Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG Elster GmbH Edition Skal læses og opbevares

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares"

Transkript

1 2015 Elster GmbH Edition Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC Indholdsfortegnelse....1 Sikkerhed...1 Kontrol af brugen... 2 Anvendelsesformål....2 Delenes betegnelse...2 Indbygning... 2 Installation... 3 IC IC 50..E...5 Indgangssignal....5 Ibrugtagning... 6 Manuel drift gør indstillingen nemmere....6 IC 50..E, konstant styring: Tilpas indgangssignalet til indstillingsvinklen...6 Skift af drejeretning...7 Tilbehør...7 Vedligeholdelse...7 Hjælp ved driftsforstyrrelse...7 Tekniske data... 8 Logistik... 9 Certificering... 9 Overensstemmelseserklæring...9 Den Eurasiske Toldunion...9 Kontakt Sikkerhed Skal læses og opbevares Læs denne vejledning nøje igennem inden montage og ibrugtagning. Efter montagen overdrages vejledningen til ejeren. Denne enhed skal installeres og tages i brug efter de gældende forskrifter og standarder. Vejledningen findes også på Tegnforklaring,,,... = Rækkefølge = Henvisning Ansvar For skader, som skyldes manglende overholdelse af vejledningen eller er i modstrid med produktets anvendelse, fralægger vi os ethvert ansvar. Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedsrelevante informationer er markeret på følgende måde i vejledningen: FARE Gør opmærksom på livsfarlige situationer. ADVARSEL Gør opmærksom på muligheden for livsfare og fare for kvæstelser. FORSIGTIG Gør opmærksom på muligheden for materielle skader. Installationer må kun udføres af autoriserede virksomheder. For såvel gas- som elarbejde må kun anvendes kvalificerede fagfolk. Ombygning, reservedele Enhver teknisk ændring er ikke tilladt. Benyt kun originale reservedele. D -1

2 ccw 0 0 cw Kontrol af brugen Anvendelsesformål Servomotor IC 50 Den egner sig til ethvert anvendelsestilfælde, som kræver en nøjagtig og reguleret drejebevægelse på mellem 0 og 90. Hvis spændingen fjernes, bliver servomotoren stående i den aktuelle position. Kombinationen af servomotor IC 50 og drosselspjæld R tjener til mængdeindstillingen af varm luft og røggas ved luftforbrugsanordninger og røggasledninger. Funktionen er kun sikret inden for de angivne grænser, se side 8 (Tekniske data). Enhver anden brug regnes for ikke at være i overensstemmelse med formålet. For informationer om drosselspjæld R, se driftsvejledning R Kromschröder Products 03 Valves and butterfly valves. S N P Typebetegnelse Kode Beskrivelse IC 50 Servomotor til drosselspjæld Driftstid [s]/indstillingsvinkel [ ]: -03 3,7/ ,5/ / / /90 Netspænding: W 230 VAC, 50/60 Hz Q 120 VAC, 50/60 Hz H 24 VAC, 50/60 Hz Drejemoment: 3 3 Nm 7 7 Nm Nm Nm Nm E Konstant styring T Tre-punkt-skridt-styring R10 Tilbagemeldingspotentiometer Kombination servomotor med drosselspjæld Type IDR + montagesæt IDR + montagesæt med stangsystem IDR..GD (R..D) IDR + montagesæt med stangsystem IDR..GDW og varmeledeplade (R..D) IDR + montagesæt med stangsystem IDR..GA (R..A) IDR + montagesæt med stangsystem IDR..GAW og varmeledeplade (R..A) IDR + montagesæt for aksial påmontering (IC 50 ovenover rørledningen) IDR..AU IDR + montagesæt for aksial påmontering (IC 50 sidelæns til IDR..AS rørledningen) GR -2 Delenes betegnelse Husets låg 2 Skærm 3 Drejevinkelvisning 4 Skydekontakt (S10/S12) 5 Vippekontakt (S11) IC 50..E: 6 min-/max-taster 7 DIP-kontakter 8 Rød og blå LED Netspænding, elektrisk effekt, kapslingsklasse, omgivelsestemperatur, drejemoment og indbygningsposition, se typeskilt. D Osnabrück, Germany IC Indbygning FORSIGTIG Overhold følgende, for at servomotoren ikke bliver beskadiget: Enheden må ikke opbevares eller installeres udendørs. Indbygningsposition: lodret eller vandret, ikke på hovedet. For montage af servomotor med drosselspjæld og montagesæt og indbygning i en rørledning, se driftsvejledning R. Undlad at isolere servomotoren med varmeisolering! 3 U: P:

3 ccw Installation ADVARSEL Livsfare på grund af elektrisk stød! Inden ethvert arbejde på strømførende dele skal elektriske ledninger gøres spændingsløse! Servomotoren skal kunne gøres spændingsløst. Planlæg med en topolet skilleanordning. Træk forsynings- og signalledninger separat. Træk ledninger langt væk fra andre apparaters højspændingsledninger. Sørg for en EMC-svarende trækning af signalledningerne. Enderne på ikke tilsluttede ledere (reserve-ledere) skal være isoleret. Brug ledninger med kabeltyller. Ledningstværsnit maks. 2,5 mm². Ved parallel drift af to eller flere servomotorer er den elektriske afkobling af tre-punkt-skridtstyringen (klemme 1 og 2) absolut nødvendig for at undgå fejlstrøm. Vi anbefaler brugen af relæer. Fejlretningskondensatorer, som er indeholdt i anlægget, må kun anvendes med seriel modstand for ikke at overskride den maksimale strøm, se side 8 (Tekniske data). Driftstiderne forkortes ved 60 Hz med faktor 0,83 i forhold til 50 Hz. Via tre yderligere potentialfrie, trinløst indstillelige kontakter (knaster S1, S2 og S5) kan eksterne enheder styres eller mellempositioner forespørges. Via DIP-kontakter kan indgangssignalerne til servomotoren indstilles. Ikke indtegnede DIPkontaktpositioner kan frit vælges, se tilslutningsskema side 5 (IC 50..E). D 1 Gør anlægget spændingsløst. 2 Luk gastilførslen. Inden enheden åbnes, bør montøren aflade sig selv Tilslut iht. tilslutningsskema, se IC 50, side 4 2 (Tre-punkt-skridt-styring), eller IC 50..E, side 5 (Tre-punkt-skridt-styring), side 5 (To-punkt-skridt-styring), side 5 (Konstant styring)

4 IC 50 S N P GR L1 L1 L1 N U M U+ U- 7 Indstil kontakten S10 til automatisk drift. Der er sat spænding til klemme 3 og 4. Tre-punkt-skridt-styring Ved udgangsposition Lukket : Drosselspjældet kører i åben-position, når der er sat spænding til klemme 2. Drosselspjældet kører i lukket-position, når der er sat spænding til klemme 1. Klemmerne 6 til 13 skal bruges med det samme spændingspotentiale. Tilbagemelding Et tilbagemeldingspotentiometer giver mulighed for at kontrollere servomotorens aktuelle position. Potentiometeret skal analyseres som spændingsdeler. Mellem U - og U M kan potentiometersliberens positionsændring (svarer til servomotorens stilling) måles som foranderlig spænding. Andre koblinger fører til unøjagtige og ikke langtidsstabile eller reproducerbare måleresultater og påvirker tilbagemeldingspotentiometerets levetid. Det disponible område afhænger af indstillingen af koblingsknasterne S3 og S % 50 %

5 IC 50..E Valg af indgangssignal Strømindgangens last D Egenskaber ved ledningsbrud (4 20 ma): Spjældet kører i LUKKETposition Spjældet kører i ÅBENposition Servomotor stopper To-punkt-skridt-styring Skift af drejeretning cw = med uret, ccw = mod uret. 7 Indstil kontakten S10 til automatisk drift. Der er sat spænding til klemme 3 og 4. Tre-punkt-skridt-styring Uden spænding ved klemme 5: tre-punkt-skridtstyring. Der skal være kontinuerlig spænding ved klemme 3 og 4. Lav last (LUKKET) og stor last (ÅBEN) styres via klemmerne 1 og 2. To-punkt-skridt-styring 8 Tilslut bro mellem klemme 1 og 3. 9 Indstil DIP-kontakterne til to-punkt-skridt-styring. Med spænding ved klemme 5 åbner servomotoren. Uden spænding ved klemme 5 lukker servomotoren. Klemmerne 17 og 18 for konstant styring kræves ikke ved en to-punkts-styring. Konstant styring Spænding ved klemme 5: konstant styring. Servomotoren reagerer på de indstillede værdier (0 (4) 20 ma, 0 10 V) via klemmerne 17 og 18. Det konstante signal svarer til den indstillingsvinkel, som der skal køres i (fx ved 0 20 ma, 10 ma svarer til 45 -spjældstilling). Tilbagemelding Klemme 19 og 20: Via det konstante udgangssignal 4 20 ma giver IC 50..E mulighed for at kontrollere servomotorens aktuelle position. Indgangssignal Positionsreguleringens hysterese kan indstilles via et potentiometer for at undertrykke svingninger eller forstyrrelser ved indgangssignalet. Ved at dreje på potentiometeret med uret øges hysteresen på tilsvarende vis. -5

6 ccw Ibrugtagning Med koblingsknasten S3 indstilles spjældets maksimale åbningsvinkel med S4 indstilles spjældets minimale åbningsvinkel. Koblingsknasterne S1/S2/S5 kan indstilles efter eget valg. ADVARSEL Fare via elektrisk stød på grund af strømførende dele og ledninger. Manuel drift gør indstillingen nemmere Positioner til lav last kan justeres nøjagtigt. 1 Skift skydekontakten S10 til manuel drift. Den blå LED lyser. S N P 2 Der skal være sat konstant spænding til servomotoren, for at spjældet kan køre op. 3 Tryk vippekontakten S11 op. Spjældet kører i åben-position. 4 Tryk vippekontakten S11 ned. Spjældet kører i lukket-position. FORSIGTIG Overhold følgende, for at servomotoren ikke bliver beskadiget: Ved skift af drejeretningen ccw/cw ændrer funktionen på koblingsknasterne S3/S4 sig. ccw (indstilling fra fabrikkens side): S3 = maksimal vinkel, S4 = minimal vinkel. cw: S3 = minimal vinkel, S4 = maksimal vinkel. Her beskrives fabriksindstillingen ccw. Indstilling 3 af den 4maksimale åbningsvinkel 5 ved koblingsknast S3 (ccw) S3 må kun stilles mellem 40 og 90. Tilbagemeldingen sker ved klemme 15. S3 er kun tilgængelig ved åbent spjæld. 1 Kør servomotoren i maksimal åbningsvinkel. 2 GR 3 Indstil koblingspunktet på knast S3 med skruetrækkeren. ccw: Drejning mod uret = mindre åbningsvinkel. Drejning med uret = større åbningsvinkel. cw: Drejning mod uret = større åbningsvinkel. Drejning med uret = mindre åbningsvinkel. S1 S2 S3 S4 S5 FORSIGTIG Inden koblingsknasterne køres, skal skruetrækkeren fjernes igen. Indstilling af den minimale åbningsvinkel ved koblingsknast S4 (ccw) S4 må kun stilles mellem 0 og. Tilbagemeldingen sker ved klemme Kør servomotoren i minimal åbningsvinkel. 5 Indstil koblingspunktet på knast S4 med skruetrækkeren. Indstilling af koblingsknasterne S1/S2/S5 6 Indstil koblingspunktet på koblingsknasterne S1/S2/S5 med skruetrækkeren. Indstillingen er mulig over hele drejeområdet (0 90 ) af servomotoren. IC 50..E, konstant styring: Tilpas indgangssignalet til indstillingsvinklen Maksimalt indgangssignal =^ maksimal vinkel, minimalt indgangssignal =^ minimal vinkel. IC 50..E er i manuel drift, den blå LED lyser. Automatisk kalibrering Den minimale og maksimale åbningsvinkel svarer ved den automatiske kalibrering til indstillingen ved koblingsknasterne S3 og S4. 1 Tryk på min- og max-tasterne samtidig i ca. 3 sek., indtil den røde (R) og den blå (B) LED blinker. Kalibreringen er afsluttet, når den blå LED lyser konstant og den røde LED slukker

7 Manuel kalibrering Den minimale og maksimale åbningsvinkel kan ligge i et hvilket som helst område af de indstillede koblingsknaster S3 og S4. 1 Kør spjældet indtil den ønskede min-position via vippekontakten S11. 2 Tryk på min-tasten (ca. 3 sek.), indtil den blå LED slukker kortvarigt (ca. 0,5 sek.). 3 Kør spjældet indtil den ønskede maks-position via vippekontakten S11. 4 Tryk på max-tasten (ca. 3 sek.), indtil den blå LED slukker kortvarigt (ca. 0,5 sek.). Tilbehør Vægfastgørelse Vægfastgørelsen er nødvendig, hvis servomotoren skal monteres på en væg. Bestillingsnummer: Skift af drejeretning IC 50 Via skydekontakten S12 er drejeretningen defineret. For montagesæt til montering ved drosselspjældene R, se driftsvejledning drosselspjæld R. Vedligeholdelse Servomotorerne IC 50 er slid- og vedligeholdelseslave. Der anbefales en funktionstest 1 x årligt. D Hjælp ved driftsforstyrrelse cw (blå markering på låget) = spjældet åbner med uret, ccw (hvid markering) = spjældet åbner mod uret. IC 50..E Via DIP-kontakten 7 og skydekontakten S12 er drejeretningen defineret. IC 50, IC 50..E Ved skift af drejeretningen skal begge disse kontakter indstilles på den samme position: cw (blå markering på låget) eller ccw (hvid markering). Ved skift af drejeretningen ccw/cw ændrer funktionen på koblingsknasterne S3/S4 sig, se side 6 (Ibrugtagning). ADVARSEL Bemærk følgende for at undgå skader på menneske og enhed: Livsfare på grund af elektrisk stød! Inden ethvert arbejde på strømførende dele skal elektriske ledninger gøres spændingsløse! Afmonter aldrig printkortet! Fagligt ukorrekte reparationer og forkerte elektriske tilslutninger kan åbne drosselspjældet og medføre ødelæggelser!? Fejl! Årsag Udbedring? Spjældet bevæger sig ikke?! Servomotoren befinder sig i manuel drift (IC 50..E: blå LED lyser). Indstil skydekontakten S10 til automatisk drift.! Uden spænding ved klemme 5. Kontroller spænding ved klemme 5.! Motorvikling eller elektronik defekt på grund af for høj omgivelsestemperatur og/eller for høj driftsspænding. Bemærk omgivelsestemperatur og/eller driftsspænding, se typeskilt eller side 8 (Tekniske data).! Knasternes koblingspunkter forkert indstillet. S4 er indstillet til en større vinkel end S3 (IC 50..E: rød LED lyser, den blå LED blinker 1, hvis der er blevet kalibreret automatisk). Tilpas koblingspunkter, se side 6 (Ibrugtagning). IC 50..E: kalibrér herefter.! Elektrisk fejl! -7

8 Overhold minimumsafstanden til tændledningerne. IC 50..E! DIP-kontaktpositionen er forkert. Indstil korrekt indgangssignal via DIP-kontakterne.! Indstillingsområdet er indstillet for småt ved manuel kalibrering. Den røde LED blinker 3. Forstør indstillingsområdet via min- og maxtaster, se side 6 (Ibrugtagning).! Indgangssignalet ved 4 20 ma indstillingsværdiindgang er < 3 ma. Den røde LED blinker 1. Kontroller indgangssignal, fjern ledningsbrud. S N P? Er spjældet konstant i bevægelse?! IC 50..E: Strømsignalet svinger. Den røde LED blinker 2. Kontroller reguleringskreds, dæmp om muligt. Øg hysteresen over potentiometeret, se side 5 (Indgangssignal).! IC 50: Tre-punkt-skridt-signal svinger. Kontroller/indstil tre-punkt-skridt-regulator.? Kan fejlen ikke afhjælpes med de forholdsregler, som er beskrevet?! IC 50..E: intern fejl. Den røde LED lyser, den blå LED blinker 2. Afmonter apparatet og indsend det til producenten til eftersyn. GR Tekniske data Netspænding: 24 VAC, -15/+10 %, 50/60 Hz, 120 VAC, -15/+10 %, 50/60 Hz, 230 VAC, -15/+10 %, 50/60 Hz. Type Driftstid [s/90 ] Drejemoment [Nm] 50 Hz 60 Hz 50 Hz/60 Hz IC ,7 3,1 3 IC ,5 6,25 7 IC ,5 15 IC IC Skrueklemmer til ledninger op til 2,5 mm 2. Drejevinkel: kan indstilles Holdemoment = drejemoment. Knastkontakternes kontaktbelastning: Spænding Min. strøm Maks. strøm (ohmsk last) (ohmsk last) V, 50/60 Hz 1 ma 2 A 24 VDC 1 ma 100 ma Typisk levetid: Koblingsstrøm Koblingscyklusser cos φ = 1 cos φ = 0,3 1 ma ma 1) ma A ) Typisk relæanvendelse (230 V, 50/60 Hz, 22 ma, cos φ = 0,3) Kapslingsklasse: IP 65. Beskyttelsesklasse: I. Indkoblingsvarighed: 100 %. Elektrisk tilslutning: Ledningsindføringer: 3 x M20-kunststofforskruninger. Omgivelsestemperatur: -20 til +60 C, dugdannelse er ikke tilladt. Opbevaringstemperatur: -20 til +40 C. Tre-punkt-skridt-signal ved klemme 1 og 2: minimal impulslængde: 100 ms, minimale pauser mellem 2 impulser: 100 ms. IC 50 Optaget effekt: 16 VA ved 60 Hz, 13 VA ved 50 Hz. Tilbagemeldingspotentiometers modstandsværdi: 1 kω, maks. 1 W. -8

9 IC 50..E Optaget effekt: klemme 1, 2 og 5: 16 VA ved 60 Hz, 13 VA ved 50 Hz, klemme 3: 19 VA ved 60 Hz, 16 VA ved 50 Hz, som sum ikke over: 19 VA ved 60 Hz, 16 VA ved 50 Hz. Udgang tilbagemelding: galvanisk adskilt, last maks. 500 Ω. Udgangen er altid aktiv, hvis netspændingen er tilsluttet til klemme 3. Indgang: galvanisk adskilt, 4 (0) 20 ma: last kan skiftes mellem 50 Ω eller 250 Ω, 0 10 V: indgangsmodstand 100 kω. Logistik Transport Apparatet skal beskyttes mod stød, slag, vibrationer. Kontroller leveringen ved modtagelsen af produktet, se side 2 (Delenes betegnelse). Transportskader skal straks meddeles. Opbevaring Produktet skal opbevares tørt og frit for smuds. Opbevaringstemperatur: se side 8 (Tekniske data). Opbevaringstid: 6 måneder inden første brug i original emballage. Skulle opbevaringstiden være længere, nedsættes den totale levetid med denne værdi. Emballage Emballagematerialet skal bortskaffes iht. de lokale forskrifter. Bortskaffelse Delene skal bortskaffes separat i henhold til de lokale forskrifter. Certificering Overensstemmelseserklæring Hermed erklærer vi som producent, at produktet IC 50 opfylder kravene fra de angivne direktiver og standarder: Direktiver: 2006/95/EC 2004/108/EC Standarder: DIN EN Produktionen er underlagt det angivne kvalitetssikringssystem iht. DIN EN ISO Elster GmbH Scan af overensstemmelseserklæringen (D, GB) se Den Eurasiske Toldunion Produktet IC 50 opfylder de tekniske krav fra den Eurasiske Toldunion (den Russiske Føderation, Hviderusland, Kasakhstan). D -9

10 S N P GR Kontakt Hvis du har yderligere tekniske spørgsmål, bedes du kontakte det/den ansvarlige agentur/repræsentation. Adressen fås på internet eller via Elster GmbH. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. -10 Elster GmbH Postfach 28 09, D Osnabrück Strotheweg 1, D Lotte (Büren) T F

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 20 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG Elster GmbH Edition Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 20 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG Elster GmbH Edition Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 11.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 20 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 20...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Lineær reguleringsventil VFC Lineær reguleringsventil med servomotor IFC FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG

Sikkerhed. Driftsvejledning Lineær reguleringsventil VFC Lineær reguleringsventil med servomotor IFC FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG 06 Elster GmbH Edition 0.6 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E DK S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Lineær reguleringsventil VFC Lineær reguleringsventil med servomotor IFC Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning UV-sonde UVS 5 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. Ændringer i forhold til udgave 02.16

Sikkerhed. Driftsvejledning UV-sonde UVS 5 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. Ændringer i forhold til udgave 02.16 206 Elster GmbH Edition 04.6 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning UV-sonde UVS 5 Cert. version 04.6 Indholdsfortegnelse UV-sonde UVS 5... Indholdsfortegnelse....

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Lufttrykvagt DL 1 50E FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. Ændringer i forhold til udgave 02.

Sikkerhed. Driftsvejledning Lufttrykvagt DL 1 50E FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. Ændringer i forhold til udgave 02. 05 Elster GmbH Edition 0.5 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E DK S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Lufttrykvagt DL 50E Cert. version 0. Indholdsfortegnelse Lufttrykvagt DL 50E....

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Magnetventil VGP FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG Edition Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Magnetventil VGP FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG Edition Skal læses og opbevares 3...4 Edition 5. D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Magnetventil Oversættelse fra tysk 28 2 Elster GmbH Indholdsfortegnelse Magnetventil.... Indholdsfortegnelse....

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Gas-magnetventil VG 10/15 VG 65 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. Ændringer i forhold til udgave 09.

Sikkerhed. Driftsvejledning Gas-magnetventil VG 10/15 VG 65 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. Ændringer i forhold til udgave 09. 2 Elster GmbH Edition. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Gas-magnetventil G / G Indholdsfortegnelse Gas-magnetventil G / G... Indholdsfortegnelse....

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Gastrykregulator VGBF FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. Ændringer i forhold til udgave 03.

Sikkerhed. Driftsvejledning Gastrykregulator VGBF FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. Ændringer i forhold til udgave 03. 201 Elster GmbH Edition 0.1 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E DK S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Gastrykregulator VGBF Cert. version 07.09 Indholdsfortegnelse Gastrykregulator

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering NRQ2A-SR eknisk datablad Modulerende drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 15... DN 0 Drejemoment 8 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Styring: Modulerende DC 2... 10 V Stillingssignal: DC 2... 10 V

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning UV-sonde UVS 10 FARE ADVARSEL. Indholdsfortegnelse FORSIGTIG Edition Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning UV-sonde UVS 10 FARE ADVARSEL. Indholdsfortegnelse FORSIGTIG Edition Skal læses og opbevares 8.. Edition 08.0 D GB F NL I E DK S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning UV-sonde UVS 0 Oversættelse fra tysk 008 009 Elster GmbH Indholdsfortegnelse UV-sonde UVS 0.......................

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Lufttrykvagt DL..A, DL..K FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. Ændringer i forhold til udgave 01.

Sikkerhed. Driftsvejledning Lufttrykvagt DL..A, DL..K FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. Ændringer i forhold til udgave 01. 06 Elster GmbH Edition 07.6 Oversættelse fra tysk D GB F L I E S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Lufttrykvagt DL..A, DL..K Cert. version 0.94 Indholdsfortegnelse Lufttrykvagt DL..A,

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630 K 5406A Digital HFI/HPFI tester El-nr. 63 98 720 630 Kyoritsu 5406A Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...2 2. Beskyttelseslåg...3 3. Instrumentbeskrivelse...3 Ledningsbeskrivelse...4

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Elektrisk aktuator AME 855

Elektrisk aktuator AME 855 Datablad Elektrisk aktuator AME 855 Beskrivelse Aktuator AME 855 kan styres af elektroniske regulatorer med modulerende eller 3-punktsregulerings-udgang. Aktuator kan anvendes med VF3-ventiler (DN 200-300).

Læs mere

WLA 330 Vind-/ regnsensor

WLA 330 Vind-/ regnsensor WLA 330 Vind-/ regnsensor DK +45 4567 0300 info.dk@windowmaster.com UK +44 (0) 1536 510990 info@windowmaster.co.uk M itglied im DE +49 (0) 5221 6940-500 Vertrieb / -650 Technik info@windowmaster.de Fac

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

N L1 AC 230 V AC 24 V - + DC 24 V

N L1 AC 230 V AC 24 V - + DC 24 V GM A/A Tilslutning V via sikkerhedstransformer. N L AC V N L AC V GM A For adskillelse fra nettet anvendes en kontakt med min. mm kontaktåbning. GM A GM A GM A GM A Paralleldrift af flere motorer mulig.

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Sikkerhedsafspærringsventil JSAV FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG

Sikkerhed. Driftsvejledning. Sikkerhedsafspærringsventil JSAV FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG 215 Elster GmbH Edition 1.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E DK S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Sikkerhedsafspærringsventil 5 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsafspærringsventil

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Gastrykvagt DG..C FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. Ændringer i forhold til udgave 09.14

Sikkerhed. Driftsvejledning Gastrykvagt DG..C FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. Ændringer i forhold til udgave 09.14 06 Elster GmbH Edition 0.6 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Gastrykvagt DG..C Cert. version 09. Indholdsfortegnelse Gastrykvagt DG..C... Indholdsfortegnelse....

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

K8AB-PH. Typenummerets opbygning. Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ. Forklaring til typenummer

K8AB-PH. Typenummerets opbygning. Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ. Forklaring til typenummer Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ K8AB-PH Ideelt til overvågning af fasesekvenser og faseudfald i industribygninger og industrianlæg. Samtidig overvågning af fasesekvenser og faseudfald for trefasede strømforsyninger

Læs mere

JUMO dtrans T04 4-tråds transmitter med indstilling via DIP-kontakter/pc-setup-program

JUMO dtrans T04 4-tråds transmitter med indstilling via DIP-kontakter/pc-setup-program JUMO GmbH & Co. KG Leveringsadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Tyskland Postadresse: 36035 Fulda, Tyskland Telefon: +49 661 6003-0 Telefax: +49 661 6003-607 E-Mail: mail@jumo.net Internet: www.jumo.net

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Betjeningsenhed OCU FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. Ændringer i forhold til udgave 01.15

Sikkerhed. Driftsvejledning Betjeningsenhed OCU FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. Ændringer i forhold til udgave 01.15 2016 Elster GmbH Edition 06.16 Oversættelse fra tysk 03251275 D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Betjeningsenhed OCU Indholdsfortegnelse Betjeningsenhed OCU...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

K8AB-AS. Typenummerets opbygning. Enkeltfaset strømrelæ. Forklaring til typenummer

K8AB-AS. Typenummerets opbygning. Enkeltfaset strømrelæ. Forklaring til typenummer Enkeltfaset strømrelæ K8AB-AS Ideelt til strømovervågning af industrielle varmelegemer og motorer. Overvågning af overstrømme eller understrømme. Manuel reset og automatisk reset understøttes af ét relæ.

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10 1 Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Anvendte symboler... 3 1.3 Overensstemmelseserklæring... 4 1.4 Korrekt anvendelse... 4 1.5 Vedligeholdelse... 5 1.6 Levering, transport og lagring...

Læs mere

El-forvarmeflade Til aggregater

El-forvarmeflade Til aggregater INSTRUKTIONSMANUAL El-forvarmeflade Til aggregater Version 1.0 17/06-2014 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Beskrivelse...2 1.4 Mærkning...............................

Læs mere

Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Anvisninger til sikker brug i eksplosionsfarlige områder 1 Anvendelse Apparater, der indeholder egensikrede kredsløb, bruges til at drive

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Instruktionsmanual. HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg

Instruktionsmanual. HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg Instruktionsmanual HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg Instruktionsmanual HBLC-xxx Levelsensor (004-DK) 1 / 12 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 3

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

El-tilslutning og programmering af aktuator

El-tilslutning og programmering af aktuator INSTALLATIONS- OG DRIFTSVEJLEDNING FlowCon SM 15-40mm, 1/2-1 1/2 Monter FlowCon SM-ventilen i enhedens fremløbs- eller returledning. Det anbefales, at der monteres en sigte foran ventilhuset for at forhindre

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel eknisk datablad LMQA-MF Programmerbare spjældmotorer til luftspjæld i klima- og ventilationsanlæg, til laboratorie- og industriudsugning For spjæld op til ca. 0,8 m Drejemoment Nm Nominel spænding AC/DC

Læs mere

HBSO-SSR Olie Niveau Switch Til detektering af olie i køleanlæg

HBSO-SSR Olie Niveau Switch Til detektering af olie i køleanlæg Instruktionsmanual HBSO-SSR Olie Niveau Switch Til detektering af olie i køleanlæg Instruktionsmanual Oil Level Switch (HBSO-SSR-001-DK) 1 / 9 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 3 Introduktion...

Læs mere

2000D I 825207 V3/0514

2000D I 825207 V3/0514 2000D I 825207 V3/0514 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

Elektroniske temperaturvagter, -begrænsere og sikkerhedstemperaturvagter, -begrænsere iht. DIN EN 14 597

Elektroniske temperaturvagter, -begrænsere og sikkerhedstemperaturvagter, -begrænsere iht. DIN EN 14 597 JUMO GmbH & Co. KG Leveringsadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Tyskland ostadresse: 36035 Fulda, Tyskland Telefon: +49 661 6003-0 Telefax: +49 661 6003-607 E-Mail: mail@jumo.net Internet: www.jumo.net

Læs mere

Armatec pneumatisk aktuator Kinetrol

Armatec pneumatisk aktuator Kinetrol Anvendelse er ideel, hvor man ønsker at dreje, løfte, holde eller stoppe aktuatoren i en bestemt mellemstilling, men stadig ønsker at kunne gøre brug af 0-90 (0-180 ekstra) bevægelsen. Eks. til begrænsning

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Gastrykvagt DG..H, DG..N Gas-undertryksvagt DG..I FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG

Sikkerhed. Driftsvejledning Gastrykvagt DG..H, DG..N Gas-undertryksvagt DG..I FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG 05 Elster GmbH Edition 05 Oversættelse fra tysk D GB F L I E S P GR TR CZ PL RUS H wwwdocuthekcom Driftsvejledning Gastrykvagt DGH, DG Gas-undertryksvagt DGI Cert version 09 Indholdsfortegnelse Gastrykvagt

Læs mere

K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik

K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Montage- og betjeningsanvisning K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Udgave: DK2 Gældende fra: 24.02.2004 Spindelmotor M3/230/...-G500:250N/Tandem Beregnet til facadevinduer, oven-

Læs mere

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 kørselsregulator 2 Nettilslutning 3 Tilslutningsklemme gul ( L = Belysningsstrøm) 4 Tilslutningsklemme

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Installation af luftkvalitetsføler kanal Ø DTBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT

Installation af luftkvalitetsføler kanal Ø DTBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT Installation af luftkvalitetsføler kanal Ø DTBLZ--74-a GOLD/COMPACT. Generelt Indeluftens kuldioxidindhold er en effektiv indikator for rummets belægningsgrad og ventilationsgrad. Ventilationsstyning baseret

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2.

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2. 145 145P01 Synco 700 Tvillingpumpemodul RMZ786 Funktionsmodul for universalregulator RMU7... og varmeregulator RMH760 4 digitale indgange for tilbagemeldinger 4 potentialfri relæudgange til styring af

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 1. Generelt Varmevekslerstyring RHX2M er et styresystem til trinmotorer. Det er beregnet til nøjagtig

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur Henvisning For at undgå en manipulation af kompaktalarmeringen, skal produktet opsættes mindst 3 meter oppe. Vær også opmærksom på gældende lokale bestemmelser for udendørs sirener. I nogle europæiske

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 med EN 14597-certificeret sikkerhedsfunktion (spring return funktion)

Motorer til modulerende styring AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 med EN 14597-certificeret sikkerhedsfunktion (spring return funktion) Motorer til modulerende styring AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 med EN 14597-certificeret sikkerhedsfunktion (spring return funktion) eskrivelse AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Motorer til modulerende styring

Motorer til modulerende styring Datablad Motorer til modulerende styring AME 655 uden spring return funktion AME 658 SU, AME 658 SD med spring return funktion (SU/SD) AME 659 SD med EN 14597 certificeret spring return funktion (SD) Beskrivelse

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Funktioner: VAV-CAV / Open-Loop Styring: DC 2...10 V / 0...10 V Service-stik til indstillingsværktøj. Beskrivelse. Typeoversigt LMV-D3-MF / NMV-D3-MF

Funktioner: VAV-CAV / Open-Loop Styring: DC 2...10 V / 0...10 V Service-stik til indstillingsværktøj. Beskrivelse. Typeoversigt LMV-D3-MF / NMV-D3-MF eknisk datablad ryksensor, digital VAV regulator og spjældmotor - alt i én - er forudsætning for en VAV-Compact løsning til trykuafhængig VAV og CAV systemer i komfort-anlæg LMV-D3-MF NMV-D3-MF Funktioner:

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere