Ansgarsbladet. Gudsbilledet Prædiken 3. sø. efter påske

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansgarsbladet. Gudsbilledet Prædiken 3. sø. efter påske"

Transkript

1 Ansgarsbladet 30. årgang Nr. 3 Juni 2012 Udgivet af Morsø Frimenighed Gudsbilledet Prædiken 3. sø. efter påske 1. Jeg er opdraget i troen på en småborgerlig Gud, en skikkelig lille fyr i det himmelske, som forlangte, at man skulle overholde de borgerlige moralbegreber. En lille på bunden velvillig sagsbehandler, der udlovede små flidspræmier til alle, der levede et tækkeligt liv. Sådan beskrev teologiprofessor Johannes Sløk sin barndoms gudsbillede. Gud var havde han lært den rette tro, den rette lære og den rette moral. Når Sløk som voksen fortæller om dette gudsbillede, er det ikke kun, fordi han rødmer lidt over det. Det er også, fordi han ved, at mange andre mennesker har et billede af Gud, som de på et tidspunkt i deres liv kommer til at tage op til revision. Det sker også for Moses i det stykke, vi læste fra gamle testamente. Selvom Moses havde hørt om Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, havde han ikke direkte, personlige erfaringer med Ham; men stillet overfor den brændende tornebusk må han tage stilling: Enten gå ind i underet og drage tilbage til Ægypten og udfri folket eller fortsætte som fårehyrde. Han står overfor en afgørelse, der kræver ham. Han skjuler sit ansigt i hænderne, fordi han forfærdes over Guds nærvær. 2. Guds nærvær kan være forfærdende. Det forandrer et menneske. Tilværelsen bliver vedkommende på en ny måde. Livet er pludselig ikke længere bare en række tilsyneladende tilfældige begivenheder. Tingene har betydning og tilværelsen trænger sig på. Det, man gør og vælger, får konsekvenser både for een selv og andre. Sløk kom også til at stå overfor en brændende tornebusk. Han fortæller i en af sine bøger om en skelsættende oplevelse han havde i 1929: Hans far døde, ikke uventet, efter sygdom og operationer. Selvfølgelig sørgede familien; men den 11 årige Sløk oplevede samtidigt i sit indre en helt anden reaktion, der kom bag på ham: Nede under al sorg og fortvivlelse rejste der sig en vældig følelse af opstemthed, en slags vild fryd. Han følte det upassende, og skjulte den for familien; men den satte ham i lang tid i en slags euforisk stemning. Han oplevede en befriende glæde over, at det liv, han indtil da havde anset for kedeligt og uvedkommende, nu havde rørt på sig, barskt, virkeligt, uigenkaldeligt. Hidtil havde drengen oplevet Gud og det religiøse som en slags påklistret pynt, der ingen betydning havde; men nu var der endelig sket noget, der afslørede livet som det var. Faderens død var ikke en hændelse, der ku trækkes tilbage. Livet havde vist sig i sin brutale skikkelse. Han var for første gang stødt på Skæbnen. For den 11 årige dreng var det en direkte oplevelse af Gud, den rigtige, autentiske Gud. Det var ikke den moralske papfigur, han hidtil havde kendt. Det var Gud med stort G. Han oplevede som også Moses havde gjort at livet trængte sig på. 3. For Moses var det anonyme liv blandt fårene slut. For Sløk kom det til at betyde et langt

2 liv med teologi. De kom begge til at se livet og verden, som den egentlig er. Det kræver mod at turde se tingene, som de er, når nu folk omkring én siger det modsatte. Moses ku ha holdt sig til det, han havde lært i Ægypten: Vi er nødt til at undertrykke og dræbe hebræerne, ellers bliver de for mange og tager magten over os ægyptere. Sløk ku ha bøjet sig under familien pietistiske livssyn; men han vovede at være sine tanker og følelser bekendt. Han vovede at være ved sig selv, som han var. Det kræver stort mod at stå ved sig selv, når det går på tværs af normerne. Religiøse klubber er gerne uniformerede. Da jeg gik til præst, spurgte vi pastoren, hvem Gud var. Vi vidste det ikke, og ville gerne ha besked; men præsten vovede ikke at gå ind i en nærværende samtale med os. Han holdt fast i det sikre, konventionelle svar: Gud er. Det havde han læst i biblen, bl.a. i stykket ved tornebusken, hvor Moses spørger: Hvem skal jeg sige til folket, der har sendt mig? Gud siger: Du skal sige Jeg er har sendt mig. Jeg er den, jeg er. Derfor blev svaret på spørgsmålet: Hvem er Gud? til: Gud er. Det var nonsens for os drenge, og vi mistede interessen og havde det vel lidt som den unge Sløk. Vi havde søgt i dybden ud fra de begreber, vi bar med os, men fik et uniformeret svar. Det er det, Jesus gør op med, da han siger: I min faders hus er der mange boliger. Det, han siger, er, at den rigtige, levende Gud taler til os der, hvor vi er. Det betyder, at vi ikke skal trække en pænheds-fernis ned over os selv, som Sløk blev opdraget til, eller nøjes med at tænke med halvdelen af hjernen. Evangeliet tiltaler os, som vi er, og hvor vi er. Er vi mindre pæne, taler evangeliet til os i det mindre pæne. 4. Sløk blev ramt af livets alvor. Han tørstede efter virkelighed. Han kunne ikke tage sin families gudsforhold alvorligt. Det forekom ham at være påklistret, overfladisk. Gud lignede en papfigur, siger han. Han længtes efter af rive masken af og se den virkelige Gud. Derfor fik han dette kriblende adrenalinsus, da hans far døde. Historien fortæller, at forbudte følelser og tanker kan føre til Gud. Overfor den virkelige Gud er de forbudte følelser toldfri. Men der er et ele- 2 ment, jeg savner i Sløks historie: Den virkelige Guds ansigt, som Moses ikke turde se, er ikke et frygteligt skæbne-fjæs. Evangeliet viser os Guds ansigt i Jesus Kristus. Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham. Sådan siger Jesus, og det betyder, når vi nu kender Jesus, at vi dermed også kender Skaberens væsen. Jesus kalder skaberen fader, og det ord forstår vi nok betydningen af. En fader er een, der tager sig kærligt af sit afkom. Sådan vil Jesus ha, at vi skal se Gud. Hvis Gud var forblevet den fjerne ukendte jeg er, som Moses møder, var menneskeskabning fortsat henvist til at iklæde sig moralens og etikken uniform, for at nå ham. Men da Gud iklæder sig vores skikkelse, menneske-skikkelsen, og fødes som Jesus af Nazareth, er det for at nå os, der, hvor vi er, i denne verden på denne verdens præmisser. Jeg er vejen, sandheden og livet betyder: Han er vejen. Guds vej. Vejen hedder Jesus Kristus:. 5. Når vi tvivler, - og det gør vi jo nok nogle gange ligesom vi hører her i stykket at Thomas gør, - tager han os i hånden: Thomas sagde til ham:»herre, vi ved ikke, hvor du går hen, hvordan kan vi så kende vejen?«thomas ved hverken ud eller ind. Hvordan skal han opføre sig for at gøre det rigtige. Er han god nok. Kan han ikke gøre mere; men nej, det betyder intet, hvad Thomas vil, for det handler om, hvad Gud vil.»jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig, siger Jesus. Vi bliver fundet i vores mørke krog. Nogle skal findes på den ene måde, andre på den anden måde; men i Guds hus er der mange boliger, for vi mennesker er forskellige, men vi er alle skabt af samme Gud, og Han glemmer ingen, om vi så er nok så specielle. Vi er altså frisat i vores menneskelighed ved Jesus Kristus. Vi tør se verden og livet, som det er. Hvordan vi opdager, at vi er set og fundet, at vi har en plads i Faders Hus, er der ikke kun een opskrift på; kun det, at Jesus idag med sine ord støtter os i at turde være os selv bekendt med alt, hvad vi bær med os, om end det går på tværs af borgerlig moral og norm. Derfor kommer ingen til Faderen uden ved Ham. Af Peter Haandsbæk Jensen

3 Det sker i frimenigheden Sommermøde Søndag den 1. juli Gudstjeneste kl. 14 Kaffe og foredrag i præstegården kl. 15 Danmark og danskerne set med russiske øjne. Hvad er de væsentligste forskelle på hhv. russisk og dansk kultur og levevis? Psykolog, Galina Thøgersen, Hennebjerg v. Nr. Nebel, der har russisk baggrund, vil på underholdende måde berette om, hvordan hun har oplevet danskernes levevis, om de mange forunderlige regler på f. eks det kulinariske område, om forskellene og lighederne i dagligdagen i øvrigt og ikke mindst om, hvor tæt den russiske humor ligger op ad den danske. Galinas mand, fhv. friskoleleder Erling Thøgersen, der stammer fra Bjergby-egnen, vil til slut fortælle om hans indtryk fra forskellige rejser til det store land mod øst. Galina Thøgersen er ansat hos Region Syd hos Børne- og Ungepsykiatrisk Afd., Esbjerg, og har desuden egen privat klinik i Varde. Kom til Danmark i Erling Thøgersen er forhenværende friskoleleder i Blåbjerg og Klim. Er nu pensionist. Sommerudflugt Søndag den 2. september. Afgang fra kirkens parkeringsplads kl. 9. Turen går i år til Himmerland. Vi skal besøge Vitskøl Kloster og se ruinerne efter den gamle klosterkirke og den smukke klosterhave. Vitskøl kloster spiller en central rolle i flere af både Thit og Johannes V Jensens historiske romaner. Ligesom at det både som kloster og herregård har præget Limfjordsegnen. Tæt ved Vitskøl kloster ligger Ertebølle hvor en af de tidligste bosætninger i Danmark har ligget. På Års museum er Gundestrup karret udstillet. Karrets oprindelse er til stadighed til diskussion. Nogle mener motiverne er keltiske og dermed kommer det fra Gallien, men andre mener at det kan stamme fra Rumænien eller Bulgarien og er bragt hertil af kimbrerne. Under alle omstændigheder vidner det 9 kg. tunge sølvkar om at der har været handel mellem Himmerland og det sydlige Europa før Kristi fødsel. Vi skal også se det nye Johannes V Jensen museum i Farsø. Pris. 300 kr. der dækker bus, entreer, og aftensmad. Undervejs spiser vi vores medbragte madpakker. 3

4 Thy Kammermusikfestival i Ansgarkirken Lørdag den 18. august kl Igen i år gæster Thy Kammermusikfestival / Thy Masterclass Ansgarskirken. Der vil blive opkrævet entre. Programmet er som følger: François Devienne ( ) Kvartet i C-dur op. 73 nr. 1 (1798) for fagot, violin, bratsch og cello Alfred Schnittke ( ) Hymn II (1974) for cello og kontrabas Franz Schubert ( ) Oktet i F-dur D 803 (1824) for klarinet, fagot, horn, 2 violiner, bratsch, cello og kontrabas 4

5 Musik i Frimenigheden Sang i Ansgarskirken, tre torsdage i september, kl Torsdag d. 6. september kl Torsdag d. 13. september kl Torsdag d. 20. september kl Alle sangglade inviteres til at være med, når vi forbereder os til sangaftenen d. 27. september. I løbet af de tre øve gange vil vi lære en håndfuld nye sange. Disse sange skal så synges d. 27. september med de øvede sangere som "lokomotiv" i fællessangen. Er du glad for at synge, kom og vær med til at løfte en god sangaften. "Sangen har lysning, og derfor den gyder over dit arbejd forklarelsens skin; Sangen har varme, og derfor den bryder stivhed og frost, så det tør i dit sind." (Bjørnstjerne Bjørnson) Conny Cold Laursen. organist Jeg håber, at rigtig mange har lyst til at være med. Sangaften i Præstegårdens Konfirmandstue Torsdag d. 27. september kl "Når vi synger sammen, kan vi både høre og mærke, hvad det betyder at have et fællesskab. At have en fælles kultur, hvor sangens tekst og melodi udgør det fælles indhold. At have en fælles oplevelse, hvor man ubesværet synger med." (citat Bertel Haarder) Velkommen til en aften med sangen som fælles indhold og oplevelse. Vi vil synge salmer og sange, nye og gamle, fra Højskolesangbogen. Jeg vil være klar med en række forslag, men der vil også være plads til ønsker. Midtvejs vil der være en pause, hvor der kan købes ost og rødvin, pris 40 kr. Fællessang gør glad, lad os synge så det kan høres! Har du en sang på hjerte, kontakt mig på tlf , eller mail karby.dk Conny Cold Laursen. organist 5

6 Årets gang Der har som sædvanlig været en lang række aktiviteter i Morsø Frimenighed i årets løb. Årets foredragsrække har her i vinter budt på følgende før jul: Thomas Jefferson og drømmen om Amerika v. Mette Marslund, journalist, cand. mag. Fanden er løs v. Lars Hamann, cand. mag. Luther en provokation til nutiden v. Knud Nyboe Rasmussen, sognepræst i Skive Og efter jul var det: Folk og nation v. Peter Haandsbæk, Dagmar Borg og Hanne Dahl Religion og demokrati v. lektor, dr. theol. Troels Nørager, Teologi, Aarhus Universitet Der sad en fisker så tankefuld v. Lars Ebbensgaard, rektor Lemvig Gymnasium Årets Helligtrekongersmøde var som sædvanlig arrangeret i samarbejde med Morslands Danske Samfund og Galtrup musik- og idrætsefterskole. Det var med sognepræst på Thurø Thomas Østergaard Aallmann. Først holdt han gudstjeneste i Ansgarskirken. Herefter holdt han foredrag på Galtrup Efterskole, hvor også eleverne deltog i mødet. Filmklubben bød på Kilden i Provence, Babettes gæstebud og Englegård Næste sommer. De musikalske arrangementer var: Forårskoncert med Gigantkoret Thy Masterclass som foregik i kirken, og som de selv arrangerede Sensommerkoncert med musicalsangeren Søren Bech Madsen, hvor vi også holdt reception for Karen Vestergaard i anledning af hendes 25 års jubilæum Julekoncert med NORDVESTJYSK PIGEKOR Desuden har vi sunget julen ind med Øster Jølby Friskoles kor og påsken med Bjergby Friskoles kor. Endelig kan nævnes, at Motetkoret har medvirket ved gudstjenester nogle gange i årets løb. 6 Et nyt og spændende initiativ er Børnehjørnet, der første gang blev sat i værk i januar. Her blev børn i alderen 7-11 år inviteret til et arrangement i forbindelse med Helligtrekonger. Årets sommerudflugt gik til Sydøstvendsyssel. Der har således været et bredt og varieret udbud af gode og velbesøgte arrangementer i årets løb. På personalesiden er der sket en del ændringer. På sidste årsmøde blev det besluttet at ansætte en hjælpepræst. Derfor blev Peter Haandsbæk Jensen ansat pr. første august i, hvad der svarer til en kvart stilling. Han holder gudstjeneste ca. 1 gang pr. måned og afløser i Hanne Dahls ferie. Karen Vestergaard opsagde sin stilling som organist. Det betød, vi havde en periode uden organist fra december til og med marts. I den periode var flere afløsere inde. Især Dagmar Borg gjorde et flot arbejde for at få det hele til at gå op. Som ny organist ansatte vi pr. 1. april Conny Cold Laursen i en stillingskvotient svarende til 14 timer pr. uge. Det er en udvidelse i forhold til tidligere. Dels er vi nødt til at give tidssvarende forhold, hvis vi ønsker at få en god organist. Dels ønsker vi at videreudvikle musikkens plads i Morsø Frimenighed. Vi skal også arbejde på at inddrage de yngre generationer mere i kirkelivet. Det er vores opfattelse, at det tilbud, vi giver folk over 50 i dag, er rigtig godt, og at det som sagt især er for yngre og børn, vi kan blive bedre. Vi er sikre på, vi med Conny Cold Laursen har fået en dygtig organist, der kan være med til det. Af kirkesangere har Erik Kokholm været ansat, men er fratrådt igen. I stedet er Karen Berg nu en del af kirkesangerkorpset. I en periode i efteråret havde vi god hjælp af en person i jobtræning, der bl.a. hjalp med granlægning. Vores kasserer Elin Krarup har meddelt, at hun ønsker at holde som kasserer, og det samme gælder så også Svend Krarup som forretningsfører, men de vil begge godt fortsætte til nytår, hvor vi regner med, at Mogens Foldager vil overtage. Jf. 16 i vedtæg-

7 terne kan vi godt vælge en kasserer uden for menighedsrådet. Tak til de medarbejdere, der forlod os i årets løb og velkommen til de nye. Vi har kun foretaget mindre vedligeholdelser i år. Vinduerne i kirken er blevet malet. Der er kommet ny lampe over kirkedøren. Der er indkøbt og opsat rebstige, så organisten kan undfly i tilfælde af brand. Vi har indkøbt et reservelager af pærer til lamperne i kirken, da glødepærer jo ellers bliver udfaset i løbet af det kommende år. Og så har der fortsat været arbejdet med at få en god lyd i kirken. Der er vi med Jens Riis store indsats ved at være i mål. Nu mangler vi kun, at få lyden igennem til Ansgarshjemmet hver gang, når der er gudstjeneste. Det kniber desværre en gang imellem nok fordi der er rigtig mange steder undervejs, man kan komme til at slukke eller skrue ned for lyden. Talerstolen på terrassen ved præstegården var så forfalden, at den er blevet taget ned. Vi har besluttet at få lavet en rampe op til indgangen til konfirmandstuen, så der bliver bedre forhold for kørestolsbrugere, og den bliver forhåbentlig etableret inden alt for længe. Af lidt større investeringer kan nævnes, at vi har indkøbt en ny løvsuger til kr. del af de medlemmer, der har indgået kontrakt, og vi har derfor i år måttet opkrævet disse på baggrund af tallene året forinden. I år forventer vi at få alle oplysninger. Fra i år er det ikke længere nødvendigt at indgå kontrakt for at få fradrag for medlemsbidraget. Nu skal man blot skrive under på, at vi må få indkomstoplysningerne fra Skat. Hidtil har vi haft den praksis, at kun medlemmer med kontrakt har fået opkrævningen fordelt med to gange årligt. Fremover vil alle, vi har skatteoplysninger på, få opkrævningen fordelt over to gange. Tidligere var kirken åben alle dage i dagtimerne, da der jo kunne åbnes og låses i forbindelse med den manuelle ringning morgen og aften. Fremover vil der være åbent til kirken på alle hverdage og lørdage fra kl. 8-16, mens der på søn- og helligdage kun vil være åbent i kirketiden. Til slut vil jeg takke præsterne og alle de mange dygtige medarbejdere og frivillige i Morsø Frimenighed. Det er rart at kunne konstatere, at Morsø Frimenighed er meget velfungerende, og det skyldes jo netop de mange dygtige folk. Henning K. Poulsen Der var problemer med at få Skat i Thisted til at udlevere indkomstoplysninger på en Indskrivning af konfirmander Torsdag den 21. juni Jeg vil gerne se de kommende konfirmander med forældre til indskrivning i konfirmandstuen mellem kl Medbring kopi af dåbsattest. Hanne Dahl 7

8 Afsender: Morsø Frimenighed Annettesvej Erslev Menighedsrådet: Henning K. Poulsen, formand Jens Riis, næstformand Elin H. Krarup, kasserer Kirsten Seltorp, kirkeværge Gunnar J. Bæk, Hanne Nørgaard, Maybritt Aachmann, Birthe Heide Sørensen, Kirsten Dal, Præst: Hjælpepræst Kasserer/ forretningsfører: Organist: Kirkesangere: Graver/ kirketjener: Ansgarshjemmet: Rebslagervej 1, Solbjerg, 7950 Erslev Østerhaven 29, Bjergby, 7950 Erslev Annettesvej 4, Solbjerg, 7950 Erslev Engen 7, Øster Jølby, 7950 Erslev Engen 11, Øster Jølby, 7950 Erslev Næssundvej 342, Hvidbjerg, 7960 Karby Kr. Koldsvej 11, Øster Jølby, 7950 Erslev Burhøjvej 10, Bjergby, 7950 Erslev Strandvænget 30, Jørsby, 7900 Nykøbing Mors Hanne Dahl, Præstbrovej 347, Ø. Jølby, 7950 Erslev Peter Haandsbæk Jensen, Grønlandsvej 2, 7700 Thisted, Elin og Svend Krarup, Annettesvej 4, 7950 Erslev Conny Cold Laursen, Langkæret 10, 7970 Redsted Vibeke Blaabjerg, Præstbrovej 236, 7950 Erslev Hans Jørgen Jakobsen, Skolebakken 64, Sundby, 7950 Erslev Brian A. Hedegaard, Præstbrovej 176, 7950 Erslev. Conni Poulsen, Brobækvej 25, Sdr. Solbjerg, 7950 Erslev Ansgarparken, Ø. Jølby, 7950 Erslev Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Gudstjenestetider Lørdag 2. juni Søndag 3. juni Søndag 10. juni Søndag 17. juni Søndag 24. juni Søndag 1. juli Søndag 8. juli Søndag 15. juli Søndag 22. juli Søndag 29. juli Søndag 5. august Søndag 12.august Søndag 19. august Søndag 26. august Søndag 1. september TEKST OG REDAKTION: hanne dahl 8 kl Børnegudstjeneste Hanne Dahl kl. 10 Hanne Dahl Ingen p.g.a. årsmøde i Ågård kl. 10 Peter Haandsbæk kl Hanne Dahl kl. 14 Sommermøde Hanne Dahl kl.10 Peter Haandsbæk Ingen p.g.a af ferie kl.10 Peter Haandsbæk kl Hanne Dahl kl.10 Hanne Dahl kl. 10 Erik Overgaard kl.10 Hanne Dahl kl Peter Haandsbæk Ingen p.g.a. sommerudflugt Hanne Dahl holder ferie fra den juli Kirkebil bestilles på tlf Kundenr.: skal oplyses.

Ansgarsbladet. Lyslevende. 26. årgang Nr. 2 Marts 2008 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk

Ansgarsbladet. Lyslevende. 26. årgang Nr. 2 Marts 2008 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Ansgarsbladet 26. årgang Nr. 2 Marts 2008 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Lyslevende Skærtorsdag efter Mattæusevangeliet Måltidet har stor betydning i evangelierne. Da Jesus har modstået

Læs mere

Ansgarsbladet. Høduft. Lukas 10, 38-42. 25. årgang Nr. 4 September 2007 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk

Ansgarsbladet. Høduft. Lukas 10, 38-42. 25. årgang Nr. 4 September 2007 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Ansgarsbladet 25. årgang Nr. 4 September 2007 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Høduft Lukas 10, 38-42 Pludselig opfyldtes luften af en duft, som vi straks alle genkendte. Det var lugten

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg.

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LERBJERG September Oktober November 2014 Nr. 3 34. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side 2 Set

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 2 april 2014 21. årgang Goetsch:»Still life of Daffodils« At se og forstå Prædiken til Fastelavns søndag 2014. Lukas 18,31-43. Af Morten Kvist Samtidig med at

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1 SogneNYT Godt nytår Vi skal hen sidst i januar, så begynder man at ku mærke det. Sådan siger min 90-årige svigermor., som tager sig en lille

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

NR. 3 juni 2004 til august 2004 udgivet af Tølløse Baptistmenighed. Asterix-lejr

NR. 3 juni 2004 til august 2004 udgivet af Tølløse Baptistmenighed. Asterix-lejr NR. 3 juni 2004 til august 2004 udgivet af Tølløse Baptistmenighed INDHOLD s. 2... Indblik: Religionsfrihed? s. 3-4... Udblik: Besøg fra Priekule/gospel s. 5... Profilen: Tølløsedreng/DUF-formand s. 6...

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 LÆSØ KIRKENYT Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 Marts - April - Maj - Juni 2015 Kontakt www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker Alt personale træffes efter aftale. For

Læs mere

Gislev & Ellested Sogne

Gislev & Ellested Sogne September - Oktober - November Gislev & Ellested Sogne Årgang 64 Nr. 4-2014 2 Barnetro En lille pige skrev engang på et stykke papir: Gud hvis du findes, så tag dette papir. Papiret lod hun så ligge på

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

MunkebjergBladet. Velkommen til ny sognepræst Jonas Bjertrup Hennild. Læs inde i bladet: Juni, juli og august 2015 60. årgang. Sct.

MunkebjergBladet. Velkommen til ny sognepræst Jonas Bjertrup Hennild. Læs inde i bladet: Juni, juli og august 2015 60. årgang. Sct. MunkebjergBladet Juni, juli og august 2015 60. årgang Velkommen til ny sognepræst Jonas Bjertrup Hennild Redaktionen har bedt Jonas om at skrive lidt om sin baggrund. Hvad holder du af at lave sammen med

Læs mere

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold Kirkebladet For Sakskøbing-egnen Indhold Et læserbrev... 2 Lokalt... 3-8 Om et logo... 9 Hvad sker hvor... 10 Gudstjenestelisten... 11 Rasmus fra Vigsnæs... 12 Vigsnæs kirke. Sommer 2013 Nr. 2 juni, juli,

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Ny hjælpepræst Nyt kirkeblad Sogneeftermiddage MOK-ROCK Nyt fra menigshedsråd Sogneudflugt Musik i kirken Interview Præstens spalte Spejder Indre Missions møder Gudstjenester December

Læs mere