Brugervejledning. Tilstedeværelsessensor 2-kanal, Ordliste. Anvendelse. Indstilling. Installation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Tilstedeværelsessensor 2-kanal, 41-721. Ordliste. Anvendelse. Indstilling. Installation"

Transkript

1 Brugervejledning Tilstedeværelsessensor 2-kanal, Y721_03_R0_130619KOE DK Tilslutning: Tilstedeværelsessensoren må først tilsluttes spænding, når alle ledningsforbindelser er tilsluttet. Efter spændingstilslutning er tilstedeværelsessensoren funktionsklar efter ca. 40 sek. (opvarmningstid). Den røde LED blinker under opvarmning. Opvarmningstidens afslutning indikeres med 2 korte blink fra den grønne LED. Tilslutningsskema. Fig.. Ordliste App. = Applikation, den måde sensoren skal fungere på. Aktiv on = Sensoren tænder kun lyset, hvis stærkstrømstrykket aktiveres, afhængig af luxindstilling. Lyset slukkes automatisk efter en forud bestemt tid efter sidste registreret aktivitet. Anvendelse Tilstedeværelsessensor 3 2-kanal master, består af en samlet enhed, der indeholder styring af 2 kanaler, PIR-sensor, lyssensor samt indbygget IR modtager. Stærkstrømstryk og lysarmaturer tilsluttes direkte til tilstedeværelsessensor, der placeres direkte på loftet. Tilstedeværelsessensor, kan installeres og fungerer herefter med fabriksindstillinger. For optimal tænding af lyset anbefales det, at tilpasse indstillinger af tilstedeværelsessensor til det aktuelle lokale (lys behov). Dette udføres via de indbyggede potentiometre eller IRfjernbetjening type (tilbehør). Installation Placering: Sensoren reagerer på bevægelse og varme i forhold til omgivelserne. Undgå placering tæt på varmekilder, såsom komfur, elradiatorer, ventilationsanlæg eller bevægelige dele såsom uroer og lignende. Dette kan give uønskede aktiveringer. Fig. 1. Område: Den anbefalede monteringshøjde for denne sensor er 2-3,4 m. 2, m er den optimale monteringshøjde. Her har sensoren en rækkevidde på Ø m. på gulvplan samt Ø 13,m i 80 cm bordhøjde uden linseafdækninger. Fig. 2. Udvidelse af dækningsområdet: Det er muligt at forøge dækningsområdet ved at anvende tilstedeværelsessensor (slave). Det er muligt at tilslutte 10 stk. slaver (41-703) til en (master), der vil styre belastningen i henhold til dens indstillinger. Master og slave tilstedeværelsessensorer har samme rækkevidde. For at få komplet dækning ved brug af flere sensorer anbefales det at regne med ca. 30 % overlapning. Fig. 3. Montering: Tilstedeværelsessensoren er beregnet for montage direkte på loft. Fig. 4. Auto on/off = Sensoren tænder lyset automatisk, afhængig af luxindstilling, når der registreres aktivitet i dækningsområdet. Lyset slukkes automatisk efter en forud bestemt tid efter sidste registreret aktivitet. Kort tryk on = Tryk på strærkstrømstrykket < 1 sek. Der kan tænde lyset, afhængig af indstilling. Langt tryk = Tryk på strærkstrømstrykket > 1 sek og er altid lysuafhængig. ECO off = Kort tryk < 1 sek., der slukker lyset med det samme. Sensoren er blokeret i 10 sek. Indstilling Fabriksindstilling: Fig. 6. App.: Auto for både for kanal 1 og kanal 2, med mulighed for kort tryk On og ECO Off. Kort tryk er lysafhængigt : 0 lux, begge kanaler Time (Off-delay): 10 minutter Følsomhed: High sensitivity Indstillinger: Indstillinger kan ændres via potentiometrene under afskærmning eller ved at anvende IR-fjernbetjeningen (tilbehør). Valg af applikationer: Sensoren kan indstilles til at fungere som: Aktiv eller Auto On/Auto Off. Kanal 1 og kanal 2 kan uafhængigt af hinanden indstilles til at fungere som: Aktiv On / Auto Off eller Auto On / Auto Off. Dette foretages via DIP switch 1 samt DIP switch 2. Fig. 6. Desuden er det muligt at vælge forskellige funktioner af det/de tilsluttede betjeningstryk. Dette gøres via DIP switch 3, se Fig. 6. Indstilling af applikationer: DIP switch 1 : On: Auto for kanal 1 Off: Aktiv On/Auto Off for kanal 1 DIP switch 2 : On: Auto for kanal 2 Off: Aktiv On/Auto Off for kanal 2 Servodan A/S Tel Fax (6)

2 DK DIP switch 3: On: Kun kort tryk On. (ECO Off og langt tryk deaktiveret.) Off: Mulighed for kort tryk On og ECO Off. Ved langt tryk > 1 sek. vil lyset tænde eller slukke konstant i 2 timer + den indstillede udkoblingstid, afhængig af status, tændt eller slukket. DIP switch 4: On: Kort tryk er lysuafhængigt Off: Kort tryk er lysafhængigt Bemærk: Langt tryk er altid dagslysuafhængigt. Bemærk: Anvendes ECO Off, er sensoren blokeret i 10 sek. for at undgå øjeblikkelig genaktivering (tænd af lyset). Indstilling af følsomhed: Fig. 6. Indstilling via potentiometer: Fig. 7. : Potentiometrene til indstilling af lysniveau har 10 faste indstillinger: /0//0//400/00/700/0 lux og (dagslysuafhængig). Potentiometeret er indstillet til lux og indstillingen ønskes forhøjet til 400 lux. Når LUX potentiometeret forsigtigt drejes mod højere lux, blinker den grønne LED 1 gang. Sensoren kvitterer med 6 blink fra den røde LED svarende til 400 lux. Tid: Potentiometrene til indstilling af tid (Time) har 8 faste indstillinger: Test/Pulse/2 min/ min/10 min/1 min/30 min og min. Pulse er sek. On og sek. Off. For at opnå en sikker indstilling af potentiometrene vil LED blinke som en kvittering for korrekt indstilling. Kanal 1 = rød LED, blink Kanal 2 = blå LED, blink Potentiometeret er indstillet til 10 min. og indstillingen ønskes forhøjet til 1 min. Når TIME potentiometeret forsigtigt drejes mod længere tid, blinker grøn LED 1 gang. Sensoren kvitterer med blink fra den røde LED svarende til 1 min. For at opnå en sikker indstilling af potentiometrene vil LED blinke som en kvittering for korrekt indstilling med rød, respektive blå LED. Hver gang indstilling af eller Tid potentiometrene foretages, starter grøn LED med 1 blink Antal blink Time Pulse 2 min. min. 10 min. 1 min. 30 min. min. Antal blink Test: For at kontrollere at sensoren detekterer korrekt, er det muligt at udføre en gå-test. Vælg gå-test enten via Time potentiometeret (minimum position), eller via Test knappen på IR-fjernbetjeningen (tilbehør). Eksempel 1: F.eks. klasseværelse DIP switch indstillinger: On Off x x x x Aktiv On af Kanal 1 og kanal 2 og skal tændes via betjeningstryk, der er mulighed for individuelt tænd (2 betjeningstryk) eller fælles tænd (1 betjeningstryk). Mulighed for manuel sluk (ECO off). Automatisk sluk via bevægelsessensor eller lysniveau, lyssensor har 1. prioritet (Auto Off). Når lysniveauet er under indstillet niveau, kan lyset tændes via betjeningstryk. Lyset slukker automatisk efter en forudbestemt periode, når registrering af aktivitet i sensorens dækningsområde er ophørt, eller lysningsniveauet er over indstillet niveau i min. 230 V betjeningstryk skal tilsluttes. Der er mulighed for at udføre et langt tryk via betjeningstrykket, individuelt for begge kanaler eller fælles for begge kanaler. Langt tryk er tiltænkt situationer, hvor lyset ønskes tændt (f.eks. eksamen) eller slukket (f.eks. film fremvisning) i en længere periode. Et langt tryk er et tryk over 1 sek. og er dagslysuafhængig. Er lyset tændt, slukker lyset og sensor er blokeret, og vil ikke tænde lyset, så længe der detekteres aktivitet og udkoblingstiden + 2 timer ikke er udløbet. Herefter returnerer sensoren i automatik og vil tænde lyset iht. valgt applikation. Tiden er indstillet til 1 minutter, så vil sensor returnere til automatik, 2 timer og 1 minutter efter, den sidst har detekteret aktivitet. Er lyset slukket og langt tryk aktiveres, tænder lyset (uanset lysniveau) og sensoren holder det tændt, så længe der detekteres aktivitet og udkoblingstiden + 2 timer ikke er udløbet. Herefter slukkes lyset, sensor returnerer til automatik og vil tænde lyset iht. valgt applikation. Når langt tryk er aktiveret for kanal 1, indikeres dette i sensoren ved, at den røde LED blinker (0,2 sek. On og sek. Off). Når langt tryk er aktiveret for kanal 2, indikeres dette i sensoren ved at, den blå LED blinker (0,2 sek. On og sek. Off). Skal langt tryk funktionen afbrydes, gøres dette via et kort tryk, hvorefter sensoren returnerer til automatik og lyset kan tændes iht. valgt applikation. Det er muligt at indstille forskellige lysniveauer og udkoblingstider for begge kanaler. Dette gøres via de indbyggede potentiometre eller via IRfjernbetjening (Tilbehør) Når gå-testen er aktiveret, tænder den blå LED, og når sensoren detekterer bevægelse, vil den røde LED og tilsluttet belysning tænde i sek. NB! Gå-testen er dagslysuafhængig. Servodan A/S Tel Fax (6)

3 DK Eksempel 2: F.eks. kontor med ventilation: Der er tilsluttet belysningsarmaturer til kanal 1 og ventilation til kanal 2. DIP switch indstillinger: On x Off x x x Belysningsarmaturer der er tilsluttet kanal 1: Kanal 1 skal tændes via 230V betjeningstryk (Aktiv On). Mulighed for manuel sluk (ECO off). Automatisk sluk via bevægelsessensor eller lysniveau, lyssensor har 1. prioritet (Auto Off). Når lysniveauet er under indstillet niveau, kan lyset tændes via betjeningstryk. Lyset slukker automatisk efter en forudbestemt periode, når registrering af aktivitet i sensorens dækningsområde er ophørt, eller lysningsniveauet er over indstillet niveau i min. 230V betjeningstryk skal tilsluttes. Der er mulighed for at udføre et langt tryk (kun kanal 1) via betjeningstrykket. (Se eksempel for klasseværelse for beskrivelse). Lysniveau og udkoblingstid kan indstilles iht. ønske. Dette gøres via de indbyggede potentiometre eller via IRfjernbetjening (Tilbehør) Ventilation der er tilsluttet kanal 2: Automatisk tænd og sluk via sensor. Kanal 2 tænder automatisk, når sensoren registrerer aktivitet i dækningsområdet og slukker automatisk efter en forudbestemt periode, når registrering af aktivitet i sensorens dækningsområde er ophørt. Lysniveau skal indstilles på (potentiometer) eller No på IR-fjernbetjening Udkoblingstid kan indstilles iht. ønske. Eksempel 3: F.eks. trappeopgang DIP switch indstillinger: On x x x x Off Automatisk tænd og sluk via dagslysafhængig bevægelsessensor, lyssensor har 1. prioritet. Lyset tænder automatisk, både kanal 1 og kanal 2, når sensoren registrerer aktivitet i dækningsområdet og belysningsniveauet er under indstillet niveau. Drift & vedligeholdelse Snavs påvirker sensorens funktion, og sensorens linse skal derfor holdes ren. Til rengøring anvendes en fugtig klud. Anvend vand tilsat alm. rengøringsmiddel. Undgå at trykke hårdt på linsen. Er linsen eller andre dele af sensoren defekt, skal den udskiftes. Tekniske data Indgang: Forsyningsspænding V AC 0 Hz ±10% Effektforbrug... 0,2 W Udgang: Relæ (Et pr. kanal)... NO, 230 V, µ 10 A Belastning: Glødelamper... 2 W Lysrør ukompenseret VA Halogenglødelamper... 2 W Max. kompensationskapacitet µf Max. indkoblingsstrøm A / m sek. Performance: -område (faste indstillinger)... 0 lux Tidsområde (faste indstillinger)... Pulse, 2 - min. Rækkevidde... Ø m, 3 Monteringshøjde ,4 m Følsomhed... 4 indstillinger Kapslingsgrad... IP 4 Kabelindgang (Ø14 mm max.)... 3 stk. x 2, mm² Omgivelsestemperatur... - C C Godkendelser: CE iht.... EN Tilbehør IR Remote Tilstedeværelsessensor 3, Slave Fjernbetjening Indstillinger via IR-fjernbetjening: Fig. 8. Lock/unlock: Der trykkes 3 gange for at låse (unlock) sensoren op - indstillingsmode. Sensoren kvitterer med 2 blink fra den grønne LED. De 3 tryk skal foretages inden for sekunder. Lyset slukker automatisk efter en forudbestemt tid, når registrering af aktivitet i sensorens dækningsområde er ophørt, eller belysningsniveauet er over indstillet niveau i min. Lyset kan altid tændes via betjeningstryk uanset dagslysniveau. 230V betjeningstryk skal tilsluttes. Lysniveauer og udkoblingstider for begge kanaler, bør være ens. Indstilling af lysniveau og udkoblingstid foretages via de indbyggede potentiometre eller via IR-fjernbetjening (Tilbehør). Der trykkes 1 gang for at låse (lock) driftsmode. Sensoren kvitterer med 2 blink fra den grønne LED. For alle indstillinger (undtaget Light, Short push, Long push, Status ch 1, Status ch 2 og LED ) gælder, at sensoren skal låses op, indstillingen vælges og så skal sensoren låses igen, inden indstillingen er aktiv. Låses sensoren ikke, vil dette automatisk ske efter 2 min. og evt. ændrede indstillinger bliver gemt. Servodan A/S Tel Fax (6)

4 DK Light (1 & 2): Denne funktion tænder/slukker lyset konstant, uafhængigt af registeret aktivitet og lysniveau. Funktionen kan afbrydes som beskrevet nedenfor eller via et kort tryk. 1. tryk: Tænder eller slukker lyset. Er denne funktion aktiveret vil den røde, respektive den blå LED blinke On 1 sek. og Off 10 sek. 2. tryk: Skifter fra tændt til slukket eller slukket til tændt. 3. tryk: Sensor returnerer til automatik og lyset kan tændes iht. valgt applikation. Sensoren kvitterer med 1 blink fra den røde, respektive den blå LED. Trykkene på IR-fjernbetjeningen skal foretages inden for sek. LED : Når funktionerne Long push og Light er aktiveret, indikeres dette via LED. Ønskes denne indikering slukket, gøres dette via LED trykket. Ch 1 og Ch 2 tasterne: For at udføre og Tids indstilling for henholdsvis kanal 1 eller kanal 2, skal der først trykkes på Ch 1 for kanal 1, henholdsvis Ch 2 for kanal 2. Status Ch 1 og Status Ch 2: Aktiveres en af disse taster vil sensoren, via LED indikering, fortælle hvilke indstillinger, den arbejder ud fra. Kanal 1 = Rød LED Kanal 2 = Blå LED. Grøn LED indikerer afsluttet status. Kanal 1 er indstillet til og 10 min. Trykkes tasten Status Ch 1 vil den røde LED give blink, så 1 grønt og derefter 4 røde og igen 1 grønt. De første røde blink indikerer. indstilling for lux, = lux. De efterfølgende 4 røde blink indikerer 4. indstilling for Time indstillingen, = 10 min. taster: Indstilling af lysniveau. Tryk Ch 1 for indstilling af kanal 1, hvilket indikeres med den røde LED og tryk Ch 2 for indstilling af kanal 2, hvilket indikeres med den blå LED. Der er 10 faste indstillinger: /0//0//400/00/700/0 og lysuafhængig, samt bruger bestemt lysværdi (Learn actual lux). Time (tid) tasterne: Indstilling af udkoblingstiden. Der er 7 faste indstillinger: Pulse/2 min/ min/10 min/1 min/30 min og min. Derudover er der 8 timer (8 Hours) konstant tænd for indkøring af ventilationsanlæg (HVAC-anlæg). Når denne funktion er aktiv blinker den blå LED (0,2 sek. On og 2 sek. Off). For at ophæve funktionen aktiveres trykket igen, og den blå LED stopper med at blinke. I stedet for at vælge en normal efterløbstid kan der vælges Pulse-funktion, der fungerer ved, at udgangen pulser, (blinker) med en fast rytme. Pulse er sek. On og sek. Off. Pulse-funktionen kan f.eks. anvendes ved styring af ventilationsanlæg. Pulse-funktionen stopper efter den valgte udkoblingstid, efter detektering af aktivitet i sensorens dækningsområde er ophørt. Hvis denne funktion ønskes tryk først på Pulse og herefter på en af Time tasterne (ikke 8 Hours ). Eks.: Via fjernbetjeningen indstilles der Pulse og min. Dette betyder at der efter sidste registrering aktivitet, vil være minutter hvor sensoren står og pulser. Fig. 9. Test : Aktivering af gå-test. Når testen er aktiveret tænder den blå LED. Når sensoren detekterer aktivitet i dækningsområdet, vil den røde LED og så den tilsluttet belysning tænde i sek. N.B.!: Gå-testen er dagslysuafhængig. Short push: Har samme funktion (og begrænsninger) som et kort tryk afgivet via betjeningstrykket. Long push: Har samme funktion (og begrænsninger) som et langt tryk afgivet via betjeningstrykket. Fact. setting: Sætter alle indstillinger tilbage til fabriksindstilling, så snart trykket aktiveres Bruger bestemt -værdi fungerer i området 0. Når trykket Learn actual lux aktiveres, blinker den røde LED respektiv den blå LED en gang som indikering af, at lysniveauet indlæses. Ligger lysniveauet uden for området -0, indlæses minimum ( ) henholdsvis (0 lux) som værdier. Indstillingen skal fortages, når den ønskede minimumsbelysning er i rummet (tidspunktet, hvor lyset skal tænde, da der ikke mere er tilstrækkeligt dagslys i rummet). Servodan A/S Tel Fax (6)

5 Fig. 1 Fig. 2 18,2 4,9 Ø117,3 Ø3 Ø Ø12 Ø Fig. 3 2, m 7 m² 19 m² 30% 110 m² m² 0,8 m Ø2 7 m² Ø3,4 9 m² Ø8 0 m² Ø13, 140 m² Fig. 4 1 mm 71 mm Servodan A/S Tel Fax (6)

6 Test Test Fig Presence detector 3 2 ch Presence detector 3 2 ch Presence detector 3 Slave L 2 L 2 L 1 L 1 L 1 L 1 N N N L 3 L 3 L 2 L 2 L 1 L 1 L 1 L 1 N N N L 3 L 3 T 1 /S T 1 /S T 1 /S L 1 L 1 L 1 L 1 N N N L 1 L 2 L 3 N L 1 L 2 L 3 N Fig. 6 Fig Test DIP switch: Application Factory setting: 1 = On 2 = On 3 = Off 4 = Off DIP switch: Sensitivity Factory setting: 1 = On 2 = Off Fig. 8 Fig. 9 Lock/ unlock Light 1 Light 2 LED Learn actual lux No On Relay Off Ch 1 Ch 2 Status Ch 1 Status Ch 2 Movement Pulse 2min min 10min 1min 30min Time min 8 Hours Minutes off delay Time Test Short push Long push Fact. setting Advarsel: Indbygning og montering af elektriske apparater må kun foretages af aut. elinstallatør. Ved fejl eller driftforstyrelser kontakt den aut. elinstallatør.! Ret til ændringer forbeholdes! Warning: Installation and assembly of electrical equipment must be carried out by qualified electricians. Contact a qualified electrician in the event of fault or breakdown.! Reserving the right to make changes! Achtung: Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Wenden Sie sich bei Störungen bzw. Ausfall an einen Elektrofachkraft.! Änderungen vorbehalten! Avertissement: L installation et le montage d appareils électriques doivent exclusivement être exécutés par un électricien agréé. En cas de défaut ou de perturbation du fonctionnement, contacter un installateur électricien agréé.! Sous réserve de modifications! Servodan A/S Tel Fax (6)

ARGUS 360 loft PIR. Produktoversigt og datablade. Scan koden eller gå ind på vores hjemmeside www.schneider-electric.com/argus360/dk og læs mere

ARGUS 360 loft PIR. Produktoversigt og datablade. Scan koden eller gå ind på vores hjemmeside www.schneider-electric.com/argus360/dk og læs mere RGUS 360 loft PIR Produktoversigt og datablade y RGUS 360 loft PIR legant design som dækker mange installationsbehov RGUS 360 loft PIR er en serie til styring af lys fra Schneider lectric. De nye produkter

Læs mere

Foto Gong. IR Type Brugervejledning User guide Gebrauchsanweisung Notice d utilisation Bruksanvisning

Foto Gong. IR Type Brugervejledning User guide Gebrauchsanweisung Notice d utilisation Bruksanvisning Foto Gong IR Type 33-400 Brugervejledning User guide Gebrauchsanweisung Notice d utilisation Bruksanvisning 1 User guide IR 33-400 Content 44-072 6 x 2 x 2 x 2 x 23-410 23-041 Mounting/Connection Adjustment

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

Foto Gong. PIR Wired Type 33-410. Brugervejledning User guide Gebrauchsanweisung Notice d utilisation Bruksanvisning

Foto Gong. PIR Wired Type 33-410. Brugervejledning User guide Gebrauchsanweisung Notice d utilisation Bruksanvisning Foto Gong PIR Wired Type 33-410 Brugervejledning User guide Gebrauchsanweisung Notice d utilisation Bruksanvisning 1 User guide PIR Wired 33-410 Content 44-041 4 x 23-410 3 m. 23-041 Mounting/Connection

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

NETLON. KV2_2b beskrivelse. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon.

NETLON. KV2_2b beskrivelse. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon. KV2_2b beskrivelse Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon. 1 Kortbeskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Lys1 og 2med dagslysstyring 1-10 volt... 4 1.3 Lys3

Læs mere

WLA 330 Vind-/ regnsensor

WLA 330 Vind-/ regnsensor WLA 330 Vind-/ regnsensor DK +45 4567 0300 info.dk@windowmaster.com UK +44 (0) 1536 510990 info@windowmaster.co.uk M itglied im DE +49 (0) 5221 6940-500 Vertrieb / -650 Technik info@windowmaster.de Fac

Læs mere

Brugervejledning. Tilstedeværelsessensor PIR, MS8E-360-1L, 41-686. Funktion. Anvendelse. Drift & vedligeholdelse. Installation.

Brugervejledning. Tilstedeværelsessensor PIR, MS8E-360-1L, 41-686. Funktion. Anvendelse. Drift & vedligeholdelse. Installation. Brugervejledning Tilstedeværelsessensor PIR, MS8E-360-1L, 41-686 41Y686_03_R3_140115KOE DK Manuel betjening: Ved at tilkoble et 230 V tryk på klemmen mærket T1, er det muligt at tænde og slukke lyset manuelt.

Læs mere

TILSTEDEVÆRELSESSENSOR PD-C360i/24 DUODIMplus

TILSTEDEVÆRELSESSENSOR PD-C360i/24 DUODIMplus TILSTEDEVÆRELSESSENSOR DK PD-C360i/24 DUODIMplus TILSTEDEVÆRELSESSENSOR PD-C360i/24 DUODIMplus TRE ZONER, TO REGULERINGER, ÈN LØSNING: DUODIMplus ENERGIEFFEKTIVITET A-PLUS DUODIMplus FRA ESYLUX RUMMER

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel dæmp/ betjening Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Indhold: Side. Sikkerhedsinformation... 2 2. Funktionsbeskrivelse.... Tekniske specifikationer... 4 4. Planlægning før installation... 4 5. Opbygning...

Læs mere

Højdepunkter. PD4-M-TRIO-DIM og PD4-M-TRIO-DALI 2012/1. www.beg-luxomat.com. Bevægelses- og tilstedeværelsessensorer. Lamper og skumringsrelæer

Højdepunkter. PD4-M-TRIO-DIM og PD4-M-TRIO-DALI 2012/1. www.beg-luxomat.com. Bevægelses- og tilstedeværelsessensorer. Lamper og skumringsrelæer Højdepunkter 2012/1 www.beg-luxomat.com Bevægelses- og tilstedeværelsessensorer PD4-M-TRIO-DIM og PD4-M-TRIO-DAI amper og skumringsrelæer V-bokse SMARTHOME KNX Kontakture SAFETYUX Side 4-5 Helt bekvemt

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

LRM1070/00, LRM1080/00 Occuswitch tilstedeværelsessensor

LRM1070/00, LRM1080/00 Occuswitch tilstedeværelsessensor 1/7 Generel beskrivelse Occuswitch er en tilstedeværelsessensor med en indbygget 230V relæ. Den tænder og slukker automatisk lyset ved persontilstedeværelse og sparer således op til 30 % på energi. Occuswitch

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel betjening - enkelt Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 10.0.0.0.0.3 Kontinuert dagslysregulering med PIR i master/slave funktion Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 1.6 Drift af ventilatoren I kontrolenheden sidder en relækontakt til Start/Stop af ventilatoren (AC 24V, 2A). Under

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - løsninger til Erhversbygninger Program 9.0.0.0.0.3 Dagslysstyring tænd/sluk med PIR i master/slave funktion Lysstyringsfunktioner Master-tilstedeværelsesdetektoren måler den aktuelle lysstyrke

Læs mere

Programsoftware Tebis

Programsoftware Tebis 5 Programsoftware Tebis STCC530E Tilstedeværelsessensor 2 kanal 360 A faire Produktreference Beskrivelse Produkt med ledning Trådløse komponenter TCC530E Tilstedeværelsessensor for to zoner TCC530E Udgangsmodul

Læs mere

Signalkontakter. ON/OFF signalkontakter (OF)

Signalkontakter. ON/OFF signalkontakter (OF) Signalkontakter ON/OFF signalkontakter (OF) c standardudstyr: 4 OF pr. : v standard: 47076 v lavniveau: 47077 for v v til drawout version: 33098. c OF kontakterne angiver hovedkontakternes position c de

Læs mere

Brugsvejledning. Intelligent LED loftslampe IP20. www.green- id.dk Side 1

Brugsvejledning. Intelligent LED loftslampe IP20. www.green- id.dk Side 1 Brugsvejledning Intelligent LED loftslampe IP20 www.green- id.dk Side 1 Brug Denne lampe er en indendørslampe til brug i fx: Huse Kontorer Butikker Skoler Hoteller Hospitaler Tekniske data Input: AC 220-240V,

Læs mere

SunFlux Varenr.: 03104

SunFlux Varenr.: 03104 SunFlux Varenr.: 03104 Guide og specifikationer for SunFlux Master Sensor LED loftlampe m. RF mikrobølge sensor & Master-Master trådløst netværk SunFlux Master Sensor Lampe V.2. er fjerde generations mikrobølgesensor

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. PD-C180i KNX PD-C180i KNX DK PD-C180i KNX CH. www.esylux.com. www.esylux.com 1/10 BETJENINGSVEJLEDNING 4 IBRUGTAGNING

BETJENINGSVEJLEDNING. PD-C180i KNX PD-C180i KNX DK PD-C180i KNX CH. www.esylux.com. www.esylux.com 1/10 BETJENINGSVEJLEDNING 4 IBRUGTAGNING DK 4 IBRUGTAGNING Alle parametre indstilles ved hjælp af ETS (Engineering- Tool-Software). Ved berøring af den sænkede knap forneden til højre ved siden af linsen med fingeren aktiveres programmeringsfunktionen

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne Silver Night Forstærkere Brugervejledning For modellerne Stereo 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo Integrated 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo PX25 Mk2 8 Watt Stereo Integrated PX25-8 Watt Mk2 Parallel Single Ended

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Brunata Ray Radio energimåler

Brunata Ray Radio energimåler Brunata Ray Radio energimåler Installationsguide DK-QB 101452 / 08.04.2014 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere

Læs mere

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004 Side 1 Installationsvejledning for µ-pc systemet µ-pc Version 1 December 2004 Side 2 µ-pc systemet µ-pc systemet er opbygget af moduler som vist på figur 1. Hvert modul består af en kasse med stikforbindelser,

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Elma Segugio MET/GLP Dansk/norsk vejledning Side 3 7

Elma Segugio MET/GLP Dansk/norsk vejledning Side 3 7 Elma Segugio MET/GLP Dansk/norsk vejledning Side 3 7 El.nr. 63 98 967 037/040 Dansk vejledning...3 Introduktion...3 Beskrivelse...3 Beskrivelse...4 Gas lækage detektor...4 Forbindelsesdiagrammer...4 Funktioner...5

Læs mere

Elektrisk aktuator AME 855

Elektrisk aktuator AME 855 Datablad Elektrisk aktuator AME 855 Beskrivelse Aktuator AME 855 kan styres af elektroniske regulatorer med modulerende eller 3-punktsregulerings-udgang. Aktuator kan anvendes med VF3-ventiler (DN 200-300).

Læs mere

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630 K 5406A Digital HFI/HPFI tester El-nr. 63 98 720 630 Kyoritsu 5406A Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...2 2. Beskyttelseslåg...3 3. Instrumentbeskrivelse...3 Ledningsbeskrivelse...4

Læs mere

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer 061110 Ref: IB2-im1822041_dk.pdf INSTALLATIONS- DK manual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig med motorerne tager imod centrale

Læs mere

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO Solvarmestyring std Indholdsfortegnelse Copyright...2 Tekniske data...3 Elektriske tilslutninger...4 Valg af system...4 Opsætning af styringen...5 System 1 Én tank, uden ekstra

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL CAN/PLIP PROGRAMMERING AF FUNKTIONALITETER, COBRA FJERNBETJENINGER OG DRIVER CARDS, SELVLÆRENDE PROCEDURE. VIGTIGT: (Kun for PLIP applikationer og lige efter strømtilførsel

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220 UniLock System 10 Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender Projekt PRJ124 Version 2.0 Revision 140220 T550 Secure er en højsikker trådløs UHF-læser der benyttes, hvor det ønskes at oplåse på

Læs mere

Motorer til modulerende styring

Motorer til modulerende styring Datablad Motorer til modulerende styring AME 655 uden spring return funktion AME 658 SU, AME 658 SD med spring return funktion (SU/SD) AME 659 SD med EN 14597 certificeret spring return funktion (SD) Beskrivelse

Læs mere

G5800 G7800 DK v1.10.2

G5800 G7800 DK v1.10.2 A. General advarselsbeskrivelse til installatøren ALMINDELIGE Sikkerhedsmæssige forpligtelser Inden du installerer automatikken, bør Torsion fjederen være afbalanceret med vægten af porten. Porten skal

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning LYSSENSOR PAM42-3 HN 1406 og HN 3300 Brugervejledning PIR (Bevægelsessensor) PIR linse INTRODUKTION Denne bevægelsessensor kontrollerer automatisk sikkerheds-/behagelighedslys med en effekt på op til 1000W.

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FRA SOFTWARE VERSION 3.X Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.:

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side.

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side. GSM ALARM CAMPING Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16 mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk Brugervejledning dansk Version 2 Side 12 Side Introduktion Denne GSM alarm er beregnet til at lave en simpel og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 W:\Brochurer vejledninger prislister\vejledninger\styringer\kmr1000 dansk.doc august 2004 Side 1 af 8 Egenskaber: 12 bit successiv integrationsberegning af temperaturer 4 bit

Læs mere

Installationsvejledning ME401-2

Installationsvejledning ME401-2 Installationsvejledning ME401-2 Version 1.0, maj 2013 Praktiske råd 1. Gem vigtige numre S/N xxxxxx +xx xx xx xx xx S/N xxxxxx Serienummerets placering på enheden GSM-nummer og enhedens serienummer findes

Læs mere

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Product Model: WT-215W Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Applicationer Sæt enheden til en stikkontakt og brug setup menuen for at forbinde enheden til WiFi-routeren og opret en online konto, så er man

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandudvejning. system

Betjeningsvejledning. til. Vandudvejning. system Betjeningsvejledning til Vandudvejning system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 1 Kundebetjening :...3 AFLÆSNING AF DATA: 3 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER : 3 FEJLMEDDELELSER : 3 Operatørbetjening

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011)

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM 1. Introduktion Vigtig miljøinformation om dette produkt Dette symbol på apparatet eller emballagen viser at bortskaffelsen

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 8. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2/3/4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

1. Bestemmelsesmæssig brug

1. Bestemmelsesmæssig brug 310 248 LUNA 129 star-time Dämmerungsschalter Twilight switch Commutateur pénombre Schemerschakelaar Interruttori crepusculari Interruptor crepuscular Instruções de utilização Skumringsrelæ Bruksanvisning

Læs mere

KP4.6 Installations- & Brugsvejledning

KP4.6 Installations- & Brugsvejledning Hea KP4.6 Installations- & Brugsvejledning ding Place your message here. For maximum impact, use two or three sentences. 2 Tillykke Tillykke og tak fordi du valgte Jamo KP4.6 tastatur. Tastaturet åbner

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Tilstedeværelses- og bevægelsessensorer DK

Tilstedeværelses- og bevægelsessensorer DK Tilstedeværelses- og bevægelsessensorer DK PD-CE- OG MD-CE-SERIEN TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER PD-CE- OG MD-CE-SERIEN DE NYE SENSORER TIL INDBYGNING I LOFT PD-CE OG MD-CE: TOPPRÆSTATION I DISKRET

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtig information 3 Sikkerhedsregler 3 Tekniske Specifikationer 4 Gryder 5

Læs mere

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne Premier Forforstærkere Brugervejledning For modellerne Phono Stage Head Amplifier Line Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Plus + fjernbetjent

Læs mere

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10 1 Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Anvendte symboler... 3 1.3 Overensstemmelseserklæring... 4 1.4 Korrekt anvendelse... 4 1.5 Vedligeholdelse... 5 1.6 Levering, transport og lagring...

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model SEC-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model SEC-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model SEC-L Kosan Gas varenr. 24216 (lavtryk) + 24217 (mellemtryk) Ved installation er det meget vigtigt, at man følger denne vejledning nøje. 4/2016

Læs mere

Online-datablad. OD1-B150F0AQ15 OD Mini DISPLACEMENT-MÅLESENSORER

Online-datablad. OD1-B150F0AQ15 OD Mini DISPLACEMENT-MÅLESENSORER Online-datablad OD1-B150F0AQ15 OD Mini A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Ydelse Måleområde Bestillingsoplysninger Type andre instrumentudførelser og tilbehør Varenr. OD1-B150F0AQ15

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser

Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser Instruction Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk Comfort Cruise Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser Dette sæt anvender den original monteret fartbegrænserarm

Læs mere

LED ARMATUR MED RF-SENSOR. Med Master-Master trådløs forbindelse. Bestillingsnr. 441515

LED ARMATUR MED RF-SENSOR. Med Master-Master trådløs forbindelse. Bestillingsnr. 441515 LED ARMATUR MED RF-SENSOR Med Master-Master trådløs forbindelse Bestillingsnr. 441515 Dette armatur er ideelt at bruge til trappeopgange, gangarealer m.m. Armaturet har et højt lysudbytte, og giver et

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhvervsbygninger Program 6.0.0.0.0.3 Dagslysstyring tænd/sluk med PIR og manuel betjening - Lysstyringsfunktioner Løsningen kombinerer to moduser: automatisk og manuel Ved

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere