Så er der igen nyt fra Lakshmi Ashram, og jeg udsender SANCHAR 87, der indeholder følgende artikler:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Så er der igen nyt fra Lakshmi Ashram, og jeg udsender SANCHAR 87, der indeholder følgende artikler:"

Transkript

1 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Tlf Girokonto: LAKSHMI ASHRAM NYT Albertslund, d. 1. juni 2001 Kære venner! Så er der igen nyt fra Lakshmi Ashram, og jeg udsender SANCHAR 87, der indeholder følgende artikler: Neema Vaishnavas rapport om aktiviteterne i anledning af Sarala Behns 100-års fødselsdag. Mit eget besøg i Lakshmi Ashram i april Rapport om nogle af de store pigers studietur til Rajasthan. Som I vil kunne læse, er der stadig stor aktivitet i gang i Lakshmi Ashram, og jeg håber, at I vil finde det spændende at høre om de nye tanker, der rører sig om fremtiden på ashrammen. Jeg er dybt imponeret over det store arbejde, der udføres af de mange faste medarbejdere. Det er et godt projekt at støtte! Jeg vedlægger regnskabet for år Mange penge er modtaget og videresendt til gavn for Lakshmi Ashram. Jeg vil sige tak for alle sponsor-pengene til pigerne og for de andre bidrag. Samtidig skal der lyde en opfordring til stadig at støtte Lakshmi Ashram. Alle beløb - store som små - er velkomne. Som jeg nævnte i sidste nyhedsbrev er de daglige udgifter steget i de senere år i Indien, og jeg opfordrer jer derfor til at sende lidt ekstra penge, hvis det er muligt. Jeg benytter dog stadig de samme girokort med fortrykt sponsorbidrag. Lakshmi Ashrams hjemmeside på Internettet har følgende adresse: God læselyst og tak for samarbejdet. Og til allersidst vil jeg ønske alle en god sommer. Mange hilsener Lone Poulsen

2 Sanchar 87 Uddrag af rapport om aktiviteterne i anledning af Sarala Behns 100-års dag. Af Neema Vaishnava I et helt år har vi fejret 100-års dagen for stifteren af Lakshmi Ashram, Sarala Behn (Catherine Mary Heilemann). Sarala Behn blev født i en forstad til Vest-London den 5. april Allerede mens hun var ung, blev hun opmærksom på Mahatma Gandhis filosofi og var inspireret af hans tanker om ikke-vold. Derfor tog hun til Indien i 1932 for aldrig mere at vende tilbage til England. Hun helligede hele sit liv til at tjene Indien og arbejde for forandringer. I begyndelsen besøgte hun mange egne i Indien og udførte en masse arbejde, men hovedområdet for hendes aktiviteter blev dog Uttarakhand, Himalaya-regionen i Uttar Pradesh. Hun påtog sig forskellige opgaver, som alle havde det grundlæggende mål at vække den indre styrke hos kvinderne i Uttar-akhand, at gøre dem selvhjulpne og styrke deres identitet som individuelle personligheder. Med dette i tankerne startede hun en Basic School for piger i landsbyen Kausani i Almora distriktet. Hendes institution blev formelt registreret som Kasturba Mahila Utthan Mandal (Kasturba For-eningen for Kvinders Styrkelse) navngivet efter Mahatma Gandhis kone Kasturba. I løbet af årene har tusindvis af piger modtaget deres uddannelse der, og efter at have taget deres eksamen er mange blevet aktive i socialt arbejde over hele landet. Selv i dag fortsætter institutionen sit arbejde på basis af de samme værdier, og relevansen af disse ser ud til at forøges. I løbet af året blev der arrangeret en række aktiviteter. Starten på året blev markeret med et vigtigt møde organiseret af Lakshmi Ashram. Det blev holdt over temaet selvtillid og selvforsyning valgt fordi disse begreber ligger meget tæt på Sarala Behns ideer. Hun satte al sin styrke ind på at opnå selvforsyning i sit eget liv og i institutionen. For hende var selvforsyning ikke begrænset til kun få dele af livet. Hun ønskede derimod, at samfundet skulle struktureres, således at individet kunne finde både midler og mulighed for at udvikle sit inderste potentiale for selvforsyning. Jo mere et individ kan blive uafhængig, jo friere vil hun blive. Men nu til dags sker præcis det modsatte gennem hele livet. Den nuværende økonomiske politik presser individet, gruppen og samfundet som helhed til hele tiden at blive mere afhængig. Ethvert projekt, der sættes i værk i Uttarakhand for øjeblikket, er afhængig af bevillinger fra nationale og internationale donororganisationer eller af lån fra Verdensbanken f.eks. The Joint Forest Management program og The Swajal program for drikkevand og sanitet. Iværksættelsen af disse projekter medfører nedbrydning af folks selvforsyning. Verdensbanken overtager, direkte eller indirekte, kontrollen med de basale naturlige resurser, som folks liv traditionelt er afhængig af. Dette er en meget alvorlig sag. Mest kritisk er det, at de frivillige organisationer også var blevet involveret i gennemførelsen af disse projekter, som er afhængige af lån af millioner af

3 rupees, medens de selv samme organisationer oprindelig var startet for at bringe sociale forandringer og for at hjælpe befolkningen. Nu støtter de, bevidst eller ubevidst, projekter, som kun kan føre til afhængighed. Hovedemnet for dette møde var derfor at forklare folk den rolle, Verdensbanken og andre donororganisationer spiller, og derfor blev det besluttet at udsende invitationer til alle frivillige organisationer i Uttarakhand, for at de sammen kunne forstå realiteterne og tage initiativ til en bevidstgørelse-kampagne mod kæmpeprojekter. Som et resultat samledes medarbejdere fra adskillige institutioner, organisationer og NGO er, der er aktive i Uttarakhand. Hovedtalerne var Radha Bhatt, Anil Chaudhari fra PEACE i New Delhi og Pawan Kumar Gupta fra SIDH i Mussoorie. Talerne analyserede Gandhis filosofi og Sarala Behns tanker om selvforsyning og fortalte indgående om Verdensbankens rolle og desuden om den ny økonomiske politiks aspekter relateret til globaliseringen og privatiseringen. Derefter fulgte en meget frugtbar udveksling af ideer og erfaringer. Folk fra institutioner, der arbejder i Verdensbank-projekter var også til stede under diskussionerne. De var enige i, at de var blevet fanget i disse kæmpeprojekter, fordi de manglede det fulde kendskab til situationen. Alle talerne sagde, at alternativet til nutidens krise lå i Gandhis Gram Swarajya og i Sarala Behns selvforsyning. Men sådan som situationen er i dag i verden, hvordan kan vi så bevæge os i den retning? Det er dilemmaet! Under dette møde rejste en ung mand sig op og bekendtgjorde, at han havde trukket sig tilbage fra sit job i Verdensbankens Swajal Project og erklærede, at han ville foretage en tur gennem Uttarakhand for at tale med befolkningen og forklare realiteterne bag disse kæmpeprojekter. Dette var, følte alle, et vigtigt resultat af dette møde. Et andet udslag var, at nogle aktivist-venner dannede en uformel gruppe, som de besluttede at kalde Lok Asmita Manch (Platform for Folks Selvrespekt). Man var enige om, at gruppens hovedopgave skulle være at undersøge Verdensbank-finansierede og andre kæmpeprojekter til bunds, at opbygge en opposition, etablere en dialog med institutioner, der er involveret i disse projekter og forsøge at få offentliggjort deres erfaringer. Med dette mål for øje vil der blive arrangeret workshops, seminarer, padyatras (fredsvandringer fra landsby til landsby) og offentlige møder. 5. april 2000: Sarala Behn 99 års fødselsdag blev højtideligholdt i hendes hus, Himdarshan Kutir, Dharamghar, District Pithoragarh. Gandhi-filosoffer fra hele Indien var til stede ved denne lejlighed sammen med at stort antal medarbejdere, lokale repræsentanter og lokalbefolkningen. De dannede alle en stor fælles gruppe. I deres følelsesladede hyldest sagde alle, der mindedes Sarala Behn, at hun var fundamentet for Sarvodaya-tanken i Uttarakhand, at det var hende som havde spredt Gandhis filosofi over hele regionen og havde skabt et stærkt team af ligesindede mennesker. Hun var en stor personlighed, som fascinerede alle. En frygtløs og åben kvinde som var et levende symbol på Den Universelle Moders Kærlighed. Programmet for Padyatras: Det er absolut nødvendigt, hvis man vil bringe viden og holdninger ud til befolkningen, at man færdes personligt iblandt dem og indgår i en direkte dialog. Det ideelle middel er padyatra. Derfor gik eleverne fra 5., 6., 7. og 9. klasse sammen med deres lærere på padyatra-vandring i Borarau og Kairarau dalene i Almora distriktet og i Katyur dalen i Bageshwar distriktet i maj og juni. De gik ca. 200 kilometer i alt i omkring tyve dage og fik kontakt med 200 landsbyer. De gik gennem landsbyer beliggende fra ca meters højde til over 2000 meter for at bringe Sarala Behns budskab ud til landsbyboerne. Nogle af landsbyerne var omgivet af skov, mens andre lå nede i dalene ved flodbredderne. Selvom alle disse områder ligger i bjergene, har dog hvert sted sin egen skønhed.

4 Da det var høsttid, var de fleste landsbyboere i hvert fald kvinderne travlt beskæftigede i markerne, og kun få mennesker var hjemme. Padyatra-holdene mødte kvinderne, mens de arbejdede i marken, fik kontakt gennem forretningerne og ved at gå fra hus til hus og snakke med hvem der nu var hjemme. Når som helst det kunne lade sig gøre, om dagen eller om aftenen, blev der organiseret møder, hvor man gennem sange og sketcher, danse og slogans præsenterede Sarala Behns hovedtanker et selvforsynende liv, vækkelse af kvinders indre kraft, spiritusforbud, beskyttelse og genskabelse af miljøet. Der var gode diskussioner med den lokale befolkning om disse emner. Det største problem i Uttarakhand i dag er drikkeri, og det er kvinderne der lider mest. Spiritus fører til fattigdom, dårligt helbred og død. For fyrre år siden eksisterede problemet, og i dag er det nøjagtig det samme. Det har altid været kvinderne, der har samlet sig og gjort modstand mod dette sociale onde. Og den dag i dag organiserer kvinderne anti-spiritus oprør i landsby efter landsby. Når ashram-eleverne kom med anti-spiritus-slogans, blev kvinderne glade, og de gav udtryk for stor entusiasme, mens mændene i forretningerne travlt optaget af at spille og drikke spidsede ører og blev ophidsede. Virkningen af disse slogans forøges væsentligt, når de der råber dem, blot er unge skolepiger: Han som drikker spiritus er familiens fjende. Han som sælger spiritus er samfundets fjende. Han som er årsag til at spiritus sælges er statens fjende. I dag er Himalayas råb Landsbyers kontrol over vand, skov og land! Mange folk i landsbyerne havde mødt Sarala Behn, men få kendte noget til hendes liv og arbejde. På møder og ved kontakter beskrev vi således udførligt Sarala Behns liv og filosofi og hendes aktiviteter blandt folk i bjergene. Til trods for at kvinderne havde så travlt, deltog de i disse møder i stort antal, lyttede opmærksomt til hvad vi havde at sige og forsøgte at forstå relevansen i Sarala Behns tanker om selvforsyning i sammenhæng med nutidens til stadighed forøgede afhængighed. Vi medbragte trykte materialer til uddeling på disse padyatras foldere der fortalte om Sarala Behn og hendes 100 årsdag og oversættelser af Verdensbank-dokumenter, som gav specifik information om projekter, der er iværksat i bjergene.

5 Under møder og ved personlige kontakter, diskuterede vi grundigt problemer ved Verdensbankfinansierede projekter i Uttarakhand. Folk begyndte at forstå, hvordan disse projekter ødelagde det traditionelle selvforsynende livsmønster i lokalbefolkningen, og hvad der var mere vigtigt, at disse projekter bevirkede, at vi kom til at stå i gæld. Mange mennesker talte imod disse projekter, hvilket antyder, at de almindelige landsbyboere begynder at tænke over konsekvenserne. I landsbyerne er knaphed på vand også et alvorligt problem, og den største årsag til dette er ukontrolleret fældning af skovene. Vi opfordrede folk til at redde og beskytte deres vand, skove og jord, noget de forstod til fulde. Landsbyboerne udtrykte en anden vigtig årsag til bekymring, nemlig at folks tætte tilhørsforhold til jorden er ved at forsvinde. Den såkaldt uddannede ungdom ønsker hverken at blive i landsbyerne eller at dyrke jorden, og samtidig er kvinder også ved at miste interessen for dette arbejde. En ældre mand sagde, at hans dal var som en guldmine, og alligevel viste folk mindre og mindre interesse i at arbejde med sådan en frugtbar jord. Den moderne undervisning har vist sig at være en fiasko på dette felt. Denne undervisning fører folk væk fra deres rødder og bringer dem langt væk. Folk bliver revet bort fra landbruget. Efter at have taget en uddannelse føler de det skamfuldt at arbejde med jorden og kogødning. I stedet for satser de alle på ansættelse i det offentlige system. Sådan en ansættelse er dog ikke mere mulig, og derfor er der opstået en stor fare for selve eksistensen, som den kendes i landsbyerne. Landsbyboerne gav også udtryk for deres kritik af det eksisterende undervisningssystem. Landsbyboerne var meget imponerede over de kulturelle programmer, der blev præsenteret af Lakshmi Ashram pigerne imponeret over deres åbne natur, fri for angst og generthed. Mange blev inspireret til at sende deres børn til ashrammen, og et antal af nye piger, der kom til Lakshmi Ashram i juli, var resultat af disse padyatras. Stort set var de områder vi besøgte, ukendte områder for deltagerne. Nogle steder havde der aldrig hverken været besøg af regeringsfolk eller frivillige organisationer. Landsbyboerne gav os en hjertelig velkomst og bad indtrængende om, at vi skulle komme igen for at give dem inspiration og råd og vejledning. Besøg på Lakshmi Ashram i april 2001 Af Lone Poulsen Sent om aftenen tirsdag den 3. april tog jeg af sted til Indien sammen med min mand Henning, Marie Thøger og Martin Huusfeldt, der er elektriker og aktiv i Dansk El-Forbund, som har støttet Lakshmi Ashram i de sidste par år. Onsdag formiddag landede vi og tog direkte med taxa nordpå for at nå til Almora. Efter ca. ti timers kørsel først gennem Delhi, derefter over det store slette-område og til sidst op i bjergene nåede vi frem til et hotel, hvor vi skulle overnatte. Næste formiddag gik turen videre i en ny taxa, og vi nåede til Himdarshan Kutir torsdag kl. to, netop som højtideligholdelsen af Sarala Behns 100 års dag startede. Fødselsdagen fejres altid her, hvor Sarala levede i de sidste år. Pladsen foran huset var fyldt med lokale folk, især mange kvinder og børn, og i dagens anledning var der naturligvis også gæster langvejs fra, bl.a. Radha Bhatt. Der blev holdt taler, og en gruppe piger fra Lakshmi Ashram optrådte med sang. Højt oppe på skråningen var der en lille mindeplads for Sarala med et stort portræt af hende - pyntet med en blomsterkrans. Sidst på dagen kørte vi videre mod Baijnath for at overnatte. Næste dag var der kun en lille times kørsel til Kausani, og vi ankom til Lakshmi Ashram ved middagstid.

6 Der var pyntet fint op og arrangeret en udstilling med bøger, tæpper vævet af kvinder og piger fra væveværkstedet og mange fine landbrugsredskaber fra Anand Bhais værksted. Bl.a. var der udgivet en lille bog med digte skrevet af pigerne samt en bog med gamle breve fra Sarala. De næste tre dage var der arrangeret workshops, og man ventede mange gæster fra nær og fjern. På de mange møder blev Lakshmi Ashrams fremtid ivrigt diskuteret. I lang tid har man drøftet, om der skulle ske ændringer. Tidligere elever samt L.A. s bestyrelsesmedlemmer havde holdt møder inden disse workshops. Alle synes, at noget skal der gøres. Det er naturligvis vigtigt at følge med tiden. I Indien er der sket meget i de senere år, f.eks. er der nu skoler i mange landsbyer, hvor der tidligere ikke var nogen. Det er også værd at drøfte, om det er Sarala Behns Basic Education program, der skal fortsætte, eller om man skal gå nye veje. Der blev virkelig debatteret, og herunder ridses nogle af konklusionerne op: Basic Education er mere nødvendig nu end tidligere. B.E. er et arbejdsorienteret uddannelsessystem, hvor målet er at give mennesker selvtillid og selvrespekt, samtidig med at de lærer at blive selvforsynende og selvstyrende. Der skal studeres læseplaner fra andre Gandhi-institutioner, og derefter skal Lakshmi Ashram udforme deres egne. Lærerstaben skal være dygtigere bedre uddannet. Dette kan f.eks. ske ved, at lærere tager på studieture til andre institutioner for at få inspiration og erfaringer. Det er samtidig meget vigtigt, at alle lærerne tager det meget seriøst og bakker op om planen. Gæstelærere kunne også komme på tale. Samarbejdet mellem forældre/værger og Lakshmi Ashram skal forbedres. Hvis forældrene ikke kommer på ashrammen, må medarbejderne komme til dem. Der er en ide om, at alle forældre skal opfordres til at betale et lille beløb eller give lidt ris eller grønsager alt efter formåen. Dette for at gøre dem mere ansvarlige over for ashrammen. Der skal være en meget tættere dialog med forældrene. Hvorfor ønsker de at sende deres døtre til ashrammen? Hvad synes de, det vigtigt at lære?. Krishna Bhatt (bestyrelsesmed-lem), der arbejder i en anden organisation med virke i landsbyerne, vil hjælpe L.A. med at udføre et researcharbejde. Det skal undersøges, om Lakshmi Ashram kan få sit eget afgangsbevis, der f.eks. kunne være værdifuldt i jobs i de mange institutioner og NGO er, der arbejder i Uttarakhand. Et stort forarbejde skal gøres først. Her vil de få hjælp af et andet bestyrelsesmedlem Dr. Diva Behn, der er professor i Hindi ved Almora Universitet. Der meget i gang, så det er virkelig nogle spændende år, der kommer. Uttarakhand eller Uttaranchal er i øvrigt blevet en selvstændig delstat pr. 1. november Det har været et ønske i mange år at få dette bjergområde løsrevet fra Indiens største delstat Uttar Pradesh, som ellers dækker et meget stort lavlandsområde. Også dette kan få en betydning for Lakshmi Ashrams arbejde. Det er en vigtig opgave at være med til at præge den nye stat. Livet på ashrammen i disse første dage af vores besøg var naturligvis anderledes end de normale hverdage, og pigerne nød det i fulde drag. De optrådte om aftenen med sang, dans og sketcher for de mange gæster, og de store piger fik meget ud af at høre forskellige foredrag og taler. Efterhånden kom hverdagen med alle dens gøremål igen i gang. Nogle af de store piger var til eksamen et par dage

7 i en nærliggende by Garur, mens resten havde deres normale undervisning. Næste Gandhi filosofikursus skulle starte nu i maj måned. Også dette program er ved at blive revideret, og der er planer om at udvide kursusforløbet fra 7 måneder til et år. Det optimale elevantal vil være 12 kursister, f.eks. 7 fra L.A. og 5 fra andre institutioner. Henning og jeg fulgte en dag med pigerne fra 9. klasse ned til en landsby en times gang fra ashrammen. Her var der en tempelfest, og pigerne skulle optræde for landsbyboerne. En smuk tur gennem Kosidalen. Martin var et par dage travlt beskæftiget med at undersøge de elektriske installationer i samtlige af bygningerne. Der blev skrevet en masse vigtige oplysninger op, og herhjemme er vi ved at undersøge, om det vil være muligt at sende et par danske elektrikere til ashrammen til næste år for at udføre noget af arbejdet. Samtidig søger vi penge i Dansk El-forbund og måske i Danida til projektet. Tiden gik hurtigt, og igen var det vemodigt at skulle sige farvel. Vi ønsker held og lykke med de mange nye ideer og tiltag. Uddrag af rapport fra en studietur til Rajastan. De første dage i 2001 var der arrangeret en ungdomslejr for nogle af de store piger fra Lakshmi Ashram i Sarthak Manav Kushtah Ashram nær Jaipur i Rajastan. Det er en ashram for spedalske, og den blev oprettet for godt 30 år siden. En rig mand fra Calcutta blev ramt af spedalskhed og blev smidt ud af sit hjem af familien. Under store strabadser nåede han til Jaipur. Han havde besluttet, at han ikke ville ende som tigger, idet han var helt overbevist om, at måtte også være plads til de spedalske i samfundet. De har ligeså stor ret til at leve. Han spillede en vigtig rolle i arbejdet med at få opbygget ashrammen. Nu er der 30 mænd, 26 kvinder og 9 børn i ashrammen. De er alle helt raske og selverhvervende. Somme tider besøger de deres hjem, men de foretrækker at blive boende i ashrammen. Det ser ud til, at holdningen til spedalske er ved at ændre sig, og befolkningen har f.eks. ikke noget imod at bruge ashrammens toiletter og badefaciliteter. De deltager i alle mulige festlige arrangementer der. I ashrammen væver de og laver tekstiltryk, og de laver også bolde af uldgarn. Selv om patienterne kommer fra alle mulige forskellige delstater, bosætter de sig i området med deres familier, efter at de er blevet kureret. Vi så flere forskellige ashrammer der. De er helt afhængige af donationer. Rige mennesker fra Jaipur forsyner dem regel-mæssigt med fødevarer, tøj, sko, sandaler og sengelinned. De har en fast indkomst fra de forskellige produktive aktivi-teter. Børnene går i gode skoler uden for ashrammen. I et reha-biliteringscenter deltager de syge i undervisnings- og træningsprogrammer alt efter deres individuelle evner. De lærer f.eks. at lave papkasser, male mel og krydderier, sy og brodere, lave røgelsespinde og paptallerkener eller at bruge computere.

8 Foruden besøget i Kushtashram så pigerne de vigtigste historiske steder og templer i Jaipur, som er hovedstaden i deltaten Rajasthan. Populært kaldes Jaipur den lyserøde by, fordi alle bygningerne i den gamle bydel inden for bymurene er malet røde. De besøgte Amer Fort, der er bygget i begyndelsen af de 17. århundrede. Fortet har en fantastisk arkitektur og kan nås enten til fods op ad bjergskråningen eller pr. elefantryg eller mindre køretøjer. Bygningerne i fortet er en fornem blanding af hinduistiske og persiske stilarter. Placeret midt i byen ligger den kongelige residence, City Palace, en imponerende blanding af traditionel Rajasthan og Mogul arkitektur. Hawa Mahal Vindenes Palads er Jaipurs stolthed. Det blev opført i 1799 til bekvemmelighed for dronningerne som ved at kigge ud af vinduerne kunne betragte kongens vogne og de forskellige optrin. Denne fem etagers bygning, som ligger ud mod hovedgaden i den gamle bydel giver en storslået udsigt over byen. Kølig luft blæser hele tiden gennem de 360 vinduer. På vej tilbage til Lakshmi Ashram besøgte pigerne mindelunden for Mahatma Gandhi, Indira og Rajiv Gandhi og andre steder. Her kan du læse nogle få kommenterer fra nogle af deltagerne: Gayatri 10. klasse, 17 år. Jeg nød at sidde i et toget for første gang. Jeg oplevede Delhi som meget forurenet, men jeg kunne godt lide at se de forskellige seværdigheder. I Kushtashram lærte jeg om spedalskhed. Det gjorde indtryk på mig, at de mennesker der boede i ashrammen var i stand til at leve et selvstændigt liv. Jeg var virkelig glad for at få mulighed for at se forterne og templerne. Manju Joshi 10. klasse, 18 år. Det var min første mulighed for nogensinde at køre i tog. Stationen var meget overfyldt. I Delhi kunne jeg godt lide at se mindepladsen for Gandhi, Gandhi Museet og Lotustemplet. Det var en god oplevelse at møde de mennesker, der led af spedalskhed. Jeg lærte om deres liv og kom til at forstå, at spedalskhed ikke er noget, man behøver at være bange for. I ashrammen levede de sammen på en kærlig måde. I Jaipur så vi adskillige forter og templer. Jeg var meget glad for denne tur. Daya 12. klasse, 18 år. Jeg rejste med toget for første gang, så det var for mig en stor oplevelse. Jeg oplevede forskellen på bjergene og lavlandets sletter. Jeg var meget påvirket af besøget ved Gandhis mindeplads. I Kushtashram fik vi fortalt alt om spedalskhed. Folkene der lever i familier. Sapha Didi en pige fra Vestbengalen, der boede i ashrammen blev min meget gode ven. Udsmykningen af paladserne var utrolig smuk. Jeg nød meget at gå rundt og kigge på det hele i Jaipur. Eleverne i denne studietur fik nogle gode oplevelser og så mange nye og spændende steder. Samtidig fik de en forståelse for, hvordan livet forløb for de spedalske i ashrammen. Pigerne deltog i de kulturelle programmer og kom på den måde i tæt kontakt med beboerne. De mente, at det vil være en god ide også at arrangere studieture til andre delstater.

LAKSHMI ASHRAMS VENNER

LAKSHMI ASHRAMS VENNER 20. juni 2000 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Tlf. 43 96 13 71 Girokonto: 314-1861 E-mail: lone-poulsen@mailtele.dk LAKSHMI ASHRAM NYT Kære venner! Albertslund, d.

Læs mere

Så er der igen nyt fra Lakshmi Ashram, og jeg udsender SANCHAR 86, der er meget fyldigt og indeholder følgende artikler:

Så er der igen nyt fra Lakshmi Ashram, og jeg udsender SANCHAR 86, der er meget fyldigt og indeholder følgende artikler: LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Tlf. 43 96 13 71 Girokonto: 314-1861 E-mail: lone-poulsen@mail.tele.dk LAKSHMI ASHRAM NYT Albertslund, d. 26. november 2000 Kære venner!

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 120

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 120 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Telefon 43 96 13 71 Mail: lone-poulsen@comxnet.dk Kontonummer: 4434-0003141861 Lakshmi Ashrams hjemmeside: http://lakshmiashram.dk

Læs mere

Sponsorship (inkl. kontingent) Lone Poulsen

Sponsorship (inkl. kontingent) Lone Poulsen LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Telefon 43 96 13 71 E-mail: lone-poulsen@comxnet.dk Girokontonummer: 4440-0003141861 Lakshmi Ashrams hjemmeside: http://lakshmiashram.dk

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT. August 2006. Kære venner!

LAKSHMI ASHRAM NYT. August 2006. Kære venner! LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Tlf. 43 96 13 71 E-mail: lone-poulsen@mail.tele.dk Hjemmeside: http://jakob.jensen68.person.emu.dk/lakshmi/ Girokonto: 314-1861 LAKSHMI

Læs mere

søndag d. 27. april 2008 kl. 14.00

søndag d. 27. april 2008 kl. 14.00 ! " Lakshmi Ashrams Venner indkalder til generalforsamling på Vestervangskolen, Stadionvej 81, 2600 Glostrup søndag d. 27. april 2008 kl. 14.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens

Læs mere

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen Praktisk info: Foredragene er alle ledsaget af billeder og rekvisitter. Pris efter aftale. Kontakt: Tine Elisabeth Larsen Røntoftevej 48A, 2870 Dyssegård.

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 101

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 101 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Telefon 43 96 13 71 E-mail: lone-poulsen@comxnet.dk LAKSHMI ASHRAM NYT Maj 2007 Kære venner! For det første ønskes I alle sammen en

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Lokal hjælp gør de første dage meget lettere. Her har min landlady beskrevet hvordan jeg kan finde et marked med brugte cykler.

Lokal hjælp gør de første dage meget lettere. Her har min landlady beskrevet hvordan jeg kan finde et marked med brugte cykler. Lokal hjælp gør de første dage meget lettere. Her har min landlady beskrevet hvordan jeg kan finde et marked med brugte cykler. Foråret i Washington er utrolig smukt. Her er de berømte cherry blossoms

Læs mere

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN Læs denne gang: En elev fortæller Pouls initiativ: Giv en skærv til skolen i stedet for en fødselsdagsgave Husk at medlemsbidraget

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Udvalget af hoteller er til at overse - der er to! Vi installerede os på det smukke hotel Bungalow On The Beach med 8 værelser i det gamle toldhus.

Udvalget af hoteller er til at overse - der er to! Vi installerede os på det smukke hotel Bungalow On The Beach med 8 værelser i det gamle toldhus. Udvalget af hoteller er til at overse - der er to! Vi installerede os på det smukke hotel Bungalow On The Beach med 8 værelser i det gamle toldhus. De fleste af pigerne kendte Hanne og Ernst fra tidligere

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Studietur til Medical Services

Studietur til Medical Services 2014 Studietur til Medical Services Anders Vikke Falck 1. Indledning Efter at have fået tildelt Erik Falcks studielegat faldt valget på at besøge Medical Services LTD. Medical Services er en engelsk virksomhed,

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11.

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11. Spilguide Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. -. Lav en eller to grupper spillere - højest 5 spillere i hver. Fortæl spillerne at de skal arbejde sammen om at vælge, hvad en landsby i

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Hanne har givet mig feedback på en professionel og oprigtig måde, som har gjort at jeg har udviklet mig og fået mere selvtillid som Coach.

Hanne har givet mig feedback på en professionel og oprigtig måde, som har gjort at jeg har udviklet mig og fået mere selvtillid som Coach. Udtalelser supervision Joann Sønder Virksomhedskonsulent www.human-interaction.dk Min oplevelse af at få supervision på et assistent NLP Practitioner forløb: Som obligatorisk forløb for at blive HR coach

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Rejserapport fra Namibia 1. september - 14. november 2008 Cæcilie Kongsgaard Balle, Gitte Bang og Christa Hjernø Hansen, Hold Februar 2006 B

Rejserapport fra Namibia 1. september - 14. november 2008 Cæcilie Kongsgaard Balle, Gitte Bang og Christa Hjernø Hansen, Hold Februar 2006 B Rejserapport fra Namibia 1. september - 14. november 2008 Cæcilie Kongsgaard Balle, Gitte Bang og Christa Hjernø Hansen, Hold Februar 2006 B Cæcilie, Gitte og Christa Katutura State Hospital Vi har i ti

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet 14 dages kontrast- og actionfyldt program 14 28. Juni 2009 Følg med på en unik og meget varieret rejse, der byder på forskelligartede

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Talenterne i mit liv øjeblikke

Talenterne i mit liv øjeblikke tager en dyb indånding hver mandag morgen, når de skal af sted på arbejde igen. Derfor kan jeg godt finde på at sige: Har du overvejet at lave noget andet? Jeg beviser med min historie, at man godt kan

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Mellemrummets Palæstina studietur

Mellemrummets Palæstina studietur Mellemrummets Palæstina studietur Marts 2015 Café Mellemrummet har i løbet af 2014 givet deres overskud fra cafeen i støtte til AcionAid s globale platform i, hvor unge palæstinensere deltager i kurser,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 DU INVITERES TIL FORTÆLLING OM SKOLEN OG GENERALFORSAMLING Sæt kryds i kalenderen ud for fredag den 28. marts, hvor du kan få nogle hyggelige

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen Skolen for Livet torsdag den 18. april 2013 kl. 17 hos Lis og Carsten, Nyborg

Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen Skolen for Livet torsdag den 18. april 2013 kl. 17 hos Lis og Carsten, Nyborg Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen Skolen for Livet torsdag den 18. april 2013 kl. 17 hos Lis og Carsten, Nyborg Mødt: Niels Kristian Sloth, Lea Andreasen, Klaus Søgård, Ole Helms, Carsten Henriksen,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Således havde jeg et kursus i transportplanlægning, hvor fokus var på at

Således havde jeg et kursus i transportplanlægning, hvor fokus var på at UDVEKSLING TIL AUSTRALIEN EN REJSERAPPORT Denne rejserapport er udarbejdet i forbindelse med mit udvekslingsophold til Monash University, Melbourne i perioden februar-august 2014. Udvekslingsopholdet er

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august)

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Deltagere: Klaus, Carsten, Lis, referent: Lis. Afbud fra Rikke, Karin og Helle 1. Fastsættelse af

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

NORDINDIEN - EVENTYR OG INDSIGT - en unik kulturrundrejse for Folkeskolen

NORDINDIEN - EVENTYR OG INDSIGT - en unik kulturrundrejse for Folkeskolen NORDINDIEN - EVENTYR OG INDSIGT Oplev Indiens farverige gadeliv, drik krydret chai i aftensolen og bo på atmosfærefyldte maharajapaladser. Karavane Rejser tilbyder i samarbejde med Folkeskolen en unik

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Opdrætter præsentation BERGMANN S

Opdrætter præsentation BERGMANN S Hvem er vi? 1 Opdrætter præsentation BERGMANN S Vi er Rikke & Michael Bergmann, bosat på Fyn. Vi har i dag 5 hunde i vores husstand, hvoraf de 3 er Miniature Bull Terrier og 2 er Amerikansk Staffordshire

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Beachvolley Studierejser Familierejser Aktiv ferie for alle. Studietureog grupperejser

Beachvolley Studierejser Familierejser Aktiv ferie for alle. Studietureog grupperejser Studietureog grupperejser Lyø Beach Camp - 2014 En studierejse til Alanya, Tyrkiet Indholdsfortegnelse Fag der kan indgå i studierejsen: Historie 3 Samfundsfag 4 Biologi 5 Religion 6 Idræt 7 Engelsk 8

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

27. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Oktober 2011

27. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Oktober 2011 27. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Oktober 2011 NYT FRA SKOLEN Skolen har netop afsluttet mundtlig eksamen. Skriftlig eksamen bliver holdt fra uge 41. Derefter har børnene tre ugers Diwaliferie

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2013 Jette Harthimmer Marianne Tiffanie Kirkskov Martin Guldberg Jens Erik Knudsen Kim Pedersen Søren Hauge Spiritualitet i hverdagen Energimedicin & spiritualitet

Læs mere

Moskva - Omsk - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude - Ulan Bator - Erlian - Beijing

Moskva - Omsk - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude - Ulan Bator - Erlian - Beijing Moskva - Omsk - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude - Ulan Bator - Erlian - Beijing 13 dage / 12 overnatninger Inden for 13 dage vil du få en sjælden mulighed for at rejse på tværs af Sibirien, Mongoliet

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

VERDENS BØRNS VELFÆRDSORGANISATION. Giv lidt af dig selv - og giv håb til verdens børn

VERDENS BØRNS VELFÆRDSORGANISATION. Giv lidt af dig selv - og giv håb til verdens børn VERDENS BØRNS VELFÆRDSORGANISATION Giv lidt af dig selv - og giv håb til verdens børn Side 2 Kære læser, Vi er tilbage igen i år med anden udgave af VBVO Review, hvor du kan læse om vores projekter fra

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF Martin i Bolivia Indhold Børn i Bolivia 4 Martin kommer til Bolivia 6 Martin i La Paz 8 Skopudserne på gaden 12 Naturmedicin 14 Børnevenlig skole i El Alto 16 Amazonas 18 San Ignacio de Mojo 20 Regnskovens

Læs mere

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget? I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august.

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august. Solrød Computer & Fotoklub Kære medlemmer! Der har været stor aktivitet i forårsperioden med mange gæster i it-cafeen mandag, onsdag og torsdag i hver uge. Fotogrupperne har mandag, tirsdag og fredag både

Læs mere