdere tilknyttet. Formålet med institutionen er at yde støtte til den nævnte gruppe af kvinder, som således får mulighed for resocialisering og få et liv. Joans målsætning er at udøve næstekærlighed og bygge bro mellem de svage og stærke i vort samfund. Joan, som er en stærk personlighed, har bevist sit værd som et menneske, der fastholder sine meninger og fokuserer på sin målsætning i forbindelse med ledelsen af Reden. Joan er også aktiv som foredragsholder, hvor hun fortæller om sit arbejde i Reden og dens kvinder, hvilket vi får glæde af i Ørum den 19. februar. 10

11 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 11 Møder Få børnene med i koret! Det er sjovt at være med i et kirke - kor, men det ved mange børn ikke! Hvis I har børn eller børnebørn i for eksempel års alderen, bør I foreslå dem at være med i Ørums kirkekor. Det foregår hver onsdag kl i Sognegården under ledelse af vores kirkesanger Charlotte Neumann. Tilmelding sker på Voksenkor Koret øver hver torsdag kl i sognegården i Ørum. Korleder er organist Lena Nielsen. Interesserede kan ringe til eller bare dukke op. Sognegårdens Ældreklub December 2014 Tirsdag d. 2. december kl Banko Tirsdag d. 9. december kl Julefrokost Januar 2015 Tirsdag d. 6. januar kl Sang Tirsdag d. 20. januar kl Banko Tirsdag d. 27. januar kl Sang med underholdning Februar Tirsdag d. 10. februar kl Sang Tirsdag d. 17. februar kl Banko Tirsdag d. 24. februar kl Sang med underholdning Yderligere information Merete Birkballe, tlf Indre Mission Bibelkursus i Vivild Missionshus torsdag den 19. februar kl og taler: Professor, dr. theol Peter Legarth Aftensmad i missionhuset. Yderligere information Else Marie Johnsen telefon

12 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 12 Baby salmesang Onsdage kl i Stenvad kirke. (for nyfødte til ca. 18 mdr.) Babysalmesang er en stor succes landet rundt og er heldigvis også blevet det i Stenvad kirke. Det er en stund uden (alt for meget) snak, men derimod med fuldt fokus på børnene. Vi synger for, og med børnene, mens vi laver fagter og nusser om dem. Vi siger også remser og danser med dem. Det stimu lerer børnenes sanser og balance og deres umiddel bare glæde ved musik, ud over at det naturligvis også skaber en endnu større tryghed til forælderen. Alt sker i børnenes tempo, og de elsker det, og gen - kendelsens glæde ses tydeligt og forstærkes fra gang til gang. Det er gratis at være med, og man kan tilmelde sig på tlf eller mail: Charlotte Neumann Konfirmationerne i Ørum, Ginnerup og Stenvad 2015 og 2016 Konfirmationerne i 2015 bliver i Ørum kirke søndag d. 26. april, i Stenvad kirke Store Bededag d. 1. maj og endelig i Ginnerup kirke søndag d. 3. maj. Konfirmationerne i 2016 er fastlagt til i Ørum kirke søndag d. 17. april. I Stenvad bliver det Store Bededag fredag d. 22. april og i Ginnerup søndag d. 24. april. Alle konfirmationer er kl Jens Korsager Døbte i vore kirker fra 10. august til 1. november 2014: Ørum Kirke Jeppe Pej Vilsgaard Ginnerup kirke ingen Stenvad kirke ingen 12

13 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 13 Nyt fra menighedsrådene Menighedsrådsmøder 2015 Fællesmøder i Sognegården kl : Regnskabsmøde onsdag den 18. marts. Budgetmøde tirsdag den 19. maj. Budgetmøde tirsdag den 6. oktober Møder for Ørum menighedsråd i Sognegården: Ikke planlagt ved redaktionens afslutning. Møder for Stenvad menighedsråd i graverbygningen ved Stenvad: Ikke planlagt ved redaktionens afslutning. Møder for Ginnerup menighedsråd: Ikke planlagt ved redaktionens afslutning. Ginnerup kirke søndag d. 18. jan. kl Denne dag, er sidste dag vores graver Finn Sørensen, medvirker under gudstjenesten. Kom og vær med til at sige farvel til ham. Vi drikker kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten. Menighedsrådet Hjemmeside for vores sogne Hjemmesiden for vores pastorat har efterhånden været tilgængelig i en længere periode. Hvis I ikke allerede har været inde på siden og finde oplysninger, kan det varmt anbefales. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret, så der kan findes sidste nyt om det der sker i kirkerne/ pastoratet. Allerede på forsiden får I et overblik over kirketiderne. På forsiden finder I desuden faneblade, der henviser til forskellige oplysninger f.eks. præstens side, konfirmander - /minikonfirmander, kirkeblade, aktiviteter og meget mere. I kan finde hjemmesiden på: Alle tre adresser fører hen til den samme hjemmeside. God fornøjelse! Hjemmesideudvalget 13

14 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 14 Hvor henvender man sig? Ved dåb og vielse sker henvendelse direkte til præsten ved den kirke, hvor handlingen ønskes foretaget. Bisættelse eller begravelse. Dato aftales med præsten ved kirken, handlingen ønskes foretaget. Dødsfald anmeldes digitalt på senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Bedemanden kan evt. være behjælpelig med anmeldelsen. Omsorgs- og ansvarserklæring, navneændring, navngivning foretages på Er der brug for en attest rettes henvendelse til: præstesekretær Anna Nielsen, Nørregade 12, 1. tv., 8500 Grenaa. Tlf.nr eller mail: Sognepræst Jens Korsager Tlf mobil: Træffes ikke mandag Post til sognepræsten sendes til: Sognepræsten Åbrovej 44, 8586 Ørum Djurs Ørum menighedsråd Menighedsrådsformand: Else Marie Johnsen Huldremosevej 28, Ramten, 8586 Ørum Djurs Tlf Næstformand: Sinne-Marie Kroer Kratbakken 9, 8586 Ørum Djurs Tlf Kirkeværge: Freddy Andersen Åbrovej 58, 8586 Ørum Djurs. Tlf Kontaktperson: Erna Møller Laursen Overbrovej 10, 8586 Ørum Djurs Tlf Hanne Pedersen Stenvadvej 12, 8586 Ørum Djurs Tlf Kasserer: Grethe Svensson Huldremosevej 12, Ramten, 8586 Ørum Djurs, tlf , Medarbejderrepræsentant: Annelise Friis Rasmussen Glæsborg Kærvej 2A, 8585 Glæsborg mobil: Ginnerup Menighedsråd Menighedsrådsformand Lene Balle Gleerup, Mastrupvej 10, Skærvad, 8500 Grenå Tlf Næstformand og kirkeværge Arne Sørensen, Gammelvej 7, Fannerup, 8560 Kolind Tlf

15 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 15 Sekretær: Britta Birch Glæsborg Bygade 98, 8585 Glæsborg Tlf Kasserer: Birgit Kahr, Kanalvej 80, Fannerup, 8560 Kolind Tlf Kontaktperson: Leo Sørensen Slettenvej 13, Fannerup, 8560 Kolind Tlf Stenvad Menighedsråd Menighedsrådsformand og sekretær: Sven Skovmand, Stendyssevej 56, Stenvad, 8586 Ørum Djurs. Tlf Kirkeværge: Eva Bonde Larsen, Stendyssevej 54, Stenvad, 8586 Ørum Djurs Tlf IT-ansvarlig: Ulla Skovsen, Skippershovedvej 4, Stenvad, 8586 Ørum Djurs Tlf Kasserer: Niels Mahler Jensen, Stendyssevej 5, Stenvad, 8586 Ørum Djurs Tlf Kontaktperson: Henrik Laursen Ulstrupgårds Allé 1, Stenvad, 8586 Ørum Djurs Tlf Fælles regnskabsfører: Anette Gundersen Nørregade 12, 1 tv 8500 Grenaa Organist Ørum, Ginnerup og Stenvad Organist Lena Nielsen Gammel Stationsvej 26 C, Hyllested, 8400 Ebeltoft. Tlf Mail: Kirkesanger Ørum, Ginnerup og Stenvad: Charlotte Toft Neumann Auningvej 58, Vrangbæk, 8963 Auning Tlf Gravere Ørum: Annelise Friis Rasmussen Glæsborg Kærvej 2A, 8585 Glæsborg mobil: Ginnerup: Finn Sørensen Slettenvej 19, Fannerup, 8586 Ørum Djurs, Tlf eller Stenvad: Grethe Hansen, Hovlinen 9, Stenvad, 8586 Ørum Djurs, Tlf mobil:

16 sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/ Side 16 GUDSTJENESTER Ørum Ginnerup Stenvad December 7. 2.s.i advent kl kl ingen Famliegudstj. De ni læsninger Tirsdag d. 9. december kl i Ørum kirke. Jul for børnehave, dagpleje og legestue s.i advent ingen ingen kl Fam.gudstj.Kor s.i adent kl ingen ingen 24. Juleaften kl kl kl Juledag ingen ingen kl juledag kl ingen ingen 28. Julesøndag ingen kl.9.00 MP ingen Januar Nytårsdag ingen ingen kl Helligtrekonger kl ingen. ingen s.e.h.3 k. kl.9.00 ingen kl S.e.h.3 k. kl Gospel kl Kor ingen s.e.h.3 k kl.14.00afskedsgudstj.ingen ingen Februar 1. Septuagesima ingen ingen kl Sexagesima ingen kl EVA. Kor ingen 15. Fastelavn kl PD ingen ingen s.i fasten ingen ingen kl NN. Kor Marts 1. 2.s.i fasten Ingen kl NN ingen Forklaringer til gudstjenestelisten: Kor: Kirkekoret medvirker MP: Michael Pilgaard, Fjellerup. EVA: Eva V.Andersen, Gjerrild. PD: Peter Danielsen, Rimsø. NN: ukendt præst. Hvor intet er angivet, er gudstjenesten ved Jens Korsager. Kirkebilen: Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester i pastoratet, dvs. uanset om du bor i Ørum, Ginnerup eller Stenvad, har du nu mulighed for at benytte kirkebilen til gudstjeneste i en af de tre kirker. Endvidere kan kirkebilen benyttes til sogneaftner og andre møder i Sogne - gården, arrangeret af menighedsrådene. Kirkebilen er et tilbud, som er gratis for brugerne, og som især er beregnet for sognenes ældre og handicappede. Vi håber at mange vil benytte sig af dette tilbud. Kontakt Nørager taxi tlf og aftal tidspunkt. Oplys ved bestilling, om man er kørestolsbruger. Stof til Sognenyt for marts, april og maj 2015 bedes sendt til præstekontoret, Åbrovej 44, 8586 Ørum Djurs, senest den 20. januar Udsendt af Ørum, Ginnerup og Stenvad menighedsråd. Redigeret af sognepræst Jens Korsager. Tryk: Notat Grafisk, Allingaabro

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE

Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE DECEMBER 2011 JANUAR FEBRUAR 2012 Foto: Ole Pedersen Juletræet med sin pynt Julen begynder tidligere og tidligere i butikkerne. Allerede i begyndelsen af oktober er

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD 1/6 30/8 2009 Glesborg Fjellerup Sommerglæder Sommeren er over os. Hele tre måneder har vi at se frem til, og vi, der er så heldige at bo nær skov, strand og vand har masser af muligheder for

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER DEC., JAN., FEB 2014 56. årgang KIRKEBLAD: LÆS OM SPÆNDENDE AKTIVITETER I KIRKERNE Foto: Rune Lundø Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger GUD I MENNESKEHÆNDER

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg.

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Side 1 Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Redsted - Hvidbjerg - Agerø Karby - Tæbring - Rakkeby Side 2 Hvilken side står det på? Adresseliste 11 Alle kirker synger 3 Babysalmesang

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne Nr. 4 September - Oktober - November 2015 21. årgang Haurum Sall Granslev Houlbjerg Konfirmationsdatoer Velkommen til de nye konfirmander Se velkomstfolder

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Nr. 4 Oktober - November - December 2013 årgang 64

Nr. 4 Oktober - November - December 2013 årgang 64 KIRKEBLADET for Vester Hornum - Hyllebjerg - Flejsborg sogne Vester Hornum kirke Hyllebjerg kirke Flejsborg kirke 1 Nr. 4 Oktober - November - December 2013 årgang 64 ADRESSER: Sognepræst: Else Juul, Præstegårdsvej

Læs mere

k i r k e b l a d e t

k i r k e b l a d e t Kirkebladet 15. november 2010-15. februar 2011 - Lys i mørke - Mørket greb det ikke S ø n d e r m a r k s k i r k e n vejviser Sognepræster Børn og unge Søndermarkskirkens kirkekontor Sognepræst Anne Birgitte

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Kirkenyt januar og februar 2015

Kirkenyt januar og februar 2015 Kirkenyt januar og februar 2015 Nytårskoncert med Nordic Singers Velkommen til Nytårskoncert i Strandmarkskirken onsdag den 7. januar kl. 19.30. Billetter til koncerten kan købes på kirkens kontor. Fredag

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 59. årgang Efterår - atter dækkes skovbunden af det farverige løvfald. Foto: Bent Thøgersen Da min mormor døde var der to ting jeg gerne ville arve. Eller det vil sige,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste. Alle Helgen eller Halloween De små synger. November 2013

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste. Alle Helgen eller Halloween De små synger. November 2013 November 2013 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Alle Helgen eller Halloween De små synger Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej 12,

Læs mere

Fællesskabet er kirkens sande byggesten

Fællesskabet er kirkens sande byggesten Fællesskabet er kirkens sande byggesten Nr. 7 / August 2015 Vejviser Sognepræster Marianne Sørensen Mejrup Kirkevej 2 7500 Holstebro. Tlf. 40 46 35 13 marn@km.dk Marie Overlade Larsen Rydevej 7 7830 Vinderup

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 4 Årgang 2 September-december 2014 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: SN Om alle døre lukkes, hvor du vil spørge vej, om alle lys end slukkes, så tab dog modet ej! Kun ti og tål og bi!

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 33. årgang Nr. 4 December 2013 Forsidebilledet Motivet er denne gang hentet fra kirkens prædikestol Det forestiller evangelisten Lukas, og han er at finde

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Kirken december 2024_Kirken oktober.qxd 11/20/2014 12:33 Side 1 KIRKEBLADET. TuLsTRup HvILsTED og

Kirken december 2024_Kirken oktober.qxd 11/20/2014 12:33 Side 1 KIRKEBLADET. TuLsTRup HvILsTED og Kirken december 2024_Kirken oktober.qxd 11/20/2014 12:33 Side 1 KIRKEBLADET for AsTRup TuLsTRup HvILsTED og TIsET sogne DECEMBER 2014 Kirken december 2024_Kirken oktober.qxd 11/20/2014 12:33 Side 2 ASTRUP,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

KIRKEBLAD. Hove - Hygum - Tørring. 66. årgang. Oktober 2013 - Januar 2014

KIRKEBLAD. Hove - Hygum - Tørring. 66. årgang. Oktober 2013 - Januar 2014 66. årgang 5 KIRKEBLAD Hove - Hygum - Tørring Oktober 2013 - Januar 2014 DDS 449 Vor Herre tar de små i favn, dem skal I ikke hindre! Det er jo Jesu blik, vi ser i barneøjne tindre! For i Guds hånd og

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Hostrup & Højst. September - Oktober - November

Hostrup & Højst. September - Oktober - November Kirkebladet Hostrup & Højst September - Oktober - November 2015 1 Teologisk guldkorn»sankt Patricks brynje«er en gammel keltisk bøn fra omkring år 400, som tilskrives Sankt Patrick, som kaldes Irlands

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Fraværende: Margit Mühlbach og Jørn Skøtt Andersen Aftenen indledtes med en salme 1. 5 min. Bjarne indledte aftenen

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Agerskov & Branderup. December Januar Februar

Agerskov & Branderup. December Januar Februar KirkeBladet 1 Indhold Glade jul, stressede jul... 2 Ny organist... 3 Afrensning af gammel sten. 4 Høstgudstjeneste... 6 Gudstjenester... 8 2015 December Januar Februar Agerskov & Branderup 1 Kirkelig vejviser

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere