INFLATION 18 Testopgaver Opgave 18.1 Øvelsesopgaver Udviklingen i prisindeks, marts 2009-marts 2010 Opgave 18.3 The summer of 2008 Opgave 18.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFLATION 18 Testopgaver Opgave 18.1 Øvelsesopgaver Udviklingen i prisindeks, marts 2009-marts 2010 Opgave 18.3 The summer of 2008 Opgave 18."

Transkript

1 INFLATION 18 Opgave 18.1 Testopgaver I følgende tabel ser du udviklingen i forbruger- og i nettoprisindekset. Udviklingen i prisindeks, marts 2009-marts 2010 direkte forringelse af priskonkurrenceevnen? e) Hvilke nøgletal er faktisk mere præcise end forbrugerprisindekset til en vurdering af udviklingen i den danske konkurrenceevne? Øvelsesopgaver Systime A/S Marts 2009 Marts 2010 Forbrugerprisindeks (år 2000 = 100) 119,7 122,3 Nettoprisindeks (år 2000 = 100) 122,1 124,6 Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik, nr a) Gør kort rede for, hvad man forstår ved forbrugerprisindeks og nettoprisindeks. b) Beregn den procentvise stigning i henholdsvis forbrugerpriser og nettopriser. c) Hvad kan forklare, at forbrugerpriserne er steget mere end nettopriserne? Opgave 18.2 I det følgende nævnes nogle økonomiske begivenheder, der kan tænkes at være sket i løbet af et år. Momsen sænkes fra 25 til 22 procent. Lønningerne stiger kraftigt, med over 6 procent om året. Oliepriserne stiger markant, fra 82 $ pr. tønde til 103 $. Virksomhedernes produktivitet (dvs. effektivitet) stiger med 4,5 pct., hvilket er usædvanligt meget. Priserne på kollektiv persontransport (bus- og togbilletter) falder med 14 pct. Kursen på dollars stiger markant. De globale priser på jern, kobber og aluminium stiger med procent. Importen fra Kina af billige varer som f.eks. pc ere, mobiltelefoner, musikanlæg, sko, tøj mv. stiger markant. a) Gør i hvert enkelt tilfælde rede for, hvordan inflationen påvirkes (målt på forbrugerprisindekset). b) Angiv så vidt muligt i hvert enkelt tilfælde, hvilken slags inflation/deflation der er tale om? (det er dog ikke alle, der kan sættes mærkat på). c) Forklar nøje, hvordan hver enkelt hændelse kan tænkes at påvirke priskonkurrenceevnen. d) Hvordan kan man ud fra ovenstående eksempler forklare, at en stigning i forbrugerpriserne ikke altid medfører en Opgave 18.3 The summer of 2008 Almindeligt brød fra den lokale bager tog nogle ordentlige prishop i 2008 angiveligt på grund af stigende kornpriser. Omkostningerne til mel udgør imidlertid en ganske lille del af prisen på et ciabatta-brød, så mange havde mistanke om, at bagerne og fødevareproducenterne generelt benyttede lejligheden til at skrue priserne ekstra i vejret. I 2004 nåede inflationen i Danmark ned på det laveste niveau i 46 år, idet priserne kun steg med 1,2 pct. I de efterfølgende år holdt inflationen sig på et ret lavt niveau. Inflationen i UK, Danmark og euroområdet Kilde: IMF Database, April 2010, Note: Årlig procentvis stigning i forbrugerpriser Blandt flere årsager til den lave inflation i midten af 00 erne nævntes især effekterne fra den øgede globalisering: billige kinesiske varer strømmede ind i landet danske lønmodtagere holdt igen med lønstigningerne af frygt for at deres arbejdspladser blev outsourcet til lavtlønslande faldende dollarkurs a) Gør rede for, hvordan de ovennævnte faktorer har påvirket inflationen i Danmark, idet du inddrager de forskel- 19

2 lige inflationsårsager, som nævnes i lærebogen. I vendte situationen imidlertid brat. Til økonomernes overraskelse steg inflationen pludselig i Danmark og nåede i 2008 op på 3,4 pct. det højeste siden begyndelsen af 1990 erne. Samme stigning i inflationen kunne man konstatere i de fleste andre lande, se figuren. Især fødevarepriserne spurtede i vejret med stor hastighed. Mange danskere så med undren på, at prisen på almindeligt bagerbrød tog et gevaldigt hop. Prisstigninger på udvalgte danske varer i perioden august august 2008 Opgave 18.4 Finanskrisen Finanskrisen fik voldsomme konsekvenser for verdensøkonomien, og et følsomt barometer i den forbindelse er inflationen. I følgende figur ser du inflationen i en række lande i perioden 2002 til 2010, dvs. under finanskrisen. Inflationen i udvalgte lande, Kilde. Statistikbanken, april 2010 Den højere inflation chokerede politikere og økonomer verden over. Blandt årsagerne pegede økonomerne især på følgende faktorer: Stigende oliepriser og stigende priser på metaller (se lærebogens figur bind 1side 16 samt bind 2 side 63) - bl.a. som følge af kraftigt stigende efterspørgsel fra Kina. Dårlige høstforhold i visse store kornproducerende lande samt større efterspørgsel efter fødevarer, bl.a. fra de større nye vækstlande, som oplever stigende velstand. b) Gør nærmere rede for, hvordan de ovennævnte faktorer påvirkede inflationen i Danmark, idet du igen inddrager de forskellige inflationsårsager, som nævnes i lærebogen. c) Hvilke økonomiske politikker kunne vi i Danmark have taget i anvendelse for at bekæmpe den stigende inflation? d) Politikere og nationalbanken var i øvrigt passive over for den høje inflation man gjorde intet for at bekæmpe den. Hvad kan tænkes at være årsager til denne passivitet? Kilde: IMF Database. Note: 2010 er skønnet af IMF i april 2010 der er stor usikkerhed på disse data. a) Beskriv udviklingen i inflationen i de betragtede lande. b) Gør nærmere rede for, hvordan finanskrisen påvirkede lationen. c) Hvad kan forklare, at landene rammes så forskelligt af finanskrisen? Mange økonomer har inflation øverst på deres not wanted liste, da høj inflation har nogle oplagte samfundsøkonomiske ulemper. Men deflation er heller ikke økonomernes kop te. d) Hvad forstår man ved deflation? e) Nævn nogle mulige ulemper ved deflation. Du kan evt. tænke på, hvordan du selv vil reagere, hvis du ved, at priserne gradvist bliver lavere og lavere. Og hvordan er det med byrden af de lån man har f.eks. i sit hus, hvis priser og lønninger pludselig falder? f) I kølvandet på finanskrisen blev der i de fleste lande igangsat en række krisepakker, som bl.a. betød lempelser i penge- og finanspolitik. Hvordan kan dette tænkes at påvirke inflationen? 20 Systime A/S

3 Opgave 18.5 Den gamle nationalbankdirektør og seddelpressen Den nuværende nationalbankdirektør hedder Nils Bernstein. Før ham sad økonomiprofessor Bodil Nyboe Andersen på posten. Hun var en af de få kvindelige nationalbankdirektører i verden. I et interview om sit job som nationalbankdirektør blev hun stillet et spørgsmål, som sikkert mange andre også har stillet: Hvis der trykkes mange pengesedler, så skabes der vel inflation? Og vil man begrænse inflationen, så er det vel blot et spørgsmål om at trykke færre sedler? Men se her hvad hun svarede: Prisen på en vare, som i år 1900 kostede 100 kroner Kilde: Statistikbanken, april 2010 Jeg får tit det spørgsmål, hvorfor Nationalbanken ikke begrænser pengemængden for at mindske inflationen. Myten om seddelpressen og inflationen opstod, fordi regeringer i mange lande tilbage i historien har lånt penge i deres nationale centralbanker i stedet for at kræve skatter ind til at betale udgifterne. Det mest berømte eksempel er fra mellemkrigstidens Tyskland, hvor folk gik rundt med hele kurve af sedler for at betale et franskbrød. Hyperinflation hedder fænomenet. Men skurken var ikke seddelpressen som sådan. Det fænomen, at staten efterspurgte meget mere, end den krævede op i skatter, gav et underskud, som blev dækket ved at lade seddelpressen køre. Det skabte efterspørgsel, der var større end produktionen, og så steg priserne. Daværende nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen, i LD Puljer, efterår 2004 a) Bodil Nyboe Andersen afviser faktisk her, at pengemængden i sig selv er årsag til inflation. Men hvad er så årsagen til den inflation, som ofte ses i lande med en kraftigt stigende pengemængde, ifølge Nyboe? (hvilken type inflation inddrager hun her?) Opgave 18.6 Danmarks inflation - i historisk perspektiv Siden begyndelsen af 1900-tallet er priserne i Danmark steget med ca. 4 pct. i gennemsnit om året. En vare, der i år 1900 kostede 100 kr., ville i 2009 koste 6287 kr., som det fremgår af følgende figur: Systime A/S Som du kan se af følgende figur, har der været store udsving i inflationen. Nogle år er priserne steget med over 15 procent, mens andre år er priserne direkte faldet. Se blot her: Inflationen i Danmark siden 1900 Kilde: Statistikbanken, april 2010 Note: Årlig procentvis stigning i forbrugerpriser a) Nævn nogle mulige årsager til, at inflationen under de to verdenskrige var høj. b) Gør rede for, hvorfor der var deflation under den økonomiske krise i 1920 erne og begyndelsen af 1930 erne. c) Korea-krigen ( ) betød en kraftig stigning i råvarepriserne på det globale råvaremarked. Gør kort rede for, hvorfor krigshandlinger ofte får råvarepriserne til at stige. d) Hvilken slags inflation medførte dette i Danmark (jævnfør figuren)? e) Højkonjunkturen i 1960 erne fik priserne i Danmark til af krybe opad. Hvilken slags inflation var der her tale om? f) Oliekriserne satte deres spor i inflationstallene. Hvilken slags inflation blev Danmark ramt af her? 21

4 g) Efter den 2. oliekrise dvs. fra midten af 1980 erne og årene frem begyndte inflationen at falde, og i løbet af 1990 erne nåede den i Danmark ned på 2-3 pct., hvor den stort set har ligget siden. Den samme udvikling ses i andre industrilande (se figur 18.4 i lærebogen). Nævn årsagerne til dette skift i inflationsniveauet. Opgave 18.7 Hyperinflation d) Hvilke konsekvenser får det for et lands økonomi, at inflationen er så høj? e) Hvilke økonomiske indgreb skal der til for at få et land ind i en normal inflationsudvikling igen? f) Hvad er typisk for de lande, som rammes af hyperinflation prøv om du via din historiske viden kan finde fælles kendetegn for situationen i de lande i tabellen, som har været ramt af hyperinflation? g) I gamle dage benyttede man ofte guld, ædelstene, krydderier og andre varetyper som betalingsmidler. Eller man byttede simpelthen varer. Kan man forestille sig, at man dengang oplevede hyperinflation? R.I.P. Zimbabwe Dollar Zimbabwe er det første land i det 21. århundrede, som har haft hyperinflation. I februar 2007 nåede Zimbabwes inflationsrate over den månedlige stigning på 50 % i prisniveau, som kendetegner et land med hyperinflation. I februar nåede inflationen således op på 78 procent på månedsbasis for siden at stige til procent i november Det svarer til en fordobling af priserne fra dag til dag. Kilden til Zimbabwes hyperinflation er centralbankens seddelmaskine. Regeringen bruger penge, og centralbanken finansierer udgifterne ved at trykke penge. Man har aldrig oplevet hyperinflation i perioder, hvor en vare fungerede som betalingsmiddel eller hvor der var gulddækning for pengene. De højeste månedlige inflationsrater i historien Land Hvornår? Højest Svarende månedlige til daglig inflationsrate inflation Ungarn Juli ,3 x % 195 % Zimbabwe November % 98 % Jugoslavien Januar % 64,6 % Tyskland Oktober % 20,9 % Grækenland November % 17,1 % Kina Maj % 13,4 % Opgave 18.8 Turkish Delight Tyrkiet forhandler i disse år om medlemskab af EU. Landet har i perioder været ramt af massive økonomiske problemer men har de senere år fået rettet op på økonomien ved hjælp af en række økonomiske indgreb. Tyrkiet har de senere år fået en pænt stor bilproduktion op at stå, idet nogle af de store bilfabrikker bl.a. Toyota og Peugeot har placeret samlefabrikker i landet. Desuden eksporterer landet tøj og hasselnødder. Tyrkiets inflation, årlig stigning i forbrugerpriser, i pct. (Foto: Armagan Tekdoner) Kilde: Steve Hanke, Cato Institute, RIP Zimbabwe Dollar, Feb 2009 Note: Steve Hanke er professor i økonomi ved John Hopkins University samt medlem af CATO Institute a) Hvad forstår man ved hyperinflation? Belys din forklaring med eksempler fra tabellen. b) Hvad er typisk årsager til hyperinflation? c) Hvordan reagerer befolkningen typisk, når priserne stiger så kraftigt? Kilde: IMF Database, maj 2010 a) Giv en kort beskrivelse af udviklingen i Tyrkiets inflation ud fra figuren. b) Inflationen ligger i disse år på 5-10 procent altså stadig ganske højt. Hvilke problemer kan inflationen tænkes at give for landet? c) Angiv nogle mulige årsager til, at Tyrkiet i mange år har 22 Systime A/S

5 haft høj inflation. d) Hvordan tror du, at Tyrkiet har tacklet det problem, at tyrkiske eksportvarer gradvist gennem årene er blevet dyrere og dyrere, dvs. at konkurrenceevnen er forværret? Inflation i eurozonen, 2000=100 e) Hvilke økonomiske indgreb kan man forestille sig, at tyrkerne har taget i anvendelse for at nedbringe inflationen? f) Hvad kan tænkes at være årsager til, at Tyrkiet de senere år har gjort en stor indsats for at få styr på deres økonomi? Opgave 18.9 Inflationen i eurozonen Lande med høj inflation må ofte devaluere deres valuta for at opretholde en rimelig konkurrenceevne. De lande, der har euro, har imidlertid ikke denne mulighed, da en devaluering kræver, at man har sin egen, nationale valuta. Derfor er det vigtigt, at eurolandene har nogenlunde samme inflation. I figurerne her belyses inflationsudviklingen i hele eurozonen samt i udvalgte eurolande. Den første figur illustrerer den årlige stigning i forbrugerpriserne, dvs. inflationen på årsbasis. Den næste figur viser den samlede inflation i hele perioden , angivet som indeks. Inflationen i eurozonen, , årlig procentvis stigning Kilde: IMF Database, April 2010 a) Foretag en analyse af inflationsudviklingen i de viste lande og peg på mulige årsager til de observerede forskelle i inflationsudviklingen. b) Hvilke problemer kan der opstå for de lande, som har en markant højere inflation end gennemsnittet? c) Foretag en nærmere analyse af hvilke økonomiske politikker, som står til rådighed for de eurolande, der har høj inflation. d) Hvilken målsætning har ECB omkring inflationen i eurozonen? Og hvordan harmonerer eurozonens aktuelle inflation med denne målsætning? e) Hvordan kan ECB påvirke inflationen i eurozonen? f) Hvilke problemer kan der være forbundet med, at ECB skal føre en pengepolitik, som skal gælde i alle eurolandene? Opgave Inflationen i Danmark - lige nu Kilde: IMF Database, April 2010 Inflationen i Danmark har de seneste årtier udviklet sig ganske tilfredsstillende set i det store perspektiv. Du skal i denne opgave undersøge, hvordan inflationen har udviklet sig det seneste års tid. Oplysningerne finder du på Danmarks Statistiks hjemmeside - hvor du klikker dig ind på Nyt fra Danmarks Statistik og videre til Emneopdelt, videre til Indkomst, forbrug og priser, hvor du vælger den seneste udgivelse af Forbruger- og nettoprisindeks. Systime A/S a) Hvor meget er forbrugerpriserne i alt steget i forhold til året før? 23

6 b) Foretag en analyse af prisudviklingen på de enkelte varer og tjenesteydelser og peg på mulige årsager til de observerede forskelle i prisudviklingen på de forskellige produktgrupper. c) Giv en vurdering af inflationsniveauet i Danmark lige i øjeblikket og diskutér, om det er relevant med økonomiske indgreb. d) Gør rede for nogle økonomiske politikker, som kunne være relevante for Danmark at tage i brug, hvis inflationen er for høj. e) Diskutér hvilke af disse politikker, som er mest realistiske at gennemføre. Opgave Inflationen i EU - lige nu For mange økonomer især af den monetaristiske skole er inflationen et af de vigtigste nøgletal, når man skal se på landenes økonomiske performance. I denne opgave skal du tage temperaturen på prisudviklingen i EU-landene samt USA og Japan. Oplysningerne finder du på Danmarks Statistiks hjemmeside - hvor du klikker dig ind på Nyt fra Danmarks Statistik og videre til Emneopdelt, videre til Indkomst, forbrug og priser, hvor du vælger den seneste udgivelse af EU-harmoniseret forbrugerprisindeks. Så kører det! a) Beskriv kort udviklingen i inflationen Danmark, EU, USA og Japan det seneste års tid og peg på mulige årsager til de forskelle mellem landenes inflationsudvikling, du har observeret. b) Foretag en nærmere analyse af inflationen det seneste års tid i de 27 EU-lande. Sammenlign således landenes inflationsrater og peg på mulige årsager til de observerede forskelle. Inddrag i din forklaring så vidt muligt de forskellige inflationstyper, som gennemgås i lærebogen. c) Giv en vurdering af, om landenes inflationsrater er meget forskellige eller om inflationen i de 27 EU-lande nogenlunde ligger på samme niveau. d) Hvilken målsætning har ECB omkring inflationen i eurozonen? Og hvordan harmonerer eurozonens aktuelle inflation med denne målsætning? e) Hvordan har ECB reageret på den aktuelle inflationsudvikling, som du har observeret. Har ECB forholdt sig passiv eller har man ændret på renten? Oplysninger om dette finder du på ECB s eller Nationalbankens hjemmeside. Du kan også prøve artikeldatabasen i SkoDa (Infomedia). Gør kort rede for hensigterne med ECB s ageren (hvorfor er man passiv/har ændret på renten?). Opgave Ekstremsport Inflationsbekæmpelse har stået højt på økonomernes liste de seneste årtier. Derfor ser man også færre og færre lande, som helt mister kontrollen over deres inflation. Men det sker dog. Du skal i denne opgave på togt i den globale økonomi, hvor du skal finde ekstreme lande, dvs. lande med en meget høj eller en meget svingende inflation. Oplysningerne finder du hos IMF, Den Internationale Valutafond, som hvert halve år udgiver en omfattende rapport om verdensøkonomien: IMF World Economic Outlook (April/September). Bagerst i rapporten er der et statistisk anneks (Statistical Annex), som indeholder økonomiske nøgletal for alle verdens lande. Du kan også i stedet prøve IMF s interaktive database: IMF World Economic Outlook Database, hvor du kan finde nøgletal fra længere tilbage i tiden. Tit finder du disse websites nemmest ved at google. a) Find tre lande, som har haft en ekstrem udvikling i inflationen de seneste fem år. Illustrer ved hjælp af indekstal den samlede udvikling i prisniveauet år for år i hvert af de fem lande. b) Foretag en nærmere analyse af tallene og kom med et kvalificeret bud på, hvorfor disse lande oplever så markante inflationsrater. Du kan evt. lige orientere dig om landene ved at tjekke Wikipedia eller CIA s Factbook. Repetitionsopgaver a) Hvad forstår man ved inflation? b) Hvad er forskellen på netto- og forbrugerprisindekset? c) Gør kort rede for de uheldige virkninger af høj inflation. d) Hvad forstår man ved efterspørgsinflation? e) Hvad er omkostningsinflation? f) Forklar kort, hvad importeret inflation er. g) Hvilken økonomisk politik kan anvendes, hvis man skal bekæmpe efterspørgsinflation? h) Hvordan kan omkostningsinflation modvirkes? i) Hvilken økonomisk politik kan anvendes til bekæmpelse af importeret inflation? j) Hvad forstår man ved stagflation? k) Hvilken rolle spiller inflationsbekæmpelsen i EU s centralbank ECB? 24 Systime A/S

Vejledende løsninger

Vejledende løsninger Arbejdshæfte til International økonomi A 2. udgave, 2010 Systime Henrik Kureer Vejledende løsninger Version 1.02 Copyright Henrik Kureer & Systime Side 1 Kære bruger af lærebogssystemet International økonomi

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

Tvangsauktioner i Danmark

Tvangsauktioner i Danmark Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af Camilla Riise Finansøkonomuddannelsen 4. semester 2012 Hovedopgave Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af: Camilla Riise 4fib0212, Underskrift:

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING?

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING? HD (FR) Studiet 2011 HOVEDOPGAVE Afleveringsdato: 23. maj 2011 Opgaveløser: Søren Staufeldt Vejleder: Karsten Poul Jørgensen HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

DANMARKS HANDEL. Testopgaver. Øvelsesopgaver. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere denne pdf. Forfatterne og forlaget Systime A/S

DANMARKS HANDEL. Testopgaver. Øvelsesopgaver. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere denne pdf. Forfatterne og forlaget Systime A/S 22 DANMARKS HANDEL Testopgaver Danmarks eksport fordelt på varearter, 1960-2007 Opgave 22.1 I lærebogen er vist en tabel med de varer, vi eksporterer flest af. Her er en liste med de vigtigste varer, som

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik.

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik. P2-projekt udarbejdet af Gruppe 503c, storgruppe 5C Ålborg universitet Den samfundsvidenskabelige basisuddannelse Tirsdag d. 13. januar 2004 Designfigur Indledning Historisk overblik op til kartoffelkuren

Læs mere

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39 DK+ spillet Version 15 Indhold side 1 Grundlæggende nationaløkonomi 5 1.1 Forord 7 1.2 Hovedbegreber i samfundsøkonomi 9 1.3 Kredsløbet 13 1.4 Økonomiske problemer 17 1.5 Økonomisk politik 21 1.6 DK+ spillet

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af dansk økonomi Efterspørgsels- eller konkurrenceevnekrise? Projektseminar/værkstedsseminar: PA-B1 Udarbejdet af (Navn(e)

Læs mere

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone 27-05-2015 SamBach 2. semester Basisprojekt 2 (BP2), Gruppe 21 Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone Gruppemedlemmer: Mohamed Loukili 55 317, Mohamedsidiq Jamaal Nouh Mohamed 55 576

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1. kvartal 1999 Kvartalsoversigten udgives af Danmarks Nationalbank og udkommer 4 gange om året. Ansvarshavende redaktør: Jens Thomsen Redaktør: Anders Møller Christensen

Læs mere

HVORFOR ER PRISSTABILITET

HVORFOR ER PRISSTABILITET PRISSTABILITET: HVORFOR ER PRISSTABILITET VIGTIG FOR DIG? INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 3 4 5 Forord 5 Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? 6 Sammendrag 6 2 Kapitel 2 Pengenes historie -

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design... 1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...8 2.3 Videnskabsteori...9 2.4 Anvendelse/valg af teori og

Læs mere

!"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' '

!#$%&%'(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+&2021'130#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+&2021'' ' !"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' ' 5.(-3(/+#"6%10'."#7#%0'89:;'

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Prisdannelsen i Danmark

Prisdannelsen i Danmark 45 Prisdannelsen i Danmark Ester Hansen, Morten Hedegaard Rasmussen og Jonas Staghøj, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING De danske forbrugerpriser har igennem en længere årrække udviklet sig

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

Opgave nr. 29. Forældrekøb Muligheder og Risici

Opgave nr. 29. Forældrekøb Muligheder og Risici H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 Opgaveløser: Vejleder: Jeppe la Cour Jens Lunde Opgave nr. 29 Forældrekøb Muligheder og Risici Handelshøjskolen i København Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere