Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret"

Transkript

1 1. Valg af dirigent Kurt Hou Jensen fra Hovedbestyrelsen Han takkede for valget det var første gang han var med til et afdelingsmøde i afdeling 40. Stemmeudvalg Erik Olesen, Bent Iversen, Ruth Sørensen og Rita Stapelfeldt samt varmemesteren som formand. Tilstede 132 personer, 96 boliger dvs. 192 stemmesedler. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde: Allan Pedersen fremlagde den mundtlige beretning. Beretningen vedlægges som bilag til referatet. Lars Rasmussen, nr. 20 Der er flere væsentlige punkter, der ikke blev berørt Der bliver smidt store stykker brød ud, som fuglene forsøger at fange i flugten og fugleklatter på vinduerne. Hvordan kan man så sætte fuglehuse op fra afd.best. side? Forskellige bogstaver på navneskiltene ved indgangsdøren bør rettes, så det ser ordentligt ud. Der er efterhånden meget støj, bl.a. fra Grenåvej, intern støj, fra traktor og komprimatorvogn samt andre elektriske værktøjer er der støj. Disse støjkilder er et nødvendigt onde i store bebyggelser. Kan tingene ikke gribes an på en bedre måde. Kan afd.best. ikke se på det, og bl.a. stikke en seddel i hånden på de nye beboere, når de flytter ind. Der har for nylig været sat en seddel op i opgangen ang. musik og opfordring til, at når der skulle holdes fest sættes en seddel op. I nr. 17 havde en beboer for nylig sat en seddel op og bedt om at få skruet ned for musikken det hjalp ikke. Bekæmpelse af musikstøj skal være målrettet og ikke kollektiv. Fra nr. 19 en opgang med 3 lejemål på hver etage lyder der jævnligt musik på forskellige tidspunkter af døgnet. Den musik spreder sig ind i alle lejemål i opgangen. Vinduerne står ofte åbne, så beboerne overfor i den anden blok også bliver genereret af musikken, så omkring 200 beboere kan risikere at blive genereret af musikken. Disse fredsforstyrrere giver ikke besked til de øvrige beboere, når der holdes fest. Der er manglende renholdelse af vore udenomsarealer, som er påtalt overfor afd.formand, Langelandsgade, varmemester og inspektør. Inspektør synes ikke, at det er så slemt. I en af buskene mellem blok B og C lå en cykel i ca. 14 dage, hvorefter viceværten flyttede den et par meter og satte den op ad nogle sten. Der mangler at blive samlet papirer mv. op og når de ansatte går rundt og samler op lader de noget ligge. Har nogle billeder af affald. Der står en bil uden nummerplader på parkeringspladsen og den har stået der længe. Allan Pedersen svarer: Der skal gøres mere ved affaldet udenfor og der er givet besked til varmemesteren og de andre ansatte om at komme i gang med at feje mv. Der bliver ikke ansat flere folk pt. Det vil hjælpe, når skraldespandene kommer ud fra kælderen. Nye folk får udleveret en seddel fra varmemesteren om, hvordan tingene skal fungere i afdelingen, herunder ordensreglementet. Dørskiltene ved indgangen ordner varmemesteren lidt efter lidt en opgang ad gangen. Der kører pt. en sag om støj i nr. 17, som vi ikke kan komme nærmere ind på. Det er svært at gøre ret meget ved støj, som vores byggeri er i dag. Det er trods alt fra 1958.

2 Jørgen, nr. 8 Mht. svineriet kan man jo selv bukke sig ned og samle noget op, når man går forbi. Arne Tollaksen svarer: Mht. biler uden nummerplader er reglerne om disse helt klare. Den er anmeldt til politiet, som på et eller andet tidspunkt kører forbi og vurderer den. Hvis den er under kr værd, sendes den til skrot og hvis den tidligere ejer findes får denne regningen, ellers kommer regningen til beboerne. Erik Møller Nielsen, nr. 4, 5.tv. Deltager for første gang. Har siddet i en afd.best. som formand i 18 år. Han synes, at beboerne er forkælede her. Prøv at komme ud i det private byggeri, så skal I se lossepladser. Prøv at se, hvordan beboerne smider affald bl.a. i den grønne container. En bestyrelse kan ikke være synlig hele tiden, da der er meget at se til, når man sidder i en afd.best. Mht. støj og musik, så skal vi alle være her hele tiden. Det er højhuse vi bor i, så tænk over det. Jonna Kristensen, nr. 12 hører til hendes skræk i beretningen, at hun kan risikere at skulle vente til næste år for at få vindue skiftet ud. Må hun bruge indvendig vedligeholdelse hertil? Hvor er legepladsen foran A blevet af? Allan Pedersen svarer: Nej, du må ikke bruge indvendig vedligeholdelse hertil. Legepladsen foran blok A var rådden og blev derfor pillet ned. Der var kun råd til at lave én ny og renovere én, som nu står midt mellem blokkene. Den nye legeplads er beregnet til små børn. 3. Indkomne forslag Forslag 1: Godkendelse af elevatorprojekt Allan Pedersen oplyser: Som det er bekendt er det blevet tilbudt, at vi kan få renoveret vores elevatortårne, som det blev forelagt sidste år. Hvis vi får nye elevatortårne vil der ske stor reduktion af støjen i opgangen. Såfremt vi ikke får nye elevatorer skal vi fra næste år begynde at henlægge midler til renovering af de nuværende elevatorstole. Arne Tollaksen oplyser: Der er i øjeblikket igangsat elevatorprojekt på Langenæs efter samme model, som hos os, dvs. efter tilskud fra Landsbyggefonden. Vi må dog ikke regne med fuld støtte, men 1/3 støtte og 2/3 selvfinansiering. Der forventes en samlet investering på kr. 71 mio. Der er udsendt budget med og uden elevatorprojekt. Hvis vi siger ja til elevatorprojekt sendes forslaget til Århus Kommune og derfra til landsbyggefonden. Men i første fase er det jer, der afgør, om projektet skal køre videre. Ellen Kjeldsen, nr. 18 Med indkaldelsen var der et brev fra afd.best., hvor det fremgik, at forslaget er fremlagt i flere omgange. Hun har ikke set noget projekt. Hvordan ser adgangsforholdene ud under byggeperioden? Det foreligger der ikke noget om i det udsendte materiale. Ombygningen skal iflg. det udsendte materiale ske bl.a. så rollatorbrugere og kørestolsbrugere kan blive i lejligheden. Som vores bad, toilet og køkken er pt. kan kørestolsbrugere ikke bruge lejligheden, selvom der kommer nye elevatorer. For handicappede bliver lejlighederne jo ikke brugbare. Ellen Kjeldsen afleverede nogle spørgsmål ang. elevatorerne til Allan Pedersen.

3 Ændringsforslag blev fremsat af Ellen Kjeldsen beslutning om nye elevatorer udsættes til alle lejlighedsindehavere er grundigt informeret om byggesagen og der er foretaget en urafstemning blandt beboerne. Allan Pedersen svarer: Der blev fremlagt et projekt og nogle skitser på sidste års afdelingsmøde, ud fra hvilke, der blev foretaget en vejledende afstemning, om vi skulle gå videre med projektet. Der blev ikke taget nogen bindende beslutning om, at elevatorerne skulle bygges. Da afdelingsmødet er afdelingens højeste myndighed er beboerne nødt til at møde op til afdelingsmødet, hvis de vil have indflydelse på afdelingens drift. Benny B. Nielsen, 14, 2.th. mht. elevatorprojektet er det jo noget, der er i gang i alle blokkene på Tjelevej også i afd. 41. Michael, 4 Allan Pedersen, du er varm fortaler for de nye elevatorer. Mht. affaldsskakte kan der bygges en kasse omkring, så det kan se ordentlig ud. Hvordan kan man lave et projekt med beregning uden tegninger? Hans lejlighed kan ikke bruges af handicappede. Foreslår, at der bygges nye elevatorer til havesiden? Erik Møller Nielsen - Den huslejestigning på kr. 809 er det til tid og evighed eller falder den bort, når elevatorerne er betalt? Arne Tollaksen svarer: Ked af, hvis orienteringen fra sidste år ikke er givet videre det kan også være min skyld. Der er mange elevatorprojekter i gang. Forudsætningen for at lave et elevatorprojekt er, at vi skal lave en beregning på, om lejemålene kan laves om til handicapvenlige boliger. Det skal ikke betales kollektivt, men betales af den enkelte bolig/lejer over huslejen. Der er lavet et projekt til ombygning af lejlighederne i samarbejde med Århus Kommune. 4.dels anvisningen falder til noget mindre, hvis nogle boliger bliver taget ud og ændret til handicapvenlige boliger. Mht. elevator til rådighed i byggeperioden. Der er 8 uger fra den gamle elevator bliver taget ud af drift til den nye står der, hvor man er nødt til at bruge trapperne. På Langenæs er der lavet midlertidige elevatorer så to opgange deler en elevator. Når trappen er pillet ud, går man på en gangbro ud til en midlertidig trappe el. elevator. Det er erfaringerne fra Langenæs, der er brugt som grundlag for dette projekt. I vort projekt ligger opgangene udenpå blokkene, så der ikke bliver trafik forbi dørene på etagerne. Der er to former for støtte til projektet. Når lånene er betalt ud bortfalder stigningen/afdraget, dvs. huslejen falder Ellen Kjeldsen, nr. 18 Allan Pedersen jeg fik en over næsen for ikke at være her sidste år. Det kan ikke være rigtigt, at et så stort projekt ikke bliver ophængt til orientering. Mht. handicapindretning kan hun ikke se, at lejlighederne bliver ret gode derefter. Hun vil hellere selv have en ældrebolig et andet sted. Arne Tollaksen svarer: Det er teknisk muligt at ombygge boligerne individuelt til handicapboliger. Hovedlånene bortfalder ikke, når de er betalt ud, men lån optaget undervejs bortfalder.

4 Allan Pedersen svarer: Der findes tegninger af projektet og afd.mødet er øverste myndighed. Benny B. Nielsen, 14 Hvis forslaget vedtages, så bortfalder pkt. 4 og det skal I være opmærksomme på Lars M. Rasmussen, nr. 20 AAB er gode til projekter, den ros skal de have, bl.a. da vi fik nye køkkener gik det godt. Synes at projektet er stort. Har ikke set noget før for et par måneder siden. Michael, 4 Jeg vil gerne have dirigenten til at forstå, at det er en vigtig beslutning og der står ingen steder noget om at indlæggene skal gøres korte. Hvis ikke dirigenten kan forstå det, så må vi jo vælge en ny. Allan Pedersen svarer: Elevatorprojekt på havesiden faldt ikke i god jord, så det er bortfaldet. Vi vil gerne have altaner på Tjelevej, men det er nok et projekt, der ligger langt ud i fremtiden. Jørgen, nr. 8 har nok ikke læst så godt på det, men som det forstås skal vi have nyt affaldssystem hvad koster det? Han kan ikke forstå, at der er så stor modstand mod at forbedre vores lejemål. Allan Pedersen svarer: Affaldssystemet er udgiftsneutralt. Hvis elevatorprojektet ikke bliver vedtaget i dag, går vi i gang med det i morgen. I skal ikke ønske jer at komme i ældreboliger, det er ikke sjovt. Der kan man tidlig nok komme over. Ellen Kjeldsen, nr. 18 Allan Pedersen, du kan ikke klare dig med at sige, at jeg bare kunne møde op. Det er muligt at sende forslaget i urafstemning, hvis afd. mødet vil det. Allan Pedersen svarer: Ellen har fuldstændig ret. Sidste år var det kun en vejledende tilkendegivelse. Arne Tolllaksen svarer: 3,6% er renter og afdrag, 4% er obligationsrente afdraget kommer ved siden af. Vi håber, at Landsbyggefonden vil give større tilskud. Metin, nr. 9 synes at der er for stor usikkerhed omkring dette projekt. Er der nogen der kan sige, om tallene holder, stiger eller bliver forhøjet? Michael politisk rygte. Den regering vi har I øjeblikket vil jo ikke have, at vi bor til leje. Regeringen vil tømme kassen i Landsbyggefonden til at bygge nye boliger for. Arne Tollaksen svarer: Når man hører regeringens holdning til Landsbyggefonden vil de gerne tømme kassen. Det de taler om i dag, er de store afdelinger, der blev bygget i 70 erne og 80 erne, så regeringen kan bruge de penge, der skal betales til Landsbyggefonden. Kan kanaliseres til nye byggerier. Hovedbestyrelsen har for flere år siden fået tilladelse til at lave en dispositionsfond, hvor en del af vores midler er lagt ind. Dispositionsfonden yder pt. støtte til dette projekt med kr pr. Bolig, som ikke skal afdrages og kr. 1.7 mio, som heller ikke skal afdrages. De penge i Landsbyggefonden er afsat til støtte er nævnt i Finansloven. Vi skal her eller ved en urafstemning tage stilling til, om der skal nye elevatorer.

5 Det er meget svært i øjeblikket at give en garanti for at tallene holder. Det vi vedtager, er en ramme, som der kan arbejdes indenfor. Hvis det ikke holder, skal der foretages en ny afstemning. Erik Olesen, nr. 1 udluftning af vores baderum bliver vinduerne blokeret og bliver fundamentet gravet så langt ned, så vores kælderrum bliver berørt. Allan Pedersen svarer: at kælderrummene ikke bliver berørt. Vinduerne ved jeg ikke noget om. Arne Tollaksen svarer: De har været nødt til at undersøge, hvordan forholdene er for båreog sygetransport? Falcks næste bårer bliver længere, så det har vi været nødt til at tage hensyn til i projektet. Det ene forslag går på, at baderumsvinduerne vil blive blændet. Når der ligger tegninger vil de blive forelagt. For at få pengene fra Landsbyggefonden skal vi være der nu med projektet. Ural, nr. 23, at når der er så stor en omkostning på 71 mio. så mener han, at der skal ske en urafstemning, da ikke alle boliger er repræsenteret på afd.mødet. Erik Møller Nielsen, nr. 4 Vi hører nu mere og mere om elevatorerne. Det er ca. 50%, der mister deres baderumsvinduerne. Der er stor risiko for skimmelsvampe, når der ikke er noget vindue og kun udluftning. Arne Tollaksen svarer: Der kan ikke lukkes nogen vinduer, uden at det erstattes af en mekanisk ventilation. Vi vil meget nødig lukke de vinduer, og har undersøgt alle muligheder. Lars M. Rasmussen, nr. 20 Tollaksen, uanset hvad du siger, så ved jeg, at hvis du skulle bygge et hus til 71 mio. vil du forlange en skitse over, hvordan det kommer til at se ud. Jeg har ligeledes hørt, at tårnene vil gå ud over vejene. Erik Olesen, nr. 1 Du taler om mekanisk udluftning du er godt klar over, at mange tørrer tøj, også med tørretumbler. Arne Tollaksen svarer: Omkring de forskellige spørgsmål omkring udluftning og tørring af tøj lytter vi, så vi kan tage det med til det projekt, der skal laves. Når forslaget er godkendt skal det laves og sendes til Århus Kommune mv. Vi skal sige, hvad rammen for dette er, før det sendes videre. Vores oplæg er selvfølgelig at få støtten så høj som muligt og eksternt lån så lille som muligt. Else Larsen, nr. 12 Nu er det jo sådan, at det ikke kun er handicappede beboere, der skal have adgang til lejlighederne på Tjelevej, men også gæster, bla. i kørestol el. andet. Ural, nr. 23 Vi er helt enige om, at vores lejligheder ikke er handicapvenlige. Min nabo kom desværre i kørestol og måtte flytte til noget andet byggeri. Jørgen, nr. 8 Så vidt jeg ved koster det os kun penge indtil det er betalt det bør man tænke over.

6 Metin, nr. 9 Når vi nu evt. har bevilget denne låneramme og der ikke er penge nok, vil du så stoppe ved to elevatortårne eller? Arne Tollaksen svarer: Nej, vi kan ikke lave to elevatortårne eller lade dem stoppe ved 5. sal. Hvis licitationen sprænger rammen må vi tilbage med et nyt forslag. Erik Olesen, nr. 1 kommer trappetårnene til at gå ud over fortovene og ryger brandvejen så. Benny Nielsen, nr. 14 Vær opmærksom på at hvis der stemmes ja, stemmes der ja til det blå budget og ikke det hvide. Milan, nr. 8 hvis der skal være urafstemning behøver vi ikke stemme om dette forslag. Arne Tollaksen svarer: Spørgsmålet omkring, hvor langt tårnene går ud vides ikke endnu. Brandvejen skal bruges som gangareal og bilerne skal køre igennem parkeringspladserne. Da der nu ikke er flere indlæg, skal der stemmes. Der skal først stemmes om ændringsforslaget ved skriftlig afstemning. Hvis det bliver vedtaget gælder det. Ændringsforslaget vedtaget med 164 stemmer og 13 nej, så elevatorprojektet skal til urafstemning. Det oprindelige forslag bortfalder derfor. Forslag 2: Vedligeholdelsesreglement Allan Pedersen oplyser: Folketinget har besluttet, at vedligeholdelsesreglementet skal ændres. Alt det, der står med gråt skal I ikke tage jer af, men kun det, der står i klar tekst. AP læser det nye reglement op. Arne Tollaksen oplyser som supplement til AP: Lovgrundlaget for det nye vedligeholdelsesreglement har baggrund i råderetten. Man kan ikke finansiere modernisering af lejligheden over vedligeholdelsesreglementet, men det skal ske over råderetten og merleje. Ellen Kjeldsen, nr. 18 Jeg vil gerne høre, om jeg har misforstået det. Det der står under generelt på s. 2 må vi selv lave det om. Allan Pedersen svarer: Ja, det må vi. Erik Møller Nielsen Af hensyn til vores vedligeholdelseskonto ser det godt ud. Nogle beboere har spurgt, om der kan lægges vinyl på entrégulvet. Benny Nielsen, nr. 14 Fik ind af døren Århus onsdag NRGI tilbyder, at man kan få en opvaskemaskine over elregningen og han sagde ja-tak til det. Kun kr. 82,00 om måneden, men kr. 500,00 til montering, hvem skal betale for monteringen? Arne Tollaksen svarer: oplyser, at mødet kan ændre i forslaget, bl.a. med vinyl på entrégulvet. Hårde hvidevarer angår ikke boligen, men kun en selv fremgår det af loven. Der skal søges om tilladelse til installation af hårde hvidevarer.

7 Allan Pedersen svarer: til Ellen Kjeldsen Årsagen til, at det er udformet sådan er, at der er forhandlet med Teknisk Afd. om at få så meget med som muligt, så hvis din radiator går i stykker får du en pladeradiator i stedet for den nuværende type. Arne Tollaksen redegør for rekvisitionssystemet: Hvis man ønsker at male, går man ned til varmemesteren og får en VH-meddelelse. Når der skal laves andet henvender man sig til varmemesteren, som bestiller håndværkere. Denne lovgivning er meget møntet på råderetten, mens vi her i AAB tillader flere ting, da det jo er beboernes penge. Afstemning forslaget vedtaget med håndsoprækning. Forslag 3: Parkeringskontrol på brandveje Allan Pedersen redegør for forslaget: Da vi er trætte af at sætte gule sedler på parkerede biler på brandvejen ønsker vi en anden mulighed. Folk flytter overhovedet ikke bilerne, såfremt der kommer udrykningskøretøjer. Erik Møller Nielsen, 14 Ser en skjult dagsorden, så vi skal have parkeringskontrollanter til at rende rundt og kontrollere de ulovligt parkerede biler. Allan Pedersen svarer: At der ikke er en skjult dagsorden i dette, det drejer sig kun om brandvejene. Vi er ved at have pladsproblemer med parkeringen, da der holder mange firmabiler på vores parkeringspladser. Benny, nr. 14 Jeg kan selvfølgelig kun bakke formanden op med at det er noget schweinerei, men mener kun, at det kan gå ud over vores budget. Mener, at vi selv bør have lov til at udstede bøder. Allan Pedersen svarer: Siger, at du har misforstået noget. Der sættes skilte op flere steder på brandvejen af firmaet og det koster ikke afdelingen noget. Arne Tollaksen svarer: For at blive godkendt som parkeringsfirma er der forskellige regler, der skal være overholdt, så det kan vi ikke som boligforening. Det er ingen udgift for afdelingen, men parkeringsfirmaet beholder bødeindtægterne. Michael mener, at det er noget forbandet svineri, at folk parkerer på brandvejen. Ellen kan ikke godtage, at det i første omgang er på brandvejene. Vil gerne ændre det, så det kun er brandvejene, der gives tilladelse til. Jørgen, nr. 8 kan godt tænke sig, at få præciseret, hvordan man skal forholde sig I forbindelse med af- og pålæsning / ind- og udflytning. Arne Tollaksen svarer: Hvis der er særlige forhold, der gør sig gældende, bl.a. ved af- og pålæsning / ind- og udflytning. Det er muligt at holde 15 min. lovligt i forbindelse med af-/ og pålæsning. I forbindelse med ind- og udflytning kan der udleveres et kort fra varmemesteren for flytteperioden.

8 Allan Pedersen oplyser: Det var ikke meningen, at der skulle være stor diskussion om punktet. Erik Olesen, nr. 1 Når nu vi taler parkering kan jeg godt tænke mig at få streget op med gule streger på vaskepladsen. Allan Pedersen svarer: Vi har ventet med at få streget op, da vi ikke har vidst, hvor meget der skal asfalteres. Der bliver nu kun asfalteret på vejen og parkeringspladserne bliver derfor streget op nu. Ændringsforslag: Sidste sætning i det oprindelige forslag bortfalder og parkeringsarealer ændres til brandveje. Forslaget til afstemning med ændring vedtaget. Forslag 4: Elevatorprojekt til urafstemning Anbefales, at forslaget trækkes tilbage, da det er vedtaget under forslag 1. Forslaget trækkes af forslagsstilleren og afventer urafstemningen, som er vedtaget under forslag 1. Forslag 5: Isolering af vægge Tove Jensen begrunder forslaget: Har indtil nu været heldig at have en rolig nabo, så hun har først nu opdaget lydproblemerne. Taler specielt om nr. 13 og har været rundt at tale med de andre beboere i opgangen og de hører meget af naboernes lyde. Allan Pedersen svarer: Kender godt årsagen til lydproblemerne, da det er et specielt problem i de opgange, hvor der er taget et værelse fra nabolejligheden. Arne Tollaksen svarer: Det er ikke sådan, at AAB har penge til dette, men det tages af afdelingens midler, såfremt der skal laves noget sådant. Ellen Kjeldsen, nr. 18. Det problem I har i nr. 13 har tidligere været i nr. 15, som blev isoleret, da hun sad i afd.best. Michael Vil godt sige til Tove, at det er svært at leve med dette. Vil give ingeniøren ret i, at lyd er noget skidt. Det kan løses med en tynd væg med luft i. Benny, nr. 14 Angående Arnes udtalelse ang. vægt er der nye materialer. Allan Pedersen svarer: At han lover, at afd.best. vil undersøge sagen og fremlægge noget materiale desangående. Forslaget til afstemning vedtaget.

9 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år Allan Pedersen gennemgår budgettet løseligt. Ellen Kjeldsen, nr. 18 PV-skemaet affaldsskakt udenpå måske skulle man selv gå ned med sit affald. Der er sket mange ændringer I forhold til sidste år. Hvorfor maler man vinduer for at skifte dem ud to år senere det vil jeg gerne have afd.best. ser på. Har et ændringsforslag, at konto 65, konto 66, konto 79, konto 92 kommer til udførelse i Arne Tollaksen svarer: At hvis vi fremrykker et så stort beløb vil det betyde et rentetab, som formentlig vil betyde en huslejestigning. Kurt Hou oplyser, at hvis forbruget overstiger årets henlæggelser, så bliver budgettet ikke godkendt af hovedbestyrelsen. Ellen Kjeldsen mener ikke, at hverken Arne eller Kurt har set på tallene, men mener at vi kan bruge af saldoen, da vi har ca. 10 mio. Til rådighed. Arne Tollaksen svarer: At vores mellemregningsrente er på 5%, så hvis vi bruger 4. mio. vil vores rentetab være ca. kr om året og det vil betyde en huslejestigning. Lars Rasmussen, nr. 20 Det er rart, at der er beboere tilstede der er kritiske og siger noget. Det er bare beklageligt, at hun bliver afbrudt. Hvorfor er der ikke overensstemmelse mellem konto på side 2 og side 4 Arne Tollaksen svarer: At tallet kr er beløbet pr. afdelingsbestyrelsesmedlem og i budgettet er det ganget op med 5, så det giver kr ,00. Der er kommet et ændringsforslag som der stemmes om: Forslaget til skriftlig afstemning 84 for / 84 mod, så forslaget falder og der skal stemmes om budgettet. Afstemning om budgettet budgettet er vedtaget, med 5 imod. 5. Valg af 3 afdelingsbestyrelsesmedlemmer: På valg er: Mariann Leth Fielitz genopstiller Allan Pedersen genopstiller Villy Larsen genopstiller Valgt uden modkandidater 6. Valg af 3 suppleanter: På valg er: Jette Nielsen er flyttet og opstiller ikke. Grete Stagsted nr. 1 Knud Kristensen nr. 3 Yderligere opstillet: Jonna Kristensen nr. 2 Valgt uden modkandidater

10 7. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter: Udgår 8. Eventuelt Tove, nr. 13 Vi får ikke nye elevatorer lige nu, så det foreslås at der bliver rygeforbud i elevatorerne. Kurt takker for god ro og orden og for et behageligt møde med mange forskellige punkter Allan Pedersen afrunder punktet med at afslutte afdelingsmødet og sige tak for god ro og orden. Referent Mariann Leth Fielitz

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom.

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom. Nr. 2 oktober 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i denne omgang fokus på beboerne i byggesager. Hvordan oplever de for løbet, og hvilken betydning har de for bygge sagens udvikling. 14 Vedligeholdelseskonto

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande.

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Side 1/11 Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Fra afdelingsbestyrelsen: Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere