Vejledning. Indberetning og betaling Producenter og mellemhandlere af foder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. Indberetning og betaling 2016. Producenter og mellemhandlere af foder"

Transkript

1 Vejledning Indberetning og betaling 2016 Producenter og mellemhandlere af foder 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad skal virksomheden betale Muligheder for reduktion/rabat Nye virksomheder Ophør Kontrol Betaling Definitioner Undtagelser Generelt om mængdegebyr Indberetning af fodermidler inkl. fodermidler til fisk Indberetning af tilsætningsstoffer Reduceret mængdegebyr Beregning af vægtede tørstofprocent Ofte stillede spørgsmål (FAQ) FAQ vedr. mængder FAQ vedr. reduceret grundgebyr

3 1. Indledning Virksomheder, der er registreret efter foderhygiejneforordningen 1, er underlagt Fødevarestyrelsens kontrol. De omkostninger, som Fødevarestyrelsen har i forbindelse med kontrol, administration og implementering af foderlovgivning, betales af de registrerede fodervirksomheder i form af: Et ansøgningsgebyr, et årligt grundgebyr pr. afdeling/sted, der er registreret/godkendt, mængdegebyr, og timebetaling 2. Virksomheder skal indberette og betale mængdegebyr efter en bestemt model, som fremgår af denne vejledning. Fødevarestyrelsen udsender hvert år et brev, som sendes til virksomhedernes digitale postkasse, med information og tidsfrist for den årlige indberetning. I indberetningen skal der tages stilling til, om virksomheden har solgt gebyrpligtigt foder, og derfor skal indberette mængder. På Indberetningsportalen kan du finde hjælp i som findes ud for hver overskrift. Virksomhederne skal logge sig på indberetningsportalen for at forholde sig til virksomhedens data samt tage stilling til årlig grundgebyr/reduceret grundgebyr. Hvis der er ændringer til virksomhedens stamdata, skal virksomheden rette henvendelse til Fødevarestyrelsen. 2. Hvad skal virksomheden betale Årligt grundgebyr: Hver afdeling/sted, der er registreret/godkendt som fodervirksomhed, skal betale et årligt grundgebyr. Grundgebyret dækker registrering fra 1. januar til 31. december. For foderstofvirksomheder, hvis indtægt ved salg eller håndtering af foderstoffer i det forudgående kalenderår ikke overstiger kr. (uden moms), betales et reduceret grundgebyr. Årlig grundgebyr kr.: 1.983,00 Årlig grundgebyr for virksomheder med en indtægt på under kr.: 193,00 Mængdegebyr: Virksomheden skal betale et gebyr, der afhænger af, hvor stor en mængde foder, der sælges på et år. Der betales kun mængegebyr af det foder, der er solgt, og ikke af det foder virksomheden evt. har på lager. Virksomheden betaler for hver hele 100 tons fodermidler (uden vand) og for hver hele 100 kg tilsætningsstoffer, som er solgt i Virksomheder, der har solgt mindre end 100 tons fodermidler eller 100 kg tilsætningsstoffer, skal også indberette, men vil ikke blive opkrævet mængdegebyr. 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne. Senest ændret ved EU nr. 225/2012 af 15. marts Bekendtgørelse nr af 22/12/2015 3

4 Mængdegebyr 2016 Fodermidler pr. 100 tons tørstof Fodermidler ved produktion af foderblandinger til fisk pr. 100 tons tørstof Tilsætningsstoffer pr. 100 kg Solgt inden for EU inkl. DK Solgt til 3. lande 815,00 kr. 359,00 kr. 407,00 kr. 269,00 kr. 12,52 kr. 8,09 kr. 3. Muligheder for reduktion/rabat Her er beskrevet hvilke muligheder, der er for at få rabat på grundgebyret og mængdegebyret. Reduktion ved indført kvalitetsstyring Virksomheder med effektiv kvalitetsstyring får 5 % reduktion på mængdegebyret: Foderkontrolobjekter, der har reduceret frekvens jf. kontrolfrekvensvejledningens definition, opnår en 5 % reduktion af mængdeafgiften på fodermidler eller fodertilsætningsstoffer jf. 54 stk. 1 i Betalingsbekendtgørelsen. Kontrolobjekter med standardfrekvens 1 eller mere opnår reduceret frekvens når kontrolobjektets seneste fire kontrolrapporter er uden anmærkninger og samtlige kontrolrapporter gældende for de seneste 12 måneder er uden anmærkninger. Alle kontrolresultater, der gives på en kontrolrapport, indgår i niveauberegningen. Dog er det kun kontrolrapporter givet efter 1. januar 2014, der indgår i beregningsgrundlaget. Som en overgangsordning er virksomheder, der ultimo 2013 var placeret på trappeplacering 30 og 50, blevet indplaceret på reduceret frekvens pr. 1. januar Kontrolobjekter med kontrolfrekvens lavere end 1 kan også opnå en 5 % reduktion af mængdeafgiften på fodermidler eller fodertilsætningsstoffer, selvom de ikke kan få reduceret kontrolfrekvens. Det sker efter samme beregningsregler som ovenfor. Fødevarestyrelsen har allerede oplysningerne fra virksomhedernes registrering og kontrol. Reduktion af det årlige grundgebyr Du kan ansøge om reduceret grundgebyr, hvis virksomhedens samlede indtægt ved salg eller håndtering af foderstoffer i det forudgående kalenderår ikke overstiger kr. (uden moms). Du kan ansøge om reduceret grundgebyr, når du indberetter på Indberetningsportalen. 4

5 Reduktion af mængdegebyret (bestemt ud fra foderets værdi) Du kan ansøge om reduceret mængdegebyr, når du indberetter fodermængder på Indberetningsportalen. Se afsnit 9.4. Reduktion i forbindelse med genindførsel Mængdegebyret bliver reduceret ved indkøb af foder fra andre EU-lande og 3. lande - hvor der tidligere er betalt mængdegebyr af foderet. Hvis der tidligere er betalt mængdegebyr af fodermidlerne/ tilsætningsstofferne, skal der ved indkøb af det samme foder til Danmark kun betales for forskellen. Ansøgningen sendes indenfor de tidsfrister der er givet for Indberetning af foder Virksomheden skal kunne indsende sikker identifikation af foderet og dokumentere tidligere betaling af mængdegebyr. Ansøgningsskemaet får du ved henvendelse til: Vælg: Skriv til Fødevarestyrelsen - Kontaktformular - Foder Eller sende en til: 5

6 4. Nye virksomheder Grundgebyr Grundgebyr betales af alle virksomheder, uanset hvornår de er registreret på året, og udgør et fast beløb. Der betales altid fuldt grundgebyr uanset hvor længe virksomheden har været registreret. Reduceret grundgebyr 1. år Første år din virksomhed er registreret som fodervirksomhed, skal du skønne indtægten fra registreringstidspunktet til 31. december. Reduceret grundgebyr 2. år Andet år din virksomhed er registreret som fodervirksomhed, skal du skønne indtægten for hele året. Reduceret grundgebyr 3. år og fremover Tredje år din virksomhed er registreret som fodervirksomhed, skal du lægge sidste kalenderårs tal til grund for din ansøgning. Mængdegebyr 1. år Hvis virksomheden skal indberette mængder, skal mængderne skønnes og indberettes svarende til, hvad der forventes af salg i hele dette år. Mængderne skal dække perioden fra virksomhedens registrering til 31. december. Mængdegebyr 2. år Hvis virksomheden skal indberette mængder, skal mængderne skønnes og indberettes. Mængderne skal dække perioden 1. januar til 31. december og datagrundlaget fra 1. år skal tages med i betragtningen. Mængdegebyr 3. år og fremover Hvis virksomheden skal indberette mængder, skal mængderne være virksomhedens faktiske tal fra sidste år (kalenderår). 6

7 5. Ophør Ophør Meddelelse om virksomhedens ophør kan angives i forbindelse med din indberetning. Grundgebyr Grundgebyret kan ikke refunderes, selvom virksomheden kun har fungeret i en del af året. Der betales altid fuldt grundgebyr uanset hvor længe virksomheden har været registreret i år. Mængdegebyr Derimod skal der kun indberettes mængdegebyr for den del af kalenderåret, hvor virksomheden har haft foderaktiviteter som kræver indberetning. Hvis virksomheden ophører senere på året, og der er betalt fuldt mængdegebyr, kan dele af mængdegebyret refunderes. Der skal kun betales mængdegebyr af den mængde som faktisk er produceret i år. Overdrages virksomheden i år til anden virksomhed, og aktiviteten med foder fortsætter, refunderes mængdegebyret ikke, til den virksomhed som lukker. Den nye fodervirksomhed skal ikke betale mængdegebyr, da dette er betalt af den tidligere virksomhed. 6. Kontrol Fødevarestyrelsen kontrollerer de indberettede oplysninger. Fejlindberetning kan evt. korrigeres mod dokumentation. Fødevarestyrelsen har ret til at skønne omsætningen på de virksomheder, der ikke indberetter. 7. Betaling På baggrund af indberetningen sender Fødevarestyrelsen en faktura på grundgebyr og fodermængder. Virksomheden skal betale de fakturer som Fødevarestyrelsen sender. Ved manglende indbetaling vil beløbet blive overdraget til SKAT, som derefter vil stå for opkrævningen. Henvendelser angående betaling har ikke opsættende virkning. Det betyder, at fakturaen skal betales til betalingsfristen, også selvom virksomheden har rettet henvendelse angående fakturaen. 7

8 8. Definitioner Definitioner, som bliver brugt i denne vejledning: 3. lande: Alle lande udenfor EU. EU-lande: Belgien, Holland, Luxembourg, Tyskland, Frankrig, Italien, England, Irland, Danmark, Grækenland, Spanien, Portugal, Østrig, Finland, Sverige, Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Ungarn, Malta, Cypern, Bulgarien og Rumænien. Foderblandinger er f.eks. fuldfoder, tilskudsfoder, mineralske foderblandinger, sliksten, mælkeerstatninger, diætetisk tilskudsfoder, mineralblokke og frøblandinger. En foderblanding består af mindst 2 fodermidler med eller uden tilsætningsstoffer/forblandinger. Fodermidler er f.eks. korn, sojaskrå, fiskemel, fjermel, fiskeolie, melasse, roepiller, kridt, salt, citruskvas, rapskager, majsbærme, grøntpiller, hørfrø, gær, alger, kartoffelpulp, bageri- og pastaprodukter, valle og vallepulver. Du kan finde EU s fortegnelse over fodermidler: Bemærk listen er en ikke udtømmende liste. Forblandinger er blandinger af tilsætningsstoffer eller blandinger af et eller flere tilsætningsstoffer med fodermidler eller vand som bærestoffer. Salg er med eller uden vederlag, hvilket betyder, at det er med eller uden penge. Slutbrugeren er den, der fodrer typisk et landbrug eller en rideskole. Tilsætningsstoffer er f.eks. mikromineraler som kobber, zink og jern, vitaminer, enzymer, mikroorganismer, bindestoffer, ensileringstilsætningsstoffer, aminosyrer, urea, og farvestoffer. Tilsætningsstoffet skal indberettes i den form, det er godkendt i EU. Det er kun, hvis der er tilsat vand, som ikke er en integreret del af tilsætningsstoffet, at vandet skal trækkes fra i indberetningen. Se alle godkendte tilsætningsstoffer i EU-Kommissionens register over godkendte fodertilsætningsstoffer: Øvrige oplysninger om fodermidler og tilsætningsstoffer kan findes i Fødevarestyrelsens Vejledning om foder og foderstofvirksomheder: 8

9 9. Undtagelser Der skal ikke betales mængdegebyr af vand i fodermidler. Indholdet af vand skal derfor trækkes fra. Se eksempel på udregning af tørstofprocent for flere fodermidler i afsnit 9.5. For tilsætningsstoffer betales gebyret af tilsætningsstoffet i den form, det er beskrevet i EU s godkendelse. Hvis stoffet er godkendt med et vist vandindhold, er det den samlede vægt, der indberettes. Hvis der er tilsat fodermidler og/eller vand til de godkendte tilsætningsstoffer, skal fodermidlet og vandet trækkes fra. Følgende fodermidler er undtaget fra betaling af mængdegebyr og skal ikke indberettes: Byg, hvede, havre, rug og triticale Forarbejdede produkter af byg, hvede, havre, rug og triticale. Forarbejdede produkter omfatter blandt andet halm og mask Råt kød 9.1 Generelt om mængdegebyr Virksomheden skal betale et mængdegebyr, der afhænger af, hvor stor en mængde foder, der sælges på et år. Indberetningen for fodermidler og for tilsætningsstoffer sker på to forskellige måder, se afsnit 9.2 for fodermidler og afsnit 9.3 for tilsætningsstoffer. Virksomheden skal indberette tal, som bruges til udregning af mængdegebyr. Virksomheden skal selv lægge de relevante tal sammen, som skal indberettes i de forskellige skemaer. Indberetningsskemaet, er fortrykt med virksomhedens navn og adresse på virksomhedens afdeling/sted. Hvis der er ændringer til de fortrykte navne og adresser, skal virksomheden rette henvendelse til Fødevarestyrelsen: Vælg: Skriv til Fødevarestyrelsen - Kontaktformular - Foder Eller sende en til: 9.2 Indberetning af fodermidler inkl. fodermidler til fisk De mængder, der skal indberettes, er fra Gebyrbetalingen i 2016 sker altså på baggrund af salgstallene i For nye og ophørte virksomheder, se afsnit 4 og 5. Indberetning af solgte fodermidler Ved salg af fodermidler skal du indberette og betale mængdegebyr af følgende: Hvis virksomheden sælger fodermidler til slutbruger i DK, skal det indberettes Hvis virksomheden sælger fodermidler til andre EU-lande og 3. lande (lande uden for EU), skal det indberettes Hvis virksomheden producerer foderblandinger, skal de anvendte fodermidler i de solgte foderblandinger indberettes Hvis virksomheden producerer forblandinger, skal de anvendte fodermidler i de solgte forblandinger indberettes 9

10 Hvis virksomheden indkøber foderblandingerne og forblandingerne fra andre EU-lande eller fra 3. lande og sælger dem videre, skal indholdet af fodermidlerne indberettes 9.3 Indberetning af tilsætningsstoffer De mængder, der skal indberettes, er fra Gebyrbetalingen i 2016 sker altså på baggrund af salgstallene i For nye og ophørte virksomheder, se afsnit 4 og 5. Tilsætningsstoffet skal indberettes i den form, det er godkendt i EU 3. Det er kun, hvis der er tilsat vand, som ikke er en integreret del af tilsætningsstoffet, at vandet skal trækkes fra i indberetningen. I følgende situationer skal virksomheden indberette og betale mængdegebyr af tilsætningsstoffer: Hvis virksomheden producerer tilsætningsstoffer, skal salget af hele den producerede mængde af tilsætningsstofferne indberettes. Hvis virksomheden indkøber tilsætningsstoffer fra andre EU-lande eller 3. lande, og sælger dem videre, skal den solgte mængde indberettes. Hvis virksomheden indkøber foderblandinger, forblandinger eller fodermidler fra andre EUlande eller 3. lande og sælger dem videre, skal indholdet af de tilsatte tilsætningsstoffer indberettes. Fremgår indholdet af de tilsatte tilsætningsstoffer ikke af mærkningen på foderblandingerne eller fodermidlerne, kan virksomheden indberette 2 % af det samlede foder som indholdet af tilsætningsstoffer. 9.4 Reduceret mængdegebyr Virksomheder, der kan sandsynliggøre, at mængdegebyret udgør en så stor andel af foderets markedsværdi, at det virker væsentligt konkurrenceforvridende, kan ansøge om reduceret mængdegebyr. Hvis gebyret, på et fodermiddel eller på et godkendt tilsætningsstof, overstiger 2 % af produktets salgsværdi, vil Fødevarestyrelsen opfatte gebyret som konkurrenceforvridende og reducere mængdegebyr vil blive beregnet efter tabellen nedenfor. Ved salgsværdien forstås den gennemsnitlige salgsværdig pr. vægtenhed uden distributionsomkostninger. Du skal angive mængden og salgsværdien af foder solgt i 2015 på Indberetningsportalen under: Samlede indberetninger Samlet pris - Sæt flueben i: Særlig rabat. Du skal skrive i bemærkningsfeltet: Angiv årsag. Skriv i feltet: Ansøgning om reduceret mængdegebyr 2016 Oplys salgsværdien af virksomhedens indberettede, solgte fodermængder. Virksomheden skal kunne indsende dokumentation, i form af faktura, for salgsværdien af foderet, såfremt Fødevarestyrelsen efterspørger det. 3 EU-kommissionens register over godkendte tilsætningsstoffer findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside 10

11 Hvis din ansøgning godkendes, vil virksomheden modtage en faktura med rabat. Reduktionen af mængdegebyret bliver beregnet ud fra den model, som fremgår af nedenstående tabel. Se de ordinære takster i afsnit 2. Procentvis reduktion af mængdegebyret afhængig af salgsværdien. Mængdegebyrets størrelse i forhold til salgsværdien Reduktion af mængdegebyret Gebyr udgør fra 2% til og med 4% 50% Gebyr udgør fra 4% til med 8% 75% Gebyr udgør fra 8% til og med 16% 88% Gebyr udgør mere end 16% 94% Nedenstående eksempel er kun for at illustrere modellen. Du skal angive mængden og salgsværdien af foder solgt i 2015 på Indberetningsportalen og sætte flueben i: Særlig rabat. Eksempel: En fodervirksomhed sælger tons af et fodermiddel med en tørstofprocent på 90 %. Værdien (salgsprisen) af det solgte fodermiddel er kr. Da der betales gebyr pr. 100 tons tørstof, skal der betales gebyr af 9 enheder. (1000 tons x 90% = 900 tons tørstof, omregnet til enheder: 900/100 = 9 enheder) Gebyr ved ordinær takst: 9 enheder x 903,00 kr. = 8.127,00 kr. Gebyret udgør: (8.127,00 kr./ kr.) * 100 % = 11,6 % af salgsværdien Dette betyder, at mængdegebyret overstiger 2 % af produktets salgsværdi. Virksomheden er derfor berettiget til reduktion, og kan ansøge om reduceret mængdegebyr. Mængdegebyret ligger i den kategori, der udgør fra 8 % til 16 % af salgsværdien. I henhold til tabellen får virksomheden derfor 88 % reduktion, og skal betale mængdegebyr svarende til 12 % af antal enheder. 12 % af 9 enheder 1,08 enhed, som nedrundes til 1 enhed. På fakturaen betales for 1 enhed á 903 kr. 11

12 9.5 Beregning af vægtede tørstofprocent Hvis du har flere forskellige produkter i samme kategori (i samme skema), der skal betales gebyr af, skal du lægge produkternes vægt sammen. Herefter skal du beregne det vægtede tørstofindhold i procent. Det svarer til gennemsnittet af tørstofindholdet i alle de indberettede produkter. Eksempel En virksomhed sælger to forskellige fodermidler med forskellig tørstofprocent til slutbrugere i DK; tons af et fodermiddel med en tørstofprocent på 86% og tons af et fodermiddel med en tørstofprocent på 70 % tons fodermiddel med en tørstofprocent på 86% = tons tørstof tons fodermidler med en tørstofprocent på 70% = tons tørstof = tons gebyrpligtige fodermidler(a2) med i alt = tons tørstof (C2) Den vægtede tørstofprocent beregnes som: B2 = C2/A2 X 100 = (10.440/14.000) X 100 = 74,5 % Så kommer det til at se ud på følgende måde i indberetningsskemaet Gebyrpligtige fodermidler Tørstofprocent Total mængde, tørstof Solgt til DK og EU A tons B2 74,5 % C tons Solgt til 3. lande D2 tons E2 % F2 tons 12

13 10. Ofte stillede spørgsmål (FAQ) FAQ vedr. mængder Spørgsmål 1: Hvorfor skal jeg gå på indberetningsportalen? Svar: Alle registrerede/godkendte fodervirksomheder, som enten producerer eller handler med foder, skal logge sig på Indberetningsportalen for at indberette fodermængder. Du skal også logge dig på Indberetningsportalen, selv om du ikke har fodermængder til indberetning. Hvis du har ændringer til virksomhedens stamdata, skal du rette henvendelse til Fødevarestyrelsen. I indberetningsportalen skal du angive, hvilke aktiviteter din virksomhed har, og eventuelt indberette gebyrpligtige mængder efter den beskrevne model for fodermidler og tilsætningsstoffer. Du har mulighed for at ansøge om reduceret grundgebyr eller afmelde virksomheden. Spørgsmål 2: Hvis jeg importerer rene fodermidler, fx sojaskrå og fedt, og sælger det til en grossist/producent i Danmark, skal jeg så indberette og betale? Svar: Nej, når du sælger rene fodermidler til andre fodervirksomheder, skal du ikke indberette og betale mængdegebyr. Du skal logge dig på Indberetningsportalen, selv om du ikke har fodermængder til indberetning. Spørgsmål 3: Jeg sælger fodermidler til en landmand og til en privat, skal jeg så indberette? Svar: Ja, du skal indberette og betale mængdegebyr af de rene fodermidler, som du sælger til slutbruger, fx landbrug og private. Spørgsmål 4: Jeg er mellemhandler, skal jeg så indberette og betale mængdegebyr af foderblandinger fx til kaniner, høns, får, svin mv., som jeg sælger til private og landbrug? Svar: Nej, når du er mellemhandler og kun køber de færdige blandinger i Danmark, skal du ikke indberette og dermed heller ikke betale mængdegebyr af de foderblandinger, du sælger. Spørgsmål 5: Skal jeg betale mængdegebyr af mask? Svar: Nej. Der er ikke mængdegebyr på produkter af byg, hvede, havre, rug eller triticale og dermed ikke mask. Spørgsmål 6: Jeg køber skummetmælkspulver uden for Danmark og sælger det direkte videre i udlandet. Skummetmælkspulveret har aldrig været i Danmark. Skal jeg betale mængdegebyr? Svar: Nej, du skal ikke betale mængdegebyr, men du skal være registreret og betale ansøgningsog grundgebyr. Spørgsmål 7: Skal jeg betale af de indkøbte foderblandinger og forblandinger eller af de solgte? Svar: Det er den mængde, du har indkøbt fra andre lande (både EU- og 3.lande) og solgt videre, som du skal indberette og betale gebyr af. Du skal ikke betale mængdegebyr af det foder, du har 13

14 indkøbt fra andre lande og endnu ikke har solgt. Du skal både indberette de indkøbte fodermidler og de indkøbte tilsætningsstoffer. Spørgsmål 8: Jeg importerer foderblandinger til selskabsdyr, (fx til hunde og katte, fra U.S.A.) Jeg sælger foderet videre til andre virksomheder. Hvad skal jeg betale? Svar: Foderblandingen består af en blanding af fodermidler og tilsætningsstoffer. Du skal indberette de fodermidler, som der er i foderblandingen med undtagelse af byg, hvede, havre, rug eller triticale og råt kød. Du skal også indberette tilsætningsstofferne. Hvis du ikke kender det eksakte indhold af de tilsatte tilsætningsstoffer, kan du angive 2 % af foderblandingen som tilsætningsstoffer. Spørgsmål 9: Jeg har indberettet forkert, kan jeg ændre min indberetning? Svar: Hvis du har indrettet forkert, kan du sende en mail til Du skal kunne dokumentere, at din indberetning er korrekt, såfremt Fødevarestyrelsen efterspørger det. Spørgsmål 10: Hvordan ved jeg, om jeg sælger et fodermiddel, fodertilsætningsstof eller en forblanding? Svar: Det skal stå på mærkningen. Hvis ikke det fremgår, må du rette henvendelse til sælger for at få oplyst, hvilket foder det er. På mærkninger til hundekiks skal det også fremgå, hvilket slags foder det er, fx foderblanding. Spørgsmål 11: Vi har et foderforsyningsselskab, hvordan skal vi betale mængdegebyr? Svar: I skal betragte jer som en alm. virksomhed og følge indberetningen for fodermidler og tilsætningsstoffer. Spørgsmål 12: Jeg er agent, og har et lager med foderblandinger i Danmark. Fakturaen kommer fra Norge direkte til landmanden i Danmark. Hvad skal jeg indberette? Svar: Du skal kun betale grund- og ansøgningsgebyr for lageret. Du skal ikke betale mængdegebyr for foderblandingerne, da du er agent og ikke selv sælger foderet. Spørgsmål 13: Vi er en fodervirksomhed, hvor vores bogholderi er flyttet til udlandet. Skal vi betale mængdegebyr? Svar: Ja, hvis virksomheden findes i DK, skal du indberette og betale mængdegebyr. Spørgsmål 14: Hvorfor skal jeg indberette tal fra sidste år og betale i år? Svar: Der skal være et fast datagrundlag både til indberetning og til kontrol. Indberetning og betaling af mængdegebyrer fra sidste år udløser betaling for de omkostninger, som Fødevarestyrelsen har i forbindelse med kontrol, administration og implementering af foderlovgivningen m.m. i år. Spørgsmål 15: Jeg producerer foderblandinger og forblandinger, hvad skal jeg indberette? Svar: Du skal indberette de fodermidler, der bliver anvendt i de blandinger som er solgt, men du skal ikke indberette, hvilke tilsætningsstoffer du tilsætter. Det er den, der producerer eller indkøber fodertilsætningsstoffet fra andre lande, der betaler gebyret for dette. Du skal huske kun at angive den del af produktionen, der er solgt sidste år. 14

15 Spørgsmål 16: Hvorfor skal jeg oplyse tørstofprocent i fodermidlerne og ikke vandindholdet i tilsætningsstofferne? Svar: Et fodermiddel vil typisk have et vist vandindhold (ofte omkring 14%). Dette kan skrives ind i skemaerne, og vil blive trukket fra den samlede vægt. Vand, som er en integreret del af et godkendt fodertilsætningsstof, bliver betragtet som en del af fodertilsætningsstoffet og kan ikke trækkes fra. Spørgsmål 17: Skal jeg indberette de fodermidler, jeg sælger til dem, der laver foderblandinger til fisk? Svar: Nej, det er kun salg til slutbruger, til andre EU-lande og 3. lande, der skal indberettes. Spørgsmål 18: Vi producerer forsøgsfoder, skal vi indberette mængder? Svar: Ja, forsøgsfoder skal indberettes som alt andet foder FAQ vedr. reduceret grundgebyr Spørgsmål 1: Jeg har ingen mængder til indberetning, men har en indtjening på foder med handel af foderblandinger, som overstiger kr., kan jeg så få reduceret grundgebyr? Svar: Nej, selvom salget af foderblandingerne ikke er indberetningspligtigt indgår indtægterne for disse i vurderingen af reduceret grundgebyr. Spørgsmål 2: Kan jeg søge om reduceret grundgebyr på baggrund af mit overskud? Svar: Nej, det er dit salg dokumenteret ved fakturaer, der er afgørende, og ikke dit reelle overskud på forretningen med foder. Spørgsmål 3: Jeg kører ikke med foder, kun med hunde- og kattemad, kan jeg så søge om reduceret grundgebyr? Svar: Hunde- og kattemad er også foder, så hvis dit salg overstiger kr. kan du ikke få reduceret grundgebyr. Spørgsmål 4: Jeg kører kun med korn, men ved ikke hvad kornet bliver brugt til. Så jeg har ingen indtægt og skal have reduceret grundgebyr? Svar: Kørsel med korn til foder kræver registrering og hvis din indtægt er under kr. årligt kan du få reduceret grundgebyr. Du skal vide om kornet bruges til foder eller andet. Spørgsmål 5: Skal jeg regne indtægten af kørsel af korn med, som indtægt, når jeg søger om reduceret grundgebyr? Svar: Ja, kørsel af korn til foder er med i betragtningen, om du kan få reduceret grundgebyr. 15

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Indberetning og betaling 2014 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Transportører og lagrer af foder 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3.

Læs mere

Vejledning. Transportører og lagre af foder 2016

Vejledning. Transportører og lagre af foder 2016 Vejledning Transportører og lagre af foder 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3. Nye virksomheder... 3 4. Ophør... 4 5. Kontrol... 4 6. Betaling... 4 7.

Læs mere

Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer

Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer PlantedirektoratetSFG Den 27. februar 2006 Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer Indhold: 1. Indledning 2. Fuldfoder, tilskudsfoder og diætetisk foder (kan bruges med basis)

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i )

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i ) Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i 2006 1) I medfør af 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Eksport og import af svinekød

Eksport og import af svinekød Danmarks eksport af svinekød Eksport og import af svinekød Land Tons Mio. kr. Land Tons Mio. kr. Tyskland 562.024 6.592 Letland 3.294 37 UK 286.675 4.781 Cypern 3.217 45 Polen 171.445 2.021 Ukraine 3.092

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Midlertidig justering af metode til kontrol af energi.

Midlertidig justering af metode til kontrol af energi. Midlertidig justering af metode til kontrol af energi. Ved chefkonsulent Per Tybirk og seniorkonsulent Niels Morten Sloth, Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer Sammendrag Fra 1. august

Læs mere

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Fields marked with are mandatory. Felter med en skal udfyldes. 1 Deltagerens profil Jeg svarer som: Enkeltperson

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER 2016 OG QUICK FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER SIDE 1 For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser PRISER PR. 1. JULI 2016 Højst 50 g 8,00 25,00 Højst 100

Læs mere

HUNDE- OG KATTEFODER VÆLG MED

HUNDE- OG KATTEFODER VÆLG MED HUNDE- OG KATTEFODER VÆLG MED Hvad står der - og hvad står der ikke - i deklarationerne? Myndighederne har fastsat regler for, hvad der skal, og hvad der ikke må stå i en deklaration for hunde- eller kattefoder.

Læs mere

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Bilag 1 Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Kontrolfrekvenser I oversigten nedenfor er angivet standard- og eventuelt reducerede frekvenser for basiskontrol på foderområdet.

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007.

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. FISKERIDIREKTORATET 28-03-08 Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. Den samlede eksport og import: Tabel nr. 1.01 Eksport i tons. 1.02 Eksport i 1000 kroner.

Læs mere

Ansøgning om registrering og godkendelse som fodervirksomhed

Ansøgning om registrering og godkendelse som fodervirksomhed Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Ansøgning om registrering og godkendelse som fodervirksomhed Hvis din virksomhed producerer, indkøber, oplagrer, sælger transporterer eller

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark FL - Companies engaged in online activities DK A Sælger jeres virksomhed via nettet og/eller benytter automatiseret

Læs mere

9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug

9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug 9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug Tabel 9.1.1 Antal Fjerkræbesætninger, 2006-2012 *) 2006 2008 2011 2012 Burhøns, konventionelle bure 58 45 0 0 Burhøns, velfærdsberigede bure 7 15 36

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2 NASDAQ OMX København A/S - Jyske Bank har ingen problemer med at klare EU-stresstest Kernekapitalprocenten er 12,5% eller derover i hele stressperioden Jyske Bank har aldrig modtaget statsligt kapitalindskud

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette eksponeringer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Denmark Tourism - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

For EU-27 vil det hjemlige udslip i 2008-12 med fuld brug af tilladte kreditter ligge 66 mio. tons eller kun 1,1 procent under 1990-niveau 2.

For EU-27 vil det hjemlige udslip i 2008-12 med fuld brug af tilladte kreditter ligge 66 mio. tons eller kun 1,1 procent under 1990-niveau 2. 23. september 2008 Klimapolitik på kredit EU Både Klimakonventionen og Kyoto-Protokollen bygger på den fælles forståelse af, at det er de rige lande, der har hovedansvaret for de historiske udslip af drivhusgasser

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Folketingets Europaudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr. 4449-820

Læs mere

Vejledning om straflempelse for karteller

Vejledning om straflempelse for karteller Vejledning om straflempelse for karteller Denne vejledning forklarer, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler en ansøgning om straflempelse for deltagelse i karteller. Det er afgørende, at

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

IKKE-RYGERE. Unge i Grønland der ikke ryger 100% 80% 60% 2006 2010 20% 40% 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år

IKKE-RYGERE. Unge i Grønland der ikke ryger 100% 80% 60% 2006 2010 20% 40% 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år IKKE-RYGERE 100% Unge i Grønland der ikke ryger 80% 60% 40% 2006 2010 20% 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år Kilde: HBSC Greenland undersøgelsen 2010 RYGERE 100% Unge i Grønland, der har prøvet at

Læs mere

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 01-06-2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING.. 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

Eksempler på fremtidens landbrug - antal, størrelser, typer og forholdet til omgivelserne

Eksempler på fremtidens landbrug - antal, størrelser, typer og forholdet til omgivelserne Eksempler på fremtidens landbrug - antal, størrelser, typer og forholdet til omgivelserne Visionskonference den 24. september 2012 om LANDBRUGET OG LANDSKABET I KOMMUNEPLANEN Henning Otte Hansen hoh@foi.ku.dk

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr.

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Notat J.nr. 2011-238-0192 Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. 1. Indledning

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17 19-04-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.0 stk. Notering = stigning/fald Efter

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

Det grønne afgiftstryk forværrer krisen

Det grønne afgiftstryk forværrer krisen December 2012 Det grønne afgiftstryk forværrer krisen AF KONSULENT INGEBORG ØRBECH, INOE@DI.DK OG CHEFKONSULENT KATHRINE LANGE, KALA@DI.DK På trods af et faldende energiforbrug og et svækket erhvervsliv

Læs mere

1.9.2006 J.nr.: 2006-20-23-01754/Plantedirektoratet/Fødevarestyrelsen 2. kontor og 4. kontor

1.9.2006 J.nr.: 2006-20-23-01754/Plantedirektoratet/Fødevarestyrelsen 2. kontor og 4. kontor NOTAT KONTOR FOR KONTROLSTYRING 1.9.2006 J.nr.: 2006-20-23-01754/Plantedirektoratet/Fødevarestyrelsen 2. kontor og 4. kontor Vejledning om kontrol af bi- og restprodukter fra fødevareproduktion, der anvendes

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED v/ MONA LARSEN, SFI Seminar Hvorfor stadig lønforskel forklaringer på uligeløn, SFI, d. 4. juni 2010 LØNFORSKELLE MELLEM MÆND

Læs mere

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 NOTAT Vandforsyning J.nr. Ref. MIKIN Den 7. april 2016 Dansk eksport af vandteknologi 2015 Naturstyrelsen har bedt analysevirksomheden DAMVAD Analytics om at levere tal for eksport af vandteknologi i 2015

Læs mere

- - - Brancheforeningen for reklameartikler (medlemsaftale Flatrate) Riddergade 12 4700 Næstved Att.: Citta Birch. November 2011 ACH/ckh

- - - Brancheforeningen for reklameartikler (medlemsaftale Flatrate) Riddergade 12 4700 Næstved Att.: Citta Birch. November 2011 ACH/ckh for reklameartikler (medlemsaftale Flatrate) Riddergade 12 4700 Næstved Att.: Citta Birch Dato: Vores ref.: ACH/ckh ACH ckh Underkonto nr.: Se vedlagte specifikation. Nye priser pr. 1. januar 2012 Som

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU 14. maj 2003 Af Anita Vium, direkte tlf. 3355 7724 Resumé: ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU Fra det øjeblik, de Østeuropæiske lande træder ind i EU, skal de opfylde reglerne i Stabilitets- og Vækstpagten.

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

MØDE B1. BIORAFFINERING KVALITETEN AF BIORAFFINERET PROTEIN I FORHOLD TIL DE ØKOLOGISKE HØNERS BEHOV

MØDE B1. BIORAFFINERING KVALITETEN AF BIORAFFINERET PROTEIN I FORHOLD TIL DE ØKOLOGISKE HØNERS BEHOV Økologikongres 2015 25. November 2015 Vingsted Kongrescenter Niels Finn Johansen SEGES Økologi MØDE B1. BIORAFFINERING KVALITETEN AF BIORAFFINERET PROTEIN I FORHOLD TIL DE ØKOLOGISKE HØNERS BEHOV Projektet

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

FVU-Matematik Trin 2. Opgavesæt H. Forberedende voksenundervisning. 1. august - 31. december 2011. Dette opgavesæt indeholder 12 opgaver

FVU-Matematik Trin 2. Opgavesæt H. Forberedende voksenundervisning. 1. august - 31. december 2011. Dette opgavesæt indeholder 12 opgaver 2 Opgavesæt H FVU-Matematik Trin 2 Forberedende voksenundervisning 1. august - 31. december 2011 Dette opgavesæt indeholder 12 opgaver Prøvetiden er 2 timer Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

DANSK KVÆG * Kongres 2005

DANSK KVÆG * Kongres 2005 DANSK KVÆG * Kongres 2005 Tema 4 Kødkvægsproduktion under forandring Kødkvægsproduktionen i Danmark i lyset af omverdenen K.B. Lind Pedersen Kødkvægsproduktionen i Danmark i lyset af omverdenen Ammekoantal

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere

Detailhandlen efter krisen

Detailhandlen efter krisen Detailhandlen efter krisen Af analysekonsulent Malthe Munkøe og chefkonsulent Mette Feifer Resume Detailhandlen blev hårdt ramt af krisen. I løbet af 2008 faldt omsætningen med omkring 9 pct. Detailomsætningen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Eksporten til Sydeuropa er stort set lig med sidste uge.

Eksporten til Sydeuropa er stort set lig med sidste uge. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/ 10-01- Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stigning Der ventes i

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

20 nationalflag Navn: Klasse:

20 nationalflag Navn: Klasse: 20 nationalflag Navn: Klasse: Materiale ID: FLG.5.1.1 Vektorgrafik: Simon Estrup www.gratisskole.dk 20 nationalflag Lærer: Dato: Klasse: Holland Yemen Gabon Jugoslavien Bulgarien Rusland Irland Guinea

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker

Danmarks Apotekerforening. Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker Danmarks Apotekerforening Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker Farmaceutejerskab af apoteker er ikke blot et dansk fænomen. Knap 60 procent af EU-borgerne

Læs mere

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER 2016 OG QUICK FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER SIDE 1 For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser Højst 50 g 8,00 25,00 Højst 100 g 16,00 25,00 Højst 250

Læs mere

FAQ Udenrigshandel med tjenester

FAQ Udenrigshandel med tjenester FAQ Udenrigshandel med tjenester INDHOLD Generelt... 2 Varer som ikke passerer grænsen til Danmark... 3 Fakturering... 4 Kreditnota... 5 Transport... 6 Rejser... 7 Forsikringer... 8 Bygge- og Anlæg...

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17 11-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.000 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere