Kunde Bank Nr. 2 August 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunde Bank Nr. 2 August 2010"

Transkript

1 Kunde Bank Nr. 2 August 2010 Læs om: Pænt halvårsresultat Vigtigt at vælge det rigtige boliglån Krisen - en lærerig proces for Hilmars Camping Unge til både bank og bowling

2 Pænt halvårsresultat i svære tider Uddrag af halvårsregnskab Beløb i kr. Vi har også foretaget en effektivisering og centralisering af de Bankens relative råderum i forhold til grænseværdierne fremgår som Halvår 2010 Halvår 2009 Helår 2009 administrative funktioner. I forbindelse med hele omstruktureringen er antallet af medarbejdere reduceret. God likviditet Vores indlån er større end vores afstanden mellem diamantens ydre og indre rammer. Gode løsninger og en ordentlig forretning Vi forsøger altid at finde tilfredsstillende løsningerne med kunderne. Resultatopgørelse Netto renteindtægter Gebyrer, provisioner m.m. netto Netto rente- og gebyrindtægter Den storm, der har raset på de finansielle markeder de seneste udlån, og likviditeten er god. Vi har et likviditetsoverskud på Det er også en af årsagerne til, at vi ikke har verserende retssager eller Kursreguleringer år, har fortsat givet grund til uro og nervøsitet i første halvår Hele verdensøkonomien har været præget af den aktuelle finanskrise, og der er fortsat store udsving på 346 mio. kr. Det er 139 % over lovens likviditetskrav. Tilsynsdiamanten Finanstilsynet introducerede i juni sager i Pengeinstitutankenævnet. Opjustering af forventningerne til 2010 De realiserede forbedringer af Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på aktiver finansmarkederne med mange udfordringer, der skal løses. Vi vurderer måned Tilsynsdiamanten over for pengeinstitutterne. Her er der resultatet forventes at fortsætte resten af året. Samtidig vil resul- Andre driftsudgifter dog, at vi ser de første tegn på optimisme og på et forsigtigt, men opstillet pejlemærker og grænseværdier for, hvad der som udgangspunkt tatet forbedres, når betalingen til Bankpakke I stopper til oktober. Nedskrivninger på udlån og tilgadehavender m.v globalt økonomisk opsving. Statsgældskrisen i de sydeuropæiske er pengeinstitut med forhøjet risiko. Vi styrer allerede i dag efter Vi har derfor opjusteret forventningerne for hele året til det realiserede Resultat før skat lande, og specielt i Grækenland, har lagt et pres på euroen. Vi ser samme risikoområder. Vi har dog lavere grænseværdier for, hvornår overskud før skat på 6,3 mio. kr. for 1. halvår plus et positivt resul- Skat dog stor vilje blandt EU-politikerne til at stabilisere euroen og trække vi vurderer, at risikoen bliver for høj. Af figuren ses, hvordan vi ligger tat for andet halvår. Resultat Europa ud af krisen. i dag i diamanten. Peter Vinther Christensen Balance Bankdirektør Pænt halvårsresultat Selvom markedsforholdene er vanskelige, kom vi ud af halvåret med et pænt resultat før skat på 6,3 mio. kr. Tilsynsdiamanten Udlån Indlån Garantier Vi har forbedret den primære drift som følge af øgede aktiviteter og ikke Egenkapital mindst af den omstrukturering, vi gennemførte i efteråret. Vi har Nøgletal samlet Viborg- og Fjernkunde afdelingen og samtidig samlet vores Solvensprocent 15,9 % 13,9 % 16,8 % lokale aktiviteter i Skive. I den forbindelse lukkede vi vores afdeling i Kernekapitalprocent 11,1 % 8,6 % 11,7 % Egeris, og kunderne betjenes nu fra Likviditetsoverskud i forhold til lovkrav 138,9 % 168,5 % 163,7 % hovedkontoret, hvor også afdelingens medarbejdere flyttede til. Medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte 96,9 108,2 106,8 Du kan se hele halvårsregnskabet på Udgives af Salling Bank. Layout: Fredskilde & Sørensen. Foto: Gert Laursen og private fotos. Journalist: Ronald Nielsen, Mediekontoret. Tryk: Arco Grafisk. Kunde & Bank August

3 Bolig Vigtigt at vælge det rigtige boliglån Har du et fastforrentet lån med en rente på 6 % eller mere, så omlæg det til et 4 % fastforrentet lån med afdrag eller et lån med 5 % renteloft. De vil begge give dig en betydelig årlig besparelse. Har du et rentetilpasningslån (X1), så omlæg det eventuelt til et 4 % fastforrentet lån med afdrag. Det vil give en højere månedlig ydelse her og nu, men til gengæld også give dig større sikkerhed, hvis du tror, at renterne snart stiger. Et godt overblik over din samlede me, ønsker og behov. Her er det til gengæld vil renten, og dermed mindskes, hvis renten stiger. være afdragsfrit eller ej. børnefamilie, har I andre behov, økonomiske situation er vejen til økonomisk tryghed for dig og din familie. Dette gælder i særlig grad, når du skal vælge lån til køb af bolig, eller du skal have omlagt et eksisterende boliglån. en god idé at benytte dig af vores tilbud om helhedsrådgivning. Den giver dig det fornødne overblik til at træffe det rigtige valg og dermed sikre dig og din familie økonomisk tryghed, også i de kommende år. Fast eller variabel rente Når du skal optage et boliglån, skal ydelsen, typisk være højere end renten og ydelsen på et variabelt forrentet lån. Fordelen ved et rentetilpasningslån er den lavere ydelse her og nu. Til gengæld risikerer du, at renten, og dermed ydelsen, kan stige i de kommende år. Har du for eksempel et rentetilpasningslån på 1 mio. Ingen kan på forhånd sige, hvordan renteniveauet vil udvikle sig. Det må den enkelte gøre op med sig selv. Venter du et nogenlunde uændret renteniveau de kommende år, kan det tale for et rentetilpasningslån. Tror du derimod på stigende renter, kan det være en god idé med et lån med fast rente eller et Med et afdragsfrit lån kan du få økonomisk luft og større fleksibilitet i din hverdag, så du for eksempel hurtigere kan afdrage anden, dyrere gæld, realisere drømmen om en længere rejse eller betale mere ind til din pension. Ulempen ved afdragsfrie lån er, at du betaler rente af en højere rest- end hvis I er et modent ægtepar på vej mod pension. Kom ind i banken og få råd Synes du, det hele ser lidt uoverskueligt ud, så fortvivl ikke. Kontakt os i banken og få en aftale om helhedsrådgivning. Her kan du få afklaret mange tvivls- du allerførst afgøre, om du vil have kr., vil ydelsen efter skat stige med lån med renteloft. gæld gennem lånets løbetid. Det spørgsmål, så du har et godt grund- Boliglån har betydning for alle andre dele af din økonomi. Derfor er det ekstra vigtigt, at du blandt et obligationslån med fast rente eller et lån med variabel rente. På et obligationslån med fast rente op til cirka kr. årligt, hver gang renten på lånet stiger med 1 procentpoint. Det skal din økonomi Afdragsfrit eller ej Når du har besluttet dig for, om du kan blive til ganske mange penge i løbet af nogle år. Også her skal du træffe dit valg lag at træffe dine valg på. de mange muligheder vælger netop kender du ydelsen i hele lånets lø- kunne bære. Herudover er der også vil have lån med fast eller variabel ud fra din og din families egen den låntype, der dækker dine drøm- betid. Det giver dig sikkerhed, men risiko for, at friværdien i din bolig rente, skal du afgøre, om lånet skal situation. Er I for eksempel en ung Omlægningsberegning Sammenligning af forskellige lånetyper Din besparelse ved omlægning af boliglån Nuværende lån Nyt lån Nyt lån Lån med fast rente (obligationslån) BoligXlån med renteloft BoligXlån med rentetilpasning 6% obligationslån % obligationslån 2041 Boliglån med 5% renteloft indtil 1. januar 2018 Obligationsrestgæld Løbetid Obligationsrente 6% 4% 1,68% ÅOP før skat 6,26% 4,90% 2,41% Månedlig ydelse før skat Rente Fast rente. Variabel rente. Variabel rente. Rentevilkår Fast rente i hele lånets løbetid. Rentesatsen fastsættes to gange om året. Lånetype Obligationslån. Obligationslån med renteloft. Kontantlån. Løbetid Op til 30 år. Op til 30 år. Op til 30 år. Rentetilpasses for en periode på et til ti år. Afdragsfrihed Op til ti år ved låneoptagelse. Op til ti år ved låneoptagelse. Op til ti år ved låneoptagelse eller refinansiering. Risiko Lav risiko. Middel risiko. Høj risiko. Månedlig ydelse efter skat Månedlig besparelse efter skat Fordele Fast kendt ydelse i hele lånets løbetid. Et lån med friværdibeskyttelse. Loft over hvor meget renten og dermed ydelsen kan stige. Renten og ydelsen er typisk lavere end på et fastforrentet lån på optagelsestidspunktet. Beregningerne er baseret på kurser/renter pr. 9. august Ulemper Typisk højere ydelse end på et lån med variabel rente på optagelsestidspunktet. Risiko for at ydelsen kan stige ved rentetilpasning. Begrænset friværdibeskyttelse. Din ydelse stiger, hvis renten stiger. Minimal friværdibeskyttelse. Kilde Totalkredit Kunde & Bank August

4 Investering Turbulens på markederne Vi tror mest på optimisterne Vi sætter fortsat vores penge på optimisterne. Efter krisen og en årrække med overforbrug skal mange lande spænde livremmen ind for at reducere budgetunderskud og offentlig gæld. Det vil påvirke væksten negativt. Vi tror dog stadig på et forsigtigt, men stabilt globalt opsving. På det seneste G20-møde i Toronto blev man også enige om, at hensynet til global økonomisk vækst har første prioritet, men at det også er vigtigt at reducere den offentlige gæld over de kommende år. Selv om den igangværende eurokrise er alvorlig, har den ikke nær samme omfang som sub-prime krisen. Efter en famlende start, har EU-politikerne vist stor vilje til at redde euroen. Vi tror ikke på et sammenbrud i euro-samarbejdet, og konsekvensen af den aktuelle krise kan i stedet blive, at eurolandene rykker endnu tættere sammen både økonomisk og politisk. Selv om der på kort sigt er mange udfordringer for europæisk økonomi og euroen, kan vinden hurtigt vende igen. Den europæiske konkurrenceevne har gavn af den svage euro. Dette kan være med til at trække Europa ud af suppedasen og bidrage til det globale opsving. Væksten i de såkaldte emerging markets virker fortsat robust, og Kina viser også vilje til at tilpasse sin kunstigt svage valuta over for dollar. Det kan yderligere bidrage til væksten i blandt andet USA. Vi har således de optimistiske briller på, når vi kigger lidt længere frem, men er samtidig sikre på, at der kommer flere bump på vejen. Store udsving vil være en del af hverdagen en rum tid endnu. Aktiekonto - 15 forbrugsaktier investér i aktier uden risiko for kurstab Af områdedirektør Torben Strunge Investeringsområdet Første halvår af 2010 har været meget turbulent, og uro og nervøsitet har præget de finansielle kortsigtede investor kan dette måske være en rigtig løsning. For den mere langsigtede investor er paniksalg derimod sjældent en god idé. Her er det vigtigt at holde hovedet koldt, og holde fast i sin investeringsprofil. Vores erfaring viser, at denne strategi giver det bedste langsigtede afkast. Hvorfor svinger markederne så meget? Verdensøkonomien har efter vores vurdering taget hul på den fase i den økonomiske cyklus, som vi mister eller optimister, og denne gang har ikke været nogen undtagelse. Markedsudsvingene har været betydelige i de seneste måneder, og der har sandelig også været meget at forholde sig til. En lind strøm af flotte virksomhedsregnskaber og pæne økonomiske nøgletal fra især USA har blandet sig med en statsgældskrise i de såkaldte PIIGS-lande med Grækenland i spidsen, hvilket har skabt tvivl om euroens fremtid. Desuden har investorerne også skullet bekymre sig om ny lovgivning i Vi tror, at verdensøkonomien bevæger sig i den rigtige retning Hvis vi får ret i vores forventning om et forsigtigt, men stabilt opsving i de kommende år, så er mange aktier historisk billige i øjeblikket. Omvendt er der naturligvis også risiko for, at det ikke går, som vi tror, og så er mange aktier måske for dyre. Aktieafkast med livrem og seler Med vores nye aktiekonto kan du kombinere stor sikkerhed med mulighed for et flot afkast, hvis aktierne stiger. Vi har udvalgt 15 selskaber, som producerer basale forbrugsgoder, som vi alle efterspørger. Aktier som efter vores vurdering har et særligt stort potentiale i de kommende år. Aktiekonto 15 forbrugsaktier 2013 giver dig: Meget lav risiko. Mulighed for højt afkast, op til 30 %. Princippet i aktiekontoen er helt enkelt: Stiger kurserne på de 15 udvalgte aktier, får du en attraktiv forretning af dit indskud. Falder kurserne på de 15 udvalgte aktier, får du hele dit indskud tilbage. Indskudsperiode Kontoen er åben for indskud fra 30. august 2010 til og med 17. september Kontakt os på tlf eller Læs mere på markeder. Dette bekymrer naturligt kalder tidlig ekspansion. En fase, kølvandet på finanskrisen, herunder nok mange investorer, og man kan der typisk er præget af hyppige øget regulering af finanssektoren i fristes til at sælge det hele og i stedet sætte pengene i banken. For den meget aktive eller helt stemningsskift på markederne, hvor investorerne ikke kan bestemme sig for, om de skal være pessi- både USA og Europa. Kontakt os på tlf eller Læs mere på Kunde & Bank August

5 Krisen en lærerig proces for Hilmars Camping Hilmars Camping og Vejle Caravan Center: Tilsammen omkring 35 medarbejdere I alt omkring kvm. indendørs og kvm. udendørs areal Autoriserede forhandlere af de to største campingvognsmærker i Danmark, Adria og Hobby Landets største forhandlere af brugte campingvogne Som indehavere af Hilmars camping i Nr. Søby har brødrene Jan Nielsen og Kim Præst Nielsen både smagt succesens sødme og mærket krisens ubehagelige kradsen. De overtog den landskendte campingforretning efter deres far Harry Nielsen ved årsskiftet 2006/2007, hvor de erhvervede hver 25 procent af aktiekapitalen. Den resterende aktiekapital overtog de to år senere, hvor de også købte Vejle caravan center. Det var midt under højkonjunkturen, hvor kundernes købelyst var næsten ubegrænset, og alting så lyst og lovende ud. Desto mere brat og ubehagelig blev det at vågne op, da den globale krise pludselig slog igennem med fuld styrke i sommeren Fra 2007 til 2008 blev vores omsætning halveret, og indtjeningen faldt endnu mere. Det var en barsk omgang, hvor vi fik mange klø, men også lærte, hvordan man holder sig på benene, når man står midt i uvejret, fortæller de to brødre. Salling Bank en god sparringspartner - Heldigvis har vi gennem alle årene haft en fantastisk god sparringspartner i Salling Bank. Vi har hele tiden selv været åbne og ærlige om situationen, som den så ud, og aldrig forsøgt at stikke noget under stolen. Til gengæld har banken bistået os i både medgang og modgang og vist oprigtig interesse for vores virksomhed. Vi har et tillidsfuldt samarbejde og er i en løbende dialog. Banken giver os dels god feedback på vores egne ideer, dels er den selv kommet med en række konstruktive forslag til, hvordan vi kan håndtere den ene og den anden situation, siger Jan Nielsen og Kim Præst Nielsen. - Mens det hele gik fremad, havde vi været alt for fokuseret på omsætning. Da vi blev ramt af krisen, måtte vi i stedet rette fokus mod omkostninger og indtjening. Her har vores medarbejdere vist meget stor forståelse for situationens alvor. For eksempel indvilgede de i at gå ned i løn, ligesom det var nødvendigt for os at afskedige medarbejdere. - Trods krisen opnåede vi samlet set et positivt resultat i både 2008 og I dag har situationen stabiliseret sig, men på et noget lavere niveau. Både i år og for de kommende år tror vi på behersket fremgang, siger Jan Nielsen og Kim Præst Nielsen. Samarbejde om indkøb og markedsføring De to brødre er henholdsvis 32 og 37 år. Begge har gennemgået lederuddannelsen i Dansk Supermarked, og begge var i en periode ansat i Merlin-kæden, inden de overtog Hilmars camping. - Rent campingfagligt var vi blanke, men vi har fået god hjælp af både vores forældre og vores medarbejdere. På nogle områder har det nok været en fordel, at vi har kunnet se på tingene med nye øjne. Her har vi kunnet drage nytte af de erfaringer, vi havde opnået som både købmænd og indkøbere i andre brancher. Blandt andet har vi allerede etableret et indkøbs- og markedsføringssamarbejde med en gruppe andre forhandlere. Dette samarbejde vil vi gerne have udbygget og intensiveret de kommende år, slutter de to brødre. Indehavere af Hilmars Camping. Jan Nielsen til venstre og Kim Præst Nielsen til højre. Kunde & Bank August

6 Aktionær i Salling Bank Peter Vinther Christensen Bankdirektør Dine fordele som aktionær - Årlig invitation til generalforsamling - Magasin to gange årligt - med højere rente - Gratis valutaveksling - Tilbud på arrangementer - Støtter en lokal bank sikre et lokalt pengeinstitut Vi er særdeles glade for, at cirka personer er medejere af Salling Bank, og langt de fleste er lokale kunder og kunder med en relation til Skive egnen. Her i banken giver vi vores aktionærer en række fordele. Som navnenoteret aktionær har du stemmeret/indflydelse på bankens generalforsamling og støtter samtidig dit lokalsamfund. Vi er nemlig centralt placeret i nærmiljøet. Præcis af den grund er det i alles interesse, at den lokale bank har mange lokale aktionærer. Det er med til at give banken og lokalområdet den nødvendige stabilitet til fortsat vækst. Der er en særlig forpligtelse forbundet med at være lokalbank. I Salling Bank tager vi ansvar! Det betyder, at vi i banken tager hånd om vores aktionærer, kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og lokalsamfundet. Det er vigtigt for os at være en lokalt forankret virksomhed, der er synlig i det daglige, og vi deltager derfor aktivt både via foreningsarbejde og via økonomiske tilskud til en lang række af idræts-, ungdomsog kulturaktiviteter. Jo tættere kontakten er mellem bank, aktionærer og lokalsamfundet, des bedre muligheder har vi for i fællesskab at bevare vores nærmiljø. Forbedret vilkår på aktionærkonti Som aktionær kan du sætte penge ind på en til en attraktiv rente. Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere dig forbedrede forhold på vores aktionærkonti. Har du i dag en, skal du ikke gøre noget, din konto ændre automatisk navn. Er du interesseret i at blive aktionær eller at få en så kontakt din rådgiver. 3 måneder 6 måneder 12 måneder Oprettes af Alle med ti Salling Bank aktier Alle med ti Salling Bank aktier Alle med ti Salling Bank aktier Alle med ti Salling Bank aktier Indskud Hele året Hele året Hele året Hele året Binding Nej 3 mdr. opsigelse 6 mdr. opsigelse 12 mdr. opsigelse NemKonto tilknyttes Nej Nej Nej Nej BetalingsService tilknyttes Nej Nej Nej Nej Kort tilknyttes Nej Nej Nej Nej Homebanking tilknyttes Ja Ja Ja Ja Rente = 0,30% > = 0,80% 1,05% 1,30% 1,55% Omkostninger Nej Nej Nej Nej Erstatter Superaktionærkonto Superaktionærkonto 3. mdr. opsigelse Ny konto Superaktionærkonto, 12 mdr. opsigelse, Super 100 Nørre Vosborg Søndag den 30. maj 2010 var en busfuld aktionærer på udflugt til Nørre Vosborg, en gammel herregård. Nørre Vosborg har historie rødder 700 år tilbage i tiden. Nørre Vosborg har for nylig gennemgået en omfattende restaurering og er blevet en arkitektonisk perle med en fantastisk beliggenhed mellem hav og hede. Turen sluttede af med en lækker frokostbuffet på Hotel Nørre Vosborg. Kunde & Bank August

7 Unge til både bank og bowling Jacob Kielsgaard, 18 år: Jeg har lært meget på workshoppen - Som ung kan det være svært at finde rundt i alle de økonomiske begreber. Derfor er det alle tiders idé med økonomisk workshop, hvor jeg har lært meget, som jeg ikke vidste før. Jeg har også lavet notater om forskellige ting, som jeg gerne vil have uddybet næste gang, jeg kommer i banken. Det er blandt andet noget om opsparing, forsikringer, budgetlægning, A-kasse, husleje og indskud, siger Jacob Kielsgaard, 18- årig elektrikerlærling fra Skive. - For mig betyder det meget at have styr på min økonomi, og det er jeg sikker på, at banken kan være behjælpelig med. Jeg vil helst ikke have gæld. Men hvis det bliver nødvendigt med et lån til for eksempel bolig eller kørekort, skal det være i banken og ikke et forbrugslån i en eller anden forretning. Det er alt, alt for dyrt, fastslår Jacob Kielsgaard. Freja Meier Marker, 18 år: Dejligt jeg måtte tage en veninde med - Er I klar til at flytte hjemmefra? - YES!, siger en ung fyr med overbevisning i stemmen. - Nej, det er da meget nemmere at blive boende hjemme hos far og mor, lyder en klokkeklar kontramelding fra en af hans jævnaldrende. Det er tirsdag aften. Scenen er et mødelokale hos Bowl n Fun i Skive. Spørgeren er Morten Roslund, til daglig privatrådgiver i Salling Banks afdeling i Højslev. Og svarene kommer fra to af deltagerne i den økonomiske workshop for unge kunder, som banken indbyder til tre gange årligt. De unge lytter opmærksomt på de mange, men korte økonomiske oplæg fra Morten Roslund. De noterer flittigt ned på de omdelte små blokke. Og spørger, hvis der er noget, de er i tvivl om, eller som de gerne vil have uddybet. Næste arrangement 22. september 2010 Der er Økonomisk Workshop for unge igen onsdag den 22. september 2010 kl til Er du omkring 18 år og interesseret i at deltage, så kontakt din rådgiver på tlf Budskabet er ikke til at tage fejl af, og det ser ud til at gå rent ind hos de unge: - Det er vigtigt, at I danner jer et overblik over jeres samlede økonomi og ved, hvad der kommer ind, og hvad I kan tillade jer at give ud, fastslår Morten Roslund. Han taler i et letforståeligt sprog og uden alt for mange bankfaglige termer. Behov for grundlæggende viden - Vores unge kunder må gerne tage en god ven med til den økonomisk workshop, der har til formål at give de unge en grundlæggende viden om økonomi og andre væsentlige emner, de skal forholde sig til som 18-årige, forklarer Morten Roslund. Han møder de unge på en jævnbyrdig måde. Uden løftede pegefingre. Og med flere pitstops undervejs. Her bliver de unge delt op i små grupper, bemandet med hver sin privatrådgiver, der kan uddybe de enkelte elementer i Morten Roslunds oplæg og i øvrigt svare på de spørgsmål, som de unge måske ikke har lyst til at stille i alles påhør. Kom og slå en bankmand Salling Bank lægger vægt på, at der er tyngde og troværdighed i de budskaber, banken sender til de unge. Men tingene må gerne serveres på en ligefrem og uhøjtidelig måde. Af samme grund er der heller ikke kun penge og banksnak på programmet. Efter halvanden times økonomisk workshop kaster deltagerne sig derfor over bowlingcentrets store buffet. Og arrangementet slutter med en times bowling. - Kom og slå en bankmand, lyder opfordringen til de unge. - Jeg har for kort tid siden været til et rådgivningsmøde i banken. Alligevel var jeg ikke i tvivl om, at jeg gerne ville deltage, da jeg fik invitationen til den økonomiske workshop, siger den 18-årige gymnasieelev Freja Meier Marker fra Højslev. - For det første kan du vel aldrig lære for meget om økonomi. For det andet er det hele ikke kun en snak om penge. Jeg har for eksempel taget imod invitationen til at tage en veninde med. Vi får noget godt at spise og kommer ud at bowle sammen med andre unge og med bankfolkene. Det er da en hyggelig måde at være sammen på. - Men selvfølgelig er penge og økonomi i fokus. I aften har jeg lært meget, som jeg ikke vidste noget om før. For eksempel, hvor let det er at havne i RKI s register over dårlige betalere. Og at det har så alvorlige konsekvenser. Det er helt vildt, siger Freja Meier Marker. Kunde & Bank August

8 Fire kolleger har tilsammen 145 års jubilæum Fire kolleger har tilsammen haft 145 års jubilæum for ansættelse i Salling Bank 40 års jubilæum 40 års jubilæum 25 års jubilæum 40 års jubilæum Karin Paludan Karin Paludan blev ansat som elev i 1970 og arbejdede i de første år som assistent i flere af bankens daværende oplandsafdelinger. En periode var hun også sekretær for tidligere direktør P. H. Steenberg. I de seneste 17 år har Karin været kasserer i hovedkontoret, hvor hun har mødt kunderne med et smil. Karin og hendes mand Svend bruger gerne fritiden i båd på fjorden eller i haven i Egeris. Anne Maria Mortensen Da Anne Maria Mortensen blev ansat i maj 1970, fik banken samtidig lidt af en detektiv i huset. For Mortensen, som hun også kaldes, har et sandt falkeblik, når fejlkontoen skal rettes, eller der skal findes nye veje og rationaliseringer i it-systemerne. Anne Maria har igennem alle årene arbejdet i administrative funktioner. Nu arbejder hun i bankens sekretariat. Fritiden tilbringer hun og hendes mand Bjarne gerne på skitur i Østrig eller på besøg hos børn og børnebørn. Inger Hansen Inger Hansen startede som elev i banken i Som assistent arbejdede hun i flere af bankens afdelinger og kom i 1989 til Udlandsafdelingen. Efter et væld af kurser og efteruddannelse er Inger i dag bankens udlandsspecialist, der rådgiver både kunder og kolleger. Yderst kompetent, men også med stor venlighed og humor. Inger bor i Møldrup, hvor hun tilbringer fritiden sammen med sin mand Jørgen og deres tre børn. Arne Nielsen Arne Nielsen startede som elev i banken i 1970, og blot syv år senere blev han leder af afdelingen i Højslev. Her blev han hurtigt kendt som en meget grundig og objektiv rådgiver. Altid klar til at bruge den tid, der var nødvendigt for at løse opgaverne optimalt. I 2007 tog Arne hul på endnu et ønskejob som kundechef i bankens erhvervsafdeling, hvor han rådgiver en lang række erhvervskunder. I fritiden er Arne ivrig motionscyklist, fritidsfisker og golfspiller. I huset på Lundø bliver der dog også tid til hygge med hustruen Inge Lise, døtrene og det lille barnebarn. Tre mangeårige medarbejdere på efterløn Tre af Salling Banks medarbejdere har efter mange års god indsats i banken valgt at gå på efterløn er på vej til dig -NemID én adgang til det hele NemID er den nye sikkerhedsløsning, som alle danske netbankbrugere skal anvende inden udgangen af Du får besked, når det er din tur Vi starter overgangen til NemID fra den 15. november Eva Laustsen gik i marts på efterløn efter at have været ansat i banken i 42 år. Her havde hun, ud over forskellige specialfunktioner, til opgave at tage imod kunderne på hovedkontoret. Det skete altid med et smil og med stor hjælpsomhed. Et højt serviceniveau samt omsorg for andre har altid været ledetråden i Evas arbejde. Som efterlønner vil Eva og hendes mand Tage tilbringe megen tid i Sverige hos børn og børnebørn. Dorit Jensen gik i maj på efterløn efter næsten 33 års ansættelse i banken. Hun har blandt andet arbejdet som direktionssekretær, været tovholder på forskellige opgaver i hovedkontoret og senest medarbejder i Roslevafdelingen. Som Fru Jensen fungerede Dorit også som kollegernes levende ordbog, der i tide opfangede eventuelle sprogfejl i breve. Med sin mand Søren Anker vil hun nu nyde efterlønslivet i den store, smukke have i Breum samt med naturoplevelser, musik og litteratur ofte i selskab med parrets voksne børn. Karl Aage Sørensen Efter mere end 43 års ansættelse, adskillige eksaminer og et væld af kurser går Karl Aage Sørensen på efterløn ved udgangen af august. Karl Aage Sørensen har altid været kundernes mand. Der findes ikke mange familier i Skive, Salling og Fjends, som han ikke kender, og omvendt. Alle kunder er blevet mødt med stor venlighed og imødekommenhed. Fremover kan du møde Karl Aage og hans kone Anne Marie på tandem på Lundø, i kajak på fjorden eller i bil på vej til børn og børnebørn. NemID giver adgang til både offentlig og privat selvbetjening på internettet - herunder netbank, skat.dk og NemID, vil alle kunder med NetBank modtage Inden det er muligt at logge på NetBank med borger.dk. Uanset hvor du skal logge på, skal du anvende samme bruger-id, adgangskode og nøglekort, og om brug af NemID. et velkomstbrev med yderligere information du kan logge på fra alle computere også i udlandet. Alle, der har en netbankaftale med deres pengeinstitut, vil automatisk få NemID. Fra juli begynder pengeinstitutterne at udsende NemID til deres netbankbrugere, og inden udgangen af 2010 vil alle netbankbrugere have fået et NemID. NemID Kunde & Bank August

9 CABARET - musical i Kulturcenter Limfjord Tirsdag den 21. september 2010 kl Cabaret er en udødelig musical-klassiker med en perlerække af musical-historiens største hits som Willkommen, Money makes the world go round, May be this time og selvfølgelig Cabaret. I 1929 var både Berlin og hele verden på afgrundens rand. Men i den dekadente Kit Kat Klub holder festen aldrig op. En ung amerikaner møder cabaretpigen Sally Bowles og et spil om kærlighed, penge, politik, og menneskelighed i en umenneskelig tid kan begynde. Lars Bom er den altdominerende konferencier, og musical-divaen Julie Steincke er cabaretpigen Sally Bowles. Birthe Kjær og Dario Campeotto spiller forestillingens modne kærlighedspar. Ensemblet består af en halv snes fristende, frastødende og superlækre cabaretpiger og -drenge og orkesteret af lige så mange hårdtpumpede, letpåklædte og yderst velspillende damer. Forestillingens kostumer er et orgie i farver, fjer og pailletter i kontrast til Berlins barske hverdag. Tilbudspris: 250 kr. (normalpris 300 kr) Ring til Salling Bank på tlf for bestilling af billetter. Perlerække af musical-historiens største hits med Julie Steincke, Lars Bom, Birthe Kjær, Dario Campeotto m.fl. SKJERN Å en kommende dansk nationalpark Søndag den 19. september 2010 Dagens program Kl Afgang fra Skive med bus Kl Rundvisning i Skjern Ådal v/ Søren Frederiksen Kl Afgang med bus mod Stauning Havn Kl Frokost i Restaurant Stauning Havn Kl Afgang med bus mod Skive Kl Ankomst Skive Pris pr. person 230 kr. Prisen inkluderer bus, rundvisning og frokostbuffet. Drikkevarer er for egen regning. Læs mere på Ådalen har siden oldtiden været en frodig oase i det sandede Vestjylland. Åen har været livsnerven for de mennesker, der levede i området. Den gav ferskvand og fisk, og engene omkring åen gav vildt og senere i historien blev der basis for landbrug. Samtidig var åen også et vigtigt trafikknudepunkt, og man har fundet spor efter ruter i ådalen gennem 3000 år. Den vigtigste, og den vi alle sammen kender, er Hærvejen. Søren Frederiksen, som er udviklingskonsulent og koordinerende naturvejleder ved Skjern Å følger os rundt i ådalen og fortæller undervejs. Spis en lækker frokostbuffet i Restaurant Stauning Havn, og nyd udsigten til den lille historiske havn og måske lyden af fjordkutteren Grethes tøffen i baggrunden. Selve Stauning Havn ligger midt for fjorden på den østlige side. Den blev indviet 11. september 1938 og er siden blevet udvidet, så der nu er plads til ca. 250 både og 50 små hytter. LÆSERTILBUD Salling Bank gør det muligt! 3 dage KUN Få en stor velkomstpakke! Værdi 1.345,- Bliv PLUSmedlem af Vi elsker ferie på 899,- pr. person i dobbeltvær. Inkl. morgenmad 3 billige storbydage på centralt hotel i København med morgenmad Bertrams Hotel Guldsmeden er en oase i det indre København! Hotellet er et miljøvenligt, intimt og superlækkert hotel med flotte værelser, der alle er indrettet i en særlig balinesiskinspireret stil med bl.a. himmelsenge og persiske tæpper. Hotellet ligger på den trendy Vesterbrogade, så I har ikke langt til Københavns mange attraktioner og seværdigheder. F.eks. ligger Tivoli, Strøget og hovedbanegården kun få minutters gang fra hotellet. Ankomst: Valgfri frem til Transport indgår ikke i prisen. Børnerabatter gælder ved 2 fuldt betalende voksne pr. værelse. Opholdet kan bestilles t.o.m Inkl. slutrengøring. Ekspeditionsgebyr maks. kr. 79,-. Ved bestilling på sparer du kr. 20,- på gebyret. Med forbehold for udsolgte datoer og trykfejl. Medlem af Rejsegarantifonden nr *undtagen onsdag KUN HOS OS! Fortrydelsesforsikring Ring og afbestil uden grund indtil dagen før. Kun 149,- 2 overnatninger 2 økologiske morgenbuffeter Velkomstdrink 25 % rabat på cykeludlejning Eksklusivt hotel i centrum af København 1 barn til og med 6 år gratis i forældres seng. Børnerabatter gælder ved to fuldt betalende voksne pr. værelse. Bestil NU få pladser! Annoncekode: Salling Bank GODE BØRNERABATTER

Kunde Bank Nr. 1 Februar 2010

Kunde Bank Nr. 1 Februar 2010 Kunde Bank Nr. 1 Februar 2010 Læs om: Solen titter atter frem bag skyerne Virksomhed med vokseværk Når du går, gavner det både helbred og humør ØkonomiEftersyn Tilfredsstillende resultat i et turbulent

Læs mere

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen.

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen. Fokus Sparekassen udvider med tre nye afdelinger De tre nye afdelinger i Skovlund, Alslev og Billum har fået solidt fodfæste. Side 18 september 2010 Side 5 Århus-virksomhed har valgt Sparekassen Den tætte

Læs mere

GarantenEfterår 2010

GarantenEfterår 2010 GarantenEfterår 21 Rekordresultat Det bedste halvårsresultat i sparekassens historie! www.sparv.dk Historisk resultat i sparekassen Indhold 2 Nyt fra ledelsen 3 Erhvervsbesøg ved Expert, Brovst 4 Fokus

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Søren Dahl fra Cafe Hack. Årsregnskab 2011. Efterløn eller ej? - Radioens bedste ven

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Søren Dahl fra Cafe Hack. Årsregnskab 2011. Efterløn eller ej? - Radioens bedste ven Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Søren Dahl fra Cafe Hack - Radioens bedste ven Årsregnskab 2011 - Tilfredsstillende basisindtjening, men utilfredsstillende resultat Efterløn eller ej? -

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Specialafhandling: Opgaveløser: HD Finansielrådgivning Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Indholdsfortegnelse English summary... 4 Indledning... 5 Problemformulering...

Læs mere

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op?

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? 3 pengenyt 2013 Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? Bliver det i lystyacht, du sejler dit livs solnedgang i møde? Prøv vores pensions-quiz Hvorfor dømmer

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Der er begået fejl... Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S "Der er begået fejl..." Og de skal naturligvis rettes Samarbejde og opbakning Studerende startede håndboldhold Købstædernes Forsikring Banken kan nu tilbyde

Læs mere

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.8/Marts 10 OPTIMAL PRIVATØKONOMI 5TIPS FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING FOTO: SINE FIIG Mette Reissmann, erhvervsjurist,uafhængiguafhængig rådgiver og

Læs mere

Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst. magasinet. side 3. Side 26. Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8

Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst. magasinet. side 3. Side 26. Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8 Nr. 5. 2010 magasinet Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8 Yes! min første lønseddel Side 12 1,50 kr. til en bedre verden Side 14 Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst Mønsterbrydere

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA Energirenovering FOKUS BANKRENTEN leder Nødvendige renoveringer I en medlemsundersøgelse fra 2013 svarede 35% af foreningerne,

Læs mere

AktionærNYT.» August 2011 «

AktionærNYT.» August 2011 « AktionærNYT» August 2011 « Væsentligt forbedret resultat i 2. kvartal 2011 2 Oluf Vestergaard, bankdirektør i Hvidbjerg Bank. AktionærNYT Udgives af: Hvidbjerg Bank / Østergade 2 / 7790 Thyholm Tlf. 9695

Læs mere

GarantenForår 2011. MEGET TILFREDSSTILLENDE årsregnskab 2010 GRATIS oplevelser til garanterne FOKUS på miljø og energi. www.sparv.

GarantenForår 2011. MEGET TILFREDSSTILLENDE årsregnskab 2010 GRATIS oplevelser til garanterne FOKUS på miljø og energi. www.sparv. GarantenForår 2011 MEGET TILFREDSSTILLENDE årsregnskab 2010 GRATIS oplevelser til garanterne FOKUS på miljø og energi www.sparv.dk FLOT OVERSKUD i sparekassen Indhold 2 Nyt fra ledelsen 3 Klokkerholm projekt

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Aktionærnyt. Kære Aktionær. Fynske Bank åbnet i Odense. Februar 2015. www.fynskebank.dk

Aktionærnyt. Kære Aktionær. Fynske Bank åbnet i Odense. Februar 2015. www.fynskebank.dk Aktionærnyt Februar 2015 Kære Aktionær Fynske Bank har, i sit første driftsår efter fusionen, realiseret et godt og tilfredsstillende resultat, hvilket du kan læse mere om i dette Aktionærnyt. Vi har samtidig

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne Årsrapport 2007 Den lille bank med stort overskud til kunderne bedst til private Velkommen til Lån & Spar Banks årsrapport for 2007 Efter en række år med innovative investeringer har vi i 2007 været fokuserede

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Årsrapport 2014. Lillebror-ånd giver succes. 100 års jubilæum

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Årsrapport 2014. Lillebror-ånd giver succes. 100 års jubilæum Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Årsrapport 21 acceptabelt resultat med plus på bundlinjen Lillebror-ånd giver succes tv-værten Peter Ingemann er årets gæstetaler på aktionærmøderne 1 års

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

GarantenEfterår 2009. til nye medarbejdere fra EBH Bank

GarantenEfterår 2009. til nye medarbejdere fra EBH Bank GarantenEfterår 2009 Velkommen til nye medarbejdere fra EBH Bank Sparekassen holder kursen Indhold: 2 Focus fra ledelsen 3 Sparekassens forsikringscenter 4 Velkommen til 4 EBH Bank afdelinger 5 Velkommen

Læs mere

2 elever. Støj. Personlighed skaber karriere. om karrieren. Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22. Støjproblemer i storrumskontorer

2 elever. Støj. Personlighed skaber karriere. om karrieren. Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22. Støjproblemer i storrumskontorer Julesjov vi har lidt godter og gode råd side 16-17 Personlighed skaber karriere Specialist, leder, taksator, elev: Vi ser på job og karriere Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22 Glædelig

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 3, 2011. Pengeblind

Finansforbundets magasin nr. 3, 2011. Pengeblind Finansforbundets magasin nr. 3, 2011 Pengeblind Mange unge er uvidende om helt elementær privatøkonomi. Det giver bankerne en stor udfordring i at øge unges finansielle forståelse Læs side 12 www.bankpension.dk

Læs mere

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / december 2012 En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen den 4.juli/6 Det var det eneste rigtige/8 Tænk dig godt

Læs mere

Nu er bankens produkter lettere at gå til... Max Magasinet 61. Slagelses flotteste bank åbnet Max Bank indgår i fremstød for branding af dansk design

Nu er bankens produkter lettere at gå til... Max Magasinet 61. Slagelses flotteste bank åbnet Max Bank indgår i fremstød for branding af dansk design Max Magasinet 61 RUNDT OM VORES BANK NOVEMBER 2007 Slagelses flotteste bank åbnet Max Bank indgår i fremstød for branding af dansk design Nu er bankens produkter lettere at gå til... Erhvervsmand samler

Læs mere

GODE KOLLEGER BETYDER ALT

GODE KOLLEGER BETYDER ALT 04 2014 f-f.dk FAKTORER DER SKRÆMMER EN MÅSKE KOMMENDE 9ARBEJDSGIVER FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER DITTE VIGSØ, GREAT PLACE TO WORK: Alle vinder på den gode arbejdsplads MEDLEMSTILBUD: 9 ud af 10 sparer

Læs mere