Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013"

Transkript

1 Marsk & Muld Farup Sogneblad 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013

2 er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder. Indleveringsfrist er den 1. mandag i ulige måneder. Materiale indleveres til Villy Lønne på mail: Redaktionen: Elin Hjuler Erling Pedersen Kristian Kyndi Gert Vejlgaard Villy Lønne AKTIVITETSKALENDER Maj Fredag den 31. maj Juni Lørdag den 1. juni Fredag den 7. juni Mandag den 10. juni Søndag den 16. juni Søndag den 23. juni Tirsdag den 25. juni AUGUST Den august Søndag den 18. august Jernindsamling ERHVERV Jernindsamling PRIVATE Petanqueaften på banen i Hillerup Sogne-sti-vandring, Mendighedsrådet Børneteater, Q-gruppen Sankt Hans aften hos Tina og Palle, Hillerup Sogneudflugt, Menighedsrådet Landsbyfest Rundbold hos Birthe og Egon kl , Hillerup September Lørdag den 21. september Byfest hos Jens Frøsig, Hillerup Faste møder: l Marsk & Muld holder fast møde anden mandag i ulige måneder hos Villy Lønne. l Lokalarkivet holder fast møde torsdag i ulige uger kl på Farup Skole. l Strikkecafeen mødes tirsdage i ulige uger i konfirmandstuen kl (Pt sommerferie). l Bogbussen holder på skolen P-plads tirsdage kl Se i øvrigt aktivitetskalenderen på Layout og opsætning: Grafisk Produktion ApS Oplag: 400 stk. FARUP SOGN Marsk & Muld kan også ses på

3 Gør til din foretrukne Referat fra generalforsamling i Farup Ungdomsklub 2013 Der blev afholdt generalforsamling i Farup Ungdomsklub d. 27. februar Valg af Dirigent Gert Vejlgaard blev valgt som dirigent. 2. Formandens beretning Der er igen gået et år i Farup ungdomsklub og vi skriver nu Medarbejdere: Annemette har nu været leder i godt 2 år, og hun er blevet en kompetent leder af klubben. Hun styrer klubben flot og er hurtig blevet respekteret, selv om hun af og til synes at hun må være lidt hård for at tingene kan fungere til alles tilfredshed. Hun har dog bestyrelsens opbakning til den linje hun lægger. Vi har stadig Bente som medarbejder og har fået Jacob Hundebøll som ny mand. Det er godt at have en ung mand til at underholde drengene. Vi har siden skolen er lukket haft god plads. Klasselokalerne, som vi har, bliver meget brugt. Her har vi vores egne møbler, og det er næsten som et rigtigt klublokale. I denne sæson er der ikke købt ret meget ind men sidste år kom bl.a. et nyt fjernsyn. Dagligdagen i klubben ligner de øvrige år, det er mit indtryk at de unge hygger sig og har det godt, både på almindelige klubaftener og til de mere specielle weekendarrangementer. Der er som tidligere klubaftener mandag og onsdag. Åbningstiden er til fordi der skal være åbent 3 timer ad gangen for at vi kan få tilskud. Det meste af tiden har vi rådighed over gymnastiksalen, hvilket bliver benyttet flittigt, især i vintertiden. Desuden er der i sommertiden udeaktiviteter, som har fyldt mange klubaftener, suppleret med særarrangementer, som i denne sæson har været: Tur til Sjelborg Camping opstartstur Tur til skøjtehal Videoaften Bolcheaften Senere kommer sikkert endnu en tur i skøjtehal og en afslutningstur i stil med de andre år. Sidste år havde vi desuden salg i boden ved gymnastikopvisning og det skal vi sikkert igen. Klubben har i 2012 været oppe på ca. 35 medlemmer fordelt fra 5. til 10. klassetrin. Lokalesituationen: Styregruppen har med jævne mellemrum møde med kommunen. Meldingerne svinger fra, at nu sker der snart noget og til at det er udsat igen et år eller to. Det er ikke nemt at gennemskue hvad der sker. Vi er dog stadig optimister, og i mellemtiden er der mange der gør en indsats for at samle penge ind til projektet. Vi håber det bedste for klubbens fremtid. 3. Fremlæggelse af årsregnskab. Regnskab blev fremlagt. Regnskabet viser et underskud på ,38 Kr. Der blev på generalforsamlingen snakket om hvordan der kunne tjenes nogle flere penge til klubben og om udgifterne kunne sænkes. Bla blev diskuteret en billigere afslutningstur, samt at der evt. kunne tjenes penge ved at hjælpe borgerforeningen med salg af medlemsskaber. 4. Indkomne forslag Der er ingen indkomne forslag. 5. Evt. Der blev spurgt til rengøring af lokaler hvilket delvis bliver gjort af kommunen og delvis af klubben selv. Det blev foreslået at følgende punkter blev ændret i vedtægterne: Ribe kommune ændres til Esbjerg kommune. Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af februar, i stedet for januar. Forslagene blev vedtaget. 6. Budget og fastlæggelse af kontingent Det blev vedtaget at kontingentet hæves til 300 kr. pr. år 7. Valgt af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er på valg. Dorte Pedersen, Inge Nørby-Lassen og Jesper Tellund ønsker genvalg. Jens Grosman og Henrik Villadsen ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Michael Lassen og Erik Outzen som nye bestyrelsesmedlemmer, de blev begge valgt. Som suppleanter blev valgt Ulla Lassen og Bodil Outzen. Revisorer blev genvalgt. Bestyrelsen består af: Inge Nørby-Lassen Jesper Tellund Michael Lassen Erik Outzen Dorte Pedersen Bestyrelsen konstituere sig ved første bestyrelsesmøde. Suppleanter: Ulla Bertram Lassen Bodil Outzen Revisorer: Ulla Bertram Lassen Gurli Thøgersen

4 er for alle men mest for dig/sognet Borgerforeningen orienterer Esbjerg Kommune har i lighed med en lang række andre kommuner taget hul på digitalisering af afholdelse af valg. Ved sidste valg var 12 ud af de 43 afstemningssteder delvis digitale (elektroniske valglister). Grunden til at det kun var 12 ud af 43 afstemningssteder, der anvendte elektroniske valglister var, at indkøb af materiel til det enkelte afstemningssted, var omkostningstungt. Indenfor et begrænset antal år må det forventes, at hele valghandlingen digitaliseres. Dette betinger, at der dels indkøbes supplerende materiel til elektronisk listeføring og dels indkøbes digitale valgbokse. Antallet af afstemningssteder vil derfor få en afgørende indflydelse på størrelsen af denne udgift. For at imødekomme den digitale udvikling og minimere bemandingsproblemerne, er der udarbejdet 2 forslag til reduktion af antallet af afstemningssteder. Læs forslag og beslutning på hjemmesiden: Gadebelysning langs Farup Kirkevej Økonomiudvalget i Esbjerg Kommune har besluttet, at de efter mange års tovtrækkeri, vil etablere gadebelysning på Farup Kirkevej. Der bliver i første omgang opsat to forskellige lysarmaturer i den sydlige ende af Farup Kirkevej, så man som borger kan vurdere, hvilken løsning man synes om. Der vil på et senere tidspunkt blive en evalueringsrunde af de to forslag, hvorunder borgerne får mulighed for indflydelse i valget af armatur. Retningslinjerne og tidslinje er endnu ikke fastsat fra kommunens side, men borgerforeningen vil holde sig løbende orienteret hos kommunen. Betaling af kontingent, tilmelding til arrangementer mv. kan nu ske fra farupsogn.dk 3 Hvis det pågældende arrangement er blevet tilmeldt muligheden, så kan hjemmesiden nu tilbyde tilmelding, betaling af kontingent samt køb af billetter til fx et foredrag. Køb og betaling foregår ved brug af Dankort. Det foregår på samme måde, som når der ellers bestilles billetter eller andet køb på internettet. Der kan pt. betales kontingent til FSBG eller betales for ungdomsfodbold. Skulle du have et arrangement, som du gerne vil have tilmelding til eller salg af billetter via hjemmesiden, så kan du kontakte os på Muligheden er kommet veje ved et samarbejde med firmaet place2book, som er: 100 % danskejet virksomhed, stiftet i juli PBS International A/S har i maj 2008 godkendt dem. De er registreret hos Finanstilsynet i medfør af hvidvasklovens 34, stk. 2, og er således under tilsyn af Finanstilsynet i relation til overholdelse af bestemmelserne i hvidvaskloven. De lever op til kravene fra Statens Datatilsyn omkring persondataloven. Medlemskab af F.S.B.G. Ønsker man at deltage i de aktiviteter som F.S.B.G. arrangerer i løbet af foreningsåret, skal man selvfølgelig også betale for det. I 2013 er beløbet 75 kr. pr. person i husstanden over 18 år, som ønsker at være medlem. Beløbet kan indbetales på det kontonummer der findes på hjemmesiden under borgerforening. Ud af de 75 kr. går 20 kr. til dette fantastiske blad. Grunden til at vi ikke kan offentliggøre kontonummeret her i bladet er, at vi i øjeblikket er ved at skifte bank. Når bankskiftet er kommet i orden, vil vi skifte kontonummeret på hjemmesiden. Antallet af betalende er ikke imponerende indtil videre. Du kan med fordel holde dig opdateret på Med venlig hilsen Bestyrelsen i F.S.B.G.

5 Gør til din foretrukne Koordineringsmøde Den 21. marts blev der afholdt koordineringsmøde mellem foreningerne i Farup sogn. Dette var et ønske fra vores generalforsamling tilbage i januar. Ved mødet deltog repræsentanter for forsamlingshuset, ungdomsklubben, Rene s køkken, Kirken, tirsdagsklubben, Marsk og Muld, Jagtforeningen, Farup Landsbyfælled, Q-gruppen, hjemmesiden samt borgerforeningen. Rene havde lavet kaffe og der var blevet bagt kage til mødet. Det takker vi naturligvis for, for uden mad og drikke, duer helten ikke Året 2013 blev gennemgået fra marts til marts 2014, hvor foreningerne mv. kom med input til aktivitetskalenderen på hvor alle aktiviteter i Farup sogn kan ses. Har du et arrangement, som ikke er kommet med, så bliver det gerne sat på kalenderen, så endnu flere kan få gavn af det. Send dato, tid og sted til så kommer det både på hjemmesiden på i Marsk og Muld. Affaldsindsamling 2013 Søndag den 21. april blev der indsamlet affald i Farup og omegn. På denne dag afholdt Danmarks Naturfredningsforening en landsdækkende affaldsindsamling. Vi startede kl hvor F.S.B.G. var vært med rundstykker og kaffe/juice. Herefter blev der ellers samlet ind i de udleverede sække. Nogle måtte sågar tilbage efter flere sække, da de ikke havde fået nok med. Efter indsamlingen var Farup Jagtforening vært med lidt mad og drikke i form af grillpølser, øl og sodavand. Resultatet af indsamlingen var 34 sække med affald, herunder blev dåser og jern frasorteret, da det jo er noget vi selv samler på til fordel for Farup Landsbyfælled. (HUSK jernindsamlingen fredag den 31. maj for erhverv, og den 1. juni for private. Læs mere på Af de lidt mere alternative fund kan nævnes et brugt damebind. Der blev på Tanderupvej fundet noget man havde en formodning om var narko. En pose indeholdende ca. 500 gram hvidt pulver samt en vægt og andre ting i en lukket pose. Politiet blev tilkaldt, og de undersøgte sagen. Ved den efterfølgende henvendelse til dem kunne de oplyse, at der IKKE var tale om et narkotisk stof, men blot magnesiumsulfat. Er du interesseret i at se landsresultatet eller yderligere oplysninger, så kan det findes på Danmarks Naturfredningsforening s hjemmeside Farup Golf Den årlige golfmatch for Farup folk blev i år afholdt den 3. maj på Ribe Golfklub. Der var tretten deltagere som havde en dejlig dag i strålende solskin. Efter kaffe med hjemmebag gik de 4 hold ud og kæmpede hårdt om placeringerne. Vinderne blev: Damer: 1. Ingeborg Rudbeck, 2. Karen Andersen. Herrer: 1. Poul Tobiasen, 2. Gunnar Nissen Nielsen. En god golfdag blev afsluttet med smørrebrød og hyggeligt samvær. Det blev aftalt at traditionen skal fortsætte med spil den 1. fredag i maj. Alle Farup golfere er velkommen til at deltage. Matchledelse 2014: Ingeborg Rudbeck og Poul Tobiasen.

6 er for alle men mest for dig/sognet Indstil en frivillig Danske Bank er hovedsponsor for fodboldlandsholdet. Spillerne på landsholdet er i dag topidrætsfolk, men de har alle startet deres fodboldkarriere i de lokale fodboldklubber. Klubberne er drevet af frivillige trænere, ledere, engagerede forældre, og uden de frivillige ville vi ikke have det landshold, som vi har i dag. Danske Bank vil også gerne være til stede der, hvor landsholdet kommer fra, og derfor hylder vi nu i samarbejde med DBU og DBUs lokalunioner 100 Frivillige ved at uddele 100 sponsorater til en værdi af kr. Alt du skal gøre er at indstille en frivillig og beskrive, hvorfor netop han eller hun skal udvælges, så deltager den frivillige i konkurrencen om: Et sponsorat til sin klub til en værdi af kr. samt 2 billetter inkl. et optaktsarrangement til kampen mellem Danmark-Italien den 11. oktober 2013 i Parken. Alle kan indstille en eller flere frivillige. Den frivillige kan indstilles i perioden 20. marts 2013 til 30. juni l Når man bliver indstillet som frivillig, modtager man en mail om, at man er med i konkurrencen. Den indstillede har mulighed for at sende en mail, hvis vedkommende ikke ønsker at deltage. l Danske Bank gennemgår de indkomne ansøgninger og sender de bedste videre til en jury, som udvælger de 100 bedste frivillige. l Vinderne kontaktes direkte i uge 34. l Vinder en deltager under 18 år en af de præmier, hvor der er inkluderet en fodboldkamp, skal deltageren ledsages af en myndig person. l Den frivillige skal være frivillig i en dansk fodboldklub, der er medlem af DBU. l Den frivillige må ikke modtage betaling for sit arbejde. l Den frivillige må ikke være ansat i Danske Bank eller DBU. l Den frivillige har gjort en forskel i sin fodboldklub. l Den frivillige kan være alt fra træner, holdleder, bestyrelsesmedlem, kasserer, trøjevasker, baneopkridter, forældrehjælp eller en anden funktion, der medvirker til, at klubben fungerer. l Den frivillige lever med sin indsats i klubben op til DBU s værdier; passion, fællesskab og udvikling. l l Borger og gymnastikforeningen opfordrer til, at man indstiller en frivillig fra Farup IF, da foreningen vil modtage ,-, hvis det bliver en frivillig fra Farup IF, der vinder en af præmierne. Du kan indstille på: Hej alle fodboldspillere og forældre Så kom vi i gang med sæson Vi har i år været så heldige at, vores trænere til de store drenge, Simon og Andreas fortsætter. Holdet var ikke så stort den første aften, men vi håber på flere. Bjarne Schou fortsætter som træner/legeonkel for de mindste. Det er et stort hold med mange glade børn. Hvis der er en forældre eller to der kunne tænke sig og være med vil vi rigtig gerne høre fra jer. Vores 7 mands karlehold trænes igen med hård og fast hånd af Morten Knudsen. De træner om torsdagen kl. 19. Som noget nyt betales kontingentet på farupsogn.dk under indbetaling/kontingent. Bedes betalt inden 31. maj. Priser ses på farupsogn.dk. Hvis I har spørgsmål, ideer, nye tiltag er I velkomne til at kontakte mig. Med Venlig Hilsen Farup Sogns Borger og Gymnastikforening Lars Thiim Andersen Farupvej 5, tlf , mail:

7 Gør til din foretrukne Store Badedag Borgerforeningens medlemmer havde den 17. marts muligheden for at blive vasket i Ribe Svømmebad, da der var gratis adgang til svømmebadet i to en halv time på foreningens regning. Dette benyttede ca. 40 små og store borgere sig af, så hvis det lugter bedre i Farup, så send dem en tak, ellers kan du opfordre nogle flere til at tage med til næste gang. Overskud går til ungdomsklubben Den 23. marts havde Bodil og Lone arrangeret second hand kvinde-bazar i Logitrans hallen de havde besluttet at overskuddet skulle gå til Farup Ungdomsklub. Ungdomsklubben fik også lov til at sælge kaffe og kage. Bestyrelsen og de unge i klubben vil gerne sige tusind tak til Bodil og Lone for dette, pengene vil blive brugt til en sjov aktivitet i forbindelse med afslutningsturen. Hermed et nyt initiativ fra Nr. Farup Farup cykler hver onsdag aften kl fra kartoffelboden for enden af stien i Nr. Farup. På boden er opsat holder med forslag til cykelture af forskellig længde og mål, men det er også muligt at cykle sammen eller enkeltvis efter helt selvvalgte ruter. Forslagene i holderen er laminerede kort og man må gerne supplere med andre ideer. Mød op hvis du vil cykle/hygge sammen med andre. initiativtagere er Peter Wind og Jan Mortensen. Gert Åbent hus i lokalarkivet Lokalarkivet har haft åbent hus, og der var stort fremmøde det var dejligt at se så mange interesserede! På mødet kom det frem, at det ville være en god ide, at vi i lokalarkivet fik så meget som muligt at vide om jeres bolig i Farup og omegn. Kender du/i noget til, hvor gammelt huset er, hvem der har boet der før, om der eventuelt har været et hus før det nuværende og andet af interesse. Evt. billede af huset nu med jer, og også gerne, hvis I har billede af tidligere ejere/lejere. Det bliver meget spændende at modtage og arkivere. Hilsen fra lokalarkivet Jytte takker af Indlægget fra Jytte nåede desværre ikke med i sidste nummer. Afslutning på gymnastiksæsonen i Farup fandt sted fredag den 8. marts i Logitranshallen med et brag af en flot opvisning. Stor fantasi var der lagt i fra lederens side lige fra de 3-4-årige med aktive forældre som fik sved på panden, som var cirkusartister, de 4-5-årige der lavede flotte serier, de 5-årige piger der havde base på tæppefliserne imponerede publikum med hvad man i den alder kan, minispringerne havde fuld fart over feltet, superspringerne havde styr på både rytmeserierne og ikke mindst springene, rytmepigerne var som altid særdeles dygtige. Alle hold fik store klapsalver. Tusind tak til alle vore dygtige frivillige ledere og hjælpeledere, I yder en kæmpeindsats. Jeres glæde og energi videregiver I til gymnasterne skønt at se. 3 gæstehold var på gulvet alle med lokale gymnaster på holdene, desuden trænes juniortræningsholdet af Bente som i mange år også har været aktiv både gymnast og træner i Farup. Ca. 250 gymnaster har været på gulvet og ca. 225 betalende var inde at se gymnasterne. Traditionen tro sluttede aftenen af med kaffe og kage rigtig mange tog imod dette tilbud i år hvis mest de voksne for børnene boltrede sig i redskaberne i hallen. En stor tak skal lyde til alle frivillige der hjalp til med at få opvisningen til at køre og ikke mindst tak til Logitrans for lån af jeres dejlige faciliteter. Til slut vil jeg takke for 18 dejlige år med gymnastikken i Farup, jeg har efter denne sæson valgt at stoppe og lade nye kræfter komme til, det har været 18 meget udfordrende og lærerige år, rigtig mange timer har jeg brugt på det, mange mennesker har jeg mødt gennem årene, mine børn siger ofte når vi kører gennem Farup : mor du kan lige så godt holde hånden i vejret for at hilse på folk for du kender jo alle her. Tak til jer forældre for lån af jeres dejlige børn og en del af dem, senere som ledere i foreningen. Jytte Knudsen

8 er for alle men mest for dig/sognet Børneteater-café i Kirkehusets have Børneteater-café i Kirkehusets have Søndag d. 16. juni 2013 kl Så nærmer (mid-)sommeren sig - endelig! Og med den alt det, der hører sig denne årstid til: skoleafslutninger, Sct.Hans bål, studenterfester og - i al beskedenhed - et sommerarrangement i Kirkehusets have... Alt er dog i den forbindelse ikke helt som det plejer. Vi har I i år tænkt på sognets yngste beboere (og deres forældre, evt. ældre søskende, bedsteforældre m.fl.) og vil præsentere en børneteater-forestilling af og med Ole Barkentin Lauritsen, Ribe: Nielsen og Fisk En anmelder skriver i lærernes fagblad, Folkeskolen, følgende om forestillingen: Godt med sug! Uddrag af anmeldelse af Randi K. Pedersen, Folkeskolen Barkentins Teater har i sin forestilling foretaget en ret opfindsom kobling mellem en klassiker og en bedragen Nilfisk. De indledende øvelser tager tid. Men det viser sig at være givet godt ud, når Barkentins Teater præsentere den drabelige historie om Sct Jørgen og Dragen. Som forestillingens eneste skuespiller folder Ole Barkentin Lauritzen sig ud i en lang række foretagsomme gøremål og en dialog med henholdsvis publikum og Barkentins Teaters obligatoriske, scenevante vovse. Den er henvist til en velgørende tilbagetrukken rolle; men opfylder alligevel sin helt forudsigelige funktion som kontaktskabende faktor. Til gengæld suppleres den med en guldfisk og - frem for noget - en bedaget Nilfisk fra dengang den berømte støvsuger endnu havde den facon en Nilfisk skal have Efter forestillingen vanker der som sædvanligt kaffebord og et par velvalgte sommersange fra Højskolesangbogen. Vi håber at se rigtig mange børn og barnlige sjæle til denne hyggelige eftermiddag i godt selskab med vores dygtige lokale, Danmarksberømte teatermand, Ole Barkentin. Q-gruppen Q-gruppen

9 Gør til din foretrukne FARUP KIRKE Gudstjenesteliste Farup Kirke JUNI Søndag d s.e. trin. kl jubilæum/ kor/kaffe Søndag d s.e.trin. kl Søndag d s.e.trin. kl Søndag d s.e.trin. kl Søndag d s.e.trin. ingen JULI Søndag d s.e.trin. kl Kirkekaffe. Søndag d s.e.trin. kl Søndag d s.e.trin. kl Søndag d s.e.trin. ingen AUGUST Søndag d s.e.trin. kl Simon T. Stubkjær. Kirkekaffe. Søndag d s.e.trin. kl Ruth H. Svendsen Søndag d s.e.trin. ingen Søndag d s.e.trin. kl Kirkebil Der kan til enhver tid bestilles kørsel til gudstjenester eller møder i Kirkehuset/konfirmandstuen. Esbjerg Taxa Husk at bestille hjemtransport sammen med turen ud. Navne og telefoner Sognepræst Elin Hjuler Farup Kirkevej 6, tlf Graver Kent Rygaard Farup Kirkevej 46, tlf Formand Solveig Christiansen Købmandsvej 8, tlf Kirkeværge Christina Johansson Farup Kirkevej 26, tlf JUBILÆUM Lene Nielsen har 1. juni været ansat som kirkesanger ved Farup kirke i 25 år. Gennem alle årene har Lene stået nederst i kirken med en salmebog, et vindende smil og ofte en lun bemærkning. Lenes lyse latter er ikke til at tage fejl af. Så er stemningen ligesom sat! Lene har desuden fungeret som en slags sognemedhjælper ved de forskellige arrangementer i kirken og Kirkehuset, sammen med organisten eller graveren sunget solo ved særlige lejligheder og været en uvurderlig sparringspartner for præsten. Stor, stor tak for det! I menighedsrådet vil vi gerne fejre Lene med lidt festivitas søndag d. 2. juni. Vi begynder med gudstjeneste kl , hvorefter der er kaffebord i forsamlingshuset. Ved gudstjenesten medvirker det kor, Lene og mange andre fra sognet har sunget i gennem adskillige år: Gredstebro Egnskor v. korleder Jytte Hinz og pianist Ilona Lobmayer. Af hensyn til kaffen bedes man melde sin deltagelse til Mona Vejlgaard senest onsdag d. 29. maj. Tlf Det er ikke til at forstå det, men er altså gået 25 år, siden jeg startede som kirkesanger ved Farup Kirke. Olav Okholm, som virkede som kirkesanger gennem en menneskealder, ønskede at stoppe, og jeg blev så spurgt, om det var noget for mig. Min eneste indgangsvinkel var, at jeg var glad for at synge resten kendte jeg ikke noget til. Det var ikke noget problem, mente Olav og Elin kom hen og kig med. Og det gjorde jeg så nogle søndage og så blev det ansættelsesbrev skrevet. Det blev så en udfordring på at få lært en masse salmer, men numrene udmeldt i god tid og udstyret med en nodebog, en blokfløjte og organisternes gode hjælp, lykkedes det også. Og jeg har så fået min lyst styret med sangen nu gennem 25 år. Det har været og er stadig en dejlig bestilling, som er blevet en del af mit og min families liv. Det har selvfølgelig krævet lidt planlægning gennem årene, idet familielivet og andet arbejde også skulle passes ind, men det har fungeret fint. Der har været opbakning og et godt samarbejde med de skiftende menighedsråd, som jo blev min nye arbejdsgiver. Der har gennem årene været mange dejlige, spændende, udfordrende men jo også sørgelige oplevelser, der alle er blevet delt med mine gode kolleger. Gennem tiden har der ud over den almindelige søndagsgudstjeneste været mange spændende arrangementer for alle aldersklasser, det være sig babysalmesang, børneteater, højskoledage, sangaftner, udflugter, spændende foredrag m.m. Det er altid spændende at møde mennesker i alle aldre og situationer, og forhåbentlig være med til at gøre oplevelsen god for den enkelte. Det har jeg så været en del af de sidste 25 år, og så længe lysten driver værket, håber jeg at være med nogle år endnu. Lene Nielsen

10 er for alle men mest for dig/sognet 10FARUP KIRKE SOGNE-STI-VANDRING Mandag d. 10. juni håber vi på godt vejr til en lille vandring ad og med historier fra gamle stier i sognet, i området: Nr. Farup, Kærbøl og Kirkeby. Et lille sti-udvalg bestående af Kirsten Bruun, Kent Rygaard og Elin Hjuler har talt med kyndige folk på lokalområdet, som kan berette om de stier, der førhen gik på kryds og tværs i sognet, om åløb, vådområder, stednavne m.m. Nogle af dem (folkene!) vil gøre os selskab på vandringen og krydre gåturen med historier undervejs. Vi håber, andre har lyst at være med og evt. bidrage med yderligere fortællinger til den lokale viden om sognet set fra en sti-vinkel. Alle med lyst til denne lille aftentur mødes ved Kirkehuset kl Hertil vender vi tilbage for at slutte med aftensang i kirken og en kop kaffe i Kirkehusets have. Vi regner med et par timer i alt. Menighedsrådet sørger for kaffe/småkage. Skulle nogen være mere til cykel end gåben finder vi ud af det. Sti-udvalget DANMISSION Sidste møde i kredsen torsdag d. 13. juni kl hos Elin i præstegården. Besøg af Gudrun Vest, tidligere Tanzania. SOGNEUDFLUGT Som allerede meldt ud har menighedsrådet bestilt en bus til tirsdag d. 25. juni. Da holder vi sogneudflugt fra kl. 14 til ca. 21. Turen går til den katolske kirke i Esbjerg, hvor vi først drikker den medbragte kaffe, dernæst skal møde pastor Benny og høre om en kirke, som både ligner vores og er og arbejder meget anderledes, end vi er vant til. Efter besøget i den katolske kirke kører bussen os til UCSyddanmark den store uddannelsesinstitution i Jerne, hvorfra der årligt udklækkes sygeplejersker, lærere, fysioterapeuter m.fl. andre inden for professionsuddannelserne. Her vil vi få fortalt om og gå på opdagelse i det, der er blevet kaldt Esbjerg-evangeliet. Kunstneren Erik Hagens skabte et kæmpe billedværk på en nybygning ( Rundetårn kaldet), hvor han lod Bibelens historier og vores egen tid og verden spille sammen og udfordre hinanden. Det er der kommet et meget utraditionelt, provokerende og tankevækkende kunstværk ud af. I høj grad seværdigt! Efter al den åndelige føde er der bestilt en god middag til os på Rødhætte / Restaurant Sjelborg Strand. Praktisk : Afgang fra skolens P-plads kl Medbring selv kaffe til menighedsrådets kage! Hjemkomst o. kl. 21 Pris: 175 kr., som betales på turen. Tilmelding senest ugen før, tirsdag d. 18. juni til Solveig Christiansen, / Mona Vejlgaard, OG HUSK: Der er ingen forudgående sommergudstjeneste kl dette år med mulighed for tilmelding. Så ring eller skrev tilmelding til Solveig eller Mona SALMEMARATON Sidste salmemaraton, inden salmer og sangere holder sommerferie, er tirsdag d. 11. juni i Hunderup kirke. Igen kl Gennemsyngningen af salmebogen på skift mellem provstiets kirker fortsætter i efteråret. Torsdag d. 19. september kommer turen til Farup. Ny folder med datoer er på vej. FERIE Sognepræsten holder sommerferie fra søndag d. 28. juli lørdag d. 17. august. Evt. henvendelse til præsterne i Ribe, Sct. Catharinæ: Simon T. Stubkjær, tlf / Ruth H. Svendsen, tlf AF PRÆDIKEN VED KONFIRMATIONEN d. 12. MAJ/6.s.e.påske tekster: 1. Petersbrev 4,7b-11/Johannes 15,26-16,4 Man kunne vel godt mene, at for at være vidne om Jesus skal man også vide noget: kende Bibelen, kirkeårets helligdage og den slags, kunne trosbekendelsen uden ad og Fadervor, nogle salmevers og bibelvers. Det sidste, synes jeg personligt, er en rigtig god ide. Jeg er nemlig så gammeldags, at jeg tænker, ord man engang har hørt, pludselig kan dukke op i en. Når man er ked af det eller glad eller spekulerer over alt det, man nu kan spekulere på, når man er et ungt menneske som jer og såmænd også som voksen. Så kan det være godt at komme på et godt ord. Derfor skulle I også selv vælge jeres konfirmationsord i år. Nogle af jer har overvejet det grundigt, kan jeg se af jeres beskrivelser. Hvorfor har du valgt lige netop det ord? spurgte jeg en af jer og fik et svar, der ikke lige egner sig fra en prædikestol, men det, det betød var, at det her var kæmpegodt sagt af Jesus. Kæmpegode ord at tage med sig ud i livet, det er noget af det, vi bl.a. kan hente her i kirken. Så jo, det er ikke så tosset endda at lære noget... Men det er jo ikke det samme

11 Gør til din foretrukne FARUP KIRKE som at være kristen, det kan vi vist godt blive enige om. Er det så åbenlyst at gå og sige, at jeg tror på Gud og Jesus? Det vil nok være de færreste af os, der synes, det ligger naturligt for. Heldigvis er det jo sådan i Danmark, at det er en privatsag, hvad vi tror på. Men tale om det, sådan som vi har gjort i konfirmandstuen, det er ikke desto mindre en rigtig god ide. Det, man ikke taler om, kan nemt forsvinde for en, og vi er desuden ikke skabt til at være alene men til at dele ord med hinanden og tro og håb og kærlighed. Der er en historie om en far, der havde 9 sønner. Faren var en god og ordentlig mand som folk havde respekt for. Derfor var det også så underligt, at hans ni sønner var lige modsat. De opførte sig respektløs overfor hinanden. De skændtes og konkurrerede indbyrdes. En dag gik faren i skoven og kom hjem gennem landsbyen med ni kviste i hænderne. Endelig, tænkte folk.endelig skal de drenge have en ordentlig gang prygl. Nu skal faren nok få banket lidt fornuft ind i dem! Men faren gik hjem til sine drenge, samlede alle kvistene til et bundt og sagde til sønnerne: Stil jer op i række, en efter en og se så, om I kan brække det her bundt kviste midt over. Det kan I sikkert. Det er jo kun små grene. Og sønnerne forsøgte efter tur. En efter en, men ingen kunne brække bundet over. Da tog faren og skilte bundet fra hinanden. Han trak en kvist ud og gav til hver af sønnerne. Se så sagde han se, om I hver især kan brække den ene kvist.. Og det kunne de naturligvis. De var så tynde, kvistene. Og faren samlede sin lærdom overfor sønnerne sammen og sagde: Sådan er det også med jer, mine drenge. Hver af jer er kun en lille kvist. Men hvis I står sammen. Hvis I vil hinanden. Hvis I vil være indstillet på at leve sammen i broderkærlighed, så vil I være meget svære at knække. Jeres indbyrdes bånd og indbyrdes kærlighed og respekt vil gøre jer stærke. De første kristne ved vi, levede sammen i kærlighed. Men der gik ikke længe, så begyndte de at skændes.de stærke overså de svage.de skændtes om, hvem der huskede Jesu ord på den rigtigste måde.hvem der var mest kristen, rigtig kristen.de blev jaloux og så skævt til hinanden, og det er alt sammen bare en triviel historie. Den gentager sig selv, ikke alene inden for kirken, men i vores almindelige liv med hinanden. Evangeliet overlevede ikke desto mindre. Vi står på skuldrene af de første kristne, som med livet som indsats holdt fast i troen på, at Jesus er Guds søn, som kom til vor runde jord. Som døde for at være hos sin far med vore tanker. Som stod op påskemorgen, så at hver gang jeg synes jeg ku helt la vær at være, kommer han til mig og rækker mig livets nu i mine hænder. (DDS 70) I skal nu være mine vidner, siger Jesus til os. Med holdninger og handlinger skal I være mine vidner. Give troen videre til næste generation til verden. Den tro, at intet menneske er overladt til sig selv og ikke til den rene, skære tilfældighed. Men der er en Gud over jer og under jer, bag jer og foran jer... Og så fik jeg nok ikke svaret tydeligt på spørgsmålet om, hvad det vil sige at være et kristent menneske. Det er der ellers skrevet lange afhandlinger om. Vi kunne også i dag nøjes med at holde os til vores dåb, hvori vi kom til at tilhøre den korsfæstede og opstandne Herre, Jesus Kristus. Og så ellers forsøge at leve det liv, vi har fået, så godt vi kan i tro, håb og kærlighed. EH SOLEN KUNNE NOK HAVE VARMET MERE... til gengæld var der masser af varme og glæde at spore hos de 18 unge mennesker, som søndag d. 12. maj blev konfirmeret i Farup. Fuld kirke var der, blomster i sarte forårsfarver og sang til loftet. Her står de unge mennesker omkranset af ny udsprungne bøgegrene. Drengesiden f.v. Marc, Nilolaj, Mikkel, Daniel, Peter, Andreas, Theodor, Sebastian, Jacob. Pigesiden f.v. Katrine P. Charlotta, Katrine V., Caroline, Thea, Bonnie, Irene, Mia, Julie 11

12 GYMNASTIKOPVISNINGEN 2013

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 Marsk & Muld Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder.

Læs mere

Marsk & Muld. Glædelig Jul. Farup Sogneblad. 16. årgang nr. 1 december 2010 - januar 2011

Marsk & Muld. Glædelig Jul. Farup Sogneblad. 16. årgang nr. 1 december 2010 - januar 2011 Marsk & Muld Farup Sogneblad 16. årgang nr. 1 december 2010 - januar 2011 Glædelig Jul www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder.

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Senior opstart i LGIF Besøg hos Det Gamle Apotek i Tønder Nye menighedsrådsmedlemmer Mathias, Max og en ninja venter tålmodigt på deres tur SÅDAN, Johannes! Godt fanget

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende HØST Marts 2010 27. årgang Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 2 HØST-Hallen er indviet Side 9 Jiu-jitsu og volleyball er i gang; med plads til dig Side 14 Sommergymnastik Side 14 Påskegymnastik Redaktøren

Læs mere

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter herter@esenet.dk 76121287

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV INDHOLD: Side 6: Indvielse af Mågepark og -sø Side 11: Turen går til Kværndrup Øst og Nordthorpe Side 13: Bellissima - en skønhed, der klæder folk Side 17: Skovsport Brian Side 19: Foreninger og institutioner

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

Side 4: Affaldsindsamling. Side 7: Konfirmation 2013. Side 17: Pælesidning i Ansager. Side 35: Byfestprogram 2013

Side 4: Affaldsindsamling. Side 7: Konfirmation 2013. Side 17: Pælesidning i Ansager. Side 35: Byfestprogram 2013 Borgerbladet Nr. 2 35. årgang April 2013 Billede er taget da de var 6.klassens elever, da 7. klasse (konfirmanderne) nu ikke er på Starup Skole længere... Side 4: Affaldsindsamling Side 7: Konfirmation

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

LOKALT NYT. Hvem har stjålet giraffen? Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården

LOKALT NYT. Hvem har stjålet giraffen? Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Alsønderup Bendstrup Hvem har stjålet giraffen? Arresø Nejede Lykkesholm Tulstrup Sønder Strødam Vester Strødam Hillerød Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk Marts - maj 2015 I Årgang 9 -

Læs mere

HØJ KVALITET, LAV PRIS

HØJ KVALITET, LAV PRIS 27. ÅRGANG NR. 2-2012 2 Bredgade 20. Mønsted. Tlf 86 64 61 92 Åbningstider: Mandag - fredag kl. 7.30-19.00 Lørdag - søndag kl. 7.30-18.00 Altid billig benzin HØJ KVALITET, LAV PRIS 3 Sparkær Idræt Udgivet

Læs mere

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt.

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt. LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival Byfest Sommerfest Nabohjælp Konfirmander Kirke-Nyt Idéklubben Motion Efterlysninger Nabohjælp Nummer 61 maj - september 2011 Guld, penge

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Dagplejebørnene laver juledekorationer Billedværksteds-holdet med deres kassekunst LÆS OM: KirkeNyt, gudstjenester, traveture, Lokalbladets Stormøde, dagplejen, indskrivning

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk marts - maj 2014 Indhold Fra

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Sognebladet. Sognebladet

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Sognebladet. Sognebladet Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn 36. årgang nr.4 Sognebladet Sognebladet NOVEMBER 2013 - DECEMBER 2013 - JANUAR 2014 2 Foreningsnyt Indhold... 36. årgang nr. 4 Oplag: 1625 Husstandsomdeling

Læs mere