Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret"

Transkript

1 1. Valg af dirigent Kurt Hou Jensen fra Hovedbestyrelsen Han takkede for valget det var første gang han var med til et afdelingsmøde i afdeling 40. Stemmeudvalg Erik Olesen, Bent Iversen, Ruth Sørensen og Rita Stapelfeldt samt varmemesteren som formand. Tilstede 132 personer, 96 boliger dvs. 192 stemmesedler. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde: Allan Pedersen fremlagde den mundtlige beretning. Beretningen vedlægges som bilag til referatet. Lars Rasmussen, nr. 20 Der er flere væsentlige punkter, der ikke blev berørt Der bliver smidt store stykker brød ud, som fuglene forsøger at fange i flugten og fugleklatter på vinduerne. Hvordan kan man så sætte fuglehuse op fra afd.best. side? Forskellige bogstaver på navneskiltene ved indgangsdøren bør rettes, så det ser ordentligt ud. Der er efterhånden meget støj, bl.a. fra Grenåvej, intern støj, fra traktor og komprimatorvogn samt andre elektriske værktøjer er der støj. Disse støjkilder er et nødvendigt onde i store bebyggelser. Kan tingene ikke gribes an på en bedre måde. Kan afd.best. ikke se på det, og bl.a. stikke en seddel i hånden på de nye beboere, når de flytter ind. Der har for nylig været sat en seddel op i opgangen ang. musik og opfordring til, at når der skulle holdes fest sættes en seddel op. I nr. 17 havde en beboer for nylig sat en seddel op og bedt om at få skruet ned for musikken det hjalp ikke. Bekæmpelse af musikstøj skal være målrettet og ikke kollektiv. Fra nr. 19 en opgang med 3 lejemål på hver etage lyder der jævnligt musik på forskellige tidspunkter af døgnet. Den musik spreder sig ind i alle lejemål i opgangen. Vinduerne står ofte åbne, så beboerne overfor i den anden blok også bliver genereret af musikken, så omkring 200 beboere kan risikere at blive genereret af musikken. Disse fredsforstyrrere giver ikke besked til de øvrige beboere, når der holdes fest. Der er manglende renholdelse af vore udenomsarealer, som er påtalt overfor afd.formand, Langelandsgade, varmemester og inspektør. Inspektør synes ikke, at det er så slemt. I en af buskene mellem blok B og C lå en cykel i ca. 14 dage, hvorefter viceværten flyttede den et par meter og satte den op ad nogle sten. Der mangler at blive samlet papirer mv. op og når de ansatte går rundt og samler op lader de noget ligge. Har nogle billeder af affald. Der står en bil uden nummerplader på parkeringspladsen og den har stået der længe. Allan Pedersen svarer: Der skal gøres mere ved affaldet udenfor og der er givet besked til varmemesteren og de andre ansatte om at komme i gang med at feje mv. Der bliver ikke ansat flere folk pt. Det vil hjælpe, når skraldespandene kommer ud fra kælderen. Nye folk får udleveret en seddel fra varmemesteren om, hvordan tingene skal fungere i afdelingen, herunder ordensreglementet. Dørskiltene ved indgangen ordner varmemesteren lidt efter lidt en opgang ad gangen. Der kører pt. en sag om støj i nr. 17, som vi ikke kan komme nærmere ind på. Det er svært at gøre ret meget ved støj, som vores byggeri er i dag. Det er trods alt fra 1958.

2 Jørgen, nr. 8 Mht. svineriet kan man jo selv bukke sig ned og samle noget op, når man går forbi. Arne Tollaksen svarer: Mht. biler uden nummerplader er reglerne om disse helt klare. Den er anmeldt til politiet, som på et eller andet tidspunkt kører forbi og vurderer den. Hvis den er under kr værd, sendes den til skrot og hvis den tidligere ejer findes får denne regningen, ellers kommer regningen til beboerne. Erik Møller Nielsen, nr. 4, 5.tv. Deltager for første gang. Har siddet i en afd.best. som formand i 18 år. Han synes, at beboerne er forkælede her. Prøv at komme ud i det private byggeri, så skal I se lossepladser. Prøv at se, hvordan beboerne smider affald bl.a. i den grønne container. En bestyrelse kan ikke være synlig hele tiden, da der er meget at se til, når man sidder i en afd.best. Mht. støj og musik, så skal vi alle være her hele tiden. Det er højhuse vi bor i, så tænk over det. Jonna Kristensen, nr. 12 hører til hendes skræk i beretningen, at hun kan risikere at skulle vente til næste år for at få vindue skiftet ud. Må hun bruge indvendig vedligeholdelse hertil? Hvor er legepladsen foran A blevet af? Allan Pedersen svarer: Nej, du må ikke bruge indvendig vedligeholdelse hertil. Legepladsen foran blok A var rådden og blev derfor pillet ned. Der var kun råd til at lave én ny og renovere én, som nu står midt mellem blokkene. Den nye legeplads er beregnet til små børn. 3. Indkomne forslag Forslag 1: Godkendelse af elevatorprojekt Allan Pedersen oplyser: Som det er bekendt er det blevet tilbudt, at vi kan få renoveret vores elevatortårne, som det blev forelagt sidste år. Hvis vi får nye elevatortårne vil der ske stor reduktion af støjen i opgangen. Såfremt vi ikke får nye elevatorer skal vi fra næste år begynde at henlægge midler til renovering af de nuværende elevatorstole. Arne Tollaksen oplyser: Der er i øjeblikket igangsat elevatorprojekt på Langenæs efter samme model, som hos os, dvs. efter tilskud fra Landsbyggefonden. Vi må dog ikke regne med fuld støtte, men 1/3 støtte og 2/3 selvfinansiering. Der forventes en samlet investering på kr. 71 mio. Der er udsendt budget med og uden elevatorprojekt. Hvis vi siger ja til elevatorprojekt sendes forslaget til Århus Kommune og derfra til landsbyggefonden. Men i første fase er det jer, der afgør, om projektet skal køre videre. Ellen Kjeldsen, nr. 18 Med indkaldelsen var der et brev fra afd.best., hvor det fremgik, at forslaget er fremlagt i flere omgange. Hun har ikke set noget projekt. Hvordan ser adgangsforholdene ud under byggeperioden? Det foreligger der ikke noget om i det udsendte materiale. Ombygningen skal iflg. det udsendte materiale ske bl.a. så rollatorbrugere og kørestolsbrugere kan blive i lejligheden. Som vores bad, toilet og køkken er pt. kan kørestolsbrugere ikke bruge lejligheden, selvom der kommer nye elevatorer. For handicappede bliver lejlighederne jo ikke brugbare. Ellen Kjeldsen afleverede nogle spørgsmål ang. elevatorerne til Allan Pedersen.

3 Ændringsforslag blev fremsat af Ellen Kjeldsen beslutning om nye elevatorer udsættes til alle lejlighedsindehavere er grundigt informeret om byggesagen og der er foretaget en urafstemning blandt beboerne. Allan Pedersen svarer: Der blev fremlagt et projekt og nogle skitser på sidste års afdelingsmøde, ud fra hvilke, der blev foretaget en vejledende afstemning, om vi skulle gå videre med projektet. Der blev ikke taget nogen bindende beslutning om, at elevatorerne skulle bygges. Da afdelingsmødet er afdelingens højeste myndighed er beboerne nødt til at møde op til afdelingsmødet, hvis de vil have indflydelse på afdelingens drift. Benny B. Nielsen, 14, 2.th. mht. elevatorprojektet er det jo noget, der er i gang i alle blokkene på Tjelevej også i afd. 41. Michael, 4 Allan Pedersen, du er varm fortaler for de nye elevatorer. Mht. affaldsskakte kan der bygges en kasse omkring, så det kan se ordentlig ud. Hvordan kan man lave et projekt med beregning uden tegninger? Hans lejlighed kan ikke bruges af handicappede. Foreslår, at der bygges nye elevatorer til havesiden? Erik Møller Nielsen - Den huslejestigning på kr. 809 er det til tid og evighed eller falder den bort, når elevatorerne er betalt? Arne Tollaksen svarer: Ked af, hvis orienteringen fra sidste år ikke er givet videre det kan også være min skyld. Der er mange elevatorprojekter i gang. Forudsætningen for at lave et elevatorprojekt er, at vi skal lave en beregning på, om lejemålene kan laves om til handicapvenlige boliger. Det skal ikke betales kollektivt, men betales af den enkelte bolig/lejer over huslejen. Der er lavet et projekt til ombygning af lejlighederne i samarbejde med Århus Kommune. 4.dels anvisningen falder til noget mindre, hvis nogle boliger bliver taget ud og ændret til handicapvenlige boliger. Mht. elevator til rådighed i byggeperioden. Der er 8 uger fra den gamle elevator bliver taget ud af drift til den nye står der, hvor man er nødt til at bruge trapperne. På Langenæs er der lavet midlertidige elevatorer så to opgange deler en elevator. Når trappen er pillet ud, går man på en gangbro ud til en midlertidig trappe el. elevator. Det er erfaringerne fra Langenæs, der er brugt som grundlag for dette projekt. I vort projekt ligger opgangene udenpå blokkene, så der ikke bliver trafik forbi dørene på etagerne. Der er to former for støtte til projektet. Når lånene er betalt ud bortfalder stigningen/afdraget, dvs. huslejen falder Ellen Kjeldsen, nr. 18 Allan Pedersen jeg fik en over næsen for ikke at være her sidste år. Det kan ikke være rigtigt, at et så stort projekt ikke bliver ophængt til orientering. Mht. handicapindretning kan hun ikke se, at lejlighederne bliver ret gode derefter. Hun vil hellere selv have en ældrebolig et andet sted. Arne Tollaksen svarer: Det er teknisk muligt at ombygge boligerne individuelt til handicapboliger. Hovedlånene bortfalder ikke, når de er betalt ud, men lån optaget undervejs bortfalder.

4 Allan Pedersen svarer: Der findes tegninger af projektet og afd.mødet er øverste myndighed. Benny B. Nielsen, 14 Hvis forslaget vedtages, så bortfalder pkt. 4 og det skal I være opmærksomme på Lars M. Rasmussen, nr. 20 AAB er gode til projekter, den ros skal de have, bl.a. da vi fik nye køkkener gik det godt. Synes at projektet er stort. Har ikke set noget før for et par måneder siden. Michael, 4 Jeg vil gerne have dirigenten til at forstå, at det er en vigtig beslutning og der står ingen steder noget om at indlæggene skal gøres korte. Hvis ikke dirigenten kan forstå det, så må vi jo vælge en ny. Allan Pedersen svarer: Elevatorprojekt på havesiden faldt ikke i god jord, så det er bortfaldet. Vi vil gerne have altaner på Tjelevej, men det er nok et projekt, der ligger langt ud i fremtiden. Jørgen, nr. 8 har nok ikke læst så godt på det, men som det forstås skal vi have nyt affaldssystem hvad koster det? Han kan ikke forstå, at der er så stor modstand mod at forbedre vores lejemål. Allan Pedersen svarer: Affaldssystemet er udgiftsneutralt. Hvis elevatorprojektet ikke bliver vedtaget i dag, går vi i gang med det i morgen. I skal ikke ønske jer at komme i ældreboliger, det er ikke sjovt. Der kan man tidlig nok komme over. Ellen Kjeldsen, nr. 18 Allan Pedersen, du kan ikke klare dig med at sige, at jeg bare kunne møde op. Det er muligt at sende forslaget i urafstemning, hvis afd. mødet vil det. Allan Pedersen svarer: Ellen har fuldstændig ret. Sidste år var det kun en vejledende tilkendegivelse. Arne Tolllaksen svarer: 3,6% er renter og afdrag, 4% er obligationsrente afdraget kommer ved siden af. Vi håber, at Landsbyggefonden vil give større tilskud. Metin, nr. 9 synes at der er for stor usikkerhed omkring dette projekt. Er der nogen der kan sige, om tallene holder, stiger eller bliver forhøjet? Michael politisk rygte. Den regering vi har I øjeblikket vil jo ikke have, at vi bor til leje. Regeringen vil tømme kassen i Landsbyggefonden til at bygge nye boliger for. Arne Tollaksen svarer: Når man hører regeringens holdning til Landsbyggefonden vil de gerne tømme kassen. Det de taler om i dag, er de store afdelinger, der blev bygget i 70 erne og 80 erne, så regeringen kan bruge de penge, der skal betales til Landsbyggefonden. Kan kanaliseres til nye byggerier. Hovedbestyrelsen har for flere år siden fået tilladelse til at lave en dispositionsfond, hvor en del af vores midler er lagt ind. Dispositionsfonden yder pt. støtte til dette projekt med kr pr. Bolig, som ikke skal afdrages og kr. 1.7 mio, som heller ikke skal afdrages. De penge i Landsbyggefonden er afsat til støtte er nævnt i Finansloven. Vi skal her eller ved en urafstemning tage stilling til, om der skal nye elevatorer.

5 Det er meget svært i øjeblikket at give en garanti for at tallene holder. Det vi vedtager, er en ramme, som der kan arbejdes indenfor. Hvis det ikke holder, skal der foretages en ny afstemning. Erik Olesen, nr. 1 udluftning af vores baderum bliver vinduerne blokeret og bliver fundamentet gravet så langt ned, så vores kælderrum bliver berørt. Allan Pedersen svarer: at kælderrummene ikke bliver berørt. Vinduerne ved jeg ikke noget om. Arne Tollaksen svarer: De har været nødt til at undersøge, hvordan forholdene er for båreog sygetransport? Falcks næste bårer bliver længere, så det har vi været nødt til at tage hensyn til i projektet. Det ene forslag går på, at baderumsvinduerne vil blive blændet. Når der ligger tegninger vil de blive forelagt. For at få pengene fra Landsbyggefonden skal vi være der nu med projektet. Ural, nr. 23, at når der er så stor en omkostning på 71 mio. så mener han, at der skal ske en urafstemning, da ikke alle boliger er repræsenteret på afd.mødet. Erik Møller Nielsen, nr. 4 Vi hører nu mere og mere om elevatorerne. Det er ca. 50%, der mister deres baderumsvinduerne. Der er stor risiko for skimmelsvampe, når der ikke er noget vindue og kun udluftning. Arne Tollaksen svarer: Der kan ikke lukkes nogen vinduer, uden at det erstattes af en mekanisk ventilation. Vi vil meget nødig lukke de vinduer, og har undersøgt alle muligheder. Lars M. Rasmussen, nr. 20 Tollaksen, uanset hvad du siger, så ved jeg, at hvis du skulle bygge et hus til 71 mio. vil du forlange en skitse over, hvordan det kommer til at se ud. Jeg har ligeledes hørt, at tårnene vil gå ud over vejene. Erik Olesen, nr. 1 Du taler om mekanisk udluftning du er godt klar over, at mange tørrer tøj, også med tørretumbler. Arne Tollaksen svarer: Omkring de forskellige spørgsmål omkring udluftning og tørring af tøj lytter vi, så vi kan tage det med til det projekt, der skal laves. Når forslaget er godkendt skal det laves og sendes til Århus Kommune mv. Vi skal sige, hvad rammen for dette er, før det sendes videre. Vores oplæg er selvfølgelig at få støtten så høj som muligt og eksternt lån så lille som muligt. Else Larsen, nr. 12 Nu er det jo sådan, at det ikke kun er handicappede beboere, der skal have adgang til lejlighederne på Tjelevej, men også gæster, bla. i kørestol el. andet. Ural, nr. 23 Vi er helt enige om, at vores lejligheder ikke er handicapvenlige. Min nabo kom desværre i kørestol og måtte flytte til noget andet byggeri. Jørgen, nr. 8 Så vidt jeg ved koster det os kun penge indtil det er betalt det bør man tænke over.

6 Metin, nr. 9 Når vi nu evt. har bevilget denne låneramme og der ikke er penge nok, vil du så stoppe ved to elevatortårne eller? Arne Tollaksen svarer: Nej, vi kan ikke lave to elevatortårne eller lade dem stoppe ved 5. sal. Hvis licitationen sprænger rammen må vi tilbage med et nyt forslag. Erik Olesen, nr. 1 kommer trappetårnene til at gå ud over fortovene og ryger brandvejen så. Benny Nielsen, nr. 14 Vær opmærksom på at hvis der stemmes ja, stemmes der ja til det blå budget og ikke det hvide. Milan, nr. 8 hvis der skal være urafstemning behøver vi ikke stemme om dette forslag. Arne Tollaksen svarer: Spørgsmålet omkring, hvor langt tårnene går ud vides ikke endnu. Brandvejen skal bruges som gangareal og bilerne skal køre igennem parkeringspladserne. Da der nu ikke er flere indlæg, skal der stemmes. Der skal først stemmes om ændringsforslaget ved skriftlig afstemning. Hvis det bliver vedtaget gælder det. Ændringsforslaget vedtaget med 164 stemmer og 13 nej, så elevatorprojektet skal til urafstemning. Det oprindelige forslag bortfalder derfor. Forslag 2: Vedligeholdelsesreglement Allan Pedersen oplyser: Folketinget har besluttet, at vedligeholdelsesreglementet skal ændres. Alt det, der står med gråt skal I ikke tage jer af, men kun det, der står i klar tekst. AP læser det nye reglement op. Arne Tollaksen oplyser som supplement til AP: Lovgrundlaget for det nye vedligeholdelsesreglement har baggrund i råderetten. Man kan ikke finansiere modernisering af lejligheden over vedligeholdelsesreglementet, men det skal ske over råderetten og merleje. Ellen Kjeldsen, nr. 18 Jeg vil gerne høre, om jeg har misforstået det. Det der står under generelt på s. 2 må vi selv lave det om. Allan Pedersen svarer: Ja, det må vi. Erik Møller Nielsen Af hensyn til vores vedligeholdelseskonto ser det godt ud. Nogle beboere har spurgt, om der kan lægges vinyl på entrégulvet. Benny Nielsen, nr. 14 Fik ind af døren Århus onsdag NRGI tilbyder, at man kan få en opvaskemaskine over elregningen og han sagde ja-tak til det. Kun kr. 82,00 om måneden, men kr. 500,00 til montering, hvem skal betale for monteringen? Arne Tollaksen svarer: oplyser, at mødet kan ændre i forslaget, bl.a. med vinyl på entrégulvet. Hårde hvidevarer angår ikke boligen, men kun en selv fremgår det af loven. Der skal søges om tilladelse til installation af hårde hvidevarer.

7 Allan Pedersen svarer: til Ellen Kjeldsen Årsagen til, at det er udformet sådan er, at der er forhandlet med Teknisk Afd. om at få så meget med som muligt, så hvis din radiator går i stykker får du en pladeradiator i stedet for den nuværende type. Arne Tollaksen redegør for rekvisitionssystemet: Hvis man ønsker at male, går man ned til varmemesteren og får en VH-meddelelse. Når der skal laves andet henvender man sig til varmemesteren, som bestiller håndværkere. Denne lovgivning er meget møntet på råderetten, mens vi her i AAB tillader flere ting, da det jo er beboernes penge. Afstemning forslaget vedtaget med håndsoprækning. Forslag 3: Parkeringskontrol på brandveje Allan Pedersen redegør for forslaget: Da vi er trætte af at sætte gule sedler på parkerede biler på brandvejen ønsker vi en anden mulighed. Folk flytter overhovedet ikke bilerne, såfremt der kommer udrykningskøretøjer. Erik Møller Nielsen, 14 Ser en skjult dagsorden, så vi skal have parkeringskontrollanter til at rende rundt og kontrollere de ulovligt parkerede biler. Allan Pedersen svarer: At der ikke er en skjult dagsorden i dette, det drejer sig kun om brandvejene. Vi er ved at have pladsproblemer med parkeringen, da der holder mange firmabiler på vores parkeringspladser. Benny, nr. 14 Jeg kan selvfølgelig kun bakke formanden op med at det er noget schweinerei, men mener kun, at det kan gå ud over vores budget. Mener, at vi selv bør have lov til at udstede bøder. Allan Pedersen svarer: Siger, at du har misforstået noget. Der sættes skilte op flere steder på brandvejen af firmaet og det koster ikke afdelingen noget. Arne Tollaksen svarer: For at blive godkendt som parkeringsfirma er der forskellige regler, der skal være overholdt, så det kan vi ikke som boligforening. Det er ingen udgift for afdelingen, men parkeringsfirmaet beholder bødeindtægterne. Michael mener, at det er noget forbandet svineri, at folk parkerer på brandvejen. Ellen kan ikke godtage, at det i første omgang er på brandvejene. Vil gerne ændre det, så det kun er brandvejene, der gives tilladelse til. Jørgen, nr. 8 kan godt tænke sig, at få præciseret, hvordan man skal forholde sig I forbindelse med af- og pålæsning / ind- og udflytning. Arne Tollaksen svarer: Hvis der er særlige forhold, der gør sig gældende, bl.a. ved af- og pålæsning / ind- og udflytning. Det er muligt at holde 15 min. lovligt i forbindelse med af-/ og pålæsning. I forbindelse med ind- og udflytning kan der udleveres et kort fra varmemesteren for flytteperioden.

8 Allan Pedersen oplyser: Det var ikke meningen, at der skulle være stor diskussion om punktet. Erik Olesen, nr. 1 Når nu vi taler parkering kan jeg godt tænke mig at få streget op med gule streger på vaskepladsen. Allan Pedersen svarer: Vi har ventet med at få streget op, da vi ikke har vidst, hvor meget der skal asfalteres. Der bliver nu kun asfalteret på vejen og parkeringspladserne bliver derfor streget op nu. Ændringsforslag: Sidste sætning i det oprindelige forslag bortfalder og parkeringsarealer ændres til brandveje. Forslaget til afstemning med ændring vedtaget. Forslag 4: Elevatorprojekt til urafstemning Anbefales, at forslaget trækkes tilbage, da det er vedtaget under forslag 1. Forslaget trækkes af forslagsstilleren og afventer urafstemningen, som er vedtaget under forslag 1. Forslag 5: Isolering af vægge Tove Jensen begrunder forslaget: Har indtil nu været heldig at have en rolig nabo, så hun har først nu opdaget lydproblemerne. Taler specielt om nr. 13 og har været rundt at tale med de andre beboere i opgangen og de hører meget af naboernes lyde. Allan Pedersen svarer: Kender godt årsagen til lydproblemerne, da det er et specielt problem i de opgange, hvor der er taget et værelse fra nabolejligheden. Arne Tollaksen svarer: Det er ikke sådan, at AAB har penge til dette, men det tages af afdelingens midler, såfremt der skal laves noget sådant. Ellen Kjeldsen, nr. 18. Det problem I har i nr. 13 har tidligere været i nr. 15, som blev isoleret, da hun sad i afd.best. Michael Vil godt sige til Tove, at det er svært at leve med dette. Vil give ingeniøren ret i, at lyd er noget skidt. Det kan løses med en tynd væg med luft i. Benny, nr. 14 Angående Arnes udtalelse ang. vægt er der nye materialer. Allan Pedersen svarer: At han lover, at afd.best. vil undersøge sagen og fremlægge noget materiale desangående. Forslaget til afstemning vedtaget.

9 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år Allan Pedersen gennemgår budgettet løseligt. Ellen Kjeldsen, nr. 18 PV-skemaet affaldsskakt udenpå måske skulle man selv gå ned med sit affald. Der er sket mange ændringer I forhold til sidste år. Hvorfor maler man vinduer for at skifte dem ud to år senere det vil jeg gerne have afd.best. ser på. Har et ændringsforslag, at konto 65, konto 66, konto 79, konto 92 kommer til udførelse i Arne Tollaksen svarer: At hvis vi fremrykker et så stort beløb vil det betyde et rentetab, som formentlig vil betyde en huslejestigning. Kurt Hou oplyser, at hvis forbruget overstiger årets henlæggelser, så bliver budgettet ikke godkendt af hovedbestyrelsen. Ellen Kjeldsen mener ikke, at hverken Arne eller Kurt har set på tallene, men mener at vi kan bruge af saldoen, da vi har ca. 10 mio. Til rådighed. Arne Tollaksen svarer: At vores mellemregningsrente er på 5%, så hvis vi bruger 4. mio. vil vores rentetab være ca. kr om året og det vil betyde en huslejestigning. Lars Rasmussen, nr. 20 Det er rart, at der er beboere tilstede der er kritiske og siger noget. Det er bare beklageligt, at hun bliver afbrudt. Hvorfor er der ikke overensstemmelse mellem konto på side 2 og side 4 Arne Tollaksen svarer: At tallet kr er beløbet pr. afdelingsbestyrelsesmedlem og i budgettet er det ganget op med 5, så det giver kr ,00. Der er kommet et ændringsforslag som der stemmes om: Forslaget til skriftlig afstemning 84 for / 84 mod, så forslaget falder og der skal stemmes om budgettet. Afstemning om budgettet budgettet er vedtaget, med 5 imod. 5. Valg af 3 afdelingsbestyrelsesmedlemmer: På valg er: Mariann Leth Fielitz genopstiller Allan Pedersen genopstiller Villy Larsen genopstiller Valgt uden modkandidater 6. Valg af 3 suppleanter: På valg er: Jette Nielsen er flyttet og opstiller ikke. Grete Stagsted nr. 1 Knud Kristensen nr. 3 Yderligere opstillet: Jonna Kristensen nr. 2 Valgt uden modkandidater

10 7. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter: Udgår 8. Eventuelt Tove, nr. 13 Vi får ikke nye elevatorer lige nu, så det foreslås at der bliver rygeforbud i elevatorerne. Kurt takker for god ro og orden og for et behageligt møde med mange forskellige punkter Allan Pedersen afrunder punktet med at afslutte afdelingsmødet og sige tak for god ro og orden. Referent Mariann Leth Fielitz

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat for afdeling 40 den 27. april 2007

Referat for afdeling 40 den 27. april 2007 Referat for afdeling 40 den 27. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning 3. Indkomne forslag 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. 5. Valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet afdeling 40 Fredag den 16. maj 2008

Referat af afdelingsmødet afdeling 40 Fredag den 16. maj 2008 Referat af afdelingsmødet afdeling 40 Fredag den 16. maj 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. 3. Indkomne forslag. 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.00 Syrensalen, Vejlby-Risskov Hallen

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.00 Syrensalen, Vejlby-Risskov Hallen Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.00 Syrensalen, Vejlby-Risskov Hallen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning og driftbudget A. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning og driftsbudget A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 4

AAB Silkeborg Afdeling 4 AAB Silkeborg Afdeling 4 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt mandag d. 29/8 2016, kl. 18.00, i gildesalen, Læssøgade 33 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration:

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

REFERAT FRA EOA KASTRUPHUSE

REFERAT FRA EOA KASTRUPHUSE Referat af det ekstraordinære afdelingsmøde i Kastruphuse 23. april 2015 1 Referat af det ekstraordinære afdelingsmøde vedrørende renovering af Kastruphuse torsdag den 23. april 2015, kl. 19.00 i Tårnbyparkens

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 1. september 2010. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 1. september 2010. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset. Referat Afdelingsmøde september 2010 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset. Til stede var: 20 beboere + Georg Jensen Christel Halberg Johnny Ford

Læs mere

Bestyrelsens beretning Først gennemgås bestyrelsens beretning og efterfølgende gennemgås projektet med altanskurene.

Bestyrelsens beretning Først gennemgås bestyrelsens beretning og efterfølgende gennemgås projektet med altanskurene. Referat af Lejerbos beboermøde d. 12. april 2011 i AKBs beboerhus 52 fremmødte husstande. Referent: Hanne Bine. John T bød velkommen. JohnT spurgte om det var i orden at formanden Ann Berthelsen fra afd.331

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI).

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI). Side 1/8 Afdeling 21. Referat fra afdelingsmøde den 8. september 2016, kl. 18,30. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Dorthe Kirch Michael Jensen Niels Nielsen

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Christiansen John Hansen Ellen Magrethe

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 6 fremmødte beboere velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 6 fremmødte beboere velkommen. Afdelingsmøde for Sdr. Onsild, Døstrup og Hvornum, afd. 25 Onsdag, den 23. september 2015 kl. 18.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TJP), vicevært

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/5 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Opgangene er blevet malet ligesom gelænder er blevet malet. Det blev dog lavet om efter det blev kasseret ved afleveringsforretningen.

Opgangene er blevet malet ligesom gelænder er blevet malet. Det blev dog lavet om efter det blev kasseret ved afleveringsforretningen. 1. Valg af dirigent Anders Nielsen, formand for afdeling 25 og medlem af hovedbestyrelsen er blevet valgt som dirigent. Dagsorden er udsendt rettigdigt og derved er mødet gyldigt. 21 beboere og der er

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Vægterparken 9.2.2015 1 Der var 59 lejemål repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Fremmødt var: 36 beboere Paul Erik Holmgaard fra organisationsbestyrelsen Silas Haargaard, Mikkel Jensen

Læs mere

MUNKEBJERGPARKEN. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen.

MUNKEBJERGPARKEN. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 2a. Stemmeudvalg 3. Behandling af forslag 1. Stemmeudvalg.

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/6 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Tilstede: Fra KAB Thomas Blaabjerg Lund TBL Henning Jacobsen HJ Fra Roskilde Nord Boligselskab Leif Tingvad LT Fra afdelingsbestyrelse Grete Andersen GA Connie

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Beboermøde. Tirsdag d. 15. september kl. 19. 00 I AKB s beboerhus Agerkær 40

Beboermøde. Tirsdag d. 15. september kl. 19. 00 I AKB s beboerhus Agerkær 40 Beboermøde. Tirsdag d. 15. september kl. 19. 00 I AKB s beboerhus Agerkær 40 Tilstede: 32 husstande samt Hanne, John, John Ras, Steen, Jan, Mona fra bestyrelsen og Jan Togersen fra Lejerbo Referent: Tine

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Tirsdag den På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Tirsdag den På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Tirsdag den 16.09.2013 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og refe rent. 2. Godkendelse afforretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 1. Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 19.3.2015 1 Der var 48 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet, dateret 08.09.2011.

Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet, dateret 08.09.2011. Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 08. september 2011, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn Larsen Birthe Eriksen Johannes Holm

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Ekstraordinært afdelingsmøde 2015 afdeling 11 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Deltagere: 31 husstande var til stede Hovedbestyrelsen: Max Rasmussen,

Læs mere

Referat afdelingsmøde afholdt, tirsdag den 31. august 2010, kl i Aulum Fritidscenter

Referat afdelingsmøde afholdt, tirsdag den 31. august 2010, kl i Aulum Fritidscenter Til beboerne Afd. 136 Anemonevej Aulum Aulum, den 6. september 2010 Referat afdelingsmøde afholdt, tirsdag den 31. august 2010, kl. 19.00 i Aulum Fritidscenter Der var mødt 12 beboere repræsenterende 10

Læs mere

1. oktober 2012. Til stede: 45 lejemål, svarende til 90 stemmer

1. oktober 2012. Til stede: 45 lejemål, svarende til 90 stemmer Referat af ordinært afdelingsmøde i Afdeling 37-36 Nordre Munkegård onsdag den 19. september 2012 kl. 17.00 i afdelingens beboerlokaler, Dalstrøget 177, kælderen Til stede: 45 lejemål, svarende til 90

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Læses sammen med PowerPoint-showet fra mødet. Fremmødt: ca. 90 beboere, to Bascon-medarbejdere og medarbejdere fra

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt. Afdelingsmøde for afd. 29 Sdr. Allé 5 Torsdag, den 3. september 2015 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat. 05-07-2015 13:30 Søborg Hovedgade 143, st. th 2860 Søborg. Højebo. Møde indkaldt af: Rikke Mønster

Bestyrelsesmøde. Referat. 05-07-2015 13:30 Søborg Hovedgade 143, st. th 2860 Søborg. Højebo. Møde indkaldt af: Rikke Mønster Bestyrelsesmøde Højebo 05-07-2015 13:30 Søborg Hovedgade 143, st. th 2860 Søborg Møde indkaldt af: Mødetype: Bestyrelsesmøde Referent: Deltagere: Ditte Hansen, Laila Lystoft Referat 1. Punkt på Underskrivning

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 11. september 2013 Tilstede: 23 husstande Afdelingsbestyrelsen: Selskabsbestyrelsen: Else Christensen (formand) Lene Hansen (bestyrelsesm.) Administrationen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 47

Referat Afdelingsmøde afdeling 47 Referat Afdelingsmøde afdeling 47 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 47 Sted: Grejsdalens Hotel, Grejsdalsvej 384 Dato: Den 29. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 18 beboere

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Tårnbyparken 25.2.2016 1 2 Der var 103 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 14,3 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 23 beboere samt repræsentanter fra bestyrelsen Fra administrationen: Michael

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg og referent 4. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet. 5. Fremlæggelse

Læs mere

b. Bopælspligten. Til afstemning i bestyrelsen om dennes nødvendighed (stemmes om ved flertal.)

b. Bopælspligten. Til afstemning i bestyrelsen om dennes nødvendighed (stemmes om ved flertal.) Den 07.09.2011 Indkaldelse til bestyrelsesmøde for Vadgårdsparken. Onsdag den 14.09.2011 kl. 19.00-22.15 Dagsorden. 1. Referat fra sidst. (kl. 19 19.10) 2. Meddelelser til og fra ejendomskontoret (kl.

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård IV den 24. januar 2012, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård IV den 24. januar 2012, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård IV den 24. januar 2012, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 29 beboere samt repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen:

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 6 Østbyparken. torsdag den 2. februar 2012 kl. 18.00 Mødelokalet, stuen Treschowsgade 2.

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 6 Østbyparken. torsdag den 2. februar 2012 kl. 18.00 Mødelokalet, stuen Treschowsgade 2. torsdag den 2. februar 2012 kl. 18.00 Mødelokalet, stuen Treschowsgade 2 Referat Deltager. Kirsten Almind, Formand Marie Lisby, Bestyrelsesmedlem Karin Mortensen, Organisationsbestyrelsen Anne-Kathrine

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL I rækkehusene er der tegnet en trappe ned til det nederste niveau i baghaven er det muligt for kørestolsbrugere at få adgang til haven på en anden måde Nej, det er ikke

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Der deltog 27 beboere fra 20 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere formand

Læs mere

Skoleparken 1. Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30. Dagsorden:

Skoleparken 1. Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30. Dagsorden: Skoleparken 1 Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30 Dagsorden: 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Orientering om status på helhedsplan/tilstandsvurdering

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 10

AAB Silkeborg Afdeling 10 AAB Silkeborg Afdeling 10 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt 17. august 2016 kl. 19.00 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Teknisk afdeling: Administration: 11 husstande repræsenteret

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 9. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Der var fremmødt 20 husstande svarende til 40 stemmer. Ad 1 Velkomst

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Referat. Ordinært afdelingsmøde 2011. samt 26 beboere fordelt på 24 lejemål. Jens Schmidt (Organisationsbestyrelsen) Michael Levin (Inspektør)

Referat. Ordinært afdelingsmøde 2011. samt 26 beboere fordelt på 24 lejemål. Jens Schmidt (Organisationsbestyrelsen) Michael Levin (Inspektør) Referat Vedrørende: Afdeling 14 Østbyparken Ordinært afdelingsmøde 2011 Sted: Den blå Harmoni, Østerled 10, gavlen Dato: 27. januar 2011 kl. 19.00. Deltagere: Mette H. Jensen, formand Michael J. Alstrup,

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 11

Referat Afdelingsmøde afdeling 11 Referat Afdelingsmøde afdeling 11 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 11 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 28. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 25 beboere

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Ud over beboere og bestyrelse fra Afdeling 75, deltager teknisk og administrativt personale

Ud over beboere og bestyrelse fra Afdeling 75, deltager teknisk og administrativt personale Referat fra Afdelingsmøde i afdeling 75 d. 27. maj 2014. Mødet afholdes i AAB s lokaler på Langelandsgade. Referat ifølge dagsorden: Ud over beboere og bestyrelse fra Afdeling 75, deltager teknisk og administrativt

Læs mere

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 Referat AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 I mødet deltog 57 stemmeberettigede husstande. Der blev udleveret 114 stemmesedler. Repræsentanterne fra AAB Artillerivej: Lars Krogh og Marianne

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

Referat af budgetmøde mandag d. 21. september 2015 kl. 19.00 Antal stemmeberettigede lejemål: 62 - Antal stemmer: 124.

Referat af budgetmøde mandag d. 21. september 2015 kl. 19.00 Antal stemmeberettigede lejemål: 62 - Antal stemmer: 124. Referat af budgetmøde mandag d. 21. september 2015 kl. 19.00 Antal stemmeberettigede lejemål: 62 - Antal stemmer: 124. Kl. 19:00 Inger Wulff byder velkommen til budgetmødet. 1. Valg af dirigent: Steen

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 21

AAB Silkeborg Afdeling 21 AAB Silkeborg Afdeling 21 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt 8. september 2016 kl. 19.00 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 21 beboere fremmødt Joan

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget.

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget. Evaluering af Workshop i Højstrupparken 29..14 Dato: 3..14 Der var ca (Anslået) 1 fremmødte bestående af en bred variation i beboersammensætningen. Forud for Workshoppen var en gennemgang af omhandlende

Læs mere

Ejerforeningen Drejøgade 35

Ejerforeningen Drejøgade 35 Ejerforeningen Drejøgade 35 Onsdag den 23. marts 2011, kl. 18:00, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Drejøgade 35. Generalforsamlingen afholdtes i Drejøgårdens lokaler, Drejøgade 26F,

Læs mere

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen.

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45. Til medlemmerne af 8. april 2013 J.nr. 61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45 i selskabslokalet

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 18. september 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 14 Østbyparken. Onsdag den 1. februar 2012 kl. 19.00 Den blå harmoni, Østerled 10. Referat

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 14 Østbyparken. Onsdag den 1. februar 2012 kl. 19.00 Den blå harmoni, Østerled 10. Referat Onsdag den 1. februar 2012 kl. 19.00 Den blå harmoni, Østerled 10 Referat Deltagere: Mette H. Jensen, formand. Margit Pedersen, bestyrelsesmedlem Linda Beck, bestyrelsesmedlem Jens Schmidt, organisationsbestyrelsen

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Islands Plads afd. 204 den 22. november 2016

Referat af ordinært afdelingsmøde Islands Plads afd. 204 den 22. november 2016 1 Christianshavn d. 2. December 2016 Referat af ordinært afdelingsmøde Islands Plads afd. 204 den 22. november 2016 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg Niels bød velkommen på bestyrelsens vegne

Læs mere

Ad.2. Formand, Jesper Rasmussen fremlagde beretningen for arbejdet i afdelingen for perioden siden sidste beboermøde:

Ad.2. Formand, Jesper Rasmussen fremlagde beretningen for arbejdet i afdelingen for perioden siden sidste beboermøde: Referat af beboermøde i afdeling 10 d. 8. september 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent, stemmeudvalg 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning for perioden siden sidste møde 3. Godkendelse

Læs mere