Skibet. Glædelig Jul! T SO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skibet. Glædelig Jul! T SO"

Transkript

1 SKI Skibet Glædelig Jul! GN T SO BE Sogne og Kirkenyt december 2014 februar 2015

2 Indholdsfortegnelse Nyt fra Sognepræsten... 4 Nyt fra Menighedsrådet... 5 Nyt fra FDF i Skibet... 6 Bogen, der rørte mig... 7 Julens gudstjenester - Hvad betyder de?... 8 Gudstjeneste- og aktivitetskalender Arrangementer Særlige gudstjenester Jul i små kår? Nye bøger og CD-er til Kirkehusets Bibliotek Kirkehøjskolens forårsprogram Kirkelig vejviser Siden sidst Adresser Skibet Sogne- og Kirkenyt december 2014 februar årg. nr. 4. Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes op af Magdalena Adamowicz, Hansenberg. Sognepræst er ansvarshavende redaktør. Stof til næste nummer af Skibet Sogne- og Kirkenyt skal være redaktøren i hænde senest den 15. januar Forsidefoto: med tilladelse fra

3 4 5 Nyt fra Sognepræsten Nyt fra Menighedsrådet Juleglæden fra Betlehem Engang skrev en af Luthers venner til ham om nogle problemer, han var havnet i, og som gjorde den pågældende meget ulykkelig. Han var kommet i anfægtelser over nogle teologiske spørgsmål. I sit brev til vennen skriver Luther: Begynd med at gå til Betlehem. Det vil sige: Tag udgangspunkt der, hvor Gud begynder sin historie med mennesket. Der hvor han lader sig føde og blive menneske. Gå ud fra dette punkt. Det, Luther mener, er, at vi kan ikke finde Gud ved at tage udgangspunkt i vores egne spekulationer. Vi finder ham derimod der, hvor han træder ind i vores verden. Guds mærkelige magt Julens budskab handler om det, at Gud ville føle, hvordan det er at være menneske i verden. Barnet i krybben er tegnet på Guds ønske om samhørighed med det, han havde skabt hans ønske om at lade kærlighedens magt komme til syne, der er stærkere end alt andet, selvom den også kan bekæmpes på den letteste måde. Lige netop det kan vi ikke fatte, hvis vi bliver i vores eget. Vi må træde ud af vore vante tankegange, hvis vi ønsker at forstå, hvad julens budskab er. Derfor formidles budskabet til hyrderne af en engel. En engel er en budbringer, sådan som det græske ord angelos egentlig betyder. En engel kommer med en besked til os om noget, vi ikke kan sige os selv med vores fornuft vi skal hjælpes til forståelse: I dag er der født jer en frelser. I den sætning er hele budskabet indeholdt. I dag. Det vil sige, at julen ikke er en tid, hvor man mindes noget, som skete engang, og som kun har betydning for nutiden ved sin historiske interesse. Budskabet insisterer på at have aktualitet i vores egen tid. Også i dag bliver Gud nærværende som en insisterende følelse af, at der er et lys i ethvert mørke. Det sker i form af et lille barn, der vokser op og fra påske morgen bliver for evig til stede med sit nærvær og sin kærlighed her og nu som den, der gør alting nyt med sin tilgivelse. Ingen er uden for dette budskabs rækkevidde, for som engelen siger: Det er en glæde for hele folket. Hyrderne på marken tilhørte f.eks. ikke nogen præstelig elite. De var hyrder, som passede deres arbejde med at vogte får. Der står ikke engang noget om, at de var specielt troende eller teologisk interesserede. Og en ting er sikker: De ventede ikke, at der skulle ske noget specielt den nat, Jesus blev født. Men de fik del i dette budskab som de første. Eller tænk på fortællingen om de vise mænd, der jo var stjernetydere, det vil sige folk som betjente sig af en lære, som i Det gamle Testamente spottes og fordømmes. Også de fik som nogle af de første del i budskabet. Svaret til os På samme måde er julens budskab talt til os, til hver enkelt af os på tværs af alle vore kundskaber, styrker og svagheder i dag som alle dage. Ikke til de særligt troende med de himmelvendte øjne. Til mennesker, som lever på jorden og ikke i himlen. Det er til os, det siges, at vi skal tage imod Kristus og tro på ham. At tage imod ham og tro ham er at møde hans ord i tillid og lade dem farve vore egne, at lade hans navn gælde over vores eget, og leve i en insisterende kærlighed til livet med vore medmen- nesker for derigennem at få et glimt af den nåde og sandhed, som Gud giver os. Og det er julens budskab! Deri ligger svaret på spørgsmålet om, hvori forbindelsen mellem vor egen nutid og evangeliet består. Ikke et direkte svar, som blot kan udtrykkes med et: Sådan er det, nu er det forhold på plads. Men en indgang til troens erkendelse, som er anderledes end så mange andre former for erkendelse, og som involverer andre end os selv. Det handler ikke om logik eller et rationale. Det handler om en forståelse af, hvad Gud har at gøre med vores liv. Lyt til ordene, lad dem slå rod, vær ikke bange for at tage dem til dig. Bed Gud om at vise dig sin herlighed sådan som han gjorde for hyrderne den nat. For så bliver det jul også i dit liv. Med ønsket om en glædelig jul til alle i Skibet sogn! UO NYHEDSBREV Vil du gerne løbende mindes om aktiviteterne i kirken, kan du fremover få kirkens nyhedsbreve ved at sende en mail til sognepræst. Kontaktoplysninger findes bag i bladet! Fratrædelser Menighedsrådet har indgået en gensidig aftale med Stine Grinderslev om, at hun fratræder sin stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Skibet Kirke. Stine har ydet en stor indsats i sit arbejde med børn og unge, hvilket vi har været meget glade for. Stillingen ønskes genbesat hurtigst muligt. Henrik Husum har været så heldig at blive ansat som organist ved Skejby-Lisbjerg Kirker fra den 1. november, og fratræder dermed sin stilling ved Skibet Kirke. Vi har i menighedsrådet været meget glade for samarbejdet med Henrik i de forløbne 2 år, og har fuld forståelse for hans valg af en arbejdsplads i sit nærområde. Stillingen ønskes genbesat hurtigst muligt. Efter eget ønske er Jakob Kragh og Christine Silkjær udtrådt afmenighedsrådet, og ind er trådt 1. og 2. stedfortræder Kathrine M. Jørgensen og Knud Erik Arentsen. De vil indtil menighedsrådet foretager sin årlige konstituering, indgå i de udvalg som Jakob og Christina sad i. MENIGHEDSRÅDSMØDER: Torsdag den 10. december kl Mandag den 15. januar kl Alle menighedsrådets ordinære møder er offentlige og afholdes i Kirkehuset. Punkter til dagsordenerne bedes være formanden i hænde senest 14 dage før mødet. Dagsorden og referat findes på kirkens hjemmeside (www.skibetkirke.dk) og på opslagstavlen i Kirkehusets køkken.

4 6 7 Nyt fra FDF i Skibet Hold da op hvor var det en skøn FDF efterårslejr, der blev afholdt 3-5/10 på Søborglejren i Mørkholt. Temaet var Astronauter i knibe, og der var udfordringer, som kunne gøre selv den bedste astronaut mør. FDF erne blev trænet så FDF i Skibet nu er stort set klar til at tage med rumfærgen ud i rummet. Der var glade FDF ere, som gik op i astronautlivet mange fantastiske udfordringer. Udfordringerne omfattede alt lige fra præcisionsskydning med lastbildæk til rumfart ned ad skrænten i gummibåd. Der var højt humør, og masser af godt vejr hele lejren igennem. Maden var lavet af de bedste, som stod i køkkenet og sørgede for os alle. Om aftenen var der lejrbål, hvor vi sang sange og gennemgik dagens højdepunkter. ved lejrbålet havde vi også en lejrbålsavis, der rapporterede, hvad vi havde lavet i løbet af dagen, hvor vi også fik hjælp af lederen Jakob til at genopleve de sjoveste, eller skøreste øjeblikke. Om natten havde vi desuden et natløb, hvor FDF erne gik rundt på en fremmed planet og ledte efter dele til deres rumskib. Nogle af lederne havde klædt sig ud som planetens indfødte, flixere. De gik rundt og patruljerede området, så astronauterne måtte passe på, at de ikke blev fanget af flixerne, for hvis de gjorde, så var der motion på programmet for at slippe fri. Guldkorn Kirkeminister Marianne Jelved 5. okt Kirken skal ud og blande sig i samfundet i dag, og det betyder, at evangeliet ikke kun skal forkyndes. Det skal også leves og det er en forpligtelse, vi alle hver og en står i! Bogen, der rørte mig Lige så forskellig som mig Ron Hall, Denver Moore og Lynn Vincent For nylig faldt jeg blandt bibliotekets biografier over denne usædvanlige bog om et venvilly Dam fortæller skab, der viser kærlighedens livsforvandlenom Bogen, der de kraft. En af anmelderne udtaler: Bogen rørte mig. efterlader læseren forandret for altid. Amerikanske Ron og Denver øser på skift af deres livshistorie fra tiden, før de to mødes, og fra årene, hvor de har lært hinanden at kende. Ron har sit på det tørre, efter at han er kommet godt i gang med salg af malerier i sin kunsthandel. Han er gift med Deborah, som kaster sig ud i velgørenhedsarbejde blandt hjemløse, hvor de en gang ugentlig sørger for mad til de subsistensløse, der har deres gang på værestedet. Blandt dem møder de en skulende, kraftig sort ca. 60-årig mand, som ingen vil eller tør have med at gøre. Denver, der er vokset op på en bomuldsfarm, har mistet hele sin familie og er konstant i gæld til plantageejeren. Han er blevet behandlet som en slave og holdt hen i uvidenhed. Som ung flygter han til en anden stat, hvor han lever som hjemløs og sover i en papkasse, idet han driver plat for at skaffe sig til dagen og vejen, drives ud i kriminalitet og udvikler sig til en rå, menneskesky karl. En dag, da Denver er ved at vælte værestedet, fortæller Deborah sin mand, at Gud har udset denne slagsbror til at være hans ven. Ron forsøger modstræbende at nærme sig vagabonden, men bliver uge efter uge, måned efter måned, afvist eller ignoreret; langsomt modnes dog i Denvers sind en forståelse for, at Deborah og Ron kun vil ham godt uden at forvente nogen modydelse. Et varmt venskab fødes. Når papkassemanden stinkende og svedig vågner og Deborah finder ham smilende, spørger hun om grunden til hans glæde og får svaret: Fordi jeg vågnede. Rons liv forandres ligeledes, og hans 29 år lange ægteskab med Deborah har aldrig været lykkeligere. Ron får Denver i gang med at tage kørekort, og tillidsfuldt lader han den hjemløse, tidligere kriminelle fragte en værdifuld last over en strækning på km. Og får ved gensynet sine overnatningspenge tilbage bilen kunne bruges. Mod slutningen af bogen bliver Deborah alvorligt kræftsyg, og Denver beviser igen sin hengivenhed, denne gang ved at bede for hende hele natten. Lige så rørende er Denvers opofrende omsorg for en hvid olding, der absolut ikke vil have en nigger som ven og i øvrigt aldrig siger tak. Denver ender med at blive en del af familien, en bror for Ron. Bogen går i clinch med lidelsens problem og konkluderer, at medfølelsen er en gave. På et tidspunkt drager Denver denne livserfaring: Vi er alle forskellige. Og så er vi tilbage ved bogens titel. Villy Dam Lige så forskellig som mig er en fantastisk bog for unge såvel som gamle!

5 8 9 Historiske pebernødder fra præstegården Julens gudstjenester Hvad betyder de? Juledag Adventstiden Juleaften Selvom mange butikker lader optakten til jul begynde allerede omkring efterårsferien, så venter vi i kirken til første søndag i advent, som falder fire søndage før jul i år dermed altså allerede den 30. november. Advent betyder komme og er forberedelsestiden til julen. Vi venter på og forbereder fejringen af Guds søns komme til jord. Teksterne i adventstiden bærer forventningen i sig og stemmer sindene til, at noget glædeligt er på vej. Men samtidig rummer de en opfordring til at gøre bod, fordi man tidligere opfattede adventen som en periode, hvor man skulle rense sig og omvende sig, så man var forberedt til glædens fejring. Den første søndag i advent er samtidig kirkens nytår. Her indledes det nye kirkeår bl.a. ved, at vi skifter tilbage til første tekstrække i alterbogen. Adventstidens farve er derfor lilla, der tolkes som en farve, der lægger op til bod og anger. Dog bruger man første søndag i advent den hvide farve for at markere dagen som en højtidsdag og en overgang til noget nyt. Denne aften har for de fleste danskere en ganske særlig betydning. Der er knyttet mange traditioner til fejringen af denne dag, og for mange er en af dem at gå i kirke sammen med de mennesker, man er tættest på. I Skibet kirke holder vi fire julegudstjenester d. 24. december. Hovedomdrejningspunktet for en julegudstjeneste er selvfølgelig Lukasevangeliets fødselsberetning med den kendte indledning Og det skete i de dage. Teksten handler om, hvordan Gud lod sig føde som sin egen søn i en stald i Betlehem, om hyrderne på marken og om englenes jubelsang Ære være Gud i det højeste og på jorden! Men juleevangeliet fortæller os også noget om, hvem Gud er at Gud i sin kærlighed til os har valgt at komme til vores jord, ikke som en mægtig konge, men som et ganske almindeligt menneske, for at dele kår med os. For at vi gennem hans søn kunne få et billede af den kærlighed, som Gud nærer til os. Vi fejrer juleaften det lille barn i krybben, der gik ind i vores verden for at sige os, at der ikke er noget sted, hvor vi ikke kan møde Gud. Men I det himmelske barn fejrer vi også vores egen gudbilledlighed, vores eget værd. Ethvert menneske er kommet til verden som noget enestående, er blevet beundret og bevaret. Og vi giver udtryk for vores livsbekræftelse, ved at give hinanden gaver (Manfred Josuttis). At give gaver er altså i virkeligheden noget stort, en livsbekræftende handling, et ja til livet de andre menneskers såvel som vores eget. Fordi livet selv er noget guddommeligt, hvert menneskets liv. Luciadag Luciatraditionen har egentligt ikke noget med jul at gøre. Lucia kommer af det latinske lux, der betyder lys. Sankta Lucia, der oprindeligt var en italiensk helgeninde, som led martyrdøden, har derfor helgendag d. 13. december, der i følge den Julianske kalender var årets korteste dag. Svenskerne har fejret Lucia-natten, eller Lusse-natten, som de kalder den, siden 1700-tallet, men skikken med Lucia-optog opstod først i 1920 erne i Stockholm. I Danmark fandt det første Lucia-optog sted i Scala under besættelsen. Sidenhen er det blevet en fast del af kirkernes og de fleste skolers optakt til jul. (se mere om Luciagudstjenesten side 14) Bemærk: Der kan være meget fyldt i kirken juleaften kl. 15:00. Vælg derfor evt. en af de tre øvrige tjenester. Mange steder i verden fejrer man først jul den 25. december altså juledag. Men i Danmark er denne dag mere stille. Det er som om, at her lægger der sig en særlig ro og fred over landet. Og det mærker man også i gudstjenesten juledag. Jeg har altid selv syntes, at netop den dag er en af de smukkeste og mest fredfyldte dage i kirken. I år skal vi juledag høre teksten fra Matthæus evangeliet om meddelelsen til Josef om, at Jesus skulle fødes. Budskabet er dog det samme: Juledag Kristi Fødsels Dag sejrer lyset over mørket, og vi fejrer muligheden for at tage imod kærligheden og blive Guds børn, fordi Guds Ord fik krop og historie sammen med os, og Gud flyttede ind i vores liv med evangeliets ord: tog bolig iblandt os. Man kan måske nok låse døren for det, men Guds Ord spurgte ikke om asyl. Han var det lys, der brød mørket, og det er netop det, vi fejrer i juledagene, at lyset er kommet til verden for at bryde det mørke, der er i os. Anden juledag Sankt Stefans dag I folkekirken er anden juledag den eneste dag med et martyrnavn. Den er opkaldt efter Stefanus, som man kan læse om i Apostlenes gerninger kap. 6,8-7,60. Stefanus var den første kristne, der mistede livet, fordi han bekendte sig til kristendommen. Han blev derfor martyr et sandhedsvidne, som ordet betyder i moderne oversættelse. Den kristne tro vakte dengang en voldsom modstand i nogle folk. Nogle steder i verden gælder dette desværre stadigvæk. Vi markerer derfor denne dag for at mindes og ære de mennesker, der blev og som stadig bliver forfulgte på grund af deres kristne tro. Samtidig lægger gudstjenesten også op til en taknemmelighed for, at vi her i landet kan få lov til at udleve vores tro uden at frygte for vores liv på grund af den. Præstefruen i Skibet fik i 1930-erne denne opskrift af sin nabokone, og den skulle angiveligt stamme fra den forrige præstekone i Skibet. Vejle Amts Folkeblad havde en pebernøddekonkurrence midt i 1950 erne, hvor pebernødderne fra præstegården fik en flot andenplads. Præstegaardens pebernødder: 3/4 pund Smør 2 pund mørk farin 4 æg 1 1/2 dl. mælk eller fløde 1 tsk. kanel 1 tsk. nelliker 1 tsk. ingefær 1 tsk. muskat 1 tsk. hjortetaksalt 3 Pund mel Smør og farin røres sammen, og de resterende ingredienser irøres i nævnte rækkefølge. Dejen æltes grundigt og køres igennem kødhakkerens plade med det runde hul, eller trilles i lange tynde pølser, der skæres i temmelig små puder. Herefter bages de ved 200 grader i ca. 10 minutter - til de er gyldne. Velbekomme!

6 10 11 Gudstjeneste- og aktivitetskalender LIGE TIL AT HIVE UD OG SÆTTE PÅ KØLESKABET... Arrangementer Tirsdag den 2. december kl Morgenandagt ( Se mere side 14 ) Onsdag den 3. december kl Adventsmøde ( Se mere side 11 ) Søndag den 7. december kl. 9.00* 2. s. i advent ( Luk. 21, ) Søndag den 14. december kl s. i advent ( Matt. 11, 2-10 ) Lucia ( Se mere side 8 og 14 ) Søndag den 14. december kl Julekoncert ( Se mere side 11 ) Dorte Volck Paulsen Søndag den 21. december kl s. i advent ( Johs. 1, ) De ni læsninger med Pojken Flensborg ( Se mere side 14 ) Onsdag den 24.december Juleaftensdag ( Luk. 2, 1-14 ) ( Se mere side 8 ) Familiegudstjeneste for de mindste: kl Julegudstjeneste: kl Julegudstjeneste: kl Julegudstjeneste: kl Torsdag den 25. december kl Juledag ( Matt. 1, ) ( Se mere side 8 ) Fredag den 26. december kl juledag ( Matt. 23, ) ( Se mere side 9 ) Søndag den 28. december kl Julesøndag ( Luk. 2, ) Salmesangsgudstjeneste Onsdag den 31. december kl Nytårsaftensdag ( Luk. 2, 21 ) Torsdag den 1. januar Nytårsdag Søndag den 4. januar kl Hellige tre kongers søndag ( Matt. 2, 1-12 ) Tirsdag den 6. januar kl Morgenandagt ( Se mere side 14 ) Henrik Skoven Dorte Volck Paulsen Henrik Skoven Aflyst! Henrik Skoven Onsdag den 7. januar kl Stjernestund ( Se mere side 14 ) Søndag den 11. januar kl s. e H. 3 k. ( Luk. 2, ) Onsdag den 14. januar kl Foredrag v. Korshærsleder i Vejle ( Se mere side 11 ) Søndag den 18. januar kl s. e H. 3 k. Onsdag den 21. januar kl Foredrag v. Søren Holst ( Se mere side 12 ) Søndag den 25. januar kl Sidste s. e. H 3 k. ( Matt. 17, 1-9 ) Onsdag den 28. januar kl Fælleseftermiddag ( Se mere side 12 ) Søndag den 1. februar kl Søndag septuagesima ( Matt 20,1-16 ) Tirsdag den 3. februar kl Morgenandagt ( Se mere side 14 ) Onsdag den 4. februar kl Foredrag v. Kasper Bro Larsen ( Se mere side 12 ) Søndag den 8. februar kl Søndag seksagesima (Mark 4,1-20) Søndag den 15. februar kl Fastelavns søndag (Matt 3,13-17) Onsdag den 18. februar kl Foredag v. Kasper Bro Larsen ( Se mere side 13) Søndag den 22. februar kl. 9.00* 1. søndag i fasten (Matt 4,1-11) Onsdag den 25. februar kl Fælleseftermiddag ( Se mere side 13 ) Dorte Volck Paulsen Henrik Skoven Dorte Volck Paulsen Adventsmøde i Kirkehuset Onsdag den 3. december kl i Kirkehuset Så nærmer tiden sig for det årlige adventsmøde. Der indbydes igen i år til en aften med adventsstemning samt sognefællesskab, hvor mange fra sognet har bidraget til en smuk aften. Der vil være musikalsk underholdning og fællessange, og sognepræst vil fortælle en julehistorie Det smukke kirkehus vil være pyntet af sognefæller, og der vil blive serveret Glühwein, æbleskiver, kaffe og hjemmebagte småkager, som også er fremtryllet af frivillige gode hjælpere. I kaffepausen kan der købes lys og smukke adventskranse fremstillet af sognets beboere til fordel for Danmissions Lucia Indsamling. Evt. ønske om befordring/ samkørsel bedes meddelt kirkekontoret. Entre inkl. et skrabelod fra Danmission: 50 kr. Gratis madaften hver måned for unge mødre Er du mellem 15 og 20 år og mor? Så håber vi, at du og dit barn har lyst til at være med til GRA- TIS madaften den første torsdag i hver måned i Johanneshuset. Den første torsdag i hver måned, dvs. den 4. dec., 8. jan. og 5. febr. kl Er du mellem 15 og 20 år og mor? Så håber vi, at du og dit barn har lyst til at være med til GRATIS madaften hver måned i Johanneshuset for enden af Boulevarden (Haraldsgade 10, Vejle. Bus 2 og 217 kører til Vardevej v. Boulevarden. Brug evt. app en Rejseplanen ) Hvem kommer? Unge mødre og børn ligesom dig. Vi handler ind, og forbereder maden, og det er helt op til dig, om du vil være med til at lave den. Du behøver ikke komme hver gang. Vi glæder os bare til at se dig og dit barn. Tilmelding/ spørgmål på SMS til Ida ( tlf ) eller via Facebook/ungpraestvejle.dk Julekoncert i samarbejde med Vinding kirkes kor Søndag den 14. december kl i Skibet Kirke Sammen med Vindingkoret og organist Bjørn Elkjer vil sanger Kiki Brandt og cellist Søren Friis stå for en stemningsfyldt koncert med både klassiske og folkelige toner. Søren Friis spiller cello og har haft et mangeårigt virke i Odense Symfoniorkester. Kiki Brandt er sanger og har optrådt i utallige sammenhænge med et repertoire, der spænder fra opera til musical og pop. Hun har bl.a. været gæstesolist ved Kurt Ravns julekoncerter samt medvirket i Rottefælderevyen. Der er fri entre til koncerten og alle er velkomne! Sammen med Vinding Kirkes kor står organist Bjørn Elkjer, sanger Kiki Brandt og cellist Søren Friis for årets julekoncert den 14. december kl i Skibet Kirke. Foredrag: Har du gjort noget for de svageste i dag? Onsdag den 14. januar kl i Kirkehuset Skibet Sogn sætter i 2015 særligt fokus på diakonien i Skibet sogn. Der er forbavsende mange i sognet, der har svært ved at få tilværelsen til at hænge sammen og antallet bliver for tiden hurtigt større. Det kan skyldes alkoholisme, sygdom, ensomhed, misbrug eller noget helt andet. Også de allermest udsatte er rykket nærmere vores dagligdag, idet hyttebyen i Vejle faktisk ligger i Skibet sogn. Samtidigt er det blevet sværere at få støtte til diakonalt arbejde fra Vejle Kommune. Korshærsleder i Vejle Jens Lundsgaard vil denne * Bemærk: Der er ikke nadverfejring ved gudstjenester afholdt kl. 9.00

7 12 13 Der bliver stadigt flere, der har svært ved livet i Skibet sogn. Hvad vi skal gøre ved det, vil korshærsleder Jens Lundsgaard give sit bud på ved foredraget den 14. januar kl. 19:30. Det gælder, uanset om det, de siger, er nyt, og måske går imod traditionerne i Det Gamle Testamente. Den anden grund er, at Det Gamle Testamente også indeholder tanker og forestillinger, som den kristne kirke - og nutidens mennesker i det hele taget - kan bruge til noget, uanset om de er i brug i Det Nye Testamente. Aftenen byder på eksempler på begge dele. Der er fri entré. Kaffe og kage kan købes for 20 kr. Fælleseftermiddag: Fire generationer synger salmer og sange aften fortælle om Kirkens Korshærs arbejde med at hjælpe nogle af disse grupper og lægge spor ud for, hvad vi som enkeltpersoner og samlet i sognet kan gøre for, at disse mennesker kan få en nogenlunde tålelig tilværelse. Der er fri entré. Kaffe og kage kan købes for 20 kr. Onsdag den 28. januar kl i Kirkehuset Dette er det andet af en række sang-arrangementer, hvor flere generationer fra samme familie får lov til at vælge salmer og sange til fællessang. Hver generation begrunder valgene og fortæller måske en lille anekdote om de valgte salmer, inden vi synger dem til organistens klaverledsagelse. Hvilken familie, der denne gang vil stå for salmevalget, er en overraskelse, men det kan afsløres, at det bliver en skøn eftermiddag! Der serveres kaffe og kage under fællessangen, og alle er velkomne. Foredrag: Hvad handler Det Gamle Testamente egentlig om? Onsdag den 21. januar kl i Kirkehuset. Søren Holst, lektor i Gammel Testamente, Københavns Universitet, indleder denne aften en foredragsrække med titlen: Bibelen i et aktuelt lys Hvad kan vi i egentligt bruge den til? Han skriver om sit foredrag: I de første tre fjerdedele af Bibelen (Det Gamle Testamente) har ingen hørt om Jesus, og efter manges opfattelse består bogen mest af umenneskelige love og regler samt fortællinger om folk, der bliver slået ihjel - enten af Gud eller af hinanden! Så hvorfor bliver den kristne kirke ved med at bruge Det Gamle Testamente? Der er to grunde: Den ene er, at Det Ny Testamentes forfattere tænker ved hjælp af Det Gamle Testamente. De bruger ord, begreber og billeder fra de hellige tekster, de selv var vokset op med, når de skal forklare det, de selv tror på. Søren Holst viser Det Gamle Testamentes aktualitet i foredraget den 21. januar. Kasper Bro Larsen står for tre af de fire foredrag i foredragsrækken Bibelen i et aktuelt lys Hvad kan vi i egentligt bruge den til?. Det sidste finder i øvrigt sted den 11. marts. også efter meningen - og rummer et væld af forskellige svar. Er Gud god? Er verden god? Er livet godt? Denne aften skal vi høre, hvad nogle bibelske stemmer siger: den optimistiske ordsprogsvismand, skeptikeren Job og hans kollega Prædikeren ( alt er tomhed ) samt seeren Daniel med sin apokalypse. Og hvad siger kristendommen og Det Nye Testamente til det hele? Der er fri entré. Kaffe og kage kan købes for 20 kr. Foredrag: Bjergprædikenen om den bibelske etik Onsdag den 18. februar kl i Kirkehuset. Kasper Bro Larsen siger om denne tredje aften i foredragsrækken Bibelen i et aktuelt lys Hvad kan vi i egentligt bruge den til?: I 2014 udkom bogen Taler der forandrede verden - med Jesu bjergprædiken som bogens første bidrag. Bjergprædikenen indeholder bl.a. ordene Salige er de fattige i ånden, Fadervor, og Du skal elske din fjende ; og talens radikale etik har inspireret og anfægtet tænkere frem til i dag: Luther, Tolstoj, Gandhi, Martin Luther King osv. I dette foredrag skal vi undersøge, hvad Bjergprædikenen betød, da den første gang blev nedskrevet i Matthæusevangeliet. Der bliver også mulighed for afstikkere til højdepunkter i talens lange virkningshistorie. Der er fri entré. Kaffe og kage kan købes for 20 kr. Foredrag: Hvad i alverden er meningen? om bibelske meninger Onsdag den 4. februar kl i Kirkehuset. Kasper Bro Larsen, lektor i Ny Testamente, Aarhus Universitet fortsætter denne aften foredragsrækken Bibelen i et aktuelt lys Hvad kan vi i egentligt bruge den til? Han skriver om sit foredrag: Ethvert menneske spørger efter meningen med livet, ikke mindst når den ikke synes at være til stede. Bibelen spørger Bjergprædikenen hører til de taler, der forandrede verden. Hør Kasper Bro Larsen fortælle om den og dens relevans op gennem historien ved foredraget den 18. februar kl Sognepræst Henrik Skoven fortæller om Nørremarkskirkens nye altertavle ved Fælleseftermiddagen den 25. februar. Fælleseftermiddag: Peter Brandes udsmykning i Nørremarkskirken Onsdag den 25. februar kl Siden indvielsen af kunstudsmykningen i september 2013 har mange lagt vejen forbi Nørremarkskirken. Der er således stor interesse for Peter Brandes værk, og der stilles mange spørgsmål om fortolkningen og tilblivelsen. Denne eftermiddag vil Henrik Skoven vise rundt i kirken og fortælle om udsmykningen. Derefter er der kaffe i Nørremarkskirkens ungdomscenter, der ligger lige ved kirken.

8 14 15 Særlige gudstjenester Morgenandagter i Skibet Kirke En gang om måneden holdes der morgenandagter for sognet. Det er korte andagter på ca. 20 minutter med fællessang, fortælling eller prædiken, bøn og velsignelse. Konfirmanderne deltager ved nogle af morgenandagterne, som finder sted i Skibet kirke kl på følgende dage. Alle er velkomne! Tirsdag den 2. december Tirsdag den 6. januar Tirsdag den 3. februar Luciagudstjeneste med Spirekoret 3. s. i advent, søndag den 14. december kl i Skibet Kirke Kirkens Spirekor vil til den traditionelle Luciagudstjeneste lade lyset bryde mørket og fylde kirken med børnenes velkendte Luciasang. Efter gudstjenesten vil der være salg af stearinlys m.m. og hjemmebagte Luciabrød begge dele til fordel for Danmissions Lucia-indsamling, som i år støtter udsatte og fattige i bl.a. Madagaskar. De ni læsninger med Lars Busk Sørensens ord og Pojken Flensborgs musik 4. s. i advent, søndag den 21. december kl De ni læsninger er en musikgudstjeneste, hvor prædikenen er erstattet af ni bibeltekster, der fortæller om syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse, sådan som den udspilles i den bibelske historie. Denne aften bryder dog en smule med traditionen, idet vi vil læse teksterne om de bibelske begivenheder fra Lars Busk Sørensen digtsamlinger, mens vores tidligere organist Pojken Flensborg vil sørge for smukke toner fra klaveret. Vores tidligere organist Pojken Flensborg vil sørge for smukke toner ved De ni læsninger i Skibet Kirke den 21. december kl Traditionen med de ni læsninger stammer fra England, hvor den blev holdt første gang i 1918 i Kings College Chapel i Cambridge. I Danmark er det blevet en tradition at holde de ni læsninger i ugerne op til jul. I England holdes de ni læsninger juleaften. Alle er velkomne til en smuk eftermiddag i kirken! Stjernestund for Sjæl og Mund Onsdag den 7. januar kl i Skibet kirke og Kirkehus Stjernestund for Sjæl og Mund er et hyggeligt arrangement for børnefamilier og alle andre, der har en travl hverdag, men som samtidigt har lyst til at deltage i de kirkelige fællesskaber. Vi indleder med en kort familiegudstjeneste i kirken på børnenes præmisser, hvor Spirekoret deltager, og efterfølgende er der fællesspisning, fødselsdagsfejring og sang for hele familien i Kirkehuset. Vi starter i kirken kl Menuen koster koster 30 kr. dog kun for voksne. Fællesspisning fra ved en tidligere stejrnestund Fastelavn i Skibet kirke Søndag den 15. februar kl i Skibet kirke Igen i år har vi fornøjelsen af at arrangere fastelavnsfest med tøndeslagning. Festen indledes med fastelavnsgudstjeneste i kirken kl på børnenes præmisser, hvorefter alle går over i Kirkehuset. Her slår vi katten af tønden og hygger os med fastelavnsboller og fællessang. Alle er velkomne, og man må meget gerne være udklædt! Jul i små kår? Jul i fællesskab Jul i Fællesskab er en invitation til alle om at fejre julen i et trygt og varmt fællesskab. Vi holder Juleaften og 1. juledag i Vejle Missionshus, Olgasvej 14, og man kan deltage i det ene eller begge arrangementer. Jul I Fællesskab arrangeres af Vejles fire Bykirker Sct. Nicolai, Vor Frelsers, Sct. Johannes og Nørremarkskirken. Programmet for arrangementerne er lagt frem i kirkerne og fås også i Skibet Kirkehus. Tilmelding og betaling kan ske på de fire kirkekontorer senest torsdag den 18. december. Man kan deltage for 25 kr. pr arrangement. (Børn under 15 år deltager gratis) Julehjælp. Du kan få, og du kan give! Kender du nogen, som ikke har råd til at holde en god jul i år, eller har du selv svært ved at få enderne til at nå sammen i juletiden? Så har du mulighed for at søge Skibet Kirkes menighedspleje om julehjælp på egne eller andres vegne (en henvendelse på andres vegne kan foregå anonymt, men de pågældende vil dog altid blive spurgt om deres interesse i julehjælpen forud for udbetalingen). Julehjælpen består af et gavekort til indkøb af varer til julemiddagen. Der kan ikke købes alkohol og tobak. For at komme i betragtning skal du henvende dig til sognepræst Ulrik Overgaard med en kort begrundelse for dit behov for julehjælp. Derudover skal du naturligvis bo i Skibet Sogn. Julehjælpen udbetales i uge 51. Hvis du har lyst til at støtte Skibet Kirkes julehjælp, har du mulighed for at give en donation, som samtidigt kan trækkes fra i skat. Nærmere detaljer fås ligeledes hos sognepræst. Kirken har mulighed for at hjælpe, hvis du ikke har penge til at holde en god jul for din familie. Nye bøger og CD-er til Kirkehusets bibliotek Så er der igen købt nye bøger, og også i år har vi fået nogle foræringer incl. CD-er. De nævnte materialer er nu tilgængelige for udlån. Gå ind på hjemmesiden og klik på Bibliotek for at se hele bogsamlingen. Leif Andersen: Gud, hvorfor sover du? Erik Lindsø: Liver er i det mindste en historie værd Peter Tinggaard: Den allerstørste juleglæde Jakob Wolf: Jobs tårer Lisbeth Smedegaard Andersen: Huset med de mange boliger Lisbeth Smedegaard Andersen m.fl.: Hjertelyd i mørket med CD Birgit Pouplier: Den sorte rose Else Hvid: Hvad skal man tro? Jakob Schjødt Worm m. fl.: Sorrig og glæde - CD med 9 kendte salmer Barbara Harbo Ilskov m. fl.: Sange til livet & døden CD med 8 sange Maj-britt Vibe Dørken: Sov sødt barnlille CD med 10 salmer af Himmelblå Har du ønsker til bogindkøb eller spørgsmål om udlån, så rettes de til Villy Mølby på tlf Guldkorn FRA OLDKIRKELIG BØN: Lovet være du, Kristus, vor Gud! For du gjorde fiskere til vise mænd, da du sendte dem Helligånden, og ved dem har du indsamlet hele jordens kreds i dit net.

9 16 Kirkelig vejviser Kirkehøjskolens forårsprogram 2015 Betaling: Kan ske ved indbetaling på konto , Jyske Bank Deltager man i et enkelt foredrag, kan det ske uden tilmelding og med betaling ved ankomst. Frokost skal dog bestilles senest en uge i forvejen. Kirkehøjskolens forårsprogram 2015 Tema: Kirke i tiden til tiden? Tilmelding: Knud Erik Knudsen Tlf Fødsel: Navneændringer: Alle fødsler anmeldes til kirkekontoret fra sygehuset. Ved hjemmefødsel skal forældrene selv anmelde fødslen til bopælssognets kirkekontor. Er forældrene ikke gift, skal der senest 14 dage efter fødslen fremsendes en omsorgs- og ansvarserklæring. Omsorgs- og ansvarserklæring udfyldes elektronisk på www. borger.dk Vi opfordrer til, at man kigger på: Dødsfald: Anmeldes senest 2 dage efter dødsfaldet til præsten i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. Kirkelig begravelse/bisættelse aftales personligt med præsten. Erhvervelse af gravsted sker ved henvendelse til graver/kirkeværge. Mit barn skal døbes, hvad gør jeg? Et barn skal ifølge loven navngives inden 6 måneder, og det sker ved henvendelse til kirkekontoret. I god tid inden barnet fylder 6 mdr., skal forældrene henvende sig til den kirke, hvori de ønsker deres barn døbt for at aftale en dåbsdato. Kirkekontoret fremsender efterfølgende en dåbsanmeldelse, som forældrene udfylder med barnets navn samt navne og adresser på mindst 2 og højst 5 faddere. Torsdag den 22. januar Kl. 9.30: Generalforsamling med kaffe. Kl : Folkekirken nu og her.( Domprovst Henrik WighPoulsen, Odense.) Kl Frokost Kl : Udfordring til kirken er en underdrivelse (Fhv. redaktør af Vejle Amts Folkeblad Arne Mariager, Faaborg.) Torsdag den 19. februar Kl : Pro Ecclesia jeg holder af højmessen (Forfatter Søren Ulrik Thomsen, København.) Kl Frokost Kl : En anderledes vinkel på gudstjeneste (Lektor ph.d. Marianne Gaarden, Aarhus Universitet.) 17 Mit barn skal navngives, hvad gør jeg? Henrik Wigh-Poulsen Arne Mariager Et barn skal ifølge loven navngives inden 6 måneder også selvom barnet skal navngives uden dåb. Navngivningsattest udfyldes elektronisk på Vi skal vies, hvad skal vi gøre? Sted: Mølholm Sognehus, Niels Skousvej 13 A, 7100 Vejle Aftale om vielse træffes så tidligt som muligt ved henvendelse til kirkekontoret, og senest 1 måned før den ønskede dato. Efter man har aftalt dato med kirkekontoret, skal Borgerservice kontaktes tidligst 4 mdr. før vielsen for at udfærdige en prøvelsesattest, de fremsender til kirkekontoret Pris: Enkeltforedrag: kr. 60,00 Frokost med kaffe: kr. 70,00 For en hel sæson, både foredrag og mad: kr. 300,00 Søren Ulrik Thomsen Marianne Gaarden Guldkorn Preben Thomsen, dansk præst i bogen Ej i de smalle sunde, 1983: Jesu utrolige tanke i hans fortrolighed med Skaberens hemmelighed er: At nåde vil altid gå for ret - kærlighedens rod fremfor paragraffernes orden!

10 18 19 Siden sidst Adresser Perioden dækker frem til deadline for denne udgave af Skibet Sogne- og Kirkenyt (15. juli 15/ ) Sognepræster: Personregisterfører/Begravelsesmyndighed: Præstegårdsvej 12, 7100 Vejle Tlf: , mobil Mail: Døbt i Skibet kirke: Malthe Ærenlund Bjerregaard Jensen, Fårupvej 1 A, 7300 Jelling. Walter Bæk Andrés, Nymarksvej 33, 7100 Vejle. Emilie Balle, Nørregade 5 st., 8660 Skanderborg. Natadia Maach Hansen, Byvænget 1C st., 7100 Vejle. Malthe Rosenkjær Gilling, Vardevej 472, 7100 Vejle. Taya Ozlati Skaanning, Vardevej tv., 7100 Vejle. Hailey Elizabeth Sørensen, Ringparken th., 7550 Holstebro. Peter Ziegler Grand Graversen, Bommerhavevej 10, 7100 Vejle. Magnus Dalegaard Koch Skovlund, Sleldeparken 26, 7100 Vejle. Johanne Jark Flyvholm, Dalglimt69, 7100 Vejle. Vielser/velsignelser i Skibet kirke: Anita Møller Madsen og Benjamin Wulff, Åsvinget 13C, 7100 Vejle. Louise Jøker Bargisen og Aditya Bante, Dannebrogsgade th., 9000 Aalborg. Begravet/bisat fra Skibet kirke: Adda Viola Iversen Karlsen, 85 år. Kamilla Osine Ellegaard Thomsen, 94 år. Anders Kay Hansen, 87 år. Lis Christensen, 65 år. Jens Kristian Madsen, 18 år. Lisbeth Marie Pedersen, 68 år. Bistandspræst: Henrik Nielsen Skoven Vedelsgade 95, 2. sal 7100 Vejle Tlf Mail: Skibet kirkekontor: Kordegn: Marianne F. Hundtofte Tlf: Mail: Kirkegårdskontoret: Skibetvej 166, Skibet, 7100 Vejle. Tlf: Mail: kontortid Graver og kirketjener: Erik Gjøl Rasmussen Tlf: mail: Gravermedhjælper: Ken Hermansen mail: Kirkesangere: Charlotte Westphal Eriksen Tlf: Mail: Kirkeværge: Inger Ussing tlf Kommunikationsudvalg: Anne Kragh Tlf: Brian Bonderup Tlf: Mail: Regnskabsfører: Chr. Madsen Løvsangervej 5, Østengaard, 7100 Vejle. Tlf: Formand for menighedsrådet og kirkeog kirkegårdsudvalg: Hans Cordius Havesangervej 27, Østengård tlf KIRKEBILEN Bestilles over TAXA med oplysning om, hvor man vil tages op. Skulle der være problemer med kirkebilen, bedes det meddelt til kirkekontoret.

11 Skibet Kirke Skibetvej Vejle O/

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

19. trin. II Begyndergudstjeneste + velkomst for konfirmander 2. oktober 2016 Sundkirken 10

19. trin. II Begyndergudstjeneste + velkomst for konfirmander 2. oktober 2016 Sundkirken 10 19. trin. II Begyndergudstjeneste + velkomst for konfirmander 2. oktober 2016 Sundkirken 10 Salmer: 747 Lysets engel 26 Nærmere Gud til dig 335 Flammerne er mange 164 Øjne I var lykkelige 424 I Herrens

Læs mere

Så blev det jul igen, og vi samles i kirkerne og senere omkring juletræerne og synger med på julens kendte og fine salmer. Jo, det er sandelig jul.

Så blev det jul igen, og vi samles i kirkerne og senere omkring juletræerne og synger med på julens kendte og fine salmer. Jo, det er sandelig jul. 1 af 6 Prædiken juleaften d. 24. december 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 2, 1-20. For alle - for dig. Så blev det jul igen, og vi samles i kirkerne og senere omkring

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl Adventskransens fire lys symboliserer de fire adventssøndage inden jul. Levende lys hører adventstiden til, fordi julen ifølge kristendommen handler om, at Jesus kom til jorden som verdens lys - at han

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39 1 Anden juledag, Sankt Stefans dag I. Sct. Pauls kirke 26. december 2015 kl. 10.00. Salmer:123/434/102/122//124/439/112/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /129 Åbningshilsen Festen for Undernes

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant:

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Nyhedsbrev fra Hune sogn november. 2015/2016 December: Nr. 1 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 6.., 2. søndag i advent Kl. 10.30 Søndag den 13. 3. søndag i advent: De

Læs mere

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os 5. søndag efter trinitatis Læsninger: Jer 1, 4-9 1. Pet 2, 4-10 Matt 16, 13-26 Salmer: Kære jer Salmerne til søndag bliver: I Vonsbæk: 747: Lysets engel 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt barnlille

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5.

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5. 1 af 6 Prædiken søndag d. 6. november 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, 20-31 & Åb 21,3-5. Alle Helgen Salige er I som græder, Salige er I som er fattige, Salige er

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen.

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen. Prædiken ved Reformationsfejring 29-10-2017 Stenderup Kirke 10:30 Tekster: Jer. 18,1-6; Rom 1,16-17; Matt 22,1-14 Salmer: 343, 337, 305, 487, 321, Når du vil Her for et halvt år siden fik jeg en invitation

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Den første bliver meget nemt blot et skridt på vejen mod et mål.

Den første bliver meget nemt blot et skridt på vejen mod et mål. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 27. november 2016 Kirkedag: 1.s.i adv/a Tekst: Sl 24; Rom 13,11-14; Matt 21,1-9 Salmer: SK: 87 * 447 * 450 * 75 * 83 * 80,4 * 74 LL: 87 * 75 * 83 * 80,4

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Allehelgen Salmevalg 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Jesus sagde:

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114 2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, 122 130, 108, 114 Lad os bede! Herre, tak fordi din julefred er mere end god mad, slik og kager. Hold os fast til dig, også

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap Kom og se! Det bliver sagt flere gange i dagens evangelium. Kom og se! Der er gået vilde rygter om Jesus, og rygterne får folk til at ville se, om der er noget om snakken. Man kan sige, at vi i dag hører

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

25. søndag efter Trinitatis

25. søndag efter Trinitatis 25. søndag efter Trinitatis Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 235: Verden igenfødelse 563: Sørger ej for dem, der sove 320: Midt iblandt os er Guds rige 536: Udrust dig, helt

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN Juleaften 2014, Hurup Lukas 2, 1-14 Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN De fleste af os her i Hurup kirke i eftermiddag har glædet os

Læs mere

det brager løs igen: pas nu lige på, klap hesten, spis brød til, du bestemmer ikke altså sådan over

det brager løs igen: pas nu lige på, klap hesten, spis brød til, du bestemmer ikke altså sådan over Nytårsdag 2014. Domkirken 14.00: 712 Vær velkommen, 713 For dig, O Herre, 717 I går, 588 Herre gør, 118 Julen har englelyd. Nadver: 587 Guds egen kære søn. Nu ligger der så et ubrugt år foran os. Sådan

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Fastelavnssøndag d. 26. februar 2017

Fastelavnssøndag d. 26. februar 2017 Fastelavnssøndag d. 26. februar 2017 Salmer 736 Den mørke nat forgangen er 441 Alle mine kilder 70 Du kom til vor runde jord --- 141 Mig lyster nu at træde 192,7 Du, som har dig selv mig givet 192 Hil

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

4. søndag efter påske

4. søndag efter påske 4. søndag efter påske Salmevalg Nu ringer alle klokker mod sky Kom, regn af det høje Se, hvilket menneske Tag det sorte kors fra graven Talsmand, som på jorderige Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754

Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754 Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da Jesus så skarerne,

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere