Copyright 2014 DanWatch. Alle rettigheder forbeholdt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2014 DanWatch. Alle rettigheder forbeholdt"

Transkript

1 December 2014

2 Copyright 2014 DanWatch Alle rettigheder forbeholdt Forfattere: Norma J. Martinez og Søren Henriksen Researcher: Søren Henriksen og Norma J. Martinez Fotograf: Neil Palmer Ansvarshavende chefredaktør: Louise Voller Layout: Anna J. Olesen Denne rapport er baseret på feltarbejde i Andhra Pradesh i Indien i samt uafhængig DanWatch deskresearch og screeninger af danske pensionskassers investeringsporteføljer. Undersøgelsen er udført i overensstemmelse med DanWatchs etiske principper og internationale presseetiske retningslinjer. DanWatch er ansvarlig for rapportens indhold. DanWatch er et uafhængigt medie- og researchcenter, der undersøger virksomheders påvirkning af mennesker og miljø globalt. DanWatch tilskriver sig nationale og internationale regler og principper for god presseskik og -etik, herunder Medieansvarsloven (Danmark) og International Federation of Journalists Declaration of Principles on the Conduct of Journalists (internationalt). Se vores hjemmeside for mere information: 2

3 Vi havde det godt sammen. En dag, jeg var nede ved vandpumpen, kom min datter farende efter mig. Min mand havde drukket sprøjtegift og kæmpede for sit liv. Jeg kunne ikke finde en bil til at køre os på hospitalet. Da vi nåede hospitalet gik han bort. Et par dage forinden var han oprørt, fordi høsten slog fejl. Han havde lånt Rupee (ca kr.) til en rente på 60 procent. - Lakhsmi, enke og mor til tre døtre i Andhra Pradesh. Lakhsmis mand begik selvmord. 3

4 Indholdsfortegnelse 1 Rapportens resultater 2 Syngenta i Indien 3 Gældsslaver for Syngenta 4 Fattigdom og gæld ender med selvmord 5 Syngentas sociale ansvar 6 Danske investeringer i Syngenta 7 Pensionskassernes retningslinjer for ansvarlige investeringer 8 Grønt lys for Syngenta-investeringer 9 Konklusion Bilag

5 1 Rapportens resultater Syv danske pensionsselskaber investerer tilsammen 279,7 millioner kroner i verdens største producent af pesticider, Syngenta, der udsteder højrentelån til indiske småbønder, hvilket sender dem i gældsslaveri. Pensionsselskaberne er PFA, ATP, PKA, Nordea Liv & Pension, Danica, Jurister og Økonomer (JØP) og Danske Civil- og Akademiingeniører (DIP). Syngenta er også verdens tredjestørste frøproducent, og agro-virksomheden har en global omsætning på ca. 90 milliarder kroner. Fem procent af Syngentas omsætning kommer fra Indien, svarende til 4,4 milliarder kroner. Rapporten indeholder interviews med lokale bønder fra den indiske delstat Andhra Pradesh og agenter fra Syngenta, der fortæller, at småbønder, der ikke har råd til at købe pesticider og frø, kan låne penge af Syngenta-agenter mod renter på mellem procent, hvilket overstiger den lovlige rentesats i delstaten. Ofte kan bønderne ikke betale deres gæld tilbage, og de ender som gældsslaver 1 for Syngentas agenter. Syngentas udlånspraksis er ifølge Fair Labor Association i strid med indisk lovgivning om tvangsarbejde, da de høje renter og gælden tvinger bønder og landbrugsarbejdere til at arbejde for én arbejdsgiver, og dermed mister de friheden til at arbejde og producere for andre. Inspektioner i Syngentas plantager viser, at stort set alle ILO s arbejdstagerrettigh der og indisk arbejdslov bliver overtrådt, siger Venkateswarlu Davuluri, konsulent for Fair Labor Association. Syngenta krænker således arbejdstagerrettigheder, der vedrører børnearbejde, mindsteløn og tvangsarbejde. Gæld i forbindelse med højrentelån og deraf følgende fattigdom har de sidste 20 år medvirket til, at flere end indiske bønder har begået selvmord, viser forskning fra Center for Bæredygtigt Landbrug i Hyderabad og Center for Human Rights and Global Justice, New York. Syngenta er, via medlemskab af FN Global Compact, forpligtet til at agere i overensstemmelse med menneskerettighederne, og virksomheden skal gøre sit ypperste for at undgå negativ indflydelse på mennesker og miljø. Hvis der sker krænkelser af eks. menneskerettighederne, skal Syngenta ifølge Global Compact, øjeblikkeligt håndtere denne konsekvenserne af virksomhedens handlinger. Danske pensionskassers investeringer i Syngenta er dermed ikke i overensstemmelse med UN s Global Compact, UN Guiding Principles, UN PRI og pensionsselskabernes egne principper og politikker for ansvarlighed i investeringer. Syngentas hovedkvarter i Schweiz afviser kendskab til, at virksomhedens agenter i Indien udsteder højrentelån i Andrah Pradesh. 1 5

6 Metode: Denne rapport er baseret på interviews med lokale frøavlere, der leverer majsfrø til den schweiziske agro-virksomhed Syngenta og ekspertinterviews. Interviewene er foretaget i forbindelse med feltarbejde i den indiske delstat Andhra Pradesh i perioden Rapporten bygger desuden på uafhængig desk-research og screeninger af danske pensionskassers investeringsporteføljer, foretaget af DanWatch. Feltarbejdet er foretaget af dokumentaristen Jens Pedersen, som har produceret dokumentarfilmen Seeds of debt, som DanWatch ejer alle rettigheder til og tager det fulde ansvar for. Syngenta blev præsenteret for filmen, ligesom de fik fremsendt en række spørgsmål. Et interview var aftalt mellem Syngentas og Jens Pedersen i Schweiz, men efter at have set filmen ønskede Syngenta ikke at deltage. DanWatch har screenet elleve danske pensionskasser konkrete investeringer i Syngenta samt for åbenhed, politikker og retningslinjer for ansvarlige investeringer. Screeningen for investeringer i Syngenta består både af en gennemgang af de tilgængelige aktielister, samt en rundspørge til de enkelte pensionskasser. Resultaterne er blevet holdt op mod hinanden. De offentliggjorte aktielister er ikke fyldestgørende, og der er derfor taget udgangspunkt i svarene fra pensionskasserne, når svar og aktieliste har afveget. I forhold til politikker for ansvarlige investeringer er pensionskasserne blevet bedt om at oplyse, hvilke principper og standarder, de følger. Derudover er pensionskassernes hjemmesider blevet gennemgået for henvisning til principper og standarder. Alle spørgsmål til pensionskasserne er givet på mail den 18/8-2014, og svarene er indløbet i perioden 18/8 til 25/ Pensionskasserne er blevet forelagt og har haft lejlighed til at kommentere på rapportens resultater. 6

7 2 Syngenta i Indien Som et led i Indiens landbrugsreform har den indiske regering i årtier opfordret småbønder til at skifte til kommercielle frøsorter, der er mere resistente og giver større afkast end traditionelle sorter 2. Landbrugsreformen har medført, at hundredtusindvis af bønder har skiftet til hybridfrø, der er engangsfrø, som avles ved at krydse forskellige sorter. Disse frø er mere modstandsdygtige overfor sygdomme, men de er dyrere og har brug for flere pesticider. Samtidig er de indiske bønder blevet opfordret til at dyrke én enkelt afgrøde frem for flere. Konsekvensen er, at bønderne bliver mindre selvforsynende og dermed langt mere sårbare, hvis den enkelte høst slår fejl. Tusindvis af bønder har derfor set sig selv nødsaget til optage lån for at opretholde et rimeligt produktionsniveau, men undersøgelser over en årrække viser, at de ikke har oplevet en stigning i deres profit. Samtidig er subsidierne til landmændene i Indien faldende 3. Multinationale landbrugsvirksomheder har de seneste ti år udvidet deres markedsandel i Indien markant 4. Syngenta er verdens største agrokemiske producent (pesticider, herbicider og fungicider) og verdens tredjestørste frøproducent. Den schweiziske virksomhed opererer i dag i 90 lande og har en global omsætning på ca. ca. 90 milliarder kroner. Syngenta estimerer, at omsætningen vil stige til 150 mia. kroner i Virksomhedens strategiske fokus er på vækstøkonomier i Latinamerika og Asien 5, og fem procent af Syngentas omsætning kommer fra Indien 6. Majs er et af Syngentas kerneprodukter og verdens mest dyrkede afgrøde, der anvendes til bl.a. dyrefoder, produktion af stivelse, olie, alkohol og ethanol. Indien er i dag verdens 6. største majsproducent og verdens 5. største forbruger af majs 7. På 10 år er produktionen af majs steget med 56 procent. Til sammenligning er ris- og hvedeproduktion steget henholdsvis 20 og 32 procent 8. Flere end 100 millioner indere producerer 22,5 millioner tons majs årligt 9. 3 Gældsslaver for Syngenta Syngenta er den førende landbrugsvirksomhed i Andhra Pradesh i det sydøstlige Indien 10, som producerer 20,9 procent af al majs i Indien, og dermed er landets største majsproducerende delstat 11. Tidligere dyrkede tusindvis af bønder i Andhra Pradesh diverse afgrøder, bælgfrugter og grøntsager på de få hektar jord, de typisk ejer, men i dag er mange gået over til monoproduktion baseret på bl.a. Syngentas hybride frøsorter. På trods af stigende majsproduktion oplever majsavlerne i Andhra Pradesh faldende salgspriser og 3 G. V. Ramanjaneyulu, landbrugsekspert og direktør for Center for Bæredygtigt Landbrug, mike-mack-agm-presentation-en-2013.pdf articleshow/ cms articleshow/ cms G. V. Ramanjaneyulu, landbrugsekspert og direktør for Center for Bæredygtigt Landbrug, dokumentarfilm Seeds of debt,

8 Syngenta opererer gennem lokale agenter, der promoverer og sælger Syngentas frø og pesticider. De fleste bønder har dog hverken det nødvendige økonomiske fundament til at omdanne deres landbrug og skifte fra traditionelle frøsorter til Syngentas patenterede frø eller mulighed for at optage lån i banken. Derfor tilbyder Syngentas agenter bønderne lån til skyhøje renter på procent af lånet, hvilket er 3-4 gange højere end bankrenterne og ulovligt ifølge lovgivningen i delstaten 13. DanWatch s feltarbejde, som fremvises i dokumentarfilmen, Seeds of deb viser systematisk udnyttelse af fattige bønders skrøbelige økonomiske situation, der desuden dokumenteres via interviews med bønder og Syngentas agenter. Når høsten er i hus, sælger agenterne afkastet til Syngenta, hvorefter de fraregner lån, renter og salærer, og bønderne står tilbage med en meget lille profit, hvis noget overhovedet, fortæller frøavleren Rathaiya 14, der selv har et højrentelån. Hvert år er han tvunget til øge sit lån for at fortsætte produktionen. Tidligere brugte mange bønder organisk gødning, men løfter om større afkast har medført, at mange bønder er skiftet til kunstgødning og pesticider. Majsbønderne oplever dog, at jorden har brug for stadigt større mængder pesticider, hvilket medfører ekstra udgifter. Den indiske bonde, Nagendhra, der dyrker majs for Syngenta, fortæller, at han tidligere anvendte to sække gødning pr. hektar. I dag skal han bruge 15 sække pr. hektar 15. Syngentas frø er patenterede engangsfrø, der umuliggør reproduktion og genanve delse, hvilket betyder, at bønderne skal købe nye frø hvert år. Bønderne er tvunget til at øge deres lån for at bevare et rimeligt produktionsniveau og havner dermed i en uendelig gældsspiral 16. Hverken Rathaiya eller Nagendhra har papir på deres lån eller aftaler med Syngenta. Ifølge landbrugsrådgiver Gandhi Baabu i Khammam District i Andhra Pradesh, kan småbønder meget sjældent fremvise skriftlige kontrakter eller aftaler med Syngentas agenter 17. Ifølge Andhra Pradesh lov skal pengeudlånere være registreret, og låntransaktioner skal dokumenteres ved kontrakt Ibid. 14 Frøavlerne har ikke ønsket at opgive deres efternavne. 15 Dokumentarfilm Seeds of debt, G. V. Ramanjaneyulu, landbrugsekspert og direktør for Center for Bæredygtigt Landbrug, dokumentarfilm Seeds of debt, Dokumentarfilm Seeds of debt, vimalamahmoodfoundation.comprocent2fdocsprocent2fandhraprocent2520pradeshprocent2520procent2528telanganaprocen- t2520areaprocent2529procent2520money-lendersprocent2520procent2528validityprocent2520ofprocent2520licencesprocent- 2529procent2520ACTprocent2Cprocent docx&ei=ncKUVKemIMnfywPw5oKoCw&usg=AFQjCNHo1LY58wOjHugNbG3qwn4UblvCew&sig2=j-Rqodf9FlXxhdeoaSMq5A 8

9 Rathaiya: Tidligere dyrkede jeg tobak, men jeg skiftede til majs, fordi jeg kan få kredit af agenten. Renterne ligger på alt fra procent, men nogle gange også på 100 procent. Vi får ikke altid pengene kontant, nogle gange får vi Syngenta frø, gødning og pesticider. Derefter fraregner Mohammad Sufi (Syngenta agent, red.) det fra vores udbytte. Rathaiya skal låne ca kroner pr. hektar land for at opretholde sin majsfrøproduktion. Hans indtjening pr. hektar land er ca kroner. Nagendhra: Jeg har en aftale med Syngenta om at producere majsfrø til virksomheden, men jeg har ikke en skriftlig kontrakt. Næsten alt vores indtjening går til at betale de høje lånerenter til Syngentas agent. Vi skal hele tiden låne mere for at vedligeholde en høj produktion, fordi jorden hele tiden har brug for mere gødning og pesticider. Tidligere brugte jeg to sække gødning pr. hektar, i dag skal jeg bruge 15 sække pr. hektar. Tidligere varvi selvforsynende og dyrkede forskellige afgrøder, bælgfrugter og grøntsager. Vi havde ikke mange udgifter, og vi havde et godt og fredeligt liv. I dag er vores arbejde spildt. Syngentas lokale agenter, eksperter og fagforeningsfolk hævder, at virksomheden er velvidende om de højrentelån dens egne agenter udsteder, og at de blåstempler denne ulovlige praksis. Syngenta-agenten Mohammed Sufi fortæller, at Syngenta aktivt opfordrer dem til at udstede lån. Syngentas hovedkvarter i Schweiz afviser kendskab til, at virksomhedens agenter i Indien udsteder højrentelån i Andrah Pradesh. 9

10 Mohammad Sufi, pengeudlåner i Andhra Pradesh: Ifølge Mohammad Sufi er han Syngenta agent og kreditor for over 40 bønder. For otte år siden arbejdede Mohammad Sufi som svejser, i dag ejer han 50 hektar jord. Syngenta giver bønderne gratis frø og pesticider til at opstarte deres majsfrøproduktion, derefter giver jeg bønderne kredit, så de kan fortsætte produktionen. Renterne ligger på procent. Syngenta ved, at jeg giver lån til bønderne. Faktisk opfordrer de os (agenter red.) til at give bønderne kredit og forsikrer os, at vi ikke vil miste vores investeringer. Jeg er lykkelig for, at Syngenta er kommet hertil. Jeg har ikke økonomiske problemer. Hvad mere kan et menneske ønske sig i livet? 4 Fattigdom og gæld ender med selvmord Ifølge G. V. Ramanjaneyulu, direktør for Center for Bæredygtigt Landbrug i Hyderabad, er gældsætning blandt bønder en medvirkende faktor til den store bølge af selvmord blandt indiske landmænd, som man har oplevet de seneste 18 år, og som stadig er stigende. Selvmordstendensen blandt indiske bønder er veldokumenteret blandt forskere. G. V. Ramanjaneyulus argumenter bakkes bl.a. op af Center for Human Rights and Global Justice 19, New York, og det internationalt anerkendte lægetidsskrift The Lancet 20. G. V. Ramanjaneyulu, landbrugsekspert og direktør for Center for Bæredygtigt Landbrug i Hyderabad: Bønderne har ingen beviser på deres aftale med Syngenta eller deres lån. Ifølge lovgivningen skal alle kontrakter og aftaler være skriftlige og registreres. Syngenta har ikke skrevet kontrakter med sine frøavlere i Andhra Pradesh. Det er ulovligt og uetisk. Syngenta påstår, at virksomheden hjælper bønderne ud af fattigdom, men det er helt åbenlyst, at virksomheden tjener stort på at udnytte bønderne. Bøndernes indtjening bliver hele tiden mindre, mens deres gæld til Syngentas agenter bliver større og større. Bønderne får 16 rupee per kilo (1,50 kr.) for deres majsfrø, mens de selv skal betale 250 rupees (24 kr.) pr. kilo på markedet for de selvsamme frø. Nogle bønder har lånt op til rupees ( kr.). Det er en ond cirkel, som har medvirket til den bølge af selvmord blandt bønder, som vi oplever i Indien i disse år. De sidste 18 år har bønder begået selvmord. Det er om året. 19 Every Thirty Minutes: Farmer Suicides, Human Rights, and the Agrarian Crisis in India, The Center for Human Rights and Global Justice

11 Lakhsmi, enke og mor til tre døtre: Vi havde det godt sammen. En dag, jeg var nede ved vandpumpen, kom min datter farende efter mig. Min mand havde drukket sprøjtegift og kæmpede for sit liv. Jeg kunne ikke finde en bil til at køre os på hospitalet. Da vi nåede hospitalet gik han bort. Et par dage forinden var han oprørt, fordi høsten slog fejl. Han havde lånt Rupee (ca kr.) til en rente på 60 procent. Lakhsmis mand begik selvmord, da han ikke kunne se en udvej fra sin gæld. Lakhsmi betaler stadig på sin afdøde mands gæld. Hun dyrker tre hektar jord og arbejder som tjenestepige for at forsørge familien. 5 Syngentas sociale ansvar Syngenta er ifølge virksomhedens egen hjemmeside kendt som a people s company 21. Virksomheden anser samfundsansvar som en integreret del af sin forretningsmodell. Gennem sine forretninger ønsker virksomheden at yde et positivt bidrag til samfundet og hjælpe lokalsamfunde og småbønder ud af fattigdom 22. Gennem partnerskaber med lokale organisationer engagerer Syngenta lokalsamfundet over hele verden og hjælper det med at overkomme de problemer, der truer dets udvikling og velfærd. Ved at hjælpe dem (red. bønderne) med at blive mere professionelle avlere, ønsker vi at berige lokalsamfundet, skriver virksomheden på deres hjemmeside 23, hvor det også understreges, at alle Ibid. 11

12 medarbejdere er forpligtet til at følge virksomhedens Code of Conduct 24 og Health, Safety and Environmental Policy, som respekterer FN s menneskerettighedserklæring og følger internationale anerkendte regulativer og standarder 25. Syngenta forpligter sig til: at opretholde høje etiske standarder indenfor alle forretningsområder. at bidrage til bæredygtigt landbrug med hensyn til produktionen af sunde råvarer samt beskyttelsen af biodiversitet. at fremme sikre, sunde og ressourceeffektive fremgangsmåder i produktionen, håndteringen og bortskaffelsen af produkter. at indføre høje standarder for forvaltningen af sikkert, effektivt og miljømæssigt ansvarligt brug af produkter. at tilskynde og støtte leverandører og kunder i indførelsen af tilsvarende standarder for ansvarlighed. at værdsætte og respektere medarbejdernes mangfoldige talent og kreative potentiale. at bidrage positivt til de lokalsamfund, hvor virksomheden driver forretning. at indhente og svare på feedback fra virksomhedens interessenter 26. Ifølge Syngenta skal disse standarder overholdes hele vejen gennem deres forsyning kæde 27. Siden 2009 har Syngenta samarbejdet med Fair Labor Association (FLA) 28 i Indien for at monitorere og sikre, at arbejdsforholdene hos Syngetas plantager forbedres og lever op til virksomhedens erklærede standarder. FLA har udført flere revisioner samt gennemført 29 uanmeldte inspektioner i Syngentas plantager i Andhra Pradesh. Venkateswarlu Davuluri, Direktør i Global Research and Consultancy og uafhængig konsulent for Fair Labor Association (FLA): Vores inspektioner har vist, at næsten alle grundlæggende arbejdsregulativer og ILO s arbejdstagerrettigheder bliver overtrådt. Samtidig er det alment kendt, at Syngentas agenter udsteder lån med høje renter til bønderne. ( ) Virksomheden beder landmændene om at overholde alle grundlæggende principper, samtidig betaler virksomheden så lave priser for bøndernes afgrøder. Før virksomheden gør krav på at reglerne overholdes i plantagerne, bør de betale avlerne en rimelig pris for deres produkter. Vi har beregnet, hvor meget profit virksomheden skal give afkald på for at øge indkøbsprisen. Syngenta kan øge avlernes indtjening med 30 procent ved blot at investere 2-4 procent af deres profit. Inspektionerne viser, at næsten alle ILO s arbejdstagerettigheder og indisk arbejdslov bliver overtrådt. Ifølge Venkateswarlu Davuluri, der er uafhængig konsulent for FLA og har gennemført og 26 aspx 27 pages/managing-our-supply-chain.aspx

13 kontrolbesøg i Syngenta-plantager, krænker virksomheden arbejdstagerrettigheder, der vedrører børnearbejde, mindsteløn og tvangsarbejde: FLAs seneste revisionsrapport fra Andhra Pradesh, der er baseret på kontrolbesøg i Syngenta majsplantager i 2012, viser, at Syngentas udsteder lån og forskud til landarbejdere. FLA betegner dette som værende i strid med indisk lov om tvangsarbejde. Landarbejdere var ansat under vilkår og betingelser, der strider mod en række kriterier for anstændigt arbejde og krænker eksisterende indisk lovgivning, nemlig loven om tvangsarbejde og minimumsløn (Bonded Labour Abolition Act 1976 and The Minimum Wages Act 1948). Der er elementer af tvangsarbejde i plantangerne, f.eks udbetaling af forskud/lån som binder arbejdstageren (til at arbejde for samme arbejdsgiver red.) 29 6 Danske investeringer i Syngenta DanWatch har screenet 11 danske pensionskasser for åbenhed, politikker og retning linjer for ansvarlige investeringer og konkrete investeringer i Syngenta. De 11 screenede pensionskasser har tilsammen en markedsandel på 62 procent af pensionsmarkedet 30. De fire største selskaber sidder samlet på lidt over 50 procent af markedet. ATP står som tvungen ordning uden for markedet. Pensionskassernes andel af markedet PFA Pension 17,33 % Danica Pension 13,41 % Nordea Liv A/S 11,25 % PensionDanmark 8,58 % PKA 5,8 % Magistre og Psykologer 2,67 % Jurister og Økonomer 1,97 % Danske civil- og akademiingeniører 0,62 % Teknikum- og Diplomingeniører 0,29 % Jordbrug og Dyrlæger 0,29 % Syv pensionskasser ud af de 11 screenede har investeret i Syngenta (bilag 1). PFA, ATP, PKA, Nordea Liv & Pension, Danica, Jurister og Økonomer (JØP) og Danske Civil- og Akademiingeniører ( DIP) har investeringer for samlet 279,7 millioner kr. 29 Independent External Monitoring Agriculture Report, Syngena Andhra Pradesh Corn, Fair Labor Association. Side org/affiliate/syngenta (findes under Transparency ->Trancking Charts -> Syngenta -> SYN Andhra Pradesh Corn) 30 Forsikring & Pension, Markedsandele (2012): 13

14 Pensionskasse Investeringer i Syngenta i Danske kroner Dato ATP ,00 20/08/2014 PKA ,00 19/08/2014 PFA ,00 22/08/2014 Danica ,00 22/08/2014 Nordea Liv A/S ,00 18/08/2014 Jurister og Økonomer ,55 31/12/2013 Danske civil- og akademiingeniører ,55 31/12/2013 I alt ,10 7 Pensionskassernes retningslinjer for ansvarlige investeringer Pensionskasserne er blevet spurgt, hvilke internationale standarder og principper for ansvarlighed, de følger i deres investeringer 31. Derudover er de enkeltes hjemmesider blevet screenet for henvisninger til principper og retningslinjer, da investeringer nødvendigvis også må kunne holdes op mod disse. Pensionskasserne henviser til, at de investerer ud fra internationale anerkendte retningslinjer, som Global Compact 32, der er FN s grundprincipper for samfundsmæssig ansvarlighed, og UN PRI 33, som består af af seks principper for investorers arbejde med samfundsansvar og UN Guiding Principles on Business and Human Rights 34. (Bilag 1) UN PRI s og Global Compact s lister over officielle underskrivere og medlemmer er derfor blevet screenet for de deltagende pensionskasser. Kun et mindretal af pensionskasserne er underskrivere af disse. ATP, Industriens Pension, PensionDanmark, PFA Pension, PKA og Sampension valgte i 2013 at forlade UN PRI med henvisning til dårlig ledelse 35. Alle pensionskasser er underlagt UN Guiding Principles on Business and Human Rights, der er retningslinjer for, hvad regeringer og virksomheder bør gøre for at undgå og håndtere virksomheders negative indflydelse på menneskerettighederne. 8 Grønt lys for Syngenta-investeringer Syv pensionskasser har offentliggjort eksklusionslister over virksomheder og evt. lande, de ikke vil investere i. Eksklusionslisterne er ikke udtømmende, men indeholder de selskaber, som pensionskasserne aktivt har truffet beslutning om ikke at investere i. 31 Bilag 1 32 https://www.unglobalcompact.org/languages/danish/index.html FinansWatch, Pensionskasser forlader etisk samarbejde (2013): Pension/ article ece 14

15 Syngenta optræder ikke på nogen af disse, og ingen af pensionskasserne har altså vurderet, at investeringer i Syngenta kolliderer med deres investeringspolitik. En stor del af pensionskassernes investeringer er forvaltet gennem eksterne fonde og investeringsforeninger (f.eks. 41procent af Nordeas aktieinvesteringer). En væsentlig del af investeringerne i Syngenta er ligeledes eksternt forvaltet. DanWatch har derfor spurgt om pensionsselskaberne forventer, at eksterne forvaltere overholder politikken for ansvarlige investeringer, og hvordan det kontrolleres. Detaljegraden i svarene er varierende, men der fremgår alligevel væsentlige forskelle i måden kontrollen udføres. Hos enkelte pensionskasser er det et krav, at de eksterne forvaltere selv rapporterer tilbage om eventuelle problemer, mens der hos andre foretages screeninger. En række af pensionskasserne oplyser på deres hjemmesider, at de benytter sig af eksterne konsulenter til screeningerne og levering af information om etisk problematiske investeringer. PKA samarbejder med Sustainalytics om at foretage analyser af selskabets investeringer 36, Danica, Jurister- og Økonomer og Danske civil- og akademiingeniører samarbejder med Ethix SRI Advisors 37, UNIPENSION benytter sig af Hermes, PTA benytter MSCI, mens PFA samarbejder med GES 38. DanWatchs undersøgelse og dokumentarfilm Seeds of debt viser, at Syngenta fas holder indiske bønder i gældsslaveri. Denne udlånspraksis er i strid med UN s Global Compact og UN Guiding Principles samt ILO s arbejdstagerrettigheder, samt indisk lovgivning. Danske pensionskassers investeringer i Syngenta er dermed ikke i overensstemmelse med FN s Global Compact, UN Guiding Principles og UN PRI, samt selskabernes egne principper og politikker for ansvarlige investeringer https://www.joep.dk/pension--forsikring/investeringer/ansvarlige-investeringer, og https://www.danicapension.dk/da-dk/om-danica-pension/socialt-ansvarlige-investeringer/pages/screening-af-investeringer.aspx

16 9 Konklusion Verdens største frøproducent, Syngenta, låner penge til frøavlere i Andhra Pradesh mod høje renter, der overstiger den lovlige rentesats i delstaten. Syngentas lokale agenter udsteder lån til bønderne med renter på mellem procent, der resulterer i, at bønderne ikke kan betale deres gæld tilbage og ender som gældsslaver 39 for Syngentas agenter og mellemmænd. Syv danske pensionsselskaber investerer tilsammen 279,7 millioner kroner i Syngeta. Selskaberne er PFA, ATP, PKA, Nordea Liv & Pension, Danica, Jurister og Økonomer (JØP) og Danske Civil- og Akademiingeniører (DIP). Gæld og fattigdom har de sidste 20 år medvirket til, at flere end indiske bønder har begået selvmord. Syngentas udlånspraksis er ifølge Fair Labor Association i strid med indisk lovgivning om tvangsarbejde, da de høje renter og gælden tvinger bønder og landbrugsarbejdere til at arbejde for én arbejdsgiver, og dermed mister de friheden til at arbejde og producere for andre. Inspektioner i Syngentas plantager viser, at stort set alle ILO s arbejdstagerrettigh der og indisk arbejdslov bliver overtrådt, siger Venkateswarlu Davuluri, konsulent for Fair Labor Association. Syngenta krænker således arbejdstagerrettigheder, der vedrører børnearbejde, mindsteløn og tvangsarbejde. Danske pensionskassers investeringer i Syngenta er dermed ikke i overensste melse med UN s Global Compact, UN Guiding Principles, UN PRI og pensionsselskabernes egne principper og politikker for ansvarlighed i investeringer. Ingen af pensionskasserne i DanWatch s undersøgelse vurderer, at investeringer i Syngenta kolliderer med deres investeringspolitik

17 Bilag 1 Svar fra Pensionskasserne DanWatch s spørgsmål til Pensionskasser: - Har I en politik for ansvarlige investeringer? - Hvilke internationale standarder og principper for ansvarlighed følger I i jeres investeringer (fx UN/PRI)? - Forventes eksterne fonde og investeringsforeninger at leve op til jeres politik for ansvarlige investeringer? - Fører I kontrol med, at eksterne forvaltere overholder politikken for ansvarlige investeringer? - Har I investeringer i virksomheden Syngenta? - direkte eller indirekte? - I givet fald, hvilken størrelse har investeringen/investeringerne? PFA: Tak for henvendelsen. PFA investerer på vegne af 1 mio. kunder og vi tager det betroede ansvar alvorligt. Vi håndterer dilemmaer i investeringsprocessen baseret på vores politik for ansvarlige investeringer. Vores politik og dertilhørende retningslinjer for ansvarlige investeringer er baseret på internationale principper herunder både FN Global Compact og de FN understøttede principper for ansvarlige investeringer PRI. Du kan læse om hvordan vi screener vores investeringer og arbejder med eksterne forvaltere samt finde vores politik for ansvarlige investeringer, aktieliste og landeliste på pfa.dk/csr. Mht. dine spørgsmål om investeringer gennem landbrugsinvesteringsfonde, er dette ikke et område vi har involveret os i indtil videre. Vi vurderer løbende nye muligheder og kan derfor hverken be- eller afkræfte om vi på sigt vil investerer i den kommende danske landbrugsinvesteringsfond. Afslutningsvist kan jeg nævne at vi har ca. 145 mill investeret i Syngenta. PKA: - Har I en politik for ansvarlige investeringer? Ja, PKA har en politik for ansvarlige investeringer. Se dette afsnit på vores hjemmeside: https://mpp.extraportal.dk/pka/dbnet/investeringer2/ansvarligeinvesteringer/sider/ default.aspx -Hvilke internationale standarder og principper for ansvarlighed følger I i jeres investeringer (fx UN/ PRI)? PKA s Retningslinjer for Ansvarlige Investeringer bygger på principperne i UN Global Compact samt principperne i UN PRI. -Forventes eksterne fonde og investeringsforeninger at leve op til jeres politik for ansvarlige investeringer? Ja, alle fonde skal leve op til PKA s retningslinjer for ansvarlige investeringer. -Fører I kontrol med, at eksterne forvaltere overholder politikken for ansvarlige investeringer? PKA modtager årligt omfattende rapporter omhandlende fondenes arbejde med miljøet, arbejdstagerettigheder, community engagement, menneskerettigheder mm. Herudover er det i pipelinen, at besøge specifikke investeringer for at se, hvordan PKA s investeringer har påvirket lokalsamfund positivt. -Har I nogen særskilte retningslinjer for ansvarlige investeringer i landbrug i udviklingslande? 17

18 Ja, PKA arbejder ud fra The Principles for Responsible Investment in Farmland, som er baseret på 5 ansvarlige principper om bl.a. arbejdstager- og menneskerettigheder, ressource- og landrettigheder og miljømæssig bæredygtighed. Principperne kan findes her: Grundet PKA s udmelding af UN PRI i 2013 grundet organisationens dårlige ledelse struktur er PKA ikke længere officielt underskriver af the farmland principles, idet det er påkrævet at være medlem af UN PRI. Indtræder PKA i UN PRI igen vil PKA selvfølgelig igen blive officiel underskriver af the farmland principles. PKA aflagde i 2013 en rapport omhandlende sine landbrugsinvesteringer. Rapporten kan findes her: https://mpp.extraportal.dk/pka/dbnet/investeringer2/ansvarligeinvesteringer/publikationerogmedier/documents/principlesforresponsibleinvestmentsinfarmland.pdf Rapporten vil senere på året blive opdateret med den seneste udvikling i PKA s landbrugsinvesteringer. -Har I investeringer i virksomheden Syngenta? Ja, PKA har investeret 6,4 mio. i Syngenta. Danica: -Har I en politik for ansvarlige investeringer? Ja -Hvilke internationale standarder og principper for ansvarlighed følger I i jeres investeringer (fx UN/PRI)? UN Guiding Principles on Business and Human Rights UN Global Compact OECD Guidelines for Multinational Enterprises Vi er også medlem af UN PRI -Forventes eksterne fonde og investeringsforeninger at leve op til jeres politik for ansvarlige investeringer? Vi forventer at eksterne fonde/managers følger samme principper, som vi selv følger, men vi kan ikke forvente at de lever op til vores præcise processer. -Fører I kontrol med, at eksterne forvaltere overholder politikken for ansvarlige investeringer? Der er løbende vurderinger af eksterne forvaltere, her indgår ansvarlige investeringer efter behov. -Har I investeringer i virksomheden Syngenta? Danica har en samlet eksponering på DKK 32 mio. 18

19 Nordea Liv: - Har I en politik for ansvarlige investeringer? Ja -Hvilke internationale standarder og principper for ansvarlighed følger I i jeres investeringer (fx UN/PRI)? UN/PRI, Dansif, Swesif, Finsif, Norsif, Eurosif Den screening, vi gennemfører for alle vores fonde, er baseret på en række international normer og konventioner, fx: United Nations Global Compact, OECDs guidelines for multinational companies, International Labour Organization s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, Universal Declaration of Human Rights, Rio Declaration on Environment and Development, United Nations Convention Against Corruption, Convention on Cluster Munitions. - Forventes eksterne fonde og investeringsforeninger at leve op til jeres politik for ansvarlige investeringer? Er der tale om mandater (hvor vi er eneste investor), holder vi naturligvis øje med, at en evt. ekstern forvalter overholder vores SRI-retningslinjer. Ved eksterne fonde, som andre investorer også har investeret I, har vi i sagens natur ikke mulighed for at diktere vores egne retningslinjer. Derfor lægger vi vægt på at investere i fonde, som er ligesindede mht. SRI, ligesom vi naturligvis overholder vores UN/PRI-forpligtelser i forhold til sådanne fonde. - Fører I kontrol med, at eksterne forvaltere overholder politikken for ansvarlige investeringer? Ja, hvis det er et mandat, jfr. ovenstående. Mandater behandles på helt samme måde som alle andre in-house investeringer. Dvs. manageren er underlagt samme eksklusionsliste, vi screener for overholdelse af denne osv. -Har I investeringer i virksomheden Syngenta? Vi havde pr. 18. august 2014 ca. 20 mio. kr. i direkte investeringer i Syngenta. Det skal bemærkes, at vi finder de problemstillinger, der kan være omkring GMO og biodiversitet, bekymrende og følger området, ligesom vores forvaltere er opmærksomme på det. Aktien er dog ikke på vores eksklusionsliste for nærværende. Pensionskassen for Jurister og Økonomer og Pensionskassen for Civil- og Akademingeniører (JØP og DIP). JØP og DIP har fælles investeringsafdeling): -Har I en politik for ansvarlige investeringer? Ja -Forventes eksterne fonde og investeringsforeninger at leve op til jeres politik for ansvarlige investeringer? Ja - Hvilke internationale standarder og principper for ansvarlighed følger I i jeres investeringer (fx UN/PRI)? 19

20 Vi anerkender FN s principper for ansvarlige investeringer UN PRI. -Fører I kontrol med, at eksterne forvaltere overholder politikken for ansvarlige investeringer? Ja. De skal mindst en gang om året redegøre for, hvilke konkrete etiske problemer eller overvejelser der har været i det forløbne år Har I (henholdsvis DIP og JØP) investeringer i virksomheden Syngenta? Størrelse af investering fremgår af aktielisterne. Investeringen ejes indirekte via eksterne forvaltere. D indsendte DIP og JØP føgende information om deres nuværende investeringer i Syngenta. DIP og JØP har pr. 17. december 2014 investeret hhv. 7 og 10 mio. kr. i Syngenta. DanWatch har valgt at beholde de tal fra DIP og JØP, der var tilgængelige for os i august 2014, da vores samlet screening er foretaget med tal indhentet i august ATP: Har ATP en politik for ansvarlige investeringer? Ja. -Hvilke internationale standarder og principper for ansvarlighed følger I i jeres investeringer (fx UN PRI)? UN PRI (som signatory ikke medlem) UN Global Compact Relevante konventioner og sanktioner tiltrådt af den danske stat. - Forventes eksterne fonde og investeringsforeninger at leve op til jeres politik for ansvarlige investeringer? Ja -Fører I kontrol med, at eksterne forvaltere overholder politikken for ansvarlige investeringer? Ja. Screening af investeringer, løbende kontakt med forvaltere og rapportering. - Har I investeringer i virksomheden Syngenta? ATP har gennem en ekstern forvalter i skrivende stund en aktiepost i Syngenta svarende til ca. 22 mio. dkk. ATP samarbejder med en ekstern leverandør af ESG-data. Denne leverandør har ikke gjort os opmærksom på kontroversielle sager vedrørende Syngenta og landbrugsforhold i udviklingslandene. Da vi - baseret på jeres henvendelse - formoder, at I har viden om en mulig kontroversiel ageren af virksomheden, ville vi være taknemmelige, hvis I allerede nu vil dele den information med os, så vi kan behandle sagen på lige fod med de sager, hvor vi får information fra vores eksterne ESG-leverandør. 20

Copyright 2014 DanWatch. Alle rettigheder forbeholdt

Copyright 2014 DanWatch. Alle rettigheder forbeholdt December 2014 Copyright 2014 DanWatch Alle rettigheder forbeholdt Forfattere: Norma J. Martinez og Søren Henriksen Researcher: Søren Henriksen og Norma J. Martinez Fotograf: Neil Palmer Ansvarshavende

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Pensionspenge i Afrikansk Landbrug. Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis

Pensionspenge i Afrikansk Landbrug. Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis Pensionspenge i Afrikansk Landbrug Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis Undersøgelse Af Søren Henriksen & Sarah Dieckmann Oktober 2014 Copyright 2014 DanWatch Alle rettigheder

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber.

Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber. Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber. Thomas Meinert Larsen, AnsvarligFremtid initiativet Lørdag 23.

Læs mere

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer 1. Overordnet politik 1.1. Aarhus Kommunes byråd har den 22. februar 2017 vedtaget en ny politik for aktivt ejerskab og ansvarlige

Læs mere

Pensionspenge i Afrikansk Landbrug. Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis

Pensionspenge i Afrikansk Landbrug. Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis Pensionspenge i Afrikansk Landbrug Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis Undersøgelse Af Søren Henriksen & Sarah Dieckmann Oktober 2014 Copyright 2014 DanWatch Alle rettigheder

Læs mere

BILAG B: SVAR FRA PENSIONSSELSKABERNE

BILAG B: SVAR FRA PENSIONSSELSKABERNE BILAG B: SVAR FRA PENSIONSSELSKABERNE Indhold Pensionsselskab: AP Pension... 2 Pensionsselskab: Danica Pension (besvaret af Danske Bank)... 6 Pensionsselskab: Industriens Pension...10 Pensionsselskab:

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

PENSIONSKASSERNE. AP Pension :

PENSIONSKASSERNE. AP Pension : PENSIONSKASSERNE AP Pension : Survey spørgsmål 1. Hvad er jeres retningslinjer for investeringer i virksomheder, der har forbindelse til de besatte 2. Hvad er jeres retningslinjer for investeringer i virksomheder,

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Pensionskassers svar til Danwatchs survey:

Pensionskassers svar til Danwatchs survey: Pensionskassers svar til Danwatchs survey: Pensionskasse: Nordea Liv & Pension 1. Investerer I direkte eller indirekte i palmeolie producenter? Vi investerer udelukkende indirekte i børsnoterede aktier,

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

AnsvarligFremtid. - Et globalt initiativ mod global opvarmning - Din (demokratiske) mulighed for at ændre pensionsselskabernes investeringer

AnsvarligFremtid. - Et globalt initiativ mod global opvarmning - Din (demokratiske) mulighed for at ændre pensionsselskabernes investeringer AnsvarligFremtid - Et globalt initiativ mod global opvarmning - Din (demokratiske) mulighed for at ændre pensionsselskabernes investeringer v. Thomas Meinert Larsen, AnsvarligFremtid Debatmøde: Ansvarlige

Læs mere

Svar på forespørgsel fra F og Ø til Overborgmesteren om Københavns Kommunes etiske investeringspolitik til BR d. 2/2 2017

Svar på forespørgsel fra F og Ø til Overborgmesteren om Københavns Kommunes etiske investeringspolitik til BR d. 2/2 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Borgerrepræsentationen Svar på forespørgsel fra F og Ø til Overborgmesteren om Københavns Kommunes etiske investeringspolitik

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Indstilling. Ansvarlige investeringer. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 2016

Indstilling. Ansvarlige investeringer. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 2016 Ansvarlige investeringer 1. Resume Aarhus Kommune har indgået aftaler med 6 porteføljeforvaltere, som tilsammen forvalter

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013.

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND Ansvarlighed i praksis 31. marts 2014 ENA Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. Indhold 1. Politik og rapportering... 1 2. LD udtrådte

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Fakta om Nordea Baggrunden

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF).

Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF). Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 146 Offentligt Den 13. december 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF). Spørgsmål nr. Q: Vil ministeren redegøre

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab

Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab 1. Baggrund og formål Industriens Pension mener, at et selskabs evne til at håndtere miljø, menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder (også

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 5. Bilag 1. Oplæg til etisk investeringspolitik for Københavns Universitet

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 5. Bilag 1. Oplæg til etisk investeringspolitik for Københavns Universitet Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 5. Bilag 1 Oplæg til etisk investeringspolitik for Københavns Universitet Oktober 2016 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for den etiske investeringspolitik

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Høring over udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Erhvervs- og Selskabsstyrelsen cwg@eogs.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 23. januar 2012 J.NR.

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

CSR i bestyrelsen. Bestyrelseskonference 2015 Konventum 11. april 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, phd, Carve Consulting

CSR i bestyrelsen. Bestyrelseskonference 2015 Konventum 11. april 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, phd, Carve Consulting CSR i bestyrelsen Bestyrelseskonference 2015 Konventum 11. april 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, phd, Carve Consulting Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen CSR i bestyrelsen Hvordan

Læs mere

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013 medlemsbidrag Beløb i mio. kr. Markedsandel i pct. Koncern PFA Pension 24.773 19 Danica Pension 16.837 12,6 Nordea Liv A/S 12.193 9,1 PensionDanmark

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

I 1997 tydeliggjorde Finanstilsynet i et notat til branchen sin fortolkning af de gældende regler for pensionsselskabernes investeringer:

I 1997 tydeliggjorde Finanstilsynet i et notat til branchen sin fortolkning af de gældende regler for pensionsselskabernes investeringer: 8. januar 2014 SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER Lovgrundlaget Pensionskassens investeringspolitik tilrettelægges ud fra en målsætning om at opnå det størst mulige formueafkast under hensyntagen til den

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

FN s Global Compact. Rammeværk til arbejdet med samfundsansvar

FN s Global Compact. Rammeværk til arbejdet med samfundsansvar FN s Global Compact Rammeværk til arbejdet med samfundsansvar Internationale rammeværk UN Global Compact UN Guiding Principles OECD Guidelines for Multinational Enterprises ILO konventionerne ISO26000

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER

SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER OKTOBER 2016 Lovgrundlaget Pensionskassens investeringspolitik tilrettelægges ud fra en målsætning om at opnå det størst mulige formueafkast under hensyntagen til den risiko,

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer Marts 2018 Forord ved erhvervsminister Brian Mikkelsen Danmark har gavn af, at danske virksomheder er godt rustet til at arbejde med samfundsansvar både lokalt og

Læs mere

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD Ved Mads Øvlisen Formand for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Håndværksrådet, 21. maj 2013 Hvad er OECD s

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige 2014/1 BSF 172 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. maj 2015 af Finn Sørensen (EL), Stine Brix (EL), Christian Juhl (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Bestyrelsesmøde 23. oktober 2015 Sampension KP Livsforsikring a/s Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Sampension administrerer pensionsordninger for knap 300.000 danskere. Hovedparten af kunderne

Læs mere

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. februar 2014 Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling I forlængelse af

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver GI s samfundsansvar - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver 2 Samfundsansvarlig siden 1967 Grundejernes Investeringsfond har siden 1967 løst samfundsnyttige opgaver. Oprindeligt blev GI etableret

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk

Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk Ledelsens dag 08 Bella Centret Nr 2 1 Vores forretning bygger på the Novo Nordisk Way Nr 3 En ekspanderende og global virksomhed Nordamerika

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

I alt 2.766.965. Heraf livsforsikringsselskaber 2.013.190 Heraf tværgående pensionskasser 646.091

I alt 2.766.965. Heraf livsforsikringsselskaber 2.013.190 Heraf tværgående pensionskasser 646.091 for pensionskoncerner 2014 Der findes yderligere data på de øvrige ark 1 PFA Pension 408.477 2 Danica Pension 315.579 3 Sampension 257.357 4 Nordea Liv A/S 213.360 5 PensionDanmark 170.951 6 Industriens

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt v. Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen METODE: 1. Valg af pensionsselskaber 2. Top

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Gross premiums and member contributions

Gross premiums and member contributions Danish Insurance Association Life insurance companies by group affiliation - Market shares 2013 Group affiliation Premium income adjusted for provisions in DKK-m member Market share in per PFA Pension

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Torsdag 26. april 2012 i Arkitekternes Hus, København Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen

Læs mere

Bilag 1A. Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) Side 1 af INDLEDNING

Bilag 1A. Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) Side 1 af INDLEDNING Bilag 1A Side 1 af 13 Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) 1. INDLEDNING Samfundsansvar skal systematisk og konsekvent indgå i den statslige indkøbspolitik. Ved opfyldelsen af Rammeaftalen forpligter

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere