Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club"

Transkript

1 Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19:00 på Bagsværd Stadion NDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I BAGSVÆRD ATLETIK CLUB 2 Beretninger Formanden 4 Ungdom 6 Senioratletik 9 Løb, motion, veteraner og 10 Triatlon 12 Referat fra generalforsamling 12. marts Beretning for Bagsværd Atletik Club 2013 til GF

2 NDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I BAGSVÆRD ATLETIK CLUB Tirsdag 25. marts 2014 kl på Bagsværd Stadion Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 5. Behandling af eventuelle indkomne forslag 6. Valg af kasserer (valget sker i lige år) Lis er villig til genvalg 7. Valg af 2 udvalgsformænd (Ungdoms- & Motionsudvalgenes formænd er på valg i lige år) 8. Valg af Atletikudvalgsformand Klaus afgår i utide. 9. Valg af revisor og revisor-suppleant 10. Eventuelt. (Der kan ikke besluttes noget under eventuelt) Forslag, der ønskes forelagt generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, og offentliggøres på foreningens hjemmeside og på opslag i klublokalet senest 8 dage før generalforsamlingen. Send til eller læg det i postkassen i klublokalet på stadion. Der vil til generalforsamlingen blive serveret noget spiseligt og noget at drikke tilmelding til dette foregår på opslag i klubhuset (senest den 18/3-2014) Og sidst men ikke mindst vil der være lidt mad og drikke til at stille den værste sult efter træningen. Så vel mødt tirsdag den 25. marts kl. 19:00 Mvh. Bjarne Hingelbjerg Formand i Bagsværd Atletik Club 2 Beretning for Bagsværd Atletik Club 2013 til GF 2014

3 Indkommeforslag: Bestyrelsen foreslår følgende kontingentet ændringer: Børn under 12 år, er kontingent 500 kr. halvårligt. De har stor trænerdækning, deltagere i stævner og kan få en træner med ud til stævner. Unge mellem 12 og 23 år., er kontingent 525 kr. halvårligt. Dækker resultater i Statletik, flere ugentlige træninger, specialisering, deltager i stævner og mesterskaber i norden. Optages man i TUD program stiger kontingent til 600 kr. halvårligt. Voksne, 24 år og opefter, er kontingent 450 kr. halvårligt. Alle DAF Stævneaktive skal fremover betale 150 kr. når de optages i Statletik (gælder ikke unge under 24 år). Gebyret er årligt. Forslaget behandles under punkt 4 (Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent). Efter generalforsamlingen vil Svend Guldbrandsen, Mette Møhncke og Charlotte Fabricius-Rahbek, fortælle om der oplevelser ved deltagelse i internationale stævner. Beretning for Bagsværd Atletik Club 2013 til GF

4 Formanden Af Bjarne Hingelbjerg Nok et fantastisk år er gået. Men vi har måttet sige farvel til et trofast medlem, som var vores alderspræsident med 89år og et aktivt medlem lige til det sidste: Villy Pedersen. Han startede 50 år gammel som kaster og blev efterhånden bidt af løb, og den sidste store bedrift var EM i maraton som 85+. Han var en god kammerat i ordets egentlige betydning, så æret være hans minde. Det er med en vis bekymring at jeg af kasserer Lis bliver informeret om at Vi er omkring 400 medlemmer! Jeg syntes da ellers lige at vi havde passeret de 300 stk.! Det giver jo en del udfordringer, og i bestyrelsen prøver vi efter bedste evner at løse alle de store og små sager som der uvægerligt dukker op når vi er så mange aktive. For det er vi! Især ungdomsafdelingen drøner derudaf, med det ene flotte resultat efter det andet på resultatlisterne. Sidste år skrev jeg noget om at det gik lidt baglæns for ungdomsatletikken. Det er der blevet rettet op på, og stadion ligefrem vrimler med ungdommer. I samarbejde med Gladsaxe Skole bliver der igen sidst i august afholdt et todages stævne med deltagelse fra vore venskabsbyer, og der er masser af gang i den. Og mor Anne Line knokler for at få det hele til at spille! Vores flotte nabo: Bagsværd Ny Skole har været et langvarigt projekt, og vi har måttet afgive nogle medlemmer til andre klubber; måske på grund af byggeriet. Vores hammerkastområde har været nødlidende, og det har fået os til at foreslå en konvertering af hele området til græs. Det vil gøre det muligt for os selv at bruge det som hidtil, og når vi ikke benytter området er det muligt for mange andre at få glæde af de mange m². Og vi får lidt goodwill. Derudover er der initiativer i gang som ønsker at inddrage foreninger med masser af frivillig arbejdskraft i skoleprojekter. Forrige år 2012 var OL-år, og 2013 anset for sådan lidt pause-år; Bube var skadet og, nå jah, der sker ikke så meget. Så kom der lige et nyt medlem ind fra højre og var lynende hurtig af sin alder, og BUM! så var der lige et par VM-titler i hus. Stort tillykke til Charlotte Fabricius-Rahbek. Hun var naturligvis med til Idrætsmodtagelsen på Rådhuset i januar måned hvor BAC deltagermæssigt var næststørste klub. 4 Beretning for Bagsværd Atletik Club 2013 til GF 2014

5 Brugerbestyrelsen havde 1 års fødselsdag, og dermed var det 3. december 2013 tid for valgmøde. Det blev holdt på Bagsværd Stadion, og Anne Frankland fortsætter som formand, og omstændighederne ville at undertegnede blev valgt ind som menigt medlem. Det betyder at vi har gode muligheder for at påvirke idrætspolitikken i Gladsaxe Kommune. Hellere være med hvor musikken spiller end stå bagerst og undre sig. Låsesystemet Salto, som bliver taget i brug i hele kommunen er så småt ved at finde ind på Bagsværd Stadion også. Forventningen fra min side er da, at det nok skal blive færdiginstalleret på et tidspunkt; gerne i Det er med voksende bekymring at jeg må konstatere at deltagerantallet ved NOVONordiskLøbet/Bagsværd Sø Rundt daler. På trods af, at der formentlig aldrig har været så mange mennesker der løber i Danmark, så bliver der færre der stiller op til start hos os. Vi mangler i den grad en person med forstand på, og lyst til at reklamere for et af vore faste indslag i sportens verden. Lidt den samme sang kan der synges, hvis man kigger på atletikudvalget. Klaus Præst Jaqué er nok en gang på farten; denne gang er det Odense der må holde for, så derfor må vi til at kigge efter en ny atletikudvalgsformand igen. Klaus har gjort et glimrende arbejde, og været en god sparringspartner på mange vigtige spørgsmål, så tak for det Klaus og på gensyn når det engang kan lade sig gøre. Jeg ved at du ikke helt frivilligt skifter til det Oénsianske farver. Beretning for Bagsværd Atletik Club 2013 til GF

6 Ungdom Af Anne Line Mørck Ungdomsafdelingen er fortsat voksende og flere aktiviteter og ønsker ser dagens lys. Dette stille krav til en stram styring af økonomien, og for ikke at skulle begrænse for meget, er det nødvendigt at kontingentet sættes lidt op for alle børn og unge, men i forskellig grad efter alder/aktiviteter. Dette kommer bestyrelsen nærmere ind på, når vi skal fastsætte kontingentet for resten af 2014 og Vi hører at vi er billige, men vi hører også, at medlemmerne og I forældre gerne vil mere, end vi gør med de unge allerede nu, og det er der bare ikke penge til, som det ser ud lige nu. Vores medlemstal for unge under 25, som er dem, vi indberetter til kommunen, ligger omkring de Flot! Gruppen af børn og unge har udviklet sig til at være endnu mere alsidig, og det kommer ikke til at vare længe, før vi også får sprintere og springere med i talent udviklingen under Team Danmark (TUD), hvor vi i år har været repræsen-teret med ikke mindre end 5 løbere (Josefine Rytter, Joachim Weel Rosbo, Sara Schou Kristensen, Søren Jønck og Mia Helene Mørck). En meget positiv udvikling, så vi kan sige at trenden fra de foregående år varer ved. Det stigende medlemstal har så også øget behovet for trænere, så vi har brug for flere trænere, og netop i år er der et meget attraktivt tilbud under DAF med en pakke, der indeholder en solid træner uddannelse og den gulerod at man kommer med som tilskuer til ungdoms EM i Vi HAR allerede en god stab af trænere, der er blevet forstærket med en fast spring træner, nemlig Lars Bach, der selv har været højde og tre springer på landsholdet, og som også mestrer at træne i længde spring, så onsdags spring gruppen for udesæsonen er sikret og speciel træning i vinter halvåret det samme vha. ekstra lån/tilkøb af hal plads i Hvidovre. Lars er nu også gået ind på det sene tirsdagshold som en fast medspiller. 6 Beretning for Bagsværd Atletik Club 2013 til GF 2014

7 Vores trænerstab består fortsat af en del ung-trænere under 18 år (Sebastian, Mia, Sara og Joachim) til det yngste hold (B1) for de 6-9 årige, hvor også Erik, Christian Rohlff (Far til Madeleine på samme hold) og jeg selv er på som den voksne. Der er så tre forældre (Mette Bang, Martin Rasmussen og Niels-Christian Fobian), der alle tre har været på dommer og trænerkurser og så Erik på det tidlige tirsdagshold, der er for de års, og så er Hilmar, Martin, Niels Christian, Steen og Lars på det sene tirsdags hold (B3) for de 13 =>. Steen fortsætter med kaste træningen og Lars er på spring som nu også det tidlige tirsdagshold nyder godt af. Morten og Carsten tager sig af løbegruppen. Johnny kombinerer fortsat træningen af Bube med sprintgruppen. Vores blå-rød-blå-stribede medlemmer fortsætter med at lave gode resultater ude og hjemme. Det blev atter i 2013 til mange personlige rekorder, 62 klubrekorder og et utal af medaljer. BAC var repræsenteret på DAF Øst holdet ved Løwenspiele i Berlin for årige ved Mia Helene Mørck, og vi kan nok forvente flere udtagne i år, hvis de unge fortsætter de flotte takter. Og så var Joachim i landsholdstrøjen 2 gange. Første gang ved de Nordiske Mesterskaber i cross i november og anden gang ved EM i cross i december. Da trænerne og jeg skulle vælge modtagerne af vandrepokalerne for 2013, var vi igen i den glædelige situation, at der var mere end én oplagt kandidat til de fleste af vores 7 vandrepokaler. Så alle blev delt ud. Vi har planer om at implementere endnu en ny pokal: Årets sprinter, da vi i den grad har og får gode løbere og sprintere og der er stor forskel på at være mellem-lang og sprinter. Vi nåede endnu en ny rekord for DAF Atletikmærker med 149 diplomer til stævne aktive, 73 mærker mod 59 mærker i 2013, 37 mærker i 2011, 35 i 2010, 28 i 2009 og 29 i Og så var hele 8 guld og 13 i sølv. Beretning for Bagsværd Atletik Club 2013 til GF

8 På stævnefronten stod vi som vanligt for en uges atletik under Gladsaxe Kommunes sommerferieaktivitetsprogram med afsluttende ministævne (ca. 30 deltagere med Erik som leder af ung-træner gruppen), vi afviklede et rigtig flot Glad OL i samarbejde med ildsjælen Ole Mortensen fra Gladsaxe skole og take action teamet fra Novo Nordisk. Dette er nu et tilbagevendende koncept og vi har allerede nu hørt, at det igen i år bliver med gæster fra Polen, når vi får besøg af de ældste klasser fredag d. 29. august. Vi stod også for øst danske mesterskaber for hold, hvilket blev et rigtig godt stævne. Endelig afholdt vi 2 mini-klubstævner i forbindelse med træningen, hygge fælles spisninger og et UP stævne. En del af de unge var med på Amagers og Greves træningslejr i påsken på Tenerife, og det var så stor en succes at endnu flere OG en træner, drager afsted i år. Vi tænker, at der måske er endnu flere, der vil med næste år og at der måske bliver behov for yderligere 1 træner. Oven i ovenstående havde vi en tur for de store til Verdens Ungdomsspelen. Denne tur gentages her i Vi gjorde også selv lidt for at få penge i kassen, solgte lodder til jul, lavede kage bod ved stævner. Disse penge går til fælles hygge/spisning for ungdom i sommerens løb. I år holder vi 2 gange sommerferie aktivitet i samme uge for to aldersgrupper og kommunen har lovet os, at vi i år må benytte græsset! Vi satser på 1 UP stævne, og så er der Glad-OL hvor vi håber på jeres opbakning. Vi vil arrangere et par foredrag for de unge, det første ved en idræts psykolog, og så vil vi prøve som noget nyt at lave nogle fælles træninger med andre klubber over hele dage. Første gang med Slagelse, fokus på de forskellige spring og en hel dag her hos os. Vi tænker også i andre aktiviteter for de unge (Bio, bowling, fællesspisning mv.). Hyttetur må vente til næste år, når nogen er klar til at arrangere. Det har været et spændende og igen lærerigt år. Tak alle sammen for jeres støtte. Tak til trænerne og ungdomsudvalget for jeres engagement og støtte! Tak til alle jer forældre og jeres skønne børn/unge! 8 Beretning for Bagsværd Atletik Club 2013 til GF 2014

9 Senioratletik Af Klaus Præst Jaqué Sent 2013 tog jeg over som seniorudvalgsformand i Bagsværd, en spændende rolle da jeg mener at senioratletikken i Bagsværd er i støt fremgang. En fremgang der både kan ses i antallet af starter ved diverse bane og crossstævne, og ved niveauet på de startende ved DT og DM senior stævnerne. Det vigtigste for mig, har været at sætte mig ind i en rolle med væsentligt mere ansvar, end den jeg tidligere bestred, stævneudvalgsformand. Det har betydet en hel del arbejde med regnskaber, budgetter og så videre. Stort arbejde for en humanistisk student! Det har dog været en spændende proces, og det har givet en god portion erfaring. Rollen har dog også betydet at jeg har stået med ansvaret for DT holdet for herrerne. En spændende opgave, da vi sidste år stillede med det stærkeste Bagsværd hold jeg har deltaget på. Med flere atleter med potentiale for disciplinsejre, var det ventet at vi kunne kæmpe med om en plads til oprykningsmatchen. Tæt blev det også, men to uheldige skader på stafetten kostede pladsen. Kvinderne gjorde det lige så godt, på trods af der ikke er så mange teknikker på kvindesiden, kom de meget tæt på at for andet år i træk at deltage i oprykningsmatch. Ud over de to DT hold, har året også budt på en Bagsværd debutant på seniorlandsholdet. Josefine Rytter vandt i juni retten til at repræsentere Danmark ved landskampen i Kaunas, Litaun. Her løb hun flot og blev noteret for en tid tæt på PR. Josefine hentede senere på sommeren to af Bagsværds tre medaljer ved senior DM i Aalborg. Over vinteren har det stået i Cross turneringens tegn. Og her har det været en stor fornøjelse at stå for tilmeldingen til de forskellige runder, for generelt har der været mange Bagsværd løbere til start. Dette er en tendens jeg gerne ser fortsætte, da Bagsværds striber er vores ansigt udadtil. Et højt deltagerantal giver omtale, som i sidste ende stiller klubben i god position, når det kommer til forhandlinger om bane og udstyr. I skrivende stund er tilmeldingen stadigt åben til sidste runde af DAF Cross Challenge, den forgår i Korsør, og jeg kan anbefale alle at tilmelde sig. Beretning for Bagsværd Atletik Club 2013 til GF

10 Til slut vil jeg sige en stor tak til alle jeg har mødt, snakket med og trænet med, i min tid i Bagsværd markerer året hvor jeg starter uddannelse, og det kommer til at ske i Odense på Fyn. Med dette klimaskift, og sammen med en ny træner, har jeg valgt også at flytte klub til OA/OGF, og her forventer jeg at løbe indtil jeg forhåbentligt en dag kommer tilbage til København. Min tid i Bagsværd har været god, og selvom jeg skifter trøje, vil jeg stadigt følge med i hvad der sker herude. Det sidste tak skal være til bestyrelsen, både nuværende og tidligere medlemmer, som jeg har haft et rigtigt godt arbejdsforhold med. Løb, motion, veteraner og Af Rasmus Wortziger Igen er der gået et år i klubben, som har budt på masser af løb og veteranatletik mm. Løb: En af de ting der er komme til er løbesserie Inov-8 Frost Cup som start i 2011/12, men nu blevet en del af vinterløbetræning for mange. Her udover er der de gamle kending såsom DAFs vinterturnering, BT-halvmarathon, E-løbe mm. vor vi er godt repræsenteret, og har et godt klubfællesskab omkring. Der er også Baneturnering vor vi stod for 1. rundet. Igen har der været en gruppe på hele 10 BACer til Tollenseseelauf i Neubrandebur, som er en af Gladsaxes kommune venskabsbyer. Vi fik genbesøg til efterårs Griseløb. Jeg ved at dem der var med her havde en god oplevelse, og det er også hyggeligt når de besøger os. Det virker til at blive ved med at komme flere løbere, i sær på Hold 3+4`, flot ser der ud når der kommer løbere. Men dette stiler også krave til træner (Jens Jensen, Henrik Eiersholt, Mette Hornbeck, Lis Knudsen) som gør et fantastiske arbejde, og til vi løberne passer på hvor vi løber og på hinanden. Hold 1` og Hold 2` med hhv. Martin Bo og Svend Guldbrandsen har i gen i år udvidet samarbejdet. Så den lange lørdagstur nu fast løbes sammen, og tit er tirsdagstræning også sammen. Træning og mål er lidt forskelle. På Hold 2 er det typiske fokuser på hel- og halv- maraton, hvor det på Hold 1 mere vægten på de lidt korte distancer og baneløbene. Om VM-halvmarathon den 29. marts 2014, har betydet flere løber i 2013 ved jeg ikke, men der er snakkes meget om dette løb, og med mere ind 100 tilmelder BACer er det også en stor klubbegivenhed. 10 Beretning for Bagsværd Atletik Club 2013 til GF 2014

11 Gymnastikken om vinteren styres af Susan Ravn i hallen, og jeg hører at hun gør det rigtigt godt. Faktisk så godt så de nu også er gymnastik udendørs om sommeren. Alle er velkomne. Træning er alsidig cirkeltræning hvor mand kommer igennem alle muskelgrupper og slutter af med lidt afspænding. Veteranatletik har Marianne Søderberg igen tage sig godt af. Styrer veteraner til veteranholdkampen og tilmeldinger til de forskellige stævner. Vi have bl.a. hele 15 med til V-DM og deltagelse og medaljer bliv det også til ved V-DM, V-NM og V-VM. Jeg vil i denne beretning ikke opremse en masse flotte resultere, da dette heldigvis vil blive omfattede. Dette med en enkelt undtagelse, Charlotte Fabricius-Rahbek (K50) som i 2013 har sat nordiske rekord på 800m, bliv verdensmester både på 800m og 1.500m flot. Løb med (som styres af undertegnede) er en partnerskabsaftale vi har med Gladsaxekommune, vor vi står for træning om onsdage ved Gladsaxe Sportscenter. Der er tre niveauer med vær deres program og træner/forløber. Fokus skal være på begyndertræning, og der er der komme mange glade løbere ud af. Deltager og træner er glade for det Desværre er vi ikke er så gode til at holde på målgruppen, begynderløberne, og få dem der kan løbe til Bagsværd det gør vi beder i Til sommerfest have vi besøg af Judo trænere, som lærte os at falde på en god måde, så vi ikke slå os (for meget) nå grande og andet er i vej. Til julefrokosten fik folkene bag Bagsværd Sø Løb BAC-pris for stå for dette løb vær måne. Beretning for Bagsværd Atletik Club 2013 til GF

12 Triatlon Af Anne Frankland Denne beretning dækker kun året der gik. Der har været stor deltagelse med super flotte præstationer i 2013s triatlon og duatlon events. Årets præstationer spænder vidt og her nævnes blot få stærke resultater: I deres aldersklasser fik Melina (guld) og Poul (bronze) til DM Duatlon. De er nu på age group landsholdet og deltager i EM i Duatlon i april Iron - ½ iron ¼ iron sprint distance. BAC tri kan være stolte! Alle kan bryste sig af meget fine placeringer, PR og ikke mindst herlige beretninger om sjove oplevelser. Hvem husker ikke hvordan Jens-Ulrik cyklede af sted på 90 km med svømmebriller og Martin B S løb 21.1 km med sin cyklepumpe Cykling: Den milde vinter har ført til at cykling på MBT i skovene fik flere deltagere. Der har været mange seje og sjove oplevelser men også et par bøjede ribben. Flere deltog i Vinter Cup. Jan har holdt en række foredrag om cykler. Forskelle/vedligehold/tip&tricks! det var nogle fantastisk inspirerende og hyggelige vinteraftener i cykel klubhuset hvor både erfarne og nye fik meget godt med hjem. 12 Beretning for Bagsværd Atletik Club 2013 til GF 2014

13 Charlotte Gretner tog teten som landevejskaptajn for racerkørsel. Det blev til mange herlige turer hvor også den uerfarne, på den cykel man nu har, kunne prøve disciplinen af. For de rutinerede cykelryttere holdt Lars C og Mogens trofast teten. Desværre har timing ikke faldet så heldigt at vi fik uddannet et par cykeltrænere, det forsøges i Svømning: Vi fik uventet ny svømmetræner i oktober og dermed en ny samarbejdspartner. Susanne Nielsen er tidligere professionel triatlet, uddannet tricoach samt svømmetræner. Det har givet os et gevaldigt boost på svømmekompetencerne. For at dække den øgede udgift til svømmetræner er der sat brugerbetaling på for dem som ønsker at svømme, 450 kr pr ½ årlig sæson. Der er bred enighed om at det er pengene værd! Susanne er blevet en samarbejdspartner som (modbetaling) kan coache og træningsplanlægge for den enkelte. Svømmetræning (uden træner) om onsdagen er flyttet til Gladsaxe Svømmehal. Der er godt fyldt på banen og får at flow og sikkerhed bliver optimalt har Max delt et sæt færdselsregler som respekteres. Der er lavet en BAC TRI facebook gruppe som bruges flittigt til at danne træningsalliancer og information. Beretning for Bagsværd Atletik Club 2013 til GF

14 Referat fra generalforsamling 12. marts 2013 Af Charlotte Rørbøl 1. Valg af dirigent. Arne Fogt blev enstemmigt valgt til dirigent. Som stemmetællere blev valgt Morten Müllertz og Henrik Eiersholt. Generalforsamlingen blev erklæret for lovligt indvarslet. Referent var Charlotte Rørbøl. 2. Bestyrelsens beretninger: Formandens beretning: Bjarne tilføjede til sin beretning, at der kommer et nyt låsesystem Saldo med adgangsbrikker registreret på cpr-nummer. Indtil videre er der åbent kl. 7-22:30. Det er uvist, hvornår det nye system kommer op at køre. Mogens Larsen tilføjede, at Erik yder en fantastisk indsats for redskabsrummet Ungdomsafdelingen: Anne-Line fortalte om medaljer ved nyligt overstået DM. Afdelingen vokser meget og er meget aktiv. 126 ungdomsmedlemmer pt. Triatlon: Bjarne fortalte, at Anne Frankland er blevet valgt til Brugerbestyrelsen i Gladsaxe Kommune. Samarbejdet med cykelklubhuset blev hilst velkomment. Løb/motion/veteraner: Rasmus tilføjede, at denne afdeling har 176 medlemmer. De har opnået mange gode resultater, og haft mange gode arrangementer i løbet af året. Beretningen er godkendt Forelæggelse af regnskab af det forløbne år til godkendelse: Foreningen har et stort overskud, bl.a. pga. vækst i ungdomsafdelingen. Svend Guldbrandsen spurgte, hvad udgifter til Trivselsgruppen dækker over. Det er tilskud til fester i afdelingen bl.a. pga. 40-års jubilæum. Arne Fogt spurgte til overført beløb vedr. Novo Nordisk løbet. Lis Knudsen forklarede. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 3. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent Budget: Lis Knudsen fremlagde budgettet. Der er budgetteret med underskud, men foreningen har stor kassebeholdning. Johnny Bagge spurgte til BT-startpenge. De hører under det enkelte udvalg. Mogens Larsen spurgte til tilskud til voksnes deltagelse i stævner. Bestyrelsen svarede, at voksne kan søge om tilskud. Der ydes typisk fuld transportdækning til vinterturneringen. Marianne Søderberg skal ikke spørges hver gang, men til veteranstævner sørges der for beskeden hygge. Ved Eremitageløbet er der f.eks. lidt slik efter løbet. Kommunen yder tilskud på 500 kr. pr. deltager til Neubrandenburg-turen. Det er nyt i klubben, at vi har voksenelite, ikke længere kun ungdomselite. Man opfordres til at søge om tilskud. Bestyrelsen oplyste, at man kan læse retningslinjerne på hjemmesiden, men måske er der behov for opdatering af retningslinjerne. Fastsættelse af kontingent: Der er udsendt forslag fra bestyrelsen om, at ungdommens kontingent forhøjes til 450 kr./halvårligt. Jan spurgte om kontingentforhøjelsen var 14 Beretning for Bagsværd Atletik Club 2013 til GF 2014

15 medregnet i budgettet. Det var den ikke. Poul Andersen spurgte, hvor meget det vil betyde. Svaret var kr. Thomas Gaffort spurgte, om de sociale omkostninger for mindre bemidlede familier. Forældregruppen er spurgt og bakker op om forslaget, og bestyrelsen ønsker flere penge, så det bliver nemmere at fastholde teenagere i foreningen. Forslaget blev vedtaget med stort flertal. Det bliver gældende for efterårssæsonen. 4. Behandling af eventuelle indkomne forslag Det er fremsendt forslag om at skifte klubfarven på shorts fra blå til sort. Birgit Kristiansen og Mette foreslog, at vi får helt ny klubdragt. Der er problemer med pasformen til kvinder, og det er svært at få plads til striberne. Charlotte Gretner fortalte om nyt tøj (sort og rødt) i triathlon-gruppen. Det nye tri-tøj er godkendt af bestyrelsen, det var svært at lave tri-tøj med klubbens farver. Frits mente, at vores tøj er gammeldags, men meget synligt. Johnny Bagge fortalte om fordelen ved sorte shorts, og tøjets betydning for klubidentiteten. Inger Hammeken fortalte om problemerne med at skaffe blå shorts til juniorer. Bjarne fortalte, at hele bestyrelsen støtter forslaget om sorte bukser. Forslaget blev vedtaget med massivt flertal. Der må bruges både blå og sorte bukser i det kommende år. Lis Knudsen sælger overskydende blå bukser for 50 kr. 5. Valg af formand. Bjarne genopstiller og bliver genvalgt uden modkandidat. Bjarne takkede for valget. 6. Valg af sekretær. Julie genopstiller og bliver genvalgt 7. Valg af 5 udvalgsformænd. Tri: Anne Frankland genopstillede og blev genvalgt (in absentia). Stævneudvalget: Klaus Præst Jaqué genopstillede og blev genvalgt (in absentia). Atletikudvalget er vakant. Posten giver direkte adgang til bestyrelsen, som holder møde en gang om måneden. Posten er vigtig for senioratletikken. Også vigtig post i forhold til Andreas Bube. Posten betyder, man skal godkende atletikafdelingens udgifter. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Mogens Larsen blev genvalgt og Arne Fogt blev revisorsuppleant. 9. Evt. Arne foreslog, at vi annoncerer Bagsværd Sø løbet i lokalavisen. Mogens Larsen holdt tale om Andreas Bubes historie i klubben. Svend Guldbrandsen foreslog udvalg til smartere klubdragter. Lis fortalte, at det er smartest at lave aftaler om Klubtøj udenoms klubbens regnskab. Frits fortalte om aftale på hans arbejdsplads. Mette Möncke vil gerne deltage i udvalg vedr. nyt klubtøj. Bestyrelsen arbejder videre på det. Erik Kold fortalte om problemer med grafitti ved skuret. Det er kommunens skur, han skal henvende sig til dem. Bjarne efterlyste kontaktperson til Neubrandenburg efter Birgit, Charlotte Rørbøl meldte sig. Efter selve Generalforsamlingen fortalte Andreas Bube og Johnny Bagge om mesterskaberne (EM og OL) i Beretning for Bagsværd Atletik Club 2013 til GF

16 16 Beretning for Bagsværd Atletik Club 2013 til GF 2014

17 2013 Beretning for Bagsværd Atletik Club 2013 til GF

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose 1. Valg af dirigent Alex foreslog Margit som dirigent. Hun modtog valget og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Følgende ønsker at udtræde udenfor valgperiode:

Følgende ønsker at udtræde udenfor valgperiode: Generalforsamling 2009 Dagsorden og referat generalforsamling GENERALFORSAMLING I VEJEN SVØMMEKLUB TORSDAG DEN 24. FEBRUAR 2009 KL. 19.00 I VEJEN IDRÆTSCENTER DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent (og referant)

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

HIF s Generalforsamling 2014 Dagsorden

HIF s Generalforsamling 2014 Dagsorden HIF s Generalforsamling 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

KIF Atletik - Støtteordning 2011. Gældende fra 1. januar 2011. Senior og ungdoms støtteordning

KIF Atletik - Støtteordning 2011. Gældende fra 1. januar 2011. Senior og ungdoms støtteordning Gældende fra 1. januar 2011 Overordnet giver KIF støtte til de aktive atleter i klubben ud fra præstation/resultater, talent og deltagelse på forskellige hold (landshold, DT og LTU). For at få støtte af

Læs mere

Københavns Idræts Forenings støtteordning

Københavns Idræts Forenings støtteordning Københavns Idræts Forenings støtteordning Gældende fra 1. oktober 2010 Overordnet giver KIF støtte til de aktive atleter i klubben ud fra præstation/ resultater, talent og deltagelse på forskellige hold

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938 12. Eventuelt. Thomas Maxe foreslog, at HSC deltager i et projekt for overvægtige børn/familier. Dette var der stor opbakning til i forsamlingen. Endelig overlod dirigenten herefter formanden at takke

Læs mere

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Der vil blive serveret sandwich og vand under mødet. Husk tilmelding!!!

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Kirke Hyllinge Skytteforening

Kirke Hyllinge Skytteforening Kirke Hyllinge Skytteforening 4. november 2013 Referat af generalforsamlingen 1. november 2013 1. Velkomst Bent bød velkommen til de 35 fremmødte medlemmer. 2. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Kjeld

Læs mere

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov Referat af generalforsamlingen den 24. februar 2015 Deltagere: Johnny Klint, Susanne Lyskjær, Carsten Johansen, Arne Lind og Hardy Käehne (bestyrelsen), derudover deltog 14 medlemmer samt dirigenten. Dagsorden:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Storebælt Triatlonklub - SKS-Tri D. 15.02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i Storebælt Triatlonklub - SKS-Tri D. 15.02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i Storebælt Triatlonklub - SKS-Tri D. 15.02.2015 Generalforsamlingen blev afholdt på klubbens facebook gruppe, som kun er for medlemmer. Deltagere var: Søren Slott

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 1. Valg af dirigent: Claus Sylvest blev forslået og valgt 2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år: Peter orienterede først om medlemssituationen,

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Novo Gruppens Løbeklub. Generalforsamling 6/2-2012

Novo Gruppens Løbeklub. Generalforsamling 6/2-2012 Novo Gruppens Løbeklub Generalforsamling 6/2-2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 4. Kontingentfastsættelse. Bestyrelsen foreslår uændret

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Fangear Daff Træner NIV 2 Glædelig jul DAFFs Turneringskatalog Stævne for U12/U14 Super Bowl party Generalforsamling Senior News.

Fangear Daff Træner NIV 2 Glædelig jul DAFFs Turneringskatalog Stævne for U12/U14 Super Bowl party Generalforsamling Senior News. Velkommen til. Bestyrelses formand Steen Christiansen har igennem længere tid arbejdet på at få en aftale I hus med Fangear fra Outlet. Det er nu lykkes. Se fremragende billeder fra U12/U14 Stævne. Vi

Læs mere

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Godkendelse og optælling af stemmeberettigede Der var fremmødt 21 foreninger med 34 stemmeberettigede personer + 6 fra FiR = 40 personer der er stemmeberettigede.

Læs mere

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling

Dagsorden for generalforsamling Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning v/flemming Dyring 3. Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse v/anne Thomasen 4. Fastlæggelse af kontingent 5. Indkomne

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

Information til nye svømmere og deres forældre

Information til nye svømmere og deres forældre Information til nye svømmere og deres forældre Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen i Slagelse Svømmeklubs Konkurrenceafdeling. Du har allerede fået udlevet en Opflytningsseddel med beskrivelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014

Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014 Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Claus Ladefoged blev valgt som dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Dirigenten startede

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling

Dagsorden for generalforsamling Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning v/flemming Dyring 3. Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse v/vivian Fisker 4. Fastlæggelse af kontingent 5. Indkomne

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Generalforsamling - Referat Stubbekøbing, den 23. februar 2013 Mødedato og sted: 22. februar 2013 kl. 17:30 Sted: Mødeleder: Referent: SB s klubhus Benny Larsen Johnny Brincker Bestyrelsesmøde: Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere