Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen"

Transkript

1 Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne Tidemand-Dal Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Tilstede fra Hovedbestyrelsen: Henrik Autzen (som også er næstformand i BKÅ s organisationsbestyrelse) Fremmødte lejemål: 39 Stemmesedler: 78 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde 4. Godkendelse af budget Indkomne forslag 1. a. Plan for parkområdet 2. b. Ombygning af varmehal 3. c. Forlængelse af vasketider 4. d. Fjernelse af tjørnebuske 5. e. Sommerfest 6. f. Petanque-bane 7. g. Planteaffald 8. h. Affald på fællesarealer 9. i. Fjernelse af tjørn 6. Valg 1. Valg af 3 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år (på valg er: Ruth Christoffersen, Gunnar Thyrring og Anne Tidemand-Dal 2. Valg af suppleant/-er 7. Eventuelt Johnny bød velkommen til alle Ad 1 Ad 2 Ad 3 Henrik Autzen blev vagt som dirigent. Carina Halvorsen blev valgt som referent. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet - GODKENDT Johnny fremlagde bestyrelsens beretning. Debat efterfølgende:

2 Selskabslokalet: Lidt kritik af selskabslokalets stand (manglende hylder i køleskab og beskidte stole i spisestuen). En anden beboer roste selskabslokalet, at det virkelig har fået et løft. Samme beboer opfodrede til at renoverer det sidste af nedgange til lokalet. Dette er bestyrelsen obs på, men da trappen/rampen blev renoveret opdagede man fugt m.v. i væggene og det skal der først gøres noget ved. Petanque baner: Der var bådet positive og negative tilkendegivelser til de ny anlagte baner. Der blev bl.a. spurgt til pris og hvor disse penge er taget fra. Petanque banen koster ca kr. og beløbet tages fra konto 115. En beboer mente dog at beløbet skulle være taget af konto 116. Svar fra bestyrelsen: Både på kontor 115 og 116 er der dækning for beløbet. Bestyrelsen besluttede at lave disse baner efter opfordringer fra flere beboere og banerne er lavet på lige fod med andre tiltag (legeplads, grill plads, tilskud til udflugter m.v.) og pengene ER, som I kan høre i budgettet. Bom/bump ved blok A: Der bliver også etbleret bom både i den brede og smalle ende. Der kom ønske fra flere beboere om at der kom bump ved alle blokkene Video overvågning: Der blev bl.a. spurgt om de virker og om de er opsat korrekt. Kameraerne virker og kører i intervaller. De er opsat af autoriserede folk og i samarbejde mellem funktionærer og inspektør. Vaskerier: Problemer med at samme person ikke fjerner sit vasketøj fra maskinerne. Flere beboere var enige om at man skal vise hensyn til hinanden og dermed selvfølgelig overholde vasketider og de andre regler som gælder i vores vaskerier. Køkkener: en beboer som fik nyt køkken i først omgang, syne at det er over mange år lånet skal betales tilbage og at det dermed bliver et dyrt køkken. Carl forklarede at de første køkkener blev lavet via 20-årige lån. Dem som har fået ny køkken via lån i egne midler var på et tidspunkt 10- årige lån nu er disse 15 årig. Trapper/opgange: Efter hovedrengøringen af vores opgange er rengøringen på et acceptabelt niveau og flere beboere gav udtryk for at rengøringsfolkene gør et godt stykke arbejde, men opfordrede samtidig til at alle beboere viser mere hensyn og ikke sviner umiddelbart efter rengøringsfolkene har været for at gøre rent. Portaler over indgange: Der blev stillet spørgsmål til hvorfor disse kun er fjernet ved blok A, da det flere steder er et problem at børn klatre i disse og dermed kan kigge ind i nogle lejligheder. Svar fra Bestyrelsen: vi valgt at stoppe fjernelsen da vi så resultatet i blok A, som efter vores mening ikke var særlig vellykket. Debatten sluttede med at der kom en opfordring fra salen om, at man alligevel fjerner disse ved samtlige blokke. BERETNINGEN GODKENDT Ad 4 Carl gennemgik nogle af posterne i det fremsendte budget. Ny konto (resultat konto) overskud afvikles over 3 år (pga. ny lovgivning)

3 Konklusion: forhøjelse af husleje på 5,93 kr. pr. m2 svarende til 1 % Der var et enkelt spørgsmål fra salen til udgiften på konto 114 Gårdmandsudgifter m.v. Hvorfor er de steget så meget fra 2011 til Carl forklarede, at der i 2011 kun var 8 måneder pga. omlægning af regnskabsperiode. Tidligere kørte afdelingens regnskabsperiode fra men fra i år følger vi kalenderåret. BUDGET VEDTAGET (enstemmigt) Ad 5 Indkomne forslag (stemmeudvalg: Carl og Chris fra BKÅ samt Danny Thranum a. Plan for parkområdet På baggrund af beslutningen fra Afdelingsmødet den 19. januar 2012 punkt 5 Fjernelse/beskæring af hæk ved p-pladser, har bestyrelsen i samarbejde med en havekonsulent, Chris og funktionærerne fået udarbejdet et forslag, som vil give mellem flere p-pladser (kan evt. tages i etaper). Derudover indeholder forslaget løgplanter i anlæggene foran blokkene, ny (handicapvenlig) grill plads ved boldbanen og nyttehaver ved blok E forventet pris 1,7 mio. lejeforhøjelse 1,25 % Efter en debat kom forslaget til skriftlig afstemning. For: 34 - Imod: 40 - Blanke: 4 FORSLAGET: FORKASTET b. Ombygning af varmehal På baggrund af forslag 4c Værksted fra sidste afdelingsmøde har bestyrelsen i samarbejde med Chris og funktionærerne set på mulighederne for udnyttelse af den gamle varmehal. Hvis forslaget bliver vedtaget vil der blive lavet ny nedgang, flugtvej, køkken og værksteder. Der vil evt. kunne søges midler via Dania fonden ansøgnings frist marts Ombygningen vil koste ca kr. lejeforhøjelse ca. 1 % Efter en debat kom forslaget til skriftlig afstemning. For: 43 - Imod: 33 - Blanke: 2 FORSLAGET: VEDTAGET c. Forlængelse af vasketider

4 Janni uddybede kort. Hvorefter der var en kort debat i salen. Skriftlig afstemning For: 21 - Imod: 49 - Blanke: 8 FORSLAGET: FORKASTET d. Fjernelse af tjørnebuske Anne uddybede kort. Hvorefter der kom enkelte positive kommentarer fra salen. Afstemning ved håndsoprækning FORSLAGET: VEDTAGET MED OVERVEJENDE FLERTAL e. Sommerfest Lisbeth uddybede og forsamlingen opfordres til at nedsætte et festudvalg BESLUTNING: INTERESSEREDE KAN HENVENDE SIG TIL BESTYRELSEN OG BESTYRELSEN SKAL UDARBEJDE ET OPSLAG TIL UDHÆNGSSKABENE Note: Efter mødet meldte følgende sig til festudvalget: Noura Hussein Dir nr. 43, 1. th., Lisbeth Seneca nr th., Lene Andersen nr. 1, st. tv. og Iris Lykke Jensen nr. 17, st. tv. f. Petanque-bane Forslaget trukket, da der er lavet baner. g. Planteaffald - Lisbeth uddybede. Svar fra salen: Man kan komme af med blomster affald ved storskraldpladsen h. Affald på fællesarealer Lisbeth - kan vi evt. få nogle klister mærker fra kommunen Johnny - generel går vi ind for fælles oprydning også selv om det måske er 5% som deltager. Der arbejdes også i Hovedbestyrelsen på piktogrammer mv.

5 Anne der er fuld opbakning fra bestyrelsen Jacob nr. 3 affald bliver smidt ud af vinder i biler om aften Finn nr. 15 vores ordens reglement skal oversættes i. Fjernelse af tjørn forslaget trækkes, da det er vedtaget under punkt d Ad 6 Valg af 3 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år På valg: Anne Tidemand-Dal nr. 5, st. th. 72 stemmer, Michael Wurtz nr. 19, 4. th. 64 stemmer, Ruth Christoffersen nr.13, 4. tv. 59, Lisbeth Seneca nr. 1, 6. th. 21 stemmer, Thomas Hou Mandsfeldt nr. 5, 6. th. 13 stemmer. Ugyldige:5 stemmer. Valg af suppleant/-er Lisbeth og Thomas som ikke fik nok stemmer til at komme i bestyrelsen, ønskede at stille op som suppleanter. Ved lodtrækning blev det således: 1. Lisbeth Seneca nr. 1, 6. th. og 2. Thomas Hou Mandsfeldt nr. 5, 6. Th. Ad 7 Eventuelt Under dette punkt var følgende emner luftet : Hvad gøres der ved at nogle beboere holder hund eller kat, på trods af at man ikke må det i vores afdeling? Så snart afdelingsbestyrelsen modtager en skriftlig klage, sendes denne til juristen/klagesagsbehandleren på BKÅ,for videre behandling. Kan man gøre noget ved paraboler ikke bliver trukket ind på altaner, når disse ikke bruges? Hvis bestyrelsen får skriftlig klage sendes denne til BKÅ. Bliver der arbejdet videre med mulighed for opsætning af røgalarmer? Ja, der er sat en undersøgelse af økonomi m.v. i gang. Til sidst takkede formanden alle for et godt møde. Johnny gav også udtryk for, at han glæder sig til fremtidig samarbejde med både gamle som nye medlemmer af bestyrelsen.

6 Herefter overrakte Johnny Gunnar en buket blomster og takkede ham for hans virke i afdelingsbestyrelsen gennem 30 år. Lars Wagtmann (som tidligere har siddet i afdelingsbestyrelsen med Gunnar i 18 år), holdt også en kort tale for ham. Afslutningsvis takkede Henrik for god ro og orden, inden der blev serveret smørrebrød, øl og vand til de fremmødte beboere. Referent: Carina Halvorsen

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27.5.2014

Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014. 4. Endelig

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande.

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Side 1/11 Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Fra afdelingsbestyrelsen: Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere