Så er der igen nyt fra Lakshmi Ashram, og jeg udsender SANCHAR 87, der indeholder følgende artikler:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Så er der igen nyt fra Lakshmi Ashram, og jeg udsender SANCHAR 87, der indeholder følgende artikler:"

Transkript

1 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Tlf Girokonto: LAKSHMI ASHRAM NYT Albertslund, d. 1. juni 2001 Kære venner! Så er der igen nyt fra Lakshmi Ashram, og jeg udsender SANCHAR 87, der indeholder følgende artikler: Neema Vaishnavas rapport om aktiviteterne i anledning af Sarala Behns 100-års fødselsdag. Mit eget besøg i Lakshmi Ashram i april Rapport om nogle af de store pigers studietur til Rajasthan. Som I vil kunne læse, er der stadig stor aktivitet i gang i Lakshmi Ashram, og jeg håber, at I vil finde det spændende at høre om de nye tanker, der rører sig om fremtiden på ashrammen. Jeg er dybt imponeret over det store arbejde, der udføres af de mange faste medarbejdere. Det er et godt projekt at støtte! Jeg vedlægger regnskabet for år Mange penge er modtaget og videresendt til gavn for Lakshmi Ashram. Jeg vil sige tak for alle sponsor-pengene til pigerne og for de andre bidrag. Samtidig skal der lyde en opfordring til stadig at støtte Lakshmi Ashram. Alle beløb - store som små - er velkomne. Som jeg nævnte i sidste nyhedsbrev er de daglige udgifter steget i de senere år i Indien, og jeg opfordrer jer derfor til at sende lidt ekstra penge, hvis det er muligt. Jeg benytter dog stadig de samme girokort med fortrykt sponsorbidrag. Lakshmi Ashrams hjemmeside på Internettet har følgende adresse: God læselyst og tak for samarbejdet. Og til allersidst vil jeg ønske alle en god sommer. Mange hilsener Lone Poulsen

2 Sanchar 87 Uddrag af rapport om aktiviteterne i anledning af Sarala Behns 100-års dag. Af Neema Vaishnava I et helt år har vi fejret 100-års dagen for stifteren af Lakshmi Ashram, Sarala Behn (Catherine Mary Heilemann). Sarala Behn blev født i en forstad til Vest-London den 5. april Allerede mens hun var ung, blev hun opmærksom på Mahatma Gandhis filosofi og var inspireret af hans tanker om ikke-vold. Derfor tog hun til Indien i 1932 for aldrig mere at vende tilbage til England. Hun helligede hele sit liv til at tjene Indien og arbejde for forandringer. I begyndelsen besøgte hun mange egne i Indien og udførte en masse arbejde, men hovedområdet for hendes aktiviteter blev dog Uttarakhand, Himalaya-regionen i Uttar Pradesh. Hun påtog sig forskellige opgaver, som alle havde det grundlæggende mål at vække den indre styrke hos kvinderne i Uttar-akhand, at gøre dem selvhjulpne og styrke deres identitet som individuelle personligheder. Med dette i tankerne startede hun en Basic School for piger i landsbyen Kausani i Almora distriktet. Hendes institution blev formelt registreret som Kasturba Mahila Utthan Mandal (Kasturba For-eningen for Kvinders Styrkelse) navngivet efter Mahatma Gandhis kone Kasturba. I løbet af årene har tusindvis af piger modtaget deres uddannelse der, og efter at have taget deres eksamen er mange blevet aktive i socialt arbejde over hele landet. Selv i dag fortsætter institutionen sit arbejde på basis af de samme værdier, og relevansen af disse ser ud til at forøges. I løbet af året blev der arrangeret en række aktiviteter. Starten på året blev markeret med et vigtigt møde organiseret af Lakshmi Ashram. Det blev holdt over temaet selvtillid og selvforsyning valgt fordi disse begreber ligger meget tæt på Sarala Behns ideer. Hun satte al sin styrke ind på at opnå selvforsyning i sit eget liv og i institutionen. For hende var selvforsyning ikke begrænset til kun få dele af livet. Hun ønskede derimod, at samfundet skulle struktureres, således at individet kunne finde både midler og mulighed for at udvikle sit inderste potentiale for selvforsyning. Jo mere et individ kan blive uafhængig, jo friere vil hun blive. Men nu til dags sker præcis det modsatte gennem hele livet. Den nuværende økonomiske politik presser individet, gruppen og samfundet som helhed til hele tiden at blive mere afhængig. Ethvert projekt, der sættes i værk i Uttarakhand for øjeblikket, er afhængig af bevillinger fra nationale og internationale donororganisationer eller af lån fra Verdensbanken f.eks. The Joint Forest Management program og The Swajal program for drikkevand og sanitet. Iværksættelsen af disse projekter medfører nedbrydning af folks selvforsyning. Verdensbanken overtager, direkte eller indirekte, kontrollen med de basale naturlige resurser, som folks liv traditionelt er afhængig af. Dette er en meget alvorlig sag. Mest kritisk er det, at de frivillige organisationer også var blevet involveret i gennemførelsen af disse projekter, som er afhængige af lån af millioner af

3 rupees, medens de selv samme organisationer oprindelig var startet for at bringe sociale forandringer og for at hjælpe befolkningen. Nu støtter de, bevidst eller ubevidst, projekter, som kun kan føre til afhængighed. Hovedemnet for dette møde var derfor at forklare folk den rolle, Verdensbanken og andre donororganisationer spiller, og derfor blev det besluttet at udsende invitationer til alle frivillige organisationer i Uttarakhand, for at de sammen kunne forstå realiteterne og tage initiativ til en bevidstgørelse-kampagne mod kæmpeprojekter. Som et resultat samledes medarbejdere fra adskillige institutioner, organisationer og NGO er, der er aktive i Uttarakhand. Hovedtalerne var Radha Bhatt, Anil Chaudhari fra PEACE i New Delhi og Pawan Kumar Gupta fra SIDH i Mussoorie. Talerne analyserede Gandhis filosofi og Sarala Behns tanker om selvforsyning og fortalte indgående om Verdensbankens rolle og desuden om den ny økonomiske politiks aspekter relateret til globaliseringen og privatiseringen. Derefter fulgte en meget frugtbar udveksling af ideer og erfaringer. Folk fra institutioner, der arbejder i Verdensbank-projekter var også til stede under diskussionerne. De var enige i, at de var blevet fanget i disse kæmpeprojekter, fordi de manglede det fulde kendskab til situationen. Alle talerne sagde, at alternativet til nutidens krise lå i Gandhis Gram Swarajya og i Sarala Behns selvforsyning. Men sådan som situationen er i dag i verden, hvordan kan vi så bevæge os i den retning? Det er dilemmaet! Under dette møde rejste en ung mand sig op og bekendtgjorde, at han havde trukket sig tilbage fra sit job i Verdensbankens Swajal Project og erklærede, at han ville foretage en tur gennem Uttarakhand for at tale med befolkningen og forklare realiteterne bag disse kæmpeprojekter. Dette var, følte alle, et vigtigt resultat af dette møde. Et andet udslag var, at nogle aktivist-venner dannede en uformel gruppe, som de besluttede at kalde Lok Asmita Manch (Platform for Folks Selvrespekt). Man var enige om, at gruppens hovedopgave skulle være at undersøge Verdensbank-finansierede og andre kæmpeprojekter til bunds, at opbygge en opposition, etablere en dialog med institutioner, der er involveret i disse projekter og forsøge at få offentliggjort deres erfaringer. Med dette mål for øje vil der blive arrangeret workshops, seminarer, padyatras (fredsvandringer fra landsby til landsby) og offentlige møder. 5. april 2000: Sarala Behn 99 års fødselsdag blev højtideligholdt i hendes hus, Himdarshan Kutir, Dharamghar, District Pithoragarh. Gandhi-filosoffer fra hele Indien var til stede ved denne lejlighed sammen med at stort antal medarbejdere, lokale repræsentanter og lokalbefolkningen. De dannede alle en stor fælles gruppe. I deres følelsesladede hyldest sagde alle, der mindedes Sarala Behn, at hun var fundamentet for Sarvodaya-tanken i Uttarakhand, at det var hende som havde spredt Gandhis filosofi over hele regionen og havde skabt et stærkt team af ligesindede mennesker. Hun var en stor personlighed, som fascinerede alle. En frygtløs og åben kvinde som var et levende symbol på Den Universelle Moders Kærlighed. Programmet for Padyatras: Det er absolut nødvendigt, hvis man vil bringe viden og holdninger ud til befolkningen, at man færdes personligt iblandt dem og indgår i en direkte dialog. Det ideelle middel er padyatra. Derfor gik eleverne fra 5., 6., 7. og 9. klasse sammen med deres lærere på padyatra-vandring i Borarau og Kairarau dalene i Almora distriktet og i Katyur dalen i Bageshwar distriktet i maj og juni. De gik ca. 200 kilometer i alt i omkring tyve dage og fik kontakt med 200 landsbyer. De gik gennem landsbyer beliggende fra ca meters højde til over 2000 meter for at bringe Sarala Behns budskab ud til landsbyboerne. Nogle af landsbyerne var omgivet af skov, mens andre lå nede i dalene ved flodbredderne. Selvom alle disse områder ligger i bjergene, har dog hvert sted sin egen skønhed.

4 Da det var høsttid, var de fleste landsbyboere i hvert fald kvinderne travlt beskæftigede i markerne, og kun få mennesker var hjemme. Padyatra-holdene mødte kvinderne, mens de arbejdede i marken, fik kontakt gennem forretningerne og ved at gå fra hus til hus og snakke med hvem der nu var hjemme. Når som helst det kunne lade sig gøre, om dagen eller om aftenen, blev der organiseret møder, hvor man gennem sange og sketcher, danse og slogans præsenterede Sarala Behns hovedtanker et selvforsynende liv, vækkelse af kvinders indre kraft, spiritusforbud, beskyttelse og genskabelse af miljøet. Der var gode diskussioner med den lokale befolkning om disse emner. Det største problem i Uttarakhand i dag er drikkeri, og det er kvinderne der lider mest. Spiritus fører til fattigdom, dårligt helbred og død. For fyrre år siden eksisterede problemet, og i dag er det nøjagtig det samme. Det har altid været kvinderne, der har samlet sig og gjort modstand mod dette sociale onde. Og den dag i dag organiserer kvinderne anti-spiritus oprør i landsby efter landsby. Når ashram-eleverne kom med anti-spiritus-slogans, blev kvinderne glade, og de gav udtryk for stor entusiasme, mens mændene i forretningerne travlt optaget af at spille og drikke spidsede ører og blev ophidsede. Virkningen af disse slogans forøges væsentligt, når de der råber dem, blot er unge skolepiger: Han som drikker spiritus er familiens fjende. Han som sælger spiritus er samfundets fjende. Han som er årsag til at spiritus sælges er statens fjende. I dag er Himalayas råb Landsbyers kontrol over vand, skov og land! Mange folk i landsbyerne havde mødt Sarala Behn, men få kendte noget til hendes liv og arbejde. På møder og ved kontakter beskrev vi således udførligt Sarala Behns liv og filosofi og hendes aktiviteter blandt folk i bjergene. Til trods for at kvinderne havde så travlt, deltog de i disse møder i stort antal, lyttede opmærksomt til hvad vi havde at sige og forsøgte at forstå relevansen i Sarala Behns tanker om selvforsyning i sammenhæng med nutidens til stadighed forøgede afhængighed. Vi medbragte trykte materialer til uddeling på disse padyatras foldere der fortalte om Sarala Behn og hendes 100 årsdag og oversættelser af Verdensbank-dokumenter, som gav specifik information om projekter, der er iværksat i bjergene.

5 Under møder og ved personlige kontakter, diskuterede vi grundigt problemer ved Verdensbankfinansierede projekter i Uttarakhand. Folk begyndte at forstå, hvordan disse projekter ødelagde det traditionelle selvforsynende livsmønster i lokalbefolkningen, og hvad der var mere vigtigt, at disse projekter bevirkede, at vi kom til at stå i gæld. Mange mennesker talte imod disse projekter, hvilket antyder, at de almindelige landsbyboere begynder at tænke over konsekvenserne. I landsbyerne er knaphed på vand også et alvorligt problem, og den største årsag til dette er ukontrolleret fældning af skovene. Vi opfordrede folk til at redde og beskytte deres vand, skove og jord, noget de forstod til fulde. Landsbyboerne udtrykte en anden vigtig årsag til bekymring, nemlig at folks tætte tilhørsforhold til jorden er ved at forsvinde. Den såkaldt uddannede ungdom ønsker hverken at blive i landsbyerne eller at dyrke jorden, og samtidig er kvinder også ved at miste interessen for dette arbejde. En ældre mand sagde, at hans dal var som en guldmine, og alligevel viste folk mindre og mindre interesse i at arbejde med sådan en frugtbar jord. Den moderne undervisning har vist sig at være en fiasko på dette felt. Denne undervisning fører folk væk fra deres rødder og bringer dem langt væk. Folk bliver revet bort fra landbruget. Efter at have taget en uddannelse føler de det skamfuldt at arbejde med jorden og kogødning. I stedet for satser de alle på ansættelse i det offentlige system. Sådan en ansættelse er dog ikke mere mulig, og derfor er der opstået en stor fare for selve eksistensen, som den kendes i landsbyerne. Landsbyboerne gav også udtryk for deres kritik af det eksisterende undervisningssystem. Landsbyboerne var meget imponerede over de kulturelle programmer, der blev præsenteret af Lakshmi Ashram pigerne imponeret over deres åbne natur, fri for angst og generthed. Mange blev inspireret til at sende deres børn til ashrammen, og et antal af nye piger, der kom til Lakshmi Ashram i juli, var resultat af disse padyatras. Stort set var de områder vi besøgte, ukendte områder for deltagerne. Nogle steder havde der aldrig hverken været besøg af regeringsfolk eller frivillige organisationer. Landsbyboerne gav os en hjertelig velkomst og bad indtrængende om, at vi skulle komme igen for at give dem inspiration og råd og vejledning. Besøg på Lakshmi Ashram i april 2001 Af Lone Poulsen Sent om aftenen tirsdag den 3. april tog jeg af sted til Indien sammen med min mand Henning, Marie Thøger og Martin Huusfeldt, der er elektriker og aktiv i Dansk El-Forbund, som har støttet Lakshmi Ashram i de sidste par år. Onsdag formiddag landede vi og tog direkte med taxa nordpå for at nå til Almora. Efter ca. ti timers kørsel først gennem Delhi, derefter over det store slette-område og til sidst op i bjergene nåede vi frem til et hotel, hvor vi skulle overnatte. Næste formiddag gik turen videre i en ny taxa, og vi nåede til Himdarshan Kutir torsdag kl. to, netop som højtideligholdelsen af Sarala Behns 100 års dag startede. Fødselsdagen fejres altid her, hvor Sarala levede i de sidste år. Pladsen foran huset var fyldt med lokale folk, især mange kvinder og børn, og i dagens anledning var der naturligvis også gæster langvejs fra, bl.a. Radha Bhatt. Der blev holdt taler, og en gruppe piger fra Lakshmi Ashram optrådte med sang. Højt oppe på skråningen var der en lille mindeplads for Sarala med et stort portræt af hende - pyntet med en blomsterkrans. Sidst på dagen kørte vi videre mod Baijnath for at overnatte. Næste dag var der kun en lille times kørsel til Kausani, og vi ankom til Lakshmi Ashram ved middagstid.

6 Der var pyntet fint op og arrangeret en udstilling med bøger, tæpper vævet af kvinder og piger fra væveværkstedet og mange fine landbrugsredskaber fra Anand Bhais værksted. Bl.a. var der udgivet en lille bog med digte skrevet af pigerne samt en bog med gamle breve fra Sarala. De næste tre dage var der arrangeret workshops, og man ventede mange gæster fra nær og fjern. På de mange møder blev Lakshmi Ashrams fremtid ivrigt diskuteret. I lang tid har man drøftet, om der skulle ske ændringer. Tidligere elever samt L.A. s bestyrelsesmedlemmer havde holdt møder inden disse workshops. Alle synes, at noget skal der gøres. Det er naturligvis vigtigt at følge med tiden. I Indien er der sket meget i de senere år, f.eks. er der nu skoler i mange landsbyer, hvor der tidligere ikke var nogen. Det er også værd at drøfte, om det er Sarala Behns Basic Education program, der skal fortsætte, eller om man skal gå nye veje. Der blev virkelig debatteret, og herunder ridses nogle af konklusionerne op: Basic Education er mere nødvendig nu end tidligere. B.E. er et arbejdsorienteret uddannelsessystem, hvor målet er at give mennesker selvtillid og selvrespekt, samtidig med at de lærer at blive selvforsynende og selvstyrende. Der skal studeres læseplaner fra andre Gandhi-institutioner, og derefter skal Lakshmi Ashram udforme deres egne. Lærerstaben skal være dygtigere bedre uddannet. Dette kan f.eks. ske ved, at lærere tager på studieture til andre institutioner for at få inspiration og erfaringer. Det er samtidig meget vigtigt, at alle lærerne tager det meget seriøst og bakker op om planen. Gæstelærere kunne også komme på tale. Samarbejdet mellem forældre/værger og Lakshmi Ashram skal forbedres. Hvis forældrene ikke kommer på ashrammen, må medarbejderne komme til dem. Der er en ide om, at alle forældre skal opfordres til at betale et lille beløb eller give lidt ris eller grønsager alt efter formåen. Dette for at gøre dem mere ansvarlige over for ashrammen. Der skal være en meget tættere dialog med forældrene. Hvorfor ønsker de at sende deres døtre til ashrammen? Hvad synes de, det vigtigt at lære?. Krishna Bhatt (bestyrelsesmed-lem), der arbejder i en anden organisation med virke i landsbyerne, vil hjælpe L.A. med at udføre et researcharbejde. Det skal undersøges, om Lakshmi Ashram kan få sit eget afgangsbevis, der f.eks. kunne være værdifuldt i jobs i de mange institutioner og NGO er, der arbejder i Uttarakhand. Et stort forarbejde skal gøres først. Her vil de få hjælp af et andet bestyrelsesmedlem Dr. Diva Behn, der er professor i Hindi ved Almora Universitet. Der meget i gang, så det er virkelig nogle spændende år, der kommer. Uttarakhand eller Uttaranchal er i øvrigt blevet en selvstændig delstat pr. 1. november Det har været et ønske i mange år at få dette bjergområde løsrevet fra Indiens største delstat Uttar Pradesh, som ellers dækker et meget stort lavlandsområde. Også dette kan få en betydning for Lakshmi Ashrams arbejde. Det er en vigtig opgave at være med til at præge den nye stat. Livet på ashrammen i disse første dage af vores besøg var naturligvis anderledes end de normale hverdage, og pigerne nød det i fulde drag. De optrådte om aftenen med sang, dans og sketcher for de mange gæster, og de store piger fik meget ud af at høre forskellige foredrag og taler. Efterhånden kom hverdagen med alle dens gøremål igen i gang. Nogle af de store piger var til eksamen et par dage

7 i en nærliggende by Garur, mens resten havde deres normale undervisning. Næste Gandhi filosofikursus skulle starte nu i maj måned. Også dette program er ved at blive revideret, og der er planer om at udvide kursusforløbet fra 7 måneder til et år. Det optimale elevantal vil være 12 kursister, f.eks. 7 fra L.A. og 5 fra andre institutioner. Henning og jeg fulgte en dag med pigerne fra 9. klasse ned til en landsby en times gang fra ashrammen. Her var der en tempelfest, og pigerne skulle optræde for landsbyboerne. En smuk tur gennem Kosidalen. Martin var et par dage travlt beskæftiget med at undersøge de elektriske installationer i samtlige af bygningerne. Der blev skrevet en masse vigtige oplysninger op, og herhjemme er vi ved at undersøge, om det vil være muligt at sende et par danske elektrikere til ashrammen til næste år for at udføre noget af arbejdet. Samtidig søger vi penge i Dansk El-forbund og måske i Danida til projektet. Tiden gik hurtigt, og igen var det vemodigt at skulle sige farvel. Vi ønsker held og lykke med de mange nye ideer og tiltag. Uddrag af rapport fra en studietur til Rajastan. De første dage i 2001 var der arrangeret en ungdomslejr for nogle af de store piger fra Lakshmi Ashram i Sarthak Manav Kushtah Ashram nær Jaipur i Rajastan. Det er en ashram for spedalske, og den blev oprettet for godt 30 år siden. En rig mand fra Calcutta blev ramt af spedalskhed og blev smidt ud af sit hjem af familien. Under store strabadser nåede han til Jaipur. Han havde besluttet, at han ikke ville ende som tigger, idet han var helt overbevist om, at måtte også være plads til de spedalske i samfundet. De har ligeså stor ret til at leve. Han spillede en vigtig rolle i arbejdet med at få opbygget ashrammen. Nu er der 30 mænd, 26 kvinder og 9 børn i ashrammen. De er alle helt raske og selverhvervende. Somme tider besøger de deres hjem, men de foretrækker at blive boende i ashrammen. Det ser ud til, at holdningen til spedalske er ved at ændre sig, og befolkningen har f.eks. ikke noget imod at bruge ashrammens toiletter og badefaciliteter. De deltager i alle mulige festlige arrangementer der. I ashrammen væver de og laver tekstiltryk, og de laver også bolde af uldgarn. Selv om patienterne kommer fra alle mulige forskellige delstater, bosætter de sig i området med deres familier, efter at de er blevet kureret. Vi så flere forskellige ashrammer der. De er helt afhængige af donationer. Rige mennesker fra Jaipur forsyner dem regel-mæssigt med fødevarer, tøj, sko, sandaler og sengelinned. De har en fast indkomst fra de forskellige produktive aktivi-teter. Børnene går i gode skoler uden for ashrammen. I et reha-biliteringscenter deltager de syge i undervisnings- og træningsprogrammer alt efter deres individuelle evner. De lærer f.eks. at lave papkasser, male mel og krydderier, sy og brodere, lave røgelsespinde og paptallerkener eller at bruge computere.

8 Foruden besøget i Kushtashram så pigerne de vigtigste historiske steder og templer i Jaipur, som er hovedstaden i deltaten Rajasthan. Populært kaldes Jaipur den lyserøde by, fordi alle bygningerne i den gamle bydel inden for bymurene er malet røde. De besøgte Amer Fort, der er bygget i begyndelsen af de 17. århundrede. Fortet har en fantastisk arkitektur og kan nås enten til fods op ad bjergskråningen eller pr. elefantryg eller mindre køretøjer. Bygningerne i fortet er en fornem blanding af hinduistiske og persiske stilarter. Placeret midt i byen ligger den kongelige residence, City Palace, en imponerende blanding af traditionel Rajasthan og Mogul arkitektur. Hawa Mahal Vindenes Palads er Jaipurs stolthed. Det blev opført i 1799 til bekvemmelighed for dronningerne som ved at kigge ud af vinduerne kunne betragte kongens vogne og de forskellige optrin. Denne fem etagers bygning, som ligger ud mod hovedgaden i den gamle bydel giver en storslået udsigt over byen. Kølig luft blæser hele tiden gennem de 360 vinduer. På vej tilbage til Lakshmi Ashram besøgte pigerne mindelunden for Mahatma Gandhi, Indira og Rajiv Gandhi og andre steder. Her kan du læse nogle få kommenterer fra nogle af deltagerne: Gayatri 10. klasse, 17 år. Jeg nød at sidde i et toget for første gang. Jeg oplevede Delhi som meget forurenet, men jeg kunne godt lide at se de forskellige seværdigheder. I Kushtashram lærte jeg om spedalskhed. Det gjorde indtryk på mig, at de mennesker der boede i ashrammen var i stand til at leve et selvstændigt liv. Jeg var virkelig glad for at få mulighed for at se forterne og templerne. Manju Joshi 10. klasse, 18 år. Det var min første mulighed for nogensinde at køre i tog. Stationen var meget overfyldt. I Delhi kunne jeg godt lide at se mindepladsen for Gandhi, Gandhi Museet og Lotustemplet. Det var en god oplevelse at møde de mennesker, der led af spedalskhed. Jeg lærte om deres liv og kom til at forstå, at spedalskhed ikke er noget, man behøver at være bange for. I ashrammen levede de sammen på en kærlig måde. I Jaipur så vi adskillige forter og templer. Jeg var meget glad for denne tur. Daya 12. klasse, 18 år. Jeg rejste med toget for første gang, så det var for mig en stor oplevelse. Jeg oplevede forskellen på bjergene og lavlandets sletter. Jeg var meget påvirket af besøget ved Gandhis mindeplads. I Kushtashram fik vi fortalt alt om spedalskhed. Folkene der lever i familier. Sapha Didi en pige fra Vestbengalen, der boede i ashrammen blev min meget gode ven. Udsmykningen af paladserne var utrolig smuk. Jeg nød meget at gå rundt og kigge på det hele i Jaipur. Eleverne i denne studietur fik nogle gode oplevelser og så mange nye og spændende steder. Samtidig fik de en forståelse for, hvordan livet forløb for de spedalske i ashrammen. Pigerne deltog i de kulturelle programmer og kom på den måde i tæt kontakt med beboerne. De mente, at det vil være en god ide også at arrangere studieture til andre delstater.

LAKSHMI ASHRAM NYT. Så er der igen nyt fra Lakshmi Ashram, og jeg udsender SANCHAR 90, der indeholder følgende:

LAKSHMI ASHRAM NYT. Så er der igen nyt fra Lakshmi Ashram, og jeg udsender SANCHAR 90, der indeholder følgende: LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Tlf. 43 96 13 71 E-mail: lone-poulsen@mail.tele.dk Girokonto: 314-1861 LAKSHMI ASHRAM NYT Kære venner! August 2002 Så er der igen nyt

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT. Januar 2003. Kære venner!

LAKSHMI ASHRAM NYT. Januar 2003. Kære venner! LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Tlf. 43 96 13 71 E-mail: lone-poulsen@mail.tele.dk Hjemmeside: http://lakshmi.adr.dk Girokonto: 314-1861 LAKSHMI ASHRAM NYT Kære venner!

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT. Albertslund, d. 5. januar 2002. Kære venner!

LAKSHMI ASHRAM NYT. Albertslund, d. 5. januar 2002. Kære venner! LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Tlf. 43 96 13 71 Girokonto: 314-1861 E-mail: lone-poulsen@mail.tele.dk LAKSHMI ASHRAM NYT Kære venner! Albertslund, d. 5. januar 2002

Læs mere

LAKSHMI ASHRAMS VENNER

LAKSHMI ASHRAMS VENNER 20. juni 2000 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Tlf. 43 96 13 71 Girokonto: 314-1861 E-mail: lone-poulsen@mailtele.dk LAKSHMI ASHRAM NYT Kære venner! Albertslund, d.

Læs mere

Så er der igen nyt fra Lakshmi Ashram, og jeg udsender SANCHAR 86, der er meget fyldigt og indeholder følgende artikler:

Så er der igen nyt fra Lakshmi Ashram, og jeg udsender SANCHAR 86, der er meget fyldigt og indeholder følgende artikler: LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Tlf. 43 96 13 71 Girokonto: 314-1861 E-mail: lone-poulsen@mail.tele.dk LAKSHMI ASHRAM NYT Albertslund, d. 26. november 2000 Kære venner!

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 122

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 122 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Telefon 43 96 13 71 Mail: lone-poulsen@comxnet.dk Kontonummer: 4434-0003141861 Lakshmi Ashrams hjemmeside: http://lakshmiashram.dk

Læs mere

Sponsorship (inkl. kontingent) Lone Poulsen

Sponsorship (inkl. kontingent) Lone Poulsen LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Telefon 43 96 13 71 E-mail: lone-poulsen@comxnet.dk Girokontonummer: 4440-0003141861 Lakshmi Ashrams hjemmeside: http://lakshmiashram.dk

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 120

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 120 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Telefon 43 96 13 71 Mail: lone-poulsen@comxnet.dk Kontonummer: 4434-0003141861 Lakshmi Ashrams hjemmeside: http://lakshmiashram.dk

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT. Januar 2005

LAKSHMI ASHRAM NYT. Januar 2005 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Tlf. 43 96 13 71 E-mail: lone-poulsen@mail.tele.dk Hjemmeside: http://jakob.jensen68.person.emu.dk/lakshmi/ Girokonto: 314-1861 LAKSHMI

Læs mere

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen Praktisk info: Foredragene er alle ledsaget af billeder og rekvisitter. Pris efter aftale. Kontakt: Tine Elisabeth Larsen Røntoftevej 48A, 2870 Dyssegård.

Læs mere

Sponsorship (inkl. kontingent) pr. måned 150 kr. pr. kvartal 450 kr. pr. halvår 900 kr. pr. år 1800 kr.

Sponsorship (inkl. kontingent) pr. måned 150 kr. pr. kvartal 450 kr. pr. halvår 900 kr. pr. år 1800 kr. LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Telefon 43 96 13 71 E-mail: lone-poulsen@comxnet.dk Girokontonummer: 4440-0003141861 Lakshmi Ashrams hjemmeside: http://lakshmiashram.dk

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT. Februar 2004. Kære venner! Det er tid til at sende det næste nyhedsbrev, og her er SANCHAR 94, der indeholder flere spændende

LAKSHMI ASHRAM NYT. Februar 2004. Kære venner! Det er tid til at sende det næste nyhedsbrev, og her er SANCHAR 94, der indeholder flere spændende LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Tlf. 43 96 13 71 E-mail: lone-poulsen@mail.tele.dk Hjemmeside: http://lakshmi.adr.dk Girokonto: 314-1861 LAKSHMI ASHRAM NYT Februar

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN Læs denne gang: En elev fortæller Pouls initiativ: Giv en skærv til skolen i stedet for en fødselsdagsgave Husk at medlemsbidraget

Læs mere

Dialogmøde med Frimærkeklubben

Dialogmøde med Frimærkeklubben Dialogmøde med Frimærkeklubben Opsamling 3. november 2014 Frimærker og historisk interesse I projektet Give&Take er vi optaget af at styrke og udvikle netværk og lokale fællesskaber. En dag i november

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Navn: Grith Walløe E-mail: Tlf. nr. Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: Slagelse sygeplejeskole Holdnummer:Sep05C Rejsebrev fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet:

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 114

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 114 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Telefon 43 96 13 71 E-mail: lone-poulsen@comxnet.dk Kontonummer: 4440-0003141861 Lakshmi Ashrams hjemmeside: http://lakshmiashram.dk

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT. Albertslund, d. 27. april 2002. Kære venner!

LAKSHMI ASHRAM NYT. Albertslund, d. 27. april 2002. Kære venner! LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Tlf. 43 96 13 71 E-mail: lone-poulsen@mail.tele.dk Girokonto: 314-1861 LAKSHMI ASHRAM NYT Kære venner! Albertslund, d. 27. april 2002

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 116

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 116 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Telefon 43 96 13 71 E-mail: lone-poulsen@comxnet.dk Kontonummer: 4440-0003141861 Lakshmi Ashrams hjemmeside: http://lakshmiashram.dk

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak arbejder på PKM Deepak arbejder på PKM. Det er Danmarks største blomster-gartneri og ligger i Søhus lidt uden for Odense.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 124

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 124 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Telefon 43 96 13 71 Mail: lone-poulsen@comxnet.dk Kontonummer: 4434-0003141861 Lakshmi Ashrams hjemmeside: http://lakshmiashram.dk

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Formandsberetning. Nyhedsbrev Januar 2004

Formandsberetning. Nyhedsbrev Januar 2004 Nyhedsbrev Januar 2004 Formandsberetning År 2004 bliver foreningen Den Sikre Vejs andet leveår, et år vi i foreningens bestyrelse glæder sig meget til, da vi har store forhåbninger for foreningens udvikling

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Indledning. Hej kære læser. Hjerteligt tak for at du læser med i denne e-bog.

Indledning. Hej kære læser. Hjerteligt tak for at du læser med i denne e-bog. Indledning Hej kære læser Hjerteligt tak for at du læser med i denne e-bog. Jeg hedder Kirsten og er en 24 årig blogger, som interesserer mig for selvkærlighed og personlig udvikling og det at få det bedste

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Uddrag fra Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Forlaget Epigraf 2011. 2. scene Jeg drømmer, at jeg er en fugl. En fugl, der får vingerne skåret af. Bid for bid. Tomme for tomme og langsomt. Vingerne bliver

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT. August 2006. Kære venner!

LAKSHMI ASHRAM NYT. August 2006. Kære venner! LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Tlf. 43 96 13 71 E-mail: lone-poulsen@mail.tele.dk Hjemmeside: http://jakob.jensen68.person.emu.dk/lakshmi/ Girokonto: 314-1861 LAKSHMI

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Lokal hjælp gør de første dage meget lettere. Her har min landlady beskrevet hvordan jeg kan finde et marked med brugte cykler.

Lokal hjælp gør de første dage meget lettere. Her har min landlady beskrevet hvordan jeg kan finde et marked med brugte cykler. Lokal hjælp gør de første dage meget lettere. Her har min landlady beskrevet hvordan jeg kan finde et marked med brugte cykler. Foråret i Washington er utrolig smukt. Her er de berømte cherry blossoms

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht

Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht 19. s. e. Trin. - 11. oktober 2015 - Haderslev Domkirke kl. 10.00 3 31-518 / 675 473 435 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus (2,1-12): Da

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 121

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 121 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Telefon 43 96 13 71 Mail: lone-poulsen@comxnet.dk Kontonummer: 4434-0003141861 Lakshmi Ashrams hjemmeside: http://lakshmiashram.dk

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Behandlings- og udviklingsplanen

Behandlings- og udviklingsplanen bliv smuk, god og sand! Behandlings- og udviklingsplanen støtte til personlig udvikling af livskvalitet, sundhed og funktionsevne målrettet forbedring af livet når: du ønsker at udvikle dig hurtigt tingene

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

I en alder, hvor andre begynder at tænke på pensionen, startede fransklærerinden og diplomatfruen Anne Wright sin egen butik med lækre øko-varer fra

I en alder, hvor andre begynder at tænke på pensionen, startede fransklærerinden og diplomatfruen Anne Wright sin egen butik med lækre øko-varer fra I en alder, hvor andre begynder at tænke på pensionen, startede fransklærerinden og diplomatfruen Anne Wright sin egen butik med lækre øko-varer fra alverdens lande. 14 IVÆRKSÆTTEREN NOVEMBER 2006 Lærerindens

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Mette Villadsen Evt. rejsekammerat: Camilla Margrethe Lyhne Thomsen Hjem-institution: University College Sjælland Campus Næstved Holdnummer:

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012 Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år! Både børn og voksne mødte i går eftermiddags talstærkt op for at hylde Anette, der nu har rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole. Og sikken en hyldest!

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser?

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser? De spanske medier og arbejdsløsheden - Hvordan dækker de en af landets største kriser? Jeg ankom til Madrid den 14. november 2012 og blev mødt af demonstrationer, lyden af megafoner og graffiti malet over

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Nanna Elisa Wermuth jensen E-mail: wermuth1@hotmai.dk Tlf. nr. 2258 0003 Hjem-institution: VIA University College, Århus Sygeplejeskole Holdnummer:

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 123

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 123 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Telefon 43 96 13 71 Mail: lone-poulsen@comxnet.dk Kontonummer: 4434-0003141861 Lakshmi Ashrams hjemmeside: http://lakshmiashram.dk

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11.

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11. Spilguide Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. -. Lav en eller to grupper spillere - højest 5 spillere i hver. Fortæl spillerne at de skal arbejde sammen om at vælge, hvad en landsby i

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 125

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 125 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Telefon 43 96 13 71 Mail: lone-poulsen@comxnet.dk Kontonummer: 4434-0003141861 Lakshmi Ashrams hjemmeside: http://lakshmiashram.dk

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere