Kunde Bank Nr. 2 August 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunde Bank Nr. 2 August 2010"

Transkript

1 Kunde Bank Nr. 2 August 2010 Læs om: Pænt halvårsresultat Vigtigt at vælge det rigtige boliglån Krisen - en lærerig proces for Hilmars Camping Unge til både bank og bowling

2 Pænt halvårsresultat i svære tider Uddrag af halvårsregnskab Beløb i kr. Vi har også foretaget en effektivisering og centralisering af de Bankens relative råderum i forhold til grænseværdierne fremgår som Halvår 2010 Halvår 2009 Helår 2009 administrative funktioner. I forbindelse med hele omstruktureringen er antallet af medarbejdere reduceret. God likviditet Vores indlån er større end vores afstanden mellem diamantens ydre og indre rammer. Gode løsninger og en ordentlig forretning Vi forsøger altid at finde tilfredsstillende løsningerne med kunderne. Resultatopgørelse Netto renteindtægter Gebyrer, provisioner m.m. netto Netto rente- og gebyrindtægter Den storm, der har raset på de finansielle markeder de seneste udlån, og likviditeten er god. Vi har et likviditetsoverskud på Det er også en af årsagerne til, at vi ikke har verserende retssager eller Kursreguleringer år, har fortsat givet grund til uro og nervøsitet i første halvår Hele verdensøkonomien har været præget af den aktuelle finanskrise, og der er fortsat store udsving på 346 mio. kr. Det er 139 % over lovens likviditetskrav. Tilsynsdiamanten Finanstilsynet introducerede i juni sager i Pengeinstitutankenævnet. Opjustering af forventningerne til 2010 De realiserede forbedringer af Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på aktiver finansmarkederne med mange udfordringer, der skal løses. Vi vurderer måned Tilsynsdiamanten over for pengeinstitutterne. Her er der resultatet forventes at fortsætte resten af året. Samtidig vil resul- Andre driftsudgifter dog, at vi ser de første tegn på optimisme og på et forsigtigt, men opstillet pejlemærker og grænseværdier for, hvad der som udgangspunkt tatet forbedres, når betalingen til Bankpakke I stopper til oktober. Nedskrivninger på udlån og tilgadehavender m.v globalt økonomisk opsving. Statsgældskrisen i de sydeuropæiske er pengeinstitut med forhøjet risiko. Vi styrer allerede i dag efter Vi har derfor opjusteret forventningerne for hele året til det realiserede Resultat før skat lande, og specielt i Grækenland, har lagt et pres på euroen. Vi ser samme risikoområder. Vi har dog lavere grænseværdier for, hvornår overskud før skat på 6,3 mio. kr. for 1. halvår plus et positivt resul- Skat dog stor vilje blandt EU-politikerne til at stabilisere euroen og trække vi vurderer, at risikoen bliver for høj. Af figuren ses, hvordan vi ligger tat for andet halvår. Resultat Europa ud af krisen. i dag i diamanten. Peter Vinther Christensen Balance Bankdirektør Pænt halvårsresultat Selvom markedsforholdene er vanskelige, kom vi ud af halvåret med et pænt resultat før skat på 6,3 mio. kr. Tilsynsdiamanten Udlån Indlån Garantier Vi har forbedret den primære drift som følge af øgede aktiviteter og ikke Egenkapital mindst af den omstrukturering, vi gennemførte i efteråret. Vi har Nøgletal samlet Viborg- og Fjernkunde afdelingen og samtidig samlet vores Solvensprocent 15,9 % 13,9 % 16,8 % lokale aktiviteter i Skive. I den forbindelse lukkede vi vores afdeling i Kernekapitalprocent 11,1 % 8,6 % 11,7 % Egeris, og kunderne betjenes nu fra Likviditetsoverskud i forhold til lovkrav 138,9 % 168,5 % 163,7 % hovedkontoret, hvor også afdelingens medarbejdere flyttede til. Medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte 96,9 108,2 106,8 Du kan se hele halvårsregnskabet på Udgives af Salling Bank. Layout: Fredskilde & Sørensen. Foto: Gert Laursen og private fotos. Journalist: Ronald Nielsen, Mediekontoret. Tryk: Arco Grafisk. Kunde & Bank August

3 Bolig Vigtigt at vælge det rigtige boliglån Har du et fastforrentet lån med en rente på 6 % eller mere, så omlæg det til et 4 % fastforrentet lån med afdrag eller et lån med 5 % renteloft. De vil begge give dig en betydelig årlig besparelse. Har du et rentetilpasningslån (X1), så omlæg det eventuelt til et 4 % fastforrentet lån med afdrag. Det vil give en højere månedlig ydelse her og nu, men til gengæld også give dig større sikkerhed, hvis du tror, at renterne snart stiger. Et godt overblik over din samlede me, ønsker og behov. Her er det til gengæld vil renten, og dermed mindskes, hvis renten stiger. være afdragsfrit eller ej. børnefamilie, har I andre behov, økonomiske situation er vejen til økonomisk tryghed for dig og din familie. Dette gælder i særlig grad, når du skal vælge lån til køb af bolig, eller du skal have omlagt et eksisterende boliglån. en god idé at benytte dig af vores tilbud om helhedsrådgivning. Den giver dig det fornødne overblik til at træffe det rigtige valg og dermed sikre dig og din familie økonomisk tryghed, også i de kommende år. Fast eller variabel rente Når du skal optage et boliglån, skal ydelsen, typisk være højere end renten og ydelsen på et variabelt forrentet lån. Fordelen ved et rentetilpasningslån er den lavere ydelse her og nu. Til gengæld risikerer du, at renten, og dermed ydelsen, kan stige i de kommende år. Har du for eksempel et rentetilpasningslån på 1 mio. Ingen kan på forhånd sige, hvordan renteniveauet vil udvikle sig. Det må den enkelte gøre op med sig selv. Venter du et nogenlunde uændret renteniveau de kommende år, kan det tale for et rentetilpasningslån. Tror du derimod på stigende renter, kan det være en god idé med et lån med fast rente eller et Med et afdragsfrit lån kan du få økonomisk luft og større fleksibilitet i din hverdag, så du for eksempel hurtigere kan afdrage anden, dyrere gæld, realisere drømmen om en længere rejse eller betale mere ind til din pension. Ulempen ved afdragsfrie lån er, at du betaler rente af en højere rest- end hvis I er et modent ægtepar på vej mod pension. Kom ind i banken og få råd Synes du, det hele ser lidt uoverskueligt ud, så fortvivl ikke. Kontakt os i banken og få en aftale om helhedsrådgivning. Her kan du få afklaret mange tvivls- du allerførst afgøre, om du vil have kr., vil ydelsen efter skat stige med lån med renteloft. gæld gennem lånets løbetid. Det spørgsmål, så du har et godt grund- Boliglån har betydning for alle andre dele af din økonomi. Derfor er det ekstra vigtigt, at du blandt et obligationslån med fast rente eller et lån med variabel rente. På et obligationslån med fast rente op til cirka kr. årligt, hver gang renten på lånet stiger med 1 procentpoint. Det skal din økonomi Afdragsfrit eller ej Når du har besluttet dig for, om du kan blive til ganske mange penge i løbet af nogle år. Også her skal du træffe dit valg lag at træffe dine valg på. de mange muligheder vælger netop kender du ydelsen i hele lånets lø- kunne bære. Herudover er der også vil have lån med fast eller variabel ud fra din og din families egen den låntype, der dækker dine drøm- betid. Det giver dig sikkerhed, men risiko for, at friværdien i din bolig rente, skal du afgøre, om lånet skal situation. Er I for eksempel en ung Omlægningsberegning Sammenligning af forskellige lånetyper Din besparelse ved omlægning af boliglån Nuværende lån Nyt lån Nyt lån Lån med fast rente (obligationslån) BoligXlån med renteloft BoligXlån med rentetilpasning 6% obligationslån % obligationslån 2041 Boliglån med 5% renteloft indtil 1. januar 2018 Obligationsrestgæld Løbetid Obligationsrente 6% 4% 1,68% ÅOP før skat 6,26% 4,90% 2,41% Månedlig ydelse før skat Rente Fast rente. Variabel rente. Variabel rente. Rentevilkår Fast rente i hele lånets løbetid. Rentesatsen fastsættes to gange om året. Lånetype Obligationslån. Obligationslån med renteloft. Kontantlån. Løbetid Op til 30 år. Op til 30 år. Op til 30 år. Rentetilpasses for en periode på et til ti år. Afdragsfrihed Op til ti år ved låneoptagelse. Op til ti år ved låneoptagelse. Op til ti år ved låneoptagelse eller refinansiering. Risiko Lav risiko. Middel risiko. Høj risiko. Månedlig ydelse efter skat Månedlig besparelse efter skat Fordele Fast kendt ydelse i hele lånets løbetid. Et lån med friværdibeskyttelse. Loft over hvor meget renten og dermed ydelsen kan stige. Renten og ydelsen er typisk lavere end på et fastforrentet lån på optagelsestidspunktet. Beregningerne er baseret på kurser/renter pr. 9. august Ulemper Typisk højere ydelse end på et lån med variabel rente på optagelsestidspunktet. Risiko for at ydelsen kan stige ved rentetilpasning. Begrænset friværdibeskyttelse. Din ydelse stiger, hvis renten stiger. Minimal friværdibeskyttelse. Kilde Totalkredit Kunde & Bank August

4 Investering Turbulens på markederne Vi tror mest på optimisterne Vi sætter fortsat vores penge på optimisterne. Efter krisen og en årrække med overforbrug skal mange lande spænde livremmen ind for at reducere budgetunderskud og offentlig gæld. Det vil påvirke væksten negativt. Vi tror dog stadig på et forsigtigt, men stabilt globalt opsving. På det seneste G20-møde i Toronto blev man også enige om, at hensynet til global økonomisk vækst har første prioritet, men at det også er vigtigt at reducere den offentlige gæld over de kommende år. Selv om den igangværende eurokrise er alvorlig, har den ikke nær samme omfang som sub-prime krisen. Efter en famlende start, har EU-politikerne vist stor vilje til at redde euroen. Vi tror ikke på et sammenbrud i euro-samarbejdet, og konsekvensen af den aktuelle krise kan i stedet blive, at eurolandene rykker endnu tættere sammen både økonomisk og politisk. Selv om der på kort sigt er mange udfordringer for europæisk økonomi og euroen, kan vinden hurtigt vende igen. Den europæiske konkurrenceevne har gavn af den svage euro. Dette kan være med til at trække Europa ud af suppedasen og bidrage til det globale opsving. Væksten i de såkaldte emerging markets virker fortsat robust, og Kina viser også vilje til at tilpasse sin kunstigt svage valuta over for dollar. Det kan yderligere bidrage til væksten i blandt andet USA. Vi har således de optimistiske briller på, når vi kigger lidt længere frem, men er samtidig sikre på, at der kommer flere bump på vejen. Store udsving vil være en del af hverdagen en rum tid endnu. Aktiekonto - 15 forbrugsaktier investér i aktier uden risiko for kurstab Af områdedirektør Torben Strunge Investeringsområdet Første halvår af 2010 har været meget turbulent, og uro og nervøsitet har præget de finansielle kortsigtede investor kan dette måske være en rigtig løsning. For den mere langsigtede investor er paniksalg derimod sjældent en god idé. Her er det vigtigt at holde hovedet koldt, og holde fast i sin investeringsprofil. Vores erfaring viser, at denne strategi giver det bedste langsigtede afkast. Hvorfor svinger markederne så meget? Verdensøkonomien har efter vores vurdering taget hul på den fase i den økonomiske cyklus, som vi mister eller optimister, og denne gang har ikke været nogen undtagelse. Markedsudsvingene har været betydelige i de seneste måneder, og der har sandelig også været meget at forholde sig til. En lind strøm af flotte virksomhedsregnskaber og pæne økonomiske nøgletal fra især USA har blandet sig med en statsgældskrise i de såkaldte PIIGS-lande med Grækenland i spidsen, hvilket har skabt tvivl om euroens fremtid. Desuden har investorerne også skullet bekymre sig om ny lovgivning i Vi tror, at verdensøkonomien bevæger sig i den rigtige retning Hvis vi får ret i vores forventning om et forsigtigt, men stabilt opsving i de kommende år, så er mange aktier historisk billige i øjeblikket. Omvendt er der naturligvis også risiko for, at det ikke går, som vi tror, og så er mange aktier måske for dyre. Aktieafkast med livrem og seler Med vores nye aktiekonto kan du kombinere stor sikkerhed med mulighed for et flot afkast, hvis aktierne stiger. Vi har udvalgt 15 selskaber, som producerer basale forbrugsgoder, som vi alle efterspørger. Aktier som efter vores vurdering har et særligt stort potentiale i de kommende år. Aktiekonto 15 forbrugsaktier 2013 giver dig: Meget lav risiko. Mulighed for højt afkast, op til 30 %. Princippet i aktiekontoen er helt enkelt: Stiger kurserne på de 15 udvalgte aktier, får du en attraktiv forretning af dit indskud. Falder kurserne på de 15 udvalgte aktier, får du hele dit indskud tilbage. Indskudsperiode Kontoen er åben for indskud fra 30. august 2010 til og med 17. september Kontakt os på tlf eller Læs mere på markeder. Dette bekymrer naturligt kalder tidlig ekspansion. En fase, kølvandet på finanskrisen, herunder nok mange investorer, og man kan der typisk er præget af hyppige øget regulering af finanssektoren i fristes til at sælge det hele og i stedet sætte pengene i banken. For den meget aktive eller helt stemningsskift på markederne, hvor investorerne ikke kan bestemme sig for, om de skal være pessi- både USA og Europa. Kontakt os på tlf eller Læs mere på Kunde & Bank August

5 Krisen en lærerig proces for Hilmars Camping Hilmars Camping og Vejle Caravan Center: Tilsammen omkring 35 medarbejdere I alt omkring kvm. indendørs og kvm. udendørs areal Autoriserede forhandlere af de to største campingvognsmærker i Danmark, Adria og Hobby Landets største forhandlere af brugte campingvogne Som indehavere af Hilmars camping i Nr. Søby har brødrene Jan Nielsen og Kim Præst Nielsen både smagt succesens sødme og mærket krisens ubehagelige kradsen. De overtog den landskendte campingforretning efter deres far Harry Nielsen ved årsskiftet 2006/2007, hvor de erhvervede hver 25 procent af aktiekapitalen. Den resterende aktiekapital overtog de to år senere, hvor de også købte Vejle caravan center. Det var midt under højkonjunkturen, hvor kundernes købelyst var næsten ubegrænset, og alting så lyst og lovende ud. Desto mere brat og ubehagelig blev det at vågne op, da den globale krise pludselig slog igennem med fuld styrke i sommeren Fra 2007 til 2008 blev vores omsætning halveret, og indtjeningen faldt endnu mere. Det var en barsk omgang, hvor vi fik mange klø, men også lærte, hvordan man holder sig på benene, når man står midt i uvejret, fortæller de to brødre. Salling Bank en god sparringspartner - Heldigvis har vi gennem alle årene haft en fantastisk god sparringspartner i Salling Bank. Vi har hele tiden selv været åbne og ærlige om situationen, som den så ud, og aldrig forsøgt at stikke noget under stolen. Til gengæld har banken bistået os i både medgang og modgang og vist oprigtig interesse for vores virksomhed. Vi har et tillidsfuldt samarbejde og er i en løbende dialog. Banken giver os dels god feedback på vores egne ideer, dels er den selv kommet med en række konstruktive forslag til, hvordan vi kan håndtere den ene og den anden situation, siger Jan Nielsen og Kim Præst Nielsen. - Mens det hele gik fremad, havde vi været alt for fokuseret på omsætning. Da vi blev ramt af krisen, måtte vi i stedet rette fokus mod omkostninger og indtjening. Her har vores medarbejdere vist meget stor forståelse for situationens alvor. For eksempel indvilgede de i at gå ned i løn, ligesom det var nødvendigt for os at afskedige medarbejdere. - Trods krisen opnåede vi samlet set et positivt resultat i både 2008 og I dag har situationen stabiliseret sig, men på et noget lavere niveau. Både i år og for de kommende år tror vi på behersket fremgang, siger Jan Nielsen og Kim Præst Nielsen. Samarbejde om indkøb og markedsføring De to brødre er henholdsvis 32 og 37 år. Begge har gennemgået lederuddannelsen i Dansk Supermarked, og begge var i en periode ansat i Merlin-kæden, inden de overtog Hilmars camping. - Rent campingfagligt var vi blanke, men vi har fået god hjælp af både vores forældre og vores medarbejdere. På nogle områder har det nok været en fordel, at vi har kunnet se på tingene med nye øjne. Her har vi kunnet drage nytte af de erfaringer, vi havde opnået som både købmænd og indkøbere i andre brancher. Blandt andet har vi allerede etableret et indkøbs- og markedsføringssamarbejde med en gruppe andre forhandlere. Dette samarbejde vil vi gerne have udbygget og intensiveret de kommende år, slutter de to brødre. Indehavere af Hilmars Camping. Jan Nielsen til venstre og Kim Præst Nielsen til højre. Kunde & Bank August

6 Aktionær i Salling Bank Peter Vinther Christensen Bankdirektør Dine fordele som aktionær - Årlig invitation til generalforsamling - Magasin to gange årligt - med højere rente - Gratis valutaveksling - Tilbud på arrangementer - Støtter en lokal bank sikre et lokalt pengeinstitut Vi er særdeles glade for, at cirka personer er medejere af Salling Bank, og langt de fleste er lokale kunder og kunder med en relation til Skive egnen. Her i banken giver vi vores aktionærer en række fordele. Som navnenoteret aktionær har du stemmeret/indflydelse på bankens generalforsamling og støtter samtidig dit lokalsamfund. Vi er nemlig centralt placeret i nærmiljøet. Præcis af den grund er det i alles interesse, at den lokale bank har mange lokale aktionærer. Det er med til at give banken og lokalområdet den nødvendige stabilitet til fortsat vækst. Der er en særlig forpligtelse forbundet med at være lokalbank. I Salling Bank tager vi ansvar! Det betyder, at vi i banken tager hånd om vores aktionærer, kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og lokalsamfundet. Det er vigtigt for os at være en lokalt forankret virksomhed, der er synlig i det daglige, og vi deltager derfor aktivt både via foreningsarbejde og via økonomiske tilskud til en lang række af idræts-, ungdomsog kulturaktiviteter. Jo tættere kontakten er mellem bank, aktionærer og lokalsamfundet, des bedre muligheder har vi for i fællesskab at bevare vores nærmiljø. Forbedret vilkår på aktionærkonti Som aktionær kan du sætte penge ind på en til en attraktiv rente. Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere dig forbedrede forhold på vores aktionærkonti. Har du i dag en, skal du ikke gøre noget, din konto ændre automatisk navn. Er du interesseret i at blive aktionær eller at få en så kontakt din rådgiver. 3 måneder 6 måneder 12 måneder Oprettes af Alle med ti Salling Bank aktier Alle med ti Salling Bank aktier Alle med ti Salling Bank aktier Alle med ti Salling Bank aktier Indskud Hele året Hele året Hele året Hele året Binding Nej 3 mdr. opsigelse 6 mdr. opsigelse 12 mdr. opsigelse NemKonto tilknyttes Nej Nej Nej Nej BetalingsService tilknyttes Nej Nej Nej Nej Kort tilknyttes Nej Nej Nej Nej Homebanking tilknyttes Ja Ja Ja Ja Rente = 0,30% > = 0,80% 1,05% 1,30% 1,55% Omkostninger Nej Nej Nej Nej Erstatter Superaktionærkonto Superaktionærkonto 3. mdr. opsigelse Ny konto Superaktionærkonto, 12 mdr. opsigelse, Super 100 Nørre Vosborg Søndag den 30. maj 2010 var en busfuld aktionærer på udflugt til Nørre Vosborg, en gammel herregård. Nørre Vosborg har historie rødder 700 år tilbage i tiden. Nørre Vosborg har for nylig gennemgået en omfattende restaurering og er blevet en arkitektonisk perle med en fantastisk beliggenhed mellem hav og hede. Turen sluttede af med en lækker frokostbuffet på Hotel Nørre Vosborg. Kunde & Bank August

7 Unge til både bank og bowling Jacob Kielsgaard, 18 år: Jeg har lært meget på workshoppen - Som ung kan det være svært at finde rundt i alle de økonomiske begreber. Derfor er det alle tiders idé med økonomisk workshop, hvor jeg har lært meget, som jeg ikke vidste før. Jeg har også lavet notater om forskellige ting, som jeg gerne vil have uddybet næste gang, jeg kommer i banken. Det er blandt andet noget om opsparing, forsikringer, budgetlægning, A-kasse, husleje og indskud, siger Jacob Kielsgaard, 18- årig elektrikerlærling fra Skive. - For mig betyder det meget at have styr på min økonomi, og det er jeg sikker på, at banken kan være behjælpelig med. Jeg vil helst ikke have gæld. Men hvis det bliver nødvendigt med et lån til for eksempel bolig eller kørekort, skal det være i banken og ikke et forbrugslån i en eller anden forretning. Det er alt, alt for dyrt, fastslår Jacob Kielsgaard. Freja Meier Marker, 18 år: Dejligt jeg måtte tage en veninde med - Er I klar til at flytte hjemmefra? - YES!, siger en ung fyr med overbevisning i stemmen. - Nej, det er da meget nemmere at blive boende hjemme hos far og mor, lyder en klokkeklar kontramelding fra en af hans jævnaldrende. Det er tirsdag aften. Scenen er et mødelokale hos Bowl n Fun i Skive. Spørgeren er Morten Roslund, til daglig privatrådgiver i Salling Banks afdeling i Højslev. Og svarene kommer fra to af deltagerne i den økonomiske workshop for unge kunder, som banken indbyder til tre gange årligt. De unge lytter opmærksomt på de mange, men korte økonomiske oplæg fra Morten Roslund. De noterer flittigt ned på de omdelte små blokke. Og spørger, hvis der er noget, de er i tvivl om, eller som de gerne vil have uddybet. Næste arrangement 22. september 2010 Der er Økonomisk Workshop for unge igen onsdag den 22. september 2010 kl til Er du omkring 18 år og interesseret i at deltage, så kontakt din rådgiver på tlf Budskabet er ikke til at tage fejl af, og det ser ud til at gå rent ind hos de unge: - Det er vigtigt, at I danner jer et overblik over jeres samlede økonomi og ved, hvad der kommer ind, og hvad I kan tillade jer at give ud, fastslår Morten Roslund. Han taler i et letforståeligt sprog og uden alt for mange bankfaglige termer. Behov for grundlæggende viden - Vores unge kunder må gerne tage en god ven med til den økonomisk workshop, der har til formål at give de unge en grundlæggende viden om økonomi og andre væsentlige emner, de skal forholde sig til som 18-årige, forklarer Morten Roslund. Han møder de unge på en jævnbyrdig måde. Uden løftede pegefingre. Og med flere pitstops undervejs. Her bliver de unge delt op i små grupper, bemandet med hver sin privatrådgiver, der kan uddybe de enkelte elementer i Morten Roslunds oplæg og i øvrigt svare på de spørgsmål, som de unge måske ikke har lyst til at stille i alles påhør. Kom og slå en bankmand Salling Bank lægger vægt på, at der er tyngde og troværdighed i de budskaber, banken sender til de unge. Men tingene må gerne serveres på en ligefrem og uhøjtidelig måde. Af samme grund er der heller ikke kun penge og banksnak på programmet. Efter halvanden times økonomisk workshop kaster deltagerne sig derfor over bowlingcentrets store buffet. Og arrangementet slutter med en times bowling. - Kom og slå en bankmand, lyder opfordringen til de unge. - Jeg har for kort tid siden været til et rådgivningsmøde i banken. Alligevel var jeg ikke i tvivl om, at jeg gerne ville deltage, da jeg fik invitationen til den økonomiske workshop, siger den 18-årige gymnasieelev Freja Meier Marker fra Højslev. - For det første kan du vel aldrig lære for meget om økonomi. For det andet er det hele ikke kun en snak om penge. Jeg har for eksempel taget imod invitationen til at tage en veninde med. Vi får noget godt at spise og kommer ud at bowle sammen med andre unge og med bankfolkene. Det er da en hyggelig måde at være sammen på. - Men selvfølgelig er penge og økonomi i fokus. I aften har jeg lært meget, som jeg ikke vidste noget om før. For eksempel, hvor let det er at havne i RKI s register over dårlige betalere. Og at det har så alvorlige konsekvenser. Det er helt vildt, siger Freja Meier Marker. Kunde & Bank August

8 Fire kolleger har tilsammen 145 års jubilæum Fire kolleger har tilsammen haft 145 års jubilæum for ansættelse i Salling Bank 40 års jubilæum 40 års jubilæum 25 års jubilæum 40 års jubilæum Karin Paludan Karin Paludan blev ansat som elev i 1970 og arbejdede i de første år som assistent i flere af bankens daværende oplandsafdelinger. En periode var hun også sekretær for tidligere direktør P. H. Steenberg. I de seneste 17 år har Karin været kasserer i hovedkontoret, hvor hun har mødt kunderne med et smil. Karin og hendes mand Svend bruger gerne fritiden i båd på fjorden eller i haven i Egeris. Anne Maria Mortensen Da Anne Maria Mortensen blev ansat i maj 1970, fik banken samtidig lidt af en detektiv i huset. For Mortensen, som hun også kaldes, har et sandt falkeblik, når fejlkontoen skal rettes, eller der skal findes nye veje og rationaliseringer i it-systemerne. Anne Maria har igennem alle årene arbejdet i administrative funktioner. Nu arbejder hun i bankens sekretariat. Fritiden tilbringer hun og hendes mand Bjarne gerne på skitur i Østrig eller på besøg hos børn og børnebørn. Inger Hansen Inger Hansen startede som elev i banken i Som assistent arbejdede hun i flere af bankens afdelinger og kom i 1989 til Udlandsafdelingen. Efter et væld af kurser og efteruddannelse er Inger i dag bankens udlandsspecialist, der rådgiver både kunder og kolleger. Yderst kompetent, men også med stor venlighed og humor. Inger bor i Møldrup, hvor hun tilbringer fritiden sammen med sin mand Jørgen og deres tre børn. Arne Nielsen Arne Nielsen startede som elev i banken i 1970, og blot syv år senere blev han leder af afdelingen i Højslev. Her blev han hurtigt kendt som en meget grundig og objektiv rådgiver. Altid klar til at bruge den tid, der var nødvendigt for at løse opgaverne optimalt. I 2007 tog Arne hul på endnu et ønskejob som kundechef i bankens erhvervsafdeling, hvor han rådgiver en lang række erhvervskunder. I fritiden er Arne ivrig motionscyklist, fritidsfisker og golfspiller. I huset på Lundø bliver der dog også tid til hygge med hustruen Inge Lise, døtrene og det lille barnebarn. Tre mangeårige medarbejdere på efterløn Tre af Salling Banks medarbejdere har efter mange års god indsats i banken valgt at gå på efterløn er på vej til dig -NemID én adgang til det hele NemID er den nye sikkerhedsløsning, som alle danske netbankbrugere skal anvende inden udgangen af Du får besked, når det er din tur Vi starter overgangen til NemID fra den 15. november Eva Laustsen gik i marts på efterløn efter at have været ansat i banken i 42 år. Her havde hun, ud over forskellige specialfunktioner, til opgave at tage imod kunderne på hovedkontoret. Det skete altid med et smil og med stor hjælpsomhed. Et højt serviceniveau samt omsorg for andre har altid været ledetråden i Evas arbejde. Som efterlønner vil Eva og hendes mand Tage tilbringe megen tid i Sverige hos børn og børnebørn. Dorit Jensen gik i maj på efterløn efter næsten 33 års ansættelse i banken. Hun har blandt andet arbejdet som direktionssekretær, været tovholder på forskellige opgaver i hovedkontoret og senest medarbejder i Roslevafdelingen. Som Fru Jensen fungerede Dorit også som kollegernes levende ordbog, der i tide opfangede eventuelle sprogfejl i breve. Med sin mand Søren Anker vil hun nu nyde efterlønslivet i den store, smukke have i Breum samt med naturoplevelser, musik og litteratur ofte i selskab med parrets voksne børn. Karl Aage Sørensen Efter mere end 43 års ansættelse, adskillige eksaminer og et væld af kurser går Karl Aage Sørensen på efterløn ved udgangen af august. Karl Aage Sørensen har altid været kundernes mand. Der findes ikke mange familier i Skive, Salling og Fjends, som han ikke kender, og omvendt. Alle kunder er blevet mødt med stor venlighed og imødekommenhed. Fremover kan du møde Karl Aage og hans kone Anne Marie på tandem på Lundø, i kajak på fjorden eller i bil på vej til børn og børnebørn. NemID giver adgang til både offentlig og privat selvbetjening på internettet - herunder netbank, skat.dk og NemID, vil alle kunder med NetBank modtage Inden det er muligt at logge på NetBank med borger.dk. Uanset hvor du skal logge på, skal du anvende samme bruger-id, adgangskode og nøglekort, og om brug af NemID. et velkomstbrev med yderligere information du kan logge på fra alle computere også i udlandet. Alle, der har en netbankaftale med deres pengeinstitut, vil automatisk få NemID. Fra juli begynder pengeinstitutterne at udsende NemID til deres netbankbrugere, og inden udgangen af 2010 vil alle netbankbrugere have fået et NemID. NemID Kunde & Bank August

9 CABARET - musical i Kulturcenter Limfjord Tirsdag den 21. september 2010 kl Cabaret er en udødelig musical-klassiker med en perlerække af musical-historiens største hits som Willkommen, Money makes the world go round, May be this time og selvfølgelig Cabaret. I 1929 var både Berlin og hele verden på afgrundens rand. Men i den dekadente Kit Kat Klub holder festen aldrig op. En ung amerikaner møder cabaretpigen Sally Bowles og et spil om kærlighed, penge, politik, og menneskelighed i en umenneskelig tid kan begynde. Lars Bom er den altdominerende konferencier, og musical-divaen Julie Steincke er cabaretpigen Sally Bowles. Birthe Kjær og Dario Campeotto spiller forestillingens modne kærlighedspar. Ensemblet består af en halv snes fristende, frastødende og superlækre cabaretpiger og -drenge og orkesteret af lige så mange hårdtpumpede, letpåklædte og yderst velspillende damer. Forestillingens kostumer er et orgie i farver, fjer og pailletter i kontrast til Berlins barske hverdag. Tilbudspris: 250 kr. (normalpris 300 kr) Ring til Salling Bank på tlf for bestilling af billetter. Perlerække af musical-historiens største hits med Julie Steincke, Lars Bom, Birthe Kjær, Dario Campeotto m.fl. SKJERN Å en kommende dansk nationalpark Søndag den 19. september 2010 Dagens program Kl Afgang fra Skive med bus Kl Rundvisning i Skjern Ådal v/ Søren Frederiksen Kl Afgang med bus mod Stauning Havn Kl Frokost i Restaurant Stauning Havn Kl Afgang med bus mod Skive Kl Ankomst Skive Pris pr. person 230 kr. Prisen inkluderer bus, rundvisning og frokostbuffet. Drikkevarer er for egen regning. Læs mere på Ådalen har siden oldtiden været en frodig oase i det sandede Vestjylland. Åen har været livsnerven for de mennesker, der levede i området. Den gav ferskvand og fisk, og engene omkring åen gav vildt og senere i historien blev der basis for landbrug. Samtidig var åen også et vigtigt trafikknudepunkt, og man har fundet spor efter ruter i ådalen gennem 3000 år. Den vigtigste, og den vi alle sammen kender, er Hærvejen. Søren Frederiksen, som er udviklingskonsulent og koordinerende naturvejleder ved Skjern Å følger os rundt i ådalen og fortæller undervejs. Spis en lækker frokostbuffet i Restaurant Stauning Havn, og nyd udsigten til den lille historiske havn og måske lyden af fjordkutteren Grethes tøffen i baggrunden. Selve Stauning Havn ligger midt for fjorden på den østlige side. Den blev indviet 11. september 1938 og er siden blevet udvidet, så der nu er plads til ca. 250 både og 50 små hytter. LÆSERTILBUD Salling Bank gør det muligt! 3 dage KUN Få en stor velkomstpakke! Værdi 1.345,- Bliv PLUSmedlem af Vi elsker ferie på 899,- pr. person i dobbeltvær. Inkl. morgenmad 3 billige storbydage på centralt hotel i København med morgenmad Bertrams Hotel Guldsmeden er en oase i det indre København! Hotellet er et miljøvenligt, intimt og superlækkert hotel med flotte værelser, der alle er indrettet i en særlig balinesiskinspireret stil med bl.a. himmelsenge og persiske tæpper. Hotellet ligger på den trendy Vesterbrogade, så I har ikke langt til Københavns mange attraktioner og seværdigheder. F.eks. ligger Tivoli, Strøget og hovedbanegården kun få minutters gang fra hotellet. Ankomst: Valgfri frem til Transport indgår ikke i prisen. Børnerabatter gælder ved 2 fuldt betalende voksne pr. værelse. Opholdet kan bestilles t.o.m Inkl. slutrengøring. Ekspeditionsgebyr maks. kr. 79,-. Ved bestilling på sparer du kr. 20,- på gebyret. Med forbehold for udsolgte datoer og trykfejl. Medlem af Rejsegarantifonden nr *undtagen onsdag KUN HOS OS! Fortrydelsesforsikring Ring og afbestil uden grund indtil dagen før. Kun 149,- 2 overnatninger 2 økologiske morgenbuffeter Velkomstdrink 25 % rabat på cykeludlejning Eksklusivt hotel i centrum af København 1 barn til og med 6 år gratis i forældres seng. Børnerabatter gælder ved to fuldt betalende voksne pr. værelse. Bestil NU få pladser! Annoncekode: Salling Bank GODE BØRNERABATTER

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, september 2016

Bolig: Låneanbefaling, september 2016 Bolig: Låneanbefaling, september 2016 26. september 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Negative renter og positive boligmarkeder Den Europæiske Centralbank (ECB) har i år udvidet både længden og

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån en kort introduktion I Realkredit Danmark kan vi tilbyde FlexLån, hvor ydelsen er lav og valgmulighederne mange. Lånet er et såkaldt rentetilpasningslån,

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause

Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause Hvad er Pauselån? Pauselån giver boligejere mulighed for i kortere eller længere tid at få afdrags- eller ydelsesfrihed. Du kan vælge mellem afdragsfrihed

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, december 2016

Bolig: Låneanbefaling, december 2016 Bolig: Låneanbefaling, december 2016 20. december 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er efter et kraftigt fald henover

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente 11. oktober 2017. Rentetilpasning af FlexLån : Har du stadig det rette lån? Nu er det atter tid til rentetilpasning af dit FlexLån. Meget kan være sket i dit liv siden, du optog lånet eller sidst rentetilpassede

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år.

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Kære andelshavere, Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Vi har derfor gennem en række møder med

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

home - en del af Danske Bank koncernen

home - en del af Danske Bank koncernen home - en del af Danske Bank koncernen Danmarks mest kendte ejendomsmæglerkæde Siden starten i 1990 har home præget den danske ejendomsmæglerbranche med innovative produkter, der gør det trygt at købe

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Rentefest for non- og konfirmander i 2014 opnå 12,25% i fast indlånsrente uden binding

Rentefest for non- og konfirmander i 2014 opnå 12,25% i fast indlånsrente uden binding Rentefest for non- og konfirmander i 2014 opnå 12,25% i fast indlånsrente uden binding Igen i år tilbyder pengeinstitutterne skyhøje renter uden binding til forårets konfirmander og nonfirmander på særlige

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Tal efterløn med din rådgiver Feriepenge og forsikring i ét kort Få et MasterCard nu, så er du klar til sommerferien. Vind billetter på Facebook Vi udlodder ti billetter til Faaborg

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Guide. Se hvilket lån du skal bruge. Det nye superlån. sider. - F1-lånets afløser - Så meget koster det at låne en million

Guide. Se hvilket lån du skal bruge. Det nye superlån. sider. - F1-lånets afløser - Så meget koster det at låne en million Foto: Iris Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Det nye superlån Se hvilket lån du skal bruge 14 sider - F1-lånets afløser - Så meget koster det at låne en million Det nye superlån

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Årsrapport 2016 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Pressemeddelelse årsrapport 2016 2 Trecifret millionoverskud i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Rentefest for non- og konfirmander i 2013 opnå 14% i fast indlånsrente uden binding

Rentefest for non- og konfirmander i 2013 opnå 14% i fast indlånsrente uden binding Rentefest for non- og konfirmander i 2013 opnå 14% i fast indlånsrente uden binding Se senest opdaterede udgave på http://www.mybanker.dk/artikler/aarets-konfirmander-faar-op-til- 14-i-rente Igen i år

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Bestil din næste ferie...

Bestil din næste ferie... Bestil din næste ferie... Ring 70 20 34 48 Gå ind på happydays.nu Besøg butikken i Frederikshavn Rejser med glæde Udgivelse 2013 vejlende pris 10 kr. Vi tager forbehold for udsolgte datoer og trykfejl.

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN INDHOLD: SUPERLÅN Spar formue på nyt superlån...4 SKEMAER: Det koster det...6 Så meget

Læs mere