Brandventilationscentral Type: WSC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brandventilationscentral Type: WSC 308 01"

Transkript

1 Betjeningsvejledning / Teknisk Information Brandventilationscentral Type: WSC Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsforskrifter Betjeningselementer, diagnose LEDs, sikringsoversigt og klemmer Funktionsbeskrivelse Tekniske data Installation og montage Kabellængdetabel Kabelføringsskema Standard tilslutningsoversigt Forskellige tilslutningsoversigter Idriftsættelse og prøvekørsel CH: WindowMaster AG +41 (0) D: WindowMaster GmbH +49 (0) GB: WindowMaster Control Systems Limited +44 (0) Head office: WindowMaster A/S Skelstedet Vedbæk Denmark WMa , 2013 WindowMaster A/S Windowmaster is a registered trademark used under licence by WindowMaster Group

2 Sikkerhedsforskrifter WSC Advarsel! Følgende forskrifter skal overholdes: Indbygning, installation, reparation og vedligeholdelse må kun udføres af fagfolk. Det er kun muligt at sikre pålidelig drift og undgå skader og ulykker, hvis montage og installation udføres omhyggeligt i henhold til denne vejledning. Kontroller de tekniske data på typemærkaten. Der kan opstå personfare ved elektrisk styrede vinduer og lemme. De kræfter, som optræder ved automatisk betjening, kan være så kraftige, at legemsdele kan blive klemt. Vinduesåbnere kan rage ind i rummet ved åbning. Derfor skal der inden idriftsættelsen af åbnerne træffes foranstaltninger, som udelukker risiko for at komme til skade. Ved ind- eller udadgående bundhængte vinduer skal vinduet være sikret mod at falde ned efter afkobling af vinduesåbneren (f.eks. ved vinduespudsning). Det anbefales derfor at montere sikkerhedsbeslag. Hvis vinduer eller lemme kan blive udsat for stærk vindlast, anbefaler vi at forbinde styrecentralen med en vindsensor, som automatisk får vinduerne til at lukke. Beslagsvarianterne er udelukkende bestemt for de tiltænkte anvendelser. Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader, som skyldes uegnet anvendelse. 230V AC farlig spænding Kan forårsage død, svære legemsbeskadigelser eller betydelige skader på ting. Tilslutningen af styreenheden skal udføres af fagfolk. Centralen frakobles forsyningsspændingen, før den åbnes, monteres eller opbygningen ændres. Gældende forskrifter skal overholdes. Anvendelsesområde Centralen er udelukkende designet til automatisk åbning og lukning af røgudtag, vinduer, lemme eller døre. Kontroller altid, om anlægget er i overensstemmelse med de gældende bestemmelser. Vær særlig opmærksom på: åbningstværsnit, åbningstid og åbningshastighed. Ledningstværsnit er afhængig af ledningslængde og strømforbrug. Vedligeholdelse Hvis centralerne indsættes i brandventilationsanlæg, skal de mindst en gang om året afprøves, vedligeholdes og om nødvendigt repareres. Rengør centralerne og afprøv, om skruer og tilslutningsklemmer er fastgjort. Test hele anlægget ved en testkørsel. Defekte centraler må kun repareres på vores fabrik. Der må kun anvendes originale reservedele. De medleverede batterier kræver regelmæssigt eftersyn og skal udskiftes hvert fjerde år. Før ethvert vedligeholdelsesarbejde eller ændringer ved anlægget skal netspændingen og batterierne frakobles på alle poler. Kabeltræk og elektrisk tilslutning Brandventilationscentralen skal forsynes fra egen gruppe. Yderkappen på nettilslutningskablet skal føres helt til tilslutningsklemmerne Ved installationen skal Stærkstrømsbekendtgørelsen afs. 6, Dansk ingeniørforenings norm for svagstrømsinstallationer DS 460 og Brandteknisk vejledning nr. 27 overholdes. Fordelerdåser skal være tilgængelige for vedligeholdelsesarbejde. Anlægget skal afsikres mod uforsætlig tilslutning af strømmen. Ledningstyper, -længder og tværsnit skal være i henhold til de tekniske angivelser. Alle lavspændingsledninger (24V DC) trækkes adskilt fra stærkstrømsledningerne. CE erklæring Centralerne er fremstillet og testet i henhold til de europæiske retningslinier. Der kan rekvireres en CE erklæring. Brandventilationscentral type: WSC

3 Net LED Reset Betjeningselementer, diagnose LEDs, sikringsoversigt og klemmer Brandventilationscentral WSC Dianose LEDS Dødemandsfunktion DIP-Switch - + (RWA-Zu) Betrieb Vind/Regn PTC 250mA Indikator Ventilation PTC 120mA 3 Min. Alarm-relæ-timer DIP-Switch Temperatursikring 72 C Brandtryk PTC 250mA Røgmelder PTC 120mA Akku M800mA Motor T 8A U Net T 1,6A Ekstern spæ nding PTC 250mA Trafo prim. Trafo sek. Brandventilationscentral type: WSC

4 Teknisk Funktionsbeskrivelse WSC NØDÅBN- udløsning: Brandtryk: Slå ruden ind på brandtrykket! Tryk på den røde knap. Brandåbningerne bliver åbnet. Der lyder et akustisk alarmsignal (ringetone) i brandtrykket. Alle ventilationsfunktioner er ude af drift. Indikator: Den røde alarm-led i centralen og den røde LED i brandtrykket lyser. Røgmelder / Termomelder: Automatisk åbning af brandåbningerne ved røgudvikling / for høj temperatur. Der lyder et akustisk alarmsignal (ringetone) i brandtrykket. Alle ventilationsfunktioner er ude af drift. Indikator: Den røde alarm-led i centralen, den røde LED i brandtrykket og den røde LED på den udløste automatiske melder lyser. Manuel lukning efter NØDÅBN-udløsning: Tryk på NØDLUK-tasten eller Reset-tasten i brandcentralen. Det akustiske alarmsignal i brandtrykket afbrydes. Efter at brandåbningerne har lukket, er ventilationsfunktionerne i drift igen. (Efter NØDÅBN-udløsning via automatiske meldere, skal melderen hhv. renses eller fornys før idriftsættelse). Indikator: Den røde alarm-led i centralen, den røde LED i brandtrykket og den røde LED på den udløste automatiske melder slukker. Udløsning ved for høj temperatur: Aktivering af funktionen SW 2/1 = On. Hvis temperaturen inde i centralen overstiger 72 C, sker der en automatisk NØDÅBN-udløsning. Der lyder et akustisk alarmsignal (ringetone) i brandtrykket. Indikator: Den røde alarm-led i centralen og den røde LED i brandtrykket lyser. Den gule fejl-led i brandtrykket blinker. De grønne drifts-led slukker. Manuel lukning efter NØDÅBN- udløsning på grund af for høj temperatur: Med Reset-tasten i centralen eller NØDLUK-tasten i brandtrykket kan brandåbningerne lukkes igen. Efter aktivering af NØDLUK-funktionen høres en akustisk impulstone, og de blinkende fejl-led vises kun i brandtrykket. Bemærk: Den indbyggede temperatursikring er uigenkaldeligt ødelagt. Centralen skal indsendes til kontrol. Alarmudløsning ved fejlmelding: Er denne funktion aktiveret, SW2/1 = ON, sker der en NØDÅBN-udløsning ved motorfejl, røgmelderfejl eller strømkredsfejl i brandtrykket. Der lyder et akustisk alarmsignal (ringetone) i brandtrykket. Ved fejl på net- eller batterikredsen sker der ikke nogen udløsning. Indikator: Den røde alarm-led i centralen og den røde LED i brandtrykket lyser. Den gule fejl-led i brandtrykket og den tilsvarende gule fejl-led i centralen blinker Option: Videregivelse af NØDÅBN-udløsning eller fejlmelding En Alarmudløsning eller fejlmelding kan videregives potentialfrit ved indstik af alarm-/fejlmodulet WSA 301. Brandventilationscentral type: WSC

5 Teknisk funktionsbeskrivelse WSC Sammenkobling af flere centraler: Ved hjælp af en overvåget 2-leder-forbindelse fra mastercentralens alarmmodul til slavecentralens røgmelderindgang kan brandcentralerne sammenkobles. En fejl i de sammenkoblede brandcentraler meldes via 2-leder BUS-ledningen. Fejlmeldingen sker kun i den/de fejlramte brandcentraler og i mastercentralens brandtryk. Ventilationsfunktioner: Komfortventilation ÅBN: Når dødemandsdrift er indstillet (SW2/2 = ON) kører motorerne kun så længe der trykkes på ÅBN-tasten på komforttrykket. Når dødemandsdriften ikke er aktiveret (SW2/2 = OFF), kører motorerne på selvhold, når der er trykket på ÅBN-tasten. Indikator: Komfortventilation-ÅBN LED i komforttrykket lyser (kun ved komforttryk med indikator). Komfortventilation STOP: Trykkes der på begge taster, stopper motorerne. Indikator: Komfortventilation-ÅBN LED i komforttrykket bliver ved med at lyse (kun ved komforttryk med indikator). Komfortventilation LUK: Motorerne lukker efter tryk på LUK-tasten. Indikatorer: Komfortventilation-ÅBN LED i komforttrykket slukker (kun ved komforttryk med indikator). Option: Tids -ventilationsmodul WSA 303 Indstillelig tid mellem 1 til 30 min. Efter denne tid lukker motorerne efter Komfortventilation ÅBN eller Komfortventilation STOP. Når indstillingspotentiometeret drejes til højre er denne funktion ude af drift. Vind- Regn- LUK: Ved udløsning af vind-/regnsensoren (potentialfri kontakt i sensoren slutter) lukker motorerne. Så længe en udløsning er aktiv, er komfortventilationsfunktionen ude af drift. Option: Videregivelse af vind-/regnudløsning WSA 302 Vind-/regnsensorens udløsningssignal kan ved indstik af vind-/regn-viderekoblingsmodulet videregives potentialfrit til den næste central. Advarsel: Alle ventilationsfunktioner er spærret ved alarmudløsning eller ved strømudfald! Generelt: LUK efter netudfald: 2 minutter efter netudfald lukker automatisk de motorer, som er blevet åbnet via komfortventilation, Efter yderligere 2 minutter bliver motorspændingen koblet fra. Denne funktion er ude af drift ved NØDÅBN-udløsning. EMC- beskyttelse Alle ind- og udgange er beskyttet mod fejltilslutninger. Kortslutningsbeskyttelse: Alle udgange er beskyttet mod kortslutning og overlast. Vedligeholdelse: Brandventilationsanlæg skal vedligeholdes af installatøren mindst en gang om året. Vedligeholdelse og kontrol af anlægget skal dokumenteres ved en kontrolmærkat på brandcentralen og i en servicebog. Brandventilationscentral type: WSC

6 Teknisk Funktionsbeskrivelse WSC Bilag ABA-LUK ABA-LUK: Ved en ABA-LUK-udløsning lukker alle motorer automatisk. Der lyder et akustisk alarmsignal (ringetone) i brandtrykket. Alle ventilationsfunktioner er ude af drift. Indikatorer: Den røde alarm-led i centralen og den røde LED i brandtrykket lyser. En NØDÅBN-udløsning i brandtrykket (motorer åbner) er højere prioriteret end ABA-LUK-udløsningen. Brandventilationscentral type: WSC

7 Tekniske data, Brandventilationscentral type WSC Driftsspænding / nettilslutning 230V AC / 50Hz ( +10% / -15% ) Sikkerhedstransformator i henhold til EN Strømforbrug net 200VA Nominel spænding (ved 230V netspænding) 24V DC, afhængig af belastning Nødstrømsbatterier 2x 12V / 7Ah driftstid 4 år Bestillingsnummer WSC Ladeapparat: Ladespænding 27,5V 28V Ladestrøm 700mA, strømbegrænset Driftstid ( Nødstrømsforsyning ) Motorernes strømbelastning 72 timer ved fuldt opladede batterier 8A max. Driftstid 20% Sikringsoversigt Net 1,6A træg Motor 8 A træg Akku 800mA middeltræg Ekstern tilslutning Net-skrueklemme / Stik-skrueklemmer / 0,5-2,5 mm 2 Motor-skueklemme 0,5-10mm 2 Ledningsovervågning Melding alarmudløsning / fejl Miljøklasse automatisk melder (Meldekreds med aktivt endemodul), brandtryk (meldekreds med endemodstand), motorer (med motor-endemodul), batterier (cyklisk måling) optisk vekslende eller permanente signaler med LED s Drift og alarmudløsning = permanent signal. Fejl på batterier, motor, brandtryk und røgmelder ved afbrydelse = vekslende, ved kortslutning = permanent signal. III i henhold til VdS 2581 / 2593 (-5 C til +40 C) Kabinet Stålskab Typ KL-40/30-S103 til påbygning Sikkerhedsklasse I Mål BxHxD 400x300x120mm IP-værdi iht. DIN EN60529 IP 54 Vægt Central uden batterier ca. 8,8kg med batterier ca. 13,4kg Farve RAL 7035 Brandventilationscentral type: WSC

8 Tekniske data, brandcentral WSC Tilslutningsmuligheder: 1) Motorer op til 8A. 2) Røgmelder. termo-differential-melder, og/eller termo-maksimal-melder, multisensorrøgmelder (kombineret røg/varme), op til 15 stk. 3) Brandtryk, op til 6 stk. (max. Strømbelastning fra alarmsignal = 250mA). 4) Sekundære brandtryk, op til 15 Stk. 5) Komforttryk med ÅBN-indikator, op til 15 stk., uden ÅBN-indikator ubegrænset antal (max. strømbelastung = 120mA). 6) Vind/regnsensor med potentialfri lukkekontakt (max. sensorstrømforbrug = 250mA). 7) Brandventilationsstyring via potentialfri ABA-kontakt ved røgmelderindgang (ABA-modul, mærket grønt). Betjeningselementer: Med Reset-tasten på grundprintet resettes en NØDÅBN-udløsning og motorerne lukker. Indstillingsmuligheder via DIP switch SW1: SW 1/1 = ON SW 1/1 = OFF Vedligeholdelseskontrol bliver aktiveret. Vedligeholdelseskontrol ikke aktiveret. Efter aktivering er det kun muligt med kodet deaktivering! Til kontrol af aktiveringen blinker drifts-leds 10 sek. Bliver SW1/1 sat på OFF igen inden for dette tidsrum, slettes aktiveringsprocessen. Når der er gået 12 måneder udløses vedligeholdelseskontrollen. Den gule fejl-led i brandtrykket lyser og der lyder et akustisk, permanent alarmsignal. Den grønne drifts-led lyser fortsat for at vise, at der ikke foreligger en fejl. En fejlmelding har højere prioritet. SW 1/2 = ON Videregivelse af alarmmeldingen (alarm-fejlmeldingsmodul WSA 301) afbrydes efter 3 minutter. SW 1/2 = OFF Videregivelse af alarmmeldingen (alarm-fejlmeldingsmodul WSA 301) så længe alarmudløsningen varer. Indstillingsmuligheder via DIP switch SW2: SW 2/1 = ON SW 2/1 = OFF SW 2/2 = ON SW 2/2 = OFF NØDÅBN-udløsning ved fejlmelding fra motor, røgmelder, brandtryk, overtemperatur. Ingen NØDÅBN-udløsning ved fejlmelding. Fejlmeldingen indikeres kun via LEDs. Motorerne åbner kun, så længe komforttrykket aktiveres (dødemandsdrift). Motorerne åbner, så længe komforttrykket aktiveres (selvhold). FEJLRETNING: Diagnose / overvågning i centralen: LED på printkortene Funktioner Fejl Diagnose i orden Net (grøn) lyser slukket test netspænding og netsikrikng Drift (grøn) lyser slukket ved vilkårlig fejl Test alle funktioner test Temp.-sikring til 0Ohm Røgmelder (gul) slukket blinker ved afbrydelse test kabelføring og aktivt endemodul lyser ved kortslutning Brandtryk (gul) slukket blinker ved afbrydelse lyser ved kortslutning test kabelføring og jumper J1 i det sidste eller eneste brandtryk. Motorkreds (gul) slukket blinker ved afbrydelse test motorendemodul og motorsikring efter ca. 8 sek. Batteri/ladestyring (gul) slukket se diagnose batteri se diagnose batteri Brandventilationscentral type: WSC

9 Tekniske data, brandcentral WSC Diagnose / overvågning af batterier: Batteriladning: Ladespænding 27,5V til 28V. Ladestrømmen er begrænset til ca. 700mA. Kortslutningsovervågning af tilslutningsledninger, ladespændingen afbrydes ved kortslutning Fejl Funktion Diagnose Gult batteri LED blinker Bortfald af netspænding Test netsikring Gult batteri LED lyser Der er ikke tilsluttet batteri eller batterispændingen er under 19V. Test batteri, batterispænding og batterisikring. Advarsel: Batterifejlindikation kan optræde med ca. 8 sek. forsinkelse. Bemærk: Nødstrømsbatterierne skal udskiftes hvert 4 år! Valgfri indstiksmoduler: Alarm- og fejltilslutningsmodul WSA 301: Signalering af fejltilstand: 1 potentialfri omskifter (max. belastning: 60V, 1A) med 3-polet terminal for potentialfri videresendelse til CTS / kontroltavle osv. 2-polet terminal til 2-leder-BUS-ledning for fejltilbagemelding til hovedbrandtryk tilsluttet den første brandventilationscentral i kaskade. Alarmmelding: 1 potentialfri omskifter (max. belastung: 60V, 1A) med 3-polet terminal for potentialfri videresendelse til CTS / kontroltavle osv. eller som overvåget 2-polet alarmledning til den første brandventilationscentral i kaskade. Jumper sat på J1 = Kun til videregivelse af alarmsignal til den næste brandventilationscentral i kaskade. Jumper sat på J2 = potenttialfri alarm- og fejlmelding (fabriksindstilling). Vind- og regntilslutningsmodul WSA 302: 1 potentialfri omskifter (max. belastning: 60V, 1A) med 3-polet terminal for potentialfri videresendelse ved udløsning af vind-/regnsignal. Tids- ventilationsmodul WSA 303: Modul til anvendelse ved komfortventilation til automatisk lukning efter et forudbestemt tidsrum (1 min. til 30 min.) efter aktivering af ventilation ÅBN. Brandventilationscentral type: WSC

10 Installation og montage WSC Kabelføring Sikkerhedsforskrifterne i denne betjeningsvejledning skal følges. Vedrørende lednings- og kabelføring henvises til Elektriske ledninger. De i kabellængdetabellen angivne ledningstværsnit må ikke gøres mindre. Alle brandventilationscentralens ledninger (undtagen netledningen) fører 24V DC og skal føres separat i forhold til netledningen. Ved ledningsføring skal de gældende forskrifter følges. Den grøngule ledning må ikke anvendes. Netledningen skal kunne forbindes via en ekstern eller indbygget topolet hhv. flerpolet gruppeafbryder. Montering af brandventilationscentralen Brandventilationscentralen skal monteres i tørrum. Påbygningskabinet Se nedenfor vedr. placering Åbn brandventilationscentralen og fastgør den til væggen ved hjælp af de 4 eksisterende huller. Sørg for egnede fastspændingsbolte. Bemærk! Der skal lægges pakningsskiver (plastik el lign.) mellem kabinetvæggen og fastspændingsboltene (IP 54!). Montering af brandtryk, komforttryk og meldere Brandtrykkene og komforttrykkene skal være synlige og inden for rækkevidde. De må ikke monteres bag vægfremspring, dørkarme eller skjult af bygningsdele. Bemærk: montagehøjden for brandtryk skal være 1,4 m over det færdige gulv. De automatiske meldere monteres i henhold dertil vedlagte betjeningsvejledninger. Installation Tilslutningsledninger føres ind i brandcentralens kabinet fra oven. Alle tilslutningsklemmer (undtagen netklemmer og motorklemmer) er med stikforbindelser. Tilslutningsledninger påsættes i henhold til tilslutningsoversigten. Vær opmærksom på, at tilslutningen foretages korrekt. Forkert tilslutning, nummer- eller farvekoder kan føre til fejlfunktioner i brandventilationscentralen eller eksterne produkter. Brandventilationscentral type: WSC

11 Elektriske ledninger til brandventilationscentraler (WSC ) Elektriske ledninger skal generelt trækkes i henhold til de til enhver tid gældende forskrifter. Bemærk ved kabeltræk Brandteknisk Vejledning nr foreskriver, at kabler skal være brandmodstandsdygtige i henhold til IEC 331 med følgende undtagelser: Kabler, der er ført i jord Kabler, der er ført i bygningsdele uden hulrum, og som yder beskyttelse, der svarer til klasse 1 beklædning Kabler, hvor både brud og kortslutning vil medføre, at brandventilationscentralen aktiveres. Kabellængdetabel De max. tilladte ledningslængder ved kabeltræk til brandventilationscentralen i forbindelse med standard motorer skal tage højde for de angivne ledningstværsnit. Målene fremgår af følgende tabel: Bemærk: Vær opmærksom på brandventilationscentralens totaleffekt! Max. Motorstrøm : 8A Max. ledningslængde: (trukket fra brandventilationscentralen til den sidste tilslutningsdåse) Samlet motorstrøm: Summen af alle motorers strøm pr. gruppemodul Bemærk: Den grøngule ledning må ikke anvendes! Der kræves 3 ledninger pr. motorkabel (2 strømførende ledninger /1 ledning til overvågning) Tværsnit 3 -leder 5-leder 3-leder 5-leder 3-leder 3-leder 1,5 mm² 1,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 4 mm² 6 mm² Samlet (2 ledere parallelt) (2 ledere parallelt) motorstrøm i A 1 84,00 m 168,00 m 140,00 m 280,00 m 224,00 m 336,00 m 2 42,00 m 84,00 m 70,00 m 140,00 m 112,00 m 168,00 m 3 28,00 m 56,00 m 46,67 m 93,33 m 74,67 m 112,00 m 4 21,00 m 42,00 m 35,00 m 70,00 m 56,00 m 84,00 m 5 16,80 m 33,60 m 28,00 m 56,00 m 44,80 m 67,20 m 6 14,00 m 28,00 m 23,33 m 46,67 m 37,33 m 56,00 m 7 12,00 m 24,00 m 20,00 m 40,00 m 32,00 m 48,00 m 8 10,50 m 21,00 m 17,50 m 35,00 m 28,00 m 42,00 m (Angivelserne er gældende ved omgivelsestemperatur 25 C) Formel til beregning af max. ledningslængde Tilladt max. spændingsfald på ledningen UL : 2 Volt max. ledningslængde = Tilladte spændingsfald (UL) x kobbers ledeevne(56) x ledningstværsnit(a) max. samlet motorstrøm i alt (I) i ampere x 2 Tilladte ledningslængde for ledninger til brandtryk ved anvendelse af...4x2x0,8mm: op til 200m Motortilslutningskablet til tilslutningsdåsen (hhv.styremodul) må ikke være længere end 10m. Brandventilationscentral type: WSC

12 Kabelføringsskema Brandventilationscentral type: WSC

13 WSA 435 Standard tilslutningsoversigt Brandventilationscentral type: WSC

14 WSA 435 Forskellige tilslutningsoversigter Brandventilationscentral type: WSC

15 WSA 435 Forskellige tilslutningsoversigter Brandventilationscentral type: WSC

16 Idriftsættelse og prøvekørsel WSC I tilfælde af fejlmeldinger henvises til kapitlet Betjeningselementer, diagnose LEDs, sikringsoversigt og klemmer Den akustiske melding i hovedbrandtrykket sker kun ved lukket dør eller når der trykkes på dørkontakten! 1) Brandventilationscentral fuldt installeret, uden driftsspænding a) Check at alle mekaniske og elektriske komponenter er ubeskadigede b) Check at DIP-switchen i brandventilationscentralen sidder i den rigtige (ønskede) stilling c) Check at alle skrue- og stikforbindelser er skruet fast og/eller sidder fast d) Kontroller om alle eksterne komponenter er installeret. Motorer: Er endemodulet indsat ved den sidste eller eneste motor? Automatiske meldere: Er aktivt endemodul indsat ved den sidste elller eneste melder? Manuelle meldere: Er Jumper kun sat på det sidste eller eneste brandtryk? 2) Med netspænding, uden batteri Vær opmærksom på Stærkstrømsbekendtgørelsen afs. 6! Netspænding kobles fra. a) Netledningerne sættes på og netspændingen tilsluttes igen b) Net-LED lyser, drifts-led er slukket, Batteri-LED lyser. Fejlmelding i brandtrykkene lyser. 3) Med netspænding, med batteri a) Fjern beskyttelsesfoliet på den ene side af det vedlagte skumtape. Skumtapen påklæbes på undersiden af batterierne. Batterierne forbindes med den sorte batteribro som vist på tilslutningsbilledet, og det røde og det blå tilslutningskabel sættes på det røde og det sorte fladstik. Fjern det underste beskyttelsesfolie fra skumtapen og indsæt batterierne i brandventilationscentralen som vist i figur 1 (symmetrisk, med ca. 3 cm afstand fra kanten af kabinettet) og tryk det fast på kabinetbunden! b) Sæt det røde tilslutningskabel på + og det blå tilslutningskabel på fladstikket på centralen. Bemærk: Vær opmærksom på, at polingen er korrekt! c) Drifts-LED lyser, Batteri-LED er slukket. Fejlmelding i brandtrykkene er slukket. 4) Komforttryk a) Se nøje på motorerne, mens de åbner og lukker. Der må ikke være hindringer i nogen stillinger. Ligeledes må motortilslutningsledningerne hverken være belastet ved træk eller klemning. b) Aktiver kortvarigt ÅBN-tasten, motorerne åbner til slutstilling. Ved indstilling SW2/2=ON (dødemandsdrift) kører motorerne kun, så længe der trykkes på tasten. ÅBN-indikatoren i komforttrykket (hvis den findes) lyser. c) Aktiver kortvarigt LUK-tasten, motorerne lukker. ÅBN-indikatoren er slukket. d) Tryk på begge taster under kørslen, svarer til stop. Komfortventilation ÅBN-indikatoren lyser, motorerne stopper. e) Aktiver igen LUK-tasten kortvarigt, motorerne lukker helt, ÅBN-indikatoren er slukket. 5) Brandtryk a) Åben døren og tryk på den røde ÅBN-tast. Motorerne åbner til slutstilling. Den røde alarm-led lyser (også i centralen), samtidig lyder et akustisk alarmsignal (dørkontakt trykket ind!) b) Mens motorerne kører trykkes på LUK-tasten på komforttrykket og derefter på begge taster, motorerne må hverken lukke eller stoppe! c) Tryk på Reset-/LUK-tasten i brandtrykket. Motorerne lukker til slutstilling. Komfortventilationsfunktionen er igen frigivet. Den røde alarm-led (også i centralen) og signalgiveren er slukket. 6) Sekundære brandtryk a) Test lige som under 5). Drift, Fejl og det akustiske signal mangler! Brandventilationscentral type: WSC

17 Idriftsættelse og prøvekørsel WSC ) Automatiske meldere a) Melderne sprayes med testgas (Bestillingsnummer: WSA ) b) Motorerne åbner til slutstilling. Den røde LED i melderen, den røde alarm-led (også i centralen) og det akustiske alarmsignal i brandtrykket er tændt. c) Mens motorerne kører trykkes på LUK-tasten på komforttrykket og derefter på begge taster, motorerne må hverken lukke eller stoppe! d) Tryk på Reset-/LUK-tasten i brandtrykket. Motorerne lukker til slutstilling. Komfortventilationsfunktionen er igen frigivet. Den røde alarm-led (også i centralen) og signalgiveren er slukket. 8) Nødstrømstest a) Fjern netsikringen i centralen. Vær opmærksom på Stærkstrømsbekendtgørelsen afs. 6! b) De grønne net- og drifts-led er slukket, den gule batteri-led blinker (central i batteridrift). Fejlmelding i brandtrykkene lyser. c) Komforttrykkene er ude af funktion. d) Hvis motorerne var åbnet, lukker de automatisk efter 2 minutter. e) Test brandventilationsudløsning Reset/LUK lige som under 5). f) Indsæt netsikringen igen. g) De grønne net- og drifts-led lyser, den gule batteri-led er slukket. Fejlmelding i brandtrykkene er slukket. 9) Aktivering af intern kontrol a) DIP-switch SW1 / 1 sættes på ON. b) Som kontrol af aktiveringen blinker drifts-led en i 10 sekunder. c) Hvis DIP-switchen inden for dette tidsrum igen bliver sat på OFF er aktiveringen afbrudt. d) Efter 10 sekunder lyser drifts-led en konstant, hvormed den interne kontrol er aktiv. 10) Vind-/regnmelder a) Åbn motorerne med komforttrykkene. b) Befugt regnsensoren, motorerne lukker helt, den grønne vind-/regn-led i centralen lyser. c) Mens motorerne kører trykkes på ÅBN-tasten på komforttrykket og derefter på begge taster, motorerne må hverken lukke eller stoppe! d) Brandventilationsudløsning er højest prioriteret. Er idriftsættelsen forløbet godt, lukkes dørene til brandtrykkene og centralen. Er idriftsættelsen ikke lykkedes (fejl ved et af testpunkterne), henvises til kapitlet Funktionsbeskrivelse og Betjeningselementer, diagnose LEDs, sikringsoversigt og klemmer. Om nødvendigt, efterprøves kabelføringen i henhold til tilslutningsskemaet. Figur 1 Trafo Grundprint - + blå rød 12V/7Ah 12V/7Ah sort Kabinetbunden Brandventilationscentral type: WSC

WSC 204 (WSC 204 0102 / WSC 204MH 0102 / WSC 204KP 0102 / WSC 204BZ 0102)

WSC 204 (WSC 204 0102 / WSC 204MH 0102 / WSC 204KP 0102 / WSC 204BZ 0102) WSC 204 (WSC 204 0102 / WSC 204MH 0102 / WSC 204KP 0102 / WSC 204BZ 0102) Kompaktcentral Betjeningsvejledning / Teknisk information WSC 204 0102 WSC 204BZ 0102 plastkabinet WSC 204KP 0102 plastkabinet

Læs mere

WSC 4XX. Brandventilationscentral. Betjeningsvejledning / Teknisk information

WSC 4XX. Brandventilationscentral. Betjeningsvejledning / Teknisk information WSC 4XX Brandventilationscentral Betjeningsvejledning / Teknisk information Sikkerhedsforskrifter Side Installation og montage Side 3 Elektriske ledninger Side 4 Kabelføringsskema Side 5 Tilslutningsplaner

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

WLA 330 Vind-/ regnsensor

WLA 330 Vind-/ regnsensor WLA 330 Vind-/ regnsensor DK +45 4567 0300 info.dk@windowmaster.com UK +44 (0) 1536 510990 info@windowmaster.co.uk M itglied im DE +49 (0) 5221 6940-500 Vertrieb / -650 Technik info@windowmaster.de Fac

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD

CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD Version 1 Styring brand- og komfort ventilation CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD Kompakt Brandcentral 10-20A EN 12101 MAX 10A MAX 20A 1.50 STANDARD Anvendelsesområde til brand- og daglig komfortventilation

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Service af komponenter i brandsikringsanlæg Brandteknisk vejledning nr. 27

Service af komponenter i brandsikringsanlæg Brandteknisk vejledning nr. 27 Service af komponenter i brandsikringsanlæg Brandteknisk vejledning nr. 27 Grundlæggende ATEX viden ATEX direktivet (på Engelsk ATEK) Fra Fransk: Atmosphéres EXplosibles Introduktion til kurset. Service

Læs mere

Brandventilationscentral type 2A 1 1. Max. Belastning 2,2A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe BAUART GEPRÜFT

Brandventilationscentral type 2A 1 1. Max. Belastning 2,2A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe BAUART GEPRÜFT Brandventilationscentral type 2A 1 1 Max. Belastning 2,2A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe BAUART GEPRÜFT TÜV Rheinland Product Safety TYPE APPROVED INSTALLATIONSVEJLEDNING

Læs mere

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering NRQ2A-SR eknisk datablad Modulerende drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 15... DN 0 Drejemoment 8 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Styring: Modulerende DC 2... 10 V Stillingssignal: DC 2... 10 V

Læs mere

Netmodul MZ2 NM16A og NM16A/2 Teknisk information og betjeningsanvisning

Netmodul MZ2 NM16A og NM16A/2 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 75 62 42 00 Fax. 75 62 42 31 www.kkconsult.dk Indhold Side Anvendelse Kendetegn Tilslutninger Klemrækker Betjening

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Indhold. Vind- og regnmelder WRM/2 24V og regnmelder RM/2 24V. Side. Anvendelsesområde. Kendetegn. Sikkerhedsanvisninger.

Indhold. Vind- og regnmelder WRM/2 24V og regnmelder RM/2 24V. Side. Anvendelsesområde. Kendetegn. Sikkerhedsanvisninger. Indhold Side Anvendelsesområde Kendetegn Sikkerhedsanvisninger Montagevarianter Leveringsomfang Tilbehør Montage Kabelplan Målskitser Tilslutnings- og Indstillingsmuligheder Tilslutnings eksempler Idriftsætning

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1A517 BRC1A527

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1A517 BRC1A527 INSTALLATIONSVEJLEDNING Fjernbetjening BRCA57 BRCA57 S M PCB S M 4 5 6 PP PP c a d b SETTING e 4 6 7 4 5 5 6 7 BRCA57 BRCA57 Fjernbetjening Installationsvejledning LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT, FØR

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

FlexiSmoke WSC 520 / WSC 540 / WSC 560 MODUL-BRANDCENTRAL 20-60A

FlexiSmoke WSC 520 / WSC 540 / WSC 560 MODUL-BRANDCENTRAL 20-60A VERSION 8 STYRING BRAND- OG KOFORT VENTILATION FlexiSmoke WSC 520 / WSC 540 / WSC 560 ODUL-BRANDCENTRAL 20-60A EN 12101 AX 60A 230V 400V 2.20 WSC 520 2 x WSA 017 WSC 540 4 x WSA 017 WSC 560 6 x WSA 017

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Indhold: Side. Sikkerhedsinformation... 2 2. Funktionsbeskrivelse.... Tekniske specifikationer... 4 4. Planlægning før installation... 4 5. Opbygning...

Læs mere

Elma Segugio MET/GLP Dansk/norsk vejledning Side 3 7

Elma Segugio MET/GLP Dansk/norsk vejledning Side 3 7 Elma Segugio MET/GLP Dansk/norsk vejledning Side 3 7 El.nr. 63 98 967 037/040 Dansk vejledning...3 Introduktion...3 Beskrivelse...3 Beskrivelse...4 Gas lækage detektor...4 Forbindelsesdiagrammer...4 Funktioner...5

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Vind- og Regnmelder type WR-MOD 501 Ret til ændringer uden varsel

Læs mere

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer 061110 Ref: IB2-im1822041_dk.pdf INSTALLATIONS- DK manual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig med motorerne tager imod centrale

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Standardbeskrivelse for ABA v.2015.1

Standardbeskrivelse for ABA v.2015.1 Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Standardbeskrivelse for ABA v.2015.1 Gældende for Risø Campus Indhold Materiale Valg:... 3 Centraludstyr:... 3 Branddetektorer:... 4 Alarmtryk:... 4 O-Planer:...

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg.

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. R ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. ES 379katalog / 980602 Beskrivelse: ES379 er en flowvagt beregnet for brug i laboratoriemiljø. ES379 alarmerer brugeren om utilstrækkelig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2.

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2. 145 145P01 Synco 700 Tvillingpumpemodul RMZ786 Funktionsmodul for universalregulator RMU7... og varmeregulator RMH760 4 digitale indgange for tilbagemeldinger 4 potentialfri relæudgange til styring af

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

Med denne nye quick guide byder Solar den professionelle installatør indenfor til et udvalg af relæer og andre produkter fra Eltako.

Med denne nye quick guide byder Solar den professionelle installatør indenfor til et udvalg af relæer og andre produkter fra Eltako. Eltako Quick Guide Med denne nye quick guide byder Solar den professionelle installatør indenfor til et udvalg af relæer og andre produkter fra Eltako. Quick guiden henvender sig først og fremmest til

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 8. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2/3/4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser

Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser Instruction Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk Comfort Cruise Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser Dette sæt anvender den original monteret fartbegrænserarm

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Brannventilasjonssentral Type 5A-1-1

Teknisk bilag og montasjeveiledning Brannventilasjonssentral Type 5A-1-1 Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Brannventilasjonssentral Type 5A-1-1 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1 Liste over figurer... 2 2 Skitse over centralen...

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10 1 Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Anvendte symboler... 3 1.3 Overensstemmelseserklæring... 4 1.4 Korrekt anvendelse... 4 1.5 Vedligeholdelse... 5 1.6 Levering, transport og lagring...

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur Henvisning For at undgå en manipulation af kompaktalarmeringen, skal produktet opsættes mindst 3 meter oppe. Vær også opmærksom på gældende lokale bestemmelser for udendørs sirener. I nogle europæiske

Læs mere

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1 1 959 1959P02 Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation til brug sammen med CO 2 /VOC-føler QPA63 AQP631 Driftsspænding AC 24 V Indgangssignaler DC 010 V Udgangssignal DC 010 V Anvendelse I ventilations-

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Elektrisk aktuator AME 855

Elektrisk aktuator AME 855 Datablad Elektrisk aktuator AME 855 Beskrivelse Aktuator AME 855 kan styres af elektroniske regulatorer med modulerende eller 3-punktsregulerings-udgang. Aktuator kan anvendes med VF3-ventiler (DN 200-300).

Læs mere

www.ic-electronic.com

www.ic-electronic.com www.ic-electronic.com Soft starter med indbygget motorbeskyttelse, strøm og spændingskontrol 3 faset kontrolleret med indbygget by-pass Nominel driftspænding 400VAC Frekvens 45... 65Hz selvindstilling

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat Original brugermanual for Jasopels Farm Cat 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Farm

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 7687 Marklin 7687 Drejeskive Decoderen kan anvendes på følgende måder til etablering af Styring til Drejeskiven fra Centralstation 2. (Dette dokument tager udgangspunkt

Læs mere

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FRA SOFTWARE VERSION 3.X Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.:

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

KRM røgdetektor til kanal

KRM røgdetektor til kanal Tekniske data KRM røgdetektor til kanal Tekniske data Sensor Spredning RM 3.3 (ALK- E) Forsyningsspænding KRM-1 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz Forsyningsspænding KRM-2/KRM-2- MOD 24 V AC / DC +15 % / -10 %

Læs mere

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel eknisk datablad LMQA-MF Programmerbare spjældmotorer til luftspjæld i klima- og ventilationsanlæg, til laboratorie- og industriudsugning For spjæld op til ca. 0,8 m Drejemoment Nm Nominel spænding AC/DC

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Servicemappe. C.Reinhardt as

Servicemappe. C.Reinhardt as Servicemappe C.Reinhardt as 1 Indhold Komponenter 3 Batteri hvilespænding 10 Kontrol før aflevering 11 Serviceskema 12 Fejlsøgningsskema 14 Dynamic Controller 16 PG Solo Controller 22 PG S-Drive Controller

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik

K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Montage- og betjeningsanvisning K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Udgave: DK2 Gældende fra: 24.02.2004 Spindelmotor M3/230/...-G500:250N/Tandem Beregnet til facadevinduer, oven-

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

TDC AlarmNet. www.tdc.dk/alarmnet. Teknisk vejledning Tilslutningsprint for modul

TDC AlarmNet. www.tdc.dk/alarmnet. Teknisk vejledning Tilslutningsprint for modul TDC AlarmNet www.tdc.dk/alarmnet Teknisk vejledning Tilslutningsprint for modul Generelt Side 2 af 14 Generelt AlarmNettet er et dedikeret IP baseret net til overførsel af opsamlede data mellem den enkelte

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

KT-M14AD Frostsikringstermostat

KT-M14AD Frostsikringstermostat Installationsvejledning KT-M14AD Frostsikringstermostat Revision 1.0 Indhold Beskrivelse af KT-M14AD... 2 Indikatorer... 2 Kompensering af kabelmodstand... 3 Tilslutning... 4 Specifikationer... 5 1 Beskrivelse

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2 -1 og -2 V2.0 (05.11.2015) 1 (8) SENSORKONSTRUKTION. Elektronik. B. Øvre kabinet med tætning.. Nedre hus med tætning.. dapterplade med pakning. E. Optisk røgsensor. F. Gummibøsning (kun til isolerede eller

Læs mere