Montage og brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage og brugsanvisning"

Transkript

1 Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt.

2 Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4 Beskrivelse af JA 3000 styring... 5 Beskrivelse af betjeningspanel... 6 Printkort i tilslutningsboks... 7 Eksempel på tilslutning af komponenter... 8 Menupunkter... 9 Indstillinger af DIP switches i tilslutningsboks/betjening

3 Ophavsrettigheder Ophavsretten til denne publikation tilhører. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må fotokopieres, reproduceres, tilpasses, ændres, oversættes, vises eller overføres til noget andet medium, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra. Bemærk venligst Denne publikation kan indeholde trykfejl. Oplysningerne i denne publikation og de produkter og udstyr, der er beskrevet heri, kan ændres til enhver tid uden forudgående varsel. er ikke forpligtet til at informere købere af produkter og udstyr om sådanne efterfølgende ændringer. er ikke ansvarlig for fejl eller udeladelser i denne publikation eller for tilfældige følgeskader i forbindelse med leveringen af brugen af denne publikation. er ikke ansvarlig for tab eller skader, herunder følgeskader og skader, der skyldes manglende overholdelse af eventuelle råd eller advarsler i forhold til sikker heden i denne publikation. Denne publikation skal ikke anses for at indeholde nogen udtrykkelige eller stiltiende garantier af nogen art vedrørende opførelsen eller egnetheden af de beskrevne produkter og produkter til et bestemt formål. Denne publikation er undergivet dansk ret., Marts 2013, Alle rettigheder forbeholdt. Produceret i Danmark. 3

4 EU overensstemmelseserklæring 4

5 Beskrivelse af JA 3000 styring Systemet er udviklet til styring og regulering af både befugtere og affugtere. Systemet består af 3 hovedkomponenter. 1. Tilslutningsboks JA 3000 (indeholder relæer og styring) Tilslutningsboksen indeholder mikroprocessor samt indgange/ udgange for alle forbindelser til befugter/affugter og 3 stk. fugttransmittere. Relæ on/off, og udgange for 010 VDC og 420 ma Alarmrelæ on/off, potentialfri Normalt placeres tilslutningsboksen tæt på udstyret 1. Betjeningspanel JA 3000 (display for styring) Betjeningspanelet har 4 knapper og 2 LED linje display, og kan placeres op til 500 m fra tilslutningsboksen med et 4 x 0,34 skærmet kabel. Displayet viser følgende informationer: Relativ fugtighed %RH Temperatur C Setpunkt for dugpunkt Setpunkt for alarm Setpunkt for % RH Dugpunkt (beregning baseret på temp. og relativ fugtighed) Evt. NTC temperatur føler (ej muligt at styre efter denne temp.) Alarmer Filter og eller rotorvagt Overbelastningsrelæ Høj og eller lav alarm 2. Fugttransmitter JA 3000 (transmitter for fugt og temperatur) (bestilles separat) Fugttransmitter kan tilkobles 12 eller 24 Volt forsyning og kan derved give lineær 010V på fugt og temperatur. Til transmitteren er der tilhørende stik (bestilles separat) Til transmitteren er der tilhørende kanal montageflange (bestilles separat 5

6 Beskrivelse af betjeningspanel Menu nr. Beskrivelses tekst Temperatur Visning af aktuel temperatur Baseret på transmitteraflæsning 1 S E T P O I N T R H * 4 2, 1 % R H 2 2 C Ændring af set punkt Pile Bruges til at bladre og til at ændre set punkter Hovedmenu Reset Gå tilbage til hovedmenu og nul stilling af LOG (menu 45) Ved alarm gå tilbage til menu 12 Hovedmenuen vises altid efter 20 sekunder fra andre menuer, eller når RESET er trykket. Displayvisning Tryk på PROG. Stjernen blinker og viser at set punkt nu kan ændres. Brug pilene til at ændre set punkt til korrekt set punkt vises i displayet. Tryk på PROG og nyt set punkt er gemt Øverste linje: Indstillet setpunkt for %RH fra menu nr. 1 Indstillet setpunkt for dugpunkt fra menu nr. 2 Nederste linje: Målt %RH samt beregnet dugpunkt som valgt i menu nr. 25 Gennemsnit/minimum/maximum fra de 3 følere eller gennemsnit af føler ved valg af safety mode som valgt i menu nr. 25. Er dugpunkt sat til OFF i menu nr. 2, vises temperaturen i stedet for dugpunkt. Ved tryk på PROG tasten skifter den visning mellem temperatur og dugpunktstemperatur. Hvis dugpunkt er fravalgt, vises kun temperatur. 6

7 Printkort i tilslutningsboks 7

8 Eksempel på tilslutning af komponenter 8

9 Menupunkter Menu punkt Beskrivelse og evt. afhængighed af andre menupunkter Displayvisning Trinværdi Fabriksindstilling Nuværende indstilling 1 Indstiller setpunkt for relativ fugtighed Set punkt RH Arbejder efter min/max eller gennemsnit fra følere som indstillet i menu 25. > 1%RH: 1 til 95%RH Relæ udgang 1 eller 2 aktiveres efter behov. < 1%RH: OFF DC out 1 og DC out 2 arbejder som af og befugter med PI indstillin Ved OFF reguleres efter DUGPUNKT, er ger fra menuerne både setpunkt for %RH samt setpunkt for dugpunkt aktive, reguleres efter 010V (0 til 100% RH) signal på klemme 8+9 bruges til setpunkt fra højeste krav. CTS anlæg (menu 18) (ej i denne styring) Set point RH External set 0,1%RH 50%RH 2 Indstiller set punkt for dugpunkt > 20 C: 20 til +30 C Arbejder efter min/max eller gennemsnit fra følere som indstillet i menu 25. < 20 C: OFF Relæ udgang 1 eller 2 aktiveres efter behov. Ved OFF reguleres efter DUGPUNKT, er både setpunkt for %RH samt setpunkt 0,1 C OFF DC out 1 og DC out 2 arbejder som af og befugter med PI indstillin for dugpunkt aktive, reguleres efter ger fra de respektive menuer. højeste krav. 3 Indstiller høj grænseværdi for alarm for fugt > 3%RH: 3 til 99%RH Arbejder efter min/max eller gennemsnit fra følere som indstillet i > 99%RH: OFF menu 25 Ved OFF kan alarm relæ 3 ikke aktive 0,1%RH 90%RH Relæ udgang 3 aktiveres med forsinkelse (menu 28) hvis alarm res! grænse overskrides. Display viser ALARM RH HIGH ved alarm 4 Indstiller lav grænseværdi for alarm for fugt > 1%RH: 1 til 95%RH Arbejder efter min/max eller gennemsnit fra følere som indstillet i < 99%RH: OFF menu 25 Ved OFF kan alarm relæ 3 ikke aktive 0,1%RH 10%RH Relæ udgang 3 aktiveres med forsinkelse (menu 28) hvis alarm res! grænse underskrides. Display viser ALARM RH LOW ved alarm 5 Indstiller høj grænseværdi for alarm for dugpunkt > 20 C: 20 til +30 C Arbejder efter min/max eller gennemsnit fra følere som indstillet i < 30 C: OFF menu 25 Ved OFF kan alarm relæ 3 ikke aktive 0,1 C OFF Relæ udgang 3 aktiveres med forsinkelse (menu 28) hvis alarm res! grænse overskrides. Display viser ALARM DP HIGH ved alarm 6 Indstiller lav grænseværdi for alarm for dugpunkt > 20 C: 20 til +30 C Arbejder efter min/max eller gennemsnit fra følere som indstillet i < 20 C: OFF menu 25 Ved OFF kan alarm relæ 3 ikke aktive 0,1 C OFF Relæ udgang 3 aktiveres med forsinkelse (menu 28) hvis alarm res! grænse underskrides. Display viser ALARM DP LOW ved alarm 9

10 7 input fra Transmitter #1 NO SENSOR! Ingen sensor monteret i Dugpunkt er beregnet på baggrund af temperatur samt fugt klemmer! Tryk på PROG skifter mellem udlæste værdier DEWPOINT 20 C til 30 C Tryk på PROG > 5 sec vil vise CALibrerings menu for fugt HUMIDITY 1,0 til 99%RH TEMP 40 C til 60 C CAL viser hvad der er kalibreret i midten samt målt fugt EFTER kalibrering helt til højre 8 input fra Transmitter #2 NO SENSOR! Ingen sensor monteret i Dugpunkt er beregnet på baggrund af temperatur samt fugt klemmer! Tryk på PROG skifter mellem udlæste værdier DEWPOINT 20 C til 30 C Tryk på PROG > 5 sec vil vise CALibrerings menu for fugt HUMIDITY 1,0 til 99%RH TEMP 40 C til 60 C CAL viser hvad der er kalibreret i midten samt målt fugt EFTER kalibrering helt til højre DEW POINT HUMIDITY TEMP 0,1%RH DEW POINT HUMIDITY TEMP 0,1%RH 0,0 %RH 0,0 %RH 1 0

11 Menu punkt Beskrivelse og evt. afhængighed af andre 9 input fra Transmitter menupunkter #3 NO SENSOR! Ingen sensor monteret i Dugpunkt er beregnet på baggrund af temperatur samt fugt klemmer! Tryk på PROG skifter mellem udlæste værdier DEWPOINT 20 C til 30 C Tryk på PROG > 5 sec vil vise CALibrerings menu for fugt HUMIDITY 1,0 til 99%RH 10 relæ for relæ #1 Dette relæ er konfigureret som enten affugter eller befugter i Dip Switch, kan ikke ændres i menuen 11 relæ for relæ #2 Dette relæ er konfigureret som enten affugter eller befugter i Dip Switch, kan ikke ændres i menuen 12 for ALARM (relæ #3) Dette relæ er ALTID konfigureret som alarm relæ! Vil give alarmer med forsinkelse (menu 28) for fugt, dugpunkt, tryk samt digital indgang. Alarm liste NO ALARM: Ingen alarm ved sluttet HIGH RH ALARM: Alarm ved overskridelse af setpunkt (menu 3) LOW RH ALARM: Alarm ved underskridelse af setpunkt (menu 4) 9 Displayvisning TEMP 40 C til 60 C CAL viser hvad der er kalibreret i mid ten samt målt fugt EFTER kalibrering helt til højre ROTORGUARD: Alarm ved manglende puls på indgang 1 (menu 29) OVERLOAD RELAYS: Alarm digital indgang 2 (menu 41) THERMAL CUT OUT: Alarm ved sluttet HIGH DP ALARM: Alarm ved overskridelse af setpunkt (menu 5) digital indgang 3 (menu 42) LOW DP ALARM: Alarm ved underskridelse af setpunkt (menu 6) FILTER PROC. AIR: Alarm ved 13 sluttet det udgangssignal på DC Out 1 0,0 til 10 Volt PRES 0 til 10 ALARM: V (klemme Alarm 37+38) ved faldende tryk fra tryktransmitter (menu 40) digital indgang 4 (menu 43) 14 PI styret udgangssignal til affugter det udgangssignal på DC Out 2 FILTER REG. AIR: Alarm ved sluttet digital 0,0 til 10 Volt indgang 5 (menu 44) 0 til 10 V (klemme 39+40) PI styret udgangssignal til befugter 15 det udgangssignal på DC Out 3 4 til 20 ma 4 til 20 ma (klemme 41+42) PI styret udgangssignal til affugter 16 det udgangssignal på DC Out 4 4 til 20 ma 4 til 20 ma (klemme 43+44) PI styret udgangssignal til befugter 17 det indgangssignal på DC In 1 0,0 til 10 Volt 0 til 10 V (klemme 7+8+9) Signal fra tryksensor, med alarm grænser for denne 18 det indgangssignal på DC In 2 4 til 20 ma 4 til 20 ma (klemme 10+11) Signal fra evt. CTS anlæg er ikke integreret i styring endnu. 19 den målte temperatur fra NTC 1 PROCES AIR IN 20 til 80 C til 80 C NO SENSOR!: Vises hvis føler er kortsluttet eller hvis føler ikke er den målte temperatur fra NTC 2 forbundet. 20 til 80 C Kan ikke bruges som styrende føler. NO SENSOR!: Vises hvis føler er kortsluttet eller hvis føler ikke er DRY AIR OUT 20 til 80 C forbundet. Kan ikke bruges som styrende føler. Trinværdi DEW POINT HUMIDIT Y TEMP 0,1%RH Fabriksindsti l ling 0,0 %RH OF F OF F Nuværende indstilling

12 Menu punkt Beskrivelse og evt. afhængighed af andre menupunkter Displayvisning Trinværdi Fabriksindstilling Nuværende indstilling 21 den målte temperatur fra NTC 3 REG AIR OUT 20 til 80 C NO SENSOR!: Vises hvis føler er kortsluttet eller hvis føler ikke er forbundet. Kan ikke bruges som styrende føler. 22 Indstiller tvangsstyring af relæ 1 20 til 80 C AUTOMATIC: Fungerer som af eller befugter som indstillet i Dip Switch ALWAYS ON: Permanent aktiveret! ALWAYS OFF: Permanent deaktiveret! 23 Indstiller tvangsstyring af relæ 2 AUTO/ ON/OFF AUTOMATIC AUTOMATIC: Fungerer som af eller befugter som indstillet i Dip switch ALWAYS ON: Permanent aktiveret! ALWAYS OFF: Permanent deaktiveret! 24 Indstiller tvangsstyring af relæ 3 AUTOMATIC: Fungerer som alarm ALWAYS ON: Permanent aktiveret! ALWAYS OFF: Permanent deaktiveret! 25 Indstiller hvad der skal REGULERES efter: AUTO/ ON/OFF AUTO/ ON/OFF AUTOMATIC AUTOMATIC AVERAGE: Gennemsnit fra tilsluttede følere. MINIMUM: Minimum fra tilsluttede følere MAXIMUM: Maximum fra tilsluttede følere SAFETY: Gennemsnit fra føler 1&2 til regulator, alarmgrænse fra føler 3, normalt en høj %RH AVERAGE/ MINI MUM/ MAXIMUM SAFETY SAFETY 26 Indstiller fælles DØDBÅND (deadband) for fugt og dugpunkt. DEADBAND 2% Ved %RH er dødbånd 2 % RH (fabriksindstilling) Ved C dugpunkt svarer de 2%RH til 2 C (2 % af 40 C til 60 C) 0,1% 2,0% 27 Indstiller fælles HYSTERESE for fugt samt dugpunkt. HYSTERESE 1,0 % Ved %RH er hysteresen 1 % RH (fabriksindstilling) Ved C dugpunkt svarer de 1%RH til 1 C (1 % af 40 C til 60 C) 0,1% 1,0% 10

13 11

14 Menu punkt Beskrivelse og evt. afhængighed af andre menupunkter Displayvisning Trinværdi Fabriksindstilling Nuværende indstilling Indstiller tids forsinkelse for ALARM relæ sec 28 Alarm funktioner for dugpunkt, fugt, tryk samt digitale indgange tilrettes i de respektive menuer (3, 4, 5 & 6). (OFF betyder ingen alarm.) 29 Digital indgang 1 tilsluttes impulsgiver fra ROTOR GUARD (kun affug ROTOR GUARD ter) ON/O FF Ingen impulser inden for 20 minutter udløser alarm! 1 20 sec ON/OFF Relæ 3 aktiveres med forsinkelse og display viser ROTOR GUARD 30 Indstiller minimal udgangs spænding for DC 1 udgang 0,0 til 50% Aktiveret af setpunkt, procesværdi samt PI regulator 0,1 0% OFF 31 Indstiller maximal udgangs spænding for DC 1 udgang 50,0 til 100% Aktiveret af setpunkt, procesværdi samt PI regulator 0,1 100% 32 Indstiller minimal udgangs spænding for DC 2 udgang 0,0 til 50% Aktiveret af setpunkt, procesværdi samt PI regulator 0,1 0% 33 Indstiller maximal udgangs spænding for DC 2 udgang 50,0 til 100% Aktiveret af setpunkt, procesværdi samt PI regulator 0,1 100% 34 Indstiller Xp bånd for PI regulator 1,0 til 50% Regulerer begge 0 til 10V udgange Affugter på DC 1 Befugter på DC 2 0,1% 18% 35 Indstiller integrations tid Tn for PI regulator 1 til 1000 sec. Regulerer begge 0 til 10V udgange Affugter på DC 1 Befugter på DC 2 1 sec 500 sec 36 Indstiller og overstyrer DC udgang 1 til det indstillede. 0,0 til 10 Volt Vil afstilles når der vendes tilbage til hoved menu. PS! Automatisk tilbagevending til hovedmenu annulleres her! Tryk på RESET vil annullere 37 Indstiller og overstyrer DC udgang 2 til det indstillede. 0,0 til 10 Volt Vil afstilles når der vendes tilbage til hoved menu. PS! Automatisk tilbagevending til hovedmenu annulleres her! Tryk på RESET vil annullere 38 Indstiller og overstyrer DC udgang 3 til det indstillede. 4 til 20 ma Vil afstilles når der vendes tilbage til hoved menu. PS! Automatisk tilbagevending til hovedmenu annulleres her! Tryk på RESET vil annullere 39 Indstiller og overstyrer DC udgang 4 til det indstillede. 4 til 20 ma Vil afstilles når der vendes tilbage til hoved menu. PS! Automatisk tilbagevending til hovedmenu annulleres her! Tryk på RESET vil annullere 40 Indstiller alarmgrænse for DC 1 (tryktransmitter) 5% til 95% Anvendes til at aktivere alarm ved faldende tryk. Underskrides denne værdi udløses relæ 3 med Forsinkelse og display viser PRES ALARM Se også menu 17 < 5%: OFF > 95%: OFF Ved OFF kan alarm 0,1 V 0 Volt 0,1 V 0 Volt 0,1 ma 4 ma 0,1 ma 4 ma 0,1% OFF 12

15 Menu punkt Beskrivelse og evt. afhængighed af andre menupunkter Displayvisning Trinværdi Fabriksindstilling Nuværende indstilling 41 Indstiller funktion for digital indgang 2 ALARM OFF OVERLOAD RELAYS (normalt kun affugter) ALARM ON NC/NO ALARM OFF: Vil ikke give alarm på relæ 3 ALARM ON: Vil give alarm på relæ 3 afhængig af NO/NC SYSTEM OFF: Vil slukke for affugter samt befugter relæer og analoge udgange. ALARM & SYS: Vil give alarm på relæ 3 og slukke for affugter samt SYSTEM OFF NC/NO ALARM & SYS NC/NO ALARM OFF 42 Indstiller funktion for digital indgang 3 ALARM OFF THERMAL CUT OUT (normalt kun affugter) ALARM ON NC/NO ALARM OFF: Vil ikke give alarm på relæ 3 ALARM ON: Vil give alarm på relæ 3 afhængig af NO/NC SYSTEM OFF: Vil slukke for affugter samt befugter relæer og analoge udgange. ALARM & SYS: Vil give alarm på relæ 3 og slukke for affugter samt befugter relæer og analoge udgange. SYSTEM OFF NC/NO ALARM & SYS NC/NO ALARM OFF 43 Indstiller funktion for digital indgang 4 ALARM OFF FILTER PROC. AIR (normalt kun affugter) ALARM ON NC/NO ALARM OFF: Vil ikke give alarm på relæ 3 ALARM ON: Vil give alarm på relæ 3 afhængig af NO/NC SYSTEM OFF: Vil slukke for affugter samt befugter relæer og analoge udgange. ALARM & SYS: Vil give alarm på relæ 3 og slukke for affugter samt SYSTEM OFF NC/NO ALARM & SYS NC/NO ALARM OFF 44 Indstiller funktion for digital indgang 5 ALARM OFF FILTER REG. AIR (normalt kun affugter) ALARM ON NC/NO ALARM OFF: Vil ikke give alarm på relæ 3 ALARM ON: Vil give alarm på relæ 3 afhængig af NO/NC SYSTEM OFF: Vil slukke for affugter samt befugter relæer og analoge udgange. ALARM & SYS: Vil give alarm på relæ 3 og slukke for affugter samt SYSTEM OFF NC/NO ALARM & SYS NC/NO ALARM OFF 45 SYSTEM LOG SYSTEM LOG minimum samt maximum for fugt, temperature og beregnet dugpunkt siden sidste nulstilling. endvidere antal gange der har været strømafbrydelser VISER LOGGEN 46 FABRIKSINDSTILLING FACTORY SET OBS: Sletter alle indstillinger Ved nulstilling vises Hold PROG tasten nede i ca. 10 sekunder!!!!!!!!!!!!!!!! GETTING SETUP WAIT 13

16 Vigtige noter: 1. For at styre efter dugpunkt skal RH også indstilles. 2. ½ Hysterese + dødbånd = f.eks. 0,5 + 1 = 1,5 underskridning setpunkt slukker styring. 14

17 Indstillinger af DIP switches i tilslutningsboks/betjening DIP SWITCH SETTINGS FOR TILSLUTNINGSBOKS DIP switch settings på betjeningspanel er fra fabrik Indstillet til alle OFF, og skal normalt ikke bruge 15

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Betjeningsvejledning IQ Control panel

Betjeningsvejledning IQ Control panel Betjeningsvejledning IQ Control panel Indhold Indledning... 2 Anlægstyper.... 3 Montage.... 4 Betjeningspanel.... 5 Menuoversigt.... 6 Menuer.... 6 Sådan vælges og konfigureres menuer.... 7 Sådan tastes

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon.

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Konstruktion... 4 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FLTA

BRUGERVEJLEDNING FLTA V2.2 (5.06.202) () FUNKTIONSPRINCIP fungerer som en basisstation for trådløse transmittere. Controller og målinger kan transmitteres via basestationen til de kontrolsystemer, der understøtter Modbus RTU-protokollen.

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

Overvågning af punktsug, URANOS LOCAL EXHAUST GUARD

Overvågning af punktsug, URANOS LOCAL EXHAUST GUARD Sikkert arbejde ved brug af punktsug Uranos Local Exhaust Guard kan fungere efter to forskellige principper: 1. Flowovervågning. 2. Trykovervågning. Flowovervågning Anvendes fortrinvis når hvert enkelt

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator.

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse... 2 El-tilslutning... 2 ECL 110... 2 ECL 210 og 310... 3 ECL indstillinger...

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Fjernbetjening Flex Teknisk manual

Fjernbetjening Flex Teknisk manual Fjernbetjening Flex Teknisk manual VEKA INT. Indblæsnings aggregat 1 Beskrivelse Flex fjernbetjening kan bruges til at styre ventilationsanlæg med V1 og V2 printkort. Tekniske data Knapper på display Knap

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning Testo 926 Termometer Betjeningsvejledning Indhold Vejledningsinformation...2 1. Sikkerhedsinformation...2 2. Påtænkt brug af instrumentet...3 3. Produktbeskrivelse...4 3.1 Display og betjeningsknapper...4

Læs mere

MultiController E 0-100% 24V og 230V

MultiController E 0-100% 24V og 230V MultiController E 0-100% 24V og 230V Manuel udgangsstyring 0-100% eller On/Off og Mod-bus interface Software Version 2.1 08 Indholdsfortegnelse 1 Montering... 2 2 Funktioner... 4 2.1 Bruger interface...

Læs mere

Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST

Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST Kimo VT 300 side 2 Forord...4 Betjeningspanel...4 Tilslutninger...4 Introduktion af menuer...5 Pressure menu Tryk målemenu...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Autozero

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. -DK-17-01-08 Anvendelse Øland automatik PAR-600- anvendes, hvor der ønskes at måle og eller/regulerer rumluftens indhold, temperatur og relativ fugtighed. Automatikken er særdeles velegnet til styring

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

MultiController E Regulate 230V Kompressor / Køle Opsætning

MultiController E Regulate 230V Kompressor / Køle Opsætning MultiController E Regulate 230V Kompressor / Køle Opsætning MultiController version 2.5 og 2.6 LS Control A/S Side 1 1. Systemopbygning LS Control A/S Side 2 1.1. Grundopsætning til kompressor-styring

Læs mere

- - - - SET BRUGERVEJLEDNING FLTA IDRIFTSÆTTELSE. Ledningsnet. Placering af FLAN-antennen V2.2 (28.05.2014) 1 (9)

- - - - SET BRUGERVEJLEDNING FLTA IDRIFTSÆTTELSE. Ledningsnet. Placering af FLAN-antennen V2.2 (28.05.2014) 1 (9) V2.2 (28.05.2014) 1 (9) IDRIFTSÆTTELSE Ledningsnet Enhedstilslutninger og idriftsættelse må kun udføres af kvalificeret personale. Strømmen skal altid være slået fra, når tilslutninger udføres. Når strømmen

Læs mere

WE INCREASE UPTIME AND EFFICIENCY IN THE REFRIGERATION INDUSTRY. Til pumpestyring af niveau i industrielle køleanlæg

WE INCREASE UPTIME AND EFFICIENCY IN THE REFRIGERATION INDUSTRY. Til pumpestyring af niveau i industrielle køleanlæg Instruktionsmanual HBLT-C1 Controller Til pumpestyring af niveau i industrielle køleanlæg Instruktionsmanual HBLT-C1 Regulator (006-DK) 1 / 14 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 3 Introduktion...

Læs mere

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO Solvarmestyring std Indholdsfortegnelse Copyright...2 Tekniske data...3 Elektriske tilslutninger...4 Valg af system...4 Opsætning af styringen...5 System 1 Én tank, uden ekstra

Læs mere

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger:

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger: Betjeningsanvisning til model Installationsanvisninger: Anvisninger til udtagelse af fedtfilter. Øverste udtagelige rude Nederste udtagelige rude 1) Faser til udtagning af øverste rude: NB: Gå frem på

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Advanceret indstillling af VS10/20

Advanceret indstillling af VS10/20 Advanceret indstillling af VS/2 Hold fingerne på de 3 nederste knapper, på én gang: pil til venstre, pil til højre og flueben Hold trykket i 5 sekunder Display skifter til: i øverste linie og PS uu i nederste

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610 Side 1 af 7 Betjening af Klimastaten sker direkte på den trykfølsomme skærm. På skærmen findes 5 betjeningselementer. INFO, DRIFT, MANUEL, DATO, SETUP. Ved at klikke på et af ovenstående elementer åbnes

Læs mere

FireBUS PARKERINGSVENTILATION

FireBUS PARKERINGSVENTILATION FireBUS PARKERINGSVENTILATION QUICK GUIDE Quick guiden beskriver hvordan et mindre anlæg kan installeres og idriftsættes. Alle moduler tildeles en individuel adresse på DIP-switchen i modulet Modulerne

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

DIGITAL KONTROL UNIT ELIOS MIDI FOR TERMISKE SOL SYSTEMER

DIGITAL KONTROL UNIT ELIOS MIDI FOR TERMISKE SOL SYSTEMER DIGITAL KONTROL UNIT ELIOS MIDI FOR TERMISKE SOL SYSTEMER c OVERSIGT Denne enhed er en kompakt Regulator for termiske sol paneler. Leveres med 3 udgange (Last Relæ + Alarm Relæ) og 3 Indgange (Følere)

Læs mere

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004 Side 1 Installationsvejledning for µ-pc systemet µ-pc Version 1 December 2004 Side 2 µ-pc systemet µ-pc systemet er opbygget af moduler som vist på figur 1. Hvert modul består af en kasse med stikforbindelser,

Læs mere

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 For nyeste manual www.termalou.com Indholdsfortegnelse Intorduktion....... 4 Pakkens indhold......4 Enhedens design....5 Installations Diagram...5

Læs mere

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder.

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C LED (lysdiode) instrumenter til køl/ frost infrarød IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C - COMPACT modellen

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01

Tillæg til manual. Centraliserede transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01 Tillæg til manual Centraliserede transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01 Rev, 01 Centraliserede transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring...

Læs mere

El-tilslutning og programmering af aktuator

El-tilslutning og programmering af aktuator INSTALLATIONS- OG DRIFTSVEJLEDNING FlowCon SM 15-40mm, 1/2-1 1/2 Monter FlowCon SM-ventilen i enhedens fremløbs- eller returledning. Det anbefales, at der monteres en sigte foran ventilhuset for at forhindre

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version February, 2009 SB168-ES og LS9 Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af LS932 med SB168ES digital

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

QUICKMANUAL til multiguard Technic IO. Montering

QUICKMANUAL til multiguard Technic IO. Montering QUICKMANUAL til multiguard Technic IO Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 W:\Brochurer vejledninger prislister\vejledninger\styringer\kmr1000 dansk.doc august 2004 Side 1 af 8 Egenskaber: 12 bit successiv integrationsberegning af temperaturer 4 bit

Læs mere

Konfigurationsmanual. HBLC-XXX NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg

Konfigurationsmanual. HBLC-XXX NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg Konfigurationsmanual HBLC-XXX NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 2 Installation af HB konfigurations Tool... 3 PC konfigurering...

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

Ventilmotor EC 2006 / EC2008. Indholdsfortegnelse.

Ventilmotor EC 2006 / EC2008. Indholdsfortegnelse. Ventilmotor EC 2006 / EC2008. Indholdsfortegnelse. 01 Indholdsfortegnelse. 02 03 04 05 06 07 Auto/Man, Klemrækker og øftehøjde. Klemrækkeforbindelser. Klemrækkeforbindelser kaskade. Motorindstillinger.

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd SERIE Z-20E.SN005 Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Straße 1 Telefon 07731

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning OBS! Den originale Instructions for installation, use and maintenance går altid forud for denne danske oversættelse. Advarsler: For at undgå skader på kompressor, er

Læs mere

dugpunkt præcis måling af fugt

dugpunkt præcis måling af fugt dugpunkt præcis måling af fugt Typisk procedure for trykluftstørring med dugpunktsmåling sommer eller varmere temperaturer kølemiddel 0 C 10 m³ 1 bar kompressor 1 m³ 10 bar H2O = 23,05 x 10 x 0,8 = 184,4

Læs mere

QUICKMANUAL til multiguard Technic IO. Montering

QUICKMANUAL til multiguard Technic IO. Montering QUICKMANUAL til multiguard Technic IO Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

Pilotlampe: PILOT LED. Installation

Pilotlampe: PILOT LED. Installation Tillykke med købet af Smart SMS Box Smart SMS Box er en GSM fjernstyret kontakt- og overvågningsenhed, som styres fra almindelige GSM mobiltelefoner med sms beskeder. Enheden anvendes til mange forskellige

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay VERSION: 1.2 UPDATED: AUG 2013 WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay BRUGER MANUAL Feb 2015 Ver. 1 1 INTRODUKTION WT-1675B-8 GSM Er en smart lille GSM kontroller med 8 digitale indgange

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol Installatør Guide CTS6000 Webcontrol Version 1.00, 30.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur oversigt... 3 Indledning... 4 Hurtigt i gang... 5 VAV med én tryktransmitter... 6 VAV med

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

HBSR-SSR-IP lav temperatur switch - NH 3, HFC & Brine

HBSR-SSR-IP lav temperatur switch - NH 3, HFC & Brine Instruktionsmanual WE INCREASE HBSR-SSR-IP lav temperatur switch - NH 3, HFC & Brine Til detektering af kølemiddel i lav temperatur applikationer eksempelvis flow, luft og spiral frysere. Instruktionsmanual

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandudvejning. system

Betjeningsvejledning. til. Vandudvejning. system Betjeningsvejledning til Vandudvejning system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 1 Kundebetjening :...3 AFLÆSNING AF DATA: 3 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER : 3 FEJLMEDDELELSER : 3 Operatørbetjening

Læs mere

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til regulering af en ventil på et køleanlæg - fx ved: Langtidsopbevaring af frugt og grønt Klimaanlæg

Læs mere

Guide - Secvest IP FUAA10011

Guide - Secvest IP FUAA10011 Guide - Secvest IP FUAA10011 1 Indhold SECVEST IP - KOMPONENTER... 3 TILSLUTNING AF BATTERI OG STRØMFORSYNING... 4 PLACERING AF NØGLEKOMPONENTER... 5 INDKODNING AF DE TRÅDLØSE KOMPONENTER... 6 MENU 1 INDKODNING

Læs mere

Brugervejledning. Tilstedeværelsessensor 2-kanal, 41-721. Ordliste. Anvendelse. Indstilling. Installation

Brugervejledning. Tilstedeværelsessensor 2-kanal, 41-721. Ordliste. Anvendelse. Indstilling. Installation Brugervejledning Tilstedeværelsessensor 2-kanal, 41-721 41Y721_03_R0_130619KOE DK Tilslutning: Tilstedeværelsessensoren må først tilsluttes spænding, når alle ledningsforbindelser er tilsluttet. Efter

Læs mere

WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter

WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter Version 3.4 WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter Version 3.4 Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data...

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

Dataloggere Testo 175. Betjeningsvejledning

Dataloggere Testo 175. Betjeningsvejledning Dataloggere Testo 175 Betjeningsvejledning 3 1 Indhold 1 Indhold 4 2 Sikkerhed og miljø 5 2.1. Om denne vejledning 5 2.2. Sikkerhedsinstruktioner 6 2.3. Miljøbeskyttelse 6 3 Specifikationer 7 3.1. Anvendelse

Læs mere