Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: Telefax: Lærerværelset: Hjemmeside:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk"

Transkript

1

2 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: Telefax: Lærerværelset: Hjemmeside: Kontortid Mandag-fredag Rektor Jens Per Nielsen Inspektorer Hardy Andersen Henrik Arbo-Bähr Lars Bugge Andersen Lis Bjerre Ole Sohl (ledende) Jan Sørensen Kontor Tina Klintenberg Trine Pedersen Karin Reynheim Studievejledning Gymnasiet Suzanne Gudbjerg-Hansen Kirsten Hede, Torsten Jøhncke, Jes Jørgensen HF Inge Jensen Ulrik Wiwe Studiecenter Merethe Bloch Stein Bogdepot Mona T. Brandt Pedel Ole Jensen Kantine Bjarne Hansen Redaktion Hardy Andersen, ansv. Marianne Bühlmann Torsten Jøhncke Elevrepræsentanter Mia Klausen Mathias Kryspin Jákup Reynheim Fotos Hardy Andersen samt lærere og elever der var på stedet på det rette tidspunkt Layout Marianne Bühlmann Hardy Andersen Tryk Nofoprint Oplag: 3000

3 Indhold Rektor 4 Bestyrelsen 6 SKOLENS HVERDAG 7 Elevrådet tjener også penge 8 En hverdag på skolen 10 En forskerspire 14 Prisopgave om dødsstraf 16 Den elektroniske hverdag 18 Anderledes dage 20 SKOLEN OG VERDEN UDENFOR 25 New Hampshire og Boston 26 Studietur til Foulum og Hald Sø 30 Hvordan laver man et landkort? 33 Studieturene gik også til Model United Nations 37 Korprojekt Operation Dagsværk Cambodja 41 ABC 42 Lærere 52 Øvrige ansatte 56 Afgangsklasser 57 Legater 59 Plan over skolen 60 Kalender 62

4 4 Vi glæder os til reformerne AF REKTOR JENS PER NIELSEN Et nyt gymnasium Studieretninger Vi er godt rustet Fra 2005 skelner vi ikke længere mellem sproglig og matematisk linie i det almene gymnasium. Vi får et studieretningsgymnasium, hvor flere fag går sammen om at skabe en specielt sammensat studentereksamen der passer til den enkelte og passer til fremtiden. Hermed gennemføres den mest omfattende reform af gymnasiet i 100 år. Det handler om at tilpasse gymnasiet til en ny tid med fokus på globalisering, IT, naturvidenskabelig dannelse, genteknologi, bioteknologi, biomedicin det handler om at give den enkelte kompetencer det handler også om at skabe et moderne læringsmiljø. På Espergærde Gymnasium og HF har vi nu fastlagt de 11 studieretninger, der skal være skolens profil i fremtiden. Fokus vil ligge på 3 hovedområder: det naturvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige og det sprogligt-humanistiske. Men en moderne verden kræver også kreativitet og evnen til at kunne bevæge sig mellem de traditionelle videnskabsområder, så derfor har vi også forsøgt at skabe studieretninger, der går på tværs og som har kreative elementer indbygget kig på skolens hjemmeside og find studieretningerne. At gennemføre en så omfattende reform kræver megen

5 5 forberedelse, og på Espergærde Gymnasium og HF er vi godt rustet, for vi har gennem forsøgsarbejde de sidste 4 år gennemprøvet mange af de nye arbejdsformer og måder at organisere undervisningen på, som er en forudsætning for reformens succes. Det er ikke kun gymnasiet, der reformeres. Også på hf sker der ændringer, som vil give en bedre hf-eksamen end vi kender i dag. Der bliver flere undervisningstimer på hf, og der bliver mere samarbejde mellem fagene samtidig med, at der i højere grad sættes fokus på den enkelte kursists kompetencer og læring. På vores hf-afdeling har vi også de sidste år gennemført en lang række forsøg, så også her føler vi os godt rustede til at gennemføre reformen. Men vi skal ikke glemme de elever der allerede nu går i gymnasiet og de elever, der starter i De vil alle færdiggøre deres eksamen efter den velkendte ordning. Og de vil få et godt forløb, for selvfølgelig vil reformernes nytænkning også smitte af på dem, så de får det bedste fra den gamle og den nye ordning. At tænke nyt, at prøve nyt er altid spændende, men tit glemmer man den kvalitet, som mange års erfaring og tradition er baseret på. Den fejl vil vi ikke begå på Espergærde Gymnasium og HF. Gymnasiets og hf s succes hviler helt klart på en særegen kvalitet i uddannelsen, der gør denne skoleform til noget særligt. Den kvalitet vil derfor fortsat præge uddannelserne på Espergærde Gymnasium og HF vi glæder os til reformerne! Et nyt hf Overgangen Erfaring og kvalitet

6 6 Bestyrelsen - en aktiv medspiller Gymnasieudbygning, gymnasiereform, Hf-reform, ITudvikling, kommunalreform, men også nedskæringer eller som det hedder nu budgetudfordringer. Dette skoleår har været fyldt med væsentlige spørgsmål for en bestyrelse, som gerne vil være en aktiv medspiller i udviklingen af Nordsjællands populæreste gymnasium. AF THOMAS LYKKE PEDERSEN, BESTYRELSESFORMAND Bestyrelsen har været kritisk over for Frederiksborg amts udbygningsplaner, fordi vi ikke føler, at man i tilstrækkelig grad løser opgaven med at skaffe plads til de mange kommende elever også i Espergærde/Humlebæk/Karleboområderne. Ligeledes har bestyrelsen involveret sig i kritikken af besparelserne på idrætsområdet. På positivsiden har især skolens IT-udvikling vist, at man på EG er foran andre skoler, og at den IT-strategi, man har valgt, nu virkelig bærer frugt. Trådløst intranet på hele skolen, mange bærbare computere, en pædagogik der integrerer IT i undervisningen på en helt naturlig måde. Det er allerede nu virkeligheden på Espergærde Gymnasium og HF, mens andre gymnasier først skal starte den udvikling. Det giver EG et forspring i en fremtid, hvor der både skal introduceres en gymnasie- og en hf-reform samtidig med kommunalreformens gennemførelse. Bestyrelsen har også glædet sig over de mange spændende studieretninger, der bliver tilbudt på EG. Det er vores klare opfattelse, at de tilgodeser elevernes ønske om faglige udfordringer samtidig med at de er spændende og innovative. Vi ved endnu ikke, hvordan det fremtidige ejerforhold for gymnasierne bliver, men bestyrelsen ved Espergærde Gymnasium og HF er overbevist om, at EG som en stor og populær skole sagtens kan tage fremtidens udfordringer op. Og så glæder vi os til en fremtid, hvor bestyrelsen for en kommende selvejende institution kan få endnu bedre mulighed for at involvere sig i EG s udvikling.

7 7 Skolens hverdag

8 8 AF ELEVRÅDSFORMAND MIA KLAUSEN, 3.B OG MATHIAS KRYSPIN, 2.Y Åbne møder Aktiv investering Planlægning Elevrådet tjener også penge På Espergærde Gymnasium og HF har vi et meget velfungerende elevråd, som står for sociale, politiske og festlige arrangementer såvel som velgørenhedsprojekter. Elevrådet varetager elevernes interesser på skolen og fungerer derfor også som mellemled imellem administration og elever. Møderne foregår én gang om ugen og hver klasse anbefales at have mindst en frivillig klasserepræsentant. Møderne foregår i det store frikvarter og er åbne for alle der ønsker at deltage. Derfor er der tit mere end én fra hver klasse, og det er netop det vi ønsker: så mange engagerede og interesserede som muligt. Ofte handler møderne om, hvad der sker i løbet af ugen, hvilke arrangementer og andre aktiviteter der er på skolen. Andre gange handler møderne mere om rygepolitik og andre politiske temaer. Da emnerne, der diskuteres, meget gerne skulle varetage hele skolens interesser, er det repræsentantens ansvar at melde tilbage til resten af klassen, så det sikres at alle på skolen ved hvad der foregår. Udover at elevrådet modtager ydelser fra skolen, så har elevrådet indgået en aftale med et reklamefirma, der får lov til at sætte plakater op på skolen, mod at elevrådet modtager et sponsorat. For dette sponsorat har vi i år valgt at købe et spil bordfodbold, fordi mange elever bruger meget tid på at spille. Da det koster noget for hvert spil, vil bordet virke som en investering, der kan give elevrådet endnu større spillerum til næste år. Dette er bare en af de mange beslutninger, der blev truffet på dette års elevrådstur. Hvert år tager elevrådet på en 2-dages tur, hvor vi virkelig får mulighed for at tage nogle større diskussioner om årets dagsorden, end der er tid til på de ugentlige møder. Turen bliver brugt til at fastlægge de overordnede planer for elevrådet det kommende år, og ydermere til at få nye ideer og visioner for elevrådets arbejde. Derudover er elevrådsturen også socialt vigtig, idet folk fra elevrådet lærer hinanden at kende og har det sjovt sammen, hvilket i sidste ende kan føre til et mere konstruktivt elevråd.

9 9 Elevrådet er dog ikke kun sjov og ballade. På det mere formelle plan har elevrådet 2 stemmer i bestyrelsen. Derudover har elevrådet også repræsentanter i rejseudvalget, studiecenterudvalget og sikkerhedsudvalget. På egen hånd har vi også stiftet mindre udvalg, som skal konkretisere arbejdet, idet mindre grupper arrangerer, diskuterer og melder tilbage til elevrådet. Disse udvalg er eksempelvis Operation Dagsværk, festudvalg og caféudvalg. Det er her at elevrådets virkelige arbejde ligger. Indflydelse Elevrådet er altså et frivilligt råd, der varetager elevers interesser. Vi vil samtidig lade dette være en opfordring til alle nye elever, der ønsker at vide hvad der sker og følge med i skolens hverdag både socialt og politisk. Så kom til et møde og se om det er noget for dig!

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14 AF MATHILDE ROSMARIN JENSEN, REBECCA BJØRKE OG CATHRINE BRITZE, 1.X En forskerspire I foråret 2003 meldte Lea Gregersen sig til Videnskabsministeriets årlige konkurrence Forskerspirer. Lea havde som alle andre 2.g - og 1. hf-elever hørt om konkurrencen via en studievejleder. Forskerspirer giver unge mulighed for at få realiseret og afprøvet en drøm eller ide inden for et valgfrit, fagligt emne. Det kan være samfundsfagligt, humanistisk, sundhedsfagligt eller naturvidenskabeligt. Et projekt tager form I første omgang vakte konkurrencen ikke den store interesse hos Lea, men hun besluttede sig dog for at melde sig til alligevel. Hun vidste ikke præcis, hvad hun skulle skrive om, men efter at have hørt lidt om et projekt, hendes kemilærer engang havde haft fat i, kom hun efterhånden i gang. I efteråret 2003 deltog hun i det weekendseminar, som skulle give hende og alle de andre deltagere mulighed for at udveksle ideer samt få undervisning og feedback fra forskellige professorer. Seminaret skulle munde ud i en 3-5 sider lang synopsis for det projekt, de ønskede at realisere. Selvom der på seminaret deltog ca. 60 unge gymnasie- og hf-elever fra hele landet, var Lea dog én af de få, for hvem det lykkedes at aflevere et realistisk og gennemtænkt arbejde. Til Leas store overraskelse var netop hun én af de tre, hvis synopsis blev udvalgt af juryen. Det indebærer, at Lea til august 2004 skal ind på Novo Nordisk i én måned, hvor hun i samarbejde med teamforskere og vha. computerprogrammer og udstyr skal realisere sit projekt for det beløb, hun vandt i konkurrencen. Hvad kan det bruges til? Vi bad Lea forklare lidt nærmere, hvad hendes projekt kan bruges til: "Ved afhjælpning af type 1 diabetes forsøger man via indsprøjtninger at efterligne den naturlige insulinproduktion. Hertil har man brug for præparater, som virker med forskellig hastighed forskellig timing. Den hurtigt virkende insulin kan for eksempel tages før et måltid, mens den langsomt virkende kan kontrollere blodsukkeret om natten. Det vil derfor betyde en væsentlig forbedring af diabetikeres livskvalitet, hvis man kan gøre deres liv mindre afhængigt af

15 15 insulinindsprøjtninger, da det ikke i lige så høj grad vil være nødvendigt at planlægge måltider. Hastigheden, hvormed kroppen er i stand til at optage insulinen, afhænger af, hvor stabilt selve insulinmolekylet er foldet sammen. Hvis man skal producere insulin med forskellige hastigheder, så har man brug for en nærgående undersøgelse af insulinmolekylets foldning, dvs. af molekylets rumlige struktur. En kendt metode, som gør det muligt at bestemme proteiners, og hermed også insulins, rumlige eller tredimensionelle struktur, er NMR (nuclear magnetic resonance) spektroskopi. Ved at bytte rundt på rækkefølgen af atomer i de gærceller som insulinmolekylet befinder sig i eller i selve insulinmolekylet, er det muligt at ændre foldningsstabiliteten pga. atomernes forskellige kemiske og fysiske egenskaber." For Lea har forløbet været en stor oplevelse, og hun glæder sig meget til det videre arbejde. Hun synes, det har været utroligt givende og sat perspektiv på livet efter gymnasiet og anbefaler andre at give sig selv den lærerige oplevelse.

16 16 AF JAKOB SCHIØNNEMANN, 3.V Inspirationen Arbejdsprocessen Udfordringen Prisopgave om dødsstraf Prisopgaverne er et tilbud til dygtige og interesserede elever, der her får mulighed for at afprøve deres evner både til at gå i dybden fagligt og til at kombinere viden fra mange forskellige områder. Vinderen i år blev Jakob Schiønnemann, der på fremragende måde havde løst opgaven om dødsstraf. Her fortæller han selv om sit arbejde med prisopgaven: "I første omgang var det mere eller mindre en fælles beslutning mellem Johannes fra 2.a og mig, der gjorde at jeg startede på en prisopgave. Ud af de ni emner lå det naturligt for mig at vælge opgaven om dødsstraffen i USA og den debat, der i det amerikanske samfund finder sted herom, i kraft af at jeg har samfundsfag på højniveau. Faktisk havde vi brugt godt en måned af undervisningen på at studere kriminaliteten i USA og det amerikanske retssystem. Men vigtigst var, at jeg fandt spørgsmålet interessant, om man i et moderne demokrati vil acceptere at staten kan fratage andre mennesker retten til at leve. Hele arbejdsprocessen adskilte sig ikke markant fra, hvad man er vant til i gymnasiet. Kildesøgningen og hele forløbet med at strukturere og skrive på opgaven var naturligvis mere krævende end ellers, men vældigt lærerig. Personligt var prisopgaven en slags afslutning på tre ikke altid nemme år på Espergærde Gymnasium, en afsluttende test, der ikke skulle vise mine lærere, hvad jeg kunne udrette, men mig selv. Mange vil nok mene, at Den Store Skriftlige Opgave i 3.g (SSO) er fint til det formål, men hertil er de to typer opgaver for forskellige. I 3.g ernes SSO er der fastsat meget klare rammer for opgavens indhold og udformning, hvorimod prisopgaven skrives med færre restriktioner. Endelig er der med prisopgavens brede udbud af temaer nok at vælge imellem, både for sproglige og matematikere og uanset valgfag. Jeg håber, at flere vil gribe muligheden for at skrive en prisopgave de kommende år. Ikke så meget for at få godskrevet et par skriftlige afleveringer - det har utvivlsomt været mere krævende at skrive opgaven om dødsstraf end det ville have været at stable de første ti-femten stile på

17 17 benene. Men mere for den personlige udfordring, som prisopgaven tilbyder. Det var hårdt undervejs og en stor del af januar måned blev for mit vedkommende brugt foran skærmen eller med næsen begravet i kildemateriale. Men resultatet var bestemt det værd og havde også været det, hvis en anden var løbet med sejren." Årets prisopgaver var udarbejdet af en gruppe af skolens lærere bestående af Mogens Olesen, Henning Brandt Jensen, Anne Marie Kastrup, Marianne Bühlmann og René Bühlmann. De ni titler var: 1) Big Bang og religion. 2) Fysik og menneskets frie vilje. 3) Svingninger. 4) Galilei. 5) Den amerikanske debat om skolernes undervisning i evolutionsteori. 6) Storbyen. 7) Dødsstraf. 8) Den fremmedes og den indfødtes skildring af den mellem- og sydamerikanske kultur. 9) Har unge i Europa en fælles europæisk identitet? Årets prisopgaver Rektor stod for prisoverrækkelsen og ud over Jakob Schiønnemann blev Johannes Fogtmann, Kasper Kyhl Kristensen og Mathias Kryspin også premieret for deres besvarelser.

18 18 Den elektroniske hverdag AF JÁKUP REYNHEIM, 2.U Trådløst studiemiljø EG bestræber sig på at være en skole, der har så gode forudsætninger og mange muligheder for at arbejde med IT, at det bliver et naturligt redskab i undervisningen. Det betyder at EG ikke blot lægger vægt på at integrere IT i undervisningen, men også i elevernes hverdag. Derfor kommer lærere på kurser i udvikling af netbaserede undervisningsmoduler, såvel som de har gennemført kurser i brug af IT. Derudover har skolen en veludbygget hjemmeside, trådløst studiemiljø, mulighed for videokonferencer, og har for nyligt gennemgået en omfattende renovering af computerparken. Sidste år blev N-husets computere opdateret, og i år kom turen til resten af skolen. EG har nemlig købt yderligere 40 nye PC ere, som elever frit kan bruge i frikvarteret, i timerne og efter skoletid. Samtlige computere på skolen holdes løbende opdateret og indeholder en bred vifte af kontor- og fagprogrammer. Det trådløse studiemiljø betyder, at man med en bærbar computer kan koble sig på skolens intranet, man kan med andre ord tage sin bærbare computer under armen og sætte sig hvor som helst på skolen og arbejde. Den trådløse forbindelse gør det muligt at lægge sit arbejde ned på sin personlige mappe på skolens server, surfe på internettet, eller udskrive sin danske stil på skolens printere. Det giver en større grad af fleksibilitet og frihed, når man kan tage sin personlige arbejdsstation med og man ikke behøver at tænke på ledninger. Derudover har EG i samarbejde med Frederiksborg Amt et tilbud om køb af bærbare computere til elever hvilket sikrer at skolens elever kan få gode bærbare PC ere til en billig penge.

19 19 På skolens hjemmeside kan man finde mange nyttige informationer og links til såvel praktiske som faglige sider. Man kan bl.a. klikke sig ind på studievejledningens hjemmeside, hvor der findes henvisninger til de gældende SU-regler, man kan tage et kig på skolens scrapbog, eller man kan gå ind på elevrådets hjemmeside, hvor billederne fra den seneste fest altid er at finde. Man kan også gå ind på skolens internationale side, hvor der er elevberetninger fra studieture, udvekslinger og andet internationalt samarbejde. Er man elev, kan man logge ind på de interne sider, som indeholder nogle utroligt nyttige funktioner. Bl.a. bliver fravær og karakterer offentliggjort på hjemmesiden på den måde er det muligt løbende at holde øje med hvordan det går, og se hvad man bør forbedre. Login-systemet sikrer at ingen informationer gives til uvedkommende. F.eks. kan elever ikke se hinandens fravær eller karakterer! Smartest er dog mulighederne for at se sine lektier, få dem sendt med mail, eller slå skemaændringer op alt sammen hjemmefra. Man sparer herigennem en masse papir og besvær. Skolens hjemmeside Se det hele hjemmefra

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25 Skolen og verden udenfor

26 26 New Hampshire og Boston AF MAJA LUND PALUDAN OG SIDSEL ROSENBERG BAK, 2.A I efteråret 2003 rejste vi på studietur til USA for at besøge staten New Hampshire og senere Boston, Massachusetts. Efter kun 6 dages indkvartering hos vores værtsfamilier tegnede der sig et billede af en kultur, der både lignede og adskilte sig fra den danske. I New Hampshire var det offentlige transportsystem ikke

27 27 særlig synligt og bestod mest af de karakteristiske gule skolebusser. Til gengæld så man ofte at hver husstand havde omkring 2 biler, og da unge amerikanere allerede kan erhverve sig et kørekort som 16 årige, blev vi kørt rundt af vores jævnaldrende hosts. Især var kørselen til og fra skole nødvendig. De amerikanske high schools udmærkede sig ved et stort udbud af fag, herunder ikke kun de obligatoriske fag vi kender fra de danske gymnasier, men også en række fag, der i vores øjne var meget utraditionelle. Dette gjaldt bl.a. faget babycare, som vi blev introduceret for på Profile high school. Faget var blevet til med henblik på at forebygge teenagegraviditeter. Eleverne fik på skift udleveret en Babycare

28 28 babydukke, som de skulle passe over en periode. Dukken havde nogle indbyggede censorer, der registrerede om den fik nok omsorg og mad, og skulle derfor behandles som en rigtig baby. De unge blev herved gjort opmærksomme på det ansvar, man pådrager sig som forældre - et ansvar, man som teenager slet ikke er moden nok til at tage. På Littleton high school fandt man bl.a. fag som auto, lægehjælp/pleje samt børnepasning (skolen havde en børnehave på stedet!). Disse fag var erhvervsrettede. Eleverne fik mulighed for at afprøve forskellige linier, hvilket hjalp dem med at indkredse deres uddannelsesvej. Tonen mellem elever og lærere Den 11. september Gæstfrihed Man hører ofte, at tonen mellem lærere og elever er streng i USA. Dette oplevede vi dog ikke. Vi gik på to forholdsvis små skoler, hvor alle kom hinanden ved, både lærere og elever imellem, og hvor tonen derfor var behagelig og venlig. I timerne oplevede man ingen lærerforelæsninger, men tværtimod et arbejdsmiljø der var meget lig herhjemme. Den eneste mærkbare forskel var, at eleverne kaldte deres lærere ved efternavn, og indimellem overværede vi at en hel klasse rejste sig op for at hylde det amerikanske flag. Flaget sås overalt i gadebilledet og ved hver husstand et tydeligt tegn på, at den 11. september har sat sine spor og for alvor har vakt nationalfølelsen. Vi havde før afrejsen udtrykkeligt fået besked på ikke at diskutere politiske emner med amerikanerne, idet vi hermed kunne komme til at såre eller fornærme dem. Dette viste sig dog at være spildte bekymringer, idet amerikanerne i New Hampshire var åbne over for andres holdninger og i øvrigt indbyrdes uenige om den politik Bush har ført. Hører man til dem, der altid har haft en svag fordom om, at amerikanerne er overfladiske, selvcentrerede mennesker, kan vi med sikkerhed fastslå, at dette ikke gjaldt de amerikanere, vi mødte i New Hampshire. De var fra starten meget imødekommende og lige så interesserede i at få kendskab til Danmark, som de var ivrige efter at give os en masse oplevelser. Et eksempel på dette var, da familien O Brian helt spontant besluttede at invitere alle host-familierne til stor thanksgiving dinner, der blev kokkereret efter alle kunstens regler. En lækker kalkun blev smækket i ovnen og efter lang tids stegning hevet ud, gyldenbrun og tasty!

29 29 Middagen var den sidste inden busturen til Boston. Her stod dagsordenen på historiske og kulturelle rundvisninger i byen, afbrudt af korte shoppeture og fastfood-spisning. Et af højdepunkterne var besøget på Harvard, hvor vi fik mulighed for at stille spørgsmål til to studerende. Rundtur i Boston Det var en tur med godt socialt samvær, og det var meget spændende at blive inviteret ind i en amerikansk families hverdag og at opleve en amerikansk storby.

30 30 AF GRY PERSSON OG VICKY ANDERSEN, 3.U Studietur til Foulum og Hald Sø I august måned var skolens to 3.g biologi højniveauhold på en tre-dages ekskursion til Viborg. Her blev der set på det første sørestaureringsprojekt i Danmark, nemlig ved Hald Sø. Derudover blev holdene introduceret for forskellige områder af landbrugsforskning ved Forsøgscenter Foulum. Under opholdet var holdene indkvarteret på landbrugsskolen i Viborg. Studietur til Viborg? Jo, de fleste kiggedemærkeligt på os da vi sagde, at vi skulle på studietur til Viborg for at se på køer. Jysk morgenmad Mærk en komave Vi blev indkvarteret på en landbrugsskole, og fik faktisk nogle ret store, flotte værelser. Vi spiste morgen- og aftensmad på skolen, frokost bestod af en selvsmurt madpakke. Morgenmaden var en chokerende oplevelse! Hver af jyderne fik sig hver morgen intet mindre end en hel liter mælk, omkring en liter yoghurt, samt adskillelige skiver brød. Jo tak, jyderne forstod sig på at spise! I løbet af ugen skulle vi besøge forskningscenteret Foulum og Hald Sø. På Foulum hørte vi foredrag om kloning og kunstig befrugtning. Bagefter var det vores tur til at lave forsøg. Efter først at have dissekeret en livmoder fra en ko, hvori der lå et foster, fik vi straks plastikhandskerne på og gik i gang med at lave kunstig befrugtning i nogle små petriskåle. Herefter var det tid til at besøge de levende køer. I en særlig stald stod der seks ganske specielle køer, idet hver af disse køer havde et hul i maven, der gav direkte adgang til vommen, samt to huller der førte ned til tarmen. Ideen med hullerne var, at forskerne kunne udtage prøver og dermed finde ud af hvordan koens maver fungerer. For anden gang den dag trak alle glædeligt i nogle lange plastikhandsker, hvorefter vi fik lov til at stikke hele armen ned i vommen på koen. Nede i dybet kunne man mærke hvordan koens mave arbejdede, som om den prøvede at suge ens arm til sig. Dagen var nu kommet til at vi skulle ud og undersøge Hald sø. Vi biologer er åbenbart nogle rigtige vandhunde, for vi nåede kun lige at ankomme til søen, da en elev straks

31 31 kastede sig i vandet, uden at overveje at tage hverken tøj eller taske af først. Vi fandt senere ud af, at han var ved at redde et par solbriller fra druknedøden! Søen har tidligere været forurenet, men ved at ilte bunden med flere kilometer af luftslanger, der er blevet lagt ud på søens bund, er den nu ved at vende tilbage til et normalt sø-miljø. To biologer holdt foredrag om genopretningsprojektet og området omkring Hald Sø, og så var det ellers i gang med det praktiske arbejde. 30 unge mennesker blev hurtigt som børn igen og trak glade i diverse gummistøvler og vaders, for nu skulle der pjaskes med vand! Vores mission lød på at indsamle dyr og planter der kunne bevidne søens tilstand. Åerne og søerne var dog dybere end som så, så efter et par druknede gummistøvler og sko, valgte nogle at hoppe i det Biologer elsker vand

32 32 iskolde vand med bare tæer for at fange dyr! Resultatet kom efter at mange kolde tæer var blevet varmet og mange dyr var blevet talt op og registreret: genopretningsprojektet var lykkedes! Søen indeholdt mange dyr og planter som ikke ville være til at finde i en forurenet, iltfattig sø. Disko-dasko Efter mange våde timer kom vi hjem til skolen. Det var den sidste aften, hvilket da skulle fejres sammen med de nok så underholdende jyder. Hver torsdag blev der afholdt Torsdags-disko-dasko i kælderen på skolen. Da der ikke var ret mange piger på landbrugsskolen, og vores biologihold overvejende bestod af piger, blev stemningen blandt jyderne hurtigt skruet i vejret, på trods af at de ikke var helt glade for os københavnere. På trods af folks undren over det interessante i at betragte en komave, så fik vi alt i alt en god og lærerig tur!

33 Hvordan laver man et landkort? 33 AF HANS PETER HAASTRUP-NIELSEN, 3.V Alle har ofte brug for at benytte et landkort. Men hvordan konstrueres sådanne og kan man overhovedet stole på landkort? Højniveauholdet 3.vyMA har i matematikundervisningen undersøgt netop disse ting. Forløbet blev afsluttet med en ekskursion til Århus og Aalborg, hvor bl.a. elevernes evner som landopmålere skulle testes. Vi er i Århus universitetspark. Vejret er ikke det bedste, men det regner ikke. Det er faktisk ret koldt, men alligevel står hele 3.vy-MA ude og er ved at gøre klar til opmåling. Det handler om geometri, sfærisk geometri, eller med andre ord: trekanter på kugleoverflader. Grunden til at vi er her er, at i Århus er der enestående muligheder for at studere disse ting. Aalborg er det eneste sted i Danmark hvor man kan læse til landmåler, så der skal vi hen senere. Under opmålingen af parken skal vi prøve flere forskellige målemetoder: Målebordet, hvor kortet tegnes direkte, nivellering, hvor højdeforskelle bestemmes, og til sidst en trigonometrisk beregning af en trekant, som kan benyttes til at bestemme afstande. Ud fra de tal vi får kan vi lave præcise tegninger af de punkter vi har valgt.

34 34 Efter en overnatning på et vandrehjem i den indre by gik turen videre mod Aalborg. På Aalborg universitet fik vi et foredrag af en matematiklektor. Foredraget handlede om sfærisk geometri og kortprojektion. Vi fik bl.a. set at det er umuligt at tegne landkort som både bevarer afstande og vinkler. Efter et indgående foredrag om kugler og kort sluttede vi af med en række opgaver, som talte med i en aflevering. Efter endt foredrag og opgaveregning tog vi turen tilbage til vandrehjemmet, hvorefter der var mulighed for at tage hjem. Kun et fåtal af eleverne benyttede sig dog af denne mulighed resten af klassen besluttede at blive i Aalborg til lørdag.

35 Studieturene gik også til Lisabon og Idre

36 36 Rom Barcelona Prag

37 Model United Nations - FN-diplomat for en weekend 37 Formålet med MUN er at skabe en større bevidsthed hos unge om internationale problemstillinger og konflikter. Ved at lære om hvordan FN fungerer, lærer de også meget om hvordan verden hænger sammen på internationalt plan. AF MATHIAS KRYSPIN, 2.Y Sidste år afholdt Espergærde Gymnasium og HF den første MUN-konference her i landet. MUN står for Model United Nations, og betyder rollespils-fn. MUN er et naturtro rollespil, hvor deltagerne påtager sig rollen som ægte FNdiplomater. Helt konkret foregår det ved at hver deltager bliver tildelt et land, hvis interesser de skal repræsentere. Dette foregår alt sammen i FN s forskellige råd og kommissioner - bl.a. sikkerhedsrådet. Alle forhandlinger, diskussioner, taler osv., dvs. hele konferencen, foregår på engelsk. Efter sidste års EG-MUN-succes var skolen selvfølgelig fast besluttet på at gentage arrangementet! Derfor løb den anden konference af stablen i slutningen af november og var vokset kraftigt deltagermæssigt. Der var 80 personer involveret fra 4 skoler inkl. vores æresgæster fra Holland. Deltagerne blev fordelt på 4 kommissioner og råd. Der var også et lille pressekorps som lavede en fin net-avis. Nogle af emnerne, der blev diskuteret ved det andet EG- MUN, var situationen i Irak, CO 2 - problematikken, spørgsmålet om dødsstraf for bare at nævne nogle få! Der var en konstruktiv atmosfære og alle nåede til nogenlunde enighed og forsoning før konferencen sluttede. Mange resolutioner var blevet udarbejdet og utallige afstemninger kommet til en ende. Folk var naturligvis trætte på sidstedagen, men kunne alle gå hjem med en tilfreds samvittighed. Som en af de delegerede udtalte: Efter denne weekend har jeg fundet ud af, at verden er mere kompleks, end jeg før havde troet. Kompleksiteten bliver kraftigt forøget, når man lærer mere om FN s rolle, hvilket man gør når man deltager i MUN. At jeg skulle komme til så store erkendelser på en weekend, havde jeg dog aldrig troet!

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2013/2014

Velkommen til skoleåret 2013/2014 Velkommen til skoleåret 2013/2014 Kære nye elev Velkommen til Horsens Gymnasium. Vi er glade for, at du har valgt os. På Horsens Gymnasium vil du møde et stærkt fællesskab og en høj faglighed og du vil

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Biologi Navn på universitet i udlandet: University of Washington Land: USA Periode: Fra: 29. september 2010 Til: 17. december 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

VGHF fra A til Z 2016

VGHF fra A til Z 2016 VGHF fra A til Z 2016 Velkommen til Viborg Gymnasium & HF Vi har i denne lille folder samlet praktiske informationer om Viborg Gymnasium & HF, som er en stor skole: I skoleåret 2016/2017 går der ca. 1050

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2011 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF Ta en 2-årig HF og kom videre Med en HF-eksamen kan du få adgang til din drømmeuddannelse Du kan få adgang til: Kortere videregående uddannelser som f.eks. laborant, farmakonom, logistikøkonom

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2016 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensreglerne gælder med virkning fra 1. maj 2005. De har deres baggrund i gældende love og bekendtgørelser for gymnasiet, herunder 3 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE 1T HVEM ER JEG? Nina Westh (NW) Teamleder for 1t Klassens historielærer Underviser også i tysk 1T - STUDIERETNINGEN Klassens studieretningsfag: Biologi (A) Kristian

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Velkommen til Nørre G og 1Gb

Velkommen til Nørre G og 1Gb Velkommen til Nørre G og 1Gb Program Præsentation af teamleder og tutor Divs. informationer om at være elev på NG Kommende 1b elever laver aktivitet med tutorerne forældre og teamleder går ud Fælles afslutning

Læs mere

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl.

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl. ABC for 3.-6.kl. april 2013 ADRESSEÆNDRING ANSVAR BESTYRELSE BIRKEN BOLDBANER BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD FERIEPLAN FORSIKRING Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 Administration: På kontoret kan du henvende dig vedr. SU (se også SU), befordingsgodtgørelse (se også Befordringsgodtgørelse) og med spørgsmål og problemer, som ikke

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2014 Orientering om Uddannelsen Hf på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens opbygning på Holstebro

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge

Læs mere

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Vælg Roskilde Gymnasium - vejen til din fremtid Det er vigtigt, at man bruger livet på noget, der giver mening for én selv - på Roskilde Gymnasium får du muligheden

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information Teknisk Gymnasium Silkeborg Studiehåndbog HTX fra A Å side 2 Generel information side 6 HTX fra A - Å Adgang til skolen Normal åbningstid er 7.00 til 16.00. Uden for disse tider må I gerne benytte HTXs

Læs mere

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Hvem er vi? Karin Waaben (KW). Teamleder for 1a Frederikke & Benedikte (2a). Tutorer for 1a 1. Supersproglig studieretning 1a - Klassens fag 4. Sprog, samfund

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Ekskursioner og studierejser på Struer Statsgymnasium

Ekskursioner og studierejser på Struer Statsgymnasium Gældende fra 1.12.2016 Ekskursioner og studierejser på Struer Statsgymnasium Formålet med disse fælles retningslinjer er at sikre gode faglige ekskursioner og studieturer. Ekskursioner og studierejser

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Michael Ross Sinclair (MS) Teamleder for klassen Har klassen i Dansk A & Idræt C 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle

Læs mere

Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre

Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre Dagsorden Nørre Gs struktur omkring klasserne - teamleder, lærerteam og studievejleder Studieretning, lærere og studierejse Den første tid på skolen Mulighederne

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N 1.BS STUDIERETNINGER Sprog, samfund og visuel kommunikation med Fransk Sprog,

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Hvem er vi? Lise Grønlund (LG) Teamleder for klassen 1r Matematik, kemi og biotek Kim Vedel Pedersen (KP) Teamleder for klassen 1x Matematik

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Rektors velkomst Vi glæder os til at se dig på Katedralskolen, der som landsdelens største gymnasium og hf giver dig mange

Læs mere

Velkommen og introduktion til nye elever og forældre

Velkommen og introduktion til nye elever og forældre Velkommen og introduktion til nye elever og forældre Struktur omkring klassen Der er knyttet en teamleder til hver klasse 1C: Thomas (TH) Teamlederen er klassens kontaktlærer Teamlederen sørger for samarbejdet

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

PIXI-BOG 1AX 2015-2016

PIXI-BOG 1AX 2015-2016 PIXI-BOG 1AX 2015-2016 INDHOLD: SIDE: ÅRSPLAN I STIKORD 2 AP 3 AT 1 og 2 3-4 LECTIO 5 SRO 6 STUDIETURE 6 TERMINSPRØVER 6 ÅRSPRØVER 6 ÅRSPLAN I STIKORD: Uge 35 Uge 37 Uge 43 Uge 50/51 Uge 4/5 Uge 9/10 Uge

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Målgruppe: Antal børn: 14 Tema: (Gør det tema der skrives om fed) Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kulturelle udtryksformer

Læs mere

VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE. I 2015u (eller 1u)

VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE. I 2015u (eller 1u) VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE I 2015u (eller 1u) Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: En teamleder til hver klasse er klassens kontaktlærer.

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer Velkommen Lectio p. 2 p. 3 Skema Login til Lectio Fravær Karakter Samtaleaften i november Valg af studieretning Vejledning p. 5 p. 6 p. 6 p. 7 Lærerteams Mentorer Studievejledning Læsekursus & læsevejledning

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF 1 Ta en 2-årig HF og kom videre Få adgang til din drømmeuddannelse Med en HF-eksamen kan du få adgang til den videregående uddannelse du drømmer om. Du kan få adgang til: Korte videregående uddannelser

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os.

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Elevpolitik for EUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Generelt Du opfører

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Skolestart 2017/18 15 nye klasser: 12 STX-klasser 3 HF-klasser 435 nye elever (29 elever pr. klasse pt.) Ca. 1150 elever på skolen i alt Ungdomsuddannelse

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona Land: Spanien Periode: Fra: September 2012 Til: Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1m

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1m Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1m Hvem er vi? Ulla Wogensen (uw@norreg.dk) Teamleder for klassen Dansk (3-årigt fag på A-niveau) Idræt (3-årigt fag på C-niveau) Asta og Johan Tutorer Hvem

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Studie- og ordensregler gældende fra 15.8.2012: Ud over lovgivningens

Læs mere

GSK. Forår Indhold

GSK. Forår Indhold GSK Forår 2017 Indhold GSK... 1 GSK på N. Zahles Gymnasieskole... 2 Fravær og studie- og ordensregler... 2 Lommeregner, computerprogrammer og bøger... 2 Statens Uddannelsesstøtte... 2 Snyd med SU... 3

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

Velkomst og introduktion til nye elever og forældre. 1.d

Velkomst og introduktion til nye elever og forældre. 1.d Velkomst og introduktion til nye elever og forældre 1.d Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: Der er knyttet en teamleder til hver klasse. Teamlederen er klassens kontaktlærer.

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere