Skibet. Glædelig Jul! T SO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skibet. Glædelig Jul! T SO"

Transkript

1 SKI Skibet Glædelig Jul! GN T SO BE Sogne og Kirkenyt december 2014 februar 2015

2 Indholdsfortegnelse Nyt fra Sognepræsten... 4 Nyt fra Menighedsrådet... 5 Nyt fra FDF i Skibet... 6 Bogen, der rørte mig... 7 Julens gudstjenester - Hvad betyder de?... 8 Gudstjeneste- og aktivitetskalender Arrangementer Særlige gudstjenester Jul i små kår? Nye bøger og CD-er til Kirkehusets Bibliotek Kirkehøjskolens forårsprogram Kirkelig vejviser Siden sidst Adresser Skibet Sogne- og Kirkenyt december 2014 februar årg. nr. 4. Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes op af Magdalena Adamowicz, Hansenberg. Sognepræst er ansvarshavende redaktør. Stof til næste nummer af Skibet Sogne- og Kirkenyt skal være redaktøren i hænde senest den 15. januar Forsidefoto: med tilladelse fra

3 4 5 Nyt fra Sognepræsten Nyt fra Menighedsrådet Juleglæden fra Betlehem Engang skrev en af Luthers venner til ham om nogle problemer, han var havnet i, og som gjorde den pågældende meget ulykkelig. Han var kommet i anfægtelser over nogle teologiske spørgsmål. I sit brev til vennen skriver Luther: Begynd med at gå til Betlehem. Det vil sige: Tag udgangspunkt der, hvor Gud begynder sin historie med mennesket. Der hvor han lader sig føde og blive menneske. Gå ud fra dette punkt. Det, Luther mener, er, at vi kan ikke finde Gud ved at tage udgangspunkt i vores egne spekulationer. Vi finder ham derimod der, hvor han træder ind i vores verden. Guds mærkelige magt Julens budskab handler om det, at Gud ville føle, hvordan det er at være menneske i verden. Barnet i krybben er tegnet på Guds ønske om samhørighed med det, han havde skabt hans ønske om at lade kærlighedens magt komme til syne, der er stærkere end alt andet, selvom den også kan bekæmpes på den letteste måde. Lige netop det kan vi ikke fatte, hvis vi bliver i vores eget. Vi må træde ud af vore vante tankegange, hvis vi ønsker at forstå, hvad julens budskab er. Derfor formidles budskabet til hyrderne af en engel. En engel er en budbringer, sådan som det græske ord angelos egentlig betyder. En engel kommer med en besked til os om noget, vi ikke kan sige os selv med vores fornuft vi skal hjælpes til forståelse: I dag er der født jer en frelser. I den sætning er hele budskabet indeholdt. I dag. Det vil sige, at julen ikke er en tid, hvor man mindes noget, som skete engang, og som kun har betydning for nutiden ved sin historiske interesse. Budskabet insisterer på at have aktualitet i vores egen tid. Også i dag bliver Gud nærværende som en insisterende følelse af, at der er et lys i ethvert mørke. Det sker i form af et lille barn, der vokser op og fra påske morgen bliver for evig til stede med sit nærvær og sin kærlighed her og nu som den, der gør alting nyt med sin tilgivelse. Ingen er uden for dette budskabs rækkevidde, for som engelen siger: Det er en glæde for hele folket. Hyrderne på marken tilhørte f.eks. ikke nogen præstelig elite. De var hyrder, som passede deres arbejde med at vogte får. Der står ikke engang noget om, at de var specielt troende eller teologisk interesserede. Og en ting er sikker: De ventede ikke, at der skulle ske noget specielt den nat, Jesus blev født. Men de fik del i dette budskab som de første. Eller tænk på fortællingen om de vise mænd, der jo var stjernetydere, det vil sige folk som betjente sig af en lære, som i Det gamle Testamente spottes og fordømmes. Også de fik som nogle af de første del i budskabet. Svaret til os På samme måde er julens budskab talt til os, til hver enkelt af os på tværs af alle vore kundskaber, styrker og svagheder i dag som alle dage. Ikke til de særligt troende med de himmelvendte øjne. Til mennesker, som lever på jorden og ikke i himlen. Det er til os, det siges, at vi skal tage imod Kristus og tro på ham. At tage imod ham og tro ham er at møde hans ord i tillid og lade dem farve vore egne, at lade hans navn gælde over vores eget, og leve i en insisterende kærlighed til livet med vore medmen- nesker for derigennem at få et glimt af den nåde og sandhed, som Gud giver os. Og det er julens budskab! Deri ligger svaret på spørgsmålet om, hvori forbindelsen mellem vor egen nutid og evangeliet består. Ikke et direkte svar, som blot kan udtrykkes med et: Sådan er det, nu er det forhold på plads. Men en indgang til troens erkendelse, som er anderledes end så mange andre former for erkendelse, og som involverer andre end os selv. Det handler ikke om logik eller et rationale. Det handler om en forståelse af, hvad Gud har at gøre med vores liv. Lyt til ordene, lad dem slå rod, vær ikke bange for at tage dem til dig. Bed Gud om at vise dig sin herlighed sådan som han gjorde for hyrderne den nat. For så bliver det jul også i dit liv. Med ønsket om en glædelig jul til alle i Skibet sogn! UO NYHEDSBREV Vil du gerne løbende mindes om aktiviteterne i kirken, kan du fremover få kirkens nyhedsbreve ved at sende en mail til sognepræst. Kontaktoplysninger findes bag i bladet! Fratrædelser Menighedsrådet har indgået en gensidig aftale med Stine Grinderslev om, at hun fratræder sin stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Skibet Kirke. Stine har ydet en stor indsats i sit arbejde med børn og unge, hvilket vi har været meget glade for. Stillingen ønskes genbesat hurtigst muligt. Henrik Husum har været så heldig at blive ansat som organist ved Skejby-Lisbjerg Kirker fra den 1. november, og fratræder dermed sin stilling ved Skibet Kirke. Vi har i menighedsrådet været meget glade for samarbejdet med Henrik i de forløbne 2 år, og har fuld forståelse for hans valg af en arbejdsplads i sit nærområde. Stillingen ønskes genbesat hurtigst muligt. Efter eget ønske er Jakob Kragh og Christine Silkjær udtrådt afmenighedsrådet, og ind er trådt 1. og 2. stedfortræder Kathrine M. Jørgensen og Knud Erik Arentsen. De vil indtil menighedsrådet foretager sin årlige konstituering, indgå i de udvalg som Jakob og Christina sad i. MENIGHEDSRÅDSMØDER: Torsdag den 10. december kl Mandag den 15. januar kl Alle menighedsrådets ordinære møder er offentlige og afholdes i Kirkehuset. Punkter til dagsordenerne bedes være formanden i hænde senest 14 dage før mødet. Dagsorden og referat findes på kirkens hjemmeside (www.skibetkirke.dk) og på opslagstavlen i Kirkehusets køkken.

4 6 7 Nyt fra FDF i Skibet Hold da op hvor var det en skøn FDF efterårslejr, der blev afholdt 3-5/10 på Søborglejren i Mørkholt. Temaet var Astronauter i knibe, og der var udfordringer, som kunne gøre selv den bedste astronaut mør. FDF erne blev trænet så FDF i Skibet nu er stort set klar til at tage med rumfærgen ud i rummet. Der var glade FDF ere, som gik op i astronautlivet mange fantastiske udfordringer. Udfordringerne omfattede alt lige fra præcisionsskydning med lastbildæk til rumfart ned ad skrænten i gummibåd. Der var højt humør, og masser af godt vejr hele lejren igennem. Maden var lavet af de bedste, som stod i køkkenet og sørgede for os alle. Om aftenen var der lejrbål, hvor vi sang sange og gennemgik dagens højdepunkter. ved lejrbålet havde vi også en lejrbålsavis, der rapporterede, hvad vi havde lavet i løbet af dagen, hvor vi også fik hjælp af lederen Jakob til at genopleve de sjoveste, eller skøreste øjeblikke. Om natten havde vi desuden et natløb, hvor FDF erne gik rundt på en fremmed planet og ledte efter dele til deres rumskib. Nogle af lederne havde klædt sig ud som planetens indfødte, flixere. De gik rundt og patruljerede området, så astronauterne måtte passe på, at de ikke blev fanget af flixerne, for hvis de gjorde, så var der motion på programmet for at slippe fri. Guldkorn Kirkeminister Marianne Jelved 5. okt Kirken skal ud og blande sig i samfundet i dag, og det betyder, at evangeliet ikke kun skal forkyndes. Det skal også leves og det er en forpligtelse, vi alle hver og en står i! Bogen, der rørte mig Lige så forskellig som mig Ron Hall, Denver Moore og Lynn Vincent For nylig faldt jeg blandt bibliotekets biografier over denne usædvanlige bog om et venvilly Dam fortæller skab, der viser kærlighedens livsforvandlenom Bogen, der de kraft. En af anmelderne udtaler: Bogen rørte mig. efterlader læseren forandret for altid. Amerikanske Ron og Denver øser på skift af deres livshistorie fra tiden, før de to mødes, og fra årene, hvor de har lært hinanden at kende. Ron har sit på det tørre, efter at han er kommet godt i gang med salg af malerier i sin kunsthandel. Han er gift med Deborah, som kaster sig ud i velgørenhedsarbejde blandt hjemløse, hvor de en gang ugentlig sørger for mad til de subsistensløse, der har deres gang på værestedet. Blandt dem møder de en skulende, kraftig sort ca. 60-årig mand, som ingen vil eller tør have med at gøre. Denver, der er vokset op på en bomuldsfarm, har mistet hele sin familie og er konstant i gæld til plantageejeren. Han er blevet behandlet som en slave og holdt hen i uvidenhed. Som ung flygter han til en anden stat, hvor han lever som hjemløs og sover i en papkasse, idet han driver plat for at skaffe sig til dagen og vejen, drives ud i kriminalitet og udvikler sig til en rå, menneskesky karl. En dag, da Denver er ved at vælte værestedet, fortæller Deborah sin mand, at Gud har udset denne slagsbror til at være hans ven. Ron forsøger modstræbende at nærme sig vagabonden, men bliver uge efter uge, måned efter måned, afvist eller ignoreret; langsomt modnes dog i Denvers sind en forståelse for, at Deborah og Ron kun vil ham godt uden at forvente nogen modydelse. Et varmt venskab fødes. Når papkassemanden stinkende og svedig vågner og Deborah finder ham smilende, spørger hun om grunden til hans glæde og får svaret: Fordi jeg vågnede. Rons liv forandres ligeledes, og hans 29 år lange ægteskab med Deborah har aldrig været lykkeligere. Ron får Denver i gang med at tage kørekort, og tillidsfuldt lader han den hjemløse, tidligere kriminelle fragte en værdifuld last over en strækning på km. Og får ved gensynet sine overnatningspenge tilbage bilen kunne bruges. Mod slutningen af bogen bliver Deborah alvorligt kræftsyg, og Denver beviser igen sin hengivenhed, denne gang ved at bede for hende hele natten. Lige så rørende er Denvers opofrende omsorg for en hvid olding, der absolut ikke vil have en nigger som ven og i øvrigt aldrig siger tak. Denver ender med at blive en del af familien, en bror for Ron. Bogen går i clinch med lidelsens problem og konkluderer, at medfølelsen er en gave. På et tidspunkt drager Denver denne livserfaring: Vi er alle forskellige. Og så er vi tilbage ved bogens titel. Villy Dam Lige så forskellig som mig er en fantastisk bog for unge såvel som gamle!

5 8 9 Historiske pebernødder fra præstegården Julens gudstjenester Hvad betyder de? Juledag Adventstiden Juleaften Selvom mange butikker lader optakten til jul begynde allerede omkring efterårsferien, så venter vi i kirken til første søndag i advent, som falder fire søndage før jul i år dermed altså allerede den 30. november. Advent betyder komme og er forberedelsestiden til julen. Vi venter på og forbereder fejringen af Guds søns komme til jord. Teksterne i adventstiden bærer forventningen i sig og stemmer sindene til, at noget glædeligt er på vej. Men samtidig rummer de en opfordring til at gøre bod, fordi man tidligere opfattede adventen som en periode, hvor man skulle rense sig og omvende sig, så man var forberedt til glædens fejring. Den første søndag i advent er samtidig kirkens nytår. Her indledes det nye kirkeår bl.a. ved, at vi skifter tilbage til første tekstrække i alterbogen. Adventstidens farve er derfor lilla, der tolkes som en farve, der lægger op til bod og anger. Dog bruger man første søndag i advent den hvide farve for at markere dagen som en højtidsdag og en overgang til noget nyt. Denne aften har for de fleste danskere en ganske særlig betydning. Der er knyttet mange traditioner til fejringen af denne dag, og for mange er en af dem at gå i kirke sammen med de mennesker, man er tættest på. I Skibet kirke holder vi fire julegudstjenester d. 24. december. Hovedomdrejningspunktet for en julegudstjeneste er selvfølgelig Lukasevangeliets fødselsberetning med den kendte indledning Og det skete i de dage. Teksten handler om, hvordan Gud lod sig føde som sin egen søn i en stald i Betlehem, om hyrderne på marken og om englenes jubelsang Ære være Gud i det højeste og på jorden! Men juleevangeliet fortæller os også noget om, hvem Gud er at Gud i sin kærlighed til os har valgt at komme til vores jord, ikke som en mægtig konge, men som et ganske almindeligt menneske, for at dele kår med os. For at vi gennem hans søn kunne få et billede af den kærlighed, som Gud nærer til os. Vi fejrer juleaften det lille barn i krybben, der gik ind i vores verden for at sige os, at der ikke er noget sted, hvor vi ikke kan møde Gud. Men I det himmelske barn fejrer vi også vores egen gudbilledlighed, vores eget værd. Ethvert menneske er kommet til verden som noget enestående, er blevet beundret og bevaret. Og vi giver udtryk for vores livsbekræftelse, ved at give hinanden gaver (Manfred Josuttis). At give gaver er altså i virkeligheden noget stort, en livsbekræftende handling, et ja til livet de andre menneskers såvel som vores eget. Fordi livet selv er noget guddommeligt, hvert menneskets liv. Luciadag Luciatraditionen har egentligt ikke noget med jul at gøre. Lucia kommer af det latinske lux, der betyder lys. Sankta Lucia, der oprindeligt var en italiensk helgeninde, som led martyrdøden, har derfor helgendag d. 13. december, der i følge den Julianske kalender var årets korteste dag. Svenskerne har fejret Lucia-natten, eller Lusse-natten, som de kalder den, siden 1700-tallet, men skikken med Lucia-optog opstod først i 1920 erne i Stockholm. I Danmark fandt det første Lucia-optog sted i Scala under besættelsen. Sidenhen er det blevet en fast del af kirkernes og de fleste skolers optakt til jul. (se mere om Luciagudstjenesten side 14) Bemærk: Der kan være meget fyldt i kirken juleaften kl. 15:00. Vælg derfor evt. en af de tre øvrige tjenester. Mange steder i verden fejrer man først jul den 25. december altså juledag. Men i Danmark er denne dag mere stille. Det er som om, at her lægger der sig en særlig ro og fred over landet. Og det mærker man også i gudstjenesten juledag. Jeg har altid selv syntes, at netop den dag er en af de smukkeste og mest fredfyldte dage i kirken. I år skal vi juledag høre teksten fra Matthæus evangeliet om meddelelsen til Josef om, at Jesus skulle fødes. Budskabet er dog det samme: Juledag Kristi Fødsels Dag sejrer lyset over mørket, og vi fejrer muligheden for at tage imod kærligheden og blive Guds børn, fordi Guds Ord fik krop og historie sammen med os, og Gud flyttede ind i vores liv med evangeliets ord: tog bolig iblandt os. Man kan måske nok låse døren for det, men Guds Ord spurgte ikke om asyl. Han var det lys, der brød mørket, og det er netop det, vi fejrer i juledagene, at lyset er kommet til verden for at bryde det mørke, der er i os. Anden juledag Sankt Stefans dag I folkekirken er anden juledag den eneste dag med et martyrnavn. Den er opkaldt efter Stefanus, som man kan læse om i Apostlenes gerninger kap. 6,8-7,60. Stefanus var den første kristne, der mistede livet, fordi han bekendte sig til kristendommen. Han blev derfor martyr et sandhedsvidne, som ordet betyder i moderne oversættelse. Den kristne tro vakte dengang en voldsom modstand i nogle folk. Nogle steder i verden gælder dette desværre stadigvæk. Vi markerer derfor denne dag for at mindes og ære de mennesker, der blev og som stadig bliver forfulgte på grund af deres kristne tro. Samtidig lægger gudstjenesten også op til en taknemmelighed for, at vi her i landet kan få lov til at udleve vores tro uden at frygte for vores liv på grund af den. Præstefruen i Skibet fik i 1930-erne denne opskrift af sin nabokone, og den skulle angiveligt stamme fra den forrige præstekone i Skibet. Vejle Amts Folkeblad havde en pebernøddekonkurrence midt i 1950 erne, hvor pebernødderne fra præstegården fik en flot andenplads. Præstegaardens pebernødder: 3/4 pund Smør 2 pund mørk farin 4 æg 1 1/2 dl. mælk eller fløde 1 tsk. kanel 1 tsk. nelliker 1 tsk. ingefær 1 tsk. muskat 1 tsk. hjortetaksalt 3 Pund mel Smør og farin røres sammen, og de resterende ingredienser irøres i nævnte rækkefølge. Dejen æltes grundigt og køres igennem kødhakkerens plade med det runde hul, eller trilles i lange tynde pølser, der skæres i temmelig små puder. Herefter bages de ved 200 grader i ca. 10 minutter - til de er gyldne. Velbekomme!

6 10 11 Gudstjeneste- og aktivitetskalender LIGE TIL AT HIVE UD OG SÆTTE PÅ KØLESKABET... Arrangementer Tirsdag den 2. december kl Morgenandagt ( Se mere side 14 ) Onsdag den 3. december kl Adventsmøde ( Se mere side 11 ) Søndag den 7. december kl. 9.00* 2. s. i advent ( Luk. 21, ) Søndag den 14. december kl s. i advent ( Matt. 11, 2-10 ) Lucia ( Se mere side 8 og 14 ) Søndag den 14. december kl Julekoncert ( Se mere side 11 ) Dorte Volck Paulsen Søndag den 21. december kl s. i advent ( Johs. 1, ) De ni læsninger med Pojken Flensborg ( Se mere side 14 ) Onsdag den 24.december Juleaftensdag ( Luk. 2, 1-14 ) ( Se mere side 8 ) Familiegudstjeneste for de mindste: kl Julegudstjeneste: kl Julegudstjeneste: kl Julegudstjeneste: kl Torsdag den 25. december kl Juledag ( Matt. 1, ) ( Se mere side 8 ) Fredag den 26. december kl juledag ( Matt. 23, ) ( Se mere side 9 ) Søndag den 28. december kl Julesøndag ( Luk. 2, ) Salmesangsgudstjeneste Onsdag den 31. december kl Nytårsaftensdag ( Luk. 2, 21 ) Torsdag den 1. januar Nytårsdag Søndag den 4. januar kl Hellige tre kongers søndag ( Matt. 2, 1-12 ) Tirsdag den 6. januar kl Morgenandagt ( Se mere side 14 ) Henrik Skoven Dorte Volck Paulsen Henrik Skoven Aflyst! Henrik Skoven Onsdag den 7. januar kl Stjernestund ( Se mere side 14 ) Søndag den 11. januar kl s. e H. 3 k. ( Luk. 2, ) Onsdag den 14. januar kl Foredrag v. Korshærsleder i Vejle ( Se mere side 11 ) Søndag den 18. januar kl s. e H. 3 k. Onsdag den 21. januar kl Foredrag v. Søren Holst ( Se mere side 12 ) Søndag den 25. januar kl Sidste s. e. H 3 k. ( Matt. 17, 1-9 ) Onsdag den 28. januar kl Fælleseftermiddag ( Se mere side 12 ) Søndag den 1. februar kl Søndag septuagesima ( Matt 20,1-16 ) Tirsdag den 3. februar kl Morgenandagt ( Se mere side 14 ) Onsdag den 4. februar kl Foredrag v. Kasper Bro Larsen ( Se mere side 12 ) Søndag den 8. februar kl Søndag seksagesima (Mark 4,1-20) Søndag den 15. februar kl Fastelavns søndag (Matt 3,13-17) Onsdag den 18. februar kl Foredag v. Kasper Bro Larsen ( Se mere side 13) Søndag den 22. februar kl. 9.00* 1. søndag i fasten (Matt 4,1-11) Onsdag den 25. februar kl Fælleseftermiddag ( Se mere side 13 ) Dorte Volck Paulsen Henrik Skoven Dorte Volck Paulsen Adventsmøde i Kirkehuset Onsdag den 3. december kl i Kirkehuset Så nærmer tiden sig for det årlige adventsmøde. Der indbydes igen i år til en aften med adventsstemning samt sognefællesskab, hvor mange fra sognet har bidraget til en smuk aften. Der vil være musikalsk underholdning og fællessange, og sognepræst vil fortælle en julehistorie Det smukke kirkehus vil være pyntet af sognefæller, og der vil blive serveret Glühwein, æbleskiver, kaffe og hjemmebagte småkager, som også er fremtryllet af frivillige gode hjælpere. I kaffepausen kan der købes lys og smukke adventskranse fremstillet af sognets beboere til fordel for Danmissions Lucia Indsamling. Evt. ønske om befordring/ samkørsel bedes meddelt kirkekontoret. Entre inkl. et skrabelod fra Danmission: 50 kr. Gratis madaften hver måned for unge mødre Er du mellem 15 og 20 år og mor? Så håber vi, at du og dit barn har lyst til at være med til GRA- TIS madaften den første torsdag i hver måned i Johanneshuset. Den første torsdag i hver måned, dvs. den 4. dec., 8. jan. og 5. febr. kl Er du mellem 15 og 20 år og mor? Så håber vi, at du og dit barn har lyst til at være med til GRATIS madaften hver måned i Johanneshuset for enden af Boulevarden (Haraldsgade 10, Vejle. Bus 2 og 217 kører til Vardevej v. Boulevarden. Brug evt. app en Rejseplanen ) Hvem kommer? Unge mødre og børn ligesom dig. Vi handler ind, og forbereder maden, og det er helt op til dig, om du vil være med til at lave den. Du behøver ikke komme hver gang. Vi glæder os bare til at se dig og dit barn. Tilmelding/ spørgmål på SMS til Ida ( tlf ) eller via Facebook/ungpraestvejle.dk Julekoncert i samarbejde med Vinding kirkes kor Søndag den 14. december kl i Skibet Kirke Sammen med Vindingkoret og organist Bjørn Elkjer vil sanger Kiki Brandt og cellist Søren Friis stå for en stemningsfyldt koncert med både klassiske og folkelige toner. Søren Friis spiller cello og har haft et mangeårigt virke i Odense Symfoniorkester. Kiki Brandt er sanger og har optrådt i utallige sammenhænge med et repertoire, der spænder fra opera til musical og pop. Hun har bl.a. været gæstesolist ved Kurt Ravns julekoncerter samt medvirket i Rottefælderevyen. Der er fri entre til koncerten og alle er velkomne! Sammen med Vinding Kirkes kor står organist Bjørn Elkjer, sanger Kiki Brandt og cellist Søren Friis for årets julekoncert den 14. december kl i Skibet Kirke. Foredrag: Har du gjort noget for de svageste i dag? Onsdag den 14. januar kl i Kirkehuset Skibet Sogn sætter i 2015 særligt fokus på diakonien i Skibet sogn. Der er forbavsende mange i sognet, der har svært ved at få tilværelsen til at hænge sammen og antallet bliver for tiden hurtigt større. Det kan skyldes alkoholisme, sygdom, ensomhed, misbrug eller noget helt andet. Også de allermest udsatte er rykket nærmere vores dagligdag, idet hyttebyen i Vejle faktisk ligger i Skibet sogn. Samtidigt er det blevet sværere at få støtte til diakonalt arbejde fra Vejle Kommune. Korshærsleder i Vejle Jens Lundsgaard vil denne * Bemærk: Der er ikke nadverfejring ved gudstjenester afholdt kl. 9.00

7 12 13 Der bliver stadigt flere, der har svært ved livet i Skibet sogn. Hvad vi skal gøre ved det, vil korshærsleder Jens Lundsgaard give sit bud på ved foredraget den 14. januar kl. 19:30. Det gælder, uanset om det, de siger, er nyt, og måske går imod traditionerne i Det Gamle Testamente. Den anden grund er, at Det Gamle Testamente også indeholder tanker og forestillinger, som den kristne kirke - og nutidens mennesker i det hele taget - kan bruge til noget, uanset om de er i brug i Det Nye Testamente. Aftenen byder på eksempler på begge dele. Der er fri entré. Kaffe og kage kan købes for 20 kr. Fælleseftermiddag: Fire generationer synger salmer og sange aften fortælle om Kirkens Korshærs arbejde med at hjælpe nogle af disse grupper og lægge spor ud for, hvad vi som enkeltpersoner og samlet i sognet kan gøre for, at disse mennesker kan få en nogenlunde tålelig tilværelse. Der er fri entré. Kaffe og kage kan købes for 20 kr. Onsdag den 28. januar kl i Kirkehuset Dette er det andet af en række sang-arrangementer, hvor flere generationer fra samme familie får lov til at vælge salmer og sange til fællessang. Hver generation begrunder valgene og fortæller måske en lille anekdote om de valgte salmer, inden vi synger dem til organistens klaverledsagelse. Hvilken familie, der denne gang vil stå for salmevalget, er en overraskelse, men det kan afsløres, at det bliver en skøn eftermiddag! Der serveres kaffe og kage under fællessangen, og alle er velkomne. Foredrag: Hvad handler Det Gamle Testamente egentlig om? Onsdag den 21. januar kl i Kirkehuset. Søren Holst, lektor i Gammel Testamente, Københavns Universitet, indleder denne aften en foredragsrække med titlen: Bibelen i et aktuelt lys Hvad kan vi i egentligt bruge den til? Han skriver om sit foredrag: I de første tre fjerdedele af Bibelen (Det Gamle Testamente) har ingen hørt om Jesus, og efter manges opfattelse består bogen mest af umenneskelige love og regler samt fortællinger om folk, der bliver slået ihjel - enten af Gud eller af hinanden! Så hvorfor bliver den kristne kirke ved med at bruge Det Gamle Testamente? Der er to grunde: Den ene er, at Det Ny Testamentes forfattere tænker ved hjælp af Det Gamle Testamente. De bruger ord, begreber og billeder fra de hellige tekster, de selv var vokset op med, når de skal forklare det, de selv tror på. Søren Holst viser Det Gamle Testamentes aktualitet i foredraget den 21. januar. Kasper Bro Larsen står for tre af de fire foredrag i foredragsrækken Bibelen i et aktuelt lys Hvad kan vi i egentligt bruge den til?. Det sidste finder i øvrigt sted den 11. marts. også efter meningen - og rummer et væld af forskellige svar. Er Gud god? Er verden god? Er livet godt? Denne aften skal vi høre, hvad nogle bibelske stemmer siger: den optimistiske ordsprogsvismand, skeptikeren Job og hans kollega Prædikeren ( alt er tomhed ) samt seeren Daniel med sin apokalypse. Og hvad siger kristendommen og Det Nye Testamente til det hele? Der er fri entré. Kaffe og kage kan købes for 20 kr. Foredrag: Bjergprædikenen om den bibelske etik Onsdag den 18. februar kl i Kirkehuset. Kasper Bro Larsen siger om denne tredje aften i foredragsrækken Bibelen i et aktuelt lys Hvad kan vi i egentligt bruge den til?: I 2014 udkom bogen Taler der forandrede verden - med Jesu bjergprædiken som bogens første bidrag. Bjergprædikenen indeholder bl.a. ordene Salige er de fattige i ånden, Fadervor, og Du skal elske din fjende ; og talens radikale etik har inspireret og anfægtet tænkere frem til i dag: Luther, Tolstoj, Gandhi, Martin Luther King osv. I dette foredrag skal vi undersøge, hvad Bjergprædikenen betød, da den første gang blev nedskrevet i Matthæusevangeliet. Der bliver også mulighed for afstikkere til højdepunkter i talens lange virkningshistorie. Der er fri entré. Kaffe og kage kan købes for 20 kr. Foredrag: Hvad i alverden er meningen? om bibelske meninger Onsdag den 4. februar kl i Kirkehuset. Kasper Bro Larsen, lektor i Ny Testamente, Aarhus Universitet fortsætter denne aften foredragsrækken Bibelen i et aktuelt lys Hvad kan vi i egentligt bruge den til? Han skriver om sit foredrag: Ethvert menneske spørger efter meningen med livet, ikke mindst når den ikke synes at være til stede. Bibelen spørger Bjergprædikenen hører til de taler, der forandrede verden. Hør Kasper Bro Larsen fortælle om den og dens relevans op gennem historien ved foredraget den 18. februar kl Sognepræst Henrik Skoven fortæller om Nørremarkskirkens nye altertavle ved Fælleseftermiddagen den 25. februar. Fælleseftermiddag: Peter Brandes udsmykning i Nørremarkskirken Onsdag den 25. februar kl Siden indvielsen af kunstudsmykningen i september 2013 har mange lagt vejen forbi Nørremarkskirken. Der er således stor interesse for Peter Brandes værk, og der stilles mange spørgsmål om fortolkningen og tilblivelsen. Denne eftermiddag vil Henrik Skoven vise rundt i kirken og fortælle om udsmykningen. Derefter er der kaffe i Nørremarkskirkens ungdomscenter, der ligger lige ved kirken.

8 14 15 Særlige gudstjenester Morgenandagter i Skibet Kirke En gang om måneden holdes der morgenandagter for sognet. Det er korte andagter på ca. 20 minutter med fællessang, fortælling eller prædiken, bøn og velsignelse. Konfirmanderne deltager ved nogle af morgenandagterne, som finder sted i Skibet kirke kl på følgende dage. Alle er velkomne! Tirsdag den 2. december Tirsdag den 6. januar Tirsdag den 3. februar Luciagudstjeneste med Spirekoret 3. s. i advent, søndag den 14. december kl i Skibet Kirke Kirkens Spirekor vil til den traditionelle Luciagudstjeneste lade lyset bryde mørket og fylde kirken med børnenes velkendte Luciasang. Efter gudstjenesten vil der være salg af stearinlys m.m. og hjemmebagte Luciabrød begge dele til fordel for Danmissions Lucia-indsamling, som i år støtter udsatte og fattige i bl.a. Madagaskar. De ni læsninger med Lars Busk Sørensens ord og Pojken Flensborgs musik 4. s. i advent, søndag den 21. december kl De ni læsninger er en musikgudstjeneste, hvor prædikenen er erstattet af ni bibeltekster, der fortæller om syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse, sådan som den udspilles i den bibelske historie. Denne aften bryder dog en smule med traditionen, idet vi vil læse teksterne om de bibelske begivenheder fra Lars Busk Sørensen digtsamlinger, mens vores tidligere organist Pojken Flensborg vil sørge for smukke toner fra klaveret. Vores tidligere organist Pojken Flensborg vil sørge for smukke toner ved De ni læsninger i Skibet Kirke den 21. december kl Traditionen med de ni læsninger stammer fra England, hvor den blev holdt første gang i 1918 i Kings College Chapel i Cambridge. I Danmark er det blevet en tradition at holde de ni læsninger i ugerne op til jul. I England holdes de ni læsninger juleaften. Alle er velkomne til en smuk eftermiddag i kirken! Stjernestund for Sjæl og Mund Onsdag den 7. januar kl i Skibet kirke og Kirkehus Stjernestund for Sjæl og Mund er et hyggeligt arrangement for børnefamilier og alle andre, der har en travl hverdag, men som samtidigt har lyst til at deltage i de kirkelige fællesskaber. Vi indleder med en kort familiegudstjeneste i kirken på børnenes præmisser, hvor Spirekoret deltager, og efterfølgende er der fællesspisning, fødselsdagsfejring og sang for hele familien i Kirkehuset. Vi starter i kirken kl Menuen koster koster 30 kr. dog kun for voksne. Fællesspisning fra ved en tidligere stejrnestund Fastelavn i Skibet kirke Søndag den 15. februar kl i Skibet kirke Igen i år har vi fornøjelsen af at arrangere fastelavnsfest med tøndeslagning. Festen indledes med fastelavnsgudstjeneste i kirken kl på børnenes præmisser, hvorefter alle går over i Kirkehuset. Her slår vi katten af tønden og hygger os med fastelavnsboller og fællessang. Alle er velkomne, og man må meget gerne være udklædt! Jul i små kår? Jul i fællesskab Jul i Fællesskab er en invitation til alle om at fejre julen i et trygt og varmt fællesskab. Vi holder Juleaften og 1. juledag i Vejle Missionshus, Olgasvej 14, og man kan deltage i det ene eller begge arrangementer. Jul I Fællesskab arrangeres af Vejles fire Bykirker Sct. Nicolai, Vor Frelsers, Sct. Johannes og Nørremarkskirken. Programmet for arrangementerne er lagt frem i kirkerne og fås også i Skibet Kirkehus. Tilmelding og betaling kan ske på de fire kirkekontorer senest torsdag den 18. december. Man kan deltage for 25 kr. pr arrangement. (Børn under 15 år deltager gratis) Julehjælp. Du kan få, og du kan give! Kender du nogen, som ikke har råd til at holde en god jul i år, eller har du selv svært ved at få enderne til at nå sammen i juletiden? Så har du mulighed for at søge Skibet Kirkes menighedspleje om julehjælp på egne eller andres vegne (en henvendelse på andres vegne kan foregå anonymt, men de pågældende vil dog altid blive spurgt om deres interesse i julehjælpen forud for udbetalingen). Julehjælpen består af et gavekort til indkøb af varer til julemiddagen. Der kan ikke købes alkohol og tobak. For at komme i betragtning skal du henvende dig til sognepræst Ulrik Overgaard med en kort begrundelse for dit behov for julehjælp. Derudover skal du naturligvis bo i Skibet Sogn. Julehjælpen udbetales i uge 51. Hvis du har lyst til at støtte Skibet Kirkes julehjælp, har du mulighed for at give en donation, som samtidigt kan trækkes fra i skat. Nærmere detaljer fås ligeledes hos sognepræst. Kirken har mulighed for at hjælpe, hvis du ikke har penge til at holde en god jul for din familie. Nye bøger og CD-er til Kirkehusets bibliotek Så er der igen købt nye bøger, og også i år har vi fået nogle foræringer incl. CD-er. De nævnte materialer er nu tilgængelige for udlån. Gå ind på hjemmesiden og klik på Bibliotek for at se hele bogsamlingen. Leif Andersen: Gud, hvorfor sover du? Erik Lindsø: Liver er i det mindste en historie værd Peter Tinggaard: Den allerstørste juleglæde Jakob Wolf: Jobs tårer Lisbeth Smedegaard Andersen: Huset med de mange boliger Lisbeth Smedegaard Andersen m.fl.: Hjertelyd i mørket med CD Birgit Pouplier: Den sorte rose Else Hvid: Hvad skal man tro? Jakob Schjødt Worm m. fl.: Sorrig og glæde - CD med 9 kendte salmer Barbara Harbo Ilskov m. fl.: Sange til livet & døden CD med 8 sange Maj-britt Vibe Dørken: Sov sødt barnlille CD med 10 salmer af Himmelblå Har du ønsker til bogindkøb eller spørgsmål om udlån, så rettes de til Villy Mølby på tlf Guldkorn FRA OLDKIRKELIG BØN: Lovet være du, Kristus, vor Gud! For du gjorde fiskere til vise mænd, da du sendte dem Helligånden, og ved dem har du indsamlet hele jordens kreds i dit net.

9 16 Kirkelig vejviser Kirkehøjskolens forårsprogram 2015 Betaling: Kan ske ved indbetaling på konto , Jyske Bank Deltager man i et enkelt foredrag, kan det ske uden tilmelding og med betaling ved ankomst. Frokost skal dog bestilles senest en uge i forvejen. Kirkehøjskolens forårsprogram 2015 Tema: Kirke i tiden til tiden? Tilmelding: Knud Erik Knudsen Tlf Fødsel: Navneændringer: Alle fødsler anmeldes til kirkekontoret fra sygehuset. Ved hjemmefødsel skal forældrene selv anmelde fødslen til bopælssognets kirkekontor. Er forældrene ikke gift, skal der senest 14 dage efter fødslen fremsendes en omsorgs- og ansvarserklæring. Omsorgs- og ansvarserklæring udfyldes elektronisk på www. borger.dk Vi opfordrer til, at man kigger på: Dødsfald: Anmeldes senest 2 dage efter dødsfaldet til præsten i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. Kirkelig begravelse/bisættelse aftales personligt med præsten. Erhvervelse af gravsted sker ved henvendelse til graver/kirkeværge. Mit barn skal døbes, hvad gør jeg? Et barn skal ifølge loven navngives inden 6 måneder, og det sker ved henvendelse til kirkekontoret. I god tid inden barnet fylder 6 mdr., skal forældrene henvende sig til den kirke, hvori de ønsker deres barn døbt for at aftale en dåbsdato. Kirkekontoret fremsender efterfølgende en dåbsanmeldelse, som forældrene udfylder med barnets navn samt navne og adresser på mindst 2 og højst 5 faddere. Torsdag den 22. januar Kl. 9.30: Generalforsamling med kaffe. Kl : Folkekirken nu og her.( Domprovst Henrik WighPoulsen, Odense.) Kl Frokost Kl : Udfordring til kirken er en underdrivelse (Fhv. redaktør af Vejle Amts Folkeblad Arne Mariager, Faaborg.) Torsdag den 19. februar Kl : Pro Ecclesia jeg holder af højmessen (Forfatter Søren Ulrik Thomsen, København.) Kl Frokost Kl : En anderledes vinkel på gudstjeneste (Lektor ph.d. Marianne Gaarden, Aarhus Universitet.) 17 Mit barn skal navngives, hvad gør jeg? Henrik Wigh-Poulsen Arne Mariager Et barn skal ifølge loven navngives inden 6 måneder også selvom barnet skal navngives uden dåb. Navngivningsattest udfyldes elektronisk på Vi skal vies, hvad skal vi gøre? Sted: Mølholm Sognehus, Niels Skousvej 13 A, 7100 Vejle Aftale om vielse træffes så tidligt som muligt ved henvendelse til kirkekontoret, og senest 1 måned før den ønskede dato. Efter man har aftalt dato med kirkekontoret, skal Borgerservice kontaktes tidligst 4 mdr. før vielsen for at udfærdige en prøvelsesattest, de fremsender til kirkekontoret Pris: Enkeltforedrag: kr. 60,00 Frokost med kaffe: kr. 70,00 For en hel sæson, både foredrag og mad: kr. 300,00 Søren Ulrik Thomsen Marianne Gaarden Guldkorn Preben Thomsen, dansk præst i bogen Ej i de smalle sunde, 1983: Jesu utrolige tanke i hans fortrolighed med Skaberens hemmelighed er: At nåde vil altid gå for ret - kærlighedens rod fremfor paragraffernes orden!

10 18 19 Siden sidst Adresser Perioden dækker frem til deadline for denne udgave af Skibet Sogne- og Kirkenyt (15. juli 15/ ) Sognepræster: Personregisterfører/Begravelsesmyndighed: Præstegårdsvej 12, 7100 Vejle Tlf: , mobil Mail: Døbt i Skibet kirke: Malthe Ærenlund Bjerregaard Jensen, Fårupvej 1 A, 7300 Jelling. Walter Bæk Andrés, Nymarksvej 33, 7100 Vejle. Emilie Balle, Nørregade 5 st., 8660 Skanderborg. Natadia Maach Hansen, Byvænget 1C st., 7100 Vejle. Malthe Rosenkjær Gilling, Vardevej 472, 7100 Vejle. Taya Ozlati Skaanning, Vardevej tv., 7100 Vejle. Hailey Elizabeth Sørensen, Ringparken th., 7550 Holstebro. Peter Ziegler Grand Graversen, Bommerhavevej 10, 7100 Vejle. Magnus Dalegaard Koch Skovlund, Sleldeparken 26, 7100 Vejle. Johanne Jark Flyvholm, Dalglimt69, 7100 Vejle. Vielser/velsignelser i Skibet kirke: Anita Møller Madsen og Benjamin Wulff, Åsvinget 13C, 7100 Vejle. Louise Jøker Bargisen og Aditya Bante, Dannebrogsgade th., 9000 Aalborg. Begravet/bisat fra Skibet kirke: Adda Viola Iversen Karlsen, 85 år. Kamilla Osine Ellegaard Thomsen, 94 år. Anders Kay Hansen, 87 år. Lis Christensen, 65 år. Jens Kristian Madsen, 18 år. Lisbeth Marie Pedersen, 68 år. Bistandspræst: Henrik Nielsen Skoven Vedelsgade 95, 2. sal 7100 Vejle Tlf Mail: Skibet kirkekontor: Kordegn: Marianne F. Hundtofte Tlf: Mail: Kirkegårdskontoret: Skibetvej 166, Skibet, 7100 Vejle. Tlf: Mail: kontortid Graver og kirketjener: Erik Gjøl Rasmussen Tlf: mail: Gravermedhjælper: Ken Hermansen mail: Kirkesangere: Charlotte Westphal Eriksen Tlf: Mail: Kirkeværge: Inger Ussing tlf Kommunikationsudvalg: Anne Kragh Tlf: Brian Bonderup Tlf: Mail: Regnskabsfører: Chr. Madsen Løvsangervej 5, Østengaard, 7100 Vejle. Tlf: Formand for menighedsrådet og kirkeog kirkegårdsudvalg: Hans Cordius Havesangervej 27, Østengård tlf KIRKEBILEN Bestilles over TAXA med oplysning om, hvor man vil tages op. Skulle der være problemer med kirkebilen, bedes det meddelt til kirkekontoret.

11 Skibet Kirke Skibetvej Vejle O/

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 LÆSØ KIRKENYT Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 Marts - April - Maj - Juni 2015 Kontakt www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker Alt personale træffes efter aftale. For

Læs mere

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET Glostrup DECEMBER 2013 JANUAR FEBRUAR 2014 Forsidebilledet Forsidebilledet er et vintermotiv af den gamle middelalderkirke, taget fra en usædvanlig vinkel. Billedet

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

December - januar - februar - marts - vinter 2014-15. Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12

December - januar - februar - marts - vinter 2014-15. Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12 Risskov Kirke December - januar - februar - marts - vinter 2014-15 Ulla Bille udstiller landskaber fra Færøerne, Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12 Salmeleg for dig og mig - se side 8 Velsignet

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Damefrokost med manér sif side 4

Damefrokost med manér sif side 4 Søvangs nye månebil søvang side 25 Damefrokost med manér sif side 4 Når kun det bedste er godt nok side 2 #2 DECEMBER 2011 Stilling-gram-tvaers.dk I dette nummer: lokalportræt af Freja s. 20 og EDC s.

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

Sognenyt. 4/2011 Oktober - December

Sognenyt. 4/2011 Oktober - December Sognenyt 4/2011 Oktober - December Indholdsoversigt Slægtsforskning v/ Tom Hansen...side 2 Andagt v/...side 3 Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne...side 6 Sommerfesten 2011 Oplevelse gennem slægtsforskning

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015 VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015 1 Bøn og salmesang - én og samme ting Af Marianne Koch Sognepræst ved Viborg Domkirke Hvorfor beder vi til Gud? Bøn er, at vi anråber en større magt end vor

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg.

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet I denne søde juletid af Aage Arbjerg, 2011 (olie på lærred). Selv om det ikke altid er nemt at være menneske, så er det kristendommens pointe, at vi må glæde

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Ny hjælpepræst Nyt kirkeblad Sogneeftermiddage MOK-ROCK Nyt fra menigshedsråd Sogneudflugt Musik i kirken Interview Præstens spalte Spejder Indre Missions møder Gudstjenester December

Læs mere

Syv Kirke. Kirkenyt. December. Ørsted Kirke. Januar. Dåstrup Kirke. Februar. Gadstrup Kirke 2014/2015

Syv Kirke. Kirkenyt. December. Ørsted Kirke. Januar. Dåstrup Kirke. Februar. Gadstrup Kirke 2014/2015 Syv Kirke Ørsted Kirke Dåstrup Kirke Gadstrup Kirke Kirkenyt December Januar Februar 2014/2015 Læs mere om julens gudstjenester, vinterens foredrag og aktiviteter, Veteranklubben, nytårskoncert, indsamling

Læs mere

Egå Kirkeblad. Julen i Egå Kirke. Det moderne menneskes fristelse. Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle. Nr. 54-2014 December Januar Februar

Egå Kirkeblad. Julen i Egå Kirke. Det moderne menneskes fristelse. Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle. Nr. 54-2014 December Januar Februar Nr. 54-2014 December Januar Februar Julen i Egå Kirke Det moderne menneskes fristelse Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle Kirkekontoret Kordegn Anette Ingvartsen Tlf.: 86 22 79 66 ain@km.dk Kirketjener

Læs mere

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR VEJLE VEST NR 4 17. Årgang 2007 1 NOVEMBER DECEMBER JANUAR Jul i din kirke 10. klasses egen skole Mange arrangementer AAB i 75 år 2 FRA REDAKTØREN Leder af Birgit Flindt Tillykke Et stort tillykke skal

Læs mere