Kunde Bank Nr. 2 August 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunde Bank Nr. 2 August 2010"

Transkript

1 Kunde Bank Nr. 2 August 2010 Læs om: Pænt halvårsresultat Vigtigt at vælge det rigtige boliglån Krisen - en lærerig proces for Hilmars Camping Unge til både bank og bowling

2 Pænt halvårsresultat i svære tider Uddrag af halvårsregnskab Beløb i kr. Vi har også foretaget en effektivisering og centralisering af de Bankens relative råderum i forhold til grænseværdierne fremgår som Halvår 2010 Halvår 2009 Helår 2009 administrative funktioner. I forbindelse med hele omstruktureringen er antallet af medarbejdere reduceret. God likviditet Vores indlån er større end vores afstanden mellem diamantens ydre og indre rammer. Gode løsninger og en ordentlig forretning Vi forsøger altid at finde tilfredsstillende løsningerne med kunderne. Resultatopgørelse Netto renteindtægter Gebyrer, provisioner m.m. netto Netto rente- og gebyrindtægter Den storm, der har raset på de finansielle markeder de seneste udlån, og likviditeten er god. Vi har et likviditetsoverskud på Det er også en af årsagerne til, at vi ikke har verserende retssager eller Kursreguleringer år, har fortsat givet grund til uro og nervøsitet i første halvår Hele verdensøkonomien har været præget af den aktuelle finanskrise, og der er fortsat store udsving på 346 mio. kr. Det er 139 % over lovens likviditetskrav. Tilsynsdiamanten Finanstilsynet introducerede i juni sager i Pengeinstitutankenævnet. Opjustering af forventningerne til 2010 De realiserede forbedringer af Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på aktiver finansmarkederne med mange udfordringer, der skal løses. Vi vurderer måned Tilsynsdiamanten over for pengeinstitutterne. Her er der resultatet forventes at fortsætte resten af året. Samtidig vil resul- Andre driftsudgifter dog, at vi ser de første tegn på optimisme og på et forsigtigt, men opstillet pejlemærker og grænseværdier for, hvad der som udgangspunkt tatet forbedres, når betalingen til Bankpakke I stopper til oktober. Nedskrivninger på udlån og tilgadehavender m.v globalt økonomisk opsving. Statsgældskrisen i de sydeuropæiske er pengeinstitut med forhøjet risiko. Vi styrer allerede i dag efter Vi har derfor opjusteret forventningerne for hele året til det realiserede Resultat før skat lande, og specielt i Grækenland, har lagt et pres på euroen. Vi ser samme risikoområder. Vi har dog lavere grænseværdier for, hvornår overskud før skat på 6,3 mio. kr. for 1. halvår plus et positivt resul- Skat dog stor vilje blandt EU-politikerne til at stabilisere euroen og trække vi vurderer, at risikoen bliver for høj. Af figuren ses, hvordan vi ligger tat for andet halvår. Resultat Europa ud af krisen. i dag i diamanten. Peter Vinther Christensen Balance Bankdirektør Pænt halvårsresultat Selvom markedsforholdene er vanskelige, kom vi ud af halvåret med et pænt resultat før skat på 6,3 mio. kr. Tilsynsdiamanten Udlån Indlån Garantier Vi har forbedret den primære drift som følge af øgede aktiviteter og ikke Egenkapital mindst af den omstrukturering, vi gennemførte i efteråret. Vi har Nøgletal samlet Viborg- og Fjernkunde afdelingen og samtidig samlet vores Solvensprocent 15,9 % 13,9 % 16,8 % lokale aktiviteter i Skive. I den forbindelse lukkede vi vores afdeling i Kernekapitalprocent 11,1 % 8,6 % 11,7 % Egeris, og kunderne betjenes nu fra Likviditetsoverskud i forhold til lovkrav 138,9 % 168,5 % 163,7 % hovedkontoret, hvor også afdelingens medarbejdere flyttede til. Medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte 96,9 108,2 106,8 Du kan se hele halvårsregnskabet på Udgives af Salling Bank. Layout: Fredskilde & Sørensen. Foto: Gert Laursen og private fotos. Journalist: Ronald Nielsen, Mediekontoret. Tryk: Arco Grafisk. Kunde & Bank August

3 Bolig Vigtigt at vælge det rigtige boliglån Har du et fastforrentet lån med en rente på 6 % eller mere, så omlæg det til et 4 % fastforrentet lån med afdrag eller et lån med 5 % renteloft. De vil begge give dig en betydelig årlig besparelse. Har du et rentetilpasningslån (X1), så omlæg det eventuelt til et 4 % fastforrentet lån med afdrag. Det vil give en højere månedlig ydelse her og nu, men til gengæld også give dig større sikkerhed, hvis du tror, at renterne snart stiger. Et godt overblik over din samlede me, ønsker og behov. Her er det til gengæld vil renten, og dermed mindskes, hvis renten stiger. være afdragsfrit eller ej. børnefamilie, har I andre behov, økonomiske situation er vejen til økonomisk tryghed for dig og din familie. Dette gælder i særlig grad, når du skal vælge lån til køb af bolig, eller du skal have omlagt et eksisterende boliglån. en god idé at benytte dig af vores tilbud om helhedsrådgivning. Den giver dig det fornødne overblik til at træffe det rigtige valg og dermed sikre dig og din familie økonomisk tryghed, også i de kommende år. Fast eller variabel rente Når du skal optage et boliglån, skal ydelsen, typisk være højere end renten og ydelsen på et variabelt forrentet lån. Fordelen ved et rentetilpasningslån er den lavere ydelse her og nu. Til gengæld risikerer du, at renten, og dermed ydelsen, kan stige i de kommende år. Har du for eksempel et rentetilpasningslån på 1 mio. Ingen kan på forhånd sige, hvordan renteniveauet vil udvikle sig. Det må den enkelte gøre op med sig selv. Venter du et nogenlunde uændret renteniveau de kommende år, kan det tale for et rentetilpasningslån. Tror du derimod på stigende renter, kan det være en god idé med et lån med fast rente eller et Med et afdragsfrit lån kan du få økonomisk luft og større fleksibilitet i din hverdag, så du for eksempel hurtigere kan afdrage anden, dyrere gæld, realisere drømmen om en længere rejse eller betale mere ind til din pension. Ulempen ved afdragsfrie lån er, at du betaler rente af en højere rest- end hvis I er et modent ægtepar på vej mod pension. Kom ind i banken og få råd Synes du, det hele ser lidt uoverskueligt ud, så fortvivl ikke. Kontakt os i banken og få en aftale om helhedsrådgivning. Her kan du få afklaret mange tvivls- du allerførst afgøre, om du vil have kr., vil ydelsen efter skat stige med lån med renteloft. gæld gennem lånets løbetid. Det spørgsmål, så du har et godt grund- Boliglån har betydning for alle andre dele af din økonomi. Derfor er det ekstra vigtigt, at du blandt et obligationslån med fast rente eller et lån med variabel rente. På et obligationslån med fast rente op til cirka kr. årligt, hver gang renten på lånet stiger med 1 procentpoint. Det skal din økonomi Afdragsfrit eller ej Når du har besluttet dig for, om du kan blive til ganske mange penge i løbet af nogle år. Også her skal du træffe dit valg lag at træffe dine valg på. de mange muligheder vælger netop kender du ydelsen i hele lånets lø- kunne bære. Herudover er der også vil have lån med fast eller variabel ud fra din og din families egen den låntype, der dækker dine drøm- betid. Det giver dig sikkerhed, men risiko for, at friværdien i din bolig rente, skal du afgøre, om lånet skal situation. Er I for eksempel en ung Omlægningsberegning Sammenligning af forskellige lånetyper Din besparelse ved omlægning af boliglån Nuværende lån Nyt lån Nyt lån Lån med fast rente (obligationslån) BoligXlån med renteloft BoligXlån med rentetilpasning 6% obligationslån % obligationslån 2041 Boliglån med 5% renteloft indtil 1. januar 2018 Obligationsrestgæld Løbetid Obligationsrente 6% 4% 1,68% ÅOP før skat 6,26% 4,90% 2,41% Månedlig ydelse før skat Rente Fast rente. Variabel rente. Variabel rente. Rentevilkår Fast rente i hele lånets løbetid. Rentesatsen fastsættes to gange om året. Lånetype Obligationslån. Obligationslån med renteloft. Kontantlån. Løbetid Op til 30 år. Op til 30 år. Op til 30 år. Rentetilpasses for en periode på et til ti år. Afdragsfrihed Op til ti år ved låneoptagelse. Op til ti år ved låneoptagelse. Op til ti år ved låneoptagelse eller refinansiering. Risiko Lav risiko. Middel risiko. Høj risiko. Månedlig ydelse efter skat Månedlig besparelse efter skat Fordele Fast kendt ydelse i hele lånets løbetid. Et lån med friværdibeskyttelse. Loft over hvor meget renten og dermed ydelsen kan stige. Renten og ydelsen er typisk lavere end på et fastforrentet lån på optagelsestidspunktet. Beregningerne er baseret på kurser/renter pr. 9. august Ulemper Typisk højere ydelse end på et lån med variabel rente på optagelsestidspunktet. Risiko for at ydelsen kan stige ved rentetilpasning. Begrænset friværdibeskyttelse. Din ydelse stiger, hvis renten stiger. Minimal friværdibeskyttelse. Kilde Totalkredit Kunde & Bank August

4 Investering Turbulens på markederne Vi tror mest på optimisterne Vi sætter fortsat vores penge på optimisterne. Efter krisen og en årrække med overforbrug skal mange lande spænde livremmen ind for at reducere budgetunderskud og offentlig gæld. Det vil påvirke væksten negativt. Vi tror dog stadig på et forsigtigt, men stabilt globalt opsving. På det seneste G20-møde i Toronto blev man også enige om, at hensynet til global økonomisk vækst har første prioritet, men at det også er vigtigt at reducere den offentlige gæld over de kommende år. Selv om den igangværende eurokrise er alvorlig, har den ikke nær samme omfang som sub-prime krisen. Efter en famlende start, har EU-politikerne vist stor vilje til at redde euroen. Vi tror ikke på et sammenbrud i euro-samarbejdet, og konsekvensen af den aktuelle krise kan i stedet blive, at eurolandene rykker endnu tættere sammen både økonomisk og politisk. Selv om der på kort sigt er mange udfordringer for europæisk økonomi og euroen, kan vinden hurtigt vende igen. Den europæiske konkurrenceevne har gavn af den svage euro. Dette kan være med til at trække Europa ud af suppedasen og bidrage til det globale opsving. Væksten i de såkaldte emerging markets virker fortsat robust, og Kina viser også vilje til at tilpasse sin kunstigt svage valuta over for dollar. Det kan yderligere bidrage til væksten i blandt andet USA. Vi har således de optimistiske briller på, når vi kigger lidt længere frem, men er samtidig sikre på, at der kommer flere bump på vejen. Store udsving vil være en del af hverdagen en rum tid endnu. Aktiekonto - 15 forbrugsaktier investér i aktier uden risiko for kurstab Af områdedirektør Torben Strunge Investeringsområdet Første halvår af 2010 har været meget turbulent, og uro og nervøsitet har præget de finansielle kortsigtede investor kan dette måske være en rigtig løsning. For den mere langsigtede investor er paniksalg derimod sjældent en god idé. Her er det vigtigt at holde hovedet koldt, og holde fast i sin investeringsprofil. Vores erfaring viser, at denne strategi giver det bedste langsigtede afkast. Hvorfor svinger markederne så meget? Verdensøkonomien har efter vores vurdering taget hul på den fase i den økonomiske cyklus, som vi mister eller optimister, og denne gang har ikke været nogen undtagelse. Markedsudsvingene har været betydelige i de seneste måneder, og der har sandelig også været meget at forholde sig til. En lind strøm af flotte virksomhedsregnskaber og pæne økonomiske nøgletal fra især USA har blandet sig med en statsgældskrise i de såkaldte PIIGS-lande med Grækenland i spidsen, hvilket har skabt tvivl om euroens fremtid. Desuden har investorerne også skullet bekymre sig om ny lovgivning i Vi tror, at verdensøkonomien bevæger sig i den rigtige retning Hvis vi får ret i vores forventning om et forsigtigt, men stabilt opsving i de kommende år, så er mange aktier historisk billige i øjeblikket. Omvendt er der naturligvis også risiko for, at det ikke går, som vi tror, og så er mange aktier måske for dyre. Aktieafkast med livrem og seler Med vores nye aktiekonto kan du kombinere stor sikkerhed med mulighed for et flot afkast, hvis aktierne stiger. Vi har udvalgt 15 selskaber, som producerer basale forbrugsgoder, som vi alle efterspørger. Aktier som efter vores vurdering har et særligt stort potentiale i de kommende år. Aktiekonto 15 forbrugsaktier 2013 giver dig: Meget lav risiko. Mulighed for højt afkast, op til 30 %. Princippet i aktiekontoen er helt enkelt: Stiger kurserne på de 15 udvalgte aktier, får du en attraktiv forretning af dit indskud. Falder kurserne på de 15 udvalgte aktier, får du hele dit indskud tilbage. Indskudsperiode Kontoen er åben for indskud fra 30. august 2010 til og med 17. september Kontakt os på tlf eller Læs mere på markeder. Dette bekymrer naturligt kalder tidlig ekspansion. En fase, kølvandet på finanskrisen, herunder nok mange investorer, og man kan der typisk er præget af hyppige øget regulering af finanssektoren i fristes til at sælge det hele og i stedet sætte pengene i banken. For den meget aktive eller helt stemningsskift på markederne, hvor investorerne ikke kan bestemme sig for, om de skal være pessi- både USA og Europa. Kontakt os på tlf eller Læs mere på Kunde & Bank August

5 Krisen en lærerig proces for Hilmars Camping Hilmars Camping og Vejle Caravan Center: Tilsammen omkring 35 medarbejdere I alt omkring kvm. indendørs og kvm. udendørs areal Autoriserede forhandlere af de to største campingvognsmærker i Danmark, Adria og Hobby Landets største forhandlere af brugte campingvogne Som indehavere af Hilmars camping i Nr. Søby har brødrene Jan Nielsen og Kim Præst Nielsen både smagt succesens sødme og mærket krisens ubehagelige kradsen. De overtog den landskendte campingforretning efter deres far Harry Nielsen ved årsskiftet 2006/2007, hvor de erhvervede hver 25 procent af aktiekapitalen. Den resterende aktiekapital overtog de to år senere, hvor de også købte Vejle caravan center. Det var midt under højkonjunkturen, hvor kundernes købelyst var næsten ubegrænset, og alting så lyst og lovende ud. Desto mere brat og ubehagelig blev det at vågne op, da den globale krise pludselig slog igennem med fuld styrke i sommeren Fra 2007 til 2008 blev vores omsætning halveret, og indtjeningen faldt endnu mere. Det var en barsk omgang, hvor vi fik mange klø, men også lærte, hvordan man holder sig på benene, når man står midt i uvejret, fortæller de to brødre. Salling Bank en god sparringspartner - Heldigvis har vi gennem alle årene haft en fantastisk god sparringspartner i Salling Bank. Vi har hele tiden selv været åbne og ærlige om situationen, som den så ud, og aldrig forsøgt at stikke noget under stolen. Til gengæld har banken bistået os i både medgang og modgang og vist oprigtig interesse for vores virksomhed. Vi har et tillidsfuldt samarbejde og er i en løbende dialog. Banken giver os dels god feedback på vores egne ideer, dels er den selv kommet med en række konstruktive forslag til, hvordan vi kan håndtere den ene og den anden situation, siger Jan Nielsen og Kim Præst Nielsen. - Mens det hele gik fremad, havde vi været alt for fokuseret på omsætning. Da vi blev ramt af krisen, måtte vi i stedet rette fokus mod omkostninger og indtjening. Her har vores medarbejdere vist meget stor forståelse for situationens alvor. For eksempel indvilgede de i at gå ned i løn, ligesom det var nødvendigt for os at afskedige medarbejdere. - Trods krisen opnåede vi samlet set et positivt resultat i både 2008 og I dag har situationen stabiliseret sig, men på et noget lavere niveau. Både i år og for de kommende år tror vi på behersket fremgang, siger Jan Nielsen og Kim Præst Nielsen. Samarbejde om indkøb og markedsføring De to brødre er henholdsvis 32 og 37 år. Begge har gennemgået lederuddannelsen i Dansk Supermarked, og begge var i en periode ansat i Merlin-kæden, inden de overtog Hilmars camping. - Rent campingfagligt var vi blanke, men vi har fået god hjælp af både vores forældre og vores medarbejdere. På nogle områder har det nok været en fordel, at vi har kunnet se på tingene med nye øjne. Her har vi kunnet drage nytte af de erfaringer, vi havde opnået som både købmænd og indkøbere i andre brancher. Blandt andet har vi allerede etableret et indkøbs- og markedsføringssamarbejde med en gruppe andre forhandlere. Dette samarbejde vil vi gerne have udbygget og intensiveret de kommende år, slutter de to brødre. Indehavere af Hilmars Camping. Jan Nielsen til venstre og Kim Præst Nielsen til højre. Kunde & Bank August

6 Aktionær i Salling Bank Peter Vinther Christensen Bankdirektør Dine fordele som aktionær - Årlig invitation til generalforsamling - Magasin to gange årligt - med højere rente - Gratis valutaveksling - Tilbud på arrangementer - Støtter en lokal bank sikre et lokalt pengeinstitut Vi er særdeles glade for, at cirka personer er medejere af Salling Bank, og langt de fleste er lokale kunder og kunder med en relation til Skive egnen. Her i banken giver vi vores aktionærer en række fordele. Som navnenoteret aktionær har du stemmeret/indflydelse på bankens generalforsamling og støtter samtidig dit lokalsamfund. Vi er nemlig centralt placeret i nærmiljøet. Præcis af den grund er det i alles interesse, at den lokale bank har mange lokale aktionærer. Det er med til at give banken og lokalområdet den nødvendige stabilitet til fortsat vækst. Der er en særlig forpligtelse forbundet med at være lokalbank. I Salling Bank tager vi ansvar! Det betyder, at vi i banken tager hånd om vores aktionærer, kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og lokalsamfundet. Det er vigtigt for os at være en lokalt forankret virksomhed, der er synlig i det daglige, og vi deltager derfor aktivt både via foreningsarbejde og via økonomiske tilskud til en lang række af idræts-, ungdomsog kulturaktiviteter. Jo tættere kontakten er mellem bank, aktionærer og lokalsamfundet, des bedre muligheder har vi for i fællesskab at bevare vores nærmiljø. Forbedret vilkår på aktionærkonti Som aktionær kan du sætte penge ind på en til en attraktiv rente. Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere dig forbedrede forhold på vores aktionærkonti. Har du i dag en, skal du ikke gøre noget, din konto ændre automatisk navn. Er du interesseret i at blive aktionær eller at få en så kontakt din rådgiver. 3 måneder 6 måneder 12 måneder Oprettes af Alle med ti Salling Bank aktier Alle med ti Salling Bank aktier Alle med ti Salling Bank aktier Alle med ti Salling Bank aktier Indskud Hele året Hele året Hele året Hele året Binding Nej 3 mdr. opsigelse 6 mdr. opsigelse 12 mdr. opsigelse NemKonto tilknyttes Nej Nej Nej Nej BetalingsService tilknyttes Nej Nej Nej Nej Kort tilknyttes Nej Nej Nej Nej Homebanking tilknyttes Ja Ja Ja Ja Rente = 0,30% > = 0,80% 1,05% 1,30% 1,55% Omkostninger Nej Nej Nej Nej Erstatter Superaktionærkonto Superaktionærkonto 3. mdr. opsigelse Ny konto Superaktionærkonto, 12 mdr. opsigelse, Super 100 Nørre Vosborg Søndag den 30. maj 2010 var en busfuld aktionærer på udflugt til Nørre Vosborg, en gammel herregård. Nørre Vosborg har historie rødder 700 år tilbage i tiden. Nørre Vosborg har for nylig gennemgået en omfattende restaurering og er blevet en arkitektonisk perle med en fantastisk beliggenhed mellem hav og hede. Turen sluttede af med en lækker frokostbuffet på Hotel Nørre Vosborg. Kunde & Bank August

7 Unge til både bank og bowling Jacob Kielsgaard, 18 år: Jeg har lært meget på workshoppen - Som ung kan det være svært at finde rundt i alle de økonomiske begreber. Derfor er det alle tiders idé med økonomisk workshop, hvor jeg har lært meget, som jeg ikke vidste før. Jeg har også lavet notater om forskellige ting, som jeg gerne vil have uddybet næste gang, jeg kommer i banken. Det er blandt andet noget om opsparing, forsikringer, budgetlægning, A-kasse, husleje og indskud, siger Jacob Kielsgaard, 18- årig elektrikerlærling fra Skive. - For mig betyder det meget at have styr på min økonomi, og det er jeg sikker på, at banken kan være behjælpelig med. Jeg vil helst ikke have gæld. Men hvis det bliver nødvendigt med et lån til for eksempel bolig eller kørekort, skal det være i banken og ikke et forbrugslån i en eller anden forretning. Det er alt, alt for dyrt, fastslår Jacob Kielsgaard. Freja Meier Marker, 18 år: Dejligt jeg måtte tage en veninde med - Er I klar til at flytte hjemmefra? - YES!, siger en ung fyr med overbevisning i stemmen. - Nej, det er da meget nemmere at blive boende hjemme hos far og mor, lyder en klokkeklar kontramelding fra en af hans jævnaldrende. Det er tirsdag aften. Scenen er et mødelokale hos Bowl n Fun i Skive. Spørgeren er Morten Roslund, til daglig privatrådgiver i Salling Banks afdeling i Højslev. Og svarene kommer fra to af deltagerne i den økonomiske workshop for unge kunder, som banken indbyder til tre gange årligt. De unge lytter opmærksomt på de mange, men korte økonomiske oplæg fra Morten Roslund. De noterer flittigt ned på de omdelte små blokke. Og spørger, hvis der er noget, de er i tvivl om, eller som de gerne vil have uddybet. Næste arrangement 22. september 2010 Der er Økonomisk Workshop for unge igen onsdag den 22. september 2010 kl til Er du omkring 18 år og interesseret i at deltage, så kontakt din rådgiver på tlf Budskabet er ikke til at tage fejl af, og det ser ud til at gå rent ind hos de unge: - Det er vigtigt, at I danner jer et overblik over jeres samlede økonomi og ved, hvad der kommer ind, og hvad I kan tillade jer at give ud, fastslår Morten Roslund. Han taler i et letforståeligt sprog og uden alt for mange bankfaglige termer. Behov for grundlæggende viden - Vores unge kunder må gerne tage en god ven med til den økonomisk workshop, der har til formål at give de unge en grundlæggende viden om økonomi og andre væsentlige emner, de skal forholde sig til som 18-årige, forklarer Morten Roslund. Han møder de unge på en jævnbyrdig måde. Uden løftede pegefingre. Og med flere pitstops undervejs. Her bliver de unge delt op i små grupper, bemandet med hver sin privatrådgiver, der kan uddybe de enkelte elementer i Morten Roslunds oplæg og i øvrigt svare på de spørgsmål, som de unge måske ikke har lyst til at stille i alles påhør. Kom og slå en bankmand Salling Bank lægger vægt på, at der er tyngde og troværdighed i de budskaber, banken sender til de unge. Men tingene må gerne serveres på en ligefrem og uhøjtidelig måde. Af samme grund er der heller ikke kun penge og banksnak på programmet. Efter halvanden times økonomisk workshop kaster deltagerne sig derfor over bowlingcentrets store buffet. Og arrangementet slutter med en times bowling. - Kom og slå en bankmand, lyder opfordringen til de unge. - Jeg har for kort tid siden været til et rådgivningsmøde i banken. Alligevel var jeg ikke i tvivl om, at jeg gerne ville deltage, da jeg fik invitationen til den økonomiske workshop, siger den 18-årige gymnasieelev Freja Meier Marker fra Højslev. - For det første kan du vel aldrig lære for meget om økonomi. For det andet er det hele ikke kun en snak om penge. Jeg har for eksempel taget imod invitationen til at tage en veninde med. Vi får noget godt at spise og kommer ud at bowle sammen med andre unge og med bankfolkene. Det er da en hyggelig måde at være sammen på. - Men selvfølgelig er penge og økonomi i fokus. I aften har jeg lært meget, som jeg ikke vidste noget om før. For eksempel, hvor let det er at havne i RKI s register over dårlige betalere. Og at det har så alvorlige konsekvenser. Det er helt vildt, siger Freja Meier Marker. Kunde & Bank August

8 Fire kolleger har tilsammen 145 års jubilæum Fire kolleger har tilsammen haft 145 års jubilæum for ansættelse i Salling Bank 40 års jubilæum 40 års jubilæum 25 års jubilæum 40 års jubilæum Karin Paludan Karin Paludan blev ansat som elev i 1970 og arbejdede i de første år som assistent i flere af bankens daværende oplandsafdelinger. En periode var hun også sekretær for tidligere direktør P. H. Steenberg. I de seneste 17 år har Karin været kasserer i hovedkontoret, hvor hun har mødt kunderne med et smil. Karin og hendes mand Svend bruger gerne fritiden i båd på fjorden eller i haven i Egeris. Anne Maria Mortensen Da Anne Maria Mortensen blev ansat i maj 1970, fik banken samtidig lidt af en detektiv i huset. For Mortensen, som hun også kaldes, har et sandt falkeblik, når fejlkontoen skal rettes, eller der skal findes nye veje og rationaliseringer i it-systemerne. Anne Maria har igennem alle årene arbejdet i administrative funktioner. Nu arbejder hun i bankens sekretariat. Fritiden tilbringer hun og hendes mand Bjarne gerne på skitur i Østrig eller på besøg hos børn og børnebørn. Inger Hansen Inger Hansen startede som elev i banken i Som assistent arbejdede hun i flere af bankens afdelinger og kom i 1989 til Udlandsafdelingen. Efter et væld af kurser og efteruddannelse er Inger i dag bankens udlandsspecialist, der rådgiver både kunder og kolleger. Yderst kompetent, men også med stor venlighed og humor. Inger bor i Møldrup, hvor hun tilbringer fritiden sammen med sin mand Jørgen og deres tre børn. Arne Nielsen Arne Nielsen startede som elev i banken i 1970, og blot syv år senere blev han leder af afdelingen i Højslev. Her blev han hurtigt kendt som en meget grundig og objektiv rådgiver. Altid klar til at bruge den tid, der var nødvendigt for at løse opgaverne optimalt. I 2007 tog Arne hul på endnu et ønskejob som kundechef i bankens erhvervsafdeling, hvor han rådgiver en lang række erhvervskunder. I fritiden er Arne ivrig motionscyklist, fritidsfisker og golfspiller. I huset på Lundø bliver der dog også tid til hygge med hustruen Inge Lise, døtrene og det lille barnebarn. Tre mangeårige medarbejdere på efterløn Tre af Salling Banks medarbejdere har efter mange års god indsats i banken valgt at gå på efterløn er på vej til dig -NemID én adgang til det hele NemID er den nye sikkerhedsløsning, som alle danske netbankbrugere skal anvende inden udgangen af Du får besked, når det er din tur Vi starter overgangen til NemID fra den 15. november Eva Laustsen gik i marts på efterløn efter at have været ansat i banken i 42 år. Her havde hun, ud over forskellige specialfunktioner, til opgave at tage imod kunderne på hovedkontoret. Det skete altid med et smil og med stor hjælpsomhed. Et højt serviceniveau samt omsorg for andre har altid været ledetråden i Evas arbejde. Som efterlønner vil Eva og hendes mand Tage tilbringe megen tid i Sverige hos børn og børnebørn. Dorit Jensen gik i maj på efterløn efter næsten 33 års ansættelse i banken. Hun har blandt andet arbejdet som direktionssekretær, været tovholder på forskellige opgaver i hovedkontoret og senest medarbejder i Roslevafdelingen. Som Fru Jensen fungerede Dorit også som kollegernes levende ordbog, der i tide opfangede eventuelle sprogfejl i breve. Med sin mand Søren Anker vil hun nu nyde efterlønslivet i den store, smukke have i Breum samt med naturoplevelser, musik og litteratur ofte i selskab med parrets voksne børn. Karl Aage Sørensen Efter mere end 43 års ansættelse, adskillige eksaminer og et væld af kurser går Karl Aage Sørensen på efterløn ved udgangen af august. Karl Aage Sørensen har altid været kundernes mand. Der findes ikke mange familier i Skive, Salling og Fjends, som han ikke kender, og omvendt. Alle kunder er blevet mødt med stor venlighed og imødekommenhed. Fremover kan du møde Karl Aage og hans kone Anne Marie på tandem på Lundø, i kajak på fjorden eller i bil på vej til børn og børnebørn. NemID giver adgang til både offentlig og privat selvbetjening på internettet - herunder netbank, skat.dk og NemID, vil alle kunder med NetBank modtage Inden det er muligt at logge på NetBank med borger.dk. Uanset hvor du skal logge på, skal du anvende samme bruger-id, adgangskode og nøglekort, og om brug af NemID. et velkomstbrev med yderligere information du kan logge på fra alle computere også i udlandet. Alle, der har en netbankaftale med deres pengeinstitut, vil automatisk få NemID. Fra juli begynder pengeinstitutterne at udsende NemID til deres netbankbrugere, og inden udgangen af 2010 vil alle netbankbrugere have fået et NemID. NemID Kunde & Bank August

9 CABARET - musical i Kulturcenter Limfjord Tirsdag den 21. september 2010 kl Cabaret er en udødelig musical-klassiker med en perlerække af musical-historiens største hits som Willkommen, Money makes the world go round, May be this time og selvfølgelig Cabaret. I 1929 var både Berlin og hele verden på afgrundens rand. Men i den dekadente Kit Kat Klub holder festen aldrig op. En ung amerikaner møder cabaretpigen Sally Bowles og et spil om kærlighed, penge, politik, og menneskelighed i en umenneskelig tid kan begynde. Lars Bom er den altdominerende konferencier, og musical-divaen Julie Steincke er cabaretpigen Sally Bowles. Birthe Kjær og Dario Campeotto spiller forestillingens modne kærlighedspar. Ensemblet består af en halv snes fristende, frastødende og superlækre cabaretpiger og -drenge og orkesteret af lige så mange hårdtpumpede, letpåklædte og yderst velspillende damer. Forestillingens kostumer er et orgie i farver, fjer og pailletter i kontrast til Berlins barske hverdag. Tilbudspris: 250 kr. (normalpris 300 kr) Ring til Salling Bank på tlf for bestilling af billetter. Perlerække af musical-historiens største hits med Julie Steincke, Lars Bom, Birthe Kjær, Dario Campeotto m.fl. SKJERN Å en kommende dansk nationalpark Søndag den 19. september 2010 Dagens program Kl Afgang fra Skive med bus Kl Rundvisning i Skjern Ådal v/ Søren Frederiksen Kl Afgang med bus mod Stauning Havn Kl Frokost i Restaurant Stauning Havn Kl Afgang med bus mod Skive Kl Ankomst Skive Pris pr. person 230 kr. Prisen inkluderer bus, rundvisning og frokostbuffet. Drikkevarer er for egen regning. Læs mere på Ådalen har siden oldtiden været en frodig oase i det sandede Vestjylland. Åen har været livsnerven for de mennesker, der levede i området. Den gav ferskvand og fisk, og engene omkring åen gav vildt og senere i historien blev der basis for landbrug. Samtidig var åen også et vigtigt trafikknudepunkt, og man har fundet spor efter ruter i ådalen gennem 3000 år. Den vigtigste, og den vi alle sammen kender, er Hærvejen. Søren Frederiksen, som er udviklingskonsulent og koordinerende naturvejleder ved Skjern Å følger os rundt i ådalen og fortæller undervejs. Spis en lækker frokostbuffet i Restaurant Stauning Havn, og nyd udsigten til den lille historiske havn og måske lyden af fjordkutteren Grethes tøffen i baggrunden. Selve Stauning Havn ligger midt for fjorden på den østlige side. Den blev indviet 11. september 1938 og er siden blevet udvidet, så der nu er plads til ca. 250 både og 50 små hytter. LÆSERTILBUD Salling Bank gør det muligt! 3 dage KUN Få en stor velkomstpakke! Værdi 1.345,- Bliv PLUSmedlem af Vi elsker ferie på 899,- pr. person i dobbeltvær. Inkl. morgenmad 3 billige storbydage på centralt hotel i København med morgenmad Bertrams Hotel Guldsmeden er en oase i det indre København! Hotellet er et miljøvenligt, intimt og superlækkert hotel med flotte værelser, der alle er indrettet i en særlig balinesiskinspireret stil med bl.a. himmelsenge og persiske tæpper. Hotellet ligger på den trendy Vesterbrogade, så I har ikke langt til Københavns mange attraktioner og seværdigheder. F.eks. ligger Tivoli, Strøget og hovedbanegården kun få minutters gang fra hotellet. Ankomst: Valgfri frem til Transport indgår ikke i prisen. Børnerabatter gælder ved 2 fuldt betalende voksne pr. værelse. Opholdet kan bestilles t.o.m Inkl. slutrengøring. Ekspeditionsgebyr maks. kr. 79,-. Ved bestilling på sparer du kr. 20,- på gebyret. Med forbehold for udsolgte datoer og trykfejl. Medlem af Rejsegarantifonden nr *undtagen onsdag KUN HOS OS! Fortrydelsesforsikring Ring og afbestil uden grund indtil dagen før. Kun 149,- 2 overnatninger 2 økologiske morgenbuffeter Velkomstdrink 25 % rabat på cykeludlejning Eksklusivt hotel i centrum af København 1 barn til og med 6 år gratis i forældres seng. Børnerabatter gælder ved to fuldt betalende voksne pr. værelse. Bestil NU få pladser! Annoncekode: Salling Bank GODE BØRNERABATTER

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån en kort introduktion I Realkredit Danmark kan vi tilbyde FlexLån, hvor ydelsen er lav og valgmulighederne mange. Lånet er et såkaldt rentetilpasningslån,

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Vælg det lån med afdrag

Vælg det lån med afdrag Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 22 sider Vælg det lån med afdrag RIGTIGE Få eksperternes lånetips Privatøkonomi og boliglån INDHOLD: Sværere at få afdragsfrie

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Rentefest for non- og konfirmander i 2013 opnå 14% i fast indlånsrente uden binding

Rentefest for non- og konfirmander i 2013 opnå 14% i fast indlånsrente uden binding Rentefest for non- og konfirmander i 2013 opnå 14% i fast indlånsrente uden binding Se senest opdaterede udgave på http://www.mybanker.dk/artikler/aarets-konfirmander-faar-op-til- 14-i-rente Igen i år

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK INDHOLD: AFDRAGSCHOK Stor boliggyser på vej...4 EU-bombe under boligmarkedet...6

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år.

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Kære andelshavere, Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Vi har derfor gennem en række møder med

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Bestil din næste ferie...

Bestil din næste ferie... Bestil din næste ferie... Ring 70 20 34 48 Gå ind på happydays.nu Besøg butikken i Frederikshavn Rejser med glæde Udgivelse 2013 vejlende pris 10 kr. Vi tager forbehold for udsolgte datoer og trykfejl.

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Er du godt kørende? De positive resultater fortsætter Sparekassen har fundet melodien. Regnskabet for årets første ni måneder viser et overskud på 17,7 mio. kr. før skat og en

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere Foto: Scanpix Guide Februar 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vælger du det bedste boliglån 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Tirsdag den 23. oktober 2012

Tirsdag den 23. oktober 2012 Tirsdag den 23. oktober 2012 Dagsorden Velkommen! Ejendomsinvestering hvorfor investering i fast ejendom? Cheføkonom Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark. Udfordringer & muligheder i det danske

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 - Medierapport 2010 Indhold Om undersøgelsen... 3 Respondenter... 4 1. Konferencer for medarbejderne... 5 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 3. Typiske konferencedeltagere... 7 4. Vil have alt

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

2. februar 2015 RENTESATSER

2. februar 2015 RENTESATSER 2. februar 2015 RENTESATSER Indlånssatser 2. februar 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Diamanter er en god alternativ investering

Diamanter er en god alternativ investering MANDAG 5. JANUAR NR. 2 / 2015 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Diamanter er en god alternativ investering Efterspørgslen stiger på de små smukke

Læs mere

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få styr på dit boliglån 12 sider Sådan er dit boliglån skruet sammen INDHOLD: Få styr på dit boliglån Uvidenhed koster dyrt...4-5

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen

Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen Blot 2½ time i luften og du er sikker på godt golfvejr og en udviklende golfoplevelse. Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen Vore workshops har kun et formål: at give dig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Strategi for lån A/B Lindstrand Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3 Grundprincipperne

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Variabel Kvartårligt (bagud)

Variabel Kvartårligt (bagud) Rentesatser udlån Gældende fra den 1. juli 2015. Generelt Rente (hvis ikke andet angivet) Rentetilskrivning (hvis ikke andet nævnt) Variabel Kvartårligt (bagud) Kontoform/produktnavn a1 Kassekredit 12,75

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

IKOM IINDEN IFOR PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SIDE 4-5 SIDE 6-7 SIDE 11 SIDE SOLID BANK SOLIDE SVAR 2-3

IKOM IINDEN IFOR PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SIDE 4-5 SIDE 6-7 SIDE 11 SIDE SOLID BANK SOLIDE SVAR 2-3 IKOM IINDEN IFOR BOLIG SIDE 4-5 SIDE 6-7 PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR PENSION KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SOLID BANK SIDE 2-3 SIDE 11 INVESTERING SIDE 8-9 SIDE 10 ERHVERV SOLIDE SVAR EN

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

7 mdr. løbetid * 7 mdr. løbetid * Se noter nedenfor. under pkt. 3. Salling Bank 12,5% 729 kr. 10.729 kr. 1.458 kr. 21.458 kr.

7 mdr. løbetid * 7 mdr. løbetid * Se noter nedenfor. under pkt. 3. Salling Bank 12,5% 729 kr. 10.729 kr. 1.458 kr. 21.458 kr. Ser man på selve slutsaldoen, der kan opnås ved et indskud på en non- og konfirmationskonto i et pengeinstitut, så ser det sådan ud: Indskud Løbetid Slutsaldo laveste Slutsaldo højeste Forskel 10.000 kr.

Læs mere