Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013"

Transkript

1 Marsk & Muld Farup Sogneblad 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013

2 er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder. Indleveringsfrist er den 1. mandag i ulige måneder. Materiale indleveres til Villy Lønne på mail: Redaktionen: Elin Hjuler Erling Pedersen Kristian Kyndi Gert Vejlgaard Villy Lønne AKTIVITETSKALENDER Maj Fredag den 31. maj Juni Lørdag den 1. juni Fredag den 7. juni Mandag den 10. juni Søndag den 16. juni Søndag den 23. juni Tirsdag den 25. juni AUGUST Den august Søndag den 18. august Jernindsamling ERHVERV Jernindsamling PRIVATE Petanqueaften på banen i Hillerup Sogne-sti-vandring, Mendighedsrådet Børneteater, Q-gruppen Sankt Hans aften hos Tina og Palle, Hillerup Sogneudflugt, Menighedsrådet Landsbyfest Rundbold hos Birthe og Egon kl , Hillerup September Lørdag den 21. september Byfest hos Jens Frøsig, Hillerup Faste møder: l Marsk & Muld holder fast møde anden mandag i ulige måneder hos Villy Lønne. l Lokalarkivet holder fast møde torsdag i ulige uger kl på Farup Skole. l Strikkecafeen mødes tirsdage i ulige uger i konfirmandstuen kl (Pt sommerferie). l Bogbussen holder på skolen P-plads tirsdage kl Se i øvrigt aktivitetskalenderen på Layout og opsætning: Grafisk Produktion ApS Oplag: 400 stk. FARUP SOGN Marsk & Muld kan også ses på

3 Gør til din foretrukne Referat fra generalforsamling i Farup Ungdomsklub 2013 Der blev afholdt generalforsamling i Farup Ungdomsklub d. 27. februar Valg af Dirigent Gert Vejlgaard blev valgt som dirigent. 2. Formandens beretning Der er igen gået et år i Farup ungdomsklub og vi skriver nu Medarbejdere: Annemette har nu været leder i godt 2 år, og hun er blevet en kompetent leder af klubben. Hun styrer klubben flot og er hurtig blevet respekteret, selv om hun af og til synes at hun må være lidt hård for at tingene kan fungere til alles tilfredshed. Hun har dog bestyrelsens opbakning til den linje hun lægger. Vi har stadig Bente som medarbejder og har fået Jacob Hundebøll som ny mand. Det er godt at have en ung mand til at underholde drengene. Vi har siden skolen er lukket haft god plads. Klasselokalerne, som vi har, bliver meget brugt. Her har vi vores egne møbler, og det er næsten som et rigtigt klublokale. I denne sæson er der ikke købt ret meget ind men sidste år kom bl.a. et nyt fjernsyn. Dagligdagen i klubben ligner de øvrige år, det er mit indtryk at de unge hygger sig og har det godt, både på almindelige klubaftener og til de mere specielle weekendarrangementer. Der er som tidligere klubaftener mandag og onsdag. Åbningstiden er til fordi der skal være åbent 3 timer ad gangen for at vi kan få tilskud. Det meste af tiden har vi rådighed over gymnastiksalen, hvilket bliver benyttet flittigt, især i vintertiden. Desuden er der i sommertiden udeaktiviteter, som har fyldt mange klubaftener, suppleret med særarrangementer, som i denne sæson har været: Tur til Sjelborg Camping opstartstur Tur til skøjtehal Videoaften Bolcheaften Senere kommer sikkert endnu en tur i skøjtehal og en afslutningstur i stil med de andre år. Sidste år havde vi desuden salg i boden ved gymnastikopvisning og det skal vi sikkert igen. Klubben har i 2012 været oppe på ca. 35 medlemmer fordelt fra 5. til 10. klassetrin. Lokalesituationen: Styregruppen har med jævne mellemrum møde med kommunen. Meldingerne svinger fra, at nu sker der snart noget og til at det er udsat igen et år eller to. Det er ikke nemt at gennemskue hvad der sker. Vi er dog stadig optimister, og i mellemtiden er der mange der gør en indsats for at samle penge ind til projektet. Vi håber det bedste for klubbens fremtid. 3. Fremlæggelse af årsregnskab. Regnskab blev fremlagt. Regnskabet viser et underskud på ,38 Kr. Der blev på generalforsamlingen snakket om hvordan der kunne tjenes nogle flere penge til klubben og om udgifterne kunne sænkes. Bla blev diskuteret en billigere afslutningstur, samt at der evt. kunne tjenes penge ved at hjælpe borgerforeningen med salg af medlemsskaber. 4. Indkomne forslag Der er ingen indkomne forslag. 5. Evt. Der blev spurgt til rengøring af lokaler hvilket delvis bliver gjort af kommunen og delvis af klubben selv. Det blev foreslået at følgende punkter blev ændret i vedtægterne: Ribe kommune ændres til Esbjerg kommune. Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af februar, i stedet for januar. Forslagene blev vedtaget. 6. Budget og fastlæggelse af kontingent Det blev vedtaget at kontingentet hæves til 300 kr. pr. år 7. Valgt af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er på valg. Dorte Pedersen, Inge Nørby-Lassen og Jesper Tellund ønsker genvalg. Jens Grosman og Henrik Villadsen ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Michael Lassen og Erik Outzen som nye bestyrelsesmedlemmer, de blev begge valgt. Som suppleanter blev valgt Ulla Lassen og Bodil Outzen. Revisorer blev genvalgt. Bestyrelsen består af: Inge Nørby-Lassen Jesper Tellund Michael Lassen Erik Outzen Dorte Pedersen Bestyrelsen konstituere sig ved første bestyrelsesmøde. Suppleanter: Ulla Bertram Lassen Bodil Outzen Revisorer: Ulla Bertram Lassen Gurli Thøgersen

4 er for alle men mest for dig/sognet Borgerforeningen orienterer Esbjerg Kommune har i lighed med en lang række andre kommuner taget hul på digitalisering af afholdelse af valg. Ved sidste valg var 12 ud af de 43 afstemningssteder delvis digitale (elektroniske valglister). Grunden til at det kun var 12 ud af 43 afstemningssteder, der anvendte elektroniske valglister var, at indkøb af materiel til det enkelte afstemningssted, var omkostningstungt. Indenfor et begrænset antal år må det forventes, at hele valghandlingen digitaliseres. Dette betinger, at der dels indkøbes supplerende materiel til elektronisk listeføring og dels indkøbes digitale valgbokse. Antallet af afstemningssteder vil derfor få en afgørende indflydelse på størrelsen af denne udgift. For at imødekomme den digitale udvikling og minimere bemandingsproblemerne, er der udarbejdet 2 forslag til reduktion af antallet af afstemningssteder. Læs forslag og beslutning på hjemmesiden: Gadebelysning langs Farup Kirkevej Økonomiudvalget i Esbjerg Kommune har besluttet, at de efter mange års tovtrækkeri, vil etablere gadebelysning på Farup Kirkevej. Der bliver i første omgang opsat to forskellige lysarmaturer i den sydlige ende af Farup Kirkevej, så man som borger kan vurdere, hvilken løsning man synes om. Der vil på et senere tidspunkt blive en evalueringsrunde af de to forslag, hvorunder borgerne får mulighed for indflydelse i valget af armatur. Retningslinjerne og tidslinje er endnu ikke fastsat fra kommunens side, men borgerforeningen vil holde sig løbende orienteret hos kommunen. Betaling af kontingent, tilmelding til arrangementer mv. kan nu ske fra farupsogn.dk 3 Hvis det pågældende arrangement er blevet tilmeldt muligheden, så kan hjemmesiden nu tilbyde tilmelding, betaling af kontingent samt køb af billetter til fx et foredrag. Køb og betaling foregår ved brug af Dankort. Det foregår på samme måde, som når der ellers bestilles billetter eller andet køb på internettet. Der kan pt. betales kontingent til FSBG eller betales for ungdomsfodbold. Skulle du have et arrangement, som du gerne vil have tilmelding til eller salg af billetter via hjemmesiden, så kan du kontakte os på Muligheden er kommet veje ved et samarbejde med firmaet place2book, som er: 100 % danskejet virksomhed, stiftet i juli PBS International A/S har i maj 2008 godkendt dem. De er registreret hos Finanstilsynet i medfør af hvidvasklovens 34, stk. 2, og er således under tilsyn af Finanstilsynet i relation til overholdelse af bestemmelserne i hvidvaskloven. De lever op til kravene fra Statens Datatilsyn omkring persondataloven. Medlemskab af F.S.B.G. Ønsker man at deltage i de aktiviteter som F.S.B.G. arrangerer i løbet af foreningsåret, skal man selvfølgelig også betale for det. I 2013 er beløbet 75 kr. pr. person i husstanden over 18 år, som ønsker at være medlem. Beløbet kan indbetales på det kontonummer der findes på hjemmesiden under borgerforening. Ud af de 75 kr. går 20 kr. til dette fantastiske blad. Grunden til at vi ikke kan offentliggøre kontonummeret her i bladet er, at vi i øjeblikket er ved at skifte bank. Når bankskiftet er kommet i orden, vil vi skifte kontonummeret på hjemmesiden. Antallet af betalende er ikke imponerende indtil videre. Du kan med fordel holde dig opdateret på Med venlig hilsen Bestyrelsen i F.S.B.G.

5 Gør til din foretrukne Koordineringsmøde Den 21. marts blev der afholdt koordineringsmøde mellem foreningerne i Farup sogn. Dette var et ønske fra vores generalforsamling tilbage i januar. Ved mødet deltog repræsentanter for forsamlingshuset, ungdomsklubben, Rene s køkken, Kirken, tirsdagsklubben, Marsk og Muld, Jagtforeningen, Farup Landsbyfælled, Q-gruppen, hjemmesiden samt borgerforeningen. Rene havde lavet kaffe og der var blevet bagt kage til mødet. Det takker vi naturligvis for, for uden mad og drikke, duer helten ikke Året 2013 blev gennemgået fra marts til marts 2014, hvor foreningerne mv. kom med input til aktivitetskalenderen på hvor alle aktiviteter i Farup sogn kan ses. Har du et arrangement, som ikke er kommet med, så bliver det gerne sat på kalenderen, så endnu flere kan få gavn af det. Send dato, tid og sted til så kommer det både på hjemmesiden på i Marsk og Muld. Affaldsindsamling 2013 Søndag den 21. april blev der indsamlet affald i Farup og omegn. På denne dag afholdt Danmarks Naturfredningsforening en landsdækkende affaldsindsamling. Vi startede kl hvor F.S.B.G. var vært med rundstykker og kaffe/juice. Herefter blev der ellers samlet ind i de udleverede sække. Nogle måtte sågar tilbage efter flere sække, da de ikke havde fået nok med. Efter indsamlingen var Farup Jagtforening vært med lidt mad og drikke i form af grillpølser, øl og sodavand. Resultatet af indsamlingen var 34 sække med affald, herunder blev dåser og jern frasorteret, da det jo er noget vi selv samler på til fordel for Farup Landsbyfælled. (HUSK jernindsamlingen fredag den 31. maj for erhverv, og den 1. juni for private. Læs mere på Af de lidt mere alternative fund kan nævnes et brugt damebind. Der blev på Tanderupvej fundet noget man havde en formodning om var narko. En pose indeholdende ca. 500 gram hvidt pulver samt en vægt og andre ting i en lukket pose. Politiet blev tilkaldt, og de undersøgte sagen. Ved den efterfølgende henvendelse til dem kunne de oplyse, at der IKKE var tale om et narkotisk stof, men blot magnesiumsulfat. Er du interesseret i at se landsresultatet eller yderligere oplysninger, så kan det findes på Danmarks Naturfredningsforening s hjemmeside Farup Golf Den årlige golfmatch for Farup folk blev i år afholdt den 3. maj på Ribe Golfklub. Der var tretten deltagere som havde en dejlig dag i strålende solskin. Efter kaffe med hjemmebag gik de 4 hold ud og kæmpede hårdt om placeringerne. Vinderne blev: Damer: 1. Ingeborg Rudbeck, 2. Karen Andersen. Herrer: 1. Poul Tobiasen, 2. Gunnar Nissen Nielsen. En god golfdag blev afsluttet med smørrebrød og hyggeligt samvær. Det blev aftalt at traditionen skal fortsætte med spil den 1. fredag i maj. Alle Farup golfere er velkommen til at deltage. Matchledelse 2014: Ingeborg Rudbeck og Poul Tobiasen.

6 er for alle men mest for dig/sognet Indstil en frivillig Danske Bank er hovedsponsor for fodboldlandsholdet. Spillerne på landsholdet er i dag topidrætsfolk, men de har alle startet deres fodboldkarriere i de lokale fodboldklubber. Klubberne er drevet af frivillige trænere, ledere, engagerede forældre, og uden de frivillige ville vi ikke have det landshold, som vi har i dag. Danske Bank vil også gerne være til stede der, hvor landsholdet kommer fra, og derfor hylder vi nu i samarbejde med DBU og DBUs lokalunioner 100 Frivillige ved at uddele 100 sponsorater til en værdi af kr. Alt du skal gøre er at indstille en frivillig og beskrive, hvorfor netop han eller hun skal udvælges, så deltager den frivillige i konkurrencen om: Et sponsorat til sin klub til en værdi af kr. samt 2 billetter inkl. et optaktsarrangement til kampen mellem Danmark-Italien den 11. oktober 2013 i Parken. Alle kan indstille en eller flere frivillige. Den frivillige kan indstilles i perioden 20. marts 2013 til 30. juni l Når man bliver indstillet som frivillig, modtager man en mail om, at man er med i konkurrencen. Den indstillede har mulighed for at sende en mail, hvis vedkommende ikke ønsker at deltage. l Danske Bank gennemgår de indkomne ansøgninger og sender de bedste videre til en jury, som udvælger de 100 bedste frivillige. l Vinderne kontaktes direkte i uge 34. l Vinder en deltager under 18 år en af de præmier, hvor der er inkluderet en fodboldkamp, skal deltageren ledsages af en myndig person. l Den frivillige skal være frivillig i en dansk fodboldklub, der er medlem af DBU. l Den frivillige må ikke modtage betaling for sit arbejde. l Den frivillige må ikke være ansat i Danske Bank eller DBU. l Den frivillige har gjort en forskel i sin fodboldklub. l Den frivillige kan være alt fra træner, holdleder, bestyrelsesmedlem, kasserer, trøjevasker, baneopkridter, forældrehjælp eller en anden funktion, der medvirker til, at klubben fungerer. l Den frivillige lever med sin indsats i klubben op til DBU s værdier; passion, fællesskab og udvikling. l l Borger og gymnastikforeningen opfordrer til, at man indstiller en frivillig fra Farup IF, da foreningen vil modtage ,-, hvis det bliver en frivillig fra Farup IF, der vinder en af præmierne. Du kan indstille på: Hej alle fodboldspillere og forældre Så kom vi i gang med sæson Vi har i år været så heldige at, vores trænere til de store drenge, Simon og Andreas fortsætter. Holdet var ikke så stort den første aften, men vi håber på flere. Bjarne Schou fortsætter som træner/legeonkel for de mindste. Det er et stort hold med mange glade børn. Hvis der er en forældre eller to der kunne tænke sig og være med vil vi rigtig gerne høre fra jer. Vores 7 mands karlehold trænes igen med hård og fast hånd af Morten Knudsen. De træner om torsdagen kl. 19. Som noget nyt betales kontingentet på farupsogn.dk under indbetaling/kontingent. Bedes betalt inden 31. maj. Priser ses på farupsogn.dk. Hvis I har spørgsmål, ideer, nye tiltag er I velkomne til at kontakte mig. Med Venlig Hilsen Farup Sogns Borger og Gymnastikforening Lars Thiim Andersen Farupvej 5, tlf , mail:

7 Gør til din foretrukne Store Badedag Borgerforeningens medlemmer havde den 17. marts muligheden for at blive vasket i Ribe Svømmebad, da der var gratis adgang til svømmebadet i to en halv time på foreningens regning. Dette benyttede ca. 40 små og store borgere sig af, så hvis det lugter bedre i Farup, så send dem en tak, ellers kan du opfordre nogle flere til at tage med til næste gang. Overskud går til ungdomsklubben Den 23. marts havde Bodil og Lone arrangeret second hand kvinde-bazar i Logitrans hallen de havde besluttet at overskuddet skulle gå til Farup Ungdomsklub. Ungdomsklubben fik også lov til at sælge kaffe og kage. Bestyrelsen og de unge i klubben vil gerne sige tusind tak til Bodil og Lone for dette, pengene vil blive brugt til en sjov aktivitet i forbindelse med afslutningsturen. Hermed et nyt initiativ fra Nr. Farup Farup cykler hver onsdag aften kl fra kartoffelboden for enden af stien i Nr. Farup. På boden er opsat holder med forslag til cykelture af forskellig længde og mål, men det er også muligt at cykle sammen eller enkeltvis efter helt selvvalgte ruter. Forslagene i holderen er laminerede kort og man må gerne supplere med andre ideer. Mød op hvis du vil cykle/hygge sammen med andre. initiativtagere er Peter Wind og Jan Mortensen. Gert Åbent hus i lokalarkivet Lokalarkivet har haft åbent hus, og der var stort fremmøde det var dejligt at se så mange interesserede! På mødet kom det frem, at det ville være en god ide, at vi i lokalarkivet fik så meget som muligt at vide om jeres bolig i Farup og omegn. Kender du/i noget til, hvor gammelt huset er, hvem der har boet der før, om der eventuelt har været et hus før det nuværende og andet af interesse. Evt. billede af huset nu med jer, og også gerne, hvis I har billede af tidligere ejere/lejere. Det bliver meget spændende at modtage og arkivere. Hilsen fra lokalarkivet Jytte takker af Indlægget fra Jytte nåede desværre ikke med i sidste nummer. Afslutning på gymnastiksæsonen i Farup fandt sted fredag den 8. marts i Logitranshallen med et brag af en flot opvisning. Stor fantasi var der lagt i fra lederens side lige fra de 3-4-årige med aktive forældre som fik sved på panden, som var cirkusartister, de 4-5-årige der lavede flotte serier, de 5-årige piger der havde base på tæppefliserne imponerede publikum med hvad man i den alder kan, minispringerne havde fuld fart over feltet, superspringerne havde styr på både rytmeserierne og ikke mindst springene, rytmepigerne var som altid særdeles dygtige. Alle hold fik store klapsalver. Tusind tak til alle vore dygtige frivillige ledere og hjælpeledere, I yder en kæmpeindsats. Jeres glæde og energi videregiver I til gymnasterne skønt at se. 3 gæstehold var på gulvet alle med lokale gymnaster på holdene, desuden trænes juniortræningsholdet af Bente som i mange år også har været aktiv både gymnast og træner i Farup. Ca. 250 gymnaster har været på gulvet og ca. 225 betalende var inde at se gymnasterne. Traditionen tro sluttede aftenen af med kaffe og kage rigtig mange tog imod dette tilbud i år hvis mest de voksne for børnene boltrede sig i redskaberne i hallen. En stor tak skal lyde til alle frivillige der hjalp til med at få opvisningen til at køre og ikke mindst tak til Logitrans for lån af jeres dejlige faciliteter. Til slut vil jeg takke for 18 dejlige år med gymnastikken i Farup, jeg har efter denne sæson valgt at stoppe og lade nye kræfter komme til, det har været 18 meget udfordrende og lærerige år, rigtig mange timer har jeg brugt på det, mange mennesker har jeg mødt gennem årene, mine børn siger ofte når vi kører gennem Farup : mor du kan lige så godt holde hånden i vejret for at hilse på folk for du kender jo alle her. Tak til jer forældre for lån af jeres dejlige børn og en del af dem, senere som ledere i foreningen. Jytte Knudsen

8 er for alle men mest for dig/sognet Børneteater-café i Kirkehusets have Børneteater-café i Kirkehusets have Søndag d. 16. juni 2013 kl Så nærmer (mid-)sommeren sig - endelig! Og med den alt det, der hører sig denne årstid til: skoleafslutninger, Sct.Hans bål, studenterfester og - i al beskedenhed - et sommerarrangement i Kirkehusets have... Alt er dog i den forbindelse ikke helt som det plejer. Vi har I i år tænkt på sognets yngste beboere (og deres forældre, evt. ældre søskende, bedsteforældre m.fl.) og vil præsentere en børneteater-forestilling af og med Ole Barkentin Lauritsen, Ribe: Nielsen og Fisk En anmelder skriver i lærernes fagblad, Folkeskolen, følgende om forestillingen: Godt med sug! Uddrag af anmeldelse af Randi K. Pedersen, Folkeskolen Barkentins Teater har i sin forestilling foretaget en ret opfindsom kobling mellem en klassiker og en bedragen Nilfisk. De indledende øvelser tager tid. Men det viser sig at være givet godt ud, når Barkentins Teater præsentere den drabelige historie om Sct Jørgen og Dragen. Som forestillingens eneste skuespiller folder Ole Barkentin Lauritzen sig ud i en lang række foretagsomme gøremål og en dialog med henholdsvis publikum og Barkentins Teaters obligatoriske, scenevante vovse. Den er henvist til en velgørende tilbagetrukken rolle; men opfylder alligevel sin helt forudsigelige funktion som kontaktskabende faktor. Til gengæld suppleres den med en guldfisk og - frem for noget - en bedaget Nilfisk fra dengang den berømte støvsuger endnu havde den facon en Nilfisk skal have Efter forestillingen vanker der som sædvanligt kaffebord og et par velvalgte sommersange fra Højskolesangbogen. Vi håber at se rigtig mange børn og barnlige sjæle til denne hyggelige eftermiddag i godt selskab med vores dygtige lokale, Danmarksberømte teatermand, Ole Barkentin. Q-gruppen Q-gruppen

9 Gør til din foretrukne FARUP KIRKE Gudstjenesteliste Farup Kirke JUNI Søndag d s.e. trin. kl jubilæum/ kor/kaffe Søndag d s.e.trin. kl Søndag d s.e.trin. kl Søndag d s.e.trin. kl Søndag d s.e.trin. ingen JULI Søndag d s.e.trin. kl Kirkekaffe. Søndag d s.e.trin. kl Søndag d s.e.trin. kl Søndag d s.e.trin. ingen AUGUST Søndag d s.e.trin. kl Simon T. Stubkjær. Kirkekaffe. Søndag d s.e.trin. kl Ruth H. Svendsen Søndag d s.e.trin. ingen Søndag d s.e.trin. kl Kirkebil Der kan til enhver tid bestilles kørsel til gudstjenester eller møder i Kirkehuset/konfirmandstuen. Esbjerg Taxa Husk at bestille hjemtransport sammen med turen ud. Navne og telefoner Sognepræst Elin Hjuler Farup Kirkevej 6, tlf Graver Kent Rygaard Farup Kirkevej 46, tlf Formand Solveig Christiansen Købmandsvej 8, tlf Kirkeværge Christina Johansson Farup Kirkevej 26, tlf JUBILÆUM Lene Nielsen har 1. juni været ansat som kirkesanger ved Farup kirke i 25 år. Gennem alle årene har Lene stået nederst i kirken med en salmebog, et vindende smil og ofte en lun bemærkning. Lenes lyse latter er ikke til at tage fejl af. Så er stemningen ligesom sat! Lene har desuden fungeret som en slags sognemedhjælper ved de forskellige arrangementer i kirken og Kirkehuset, sammen med organisten eller graveren sunget solo ved særlige lejligheder og været en uvurderlig sparringspartner for præsten. Stor, stor tak for det! I menighedsrådet vil vi gerne fejre Lene med lidt festivitas søndag d. 2. juni. Vi begynder med gudstjeneste kl , hvorefter der er kaffebord i forsamlingshuset. Ved gudstjenesten medvirker det kor, Lene og mange andre fra sognet har sunget i gennem adskillige år: Gredstebro Egnskor v. korleder Jytte Hinz og pianist Ilona Lobmayer. Af hensyn til kaffen bedes man melde sin deltagelse til Mona Vejlgaard senest onsdag d. 29. maj. Tlf Det er ikke til at forstå det, men er altså gået 25 år, siden jeg startede som kirkesanger ved Farup Kirke. Olav Okholm, som virkede som kirkesanger gennem en menneskealder, ønskede at stoppe, og jeg blev så spurgt, om det var noget for mig. Min eneste indgangsvinkel var, at jeg var glad for at synge resten kendte jeg ikke noget til. Det var ikke noget problem, mente Olav og Elin kom hen og kig med. Og det gjorde jeg så nogle søndage og så blev det ansættelsesbrev skrevet. Det blev så en udfordring på at få lært en masse salmer, men numrene udmeldt i god tid og udstyret med en nodebog, en blokfløjte og organisternes gode hjælp, lykkedes det også. Og jeg har så fået min lyst styret med sangen nu gennem 25 år. Det har været og er stadig en dejlig bestilling, som er blevet en del af mit og min families liv. Det har selvfølgelig krævet lidt planlægning gennem årene, idet familielivet og andet arbejde også skulle passes ind, men det har fungeret fint. Der har været opbakning og et godt samarbejde med de skiftende menighedsråd, som jo blev min nye arbejdsgiver. Der har gennem årene været mange dejlige, spændende, udfordrende men jo også sørgelige oplevelser, der alle er blevet delt med mine gode kolleger. Gennem tiden har der ud over den almindelige søndagsgudstjeneste været mange spændende arrangementer for alle aldersklasser, det være sig babysalmesang, børneteater, højskoledage, sangaftner, udflugter, spændende foredrag m.m. Det er altid spændende at møde mennesker i alle aldre og situationer, og forhåbentlig være med til at gøre oplevelsen god for den enkelte. Det har jeg så været en del af de sidste 25 år, og så længe lysten driver værket, håber jeg at være med nogle år endnu. Lene Nielsen

10 er for alle men mest for dig/sognet 10FARUP KIRKE SOGNE-STI-VANDRING Mandag d. 10. juni håber vi på godt vejr til en lille vandring ad og med historier fra gamle stier i sognet, i området: Nr. Farup, Kærbøl og Kirkeby. Et lille sti-udvalg bestående af Kirsten Bruun, Kent Rygaard og Elin Hjuler har talt med kyndige folk på lokalområdet, som kan berette om de stier, der førhen gik på kryds og tværs i sognet, om åløb, vådområder, stednavne m.m. Nogle af dem (folkene!) vil gøre os selskab på vandringen og krydre gåturen med historier undervejs. Vi håber, andre har lyst at være med og evt. bidrage med yderligere fortællinger til den lokale viden om sognet set fra en sti-vinkel. Alle med lyst til denne lille aftentur mødes ved Kirkehuset kl Hertil vender vi tilbage for at slutte med aftensang i kirken og en kop kaffe i Kirkehusets have. Vi regner med et par timer i alt. Menighedsrådet sørger for kaffe/småkage. Skulle nogen være mere til cykel end gåben finder vi ud af det. Sti-udvalget DANMISSION Sidste møde i kredsen torsdag d. 13. juni kl hos Elin i præstegården. Besøg af Gudrun Vest, tidligere Tanzania. SOGNEUDFLUGT Som allerede meldt ud har menighedsrådet bestilt en bus til tirsdag d. 25. juni. Da holder vi sogneudflugt fra kl. 14 til ca. 21. Turen går til den katolske kirke i Esbjerg, hvor vi først drikker den medbragte kaffe, dernæst skal møde pastor Benny og høre om en kirke, som både ligner vores og er og arbejder meget anderledes, end vi er vant til. Efter besøget i den katolske kirke kører bussen os til UCSyddanmark den store uddannelsesinstitution i Jerne, hvorfra der årligt udklækkes sygeplejersker, lærere, fysioterapeuter m.fl. andre inden for professionsuddannelserne. Her vil vi få fortalt om og gå på opdagelse i det, der er blevet kaldt Esbjerg-evangeliet. Kunstneren Erik Hagens skabte et kæmpe billedværk på en nybygning ( Rundetårn kaldet), hvor han lod Bibelens historier og vores egen tid og verden spille sammen og udfordre hinanden. Det er der kommet et meget utraditionelt, provokerende og tankevækkende kunstværk ud af. I høj grad seværdigt! Efter al den åndelige føde er der bestilt en god middag til os på Rødhætte / Restaurant Sjelborg Strand. Praktisk : Afgang fra skolens P-plads kl Medbring selv kaffe til menighedsrådets kage! Hjemkomst o. kl. 21 Pris: 175 kr., som betales på turen. Tilmelding senest ugen før, tirsdag d. 18. juni til Solveig Christiansen, / Mona Vejlgaard, OG HUSK: Der er ingen forudgående sommergudstjeneste kl dette år med mulighed for tilmelding. Så ring eller skrev tilmelding til Solveig eller Mona SALMEMARATON Sidste salmemaraton, inden salmer og sangere holder sommerferie, er tirsdag d. 11. juni i Hunderup kirke. Igen kl Gennemsyngningen af salmebogen på skift mellem provstiets kirker fortsætter i efteråret. Torsdag d. 19. september kommer turen til Farup. Ny folder med datoer er på vej. FERIE Sognepræsten holder sommerferie fra søndag d. 28. juli lørdag d. 17. august. Evt. henvendelse til præsterne i Ribe, Sct. Catharinæ: Simon T. Stubkjær, tlf / Ruth H. Svendsen, tlf AF PRÆDIKEN VED KONFIRMATIONEN d. 12. MAJ/6.s.e.påske tekster: 1. Petersbrev 4,7b-11/Johannes 15,26-16,4 Man kunne vel godt mene, at for at være vidne om Jesus skal man også vide noget: kende Bibelen, kirkeårets helligdage og den slags, kunne trosbekendelsen uden ad og Fadervor, nogle salmevers og bibelvers. Det sidste, synes jeg personligt, er en rigtig god ide. Jeg er nemlig så gammeldags, at jeg tænker, ord man engang har hørt, pludselig kan dukke op i en. Når man er ked af det eller glad eller spekulerer over alt det, man nu kan spekulere på, når man er et ungt menneske som jer og såmænd også som voksen. Så kan det være godt at komme på et godt ord. Derfor skulle I også selv vælge jeres konfirmationsord i år. Nogle af jer har overvejet det grundigt, kan jeg se af jeres beskrivelser. Hvorfor har du valgt lige netop det ord? spurgte jeg en af jer og fik et svar, der ikke lige egner sig fra en prædikestol, men det, det betød var, at det her var kæmpegodt sagt af Jesus. Kæmpegode ord at tage med sig ud i livet, det er noget af det, vi bl.a. kan hente her i kirken. Så jo, det er ikke så tosset endda at lære noget... Men det er jo ikke det samme

11 Gør til din foretrukne FARUP KIRKE som at være kristen, det kan vi vist godt blive enige om. Er det så åbenlyst at gå og sige, at jeg tror på Gud og Jesus? Det vil nok være de færreste af os, der synes, det ligger naturligt for. Heldigvis er det jo sådan i Danmark, at det er en privatsag, hvad vi tror på. Men tale om det, sådan som vi har gjort i konfirmandstuen, det er ikke desto mindre en rigtig god ide. Det, man ikke taler om, kan nemt forsvinde for en, og vi er desuden ikke skabt til at være alene men til at dele ord med hinanden og tro og håb og kærlighed. Der er en historie om en far, der havde 9 sønner. Faren var en god og ordentlig mand som folk havde respekt for. Derfor var det også så underligt, at hans ni sønner var lige modsat. De opførte sig respektløs overfor hinanden. De skændtes og konkurrerede indbyrdes. En dag gik faren i skoven og kom hjem gennem landsbyen med ni kviste i hænderne. Endelig, tænkte folk.endelig skal de drenge have en ordentlig gang prygl. Nu skal faren nok få banket lidt fornuft ind i dem! Men faren gik hjem til sine drenge, samlede alle kvistene til et bundt og sagde til sønnerne: Stil jer op i række, en efter en og se så, om I kan brække det her bundt kviste midt over. Det kan I sikkert. Det er jo kun små grene. Og sønnerne forsøgte efter tur. En efter en, men ingen kunne brække bundet over. Da tog faren og skilte bundet fra hinanden. Han trak en kvist ud og gav til hver af sønnerne. Se så sagde han se, om I hver især kan brække den ene kvist.. Og det kunne de naturligvis. De var så tynde, kvistene. Og faren samlede sin lærdom overfor sønnerne sammen og sagde: Sådan er det også med jer, mine drenge. Hver af jer er kun en lille kvist. Men hvis I står sammen. Hvis I vil hinanden. Hvis I vil være indstillet på at leve sammen i broderkærlighed, så vil I være meget svære at knække. Jeres indbyrdes bånd og indbyrdes kærlighed og respekt vil gøre jer stærke. De første kristne ved vi, levede sammen i kærlighed. Men der gik ikke længe, så begyndte de at skændes.de stærke overså de svage.de skændtes om, hvem der huskede Jesu ord på den rigtigste måde.hvem der var mest kristen, rigtig kristen.de blev jaloux og så skævt til hinanden, og det er alt sammen bare en triviel historie. Den gentager sig selv, ikke alene inden for kirken, men i vores almindelige liv med hinanden. Evangeliet overlevede ikke desto mindre. Vi står på skuldrene af de første kristne, som med livet som indsats holdt fast i troen på, at Jesus er Guds søn, som kom til vor runde jord. Som døde for at være hos sin far med vore tanker. Som stod op påskemorgen, så at hver gang jeg synes jeg ku helt la vær at være, kommer han til mig og rækker mig livets nu i mine hænder. (DDS 70) I skal nu være mine vidner, siger Jesus til os. Med holdninger og handlinger skal I være mine vidner. Give troen videre til næste generation til verden. Den tro, at intet menneske er overladt til sig selv og ikke til den rene, skære tilfældighed. Men der er en Gud over jer og under jer, bag jer og foran jer... Og så fik jeg nok ikke svaret tydeligt på spørgsmålet om, hvad det vil sige at være et kristent menneske. Det er der ellers skrevet lange afhandlinger om. Vi kunne også i dag nøjes med at holde os til vores dåb, hvori vi kom til at tilhøre den korsfæstede og opstandne Herre, Jesus Kristus. Og så ellers forsøge at leve det liv, vi har fået, så godt vi kan i tro, håb og kærlighed. EH SOLEN KUNNE NOK HAVE VARMET MERE... til gengæld var der masser af varme og glæde at spore hos de 18 unge mennesker, som søndag d. 12. maj blev konfirmeret i Farup. Fuld kirke var der, blomster i sarte forårsfarver og sang til loftet. Her står de unge mennesker omkranset af ny udsprungne bøgegrene. Drengesiden f.v. Marc, Nilolaj, Mikkel, Daniel, Peter, Andreas, Theodor, Sebastian, Jacob. Pigesiden f.v. Katrine P. Charlotta, Katrine V., Caroline, Thea, Bonnie, Irene, Mia, Julie 11

12 GYMNASTIKOPVISNINGEN 2013

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

VIGTIGT : KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M

VIGTIGT : KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se

Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se mere på www.janderup.dk. Generalforsamling i Janderup

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Krejbjerg - Nyt April 2015

Krejbjerg - Nyt April 2015 Krejbjerg - Nyt April 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FÆLLESSPISNING Fredag, den 17. april kl. 18.30 er der forårsfællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus. Madholdet er i forårshumør

Læs mere

Fredagsbrev. Klargøringslørdag... Velkommen søndag...en pindsvin blev begravet... IT-løsning... 2 bestyrelsesmøder...

Fredagsbrev. Klargøringslørdag... Velkommen søndag...en pindsvin blev begravet... IT-løsning... 2 bestyrelsesmøder... Fredagsbrev Nr. 1 12. aug. 2011 Bakkelandets Friskole 9. skoleår Kære forældre Klargøringslørdag... Velkommen søndag...en pindsvin blev begravet... IT-løsning... 2 bestyrelsesmøder... Bakkelandet har været

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 19. årgang Nr. 4 juni-juli 2014

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 19. årgang Nr. 4 juni-juli 2014 Marsk & Muld Farup Sogneblad 19. årgang Nr. 4 juni-juli 2014 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder. Indleveringsfrist

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset.

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Sommerlejren: er absolut en af klublivets højdepunkter, den går i år til

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014

Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014 Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014 Sportsuge og sommerfest Traditionen tro afholdes der sportsuge i Vester Lindet. Igen i år bliver det i uge 31. Udvalget for sportsugen har lagt op til

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 D A G S O R D E N og referat 1. Valg af dirigent/lars Illemann valgt 2. Bestyrelsens beretning v/formanden 3. Det reviderede regnskab v/kassereren 4. Behandling

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

udfordrer kristne fællesskaber

udfordrer kristne fællesskaber 101 Mennesker med autisme og Aspergers syndrom udfordrer kristne fællesskaber Det er ikke særlig kaffehyggeligt, når der er en med, som hele tiden ødelægger det kaffehyggelige fællesskab, siger Henrik

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 3 april-maj 2015

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 3 april-maj 2015 Marsk & Muld Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 3 april-maj 2015 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder. Indleveringsfrist

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Dagsorden: 1. Sange, indledning, bøn Kaj D. indledte 2. Præsentation af de forskellige arbejdsgrene Søndagsklubben v.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø september og oktober 2012

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø september og oktober 2012 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø september og oktober 2012 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Der er mange aktiviteter i kalenderen i løbet af efteråret, som vi gerne vil fortælle

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson Start uge 38 GIF s Vintersæson 2010/2011 Velkommen til en ny sæson. Guldborg IF. byder alle velkommen - både nye og tidligere medlemmer. Vi har et aktivt instruktørteam, der står klar med motion, hyggeligt

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

På vores tur til Bad Bramsted var Hans Carl og Ronald med ledsager inviteret med, men det var kun Hans Carl og Kirsten der kunne.

På vores tur til Bad Bramsted var Hans Carl og Ronald med ledsager inviteret med, men det var kun Hans Carl og Kirsten der kunne. Vi har haft følgende aktiviteter: 3 Søndag den 13. nov. 2011, Tyrolermusik i Agerbæk. Fredag den 25. nov. 2011, jul i city, herefter julefrokost på Britannia. Søndag den 11. dec 2011, jul i city Søndag

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN Januarr kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere