Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: Telefax: Lærerværelset: Hjemmeside:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk"

Transkript

1

2 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: Telefax: Lærerværelset: Hjemmeside: Kontortid Mandag-fredag Rektor Jens Per Nielsen Inspektorer Hardy Andersen Henrik Arbo-Bähr Lars Bugge Andersen Lis Bjerre Ole Sohl (ledende) Jan Sørensen Kontor Tina Klintenberg Trine Pedersen Karin Reynheim Studievejledning Gymnasiet Suzanne Gudbjerg-Hansen Kirsten Hede, Torsten Jøhncke, Jes Jørgensen HF Inge Jensen Ulrik Wiwe Studiecenter Merethe Bloch Stein Bogdepot Mona T. Brandt Pedel Ole Jensen Kantine Bjarne Hansen Redaktion Hardy Andersen, ansv. Marianne Bühlmann Torsten Jøhncke Elevrepræsentanter Mia Klausen Mathias Kryspin Jákup Reynheim Fotos Hardy Andersen samt lærere og elever der var på stedet på det rette tidspunkt Layout Marianne Bühlmann Hardy Andersen Tryk Nofoprint Oplag: 3000

3 Indhold Rektor 4 Bestyrelsen 6 SKOLENS HVERDAG 7 Elevrådet tjener også penge 8 En hverdag på skolen 10 En forskerspire 14 Prisopgave om dødsstraf 16 Den elektroniske hverdag 18 Anderledes dage 20 SKOLEN OG VERDEN UDENFOR 25 New Hampshire og Boston 26 Studietur til Foulum og Hald Sø 30 Hvordan laver man et landkort? 33 Studieturene gik også til Model United Nations 37 Korprojekt Operation Dagsværk Cambodja 41 ABC 42 Lærere 52 Øvrige ansatte 56 Afgangsklasser 57 Legater 59 Plan over skolen 60 Kalender 62

4 4 Vi glæder os til reformerne AF REKTOR JENS PER NIELSEN Et nyt gymnasium Studieretninger Vi er godt rustet Fra 2005 skelner vi ikke længere mellem sproglig og matematisk linie i det almene gymnasium. Vi får et studieretningsgymnasium, hvor flere fag går sammen om at skabe en specielt sammensat studentereksamen der passer til den enkelte og passer til fremtiden. Hermed gennemføres den mest omfattende reform af gymnasiet i 100 år. Det handler om at tilpasse gymnasiet til en ny tid med fokus på globalisering, IT, naturvidenskabelig dannelse, genteknologi, bioteknologi, biomedicin det handler om at give den enkelte kompetencer det handler også om at skabe et moderne læringsmiljø. På Espergærde Gymnasium og HF har vi nu fastlagt de 11 studieretninger, der skal være skolens profil i fremtiden. Fokus vil ligge på 3 hovedområder: det naturvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige og det sprogligt-humanistiske. Men en moderne verden kræver også kreativitet og evnen til at kunne bevæge sig mellem de traditionelle videnskabsområder, så derfor har vi også forsøgt at skabe studieretninger, der går på tværs og som har kreative elementer indbygget kig på skolens hjemmeside og find studieretningerne. At gennemføre en så omfattende reform kræver megen

5 5 forberedelse, og på Espergærde Gymnasium og HF er vi godt rustet, for vi har gennem forsøgsarbejde de sidste 4 år gennemprøvet mange af de nye arbejdsformer og måder at organisere undervisningen på, som er en forudsætning for reformens succes. Det er ikke kun gymnasiet, der reformeres. Også på hf sker der ændringer, som vil give en bedre hf-eksamen end vi kender i dag. Der bliver flere undervisningstimer på hf, og der bliver mere samarbejde mellem fagene samtidig med, at der i højere grad sættes fokus på den enkelte kursists kompetencer og læring. På vores hf-afdeling har vi også de sidste år gennemført en lang række forsøg, så også her føler vi os godt rustede til at gennemføre reformen. Men vi skal ikke glemme de elever der allerede nu går i gymnasiet og de elever, der starter i De vil alle færdiggøre deres eksamen efter den velkendte ordning. Og de vil få et godt forløb, for selvfølgelig vil reformernes nytænkning også smitte af på dem, så de får det bedste fra den gamle og den nye ordning. At tænke nyt, at prøve nyt er altid spændende, men tit glemmer man den kvalitet, som mange års erfaring og tradition er baseret på. Den fejl vil vi ikke begå på Espergærde Gymnasium og HF. Gymnasiets og hf s succes hviler helt klart på en særegen kvalitet i uddannelsen, der gør denne skoleform til noget særligt. Den kvalitet vil derfor fortsat præge uddannelserne på Espergærde Gymnasium og HF vi glæder os til reformerne! Et nyt hf Overgangen Erfaring og kvalitet

6 6 Bestyrelsen - en aktiv medspiller Gymnasieudbygning, gymnasiereform, Hf-reform, ITudvikling, kommunalreform, men også nedskæringer eller som det hedder nu budgetudfordringer. Dette skoleår har været fyldt med væsentlige spørgsmål for en bestyrelse, som gerne vil være en aktiv medspiller i udviklingen af Nordsjællands populæreste gymnasium. AF THOMAS LYKKE PEDERSEN, BESTYRELSESFORMAND Bestyrelsen har været kritisk over for Frederiksborg amts udbygningsplaner, fordi vi ikke føler, at man i tilstrækkelig grad løser opgaven med at skaffe plads til de mange kommende elever også i Espergærde/Humlebæk/Karleboområderne. Ligeledes har bestyrelsen involveret sig i kritikken af besparelserne på idrætsområdet. På positivsiden har især skolens IT-udvikling vist, at man på EG er foran andre skoler, og at den IT-strategi, man har valgt, nu virkelig bærer frugt. Trådløst intranet på hele skolen, mange bærbare computere, en pædagogik der integrerer IT i undervisningen på en helt naturlig måde. Det er allerede nu virkeligheden på Espergærde Gymnasium og HF, mens andre gymnasier først skal starte den udvikling. Det giver EG et forspring i en fremtid, hvor der både skal introduceres en gymnasie- og en hf-reform samtidig med kommunalreformens gennemførelse. Bestyrelsen har også glædet sig over de mange spændende studieretninger, der bliver tilbudt på EG. Det er vores klare opfattelse, at de tilgodeser elevernes ønske om faglige udfordringer samtidig med at de er spændende og innovative. Vi ved endnu ikke, hvordan det fremtidige ejerforhold for gymnasierne bliver, men bestyrelsen ved Espergærde Gymnasium og HF er overbevist om, at EG som en stor og populær skole sagtens kan tage fremtidens udfordringer op. Og så glæder vi os til en fremtid, hvor bestyrelsen for en kommende selvejende institution kan få endnu bedre mulighed for at involvere sig i EG s udvikling.

7 7 Skolens hverdag

8 8 AF ELEVRÅDSFORMAND MIA KLAUSEN, 3.B OG MATHIAS KRYSPIN, 2.Y Åbne møder Aktiv investering Planlægning Elevrådet tjener også penge På Espergærde Gymnasium og HF har vi et meget velfungerende elevråd, som står for sociale, politiske og festlige arrangementer såvel som velgørenhedsprojekter. Elevrådet varetager elevernes interesser på skolen og fungerer derfor også som mellemled imellem administration og elever. Møderne foregår én gang om ugen og hver klasse anbefales at have mindst en frivillig klasserepræsentant. Møderne foregår i det store frikvarter og er åbne for alle der ønsker at deltage. Derfor er der tit mere end én fra hver klasse, og det er netop det vi ønsker: så mange engagerede og interesserede som muligt. Ofte handler møderne om, hvad der sker i løbet af ugen, hvilke arrangementer og andre aktiviteter der er på skolen. Andre gange handler møderne mere om rygepolitik og andre politiske temaer. Da emnerne, der diskuteres, meget gerne skulle varetage hele skolens interesser, er det repræsentantens ansvar at melde tilbage til resten af klassen, så det sikres at alle på skolen ved hvad der foregår. Udover at elevrådet modtager ydelser fra skolen, så har elevrådet indgået en aftale med et reklamefirma, der får lov til at sætte plakater op på skolen, mod at elevrådet modtager et sponsorat. For dette sponsorat har vi i år valgt at købe et spil bordfodbold, fordi mange elever bruger meget tid på at spille. Da det koster noget for hvert spil, vil bordet virke som en investering, der kan give elevrådet endnu større spillerum til næste år. Dette er bare en af de mange beslutninger, der blev truffet på dette års elevrådstur. Hvert år tager elevrådet på en 2-dages tur, hvor vi virkelig får mulighed for at tage nogle større diskussioner om årets dagsorden, end der er tid til på de ugentlige møder. Turen bliver brugt til at fastlægge de overordnede planer for elevrådet det kommende år, og ydermere til at få nye ideer og visioner for elevrådets arbejde. Derudover er elevrådsturen også socialt vigtig, idet folk fra elevrådet lærer hinanden at kende og har det sjovt sammen, hvilket i sidste ende kan føre til et mere konstruktivt elevråd.

9 9 Elevrådet er dog ikke kun sjov og ballade. På det mere formelle plan har elevrådet 2 stemmer i bestyrelsen. Derudover har elevrådet også repræsentanter i rejseudvalget, studiecenterudvalget og sikkerhedsudvalget. På egen hånd har vi også stiftet mindre udvalg, som skal konkretisere arbejdet, idet mindre grupper arrangerer, diskuterer og melder tilbage til elevrådet. Disse udvalg er eksempelvis Operation Dagsværk, festudvalg og caféudvalg. Det er her at elevrådets virkelige arbejde ligger. Indflydelse Elevrådet er altså et frivilligt råd, der varetager elevers interesser. Vi vil samtidig lade dette være en opfordring til alle nye elever, der ønsker at vide hvad der sker og følge med i skolens hverdag både socialt og politisk. Så kom til et møde og se om det er noget for dig!

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14 AF MATHILDE ROSMARIN JENSEN, REBECCA BJØRKE OG CATHRINE BRITZE, 1.X En forskerspire I foråret 2003 meldte Lea Gregersen sig til Videnskabsministeriets årlige konkurrence Forskerspirer. Lea havde som alle andre 2.g - og 1. hf-elever hørt om konkurrencen via en studievejleder. Forskerspirer giver unge mulighed for at få realiseret og afprøvet en drøm eller ide inden for et valgfrit, fagligt emne. Det kan være samfundsfagligt, humanistisk, sundhedsfagligt eller naturvidenskabeligt. Et projekt tager form I første omgang vakte konkurrencen ikke den store interesse hos Lea, men hun besluttede sig dog for at melde sig til alligevel. Hun vidste ikke præcis, hvad hun skulle skrive om, men efter at have hørt lidt om et projekt, hendes kemilærer engang havde haft fat i, kom hun efterhånden i gang. I efteråret 2003 deltog hun i det weekendseminar, som skulle give hende og alle de andre deltagere mulighed for at udveksle ideer samt få undervisning og feedback fra forskellige professorer. Seminaret skulle munde ud i en 3-5 sider lang synopsis for det projekt, de ønskede at realisere. Selvom der på seminaret deltog ca. 60 unge gymnasie- og hf-elever fra hele landet, var Lea dog én af de få, for hvem det lykkedes at aflevere et realistisk og gennemtænkt arbejde. Til Leas store overraskelse var netop hun én af de tre, hvis synopsis blev udvalgt af juryen. Det indebærer, at Lea til august 2004 skal ind på Novo Nordisk i én måned, hvor hun i samarbejde med teamforskere og vha. computerprogrammer og udstyr skal realisere sit projekt for det beløb, hun vandt i konkurrencen. Hvad kan det bruges til? Vi bad Lea forklare lidt nærmere, hvad hendes projekt kan bruges til: "Ved afhjælpning af type 1 diabetes forsøger man via indsprøjtninger at efterligne den naturlige insulinproduktion. Hertil har man brug for præparater, som virker med forskellig hastighed forskellig timing. Den hurtigt virkende insulin kan for eksempel tages før et måltid, mens den langsomt virkende kan kontrollere blodsukkeret om natten. Det vil derfor betyde en væsentlig forbedring af diabetikeres livskvalitet, hvis man kan gøre deres liv mindre afhængigt af

15 15 insulinindsprøjtninger, da det ikke i lige så høj grad vil være nødvendigt at planlægge måltider. Hastigheden, hvormed kroppen er i stand til at optage insulinen, afhænger af, hvor stabilt selve insulinmolekylet er foldet sammen. Hvis man skal producere insulin med forskellige hastigheder, så har man brug for en nærgående undersøgelse af insulinmolekylets foldning, dvs. af molekylets rumlige struktur. En kendt metode, som gør det muligt at bestemme proteiners, og hermed også insulins, rumlige eller tredimensionelle struktur, er NMR (nuclear magnetic resonance) spektroskopi. Ved at bytte rundt på rækkefølgen af atomer i de gærceller som insulinmolekylet befinder sig i eller i selve insulinmolekylet, er det muligt at ændre foldningsstabiliteten pga. atomernes forskellige kemiske og fysiske egenskaber." For Lea har forløbet været en stor oplevelse, og hun glæder sig meget til det videre arbejde. Hun synes, det har været utroligt givende og sat perspektiv på livet efter gymnasiet og anbefaler andre at give sig selv den lærerige oplevelse.

16 16 AF JAKOB SCHIØNNEMANN, 3.V Inspirationen Arbejdsprocessen Udfordringen Prisopgave om dødsstraf Prisopgaverne er et tilbud til dygtige og interesserede elever, der her får mulighed for at afprøve deres evner både til at gå i dybden fagligt og til at kombinere viden fra mange forskellige områder. Vinderen i år blev Jakob Schiønnemann, der på fremragende måde havde løst opgaven om dødsstraf. Her fortæller han selv om sit arbejde med prisopgaven: "I første omgang var det mere eller mindre en fælles beslutning mellem Johannes fra 2.a og mig, der gjorde at jeg startede på en prisopgave. Ud af de ni emner lå det naturligt for mig at vælge opgaven om dødsstraffen i USA og den debat, der i det amerikanske samfund finder sted herom, i kraft af at jeg har samfundsfag på højniveau. Faktisk havde vi brugt godt en måned af undervisningen på at studere kriminaliteten i USA og det amerikanske retssystem. Men vigtigst var, at jeg fandt spørgsmålet interessant, om man i et moderne demokrati vil acceptere at staten kan fratage andre mennesker retten til at leve. Hele arbejdsprocessen adskilte sig ikke markant fra, hvad man er vant til i gymnasiet. Kildesøgningen og hele forløbet med at strukturere og skrive på opgaven var naturligvis mere krævende end ellers, men vældigt lærerig. Personligt var prisopgaven en slags afslutning på tre ikke altid nemme år på Espergærde Gymnasium, en afsluttende test, der ikke skulle vise mine lærere, hvad jeg kunne udrette, men mig selv. Mange vil nok mene, at Den Store Skriftlige Opgave i 3.g (SSO) er fint til det formål, men hertil er de to typer opgaver for forskellige. I 3.g ernes SSO er der fastsat meget klare rammer for opgavens indhold og udformning, hvorimod prisopgaven skrives med færre restriktioner. Endelig er der med prisopgavens brede udbud af temaer nok at vælge imellem, både for sproglige og matematikere og uanset valgfag. Jeg håber, at flere vil gribe muligheden for at skrive en prisopgave de kommende år. Ikke så meget for at få godskrevet et par skriftlige afleveringer - det har utvivlsomt været mere krævende at skrive opgaven om dødsstraf end det ville have været at stable de første ti-femten stile på

17 17 benene. Men mere for den personlige udfordring, som prisopgaven tilbyder. Det var hårdt undervejs og en stor del af januar måned blev for mit vedkommende brugt foran skærmen eller med næsen begravet i kildemateriale. Men resultatet var bestemt det værd og havde også været det, hvis en anden var løbet med sejren." Årets prisopgaver var udarbejdet af en gruppe af skolens lærere bestående af Mogens Olesen, Henning Brandt Jensen, Anne Marie Kastrup, Marianne Bühlmann og René Bühlmann. De ni titler var: 1) Big Bang og religion. 2) Fysik og menneskets frie vilje. 3) Svingninger. 4) Galilei. 5) Den amerikanske debat om skolernes undervisning i evolutionsteori. 6) Storbyen. 7) Dødsstraf. 8) Den fremmedes og den indfødtes skildring af den mellem- og sydamerikanske kultur. 9) Har unge i Europa en fælles europæisk identitet? Årets prisopgaver Rektor stod for prisoverrækkelsen og ud over Jakob Schiønnemann blev Johannes Fogtmann, Kasper Kyhl Kristensen og Mathias Kryspin også premieret for deres besvarelser.

18 18 Den elektroniske hverdag AF JÁKUP REYNHEIM, 2.U Trådløst studiemiljø EG bestræber sig på at være en skole, der har så gode forudsætninger og mange muligheder for at arbejde med IT, at det bliver et naturligt redskab i undervisningen. Det betyder at EG ikke blot lægger vægt på at integrere IT i undervisningen, men også i elevernes hverdag. Derfor kommer lærere på kurser i udvikling af netbaserede undervisningsmoduler, såvel som de har gennemført kurser i brug af IT. Derudover har skolen en veludbygget hjemmeside, trådløst studiemiljø, mulighed for videokonferencer, og har for nyligt gennemgået en omfattende renovering af computerparken. Sidste år blev N-husets computere opdateret, og i år kom turen til resten af skolen. EG har nemlig købt yderligere 40 nye PC ere, som elever frit kan bruge i frikvarteret, i timerne og efter skoletid. Samtlige computere på skolen holdes løbende opdateret og indeholder en bred vifte af kontor- og fagprogrammer. Det trådløse studiemiljø betyder, at man med en bærbar computer kan koble sig på skolens intranet, man kan med andre ord tage sin bærbare computer under armen og sætte sig hvor som helst på skolen og arbejde. Den trådløse forbindelse gør det muligt at lægge sit arbejde ned på sin personlige mappe på skolens server, surfe på internettet, eller udskrive sin danske stil på skolens printere. Det giver en større grad af fleksibilitet og frihed, når man kan tage sin personlige arbejdsstation med og man ikke behøver at tænke på ledninger. Derudover har EG i samarbejde med Frederiksborg Amt et tilbud om køb af bærbare computere til elever hvilket sikrer at skolens elever kan få gode bærbare PC ere til en billig penge.

19 19 På skolens hjemmeside kan man finde mange nyttige informationer og links til såvel praktiske som faglige sider. Man kan bl.a. klikke sig ind på studievejledningens hjemmeside, hvor der findes henvisninger til de gældende SU-regler, man kan tage et kig på skolens scrapbog, eller man kan gå ind på elevrådets hjemmeside, hvor billederne fra den seneste fest altid er at finde. Man kan også gå ind på skolens internationale side, hvor der er elevberetninger fra studieture, udvekslinger og andet internationalt samarbejde. Er man elev, kan man logge ind på de interne sider, som indeholder nogle utroligt nyttige funktioner. Bl.a. bliver fravær og karakterer offentliggjort på hjemmesiden på den måde er det muligt løbende at holde øje med hvordan det går, og se hvad man bør forbedre. Login-systemet sikrer at ingen informationer gives til uvedkommende. F.eks. kan elever ikke se hinandens fravær eller karakterer! Smartest er dog mulighederne for at se sine lektier, få dem sendt med mail, eller slå skemaændringer op alt sammen hjemmefra. Man sparer herigennem en masse papir og besvær. Skolens hjemmeside Se det hele hjemmefra

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25 Skolen og verden udenfor

26 26 New Hampshire og Boston AF MAJA LUND PALUDAN OG SIDSEL ROSENBERG BAK, 2.A I efteråret 2003 rejste vi på studietur til USA for at besøge staten New Hampshire og senere Boston, Massachusetts. Efter kun 6 dages indkvartering hos vores værtsfamilier tegnede der sig et billede af en kultur, der både lignede og adskilte sig fra den danske. I New Hampshire var det offentlige transportsystem ikke

27 27 særlig synligt og bestod mest af de karakteristiske gule skolebusser. Til gengæld så man ofte at hver husstand havde omkring 2 biler, og da unge amerikanere allerede kan erhverve sig et kørekort som 16 årige, blev vi kørt rundt af vores jævnaldrende hosts. Især var kørselen til og fra skole nødvendig. De amerikanske high schools udmærkede sig ved et stort udbud af fag, herunder ikke kun de obligatoriske fag vi kender fra de danske gymnasier, men også en række fag, der i vores øjne var meget utraditionelle. Dette gjaldt bl.a. faget babycare, som vi blev introduceret for på Profile high school. Faget var blevet til med henblik på at forebygge teenagegraviditeter. Eleverne fik på skift udleveret en Babycare

28 28 babydukke, som de skulle passe over en periode. Dukken havde nogle indbyggede censorer, der registrerede om den fik nok omsorg og mad, og skulle derfor behandles som en rigtig baby. De unge blev herved gjort opmærksomme på det ansvar, man pådrager sig som forældre - et ansvar, man som teenager slet ikke er moden nok til at tage. På Littleton high school fandt man bl.a. fag som auto, lægehjælp/pleje samt børnepasning (skolen havde en børnehave på stedet!). Disse fag var erhvervsrettede. Eleverne fik mulighed for at afprøve forskellige linier, hvilket hjalp dem med at indkredse deres uddannelsesvej. Tonen mellem elever og lærere Den 11. september Gæstfrihed Man hører ofte, at tonen mellem lærere og elever er streng i USA. Dette oplevede vi dog ikke. Vi gik på to forholdsvis små skoler, hvor alle kom hinanden ved, både lærere og elever imellem, og hvor tonen derfor var behagelig og venlig. I timerne oplevede man ingen lærerforelæsninger, men tværtimod et arbejdsmiljø der var meget lig herhjemme. Den eneste mærkbare forskel var, at eleverne kaldte deres lærere ved efternavn, og indimellem overværede vi at en hel klasse rejste sig op for at hylde det amerikanske flag. Flaget sås overalt i gadebilledet og ved hver husstand et tydeligt tegn på, at den 11. september har sat sine spor og for alvor har vakt nationalfølelsen. Vi havde før afrejsen udtrykkeligt fået besked på ikke at diskutere politiske emner med amerikanerne, idet vi hermed kunne komme til at såre eller fornærme dem. Dette viste sig dog at være spildte bekymringer, idet amerikanerne i New Hampshire var åbne over for andres holdninger og i øvrigt indbyrdes uenige om den politik Bush har ført. Hører man til dem, der altid har haft en svag fordom om, at amerikanerne er overfladiske, selvcentrerede mennesker, kan vi med sikkerhed fastslå, at dette ikke gjaldt de amerikanere, vi mødte i New Hampshire. De var fra starten meget imødekommende og lige så interesserede i at få kendskab til Danmark, som de var ivrige efter at give os en masse oplevelser. Et eksempel på dette var, da familien O Brian helt spontant besluttede at invitere alle host-familierne til stor thanksgiving dinner, der blev kokkereret efter alle kunstens regler. En lækker kalkun blev smækket i ovnen og efter lang tids stegning hevet ud, gyldenbrun og tasty!

29 29 Middagen var den sidste inden busturen til Boston. Her stod dagsordenen på historiske og kulturelle rundvisninger i byen, afbrudt af korte shoppeture og fastfood-spisning. Et af højdepunkterne var besøget på Harvard, hvor vi fik mulighed for at stille spørgsmål til to studerende. Rundtur i Boston Det var en tur med godt socialt samvær, og det var meget spændende at blive inviteret ind i en amerikansk families hverdag og at opleve en amerikansk storby.

30 30 AF GRY PERSSON OG VICKY ANDERSEN, 3.U Studietur til Foulum og Hald Sø I august måned var skolens to 3.g biologi højniveauhold på en tre-dages ekskursion til Viborg. Her blev der set på det første sørestaureringsprojekt i Danmark, nemlig ved Hald Sø. Derudover blev holdene introduceret for forskellige områder af landbrugsforskning ved Forsøgscenter Foulum. Under opholdet var holdene indkvarteret på landbrugsskolen i Viborg. Studietur til Viborg? Jo, de fleste kiggedemærkeligt på os da vi sagde, at vi skulle på studietur til Viborg for at se på køer. Jysk morgenmad Mærk en komave Vi blev indkvarteret på en landbrugsskole, og fik faktisk nogle ret store, flotte værelser. Vi spiste morgen- og aftensmad på skolen, frokost bestod af en selvsmurt madpakke. Morgenmaden var en chokerende oplevelse! Hver af jyderne fik sig hver morgen intet mindre end en hel liter mælk, omkring en liter yoghurt, samt adskillelige skiver brød. Jo tak, jyderne forstod sig på at spise! I løbet af ugen skulle vi besøge forskningscenteret Foulum og Hald Sø. På Foulum hørte vi foredrag om kloning og kunstig befrugtning. Bagefter var det vores tur til at lave forsøg. Efter først at have dissekeret en livmoder fra en ko, hvori der lå et foster, fik vi straks plastikhandskerne på og gik i gang med at lave kunstig befrugtning i nogle små petriskåle. Herefter var det tid til at besøge de levende køer. I en særlig stald stod der seks ganske specielle køer, idet hver af disse køer havde et hul i maven, der gav direkte adgang til vommen, samt to huller der førte ned til tarmen. Ideen med hullerne var, at forskerne kunne udtage prøver og dermed finde ud af hvordan koens maver fungerer. For anden gang den dag trak alle glædeligt i nogle lange plastikhandsker, hvorefter vi fik lov til at stikke hele armen ned i vommen på koen. Nede i dybet kunne man mærke hvordan koens mave arbejdede, som om den prøvede at suge ens arm til sig. Dagen var nu kommet til at vi skulle ud og undersøge Hald sø. Vi biologer er åbenbart nogle rigtige vandhunde, for vi nåede kun lige at ankomme til søen, da en elev straks

31 31 kastede sig i vandet, uden at overveje at tage hverken tøj eller taske af først. Vi fandt senere ud af, at han var ved at redde et par solbriller fra druknedøden! Søen har tidligere været forurenet, men ved at ilte bunden med flere kilometer af luftslanger, der er blevet lagt ud på søens bund, er den nu ved at vende tilbage til et normalt sø-miljø. To biologer holdt foredrag om genopretningsprojektet og området omkring Hald Sø, og så var det ellers i gang med det praktiske arbejde. 30 unge mennesker blev hurtigt som børn igen og trak glade i diverse gummistøvler og vaders, for nu skulle der pjaskes med vand! Vores mission lød på at indsamle dyr og planter der kunne bevidne søens tilstand. Åerne og søerne var dog dybere end som så, så efter et par druknede gummistøvler og sko, valgte nogle at hoppe i det Biologer elsker vand

32 32 iskolde vand med bare tæer for at fange dyr! Resultatet kom efter at mange kolde tæer var blevet varmet og mange dyr var blevet talt op og registreret: genopretningsprojektet var lykkedes! Søen indeholdt mange dyr og planter som ikke ville være til at finde i en forurenet, iltfattig sø. Disko-dasko Efter mange våde timer kom vi hjem til skolen. Det var den sidste aften, hvilket da skulle fejres sammen med de nok så underholdende jyder. Hver torsdag blev der afholdt Torsdags-disko-dasko i kælderen på skolen. Da der ikke var ret mange piger på landbrugsskolen, og vores biologihold overvejende bestod af piger, blev stemningen blandt jyderne hurtigt skruet i vejret, på trods af at de ikke var helt glade for os københavnere. På trods af folks undren over det interessante i at betragte en komave, så fik vi alt i alt en god og lærerig tur!

33 Hvordan laver man et landkort? 33 AF HANS PETER HAASTRUP-NIELSEN, 3.V Alle har ofte brug for at benytte et landkort. Men hvordan konstrueres sådanne og kan man overhovedet stole på landkort? Højniveauholdet 3.vyMA har i matematikundervisningen undersøgt netop disse ting. Forløbet blev afsluttet med en ekskursion til Århus og Aalborg, hvor bl.a. elevernes evner som landopmålere skulle testes. Vi er i Århus universitetspark. Vejret er ikke det bedste, men det regner ikke. Det er faktisk ret koldt, men alligevel står hele 3.vy-MA ude og er ved at gøre klar til opmåling. Det handler om geometri, sfærisk geometri, eller med andre ord: trekanter på kugleoverflader. Grunden til at vi er her er, at i Århus er der enestående muligheder for at studere disse ting. Aalborg er det eneste sted i Danmark hvor man kan læse til landmåler, så der skal vi hen senere. Under opmålingen af parken skal vi prøve flere forskellige målemetoder: Målebordet, hvor kortet tegnes direkte, nivellering, hvor højdeforskelle bestemmes, og til sidst en trigonometrisk beregning af en trekant, som kan benyttes til at bestemme afstande. Ud fra de tal vi får kan vi lave præcise tegninger af de punkter vi har valgt.

34 34 Efter en overnatning på et vandrehjem i den indre by gik turen videre mod Aalborg. På Aalborg universitet fik vi et foredrag af en matematiklektor. Foredraget handlede om sfærisk geometri og kortprojektion. Vi fik bl.a. set at det er umuligt at tegne landkort som både bevarer afstande og vinkler. Efter et indgående foredrag om kugler og kort sluttede vi af med en række opgaver, som talte med i en aflevering. Efter endt foredrag og opgaveregning tog vi turen tilbage til vandrehjemmet, hvorefter der var mulighed for at tage hjem. Kun et fåtal af eleverne benyttede sig dog af denne mulighed resten af klassen besluttede at blive i Aalborg til lørdag.

35 Studieturene gik også til Lisabon og Idre

36 36 Rom Barcelona Prag

37 Model United Nations - FN-diplomat for en weekend 37 Formålet med MUN er at skabe en større bevidsthed hos unge om internationale problemstillinger og konflikter. Ved at lære om hvordan FN fungerer, lærer de også meget om hvordan verden hænger sammen på internationalt plan. AF MATHIAS KRYSPIN, 2.Y Sidste år afholdt Espergærde Gymnasium og HF den første MUN-konference her i landet. MUN står for Model United Nations, og betyder rollespils-fn. MUN er et naturtro rollespil, hvor deltagerne påtager sig rollen som ægte FNdiplomater. Helt konkret foregår det ved at hver deltager bliver tildelt et land, hvis interesser de skal repræsentere. Dette foregår alt sammen i FN s forskellige råd og kommissioner - bl.a. sikkerhedsrådet. Alle forhandlinger, diskussioner, taler osv., dvs. hele konferencen, foregår på engelsk. Efter sidste års EG-MUN-succes var skolen selvfølgelig fast besluttet på at gentage arrangementet! Derfor løb den anden konference af stablen i slutningen af november og var vokset kraftigt deltagermæssigt. Der var 80 personer involveret fra 4 skoler inkl. vores æresgæster fra Holland. Deltagerne blev fordelt på 4 kommissioner og råd. Der var også et lille pressekorps som lavede en fin net-avis. Nogle af emnerne, der blev diskuteret ved det andet EG- MUN, var situationen i Irak, CO 2 - problematikken, spørgsmålet om dødsstraf for bare at nævne nogle få! Der var en konstruktiv atmosfære og alle nåede til nogenlunde enighed og forsoning før konferencen sluttede. Mange resolutioner var blevet udarbejdet og utallige afstemninger kommet til en ende. Folk var naturligvis trætte på sidstedagen, men kunne alle gå hjem med en tilfreds samvittighed. Som en af de delegerede udtalte: Efter denne weekend har jeg fundet ud af, at verden er mere kompleks, end jeg før havde troet. Kompleksiteten bliver kraftigt forøget, når man lærer mere om FN s rolle, hvilket man gør når man deltager i MUN. At jeg skulle komme til så store erkendelser på en weekend, havde jeg dog aldrig troet!

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2008 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2007 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2015 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus INDHOLD Velkommen ved rektor... 2 Velkommen ved elevrådsformanden.... 3 Værd at vide.... 4 Find rundt...14 Gymnasiet....15 HF... 19 HF Søfart... 20 HF-eksaminer...21

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2014 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Orientering om skolen og stx

Orientering om skolen og stx Orientering om skolen og stx 2015 Stx er dit springbræt videre i livet Studentereksamen (stx) på det almene gymnasium åbner dørene til alle videregående uddannelser. Den giver dig et solidt fundament af

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Kære GEsandt og forældre - årgang 2013/2014 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole

Læs mere

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium Elevhåndbog STX - Alment Gymnasium 2015-2016 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 5 Uddannelsesleder Anne Birgitte Nielsen har ordet 6 ABC-INFORMATION Adresseændring 8 Biblioteket 8 Bogdepot

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

GISP. Nr. 148 Maj 2012

GISP. Nr. 148 Maj 2012 GISP Nr. 148 Maj 2012 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING Idræt...meget pædagogisk, med mange rigtig gode og overskuelige tabeller og figurer Malene Meincke om B-for bedre idræt i GISP 13869 Fås som

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S.

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 5 MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 3 LEDER SKOLENS VÆRDIER TIL DEBAT INDHOLD AF BENEDIKTE

Læs mere

Livet på Nakskov Gymnasium

Livet på Nakskov Gymnasium Livet på Nakskov Gymnasium 3. årgang nr. 2 15. december 1999 Nakskov Gymnasium Søvej 6 4900 Nakskov Tlf. 54 91 43 00 Fax 54 91 42 99 e-mail: gymnasiet@nakskov-gym.dk Internet: www.nakskov-gym.dk Dette

Læs mere

Nr. 12 December 2000 3. årgang

Nr. 12 December 2000 3. årgang Nr. 12 December 2000 3. årgang Et magasin for undervisningssektoren Kulturel Forvaltning T EMA: KREATIVITETEN SOM NY KOMPETENCE Undervisningen hos KaosPiloterne skaber kreativitet Kreativitetens uundværlighed

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

Velkommen. ABC-guide til nye elever 15

Velkommen. ABC-guide til nye elever 15 Velkommen ABC-guide til nye elever 15 Kære nye 1.g-elev Dette hæfte er udformet som en ABC, en alfabetisk ordnet håndbog. Med den i tasken kan du få svar på de fleste spørgsmål vedrørende hvem, hvad,

Læs mere