Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2008 (urevideret)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2008 (urevideret)"

Transkript

1 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 16/2008 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2008 (urevideret) Økonomiske resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes) Nettoomsætningen i tredje kvartal steg organisk 16 %. Den samlede organiske vækst i vaccinesalget i årets første ni måneder blev 12 % Nettoomsætningen i de første ni måneder blev mio. DKK (1.209) Bruttomarginen udvikler sig fortsat positivt og steg til 70 % (69) Det primære driftsresultat (EBIT) for årets første ni måneder blev 78 mio. DKK (207*) Resultat før skat (EBT) for perioden blev 106 mio. DKK (218*) *) Heri inkluderet milepælsbetaling fra Schering-Plough i på 199 mio. DKK Forretningsmæssige hovedbegivenheder ALK offentliggjorde for nylig banebrydende og særdeles positive kliniske resultater fra et langtidsstudie med GRAZAX, der påviser en blivende vaccinationseffekt af behandlingen. Studiet dokumenterer, at effekten af tabletten fastholdes efter afslutning af det anbefalede treårige behandlingsforløb. Resultaterne er en milepæl i ALKs historie og lægger samtidig et solidt fundament under selskabets langsigtede strategiske mål om at udbrede brugen af allergivaccination. Med de seneste forskningsmæssige resultater, en tilfredsstillende økonomisk udvikling og en stærk finansiel position uden gældsforpligtelser står ALK godt rustet til at leve op til selskabets langsigtede strategiske ambitioner og til at imødegå den forventede globale økonomiske afmatning. Uændrede forventninger til driftsresultatet i 2008 For regnskabsåret 2008 fastholder ALK forventningerne til driftsresultatet (EBIT), der nu kan præciseres til mio. DKK mod tidligere mio. DKK. Som følge af den seneste udvikling i valutakurser forventes nu et resultatet før skat (EBT) på mio. DKK mod tidligere mio. DKK. Den organiske vækst i vaccinesalget forventes at blive %, hvilket er i tråd med ALKs langsigtede vækstambitioner. Blandt andet på baggrund af valutakursudviklingen forventer ALK en lidt lavere nettoomsætning end tidligere meddelt. Hørsholm, den 20. november 2008 ALK-Abelló A/S Kontaktperson: Jens Bager, adm. direktør, telefon ALK afholder i dag kl (CET) en telefonkonference for analytikere og investorer, hvor Jens Bager (adm. direktør) og Jutta af Rosenborg (finansdirektør) gennemgår resultaterne. Danske deltagere skal senest kl (CET) ringe på telefon , mens internationale deltagere skal ringe på inden kl (CET). Telefonkonferencen kan også følges live på hjemmesiden hvor den tilhørende præsentation vil være tilgængelig kort før start. Side 1 af 14

2 HOVED- OG NØGLETAL (urevideret) Beløb i mio. DKK 2008 Hele året Resultatopgørelse Nettoomsætning Primært driftsresultat før afskrivninger (EBITD) Primært driftsresultat før andre driftsindtægter og -omkostninger Primært driftsresultat (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat (EBT) Resultat, fortsættende virksomhed Resultat, ophørt virksomhed Resultat Antal medarbejdere gennemsnit Balance Aktiver i alt Investeret kapital Egenkapital Pengestrømme og investeringer Af- og nedskrivninger Pengestrøm fra driften Pengestrøm fra investeringer (250) (92) (172) - heraf til investering i materielle aktiver (245) (22) (164) Fri pengestrøm (171) Aktiedata Udbytte Selskabskapital Antal aktier a 10 DKK stk Børskurs, ultimo DKK Indre værdi pr. aktie DKK Nøgletal EBIT-margin % 6,0 17,1 13,2 Resultat pr. aktie (EPS) DKK 6,3 16,5 17,7 Udvandet resultat pr. aktie (DEPS) DKK 6,3 16,5 17,6 Resultat pr. aktie (EPS), fortsættende virksomhed DKK 6,3 12,9 14,0 Udvandet resultat pr. aktie (DEPS), forts. virksomhed DKK 6,3 12,8 13,9 Cash flow pr. aktie (CFPS) DKK 7,9 14,7 36,1 Børskurs/Indre værdi 3,0 5,5 2,9 Definitioner: se sidste side Side 2 af 14

3 RESULTATOPGØRELSE 3. kvartal % 3. kvartal 2008 % Beløb i mio. DKK 2008 % % Nettoomsætning Vareforbrug og produktionsomkostninger Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger Salgs-, markedsførings- og administrationsomkostninger Andre driftsindtægter og -omkostninger Primært driftsresultat (EBIT) Finansielle indtægter (15) (3) Finansielle omkostninger Resultat før skat (EBT) Skat af resultat (2) (1) 35 8 Resultat, fortsættende virksomhed Resultat, ophørt virksomhed (2) (1) 35 8 Resultat KOMMENTARER TIL PERIODENS ØKONOMISKE RESULTATER Nettoomsætningen i tredje kvartal udviklede sig tilfredsstillende og steg organisk med 16 % til 437 mio. DKK (386). Dermed steg nettoomsætningen i årets første ni måneder organisk med 11 % til mio. DKK (1.209). Påvirkningen fra valutakurser har været negativ med 3 procentpoint. DKKm Nettoomsætning på produktlinjer (% = organisk vækst) +7 % SCIT +20 % SLIT 2008 GRAZAX omsætning +5 % Øvrige produkter Den organiske vækst i selskabets kerneområde, salg af allergivacciner, blev i tredje kvartal 14 % mod 6 % i første kvartal og 19 % i andet kvartal. Den positive salgsudvikling i ALKs kerneforretning er dermed fortsat i det seneste kvartal. Den organiske vækst i vaccinesalget for de første ni måneder blev samlet set 12 %. I de første ni måneder af 2008 steg salget af injektionsbaserede allergivacciner (SCIT) til 611 mio. DKK (581) med en organisk vækst på 7 %. Salget af injektionsbaserede vacciner udvikler sig på niveau med det forventede og udgør 47 % (48) af selskabets samlede omsætning. Salget af sublinguale vacciner (SLIT) steg organisk med 20 % til 443 mio. DKK (372). Heraf blev salget af GRAZAX 63 mio. DKK (30). Det er fortsat især salget af dråbebaserede SLIT-produkter i Holland, Frankrig og Spanien samt salget af GRAZAX, der bidrager til væksten. SLIT-produkter fortsætter med at udgøre en stadig større andel af salget og udgør nu 34 % (31) af selskabets samlede omsætning. Salget af øvrige produkter steg organisk med 5 % til 254 mio. DKK (256). Udviklingen er især påvirket af en positiv udvikling i salget af adrenalinprodukter. Derudover er salget fortsat negativt påvirket af, at Side 3 af 14

4 visse ikke-strategiske produkter er udgået af sortimentet samt af afviklingen af forretningsområdet In Vitro Diagnostics i 2006/07. Ses der bort fra den negative påvirkning fra valutakurser, udviklede omsætningen sig tilfredsstillende i alle geografiske regioner. Mio. DKK % Nettoomsætning på markeder () (% = organisk vækst) +9 % +11 % Nordeuropa Mellemeuropa Sydeuropa Øvrige markeder % I den nordeuropæiske region steg salget organisk med 22 % til 315 mio. DKK (274). En positiv udvikling i Storbritannien og Skandinavien bidrog i særlig grad til væksten. I Mellemeuropa steg salget 9 % til 515 mio. DKK (474) som følge af stigningen i GRAZAX salget og udviklingen i salget af injektionsbaserede vacciner. I Tyskland har myndighederne ændret i det obligatoriske rabatsystem, der gennem en årrække har været pålagt alle receptpligtige lægemidler. Ændringen har haft en begrænset positiv betydning for ALKs salg i den mellemeuropæiske region. I den sydeuropæiske region fortsætter den positive udvikling i salget, som steg organisk med 11 % til 351 mio. DKK (316). Salget af dråbebaserede SLITprodukter steg organisk med 19 % i Sydeuropa. Omsætningen på øvrige markeder blev 127 mio. DKK (145), svarende til en organisk vækst på -1 %. Salget på øvrige markeder er påvirket af ikkevidereførte produkter (In Vitro Diagnostics). Vareforbrug og produktionsomkostninger udgjorde 386 mio. DKK (379), hvilket medførte en stigning i bruttoresultatet på 11 % til 922 mio. DKK (830). Bruttomarginen fortsætter dermed den positive udvikling og steg til 70 % (69), hvilket skyldes et bedre produktmiks og effektiviseringer i produktionen. Den kraftigt stigende USD-valutakurs i slutningen af tredje kvartal påvirker dog bruttomarginen negativt. Periodens udgifter til forskning og udvikling udgjorde 246 mio. DKK (234), svarende til 19 % af periodens omsætning, og vedrører primært udviklingen af den tabletbaserede vaccine mod husstøvmideallergi samt aktiviteter til fortsat klinisk dokumentation af GRAZAX. Salgs-, markedsføringsog administrationsomkostninger blev 623 mio. DKK (594). De seneste års kraftige stigninger i kapacitetsomkostninger begynder dermed at aftage, og ALK forventer, at denne tendens fortsætter i de kommende år. Det primære driftsresultat (EBIT) udgjorde 78 mio. DKK (207), svarende til en 6 % EBIT-margin. I resultatet indgår en nettodriftsindtægt på 28 mio. DKK fra selskabets amerikanske samarbejdspartner Schering-Plough i relation til farmaceutiske udviklingsaktiviteter vedrørende den nye tabletbaserede vaccine mod ragweedallergi. I - sammenligningstallet indgår ligeledes en nettodriftsindtægt fra Schering-Plough på 199 mio. DKK. Ses der bort fra disse ekstraordinære poster, udvikler det underliggende driftsresultat sig tilfredsstillende og i overensstemmelse med ALKs langsigtede ambitioner. Finansielle poster bidrog med netto 28 mio. DKK (11) og er i særlig grad positivt påvirket af den stigende USD-valutakurs i slutningen af tredje kvartal. Skat af periodens resultat udgør 43 mio. DKK (91). For hele året ventes fortsat en effektiv skatteprocent på ca. 41 (40). Periodens resultat blev 63 mio. DKK (164). I indgik en ekstraordinær indtægt på 37 mio. DKK fra afsluttende reguleringer af salgssummen i forbindelse med salget af ingrediensvirksomheden Chr. Hansen. Side 4 af 14

5 Pengestrøm fra driften blev 79 mio. DKK (161) og er særligt påvirket af ændringer i arbejdskapitalen. Pengestrøm fra investeringer blev -250 mio. DKK (-92) og vedrører planlagte investeringer i produktionsfaciliteter samt løbende vedligehold. Periodens fri pengestrøm udgjorde -171 mio. DKK (69). Ved udgangen af kvartalet var de likvide beholdninger 525 mio. DKK (938) og er særligt påvirket af udbetaling af udbytte på 330 mio. DKK i forbindelse med generalforsamlingen i april måned. Forventninger til regnskabsåret 2008 Den organiske vækst i vaccinesalget forventes at blive %, hvilket er i tråd med ALKs langsigtede vækstambitioner. Blandt andet på baggrund af valutakursudviklingen forventer ALK en lidt lavere nettoomsætning end tidligere meddelt. ALK har foretaget en tilpasning af væksten i kapacitetsomkostningerne, og for regnskabsåret 2008 fastholdes forventningerne til driftsresultatet (EBIT), der nu kan præciseres til mio. DKK mod tidligere mio. DKK. Som følge af den seneste udvikling i valutakurser forventes nu et resultatet før skat (EBT) på mio. DKK mod tidligere mio. DKK. FORRETNINGSMÆSSIGE BEGIVENHEDER Banebrydende GRAZAX resultater I oktober rapporterede ALK banebrydende resultater med tabletbaseret allergivaccination. Hovedresultaterne fra langtidsstudiet (GT-08) med GRAZAX dokumenterer, at effekten af tabletvaccinen fastholdes efter afslutning af det anbefalede treårige behandlingsforløb. Blodprøver fra patienterne viser desuden en vedvarende, positiv effekt på immunforsvaret som udtryk for en blivende tolerance over for græspollen. I opfølgningsåret reduceres høfebersymptomerne med 31 %, samtidig med at brugen af symptomdæmpende medicin reduceres med 52 %. Reduktionerne af symptomer og medicinforbrug er målt som medianværdier i forhold til en kontrolgruppe. Alle patienter i studiet havde ubegrænset adgang til symptomdæmpende medicin. Resultaterne er statistisk signifikante. Resultaterne er en afgørende milepæl for ALK og bekræfter, at GRAZAX fungerer som en fuldgyldig allergivaccine, der i modsætning til symptomdæmpende medicin fastholder klinisk effekt efter behandlingens afslutning. Med disse resultater kan tabletbaseret allergivaccination med GRAZAX nu betragtes som et klinisk ligeværdigt alternativ til injektionsvacciner, og det fremtidige valg mellem de forskellige behandlingsformer bør udelukkende bygge på lægers og patienters individuelle præferencer. Resultater fra et klinisk studie med GRAZAX til behandling af børn og unge har vist en god behandlingseffekt, som er sammenlignelig med den dokumenterede effekt hos voksne patienter. På baggrund af resultaterne indsendte ALK i foråret en ansøgning til de europæiske sundhedsmyndigheder med henblik på en udvidelse af markedsføringstilladelsen for GRAZAX til også at omfatte denne vigtige patientgruppe. GRAZAX tilskud Sundhedsmyndighederne i Norge har meddelt, at GRAZAX frigives til generelt offentligt tilskud fra 1. november GRAZAX blev indstillet til generelt tilskud af myndighederne i Norge allerede i. Således tilbydes græsallergikerne nu nationalt, offentligt tilskud i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Holland, Irland, Østrig, Schweiz og Grækenland, samt regionalt tilskud i Italien og England. ALKs investeringer skrider planmæssigt frem Opførelsen af en ny råvareproduktionsenhed i Idaho, USA, og en ny produktionslinje til tabletproduktion i Swindon, UK, skrider planmæssigt frem. Byggeriet af råvareenheden ventes afsluttet i 2009, mens den nye tabletlinje forventes at stå klar til produktion i Samtidig er ALK i gang med opførelsen af en ny bygning i Hørsholm, der blandt andet gør det muligt at samle ALKs danske medarbejdere i forskerparken SCION DTU i løbet af Side 5 af 14

6 Begrænset effekt af økonomisk afmatning Den aktuelle globale økonomiske afmatning ventes overordnet set at have begrænsede konsekvenser for ALK. Selskabet har en solid, likvid egenkapital, ubetydelige gældsforpligtelser og et stabilt og voksende overskud på den løbende drift. ALKs igangværende investeringer kan således finansieres med egne midler. Samtidig er medicinalbranchen som helhed relativt uafhængig af cykliske konjunktursvingninger. Risikofaktorer Delårsrapporten indeholder udtalelser vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder især fremtidig omsætning og driftsresultat samt forventede forretningsmæssige begivenheder. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf nogle vil være uden for ALK Gruppens kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i delårsrapporten. Uden at være udtømmende, omfatter sådanne faktorer blandt andet generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder retslige spørgsmål, usikkerhed om prisfastsættelse, tilskudsregler og markedspenetration af GRAZAX, ændringer i valutakurser, efterspørgsel, leverandørafhængighed og konkurrencefaktorer, men også faktorer som bivirkninger ved brugen af selskabets eksisterende og fremtidige produkter, da allergivaccination kan være associeret med allergiske reaktioner af forskelligt omfang, varighed og sværhedsgrad. ALK kan ligeledes ikke udelukke, at en udbredt økonomisk afmatning kan have en negativ effekt på anvendelsen af allergivacciner. Finanskalender 2009 Stilleperiode 22. jan Årsrapport feb Ordinær generalforsamling 27. marts 2009 Stilleperiode 3. apr Delårsrapport Q maj 2009 Stilleperiode 21. juli 2009 Delårsrapport første halvår (Q2) aug Stilleperiode 22. okt Delårsrapport 9 måneder (Q3) nov Side 6 af 14

7 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar september 2008 for ALK-Abelló A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er i lighed med tidligere år ikke revideret. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, egenkapital og forpligtelser, finansielle stilling samt resultat og pengestrømme for perioden 1. januar september Endvidere er det vores opfattelse, at beretningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen kan påvirkes af. Hørsholm, den 20. november 2008 Direktion Jens Bager (adm. direktør) Jørgen Damsbo Andersen Henrik Jacobi Flemming Steen Jensen Jutta af Rosenborg Bestyrelse Jørgen Worning (formand) Thorleif Krarup (næstformand) Nils Axelsen Carsten Lønfeldt Jesper Fromberg Nielsen Anders Gersel Pedersen Ingelise Saunders Lars Simonsen Peter Adler Würtzen Side 7 af 14

8 RESULTATOPGØRELSE (urevideret) 3. kvartal 3. kvartal 2008 Note Beløb i mio. DKK Nettoomsætning Vareforbrug og produktionsomkostninger Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger Salgs- og markedsføringsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Primært driftsresultat (EBIT) Finansielle indtægter (15) Finansielle omkostninger Resultat før skat (EBT) Skat af resultat (2) 35 Resultat, fortsættende virksomhed Resultat, ophørt virksomhed - 37 (2) 35 Resultat Der fordeles således: (2) 35 Aktionærer i moderselskabet (2) Resultat pr. aktie (EPS), fortsættende virksomhed DKK 6,3 12,7 Udvandet resultat pr. aktie (DEPS), fort. virksomhed DKK 6,3 12,6 Side 8 af 14

9 PENGESTRØMSOPGØRELSE (urevideret) Beløb i mio. DKK mrd. Resultat, fortsættende virksomhed Reguleringer for: Skat af resultat Finansielle indtægter og omkostninger (28) (11) Aktiebaseret vederlæggelse 6 5 Af- og nedskrivninger Ændring i hensatte forpligtelser 2 (3) Betalte finansielle poster, netto Betalte skatter (62) (67) Pengestrøm før ændring i driftskapital Ændring i varebeholdninger - 12 Ændring i tilgodehavender (18) (59) Ændring i kortfristede gældsforpligtelser (13) (8) Pengestrøm fra driften Investeringer i immaterielle anlægsaktiver (5) (9) Investeringer i materielle anlægsaktiver (245) (83) Salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver - 1 Ændring i andre finansielle anlægsaktiver - (1) Pengestrøm fra investeringer (250) (92) Fri pengestrøm (171) 69 Udbytte til moderselskabets aktionærer (330) (20) Køb af egne aktier - (39) Ændring i finansielle forpligtelser (7) (11) Pengestrøm fra finansiering (337) (70) Pengestrøm vedrørende ophørt virksomhed - 9 Nettopengestrøm (508) 8 Likvide beholdninger 1. januar Urealiseret gevinst/tab på valuta, som indgår i likvide beholdninger 3 (3) Nettopengestrøm (508) 8 Likvide beholdninger 30. september Pengestrømsopgørelsen er korrigeret for valutakursreguleringer i de udenlandske tilknyttede virksomheder, og disse er således ikke indeholdt i pengestrømsopgørelsen. Dette medfører, at de enkelte tal i pengestrømsopgørelsen ikke kan udledes direkte af resultatopgørelsen og balancen. Side 9 af 14

10 BALANCE AKTIVER (urevideret) Beløb i mio. DKK 30. sept dec. 30. sept. Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Goodwill Øvrige immaterielle aktiver Materielle aktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Andet driftsmateriel og inventar Igangværende investeringer Andre langfristede aktiver Værdipapirer og tilgodehavender Udskudt skatteaktiv Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Side 10 af 14

11 BALANCE EGENKAPITAL OG GÆLD (urevideret) Beløb i mio. DKK 30. sept dec. 30. sept. Egenkapital Selskabskapital Andre reserver Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser Prioritetsgæld Bank- og finanslån Pensionsforpligtelser og lignende forpligtelser Andre hensatte forpligtelser Anden gæld Kortfristede forpligtelser Prioritetsgæld Bank- og finanslån Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Andre hensatte forpligtelser Anden gæld Forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser i alt Side 11 af 14

12 EGENKAPITALENS UDVIKLING (urevideret) Andre reserver Beløb i mio. DKK Selskabskapital Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Andre reserver i alt Reserve for kursreguleringer Egenkapital i alt Egenkapital 1. januar (3) (22) Valutakursregulering af udenlandske tilknyttede virksomheder Sikring af fremtidige transaktioner, periodens bevægelse Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen Periodens resultat Periodens totalindkomst Aktiebaseret vederlæggelse Skat af poster indregnet direkte på egenkapitalen Udbytte, betalt (330) (330) (330) Øvrige transaktioner (324) (324) (324) Egenkapital 30. september (19) Egenkapital 1. januar 101 (2) (7) Valutakursregulering af udenlandske tilknyttede virksomheder - - (10) - (10) (10) Sikring af fremtidige transaktioner, periodens bevægelse Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen - 2 (10) - (8) (8) Periodens resultat Periodens totalindkomst - 2 (10) Aktiebaseret vederlæggelse Skat af poster indregnet direkte på egenkapitalen (2) (2) (2) Køb af egne aktier (39) (39) (39) Udbytte, betalt (20) (20) (20) Øvrige transaktioner (56) (56) (56) Egenkapital 30. september (17) Side 12 af 14

13 NOTER (urevideret) 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Delårsrapporten for perioden 1. januar september 2008 aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsrapporter" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter er fastlagt i Delårsrapportbekendtgørelsen, udstedt i henhold til Årsregnskabsloven, samt af NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Den i delårsrapporten anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den i årsrapporten for anvendte. Der henvises til årsrapporten for for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. 2 NETTOOMSÆTNING Beløb i mio. DKK 2008 Geografiske segmenter Nordeuropa Mellemeuropa Sydeuropa Øvrige markeder I alt ANDRE DRIFTSINDTÆGTER OG ANDRE DRIFTSOMKOSTNINGER Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger vedrører indtægter og omkostninger af sekundær karakter i forhold til ALKs hovedaktiviteter. Posten inkluderede indtægter og omkostninger på netto 28 mio. DKK (: 199 mio. DKK) i forbindelse med aftale med Schering-Plough om et strategisk samarbejde om udvikling og kommercialisering af ALKs tabletbaserede allergivacciner mod græspollenallergi (GRAZAX ), husstøvmideallergi og ragweedallergi til det nordamerikanske marked. Side 13 af 14

14 Definitioner Investeret kapital Immaterielle og materielle anlægsaktiver, varebeholdninger og tilgodehavender med fradrag af hensatte forpligtelser (ekskl. udskudt skat), leverandørgæld, andre gældsforpligtelser og minoritetsinteresser EBIT-margin % Indre værdi pr. aktie Indtjening pr. aktie (EPS) Primært driftsresultat x 100 / Nettoomsætning Egenkapital ultimo / Antal aktier ultimo Årets resultat til aktionærer i moderselskabet / Gennemsnitligt antal udestående aktier Udvandet indtjening pr. aktie (DEPS) Årets resultat til aktionærer i moderselskabet / Udvandet gennemsnitligt antal udestående aktier Cash flow pr. aktie (CFPS) Segmenter Pengestrøm fra driften ekskl. Minoritetsandele / Gennemsnitligt antal udestående aktier Geografiske segmenter (baseret på kundernes lokation): o Nordeuropa omfatter Norden, Storbritannien og Holland o Mellemeuropa omfatter Tyskland, Østrig, Schweiz og Polen o Sydeuropa omfatter Spanien, Italien og Frankrig o Øvrige markeder omfatter USA, Kina og resten af verden Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og nøgletal 2005". Side 14 af 14

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2009 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2009 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9/ Delårsrapport 3 måneder (Q1) (urevideret) Økonomiske resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes)

Læs mere

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2007 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2007 (urevideret) Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 2007 22. maj 2007 Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2007 (urevideret) Økonomiske resultater 3 måneder 2007 (Sammenligningstal for samme periode sidste år

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret) Til: Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 19 2005/06 4. juli 2006 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret) Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes Økonomiske

Læs mere

Delårsrapport Q (urevideret)

Delårsrapport Q (urevideret) Til OMX Den Nordiske Børs Selskabsmeddelelse nr. 10/2008 Delårsrapport Q1 2008 (urevideret) Økonomiske resultater for de første tre måneder af 2008 (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2007 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2007 (urevideret) Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 18 2007 22. november 2007 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2007 (urevideret) Økonomiske resultater for de første 9 måneder af 2007 (Sammenligningstal for samme

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Delårsrapport 6 måneder (Q2) 2007 (urevideret)

Delårsrapport 6 måneder (Q2) 2007 (urevideret) Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 14 2007 21. august 2007 Delårsrapport 6 måneder (Q2) 2007 (urevideret) Økonomiske resultater 6 måneder 2007 (Sammenligningstal for samme periode sidste

Læs mere

Delårsrapport første kvartal (Q1) 2013 (urevideret)

Delårsrapport første kvartal (Q1) 2013 (urevideret) Delårsrapport første kvartal (Q1) 2013 (urevideret) Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Resultater for perioden (Sammenligningstal for første kvartal 2012 er anført i parentes / omsætningsvækst er målt i lokale

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

3 MÅNEDERS RAPPORT (Q1) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

3 MÅNEDERS RAPPORT (Q1) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Den 20. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse Nr. 11 i 2004/05 3 MÅNEDERS RAPPORT (Q1) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2004 30. november 2004, urevideret Tal i parentes er sammenligningstal

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2011 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2011 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9/2011 Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2011 (urevideret) Resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes /

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2010 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2010 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 12/ Delårsrapport 3 måneder (Q1) (urevideret) Resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes) I første

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2012 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2012 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2012 (urevideret) Selskabsmeddelelse nr. 11/2012 KORRIGERET Resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s

Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s Den 6. august 2008 Selskabsmeddelelse nr. 12-08 Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s Der forventes uændret et resultat før skat for 2008 på 20-40 mio. kr. Negativ tendens på annoncemarkederne. Fortsat

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

KORRIGERET KVARTALSRAPPORT (Q3) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KORRIGERET KVARTALSRAPPORT (Q3) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 17 i 2002/03 3. juli 2003 KORRIGERET KVARTALSRAPPORT (Q3) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 31. maj 2003 urevideret I fondsbørsmeddelelse nr. 16 af

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011 ALK Virksomhedspræsentation sentation 1 ALK allergispecialist - behandling, forebyggelse og diagnostisering Verdens førende inden for allergivaccine ~ 33 % global markedsandel Udvide basisforretningen

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010 Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Omsætning på DKK 272 mio. mod

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

ALK-Abelló A/S offentliggør årsrapport for 2007

ALK-Abelló A/S offentliggør årsrapport for 2007 Til: OMX Den Nordiske Børs Selskabsmeddelelse nr. 5/2008 ALK-Abelló A/S offentliggør årsrapport for 2007 Bestyrelsen for ALK-Abelló A/S har i dag godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2016

Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Meddelelse nr. 281 26. maj 2016 Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Omsætning på DKK 298 mio. i første kvartal 2016svarende til niveauet for samme periode sidste år. Driftsresultat (EBIT) på DKK 182 mio.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/12/2014 Karl-Alfred Brylle Dirigent Side 2 af 9 Indhold

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s

Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s Den 5. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 17-09 Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s Søndagsavisen a-s realiserer et resultat for første halvår 2009, som er bedre end i samme periode året før. Betydeligt

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2014

Delårsrapport for 1. halvår 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2014 Dantherm realiserede for de fortsættende aktiviteter en omsætning på DKK 138 mio. i 1. halvår 2014 mod DKK 158 mio. i 1. halvår 2013.. Driftsresultatet (EBIT) blev som

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 183 mio. en stigning på 33% i forhold til 2009. Forventninger for hele året fastholdes

Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 183 mio. en stigning på 33% i forhold til 2009. Forventninger for hele året fastholdes Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2010 Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 183 mio. en stigning på 33% i forhold til 2009. Forventninger for hele året fastholdes Fortsat god vækst i indgåelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010 NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 1 9. JUNI 2010 Seneste nyt Bedre end forventet økonomisk fremgang 2009: 10 % vækst i vaccinesalget / 47 % stigning i EBIT Q1 2010:

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2012 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2012 (urevideret) Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2012 (urevideret) Selskabsmeddelelse nr. 24/2012 Resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes / omsætningsvækst er målt i lokale

Læs mere

DANSK PORTVIN IMPORT ApS

DANSK PORTVIN IMPORT ApS DANSK PORTVIN IMPORT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/02/2013 Johannes Madsen Dirigent Side 2 af 9 Indhold

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005)

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) 30. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2004/05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) Ambu har fortsat lanceringen af nye produkter i 3. kvartal. Omsætningen af de nye produkter

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2012 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Omsætning på DKK 577 mio. mod DKK 583 mio. samme periode

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-30. september 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-30. september 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 30. oktober 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Ringsted Forsyning A/S

Ringsted Forsyning A/S Ringsted Forsyning A/S CVR-nr. 29 77 73 73 Budget for 2010 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens budgetberetning 1 Ledelsens erklæring 2 Budgetforudsætninger 3 Resultatbudget 7 Balancebudget 8 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005)

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) 28. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2005/06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) Omsætningen af de nyere produkter stiger som planlagt, og der introduceres tre nye produkter

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere