Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Møllehaven Uanmeldt tilsyn Oktober

2 Indholdsfortegnelse bemærkninger og anbefalinger grundlag Oplysninger Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra sidste tilsyn Fysiske rammer Pædagogik Pædagogisk metode og referenceramme Særligt fokusområde Pædagogiske planer og mål for borgerne Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Medindflydelse og kommunikation Sprogbrug og omgangsformer Tryghed og trivsel Organisatoriske og personalemæssige forhold Internt samarbejde og kommunikation Procedurer og retningslinjer Særligt fokusområde Magtanvendelser Formål og metode Formål med tilsynet Metode varsling og tilrettelæggelse BDO s definitioner på bemærkninger, anbefalinger og påbud Kontaktoplysninger BDO Kommunernes Revision

3 1 BDO har på vegne af Frederikssund Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Møllehaven. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer. Det overordnede indtryk af Møllehaven er, at det er et velfungerende botilbud, som tilbyder beboerne en god hverdag med et rigt udbud af aktiviteter, som er tilpasset den enkelte beboer. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer er i overensstemmelse med målgruppens behov, og at rengørings- og hygiejneforhold er tilfredsstillende. Det er tilsynets, at den pædagogiske referenceramme og metoder er i overensstemmelse med målgruppens behov, og at der udarbejdes neuropædagogiske screeninger på udvalgte beboere, hvor der er behov for dette. Tilsynet vurderer, at den pædagogiske referenceramme og metoder er i overensstemmelse med målgruppens behov, og at der udarbejdes neuropædagogiske screeninger på udvalgte beboere. Tilsynet bemærker, at den neuropædagogiske referenceramme og metoder p.t. ikke fremgår af hjemmesiden eller på Tilbudsportalen. I forlængelse af dette oplyser funktionsleder, at der er iværksat en proces, hvor hjemmesiden for Øst 2 vil blive opdelt i tre og revideret, og at Tilbudsportalen i forlængelse af dette vil blive opdateret. Tilsynet vurderer, at der findes faste procedurer for udarbejdelse af de pædagogiske planer, og at beboerne inddrages i denne proces i det omfang det er muligt i forhold til beboernes funktionsniveau. Der anvendes en systematisk spørgeguide som sikrer beboerne indflydelse på egne mål og delmål. Tilsynet anbefaler på baggrund af det oplyste, at det overvejes om Møllehaven skal anvende Frederikssund Kommunes skabelon for de pædagogiske planer med henblik på at sikre ensartethed i de pædagogiske planer. Det er tilsynets, at en fast struktur i hverdagen samt gode relationer er med til at sikre beboerne tryghed og trivsel. Beboerne er sikret medindflydelse gennem afholdelse af husmøder og via beboerrådet, og det er tilsynets indtryk, at personalet aktivt understøtter disse demokratiske processer. Tilsynet vurderer desuden, at der eksisterer en god omgangstone og sprogbrug, og at medarbejderne er opmærksomme på at støtte beboerne i forhold til konfliktløsning. Tilsynet bemærker, at Møllehavens ledelse har igangsat en række initiativer til fastholdelse af et godt arbejdsmiljø samt at initiativerne fortsat er i proces i forlængelse af den nylige organisationsændring. Processen er båret af et tæt samarbejde mellem ledelse, AMR, TR og en medarbejderrepræsentant samt konsulenter fra Frederikssund Kommune. Det er endvidere tilsynets, at der findes procedurer og retningslinjer for medicinhåndtering og for håndtering af beboernes økonomi. Endelig vurderer tilsynet, at medarbejderne har kendskab til retningsliner vedr. magtanvendelser, og at der arbejdes konstruktivt med et konfliktforebyggede fokus i det daglige arbejde. 2

4 1.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkningen, anbefalinger og påbud: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at den neuropædagogiske referenceramme og metoder p.t. ikke fremgår af hjemmesiden eller på Tilbudsportalen. I forlængelse af dette oplyser funktionsleder, at der er iværksat en proces, hvor hjemmesiden for Øst 2 vil blive opdelt i tre og revideret, og at Tilbudsportalen i forlængelse af dette vil blive opdateret. 2. Tilsynet bemærker, at Møllehavens ledelse har i gangsat en række initiativer til fastholdelse af et godt arbejdsmiljø samt at initiativerne fortsat er i proces i forlængelse af den nylige organisationsændring. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at det overvejes om Møllehaven skal anvende Frederikssund Kommunes skabelon for de pædagogiske planer med henblik på at sikre ensartethed i de pædagogiske planer. Påbud Ingen påbud 2 grundlag 2.1 Oplysninger Adresse Møllehaven 1-7, 3550 Slangerup Leder Funktionsleder Jørgen Carstensen Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er et kommunalt botilbud Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 107 Antal pladser og belægningsgrad 13 pladser Takst pr. døgn Ifølge tilbudsportalens oplysninger er prisen pr. døgn kr. 979 Målgruppebeskrivelse Bofællesskaberne Slangerup, Øst 2, er en del af Frederikssund Kommunes tilbud for voksne udviklingshæmmede. (kilde: hjemmeside) 3

5 Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består pr. 1. december 2011 (med den ny organisering) af 7 medarbejdere: 6 pædagoger 1 uuddannet Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Tirsdag den 18. oktober kl til Deltagere i interviews Medarbejdere: Beboere: Medarbejder, ansat 6 år, uddannet pædagog Medarbejder, ansat 4 år, uddannet pædagog Medarbejder, ansat 8 år, uddannet pædagog Beboer, boet på Møllehaven i 3 måneder Beboer, boet på Møllehaven i 8 år Beboer, boet på Møllehaven 1 måned Beboer, boet på Møllehaven i 2 år Beboer, boet på Møllehaven i 8 år Beboer, boet på Møllehaven i 1 måned Beboer, boet på Møllehaven i 8 år Beboer, boet på Møllehaven i 8 år Beboer, boet på Møllehaven i 8 år. BDO blev vist rundt på stedet af: Flere beboere Tilsynsførende Lene Thorius (Chefkonsulent, cand.pæd., PD og socialpædagog) Karin Hjortkjær (Chefkonsulent, AAE forvaltning) 2.2 Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra sidste tilsyn Ved sidste tilsyn (anmeldte, november 2008), gennemført af Frederikssund Kommune, blev der givet anbefalinger som relaterede sig til Stress, Magtanvendelser og Økonomi. Funktionsleder Jørgen Carstensen oplyser, at der er fulgt op på tilsynets anbefalinger på følgende måder: Stress: Der har været afholdt Temadage arrangeret af funktionsleder i samarbejde med Frederikssund Kommunes Udviklingskonsulenter. Der er fokus på problemet stress via afholdelse af individuelle samtaler, og der benyttes tilbud fra Frederikssund Kommune om kurser i forhold til stress. Emnet stress er ligeledes et løbende fokusområde i Øst 2 via Triaden (Ledelse, AMR, TR og medarbejderrepræsentant) som tovholdere for det formelle personalemøde Øst 2. 4

6 Magtanvendelse: Der har været afholdt Temadag, arrangeret af funktionsleder sammen med pædagogiske konsulenter Frederikssund Kommune. Der er desuden stor opmærksomhed på området omkring magtanvendelser og indberetninger til Dag og Døgnafdelingen i Frederikssund Kommune. Økonomi: Der følges løbende op på de skriftlige økonomi aftaler, som er en del af den enkelte borgers stamoplysninger, som er udarbejdet som en fælles skabelon for alle resursefællesskaber i Frederikssund Kommune. Tilsynet har intet at bemærke. 2.3 Fysiske rammer Møllehaven 1-7 er placeret i et villakvarter med en blanding af parcel og rækkehuse. Møllehaven består af tre huse, heraf er 2 huse i to plan. Hvert hus rummer fire beboere. Hvert hus har et stort fælles køkken og en dagligstue på 1. sal. Hver lejlighed har stue/køkken og badeværelse. Stuelejlighederne har udgang til have. Det tredje hus er etplans dobbelthus, og har 5 beboere. Der er fælles stue/køkken samt et vaskerum. Hver lejlighed har stue/køkken og badeværelse. Lejlighederne i stueetagen deres egen udgang til haven. Huset rummer desuden personalerum, et kontor og badeværelse. Tilsynet får fremvist flere af beboernes lejligheder, der er individuelt indrettede og bærer præg af beboernes forskellige interesser. Alle lejlighederne er rummelige og lyse. Samtlige beboere gør selv rent i deres lejligheder. Fællesarealerne bliver rengjort af privat firma. Rengøring og hygiejne fremstår tilfredsstillende. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer er i overensstemmelse med målgruppens behov, og at rengørings- og hygiejneforhold er tilfredsstillende. 2.4 Pædagogik Pædagogisk metode og referenceramme Medarbejderne redegør for, at den pædagogiske referenceramme og metoder tager afsæt i et helhedsorienteret syn på beboernes livssituation, og at de har en anerkendende tilgang til beboerne. Dette indebærer, at der er fokus på de ressourcer og kompetencer, som beboerne har og i mindre grad på deres vanskeligheder. Metodisk arbejdes der med neuropædagogik som afsæt for at kunne tilrette den pædagogiske indsats og dermed yde beboerne den bedst mulige støtte i hverdagen. 5

7 Flere af medarbejderne har været på kortere kurser i neuropædagogik, og en enkelt medarbejder har deltaget i et længerevarende uddannelsesforløb i neuropædagogik. Medarbejderne fortæller, at de har fået stort udbytte af deres nye viden, og at der har fokus på at videreudvikle deres metoder i arbejdet med beboerne. Konkret er der blevet lavet en neuropædagogisk screening på en af beboerne. Resultatet viste, at beboeren har behov for mere støtte, og har blandt andet resulteret i, at beboeren har fået en nattevagt. Det overvejes på baggrund af screeningen, om beboeren ville profitere bedre af et egentligt døgntilbud. Det er hensigten, at yderligere tre beboere skal have udarbejdet en neuropædagogisk screening indenfor en fastlagt periode. Under fremvisningen kan tilsynet observere, at der i såvel fællesrum og beboernes lejligheder er ophængt dagstukturer for fællesaktiviteter og for beboernes individuelle aktiviteter. Under forberedelsen af tilsynet på Møllehaven erfarer tilsynet, at den pædagogiske referenceramme og metoder ikke fremgår af hjemmesiden. På Tilbudsportalen indgår der ikke en beskrivelse af den neuropædagogiske referenceramme og metoder. Efterfølgende oplyser funktionsleder Jørgen Carstensen, at der er iværksat en proces, hvor hjemmesiden skal revideres, således at den eksisterende hjemmeside for Øst 2, skal deles i tre nye hjemmesider. En for 107 bofællesskaberne, en for 85 Unge Kollegiet samt en for 104 Aktivitets og Fritidscenter Stjerneskud. I tråd med dette vil Tilbudsportalen ligeledes blive opdateret. Tilsynet vurderer, at den pædagogiske referenceramme og metoder er i overensstemmelse med målgruppens behov, og at der udarbejdes neuropædagogiske screeninger på udvalgte beboere. Tilsynet konstaterer, at den neuropædagogiske referenceramme og metoder p.t. ikke fremgår af hjemmesiden eller på Tilbudsportalen. I forlængelse af dette bemærker tilsynet, at der er iværksat en proces, hvor hjemmesiden for Øst 2 vil blive opdelt i tre og revideret, og at Tilbudsportalen i forlængelse af dette vil blive opdateret. 2.5 Særligt fokusområde Pædagogiske planer og mål for borgerne Medarbejderne fortæller, at de pædagogiske planer bliver udarbejdet i samarbejde beboerne i det omfang det er muligt. Til at understøtte denne proces anvendes en spørgeguide, som kontaktpersonerne taler med beboerne ud fra. Spørgsmålene i guiden handler fx om hjælp til rengøring og hygiejne. Medarbejderne oplyser, at der ikke er praksis for konsekvent at anvende Frederikssund Kommunes skabelon til udarbejdelse af pædagogiske planer. Proceduren for udarbejdelse af de pædagogiske planer er, at grundskitsen først bliver forelagt teamet, derefter inddrages beboeren, og til sidst bliver den pædagogiske plan forlagt lederen. Planerne bliver læst op for beboerne, hvor de har mulighed for at få tilføjet eller slettet dele af indholdet. Medarbejderne er opmærksomme på, at det kan være svært for beboerne at udtrykke deres oprigtige mening om de pædagogiske planer. Derfor er 6

8 medarbejderne opmærksomme på, hvordan de spørger ind til beboernes opfattelse af mål og delmål, når den pædagogiske plan fremlægges for dem. Dette med henblik på at få en så oprigtig tilbagemelding som muligt. Medarbejderne påpeger, at Møllehavens beboere er mellem 30 og 40 år og er i en del af livet, hvor de har nået de mål, som er mulige i forhold til deres funktionsniveau. Indholdet af de fleste pædagogiske planer drejer sig derfor primært om fastholdelse af beboernes allerede erhvervede færdigheder. Der indgår beskrivelser af mål og delmål i de pædagogiske planer. En medarbejder giver et eksempel på en beboers mål, som var at få en større forståelse for penge. I praksis betød det, at han fik 300 kr. om ugen, som han selv skulle administrere. Beboeren brugte som regel alle pengene med det samme. Medarbejderen forsøgte uden held at forklare ham, at han skulle fordele pengene over hele ugen. Delmålet for økonomiforståelsen blev derfor revideret. Han har nu kuverter med de penge, han kan bruge de enkelte dage og har derved penge fordelt over hele ugen Ved interviewet i det første hus med tre beboere giver de to udtryk for at have kendskab til deres pædagogiske planer. De er dog lidt usikre på, hvor de pædagogiske planer opbevares. Beboerne fortæller imidlertid tilsynet om indholdet af deres pædagogiske planer. En medarbejder finder en af de pædagogiske planer frem, som er opbevaret på kontoret. Medarbejderen oplyser, at den pædagogiske plan er under revidering. Processen er i gang sammen med beboeren, og der er aftalt møde med sagsbehandleren i november måned. Den anden beboer er fornylig flyttet til Møllehaven, og har endnu ikke fået udarbejdet en plan. I det andet hus fortæller en beboer, at hun har en pædagogisk plan og finder hurtigt planen frem fra sin mappe. Det er social pædagogisk plan, som er en status for perioden september til marts Planen er udarbejdet efter Frederikssunds Kommunes skabelon. Den er revideret og underskrevet af beboer i april Beboeren reflekterer under interviewet over betydningen af den pædagogiske plan, hvor hun har mulighed for at følge de mål og delmål, der er sat i den, hvilket hun synes er godt. I det tredje hus med fem beboere angiver beboerne at have kendskab til deres pædagogiske planer. Tilsynet vurderer, at der findes faste procedurer for udarbejdelse af de pædagogiske planer, og at beboerne inddrages i denne proces i det omfang det er muligt i forhold til beboernes funktionsniveau. Der anvendes en systematisk spørgeguide som sikrer, at beboernes indflydelse på egne mål og delmål. Tilsynet anbefaler på baggrund af det oplyste, at det overvejes om Møllehaven skal anvende Frederikssunds Kommunes skabelon for de pædagogiske planer med henblik på at sikre ensartethed i de pædagogiske planer. 2.6 Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Under interviewet i det første hus med tre beboere er en medarbejder i gang med aftensmaden. En af beboerne hjælper til med at skrælle kartofler, og skal 7

9 lige være færdig med det, inden hun deltager i interviewet. Beboerne fortæller, at de har en fast madplan med faste dage, hvor de deltager i madlavningen. I fællesrummet i et af husene er der ophængt en dagstruktur, som rummer en beskrivelse af beboernes aktiviteter i løbet af ugen. Af skemaet fremgår det, at beboerne har flere forskellige praktiske gøremål, såsom madlavning, tømme glas i containeren, rydde aviser/blade op og vande blomster. Alle beboere i huset har i løbet af ugen en kombination af beskæftigelse og deltagelse på et beskyttet værksted. En beboer arbejder tre gange om ugen på kommunens bibliotek. Arbejdet består i at vande blomster og sætte bøger på plads. En anden beboer er hos en bager i Slangerup, hvor hun pakker brød. Om eftermiddagen/aftenen har beboerne alt efter interesse mulighed for at tage til bowling, gymnastik og vandgymnastik. To gange om ugen har de mulighed for at benytte Regnbue Klubben, som er en del af Frederikssunds Kommunes tilbud til udviklingshæmmede. Når beboerne er hjemme, mødes de ofte i fællesrummet og snakker. En beboer siger, at hun flyttede hertil fra et andet botilbud, fordi hun savnede pigehygge. Det giver hun udtryk for, at hun nu har fået i huset. En af beboeren har en kæreste, som hun også er sammen med i fritiden. I det andet hus taler tilsynet med en beboer, som har arbejde som pedel med udendørs aktiviteter. Beboeren er desuden ivrig sportsudøver og går op i at spise sund kost. Hendes sportsaktiviteter har givet en del medaljer, som hænger i lejligheden. Beboeren fortæller, at hun selv står op og kommer af sted på arbejdet. Hun viser en plan over hendes aktiviteter i løbet af dagen, som blandt andet beskriver tidspunkter for hvornår hun skal stå op, tage af sted på arbejdet etc. Hun har selv skrevet planen. Beboeren udtrykker tilfredshed med daglig dagen og aktiviteterne. I det tredje hus er alle beboere hjemme. Medarbejderen er i gang med at lave mad. Beboerne er i gang med forskellige aktiviteter. Alle beboerne arbejder og har en hjemmedag i løbet af uge. De er alle i beskæftigelse på AKU Center Højagergaard, hvor de enten er i rengøringseller Gokartteamet. I fritiden benytter beboerne klubtilbuddet, går til ridning, spiller bowling og fodbold, en synger i band. Adspurgt om de er glade for deres hverdag, svarer alle at de har en god hverdag. En beboer giver som svar på spørgsmålet et thumbs up med et stort smil. Tilsynet vurderer, at beboerne har en god hverdag, som rummer beskæftigelse og fritidstilbud, tilpasset den enkelte beboer Medindflydelse og kommunikation Der afholdes husmøder i alle tre huse. Der er en dagsorden med faste punkter og med mulighed for, at beboerne selv kan sætte punkter på dagsordenen. Tilsynet får vist en dagsorden til et husmøde. De faste tilbagevendende punkter på dagsordenen er madplaner for den kommende uge, spørgerunde om beboernes liv lige nu samt aktiviteter i weekenden. Beboerne i det første hus anvender en bog, hvor de skriver punkter/emner til dagsordenen ind i. Tilsynet ser en dagsorden fra sidst afholdte møde den 4. oktober De særlige emner var klubben og omgangsformer. 8

10 De beboere, som har maddagen, bestemmer menuen. Møllehaven har et beboerråd, som består af 3 medlemmer og 3 suppleanter. Beboerrådet bliver støttet i deres arbejde af personalet, som deltager i møderne samt skriver dagsorden og tager referater. Beboerrådet har fx kompetence til at udarbejde overordnende generelle husregler og arrangere større festlige arrangementer. En beboer, som er valgt til beboerrådet, fortæller, at en af de kommende opgaver er planlægning af Møllehavens fælles 8 års fødselsdag. Der tages referat af møderne, typisk af personalet, sådan at beboerrådets arbejde er tydeligt for alle. Tilsynet vurderer, at beboerne er sikret medindflydelse gennem afholdelse af husmøder og via beboerrådet, og at personalet aktivt understøtter disse demokratiske processer Sprogbrug og omgangsformer Medarbejderne fortæller under interviewet, at de oplever, at der er et godt sprog og god omgangsform mellem beboerne og personalet. Der kan opstå konflikter beboerne i mellem, men hvis det sker, sørger personalet for at hjælpe beboerne med at få løst konflikterne konstruktivt. Samtlige beboere giver udtryk for, at personalet taler pænt med beboerne. En beboer fortæller, at personalet nogle gange hæver stemmen. Det bryder hun sig ikke om. Men samtidig er personalet er gode til at samle op på det, hvis der har været tilspidsede situationer. En af beboerne fortæller, at personalet støtter beboerne, hvis der er problemer beboerne imellem. Hun giver et ex hvor der på et tidspunkt var en del sladder i et af husene, hvilket gav en dårlig stemning. Her hjalp personalet med at få skabt en god stemning igen ved at tale beboerne om, hvordan de bedst kan omgås hinanden. Beboerne i et andet hus fortæller, at de nogle gange kommer op at skændes. Når det sker, er personalet gode til at hjælpe beboerne med at blive gode venner igen. Beboerne i huset giver udtryk for at savne funktionslederen efter, at han og kontoret er flyttet over på et andet bofællesskab. Beboerne synes, at det var rart at gå til ham, hvis der var opstået konflikter, fordi han var god til at løse dem. Tilsynet vurderer, at der eksisterer en god omgangstone og sprogbrug, og at medarbejderne er opmærksomme på at støtte beboerne i forhold til konfliktløsning Tryghed og trivsel Medarbejderne fortæller, at de gennem gode relationer og en fast stuktur i hverdag søger at skabe tryghed og trivsel for beboerne i hverdagen. På de ugentlige husmøder taler beboere og medarbejderne om, hvordan beboerne har det. Beboerne giver udtryk for, at de er glade for at bo på Møllehaven, og at de kender hinanden godt. Beboerne går ofte på besøg hos hinanden, og flere beboere går i klub sammen. Beboerne i et af husene skal på vinterferie til Norge, hvilket beboerne glæder sig til. 9

11 Under interviewene er beboerne åbne og vil gerne fortælle. De lytter til de øvrige beboere, når de taler og de supplerer gerne hinanden. Tilsynet vurderer, at en fast struktur i hverdagen samt gode relationer er med til at sikre beboerne tryghed og trivsel. 2.7 Organisatoriske og personalemæssige forhold Internt samarbejde og kommunikation Medarbejderne fortæller i forbindelse med interviewet om den nylige organisationsændring Møllehaven har været igennem. Funktionslederen har hidtil haft sit kontor på Møllehaven nr. 7 som leder for Distrikt Øst 2, Bofællesskaberne i Slangerup. Bofællesskaberne bestod af: Team 1, Møllehaven 1 og 3 Team 2, Møllehaven 5 og 7 Team Kongshøj Der var i alt 12 medarbejdere. Fra 1. september 2011 flyttede funktionsleder for bofællesskaberne sit kontor fra Møllehaven til Lundevej. Fra 1. oktober flyttede beboere ind på Lundevej, og medarbejderstaben blev udvidet til i alt 20 medarbejdere. Der afholdes personalemøde hver 14. dag for samtlige 20 medarbejdere. Mødet er af informativ karakter og er planlagt til at vare 2½ time. Medarbejderne udtrykker i interviewet bekymring for om møderne bliver for store, samt at der er risiko for, at fokus kommer væk fra beboerne. Derfor er der i forbindelse med udvidelsen af personalegruppen blevet lagt et Møllehavemøde en time før personalemødet for at tale om status på beboerne. Siden omorganiseringen har der været afholdt ét personalemøde og et Møllehavemøde. Medarbejderne oplyser, at de holder teammøder en gang om ugen, og at møderne fungerer fint. Fra 1. december bliver team 1 og 2 til et fælles team. Det ser medarbejderne frem til, da de nuværende teams er små med kun to medarbejdere i hvert team. Medarbejderne beskriver, at de her kan se fordelen ved faglig sparring og mulighed for bedre dækning ved sygdom. Der er ligeledes ansat to teamkoordinatorer pr. 1. december. Der bliver ansat henholdsvis en koordinator til 85 og til 107 tilbuddene. Personalet har fællessupervision hver 6. uge, hvor de drøfter aktuelle udfordringer. Personalet afholder netværksmøder 4 til 5 gange om året med kommunens øvrige bofællesskaber. Medarbejderne oplyser, at nogle af medarbejdere oplever, at der p.t. ikke er et tilstrækkelig informations flow omkring beslutninger, som vedrører dem. Dette kan, ifølge medarbejderne give medarbejderne forskellige forudsætninger for at kunne navigere i det daglige arbejde. Tilsynet får forevist en mobbe/sladderpolitik for Møllehavens personale. Politikken er ment som et aktivt værktøj og som indgår det daglige arbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø. Politikken er udarbejdet på baggrund af Frederikssunds Kommunes politik på området og herefter omsat til Møllehavens egen politik. Den indeholder blandt andet en guide til opretholdelse af et godt arbejdsmiljø. 10

12 Mobbe/sladderpolitikken indeholder desuden et sæt værdier, som personalegruppen har vedtaget. Værdierne er respekt, tillid og ansvar, og skal danne baggrund for det daglige arbejde. Personalet taler meget om værdierne, især hvilken betydning det kan have i forhold til afsender og modtager. Politikken er senest revideret i maj Medarbejderne fortæller, at der har været afholdt temadage med Girafsprog samt teamdag med konsulent omkring den anerkendende dialog. Medarbejderne udtrykker tilfredshed med initiativerne. Efterfølgende oplyser funktionsleder, at Øst 2, i samarbejde med SL Hillerød har udarbejdet en Sladrepolitik. Denne er blevet revurderet og efterfølgende lagt ind i Frederikssund Kommunes officielle Mobbe politik. Denne proces med Triaden Øst 2, som arbejdsgruppe, er efterfølgende godkendt og vedtaget på det formelle personalemøde Øst 2. Sideløbende har der på landsplan været igangsat en trivselsundersøgelse. Denne viste for Øst 2 s vedkommende følgende svar; 7 grønne (Fint) 3 gule (nogenlunde) 0 røde. Efterfølgende er der blevet arbejdet aktivt med de tre gule svar, som indeholder; Kommunikation, anerkendende tilgang og værdier. Via Triaden (Ledelse, AMR, TR og medarbejderrepræsentant) er der afholdt temadage i samarbejde med Udviklingskonsulenter fra Frederikssund Kommune. Funktionsleder vurderer, at det er - og har været - en løbende og spændende proces. Tilsynet bemærker, at Møllehavens ledelse har igangsat en række initiativer til fastholdelse af et godt arbejdsmiljø samt at initiativerne fortsat er i proces, også i forlængelse af den nylige organisationsændring. Processen er båret af et tæt samarbejde mellem ledelse, AMR, TR og en medarbejderrepræsentant samt konsulenter fra Frederikssund Kommune Procedurer og retningslinjer Medarbejderne oplyser, at beboerne selv varetager håndteringen af medicin i lejlighederne. Flere af beboerne får medicinen doseret fra apoteket. Det kan i særlige tilfælde være nødvendigt at hjælpe beboerne. En medarbejder giver et eksempel med en beboer, som i lang tid havde haft en betændelsestilstand i kroppen, og skulle have penicillin flere gange dagligt. I det tilfælde var det nødvendigt at hjælpe med doseringen. En anden beboer får psykofarmaka, hvor doseringen endnu ikke ligger fast. Her hjælper medarbejderen i samarbejde med psykiater, beboeren med den aftalte varierende dosering. Medarbejderne oplyser, at de har været på kursus i medicinhåndtering. Medarbejderne oplyser, at der er faste procedurer omkring beboernes økonomi. Personalet tilbyder den enkelte beboer hjælp til driften af den personlige økonomi. Aftalen, som er skriftlig, indgås med den enkelte beboer, forældre/pårørende kan eventuelt inddrages. Den endelige aftale laves sammen med beboerens bank. Funktionslederen foretager løbede revision omkring de enkelte beboeres økonomi. Tilsynet vurderer, at der findes procedurer og retningslinjer for medicinhåndtering og for håndtering af beboernes økonomi. 11

13 2.8 Særligt fokusområde Magtanvendelser Medarbejderne fortæller under interviewet, at der indenfor de seneste par år, har været én magtanvendelse. Årsagen til de få magtanvendelser skal findes i det konfliktforebyggende fokus, der er i det daglige arbejde. Medarbejderne oplyser, at de kender reglerne omkring magtanvendelse, og at reglerne omkring magtanvendelse tidligere har været emne på et temamøde. Medarbejderne oplyser desuden, at de kender regler og procedurer omkring trusler og vold. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til retningsliner vedr. magtanvendelser, og at der arbejdes med et konfliktforebyggede fokus i det daglige arbejde. 12

14 3 Formål og metode 3.1 Formål med tilsynet I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere/brugere/borgere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen indenfor både ældreområdet og det socialfaglige område. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Frederikssund Kommune ikke i BDO s tilsyn. 3.2 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 13

15 3.3 varsling og tilrettelæggelse Tilsynsforløbet besluttes og planlægges ud fra de omstændigheder, som er gældende for det tidspunkt, hvor det uanmeldte tilsyn foregår. Så vidt muligt foregår tilsynet på et tidspunkt hvor der er mulighed for dialog eller samvær med flere af beboerne/brugerne. Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. 3.4 BDO s definitioner på bemærkninger, anbefalinger og påbud Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt der ikke handles på anbefalingen forventes det, at tilbuddet har taget stilling til, hvorfor anbefalingen ikke er fulgt op. Påbud Påbud gives, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor fire uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. 14

16 4 Kontaktoplysninger Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Chefkonsulent BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen København V 4.1 BDO Kommunernes Revision BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 15

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Kongshøj Alle Uanmeldt tilsyn Juni 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Hasselvej 4 Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Dyrskuevej 7 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Boformen Østermarken Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Bofællesskabet Lucernevangen

Bofællesskabet Lucernevangen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Lucernevangen Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Uanmeldt tilsyn Juni 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Skolehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Skolehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Skolehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren. Søndersø. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren. Søndersø. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lolland Kommune Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren Søndersø Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud 2011 Fredensborg Kommune Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Organisering

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Blå Kors Pensionat Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune Anmeldt tilsyn på Nøddeboparken Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMALIA... 3 2 TILSYNETS VURDERING...

Læs mere

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Stationsvej. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Stationsvej. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Stationsvej Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Josephinehøj

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Josephinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Josephinehøj Anmeldt tilsyn Juni 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Randers Krisecenter. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Randers Krisecenter. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Randers Krisecenter Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscentret. Uanmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscentret. Uanmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Støtte- og Aktivitetscentret Uanmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen. Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen. Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Odense Kommune Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK.

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre Kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Blindenetværket, afdeling M

Blindenetværket, afdeling M INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Blindenetværket, afdeling M Uanmeldt tilsyn April 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS VURDERING... 2 1.1.1 Overordnet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport. Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud. Anmeldt tilsyn 19. november 2015

Tilsynsrapport. Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud. Anmeldt tilsyn 19. november 2015 Tilsynsrapport Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud Anmeldt tilsyn 19. november 2015 Tilsynets vurdering Vurdering På baggrund af brugernes udtalelser, er det tilsynets vurdering, at brugerne på Klub

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Egeparken Anmeldt tilsyn 3.9.2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Egeparken Anmeldt tilsyn 3.9.2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Egeparken Anmeldt tilsyn 3.9.2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at bofællesskabet er et velorganiseret tilbud. Det vurderes, at medarbejderne er velkvalificerede

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscenteret. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscenteret. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Støtte- og Aktivitetscenteret Uanmeldt tilsyn September 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score... 3 1.1 Overordnet...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Bo- og Servicecenter Ringsted

Bo- og Servicecenter Ringsted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bo- og Servicecenter Ringsted Uanmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund Hørsholm Kommune CareGroup 11-12-2012 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Støttecentret Cirklen. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Støttecentret Cirklen. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Støttecentret Cirklen Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Sydhjørnet. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Sydhjørnet. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Sydhjørnet Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Dagskolen Nordjylland Aktivitets og samværstilbud Knivholtvej 24 9900 Frederikshavn Afdelingsleder Karen Henriksen

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Dybenskærhave Adresse Byvej 201 Tilsynsdato 10. december 2013 Antal pladser 72 plejeboliger. Antal beboere besøgt

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Bøgelunden 17. november 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet Bøgelunden Sophie Magdalenesvej 9 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Bofællesskabet Egeparken Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Vinkelvejscentret. Uanmeldt tilsyn November 2012

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Vinkelvejscentret. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Vinkelvejscentret Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Halsnæs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Uanmeldt tilsyn, Midgården April 2011. Tilsynsrapport. Midgården. Uanmeldt tilsyn April 2011 WWW.BDO.

Halsnæs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Uanmeldt tilsyn, Midgården April 2011. Tilsynsrapport. Midgården. Uanmeldt tilsyn April 2011 WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Midgården Uanmeldt tilsyn April 2011 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS VURDERING... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Plejecentret Møllegården. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Plejecentret Møllegården. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Plejecentret Møllegården Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 10. november kl. 13-16 Forrige tilsynsbesøg: 5. november

Læs mere

Rudersdal Kommune. Uanmeldt tilsyn Dronninghus

Rudersdal Kommune. Uanmeldt tilsyn Dronninghus Uanmeldt tilsyn Dronninghus Maj 2009 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET...2 2 TILSYNSRAPPORTENS OPBYGNING...2 3 METODE...3 4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE...3 5 OVERORDNET MATERIALE SOM HAR INDGÅET I TILSYNET...3

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune

Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune Indhold: Spørgsmål og svar fra dagen Side 3 10. Alle spørgsmål i samlet rækkefølge Side 11 Hjælpe spørgsmål til uddybning

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Lindevang Plejecenter. Uanmeldt helhedstilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Lindevang Plejecenter. Uanmeldt helhedstilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Lindevang Plejecenter Uanmeldt helhedstilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap. Bakkelund. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap. Bakkelund. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap Bakkelund. Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Støttecenter Lindely og De Gule Huse

Støttecenter Lindely og De Gule Huse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Støttecenter Lindely og De Gule Huse Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Disse retningslinjer er udarbejdet i forhold til Egedal Kommunes forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud,

Læs mere

Lolland Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og Sundhed. Sandby Ældrecenter. Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Lolland Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og Sundhed. Sandby Ældrecenter. Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lolland Kommune Tilsynsrapport Lolland Kommune Ældre og Sundhed Sandby Ældrecenter Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport. Gefion Botilbud. Uanmeldt tilsyn April 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport. Gefion Botilbud. Uanmeldt tilsyn April 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Gefion Botilbud Uanmeldt tilsyn April 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 2 grundlag... 4 2.1 Oplysninger... 4 2.2

Læs mere

Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011

Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilbud til Halsnæs Kommune Tilbud til Halsnæs Kommune Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011 December 2010 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde Tirsdag den 19. juni 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere