Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret"

Transkript

1 1. Valg af dirigent Kurt Hou Jensen fra Hovedbestyrelsen Han takkede for valget det var første gang han var med til et afdelingsmøde i afdeling 40. Stemmeudvalg Erik Olesen, Bent Iversen, Ruth Sørensen og Rita Stapelfeldt samt varmemesteren som formand. Tilstede 132 personer, 96 boliger dvs. 192 stemmesedler. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde: Allan Pedersen fremlagde den mundtlige beretning. Beretningen vedlægges som bilag til referatet. Lars Rasmussen, nr. 20 Der er flere væsentlige punkter, der ikke blev berørt Der bliver smidt store stykker brød ud, som fuglene forsøger at fange i flugten og fugleklatter på vinduerne. Hvordan kan man så sætte fuglehuse op fra afd.best. side? Forskellige bogstaver på navneskiltene ved indgangsdøren bør rettes, så det ser ordentligt ud. Der er efterhånden meget støj, bl.a. fra Grenåvej, intern støj, fra traktor og komprimatorvogn samt andre elektriske værktøjer er der støj. Disse støjkilder er et nødvendigt onde i store bebyggelser. Kan tingene ikke gribes an på en bedre måde. Kan afd.best. ikke se på det, og bl.a. stikke en seddel i hånden på de nye beboere, når de flytter ind. Der har for nylig været sat en seddel op i opgangen ang. musik og opfordring til, at når der skulle holdes fest sættes en seddel op. I nr. 17 havde en beboer for nylig sat en seddel op og bedt om at få skruet ned for musikken det hjalp ikke. Bekæmpelse af musikstøj skal være målrettet og ikke kollektiv. Fra nr. 19 en opgang med 3 lejemål på hver etage lyder der jævnligt musik på forskellige tidspunkter af døgnet. Den musik spreder sig ind i alle lejemål i opgangen. Vinduerne står ofte åbne, så beboerne overfor i den anden blok også bliver genereret af musikken, så omkring 200 beboere kan risikere at blive genereret af musikken. Disse fredsforstyrrere giver ikke besked til de øvrige beboere, når der holdes fest. Der er manglende renholdelse af vore udenomsarealer, som er påtalt overfor afd.formand, Langelandsgade, varmemester og inspektør. Inspektør synes ikke, at det er så slemt. I en af buskene mellem blok B og C lå en cykel i ca. 14 dage, hvorefter viceværten flyttede den et par meter og satte den op ad nogle sten. Der mangler at blive samlet papirer mv. op og når de ansatte går rundt og samler op lader de noget ligge. Har nogle billeder af affald. Der står en bil uden nummerplader på parkeringspladsen og den har stået der længe. Allan Pedersen svarer: Der skal gøres mere ved affaldet udenfor og der er givet besked til varmemesteren og de andre ansatte om at komme i gang med at feje mv. Der bliver ikke ansat flere folk pt. Det vil hjælpe, når skraldespandene kommer ud fra kælderen. Nye folk får udleveret en seddel fra varmemesteren om, hvordan tingene skal fungere i afdelingen, herunder ordensreglementet. Dørskiltene ved indgangen ordner varmemesteren lidt efter lidt en opgang ad gangen. Der kører pt. en sag om støj i nr. 17, som vi ikke kan komme nærmere ind på. Det er svært at gøre ret meget ved støj, som vores byggeri er i dag. Det er trods alt fra 1958.

2 Jørgen, nr. 8 Mht. svineriet kan man jo selv bukke sig ned og samle noget op, når man går forbi. Arne Tollaksen svarer: Mht. biler uden nummerplader er reglerne om disse helt klare. Den er anmeldt til politiet, som på et eller andet tidspunkt kører forbi og vurderer den. Hvis den er under kr værd, sendes den til skrot og hvis den tidligere ejer findes får denne regningen, ellers kommer regningen til beboerne. Erik Møller Nielsen, nr. 4, 5.tv. Deltager for første gang. Har siddet i en afd.best. som formand i 18 år. Han synes, at beboerne er forkælede her. Prøv at komme ud i det private byggeri, så skal I se lossepladser. Prøv at se, hvordan beboerne smider affald bl.a. i den grønne container. En bestyrelse kan ikke være synlig hele tiden, da der er meget at se til, når man sidder i en afd.best. Mht. støj og musik, så skal vi alle være her hele tiden. Det er højhuse vi bor i, så tænk over det. Jonna Kristensen, nr. 12 hører til hendes skræk i beretningen, at hun kan risikere at skulle vente til næste år for at få vindue skiftet ud. Må hun bruge indvendig vedligeholdelse hertil? Hvor er legepladsen foran A blevet af? Allan Pedersen svarer: Nej, du må ikke bruge indvendig vedligeholdelse hertil. Legepladsen foran blok A var rådden og blev derfor pillet ned. Der var kun råd til at lave én ny og renovere én, som nu står midt mellem blokkene. Den nye legeplads er beregnet til små børn. 3. Indkomne forslag Forslag 1: Godkendelse af elevatorprojekt Allan Pedersen oplyser: Som det er bekendt er det blevet tilbudt, at vi kan få renoveret vores elevatortårne, som det blev forelagt sidste år. Hvis vi får nye elevatortårne vil der ske stor reduktion af støjen i opgangen. Såfremt vi ikke får nye elevatorer skal vi fra næste år begynde at henlægge midler til renovering af de nuværende elevatorstole. Arne Tollaksen oplyser: Der er i øjeblikket igangsat elevatorprojekt på Langenæs efter samme model, som hos os, dvs. efter tilskud fra Landsbyggefonden. Vi må dog ikke regne med fuld støtte, men 1/3 støtte og 2/3 selvfinansiering. Der forventes en samlet investering på kr. 71 mio. Der er udsendt budget med og uden elevatorprojekt. Hvis vi siger ja til elevatorprojekt sendes forslaget til Århus Kommune og derfra til landsbyggefonden. Men i første fase er det jer, der afgør, om projektet skal køre videre. Ellen Kjeldsen, nr. 18 Med indkaldelsen var der et brev fra afd.best., hvor det fremgik, at forslaget er fremlagt i flere omgange. Hun har ikke set noget projekt. Hvordan ser adgangsforholdene ud under byggeperioden? Det foreligger der ikke noget om i det udsendte materiale. Ombygningen skal iflg. det udsendte materiale ske bl.a. så rollatorbrugere og kørestolsbrugere kan blive i lejligheden. Som vores bad, toilet og køkken er pt. kan kørestolsbrugere ikke bruge lejligheden, selvom der kommer nye elevatorer. For handicappede bliver lejlighederne jo ikke brugbare. Ellen Kjeldsen afleverede nogle spørgsmål ang. elevatorerne til Allan Pedersen.

3 Ændringsforslag blev fremsat af Ellen Kjeldsen beslutning om nye elevatorer udsættes til alle lejlighedsindehavere er grundigt informeret om byggesagen og der er foretaget en urafstemning blandt beboerne. Allan Pedersen svarer: Der blev fremlagt et projekt og nogle skitser på sidste års afdelingsmøde, ud fra hvilke, der blev foretaget en vejledende afstemning, om vi skulle gå videre med projektet. Der blev ikke taget nogen bindende beslutning om, at elevatorerne skulle bygges. Da afdelingsmødet er afdelingens højeste myndighed er beboerne nødt til at møde op til afdelingsmødet, hvis de vil have indflydelse på afdelingens drift. Benny B. Nielsen, 14, 2.th. mht. elevatorprojektet er det jo noget, der er i gang i alle blokkene på Tjelevej også i afd. 41. Michael, 4 Allan Pedersen, du er varm fortaler for de nye elevatorer. Mht. affaldsskakte kan der bygges en kasse omkring, så det kan se ordentlig ud. Hvordan kan man lave et projekt med beregning uden tegninger? Hans lejlighed kan ikke bruges af handicappede. Foreslår, at der bygges nye elevatorer til havesiden? Erik Møller Nielsen - Den huslejestigning på kr. 809 er det til tid og evighed eller falder den bort, når elevatorerne er betalt? Arne Tollaksen svarer: Ked af, hvis orienteringen fra sidste år ikke er givet videre det kan også være min skyld. Der er mange elevatorprojekter i gang. Forudsætningen for at lave et elevatorprojekt er, at vi skal lave en beregning på, om lejemålene kan laves om til handicapvenlige boliger. Det skal ikke betales kollektivt, men betales af den enkelte bolig/lejer over huslejen. Der er lavet et projekt til ombygning af lejlighederne i samarbejde med Århus Kommune. 4.dels anvisningen falder til noget mindre, hvis nogle boliger bliver taget ud og ændret til handicapvenlige boliger. Mht. elevator til rådighed i byggeperioden. Der er 8 uger fra den gamle elevator bliver taget ud af drift til den nye står der, hvor man er nødt til at bruge trapperne. På Langenæs er der lavet midlertidige elevatorer så to opgange deler en elevator. Når trappen er pillet ud, går man på en gangbro ud til en midlertidig trappe el. elevator. Det er erfaringerne fra Langenæs, der er brugt som grundlag for dette projekt. I vort projekt ligger opgangene udenpå blokkene, så der ikke bliver trafik forbi dørene på etagerne. Der er to former for støtte til projektet. Når lånene er betalt ud bortfalder stigningen/afdraget, dvs. huslejen falder Ellen Kjeldsen, nr. 18 Allan Pedersen jeg fik en over næsen for ikke at være her sidste år. Det kan ikke være rigtigt, at et så stort projekt ikke bliver ophængt til orientering. Mht. handicapindretning kan hun ikke se, at lejlighederne bliver ret gode derefter. Hun vil hellere selv have en ældrebolig et andet sted. Arne Tollaksen svarer: Det er teknisk muligt at ombygge boligerne individuelt til handicapboliger. Hovedlånene bortfalder ikke, når de er betalt ud, men lån optaget undervejs bortfalder.

4 Allan Pedersen svarer: Der findes tegninger af projektet og afd.mødet er øverste myndighed. Benny B. Nielsen, 14 Hvis forslaget vedtages, så bortfalder pkt. 4 og det skal I være opmærksomme på Lars M. Rasmussen, nr. 20 AAB er gode til projekter, den ros skal de have, bl.a. da vi fik nye køkkener gik det godt. Synes at projektet er stort. Har ikke set noget før for et par måneder siden. Michael, 4 Jeg vil gerne have dirigenten til at forstå, at det er en vigtig beslutning og der står ingen steder noget om at indlæggene skal gøres korte. Hvis ikke dirigenten kan forstå det, så må vi jo vælge en ny. Allan Pedersen svarer: Elevatorprojekt på havesiden faldt ikke i god jord, så det er bortfaldet. Vi vil gerne have altaner på Tjelevej, men det er nok et projekt, der ligger langt ud i fremtiden. Jørgen, nr. 8 har nok ikke læst så godt på det, men som det forstås skal vi have nyt affaldssystem hvad koster det? Han kan ikke forstå, at der er så stor modstand mod at forbedre vores lejemål. Allan Pedersen svarer: Affaldssystemet er udgiftsneutralt. Hvis elevatorprojektet ikke bliver vedtaget i dag, går vi i gang med det i morgen. I skal ikke ønske jer at komme i ældreboliger, det er ikke sjovt. Der kan man tidlig nok komme over. Ellen Kjeldsen, nr. 18 Allan Pedersen, du kan ikke klare dig med at sige, at jeg bare kunne møde op. Det er muligt at sende forslaget i urafstemning, hvis afd. mødet vil det. Allan Pedersen svarer: Ellen har fuldstændig ret. Sidste år var det kun en vejledende tilkendegivelse. Arne Tolllaksen svarer: 3,6% er renter og afdrag, 4% er obligationsrente afdraget kommer ved siden af. Vi håber, at Landsbyggefonden vil give større tilskud. Metin, nr. 9 synes at der er for stor usikkerhed omkring dette projekt. Er der nogen der kan sige, om tallene holder, stiger eller bliver forhøjet? Michael politisk rygte. Den regering vi har I øjeblikket vil jo ikke have, at vi bor til leje. Regeringen vil tømme kassen i Landsbyggefonden til at bygge nye boliger for. Arne Tollaksen svarer: Når man hører regeringens holdning til Landsbyggefonden vil de gerne tømme kassen. Det de taler om i dag, er de store afdelinger, der blev bygget i 70 erne og 80 erne, så regeringen kan bruge de penge, der skal betales til Landsbyggefonden. Kan kanaliseres til nye byggerier. Hovedbestyrelsen har for flere år siden fået tilladelse til at lave en dispositionsfond, hvor en del af vores midler er lagt ind. Dispositionsfonden yder pt. støtte til dette projekt med kr pr. Bolig, som ikke skal afdrages og kr. 1.7 mio, som heller ikke skal afdrages. De penge i Landsbyggefonden er afsat til støtte er nævnt i Finansloven. Vi skal her eller ved en urafstemning tage stilling til, om der skal nye elevatorer.

5 Det er meget svært i øjeblikket at give en garanti for at tallene holder. Det vi vedtager, er en ramme, som der kan arbejdes indenfor. Hvis det ikke holder, skal der foretages en ny afstemning. Erik Olesen, nr. 1 udluftning af vores baderum bliver vinduerne blokeret og bliver fundamentet gravet så langt ned, så vores kælderrum bliver berørt. Allan Pedersen svarer: at kælderrummene ikke bliver berørt. Vinduerne ved jeg ikke noget om. Arne Tollaksen svarer: De har været nødt til at undersøge, hvordan forholdene er for båreog sygetransport? Falcks næste bårer bliver længere, så det har vi været nødt til at tage hensyn til i projektet. Det ene forslag går på, at baderumsvinduerne vil blive blændet. Når der ligger tegninger vil de blive forelagt. For at få pengene fra Landsbyggefonden skal vi være der nu med projektet. Ural, nr. 23, at når der er så stor en omkostning på 71 mio. så mener han, at der skal ske en urafstemning, da ikke alle boliger er repræsenteret på afd.mødet. Erik Møller Nielsen, nr. 4 Vi hører nu mere og mere om elevatorerne. Det er ca. 50%, der mister deres baderumsvinduerne. Der er stor risiko for skimmelsvampe, når der ikke er noget vindue og kun udluftning. Arne Tollaksen svarer: Der kan ikke lukkes nogen vinduer, uden at det erstattes af en mekanisk ventilation. Vi vil meget nødig lukke de vinduer, og har undersøgt alle muligheder. Lars M. Rasmussen, nr. 20 Tollaksen, uanset hvad du siger, så ved jeg, at hvis du skulle bygge et hus til 71 mio. vil du forlange en skitse over, hvordan det kommer til at se ud. Jeg har ligeledes hørt, at tårnene vil gå ud over vejene. Erik Olesen, nr. 1 Du taler om mekanisk udluftning du er godt klar over, at mange tørrer tøj, også med tørretumbler. Arne Tollaksen svarer: Omkring de forskellige spørgsmål omkring udluftning og tørring af tøj lytter vi, så vi kan tage det med til det projekt, der skal laves. Når forslaget er godkendt skal det laves og sendes til Århus Kommune mv. Vi skal sige, hvad rammen for dette er, før det sendes videre. Vores oplæg er selvfølgelig at få støtten så høj som muligt og eksternt lån så lille som muligt. Else Larsen, nr. 12 Nu er det jo sådan, at det ikke kun er handicappede beboere, der skal have adgang til lejlighederne på Tjelevej, men også gæster, bla. i kørestol el. andet. Ural, nr. 23 Vi er helt enige om, at vores lejligheder ikke er handicapvenlige. Min nabo kom desværre i kørestol og måtte flytte til noget andet byggeri. Jørgen, nr. 8 Så vidt jeg ved koster det os kun penge indtil det er betalt det bør man tænke over.

6 Metin, nr. 9 Når vi nu evt. har bevilget denne låneramme og der ikke er penge nok, vil du så stoppe ved to elevatortårne eller? Arne Tollaksen svarer: Nej, vi kan ikke lave to elevatortårne eller lade dem stoppe ved 5. sal. Hvis licitationen sprænger rammen må vi tilbage med et nyt forslag. Erik Olesen, nr. 1 kommer trappetårnene til at gå ud over fortovene og ryger brandvejen så. Benny Nielsen, nr. 14 Vær opmærksom på at hvis der stemmes ja, stemmes der ja til det blå budget og ikke det hvide. Milan, nr. 8 hvis der skal være urafstemning behøver vi ikke stemme om dette forslag. Arne Tollaksen svarer: Spørgsmålet omkring, hvor langt tårnene går ud vides ikke endnu. Brandvejen skal bruges som gangareal og bilerne skal køre igennem parkeringspladserne. Da der nu ikke er flere indlæg, skal der stemmes. Der skal først stemmes om ændringsforslaget ved skriftlig afstemning. Hvis det bliver vedtaget gælder det. Ændringsforslaget vedtaget med 164 stemmer og 13 nej, så elevatorprojektet skal til urafstemning. Det oprindelige forslag bortfalder derfor. Forslag 2: Vedligeholdelsesreglement Allan Pedersen oplyser: Folketinget har besluttet, at vedligeholdelsesreglementet skal ændres. Alt det, der står med gråt skal I ikke tage jer af, men kun det, der står i klar tekst. AP læser det nye reglement op. Arne Tollaksen oplyser som supplement til AP: Lovgrundlaget for det nye vedligeholdelsesreglement har baggrund i råderetten. Man kan ikke finansiere modernisering af lejligheden over vedligeholdelsesreglementet, men det skal ske over råderetten og merleje. Ellen Kjeldsen, nr. 18 Jeg vil gerne høre, om jeg har misforstået det. Det der står under generelt på s. 2 må vi selv lave det om. Allan Pedersen svarer: Ja, det må vi. Erik Møller Nielsen Af hensyn til vores vedligeholdelseskonto ser det godt ud. Nogle beboere har spurgt, om der kan lægges vinyl på entrégulvet. Benny Nielsen, nr. 14 Fik ind af døren Århus onsdag NRGI tilbyder, at man kan få en opvaskemaskine over elregningen og han sagde ja-tak til det. Kun kr. 82,00 om måneden, men kr. 500,00 til montering, hvem skal betale for monteringen? Arne Tollaksen svarer: oplyser, at mødet kan ændre i forslaget, bl.a. med vinyl på entrégulvet. Hårde hvidevarer angår ikke boligen, men kun en selv fremgår det af loven. Der skal søges om tilladelse til installation af hårde hvidevarer.

7 Allan Pedersen svarer: til Ellen Kjeldsen Årsagen til, at det er udformet sådan er, at der er forhandlet med Teknisk Afd. om at få så meget med som muligt, så hvis din radiator går i stykker får du en pladeradiator i stedet for den nuværende type. Arne Tollaksen redegør for rekvisitionssystemet: Hvis man ønsker at male, går man ned til varmemesteren og får en VH-meddelelse. Når der skal laves andet henvender man sig til varmemesteren, som bestiller håndværkere. Denne lovgivning er meget møntet på råderetten, mens vi her i AAB tillader flere ting, da det jo er beboernes penge. Afstemning forslaget vedtaget med håndsoprækning. Forslag 3: Parkeringskontrol på brandveje Allan Pedersen redegør for forslaget: Da vi er trætte af at sætte gule sedler på parkerede biler på brandvejen ønsker vi en anden mulighed. Folk flytter overhovedet ikke bilerne, såfremt der kommer udrykningskøretøjer. Erik Møller Nielsen, 14 Ser en skjult dagsorden, så vi skal have parkeringskontrollanter til at rende rundt og kontrollere de ulovligt parkerede biler. Allan Pedersen svarer: At der ikke er en skjult dagsorden i dette, det drejer sig kun om brandvejene. Vi er ved at have pladsproblemer med parkeringen, da der holder mange firmabiler på vores parkeringspladser. Benny, nr. 14 Jeg kan selvfølgelig kun bakke formanden op med at det er noget schweinerei, men mener kun, at det kan gå ud over vores budget. Mener, at vi selv bør have lov til at udstede bøder. Allan Pedersen svarer: Siger, at du har misforstået noget. Der sættes skilte op flere steder på brandvejen af firmaet og det koster ikke afdelingen noget. Arne Tollaksen svarer: For at blive godkendt som parkeringsfirma er der forskellige regler, der skal være overholdt, så det kan vi ikke som boligforening. Det er ingen udgift for afdelingen, men parkeringsfirmaet beholder bødeindtægterne. Michael mener, at det er noget forbandet svineri, at folk parkerer på brandvejen. Ellen kan ikke godtage, at det i første omgang er på brandvejene. Vil gerne ændre det, så det kun er brandvejene, der gives tilladelse til. Jørgen, nr. 8 kan godt tænke sig, at få præciseret, hvordan man skal forholde sig I forbindelse med af- og pålæsning / ind- og udflytning. Arne Tollaksen svarer: Hvis der er særlige forhold, der gør sig gældende, bl.a. ved af- og pålæsning / ind- og udflytning. Det er muligt at holde 15 min. lovligt i forbindelse med af-/ og pålæsning. I forbindelse med ind- og udflytning kan der udleveres et kort fra varmemesteren for flytteperioden.

8 Allan Pedersen oplyser: Det var ikke meningen, at der skulle være stor diskussion om punktet. Erik Olesen, nr. 1 Når nu vi taler parkering kan jeg godt tænke mig at få streget op med gule streger på vaskepladsen. Allan Pedersen svarer: Vi har ventet med at få streget op, da vi ikke har vidst, hvor meget der skal asfalteres. Der bliver nu kun asfalteret på vejen og parkeringspladserne bliver derfor streget op nu. Ændringsforslag: Sidste sætning i det oprindelige forslag bortfalder og parkeringsarealer ændres til brandveje. Forslaget til afstemning med ændring vedtaget. Forslag 4: Elevatorprojekt til urafstemning Anbefales, at forslaget trækkes tilbage, da det er vedtaget under forslag 1. Forslaget trækkes af forslagsstilleren og afventer urafstemningen, som er vedtaget under forslag 1. Forslag 5: Isolering af vægge Tove Jensen begrunder forslaget: Har indtil nu været heldig at have en rolig nabo, så hun har først nu opdaget lydproblemerne. Taler specielt om nr. 13 og har været rundt at tale med de andre beboere i opgangen og de hører meget af naboernes lyde. Allan Pedersen svarer: Kender godt årsagen til lydproblemerne, da det er et specielt problem i de opgange, hvor der er taget et værelse fra nabolejligheden. Arne Tollaksen svarer: Det er ikke sådan, at AAB har penge til dette, men det tages af afdelingens midler, såfremt der skal laves noget sådant. Ellen Kjeldsen, nr. 18. Det problem I har i nr. 13 har tidligere været i nr. 15, som blev isoleret, da hun sad i afd.best. Michael Vil godt sige til Tove, at det er svært at leve med dette. Vil give ingeniøren ret i, at lyd er noget skidt. Det kan løses med en tynd væg med luft i. Benny, nr. 14 Angående Arnes udtalelse ang. vægt er der nye materialer. Allan Pedersen svarer: At han lover, at afd.best. vil undersøge sagen og fremlægge noget materiale desangående. Forslaget til afstemning vedtaget.

9 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år Allan Pedersen gennemgår budgettet løseligt. Ellen Kjeldsen, nr. 18 PV-skemaet affaldsskakt udenpå måske skulle man selv gå ned med sit affald. Der er sket mange ændringer I forhold til sidste år. Hvorfor maler man vinduer for at skifte dem ud to år senere det vil jeg gerne have afd.best. ser på. Har et ændringsforslag, at konto 65, konto 66, konto 79, konto 92 kommer til udførelse i Arne Tollaksen svarer: At hvis vi fremrykker et så stort beløb vil det betyde et rentetab, som formentlig vil betyde en huslejestigning. Kurt Hou oplyser, at hvis forbruget overstiger årets henlæggelser, så bliver budgettet ikke godkendt af hovedbestyrelsen. Ellen Kjeldsen mener ikke, at hverken Arne eller Kurt har set på tallene, men mener at vi kan bruge af saldoen, da vi har ca. 10 mio. Til rådighed. Arne Tollaksen svarer: At vores mellemregningsrente er på 5%, så hvis vi bruger 4. mio. vil vores rentetab være ca. kr om året og det vil betyde en huslejestigning. Lars Rasmussen, nr. 20 Det er rart, at der er beboere tilstede der er kritiske og siger noget. Det er bare beklageligt, at hun bliver afbrudt. Hvorfor er der ikke overensstemmelse mellem konto på side 2 og side 4 Arne Tollaksen svarer: At tallet kr er beløbet pr. afdelingsbestyrelsesmedlem og i budgettet er det ganget op med 5, så det giver kr ,00. Der er kommet et ændringsforslag som der stemmes om: Forslaget til skriftlig afstemning 84 for / 84 mod, så forslaget falder og der skal stemmes om budgettet. Afstemning om budgettet budgettet er vedtaget, med 5 imod. 5. Valg af 3 afdelingsbestyrelsesmedlemmer: På valg er: Mariann Leth Fielitz genopstiller Allan Pedersen genopstiller Villy Larsen genopstiller Valgt uden modkandidater 6. Valg af 3 suppleanter: På valg er: Jette Nielsen er flyttet og opstiller ikke. Grete Stagsted nr. 1 Knud Kristensen nr. 3 Yderligere opstillet: Jonna Kristensen nr. 2 Valgt uden modkandidater

10 7. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter: Udgår 8. Eventuelt Tove, nr. 13 Vi får ikke nye elevatorer lige nu, så det foreslås at der bliver rygeforbud i elevatorerne. Kurt takker for god ro og orden og for et behageligt møde med mange forskellige punkter Allan Pedersen afrunder punktet med at afslutte afdelingsmødet og sige tak for god ro og orden. Referent Mariann Leth Fielitz

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning og driftsbudget A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 1. september 2010. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 1. september 2010. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset. Referat Afdelingsmøde september 2010 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset. Til stede var: 20 beboere + Georg Jensen Christel Halberg Johnny Ford

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 1. Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give:

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent Udpegning af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 9

Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 9 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 14 beboere

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 Referat AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 I mødet deltog 57 stemmeberettigede husstande. Der blev udleveret 114 stemmesedler. Repræsentanterne fra AAB Artillerivej: Lars Krogh og Marianne

Læs mere

PARK NYT. Ekstra udgave SKOLEPARKERNE. Læs referatet fra Afdelings-/Budgetmødet den 22. maj 2013.

PARK NYT. Ekstra udgave SKOLEPARKERNE. Læs referatet fra Afdelings-/Budgetmødet den 22. maj 2013. PARK NYT Ekstra udgave SKOLEPARKERNE Læs referatet fra Afdelings-/Budgetmødet den 22. maj 2013. Ekstra udgave Ekstra udgave Referat: Afdelingsmøde 2013 Skoleparken, onsdag 22. Maj 2013 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet, dateret 08.09.2011.

Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet, dateret 08.09.2011. Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 08. september 2011, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn Larsen Birthe Eriksen Johannes Holm

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 14 Østbyparken. Onsdag den 1. februar 2012 kl. 19.00 Den blå harmoni, Østerled 10. Referat

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 14 Østbyparken. Onsdag den 1. februar 2012 kl. 19.00 Den blå harmoni, Østerled 10. Referat Onsdag den 1. februar 2012 kl. 19.00 Den blå harmoni, Østerled 10 Referat Deltagere: Mette H. Jensen, formand. Margit Pedersen, bestyrelsesmedlem Linda Beck, bestyrelsesmedlem Jens Schmidt, organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 6. maj 2013.

Ordinært afdelingsmøde 6. maj 2013. Afd. 3204-1 Marielyst Nordahl Griegs Vej 98 2860 Søborg TLF. 39 56 41 09 Ordinært afdelingsmøde 6. maj 2013. Sted: Marielyst skole, Gladsaxevej 198 Tilstede: 48 husstande var repræsenteret. PAB: Driftschef

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park oktober 2003. Indhold. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Brok. Om campingvogne. Om bredbånd.

Beboerinformation. Måløv Park oktober 2003. Indhold. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Brok. Om campingvogne. Om bredbånd. Beboerinformation Måløv Park oktober 2003 Indhold Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Brok Om campingvogne Om bredbånd Hjemmesiden Referat af ekstraordinært afdelingsmøde tors. d. 11.09.03 Sted: Fælleshuset,

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde, Islands Plads afd. 204 Den 12. november 2013

Referat af ordinært afdelingsmøde, Islands Plads afd. 204 Den 12. november 2013 1 Christianshavn d. 21. november 2013 http://www.islandsplads.dk Referat af ordinært afdelingsmøde, Islands Plads afd. 204 Den 12. november 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg Niels byder

Læs mere

b. Bopælspligten. Til afstemning i bestyrelsen om dennes nødvendighed (stemmes om ved flertal.)

b. Bopælspligten. Til afstemning i bestyrelsen om dennes nødvendighed (stemmes om ved flertal.) Den 07.09.2011 Indkaldelse til bestyrelsesmøde for Vadgårdsparken. Onsdag den 14.09.2011 kl. 19.00-22.15 Dagsorden. 1. Referat fra sidst. (kl. 19 19.10) 2. Meddelelser til og fra ejendomskontoret (kl.

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 18

Referat Afdelingsmøde afdeling 18 Referat Afdelingsmøde afdeling 18 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 18 Sted: Moldeparkens Fælleshus, Grundet Bygade 21A Dato: Den 20. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 38

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Råderet DIN BOLIG DIT VALG

Råderet DIN BOLIG DIT VALG Råderet DIN BOLIG DIT VALG Hvad er råderet? Råderet handler i bund og grund om, hvordan du som lejer kan ændre på din bolig, så den passer netop til dig og dine behov. At du som lejer har ret til at forbedre

Læs mere

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Læses sammen med PowerPoint-showet fra mødet. Fremmødt: ca. 90 beboere, to Bascon-medarbejdere og medarbejdere fra

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra administrationen og varmemesteren v / Freddy Rasmussen.

AD. 3 Meddelelser fra administrationen og varmemesteren v / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Bianca Balslev (BB) Aase B. Stisen (AaS) Afbud fra

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Horsens den 29. april 2015. Referat af ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rørfabrikken afholdt onsdag den 29 april i Håndværkerforeningen

Horsens den 29. april 2015. Referat af ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rørfabrikken afholdt onsdag den 29 april i Håndværkerforeningen Horsens den 29. april 2015 Referat af ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rørfabrikken afholdt onsdag den 29 april i Håndværkerforeningen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

1. Valg af dirigent Martin Nielsen blev valgt. Mødet er rettidigt indkaldt og dagsorden godkendt.

1. Valg af dirigent Martin Nielsen blev valgt. Mødet er rettidigt indkaldt og dagsorden godkendt. Boligforeningen AAB afdeling 20 Referat Ordinært afdelingsmøde 10. september 2013. Tilstede 28 stemmeberettigede Fra AAB Formand Bent Haupt Jensen, (Afdeling 50) Stemmeudvalg Mogens Bøgild og Jane Nielsen

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening REF AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 VEDR. RENOVERINGSARBEJDE, DER AGTES GENNEMFØRT I BEBYGGELSEN TORSDAG DEN 17. NOV. 2011 SIDE 1 AF 5 Dagsorden: 1. Velkomst ved Formand. 2. Valg af ordstyrer.

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. april 2013 onsdag den 20. marts 2013 kl. 17.00 i beboerlokalet Bispebjerg Bakke 7, kld.

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet

AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet September 2013 Tagrenoveringen Med denne folder ønsker vi at informere om afdelingens kommende projekter. Tagrenoveringen er nu tæt på sin opstart. Kontraktforhandlingerne

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

AB-møde den 1. oktober 2013

AB-møde den 1. oktober 2013 AB-møde den 1. oktober 2013 Tilstedeværende af AB-medlemer: Leif, Yasser, Mohammed, Mirsa, Hassan, Sabir og Ibrahim Afbud: Pia Mortensen Møde med Allan Søstrøm Fortalte kort om udviklingen i afd. 6 (Tryghed,

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Referat fra Folehavens afdelingsmøde

Referat fra Folehavens afdelingsmøde Referat fra Folehavens afdelingsmøde Afdeling 1-3032 Folehaven Mødedato: torsdag den 9. september 2010 kl. 17.30 Sted: Beboerlokalet Vinhaven 4 Fremmødte husstande: 64 af 976 lejemål Fra administrationen:

Læs mere

Ejerforeningen Åhavnen II

Ejerforeningen Åhavnen II Ejerforeningen Åhavnen II 30. marts 2015 Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Åhavnen II Onsdag, den 25. marts 2015, kl. 19.00 i Fiskerhytten Fremmøde: 26 ejerlejligheder (ud af 48 mulige), heraf

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde tirsdag d. 12. november 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Endelig dagsorden

Ordinært afdelingsmøde tirsdag d. 12. november 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Endelig dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 4. november 2013 Ordinært afdelingsmøde tirsdag d. 12. november 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Endelig dagsorden Udvidet regnskab med bilag kan fås på ejendomskontoret

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 39 husstande. Øvrige deltagere: Driftschef Lars Todbjerg-Hansen, Domea. Afdelingsmødet blev afholdt Tirsdag den 17. september 2012, kl. 17.30,

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Dato: Tirsdag den 12. september 2006 Klokken: 19.30 Mødested: Gildesalen, Dalgas Allé 2 E, 5.sal, Herning Mødedeltagere: 72 beboere, der repræsenterer

Læs mere