Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club"

Transkript

1 Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19:00 på Bagsværd Stadion NDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I BAGSVÆRD ATLETIK CLUB 2 Beretninger Formanden 4 Ungdom 6 Senioratletik 9 Løb, motion, veteraner og 10 Triatlon 12 Referat fra generalforsamling 12. marts Beretning for Bagsværd Atletik Club 2013 til GF

2 NDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I BAGSVÆRD ATLETIK CLUB Tirsdag 25. marts 2014 kl på Bagsværd Stadion Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 5. Behandling af eventuelle indkomne forslag 6. Valg af kasserer (valget sker i lige år) Lis er villig til genvalg 7. Valg af 2 udvalgsformænd (Ungdoms- & Motionsudvalgenes formænd er på valg i lige år) 8. Valg af Atletikudvalgsformand Klaus afgår i utide. 9. Valg af revisor og revisor-suppleant 10. Eventuelt. (Der kan ikke besluttes noget under eventuelt) Forslag, der ønskes forelagt generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, og offentliggøres på foreningens hjemmeside og på opslag i klublokalet senest 8 dage før generalforsamlingen. Send til eller læg det i postkassen i klublokalet på stadion. Der vil til generalforsamlingen blive serveret noget spiseligt og noget at drikke tilmelding til dette foregår på opslag i klubhuset (senest den 18/3-2014) Og sidst men ikke mindst vil der være lidt mad og drikke til at stille den værste sult efter træningen. Så vel mødt tirsdag den 25. marts kl. 19:00 Mvh. Bjarne Hingelbjerg Formand i Bagsværd Atletik Club 2 Beretning for Bagsværd Atletik Club 2013 til GF 2014

3 Indkommeforslag: Bestyrelsen foreslår følgende kontingentet ændringer: Børn under 12 år, er kontingent 500 kr. halvårligt. De har stor trænerdækning, deltagere i stævner og kan få en træner med ud til stævner. Unge mellem 12 og 23 år., er kontingent 525 kr. halvårligt. Dækker resultater i Statletik, flere ugentlige træninger, specialisering, deltager i stævner og mesterskaber i norden. Optages man i TUD program stiger kontingent til 600 kr. halvårligt. Voksne, 24 år og opefter, er kontingent 450 kr. halvårligt. Alle DAF Stævneaktive skal fremover betale 150 kr. når de optages i Statletik (gælder ikke unge under 24 år). Gebyret er årligt. Forslaget behandles under punkt 4 (Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent). Efter generalforsamlingen vil Svend Guldbrandsen, Mette Møhncke og Charlotte Fabricius-Rahbek, fortælle om der oplevelser ved deltagelse i internationale stævner. Beretning for Bagsværd Atletik Club 2013 til GF

4 Formanden Af Bjarne Hingelbjerg Nok et fantastisk år er gået. Men vi har måttet sige farvel til et trofast medlem, som var vores alderspræsident med 89år og et aktivt medlem lige til det sidste: Villy Pedersen. Han startede 50 år gammel som kaster og blev efterhånden bidt af løb, og den sidste store bedrift var EM i maraton som 85+. Han var en god kammerat i ordets egentlige betydning, så æret være hans minde. Det er med en vis bekymring at jeg af kasserer Lis bliver informeret om at Vi er omkring 400 medlemmer! Jeg syntes da ellers lige at vi havde passeret de 300 stk.! Det giver jo en del udfordringer, og i bestyrelsen prøver vi efter bedste evner at løse alle de store og små sager som der uvægerligt dukker op når vi er så mange aktive. For det er vi! Især ungdomsafdelingen drøner derudaf, med det ene flotte resultat efter det andet på resultatlisterne. Sidste år skrev jeg noget om at det gik lidt baglæns for ungdomsatletikken. Det er der blevet rettet op på, og stadion ligefrem vrimler med ungdommer. I samarbejde med Gladsaxe Skole bliver der igen sidst i august afholdt et todages stævne med deltagelse fra vore venskabsbyer, og der er masser af gang i den. Og mor Anne Line knokler for at få det hele til at spille! Vores flotte nabo: Bagsværd Ny Skole har været et langvarigt projekt, og vi har måttet afgive nogle medlemmer til andre klubber; måske på grund af byggeriet. Vores hammerkastområde har været nødlidende, og det har fået os til at foreslå en konvertering af hele området til græs. Det vil gøre det muligt for os selv at bruge det som hidtil, og når vi ikke benytter området er det muligt for mange andre at få glæde af de mange m². Og vi får lidt goodwill. Derudover er der initiativer i gang som ønsker at inddrage foreninger med masser af frivillig arbejdskraft i skoleprojekter. Forrige år 2012 var OL-år, og 2013 anset for sådan lidt pause-år; Bube var skadet og, nå jah, der sker ikke så meget. Så kom der lige et nyt medlem ind fra højre og var lynende hurtig af sin alder, og BUM! så var der lige et par VM-titler i hus. Stort tillykke til Charlotte Fabricius-Rahbek. Hun var naturligvis med til Idrætsmodtagelsen på Rådhuset i januar måned hvor BAC deltagermæssigt var næststørste klub. 4 Beretning for Bagsværd Atletik Club 2013 til GF 2014

5 Brugerbestyrelsen havde 1 års fødselsdag, og dermed var det 3. december 2013 tid for valgmøde. Det blev holdt på Bagsværd Stadion, og Anne Frankland fortsætter som formand, og omstændighederne ville at undertegnede blev valgt ind som menigt medlem. Det betyder at vi har gode muligheder for at påvirke idrætspolitikken i Gladsaxe Kommune. Hellere være med hvor musikken spiller end stå bagerst og undre sig. Låsesystemet Salto, som bliver taget i brug i hele kommunen er så småt ved at finde ind på Bagsværd Stadion også. Forventningen fra min side er da, at det nok skal blive færdiginstalleret på et tidspunkt; gerne i Det er med voksende bekymring at jeg må konstatere at deltagerantallet ved NOVONordiskLøbet/Bagsværd Sø Rundt daler. På trods af, at der formentlig aldrig har været så mange mennesker der løber i Danmark, så bliver der færre der stiller op til start hos os. Vi mangler i den grad en person med forstand på, og lyst til at reklamere for et af vore faste indslag i sportens verden. Lidt den samme sang kan der synges, hvis man kigger på atletikudvalget. Klaus Præst Jaqué er nok en gang på farten; denne gang er det Odense der må holde for, så derfor må vi til at kigge efter en ny atletikudvalgsformand igen. Klaus har gjort et glimrende arbejde, og været en god sparringspartner på mange vigtige spørgsmål, så tak for det Klaus og på gensyn når det engang kan lade sig gøre. Jeg ved at du ikke helt frivilligt skifter til det Oénsianske farver. Beretning for Bagsværd Atletik Club 2013 til GF

6 Ungdom Af Anne Line Mørck Ungdomsafdelingen er fortsat voksende og flere aktiviteter og ønsker ser dagens lys. Dette stille krav til en stram styring af økonomien, og for ikke at skulle begrænse for meget, er det nødvendigt at kontingentet sættes lidt op for alle børn og unge, men i forskellig grad efter alder/aktiviteter. Dette kommer bestyrelsen nærmere ind på, når vi skal fastsætte kontingentet for resten af 2014 og Vi hører at vi er billige, men vi hører også, at medlemmerne og I forældre gerne vil mere, end vi gør med de unge allerede nu, og det er der bare ikke penge til, som det ser ud lige nu. Vores medlemstal for unge under 25, som er dem, vi indberetter til kommunen, ligger omkring de Flot! Gruppen af børn og unge har udviklet sig til at være endnu mere alsidig, og det kommer ikke til at vare længe, før vi også får sprintere og springere med i talent udviklingen under Team Danmark (TUD), hvor vi i år har været repræsen-teret med ikke mindre end 5 løbere (Josefine Rytter, Joachim Weel Rosbo, Sara Schou Kristensen, Søren Jønck og Mia Helene Mørck). En meget positiv udvikling, så vi kan sige at trenden fra de foregående år varer ved. Det stigende medlemstal har så også øget behovet for trænere, så vi har brug for flere trænere, og netop i år er der et meget attraktivt tilbud under DAF med en pakke, der indeholder en solid træner uddannelse og den gulerod at man kommer med som tilskuer til ungdoms EM i Vi HAR allerede en god stab af trænere, der er blevet forstærket med en fast spring træner, nemlig Lars Bach, der selv har været højde og tre springer på landsholdet, og som også mestrer at træne i længde spring, så onsdags spring gruppen for udesæsonen er sikret og speciel træning i vinter halvåret det samme vha. ekstra lån/tilkøb af hal plads i Hvidovre. Lars er nu også gået ind på det sene tirsdagshold som en fast medspiller. 6 Beretning for Bagsværd Atletik Club 2013 til GF 2014

7 Vores trænerstab består fortsat af en del ung-trænere under 18 år (Sebastian, Mia, Sara og Joachim) til det yngste hold (B1) for de 6-9 årige, hvor også Erik, Christian Rohlff (Far til Madeleine på samme hold) og jeg selv er på som den voksne. Der er så tre forældre (Mette Bang, Martin Rasmussen og Niels-Christian Fobian), der alle tre har været på dommer og trænerkurser og så Erik på det tidlige tirsdagshold, der er for de års, og så er Hilmar, Martin, Niels Christian, Steen og Lars på det sene tirsdags hold (B3) for de 13 =>. Steen fortsætter med kaste træningen og Lars er på spring som nu også det tidlige tirsdagshold nyder godt af. Morten og Carsten tager sig af løbegruppen. Johnny kombinerer fortsat træningen af Bube med sprintgruppen. Vores blå-rød-blå-stribede medlemmer fortsætter med at lave gode resultater ude og hjemme. Det blev atter i 2013 til mange personlige rekorder, 62 klubrekorder og et utal af medaljer. BAC var repræsenteret på DAF Øst holdet ved Løwenspiele i Berlin for årige ved Mia Helene Mørck, og vi kan nok forvente flere udtagne i år, hvis de unge fortsætter de flotte takter. Og så var Joachim i landsholdstrøjen 2 gange. Første gang ved de Nordiske Mesterskaber i cross i november og anden gang ved EM i cross i december. Da trænerne og jeg skulle vælge modtagerne af vandrepokalerne for 2013, var vi igen i den glædelige situation, at der var mere end én oplagt kandidat til de fleste af vores 7 vandrepokaler. Så alle blev delt ud. Vi har planer om at implementere endnu en ny pokal: Årets sprinter, da vi i den grad har og får gode løbere og sprintere og der er stor forskel på at være mellem-lang og sprinter. Vi nåede endnu en ny rekord for DAF Atletikmærker med 149 diplomer til stævne aktive, 73 mærker mod 59 mærker i 2013, 37 mærker i 2011, 35 i 2010, 28 i 2009 og 29 i Og så var hele 8 guld og 13 i sølv. Beretning for Bagsværd Atletik Club 2013 til GF

8 På stævnefronten stod vi som vanligt for en uges atletik under Gladsaxe Kommunes sommerferieaktivitetsprogram med afsluttende ministævne (ca. 30 deltagere med Erik som leder af ung-træner gruppen), vi afviklede et rigtig flot Glad OL i samarbejde med ildsjælen Ole Mortensen fra Gladsaxe skole og take action teamet fra Novo Nordisk. Dette er nu et tilbagevendende koncept og vi har allerede nu hørt, at det igen i år bliver med gæster fra Polen, når vi får besøg af de ældste klasser fredag d. 29. august. Vi stod også for øst danske mesterskaber for hold, hvilket blev et rigtig godt stævne. Endelig afholdt vi 2 mini-klubstævner i forbindelse med træningen, hygge fælles spisninger og et UP stævne. En del af de unge var med på Amagers og Greves træningslejr i påsken på Tenerife, og det var så stor en succes at endnu flere OG en træner, drager afsted i år. Vi tænker, at der måske er endnu flere, der vil med næste år og at der måske bliver behov for yderligere 1 træner. Oven i ovenstående havde vi en tur for de store til Verdens Ungdomsspelen. Denne tur gentages her i Vi gjorde også selv lidt for at få penge i kassen, solgte lodder til jul, lavede kage bod ved stævner. Disse penge går til fælles hygge/spisning for ungdom i sommerens løb. I år holder vi 2 gange sommerferie aktivitet i samme uge for to aldersgrupper og kommunen har lovet os, at vi i år må benytte græsset! Vi satser på 1 UP stævne, og så er der Glad-OL hvor vi håber på jeres opbakning. Vi vil arrangere et par foredrag for de unge, det første ved en idræts psykolog, og så vil vi prøve som noget nyt at lave nogle fælles træninger med andre klubber over hele dage. Første gang med Slagelse, fokus på de forskellige spring og en hel dag her hos os. Vi tænker også i andre aktiviteter for de unge (Bio, bowling, fællesspisning mv.). Hyttetur må vente til næste år, når nogen er klar til at arrangere. Det har været et spændende og igen lærerigt år. Tak alle sammen for jeres støtte. Tak til trænerne og ungdomsudvalget for jeres engagement og støtte! Tak til alle jer forældre og jeres skønne børn/unge! 8 Beretning for Bagsværd Atletik Club 2013 til GF 2014

9 Senioratletik Af Klaus Præst Jaqué Sent 2013 tog jeg over som seniorudvalgsformand i Bagsværd, en spændende rolle da jeg mener at senioratletikken i Bagsværd er i støt fremgang. En fremgang der både kan ses i antallet af starter ved diverse bane og crossstævne, og ved niveauet på de startende ved DT og DM senior stævnerne. Det vigtigste for mig, har været at sætte mig ind i en rolle med væsentligt mere ansvar, end den jeg tidligere bestred, stævneudvalgsformand. Det har betydet en hel del arbejde med regnskaber, budgetter og så videre. Stort arbejde for en humanistisk student! Det har dog været en spændende proces, og det har givet en god portion erfaring. Rollen har dog også betydet at jeg har stået med ansvaret for DT holdet for herrerne. En spændende opgave, da vi sidste år stillede med det stærkeste Bagsværd hold jeg har deltaget på. Med flere atleter med potentiale for disciplinsejre, var det ventet at vi kunne kæmpe med om en plads til oprykningsmatchen. Tæt blev det også, men to uheldige skader på stafetten kostede pladsen. Kvinderne gjorde det lige så godt, på trods af der ikke er så mange teknikker på kvindesiden, kom de meget tæt på at for andet år i træk at deltage i oprykningsmatch. Ud over de to DT hold, har året også budt på en Bagsværd debutant på seniorlandsholdet. Josefine Rytter vandt i juni retten til at repræsentere Danmark ved landskampen i Kaunas, Litaun. Her løb hun flot og blev noteret for en tid tæt på PR. Josefine hentede senere på sommeren to af Bagsværds tre medaljer ved senior DM i Aalborg. Over vinteren har det stået i Cross turneringens tegn. Og her har det været en stor fornøjelse at stå for tilmeldingen til de forskellige runder, for generelt har der været mange Bagsværd løbere til start. Dette er en tendens jeg gerne ser fortsætte, da Bagsværds striber er vores ansigt udadtil. Et højt deltagerantal giver omtale, som i sidste ende stiller klubben i god position, når det kommer til forhandlinger om bane og udstyr. I skrivende stund er tilmeldingen stadigt åben til sidste runde af DAF Cross Challenge, den forgår i Korsør, og jeg kan anbefale alle at tilmelde sig. Beretning for Bagsværd Atletik Club 2013 til GF

10 Til slut vil jeg sige en stor tak til alle jeg har mødt, snakket med og trænet med, i min tid i Bagsværd markerer året hvor jeg starter uddannelse, og det kommer til at ske i Odense på Fyn. Med dette klimaskift, og sammen med en ny træner, har jeg valgt også at flytte klub til OA/OGF, og her forventer jeg at løbe indtil jeg forhåbentligt en dag kommer tilbage til København. Min tid i Bagsværd har været god, og selvom jeg skifter trøje, vil jeg stadigt følge med i hvad der sker herude. Det sidste tak skal være til bestyrelsen, både nuværende og tidligere medlemmer, som jeg har haft et rigtigt godt arbejdsforhold med. Løb, motion, veteraner og Af Rasmus Wortziger Igen er der gået et år i klubben, som har budt på masser af løb og veteranatletik mm. Løb: En af de ting der er komme til er løbesserie Inov-8 Frost Cup som start i 2011/12, men nu blevet en del af vinterløbetræning for mange. Her udover er der de gamle kending såsom DAFs vinterturnering, BT-halvmarathon, E-løbe mm. vor vi er godt repræsenteret, og har et godt klubfællesskab omkring. Der er også Baneturnering vor vi stod for 1. rundet. Igen har der været en gruppe på hele 10 BACer til Tollenseseelauf i Neubrandebur, som er en af Gladsaxes kommune venskabsbyer. Vi fik genbesøg til efterårs Griseløb. Jeg ved at dem der var med her havde en god oplevelse, og det er også hyggeligt når de besøger os. Det virker til at blive ved med at komme flere løbere, i sær på Hold 3+4`, flot ser der ud når der kommer løbere. Men dette stiler også krave til træner (Jens Jensen, Henrik Eiersholt, Mette Hornbeck, Lis Knudsen) som gør et fantastiske arbejde, og til vi løberne passer på hvor vi løber og på hinanden. Hold 1` og Hold 2` med hhv. Martin Bo og Svend Guldbrandsen har i gen i år udvidet samarbejdet. Så den lange lørdagstur nu fast løbes sammen, og tit er tirsdagstræning også sammen. Træning og mål er lidt forskelle. På Hold 2 er det typiske fokuser på hel- og halv- maraton, hvor det på Hold 1 mere vægten på de lidt korte distancer og baneløbene. Om VM-halvmarathon den 29. marts 2014, har betydet flere løber i 2013 ved jeg ikke, men der er snakkes meget om dette løb, og med mere ind 100 tilmelder BACer er det også en stor klubbegivenhed. 10 Beretning for Bagsværd Atletik Club 2013 til GF 2014

11 Gymnastikken om vinteren styres af Susan Ravn i hallen, og jeg hører at hun gør det rigtigt godt. Faktisk så godt så de nu også er gymnastik udendørs om sommeren. Alle er velkomne. Træning er alsidig cirkeltræning hvor mand kommer igennem alle muskelgrupper og slutter af med lidt afspænding. Veteranatletik har Marianne Søderberg igen tage sig godt af. Styrer veteraner til veteranholdkampen og tilmeldinger til de forskellige stævner. Vi have bl.a. hele 15 med til V-DM og deltagelse og medaljer bliv det også til ved V-DM, V-NM og V-VM. Jeg vil i denne beretning ikke opremse en masse flotte resultere, da dette heldigvis vil blive omfattede. Dette med en enkelt undtagelse, Charlotte Fabricius-Rahbek (K50) som i 2013 har sat nordiske rekord på 800m, bliv verdensmester både på 800m og 1.500m flot. Løb med (som styres af undertegnede) er en partnerskabsaftale vi har med Gladsaxekommune, vor vi står for træning om onsdage ved Gladsaxe Sportscenter. Der er tre niveauer med vær deres program og træner/forløber. Fokus skal være på begyndertræning, og der er der komme mange glade løbere ud af. Deltager og træner er glade for det Desværre er vi ikke er så gode til at holde på målgruppen, begynderløberne, og få dem der kan løbe til Bagsværd det gør vi beder i Til sommerfest have vi besøg af Judo trænere, som lærte os at falde på en god måde, så vi ikke slå os (for meget) nå grande og andet er i vej. Til julefrokosten fik folkene bag Bagsværd Sø Løb BAC-pris for stå for dette løb vær måne. Beretning for Bagsværd Atletik Club 2013 til GF

12 Triatlon Af Anne Frankland Denne beretning dækker kun året der gik. Der har været stor deltagelse med super flotte præstationer i 2013s triatlon og duatlon events. Årets præstationer spænder vidt og her nævnes blot få stærke resultater: I deres aldersklasser fik Melina (guld) og Poul (bronze) til DM Duatlon. De er nu på age group landsholdet og deltager i EM i Duatlon i april Iron - ½ iron ¼ iron sprint distance. BAC tri kan være stolte! Alle kan bryste sig af meget fine placeringer, PR og ikke mindst herlige beretninger om sjove oplevelser. Hvem husker ikke hvordan Jens-Ulrik cyklede af sted på 90 km med svømmebriller og Martin B S løb 21.1 km med sin cyklepumpe Cykling: Den milde vinter har ført til at cykling på MBT i skovene fik flere deltagere. Der har været mange seje og sjove oplevelser men også et par bøjede ribben. Flere deltog i Vinter Cup. Jan har holdt en række foredrag om cykler. Forskelle/vedligehold/tip&tricks! det var nogle fantastisk inspirerende og hyggelige vinteraftener i cykel klubhuset hvor både erfarne og nye fik meget godt med hjem. 12 Beretning for Bagsværd Atletik Club 2013 til GF 2014

13 Charlotte Gretner tog teten som landevejskaptajn for racerkørsel. Det blev til mange herlige turer hvor også den uerfarne, på den cykel man nu har, kunne prøve disciplinen af. For de rutinerede cykelryttere holdt Lars C og Mogens trofast teten. Desværre har timing ikke faldet så heldigt at vi fik uddannet et par cykeltrænere, det forsøges i Svømning: Vi fik uventet ny svømmetræner i oktober og dermed en ny samarbejdspartner. Susanne Nielsen er tidligere professionel triatlet, uddannet tricoach samt svømmetræner. Det har givet os et gevaldigt boost på svømmekompetencerne. For at dække den øgede udgift til svømmetræner er der sat brugerbetaling på for dem som ønsker at svømme, 450 kr pr ½ årlig sæson. Der er bred enighed om at det er pengene værd! Susanne er blevet en samarbejdspartner som (modbetaling) kan coache og træningsplanlægge for den enkelte. Svømmetræning (uden træner) om onsdagen er flyttet til Gladsaxe Svømmehal. Der er godt fyldt på banen og får at flow og sikkerhed bliver optimalt har Max delt et sæt færdselsregler som respekteres. Der er lavet en BAC TRI facebook gruppe som bruges flittigt til at danne træningsalliancer og information. Beretning for Bagsværd Atletik Club 2013 til GF

14 Referat fra generalforsamling 12. marts 2013 Af Charlotte Rørbøl 1. Valg af dirigent. Arne Fogt blev enstemmigt valgt til dirigent. Som stemmetællere blev valgt Morten Müllertz og Henrik Eiersholt. Generalforsamlingen blev erklæret for lovligt indvarslet. Referent var Charlotte Rørbøl. 2. Bestyrelsens beretninger: Formandens beretning: Bjarne tilføjede til sin beretning, at der kommer et nyt låsesystem Saldo med adgangsbrikker registreret på cpr-nummer. Indtil videre er der åbent kl. 7-22:30. Det er uvist, hvornår det nye system kommer op at køre. Mogens Larsen tilføjede, at Erik yder en fantastisk indsats for redskabsrummet Ungdomsafdelingen: Anne-Line fortalte om medaljer ved nyligt overstået DM. Afdelingen vokser meget og er meget aktiv. 126 ungdomsmedlemmer pt. Triatlon: Bjarne fortalte, at Anne Frankland er blevet valgt til Brugerbestyrelsen i Gladsaxe Kommune. Samarbejdet med cykelklubhuset blev hilst velkomment. Løb/motion/veteraner: Rasmus tilføjede, at denne afdeling har 176 medlemmer. De har opnået mange gode resultater, og haft mange gode arrangementer i løbet af året. Beretningen er godkendt Forelæggelse af regnskab af det forløbne år til godkendelse: Foreningen har et stort overskud, bl.a. pga. vækst i ungdomsafdelingen. Svend Guldbrandsen spurgte, hvad udgifter til Trivselsgruppen dækker over. Det er tilskud til fester i afdelingen bl.a. pga. 40-års jubilæum. Arne Fogt spurgte til overført beløb vedr. Novo Nordisk løbet. Lis Knudsen forklarede. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 3. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent Budget: Lis Knudsen fremlagde budgettet. Der er budgetteret med underskud, men foreningen har stor kassebeholdning. Johnny Bagge spurgte til BT-startpenge. De hører under det enkelte udvalg. Mogens Larsen spurgte til tilskud til voksnes deltagelse i stævner. Bestyrelsen svarede, at voksne kan søge om tilskud. Der ydes typisk fuld transportdækning til vinterturneringen. Marianne Søderberg skal ikke spørges hver gang, men til veteranstævner sørges der for beskeden hygge. Ved Eremitageløbet er der f.eks. lidt slik efter løbet. Kommunen yder tilskud på 500 kr. pr. deltager til Neubrandenburg-turen. Det er nyt i klubben, at vi har voksenelite, ikke længere kun ungdomselite. Man opfordres til at søge om tilskud. Bestyrelsen oplyste, at man kan læse retningslinjerne på hjemmesiden, men måske er der behov for opdatering af retningslinjerne. Fastsættelse af kontingent: Der er udsendt forslag fra bestyrelsen om, at ungdommens kontingent forhøjes til 450 kr./halvårligt. Jan spurgte om kontingentforhøjelsen var 14 Beretning for Bagsværd Atletik Club 2013 til GF 2014

15 medregnet i budgettet. Det var den ikke. Poul Andersen spurgte, hvor meget det vil betyde. Svaret var kr. Thomas Gaffort spurgte, om de sociale omkostninger for mindre bemidlede familier. Forældregruppen er spurgt og bakker op om forslaget, og bestyrelsen ønsker flere penge, så det bliver nemmere at fastholde teenagere i foreningen. Forslaget blev vedtaget med stort flertal. Det bliver gældende for efterårssæsonen. 4. Behandling af eventuelle indkomne forslag Det er fremsendt forslag om at skifte klubfarven på shorts fra blå til sort. Birgit Kristiansen og Mette foreslog, at vi får helt ny klubdragt. Der er problemer med pasformen til kvinder, og det er svært at få plads til striberne. Charlotte Gretner fortalte om nyt tøj (sort og rødt) i triathlon-gruppen. Det nye tri-tøj er godkendt af bestyrelsen, det var svært at lave tri-tøj med klubbens farver. Frits mente, at vores tøj er gammeldags, men meget synligt. Johnny Bagge fortalte om fordelen ved sorte shorts, og tøjets betydning for klubidentiteten. Inger Hammeken fortalte om problemerne med at skaffe blå shorts til juniorer. Bjarne fortalte, at hele bestyrelsen støtter forslaget om sorte bukser. Forslaget blev vedtaget med massivt flertal. Der må bruges både blå og sorte bukser i det kommende år. Lis Knudsen sælger overskydende blå bukser for 50 kr. 5. Valg af formand. Bjarne genopstiller og bliver genvalgt uden modkandidat. Bjarne takkede for valget. 6. Valg af sekretær. Julie genopstiller og bliver genvalgt 7. Valg af 5 udvalgsformænd. Tri: Anne Frankland genopstillede og blev genvalgt (in absentia). Stævneudvalget: Klaus Præst Jaqué genopstillede og blev genvalgt (in absentia). Atletikudvalget er vakant. Posten giver direkte adgang til bestyrelsen, som holder møde en gang om måneden. Posten er vigtig for senioratletikken. Også vigtig post i forhold til Andreas Bube. Posten betyder, man skal godkende atletikafdelingens udgifter. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Mogens Larsen blev genvalgt og Arne Fogt blev revisorsuppleant. 9. Evt. Arne foreslog, at vi annoncerer Bagsværd Sø løbet i lokalavisen. Mogens Larsen holdt tale om Andreas Bubes historie i klubben. Svend Guldbrandsen foreslog udvalg til smartere klubdragter. Lis fortalte, at det er smartest at lave aftaler om Klubtøj udenoms klubbens regnskab. Frits fortalte om aftale på hans arbejdsplads. Mette Möncke vil gerne deltage i udvalg vedr. nyt klubtøj. Bestyrelsen arbejder videre på det. Erik Kold fortalte om problemer med grafitti ved skuret. Det er kommunens skur, han skal henvende sig til dem. Bjarne efterlyste kontaktperson til Neubrandenburg efter Birgit, Charlotte Rørbøl meldte sig. Efter selve Generalforsamlingen fortalte Andreas Bube og Johnny Bagge om mesterskaberne (EM og OL) i Beretning for Bagsværd Atletik Club 2013 til GF

16 16 Beretning for Bagsværd Atletik Club 2013 til GF 2014

17 2013 Beretning for Bagsværd Atletik Club 2013 til GF

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr.

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr. 31. årgang nr. 2 Maj 2004 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Idrætsforening Formanden - tak for en god sæson Generalforsamlingen - referat fra klubbens øverste myndighed Badminton - supersæson for

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

Nr. 2/2015, marts 2015

Nr. 2/2015, marts 2015 Nr. 2/2015, marts 2015 Du opfordres til at hjælpe ved arrangementet den 25. april, læs nærmere på side 5 BESTYRELSE Formand: Svend Mortensen Vestskellet 44, 3250 Gilleleje 2337 3052 hegnsnyt@live.dk Næstformand:

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 1 februar 2012 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Løb med DGI i Vindinge En kold januar aften havde Vindinge Idrætsforening og DGI indkaldt til informationsmøde om opstart

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

34. Årgang Marts 2013 1

34. Årgang Marts 2013 1 34. Årgang Marts 2013 1 SAMMENSÆTNINGEN AF HOVEDBESTYRELSE OG UDVALG I STOHOLM IDRÆTSFORENING 2012 Navn Adresse Telefon HOVEDBESTYRELSEN Formand Gitte Christensen Lånumvej 1, Stoholm 97 54 23 20 Kasserer

Læs mere

AAIG atletik, tri & motion organisation

AAIG atletik, tri & motion organisation AAIG atletik, tri & motion organisation Klubbladsredaktør Kirsten E. Møller, Møllevej 50, Felstedskov, 6200 Aabenraa 74 68 58 73 eskildsen-moeller@stutteri-hesselholt.dk I redaktionen Bodil Nielsen, bniel@aabenraa.dk

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk En tenniscamp er ikke bare tennis, men også tid til fordybelse - som her, hvor Sophie plukker kløver... NÆSTVED TENNIS KLUB Nygårdsvej 102, 4700

Læs mere