Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober. Deltagerne i Psykiatrisk kompetenceudviklingskursus i efteråret se side 10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober. Deltagerne i Psykiatrisk kompetenceudviklingskursus i efteråret 2007 - se side 10."

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: NUMMER 1 - JANUAR 2008 Deltagerne i Psykiatrisk kompetenceudviklingskursus i efteråret se side 10. Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober Vingefanget Januar

2 Nyt fra redaktionen Hjemmesiden: Bent Hvolby: Jesper Priskorn: Britt Gråbæk: Britt Gråbæk Bent Hvolby Jesper Priskorn Offentligt ansatte klar til konflikt Af Jesper Priskorn Et stort flertal af de offentligt ansatte forventer en storkonflikt til foråret, skriver Ugebrevet A4. Det er en reel trussel, vurderer en forsker. En undersøgelse lavet af A4 viser, at 67 procent af de adspurgte offentligt ansatte forventer en storkonflikt. Mest udtalt er strejkelysten hos sygeplejerskerne og social- og sundhedspersonalet, hvor fire ud af fem tror, at lønkampen ender i konflikt. Og det er en der en reel trussel i, vurderer arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet. Arbejdsgiverne må lette på låget - Forbund som FOA, Dansk Sygeplejeråd og hele sundhedskartellet har efter min mening forberedt sig til storkonflikt i lang tid, og de andre forbund vil givetvis blive trukket med. Det betyder, at pædagogerne og skolelærerne kan blive trukket med ind, og staten kan også blive trukket med ind, siger Flemming Ibsen. Han peger på, at den måde lønsystemet er skruet sammen i Danmark kan blive et problem for de offentligt ansatte, der hungrer efter lønstigninger. - Det her er en ganske almindelig lønkamp, som bygger på meget høje lønforventninger hos offentligt ansatte, som forventer at få en større lønstigningstakt end de private. Og det i sig selv er et af problemerne, fordi vi har en generel regel i Danmark om, at den offentlige sektor ikke må være lønførende, siger Flemming Ibsen. Derfor må en af parterne give sig, og det bliver sandsynligvis ikke de ansatte, men arbejdsgiverne, mener han. - Det kan gøres ved, at offentlige arbejdsgivere letter lidt på låget. Hvis det ikke sker, så har vi konflikten, og måden, den bliver løst på, er, at vi får et politisk indgreb på et eller andet tidspunkt, siger Flemming Ibsen. Dagens ordsprog: Så længe min chef lader som om jeg har en høj løn, lader jeg som om jeg har travlt. FOA-PSYKIATRI's kontor Du finder os i parken, på vejen ned til Solbakken på Århus Universitetshospital, Risskov. Overfor gartneriet ved Motionshulen. Du kan også læse mere om os på vores hjemmeside Her vil du kunne se, hvem vi er og hvem der er dine tillidsvalgte. Udkommer 4 gange årligt. Tryk: Århus Universitetshospital, Risskov - Oplag: 600 stk. ISSN NR Vingefanget Januar 2008

3 Vi Mangler Dig! Af Jesper Priskorn Er du uddannet Social og sundhedsassistent eller Plejer så har vi en stilling til dig i hospitalspsykiatrien i Risskov. Psykiatrien er en arbejdsplads hvor vi forventer du bruger hele din uddannelse og viden men psykiatrien forventer også at du bliver kompetenceudviklet løbende på skole som supervision afsnitsvis. Århus Universitetshospital, Risskov er netop blevet kåret til Danmarks bedste psykiatriske hospital. Det er nyhedsavisen Dagens Medicin, der har kåret hospitalet som led i avisens analyse af danske sygehuses kvalitet og evner på behandlingsområdet. Bedømmelsen baserer sig på kliniske data, undersøgelser af patienttilfredshed, patientsikkerhed og effektivitetsmålinger. Du vil længere inde i bladet finde artikler som problematiserer arbejdsmiljøet vi er som mange andre arbejdspladser indenfor det offentlige præget af effektiviseringer, besparelser, omlægninger og store forandringer meget af dette er positivt andet er ikke en stor byrde i forhold til arbejdsmiljøet er at der mangler fastansatte kollegaer hvis vi fik fyldt stillingerne op ville det give større tryghed ved at møde frem i sine vagter og større tryghed ved det at man kender hinanden frem for det kan være skiftende afløsere. Som Tillidsrepræsentanter og organisation er det så vores opgave at skabe sikre og trygge arbejdsforhold og det er netop det vi arbejder for der er sat mange skibe i søen for at afhjælpe dette og flere er på vej. Så vil du være med til at udvikle og arbejde indenfor psykiatrien er muligheden der nu send en ansøgning uopfordret til oversygeplejerskerne afdeling N afdeling S Retspsykiatrien eller se stillingsopslagene på Regions Midt`s hjemmeside og du kan forvente at blive kontaktet hurtigst muligt. Vingefanget Januar

4 Et Juleeventyr om.. Arbejdsmiljø og personalesituationen i Psykiatrien Af Bent Hvolby Vi nærmer os i denne tid.. 2 årsdagen for det første fyraftensmøde i psykiatrien med overskriften arbejdsmiljø ikke fordi problemerne ikke var der før men de var endnu engang blevet forstærket og kollegaerne følte sig især usikre overfor nye patient kategorier, mange vikarer og usikkerhed om hvornår man havde fri og hvem man skulle have vagt med, alt dette skyldes, efter deres opfattelse, at der var alt for få til hænder til at varetage arbejdsopgaverne. Fyraftensmødet blev fulgt op af en række møder og ledelsen ved Villads Villadsen deltog i nogle og lovede at arbejdsopgaverne selvfølgelig skulle passe til antallet af hænder.. meningen var god, men desværre er det aldrig lykkes at få opgaverne klarlagt hvilket har betydet at alle fortsat halser bagefter. Villads Villadsen Vores egen organisationer FOA og DSR blev inddraget I sagen og de hold møder med den øverste ledelse nu anført af Direktør Anne Jastrup. Anne Jastrup Der blev desuden lokalt afholdt møder blandt tillidsrepræsentanter og Ledelse om forslag til at imødekomme problemerne og begge parter var rørende enige om at der skulle gøres noget og det skulle være med det samme og en plan blev vedtaget i august Nu var der gået 1 ½ år og kollegaerne var ved at gå ud af der gode skind og havde nu besluttet at psykiatrien måske ikke var det sted de fortsat skulle lægge deres arbejdskraft men de hold kortene tæt ind til kroppen nu og sagde op når de havde fået en ny og bedre stilling - desværre for sent for nogle kollegaer som nåede at få de sidste trusler, de sidste slag, som gjorde udslaget for en personlig nedtur, med psykologer, arbejdsprøvning og ødelagt liv til følge. Hvor mange tæsk/trusler og spytklatter kan man tåle oven i købet når ledelsen er velvidende om det foregår og ledelsen er enige i det personalet siger men er handlingslammede fordi det koster penge og penge er jo ikke noget man taler om i et juleeventyr.. Ja, selv en af fællestillidsrepræsentanterne, som alle satte deres lid til havde fået nok og forlod arbejdspladsen. Nu har den øverste ledelse iværksat en et nyt eventyr en ny plan en psykiatriplan. Alle læser med stor interesse planen og kan se at alle ansatte i psykiatrien skal arbejde ligesom dem som er brændt ud på grund af for få hænder og sengepladser. Det skal selvfølgeligt ske ved brug af den samme pose penge som var til rådighed dog vil man først lige lukke 32 sengepladser det er jo alligevel ikke rigtige sengepladser og dem som brugte dem, kan så komme ind på de i forvejen overfyldte afdelinger. Men er der nu nogen hænder tilbage til at tage imod og lindre deres angst ja, ca. 25% siger tallene, har forladt deres stilling i foråret og det ser bestemt ikke bedre ud til tallene har ændre sig i efteråret nærmere tværtimod oveni er der ca. 20% som er syge, nok en stor del som følge af arbejdssituationen, hvilket gør den erfarne medarbejderstab, som også skal afholde ferie etc. til en meget lille gruppe så trygheden ved at gå på arbejde, hvor er den. Så derfor har medarbejderne nu fået nok og stiller krav de vil gerne have det samme forhold som de kollegaer de har i det ganske land og som de sammenligner sig med og det har de sagt til deres organisationer som har sagt det til ledelsen som må gå til deres ledere som må gå til ja hvem julenissen, får hvor er pengene. Vi må håbe at dette eventyr ender som alle gode eventyr med en lykkelig slutning. God Jul og Godt Nytår Ledelsen i afdeling N reagerer På grund af alvorlig personalemangel bestående af vakante stillinger og langtidssygdom i afsnit N1, N7 og N8 ser vi os nødsaget til midlertidigt at reducere sengetallet i de tre afsnit. I hver af de tre afsnit mangler 6-7 medarbejdere på grund af vakancer eller langtidssygdom. Reduktionen varer ind til videre til den 31. januar. Sengetallet i de fem afsnit i N vil i denne periode være som følger: N1: overbelægning N3: overbelægning N6: overbelægning N7: overbelægning N8: overbelægning Den midlertidige lukning vil øge behovet for at visitere patienter til hjemmebehandling. I den kommende tid arbejdes hårdt på at få besat de vakante stillinger. Ultimo januar vurderes muligheden for at genåbne sengene henholdsvis behovet for at fortsætte tiltag med reduceret sengetal i Afdeling N. På vegne af afdelingsledelsen Asger Bjerre 4 Vingefanget Januar 2008

5 i Psykiatrien Århus Skovagervej 2, 8240 Risskov Temadag Relationer der bærer, og relationer der udvikler Torsdag D. 7. februar 2008 Auditoriet Psykiatrisk Hospital kl morgenkaffe og brød fra kl V/ Lars Thorgaard, Speciallæge i psykiatri, overlæge ved Regionspsykiatrien Herning og privatpraksis med supervision og psykoterapi i Århus. Lars Thorgaard, udgav i efteråret 2006 i samarbejde med Psykiatrisk Opplysningsforbund i Stavanger i Norge et fembindsværk om Relationsbehandling i Psykiatrien. PsykInfo er den stolte samarbejdspartner her i Danmark. En relationsbehandleruddannelse i 5 bind for alle psykiatrimedarbejdere i såvel behandlingspsykiatri som socialpsykiatri. Bind I er grundbogen, Bind II-IV uddyber kerneområder, og Bind V er en håndbog, som samler redskaber og skemaer. Lars Thorgaard henleder opmærksomheden på relationens betydning i arbejdet med personer med sindslidelse. Hvordan der skabes empati, almenmenneskeliggørelse, muligheder, mestring og håb i psykiatrien. Hvordan bevares og skabes en arbejdsglæde og nysgerrighed i psykiatrien, i en hverdag som er præget af uforudsigelighed, omskiftelighed og ikke mindst en oplevelse af et alvorligt pres på tid. Hvordan oplever medarbejderen anerkendelse i sit arbejde, og samtidig fi nder mening og muligheder i symptomer og adfærd, som personer med sindslidelse repræsenterer. Findes der meningsfulde navne til forstyrrelsen/sygdommen og modeller for det vi gør. Kom og hør Lars Thorgaard`s bud på nogle fælles skridt på vejen i relationsbehandlingen, og bliv bedre til at mestre dit arbejdsliv. Kurset kan søges af FOA Psykiatri s medlemmer. Der er ca. 150 pladser. Kurset koster 100,- kr. for medlemmer af FOA Århus og 250,- kr. for IKKE medlemmer Tjenestefrihed og kursusafgift, søges hos arbejdsgiver. Klubben dækker ikke daglønstab og kørselsudgifter. Tilmelding til FOA Psykiatri, Tillidsmandskontoret, Skovagervej 2 - Senest 15. januar Navn: Arbejdssted: Tlf: EAN nummer: Tlf: Cpr: Medlem af (X) FOA Århus/FOA psykiatri Temadag med Lars Thorgaard Vingefanget Januar

6 Farvel og tak til en kollega og en tillidsrepræsentant Af Jesper Priskorn Bent Hvolby har valgt at takke af og gå på efterløn med udgangen af januar måned Bent har siden 1998 været valgt som fællestillidsrepræsentant og du kan læse her hvad der blev skrevet da han tiltrådte: Ved et fællesmøde d. 18. marts valgte tillidsrepræsentanterne på Psykiatrisk Hospital at indstille Bent Hvolby Olesen til ny fællestillidsrepræsentant. Efter at have bestridt tillidsposter som sikkerhedsrepræsentant, bestyrelsesmedlem i klubben og senest tillidsrepræsentant i afd. B har Hvolby en god baggrund for at kunne leve op til de nye udfordringer. HVOLBY RYKKER! Bent har siden han tiltrådte arbejdet benhårdt på at hjælpe sine kollegaer skaffe gode arbejdsforhold og siddet som næstformand i det gamle HMU og til sidst næstformand i det nye CMU. 6 Vingefanget Januar 2008

7 Bent har været en slider men på den stille måde tingene skulle være i orden og fejlfri uorden kunne ikke tolereres så på den måde har det været nemt for hans navnebror Bent Lykke at overtage tingene står snorlige på hylderne og arkivskabene er sirligt sat i orden. Bent kunne snart have afholdt sit 40 års jubilæum i psykiatrien så det at bevæge sig væk fra en gammel kending må være svært men vi ønsker dig alle herfra held og lykke med dit otium og dit videre arbejde i ældresagen der skulle vel også være mere tid til at dyrke en hobby og slikke lidt sol og håber din unge hustru kan holde dig i gang. Tak for hjælpen gennem de mange år. Der vil blive afholdt en reception d. 29. januar hvor man kan sige tak for denne gang til Bent. Vingefanget Januar

8 Ny fællestillidsrepræsentant i distrikt øst Region Midt Jylland Af Bent Lykke Fællestillidsrepræsentant Bent Hvolby har valgt at gå på efterløn, og i den forbindelse har der den 5/12-07 været afholdt valg til en ny fællestillidsrepræsentant. Jeg var den eneste opstillede kandidat og blev valgt. Jeg har været ansat i Psykiatrien siden Jeg startede som elev på Psykiatrisk Hospital og i 1978 fik jeg ansættelse i psykiatrien i Viborg hvor jeg også i 1980 blev valgt som tillidsrepræsentant. Jeg rejste fra Viborg i 1985 for at prøve noget andet end Psykiatri. I 1989 blev jeg igen ansat på Psykiatrisk Hospital i Risskov og i 1994 blev jeg ansat i Retspsykiatrisk afdeling og i august 1994 blev jeg valgt som tillidsrepræsentant for Rets - Psykiatrisk afdeling og som Næstformand i deres LMU i Jeg er forsat tillidsrepræsentant for Retspsykiatrisk afdeling, samtidig med at jeg nu også er Fællestillidsrepræsentant. Jeg vil være at træffe på Tillidsmandskontoret på: Tlf: eller Tværfagligt forum skal styrke klinisk forskning i Distrikt Øst Af Professor, Ledende overlæge, dr.med. Poul Videbech Som nytiltrådt professor i klinisk psykiatri er det en vigtig opgave at styrke den kliniske psykiatriske forskning. En af måderne at gøre dette på er at fremme udvekslingen af viden om interessante problemstillinger, metodologiske spørgsmål og spændende resultater, således at sammenhængen mellem klinik og forskning ikke alene bliver åbenbar, men også til gensidig inspiration på Århus Universitetshospital, Risskov og tilhørende lokalpsykiatrier. En måde at fremme denne vidensudveksling er afholdelse af fælles forskningsmøder for hele hospitalet, dvs. for alle interesserede i klinisk forskning i Distrikt Øst. Forummet er således ikke kun for læger, men også psykologer, sygeplejersker og andre personalekategorier kan deltage. Mødet afholdes hver anden måned en onsdag fra kl Én gang i semestret er mødet fra kl Følgende tidspunkter er aftalt: Onsdag d. 20. februar Onsdag d. 9. april Onsdag d. 11. juni fra Onsdag d. 13. august Onsdag d. 8. oktober Onsdag d. 10. december Oplagte emner er 1. Nye kliniske forskningsprojekter under planlægning 2. Status fra igangværende forskning 3. Foredrag om forskningsmetodologiske og lignende emner af almen interesse Princippet er, at tiden inddeles i timeslots, som hver varer en halv time, således at der er ca. 20 minutter til fremlæggelse af et projekt og derefter 10 minutter til diskussion. Ved fremlæggelse af udkast til projekter kan fordelingen eventuelt være 10 minutter + 20 minutter Til diskussion. Indimellem vil vi forsøge at få personer, der har udmærket sig ved forskningsindsats ved de andre århusianske sygehus og ved københavnske sygehuse, til at komme og holde foredrag, og i disse tilfælde kan der stilles mere tid til rådighed, f.eks. op til 1 time. Andre emner, som kan tages op, er fx litteratursøgning i de forskellige medicinske og psykologiske databaser, konstruktion af spørgeskemaer samt brug af computerprogrammer til direkte indtastning af data, evt. patientadministreret indtastning af data. Endelig kunne man tænke sig gennemgang af de regler, der gælder med hensyn til Datatilsynet og Etisk Komite. Man vil også kunne gennemgå reglerne fra Good Clinical Practice. Jeg er selvfølgelig meget interesseret i at få tilbagemeldinger om gode ideer til emner og lignende. Jeg håber, I alle vil tage godt imod dette initiativ og allerede nu skrive det ind i kalenderen! Der vil senere blive udsendt detaljeret dagsorden for de enkelte møder. udkommer igen til april! 8 Vingefanget Januar 2008

9 Ordenes forvandling af Klaus Haase Lad os stoppe op et øjeblik i arbejdet Og grunde lidt over ordenes forvandling og Deres rolle i vores arbejdsliv. Har tiden forvandlet dem? Eller har nogen skiftet dem ud med hensigt? Engang brugte man rationaliseringseksperter Der målte og vejede arbejdernes ydeevne i Tidsskemaer. I dag laver man teambuildingskurser Og måler og vejer arbejdernes ydeevne gennem Værdi baserede tidsskernaer og personlighedsprofi ler. Engang var man på en arbejdsplads I dag kaldes det en virksomhed. Engang var arbejdere solidariske overfor hinanden Samtidig gjorde de deres pligt og krævede deres ret I dag er arbejdere og arbejdsgivere»et team«der skal løfte opgaven i fællesskab Engang var hovedaftalen fra 1899 om arbejdsgiverens Suveræne ret til at lede og fordele arbejdet en kendsgerning Og et åbent diskussionsemne I dag hvor arbejdere og arbejdsgivere er et team Er hovedaftalen blevet et tabuemne Jeg hørte forleden dag en leder forbyde sine ansatte at kalde sig "Os på gulvet" Uden at han kom med et bud på ordets forvandling... Når arbejdere ikke må kalde sig for»os på gulvet«selvom det er der, de arbejder. Har arbejdsgiveren så tænkt sig - uden bud på andet ord - At arbejderne skal ophæve tyngdeloven? Ordene forvandler sig ikke af sig selv men efter deres brugbarhed Under givne magtforhold Ordenes kamp Finder også sted under arbejdskampe Hvor magtforhold fi nder deres balance Og når magtforholdene trues Sker det ofte, at de truede forvandler ordene. Vingefanget Januar

10 Psykiatrisk kompetenceudviklingskursus efterår 2007 Af Jesper Priskorn Endnu et kursusforløb er afviklet og med stor glæde og tilfredshed fra deltagerne de har fået lov til at arbejde med lige det emne de brændte mest for og der er kommet følgende projekter ud af forløbet. De kan rekvireres ved henvendelse til skolen eller deltagerne: Projekt titel: Den motiverende samtale Kardex en Kompliceret kompetence Misbrug Stress Kontantpersonrelationen den vanskelige patient De pårørendes dilemmaer Fysisk aktivitet i afdelingen Telefonvisitering samtale med selvmordstruet menneske Hvordan bliver plejepersonalet bedre kvalificeret i forbindelse med et fikseringsforløb Navn: Lisa Rasmussen Birgitte Sommer Sanne H. Hansen Berit Lauritsen Helle Søndergård Anna Jensen Thomas/Thomas Henrik Madsen Helle Thomassen Henrik Poulsen Søren Rath OBS!! Som en lille julegave kunne deltagerne få at vi at de fik et tillæg for deres anstrengelser under uddannelsen FOA har netop indgået en aftale som giver alle der deltager et tillæg på 6.600,- kr. i nutidskroner dog skal de have fuldt hele forløbet skrevet en opgave og vist overfor afdelingen at opgaven kan implementeres i afdelingen. Beløbet for man selvfølgelig som kvalifikationstillæg og det betyder resten af ens ansættelse så for nyansatte medarbejdere er det rigtig mange penge livslangt. De som allerede har deltaget får selvfølgelig også en sådan beløb men under lidt andre omstændigheder Det udmøntes således: Medarbejdere på prøveholdet (1. hold) får automatisk tillægget. Medarbejdere fra andet hold får tillægget, hvis de har lavet opgaven. Medarbejdere, som afslutter kurset nu skal vurderes ud fra vedlagte kriterier. beløbet er med tilbagevirkende kraft dog tidligst fra d Er du i tvivl om du får så ring til TR-kontoret. Se aftalen på næste side. 10 Vingefanget Januar 2008

11 Vingefanget Januar

12 OK08 Af Jesper Priskorn Overenskomstforhandlingerne er i fuld gang men der har været trykket på pausesignalet, da man har afventet finansloven og eventuelle penge fra regeringen de er nu også på plads, se længere nede i teksten så nu mangler der bare en fordelingsnøgle af pengene. Men hvad får vi så? intet er sikkert endnu men KL har afsat tæt på 12,6% til lønudvikling de næste 3 år dertil kommer så et eventuelt udredning af efterslæb fra forgangne år på mellem 1-2% og så de berømte penge fra finansloven nemlig 5 milliarder, som nu skal fordeles så lige nu tegner det som om at vi får tæt på de 5.000,- kr. om måneden som var udgangspunktet over en 3-årig periode og hvis man kan finde ud af at fordele pengene til de rigtige. Du kan følge med omkring overenskomsten på Løkke: 1,7 milliarder ekstra i 2008 Regeringen vil afsætte 1,7 milliarder kroner ekstra til de offentlige ansattes løn i Lønrammen skal stige med samme beløb i 2009 og Vi ønsker, at lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked skal være som i den private sektor, siger finansminister Lars Løkke Rasmussen. Deles mellem kommuner, regioner og stat Regeringen vil afsætte ekstra 900 millioner kroner i bloktilskud til kommunerne, 300 millioner mere til regionerne og en halv milliard mere til statens egne regnskaber. Det giver til sammen et lønløft til de offentligt ansatte på 1,7 milliarder kroner. - Når vi smider 1,7 milliarder kroner på bordet i 2008, får vi pengene på bordet fra en start. Det sker i stedet for at begynde overenskomstforhandlingerne med lidt færre penge på bordet og en forventning om, at der drysser nogle flere ned undervejs, siger Lars Løkke Rasmussen. Skal forhandles på plads Nu er det op til forhandlinger mellem arbejdstagere og arbejdsgivere at fordele de 1,7 milliarder kroner. Finansministeren vil ikke blande sig i, hvilke grupper der skal have glæde af lønstigningen. En ommer kalder FOAs formand Dennis Kristensen de ekstra penge, som regeringen vil give til OK-forhandlingerne. De ekstra penge vil give en social- og sundhedshjælper 169 kroner om måneden før skat og med alt inklusive (pension, feriegodtgørelse og andet). Og den største del af pengene ville som følge af reguleringsordningen på det offentlige arbejdsmarked skulle være udbetalt alligevel lidt senere i den kommende overenskomstperiode. Dermed vil regeringens nye aftale med regioner og kommuner om opjustering af lønbudgetterne i 2008 kun få en meget begrænset effekt for de offentligt ansattes overenskomstforhandlinger. Der er altovervejende tale om at fremrykke lønstigninger. Det ligner desværre mest en afvisning af at ville tilføre nye og ekstra penge til overenskomstforhandlingerne. Der er for størstedelen af pengenes vedkommende tale om at fodre hunden med dens egen hale, forstået på den måde, at vi ganske vist får lidt flere penge på bordet i 2008, men til gengæld bliver der automatisk færre penge til rådighed senere i overenskomstperioden, siger Dennis Kristensen. Oppositionen havde peget på 5 milliarder kroner, som skulle sikre en solidarisk prioritering af de lavest lønnede grupper i den offentlige sektor. Der er nu i stedet aftalt at afsætte 1,7 milliarder kroner i 2008, som fortrinsvis finansieres ved den lavere regulering i resten af overenskomstperioden. Hvis de 1,7 milliarder kroner skulle have været nye penge, så skulle de være holdt ude af den særlige reguleringsordning. Det ser desværre ikke ud til at blive tilfældet. Pengene er desværre heller ikke målrettet til at fjerne de kønsbestemte lønforskelle mellem de traditionelle kvindefag og de traditionelle mandefag. Derfor bliver det næppe denne aftale, som kommer til at påvirke overenskomstforhandlingerne positivt. Jeg vil hellere kalde det en ommer, siger FOAs formand. Julefrokosten 2007 Der er fundet en person, som endnu ikke er afhentet. Er der nogen der kender vedkomne I så fald kan personen afhentes på hittegodskontoret i Århus helst inden d. 1. februar 2008 ellers vil personen komme på aktion og sælges til højstbydende. Billedet er taget og indsendt af en tidligere bekendt af vedkomne. 12 Vingefanget Januar 2008

13 Jubilæer i Psykiatrien Plejer Minna Dahl, N8, fejrede 40 års jubilæum Af Jesper Priskorn udpluk af Asger Bjerres tale. Minna fik overrakt dronningens fortjenstmedalje, som en rigtig flot anerkendelse af det arbejde, hun har udført. Minna blev ansat som plejeelev i 1967 ved sindssygeplejen her på stedet. Dengang var Minna 18 år. Forudsætningen var, at Minna havde en ren straffeattest og at helbredet også var i orden. Begge var på plads. Dengang da fik Minna 1 fridag om ugen. Lønnen var 397 kr. om måneden. Minna lærte både at rede en seng og servere mad i spisestuen, gøre rent på toiletter og skyllerum m.m. Fiksering hørte også med dengang. Derimod fik Minna aldrig lært at få fyldt og få anbragt en luftkrans. Der må være sket utrolig mange ting og mange forandringer i de 40 år, Minna har arbejdet i psykiatrien. Hvilket minder mig om en opfordring til folk om at skrive og sende deres erindringer til klubben, som snart har 100 års jubilæum. Hjertelig tillykke med dagen og med medaljen. 25 Års jubilæum Af Jesper Priskorn N8 fortsætter fest med endnu en jubilar Ina Berg fejrede d. 19.december 25 års jubilæum Et stort tillykke herfra. Næste i rækken af 25 års jubilarer, er Marianne H. Berg på Geronto psykiatrisk afsnit dette vil blive fejret i januar Et tillykke til hende skal også lyde herfra. Vingefanget Januar

14 Fyraftensmøde om arbejdsmiljø Af Bent Lykke Medarbejderne sagde på mødet, at personalet i dag går grædende hjem og siger de ikke kan sove bægeret er fyldt op og flyder over i store mængder de føler der er overbelægning konstant og sikkerheden ligger et meget lille sted når man i en hverdagsdagvagt er helt ned på at møde 3 personer ind om dagen incl. Afdelingslederen til 17 patienter. Medarbejderne gav ledelserne og vores organisationerne en frist til medio januar til at få løst disse problemer og vil på et fyraftens møde midt i januar tage nærmere stilling til initiativerne. Et alternativt forslag til flere personaler var at sænke antallet af indlagte så det passer med antallet af personaler det vil sige der kunne være ca patienter på en sengeafdeling som vi kender i dag. Ved mødet d. 17. december, deltog der 31 medarbejdere og de sagde samstemmende, at de havde mandat med fra deres kollegaer, som desværre ikke kunne deltage grundet arbejde, etc. Der blev fra fællestillidsrepræsentanterne, Henrik Ørskov, DSR og Bent Lykke, FOA fremlagt et fællesprojekt for arbejdsmiljøet. Projektet med ændringerne fra FOA som endnu ikke er godkendt fra ledelsesside blev godkendt, men alle uden undtagelse sagde, at det var et projekt som kunne komme på tale når de akutte problemer var løst og det var personalesituationen. Hvis man skal sammenligne disse normeringer med vores normeringer vil det betyde en fordobling af personalet på sengeafdelingerne, i forhold til det vi har nu på Århus Universitets hospitals, Risskov. Medarbejderne forlangte, at der blev en betydeligt bedre normering og tog udgangspunkt i hvad man havde på sammenlignelige psykiatriske afdelinger/hospitaler: Udgangspunkt intensiv almenpsykiatrisk afdeling Skærmet/lukket: På Sankt Hans i Roskilde, Odense universitetshospital og Psykiatrisk Center Vest i Esbjerg er gennemsnitsnormeringen til hverdag, Dagvagt: 1,8 patienter pr ansat Aftenvagt: 3,0 patienter pr ansat Nattevagt: 3,9 patienter pr ansat 14 Vingefanget Januar 2008

15 Fyraftensmøde Mandag d. 14. januar Kl Auditoriet Psykiatrisk Hospital Fyraftensmøde for klinisk personale i Psykiatrien. Alle faggrupper er velkomne. * Orientering og diskussion om de krav som medlemmerne kom med på fyraftensmødet den 17/12 07 vedr. normering og sikkerhed. Kravene blev fremsendt til organisationerne den 18/12 07 * Projekt Arbejdsmiljø * Kirsten Normann fra FOA Århus deltager. Med venlig hilsen Fællestillidsrepræsentant for FOA Vingefanget Januar

16 Nykøbing Sjælland - også kaldet sikringen Af Jesper Priskorn Manglen på mandlige plejere og social og sundhedsassistenter har nu fået Danmarks sikreste Retspsykiatriske afdeling til at indgå aftale med et privat vagtfirma, Group 4 Securicor, om at levere folk til at opretholde sikkerheden, skriver Politiken. Det betyder i princippet, at personer uden relevant uddannelse eller erfaring kan komme til at deltage i arbejdet med de psykisk syge, der er vurderet som nogle af de farligste i landet. Flere fuldvoksne mænd - Det er den personlige profil, der er afgørende for, hvem vi ansætter. De kan have været pædagogmedhjælpere eller reddere, men skal have de menneskelige egenskaber, jobbet kræver, siger Thomas Poulsen fra Group 4 Securicor til Politiken. De nye vagter vil få cirka en måneds praktisk og teoretisk oplæring, oplyser han. Sikringsafdelingen på Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland har tre lukkede afdelinger, hvor der til hver en tid skal være tre mandlige plejere på vagt. De mest krævende af patienterne kan være voldsomme og aggressive - derfor er det somme tider nødvendigt med flere fuldvoksne mænd til for eksempel at bringe en isoleret patient fra dennes stue til toilettet. Erstattes af sikkerhedsvagt I dag mangler afdelingen mindst 12 mandlige medarbejdere med en sundhedsfaglig uddannelse, og det må foreløbig løses ved, at én mandlig plejer på hver afdeling erstattes af en privat sikkerhedsvagt. De må ikke hjælpe med patienternes personlige pleje og behandling, men skal primært træde til i konflikter. Ledende overlæge på Sikringsafdelingen, Benedikte Volfing, kalder aftalen med sikkerhedsfirmaet for en nødløsning, men mener ikke, det får nogen negativ betydning for patienterne. Wellnestur til Polen Af Jesper Priskorn Vi har nu aftalt en fælles tur med Social og sundhedsassistent klubben til Polen Vi tager af sted den Vi skal bo på hotel i KOLOBRZEG 5 DAGES BUSREJSE MED 4 OVERNATNINGER PÅ BYENS BEDSTE HOTEL, INDKVARTERING I VÆRELSE MED BAD & TOILET, HALVPENSION, 4 FORSKELLIGE BEHANDLINGER PÅ HOTELLETS EGET SKØNHEDSCENTER MED MULIGHED FOR TILKØB AF 50 FORSKELLIGE ANDRE BEHANDLINGER IFLG. AKTUEL PRISLISTE, HYGGE OM AFTENEN, SIGHT-SEEING MED EN STEDKENDT REJSELEDER OG M.M. KOLOBRZEG ER EN DEJLIG, IKKE RET STOR HAVNEBY MED MANGE GODE OG BILLIGE INDKØBSSTEDER PERFEKT TIL SHOPPING! 4 DAGE PÅ LUKSUSHOTEL UNDER OPHOLDET FÅR DU SKØNHEDSBEHANDLING BESTÅENDE AF: HELKROPSMASSAGE ANSIGSTMASSAGE FODMASSAGE/PEDICURE HÅNDMASSAGEMANICURE Egenbetaling: KR Vi håber med denne tur at tage hul på en hjælp til at bearbejde stress i hverdagen flere tiltag følger. Vi har bl.a. en temadag i støbeskeen. Tilmeldingsfrist d. 25. februar ved henvendelse: FOA psykiatri Tlf: eller Du må selv søge tjenestefri eller bruge ferie depositum på 500,- kr. betales ved tilmelding Vi har kun 25 pladser først til mølle. 16 Vingefanget Januar 2008

17 Bestyrelsesmøde i FOA Psykiatrien 23/10-07 kl på TR-kontoret Fremmøde: Britt, Jesper P., Peter. 1. Godkendelse af ref. Godkendt 2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 3. Vingefanget Ok. Fint med farver. Næste møde skal det drøftes om vi skal fortsætte med farver. Dette spørgsmål afhænger også af økonomien. 4. Aktiviteter. Polen: Wellness tur. Forslag rundsendt til bestyrelsen. Evt. i samarbejde med sosu-ass.klubben. Konklusion: Der arbejdes videre med ideen. Stress-temadag: Der går meget let inflation i begrebet stress. Der findes ligefrem en stress højskole i Kbh, som tager ud på arbejdspladsen og lærer hvordan man forebygger og håndtere stress. Meget dyr service, angivelig. Teamdag med Lars Thorgaard: Relationsbehandling i psykiatrien d. 7/2-08 i Auditoriet på Psykiatrisk Hospital, Risskov. 100 kr. for medlemmer og 250 kr. for ikke-medlemmer. Temadag familierelationer: Familiearbejde & psykiatri. Psykolog Birgitte Schelling med speciale indenfor børn. Konklusion: Britt arbejder videre med ovenstående forslag. Sosu-ass.klubben inviteres til at deltage ved evt. ledige pladser års jubilæum i klubben. Bent knokler videre med jubilæumsskriftet. 6. FTR orientering. Forslag til ny Psykiatriplan for Region Midtjylland er sendt i høring: - Silkeborg psyk. Flyttes til Horsens. - Åben Skadestue skal laves om til Visiteret Skadestue - Fortsat retspsyk. Århus/ Viborg - Geronto i Århus Hovedcenter - Århus-modellen skal være gældende for hele regionen. - Psyk. Hospital, Risskov skal med tiden flyttes til Skejby. - De spiseforstyrrede samles i B&U-regi. - Alle tiltag inden for givne øk. Rammer. TR-valg udskrives i nær fremtid efterfølgende FTR -valg. 7. Kasserer. Øk. ser p.t. Ok ud. Vil FOA Århus fortsat betale 10 kr. pr. medlem i tilskud til klubberne? Alternativ hvis der kommer TR-klubber får vi måske de 10 kr. igen. 8. Møde med sosu-klubben d. 5/9-07. Medlemslisterne er ikke helt up to date. Det kan gøres meget bedre. Man har drøftet et samarbejde omkring kurser/ andre aktiviteter. 9. OK08. FOA kampagne om vores lave løn i dagspressen. Er man ikke medlem af FOA faglig afd. Senest d. 1/1-08 (og konflikt udbryder på det off. Arbejdsområde), får man ikke strejke understøttelse. 10.Evt. Intet. Pb, d. 20/ Vingefanget Januar

18 Filosofi for mænd Indsendt af en meget ung og modig mand kendt af redaktionen Skulle noget af det nedenstående virke stødende på enkelte personer, kan det kun understreges: - Kvinder har ingen humor.. Hvor mange mænd skal der til at åbne en bajer? Ingen. Den skal være åben når hun kommer med den. Hvorfor har kvinder mindre fødder end mænd? Det er en af de der udviklingsting, der gør, at de kan stå tættere på køkkenvasken. Hvordan ved du, at en kvinde vil til at sige noget klogt? Når hun starter med Min mand har fortalt mig... Hvordan reparerer du en kvindes armbåndsur? Du reparerer det ikke. Der er ur i komfuret. Hvorfor fiser mænd oftere end kvinder? De kan holde munden lukket så længe, som det kræves for at opbygge det nødvendige tryk. Hvis din hund gør ved bagdøren og din kone skriger ved fordøren, hvem lukker du så ind først? Hunden. Fordi den holder kæft så snart du lukker den ind. Alle hustruer er ens. De har bare forskellige ansigter så vi kan kende dem fra hinanden. Jeg har ikke talt til min kone i 18 måneder. Jeg nænner ikke at afbryde hende. Bigami er at have en kone for meget. Mange mænd mener, at monogami er det samme. Forskere har opdaget mad, der sænker en kvindes sexlyst med 90% Det kaldes bryllupskage. I begyndelsen skabte GUD jorden og hvilede. Så skabte GUD manden og hvilede. Så skabte GUD kvinden og siden har hverken GUD eller manden hvilet. Min kone og jeg er uadskillige. Sidst tog det 4 urobetjente og en hund 20 minutter, at skille os ad. Hvorfor dør mænd før deres koner? Fordi de ønsker det. Hvad er straffen for bigami? 2 svigermødre. Sønnen: Far er det sandt, at i dele af Afrika kender manden først konen, når de er gift? Far: Det sker over hele jorden min søn. Manden indrykkede en annonce i Ekstra Bladet; Kone søges - Næste dag fik han hundrede vis af breve. De sagde alle det samme Du må få min Den mest effektive måde at huske konens fødselsdag på er at glemme den en enkelt gang. En tigger gik op til den velklædte dame, der shoppede i Magasin og sagde; Jeg har ikke spist noget i fire dage Hun kiggede på ham og svarede Bare jeg havde din viljestyrke Hvad kalder man en kvinde, der har mistet 95 % af sin intelligens? Fraskilt. Sidste gang vi sloges, var det min skyld. Hun spurgte Hvad er der på TV Jeg svarede Støv Teori: En fl ok bøfl er kan kun fl ytte sig så hurtigt som den svageste og mest langsomme bøffel. Når fl okken bliver angrebet, er det den svageste som bliver dræbt først. Dette er en naturlig ting, og er godt for fl okken som en stamme, fordi bøfl ernes generelle fart og sundhed i fl okken bedres ved regelmæssig frafald af de svageste i gruppen. På næsten samme måde kan menneskehjernen kun fungere så hurtigt som den langsomste hjernecelle. Ved regelmæssig brug af alkohol ved vi alle at det dræber hjerneceller, men naturligvis angribes de langsomme og svageste først. Så ved jævnlig forbrug af øl, fjernes automatisk de dårlige hjerneceller og gør at hjernen bliver en hurtigere og mere effektiv maskine. Det er derfor man altid føler sig klogere efter nogle øl Vingefanget Januar 2008

19 F R I K V A R T E R E T Hvem sagde at blondiner er dumme??? En blondine kommer ind på et bankkontor i København og beder om at få et lån. Hun siger hun skal sydpå i Europa på forretningsrejse i tre uger, og er nødt til at låne kroner. Bankmanden siger han behøver en form for sikkerhed for lånet. Blondinen giŕ ham da nøglerne til en splinterny Mercedes der står parkeret på gaden udenfor banken. Bankmanden og de andre i banken får sig alle en god latter på blondinens bekostning, som bruger en Benz`til 1.8 millioner som sikkerhed for et lån på kroner. Han kører så bilen ned i bankens garage og parkerer den der. Tre uger senere kommer blondinen igen og betaler de kroner plus rent er på 31 kroner tilbage. Bankmanden siger til blondinen: Vi er meget glade for at De ville låne hos os, men vi er alle en smule forvirrede...mens de var borte tjekkede vi Dem og opdagede, at De er multimillionær. Det, som forvirrede os er, at De behøvede at låne kroner? Blondinen svarede: Hvor ellers i København kan jeg parkere min bil i tre uger for 31 kroner? F R I K V A R T E R E T Medlemsændringer Hver gang der sker ændringer i dit navn, adresse, telefonnummer, stillingsbetegnelse eller skift af arbejdsplads, bedes du meddele det til FOA-Psykiatri. NAVN CPR-NR. ADRESSE POSTNR. /BY TLF. NUMMER NYT TLF. NR. NY ADRESSE POSTNR. /BY NY ARBEJDSPLADS DATO Med venlig hilsen Bestyrelsen Vingefanget Januar

20 FOA-PSYKIATRI'S TILLIDSVALGTE BESTYRELSEN Formand: Jesper Priskorn Næstformand: Britt Graabæk Kasserer: Bent Hvolby Øvrige: Peter Bugge Nielsen Conny Windfeldt TIL LIDS VALGTE UNDER FOA ÅRHUS AFD. Region Midtjylland Distrikt Øst Fællestillidsrepræsentant: Bent Lykke tlf: Århus Universitetshospital - Risskov Almenpsykiatrisk afdeling N Jesper Priskorn Afsn. N6 N7 N8 N1 N3 Tlf: Almenpsykiatrisk afdeling S Peter Bugge Nielsen Tlf: Gerontopsykiatrisk afdeling Herdis Christensen Tlf: Retspsykiatrisk afdeling Bent Lykke Tlf: Socialpsykiatrien Region Midt Distrikt Øst Tuesten Huse og Atriumhuset Anette Møller Tlf: Århus Universitetshospital Børn/Unge Børn og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter Claus Eistrup Pedersen Tlf: Kommunerne Århus Fællestillidsrepræsentant Mag. 1 Conny Windfeldt Tlf: Lokal Psykiatrien Mag. 1 Nord Britt Graabæk Tlf: Syd Allan Øhlenschläger Tlf:? Vest Torben Nielsen Tlf Centrum Conny Windfeldt Tlf: Socialpsykiatri MAG. 1 Korsagergården Pt ingen valgt Kragelund. Pt ingen valgt Tlf.: Katrinebjerg Centret og Wind sor Dorte Friis Tlf: Dagtilbudene Pt ingen valgt Østervang Pt ingen valgt Ældrepleje MAG. 3 Caritas. Alice Grunspahn Tlf: Odder Samsø Pt ingen valgt Du skal melde arbejdspladsskift til FOA-Psy ki a tri og/eller FOA-afdelingen Har du brug for hjælp angående arbejdsforhold? Så kontakt venligst din tillidsmand! Har du noget, du ger ne vil have med i bladet -eller noget du øn sker, vi skal skri ve om - så kon takt os FOA-PSYKIATRI SKOVAGERVEJ RISSKOV FAX Er der ikke nogen på kontoret, så læg besked på te le fon sva re ren - vi rin ger! 20 Vingefanget Januar 2008

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Århus kommune I Sundhed og omsorg virker det som om de har sat sig for at være den kommune der skal gennemføre flest forandringer hele tiden.

Århus kommune I Sundhed og omsorg virker det som om de har sat sig for at være den kommune der skal gennemføre flest forandringer hele tiden. Året 2014 har været et travlt og turbulent år, siger vi ikke det hvert år? Jo men nu føles det mere som at arbejdsgiverne bevidst udfordrer os på alle områder, mon det har noget med OK-15 at gøre??? Som

Læs mere

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været:

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været: FÆLLESTILLIDSMANDEN Mange ting er sket siden sidste generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling, der er blevet ro om det, det drejer sig om, det faglige arbejde, ordentlige arbejdsforhold

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Referat Sygehjælpere

Referat Sygehjælpere Referat Sygehjælpere 1. Velkomst og præsentation Navneopråb, liste rundt til mailadresser og præsentationsrunde med navn og hvor vi kommer fra. Særlig velkomst til de nye faggrupperepræsentanter. 2. Valg

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

HMU att. Peter Løvbjerg Christensen Regionshuset Viborg

HMU att. Peter Løvbjerg Christensen Regionshuset Viborg Århus Universitetshospital Risskov Almenpsykiatrisk Afdeling N HMU att. Peter Løvbjerg Christensen Regionshuset Viborg Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 7789 2501 www.regionmidtjylland.dk Høringssvar

Læs mere

bevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder - UgebrevetA

bevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder - UgebrevetA OK18 Fagbevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Mandag den 11. december 2017 Der skal oprettes en pulje til at løfte

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2011 Ansatte i kommuner Mine krav dine krav? overenskomst Vi har brug for DIN mening og DINE holdninger Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen

Læs mere

100 års jubilæum FOA Psykiatri

100 års jubilæum FOA Psykiatri MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 3 -JULI 2009 100 års jubilæum FOA Psykiatri Fra FOA-Psykiatri's store 100-års jubilæumsfest den 12. juni ses her tre af formændene

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Faggruppelandsmøde. Dato: maj 2015

Faggruppelandsmøde. Dato: maj 2015 Faggruppelandsmøde Dato: 19. - 20. maj 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation 2. Valg af mødeleder og referent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Arbejdsfællesskaber: Somatik, Det nære sundhedsvæsen,

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Danmark behandler børneastma ineffektivt

Danmark behandler børneastma ineffektivt Danmark behandler børneastma ineffektivt Behandlingen af børneastma sker på vidt forskellige måder i de danske regioner. Det gør, at Danmark er det land i Skandinavien, som bruger flest penge på sygdommen,

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Bjørg Jensen (suppleant Kirsten Velschow) Fraværende: 1 Dirigent Anne Sørensen 2 Godkendelse af referat.

Bjørg Jensen (suppleant Kirsten Velschow) Fraværende: 1 Dirigent Anne Sørensen 2 Godkendelse af referat. Dagsorden/referat af bestyrelsesmøde 25.03.2010. Deltagere Bestyrelsen: Anette Jørgensen, Anne Bjerregaard, Bente Jakobsen, Henning Jakobsen, Ingerlise Thage, Anne Sørensen, Randi Pedersen, Helle Marqweis,

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Hvordan kom vi i gang Epistaxis patienter en sårbar gruppe

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest. Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest. Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk akutmodtagelse Slagelse: 12 sengepladser Sengeafsnit V1

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

$!!#! %%&'%() "%#! + #,,#"! $#!!-! #.%!!!! "'! "/0 10 1 2 3! %%%!%! # "!, "!% "! #!! 6 # " %, # 7%, 7% # %(, " 8, %%" 5%,!!/ 8 % 5!"!

$!!#! %%&'%() %#! + #,,#! $#!!-! #.%!!!! '! /0 10 1 2 3! %%%!%! # !, !% ! #!! 6 #  %, # 7%, 7% # %(,  8, %% 5%,!!/ 8 % 5!! !" $!!! %%&'%() $!"%!*+ "%! + "! $!!-! "% " '!.%!!!! "'! "/0 10 1 % 2 3! %%%!%! "! "!% %0 &""4! 5%/ 5% 0()$ "!!! 6 " " &!/ 7% % 7% 7% %( " 8 %%" 5%!!/ 8 % 5!"!% % 5%!%" *" % " % 9 ()$ %:" & "!/ ' " " ;'

Læs mere

André fik vendt sit liv hos Headspace AF: ANNETTE BRUUN JARL, Publiceret 06. oktober 2016 kl. 12:30

André fik vendt sit liv hos Headspace AF: ANNETTE BRUUN JARL, Publiceret 06. oktober 2016 kl. 12:30 Side 1 af 7 KØB ABONNEMENT Lån penge, 5.000-400.000 Unde Nem udbe Lån u BILLUND André fik vendt sit liv hos Headspace AF: ANNETTE BRUUN JARL, ABJ@JV.DK Publiceret 06. oktober 2016 kl. 12:30 ME 1 2 André

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer URAFSTEMNING 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet De fleste tolke, der bruges hos læger og på hospitaler, har ingen uddannelse. Sundhedspersonalet oplever jævnligt, at der ikke oversættes korrekt, og

Læs mere

Opsamling fra sidste møde vedr. Kost- og servicesektoren og Social- og sundhedssektoren tages under punkt 10.

Opsamling fra sidste møde vedr. Kost- og servicesektoren og Social- og sundhedssektoren tages under punkt 10. Til stede: Afbud: Malene Grønvaldt, Elin Gundorf, Laila Andersen. Dagsorden: Pkt 1. Valg af dirigent: Lene Vester. Pkt 2. Pkt 3. Valg af referent: Jane Buchholzer. Godkendelse af dagsorden: Opsamling fra

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni Kvaliteten i behandlingen af patienter med skizofreni Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP I Psykiatrien Øst satte man fokus på social kapitals betydning for det psykiske arbejdsmiljø og ord på, hvordan man fremover og på tværs af organisationen vil kommunikere,

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Referat fra møde den 14. juni 2007

Referat fra møde den 14. juni 2007 Referat fra møde den 14. juni 2007 Mødested: Røntgenafdelingen Sønderborgsygehus Sydvang 1 6400 Sønderborg Fremmødte: Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Lars Jensen, Jørgen Nørris Christensen og Boye Eckmann

Læs mere

Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien Herning og Regionspsykiatrien Holstebro

Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien Herning og Regionspsykiatrien Holstebro Psykiatri og Social Administrationen Planlægningsafdelingen Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Lokale lønforhandlinger

Lokale lønforhandlinger Lokale lønforhandlinger Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard Februar 2015 Reelle forhandlinger I mange af Journalistforbundets overenskomster er det aftalt, at der hvert år skal være lokale lønforhandlinger

Læs mere

CONVOY BUDDY CB TRUCKERS CLUB DENMARK

CONVOY BUDDY CB TRUCKERS CLUB DENMARK NR.4 2015 CONVOY BUDDY CB TRUCKERS CLUB DENMARK BREAK 19 Formand Convoy 315 Mr Keis Næstformand: Flemming Fomsgaard Henning V Olsen 40833453 50430511 Convoy 148 Kasser.: Convoy 850 Fynboen Best. Convoy

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Portører. Faggruppelandsmøde. Dato: 19. - 20. maj 2015

Portører. Faggruppelandsmøde. Dato: 19. - 20. maj 2015 Faggruppelandsmøde Dato: 19. - 20. maj 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation 2. Valg af mødeleder og referent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Arbejdsfællesskaber: Somatik, Det nære sundhedsvæsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg Afdeling: FAM Svendborg Sygehus Udarbejdet Oversygeplejerske Anne Pedersen Valdemarsgade 53 5700 Svendborg af: E-mail: anne.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 05.01. 2013 Telefon: 21380367 Notat vedr.

Læs mere

Referat af møde i Beboer Pa rørende Ra det den 2. marts 2015

Referat af møde i Beboer Pa rørende Ra det den 2. marts 2015 Referat af møde i Beboer Pa rørende Ra det den 2. marts 2015 Deltagere: Formand/pårørende, Lene Rasmussen Bestyrelse/pårørende, Sara Skelbæk Bestyrelse/beboer, Karen Marie Tøgersen Bestyrelse/beboer, Birte

Læs mere

Endeligt referat af møde i Det koordinerende Landsråd. Onsdag den 26. marts 9.30-12.00 Psykiatrifaglig Stab, Skovagervej 2, 8240 Risskov

Endeligt referat af møde i Det koordinerende Landsråd. Onsdag den 26. marts 9.30-12.00 Psykiatrifaglig Stab, Skovagervej 2, 8240 Risskov Endeligt referat af møde i Det koordinerende Landsråd Onsdag den 26. marts 9.30-12.00 Psykiatrifaglig Stab, Skovagervej 2, 8240 Risskov Deltagere: Uddannelsesregion Syd Konstitueret koordinator Elisabeth

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Kære kollega. Velkommen til vores første nyhedsbrev og god læselyst.

Kære kollega. Velkommen til vores første nyhedsbrev og god læselyst. Kære kollega. Velkommen til vores første nyhedsbrev og god læselyst. KORT OM NETVÆRKET Vi er en gruppe sygeplejersker fra medicinske afdelinger i hovedstadsområdet, som har fundet sammen i frustrationen

Læs mere

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Landskonference 2008 program

Landskonference 2008 program Landskonference 2008 program Kvalitet i dagplejen 2008 Dagplejens fremtid, relationsorienteret pædagogik i dagplejen, 0-3 åriges sproglige udvikling, børn med særlige behov og forældresamarbejdet er hovedtemaerne

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Nu har Anna imidlertid kontaktet dig. Hun har lige fundet ud af, at hun er gravid.

Nu har Anna imidlertid kontaktet dig. Hun har lige fundet ud af, at hun er gravid. Karriere Du står for at skulle igangsætte et stort 3-5-årigt projekt. Blandt dine medarbejdere er Anna, og det er hende, du vil have som projektleder. Anna har alle de kompetencer til opgaven, du efterspørger.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Sundhedsafdelingens medlemmer, at de ikke blev tilbudt fuld tid ved ansættelsen.

Sundhedsafdelingens medlemmer, at de ikke blev tilbudt fuld tid ved ansættelsen. ARBEJDSTID TID ER PENGE Et arbejde på deltid koster på løn og pension, og mange offentligt ansatte ved ikke, at de faktisk kan have ret til at komme op i tid Foto: Mark Knudsen/Monsun Susanne Yesilmen,

Læs mere

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse.

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. /2IRUPDQG+DUDOG% UVWLQJ PDM Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. Det er nemt at holde sammen i medgang. Det

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Skriftlig beretning for Generalforsamlingen i PSYKIATRIKLUBBEN ÅRHUS. 2008-2009 Tirsdag d.10. Marts 2009 kl. 18.00 i Den gamle festsal

Skriftlig beretning for Generalforsamlingen i PSYKIATRIKLUBBEN ÅRHUS. 2008-2009 Tirsdag d.10. Marts 2009 kl. 18.00 i Den gamle festsal Skriftlig beretning for Generalforsamlingen i PSYKIATRIKLUBBEN ÅRHUS 2008-2009 Tirsdag d.10. Marts 2009 kl. 18.00 i Den gamle festsal VI ARBEJDEDE HÅRDT, MEN HVER GANG VI BEGYNDTE AT FUNGERE BLEV NYE PLANER

Læs mere

Livsstil, fælles energi og mestring

Livsstil, fælles energi og mestring Livsstil, fælles energi og mestring 24. november 2015 Region Midtjylland Regionspsykiatrien Vest Livsstil, fælles energi og mestring Konference for medarbejdere og borgere i psykiatrien Der er ulighed

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor. Den 10. marts 2015 KL Bataljonsvej 3, 4700 Næstved. 1. Tilføjelser til dagsorden

Referat fra Bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor. Den 10. marts 2015 KL Bataljonsvej 3, 4700 Næstved. 1. Tilføjelser til dagsorden Referat fra Bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor Den 10. marts 2015 KL. 18.00 Bataljonsvej 3, 4700 Næstved 1. Tilføjelser til dagsorden Intet 2. Valg af referent Annette Bendix Sørensen 3. Overenskomst

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere