Skibet. Glædelig Jul! T SO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skibet. Glædelig Jul! T SO"

Transkript

1 SKI Skibet Glædelig Jul! GN T SO BE Sogne og Kirkenyt december 2014 februar 2015

2 Indholdsfortegnelse Nyt fra Sognepræsten... 4 Nyt fra Menighedsrådet... 5 Nyt fra FDF i Skibet... 6 Bogen, der rørte mig... 7 Julens gudstjenester - Hvad betyder de?... 8 Gudstjeneste- og aktivitetskalender Arrangementer Særlige gudstjenester Jul i små kår? Nye bøger og CD-er til Kirkehusets Bibliotek Kirkehøjskolens forårsprogram Kirkelig vejviser Siden sidst Adresser Skibet Sogne- og Kirkenyt december 2014 februar årg. nr. 4. Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes op af Magdalena Adamowicz, Hansenberg. Sognepræst er ansvarshavende redaktør. Stof til næste nummer af Skibet Sogne- og Kirkenyt skal være redaktøren i hænde senest den 15. januar Forsidefoto: med tilladelse fra

3 4 5 Nyt fra Sognepræsten Nyt fra Menighedsrådet Juleglæden fra Betlehem Engang skrev en af Luthers venner til ham om nogle problemer, han var havnet i, og som gjorde den pågældende meget ulykkelig. Han var kommet i anfægtelser over nogle teologiske spørgsmål. I sit brev til vennen skriver Luther: Begynd med at gå til Betlehem. Det vil sige: Tag udgangspunkt der, hvor Gud begynder sin historie med mennesket. Der hvor han lader sig føde og blive menneske. Gå ud fra dette punkt. Det, Luther mener, er, at vi kan ikke finde Gud ved at tage udgangspunkt i vores egne spekulationer. Vi finder ham derimod der, hvor han træder ind i vores verden. Guds mærkelige magt Julens budskab handler om det, at Gud ville føle, hvordan det er at være menneske i verden. Barnet i krybben er tegnet på Guds ønske om samhørighed med det, han havde skabt hans ønske om at lade kærlighedens magt komme til syne, der er stærkere end alt andet, selvom den også kan bekæmpes på den letteste måde. Lige netop det kan vi ikke fatte, hvis vi bliver i vores eget. Vi må træde ud af vore vante tankegange, hvis vi ønsker at forstå, hvad julens budskab er. Derfor formidles budskabet til hyrderne af en engel. En engel er en budbringer, sådan som det græske ord angelos egentlig betyder. En engel kommer med en besked til os om noget, vi ikke kan sige os selv med vores fornuft vi skal hjælpes til forståelse: I dag er der født jer en frelser. I den sætning er hele budskabet indeholdt. I dag. Det vil sige, at julen ikke er en tid, hvor man mindes noget, som skete engang, og som kun har betydning for nutiden ved sin historiske interesse. Budskabet insisterer på at have aktualitet i vores egen tid. Også i dag bliver Gud nærværende som en insisterende følelse af, at der er et lys i ethvert mørke. Det sker i form af et lille barn, der vokser op og fra påske morgen bliver for evig til stede med sit nærvær og sin kærlighed her og nu som den, der gør alting nyt med sin tilgivelse. Ingen er uden for dette budskabs rækkevidde, for som engelen siger: Det er en glæde for hele folket. Hyrderne på marken tilhørte f.eks. ikke nogen præstelig elite. De var hyrder, som passede deres arbejde med at vogte får. Der står ikke engang noget om, at de var specielt troende eller teologisk interesserede. Og en ting er sikker: De ventede ikke, at der skulle ske noget specielt den nat, Jesus blev født. Men de fik del i dette budskab som de første. Eller tænk på fortællingen om de vise mænd, der jo var stjernetydere, det vil sige folk som betjente sig af en lære, som i Det gamle Testamente spottes og fordømmes. Også de fik som nogle af de første del i budskabet. Svaret til os På samme måde er julens budskab talt til os, til hver enkelt af os på tværs af alle vore kundskaber, styrker og svagheder i dag som alle dage. Ikke til de særligt troende med de himmelvendte øjne. Til mennesker, som lever på jorden og ikke i himlen. Det er til os, det siges, at vi skal tage imod Kristus og tro på ham. At tage imod ham og tro ham er at møde hans ord i tillid og lade dem farve vore egne, at lade hans navn gælde over vores eget, og leve i en insisterende kærlighed til livet med vore medmen- nesker for derigennem at få et glimt af den nåde og sandhed, som Gud giver os. Og det er julens budskab! Deri ligger svaret på spørgsmålet om, hvori forbindelsen mellem vor egen nutid og evangeliet består. Ikke et direkte svar, som blot kan udtrykkes med et: Sådan er det, nu er det forhold på plads. Men en indgang til troens erkendelse, som er anderledes end så mange andre former for erkendelse, og som involverer andre end os selv. Det handler ikke om logik eller et rationale. Det handler om en forståelse af, hvad Gud har at gøre med vores liv. Lyt til ordene, lad dem slå rod, vær ikke bange for at tage dem til dig. Bed Gud om at vise dig sin herlighed sådan som han gjorde for hyrderne den nat. For så bliver det jul også i dit liv. Med ønsket om en glædelig jul til alle i Skibet sogn! UO NYHEDSBREV Vil du gerne løbende mindes om aktiviteterne i kirken, kan du fremover få kirkens nyhedsbreve ved at sende en mail til sognepræst. Kontaktoplysninger findes bag i bladet! Fratrædelser Menighedsrådet har indgået en gensidig aftale med Stine Grinderslev om, at hun fratræder sin stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Skibet Kirke. Stine har ydet en stor indsats i sit arbejde med børn og unge, hvilket vi har været meget glade for. Stillingen ønskes genbesat hurtigst muligt. Henrik Husum har været så heldig at blive ansat som organist ved Skejby-Lisbjerg Kirker fra den 1. november, og fratræder dermed sin stilling ved Skibet Kirke. Vi har i menighedsrådet været meget glade for samarbejdet med Henrik i de forløbne 2 år, og har fuld forståelse for hans valg af en arbejdsplads i sit nærområde. Stillingen ønskes genbesat hurtigst muligt. Efter eget ønske er Jakob Kragh og Christine Silkjær udtrådt afmenighedsrådet, og ind er trådt 1. og 2. stedfortræder Kathrine M. Jørgensen og Knud Erik Arentsen. De vil indtil menighedsrådet foretager sin årlige konstituering, indgå i de udvalg som Jakob og Christina sad i. MENIGHEDSRÅDSMØDER: Torsdag den 10. december kl Mandag den 15. januar kl Alle menighedsrådets ordinære møder er offentlige og afholdes i Kirkehuset. Punkter til dagsordenerne bedes være formanden i hænde senest 14 dage før mødet. Dagsorden og referat findes på kirkens hjemmeside (www.skibetkirke.dk) og på opslagstavlen i Kirkehusets køkken.

4 6 7 Nyt fra FDF i Skibet Hold da op hvor var det en skøn FDF efterårslejr, der blev afholdt 3-5/10 på Søborglejren i Mørkholt. Temaet var Astronauter i knibe, og der var udfordringer, som kunne gøre selv den bedste astronaut mør. FDF erne blev trænet så FDF i Skibet nu er stort set klar til at tage med rumfærgen ud i rummet. Der var glade FDF ere, som gik op i astronautlivet mange fantastiske udfordringer. Udfordringerne omfattede alt lige fra præcisionsskydning med lastbildæk til rumfart ned ad skrænten i gummibåd. Der var højt humør, og masser af godt vejr hele lejren igennem. Maden var lavet af de bedste, som stod i køkkenet og sørgede for os alle. Om aftenen var der lejrbål, hvor vi sang sange og gennemgik dagens højdepunkter. ved lejrbålet havde vi også en lejrbålsavis, der rapporterede, hvad vi havde lavet i løbet af dagen, hvor vi også fik hjælp af lederen Jakob til at genopleve de sjoveste, eller skøreste øjeblikke. Om natten havde vi desuden et natløb, hvor FDF erne gik rundt på en fremmed planet og ledte efter dele til deres rumskib. Nogle af lederne havde klædt sig ud som planetens indfødte, flixere. De gik rundt og patruljerede området, så astronauterne måtte passe på, at de ikke blev fanget af flixerne, for hvis de gjorde, så var der motion på programmet for at slippe fri. Guldkorn Kirkeminister Marianne Jelved 5. okt Kirken skal ud og blande sig i samfundet i dag, og det betyder, at evangeliet ikke kun skal forkyndes. Det skal også leves og det er en forpligtelse, vi alle hver og en står i! Bogen, der rørte mig Lige så forskellig som mig Ron Hall, Denver Moore og Lynn Vincent For nylig faldt jeg blandt bibliotekets biografier over denne usædvanlige bog om et venvilly Dam fortæller skab, der viser kærlighedens livsforvandlenom Bogen, der de kraft. En af anmelderne udtaler: Bogen rørte mig. efterlader læseren forandret for altid. Amerikanske Ron og Denver øser på skift af deres livshistorie fra tiden, før de to mødes, og fra årene, hvor de har lært hinanden at kende. Ron har sit på det tørre, efter at han er kommet godt i gang med salg af malerier i sin kunsthandel. Han er gift med Deborah, som kaster sig ud i velgørenhedsarbejde blandt hjemløse, hvor de en gang ugentlig sørger for mad til de subsistensløse, der har deres gang på værestedet. Blandt dem møder de en skulende, kraftig sort ca. 60-årig mand, som ingen vil eller tør have med at gøre. Denver, der er vokset op på en bomuldsfarm, har mistet hele sin familie og er konstant i gæld til plantageejeren. Han er blevet behandlet som en slave og holdt hen i uvidenhed. Som ung flygter han til en anden stat, hvor han lever som hjemløs og sover i en papkasse, idet han driver plat for at skaffe sig til dagen og vejen, drives ud i kriminalitet og udvikler sig til en rå, menneskesky karl. En dag, da Denver er ved at vælte værestedet, fortæller Deborah sin mand, at Gud har udset denne slagsbror til at være hans ven. Ron forsøger modstræbende at nærme sig vagabonden, men bliver uge efter uge, måned efter måned, afvist eller ignoreret; langsomt modnes dog i Denvers sind en forståelse for, at Deborah og Ron kun vil ham godt uden at forvente nogen modydelse. Et varmt venskab fødes. Når papkassemanden stinkende og svedig vågner og Deborah finder ham smilende, spørger hun om grunden til hans glæde og får svaret: Fordi jeg vågnede. Rons liv forandres ligeledes, og hans 29 år lange ægteskab med Deborah har aldrig været lykkeligere. Ron får Denver i gang med at tage kørekort, og tillidsfuldt lader han den hjemløse, tidligere kriminelle fragte en værdifuld last over en strækning på km. Og får ved gensynet sine overnatningspenge tilbage bilen kunne bruges. Mod slutningen af bogen bliver Deborah alvorligt kræftsyg, og Denver beviser igen sin hengivenhed, denne gang ved at bede for hende hele natten. Lige så rørende er Denvers opofrende omsorg for en hvid olding, der absolut ikke vil have en nigger som ven og i øvrigt aldrig siger tak. Denver ender med at blive en del af familien, en bror for Ron. Bogen går i clinch med lidelsens problem og konkluderer, at medfølelsen er en gave. På et tidspunkt drager Denver denne livserfaring: Vi er alle forskellige. Og så er vi tilbage ved bogens titel. Villy Dam Lige så forskellig som mig er en fantastisk bog for unge såvel som gamle!

5 8 9 Historiske pebernødder fra præstegården Julens gudstjenester Hvad betyder de? Juledag Adventstiden Juleaften Selvom mange butikker lader optakten til jul begynde allerede omkring efterårsferien, så venter vi i kirken til første søndag i advent, som falder fire søndage før jul i år dermed altså allerede den 30. november. Advent betyder komme og er forberedelsestiden til julen. Vi venter på og forbereder fejringen af Guds søns komme til jord. Teksterne i adventstiden bærer forventningen i sig og stemmer sindene til, at noget glædeligt er på vej. Men samtidig rummer de en opfordring til at gøre bod, fordi man tidligere opfattede adventen som en periode, hvor man skulle rense sig og omvende sig, så man var forberedt til glædens fejring. Den første søndag i advent er samtidig kirkens nytår. Her indledes det nye kirkeår bl.a. ved, at vi skifter tilbage til første tekstrække i alterbogen. Adventstidens farve er derfor lilla, der tolkes som en farve, der lægger op til bod og anger. Dog bruger man første søndag i advent den hvide farve for at markere dagen som en højtidsdag og en overgang til noget nyt. Denne aften har for de fleste danskere en ganske særlig betydning. Der er knyttet mange traditioner til fejringen af denne dag, og for mange er en af dem at gå i kirke sammen med de mennesker, man er tættest på. I Skibet kirke holder vi fire julegudstjenester d. 24. december. Hovedomdrejningspunktet for en julegudstjeneste er selvfølgelig Lukasevangeliets fødselsberetning med den kendte indledning Og det skete i de dage. Teksten handler om, hvordan Gud lod sig føde som sin egen søn i en stald i Betlehem, om hyrderne på marken og om englenes jubelsang Ære være Gud i det højeste og på jorden! Men juleevangeliet fortæller os også noget om, hvem Gud er at Gud i sin kærlighed til os har valgt at komme til vores jord, ikke som en mægtig konge, men som et ganske almindeligt menneske, for at dele kår med os. For at vi gennem hans søn kunne få et billede af den kærlighed, som Gud nærer til os. Vi fejrer juleaften det lille barn i krybben, der gik ind i vores verden for at sige os, at der ikke er noget sted, hvor vi ikke kan møde Gud. Men I det himmelske barn fejrer vi også vores egen gudbilledlighed, vores eget værd. Ethvert menneske er kommet til verden som noget enestående, er blevet beundret og bevaret. Og vi giver udtryk for vores livsbekræftelse, ved at give hinanden gaver (Manfred Josuttis). At give gaver er altså i virkeligheden noget stort, en livsbekræftende handling, et ja til livet de andre menneskers såvel som vores eget. Fordi livet selv er noget guddommeligt, hvert menneskets liv. Luciadag Luciatraditionen har egentligt ikke noget med jul at gøre. Lucia kommer af det latinske lux, der betyder lys. Sankta Lucia, der oprindeligt var en italiensk helgeninde, som led martyrdøden, har derfor helgendag d. 13. december, der i følge den Julianske kalender var årets korteste dag. Svenskerne har fejret Lucia-natten, eller Lusse-natten, som de kalder den, siden 1700-tallet, men skikken med Lucia-optog opstod først i 1920 erne i Stockholm. I Danmark fandt det første Lucia-optog sted i Scala under besættelsen. Sidenhen er det blevet en fast del af kirkernes og de fleste skolers optakt til jul. (se mere om Luciagudstjenesten side 14) Bemærk: Der kan være meget fyldt i kirken juleaften kl. 15:00. Vælg derfor evt. en af de tre øvrige tjenester. Mange steder i verden fejrer man først jul den 25. december altså juledag. Men i Danmark er denne dag mere stille. Det er som om, at her lægger der sig en særlig ro og fred over landet. Og det mærker man også i gudstjenesten juledag. Jeg har altid selv syntes, at netop den dag er en af de smukkeste og mest fredfyldte dage i kirken. I år skal vi juledag høre teksten fra Matthæus evangeliet om meddelelsen til Josef om, at Jesus skulle fødes. Budskabet er dog det samme: Juledag Kristi Fødsels Dag sejrer lyset over mørket, og vi fejrer muligheden for at tage imod kærligheden og blive Guds børn, fordi Guds Ord fik krop og historie sammen med os, og Gud flyttede ind i vores liv med evangeliets ord: tog bolig iblandt os. Man kan måske nok låse døren for det, men Guds Ord spurgte ikke om asyl. Han var det lys, der brød mørket, og det er netop det, vi fejrer i juledagene, at lyset er kommet til verden for at bryde det mørke, der er i os. Anden juledag Sankt Stefans dag I folkekirken er anden juledag den eneste dag med et martyrnavn. Den er opkaldt efter Stefanus, som man kan læse om i Apostlenes gerninger kap. 6,8-7,60. Stefanus var den første kristne, der mistede livet, fordi han bekendte sig til kristendommen. Han blev derfor martyr et sandhedsvidne, som ordet betyder i moderne oversættelse. Den kristne tro vakte dengang en voldsom modstand i nogle folk. Nogle steder i verden gælder dette desværre stadigvæk. Vi markerer derfor denne dag for at mindes og ære de mennesker, der blev og som stadig bliver forfulgte på grund af deres kristne tro. Samtidig lægger gudstjenesten også op til en taknemmelighed for, at vi her i landet kan få lov til at udleve vores tro uden at frygte for vores liv på grund af den. Præstefruen i Skibet fik i 1930-erne denne opskrift af sin nabokone, og den skulle angiveligt stamme fra den forrige præstekone i Skibet. Vejle Amts Folkeblad havde en pebernøddekonkurrence midt i 1950 erne, hvor pebernødderne fra præstegården fik en flot andenplads. Præstegaardens pebernødder: 3/4 pund Smør 2 pund mørk farin 4 æg 1 1/2 dl. mælk eller fløde 1 tsk. kanel 1 tsk. nelliker 1 tsk. ingefær 1 tsk. muskat 1 tsk. hjortetaksalt 3 Pund mel Smør og farin røres sammen, og de resterende ingredienser irøres i nævnte rækkefølge. Dejen æltes grundigt og køres igennem kødhakkerens plade med det runde hul, eller trilles i lange tynde pølser, der skæres i temmelig små puder. Herefter bages de ved 200 grader i ca. 10 minutter - til de er gyldne. Velbekomme!

6 10 11 Gudstjeneste- og aktivitetskalender LIGE TIL AT HIVE UD OG SÆTTE PÅ KØLESKABET... Arrangementer Tirsdag den 2. december kl Morgenandagt ( Se mere side 14 ) Onsdag den 3. december kl Adventsmøde ( Se mere side 11 ) Søndag den 7. december kl. 9.00* 2. s. i advent ( Luk. 21, ) Søndag den 14. december kl s. i advent ( Matt. 11, 2-10 ) Lucia ( Se mere side 8 og 14 ) Søndag den 14. december kl Julekoncert ( Se mere side 11 ) Dorte Volck Paulsen Søndag den 21. december kl s. i advent ( Johs. 1, ) De ni læsninger med Pojken Flensborg ( Se mere side 14 ) Onsdag den 24.december Juleaftensdag ( Luk. 2, 1-14 ) ( Se mere side 8 ) Familiegudstjeneste for de mindste: kl Julegudstjeneste: kl Julegudstjeneste: kl Julegudstjeneste: kl Torsdag den 25. december kl Juledag ( Matt. 1, ) ( Se mere side 8 ) Fredag den 26. december kl juledag ( Matt. 23, ) ( Se mere side 9 ) Søndag den 28. december kl Julesøndag ( Luk. 2, ) Salmesangsgudstjeneste Onsdag den 31. december kl Nytårsaftensdag ( Luk. 2, 21 ) Torsdag den 1. januar Nytårsdag Søndag den 4. januar kl Hellige tre kongers søndag ( Matt. 2, 1-12 ) Tirsdag den 6. januar kl Morgenandagt ( Se mere side 14 ) Henrik Skoven Dorte Volck Paulsen Henrik Skoven Aflyst! Henrik Skoven Onsdag den 7. januar kl Stjernestund ( Se mere side 14 ) Søndag den 11. januar kl s. e H. 3 k. ( Luk. 2, ) Onsdag den 14. januar kl Foredrag v. Korshærsleder i Vejle ( Se mere side 11 ) Søndag den 18. januar kl s. e H. 3 k. Onsdag den 21. januar kl Foredrag v. Søren Holst ( Se mere side 12 ) Søndag den 25. januar kl Sidste s. e. H 3 k. ( Matt. 17, 1-9 ) Onsdag den 28. januar kl Fælleseftermiddag ( Se mere side 12 ) Søndag den 1. februar kl Søndag septuagesima ( Matt 20,1-16 ) Tirsdag den 3. februar kl Morgenandagt ( Se mere side 14 ) Onsdag den 4. februar kl Foredrag v. Kasper Bro Larsen ( Se mere side 12 ) Søndag den 8. februar kl Søndag seksagesima (Mark 4,1-20) Søndag den 15. februar kl Fastelavns søndag (Matt 3,13-17) Onsdag den 18. februar kl Foredag v. Kasper Bro Larsen ( Se mere side 13) Søndag den 22. februar kl. 9.00* 1. søndag i fasten (Matt 4,1-11) Onsdag den 25. februar kl Fælleseftermiddag ( Se mere side 13 ) Dorte Volck Paulsen Henrik Skoven Dorte Volck Paulsen Adventsmøde i Kirkehuset Onsdag den 3. december kl i Kirkehuset Så nærmer tiden sig for det årlige adventsmøde. Der indbydes igen i år til en aften med adventsstemning samt sognefællesskab, hvor mange fra sognet har bidraget til en smuk aften. Der vil være musikalsk underholdning og fællessange, og sognepræst vil fortælle en julehistorie Det smukke kirkehus vil være pyntet af sognefæller, og der vil blive serveret Glühwein, æbleskiver, kaffe og hjemmebagte småkager, som også er fremtryllet af frivillige gode hjælpere. I kaffepausen kan der købes lys og smukke adventskranse fremstillet af sognets beboere til fordel for Danmissions Lucia Indsamling. Evt. ønske om befordring/ samkørsel bedes meddelt kirkekontoret. Entre inkl. et skrabelod fra Danmission: 50 kr. Gratis madaften hver måned for unge mødre Er du mellem 15 og 20 år og mor? Så håber vi, at du og dit barn har lyst til at være med til GRA- TIS madaften den første torsdag i hver måned i Johanneshuset. Den første torsdag i hver måned, dvs. den 4. dec., 8. jan. og 5. febr. kl Er du mellem 15 og 20 år og mor? Så håber vi, at du og dit barn har lyst til at være med til GRATIS madaften hver måned i Johanneshuset for enden af Boulevarden (Haraldsgade 10, Vejle. Bus 2 og 217 kører til Vardevej v. Boulevarden. Brug evt. app en Rejseplanen ) Hvem kommer? Unge mødre og børn ligesom dig. Vi handler ind, og forbereder maden, og det er helt op til dig, om du vil være med til at lave den. Du behøver ikke komme hver gang. Vi glæder os bare til at se dig og dit barn. Tilmelding/ spørgmål på SMS til Ida ( tlf ) eller via Facebook/ungpraestvejle.dk Julekoncert i samarbejde med Vinding kirkes kor Søndag den 14. december kl i Skibet Kirke Sammen med Vindingkoret og organist Bjørn Elkjer vil sanger Kiki Brandt og cellist Søren Friis stå for en stemningsfyldt koncert med både klassiske og folkelige toner. Søren Friis spiller cello og har haft et mangeårigt virke i Odense Symfoniorkester. Kiki Brandt er sanger og har optrådt i utallige sammenhænge med et repertoire, der spænder fra opera til musical og pop. Hun har bl.a. været gæstesolist ved Kurt Ravns julekoncerter samt medvirket i Rottefælderevyen. Der er fri entre til koncerten og alle er velkomne! Sammen med Vinding Kirkes kor står organist Bjørn Elkjer, sanger Kiki Brandt og cellist Søren Friis for årets julekoncert den 14. december kl i Skibet Kirke. Foredrag: Har du gjort noget for de svageste i dag? Onsdag den 14. januar kl i Kirkehuset Skibet Sogn sætter i 2015 særligt fokus på diakonien i Skibet sogn. Der er forbavsende mange i sognet, der har svært ved at få tilværelsen til at hænge sammen og antallet bliver for tiden hurtigt større. Det kan skyldes alkoholisme, sygdom, ensomhed, misbrug eller noget helt andet. Også de allermest udsatte er rykket nærmere vores dagligdag, idet hyttebyen i Vejle faktisk ligger i Skibet sogn. Samtidigt er det blevet sværere at få støtte til diakonalt arbejde fra Vejle Kommune. Korshærsleder i Vejle Jens Lundsgaard vil denne * Bemærk: Der er ikke nadverfejring ved gudstjenester afholdt kl. 9.00

7 12 13 Der bliver stadigt flere, der har svært ved livet i Skibet sogn. Hvad vi skal gøre ved det, vil korshærsleder Jens Lundsgaard give sit bud på ved foredraget den 14. januar kl. 19:30. Det gælder, uanset om det, de siger, er nyt, og måske går imod traditionerne i Det Gamle Testamente. Den anden grund er, at Det Gamle Testamente også indeholder tanker og forestillinger, som den kristne kirke - og nutidens mennesker i det hele taget - kan bruge til noget, uanset om de er i brug i Det Nye Testamente. Aftenen byder på eksempler på begge dele. Der er fri entré. Kaffe og kage kan købes for 20 kr. Fælleseftermiddag: Fire generationer synger salmer og sange aften fortælle om Kirkens Korshærs arbejde med at hjælpe nogle af disse grupper og lægge spor ud for, hvad vi som enkeltpersoner og samlet i sognet kan gøre for, at disse mennesker kan få en nogenlunde tålelig tilværelse. Der er fri entré. Kaffe og kage kan købes for 20 kr. Onsdag den 28. januar kl i Kirkehuset Dette er det andet af en række sang-arrangementer, hvor flere generationer fra samme familie får lov til at vælge salmer og sange til fællessang. Hver generation begrunder valgene og fortæller måske en lille anekdote om de valgte salmer, inden vi synger dem til organistens klaverledsagelse. Hvilken familie, der denne gang vil stå for salmevalget, er en overraskelse, men det kan afsløres, at det bliver en skøn eftermiddag! Der serveres kaffe og kage under fællessangen, og alle er velkomne. Foredrag: Hvad handler Det Gamle Testamente egentlig om? Onsdag den 21. januar kl i Kirkehuset. Søren Holst, lektor i Gammel Testamente, Københavns Universitet, indleder denne aften en foredragsrække med titlen: Bibelen i et aktuelt lys Hvad kan vi i egentligt bruge den til? Han skriver om sit foredrag: I de første tre fjerdedele af Bibelen (Det Gamle Testamente) har ingen hørt om Jesus, og efter manges opfattelse består bogen mest af umenneskelige love og regler samt fortællinger om folk, der bliver slået ihjel - enten af Gud eller af hinanden! Så hvorfor bliver den kristne kirke ved med at bruge Det Gamle Testamente? Der er to grunde: Den ene er, at Det Ny Testamentes forfattere tænker ved hjælp af Det Gamle Testamente. De bruger ord, begreber og billeder fra de hellige tekster, de selv var vokset op med, når de skal forklare det, de selv tror på. Søren Holst viser Det Gamle Testamentes aktualitet i foredraget den 21. januar. Kasper Bro Larsen står for tre af de fire foredrag i foredragsrækken Bibelen i et aktuelt lys Hvad kan vi i egentligt bruge den til?. Det sidste finder i øvrigt sted den 11. marts. også efter meningen - og rummer et væld af forskellige svar. Er Gud god? Er verden god? Er livet godt? Denne aften skal vi høre, hvad nogle bibelske stemmer siger: den optimistiske ordsprogsvismand, skeptikeren Job og hans kollega Prædikeren ( alt er tomhed ) samt seeren Daniel med sin apokalypse. Og hvad siger kristendommen og Det Nye Testamente til det hele? Der er fri entré. Kaffe og kage kan købes for 20 kr. Foredrag: Bjergprædikenen om den bibelske etik Onsdag den 18. februar kl i Kirkehuset. Kasper Bro Larsen siger om denne tredje aften i foredragsrækken Bibelen i et aktuelt lys Hvad kan vi i egentligt bruge den til?: I 2014 udkom bogen Taler der forandrede verden - med Jesu bjergprædiken som bogens første bidrag. Bjergprædikenen indeholder bl.a. ordene Salige er de fattige i ånden, Fadervor, og Du skal elske din fjende ; og talens radikale etik har inspireret og anfægtet tænkere frem til i dag: Luther, Tolstoj, Gandhi, Martin Luther King osv. I dette foredrag skal vi undersøge, hvad Bjergprædikenen betød, da den første gang blev nedskrevet i Matthæusevangeliet. Der bliver også mulighed for afstikkere til højdepunkter i talens lange virkningshistorie. Der er fri entré. Kaffe og kage kan købes for 20 kr. Foredrag: Hvad i alverden er meningen? om bibelske meninger Onsdag den 4. februar kl i Kirkehuset. Kasper Bro Larsen, lektor i Ny Testamente, Aarhus Universitet fortsætter denne aften foredragsrækken Bibelen i et aktuelt lys Hvad kan vi i egentligt bruge den til? Han skriver om sit foredrag: Ethvert menneske spørger efter meningen med livet, ikke mindst når den ikke synes at være til stede. Bibelen spørger Bjergprædikenen hører til de taler, der forandrede verden. Hør Kasper Bro Larsen fortælle om den og dens relevans op gennem historien ved foredraget den 18. februar kl Sognepræst Henrik Skoven fortæller om Nørremarkskirkens nye altertavle ved Fælleseftermiddagen den 25. februar. Fælleseftermiddag: Peter Brandes udsmykning i Nørremarkskirken Onsdag den 25. februar kl Siden indvielsen af kunstudsmykningen i september 2013 har mange lagt vejen forbi Nørremarkskirken. Der er således stor interesse for Peter Brandes værk, og der stilles mange spørgsmål om fortolkningen og tilblivelsen. Denne eftermiddag vil Henrik Skoven vise rundt i kirken og fortælle om udsmykningen. Derefter er der kaffe i Nørremarkskirkens ungdomscenter, der ligger lige ved kirken.

8 14 15 Særlige gudstjenester Morgenandagter i Skibet Kirke En gang om måneden holdes der morgenandagter for sognet. Det er korte andagter på ca. 20 minutter med fællessang, fortælling eller prædiken, bøn og velsignelse. Konfirmanderne deltager ved nogle af morgenandagterne, som finder sted i Skibet kirke kl på følgende dage. Alle er velkomne! Tirsdag den 2. december Tirsdag den 6. januar Tirsdag den 3. februar Luciagudstjeneste med Spirekoret 3. s. i advent, søndag den 14. december kl i Skibet Kirke Kirkens Spirekor vil til den traditionelle Luciagudstjeneste lade lyset bryde mørket og fylde kirken med børnenes velkendte Luciasang. Efter gudstjenesten vil der være salg af stearinlys m.m. og hjemmebagte Luciabrød begge dele til fordel for Danmissions Lucia-indsamling, som i år støtter udsatte og fattige i bl.a. Madagaskar. De ni læsninger med Lars Busk Sørensens ord og Pojken Flensborgs musik 4. s. i advent, søndag den 21. december kl De ni læsninger er en musikgudstjeneste, hvor prædikenen er erstattet af ni bibeltekster, der fortæller om syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse, sådan som den udspilles i den bibelske historie. Denne aften bryder dog en smule med traditionen, idet vi vil læse teksterne om de bibelske begivenheder fra Lars Busk Sørensen digtsamlinger, mens vores tidligere organist Pojken Flensborg vil sørge for smukke toner fra klaveret. Vores tidligere organist Pojken Flensborg vil sørge for smukke toner ved De ni læsninger i Skibet Kirke den 21. december kl Traditionen med de ni læsninger stammer fra England, hvor den blev holdt første gang i 1918 i Kings College Chapel i Cambridge. I Danmark er det blevet en tradition at holde de ni læsninger i ugerne op til jul. I England holdes de ni læsninger juleaften. Alle er velkomne til en smuk eftermiddag i kirken! Stjernestund for Sjæl og Mund Onsdag den 7. januar kl i Skibet kirke og Kirkehus Stjernestund for Sjæl og Mund er et hyggeligt arrangement for børnefamilier og alle andre, der har en travl hverdag, men som samtidigt har lyst til at deltage i de kirkelige fællesskaber. Vi indleder med en kort familiegudstjeneste i kirken på børnenes præmisser, hvor Spirekoret deltager, og efterfølgende er der fællesspisning, fødselsdagsfejring og sang for hele familien i Kirkehuset. Vi starter i kirken kl Menuen koster koster 30 kr. dog kun for voksne. Fællesspisning fra ved en tidligere stejrnestund Fastelavn i Skibet kirke Søndag den 15. februar kl i Skibet kirke Igen i år har vi fornøjelsen af at arrangere fastelavnsfest med tøndeslagning. Festen indledes med fastelavnsgudstjeneste i kirken kl på børnenes præmisser, hvorefter alle går over i Kirkehuset. Her slår vi katten af tønden og hygger os med fastelavnsboller og fællessang. Alle er velkomne, og man må meget gerne være udklædt! Jul i små kår? Jul i fællesskab Jul i Fællesskab er en invitation til alle om at fejre julen i et trygt og varmt fællesskab. Vi holder Juleaften og 1. juledag i Vejle Missionshus, Olgasvej 14, og man kan deltage i det ene eller begge arrangementer. Jul I Fællesskab arrangeres af Vejles fire Bykirker Sct. Nicolai, Vor Frelsers, Sct. Johannes og Nørremarkskirken. Programmet for arrangementerne er lagt frem i kirkerne og fås også i Skibet Kirkehus. Tilmelding og betaling kan ske på de fire kirkekontorer senest torsdag den 18. december. Man kan deltage for 25 kr. pr arrangement. (Børn under 15 år deltager gratis) Julehjælp. Du kan få, og du kan give! Kender du nogen, som ikke har råd til at holde en god jul i år, eller har du selv svært ved at få enderne til at nå sammen i juletiden? Så har du mulighed for at søge Skibet Kirkes menighedspleje om julehjælp på egne eller andres vegne (en henvendelse på andres vegne kan foregå anonymt, men de pågældende vil dog altid blive spurgt om deres interesse i julehjælpen forud for udbetalingen). Julehjælpen består af et gavekort til indkøb af varer til julemiddagen. Der kan ikke købes alkohol og tobak. For at komme i betragtning skal du henvende dig til sognepræst Ulrik Overgaard med en kort begrundelse for dit behov for julehjælp. Derudover skal du naturligvis bo i Skibet Sogn. Julehjælpen udbetales i uge 51. Hvis du har lyst til at støtte Skibet Kirkes julehjælp, har du mulighed for at give en donation, som samtidigt kan trækkes fra i skat. Nærmere detaljer fås ligeledes hos sognepræst. Kirken har mulighed for at hjælpe, hvis du ikke har penge til at holde en god jul for din familie. Nye bøger og CD-er til Kirkehusets bibliotek Så er der igen købt nye bøger, og også i år har vi fået nogle foræringer incl. CD-er. De nævnte materialer er nu tilgængelige for udlån. Gå ind på hjemmesiden og klik på Bibliotek for at se hele bogsamlingen. Leif Andersen: Gud, hvorfor sover du? Erik Lindsø: Liver er i det mindste en historie værd Peter Tinggaard: Den allerstørste juleglæde Jakob Wolf: Jobs tårer Lisbeth Smedegaard Andersen: Huset med de mange boliger Lisbeth Smedegaard Andersen m.fl.: Hjertelyd i mørket med CD Birgit Pouplier: Den sorte rose Else Hvid: Hvad skal man tro? Jakob Schjødt Worm m. fl.: Sorrig og glæde - CD med 9 kendte salmer Barbara Harbo Ilskov m. fl.: Sange til livet & døden CD med 8 sange Maj-britt Vibe Dørken: Sov sødt barnlille CD med 10 salmer af Himmelblå Har du ønsker til bogindkøb eller spørgsmål om udlån, så rettes de til Villy Mølby på tlf Guldkorn FRA OLDKIRKELIG BØN: Lovet være du, Kristus, vor Gud! For du gjorde fiskere til vise mænd, da du sendte dem Helligånden, og ved dem har du indsamlet hele jordens kreds i dit net.

9 16 Kirkelig vejviser Kirkehøjskolens forårsprogram 2015 Betaling: Kan ske ved indbetaling på konto , Jyske Bank Deltager man i et enkelt foredrag, kan det ske uden tilmelding og med betaling ved ankomst. Frokost skal dog bestilles senest en uge i forvejen. Kirkehøjskolens forårsprogram 2015 Tema: Kirke i tiden til tiden? Tilmelding: Knud Erik Knudsen Tlf Fødsel: Navneændringer: Alle fødsler anmeldes til kirkekontoret fra sygehuset. Ved hjemmefødsel skal forældrene selv anmelde fødslen til bopælssognets kirkekontor. Er forældrene ikke gift, skal der senest 14 dage efter fødslen fremsendes en omsorgs- og ansvarserklæring. Omsorgs- og ansvarserklæring udfyldes elektronisk på www. borger.dk Vi opfordrer til, at man kigger på: Dødsfald: Anmeldes senest 2 dage efter dødsfaldet til præsten i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. Kirkelig begravelse/bisættelse aftales personligt med præsten. Erhvervelse af gravsted sker ved henvendelse til graver/kirkeværge. Mit barn skal døbes, hvad gør jeg? Et barn skal ifølge loven navngives inden 6 måneder, og det sker ved henvendelse til kirkekontoret. I god tid inden barnet fylder 6 mdr., skal forældrene henvende sig til den kirke, hvori de ønsker deres barn døbt for at aftale en dåbsdato. Kirkekontoret fremsender efterfølgende en dåbsanmeldelse, som forældrene udfylder med barnets navn samt navne og adresser på mindst 2 og højst 5 faddere. Torsdag den 22. januar Kl. 9.30: Generalforsamling med kaffe. Kl : Folkekirken nu og her.( Domprovst Henrik WighPoulsen, Odense.) Kl Frokost Kl : Udfordring til kirken er en underdrivelse (Fhv. redaktør af Vejle Amts Folkeblad Arne Mariager, Faaborg.) Torsdag den 19. februar Kl : Pro Ecclesia jeg holder af højmessen (Forfatter Søren Ulrik Thomsen, København.) Kl Frokost Kl : En anderledes vinkel på gudstjeneste (Lektor ph.d. Marianne Gaarden, Aarhus Universitet.) 17 Mit barn skal navngives, hvad gør jeg? Henrik Wigh-Poulsen Arne Mariager Et barn skal ifølge loven navngives inden 6 måneder også selvom barnet skal navngives uden dåb. Navngivningsattest udfyldes elektronisk på Vi skal vies, hvad skal vi gøre? Sted: Mølholm Sognehus, Niels Skousvej 13 A, 7100 Vejle Aftale om vielse træffes så tidligt som muligt ved henvendelse til kirkekontoret, og senest 1 måned før den ønskede dato. Efter man har aftalt dato med kirkekontoret, skal Borgerservice kontaktes tidligst 4 mdr. før vielsen for at udfærdige en prøvelsesattest, de fremsender til kirkekontoret Pris: Enkeltforedrag: kr. 60,00 Frokost med kaffe: kr. 70,00 For en hel sæson, både foredrag og mad: kr. 300,00 Søren Ulrik Thomsen Marianne Gaarden Guldkorn Preben Thomsen, dansk præst i bogen Ej i de smalle sunde, 1983: Jesu utrolige tanke i hans fortrolighed med Skaberens hemmelighed er: At nåde vil altid gå for ret - kærlighedens rod fremfor paragraffernes orden!

10 18 19 Siden sidst Adresser Perioden dækker frem til deadline for denne udgave af Skibet Sogne- og Kirkenyt (15. juli 15/ ) Sognepræster: Personregisterfører/Begravelsesmyndighed: Præstegårdsvej 12, 7100 Vejle Tlf: , mobil Mail: Døbt i Skibet kirke: Malthe Ærenlund Bjerregaard Jensen, Fårupvej 1 A, 7300 Jelling. Walter Bæk Andrés, Nymarksvej 33, 7100 Vejle. Emilie Balle, Nørregade 5 st., 8660 Skanderborg. Natadia Maach Hansen, Byvænget 1C st., 7100 Vejle. Malthe Rosenkjær Gilling, Vardevej 472, 7100 Vejle. Taya Ozlati Skaanning, Vardevej tv., 7100 Vejle. Hailey Elizabeth Sørensen, Ringparken th., 7550 Holstebro. Peter Ziegler Grand Graversen, Bommerhavevej 10, 7100 Vejle. Magnus Dalegaard Koch Skovlund, Sleldeparken 26, 7100 Vejle. Johanne Jark Flyvholm, Dalglimt69, 7100 Vejle. Vielser/velsignelser i Skibet kirke: Anita Møller Madsen og Benjamin Wulff, Åsvinget 13C, 7100 Vejle. Louise Jøker Bargisen og Aditya Bante, Dannebrogsgade th., 9000 Aalborg. Begravet/bisat fra Skibet kirke: Adda Viola Iversen Karlsen, 85 år. Kamilla Osine Ellegaard Thomsen, 94 år. Anders Kay Hansen, 87 år. Lis Christensen, 65 år. Jens Kristian Madsen, 18 år. Lisbeth Marie Pedersen, 68 år. Bistandspræst: Henrik Nielsen Skoven Vedelsgade 95, 2. sal 7100 Vejle Tlf Mail: Skibet kirkekontor: Kordegn: Marianne F. Hundtofte Tlf: Mail: Kirkegårdskontoret: Skibetvej 166, Skibet, 7100 Vejle. Tlf: Mail: kontortid Graver og kirketjener: Erik Gjøl Rasmussen Tlf: mail: Gravermedhjælper: Ken Hermansen mail: Kirkesangere: Charlotte Westphal Eriksen Tlf: Mail: Kirkeværge: Inger Ussing tlf Kommunikationsudvalg: Anne Kragh Tlf: Brian Bonderup Tlf: Mail: Regnskabsfører: Chr. Madsen Løvsangervej 5, Østengaard, 7100 Vejle. Tlf: Formand for menighedsrådet og kirkeog kirkegårdsudvalg: Hans Cordius Havesangervej 27, Østengård tlf KIRKEBILEN Bestilles over TAXA med oplysning om, hvor man vil tages op. Skulle der være problemer med kirkebilen, bedes det meddelt til kirkekontoret.

11 Skibet Kirke Skibetvej Vejle O/

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt december 2013 febuar 2014. God jul!

Skibet. Sogne- og Kirkenyt december 2013 febuar 2014. God jul! Skibet Sogne- og Kirkenyt december 2013 febuar 2014 SKIBET SOGN God jul! Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2013 Februar 2014 95. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet Sogns menighedsråd og sættes af Andreas

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Der indkaldes til konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 27.11.2012 kl. 19.00

Der indkaldes til konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 27.11.2012 kl. 19.00 Der indkaldes til konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 27.11.2012 kl. 19.00 i Skibet kirkehus. Til stede: Medlemmer af Menighedsrådet: Anne Kragh Hans Cordius Birthe Lind Poul-Jørn Linnebjerg Christina

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE

Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE DECEMBER 2011 JANUAR FEBRUAR 2012 Foto: Ole Pedersen Juletræet med sin pynt Julen begynder tidligere og tidligere i butikkerne. Allerede i begyndelsen af oktober er

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til Kristi himmelfartsdag, Luk. 24,46-53, 2. tekstrække. Salmer. DDS 355 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre. DDS 264

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Galaterne 5, 22-25 CONCORDIAVEJ 14-2850 NÆRUM Præstens

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14.

Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14. 1 Grindsted Kirke. Tirsdag d. 24. december 2013 kl. 15.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer nu til julefest.

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere