Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober. Deltagerne i Psykiatrisk kompetenceudviklingskursus i efteråret se side 10.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober. Deltagerne i Psykiatrisk kompetenceudviklingskursus i efteråret 2007 - se side 10."

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: NUMMER 1 - JANUAR 2008 Deltagerne i Psykiatrisk kompetenceudviklingskursus i efteråret se side 10. Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober Vingefanget Januar

2 Nyt fra redaktionen Hjemmesiden: Bent Hvolby: Jesper Priskorn: Britt Gråbæk: Britt Gråbæk Bent Hvolby Jesper Priskorn Offentligt ansatte klar til konflikt Af Jesper Priskorn Et stort flertal af de offentligt ansatte forventer en storkonflikt til foråret, skriver Ugebrevet A4. Det er en reel trussel, vurderer en forsker. En undersøgelse lavet af A4 viser, at 67 procent af de adspurgte offentligt ansatte forventer en storkonflikt. Mest udtalt er strejkelysten hos sygeplejerskerne og social- og sundhedspersonalet, hvor fire ud af fem tror, at lønkampen ender i konflikt. Og det er en der en reel trussel i, vurderer arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet. Arbejdsgiverne må lette på låget - Forbund som FOA, Dansk Sygeplejeråd og hele sundhedskartellet har efter min mening forberedt sig til storkonflikt i lang tid, og de andre forbund vil givetvis blive trukket med. Det betyder, at pædagogerne og skolelærerne kan blive trukket med ind, og staten kan også blive trukket med ind, siger Flemming Ibsen. Han peger på, at den måde lønsystemet er skruet sammen i Danmark kan blive et problem for de offentligt ansatte, der hungrer efter lønstigninger. - Det her er en ganske almindelig lønkamp, som bygger på meget høje lønforventninger hos offentligt ansatte, som forventer at få en større lønstigningstakt end de private. Og det i sig selv er et af problemerne, fordi vi har en generel regel i Danmark om, at den offentlige sektor ikke må være lønførende, siger Flemming Ibsen. Derfor må en af parterne give sig, og det bliver sandsynligvis ikke de ansatte, men arbejdsgiverne, mener han. - Det kan gøres ved, at offentlige arbejdsgivere letter lidt på låget. Hvis det ikke sker, så har vi konflikten, og måden, den bliver løst på, er, at vi får et politisk indgreb på et eller andet tidspunkt, siger Flemming Ibsen. Dagens ordsprog: Så længe min chef lader som om jeg har en høj løn, lader jeg som om jeg har travlt. FOA-PSYKIATRI's kontor Du finder os i parken, på vejen ned til Solbakken på Århus Universitetshospital, Risskov. Overfor gartneriet ved Motionshulen. Du kan også læse mere om os på vores hjemmeside Her vil du kunne se, hvem vi er og hvem der er dine tillidsvalgte. Udkommer 4 gange årligt. Tryk: Århus Universitetshospital, Risskov - Oplag: 600 stk. ISSN NR Vingefanget Januar 2008

3 Vi Mangler Dig! Af Jesper Priskorn Er du uddannet Social og sundhedsassistent eller Plejer så har vi en stilling til dig i hospitalspsykiatrien i Risskov. Psykiatrien er en arbejdsplads hvor vi forventer du bruger hele din uddannelse og viden men psykiatrien forventer også at du bliver kompetenceudviklet løbende på skole som supervision afsnitsvis. Århus Universitetshospital, Risskov er netop blevet kåret til Danmarks bedste psykiatriske hospital. Det er nyhedsavisen Dagens Medicin, der har kåret hospitalet som led i avisens analyse af danske sygehuses kvalitet og evner på behandlingsområdet. Bedømmelsen baserer sig på kliniske data, undersøgelser af patienttilfredshed, patientsikkerhed og effektivitetsmålinger. Du vil længere inde i bladet finde artikler som problematiserer arbejdsmiljøet vi er som mange andre arbejdspladser indenfor det offentlige præget af effektiviseringer, besparelser, omlægninger og store forandringer meget af dette er positivt andet er ikke en stor byrde i forhold til arbejdsmiljøet er at der mangler fastansatte kollegaer hvis vi fik fyldt stillingerne op ville det give større tryghed ved at møde frem i sine vagter og større tryghed ved det at man kender hinanden frem for det kan være skiftende afløsere. Som Tillidsrepræsentanter og organisation er det så vores opgave at skabe sikre og trygge arbejdsforhold og det er netop det vi arbejder for der er sat mange skibe i søen for at afhjælpe dette og flere er på vej. Så vil du være med til at udvikle og arbejde indenfor psykiatrien er muligheden der nu send en ansøgning uopfordret til oversygeplejerskerne afdeling N afdeling S Retspsykiatrien eller se stillingsopslagene på Regions Midt`s hjemmeside og du kan forvente at blive kontaktet hurtigst muligt. Vingefanget Januar

4 Et Juleeventyr om.. Arbejdsmiljø og personalesituationen i Psykiatrien Af Bent Hvolby Vi nærmer os i denne tid.. 2 årsdagen for det første fyraftensmøde i psykiatrien med overskriften arbejdsmiljø ikke fordi problemerne ikke var der før men de var endnu engang blevet forstærket og kollegaerne følte sig især usikre overfor nye patient kategorier, mange vikarer og usikkerhed om hvornår man havde fri og hvem man skulle have vagt med, alt dette skyldes, efter deres opfattelse, at der var alt for få til hænder til at varetage arbejdsopgaverne. Fyraftensmødet blev fulgt op af en række møder og ledelsen ved Villads Villadsen deltog i nogle og lovede at arbejdsopgaverne selvfølgelig skulle passe til antallet af hænder.. meningen var god, men desværre er det aldrig lykkes at få opgaverne klarlagt hvilket har betydet at alle fortsat halser bagefter. Villads Villadsen Vores egen organisationer FOA og DSR blev inddraget I sagen og de hold møder med den øverste ledelse nu anført af Direktør Anne Jastrup. Anne Jastrup Der blev desuden lokalt afholdt møder blandt tillidsrepræsentanter og Ledelse om forslag til at imødekomme problemerne og begge parter var rørende enige om at der skulle gøres noget og det skulle være med det samme og en plan blev vedtaget i august Nu var der gået 1 ½ år og kollegaerne var ved at gå ud af der gode skind og havde nu besluttet at psykiatrien måske ikke var det sted de fortsat skulle lægge deres arbejdskraft men de hold kortene tæt ind til kroppen nu og sagde op når de havde fået en ny og bedre stilling - desværre for sent for nogle kollegaer som nåede at få de sidste trusler, de sidste slag, som gjorde udslaget for en personlig nedtur, med psykologer, arbejdsprøvning og ødelagt liv til følge. Hvor mange tæsk/trusler og spytklatter kan man tåle oven i købet når ledelsen er velvidende om det foregår og ledelsen er enige i det personalet siger men er handlingslammede fordi det koster penge og penge er jo ikke noget man taler om i et juleeventyr.. Ja, selv en af fællestillidsrepræsentanterne, som alle satte deres lid til havde fået nok og forlod arbejdspladsen. Nu har den øverste ledelse iværksat en et nyt eventyr en ny plan en psykiatriplan. Alle læser med stor interesse planen og kan se at alle ansatte i psykiatrien skal arbejde ligesom dem som er brændt ud på grund af for få hænder og sengepladser. Det skal selvfølgeligt ske ved brug af den samme pose penge som var til rådighed dog vil man først lige lukke 32 sengepladser det er jo alligevel ikke rigtige sengepladser og dem som brugte dem, kan så komme ind på de i forvejen overfyldte afdelinger. Men er der nu nogen hænder tilbage til at tage imod og lindre deres angst ja, ca. 25% siger tallene, har forladt deres stilling i foråret og det ser bestemt ikke bedre ud til tallene har ændre sig i efteråret nærmere tværtimod oveni er der ca. 20% som er syge, nok en stor del som følge af arbejdssituationen, hvilket gør den erfarne medarbejderstab, som også skal afholde ferie etc. til en meget lille gruppe så trygheden ved at gå på arbejde, hvor er den. Så derfor har medarbejderne nu fået nok og stiller krav de vil gerne have det samme forhold som de kollegaer de har i det ganske land og som de sammenligner sig med og det har de sagt til deres organisationer som har sagt det til ledelsen som må gå til deres ledere som må gå til ja hvem julenissen, får hvor er pengene. Vi må håbe at dette eventyr ender som alle gode eventyr med en lykkelig slutning. God Jul og Godt Nytår Ledelsen i afdeling N reagerer På grund af alvorlig personalemangel bestående af vakante stillinger og langtidssygdom i afsnit N1, N7 og N8 ser vi os nødsaget til midlertidigt at reducere sengetallet i de tre afsnit. I hver af de tre afsnit mangler 6-7 medarbejdere på grund af vakancer eller langtidssygdom. Reduktionen varer ind til videre til den 31. januar. Sengetallet i de fem afsnit i N vil i denne periode være som følger: N1: overbelægning N3: overbelægning N6: overbelægning N7: overbelægning N8: overbelægning Den midlertidige lukning vil øge behovet for at visitere patienter til hjemmebehandling. I den kommende tid arbejdes hårdt på at få besat de vakante stillinger. Ultimo januar vurderes muligheden for at genåbne sengene henholdsvis behovet for at fortsætte tiltag med reduceret sengetal i Afdeling N. På vegne af afdelingsledelsen Asger Bjerre 4 Vingefanget Januar 2008

5 i Psykiatrien Århus Skovagervej 2, 8240 Risskov Temadag Relationer der bærer, og relationer der udvikler Torsdag D. 7. februar 2008 Auditoriet Psykiatrisk Hospital kl morgenkaffe og brød fra kl V/ Lars Thorgaard, Speciallæge i psykiatri, overlæge ved Regionspsykiatrien Herning og privatpraksis med supervision og psykoterapi i Århus. Lars Thorgaard, udgav i efteråret 2006 i samarbejde med Psykiatrisk Opplysningsforbund i Stavanger i Norge et fembindsværk om Relationsbehandling i Psykiatrien. PsykInfo er den stolte samarbejdspartner her i Danmark. En relationsbehandleruddannelse i 5 bind for alle psykiatrimedarbejdere i såvel behandlingspsykiatri som socialpsykiatri. Bind I er grundbogen, Bind II-IV uddyber kerneområder, og Bind V er en håndbog, som samler redskaber og skemaer. Lars Thorgaard henleder opmærksomheden på relationens betydning i arbejdet med personer med sindslidelse. Hvordan der skabes empati, almenmenneskeliggørelse, muligheder, mestring og håb i psykiatrien. Hvordan bevares og skabes en arbejdsglæde og nysgerrighed i psykiatrien, i en hverdag som er præget af uforudsigelighed, omskiftelighed og ikke mindst en oplevelse af et alvorligt pres på tid. Hvordan oplever medarbejderen anerkendelse i sit arbejde, og samtidig fi nder mening og muligheder i symptomer og adfærd, som personer med sindslidelse repræsenterer. Findes der meningsfulde navne til forstyrrelsen/sygdommen og modeller for det vi gør. Kom og hør Lars Thorgaard`s bud på nogle fælles skridt på vejen i relationsbehandlingen, og bliv bedre til at mestre dit arbejdsliv. Kurset kan søges af FOA Psykiatri s medlemmer. Der er ca. 150 pladser. Kurset koster 100,- kr. for medlemmer af FOA Århus og 250,- kr. for IKKE medlemmer Tjenestefrihed og kursusafgift, søges hos arbejdsgiver. Klubben dækker ikke daglønstab og kørselsudgifter. Tilmelding til FOA Psykiatri, Tillidsmandskontoret, Skovagervej 2 - Senest 15. januar Navn: Arbejdssted: Tlf: EAN nummer: Tlf: Cpr: Medlem af (X) FOA Århus/FOA psykiatri Temadag med Lars Thorgaard Vingefanget Januar

6 Farvel og tak til en kollega og en tillidsrepræsentant Af Jesper Priskorn Bent Hvolby har valgt at takke af og gå på efterløn med udgangen af januar måned Bent har siden 1998 været valgt som fællestillidsrepræsentant og du kan læse her hvad der blev skrevet da han tiltrådte: Ved et fællesmøde d. 18. marts valgte tillidsrepræsentanterne på Psykiatrisk Hospital at indstille Bent Hvolby Olesen til ny fællestillidsrepræsentant. Efter at have bestridt tillidsposter som sikkerhedsrepræsentant, bestyrelsesmedlem i klubben og senest tillidsrepræsentant i afd. B har Hvolby en god baggrund for at kunne leve op til de nye udfordringer. HVOLBY RYKKER! Bent har siden han tiltrådte arbejdet benhårdt på at hjælpe sine kollegaer skaffe gode arbejdsforhold og siddet som næstformand i det gamle HMU og til sidst næstformand i det nye CMU. 6 Vingefanget Januar 2008

7 Bent har været en slider men på den stille måde tingene skulle være i orden og fejlfri uorden kunne ikke tolereres så på den måde har det været nemt for hans navnebror Bent Lykke at overtage tingene står snorlige på hylderne og arkivskabene er sirligt sat i orden. Bent kunne snart have afholdt sit 40 års jubilæum i psykiatrien så det at bevæge sig væk fra en gammel kending må være svært men vi ønsker dig alle herfra held og lykke med dit otium og dit videre arbejde i ældresagen der skulle vel også være mere tid til at dyrke en hobby og slikke lidt sol og håber din unge hustru kan holde dig i gang. Tak for hjælpen gennem de mange år. Der vil blive afholdt en reception d. 29. januar hvor man kan sige tak for denne gang til Bent. Vingefanget Januar

8 Ny fællestillidsrepræsentant i distrikt øst Region Midt Jylland Af Bent Lykke Fællestillidsrepræsentant Bent Hvolby har valgt at gå på efterløn, og i den forbindelse har der den 5/12-07 været afholdt valg til en ny fællestillidsrepræsentant. Jeg var den eneste opstillede kandidat og blev valgt. Jeg har været ansat i Psykiatrien siden Jeg startede som elev på Psykiatrisk Hospital og i 1978 fik jeg ansættelse i psykiatrien i Viborg hvor jeg også i 1980 blev valgt som tillidsrepræsentant. Jeg rejste fra Viborg i 1985 for at prøve noget andet end Psykiatri. I 1989 blev jeg igen ansat på Psykiatrisk Hospital i Risskov og i 1994 blev jeg ansat i Retspsykiatrisk afdeling og i august 1994 blev jeg valgt som tillidsrepræsentant for Rets - Psykiatrisk afdeling og som Næstformand i deres LMU i Jeg er forsat tillidsrepræsentant for Retspsykiatrisk afdeling, samtidig med at jeg nu også er Fællestillidsrepræsentant. Jeg vil være at træffe på Tillidsmandskontoret på: Tlf: eller Tværfagligt forum skal styrke klinisk forskning i Distrikt Øst Af Professor, Ledende overlæge, dr.med. Poul Videbech Som nytiltrådt professor i klinisk psykiatri er det en vigtig opgave at styrke den kliniske psykiatriske forskning. En af måderne at gøre dette på er at fremme udvekslingen af viden om interessante problemstillinger, metodologiske spørgsmål og spændende resultater, således at sammenhængen mellem klinik og forskning ikke alene bliver åbenbar, men også til gensidig inspiration på Århus Universitetshospital, Risskov og tilhørende lokalpsykiatrier. En måde at fremme denne vidensudveksling er afholdelse af fælles forskningsmøder for hele hospitalet, dvs. for alle interesserede i klinisk forskning i Distrikt Øst. Forummet er således ikke kun for læger, men også psykologer, sygeplejersker og andre personalekategorier kan deltage. Mødet afholdes hver anden måned en onsdag fra kl Én gang i semestret er mødet fra kl Følgende tidspunkter er aftalt: Onsdag d. 20. februar Onsdag d. 9. april Onsdag d. 11. juni fra Onsdag d. 13. august Onsdag d. 8. oktober Onsdag d. 10. december Oplagte emner er 1. Nye kliniske forskningsprojekter under planlægning 2. Status fra igangværende forskning 3. Foredrag om forskningsmetodologiske og lignende emner af almen interesse Princippet er, at tiden inddeles i timeslots, som hver varer en halv time, således at der er ca. 20 minutter til fremlæggelse af et projekt og derefter 10 minutter til diskussion. Ved fremlæggelse af udkast til projekter kan fordelingen eventuelt være 10 minutter + 20 minutter Til diskussion. Indimellem vil vi forsøge at få personer, der har udmærket sig ved forskningsindsats ved de andre århusianske sygehus og ved københavnske sygehuse, til at komme og holde foredrag, og i disse tilfælde kan der stilles mere tid til rådighed, f.eks. op til 1 time. Andre emner, som kan tages op, er fx litteratursøgning i de forskellige medicinske og psykologiske databaser, konstruktion af spørgeskemaer samt brug af computerprogrammer til direkte indtastning af data, evt. patientadministreret indtastning af data. Endelig kunne man tænke sig gennemgang af de regler, der gælder med hensyn til Datatilsynet og Etisk Komite. Man vil også kunne gennemgå reglerne fra Good Clinical Practice. Jeg er selvfølgelig meget interesseret i at få tilbagemeldinger om gode ideer til emner og lignende. Jeg håber, I alle vil tage godt imod dette initiativ og allerede nu skrive det ind i kalenderen! Der vil senere blive udsendt detaljeret dagsorden for de enkelte møder. udkommer igen til april! 8 Vingefanget Januar 2008

9 Ordenes forvandling af Klaus Haase Lad os stoppe op et øjeblik i arbejdet Og grunde lidt over ordenes forvandling og Deres rolle i vores arbejdsliv. Har tiden forvandlet dem? Eller har nogen skiftet dem ud med hensigt? Engang brugte man rationaliseringseksperter Der målte og vejede arbejdernes ydeevne i Tidsskemaer. I dag laver man teambuildingskurser Og måler og vejer arbejdernes ydeevne gennem Værdi baserede tidsskernaer og personlighedsprofi ler. Engang var man på en arbejdsplads I dag kaldes det en virksomhed. Engang var arbejdere solidariske overfor hinanden Samtidig gjorde de deres pligt og krævede deres ret I dag er arbejdere og arbejdsgivere»et team«der skal løfte opgaven i fællesskab Engang var hovedaftalen fra 1899 om arbejdsgiverens Suveræne ret til at lede og fordele arbejdet en kendsgerning Og et åbent diskussionsemne I dag hvor arbejdere og arbejdsgivere er et team Er hovedaftalen blevet et tabuemne Jeg hørte forleden dag en leder forbyde sine ansatte at kalde sig "Os på gulvet" Uden at han kom med et bud på ordets forvandling... Når arbejdere ikke må kalde sig for»os på gulvet«selvom det er der, de arbejder. Har arbejdsgiveren så tænkt sig - uden bud på andet ord - At arbejderne skal ophæve tyngdeloven? Ordene forvandler sig ikke af sig selv men efter deres brugbarhed Under givne magtforhold Ordenes kamp Finder også sted under arbejdskampe Hvor magtforhold fi nder deres balance Og når magtforholdene trues Sker det ofte, at de truede forvandler ordene. Vingefanget Januar

10 Psykiatrisk kompetenceudviklingskursus efterår 2007 Af Jesper Priskorn Endnu et kursusforløb er afviklet og med stor glæde og tilfredshed fra deltagerne de har fået lov til at arbejde med lige det emne de brændte mest for og der er kommet følgende projekter ud af forløbet. De kan rekvireres ved henvendelse til skolen eller deltagerne: Projekt titel: Den motiverende samtale Kardex en Kompliceret kompetence Misbrug Stress Kontantpersonrelationen den vanskelige patient De pårørendes dilemmaer Fysisk aktivitet i afdelingen Telefonvisitering samtale med selvmordstruet menneske Hvordan bliver plejepersonalet bedre kvalificeret i forbindelse med et fikseringsforløb Navn: Lisa Rasmussen Birgitte Sommer Sanne H. Hansen Berit Lauritsen Helle Søndergård Anna Jensen Thomas/Thomas Henrik Madsen Helle Thomassen Henrik Poulsen Søren Rath OBS!! Som en lille julegave kunne deltagerne få at vi at de fik et tillæg for deres anstrengelser under uddannelsen FOA har netop indgået en aftale som giver alle der deltager et tillæg på 6.600,- kr. i nutidskroner dog skal de have fuldt hele forløbet skrevet en opgave og vist overfor afdelingen at opgaven kan implementeres i afdelingen. Beløbet for man selvfølgelig som kvalifikationstillæg og det betyder resten af ens ansættelse så for nyansatte medarbejdere er det rigtig mange penge livslangt. De som allerede har deltaget får selvfølgelig også en sådan beløb men under lidt andre omstændigheder Det udmøntes således: Medarbejdere på prøveholdet (1. hold) får automatisk tillægget. Medarbejdere fra andet hold får tillægget, hvis de har lavet opgaven. Medarbejdere, som afslutter kurset nu skal vurderes ud fra vedlagte kriterier. beløbet er med tilbagevirkende kraft dog tidligst fra d Er du i tvivl om du får så ring til TR-kontoret. Se aftalen på næste side. 10 Vingefanget Januar 2008

11 Vingefanget Januar

12 OK08 Af Jesper Priskorn Overenskomstforhandlingerne er i fuld gang men der har været trykket på pausesignalet, da man har afventet finansloven og eventuelle penge fra regeringen de er nu også på plads, se længere nede i teksten så nu mangler der bare en fordelingsnøgle af pengene. Men hvad får vi så? intet er sikkert endnu men KL har afsat tæt på 12,6% til lønudvikling de næste 3 år dertil kommer så et eventuelt udredning af efterslæb fra forgangne år på mellem 1-2% og så de berømte penge fra finansloven nemlig 5 milliarder, som nu skal fordeles så lige nu tegner det som om at vi får tæt på de 5.000,- kr. om måneden som var udgangspunktet over en 3-årig periode og hvis man kan finde ud af at fordele pengene til de rigtige. Du kan følge med omkring overenskomsten på Løkke: 1,7 milliarder ekstra i 2008 Regeringen vil afsætte 1,7 milliarder kroner ekstra til de offentlige ansattes løn i Lønrammen skal stige med samme beløb i 2009 og Vi ønsker, at lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked skal være som i den private sektor, siger finansminister Lars Løkke Rasmussen. Deles mellem kommuner, regioner og stat Regeringen vil afsætte ekstra 900 millioner kroner i bloktilskud til kommunerne, 300 millioner mere til regionerne og en halv milliard mere til statens egne regnskaber. Det giver til sammen et lønløft til de offentligt ansatte på 1,7 milliarder kroner. - Når vi smider 1,7 milliarder kroner på bordet i 2008, får vi pengene på bordet fra en start. Det sker i stedet for at begynde overenskomstforhandlingerne med lidt færre penge på bordet og en forventning om, at der drysser nogle flere ned undervejs, siger Lars Løkke Rasmussen. Skal forhandles på plads Nu er det op til forhandlinger mellem arbejdstagere og arbejdsgivere at fordele de 1,7 milliarder kroner. Finansministeren vil ikke blande sig i, hvilke grupper der skal have glæde af lønstigningen. En ommer kalder FOAs formand Dennis Kristensen de ekstra penge, som regeringen vil give til OK-forhandlingerne. De ekstra penge vil give en social- og sundhedshjælper 169 kroner om måneden før skat og med alt inklusive (pension, feriegodtgørelse og andet). Og den største del af pengene ville som følge af reguleringsordningen på det offentlige arbejdsmarked skulle være udbetalt alligevel lidt senere i den kommende overenskomstperiode. Dermed vil regeringens nye aftale med regioner og kommuner om opjustering af lønbudgetterne i 2008 kun få en meget begrænset effekt for de offentligt ansattes overenskomstforhandlinger. Der er altovervejende tale om at fremrykke lønstigninger. Det ligner desværre mest en afvisning af at ville tilføre nye og ekstra penge til overenskomstforhandlingerne. Der er for størstedelen af pengenes vedkommende tale om at fodre hunden med dens egen hale, forstået på den måde, at vi ganske vist får lidt flere penge på bordet i 2008, men til gengæld bliver der automatisk færre penge til rådighed senere i overenskomstperioden, siger Dennis Kristensen. Oppositionen havde peget på 5 milliarder kroner, som skulle sikre en solidarisk prioritering af de lavest lønnede grupper i den offentlige sektor. Der er nu i stedet aftalt at afsætte 1,7 milliarder kroner i 2008, som fortrinsvis finansieres ved den lavere regulering i resten af overenskomstperioden. Hvis de 1,7 milliarder kroner skulle have været nye penge, så skulle de være holdt ude af den særlige reguleringsordning. Det ser desværre ikke ud til at blive tilfældet. Pengene er desværre heller ikke målrettet til at fjerne de kønsbestemte lønforskelle mellem de traditionelle kvindefag og de traditionelle mandefag. Derfor bliver det næppe denne aftale, som kommer til at påvirke overenskomstforhandlingerne positivt. Jeg vil hellere kalde det en ommer, siger FOAs formand. Julefrokosten 2007 Der er fundet en person, som endnu ikke er afhentet. Er der nogen der kender vedkomne I så fald kan personen afhentes på hittegodskontoret i Århus helst inden d. 1. februar 2008 ellers vil personen komme på aktion og sælges til højstbydende. Billedet er taget og indsendt af en tidligere bekendt af vedkomne. 12 Vingefanget Januar 2008

13 Jubilæer i Psykiatrien Plejer Minna Dahl, N8, fejrede 40 års jubilæum Af Jesper Priskorn udpluk af Asger Bjerres tale. Minna fik overrakt dronningens fortjenstmedalje, som en rigtig flot anerkendelse af det arbejde, hun har udført. Minna blev ansat som plejeelev i 1967 ved sindssygeplejen her på stedet. Dengang var Minna 18 år. Forudsætningen var, at Minna havde en ren straffeattest og at helbredet også var i orden. Begge var på plads. Dengang da fik Minna 1 fridag om ugen. Lønnen var 397 kr. om måneden. Minna lærte både at rede en seng og servere mad i spisestuen, gøre rent på toiletter og skyllerum m.m. Fiksering hørte også med dengang. Derimod fik Minna aldrig lært at få fyldt og få anbragt en luftkrans. Der må være sket utrolig mange ting og mange forandringer i de 40 år, Minna har arbejdet i psykiatrien. Hvilket minder mig om en opfordring til folk om at skrive og sende deres erindringer til klubben, som snart har 100 års jubilæum. Hjertelig tillykke med dagen og med medaljen. 25 Års jubilæum Af Jesper Priskorn N8 fortsætter fest med endnu en jubilar Ina Berg fejrede d. 19.december 25 års jubilæum Et stort tillykke herfra. Næste i rækken af 25 års jubilarer, er Marianne H. Berg på Geronto psykiatrisk afsnit dette vil blive fejret i januar Et tillykke til hende skal også lyde herfra. Vingefanget Januar

14 Fyraftensmøde om arbejdsmiljø Af Bent Lykke Medarbejderne sagde på mødet, at personalet i dag går grædende hjem og siger de ikke kan sove bægeret er fyldt op og flyder over i store mængder de føler der er overbelægning konstant og sikkerheden ligger et meget lille sted når man i en hverdagsdagvagt er helt ned på at møde 3 personer ind om dagen incl. Afdelingslederen til 17 patienter. Medarbejderne gav ledelserne og vores organisationerne en frist til medio januar til at få løst disse problemer og vil på et fyraftens møde midt i januar tage nærmere stilling til initiativerne. Et alternativt forslag til flere personaler var at sænke antallet af indlagte så det passer med antallet af personaler det vil sige der kunne være ca patienter på en sengeafdeling som vi kender i dag. Ved mødet d. 17. december, deltog der 31 medarbejdere og de sagde samstemmende, at de havde mandat med fra deres kollegaer, som desværre ikke kunne deltage grundet arbejde, etc. Der blev fra fællestillidsrepræsentanterne, Henrik Ørskov, DSR og Bent Lykke, FOA fremlagt et fællesprojekt for arbejdsmiljøet. Projektet med ændringerne fra FOA som endnu ikke er godkendt fra ledelsesside blev godkendt, men alle uden undtagelse sagde, at det var et projekt som kunne komme på tale når de akutte problemer var løst og det var personalesituationen. Hvis man skal sammenligne disse normeringer med vores normeringer vil det betyde en fordobling af personalet på sengeafdelingerne, i forhold til det vi har nu på Århus Universitets hospitals, Risskov. Medarbejderne forlangte, at der blev en betydeligt bedre normering og tog udgangspunkt i hvad man havde på sammenlignelige psykiatriske afdelinger/hospitaler: Udgangspunkt intensiv almenpsykiatrisk afdeling Skærmet/lukket: På Sankt Hans i Roskilde, Odense universitetshospital og Psykiatrisk Center Vest i Esbjerg er gennemsnitsnormeringen til hverdag, Dagvagt: 1,8 patienter pr ansat Aftenvagt: 3,0 patienter pr ansat Nattevagt: 3,9 patienter pr ansat 14 Vingefanget Januar 2008

15 Fyraftensmøde Mandag d. 14. januar Kl Auditoriet Psykiatrisk Hospital Fyraftensmøde for klinisk personale i Psykiatrien. Alle faggrupper er velkomne. * Orientering og diskussion om de krav som medlemmerne kom med på fyraftensmødet den 17/12 07 vedr. normering og sikkerhed. Kravene blev fremsendt til organisationerne den 18/12 07 * Projekt Arbejdsmiljø * Kirsten Normann fra FOA Århus deltager. Med venlig hilsen Fællestillidsrepræsentant for FOA Vingefanget Januar

16 Nykøbing Sjælland - også kaldet sikringen Af Jesper Priskorn Manglen på mandlige plejere og social og sundhedsassistenter har nu fået Danmarks sikreste Retspsykiatriske afdeling til at indgå aftale med et privat vagtfirma, Group 4 Securicor, om at levere folk til at opretholde sikkerheden, skriver Politiken. Det betyder i princippet, at personer uden relevant uddannelse eller erfaring kan komme til at deltage i arbejdet med de psykisk syge, der er vurderet som nogle af de farligste i landet. Flere fuldvoksne mænd - Det er den personlige profil, der er afgørende for, hvem vi ansætter. De kan have været pædagogmedhjælpere eller reddere, men skal have de menneskelige egenskaber, jobbet kræver, siger Thomas Poulsen fra Group 4 Securicor til Politiken. De nye vagter vil få cirka en måneds praktisk og teoretisk oplæring, oplyser han. Sikringsafdelingen på Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland har tre lukkede afdelinger, hvor der til hver en tid skal være tre mandlige plejere på vagt. De mest krævende af patienterne kan være voldsomme og aggressive - derfor er det somme tider nødvendigt med flere fuldvoksne mænd til for eksempel at bringe en isoleret patient fra dennes stue til toilettet. Erstattes af sikkerhedsvagt I dag mangler afdelingen mindst 12 mandlige medarbejdere med en sundhedsfaglig uddannelse, og det må foreløbig løses ved, at én mandlig plejer på hver afdeling erstattes af en privat sikkerhedsvagt. De må ikke hjælpe med patienternes personlige pleje og behandling, men skal primært træde til i konflikter. Ledende overlæge på Sikringsafdelingen, Benedikte Volfing, kalder aftalen med sikkerhedsfirmaet for en nødløsning, men mener ikke, det får nogen negativ betydning for patienterne. Wellnestur til Polen Af Jesper Priskorn Vi har nu aftalt en fælles tur med Social og sundhedsassistent klubben til Polen Vi tager af sted den Vi skal bo på hotel i KOLOBRZEG 5 DAGES BUSREJSE MED 4 OVERNATNINGER PÅ BYENS BEDSTE HOTEL, INDKVARTERING I VÆRELSE MED BAD & TOILET, HALVPENSION, 4 FORSKELLIGE BEHANDLINGER PÅ HOTELLETS EGET SKØNHEDSCENTER MED MULIGHED FOR TILKØB AF 50 FORSKELLIGE ANDRE BEHANDLINGER IFLG. AKTUEL PRISLISTE, HYGGE OM AFTENEN, SIGHT-SEEING MED EN STEDKENDT REJSELEDER OG M.M. KOLOBRZEG ER EN DEJLIG, IKKE RET STOR HAVNEBY MED MANGE GODE OG BILLIGE INDKØBSSTEDER PERFEKT TIL SHOPPING! 4 DAGE PÅ LUKSUSHOTEL UNDER OPHOLDET FÅR DU SKØNHEDSBEHANDLING BESTÅENDE AF: HELKROPSMASSAGE ANSIGSTMASSAGE FODMASSAGE/PEDICURE HÅNDMASSAGEMANICURE Egenbetaling: KR Vi håber med denne tur at tage hul på en hjælp til at bearbejde stress i hverdagen flere tiltag følger. Vi har bl.a. en temadag i støbeskeen. Tilmeldingsfrist d. 25. februar ved henvendelse: FOA psykiatri Tlf: eller Du må selv søge tjenestefri eller bruge ferie depositum på 500,- kr. betales ved tilmelding Vi har kun 25 pladser først til mølle. 16 Vingefanget Januar 2008

17 Bestyrelsesmøde i FOA Psykiatrien 23/10-07 kl på TR-kontoret Fremmøde: Britt, Jesper P., Peter. 1. Godkendelse af ref. Godkendt 2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 3. Vingefanget Ok. Fint med farver. Næste møde skal det drøftes om vi skal fortsætte med farver. Dette spørgsmål afhænger også af økonomien. 4. Aktiviteter. Polen: Wellness tur. Forslag rundsendt til bestyrelsen. Evt. i samarbejde med sosu-ass.klubben. Konklusion: Der arbejdes videre med ideen. Stress-temadag: Der går meget let inflation i begrebet stress. Der findes ligefrem en stress højskole i Kbh, som tager ud på arbejdspladsen og lærer hvordan man forebygger og håndtere stress. Meget dyr service, angivelig. Teamdag med Lars Thorgaard: Relationsbehandling i psykiatrien d. 7/2-08 i Auditoriet på Psykiatrisk Hospital, Risskov. 100 kr. for medlemmer og 250 kr. for ikke-medlemmer. Temadag familierelationer: Familiearbejde & psykiatri. Psykolog Birgitte Schelling med speciale indenfor børn. Konklusion: Britt arbejder videre med ovenstående forslag. Sosu-ass.klubben inviteres til at deltage ved evt. ledige pladser års jubilæum i klubben. Bent knokler videre med jubilæumsskriftet. 6. FTR orientering. Forslag til ny Psykiatriplan for Region Midtjylland er sendt i høring: - Silkeborg psyk. Flyttes til Horsens. - Åben Skadestue skal laves om til Visiteret Skadestue - Fortsat retspsyk. Århus/ Viborg - Geronto i Århus Hovedcenter - Århus-modellen skal være gældende for hele regionen. - Psyk. Hospital, Risskov skal med tiden flyttes til Skejby. - De spiseforstyrrede samles i B&U-regi. - Alle tiltag inden for givne øk. Rammer. TR-valg udskrives i nær fremtid efterfølgende FTR -valg. 7. Kasserer. Øk. ser p.t. Ok ud. Vil FOA Århus fortsat betale 10 kr. pr. medlem i tilskud til klubberne? Alternativ hvis der kommer TR-klubber får vi måske de 10 kr. igen. 8. Møde med sosu-klubben d. 5/9-07. Medlemslisterne er ikke helt up to date. Det kan gøres meget bedre. Man har drøftet et samarbejde omkring kurser/ andre aktiviteter. 9. OK08. FOA kampagne om vores lave løn i dagspressen. Er man ikke medlem af FOA faglig afd. Senest d. 1/1-08 (og konflikt udbryder på det off. Arbejdsområde), får man ikke strejke understøttelse. 10.Evt. Intet. Pb, d. 20/ Vingefanget Januar

18 Filosofi for mænd Indsendt af en meget ung og modig mand kendt af redaktionen Skulle noget af det nedenstående virke stødende på enkelte personer, kan det kun understreges: - Kvinder har ingen humor.. Hvor mange mænd skal der til at åbne en bajer? Ingen. Den skal være åben når hun kommer med den. Hvorfor har kvinder mindre fødder end mænd? Det er en af de der udviklingsting, der gør, at de kan stå tættere på køkkenvasken. Hvordan ved du, at en kvinde vil til at sige noget klogt? Når hun starter med Min mand har fortalt mig... Hvordan reparerer du en kvindes armbåndsur? Du reparerer det ikke. Der er ur i komfuret. Hvorfor fiser mænd oftere end kvinder? De kan holde munden lukket så længe, som det kræves for at opbygge det nødvendige tryk. Hvis din hund gør ved bagdøren og din kone skriger ved fordøren, hvem lukker du så ind først? Hunden. Fordi den holder kæft så snart du lukker den ind. Alle hustruer er ens. De har bare forskellige ansigter så vi kan kende dem fra hinanden. Jeg har ikke talt til min kone i 18 måneder. Jeg nænner ikke at afbryde hende. Bigami er at have en kone for meget. Mange mænd mener, at monogami er det samme. Forskere har opdaget mad, der sænker en kvindes sexlyst med 90% Det kaldes bryllupskage. I begyndelsen skabte GUD jorden og hvilede. Så skabte GUD manden og hvilede. Så skabte GUD kvinden og siden har hverken GUD eller manden hvilet. Min kone og jeg er uadskillige. Sidst tog det 4 urobetjente og en hund 20 minutter, at skille os ad. Hvorfor dør mænd før deres koner? Fordi de ønsker det. Hvad er straffen for bigami? 2 svigermødre. Sønnen: Far er det sandt, at i dele af Afrika kender manden først konen, når de er gift? Far: Det sker over hele jorden min søn. Manden indrykkede en annonce i Ekstra Bladet; Kone søges - Næste dag fik han hundrede vis af breve. De sagde alle det samme Du må få min Den mest effektive måde at huske konens fødselsdag på er at glemme den en enkelt gang. En tigger gik op til den velklædte dame, der shoppede i Magasin og sagde; Jeg har ikke spist noget i fire dage Hun kiggede på ham og svarede Bare jeg havde din viljestyrke Hvad kalder man en kvinde, der har mistet 95 % af sin intelligens? Fraskilt. Sidste gang vi sloges, var det min skyld. Hun spurgte Hvad er der på TV Jeg svarede Støv Teori: En fl ok bøfl er kan kun fl ytte sig så hurtigt som den svageste og mest langsomme bøffel. Når fl okken bliver angrebet, er det den svageste som bliver dræbt først. Dette er en naturlig ting, og er godt for fl okken som en stamme, fordi bøfl ernes generelle fart og sundhed i fl okken bedres ved regelmæssig frafald af de svageste i gruppen. På næsten samme måde kan menneskehjernen kun fungere så hurtigt som den langsomste hjernecelle. Ved regelmæssig brug af alkohol ved vi alle at det dræber hjerneceller, men naturligvis angribes de langsomme og svageste først. Så ved jævnlig forbrug af øl, fjernes automatisk de dårlige hjerneceller og gør at hjernen bliver en hurtigere og mere effektiv maskine. Det er derfor man altid føler sig klogere efter nogle øl Vingefanget Januar 2008

19 F R I K V A R T E R E T Hvem sagde at blondiner er dumme??? En blondine kommer ind på et bankkontor i København og beder om at få et lån. Hun siger hun skal sydpå i Europa på forretningsrejse i tre uger, og er nødt til at låne kroner. Bankmanden siger han behøver en form for sikkerhed for lånet. Blondinen giŕ ham da nøglerne til en splinterny Mercedes der står parkeret på gaden udenfor banken. Bankmanden og de andre i banken får sig alle en god latter på blondinens bekostning, som bruger en Benz`til 1.8 millioner som sikkerhed for et lån på kroner. Han kører så bilen ned i bankens garage og parkerer den der. Tre uger senere kommer blondinen igen og betaler de kroner plus rent er på 31 kroner tilbage. Bankmanden siger til blondinen: Vi er meget glade for at De ville låne hos os, men vi er alle en smule forvirrede...mens de var borte tjekkede vi Dem og opdagede, at De er multimillionær. Det, som forvirrede os er, at De behøvede at låne kroner? Blondinen svarede: Hvor ellers i København kan jeg parkere min bil i tre uger for 31 kroner? F R I K V A R T E R E T Medlemsændringer Hver gang der sker ændringer i dit navn, adresse, telefonnummer, stillingsbetegnelse eller skift af arbejdsplads, bedes du meddele det til FOA-Psykiatri. NAVN CPR-NR. ADRESSE POSTNR. /BY TLF. NUMMER NYT TLF. NR. NY ADRESSE POSTNR. /BY NY ARBEJDSPLADS DATO Med venlig hilsen Bestyrelsen Vingefanget Januar

20 FOA-PSYKIATRI'S TILLIDSVALGTE BESTYRELSEN Formand: Jesper Priskorn Næstformand: Britt Graabæk Kasserer: Bent Hvolby Øvrige: Peter Bugge Nielsen Conny Windfeldt TIL LIDS VALGTE UNDER FOA ÅRHUS AFD. Region Midtjylland Distrikt Øst Fællestillidsrepræsentant: Bent Lykke tlf: Århus Universitetshospital - Risskov Almenpsykiatrisk afdeling N Jesper Priskorn Afsn. N6 N7 N8 N1 N3 Tlf: Almenpsykiatrisk afdeling S Peter Bugge Nielsen Tlf: Gerontopsykiatrisk afdeling Herdis Christensen Tlf: Retspsykiatrisk afdeling Bent Lykke Tlf: Socialpsykiatrien Region Midt Distrikt Øst Tuesten Huse og Atriumhuset Anette Møller Tlf: Århus Universitetshospital Børn/Unge Børn og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter Claus Eistrup Pedersen Tlf: Kommunerne Århus Fællestillidsrepræsentant Mag. 1 Conny Windfeldt Tlf: Lokal Psykiatrien Mag. 1 Nord Britt Graabæk Tlf: Syd Allan Øhlenschläger Tlf:? Vest Torben Nielsen Tlf Centrum Conny Windfeldt Tlf: Socialpsykiatri MAG. 1 Korsagergården Pt ingen valgt Kragelund. Pt ingen valgt Tlf.: Katrinebjerg Centret og Wind sor Dorte Friis Tlf: Dagtilbudene Pt ingen valgt Østervang Pt ingen valgt Ældrepleje MAG. 3 Caritas. Alice Grunspahn Tlf: Odder Samsø Pt ingen valgt Du skal melde arbejdspladsskift til FOA-Psy ki a tri og/eller FOA-afdelingen Har du brug for hjælp angående arbejdsforhold? Så kontakt venligst din tillidsmand! Har du noget, du ger ne vil have med i bladet -eller noget du øn sker, vi skal skri ve om - så kon takt os FOA-PSYKIATRI SKOVAGERVEJ RISSKOV FAX Er der ikke nogen på kontoret, så læg besked på te le fon sva re ren - vi rin ger! 20 Vingefanget Januar 2008

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Skriftlig beretning for Generalforsamlingen i PSYKIATRIKLUBBEN ÅRHUS. 2007-2008 Tirsdag d.25. Marts 2008 kl. 18.00 i Den gamle festsal

Skriftlig beretning for Generalforsamlingen i PSYKIATRIKLUBBEN ÅRHUS. 2007-2008 Tirsdag d.25. Marts 2008 kl. 18.00 i Den gamle festsal Skriftlig beretning for Generalforsamlingen i PSYKIATRIKLUBBEN ÅRHUS 2007-2008 Tirsdag d.25. Marts 2008 kl. 18.00 i Den gamle festsal MEN BAGVED ALT DETTE... Igen er vi samlet om det, der er fælles. Igen

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Mine oplysninger: Sygeplejestuderende v. UC Lillebælt, Odense Pernille Bruun Kristensen, A06II Sniller_k@hotmail.com Tlf.: 20218353 Rejsekammerat: Maria Bjerre Jakobsen

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 2 -APRIL 2008 Dennis Kristensen og Karen Stæhr på besøg på hospitalet. Læs side 5. Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Side 1 af 5. Referat. Dato: 22.09.14

Side 1 af 5. Referat. Dato: 22.09.14 Referat Møde/emne: LMU Dato: 22.09.14 Mødeleder: Til stede: Fraværende Referent: Elsebeth Borg Esmarch Niels Hald, Elsebeth Borg Esmarch, Karsten Margon, Annette Nordstrøm Jakobsen, Ane Davidsen, Bente

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav?

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav? Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E OK 2008 Mine krav dine krav? Overenskomst 2008 Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Vi har brug for din mening og dine

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Teknisk Afdelings ledelse Sommer 2015 Kalenderen siger, at sommeren burde være forestående, så det regner vi bestemt med, at den er, på trods af kølig og ustadig vejr. Redaktionen

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl. 15-17: Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne

Læs mere

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København REFERAT 7 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database 25.august 2008 Kommunehospitalet, København Tilstede Anette Damkier, Palliativt team, Fyn Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice (repræsenterer

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

- Forslag til praksis

- Forslag til praksis Sikkerhedsuddannelse for vikarer - Forslag til praksis Psykiatri & Social Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Baggrund og formål...3 1.2 Arbejdsgruppens opgave...3 1.2.1 Afgrænsning...3

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 1 FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse LÆS OM Nu kan beboerne også få bad i weekenden Lange vagter fordel

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16,

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 1. Velkomst til 2 nye suppleanter og gensidig præsentation 2. Konstituering af bestyrelsen 3. Nyt

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe Arbejdsgrupperne I alt ca. 74 personer,

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere