Oversigt over Hanafi-madhab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over Hanafi-madhab"

Transkript

1 Oversigt over Hanafi-madhab Indholdsfortegnelse 1 Hanafi-madhab Den historiske udvikling af Hanafi-madhab Den praktiske udvikling af Hanafi-madhab Vigtige tekster i Hanafi-madhab Eksempel på, hvordan matn, sharh og hashiya fungerer Lidt generelt om Hanafi-madhab Kilder... 10

2 1 Hanafi-madhab Hanafi-madhab er opkaldt efter Imam Abu Hanifa ( ), der var af persisk oprindelse. Han levede i Kufa i Irak. Hanafi-madhab kan spores tilbage til de Sahaba, der levede i Kufa, især Abdullah ibn Masud og Ali ibn Abi Talib. Hanafi-madhab har altså rod i den praksis og den måde, der eksisterede i Kufa, som følge af hvad især Abdullah ibn Masud og Ali havde lært dem. Måden Abu Hanifa plejede at undervise på, var ved at diskutere emnerne meget med sine elever. Så han ville sammen med sine elever diskutere et emne i op til flere dage, før de kom frem til et svar. Det betød, at grundlaget i Hanafi-madhab er gennemdiskuteret, og det kan måske være en af grundene til, at Hanafi-madhab altid har været meget udbredt. Abu Hanifas tætteste og mest fremtrædende elever var: Abu Yusuf ( ), Muhammad ( ), Zufar ( ) og Hasan (820). Hvoraf de to første er mest kendte og måske også dem, der for alvor fik spredt Hanafi-madhab. Side 1

3 2 Den historiske udvikling af Hanafi-madhab Hanafi-madhabs historiske udvikling kan generelt opdeles i 4 faser, hvor Hanafi-madhab har et bestemt videns-center, hvorfra der undervises og videreudvikles. Etablering: Den irakiske periode ( ) Da Abu Hanifa døde, overtog Abu Yusuf lederskabet af Hanafi-madhab, og Abu Yusuf blev samtidig udnævnt som qadi al-quda i den islamiske stat (en slags justitsminister om man vil). Det betød, at retssystemet blev baseret på Hanafimadhab, og derfor fik Hanafi-madhab meget hurtigt stor indflydelse i alle dele af det islamiske rige. Den tidlige Hanafi-madhab lå baseret i Kufa, Basra og Baghdad i Irak, men spredte sig i andre retninger, og efterhånden mistede Irak sin indflydelse som videnscenter for Hanafi-madhab. Forankring: Den central-asiatiske periode ( ) Hanafi-madhab blev spredt ret hurtigt i det islamiske rige. Dels fordi den islamiske stat baserede sig på Hanafi-madhab, men også fordi, at Hanafi-ulama var gode til at undervise og sørge for, at der blev oprettet nye videns-centre rundt omkring i det islamiske rige. Der sket ret tidligt en koncentration af Hanafi-viden omkring Iran og videre østpå, især områderne ved Central-Asien og Afghanistan. Byer som Samarkand, Bukhara (begge i det nuværende Usbekistan) og Balkh (i det nuværende Afghanistan), blev til store centre for Hanafi-viden. Det var i denne periode og i disse områder, at Hanafi-madhab for alvor etablerede sig og blev formuleret som en stærk madhab, gennem ulama som Sarakhsi, Marghinani, Qadi Khan og Nasafi. Udvikling: Den egyptiske periode ( ) I løbet af tallet skete der en centrering af islamisk viden i Egypten i Cairo, med al-azhar instituttet som et videnscenter. Dette gjaldt også for Hanafi-madhab, sådan så at der skete et skift, og koncentrationen af undervisningen og den videre udvikling af Hanafi-madhab skete i Cairo. Dette skete især gennem store Hanafi lærde som Babarti, Zailai, Ayni og ibn Humam. I løbet af tallet var Hanafi-madhab blevet stærkt forankret i Egypten, og det gamle videns-center i Central-Asien (Samarkand, Bukhara, Balkh etc.) døde stille og roligt ud. Side 2

4 Videreudvikling: Den syriske og indiske periode (1700-nu) I løbet af 1700-tallet begyndte Egyptens status som videns-center at dale, og i stedet skete der et ryk mod Damaskus i Syrien. Damaskus havde altid været centrum for islamisk viden, men blev først for alvor til et center for Hanafi-madhab i denne periode med ulama som Haskafi og Ibn Abidin. Samtidig kom der også i subkontinentet (Indien-Pakistan) en stigende interesse for islamisk viden, som kommer til udtryk gennem ulama som Shah Waliullah, Mulla Jeevan og kompilationen af Fatawa Hindiyya. Dette er også den status, Hanafi-madhab kan siges at have i dag. De store videns-centre for Hanafimadhab ligger i dag i Syrien og Indien-Pakistan. 3 Den praktiske udvikling af Hanafi-madhab Abu Hanifa skrev ikke Hanafi-madhab ned som sådan, så i stedet var det op til hans elever at gøre det. Dette skete især gennem hans elev Muhammad, der skrev mange bøger om Hanafi-madhab. Nogle af disse bøger blev mere kendte end andre, og i dag findes der stadig seks meget kendte bøger skrevet af Imam Muhammad: 1. Mabsut, 2. Siyar al-sagheer, 3. Siyar al-kabeer, 4. Jame al-saghri, 5. Jame al-kabir, 6. Ziyadaat. Disse seks bøger kaldes Zahir al-riwaya de klare beretninger. De indeholder for det meste en lang række spørgsmål og svar, i stil med: Jeg spurgte Abu Hanifa om det og det bryder wudu, og han svarede: Nej, det bryder ikke wudu. Så det, der egentlig er i bøgerne, er beretninger fra Abu Hanifa, Abu Yusuf eller Muhammad om, hvad holdningen er til en masse forskellige ting. Betydningen af disse bøger for Hanafi-madhab kan sammenlignes lidt med betydningen af de seks Hadith-bøger (Bukhari, Muslim osv.) for Hadith. De er altså kernen, eller grundlaget for, hvad der findes i Hanafi-madhab. Dette er fordi, at præcis ligesom Hadith og Koranen, så er Fiqh også bevaret i form af uafbrudte kæder. I Hanafi madhab er det sket gennem disse seks bøger. Efter de store imamer i Hanafi-madhab (Abu Yusuf, Muhammad, Zufar og Hasan) døde, var det deres elever, der bragte Hanafi-madhab videre. Dette skete især i Central-Asien, hvor tidlige ulama som Hakim al-shaheed, Abu Laith al-samarqandi, Razi og Sarakhsi begyndte at forklare og skrive sharh (kommentar) på de seks bøger. Og i deres kommentarer bygger de videre på Hanafi-madhab, i form af f.eks. svar på nye spørgsmål, men de gør det alle sammen i forhold til den måde, Hanafi-madhab allerede bygger på. Så de begynder ikke at lave ijtihad fra Koranen og Sunna påny. Nej, i stedet tager de det arbejde, som de tidligere lærde allerede havde udført og bygger videre på det. Efterhånden som flere og flere ulama begynder at forklare og kommentere på de seks bøger og inkluderer nye spørgsmål, så bliver fiqh mere og mere omfattende. Det bliver derfor nødvendigt at Side 3

5 gøre det nemmere, så man kan forklare og undervise i Hanafi-madhab på en kort og præcis måde. Dette begynder hanafierne at gøre, især mellem , ved at skrive Mutun - primære tekster, hvis formål er at kunne gengive Hanafi-madhab på en kort og præcis måde. Idéen om mutun vinder så meget indpas, at de bliver helt centrale og uundværlige i forhold til at undervise i fiqh og i forhold til, hvad der er kernen i Hanafi-madhab. Efter at idéen om Mutun slår igennem, så bliver de basis for den videre undervisning og udvikling af Hanafi-madhab. Ulama begynder herefter at forklare og kommentere og skrive sharh på mutun. Så der er ingen ulama, der begynder at lave ijtihad fra Koranen og Sunna påny. Nej, i stedet tager de det arbejde, som de tidligere lærde allerede havde udført og bygger videre på det. Mens det tidligere var de seks bøger, der blev arbejdet på, så bliver det nu i stedet mutun, for der er jo allerede ulama, der har arbejdet med de seks bøger. Det næste naturlige skridt er at kommentere og forklare shuruh, ved at skrive hashiyas til dem (en kommentar til kommentaren). Så man har altså en slags fire-trins udvikling: 1.Zahir al-riwaya, der er de seks bøger skrevet af Muhammad. 2. Matn, der er et slags kortfattet sammendrag af de vigtigste ting fra de seks bøger. 3. Sharh, der er en uddybende forklaring til en matn. 4. Hashiya, der er en uddybende forklaring til en sharh. Så først bliver mutun skrevet, og det sker især under den Central-Asiatiske periode. Derefter er der stor fokus på shuruh, sådan så mutun kan blive forklaret. Det sker både i Central- Asien, men i høj grad i Egypten. Til slut kommer der uddybende forklaringer til shuruh i form af hashiyas. Det sker især i den Egyptiske og Syriske periode. Man kan sammenligne det lidt med at bygge et hus. De tidlige ulama lagde fundamentet, derefter kom der nogle og satte grundpillerne fast, så kom der nogen og satte tag og væg på, derefter blev der bygget en første sal osv. Der er altså ikke nogen, der ødelægger hele bygningen og laver et nyt fundament. Nej, det hele bygger videre på det, der allerede er bygget i forvejen og der er jo ingen grund til at opfinde den dybe tallerken igen? Ulama har altså arbejdet i systematiske lag, og har hele tiden arbejdet videre på, hvad den tidligere generation gjorde. Der er altså ingen, der begynder at lave ijtihad på ny, og i 1000 år har det fungeret på den måde uden at ulama som Marghinani, Nasafi, Qutlubugha, ibn Nujaym eller ibn Abidin mente, at de kunne lave ijtihad. Så kan man spørge sig selv, hvordan det kan være, at enhver Zaid og Umar i dag er mener, at han er god nok til at se beviser og kan lave sin egen ijtihad. Side 4

6 4 Vigtige tekster i Hanafi-madhab Herunder er der en kort oversigt over nogle de vigtigste mutun i Hanafi-madhab samt nogle af de væsentligste shuruh og hashiyas til dem: Matn Sharh Hashiya Mukhtasar al-quduri af Quduri (1036) Tuhfatu al-fuqaha af Samarqandi (1144) Tuhfatu al-muluk af Razi (1267) Bidayat al-mubtadi af Marghinani (1196) Al-Mukhtar af Mousuli (1284) Sharh al-aqta af al-aqta (1082) Mujtaba af Zahidi (1260) Yanabi af Shibli al-trabulsi (1390) Badai al-sanai af Kasani (1191) Minhatu al-suluk af Ayni (1451) Sharh ibn Malak af ibn Malak (1398) Hidaya af Marghinani (1196) Ghayatu al-bayan af Itqani (1356) Miraj al-diraya af Kaki (1348) Fath al-qadir af ibn Humam (1456) Inaya af Babarti (1384) Binaya af Ayni (1451) Ikhtiyar af Mousuli (1284) Wiqaya Af Burhan al-sharia (1275) Al-Nuqaya af Sadr al-sharia (1346) Sharh al-wiqaya af Sadr al-sharia (1346) Kamal al-diraya af Shumunni (1405) Jame al-rumuz af Quhustani (1555) Umdatu al-riaya af Lucknawi (1886) Kanz al-daqaiq af Nasafi (1310) Majma al-bahrain Ibn Sa ati (1298) Multaqa al-abhur af Halabi (1549) Ghurar al-hukkam af Mulla Khisro (1480) Tabyeen al-haqaiq af Zailai (1342) Bahr al-raiq af Ibn Nujaym (1562) Minhatu al-khaliq af ibn Abidin (1836) Sharh ibn Malak af ibn Malak (1398) Majma al-anhur af Shaykhi Zada (1667) Durar al-hukkam af Mulla Khisro (1480) Shurunbulalliya af Shurunbulali (1658) Tanveer al-absar af Tumurtashi (1595) Munyatu al-musalli af Kashghari (1305) Nur al-idah af Shurunbulali (1658) Durr al-mukhtar af Haskafi (1677) Minh al-ghaffar af Tumurtashi (1595) Halabi Saghir & Kabir af Halabi (1549) Halba af Ibn Amir al-haaj (1474) Maraqi al-falah af Shurunbulali (1658) Imdad al-fattah af Shurunbulali (1658) Radd al-muhtar af ibn Abidin (1836) Hashiya Tahtawi af Tahtawi (1815) Hashiya Tahtawi af Tahtawi (1815) Side 5

7 Tabellen er kun et meget lille udpluk af den litteratur der findes, så både disse og andre tekster er vigtige at have et bredt kendskab til, hvis man studerer Hanafi-madhab. Hanafi-madhab studeres forskelligt fra område til område. I Syrien vil de ligge vægt på bestemte bøger, mens man i Pakistan vil ligge vægt på andre bøger. Men generelt kan man sige, at de vigtigste tekster er 4 mutun: Quduri, Mukhtar, Wiqaya og Kanz. Og der er 4 shuruh, der er vigtige: Badai al-sanai, Hidaya, Tabyeen al-haqaiq og Sharh Wiqaya. Samt en hashiya, der er vigtig: Radd al-muhtar. Det betyder ikke, at de andre bøger ikke er vigtigte. Men særligt disse er vigtige at have et indgående kendskab til, hvis man studerer Hanafi-madhab. 5 Eksempel på, hvordan matn, sharh og hashiya fungerer En matn er en meget kort måde at formulere sig på, sådan så man kort og præcist kan sætte sit budskab igennem. F.eks: Matn: Zaid snakker ikke med Ali. Det er en meget kort og præcis udtalelse, der ikke giver yderligere uddybninger. En sharh er en uddybning af en matn, sådan så man indsætter ord, der kan detaljere betydningen, eller man skriver det, der står mellem linjerne ud. F.eks: Matn: Zaid snakker ikke med Ali. Sharh: (Zaid) og hans venner (snakker) og skriver (ikke) længere (med Ali) og hans venner. Så nu har man fået flere detaljer med og ved, f.eks. at det ikke kun omhandler Zaid og Ali, men også deres venner, samt at de heller ikke skriver med hinanden. Men i og med at de ikke længere gør det, så betyder det, at de tidligere har gjort det. En hashiya tager udvalgte dele af sharh en og forklarer dem ud. Ofte for at give yderligere indsigt eller for at gøre billedet komplet. F.eks: Matn: Zaid snakker ikke med Ali. Sharh: (Zaid) og hans venner (snakker) og skriver (ikke) længere (med Ali) og hans venner. Hashiya: Han skrev (Zaid): Her menes Zaid Ahmad, som er fra København. Han skrev (hans venner): Her menes Zaids venner. Side 6

8 Han skrev (ikke længere): Zaid og Ali var rigtig gode venner og snakkede og skrev altid med hinanden. Men efter at Zaid kom til at spise Ali s Marsbar endte deres venskab, og det bredte sig til deres egne venner. Han skrev (Ali): Her menes Ali al-kattani, som er fra Århus. Han skrev (hans venner): Her menes Ali s venner. I fiqh bøgerne sker der noget tilsvarende. Matn er kort og præcis, mens sharh går ind og uddyber, og en hashiya giver ekstra detaljer. Det kan f.eks. se ud som vist ude til højre, hvor matn er de få linjer, der står i midten i rammen. Sharh er de linjer, der fylder hele rammen. Hashiya er det der står udenom rammen. Side 7

9 6 Lidt generelt om Hanafi-madhab Hanafi-madhab er eksempel baseret Hanafi-teksterne (matn, sharh og hashiya) er eksempel-baserede, dvs. stort set alt hvad der står skrevet i dem er eksempler på, at hvis der sker sådan og sådan, så er det ikke tilladt, eller hvis der sker sådan og sådan, så skal man betale erstatning. Dette gør, at det er meget svært at studere Hanafi-fiqh, for det hele handler om at kunne forstå en million forskellige eksempler, og så kunne sætte det i system. Hanafi tekster vil sjældent forklare principper og overordnede ting. I stedet er det noget, der overlades til, at læreren forklarer det, eller eleven tilegner sig så meget forståelse for de mange eksempler, at han selv kan regne det ud. Denne metode sætter meget store krav til forståelsen af den enkelte elev, og gør at er umuligt at lære Hanafi-fiqh uden, at der er en lærer til at forklare det. Hanafi-madhab er veludviklet Hanafi-madhab var traditionelt set den madhab, der blev fulgt af regeringen. Derfor blev de officielle islamiske love, særligt dem der har indflydelse på samfundet, baseret på Hanafi-madhab. Den dag i dag, så tager de fleste muslimske landes love udgangspunkt i Hanafi-madhab, særligt emner som køb & salg, og familie & arv. Det kan man tydeligt se ved f.eks. at sammenligne ordlyden i den gældende lovgivning, i lande som Syrien og Jordan med Hanafi-fiqh bøger, som Ahwal Shakhsiyya, Murshid al-hairan og Majalla. Hanafi-madhab er ikke teoretisk Det siges tit, at Hanafi-madhab er teoretisk og handler meget om at diskutere ligegyldige situationer, der ikke findes. Men det er en misforståelse at tro, at Hanafi-madhab fungerer på den måde. I stedet er Hanafi-madhab noget, der baserer sig på den praktiske virkelighed, og det giver lidt sig selv, for i og med at Hanafi-madhab blev brugt som grundlag for de islamiske love, så er det jo nødt til at være en madhab, der er praktisk og anvendelig, ellers ville man jo ikke have brugt den sådan? Hanafi madhab er ikke ligeglad med Hadith Idéen om, at der findes en slags analogi -skole og en tekst -skole (ahl al-rayy og ahl al-hadith), er en misforståelse af, hvordan madhabs fungerer. Det handler ikke om, at der er en madhab, der bruger Hadith og en madhab, der ikke rigtig bruger Hadith. Fordi madhabs er dybest set en nedarvet praksis udfra, hvad Sahaba lærte folk i deres områder. Så hvis man siger, at Hanafi-adhab er svag i Hadith, ikke har beviser eller noget andet i den stil, så betyder det faktisk, at man siger, at de Sahaba, der er grundlaget for Hanafi-madhab, er svage i Hadith. Side 8

10 Så hvis man har en teori om, at Hanafi-madhab er svag i Hadith eller lignende, så svarer det til at sige, at Sahaba som Abdullah ibn Masud og Ali ibn Abi Talib er svage i Hadith, og at de ikke har beviser for, hvad de siger. Og hvilken muslim tror sådan om Sahaba? Derudover så skal man huske på, at flertallet af muslimerne traditionelt har fulgt Hanafi-madhab, og sådan er det også den dag i dag. Så selv hvis Abu Hanifa og Hanafi-madhab skulle have været svag i Hadith, så ville det betyde, at flertallet af muslimerne over de sidste 1000 år har fulgt noget svagt. Og mon flertallet af Profetens umma ville følge noget svagt i over 1000 år? Skrevet af Waseem Hussain, 30. oktober 2009, Amman, Jordan Side 9

11 7 Kilder Ibn Abidin, Radd al-muhtar, Dar al-thaqafa wa al-turath 2000 Ibn Abidin, Sharh Uqud Rasm al-mufti Muhammad Bukhit al-muti i, Risala fi Bayan al-kutub Allati Tuawwal Alaiha, Dar al-qadiri 2008 Muhammad Zahid al-kawthari, Maqalat al-kawthari, Dar al-salam Muhammad Zahid al-kawthari, Muqaddiat al-kawthari, Dar al-tharaya 1997 Salah Muhammad Abu al-haaj, Al-Madkhal ila al-fiqh al-islami, al-maktaba al-wataniyya Salah Muhammad Abu al-haaj, Imam Aimmatu al-fuqaha Abu Hanifa, Muassasa al-warraq Taqi Uthmani, Usul al-ifta, note-form, ikke udgivet. Side 10

Introduktion til Fiqh

Introduktion til Fiqh Introduktion til Fiqh Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer Fiqh fra?... 1 2 Islamiske love... 1 3 Hvad vi skal vide af Fiqh... 2 4 Den praktiske tilgang

Læs mere

En kort oversigt over zakat. Skrevet af Waseem Hussain, 3 september 2010, Helsingør, Danmark

En kort oversigt over zakat. Skrevet af Waseem Hussain, 3 september 2010, Helsingør, Danmark Skrevet af Waseem Hussain, 3 september 2010, Helsingør, Danmark Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 1 Vigtige punkter... 1 2 Hvad man skal betale zakat af... 3 2.1 Penge... 4 2.2

Læs mere

Kategorier af Islamiske regler

Kategorier af Islamiske regler Kategorier af Islamiske regler Fard, Wajib, Sunna, Makruh og Haram Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer de forskellige regler fra?... 1 2 De enkelte kategorier... 3 2.1 Oversigt... 3 2.2 Uddybning af hver

Læs mere

Introduktion til en Madhab

Introduktion til en Madhab Introduktion til en Madhab Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer idéen om en madhab fra?... 1 2 En anden vinkel... 4 3 Hvorfor følger man så en madhab?...

Læs mere

Principper for hvad der bryder fasten

Principper for hvad der bryder fasten Principper for hvad der bryder fasten Baseret på artiklen Dabit al-mufattirat af mufti Rafi Usmani. Skrevet af Waseem Hussain, 23 juli 2010, Helsingør, Danmark Principper for hvad der bryder fasten Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvor får din viden fra?

Hvor får din viden fra? Hvor får din viden fra? Indholdsfortegnelse 1 Idéen om at følge Quran og Sunna... 1 2 Kompetencer... 2 3 Et spørgsmål om tillid... 4 4 Den rette vej... 5 1 Idéen om at følge Quran og Sunna I enhver tid

Læs mere

Introduktion til Hadith

Introduktion til Hadith Introduktion til Hadith Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvad er Hadith?... 1 2 Hvor kommer Hadith fra?... 1 3 Forskellige typer af Hadith... 4 4 Bevarelsen

Læs mere

Introduktion til Koranen

Introduktion til Koranen Introduktion til Koranen Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvad er Koranen?... 1 2 Hvordan Koranen er blevet bevaret... 1 3 Recitationer af Koranen... 3 4 Koranen

Læs mere

! fiṭr) Der er to typer almisser, som det er obligatorisk for enhver muslim at have kendskab til:

! fiṭr) Der er to typer almisser, som det er obligatorisk for enhver muslim at have kendskab til: ! Lidt fiqh om almissen (zakāh og ṣadaqat al-fi fiṭr) Ifølge Ḥanaf anafī skolen Af Imrān bin Munīr Ḥusayn Islamisk.dk / Imran bin Munir Husayn 2009, revideret 2010 Der er to typer almisser, som det er

Læs mere

Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth

Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth Intro Kendskab til de lærde Forståelse for deres liv Indsigt i historikken Hjælpe vores egen situation Indsigt i behandling af forskellige hændelser Opnåelse af Respekt

Læs mere

Islams principper DIN OG SHARIA

Islams principper DIN OG SHARIA ----- - Kapitel 6 Din og sharia Forskellen mellem Din og Sharia Kilden til Sharia Fiqh Tassawwuf DIN OG SHARIA Indtil nu har vi taget os af din, eller tro. Nu kommer vi til en diskussion der gælder profeten

Læs mere

ISLAMISK LOV NADEEM IRANI OM SHARIA OG ANDRE BEGREBER DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER

ISLAMISK LOV NADEEM IRANI OM SHARIA OG ANDRE BEGREBER DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Denne bog er en af to små bøger af Nadeem Irani, der forklarer centrale begreber fra islam. Den anden bog er Islam og den islamistiske ideologi. En kort introduktion. DIIS 2008 ISBN 978-87-7605-261-4 9

Læs mere

! fiṭr) Der er to typer almisser, som det er obligatorisk for enhver muslim at have kendskab til:

! fiṭr) Der er to typer almisser, som det er obligatorisk for enhver muslim at have kendskab til: ! Lidt fiqh om almissen (zakāh og ṣadaqat al-fi fiṭr) Ifølge Ḥanaf anafī skolen Af Imrān bin Munīr Ḥusayn Islamisk.dk / Imran bin Munir Husayn 2009, revideret 2010 Der er to typer almisser, som det er

Læs mere

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver.

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Disse opgaver er spørgsmål, som lægger op til en diskussion. Langt de fleste spørgsmål har ikke et korrekt svar, men afhænger af

Læs mere

USUL PRINCIPPER. Skade Princip. Der må hvirken fortages skade eller påfører skade

USUL PRINCIPPER. Skade Princip. Der må hvirken fortages skade eller påfører skade USUL PRINCIPPER Skade Princip Der må hvirken fortages skade eller påfører skade Der er to ting vedrørende dette princip som bør understreges: Den første ting: Det som reglen fastlægger er, at ethvert realitet

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk Dansk Islamisk Center inviterer til Det smukke eksempel En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk 1 I har i Allahs Sendebud et smukt eksempel, for den som håber på (og frygter) Allah

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Kompetenceafklaring. (www-adresse på vej) 109

Kompetenceafklaring. (www-adresse på vej) 109 Kompetenceafklaring Der er næppe tvivl om, at det både er nemmest og mest interessant at tjene penge, hvis man benytter sine stærkeste kompetencer. Det skulle man tro, alle gjorde, men det ser ikke ud

Læs mere

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte.

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hos regnormene er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hun gik i første klasse, og selv om hun allerede

Læs mere

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde)

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Profeten (saws) har sagt: Når en dommer dømmer på ijtihad og rammer sandheden, får han to belønninger, og når en dommer dømmer på en ijtihad og rammer forkert,

Læs mere

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos ektoterme dyr.

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos ektoterme dyr. Evaluering af elever af besøg på Århus Universitet. Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos ektoterme dyr. Hvordan var besøget struktureret? o Hvad fungerede godt? 1. At vi blev ordentligt

Læs mere

Rawdhah. Taiba Moskeens Weekendskole

Rawdhah. Taiba Moskeens Weekendskole Rawdhah Taiba Moskeens Weekendskole Rawdhah i TAIBA MOSKEEN Intro I Allahs navn, al taknemmelighed og lovprisning tilkommer Ham og må Hans velsignelser og fredshilsner være over Hans elskede Sendebud,

Læs mere

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk Dansk Islamisk Center inviterer til Det smukke eksempel En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk 1 I har i Allahs Sendebud et smukt eksempel, for den som håber på (og frygter) Allah

Læs mere

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR mellem mennesker opfattes normalt som et samfundsmæssigt gode. Den gensidige tillid er høj i Danmark, men ofte ses dette som truet af indvandringen.

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence

Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence Udvikling- og Uddannelsesprogram Second Sight System Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Mål med uddannelsesforløbet side 3 Vision Styrker Mål Procesforløb side

Læs mere

Fremtidens Skole i Rudersdal Kommune Oplæg til gennemførelse af involverende Skolestrukturdebat

Fremtidens Skole i Rudersdal Kommune Oplæg til gennemførelse af involverende Skolestrukturdebat OPERATE/10.08.10 Side 1 af 1 Fremtidens Skole i Rudersdal Kommune Oplæg til gennemførelse af involverende Skolestrukturdebat 1. Udgangspunktet Kommunens visioner for skoleområdet er ambitiøse. Kommunen

Læs mere

MUSEET PÅ VEN. Lærervejledning 1.-3. klasse. Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse!

MUSEET PÅ VEN. Lærervejledning 1.-3. klasse. Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse! MUSEET PÅ VEN Lærervejledning 1.-3. klasse Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse! Denne vejledning er tænkt som et tilbud for dem der godt kunne tænke sig at

Læs mere

Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 2008 De nye niveauer på stx og hf

Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 2008 De nye niveauer på stx og hf Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 8 De nye niveauer på stx og hf Midt på efteråret vil der som altid foreligge en evalueringsrapport over sommerens skriftlige eksamener i matematik.

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Beretning ved Ryslinge Friskoles generalforsamling 2010.03.31. Hvor ligger Ryslinge Friskole i elevernes bevidsthed.

Beretning ved Ryslinge Friskoles generalforsamling 2010.03.31. Hvor ligger Ryslinge Friskole i elevernes bevidsthed. Beretning ved Ryslinge Friskoles generalforsamling 2010.03.31. Hvor ligger Ryslinge Friskole i elevernes bevidsthed. Ligger den mellem Sofienlundskolen og Jacksons Five, som de skildrede i årets musical

Læs mere

Bilag 1 (I1): Optagelse af debatten, første gymnasiebesøg, efterår 2011

Bilag 1 (I1): Optagelse af debatten, første gymnasiebesøg, efterår 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Bilag 1 (I1): Optagelse af debatten, første gymnasiebesøg,

Læs mere

Uddannelsens grundtanke er det læringssyn, menneskesyn og hestesyn, der ligger bag alt, hvad Courage (udbyder af HEALfacilitator) står for.

Uddannelsens grundtanke er det læringssyn, menneskesyn og hestesyn, der ligger bag alt, hvad Courage (udbyder af HEALfacilitator) står for. Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator Vi ønsker at udbrede viden og kompetencer om hestes evne til udvikling af mennesker. HEALfacilitator er en vidensbaseret facilitatoruddannelse, der sætter dig

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 LO: Det er egentlig bare en udbygning af de spørgsmål, der var på spørgeskemaet. Det er bare

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 485 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 485 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 485 Offentligt RIGSADVOKATEN Bilag 2 J.nr. 2006-41-0151 15. marts 2006 Islam og profeten Muhammed 1. Indledning Dette bilag indeholder en kort beskrivelse af islam og

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 23. Efter et kort øjeblik blev døren åbnet, og Frederikke Severinsen stod foran dem.

Julemandens arv. Kapitel 23. Efter et kort øjeblik blev døren åbnet, og Frederikke Severinsen stod foran dem. Kapitel 23 Efter et kort øjeblik blev døren åbnet, og Frederikke Severinsen stod foran dem. Goddag og velkommen Hr. Branzoo sagde hun henvendt til Johnny. Hun vendte sig om mod Jenny med et spørgende blik.

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 6.JULI 2014 3.SETRIN KRARUP KL. 9 VESTER AABY KL.10.15 AASTRUP KL. 14 (KIRKEKAFFE) Salmer: 747,52,365,167,375

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 6.JULI 2014 3.SETRIN KRARUP KL. 9 VESTER AABY KL.10.15 AASTRUP KL. 14 (KIRKEKAFFE) Salmer: 747,52,365,167,375 PRÆDIKEN SØNDAG DEN 6.JULI 2014 3.SETRIN KRARUP KL. 9 VESTER AABY KL.10.15 AASTRUP KL. 14 (KIRKEKAFFE) Salmer: 747,52,365,167,375 Gud lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord Din bror er kommet.

Læs mere

Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator

Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator En vidensbaseret facilitatoruddannelse, der sætter dig i stand til at facilitere udvikling og læreprocesser med heste for både voksne og børn. Som eksamineret

Læs mere

Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække

Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Søndag d. 29. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre, den mægtige konge med ære

Læs mere

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag?

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag? Kopiside 3 A Fortællinger Kopiside 3 B Fortællinger Hvad handler teksten om? Opstil de vigtigste punkter. Hvordan præsenterer teksten modsætninger såsom godt-ondt, mand-kvinde, Gud-menneske? Modsætninger

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Michael Svennevig: TEATER I TRÆSTUBBEN. 119 s. 98,- kr. Forlaget Epigraf.

Michael Svennevig: TEATER I TRÆSTUBBEN. 119 s. 98,- kr. Forlaget Epigraf. Michael Svennevig: TEATER I TRÆSTUBBEN. 119 s. 98,- kr. Forlaget Epigraf. Udkommer den 31.8.2014 i forbindelse med Teater i Træstubben, Teaterdage på Vesterbro og i Charlottenlund 1 Et kammerspil og tre

Læs mere

af: Habib Umar bin Hafiz

af: Habib Umar bin Hafiz GRUNDLÆGGENDE VEJLEDNING af: Habib Umar bin Hafiz Lærd og fortolker af klassisk islam Leder af Dar al- Mustafa for Traditionel Islamisk Videnskab (Tarim, Yemen) Oversat og opstillet efter tilladelse fra

Læs mere

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008.

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Lars-Emil Johansen Ordførertale, Siumut Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Sig nærmer tiden Næsten symbolsk for historiens forløb afgik tidligere folketingsmedlem og en af grundlæggerne for Grønlands

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

ISAGHOJI - MANTIQ. Underviser: Muhammad Zeshan Waras Saifi 13. august

ISAGHOJI - MANTIQ. Underviser: Muhammad Zeshan Waras Saifi 13. august ISAGHOJI - MANTIQ 1 Underviser: Muhammad Zeshan Waras Saifi 13. august 2017 E-mail: zeshan@saifi.dk Islamstudier 1 (2017, 2. halvår) al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ʿulūm Tlf.: 30 58

Læs mere

Khilafah i min Ummah vil vare i 30 år. Derefter vil der være et arvestyre. [Lignende

Khilafah i min Ummah vil vare i 30 år. Derefter vil der være et arvestyre. [Lignende Varede Khilafah kun i 30 år? Spørgsmål: Behovet for Khilafah er blevet grundfæstet solidt, og mange muslimer kalder nu til den. Men nogle folk påstår at Khilafah kun varede i 30 år, og at Khilafah derefter

Læs mere

Modul Kommunikation og ledelse, E13

Modul Kommunikation og ledelse, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er (mel: Winding) Dåb DDS 448,1-3

Læs mere

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR Dette er en stærkt forkortet version af det samlede notat fra de pædagogiske dage. Den forkortede version omridser i korte

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige.

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. En af de største problemstillinger vi står med i dag, som er med til at skabe forvirring blandt mange muslimer, er folk som holder fast i deres holdninger

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Opdateret Lederskab. Når kompetenceudviklingen for alvor rykker. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Kompetencer. Nr.

Opdateret Lederskab. Når kompetenceudviklingen for alvor rykker. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Kompetencer. Nr. Nr. 5 2009 Tema: Individuel kompetenceudvikling, et tigerspring. Når kompetenceudviklingen for alvor rykker Det er et must, at man som leder skal arbejde med individuel kompetenceudvikling for sine medarbejdere.

Læs mere

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Transskribering af interview, Kasper BM: okay, jeg skal først lige bede om dit navn, og din alder, og hvad du læser?

Læs mere

Introduktion til Aqida

Introduktion til Aqida Introduktion til Aqida Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvad er Aqida?... 1 2 Hvor kommer Aqida fra?... 2 3 Aqida-politiet... 4 4 Tage stilling til alt i Aqida?...

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Vor Frue Kirke, København Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Men han banede sig vej imellem dem og gik. Jesus lod sig ikke påvirke af, hvad andre mente, af, at det han gjorde og sagde faktisk

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus 2014/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF) og

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

DISCIPLIN I SKOLEN. Af Agnete Hansen, skoleelev

DISCIPLIN I SKOLEN. Af Agnete Hansen, skoleelev DISCIPLIN I SKOLEN Af Agnete Hansen, skoleelev Jeg har aldrig brudt mig om ordet disciplin. Det første jeg tænker, når det ord bliver sagt, er den skole jeg forestiller mig mine bedsteforældre gik i, eller

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2016 02-01-2016 side 1. Prædiken til Helligtrekonger søndag 2016. Tekst: Joh. 8,12-20.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2016 02-01-2016 side 1. Prædiken til Helligtrekonger søndag 2016. Tekst: Joh. 8,12-20. 02-01-2016 side 1 Prædiken til Helligtrekonger søndag 2016. Tekst: Joh. 8,12-20. På Helligtrekongers søndag kender vi alle historien om De tre vise mænd. Vi har set dem i julens krybbespil, og det at se

Læs mere

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat:

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat: As-Sabr (Tålmodighed) Og søg hjælp i tålmodighed og As-Salah (bønnen). Allah er sandelig med As-Sabireen (de tålmodige). Og sig ikke om dem, som bliver dræbt for Allahs skyld, De er døde. Nej, de er levende,

Læs mere

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar.

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar. Evalueringsrapport Sygeplejerskeuddannelsen Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015 Med kvalitative svar. Spørgsmål til mål og indhold for faget. I hvilket omfang mener du, at du har opnået

Læs mere

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Læseboost i børnehaveklassen! Formålet med at give vores elever et læseboost, når de begynder i børnehaveklassen er, at udviklingen i

Læs mere

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER nyt for fagfolk 2014 Børn i krise: LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER Side 4 6 Fokus på underretninger: GRIB IND I TIDE Side 14 15 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 19.APRIL 2015 2.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh.10,11-16 Salmer: 749,331, Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 19.APRIL 2015 2.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh.10,11-16 Salmer: 749,331, Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 19.APRIL 2015 2.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh.10,11-16 Salmer: 749,331, Sin pagt i dag,441,2 Hvordan lød mon verdens første spørgsmål? Det kan I jo tænke lidt over

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Spørgsmål og svar til forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret undervisning

Spørgsmål og svar til forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret undervisning Spørgsmål og svar til forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret undervisning Generelle spørgsmål og svar Kan skolen selv bestemme, hvilken klasse der skal modtage indsatsen? Nej. Det er i forsøgsprogrammet

Læs mere

2.1. RELIGIONSUNDERVISNING I GODKENDTE TROSSAMFUND

2.1. RELIGIONSUNDERVISNING I GODKENDTE TROSSAMFUND 2.1. RELIGIONSUNDERVISNING I GODKENDTE TROSSAMFUND Religiøs undervisning af børn og unge i Danmark Det er et velkendt faktum, at børn, der har modtaget en eller anden form for religiøs opdragelse, har

Læs mere

En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97. 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat

En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97. 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat 8.0 Christensen/Borgerløn 10/03/05 13:52 Page 209 Del II Den historiske fortælling En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat Med det udviklede borgerlønsbegreb,

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Munida E F T E R Å R. KursusCenter F O R Å R. Islam Koran Arabisk. Det islamiske trossamfund

Munida E F T E R Å R. KursusCenter F O R Å R. Islam Koran Arabisk. Det islamiske trossamfund Munida KursusCenter E F T E R Å R 2010 F O R Å R 2011 Koran Arabisk Det islamiske trossamfund 1 Munida KursusCenter Viden, handling og broderskab Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ærede brødre

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 03-05-2015 Prædiken til 4.s.e. påske 2015.docx. Prædiken til 4. søndag efter påske 2015. Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side 1 03-05-2015 Prædiken til 4.s.e. påske 2015.docx. Prædiken til 4. søndag efter påske 2015. Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 03-05-2015 Prædiken til 4. søndag efter påske 2015. Tekst: Johs. 16,5-16. Det er forår. Trods nattekulde og morgener med rim på græsset, varmer solen jorden, og det spirer og gror.

Læs mere

Ida Toft Andersen FE Frem10 18/06-2014

Ida Toft Andersen FE Frem10 18/06-2014 Indledning og emne Mobning er et kendt begreb. Alle kender til det. Jeg har valgt, at arbejde med mobning, fordi jeg syntes det er et spændende emne. Jeg har valgt at arbejde med to tekster. Min hovedtekst

Læs mere

Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang 78 - Blomster som en rosengård 86 - Hvorledes skal jeg møde 89 - Vi sidder i mørket, i dødsenglens skygge 80 - Tak og ære være Gud 439 O, du Guds lam

Læs mere

Hvorfor muslimer følger retsskoler (madhahib)[i]

Hvorfor muslimer følger retsskoler (madhahib)[i] Hvorfor muslimer følger retsskoler (madhahib)[i] Af Shaykh Nuh Ha Mim Keller 8.1.a (n): Introduktionen til det nuværende værk[ii] havde til hensigt at skabe klarhed over, hvad fiqh eller islamisk retslære

Læs mere

Brogården og Moeskærskolen bygger vejen mens vi går den

Brogården og Moeskærskolen bygger vejen mens vi går den Brogården og Moeskærskolen bygger vejen mens vi går den I det sidste halvandet år, har vi haft et samarbejde omkring at få enkelte børn inkluderet i klubtilbud. Disse børn havde intet klubtilbud før og

Læs mere

Frb Kommune Rådhuset 2000 Frederiksberg

Frb Kommune Rådhuset 2000 Frederiksberg PER KRUSE Frb Kommune Rådhuset 2000 Frederiksberg 8.3.2011 Som ejer af Nyvej 5 så er mine kommentarer til den nye høring og 1. cykel og beplantnings plan vedr- lokalplan 169m Jeg må sige, at jeg er chokeret

Læs mere

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion S Sex & regnskab 2006 Udarbejdet af Lise Zaar Ungdomsskolen Marts 2007 Navn: Mad på den fede måde. Vi er blevet

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Luk 10,23-37

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Luk 10,23-37 1 13. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 25. august 2013 kl. 10.00. Salmer: 674/639/492,v.6/164//365/439/367/298 Uddelingssalme: se ovenfor: 367 Åbningshilsen Denne søndag er medmenneskets dag.

Læs mere

Selvevaluering - Hjemly Idrætsefterskole 2012-13

Selvevaluering - Hjemly Idrætsefterskole 2012-13 Selvevaluering - Hjemly Idrætsefterskole 12-13 Selvevalueringen tager sit udgangspunkt i skolens værdigrundlag. Hovedsigtet i dette skoleårs evalueringsrunde har sit fokusfelt omkring: at undersøge de

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1 17-01-2016 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2014. Tekst: Johs. 12,23-33. Det er vinter og sidste søndag efter helligtrekonger. I år, 2016, falder påsken meget tidligt, det er palmesøndag

Læs mere

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til:

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til: Klage- og ankeregler Regelgrundlaget for klager og anker over diverse prøveformer, er fastsat i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse nr. 1016 af 24/08/2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

Udnævnelsen i Ghadir Khum Loai Al-Alami Udnævnelsen i. Ghadir Khum. Loai Al-Alami. Side 1 af 48

Udnævnelsen i Ghadir Khum Loai Al-Alami  Udnævnelsen i. Ghadir Khum. Loai Al-Alami. Side 1 af 48 Udnævnelsen i Ghadir Khum Loai Al-Alami Side 1 af 48 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning... 3 3. Den sidste pilgrimsrejse... 4 4. Åbenbaring af vers 5:67... 5 5. Prædiken...

Læs mere

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret Lisa Duus duuslisa@gmail.com Baggrund og erfaringer Mødet mellem sundhedsprofessionelle og etniske minoritetspatienter/borgere

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere