Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm"

Transkript

1 Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm

2 Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet er angivet. Elektronisk, mekanisk eller anden gengivelse af indholdet af denne vejledning, eller dele deraf, er forbudt til ethvert brug uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra G4S Security Services A/S, herefter kaldet G4S. Læs vejledningen grundigt igennem før tyverialarmen tages i brug. Efter gennemlæsning bør vejledningen opbevares, så du altid nemt kan få fat i den, hvis du kommer i tvivl om tyverialarmens funktion eller virkemåde. Copyright G4S. Alle rettigheder forbeholdt. Materiale fra denne pjece må ikke, hverken helt eller delvist, kopieres uden skriftlig tilladelse fra G4S. Varenr.:

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Adgangsvejen side 5 Adgangstid side 6 Brugerkoder side 6 Frakobling med brugerkode side 6 Frakobling med fjernbetjening side 7 Rengøring side 7 Rumindretning side 7 Rutineopkald side 7 Tilkobling side 7 Til- og frakobling af tyverialarmen side 8 Fuld tilkobling af tyverialarmen, når huset forlades side 8 Delvis tilkobling af tyverialarmen side 9 Frakobling af tyverialarmen efter fuld tilkobling side 10 Frakobling af tyverialarmen efter delvis tilkobling side 10 Afstilling af alarm side 11 Sådan afstilles en alarm side 11 Alarmer side 12 Besked til kontrolcentral side 12 Sabotage side 12 Tilkaldsalarm side 12 Fejltilstande side 13 Netspændingsfejl side 13 Batterifejl side 13 Jamming side 13 Transmissionsfejl side 13 Kig i loggen side 14 Skift brugerkoder side 15 Afprøvning af tyverialarmen side 16 Afprøvning af detektorer og lamper side 16 Afprøvning af fl ash - (ekstraudstyr) side 16 Afprøvning af sirene - (ekstraudstyr) side 16 Udskiftning af batteri i fjernbetjening side 17 Radiokommunikation side 18 Radiostøj side 18 S4 og radiostøj side 18 Hvad viser lamperne? side 20 Hvordan lyder centralen? side 22 Ordforklaring side 23 Kortfattet brugervejledning side 24 2

4 Indledning Indledning S4 er en tyverialarm beregnet til installation i private hjem. Tyverialarmen er godkendt i sikringsklasse 1 af Forsikring & Pension ( ). Tyverialarmen består af en central med indbygget betjeningspanel, en nøgleboks, op til 6 fjernbetjeninger og op til 8 tilsluttede detektorer. Detektorerne kommunikerer med centralen ved hjælp af radiokommunikation. Der kan tilsluttes to forskellige typer detektorer til tyverialarmen: dørkontakter, der registrerer åbning at døre eller vinduer, og infrarøde detektorer, der registrerer bevægelser i et rum. Tyverialarmen er enkel at betjene. Når tyverialarmen betjenes anvendes altid først en brugerkode, for at sikre mod at uvedkommende betjener alarmen. Dog kan du med en fjernbetjening slå alarmen til eller fra uden at anvende en brugerkode, og du bør derfor altid opbevare din fjernbetjening omhyggeligt. Tyverialarmen har kun få funktioner. Du kan slå alarmen til (tilkoble) og slå alarmen fra (frakoble), du kan afprøve anlægget, du kan skifte brugerkoder og endelig kan du se de 16 sidste alarmer (kigge i loggen). Når du forlader hjemmet, tilkobler du hele anlægget (fuld tilkobling) på betjeningspanelet eller ved at benytte fjernbetjeningen. Når du går ud, skal du benytte bestemte døre (adgangsvejen), og du har 45 sekunder til at komme ud, efter du har tilkoblet. Ligesådan når du kommer hjem igen. Du skal gå ind gennem adgangsvejen, og du har derefter 45 sekunder til at frakoble tyverialarmen på betjeningspanelet eller ved at benytte fjernbetjeningen. Hvis du ønsker at sikre dig, mens du opholder dig i hjemmet, kan du nøjes med at slå en del af anlægget til (delvis tilkobling). På betjeningspanelet kan du indstille hvilke detektorer, der anvendes ved delvis tilkobling. Men hvis du anvender den samme indstilling fra gang til gang, benytter du blot fjernbetjeningen til at til- og frakoble. Delvis tilkobling anvendes også, når du forlader huset og efterlader husdyr i rum med en infrarød detektor. Tyverialarmen har et indbygget modem. Ved alarm ringer tyverialarmen automatisk G4S døgnbemandede kontrolcentral op med besked om alarmen. Hvis du ved en fejl kommer til at udløse en alarm, kan du selv afstille alarmen. Tilsvarende ringes kontrolcentralen automatisk op ved fejl på tyverialarmen. Reparation og vedligeholdelse af central og detektorer udføres af G4S serviceafdeling. Du må aldrig selv prøve at åbne centralen eller en detektor. Derimod skal du selv udskifte batteriet i fjernbetjeningen. Nøgleboksen indeholder en nøgle til adgangsdøren, som kan benyttes af G4S medarbejdere ved alarm eller service. Tyverialarmen vil altid give alarm, hvis nøgleboksen åbnes. Hvis du udskifter nøglen til adgangsdøren, skal du huske at give G4S besked, så nøglen i nøgleboksen også kan blive udskiftet. 3

5 Indledning Tyverialarmens dele Figur 1 Figur 2 Figur 3 Infrarød detektor Fjernbetjening Dørkontakt Figur 4 Central med betjeningspanel Figur 1 til 4 viser en infrarød detektor, en fjernbetjening, en dørkontakt og en central. Centralen indeholder - ud over diverse elektronik - højttaler, strømforsyning, akkumulator og modem. Centralen har indbygget betjeningspanel med tastatur og to rækker med lamper. Centralen har 8 grupper, og på hver gruppe kan der installeres en infrarød detektor eller en dørkontakt. Dørkontakten har en indbygget magnetkontakt, der kan være anvendt i mindre åbninger, men installeres normalt med kort ledning mellem sender og magnetkontakt. Figur 3 viser begge dele. 4

6 Indledning Betjeningspanelet Tastaturet har 12 taster der benyttes til nummertaster og følgende funktioner: Afprøv (1 tasten) benyttes til at afprøve tyverialarmen. Log (3 tasten) benyttes til at vise gamle alarmer. Tilkobling benyttes ved fuld og delvis tilkobling. Delvis tilkobling benyttes ved delvis tilkobling. Afslut (0 tasten) benyttes til afstilling af alarmer. Der fi ndes følgende lamper, der indikerer: 1 til 8 Gruppelamper lyser ved alarm og fejl på gruppers detektorer. Netspænding lyser når centralen er korrekt tilsluttet. Tilstand lyser når tyverialarmen er frakoblet. Alarm lyser ved alarm. Sabotage lyser ved åbning af central eller detektor. Batterifejl lyser ved fejl på batterier eller akkumulator. Jamming viser radioforstyrrelser og transmissionsfejl. Tilkald benyttes ikke. Og der er en fotosensor: Detektorsensor benyttes ved service Fjernbetjeningen Fjernbetjeningen kan bruges til frakobling, tilkobling og delvis tilkobling. Det er muligt at frakoble tyverialarmen med fjernbetjeningen alene, uden at indtaste kode på centralen. Hvis fjernbetjeningen tabes eller pa anden made mistes, skal en G4S tekniker tilkaldes for at slette fjernbetjeningen i centralens hukommelse. Fjernbetjeningen har følgende taster: Fuld tilkobling benyttes ved fuld tilkobling Delvis tilkobling benyttes ved delvis tilkobling Frakobling benyttes ved frakobling Tilkaldsalarm ( + ) benyttes ikke Adgangsvejen Når teknikeren fra G4S har afsluttet installationen af tyverialarmen, er centralen efter aftale programmeret med en adgangsvej, der normalt ligger på gruppe 8. Adgangsvejen skal benyttes ved indgang, når tyverialarmen er tilkoblet, og ved udgang, når tyverialarmen tilkobles. Vær opmærksom på, at adgangsvejen består af bestemte døre. Hvis du benytter en anden vej til ind- eller udgang af huset, end den med teknikeren aftalte adgangsvej, vil alarmen aktiveres, når tyverialarmen er tilkoblet. 5

7 Indledning Når du tilkobler tyverialarmen, aktiveres udgangstonen for at fortælle, at du skal forlade huset og lukke døren i adgangsvejen. Udgangstonen høres som en vedvarende bippen, hvis blot en dør står åben, og som en konstant tone, når alle døre er lukket. Når tyverialarmen er tilkoblet, og du åbner en dør i adgangsvejen, vil centralen aktivere indgangstonen, som fortæller dig, at tyverialarmen skal frakobles. Indgangstonen høres som en serie af 5 korte bip, der udsendes to gange i sekundet. Adgangstid Når du forlader huset og tilkobler tyverialarmen, har du højst 45 sekunder (adgangstiden) til at komme ud af huset. Adgangstiden stopper automatisk, umiddelbart efter du har forladt huset og lukket døren i adgangsvejen. Når først døren er lukket, er tyverialarmen tilkoblet. Skal du ind i huset igen, skal tyverialarmen frakobles som ved normal indgang, også selvom døren kun har været lukket kortvarigt. Hvis der står en dør åben, når adgangstiden udløber, udløses der en alarm. Har du trykket for tilkobling og fortryder, skal du blot indtaste din brugerkode på tastaturet eller trykke på fjernbetjeningen for at annullere tilkobling af tyverialarmen. Når du skal ind i huset, og alarmen er tilkoblet, skal du benytte døren i adgangsvejen. Når døren er åbnet, og indgangstonen lyder, har du 45 sekunder (adgangstiden) til at indtaste din brugerkode på centralens betjeningspanel eller til at frakoble ved at trykke på fjernbetjeningen. Udløber adgangstiden, inden du frakobler, udløses en alarm. Brugerkoder Centralens tastatur anvendes til at betjene tyverialarmen. For at forhindre uautoriseret betjening skal der, hver gang centralen betjenes, først indtastes en brugerkode på fire cifre. Centralen har to forskellige brugerkoder. De to koder virker på samme måde, men det er kun den ene - brugerkode 1- som kan ændre koden på de to brugerkoder. Brugerkode 2 anvender du typisk til at give fremmede personer midlertidig adgang til at betjene tyverialarmen. Når du ikke længere ønsker, at de skal kunne betjene tyverialarmen, kan du med brugerkode 1 ændre koden for brugerkode 2. Ved installation aftaler du begge brugerkoder med G4S. Du kan da selv senere ændre koderne efter behag. Frakobling med brugerkode Når tyverialarmen er tilkoblet, kan du altid frakoble den ved at indtaste en brugerkode på centralens betjeningspanel. Det gælder såvel, når tyverialarmen er fuldt tilkoblet, som når den er delvis tilkoblet, og hvad enten du har åbnet adgangsdøren eller ej: Indtaster du en brugerkode på betjeningspanelet, frakobles tyverialarmen. 6

8 Indledning Frakobling med fjernbetjening Når tyverialarmen er fuldt tilkoblet kan du frakoble den med fjernbetjeningen, men du skal åbne en sikret dør i adgangsvejen først. Derefter har du 45 sekunder til at trykke på fjernbetjeningen og derved frakoble anlægget. Når du bruger fjernbetjeningen til at frakoble, behøver du ikke at indtaste din brugerkode på centralens betjeningspanel. Når tyverialarmen er delvis tilkoblet, kan du frakoble den alene ved at trykke fjernbetjeningen, og det er ikke nødvendigt at åbne en dør i adgangsvejen først. på Rengøring Tyverialarmens dele må kun rengøres med en blød støvekost. Fastsiddende snavs skal fjernes af en G4S tekniker. Rumindretning og afprøvning S4 er en ledningsfri tyverialarm, der bruger radiosignaler til at kommunikere med detektorerne. Når teknikeren fra G4S installerer tyverialarmen, bliver styrken af radiosignalet fra hver detektor målt for at sikre, at centralen kan høre detektoren. Hvis du fl ytter væsentligt rundt på møbler eller vægge efter installationen, kan det medføre, at centralen ikke længere kan høre en eller fl ere detektorer. Det tilrådes derfor, at du jævnligt udfører en afprøvning af tyverialarmen. Hvis du ændrer på rumindretningen bør du altid afprøve tyverialarmen. Hvis det under afprøvning viser sig, at der er detektorer, som centralen ikke modtager signal fra, eller der på anden måde opstår tvivl om det, skal du kontakte G4S. Rutineopkald Centralen er programmeret til at foretage et rutineopkald til G4S kontrolcentral en gang i døgnet og fortælle, at tyverialarmen fortsat virker. Når centralen foretager et rutineopkald, vil en igangværende samtale blive afbrudt, og telefonlinien vil kortvarigt være blokeret for almindelige opkald. Hvis rutineopkald udebliver, vil G4S kontrollere tyverialarmen. Tilkobling Centralen kan tilkobles på to forskellige måder. Du kan enten udføre en fuld tilkobling, eller du kan udføre en delvis tilkobling. Ved en fuld tilkobling tilkobles altid alle grupper. Fuld tilkobling anvendes, når huset forlades. Tyverialarmen frakobles igen, efter at du ved hjemkomst har åbnet en dør i adgangsvejen, og indtaster brugerkoden eller trykker på fjernbetjeningen. Ved en delvis tilkobling kan enkelte grupper udelades, og du kan selv vælge hvilke grupper, du ønsker at tilkoble, fra gang til gang. Dog kan dørkontakter i adgangsvejen ikke udelades. Delvis tilkobling anvendes, hvis du ønsker, at tyverialarmen skal være tilkoblet, mens du opholder dig i huset, f. eks. hvis du ønsker, at tyverialarmen skal være tilkoblet, mens du sover. Tyverialarmen frakobles normalt igen blot ved at trykke på fjernbetjeningen, men du kan også frakoble ved at indtaste brugerkoden. 7

9 Til- og frakobling af tyverialarm Til- og frakobling af tyverialarmen Fuld tilkobling af tyverialarmen, når huset forlades 1. Luk alle vinduer og døre. 2. enten Indtast brugerkoden. - centralen giver tre korte bip. - lampen på centralen blinker. Tryk på centralens tastatur. - centralen giver en vedvarende udgangstone. eller Tryk på fjernbetjeningen. - lampen på centralen blinker. - centralen giver en vedvarende udgangstone. Bemærk! Hvis centralen giver en bippende udgangstone, og en eller fl ere gruppelamper blinker, står døre åbne. Luk da alle døre på nær den dør i adgangsvejen, ad hvilken du forlader huset. Centralen vil stadig bippe, men kun lampen svarende til adgangsvejen vil lyse (normalt gruppe 8). 3. Du har 45 sekunder, fra du trykkede for tilkobling, til at forlade huset gennem adgangsvejen. Mens døren i adgangsvejen er åben, vil centralen slå over i en bippende udgangstone. Kort efter døren er lukket, giver centralen et dobbelt bip, og tyverialarmen tilkobles. Skifter du mening og vil tilbage i huset, mens udgangstonen lyder, skal du indtaste brugerkoden på centralens betjeningspanel, eller trykke på fjernbetjeningen. Tyverialarmen vil da være frakoblet igen. Bemærk! Ved en fuld tilkobling tilkobles alle grupper altid. Grupper, der har været fravalgt ved en tidligere delvis tilkobling, bliver også tilkoblet. 8

10 Delvis tilkobling af tyverialarmen Hvis der er installeret detektorer på fl ere steder i huset, kan du tilkoble dele af tyverialarmen f. eks. om natten. Har du f.eks. soveværelse pa 1. sal, kan du tilkoble stueetagen om natten. Delvis tilkobling udføres på følgende måde: enten 1. Indtast brugerkoden. - centralen giver tre korte bip. - lampen pa centralen blinker. 2. Tryk på centralens tastatur. - lamper ud for grupper, som tilkobles, lyser. Du kan fjerne eller medtage en gruppe ved at trykke gruppens nummer på tastaturet. Du kan dog ikke fjerne grupper i adgangsvejen. Centralen foreslår automatisk de samme grupper, som blev valgt sidste gang, tyverialarmen blev delvist tilkoblet. 3. Tryk på centralens tastatur. - centralen giver en vedvarende udgangstone. eller Efter 45 sekunder giver centralen et dobbelt bip og tilkobler de valgte grupper. Centralen vil nu anvende disse grupper ved næste delvise tilkobling. 1. Tryk på fjernbetjeningen. - lampen pa centralen vil blinke. - centralen giver en vedvarende udgangstone. S4 ledningsfri tyverialarm Til- og frakobling af tyverialarm Efter 3 sekunder giver centralen et dobbelt bip, og tilkobler tyverialarmen. Centralen tilkobler de samme grupper, som blev tilkoblet, sidste gang tyverialarmen blev delvis tilkoblet. Bemærk! Hvis en af de detektorer du vælger at tilkoble aktiveres under tilkobling, giver centralen en bippende udgangstone. Tryk på fjernbetjeningen eller indtast brugerkoden på tastaturet for at annullere tilkobling. Løs fejlen og prøv igen. Bemærk! Ved delvis tilkobling medtages adgangsvejens grupper altid og kan således ikke fravælges. Du kan godt tilkoble alle grupper ved delvis tilkobling - det er stadig en delvis tilkobling, der kan frakobles med fjernbetjeningen alene. Bemærk! Fra- og tilvalg af grupper ved delvis tilkobling har ingen indvirkning på en efterfølgende fuld tilkobling. 9

11 Til- og frakobling af tyverialarm Frakobling af tyverialarmen efter fuld tilkobling 1. Gå ind i huset gennem døren i adgangsvejen. - indgangstonen begynder. 2. enten Indtast brugerkoden på centralens tastatur. - centralen giver 3 korte bip. - indgangstonen stopper. - lampen lyser. eller Tryk på fjernbetjeningen. - indgangstonen stopper. - lampen lyser. Bemærk! Når indgangstonen begynder, har du 45 sekunder til at frakoble tyverialarmen ved at indtaste brugerkoden på betjeningspanelet eller trykke på fjernbetjeningen. Bemærk! Hvis centralen ikke starter indgangstonen, når adgangsdøren åbnes, men giver et kort bip hvert sekund, betyder det, at der har været en alarm. Der kan være nogen i huset! Når du har har sikret dig fri adgang, skal du afstille alarmen, som beskrevet i afsnittet Sådan afstilles en alarm. Frakobling af tyverialarmen efter delvis tilkobling 1. enten Indtast brugerkoden pa centralens tastatur. - centralen giver 3 korte bip. - lampen lyser. eller Tryk på fjernbetjeningen. - centralen giver 3 korte bip. - lampen lyser. Bemærk! Hvis du vælger at frakoble en delvis tilkobling på centralens tastatur, skal du være opmærksom på, at du ikke passerer en tilkoblet infrarød detektor eller åbner en tilkoblet sikret dør på vej hen til centralen. I så fald vil du aktivere alarmen. Bemærk! Hvis tyverialarmen er delvis tilkoblet, og du åbner adgangsdøren, starter indgangstonen. Du har da 45 sekunder til at frakoble tyverialarmen ved at indtaste brugerkoden på betjeningspanelet eller trykke på fjernbetjeningen. 10

12 Afstilling af alarm Afstilling af alarm Ved alarm kan der være nogen i huset. Du bør altid sikre dig, før du går ind! Sådan afstilles en alarm For at afstille en alarm skal du gøre følgende: enten 1. Indtast brugerkoden på centralens tastatur. - hvis alarmen stadig lyder, stopper den (og sirene og fl ash slukker). - centralen varsler om, at der har været alarm (et kort bip hvert sekund). - lampen og lamper ud for grupper, som har detekteret alarm, lyser. 2. Find årsagen til alarmen og fjern den. 3. Når der er overblik over situationen trykkes (tast 0) på betjeningspanelet. - varsel om alarm hører op. - lampen og lamper ud for grupper slukker. - lampen lyser. 4. Alarmen er nu afstillet, og centralen klar til brug igen. eller 1. Tryk på fjernbetjeningen. - hvis alarmen stadig lyder, stopper den (og sirene og fl ash slukker). - centralen varsler om, at der har været alarm (et kort bip hvert sekund). - lampen og lamper ud for grupper, som har detekteret alarm, lyser. 2. Find årsagen til alarmen og fjern den. 3. Indtast brugerkoden på centralens tastatur. - centralen giver 3 korte bip. - varsel om alarm hører op. - lampen og lamper ud for grupper slukker. - lampen lyser. 4. Alarmen er nu afstillet, og centralen er klar til brug igen. 11

13 Alarmer Alarmer Ved alarm giver centralen en høj pulserende tone. Lyden standser automatisk efter 3 minutter, men centralen fortsætter med at give et kort bip hvert sekund for at fortælle, at der har været en alarm, og at alarmen skal afstilles. Overvågningen fortsætter, og centralen begynder at hyle igen, hvis en detektor på ny aktiveres. Den første alarm gemmes i loggen, når alarmen afstilles. Hvis der er installeret en sirene, vil sirenen aktiveres ved alarm. Lyden fra sirenen stopper efter 3 minutter. Hvis der er installeret en fl ash, vil fl ashen aktiveres ved alarm. Flashen vil fortsætte med at blinke, til alarmen bliver afstillet. Besked til kontrolcentral Når tyverialarmen er tilkoblet, starter alarmen, hvis en infrarød detektor registrerer bevægelse, eller hvis en sikret dør åbnes. Hvis en dør i adgangsvejen åbnes, og tyverialarmen ikke bliver frakoblet, starter alarmen efter 45 sekunder. Når alarmen starter, transmitteres den til G4S kontrolcentral. Hvis telefonlinien er i uorden, eller hvis transmissionen til kontrolcentralen på anden måde går galt, vil centralen forsøge at transmittere alarmen igen efter en kort pause. Lykkes det stadig ikke, at transmittere til kontrolcentralen, opgives efter 10 forsøg. Næste gang en besked skal overbringes til kontrolcentralen (en alarm, en fejlbesked eller et (rutinesignal), vil centralen forsøge at transmittere den nye besked. Sabotage Hvis centralen eller en detektor åbnes, eller en detektor fjernes, vil centralen, hvad enten tyverialarmen er til- eller frakoblet, udløse en alarm, og lampen vil blinke. Sabotage transmitteres til G4S kontrolcentral, der automatisk vil tage affære. Alarmen kan kun afstilles af en G4S tekniker. Tilkaldsalarm Centralen indeholder en tilkaldsalarm, som aktiveres med fjernbetjeningen. Tilkaldsalarmen benyttes ikke og bliver ikke transmitteret til G4S kontrolcentral. Hvis du kommer til at aktivere tilkaldsalarmen på fjernbetjeningen, vil centalen udløse en tavs lokal alarm. Du vil ikke umiddelbart høre eller se noget på centralen, og tilkaldsalarmen har ingen betydning for tyverialarmens funktion. Dog vil du, når du indtaster din brugerkode på centralens tastatur efterfølgende, se lampen blinke som tegn på, at der er udløst en tilkaldsalarm. Alarmen skal afstilles, før du kan tilkoble tyverialarmen. Du skal blot trykke, (tast 0) på tastaturet for at afstille alarmen og indtaste din brugerkode igen. 12

14 Fejltilstande Fejltilstande Netspændingsfejl lampen skal normalt lyse. Hvis netspændingen svigter, vil centralen forsynes fra den interne akkumulator. og lampen vil begynde at blinke. Efterse husets HFI-relæ og sikringer og skift eventuelt den sikring, som forsyner centralen. Lampen vil automatisk begynde at lyse igen, når netspændingen vender tilbage. Tyverialarmen fortsætter med at fungere fuldt normalt, mens centralen forsynes af akkumulatoren. Netspændingsfejl transmitteres til G4S kontrolcentral, hvis fejlen varer i mere end 60 minutter. Batterifejl Tyverialarmen overvåger batterier i central og detektorer. Når det er tid til at udskifte batterier, vil centralen automatisk registrere og melde batterifejl til G4S kontrolcentral. På betjeningspanelet vises batterifejl ved, at lampen blinker eller lyser. Ved batterifejl, giver centralen fem korte bip, lampen blinker eller lyser, og lamper ud for grupper med batterifejl lyser. Advarselslyden gentages hvert minut, indtil du trykker på en at tasterne på centralens tastatur. Batterifejl transmitteres til G4S kontrolcentral, der automatisk vil tage affære. Forsøg ikke selv på at skifte batteri! Jamming Hvis centralen registrerer uafbrudt radiostøj og støjen vedbliver i mere end to minutter, vil centralen gå i jammingtilstand, og sende besked til kontrolcentralen. Centralen går automatisk tilbage i normal tilstand, når støjen ophører. Når tyverialarmen er frakoblet vil lampen blinke, hvis centralen er i jammingtilstand Jamming giver ingen alarm, men der sendes altid besked til kontrolcentralen. Bemærk! Tyverialarmen kan ikke tilkobles, når centralen er i jammingtilstand. Hvis du forsøger at tilkoble, mens centralen er i jammingtilstand, vil centralen afvise tilkobling med et langt bip. Vent med at tilkoble til lampen holder op med at blinke. Transmissionsfejl Hvis telefonlinien er i uorden, eller hvis overførsel tii kontrolcentralen på anden måde går galt, vil centralen give fem korte bip og lampen vil begynde at lyse. Advarselslyden gentages hvert minut, indtil du trykker på en af tasterne på centralens tastatur. Når forbindelsen til kontrolcentralen atter virker, slukker lampen automatisk. Ved transmissionsfejl bør du afprøve om telefonen virker. Løft røret og prøv om du kan få forbindelse. Virker telefonen ikke, skal du fejlmelde den til telefonselskabet. 13

15 Kig i loggen Kig i loggen Tyverialarmen gemmer en log over de sidste 16 alarmer. For at kigge i loggen skal man gøre følgende: 1. Indtast brugerkoden på centralens tastatur. - centralen giver 3 korte bip. - lampen blinker. 2. Tryk (tast 3) pa tastaturet. - centralen giver 3 korte bip. - betjeningspanelet viser den seneste alarm. 3. Tryk (tast 3) igen for at bladre en alarm tilbage i loggen. Når alle alarmer i loggen er vist på betjeningspanelet, giver centralen en lav tone, og vender tilbage til normal tilstand Alarmer bliver tilføjet loggen, når de afstilles. Hvis fl ere alarmer afstilles samtidigt, vises kun den første af alarmerne i loggen. Bemærk! Loggen viser kun alarmer, sabotage og tilkald. Loggen viser ikke batterifejl eller jamming og transmissionsfejl. Bemærk! Hvis du ønsker at afbryde visning af hændelser undervejs, skal du blot trykke (tast 0) på tastaturet. Betjeningspanelet vender automatisk tilbage til normal tilstand efter 30 sekunder, hvis ikke der trykkes på en tast forinden. Bemærk! Du kan ikke kigge i loggen, når centralen er i alarmtilstand. Tryk tastaturet for at afstille alarmen først. (tast 0) på 14

16 Skift af brugerkoder Skift brugerkoder Hvis der f.eks. er mistanke om, at uvedkommende har fået kendskab til en af brugerkoderne, tilrådes det at skifte dem. Brugerkoden skal have fi re cifre, og alle tal mellem 1000 og 9999 kan anvendes. For at få størst mulig sikkerhed anbefales det, at du bruger en kode, som ikke let kan gættes. Det kan således ikke anbefales at bruge f.eks. postnr., husnr., dele af telefonnr., 4 ens tal, tal i rækkefølge, osv. Centralen har 2 brugerkoder, men det er kun den ene - brugerkode 1- som kan ændre på de to brugerkoder. Brugerkoder skiftes således 1. Indtast brugerkode 1. - centralen giver 3 korte bip. - lampen blinker. 2. Tryk 2 på tastaturet. - centralen giver tre korte bip. - lamperne ud for 1 til 4 vil lyse. 3. Indtast den brugerkode, som ønskes ændret. De fi re lamper ud for 1 til 4 vil slukke en ad gangen for hvert ciffer, der indtastes. Når alle fire cifre er indtastet, og centralen genkender koden, giver den tre korte bip, og lamperne ud for 5 til 8 vil lyse. Genkender centralen ikke koden, afvises ændring med et langt bip. 4. Indtast den nye brugerkode. De fi re lamper ud for 5 til 8 vil slukke en ad gangen for hvert ciffer, der indtastes. Når alle fi re cifre er indtastet, giver centralen tre korte bip, og koden er ændret. Bemærk! Hvis du trykker på en forkert tast, mens du er ved at ændre en brugerkode, vil centralen give et langt bip. Den afviste tast ignoreres. Bemærk! Hvis centralen ikke godkender den nye kode, afvises ændringen med et langt bip. Hvis du f.eks forsøger at give brugerkode 1 samme kode som brugerkode 2, vil centralen afvise at ændre brugerkode 1. Vær omhyggelig med indtastningen af den nye kode og husk den bagefter. Hvis du glemmer begge brugerkoder, kan du ganske vist til- og frakoble tyverialarmen med fjernbetjeningen, men du vil ikke kunne afstille alarmer! Hvis du glemmer en brugerkode, bør du derfor kontakte G4S. 15

17 Afprøvning af tyverialarmen Afprøvning af tyverialarmen Funktion af alarmgivere og detektorer afprøves på følgende måde: Afprøvning af detektorer og lamper 1. Indtast brugerkoden. Centralen giver 3 korte bip, og lampen blinker. 2. Tryk (tast 1) på tastaturet. Centralen giver 3 korte bip. I de første 2 sekunder af afprøvningen vil alle lamper lyse. Hvis netspændingen mangler (f.eks. ved strømafbrydelse), vil lampen dog blinke. Når de 2 sekunder er gået, vil lampen blinke, lampen lyse og de øvrige lamper slukker. 3. Aktiver hver detektor en ad gangen efter tur, ved at åbne eller lukke en sikret dør, eller ved bevægelse foran en infrarød detektor. Når centralen modtager et signal fra en detektor, vil den give to bip, og den tilhørende gruppelampe vil lyse op i 5 sekunder. Under afprøvningen vil lampen lyse op, hver gang centralen modtager et signal. Du, vil normalt kun se kortvarige blink, der skyldes signaler fra installerede detektorer. Men er der udefra kommende radiostøj, vil lampen lyse op i kortere eller længere perioder, alt efter hvor længe støjen varer. 4. Når alle detektorer er afprøvet trykkes (tast 0) på tastaturet. lampen vil lyse, og centralen er klar til brug igen. Bemærk! Før du under afprøvning aktiverer en infrarød detektor, skal du sikre dig, at detektoren har været i ro mindst 3 minutter, ellers vil den ikke sende. Hvis du aktiverer den infrarøde detektor med kortere intervaller, vil der gå op til 27 minutter før den sender igen. Afprøvning af flash - (ekstraudstyr) 1. Indtast brugerkoden. Centralen giver 3 korte bip, og lampen blinker, 2. Tryk 4 på tastaturet. Centralen giver 3 korte bip. Flashen begynder at blinke. 3. Tryk (tast 01) på tastaturet. Flashen slukker igen. Afprøvning af sirene - (ekstraudstyr) 1. Indtast brugerkoden. Centralen giver 3 korte bip, og lampen blinker. 2. Tryk 5 på tastaturet. Centralen giver 3 korte bip. Sirenen begynder at hyle. 3. Tryk (tast 0) pa tastaturet. Sirenen stopper igen. Hvis tyverialarmen ikke fungerer som beskrevet ovenfor, skal du kontakte G4S. 16

18 Batteri i fjernbetjening Udskiftning af batteri i fjernbetjening Tyverialarmens fjernbetjening indeholder et lille 3 volts batteri, som skal skiftes efter længere tids brug. Fjernbetjeningen skal have skiftet batteri: - hvis den røde lampe på fjernbetjeningen ikke blinker, når du bruger den. - hvis fjernbetjeningen holder op med at virke. Batteri i fjernbetjening Batteriet skiftes ved at gøre følgende: 1. Fjern den lille skrue i låget, som holder batteriet på plads, og træk låget tilbage. 2. Skift batteriet. Vær opmærksom på at batteriet vendes korrekt som angivet med + og - på fjernbetjeningen 3. Sæt låget på plads og skru det fast. Batteriet kan købes hos en fotohandler. Følgende batterier kan anvendes: Duracell DL 1/3 N Eveready 2 L 76 Kodak K 58 L Varta CR 1/3 N 17

19 Radiokommunikation Radiokommunikation Din tyverialarm anvender radiokommunikation mellem detektorer og central. Centralen modtager radiosignaler fra de installerede detektorer, men ændringer i omgivelserne kan påvirke centralens evne til at modtage signaler fra en eller fl ere detektorer. Ved installationen har G4S sikret sig, at centralen kan modtage signaler fra alle installerede detektorer. Du bør med jævne mellemrum selv afprøve centralen, således som det er beskrevet i afsnittet om afprøvning af detektorer og lamper. Især bør du afprøve centralen, hvis du ændrer på rumindretningen. Radiostøj Radiokommunikationen foregår på en bestemt frekvens tildelt af Telestyrelsen. Og G4S er ikke de eneste, der anvender denne frekvens. Det betyder, at centralen kan registrere andre signaler på denne frekvens som støj, og disse kan forstyrre kommunikationen mellem detektorer og central. Hvis kommunikationen forstyrres, bliver centralen jammet Det vil hovedsageligt være andre brugere af radioudstyr, der kan give støj. Men også defekt elektrisk udstyr (microbølgeovne, fyringsanlæg, videoudstyr etc.) i hjemmet kan være årsagen. Endelig kan kraftigt elektrisk udstyr i dit nabolag såsom generatorer og maskineri på byggepladser udsende generende støj. Radiostøj vil optræde periodevist, uregelmæssigt og spredt. Nogle hjem vil være ramt, og andre vil aldrig mærke det. Radiostøjen kan optræde i kortere eller længere perioder for derefter helt at forsvinde igen. Dette kan der desværre ikke gøres noget ved - heller ikke for G4S - med mindre støjen stammer fra defekt udstyr i hjemmet, som så kan repareres. Der vil være hjem, hvor støjen er eller bliver så generende, at den ledningsfri tyverialarm ikke kan anvendes. G4S kan i disse tilfælde tilbyde en ledningsført tyverialarm. S4 og radiostøj S4 centralen registrerer automatisk radiostøj. Hvis forstyrrelsen varer i mere end 2 minutter uafbrudt, vil centralen gå i jammingtilstand. Hvis centralen er frakoblet, ses dette ved at lampen begynder at blinke. Når centralen går i jammingtilstand, sendes der besked til kontrolcentralen, uanset om tyverialarmen er tilkoblet eller frakoblet, men der kommer ingen alarm. Når støjen forsvinder, sender centralen igen besked til kontrolcentralen og går automatisk tilbage til normal tilstand. 18

20 Radiokommunikation Når tyverialarmen er frakoblet Når tyverialarmen er frakoblet, vil lampen normalt være slukket, selvom der registreres radiostøj. Men hvis der modtages radiostøj, der varer i mere end 2 minutter uafbrudt, vil lampen begynde at blinke. Når radiostøjen forsvinder, slukker lampen, og centralen går automatisk tilbage til normal tilstand. Når tyverialarmen betjenes Hvis lampen blinker, før du indtaster din kode. kan tyverialarmen ikke tilkobles. Hvis du alligevel forsøger og indtaster din kode, vil centralen afvise forsøget med et langt bip. Tryk (tast 0) på tastaturet. Herefter vil lampen begynde at blinke igen, og det vil den fortsætte med, indtil støjen forsvinder. Vent til lampen slukker. Du kan da tilkoble tyverialarmen. Bemærk! Under afprøvning af detektorer og lamper vil du kunne se, om centralen modtager radiosignaler. Hver gang centralen modtager et signal, vil lampen lyse op. Du vil normalt kunne se kortvarige blink, der skyldes signaler fra de installerede detektorer. Men er der udefra kommende radiostøj, vil lampen lyse op i kortere eller længere perioder, alt efter hvor længe støjen varer. 19

21 Hvad viser lamperne? Hvad viser lamperne? Netspænding Lampen lyser, når centralen har korrekt netspænding (230 volt). Lampen blinker, fordi centralen mangler netspænding. Lampen vil automatisk begynde at lyse igen, når netspændingen kommer tilbage. Du skal efterse HFIrelæ og sikringer og eventuelt skifte den sikring, som forsyner centralen. Hvis lampen er slukket, virker tyverialarmen ikke. Kontakt G4S. Tilstand Lampen lyser, når tyverialarmen er frakoblet. Lampen blinker, når du betjener centralen, d.v.s. efter du har indtastet din brugerkode for at tilkoble, skifte brugerkoder eller udføre en afprøvning af tyverialarmen. Lampen er slukket, når tyverialarmen er tilkoblet. Lampen vil også være slukket, når centralen viser en alarm indtruffet, mens tyverialarmen var tilkoblet. Afstil alarmen. (Og lampen vil være slukket, når du kigger i loggen for at se gamle alarmer.) Alarm Lampen blinker, fordi en detektor blev aktiveret, mens tyverialarmen var tilkoblet. Den til detektoren hørende gruppelampe blinker samtidig. Lampen slukker igen, når du har afstillet alarmen. Sabotage Lampen blinker, fordi en detektor er forsøgt åbnet eller på anden måde beskadiget. Den til detektoren hørende gruppelampe blinker samtidig. Lampen lyser, fordi centralen er forsøgt åbnet. Lampen slukker først, når alarmen er afstillet. Alarmen kan kun afstilles af en G4S tekniker. 20

22 Hvad viser lamperne? Batterifejl Lampen blinker, fordi batteriet i en detektor er ved at være brugt op. Den til detektoren hørende gruppelampe lyser samtidig. Lampen lyser, fordi der er fejl på akkumulatoren i centralen. Lampen slukker igen, når batterierne er skiftet. Batterier må kun skiftes af en G4S tekniker. Jamming og transmissionsfejl Lampen blinker, fordi centralen detekterer vedvarende radiostøj (jamming). Lampen lyser, fordi centralen forgæves har forsøgt at få overført en besked til kontrolcentralen, eller fordi telefonlinien er i uorden (transmissionsfejl). Ved jamming slukker lampen igen, når jamming ophører. Ved transmissionsfejl bør du afprøve om telefonen virker. Lampen slukker igen, når telefonlinien kommer i orden eller, hvis en meddelelse er gået tabt, næste gang centralen får en besked igennem til kontrolcentralen. Bemærk! Når tyverialarmen er tilkoblet, vil alle lamper på nær netspændingslampen være slukket. Ved alarm tænder lamperne. der viser årsagen til alarmen, først, når du har indtastet din brugerkode. Bemærk! Under et indbrud vil fl ere detektorer ofte blive aktiveret, og der kan tillige være øvet vold (sabotage) mod detektorer. Centralen vil med alarm, sabotage og gruppelamper vise alle berørte detektorer. Den detektor, der først blev aktiveret, vises med blinkende lamper, mens senere berørte detektorer vises med lysende lamper. 21

23 Hvordan lyder centralen? Hvordan lyder centralen? Udgangstone Hvis alle døre er lukket. Udgangstone Hvis blot en dør står åben. Tilkobling OK Adgangstiden udløber. Tyverialarmen er nu tilkoblet. Indgangstone Alarm Uafstillet alarm Der er gået mere end 3 minutter efter den sidste alarm. Alarmen skal afstilles. Advarsel Batterifejl eller transmissionsfejl. Tast OK Tast afvist Ved tryk på en tast, der ikke kan anvendes i situationen, eller ved ændring af brugerkode, hvor gammel eller ny kode ikke godkendes. Indtastning godkendt Ved indtastning af korrekt brugerkode. Ved start af funktioner for afprøvning, skift af brugerkoder og visning af log. Signal modtaget Når centralen under afprøvning af detektorer modtager et signal fra en detektor. 22

24 Ordforklaring Ordforklaring Adgangsdøre: Adgangsvej: Afstilling: Brugerkode: Detektor: Flash: Frakobling: Gruppe: Jamming: Log: Modem: Sirene: Tilkaldsalarm: Tilkobling: De sikrede døre, der kan anvendes til ind- og udgang af huset, når tyverialarmen er eller bliver tilkoblet. Normalt er der kun en adgangsdør. De grupper (dørkontakter), der er anvendt til at sikre adgangsdøre. Normalt vil gruppe 8 være adgangsvej. Efter en alarm skal en bruger kvittere for at have set alarmen ved at trykke på betjeningspanelets tastatur. Centralen sender derefter besked til kontrolcentralen om, at en bruger har kvitteret for alarmen. 4 cifret kode, der bruges hver gang centralen betjenes. Indtastning af brugerkode sikrer mod uvedkommende betjening. Fællesbetegnelse for infrarøde detektorer og dørkontakter. En blinklampe der aktiveres ved alarm. Leveres som ekstraudstyr. Tyverialarmen slås fra. Centralen vil ikke give alarm, når detektorer aktiveres. Centralen har 8 grupper. Til hver gruppe kan der tilsluttes en infrarød detektor eller en dørkontakt. Betjeningspanelet har en lampe for hver gruppe, der kan vise, om der er eller har været alarm, sabotage eller batterifejl på gruppens detektor. Udtrykket bruges, når et radiosignal bliver forvansket, fordi det bliver blandet med fremmede signaler og støj. En liste over de sidste 16 alarmer. Et elektronisk apparat, der forbindes til telefonlinien. Et modem anvendes til at overføre signaler mellem maskiner over telefonnettet. En sirene der aktiveres ved alarm. Leveres som ekstraudstyr. En lydløs alarm, der bruges, når man føler sig truet. Tilkald kan ikke benyttes og vil ikke blive transmitteret til G4S. Tyverialarmen slås til. Tyverialarmen vil give alarm, når detektorer aktiveres. 23

25 Kortfattet betjeningsvejledning Kortfattet betjeningsvejledning Fuld tilkobling Frakobling Fuld tilkobling med fjernbetjening Frakobling med fjernbetjening Delvis tilkobling Afstilling af alarm Gruppelamper lyser ud for grupper der tilkobles. Hvis indstilling ønskes ændret: Tast nummer på grupper, der ønskes ændret. De valgte grupper tilkobles. Find årsagen til alarmen. Kig i loggen Delvis tilkobling med fjernbetjening Skift brugerkode Afprøvning af flash Afprøvning af lamper og detektorer Afprøvning af sirene Lamper lyser i 2 sekunder Aktiver derefter detektorer. 24

26 G4S Security Services A/S, Roskildevej 157, 2620 Albertslund ,

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4TP trådløs privathjemscentral

Betjeningsvejledning. S4TP trådløs privathjemscentral Betjeningsvejledning S4TP trådløs privathjemscentral Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S5 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20 Betjeningsvejledning Alarmsystem S15/S20 Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet er angivet.

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S10 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S5 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...5 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...5 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...5

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

CS 2000. Brugermanual

CS 2000. Brugermanual CS 2000 Brugermanual Side 2 CS 2000 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanelets opbygning...3 1.1 Display et...3 1.2 Numerisk tastatur...4 1.3 JA og NEJ tasterne...4 1.4 A, B, C og D tasterne...4 2. Brug

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator Betjeningsvejledning S18 - for systemadministrator Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S10 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING RS-210 Ver. 2-0 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-0 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-210b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

Brugervejledning SF350EN CO alarm

Brugervejledning SF350EN CO alarm Brugervejledning SF350EN CO alarm Certificeret: EN50291:2001 Læs denne brugsanvisning grundigt og forstå indholdet inden De aktiverer CO alarmen og tager den i brug. Gem brugervejledningen et sikkert sted

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG FANE 110 Integration med adgangskontrol - kortlæser uden for det sikrede område 10 Forord 20 Projektering 30 Sabotageovervågning 40 Informationsgivning 50 Betjening Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work GE Security CS5500 Brugermanual til LCD-betjeningspanel imagination at work Overensstemmelseserklæring med 98/482/EF (gælder for produkter, der er CE-mærket) Dette udstyr er godkendt i henhold til Rådets

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af LED lamper og lyde 2 Beskrivelse af nøglebrik tastaturet 4 Fjernstyring via sms og app 9 Oprette eller

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...6 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...6 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...6 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...7

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling FANE 060 10 Alment 20 Adgangsniveau 30 Autorisation 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling 50 Afstilling af indbrudsalarmtilstand Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual GE Security CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7 Brugermanual g imagination at work 1055604 www.gesecurity.com Copyright (c) 2005 GE Security B.V. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000

Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000 Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000 Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, med mindre

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 8. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2/3/4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse:

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse: Brugermanual til NaboLink enhederne: Indholdsfortegnelse: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016 1 Side 1. Standard sæt indeholder.... 2 2. AlarmLink indeholder.... 2 3. Udvidet sæt

Læs mere

VoicePilot TSA2100 Elevatoralarm

VoicePilot TSA2100 Elevatoralarm Fire Fighter Communication system - FFK10 og FFP10 Kommunikationssystem for brandelevatorer i henhold til EN 81-72. Giver mulighed for kommunikation imellem elevatorstolen, motorrummet (FFP10) og indsatslederens

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b C D K 1 7 0 0 V. 2. 6 Telefonnumre : Kontrolcentral : 43 42 01 12 Service afd. øst : 43 42 22 77 Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning 1. Oversigt 1) NEW, blinker ved ubesvaret kald 2) IN USE, lyser når telefonen er i brug 3) LCD, skærm 4) OUT/X, udgående kald, vælge melodi på musik på hold 5) DEL,

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse Basic 01.2015 Brugermanual Howeni Eurosafe Elektroniske A/S Rødager kodelåse Allé 125-127, DK-2610 Rødovre Telefon +45 7010 5588 www.howenieurosafe.dk Introduktion

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Brugervejledning til intelligent alarmsystem

Brugervejledning til intelligent alarmsystem Brugervejledning til intelligent alarmsystem Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager dem ibrug. Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT 1.1. Indledning... 1 1.2. Komponenter...

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG FANE 150 10 Alment Indledning 20 Definitioner Generel terminologi Udstyrsterminologi Funktionsterminologi Energiforsyningsterminologi Faciliteter 30 Intern informationsgivning Generelt Forsikring & Pension

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Betjeningsvejledning. Stand alone AdgangsSystem 3500

Betjeningsvejledning. Stand alone AdgangsSystem 3500 Betjeningsvejledning Stand alone AdgangsSystem 3500 Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Indholdfortegnelse Taster... 3 Startskærm... 4 Login... 5 Hovedmenu... 6 Alarmmenu... 7 Varslingsmenu (Advarsler)... 8 Områdemenu... 9 Logmenu...14 Brugermenu...15

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

ADVISOR. AIA central CD Brugermanual. Software version: 6.09 Rev.:

ADVISOR. AIA central CD Brugermanual. Software version: 6.09 Rev.: ADVISOR AIA central CD 100.07 Brugermanual Software version: 6.09 Rev.: 9808 142360999-2 COPYRIGHT SLC BV 1996. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, stored in

Læs mere

Lad din telefon arbejde for dig

Lad din telefon arbejde for dig Telia Fastnet XtraServices Brugervejledning Mulighederne er mange på www.telia.dk/minesider På www.telia.dk/minesider kan du se, hvilke XtraServices du er tilmeldt eller bestille andre Xtraservices. Desuden

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere