Fængselsfunktionæren 3. Fængselsforbundet Marts 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fængselsfunktionæren 3. Fængselsforbundet Marts 2010"

Transkript

1 Fængselsfunktionæren 3 Fængselsforbundet Marts 2010

2 Nr Fængselsfunktionæren 13 Leder 24 De indsatte skånes for besparelser 15 Til kamp mod stress og nedslidning 16 Kriminalforsorgen sælger sine lejeboliger 28 Rekordstort antal varetægtsfængslede 19 Fra åbent til halvlukket Horserød 10 Fængselsbetjent står klar når katastrofen sker 14 Status på Arbejdstilsynets screeninger 15 Attraktive arbejdspladser Udgivet af Fængselsforbundet Ramsingsvej 28 A, st. th Valby Tlf Fax Redaktion: Forbundsformand Kim Østerbye (ansvh.) Redaktør: John Rasmussen Talosvej 7, 2770 Kastrup Tlf Mobil Layout, produktion og tryk: Imprint Grafiske Løsninger Thurøvej Næstved Tlf Fax ISSN: Besøg på Vestre Fængsels museum 20 Forbundskasserer Peder Jørgensen er fratrådt 22 Statsfængslet i Vridsløselille 150 års jubilæum 23 Generalforsamlinger 23 Navne Forsiden: Fængselsbetjent Sussie Helsby er uddannet redningshundefører og klar til at hjælpe, hvis katastrofen sker. 24 Lån og Spar Bank Indlæg til Fængselsfunktionæren: Artikler modtages på CD-rom, gerne med udskrift eller pr. . Husk at angive navn, stilling og tjenestested i tilfælde af spørgsmål fra redaktionen. Indlæg til»debat«må max. være på 750 ord eller 4500 tegn incl. mellemrum. Foto modtages gerne. Hvis de ønskes retur, bedes det anført. Indlæg senest den 14. i måneden før optagelse. Artikler og læserindlæg er ikke nødvendigvis et udtryk for redaktionens holdning eller forbundets mening. 2 Fængselsfunktionæren

3 Vi vil ikke bruge magt over for børn LEDER Af Kim Østerbye, formand for Fængselsforbundet Fremover må fængselsbetjente visitere, bruge magt og fastspænde 14-årige på samme måde som voksne indsatte. Børnene er dog ikke gamle nok til, at vi må købe cigaretter til dem fra fængslets kiosk. Det sidste er strengt forbudt. Det er konsekvensen af regeringens lovforslag om at nedsætte den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år, som formentlig bliver vedtaget i løbet af foråret. Må jeg på vegne af landets fængselsbetjente sige nej tak til muligheden. Vi har ingen ønsker om at bruge magt over for 14-årige drenge og piger. Det er ydmygende både for de unge og for personalet. Jeg kender godt modargumentet. Det går på, at det slet ikke er meningen, at hverken de 14-årige, de 15-årige, de 16- årige eller 17-årige skal sidde på fængselsgangene. De skal have en forebyggende indsats ude i kommunerne, lød det fra indenrigs- og socialministeren. Og i værste fald skal de placeres i sikrede institutioner. Men det er bare ikke sådan, det foregår ude i virkeligheden. Vi har tværtimod oplevet en markant stigning i antallet af unge under 18 år i landets fængsler og arresthuse i de senere år. I 2008 som er det seneste år, der er tal for sad der i gennemsnit over 20 personer hver dag under 18 år i fængsler og arresthuse. Det er ofte tale om unge, der begynder deres afsoning på en lukket institution, men overføres til fængslerne, fordi personalet på institutionerne ikke kan styre dem, eller fordi der simpelthen ikke er plads til dem i institutionerne. Så ender de i stedet hos os. Det er desværre en dårlig løsning. Fængslerne fungerer ofte som grobund for ny kriminalitet; især for de helt unge. Det er ikke noget, vi er stolte af, men den lave bemanding i fængslerne gør det umuligt for personalet at beskytte unge, letpåvirkelige mennesker. Derfor er vi imod regeringens forslag. Vi synes, at det er en dårlig idé, at det bliver muligt at fængsle 14-årige. På samme måde synes vi ikke om den del af lovforslaget, som handler om at forhøje strafmaksimum for unge under 18 år. Vi ser i forvejen for mange indsatte, der har tilbragt en stor del af deres ungdom i fængslerne, og som vender tilbage igen og igen i takt med, de bliver ældre. Jo yngre man er, desto større er muligheden for at ændre kurs i livet. Skærpede straffe vil blot opdrage flere unge til et liv inden for murerne. Der er dog et element i lovforslaget, som jeg må rose, nemlig den del, der går på at skærpe straffen til personer, som medvirker til at børn begår kriminalitet. Der vil altid være kriminelle, der udnytter den kriminelle lavalder og får børn til at begå kriminalitet. Det er tragisk, når 14-årige i dag trues til at begå røveri af udspekulerede voksne. Det problem skal vi så vidt muligt til livs. Fængselsfunktionæren

4 De indsatte skånes for besparelser Fængslerne forsøger at opretholde samme aktivitetsniveau for de indsatte til trods for årets sparerunde. Det er urealistisk, lyder kritikken fra medarbejderne. Landets fængsler og arresthuse er ved at udmønte det store sparekrav, som de blev pålagt ved årsskiftet. I alt skal institutionerne finde 60 millioner kroner i år. For de indsatte ser det dog ud til, at de kun i mindre grad bliver ramt af besparelserne. Fængslerne forsøger nemlig så vidt muligt at opretholde det samme aktivitetsniveau. Det er godt for de indsatte, men det kan være et problem for medarbejderne, lyder det fra Fængselsforbundets formand Kim Østerbye: De meldinger, vi får fra fængslerne, tyder på, at man mange steder bestræber sig på at skåne de indsatte. Det er en prisværdig tanke, men også en urealistisk tanke. Når der bliver færre medarbejdere, så er det ganske simpelt ikke muligt at opretholde samme aktivitetsniveau for de indsatte. I hvert fald ikke, hvis man ønsker at beskytte arbejdsmiljø og sikkerhed, siger han. Statsfængslet på Søbysøgård på Fyn, er et af de steder, hvor man er løbet ind i problemstillingen. Lokalformanden for Fængselsforbundet Verner Thomsen siger: Hos os kommer der ikke aktivitetsnedsættelser som følge af sparerunden. Besparelser sker alene på personalet, hvor der både skal skæres ned på vagtpersonale, værkmestre og administration. Meldingen fra ledelsen var, at det ikke måtte gå ud over de indsatte. Han mener, at besparelserne gør det svære for personalet at opretholde samme sikkerhed og aktivitetsniveau: Vi føler, at der bliver skåret ind til benet det får sikkerhedsmæssige konsekvenser. Vi har for eksempel lige nedbragt alenearbejdet med de indsatte. Nu kommer alenearbejdet til at stige igen. Derfor har vi påpeget over ledelsen, at vi også bliver nødt til at skære ned i aktiviteterne over for de indsatte. Det vandt ikke gehør hos ledelsen, siger Verner Thomsen. Inspektør i fængslet, Carl Johan Bjørnsholm, bekræfter, at man så vidt muligt forsøger at opretholde samme aktiviteter for fængslets indsatte. Det er rigtigt, at vi har prøvet at undgå, at besparelserne går ud over de indsatte. Vi kan dog ikke helt undgå det. Det kommer også til at gå ud over dem. For eksempel vil der være mindre undervisning, siger inspektøren. Han er klar over, at besparelserne rammer personalet hårdt: Det er rigtigt, at vi skærer ind til benet, men vi har dog ikke skåret ind i benet, siger han. Både godt og skidt I Statsfængslet på Kragskovhede i Vendsyssel er situationen stort set den samme. Den såkaldte fritidsgruppe, som står for de indsattes aktiviteter, bliver ikke berørt af sparerunden. Det er både godt og skidt, siger den netop afgående afdelingsformand for Fængselsforbundet, Karsten Pedersen. På den ene side er det en fordel, at de indsattes aktiviteter ikke bliver berørt. Det er jo en del af den dynamiske sikkerhed, som vi gerne vil opretholde, så de indsatte har mulighed for at cykle, styrketræne, bowle, spille fodbold og så videre. På den anden side bør alle vel tage del i sparerunden - også de indsatte. I stedet bliver postbesættelsen hårdt ramt. Det betyder blandt andet, at der fremover bliver færre medarbejdere om hver ind- sat. Vi får altså ringere sikkerhed, siger Karsten Pedersen. Fængslets inspektør, Jens Borg Nielsen, er opmærksom på problemstillingen: Det er en gammel diskussion, hvor skal man spare. Det er svært kun at spare på drift. Derfor reducerer vi personalet, men tilbudsviften for de indsatte bliver også ramt, idet vi mister to værkmestre, en lærer og en socialrådgiver. Vi har også sløjfet flextimer på afdelingerne til fritid svarende til ca. trefjerdedel årsværk. Men vores specialgruppe, hvor seks medarbejdere arbejder med de indsattes fritid, berøres ikke, siger Jens Borg Nielsen. Op til den enkelte Kontorchef i Ressourcestyringskontoret i Direktoratet for Kriminalforsorgen, Jørgen Pedersen, oplyser, at det er op til den enkelte institution at finde ud af, hvordan man vil spare. Direktoratet har ikke på forhånd udstukket retningslinier herfor, siger han. Kim Østerbye mener dog, at Kriminalforsorgens ledelse ved flere lejligheder har givet udtryk for, at hvis der kunne spares på aktiviteter frem for bemandingen, så skulle det ske. Desværre har de åbenbart ikke sagt det højt nok, når vi flere steder ser, at man vælger det modsatte. Det kan de pågældende fængsler ikke være bekendt. Det er min opfattelse at nogen vælger at skære ned på sikkerheden frem for på ydelserne i forhold til klientellet, siger formanden. Af Søren Gregersen Både her i Statsfængslet på Kragskovhede og i Statsfængslet på Søbysøgård kommer der færre på vagt efter årets sparerunde. De indsattes aktiviteter bliver kun i mindre grad berørt. 4 Fængselsfunktionæren

5 Til kamp mod stress og nedslidning Kriminalforsorgen sætter nu ind for at mindske stress og nedslidning blandt medarbejderne. Full Engagement lyder løsningen. Et nyt projekt bliver nu sat i søen for at knække stress- og nedslidningskurven i Kriminalforsorgen. Ideen er at skræddersy handleplaner til den enkelte medarbejder med tips og vejledning til at finde mere energi og overskud i hverdagen. Projektet hedder Full Engagement, og som navnet antyder, er engagement, energi og overskud omdrejningspunktet. Projektet skal være med til at afhjælpe de store arbejdsmiljøproblemer, som Kriminalforsorgen har kæmpet med i flere år. Det drejer sig blandt andet om et meget højt sygefravær og et stort antal nedslidte fængselsbetjente. Tal fra Fængselsforbundet viser for eksempel, at risikoen for nedslidning er tre gange større for fængselsbetjente end for ansatte på det øvrige arbejdsmarked. Anne Bunimowicz, fuldmægtig i Direktionssekretariatet og HR-udviklingsenheden, mener, at Full Engagement kan være med til at vende udviklingen: Projektet har rødder i elitesporten og har haft positiv effekt på sygefraværet i den private og den offentlige sektor. Det er en helt ny måde at se medarbejderne og deres arbejdsmiljø på, og det er måske det, der skal til, siger hun. Anne Bunimowicz peger på, at der er opbakning til projektet blandt medarbejderrepræsentanterne. Ifølge Anne Bunimowicz er det centrale samarbejdsudvalg i Kriminalforsorgen meget positiv overfor det nye tiltag. Nye positive vaner En handleplan kan blandt andet indeholde råd om kost og motion. Anne Bunimowicz siger: Vi ved, at dårlig kost og mangel på motion tærer på vores energi. I handleplanen kan medarbejderne finde inspiration til, hvordan kosten bliver bedre, og hvordan man gør motion til en del af sit skema. Det vil give mere energi i hverdagen. Kost og motion er dog ikke det eneste, som medarbejderne kan få tips og vejledning til. Projektet giver også mulighed for at arbejde med balancen mellem familie- og arbejdsliv. Mange har svært ved at finde den rette balance mellem familie- og arbejdsliv. Dette projekt giver mulighed for at finde måder til at få det til at hænge bedre sammen. Det vil også kunne skabe mere energi, siger Anne Bunimowicz. Langsigtet forebyggelse Selvom kurset blot varer to dage, strækker opfølgningen sig over et helt år. Medarbejderne skal nemlig regelmæssigt mødes for at holde hinanden op på punkterne i handleplanen. Man får mulighed for at få skabt nogle mere langsigtede ændringer end det ellers er muligt. Det er nødvendigt, hvis vi vil vende udviklingen, siger hun. Finansiering og tidsplan I første omgang bliver projektet pilottestet af en styregruppe, der består af repræsentanter fra ledelser og personaleafdelinger. Styregruppen vil få mulighed for at rette projektet til, inden det løber af stablen i arresthusene i Hjørring og Esbjerg til april. Projektet bliver delvist finansieret af midler fra Forebyggelsesfonden, som blev etableret i 2006 med det formål at støtte forebyggende projekter på arbejdsmarkedet. Enkelte udgifter skal Kriminalforsorgen selv dække. Anne Bunimowicz har dog planer om at søge fonden igen. Projektet har rødder i elitesporten og har haft positiv effekt på sygefraværet i den private og den offentlige sektor. Det er en helt ny måde at se medarbejderne og deres arbejdsmiljø på, og det er måske det, der skal til, siger Anne Bunimowicz. Hvis vi virkelig vil stress og nedslidning til livs, så er der behov for at flere får mulighed for at deltage, og det kræver flere midler. Samtidig vil Kriminalforsorgen gerne uddanne egne instruktører for at blive uafhængige af eksterne konsulenter. Vi vil på sigt gerne selv kunne tilbyde vores medarbejdere sådan et forløb, siger hun. Fakta Af Helle Degn Landets fængselsbetjente har langt større risiko for at blive afskediget før tid på grund af dårligt helbred end øvrige ansatte på arbejdsmarkedet. Risikoen er tre gange større, viser tal fra Fængselsforbundet. I 2009 forlod 35 betjente tjenesten før tid på grund af dårligt helbred. Fængselsfunktionæren

6 Kriminalforsorgen sælger sine lejeboliger Beboerne i Kriminalforsorgens lejeboliger får vedligeholdelsespligt fremover. Det vækker bekymring for flere af boligerne er nemlig i dårlig stand. Sidste sommer var der hul i tagene på boligerne ved Statsfængslet i Vridsløselille. Beboerne i Kriminalforsorgens lejeboliger ved ikke, om de har en bolig i I første omgang får beboerne lov til at blive boende i to år, når Kriminalforsorgen til august overdrager sine 135 boliger til statens ejendomsselskab. Derefter er det uklart, hvad der skal ske. Måske ender det med, at beboerne skal aflevere nøglerne til boligen. Normalt kan man ellers ikke smide lejere ud af deres bolig, men lejerne i Kriminalforsorgens boliger er ikke omfattet af lejelovens beskyttelse. Boligerne stilles til rådighed for Kriminalforsorgens medarbejdere. Derfor kan resultatet for beboerne blive, at de skal finde et nyt sted at bo i Beboernes lejeaftale med Kriminalforsorgen bortfalder nemlig, når boligerne overtages af statens ejendomsselskab. Kriminalforsorgen har lejeboliger ved alle åbne fængsler, bortset fra Jyderup. Desuden er der lejeboliger ved de lukkede fængsler i Nyborg og Vridsløselille. Ivan Falk bor i en af lejeboligerne ved Statsfængslet i Vridsløselille. Han synes, situationen er usikker: Det er bekymrende, at vi ikke ved, hvad der skal ske om to år. Bliver boligerne solgt, udlejet, revet ned? Vi ved det ikke. Han har aldrig skænket det en tanke, at han ikke var omfattet af lejelovens beskyttelse og derfor kunne risikere at miste sin bolig. Jeg har hele tiden regnet med at blive boende, så længe jeg var ansat i Kriminalforsorgen. Det samme gælder for mange af mine naboer, hvoraf flere bor her med deres børn, siger Ivan Falk. Besluttet af politikerne Kontorchef på Ressourcestyringskontoret i Direktoratet for Kriminalforsorgen, Jørgen Pedersen, henviser til, at beslutningen om salget er taget af politikerne. Det fremgår af den nuværende flerårsaftale, at lejeboligerne skal sælges. 6 Fængselsfunktionæren

7 Det er altså et flertal i Folketinget, som har besluttet det. Baggrunden er vel, at Kriminalforsorgen skal fokusere på sine kerneopgaver. Det er udlejning af boliger ikke, siger Jørgen Pedersen. Derfor overdrages boligerne nu til Freja A/S, som er sat i verden for at sælge statens ejendomme: Det er deres opgave at finde ud af, hvad der fremover skal ske med boligerne, siger kontorchefen. Men direktør for Freja, Mads Bjerre, kan ikke give det endelige svar på boligernes fremtid: Det er først, når vi overtager en ejendom, at vi begynder at overveje, hvad der skal ske. Derfor ved jeg ikke, hvad slutresultatet bliver endnu. Vores opgave er at udvikle de ejendomme, som vi overtager og videresælge dem på markedsmæssige vilkår, siger han. Direktøren er glad for at kunne komme beboerne i møde ved at lade dem blive boende i to år. Ellers kunne de risikere at ryge ud allerede efter tre måneder. Vi har fået en forespørgsel om, vi har mulighed for at lade beboerne bo i længere tid. Derfor har vi givet beboerne et tilbud om at forlænge lejemålet for en tidsbegrænset periode på to år, siger han. Mads Bjerre understreger, at beboerne vil blive hørt i den videre proces: Vi har altid en dialog med beboerne. Det vil vi naturligvis også have i dette tilfælde. Han peger på, at en løsning kunne blive, at beboerne får mulighed for at købe deres bolig, når de to år er gået. Det er en løsning, Ivan Falk i givet fald vil overveje: Ja, hvis prisen er ok, siger han. Ringere lejevilkår Udover usikkerheden om boligernes fremtid, så har salget også andre konsekvenser for beboerne: Huslejen stiger Det er bekymrende, at vi ikke ved, hvad der skal ske om to år. Bliver boligerne solgt, udlejet, revet ned? Vi ved det ikke, siger Ivan Falk, der bor i en af Kriminalforsorgens lejeboliger i Albertslund. med ti procent. De skal betale depositum, og de får vedligeholdelsespligt. Huslejestigningen begrundes med, at den nuværende leje er fastsat på baggrund af markedslejen fratrukket ti procent, fordi de ansatte har pligt til at fraflytte, når de ikke længere er ansat i Kriminalforsorgen. Derfor stiger lejen med ti procent, når beboerne nu overgår til almindelige lejevilkår. Beboerne får også vedligeholdelsespligt fremover. Det er et problem, siger Ivan Falk. Han mener nemlig, at boligerne er blevet misligholdt: 15 procent af vores husleje skulle efter reglerne gå til vedligeholdelse, men der er intet sket, mens jeg har boet her. For eksempel er dørene skæve, og vinduerne er utætte. Det har vi accepteret, men vi vil ikke risikere, at vi skal betale for den dårlige vedligeholdelse, når vi flytter, siger Ivan Falk. Men hvordan sikrer man, at beboerne bliver holdt skadesfri for Kriminalforsorgens manglende vedligeholdelse? Mads Bjerre lover, at boligerne vil blive gennemgået for fejl og mangler. Vi vil fotodokumentere tilstanden, så vi vil have et solidt grundlag at vurdere ud fra, siger direktøren. Han har ingen kommentar til, at beboerne nu skal betale indskud til de boliger, hvor de har boet i mange år. Det har Ivan Falk til gengæld: Jeg synes, det er flabet, at jeg nu skal betale depositum, efter at jeg har boet her i 18 år. Frafald kravene Fængselsforbundet er også gået ind i sagen. Formand Kim Østerbye har skrevet til Freja for at få dem til at lempe vilkårene for beboerne. Jeg synes argumenterne for at pålægge beboerne ekstraudgifter er tynde. Jeg kan for eksempel ikke se, hvorfor de skal betale mere i husleje. Nu bliver der jo tale om en tidsbegrænset lejeperiode med en slutdato. Man burde snarere sætte huslejen ned for at sikre, at folk vil blive boende. Og med hensyn til vedligeholdelsespligten, så er det jo et velkendt faktum, at Kriminalforsorgen ikke har prioriteret at holde boligerne i god stand. Vi mener derfor, at Freja bør frafalde vedligeholdelsespligten, siger Kim Østerbye. Han opfordrer nu Freja til at afklare boligernes fremtid så hurtigt som muligt: Beboerne vil selvfølgelig gerne have afklaret, om de er købt eller solgt, siger han. Af Søren Gregersen Fængselsfunktionæren

8 Rekordstort antal varetægtsfængslede Stort pres på arresthusene. Fængselsforbundet efterlyser bedre bemanding og flere pladser. I gennemsnit sad der arrestanter hver dag i landets arresthuse i Det rekordhøje antal svarer til at 94,3 procent af kapaciteten i gennemsnit blev udnyttet. Til sammenligning sad der dagligt arrestanter i 2008 og i På blot to år er der dermed kommet 28 procent flere fængslede i arresthusene. Og udviklingen ser ud til at fortsætte i Midt i februar lå den gennemsnitlige belægning på 99,1 procent i arresthusene. Det er meget højt - også selvom der normalt er mange fængslede på dette tidspunkt af året. Et af de steder, som oplever fyldte celler, er Arresthuset i Randers. Arrestforvarer Flemming Solberg siger: Vi har svært ved at få plads. I nogle tilfælde må vi sætte to indsatte i hver celle eller bruge besøgsværelser til belæg. Andre gange må politiet gå forgæves og må køre de fængslede til andre arresthuse. Vi oplever, at politiet bliver nødt til at køre helt til Assens, Tønder og Frederikshavn for at finde plads. Han ser det som et problem, når kapaciteten permanent udnyttes over den maksimale grænse på 92 procent, som politikerne i Folketinget har fastsat. For det første betyder det, at medarbejderne konstant oplever et stort arbejdspres. For det andet mister vi vores bufferkapacitet, som vi skal bruge, hvis politiet arresterer mange på en gang, og for det tredje er det svært løbende at vedligeholde cellerne. Ifølge Flemming Solberg forværres problemerne af, at der er flere hårde kriminelle blandt de indsatte i dag. De afsonere, som vi så tidligere, der skulle afsone en kortidsdom eksempel vis for spritkørsel. Dem ser vi ikke længere. De er nu i fodlænkeordningen eller i samfundstjeneste. Derimod ser vi langt flere, der har begået grov vold, røveri eller narkokriminalitet. Desuden har vi problemer med østeuropæi- ske kriminelle. Her er der tale om indsatte, som vi ikke kender i forvejen, og som vi har meget svært ved at kommunikere med. Og for at gøre ondt værre har langt flere indsatte psykiske sygdomme nu end tidligere, siger han: Vores læge vurderer, at det nu gælder hver tredje. Det kan ses på vores medicinudgifter. På et år er udgifterne steget med 69 procent. Bedre bemanding Arrestforvareren, der også er formand for Lederforeningen i Fængselsforbundet, efterlyser bedre bemanding: Desværre er bemandingerne i arresthusene ikke blevet forstærket i takt med de mere problematiske indsatte. Man er i stort set alle arresthuse bemandet som dengang sammensætningen af indsatte var af mere uproblematisk karakter. Desuden er der brug for flere pladser, så kapacitetspresset mod arresthusene bliver lettet, siger Flemming Solberg. Det er René Larsen enig i. Han er forbundssekretær for arresthusene i Fængselsforbundet: Løsningen er flere pladser og bedre bemanding. Og i forhold til indsatte med psykiske sygdomme er der brug for bedre uddannelse af medarbejderne, flere behandlingstilbud, flere psykiatriske pladser og bedre samarbejde mellem de forskellige myndigheder - for eksempel om behandlingstilbud, siger René Larsen. Presset fortsætter Souschef i Ressourcestyringskontoret i Direktoratet for Kriminalforsorgen, Kirsten Lærkeholm, forudser, at belægget forbliver højt. Vi forventer, at presset fortsætter i hele Vi overvejer derfor i øjeblikket, hvad vi kan gøre for at lette situationen. Vi har blandt andet mulighed for at konvertere pladser i fængslerne til arresthuspladser. Det er endvidere besluttet, at de 30 arrestpladser i Horserød - der midlertidigt blev anvendt til arrestanter i forbindelse med COP15 - igen skal anvendes til varetægtsarrestanter, siger Kirsten Lærkeholm. Hun tilføjer, at der i 2009 blev konverteret 65 fængselspladser til arrestpladser for at imødegå det høje varetægtstal. Desuden blev Fyldte arresthuse i februar 2010 Arresthuset i Herning 100 % Arresthuset i Nykøbing Mors 100 % Arresthuset i Frederikssund 103 % Arresthuset i Slagelse 102 % Arresthuset i Maribo 100 % Arresthuset i Køge 102 % Arresthuset i Roskilde 101 % Københavns Fængsler 104 % Midt i februar 2010 i uge 6 var 99,1 procent af alle pladser optaget i landets arresthuse. I otte arresthuse blev kapaciteten udnyttet 100 procent. der etableret en ny arrestafdeling i Statsfængslet i Nyborg med 12 pladser. Screening af de indsatte Også i Straffuldbyrdelseskontoret følger man udviklingen. Her vil man undersøge, om arresthusene har ret, når de siger, at de indsatte har flere psykiske problemer i forhold til tidligere. Det er derfor, at vi har iværksat et stort screeningsprojekt. I Odense, Århus og København bliver de indsatte screenet for psykiske problemer. Der er ansat psykiatere og sygeplejersker. De skal undersøge, om flere indsatte har psykiske problemer, og om der er problemer med at få dem videre i behandlingssystemet, siger kontorchef Ina Eliasen. Hun peger desuden på, at direktoratet er i gang med et uddannelsesinitiativ, som skal gøre personalet bedre i stand til at håndtere særlige grupper af indsatte blandt andet de psykisk syge, etniske indsatte og misbrugere. Af Søren Gregersen Kilde: LIS. Index 100 = 887 arrestanter i gennemsnit hver dag. Rekordstort antal arrestanter i Antallet af varetægtsfængslede var 50 procent højere end i Fængselsfunktionæren

9 Fra åbent til halvlukket Horserød Dele af det åbne fængsel i Horserød skal nu laves om til et lukket fængsel. Det sker efter pres på politikere og Kriminalforsorgen for at løse problemer med hårdere indsatte. Et bredt politisk flertal har bevilget flere penge til Kriminalforsorgen i Det skal blandt andet skal bruges til at lave 30 åbne pladser om til lukkede i Statsfængslet ved Horserød. Desuden er der afsat penge til bedre sikkerhed, til at udvide fodlænkeordningen og til at undersøge fremtidens kapacitets- og sikkerhedsbehov. De nye initiativer kommer efter, at flere medier i efteråret kunne fortælle om problemer i de åbne fængsler med hårde indsatte, herunder indtrængen udefra og indsmugling af våben og stoffer. På Horserød glæder man sig over beslutningen: Vi er meget glade for, at der er blevet lyttet til vores problemer både fra politikernes og fra direktoratets side og at man har vist vilje til at løse dem, siger afdelingsformand for Fængselsforbundet, Rasmus Tambour. Fængslet vil efter omlægningen have både åbne, halvåbne og lukkede pladser. Blandt andet skal det tidligere vaskeri laves om til beskæftigelse og fritidsaktiviteter, oplyser han. Vores problem har været, at klientellet ikke har været egnet til et åbent fængsel. Nu får vi mulighed for at flytte de hårdeste indsatte, så de andre kan få glæde af de tilbud om fritidsaktiviteter, som vi har haft lukket ned for, da klientellet ikke har været til det. Det er jo ikke fordi, vi vil gøre det mindre åbent for de, der er tilbage. Afdelingsformanden ser samtidig omlægningen som en mulighed for at gøre fængslet til en mere attraktiv og alsidig arbejdsplads. Jeg tror, det vil stille os bedre som uddannelsesfængsel for fremtidige fængselsbetjente. Det kan give en bedre afveksling og nogle Det skal være slut med indtrængning udefra og indsmugling af våben og stoffer i Statsfængslet ved Horserød. Politikere har lyttet til problemerne og bevilget penge til at lave 30 åbne pladser om til lukkede. nye udfordringer i arbejdet at kunne skifte udefra. Det skal et nyt og mere tidssvarende mellem de åbne og lukkede afdelinger. Det markeringshegn nu rette op på, oplyser giver bedre muligheder for at prøve noget fængselsinspektøren. Hun har høje idealer for forskelligt," siger han. den nye lukkede afdeling, men også for fængslet som helhed: Høje idealer for fængslet Det er vigtigt at sikre et godt indhold i Fængselsinspektør på Statsfængslet ved den lukkede afdeling med et engageret personale, ordentlige bygningsmæssige rammer Horserød, Lene Møller-Nielsen, deler sin afdelingsformands optimisme. og gode beskæftigelses- og fritidsmuligheder Jeg er meget glad for denne beslutning. for de indsatte. Omlægningen medfører Jeg er sikker på, det er et skridt i den rigtige også, at vi kan bibeholde de gode muligheder, der er i den åbne del af fængslet, og det retning. Vi har allerede foretaget tiltag, der har forbedret sikkerheden blandt andet er væsentligt for mig. øget kameraovervågning, bedre bemanding De indledende overvejelser for omlægningen er nu i gang: Vi har drøftet den øko- og iværksat en række initiativer, der styrker den dynamiske sikkerhed. Og den nye lukkede afdeling vil give endnu bedre muligheder gennemgå den indre sikkerhed med Otto nomiske ramme med direktoratet og skal nu for at styrke sikkerheden og skabe fleksibilitet Nielsen, der er teknisk chef på Statsfængslet i under afsoningen, siger hun og fortsætter: Nyborg, siger Lene Møller-Nielsen. Og så tilgodeser afdelingen jo det stigende behov, vi ser på landsplan for lukkede pladser. Af Andreas Graae Et af problemerne er, at det er alt for let at smugle våben og stoffer ind på fængslet. Især langs udsatte steder som skov- og vejstrækninger oplevede man hyppige besøg Fængselsfunktionæren

10 Fængselsbetjent står klar, når katastrofen sker Kærlighed til hunde og lyst til at hjælpe fik fængselsbetjent Sussie Helsby til at melde sig som hundefører. Næste gang verden oplever et jordskælv, som det der skete i Haiti i januar, så kan det være den 48-årige Sussie Helsby, som træder til for at hjælpe. Hun har nemlig valgt at supplere sit job som fængselsbetjent i Anstalten ved Herstedvester med jobbet som hundefører. Det betyder, at hun kan hjælpe, når katastroferne rammer. Jeg har altid haft hund og ønsket, at jeg kunne bruge mine hunde til noget. Samtidig har jeg altid gerne ville hjælpe mennesker i nød. Jobbet som hundefører var derfor en oplagt mulighed, siger Sussie Helsby. Hun er i dag tilknyttet Roskilde Brandvæsen og Den Frivillige Indsatsstyrke under Beredskabsstyrelsen, og har som teamleder flere gange været sendt ud til eftersøgninger i Danmark med redningshundene. Senest den sammenstyrtede skøjtehal i Rødovre og gaseksplosionen i Greve i Hunde har en helt fantastisk lugtesans. En sulten hund har en lugtesans, der er gange bedre end et menneske så deres næser er en helt afgørende faktor, når de for eksempel søger efter overlevende efter et jordskælv, en nedstyrtet bygning eller er på eftersøgning herhjemme efter bortgåede personer, siger hundeføreren. Om to måneder er hun formentlig klar til udenlandske missioner: Jeg glæder mig til at få godkendt min hund som Sussie Helsby har flere gange været med til eftersøgning af mennesker i Danmark. 10 Fængselsfunktionæren

11 Redningshunden Dallas søger efter figuranter i ruinen. Fængselsfunktionæren

12 redningshund, så jeg også kan hjælpe til, når katastrofen rammer uden for vores egne grænser, siger Sussie Helsby. En hård hund Redningshunde skal være af en speciel støbning. De skal ikke være af en bestemt race, men de skal kunne arbejde meget selvstændigt under vanskelige forhold, som ved for eksempel røg, ild, høje lyde, skud, og de skal kunne gå på underlag, der bevæger sig. Hundene bliver trænet i specielle anlæg, der er konstrueret så de ligner ruiner efter et jordskælv. Her trænes de i at finde overlevende figuranter og markerer med halsgivning, når figuranten er fundet. Der er tale om en intensiv træning. Selv træner jeg med min hund mellem en og tre timer hver dag. Der er ikke kun tale om eftersøgning i ruiner, for redningshunde skal også kunne rundere i forskelligt terræn, de skal kunne gå spor og de skal kunne eftersøge i bygninger. Så alt i alt skal redningshunde være uddannet i ret mange discipliner før de bliver godkendt. Men stadig med eftersøgning i ruiner som den altovervejende disciplin, siger Sussie Helsby. I 2007 blev Sussie Helsby uddannet som redningshundeinstruktør og har siden været med til at uddanne redningshunde og nye redningshundeførere, og kan på den måde give sin viden videre til andre. Løn ved udsendelse Der er en række praktiske hensyn, når man sender hunde og hundefører til katastrofeområder i udlandet. Kolonnechef i Beredskabsstyrelsen Lars Kirkegaard siger: Hundene skal Hund og fører gør klar til dagens træning. 12 Fængselsfunktionæren

13 Dallas har ikke sine evner fra fremmede. Hans far er en af verdens bedste redningshunde og hans mor er pensioneret narkohund fra Kriminalforsorgen. blandt andet have de rette vacciner og det rette foder med. Man kan nemlig ikke være sikker på, at modtagerlandet har det hundefoder, som er nødvendigt. Lars Kirkegaard oplyser også, at Beredskabsstyrelsen tegner en kontrakt for alle udsendte hundeførere, der garanterer dem løn under udsendelsen. Lønnen bliver betalt af Beredskabsstyrelsen. Af Helle Degn Yderligere information om redningshunde findes hos: Beredskabsstyrelsen Roskilde Redningshunde Redningshunden Danmark Fængselsfunktionæren

14 Status på Arbejdstilsynets screeninger af Kriminalforsorgens institutioner Arbejdstilsynet er i gang med at screene alle institutioner der er dog et stykke vej endnu inden der foreligger et resultat for samtlige. Fængselsforbundet finder det væsentligt at bakke op om Arbejdstilsynets arbejde og bringer derfor i dette nummer en oversigt over det foreløbige resultat af screeningerne. Hvis man er interesseret i hvad der ligger til grund for Arbejdstilsynets vurdering, kan man på Arbejdstilsynets hjemmeside søge sin arbejdsplads og læse mere om de afgørelser, der er truffet. Af konst. forbundskasserer Ina Rasmussen Smiley status Fængsler Ingen kræver arbejdsmiljøcertificering Sdr. Omme Københavns Fængsler (undtagen Blegdamsvejens Fængsel) Kragskovhede Kærshovedgaaard Blegdamsvejens Fængsel (KF) Anstalten ved Herstedvester Ringe Østjylland Nr. Snede (Midtjylland) Nyborg Renbæk Arresthuse Ingen kræver arbejdsmiljøcertificering Assens Aabenraa Frederikshavn Viborg Herning Vejle Hjørring Tønder Holstebro Svendborg Silkeborg Nykøbing M. Randers Ringkøbing Esbjerg Kolding Sønderborg Århus Ingen Hobro Odense Aalborg Fængselsforbundets spørgeskemaundersøgelse: Fængselsforbundet har afsluttet bearbejdningen af medlemmernes svar på vores spørgeskema om arbejdsmiljø. Man kan læse resultaterne for alle sektorer, alle fængsler og de store arresthuse på forbundets hjemmeside. Hvis du er sikkerhedsrepræsentant eller tillidsrepræsentant kan du henvende dig til din lokalafdelingsformand og få alle resultaterne for samtlige institutioner. Vi er meget glade for de svar vi har modtaget. De har givet os værdifuld information om, på hvilke områder, der er behov for at sætte øget fokus på arbejdsmiljøindsatsen. Endnu ikke Screenet Søbysøgaard Møgelkær Horserød Vridsløselille Jyderup Ellebæk Kilde: Arbejdstilsynets hjemmeside Torshavn Rønne Ringsted Nykøbing F. Maribo Kalundborg Haderslev Hillerød Slagelse Roskilde Næstved Nakskov Køge Holbæk Helsingør 14 Fængselsfunktionæren

15 Attraktive arbejdspladser Torsdag den 4. februar 2010 løb Offentlige Ansattes Organisationers (OAO) konference om Attraktive arbejdspladser i staten af stablen. Deltagerne blev mødt af spørgsmålene: Hvordan sikrer vi fremtidig rekruttering og fastholdelse af medarbejdere til statens mange arbejdspladser? Og hvordan kan organisationerne bidrage? Til konferencen mødte adskillige repræsentanter fra de mange forbund under OAO s område. Heriblandt var Fængselsforbundet repræsenteret ved formand Kim Østerbye og de faglige sekretærer René Larsen, Bente Benderska og Ina Rasmussen. Dagens konferencier, Martin Breum, havde til opgave at guide deltagere, paneldebattører og oplægsholdere gennem dagen og at fastholde debatten i det konkrete, så muligheden for efterfølgende handling blev styrket. Konferencens deltagere i gruppearbejde. Mandag Morgen Som oplæg til debatten havde Ugebrevet Mandag Morgen i samarbejde med firmaet Kontrabande og OAO s sekretariat udarbejdet et omfattende materiale. Debatoplægget fremhævede tydeligt de mange problemstillinger staten som arbejdsplads står overfor i forhold til fastholdelse og rekruttering. Oplægget stillede de svære spørgsmål; blandt andet om fagforeningernes indflydelse i mediebilledet og hvilke konsekvenser dette kunne have for rekruttering i staten. Mandag Morgen påpegede den kommende problemstilling med op til ledige arbejdspladser inden for de næste år. Om denne problemstilling anvendes betegnelsen Den Gordiske velfærdsknude, der kan konkretiseres i tre essentielle udfordringer for velfærdsstaten Danmark: 1. Færre skal gøre mere Udfordringen består i at arbejdsstyrken de kommende år mindskes 2. Kompetenceudvikling For at fastholde nuværende og nye medarbejdere på statens arbejdspladser er kompetenceudvikling særdeles vigtig, men skal dog ses i lyset af den enkelte medarbejders spidsog realkompetencer, samt hvad stillingen eller virksomheden har brug for at den enkelte skal mestre. Desuden bør nuværende medarbejderes erfaring inddrages i kompetenceudviklingen for nye og nyere medarbejdere. 3. Kommunikation primært fra fagforbundene Her tænkes især på den rolle som fagforbundene ofte indtager i mediebilledet. Rollen som vagthund. Fagforbund har en tendens til at tegne det problemfyldte billede af arbejdspladserne og ikke fremhæve de gode historier. Debatoplægget lagde derfor op til at fagforbundene bør nytænke deres rolle især i samarbejdet om fastholdelse og rekruttering af medarbejdere. Finanskrisen, der stadig florerer i Danmark, ses i oplægget som en kortsigtet løsningsmodel til rekrutteringsudfordringen. Der skal dog tages højde for de åbenlyse svingdøre mange af statens arbejdspladser lider under. Her tænkes der specifikt på branding - altså arbejdspladsernes til tider noget blakkede omdømme i samfundet. Kompetenceudvikling En del af konferencen afholdtes som paneldebat med udvalgte debattører fra konferencens deltagerkreds. Paneldebatterne indeholdt blandt andet spørgsmålet om kompetenceudvikling og dens betydning for rekruttering og fastholdelse. En meget klar udfordring som panelet - bestående af formand Dennis Kristensen (FOA), formand Thora Pedersen (HK/Stat) og sektorformand Ellen Lykkegård (3F) - hurtigt nåede frem til, var en problemstilling Fængselsfunktionæren

16 der præger mange af de offentlige arbejdspladser i dag på grund af manglende muligheder for at bruge de opnåede kompetencer. En anden problemstilling som panelet pegede på, var den manglende anerkendelse af faglige kompetencer. Konferencens første paneldebat bragte branding på banen og Ellen Lykkegård gav udtryk for at mange offentlige medarbejdere, i private sammenhænge, ikke havde lyst til at fortælle andre hvor de arbejdede, hvilket hun mente skyldtes de offentlige arbejdspladsers omdømme. Formændene fra de forskellige forbund drøfter OAO s indsatsområder. Er kvalificering svaret? Konferencens næste panel bestod af direktør Hanne Dorthe-Sørensen (SCKK), kommunaldirektør Suzanne Aaholm (Frederiksberg kommune) og social- og sundhedsdirektør Birgitte Qvist-Sørensen (Helsingør kommune). Panelets opgave var at forholde sig til tiltag i relation til kompetenceudvikling og kvalificering af medarbejderne samt til fastholdelse og nemmere rekruttering af nye medarbejdere. Birgitte Qvist- Sørensen præsenterede begrebet praksisnær kompetenceudvikling, hvilket i rene ord betyder at undervisning og udvikling af evner og nye færdigheder foretages i det praktiske arbejdsrum og ikke på en skolebænk. Med basis i denne model reflekterede panelet på spørgsmålet om hvorvidt kvalificering er svaret? God ledelse og kravene til denne blev hurtigt fastsat som et ankerpunkt, da medinddragelse af medarbejderne er utrolig vigtig i denne proces. Hanne Dorthe-Sørensen pegede også på medinddragelsen af tillidsrepræsentanten. At ændre måden at lede på, opstod først for Suzanne Aaholm da hun opdagede at hun havde et alternativ Det forudsætter derfor en god portion selvindsigt og refleksion. Suzanne Aaholm påpegede også vigtigheden i at drøfte paradigmeskift med medarbejdere og tillidsrepræsentant inden de igangsættes. Bliv fængselsbetjent nu Kontaktdirektør Jens Kristian Pedersen (Sylvester Hvid & Co) præsenterede til konferencen Kriminalforsorgens succesrige rekrutteringskampagne Bliv fængselsbetjent nu!. Han forklarede succesen med den bevidste brug af rigtige fængselsbetjente og ikke modeller/skuespillere, hvilket i Jens Kristian Pedersens optik gav kampagnen den fornødne troværdighed. I praksis viste det sig nødvendigt at stoppe kampagnen før tid, grundet dens store succes, da der var rekrutteret 300 nye fængselsbetjente. Jens Kristian Pedersen gav følgende råd til kommende kampagner eller lignende: Ærlighed varer længst. Professionalisme giver resultater. Involvering skaber begejstring. Dette var råd som Bliv fængselsbetjent nu! -kampagnen selv havde efterlevet. Stillingsannoncer fra Månen Direktør og partner Søren Schultz Jørgensen (Kontrabande) holdt et oplæg om kommunikation. Han udtrykte meget klart at den offentlige kommunikation generelt var præget af fremmedgørelse, da kommunikationen alt for ofte anvendte fremmedord, kringlede sammensætninger i begreber som for eksempel praksisnær kompetenceudvikling. Han fremviste en lang række eksempler på fremmedgørende og diffus kommunikation fra det offentlige i form af forskellige stillingsannoncer, der alle efter Søren Schultz Jørgensens mening burde navngives Stillingsannoncer fra Månen. I et af eksemplerne stod der listet op, række efter række, en masse information og krav til ansøgere om menneskesyn og meget andet, dog var der intet sted nævnt hvad jobbet egentlig gik ud på. Annoncen var til søgning efter en rengøringsassistent. En stillingsannonce bør ifølge Søren Schultz Jørgensen være konkret, personlig, aktiv, visionær (arbejdspladsens visioner) og ærlig. De offentlige arbejdspladser bør bruge rene ord, altså konkretisere budskaberne og være ærlige og troværdige og sidst men ikke mindst; gøre sig forståelige. Hvad angår fagforbundenes kontakt til medierne mener Søren Schultz Jørgensen at fagforbundene balancerer på en knivsæg, da den umiddelbare historie fra forbundene er at det går dårligt eller 16 Fængselsfunktionæren

17 skidt i branchen. Samtidig undres man over, at der ikke er ansøgere til de ledige stillinger. Indsatsområder Den sidste paneldebat blev afviklet efter en forberedelsestid på ti minutter for konferencens deltagere, der alle skulle bidrage med tre konkrete punkter, som OAO burde prioritere som strategiske indsatsområder. Til at debattere de forskellige spørgsmål og forslag var formand Dennis Kristensen (FOA), formand Flemming Winther (Hærens konstabel- og Korporal Forening, HKKF), formand Bodil Otto (HK/Kommunal) og formand Kim Østerbye (Fængselsforbundet). Der fremkom mange konstruktive forslag og spørgsmål, blandt andet omkring sundhed og trivsel, anerkendelse, uddannelse, ledelse, omdømme og faglig stolthed for fagene. Panelet havde ikke helt let ved at finde et fælles fodslag, da de mange organisationer under OAO har flere forskellige fokusområder. Konferencens sidste panel. Fra venstre ses Dennis Kristensen, Flemming Winther, Kim Østerbye og Bodil Otto. Af Michael Meisner Der debatteres ved bordene mens konferencier Martin Breum afventer på scenen. På Ugebrevet Mandag Morgens hjemmeside skriver de følgende om deres virke: Mandag Morgens mission er at gøre risici til muligheder for samfundets beslutningstagere. Aldrig har verden stået over for så mange presserende, sammenhængende og fælles risici som nu. Mandag Morgen leverer det nødvendige grundlag for beslutningstagere, der vil udvikle nye muligheder: Indsigt i dagsordener med særlige udfordringer og muligheder Involvering af aktører, der kan samarbejde om fælles udfordringer Ideer til handling, der kan skabe nye muligheder Indflydelse på udviklingen af fremtidens dagsordener Mandag Morgen formidler vores arbejde i publikationer, netværk og events målrettet beslutningstagere. Som Skandinaviens førende uafhængige tænketank arbejder Mandag Morgen for et innovativt samfund hvor gamle skel mellem sektorer, institutioner og ledere brydes ned til fordel for videndeling og samarbejde om nye løsninger på fælles udfordringer. Kilde: Fængselsfunktionæren

18 Besøg på Vestre Fængsels museum Af Niels Jacobsen, Horserødlejrens Museums Venner I en gammel Valbydrengs øre lyder navnet Vestre Fængsel stadigvæk skræmmende. Fængslet var noget, som i mit og mange kammeraters hjem i bydelen Valby, blev anvendt, som et særdeles godt forældrekort da vi skulle opdrages til hvad konsekvensen var såfremt vi ikke kunne kende forskel på hvad der er dit og mit. Det eneste tidspunkt vi kom i nærheden af det gamle fængsel fra 1895, der er bygget, som en korsformet panoptisk 4-etages bygning og ledet af fængselsinspektør Aage Worm i perioden , var når vi med vores Gabriel Jensen-adgangskort i hånden om sommeren skulle gratis i Bavnehøjbadet, som ligger lige ved siden af. Indrømmet, vi var ikke særligt kæphøje, når vi skulle forbi fængslet. Selv om der var en høj mur imellem, så var vi skræmte for fangerne i de stribede dragter bag tremmerne på den forkerte side af muren, hvis farlighed vi jo var blevet tudet ørerne fulde om der hjemme. Sjovt nok, så vi aldrig én eneste fange. Men skrækken var der. Tænk hvis de også spiste børn! Nuvel, nu er der gået over 45 år, så jeg takkede ja, da min formand Torben Ulrich Gulnov ringede og inviterede mig med ind i fængslets museum, som jeg ikke anede eksisterede og da slet ikke som offentligt tilgængeligt. Museet har kun åbent på tirsdage fra kl til kl og adgangen sker gennem en jerndør i gitteret på Vestre Kirkegårds Allé 3, hvor museet ligger på 2. sal. Museet Spændende var det, hvad man blev budt efter at have besteget den noget stejle vindeltrappe. For en flad 20-krone pr. hoved kommer man ind i et sandt skattekammer af effekter, dokumenter og fotografier. Har man spørgsmål, så er der en lille håndfuld pensionerede fængselsfunktionærer, som med stor begejstring og entusiasme øser ud af deres store viden om en verden, som vi heldigvis er mange, som aldrig har kendt til. Disse museumsnisser er guld værd for os gæster. Kreativiteten hos fængslets fanger gennem tiden har været stor, i deres iver 18 Fængselsfunktionæren

19 for at komme ud på den rigtige side af den 752 meter lange ringmur. Men selvfølgelig de har jo også tiden til at komme på ideerne bag de stive gardiner. Der er næsten ikke den genstand, der har ikke været taget i anvendelse til flugtforsøg. I museets samling findes en meget speciel tallerken, der har været anvendt som kommunikationsmiddel. I al sin enkelthed modtog en indsat en tallerken med noget spiseligt fra en pårørende. Efterfølgende sodede fangen tallerkenens bund til med et gaslys, som dengang var i cellerne. Herefter kunne der i bunden skrives besked til den pårørende, som skulle have tallerkenen med igen. Barnemordersken Dagmar Overbye, med de tilståede 21 mord på samvittigheden, er der også gjort en del ud af. Hvis man skulle have lyst, så kan man se gerningsstedet på Enghavevej 21, en rask gåtur fra Vestre Fængsels hovedindgang. Nu påbegyndte jeg denne artikel med et par erindringer fra min barndom i Valby. Sandelig om ikke jeg også på museet så en lyseblå tremmedukkeseng og det brune fort med navnet Wild West. Begge dele var fast inventar i de fleste børneværelser for en halv menneskealder siden. Således var de nævnte stykker legetøj, lavet af fanger, også genstande i min søsters og mit værelse. Så uden at vide det, var Vestre Fængsel altså direkte en del af min barndom. Der er også en del materiale om fængslets virke under 2. verdenskrig. Interessante fotos og effekter. Jeg hæftede mig specielt ved den særdeles tunge grønne SS-hjelm og undrede mig over, hvor lille et hoved den tidligere ejer havde haft. En anden morsom effekt var en gave, som cand.jur. Carl Popp- Madsen ( ) havde modtaget fra en fangekammerat. Madsen, som i en periode havde siddet bag lås og slå i Vestre Fængsel, var ikke en hvilken som helst person i den danske nazi-verden. Udover at han var medstifter af Dansk Anti-Kommunisme, varetog han juridiske rådgivningsopgaver for DNSAP, i præsidiet for C.F. von Schalburgs Mindefond, og var leder af Schalburgkorpsets efterretningsafdeling; først sammen med K. B. Martinsen og efterfølgende med Tipo Madsen, blot for at nævne nogle af de tillidsposter nazi-sympatisøren havde under krigen. Madsen blev arresteret i maj 1945 og fik sin sag gennem alle tre retsindstandser. Ved Højesteret blev han i februar 1947 idømt 12 års fængsel, først og fremmest grundet sin involvering i Schalburgkorpset. To år senere blev Popp-Madsen benådet og drev efterfølgende juridisk virksomhed. Der findes mange lignende historier gemt i Vestre Fængsels Museum - i montrene, på væggene og ikke mindst hos museumsnisserne, som gør besøget til en oplevelse. Epilog Udover selve museumsbesøget, så fik Torben Ulrich Gulnov og jeg også en del ideer og praktiske informationer til det fængselsmuseum, som foreningen Horserødlejrens Museums Venner arbejder på at få lavet i en separat bygning til det bestående Museum i Horserød fra 2002, som overinspektør Henrik Skov Kristensen (Frøslevlejrens Museum) og overinspektør Esben Kjeldbæk (Frihedsmuseet) indrettede. Således gik et par timer i godt selskab på Vestre Fængsels Museum Kilder: GADS Leksikon: Hvem var hvem (GADS Forlag, 2005) Københavns Fængsler: Diverse dokumenter Lauridsen, John T.: Dansk nazisme og derefter (Gyldendal, 2002) Ressourcestyringskontoret, Vestre Fængsel (Henrik og Per) Foto: Torben Ulrich Gulnov Niels Jacobsens privatarkiv Fængselsfunktionæren

20 Forbundskasserer Peder Jørgensen er fratrådt Peder Jørgensen er med udgangen af februar måned 2010 fratrådt som forbundskasserer i Fængselsforbundet. Forbundskasserer Peder Jørgensen. Peder Jørgensen blev valgt som forbundsnæstformand i 2000 og overtog hvervet som forbundskasserer i maj 2007, efter Christian Smedegaard. Fratrædelsen blev markeret ved en afskedsreception på Fængselsforbundets kontor den 26. februar 2010, hvor tidligere og nuværende kolleger, samarbejdspartnere og forretningsforbindelser takkede for et godt samarbejde og ønskede Peder held og lykke i fremtiden. Fængselsforbundets hovedbestyrelse har den 12. februar 2010 konstitueret forbundssekretær Ina Rasmussen som forbundskasserer frem til valget finder sted på en ekstraordinær kongres den 15. april Peder Jørgensen og Kriminalforsorgens direktør William Rentzmann. 20 Fængselsfunktionæren

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT OKTOBER 2012 ER: Der er fortsat overbelæg i Kriminalforsorgen. Belægget ligger

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT ER: Belægget falder i fængsler og arresthuse. Strafmassen det samlede antal

Læs mere

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007 Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Året er ved at rinde ud. Hvis avisernes artikler står til troende, så er det et år, hvor Kriminalforsorgen

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Anstalten Ved Herstedvester

Anstalten Ved Herstedvester Anstalten Ved Herstedvester Side 2 Fotograferet i 1950 Side 3 Anstaltens historie Anstalten ved Herstedvester blev opført i 1935 og var dengang ledelsesmæssigt underlagt Statsfængslet i Vridsløselille.

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed

Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed Nr. 2 - oktober 08 Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed Redaktør: Informationsmedarbejder, Louise Birch Riley, louise.riley@odder.dk Var du med til DHL-stafetten? Næsten hver fjerde medarbejder var med

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

Frugtbart arbejdsmiljø. En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel

Frugtbart arbejdsmiljø. En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel Frugtbart arbejdsmiljø En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel Indhold 3 Forord Frugtbart arbejdsmiljø 4 Hvad er AI? Anerkendende undersøgelse Faserne i AI 5 Sådan gjorde vi i Horserød

Læs mere

Peter Kramp, Gorm Gabrielsen, E. Linde-Jensen og Tine Vigild. Preben Wolf, Flemming Balvig, Annika Snare og Berl Kutchinsky

Peter Kramp, Gorm Gabrielsen, E. Linde-Jensen og Tine Vigild. Preben Wolf, Flemming Balvig, Annika Snare og Berl Kutchinsky Forskningsrapport nr. 31 Alkoholvaner blandt kriminalforsorgens klientel. En undersøgelse af alkoholforbrug og -misbrug, behandlingsmotivation, behandlingsbehov mv. blandt indsatte i fængsler og klienter

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark NAVN 1. Forbundets navn er Fængselsforbundet i Danmark FORMÅL 2. Formålet er: a. at samle ansatte i Kriminalforsorgen og andre som ønsker sig tilknyttet forbundet

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Fængselsfunktionæren 2. Fængselsforbundet Februar 2010

Fængselsfunktionæren 2. Fængselsforbundet Februar 2010 Fængselsfunktionæren 2 Fængselsforbundet Februar 2010 Nr. 2-2010 Fængselsfunktionæren 13 Leder 24 Multimedieskat rammer også fængselsbetjente 15 Sparerunde rammer lønbudgettet hårdt 26 Ringere sikkerhed

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Det fysiske arbejdsmiljø:

Det fysiske arbejdsmiljø: Opsamling på APV 2012 Det fysiske arbejdsmiljø: Der er en generel tilfredshed med det fysiske arbejdsmiljø. 72 % er tilfreds eller meget tilfreds. Der er stor tilfredshed med de seneste års ombygninger.

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Kommunernes velfærdsalliancer

Kommunernes velfærdsalliancer Kommunernes velfærdsalliancer KLs Ledertræf, 8. september 2011, Stine Carsten Kendal og Anne Kjær Skovgaard Sessionens program 10.30 Kommunernes velfærdsalliancer Social forebyggelse hvad er dit ansvar

Læs mere

Bakkegården Informationsmøder

Bakkegården Informationsmøder Bakkegården Informationsmøder Program Hvad er Bakkegården? De unge Personale Organisation Mål og visioner Hvordan arbejder vi? Udvidelse med to afdelinger Nye kollegaer Muligheder for nye tiltag Et skridt

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

FOLK AF RETTE STØBNING ANSÆTTELSE SOM FÆNGSELSBETJENT

FOLK AF RETTE STØBNING ANSÆTTELSE SOM FÆNGSELSBETJENT KRIMINALFORSORGENS UDDANNELSESCENTER BISKOP SVANES VEJ 69 3460 BIRKERØD TELEFON: 72 55 39 65 BLIVFAENGSELSBETJENT@ KRIMINALFORSORGEN.DK WWW.KUC.DK WWW.RETTESTØBNING.DK WWW.KRIMINALFORSORGEN.DK FOLK AF

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Fængselsfunktionæren 6. Fængselsforbundet Juni 2012

Fængselsfunktionæren 6. Fængselsforbundet Juni 2012 Fængselsfunktionæren 6 Fængselsforbundet Juni 2012 Nr. 6-2012 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Grønland ønsker samme standard som Danmark 17 Voldsomt overfald under alenevagt 18 Færre kollegaer får slag

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere