Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013"

Transkript

1 Marsk & Muld Farup Sogneblad 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013

2 er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder. Indleveringsfrist er den 1. mandag i ulige måneder. Materiale indleveres til Villy Lønne på mail: Redaktionen: Elin Hjuler Erling Pedersen Kristian Kyndi Gert Vejlgaard Villy Lønne AKTIVITETSKALENDER Maj Fredag den 31. maj Juni Lørdag den 1. juni Fredag den 7. juni Mandag den 10. juni Søndag den 16. juni Søndag den 23. juni Tirsdag den 25. juni AUGUST Den august Søndag den 18. august Jernindsamling ERHVERV Jernindsamling PRIVATE Petanqueaften på banen i Hillerup Sogne-sti-vandring, Mendighedsrådet Børneteater, Q-gruppen Sankt Hans aften hos Tina og Palle, Hillerup Sogneudflugt, Menighedsrådet Landsbyfest Rundbold hos Birthe og Egon kl , Hillerup September Lørdag den 21. september Byfest hos Jens Frøsig, Hillerup Faste møder: l Marsk & Muld holder fast møde anden mandag i ulige måneder hos Villy Lønne. l Lokalarkivet holder fast møde torsdag i ulige uger kl på Farup Skole. l Strikkecafeen mødes tirsdage i ulige uger i konfirmandstuen kl (Pt sommerferie). l Bogbussen holder på skolen P-plads tirsdage kl Se i øvrigt aktivitetskalenderen på Layout og opsætning: Grafisk Produktion ApS Oplag: 400 stk. FARUP SOGN Marsk & Muld kan også ses på

3 Gør til din foretrukne Referat fra generalforsamling i Farup Ungdomsklub 2013 Der blev afholdt generalforsamling i Farup Ungdomsklub d. 27. februar Valg af Dirigent Gert Vejlgaard blev valgt som dirigent. 2. Formandens beretning Der er igen gået et år i Farup ungdomsklub og vi skriver nu Medarbejdere: Annemette har nu været leder i godt 2 år, og hun er blevet en kompetent leder af klubben. Hun styrer klubben flot og er hurtig blevet respekteret, selv om hun af og til synes at hun må være lidt hård for at tingene kan fungere til alles tilfredshed. Hun har dog bestyrelsens opbakning til den linje hun lægger. Vi har stadig Bente som medarbejder og har fået Jacob Hundebøll som ny mand. Det er godt at have en ung mand til at underholde drengene. Vi har siden skolen er lukket haft god plads. Klasselokalerne, som vi har, bliver meget brugt. Her har vi vores egne møbler, og det er næsten som et rigtigt klublokale. I denne sæson er der ikke købt ret meget ind men sidste år kom bl.a. et nyt fjernsyn. Dagligdagen i klubben ligner de øvrige år, det er mit indtryk at de unge hygger sig og har det godt, både på almindelige klubaftener og til de mere specielle weekendarrangementer. Der er som tidligere klubaftener mandag og onsdag. Åbningstiden er til fordi der skal være åbent 3 timer ad gangen for at vi kan få tilskud. Det meste af tiden har vi rådighed over gymnastiksalen, hvilket bliver benyttet flittigt, især i vintertiden. Desuden er der i sommertiden udeaktiviteter, som har fyldt mange klubaftener, suppleret med særarrangementer, som i denne sæson har været: Tur til Sjelborg Camping opstartstur Tur til skøjtehal Videoaften Bolcheaften Senere kommer sikkert endnu en tur i skøjtehal og en afslutningstur i stil med de andre år. Sidste år havde vi desuden salg i boden ved gymnastikopvisning og det skal vi sikkert igen. Klubben har i 2012 været oppe på ca. 35 medlemmer fordelt fra 5. til 10. klassetrin. Lokalesituationen: Styregruppen har med jævne mellemrum møde med kommunen. Meldingerne svinger fra, at nu sker der snart noget og til at det er udsat igen et år eller to. Det er ikke nemt at gennemskue hvad der sker. Vi er dog stadig optimister, og i mellemtiden er der mange der gør en indsats for at samle penge ind til projektet. Vi håber det bedste for klubbens fremtid. 3. Fremlæggelse af årsregnskab. Regnskab blev fremlagt. Regnskabet viser et underskud på ,38 Kr. Der blev på generalforsamlingen snakket om hvordan der kunne tjenes nogle flere penge til klubben og om udgifterne kunne sænkes. Bla blev diskuteret en billigere afslutningstur, samt at der evt. kunne tjenes penge ved at hjælpe borgerforeningen med salg af medlemsskaber. 4. Indkomne forslag Der er ingen indkomne forslag. 5. Evt. Der blev spurgt til rengøring af lokaler hvilket delvis bliver gjort af kommunen og delvis af klubben selv. Det blev foreslået at følgende punkter blev ændret i vedtægterne: Ribe kommune ændres til Esbjerg kommune. Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af februar, i stedet for januar. Forslagene blev vedtaget. 6. Budget og fastlæggelse af kontingent Det blev vedtaget at kontingentet hæves til 300 kr. pr. år 7. Valgt af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er på valg. Dorte Pedersen, Inge Nørby-Lassen og Jesper Tellund ønsker genvalg. Jens Grosman og Henrik Villadsen ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Michael Lassen og Erik Outzen som nye bestyrelsesmedlemmer, de blev begge valgt. Som suppleanter blev valgt Ulla Lassen og Bodil Outzen. Revisorer blev genvalgt. Bestyrelsen består af: Inge Nørby-Lassen Jesper Tellund Michael Lassen Erik Outzen Dorte Pedersen Bestyrelsen konstituere sig ved første bestyrelsesmøde. Suppleanter: Ulla Bertram Lassen Bodil Outzen Revisorer: Ulla Bertram Lassen Gurli Thøgersen

4 er for alle men mest for dig/sognet Borgerforeningen orienterer Esbjerg Kommune har i lighed med en lang række andre kommuner taget hul på digitalisering af afholdelse af valg. Ved sidste valg var 12 ud af de 43 afstemningssteder delvis digitale (elektroniske valglister). Grunden til at det kun var 12 ud af 43 afstemningssteder, der anvendte elektroniske valglister var, at indkøb af materiel til det enkelte afstemningssted, var omkostningstungt. Indenfor et begrænset antal år må det forventes, at hele valghandlingen digitaliseres. Dette betinger, at der dels indkøbes supplerende materiel til elektronisk listeføring og dels indkøbes digitale valgbokse. Antallet af afstemningssteder vil derfor få en afgørende indflydelse på størrelsen af denne udgift. For at imødekomme den digitale udvikling og minimere bemandingsproblemerne, er der udarbejdet 2 forslag til reduktion af antallet af afstemningssteder. Læs forslag og beslutning på hjemmesiden: Gadebelysning langs Farup Kirkevej Økonomiudvalget i Esbjerg Kommune har besluttet, at de efter mange års tovtrækkeri, vil etablere gadebelysning på Farup Kirkevej. Der bliver i første omgang opsat to forskellige lysarmaturer i den sydlige ende af Farup Kirkevej, så man som borger kan vurdere, hvilken løsning man synes om. Der vil på et senere tidspunkt blive en evalueringsrunde af de to forslag, hvorunder borgerne får mulighed for indflydelse i valget af armatur. Retningslinjerne og tidslinje er endnu ikke fastsat fra kommunens side, men borgerforeningen vil holde sig løbende orienteret hos kommunen. Betaling af kontingent, tilmelding til arrangementer mv. kan nu ske fra farupsogn.dk 3 Hvis det pågældende arrangement er blevet tilmeldt muligheden, så kan hjemmesiden nu tilbyde tilmelding, betaling af kontingent samt køb af billetter til fx et foredrag. Køb og betaling foregår ved brug af Dankort. Det foregår på samme måde, som når der ellers bestilles billetter eller andet køb på internettet. Der kan pt. betales kontingent til FSBG eller betales for ungdomsfodbold. Skulle du have et arrangement, som du gerne vil have tilmelding til eller salg af billetter via hjemmesiden, så kan du kontakte os på Muligheden er kommet veje ved et samarbejde med firmaet place2book, som er: 100 % danskejet virksomhed, stiftet i juli PBS International A/S har i maj 2008 godkendt dem. De er registreret hos Finanstilsynet i medfør af hvidvasklovens 34, stk. 2, og er således under tilsyn af Finanstilsynet i relation til overholdelse af bestemmelserne i hvidvaskloven. De lever op til kravene fra Statens Datatilsyn omkring persondataloven. Medlemskab af F.S.B.G. Ønsker man at deltage i de aktiviteter som F.S.B.G. arrangerer i løbet af foreningsåret, skal man selvfølgelig også betale for det. I 2013 er beløbet 75 kr. pr. person i husstanden over 18 år, som ønsker at være medlem. Beløbet kan indbetales på det kontonummer der findes på hjemmesiden under borgerforening. Ud af de 75 kr. går 20 kr. til dette fantastiske blad. Grunden til at vi ikke kan offentliggøre kontonummeret her i bladet er, at vi i øjeblikket er ved at skifte bank. Når bankskiftet er kommet i orden, vil vi skifte kontonummeret på hjemmesiden. Antallet af betalende er ikke imponerende indtil videre. Du kan med fordel holde dig opdateret på Med venlig hilsen Bestyrelsen i F.S.B.G.

5 Gør til din foretrukne Koordineringsmøde Den 21. marts blev der afholdt koordineringsmøde mellem foreningerne i Farup sogn. Dette var et ønske fra vores generalforsamling tilbage i januar. Ved mødet deltog repræsentanter for forsamlingshuset, ungdomsklubben, Rene s køkken, Kirken, tirsdagsklubben, Marsk og Muld, Jagtforeningen, Farup Landsbyfælled, Q-gruppen, hjemmesiden samt borgerforeningen. Rene havde lavet kaffe og der var blevet bagt kage til mødet. Det takker vi naturligvis for, for uden mad og drikke, duer helten ikke Året 2013 blev gennemgået fra marts til marts 2014, hvor foreningerne mv. kom med input til aktivitetskalenderen på hvor alle aktiviteter i Farup sogn kan ses. Har du et arrangement, som ikke er kommet med, så bliver det gerne sat på kalenderen, så endnu flere kan få gavn af det. Send dato, tid og sted til så kommer det både på hjemmesiden på i Marsk og Muld. Affaldsindsamling 2013 Søndag den 21. april blev der indsamlet affald i Farup og omegn. På denne dag afholdt Danmarks Naturfredningsforening en landsdækkende affaldsindsamling. Vi startede kl hvor F.S.B.G. var vært med rundstykker og kaffe/juice. Herefter blev der ellers samlet ind i de udleverede sække. Nogle måtte sågar tilbage efter flere sække, da de ikke havde fået nok med. Efter indsamlingen var Farup Jagtforening vært med lidt mad og drikke i form af grillpølser, øl og sodavand. Resultatet af indsamlingen var 34 sække med affald, herunder blev dåser og jern frasorteret, da det jo er noget vi selv samler på til fordel for Farup Landsbyfælled. (HUSK jernindsamlingen fredag den 31. maj for erhverv, og den 1. juni for private. Læs mere på Af de lidt mere alternative fund kan nævnes et brugt damebind. Der blev på Tanderupvej fundet noget man havde en formodning om var narko. En pose indeholdende ca. 500 gram hvidt pulver samt en vægt og andre ting i en lukket pose. Politiet blev tilkaldt, og de undersøgte sagen. Ved den efterfølgende henvendelse til dem kunne de oplyse, at der IKKE var tale om et narkotisk stof, men blot magnesiumsulfat. Er du interesseret i at se landsresultatet eller yderligere oplysninger, så kan det findes på Danmarks Naturfredningsforening s hjemmeside Farup Golf Den årlige golfmatch for Farup folk blev i år afholdt den 3. maj på Ribe Golfklub. Der var tretten deltagere som havde en dejlig dag i strålende solskin. Efter kaffe med hjemmebag gik de 4 hold ud og kæmpede hårdt om placeringerne. Vinderne blev: Damer: 1. Ingeborg Rudbeck, 2. Karen Andersen. Herrer: 1. Poul Tobiasen, 2. Gunnar Nissen Nielsen. En god golfdag blev afsluttet med smørrebrød og hyggeligt samvær. Det blev aftalt at traditionen skal fortsætte med spil den 1. fredag i maj. Alle Farup golfere er velkommen til at deltage. Matchledelse 2014: Ingeborg Rudbeck og Poul Tobiasen.

6 er for alle men mest for dig/sognet Indstil en frivillig Danske Bank er hovedsponsor for fodboldlandsholdet. Spillerne på landsholdet er i dag topidrætsfolk, men de har alle startet deres fodboldkarriere i de lokale fodboldklubber. Klubberne er drevet af frivillige trænere, ledere, engagerede forældre, og uden de frivillige ville vi ikke have det landshold, som vi har i dag. Danske Bank vil også gerne være til stede der, hvor landsholdet kommer fra, og derfor hylder vi nu i samarbejde med DBU og DBUs lokalunioner 100 Frivillige ved at uddele 100 sponsorater til en værdi af kr. Alt du skal gøre er at indstille en frivillig og beskrive, hvorfor netop han eller hun skal udvælges, så deltager den frivillige i konkurrencen om: Et sponsorat til sin klub til en værdi af kr. samt 2 billetter inkl. et optaktsarrangement til kampen mellem Danmark-Italien den 11. oktober 2013 i Parken. Alle kan indstille en eller flere frivillige. Den frivillige kan indstilles i perioden 20. marts 2013 til 30. juni l Når man bliver indstillet som frivillig, modtager man en mail om, at man er med i konkurrencen. Den indstillede har mulighed for at sende en mail, hvis vedkommende ikke ønsker at deltage. l Danske Bank gennemgår de indkomne ansøgninger og sender de bedste videre til en jury, som udvælger de 100 bedste frivillige. l Vinderne kontaktes direkte i uge 34. l Vinder en deltager under 18 år en af de præmier, hvor der er inkluderet en fodboldkamp, skal deltageren ledsages af en myndig person. l Den frivillige skal være frivillig i en dansk fodboldklub, der er medlem af DBU. l Den frivillige må ikke modtage betaling for sit arbejde. l Den frivillige må ikke være ansat i Danske Bank eller DBU. l Den frivillige har gjort en forskel i sin fodboldklub. l Den frivillige kan være alt fra træner, holdleder, bestyrelsesmedlem, kasserer, trøjevasker, baneopkridter, forældrehjælp eller en anden funktion, der medvirker til, at klubben fungerer. l Den frivillige lever med sin indsats i klubben op til DBU s værdier; passion, fællesskab og udvikling. l l Borger og gymnastikforeningen opfordrer til, at man indstiller en frivillig fra Farup IF, da foreningen vil modtage ,-, hvis det bliver en frivillig fra Farup IF, der vinder en af præmierne. Du kan indstille på: Hej alle fodboldspillere og forældre Så kom vi i gang med sæson Vi har i år været så heldige at, vores trænere til de store drenge, Simon og Andreas fortsætter. Holdet var ikke så stort den første aften, men vi håber på flere. Bjarne Schou fortsætter som træner/legeonkel for de mindste. Det er et stort hold med mange glade børn. Hvis der er en forældre eller to der kunne tænke sig og være med vil vi rigtig gerne høre fra jer. Vores 7 mands karlehold trænes igen med hård og fast hånd af Morten Knudsen. De træner om torsdagen kl. 19. Som noget nyt betales kontingentet på farupsogn.dk under indbetaling/kontingent. Bedes betalt inden 31. maj. Priser ses på farupsogn.dk. Hvis I har spørgsmål, ideer, nye tiltag er I velkomne til at kontakte mig. Med Venlig Hilsen Farup Sogns Borger og Gymnastikforening Lars Thiim Andersen Farupvej 5, tlf , mail:

7 Gør til din foretrukne Store Badedag Borgerforeningens medlemmer havde den 17. marts muligheden for at blive vasket i Ribe Svømmebad, da der var gratis adgang til svømmebadet i to en halv time på foreningens regning. Dette benyttede ca. 40 små og store borgere sig af, så hvis det lugter bedre i Farup, så send dem en tak, ellers kan du opfordre nogle flere til at tage med til næste gang. Overskud går til ungdomsklubben Den 23. marts havde Bodil og Lone arrangeret second hand kvinde-bazar i Logitrans hallen de havde besluttet at overskuddet skulle gå til Farup Ungdomsklub. Ungdomsklubben fik også lov til at sælge kaffe og kage. Bestyrelsen og de unge i klubben vil gerne sige tusind tak til Bodil og Lone for dette, pengene vil blive brugt til en sjov aktivitet i forbindelse med afslutningsturen. Hermed et nyt initiativ fra Nr. Farup Farup cykler hver onsdag aften kl fra kartoffelboden for enden af stien i Nr. Farup. På boden er opsat holder med forslag til cykelture af forskellig længde og mål, men det er også muligt at cykle sammen eller enkeltvis efter helt selvvalgte ruter. Forslagene i holderen er laminerede kort og man må gerne supplere med andre ideer. Mød op hvis du vil cykle/hygge sammen med andre. initiativtagere er Peter Wind og Jan Mortensen. Gert Åbent hus i lokalarkivet Lokalarkivet har haft åbent hus, og der var stort fremmøde det var dejligt at se så mange interesserede! På mødet kom det frem, at det ville være en god ide, at vi i lokalarkivet fik så meget som muligt at vide om jeres bolig i Farup og omegn. Kender du/i noget til, hvor gammelt huset er, hvem der har boet der før, om der eventuelt har været et hus før det nuværende og andet af interesse. Evt. billede af huset nu med jer, og også gerne, hvis I har billede af tidligere ejere/lejere. Det bliver meget spændende at modtage og arkivere. Hilsen fra lokalarkivet Jytte takker af Indlægget fra Jytte nåede desværre ikke med i sidste nummer. Afslutning på gymnastiksæsonen i Farup fandt sted fredag den 8. marts i Logitranshallen med et brag af en flot opvisning. Stor fantasi var der lagt i fra lederens side lige fra de 3-4-årige med aktive forældre som fik sved på panden, som var cirkusartister, de 4-5-årige der lavede flotte serier, de 5-årige piger der havde base på tæppefliserne imponerede publikum med hvad man i den alder kan, minispringerne havde fuld fart over feltet, superspringerne havde styr på både rytmeserierne og ikke mindst springene, rytmepigerne var som altid særdeles dygtige. Alle hold fik store klapsalver. Tusind tak til alle vore dygtige frivillige ledere og hjælpeledere, I yder en kæmpeindsats. Jeres glæde og energi videregiver I til gymnasterne skønt at se. 3 gæstehold var på gulvet alle med lokale gymnaster på holdene, desuden trænes juniortræningsholdet af Bente som i mange år også har været aktiv både gymnast og træner i Farup. Ca. 250 gymnaster har været på gulvet og ca. 225 betalende var inde at se gymnasterne. Traditionen tro sluttede aftenen af med kaffe og kage rigtig mange tog imod dette tilbud i år hvis mest de voksne for børnene boltrede sig i redskaberne i hallen. En stor tak skal lyde til alle frivillige der hjalp til med at få opvisningen til at køre og ikke mindst tak til Logitrans for lån af jeres dejlige faciliteter. Til slut vil jeg takke for 18 dejlige år med gymnastikken i Farup, jeg har efter denne sæson valgt at stoppe og lade nye kræfter komme til, det har været 18 meget udfordrende og lærerige år, rigtig mange timer har jeg brugt på det, mange mennesker har jeg mødt gennem årene, mine børn siger ofte når vi kører gennem Farup : mor du kan lige så godt holde hånden i vejret for at hilse på folk for du kender jo alle her. Tak til jer forældre for lån af jeres dejlige børn og en del af dem, senere som ledere i foreningen. Jytte Knudsen

8 er for alle men mest for dig/sognet Børneteater-café i Kirkehusets have Børneteater-café i Kirkehusets have Søndag d. 16. juni 2013 kl Så nærmer (mid-)sommeren sig - endelig! Og med den alt det, der hører sig denne årstid til: skoleafslutninger, Sct.Hans bål, studenterfester og - i al beskedenhed - et sommerarrangement i Kirkehusets have... Alt er dog i den forbindelse ikke helt som det plejer. Vi har I i år tænkt på sognets yngste beboere (og deres forældre, evt. ældre søskende, bedsteforældre m.fl.) og vil præsentere en børneteater-forestilling af og med Ole Barkentin Lauritsen, Ribe: Nielsen og Fisk En anmelder skriver i lærernes fagblad, Folkeskolen, følgende om forestillingen: Godt med sug! Uddrag af anmeldelse af Randi K. Pedersen, Folkeskolen Barkentins Teater har i sin forestilling foretaget en ret opfindsom kobling mellem en klassiker og en bedragen Nilfisk. De indledende øvelser tager tid. Men det viser sig at være givet godt ud, når Barkentins Teater præsentere den drabelige historie om Sct Jørgen og Dragen. Som forestillingens eneste skuespiller folder Ole Barkentin Lauritzen sig ud i en lang række foretagsomme gøremål og en dialog med henholdsvis publikum og Barkentins Teaters obligatoriske, scenevante vovse. Den er henvist til en velgørende tilbagetrukken rolle; men opfylder alligevel sin helt forudsigelige funktion som kontaktskabende faktor. Til gengæld suppleres den med en guldfisk og - frem for noget - en bedaget Nilfisk fra dengang den berømte støvsuger endnu havde den facon en Nilfisk skal have Efter forestillingen vanker der som sædvanligt kaffebord og et par velvalgte sommersange fra Højskolesangbogen. Vi håber at se rigtig mange børn og barnlige sjæle til denne hyggelige eftermiddag i godt selskab med vores dygtige lokale, Danmarksberømte teatermand, Ole Barkentin. Q-gruppen Q-gruppen

9 Gør til din foretrukne FARUP KIRKE Gudstjenesteliste Farup Kirke JUNI Søndag d s.e. trin. kl jubilæum/ kor/kaffe Søndag d s.e.trin. kl Søndag d s.e.trin. kl Søndag d s.e.trin. kl Søndag d s.e.trin. ingen JULI Søndag d s.e.trin. kl Kirkekaffe. Søndag d s.e.trin. kl Søndag d s.e.trin. kl Søndag d s.e.trin. ingen AUGUST Søndag d s.e.trin. kl Simon T. Stubkjær. Kirkekaffe. Søndag d s.e.trin. kl Ruth H. Svendsen Søndag d s.e.trin. ingen Søndag d s.e.trin. kl Kirkebil Der kan til enhver tid bestilles kørsel til gudstjenester eller møder i Kirkehuset/konfirmandstuen. Esbjerg Taxa Husk at bestille hjemtransport sammen med turen ud. Navne og telefoner Sognepræst Elin Hjuler Farup Kirkevej 6, tlf Graver Kent Rygaard Farup Kirkevej 46, tlf Formand Solveig Christiansen Købmandsvej 8, tlf Kirkeværge Christina Johansson Farup Kirkevej 26, tlf JUBILÆUM Lene Nielsen har 1. juni været ansat som kirkesanger ved Farup kirke i 25 år. Gennem alle årene har Lene stået nederst i kirken med en salmebog, et vindende smil og ofte en lun bemærkning. Lenes lyse latter er ikke til at tage fejl af. Så er stemningen ligesom sat! Lene har desuden fungeret som en slags sognemedhjælper ved de forskellige arrangementer i kirken og Kirkehuset, sammen med organisten eller graveren sunget solo ved særlige lejligheder og været en uvurderlig sparringspartner for præsten. Stor, stor tak for det! I menighedsrådet vil vi gerne fejre Lene med lidt festivitas søndag d. 2. juni. Vi begynder med gudstjeneste kl , hvorefter der er kaffebord i forsamlingshuset. Ved gudstjenesten medvirker det kor, Lene og mange andre fra sognet har sunget i gennem adskillige år: Gredstebro Egnskor v. korleder Jytte Hinz og pianist Ilona Lobmayer. Af hensyn til kaffen bedes man melde sin deltagelse til Mona Vejlgaard senest onsdag d. 29. maj. Tlf Det er ikke til at forstå det, men er altså gået 25 år, siden jeg startede som kirkesanger ved Farup Kirke. Olav Okholm, som virkede som kirkesanger gennem en menneskealder, ønskede at stoppe, og jeg blev så spurgt, om det var noget for mig. Min eneste indgangsvinkel var, at jeg var glad for at synge resten kendte jeg ikke noget til. Det var ikke noget problem, mente Olav og Elin kom hen og kig med. Og det gjorde jeg så nogle søndage og så blev det ansættelsesbrev skrevet. Det blev så en udfordring på at få lært en masse salmer, men numrene udmeldt i god tid og udstyret med en nodebog, en blokfløjte og organisternes gode hjælp, lykkedes det også. Og jeg har så fået min lyst styret med sangen nu gennem 25 år. Det har været og er stadig en dejlig bestilling, som er blevet en del af mit og min families liv. Det har selvfølgelig krævet lidt planlægning gennem årene, idet familielivet og andet arbejde også skulle passes ind, men det har fungeret fint. Der har været opbakning og et godt samarbejde med de skiftende menighedsråd, som jo blev min nye arbejdsgiver. Der har gennem årene været mange dejlige, spændende, udfordrende men jo også sørgelige oplevelser, der alle er blevet delt med mine gode kolleger. Gennem tiden har der ud over den almindelige søndagsgudstjeneste været mange spændende arrangementer for alle aldersklasser, det være sig babysalmesang, børneteater, højskoledage, sangaftner, udflugter, spændende foredrag m.m. Det er altid spændende at møde mennesker i alle aldre og situationer, og forhåbentlig være med til at gøre oplevelsen god for den enkelte. Det har jeg så været en del af de sidste 25 år, og så længe lysten driver værket, håber jeg at være med nogle år endnu. Lene Nielsen

10 er for alle men mest for dig/sognet 10FARUP KIRKE SOGNE-STI-VANDRING Mandag d. 10. juni håber vi på godt vejr til en lille vandring ad og med historier fra gamle stier i sognet, i området: Nr. Farup, Kærbøl og Kirkeby. Et lille sti-udvalg bestående af Kirsten Bruun, Kent Rygaard og Elin Hjuler har talt med kyndige folk på lokalområdet, som kan berette om de stier, der førhen gik på kryds og tværs i sognet, om åløb, vådområder, stednavne m.m. Nogle af dem (folkene!) vil gøre os selskab på vandringen og krydre gåturen med historier undervejs. Vi håber, andre har lyst at være med og evt. bidrage med yderligere fortællinger til den lokale viden om sognet set fra en sti-vinkel. Alle med lyst til denne lille aftentur mødes ved Kirkehuset kl Hertil vender vi tilbage for at slutte med aftensang i kirken og en kop kaffe i Kirkehusets have. Vi regner med et par timer i alt. Menighedsrådet sørger for kaffe/småkage. Skulle nogen være mere til cykel end gåben finder vi ud af det. Sti-udvalget DANMISSION Sidste møde i kredsen torsdag d. 13. juni kl hos Elin i præstegården. Besøg af Gudrun Vest, tidligere Tanzania. SOGNEUDFLUGT Som allerede meldt ud har menighedsrådet bestilt en bus til tirsdag d. 25. juni. Da holder vi sogneudflugt fra kl. 14 til ca. 21. Turen går til den katolske kirke i Esbjerg, hvor vi først drikker den medbragte kaffe, dernæst skal møde pastor Benny og høre om en kirke, som både ligner vores og er og arbejder meget anderledes, end vi er vant til. Efter besøget i den katolske kirke kører bussen os til UCSyddanmark den store uddannelsesinstitution i Jerne, hvorfra der årligt udklækkes sygeplejersker, lærere, fysioterapeuter m.fl. andre inden for professionsuddannelserne. Her vil vi få fortalt om og gå på opdagelse i det, der er blevet kaldt Esbjerg-evangeliet. Kunstneren Erik Hagens skabte et kæmpe billedværk på en nybygning ( Rundetårn kaldet), hvor han lod Bibelens historier og vores egen tid og verden spille sammen og udfordre hinanden. Det er der kommet et meget utraditionelt, provokerende og tankevækkende kunstværk ud af. I høj grad seværdigt! Efter al den åndelige føde er der bestilt en god middag til os på Rødhætte / Restaurant Sjelborg Strand. Praktisk : Afgang fra skolens P-plads kl Medbring selv kaffe til menighedsrådets kage! Hjemkomst o. kl. 21 Pris: 175 kr., som betales på turen. Tilmelding senest ugen før, tirsdag d. 18. juni til Solveig Christiansen, / Mona Vejlgaard, OG HUSK: Der er ingen forudgående sommergudstjeneste kl dette år med mulighed for tilmelding. Så ring eller skrev tilmelding til Solveig eller Mona SALMEMARATON Sidste salmemaraton, inden salmer og sangere holder sommerferie, er tirsdag d. 11. juni i Hunderup kirke. Igen kl Gennemsyngningen af salmebogen på skift mellem provstiets kirker fortsætter i efteråret. Torsdag d. 19. september kommer turen til Farup. Ny folder med datoer er på vej. FERIE Sognepræsten holder sommerferie fra søndag d. 28. juli lørdag d. 17. august. Evt. henvendelse til præsterne i Ribe, Sct. Catharinæ: Simon T. Stubkjær, tlf / Ruth H. Svendsen, tlf AF PRÆDIKEN VED KONFIRMATIONEN d. 12. MAJ/6.s.e.påske tekster: 1. Petersbrev 4,7b-11/Johannes 15,26-16,4 Man kunne vel godt mene, at for at være vidne om Jesus skal man også vide noget: kende Bibelen, kirkeårets helligdage og den slags, kunne trosbekendelsen uden ad og Fadervor, nogle salmevers og bibelvers. Det sidste, synes jeg personligt, er en rigtig god ide. Jeg er nemlig så gammeldags, at jeg tænker, ord man engang har hørt, pludselig kan dukke op i en. Når man er ked af det eller glad eller spekulerer over alt det, man nu kan spekulere på, når man er et ungt menneske som jer og såmænd også som voksen. Så kan det være godt at komme på et godt ord. Derfor skulle I også selv vælge jeres konfirmationsord i år. Nogle af jer har overvejet det grundigt, kan jeg se af jeres beskrivelser. Hvorfor har du valgt lige netop det ord? spurgte jeg en af jer og fik et svar, der ikke lige egner sig fra en prædikestol, men det, det betød var, at det her var kæmpegodt sagt af Jesus. Kæmpegode ord at tage med sig ud i livet, det er noget af det, vi bl.a. kan hente her i kirken. Så jo, det er ikke så tosset endda at lære noget... Men det er jo ikke det samme

11 Gør til din foretrukne FARUP KIRKE som at være kristen, det kan vi vist godt blive enige om. Er det så åbenlyst at gå og sige, at jeg tror på Gud og Jesus? Det vil nok være de færreste af os, der synes, det ligger naturligt for. Heldigvis er det jo sådan i Danmark, at det er en privatsag, hvad vi tror på. Men tale om det, sådan som vi har gjort i konfirmandstuen, det er ikke desto mindre en rigtig god ide. Det, man ikke taler om, kan nemt forsvinde for en, og vi er desuden ikke skabt til at være alene men til at dele ord med hinanden og tro og håb og kærlighed. Der er en historie om en far, der havde 9 sønner. Faren var en god og ordentlig mand som folk havde respekt for. Derfor var det også så underligt, at hans ni sønner var lige modsat. De opførte sig respektløs overfor hinanden. De skændtes og konkurrerede indbyrdes. En dag gik faren i skoven og kom hjem gennem landsbyen med ni kviste i hænderne. Endelig, tænkte folk.endelig skal de drenge have en ordentlig gang prygl. Nu skal faren nok få banket lidt fornuft ind i dem! Men faren gik hjem til sine drenge, samlede alle kvistene til et bundt og sagde til sønnerne: Stil jer op i række, en efter en og se så, om I kan brække det her bundt kviste midt over. Det kan I sikkert. Det er jo kun små grene. Og sønnerne forsøgte efter tur. En efter en, men ingen kunne brække bundet over. Da tog faren og skilte bundet fra hinanden. Han trak en kvist ud og gav til hver af sønnerne. Se så sagde han se, om I hver især kan brække den ene kvist.. Og det kunne de naturligvis. De var så tynde, kvistene. Og faren samlede sin lærdom overfor sønnerne sammen og sagde: Sådan er det også med jer, mine drenge. Hver af jer er kun en lille kvist. Men hvis I står sammen. Hvis I vil hinanden. Hvis I vil være indstillet på at leve sammen i broderkærlighed, så vil I være meget svære at knække. Jeres indbyrdes bånd og indbyrdes kærlighed og respekt vil gøre jer stærke. De første kristne ved vi, levede sammen i kærlighed. Men der gik ikke længe, så begyndte de at skændes.de stærke overså de svage.de skændtes om, hvem der huskede Jesu ord på den rigtigste måde.hvem der var mest kristen, rigtig kristen.de blev jaloux og så skævt til hinanden, og det er alt sammen bare en triviel historie. Den gentager sig selv, ikke alene inden for kirken, men i vores almindelige liv med hinanden. Evangeliet overlevede ikke desto mindre. Vi står på skuldrene af de første kristne, som med livet som indsats holdt fast i troen på, at Jesus er Guds søn, som kom til vor runde jord. Som døde for at være hos sin far med vore tanker. Som stod op påskemorgen, så at hver gang jeg synes jeg ku helt la vær at være, kommer han til mig og rækker mig livets nu i mine hænder. (DDS 70) I skal nu være mine vidner, siger Jesus til os. Med holdninger og handlinger skal I være mine vidner. Give troen videre til næste generation til verden. Den tro, at intet menneske er overladt til sig selv og ikke til den rene, skære tilfældighed. Men der er en Gud over jer og under jer, bag jer og foran jer... Og så fik jeg nok ikke svaret tydeligt på spørgsmålet om, hvad det vil sige at være et kristent menneske. Det er der ellers skrevet lange afhandlinger om. Vi kunne også i dag nøjes med at holde os til vores dåb, hvori vi kom til at tilhøre den korsfæstede og opstandne Herre, Jesus Kristus. Og så ellers forsøge at leve det liv, vi har fået, så godt vi kan i tro, håb og kærlighed. EH SOLEN KUNNE NOK HAVE VARMET MERE... til gengæld var der masser af varme og glæde at spore hos de 18 unge mennesker, som søndag d. 12. maj blev konfirmeret i Farup. Fuld kirke var der, blomster i sarte forårsfarver og sang til loftet. Her står de unge mennesker omkranset af ny udsprungne bøgegrene. Drengesiden f.v. Marc, Nilolaj, Mikkel, Daniel, Peter, Andreas, Theodor, Sebastian, Jacob. Pigesiden f.v. Katrine P. Charlotta, Katrine V., Caroline, Thea, Bonnie, Irene, Mia, Julie 11

12 GYMNASTIKOPVISNINGEN 2013

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 3 April -maj 2013

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 3 April -maj 2013 Marsk & Muld Farup Sogneblad 18. årgang Nr. 3 April -maj 2013 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder. Indleveringsfrist

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Sommerfest. Hallen, Idræts- og Borgerforeningen vil gerne invitere alle til. Torsdag den 29. maj: (Kr. Himmelfartsdag) Fredag den 30.

Sommerfest. Hallen, Idræts- og Borgerforeningen vil gerne invitere alle til. Torsdag den 29. maj: (Kr. Himmelfartsdag) Fredag den 30. Hallen, Idræts- og Borgerforeningen vil gerne invitere alle til Sommerfest Torsdag den 29. maj: (Kr. Himmelfartsdag) kl. 10.30 kl. 12.00 14.00 kl. 14.00 kl. 17.00 kl. 19.00 21.00 Fredag den 30. maj: kl.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 15. årgang nr. 3 april - maj 2010

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 15. årgang nr. 3 april - maj 2010 Marsk & Muld Farup Sogneblad 15. årgang nr. 3 april - maj 2010 Fællesspisning onsdag d. 14. april kl. 18,30, tilmelding til Dorte 75431925/peternil@post10.tele.dk www. farupsogn.dk er for alle, men mest

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6. Nyhedsbrev uge 34 2014. Side 3. Kontakt, rengøring mm. Invitation til HØSTFESTEN

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6. Nyhedsbrev uge 34 2014. Side 3. Kontakt, rengøring mm. Invitation til HØSTFESTEN Nyhedsbrev uge 34 2014 Side 1 Side 2 Invitation til HØSTFESTEN Side 4+5 Side 6 Børnehaven Kontakt, rengøring mm. Side 3 Nyt fra bestyrelsen Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 19. årgang Nr. 2 februar-marts 2014

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 19. årgang Nr. 2 februar-marts 2014 Marsk & Muld Farup Sogneblad 19. årgang Nr. 2 februar-marts 2014 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere