Copyright 2014 DanWatch. Alle rettigheder forbeholdt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2014 DanWatch. Alle rettigheder forbeholdt"

Transkript

1 December 2014

2 Copyright 2014 DanWatch Alle rettigheder forbeholdt Forfattere: Norma J. Martinez og Søren Henriksen Researcher: Søren Henriksen og Norma J. Martinez Fotograf: Neil Palmer Ansvarshavende chefredaktør: Louise Voller Layout: Anna J. Olesen Denne rapport er baseret på feltarbejde i Andhra Pradesh i Indien i samt uafhængig DanWatch deskresearch og screeninger af danske pensionskassers investeringsporteføljer. Undersøgelsen er udført i overensstemmelse med DanWatchs etiske principper og internationale presseetiske retningslinjer. DanWatch er ansvarlig for rapportens indhold. DanWatch er et uafhængigt medie- og researchcenter, der undersøger virksomheders påvirkning af mennesker og miljø globalt. DanWatch tilskriver sig nationale og internationale regler og principper for god presseskik og -etik, herunder Medieansvarsloven (Danmark) og International Federation of Journalists Declaration of Principles on the Conduct of Journalists (internationalt). Se vores hjemmeside for mere information: 2

3 Vi havde det godt sammen. En dag, jeg var nede ved vandpumpen, kom min datter farende efter mig. Min mand havde drukket sprøjtegift og kæmpede for sit liv. Jeg kunne ikke finde en bil til at køre os på hospitalet. Da vi nåede hospitalet gik han bort. Et par dage forinden var han oprørt, fordi høsten slog fejl. Han havde lånt Rupee (ca kr.) til en rente på 60 procent. - Lakhsmi, enke og mor til tre døtre i Andhra Pradesh. Lakhsmis mand begik selvmord. 3

4 Indholdsfortegnelse 1 Rapportens resultater 2 Syngenta i Indien 3 Gældsslaver for Syngenta 4 Fattigdom og gæld ender med selvmord 5 Syngentas sociale ansvar 6 Danske investeringer i Syngenta 7 Pensionskassernes retningslinjer for ansvarlige investeringer 8 Grønt lys for Syngenta-investeringer 9 Konklusion Bilag

5 1 Rapportens resultater Syv danske pensionsselskaber investerer tilsammen 279,7 millioner kroner i verdens største producent af pesticider, Syngenta, der udsteder højrentelån til indiske småbønder, hvilket sender dem i gældsslaveri. Pensionsselskaberne er PFA, ATP, PKA, Nordea Liv & Pension, Danica, Jurister og Økonomer (JØP) og Danske Civil- og Akademiingeniører (DIP). Syngenta er også verdens tredjestørste frøproducent, og agro-virksomheden har en global omsætning på ca. 90 milliarder kroner. Fem procent af Syngentas omsætning kommer fra Indien, svarende til 4,4 milliarder kroner. Rapporten indeholder interviews med lokale bønder fra den indiske delstat Andhra Pradesh og agenter fra Syngenta, der fortæller, at småbønder, der ikke har råd til at købe pesticider og frø, kan låne penge af Syngenta-agenter mod renter på mellem procent, hvilket overstiger den lovlige rentesats i delstaten. Ofte kan bønderne ikke betale deres gæld tilbage, og de ender som gældsslaver 1 for Syngentas agenter. Syngentas udlånspraksis er ifølge Fair Labor Association i strid med indisk lovgivning om tvangsarbejde, da de høje renter og gælden tvinger bønder og landbrugsarbejdere til at arbejde for én arbejdsgiver, og dermed mister de friheden til at arbejde og producere for andre. Inspektioner i Syngentas plantager viser, at stort set alle ILO s arbejdstagerrettigh der og indisk arbejdslov bliver overtrådt, siger Venkateswarlu Davuluri, konsulent for Fair Labor Association. Syngenta krænker således arbejdstagerrettigheder, der vedrører børnearbejde, mindsteløn og tvangsarbejde. Gæld i forbindelse med højrentelån og deraf følgende fattigdom har de sidste 20 år medvirket til, at flere end indiske bønder har begået selvmord, viser forskning fra Center for Bæredygtigt Landbrug i Hyderabad og Center for Human Rights and Global Justice, New York. Syngenta er, via medlemskab af FN Global Compact, forpligtet til at agere i overensstemmelse med menneskerettighederne, og virksomheden skal gøre sit ypperste for at undgå negativ indflydelse på mennesker og miljø. Hvis der sker krænkelser af eks. menneskerettighederne, skal Syngenta ifølge Global Compact, øjeblikkeligt håndtere denne konsekvenserne af virksomhedens handlinger. Danske pensionskassers investeringer i Syngenta er dermed ikke i overensstemmelse med UN s Global Compact, UN Guiding Principles, UN PRI og pensionsselskabernes egne principper og politikker for ansvarlighed i investeringer. Syngentas hovedkvarter i Schweiz afviser kendskab til, at virksomhedens agenter i Indien udsteder højrentelån i Andrah Pradesh. 1 5

6 Metode: Denne rapport er baseret på interviews med lokale frøavlere, der leverer majsfrø til den schweiziske agro-virksomhed Syngenta og ekspertinterviews. Interviewene er foretaget i forbindelse med feltarbejde i den indiske delstat Andhra Pradesh i perioden Rapporten bygger desuden på uafhængig desk-research og screeninger af danske pensionskassers investeringsporteføljer, foretaget af DanWatch. Feltarbejdet er foretaget af dokumentaristen Jens Pedersen, som har produceret dokumentarfilmen Seeds of debt, som DanWatch ejer alle rettigheder til og tager det fulde ansvar for. Syngenta blev præsenteret for filmen, ligesom de fik fremsendt en række spørgsmål. Et interview var aftalt mellem Syngentas og Jens Pedersen i Schweiz, men efter at have set filmen ønskede Syngenta ikke at deltage. DanWatch har screenet elleve danske pensionskasser konkrete investeringer i Syngenta samt for åbenhed, politikker og retningslinjer for ansvarlige investeringer. Screeningen for investeringer i Syngenta består både af en gennemgang af de tilgængelige aktielister, samt en rundspørge til de enkelte pensionskasser. Resultaterne er blevet holdt op mod hinanden. De offentliggjorte aktielister er ikke fyldestgørende, og der er derfor taget udgangspunkt i svarene fra pensionskasserne, når svar og aktieliste har afveget. I forhold til politikker for ansvarlige investeringer er pensionskasserne blevet bedt om at oplyse, hvilke principper og standarder, de følger. Derudover er pensionskassernes hjemmesider blevet gennemgået for henvisning til principper og standarder. Alle spørgsmål til pensionskasserne er givet på mail den 18/8-2014, og svarene er indløbet i perioden 18/8 til 25/ Pensionskasserne er blevet forelagt og har haft lejlighed til at kommentere på rapportens resultater. 6

7 2 Syngenta i Indien Som et led i Indiens landbrugsreform har den indiske regering i årtier opfordret småbønder til at skifte til kommercielle frøsorter, der er mere resistente og giver større afkast end traditionelle sorter 2. Landbrugsreformen har medført, at hundredtusindvis af bønder har skiftet til hybridfrø, der er engangsfrø, som avles ved at krydse forskellige sorter. Disse frø er mere modstandsdygtige overfor sygdomme, men de er dyrere og har brug for flere pesticider. Samtidig er de indiske bønder blevet opfordret til at dyrke én enkelt afgrøde frem for flere. Konsekvensen er, at bønderne bliver mindre selvforsynende og dermed langt mere sårbare, hvis den enkelte høst slår fejl. Tusindvis af bønder har derfor set sig selv nødsaget til optage lån for at opretholde et rimeligt produktionsniveau, men undersøgelser over en årrække viser, at de ikke har oplevet en stigning i deres profit. Samtidig er subsidierne til landmændene i Indien faldende 3. Multinationale landbrugsvirksomheder har de seneste ti år udvidet deres markedsandel i Indien markant 4. Syngenta er verdens største agrokemiske producent (pesticider, herbicider og fungicider) og verdens tredjestørste frøproducent. Den schweiziske virksomhed opererer i dag i 90 lande og har en global omsætning på ca. ca. 90 milliarder kroner. Syngenta estimerer, at omsætningen vil stige til 150 mia. kroner i Virksomhedens strategiske fokus er på vækstøkonomier i Latinamerika og Asien 5, og fem procent af Syngentas omsætning kommer fra Indien 6. Majs er et af Syngentas kerneprodukter og verdens mest dyrkede afgrøde, der anvendes til bl.a. dyrefoder, produktion af stivelse, olie, alkohol og ethanol. Indien er i dag verdens 6. største majsproducent og verdens 5. største forbruger af majs 7. På 10 år er produktionen af majs steget med 56 procent. Til sammenligning er ris- og hvedeproduktion steget henholdsvis 20 og 32 procent 8. Flere end 100 millioner indere producerer 22,5 millioner tons majs årligt 9. 3 Gældsslaver for Syngenta Syngenta er den førende landbrugsvirksomhed i Andhra Pradesh i det sydøstlige Indien 10, som producerer 20,9 procent af al majs i Indien, og dermed er landets største majsproducerende delstat 11. Tidligere dyrkede tusindvis af bønder i Andhra Pradesh diverse afgrøder, bælgfrugter og grøntsager på de få hektar jord, de typisk ejer, men i dag er mange gået over til monoproduktion baseret på bl.a. Syngentas hybride frøsorter. På trods af stigende majsproduktion oplever majsavlerne i Andhra Pradesh faldende salgspriser og 3 G. V. Ramanjaneyulu, landbrugsekspert og direktør for Center for Bæredygtigt Landbrug, mike-mack-agm-presentation-en-2013.pdf articleshow/ cms articleshow/ cms G. V. Ramanjaneyulu, landbrugsekspert og direktør for Center for Bæredygtigt Landbrug, dokumentarfilm Seeds of debt,

8 Syngenta opererer gennem lokale agenter, der promoverer og sælger Syngentas frø og pesticider. De fleste bønder har dog hverken det nødvendige økonomiske fundament til at omdanne deres landbrug og skifte fra traditionelle frøsorter til Syngentas patenterede frø eller mulighed for at optage lån i banken. Derfor tilbyder Syngentas agenter bønderne lån til skyhøje renter på procent af lånet, hvilket er 3-4 gange højere end bankrenterne og ulovligt ifølge lovgivningen i delstaten 13. DanWatch s feltarbejde, som fremvises i dokumentarfilmen, Seeds of deb viser systematisk udnyttelse af fattige bønders skrøbelige økonomiske situation, der desuden dokumenteres via interviews med bønder og Syngentas agenter. Når høsten er i hus, sælger agenterne afkastet til Syngenta, hvorefter de fraregner lån, renter og salærer, og bønderne står tilbage med en meget lille profit, hvis noget overhovedet, fortæller frøavleren Rathaiya 14, der selv har et højrentelån. Hvert år er han tvunget til øge sit lån for at fortsætte produktionen. Tidligere brugte mange bønder organisk gødning, men løfter om større afkast har medført, at mange bønder er skiftet til kunstgødning og pesticider. Majsbønderne oplever dog, at jorden har brug for stadigt større mængder pesticider, hvilket medfører ekstra udgifter. Den indiske bonde, Nagendhra, der dyrker majs for Syngenta, fortæller, at han tidligere anvendte to sække gødning pr. hektar. I dag skal han bruge 15 sække pr. hektar 15. Syngentas frø er patenterede engangsfrø, der umuliggør reproduktion og genanve delse, hvilket betyder, at bønderne skal købe nye frø hvert år. Bønderne er tvunget til at øge deres lån for at bevare et rimeligt produktionsniveau og havner dermed i en uendelig gældsspiral 16. Hverken Rathaiya eller Nagendhra har papir på deres lån eller aftaler med Syngenta. Ifølge landbrugsrådgiver Gandhi Baabu i Khammam District i Andhra Pradesh, kan småbønder meget sjældent fremvise skriftlige kontrakter eller aftaler med Syngentas agenter 17. Ifølge Andhra Pradesh lov skal pengeudlånere være registreret, og låntransaktioner skal dokumenteres ved kontrakt Ibid. 14 Frøavlerne har ikke ønsket at opgive deres efternavne. 15 Dokumentarfilm Seeds of debt, G. V. Ramanjaneyulu, landbrugsekspert og direktør for Center for Bæredygtigt Landbrug, dokumentarfilm Seeds of debt, Dokumentarfilm Seeds of debt, vimalamahmoodfoundation.comprocent2fdocsprocent2fandhraprocent2520pradeshprocent2520procent2528telanganaprocen- t2520areaprocent2529procent2520money-lendersprocent2520procent2528validityprocent2520ofprocent2520licencesprocent- 2529procent2520ACTprocent2Cprocent docx&ei=ncKUVKemIMnfywPw5oKoCw&usg=AFQjCNHo1LY58wOjHugNbG3qwn4UblvCew&sig2=j-Rqodf9FlXxhdeoaSMq5A 8

9 Rathaiya: Tidligere dyrkede jeg tobak, men jeg skiftede til majs, fordi jeg kan få kredit af agenten. Renterne ligger på alt fra procent, men nogle gange også på 100 procent. Vi får ikke altid pengene kontant, nogle gange får vi Syngenta frø, gødning og pesticider. Derefter fraregner Mohammad Sufi (Syngenta agent, red.) det fra vores udbytte. Rathaiya skal låne ca kroner pr. hektar land for at opretholde sin majsfrøproduktion. Hans indtjening pr. hektar land er ca kroner. Nagendhra: Jeg har en aftale med Syngenta om at producere majsfrø til virksomheden, men jeg har ikke en skriftlig kontrakt. Næsten alt vores indtjening går til at betale de høje lånerenter til Syngentas agent. Vi skal hele tiden låne mere for at vedligeholde en høj produktion, fordi jorden hele tiden har brug for mere gødning og pesticider. Tidligere brugte jeg to sække gødning pr. hektar, i dag skal jeg bruge 15 sække pr. hektar. Tidligere varvi selvforsynende og dyrkede forskellige afgrøder, bælgfrugter og grøntsager. Vi havde ikke mange udgifter, og vi havde et godt og fredeligt liv. I dag er vores arbejde spildt. Syngentas lokale agenter, eksperter og fagforeningsfolk hævder, at virksomheden er velvidende om de højrentelån dens egne agenter udsteder, og at de blåstempler denne ulovlige praksis. Syngenta-agenten Mohammed Sufi fortæller, at Syngenta aktivt opfordrer dem til at udstede lån. Syngentas hovedkvarter i Schweiz afviser kendskab til, at virksomhedens agenter i Indien udsteder højrentelån i Andrah Pradesh. 9

10 Mohammad Sufi, pengeudlåner i Andhra Pradesh: Ifølge Mohammad Sufi er han Syngenta agent og kreditor for over 40 bønder. For otte år siden arbejdede Mohammad Sufi som svejser, i dag ejer han 50 hektar jord. Syngenta giver bønderne gratis frø og pesticider til at opstarte deres majsfrøproduktion, derefter giver jeg bønderne kredit, så de kan fortsætte produktionen. Renterne ligger på procent. Syngenta ved, at jeg giver lån til bønderne. Faktisk opfordrer de os (agenter red.) til at give bønderne kredit og forsikrer os, at vi ikke vil miste vores investeringer. Jeg er lykkelig for, at Syngenta er kommet hertil. Jeg har ikke økonomiske problemer. Hvad mere kan et menneske ønske sig i livet? 4 Fattigdom og gæld ender med selvmord Ifølge G. V. Ramanjaneyulu, direktør for Center for Bæredygtigt Landbrug i Hyderabad, er gældsætning blandt bønder en medvirkende faktor til den store bølge af selvmord blandt indiske landmænd, som man har oplevet de seneste 18 år, og som stadig er stigende. Selvmordstendensen blandt indiske bønder er veldokumenteret blandt forskere. G. V. Ramanjaneyulus argumenter bakkes bl.a. op af Center for Human Rights and Global Justice 19, New York, og det internationalt anerkendte lægetidsskrift The Lancet 20. G. V. Ramanjaneyulu, landbrugsekspert og direktør for Center for Bæredygtigt Landbrug i Hyderabad: Bønderne har ingen beviser på deres aftale med Syngenta eller deres lån. Ifølge lovgivningen skal alle kontrakter og aftaler være skriftlige og registreres. Syngenta har ikke skrevet kontrakter med sine frøavlere i Andhra Pradesh. Det er ulovligt og uetisk. Syngenta påstår, at virksomheden hjælper bønderne ud af fattigdom, men det er helt åbenlyst, at virksomheden tjener stort på at udnytte bønderne. Bøndernes indtjening bliver hele tiden mindre, mens deres gæld til Syngentas agenter bliver større og større. Bønderne får 16 rupee per kilo (1,50 kr.) for deres majsfrø, mens de selv skal betale 250 rupees (24 kr.) pr. kilo på markedet for de selvsamme frø. Nogle bønder har lånt op til rupees ( kr.). Det er en ond cirkel, som har medvirket til den bølge af selvmord blandt bønder, som vi oplever i Indien i disse år. De sidste 18 år har bønder begået selvmord. Det er om året. 19 Every Thirty Minutes: Farmer Suicides, Human Rights, and the Agrarian Crisis in India, The Center for Human Rights and Global Justice

11 Lakhsmi, enke og mor til tre døtre: Vi havde det godt sammen. En dag, jeg var nede ved vandpumpen, kom min datter farende efter mig. Min mand havde drukket sprøjtegift og kæmpede for sit liv. Jeg kunne ikke finde en bil til at køre os på hospitalet. Da vi nåede hospitalet gik han bort. Et par dage forinden var han oprørt, fordi høsten slog fejl. Han havde lånt Rupee (ca kr.) til en rente på 60 procent. Lakhsmis mand begik selvmord, da han ikke kunne se en udvej fra sin gæld. Lakhsmi betaler stadig på sin afdøde mands gæld. Hun dyrker tre hektar jord og arbejder som tjenestepige for at forsørge familien. 5 Syngentas sociale ansvar Syngenta er ifølge virksomhedens egen hjemmeside kendt som a people s company 21. Virksomheden anser samfundsansvar som en integreret del af sin forretningsmodell. Gennem sine forretninger ønsker virksomheden at yde et positivt bidrag til samfundet og hjælpe lokalsamfunde og småbønder ud af fattigdom 22. Gennem partnerskaber med lokale organisationer engagerer Syngenta lokalsamfundet over hele verden og hjælper det med at overkomme de problemer, der truer dets udvikling og velfærd. Ved at hjælpe dem (red. bønderne) med at blive mere professionelle avlere, ønsker vi at berige lokalsamfundet, skriver virksomheden på deres hjemmeside 23, hvor det også understreges, at alle Ibid. 11

12 medarbejdere er forpligtet til at følge virksomhedens Code of Conduct 24 og Health, Safety and Environmental Policy, som respekterer FN s menneskerettighedserklæring og følger internationale anerkendte regulativer og standarder 25. Syngenta forpligter sig til: at opretholde høje etiske standarder indenfor alle forretningsområder. at bidrage til bæredygtigt landbrug med hensyn til produktionen af sunde råvarer samt beskyttelsen af biodiversitet. at fremme sikre, sunde og ressourceeffektive fremgangsmåder i produktionen, håndteringen og bortskaffelsen af produkter. at indføre høje standarder for forvaltningen af sikkert, effektivt og miljømæssigt ansvarligt brug af produkter. at tilskynde og støtte leverandører og kunder i indførelsen af tilsvarende standarder for ansvarlighed. at værdsætte og respektere medarbejdernes mangfoldige talent og kreative potentiale. at bidrage positivt til de lokalsamfund, hvor virksomheden driver forretning. at indhente og svare på feedback fra virksomhedens interessenter 26. Ifølge Syngenta skal disse standarder overholdes hele vejen gennem deres forsyning kæde 27. Siden 2009 har Syngenta samarbejdet med Fair Labor Association (FLA) 28 i Indien for at monitorere og sikre, at arbejdsforholdene hos Syngetas plantager forbedres og lever op til virksomhedens erklærede standarder. FLA har udført flere revisioner samt gennemført 29 uanmeldte inspektioner i Syngentas plantager i Andhra Pradesh. Venkateswarlu Davuluri, Direktør i Global Research and Consultancy og uafhængig konsulent for Fair Labor Association (FLA): Vores inspektioner har vist, at næsten alle grundlæggende arbejdsregulativer og ILO s arbejdstagerrettigheder bliver overtrådt. Samtidig er det alment kendt, at Syngentas agenter udsteder lån med høje renter til bønderne. ( ) Virksomheden beder landmændene om at overholde alle grundlæggende principper, samtidig betaler virksomheden så lave priser for bøndernes afgrøder. Før virksomheden gør krav på at reglerne overholdes i plantagerne, bør de betale avlerne en rimelig pris for deres produkter. Vi har beregnet, hvor meget profit virksomheden skal give afkald på for at øge indkøbsprisen. Syngenta kan øge avlernes indtjening med 30 procent ved blot at investere 2-4 procent af deres profit. Inspektionerne viser, at næsten alle ILO s arbejdstagerettigheder og indisk arbejdslov bliver overtrådt. Ifølge Venkateswarlu Davuluri, der er uafhængig konsulent for FLA og har gennemført og 26 aspx 27 pages/managing-our-supply-chain.aspx

13 kontrolbesøg i Syngenta-plantager, krænker virksomheden arbejdstagerrettigheder, der vedrører børnearbejde, mindsteløn og tvangsarbejde: FLAs seneste revisionsrapport fra Andhra Pradesh, der er baseret på kontrolbesøg i Syngenta majsplantager i 2012, viser, at Syngentas udsteder lån og forskud til landarbejdere. FLA betegner dette som værende i strid med indisk lov om tvangsarbejde. Landarbejdere var ansat under vilkår og betingelser, der strider mod en række kriterier for anstændigt arbejde og krænker eksisterende indisk lovgivning, nemlig loven om tvangsarbejde og minimumsløn (Bonded Labour Abolition Act 1976 and The Minimum Wages Act 1948). Der er elementer af tvangsarbejde i plantangerne, f.eks udbetaling af forskud/lån som binder arbejdstageren (til at arbejde for samme arbejdsgiver red.) 29 6 Danske investeringer i Syngenta DanWatch har screenet 11 danske pensionskasser for åbenhed, politikker og retning linjer for ansvarlige investeringer og konkrete investeringer i Syngenta. De 11 screenede pensionskasser har tilsammen en markedsandel på 62 procent af pensionsmarkedet 30. De fire største selskaber sidder samlet på lidt over 50 procent af markedet. ATP står som tvungen ordning uden for markedet. Pensionskassernes andel af markedet PFA Pension 17,33 % Danica Pension 13,41 % Nordea Liv A/S 11,25 % PensionDanmark 8,58 % PKA 5,8 % Magistre og Psykologer 2,67 % Jurister og Økonomer 1,97 % Danske civil- og akademiingeniører 0,62 % Teknikum- og Diplomingeniører 0,29 % Jordbrug og Dyrlæger 0,29 % Syv pensionskasser ud af de 11 screenede har investeret i Syngenta (bilag 1). PFA, ATP, PKA, Nordea Liv & Pension, Danica, Jurister og Økonomer (JØP) og Danske Civil- og Akademiingeniører ( DIP) har investeringer for samlet 279,7 millioner kr. 29 Independent External Monitoring Agriculture Report, Syngena Andhra Pradesh Corn, Fair Labor Association. Side org/affiliate/syngenta (findes under Transparency ->Trancking Charts -> Syngenta -> SYN Andhra Pradesh Corn) 30 Forsikring & Pension, Markedsandele (2012): 13

14 Pensionskasse Investeringer i Syngenta i Danske kroner Dato ATP ,00 20/08/2014 PKA ,00 19/08/2014 PFA ,00 22/08/2014 Danica ,00 22/08/2014 Nordea Liv A/S ,00 18/08/2014 Jurister og Økonomer ,55 31/12/2013 Danske civil- og akademiingeniører ,55 31/12/2013 I alt ,10 7 Pensionskassernes retningslinjer for ansvarlige investeringer Pensionskasserne er blevet spurgt, hvilke internationale standarder og principper for ansvarlighed, de følger i deres investeringer 31. Derudover er de enkeltes hjemmesider blevet screenet for henvisninger til principper og retningslinjer, da investeringer nødvendigvis også må kunne holdes op mod disse. Pensionskasserne henviser til, at de investerer ud fra internationale anerkendte retningslinjer, som Global Compact 32, der er FN s grundprincipper for samfundsmæssig ansvarlighed, og UN PRI 33, som består af af seks principper for investorers arbejde med samfundsansvar og UN Guiding Principles on Business and Human Rights 34. (Bilag 1) UN PRI s og Global Compact s lister over officielle underskrivere og medlemmer er derfor blevet screenet for de deltagende pensionskasser. Kun et mindretal af pensionskasserne er underskrivere af disse. ATP, Industriens Pension, PensionDanmark, PFA Pension, PKA og Sampension valgte i 2013 at forlade UN PRI med henvisning til dårlig ledelse 35. Alle pensionskasser er underlagt UN Guiding Principles on Business and Human Rights, der er retningslinjer for, hvad regeringer og virksomheder bør gøre for at undgå og håndtere virksomheders negative indflydelse på menneskerettighederne. 8 Grønt lys for Syngenta-investeringer Syv pensionskasser har offentliggjort eksklusionslister over virksomheder og evt. lande, de ikke vil investere i. Eksklusionslisterne er ikke udtømmende, men indeholder de selskaber, som pensionskasserne aktivt har truffet beslutning om ikke at investere i. 31 Bilag 1 32 https://www.unglobalcompact.org/languages/danish/index.html FinansWatch, Pensionskasser forlader etisk samarbejde (2013): Pension/ article ece 14

15 Syngenta optræder ikke på nogen af disse, og ingen af pensionskasserne har altså vurderet, at investeringer i Syngenta kolliderer med deres investeringspolitik. En stor del af pensionskassernes investeringer er forvaltet gennem eksterne fonde og investeringsforeninger (f.eks. 41procent af Nordeas aktieinvesteringer). En væsentlig del af investeringerne i Syngenta er ligeledes eksternt forvaltet. DanWatch har derfor spurgt om pensionsselskaberne forventer, at eksterne forvaltere overholder politikken for ansvarlige investeringer, og hvordan det kontrolleres. Detaljegraden i svarene er varierende, men der fremgår alligevel væsentlige forskelle i måden kontrollen udføres. Hos enkelte pensionskasser er det et krav, at de eksterne forvaltere selv rapporterer tilbage om eventuelle problemer, mens der hos andre foretages screeninger. En række af pensionskasserne oplyser på deres hjemmesider, at de benytter sig af eksterne konsulenter til screeningerne og levering af information om etisk problematiske investeringer. PKA samarbejder med Sustainalytics om at foretage analyser af selskabets investeringer 36, Danica, Jurister- og Økonomer og Danske civil- og akademiingeniører samarbejder med Ethix SRI Advisors 37, UNIPENSION benytter sig af Hermes, PTA benytter MSCI, mens PFA samarbejder med GES 38. DanWatchs undersøgelse og dokumentarfilm Seeds of debt viser, at Syngenta fas holder indiske bønder i gældsslaveri. Denne udlånspraksis er i strid med UN s Global Compact og UN Guiding Principles samt ILO s arbejdstagerrettigheder, samt indisk lovgivning. Danske pensionskassers investeringer i Syngenta er dermed ikke i overensstemmelse med FN s Global Compact, UN Guiding Principles og UN PRI, samt selskabernes egne principper og politikker for ansvarlige investeringer https://www.joep.dk/pension--forsikring/investeringer/ansvarlige-investeringer, og https://www.danicapension.dk/da-dk/om-danica-pension/socialt-ansvarlige-investeringer/pages/screening-af-investeringer.aspx

16 9 Konklusion Verdens største frøproducent, Syngenta, låner penge til frøavlere i Andhra Pradesh mod høje renter, der overstiger den lovlige rentesats i delstaten. Syngentas lokale agenter udsteder lån til bønderne med renter på mellem procent, der resulterer i, at bønderne ikke kan betale deres gæld tilbage og ender som gældsslaver 39 for Syngentas agenter og mellemmænd. Syv danske pensionsselskaber investerer tilsammen 279,7 millioner kroner i Syngeta. Selskaberne er PFA, ATP, PKA, Nordea Liv & Pension, Danica, Jurister og Økonomer (JØP) og Danske Civil- og Akademiingeniører (DIP). Gæld og fattigdom har de sidste 20 år medvirket til, at flere end indiske bønder har begået selvmord. Syngentas udlånspraksis er ifølge Fair Labor Association i strid med indisk lovgivning om tvangsarbejde, da de høje renter og gælden tvinger bønder og landbrugsarbejdere til at arbejde for én arbejdsgiver, og dermed mister de friheden til at arbejde og producere for andre. Inspektioner i Syngentas plantager viser, at stort set alle ILO s arbejdstagerrettigh der og indisk arbejdslov bliver overtrådt, siger Venkateswarlu Davuluri, konsulent for Fair Labor Association. Syngenta krænker således arbejdstagerrettigheder, der vedrører børnearbejde, mindsteløn og tvangsarbejde. Danske pensionskassers investeringer i Syngenta er dermed ikke i overensste melse med UN s Global Compact, UN Guiding Principles, UN PRI og pensionsselskabernes egne principper og politikker for ansvarlighed i investeringer. Ingen af pensionskasserne i DanWatch s undersøgelse vurderer, at investeringer i Syngenta kolliderer med deres investeringspolitik

17 Bilag 1 Svar fra Pensionskasserne DanWatch s spørgsmål til Pensionskasser: - Har I en politik for ansvarlige investeringer? - Hvilke internationale standarder og principper for ansvarlighed følger I i jeres investeringer (fx UN/PRI)? - Forventes eksterne fonde og investeringsforeninger at leve op til jeres politik for ansvarlige investeringer? - Fører I kontrol med, at eksterne forvaltere overholder politikken for ansvarlige investeringer? - Har I investeringer i virksomheden Syngenta? - direkte eller indirekte? - I givet fald, hvilken størrelse har investeringen/investeringerne? PFA: Tak for henvendelsen. PFA investerer på vegne af 1 mio. kunder og vi tager det betroede ansvar alvorligt. Vi håndterer dilemmaer i investeringsprocessen baseret på vores politik for ansvarlige investeringer. Vores politik og dertilhørende retningslinjer for ansvarlige investeringer er baseret på internationale principper herunder både FN Global Compact og de FN understøttede principper for ansvarlige investeringer PRI. Du kan læse om hvordan vi screener vores investeringer og arbejder med eksterne forvaltere samt finde vores politik for ansvarlige investeringer, aktieliste og landeliste på pfa.dk/csr. Mht. dine spørgsmål om investeringer gennem landbrugsinvesteringsfonde, er dette ikke et område vi har involveret os i indtil videre. Vi vurderer løbende nye muligheder og kan derfor hverken be- eller afkræfte om vi på sigt vil investerer i den kommende danske landbrugsinvesteringsfond. Afslutningsvist kan jeg nævne at vi har ca. 145 mill investeret i Syngenta. PKA: - Har I en politik for ansvarlige investeringer? Ja, PKA har en politik for ansvarlige investeringer. Se dette afsnit på vores hjemmeside: https://mpp.extraportal.dk/pka/dbnet/investeringer2/ansvarligeinvesteringer/sider/ default.aspx -Hvilke internationale standarder og principper for ansvarlighed følger I i jeres investeringer (fx UN/ PRI)? PKA s Retningslinjer for Ansvarlige Investeringer bygger på principperne i UN Global Compact samt principperne i UN PRI. -Forventes eksterne fonde og investeringsforeninger at leve op til jeres politik for ansvarlige investeringer? Ja, alle fonde skal leve op til PKA s retningslinjer for ansvarlige investeringer. -Fører I kontrol med, at eksterne forvaltere overholder politikken for ansvarlige investeringer? PKA modtager årligt omfattende rapporter omhandlende fondenes arbejde med miljøet, arbejdstagerettigheder, community engagement, menneskerettigheder mm. Herudover er det i pipelinen, at besøge specifikke investeringer for at se, hvordan PKA s investeringer har påvirket lokalsamfund positivt. -Har I nogen særskilte retningslinjer for ansvarlige investeringer i landbrug i udviklingslande? 17

18 Ja, PKA arbejder ud fra The Principles for Responsible Investment in Farmland, som er baseret på 5 ansvarlige principper om bl.a. arbejdstager- og menneskerettigheder, ressource- og landrettigheder og miljømæssig bæredygtighed. Principperne kan findes her: Grundet PKA s udmelding af UN PRI i 2013 grundet organisationens dårlige ledelse struktur er PKA ikke længere officielt underskriver af the farmland principles, idet det er påkrævet at være medlem af UN PRI. Indtræder PKA i UN PRI igen vil PKA selvfølgelig igen blive officiel underskriver af the farmland principles. PKA aflagde i 2013 en rapport omhandlende sine landbrugsinvesteringer. Rapporten kan findes her: https://mpp.extraportal.dk/pka/dbnet/investeringer2/ansvarligeinvesteringer/publikationerogmedier/documents/principlesforresponsibleinvestmentsinfarmland.pdf Rapporten vil senere på året blive opdateret med den seneste udvikling i PKA s landbrugsinvesteringer. -Har I investeringer i virksomheden Syngenta? Ja, PKA har investeret 6,4 mio. i Syngenta. Danica: -Har I en politik for ansvarlige investeringer? Ja -Hvilke internationale standarder og principper for ansvarlighed følger I i jeres investeringer (fx UN/PRI)? UN Guiding Principles on Business and Human Rights UN Global Compact OECD Guidelines for Multinational Enterprises Vi er også medlem af UN PRI -Forventes eksterne fonde og investeringsforeninger at leve op til jeres politik for ansvarlige investeringer? Vi forventer at eksterne fonde/managers følger samme principper, som vi selv følger, men vi kan ikke forvente at de lever op til vores præcise processer. -Fører I kontrol med, at eksterne forvaltere overholder politikken for ansvarlige investeringer? Der er løbende vurderinger af eksterne forvaltere, her indgår ansvarlige investeringer efter behov. -Har I investeringer i virksomheden Syngenta? Danica har en samlet eksponering på DKK 32 mio. 18

19 Nordea Liv: - Har I en politik for ansvarlige investeringer? Ja -Hvilke internationale standarder og principper for ansvarlighed følger I i jeres investeringer (fx UN/PRI)? UN/PRI, Dansif, Swesif, Finsif, Norsif, Eurosif Den screening, vi gennemfører for alle vores fonde, er baseret på en række international normer og konventioner, fx: United Nations Global Compact, OECDs guidelines for multinational companies, International Labour Organization s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, Universal Declaration of Human Rights, Rio Declaration on Environment and Development, United Nations Convention Against Corruption, Convention on Cluster Munitions. - Forventes eksterne fonde og investeringsforeninger at leve op til jeres politik for ansvarlige investeringer? Er der tale om mandater (hvor vi er eneste investor), holder vi naturligvis øje med, at en evt. ekstern forvalter overholder vores SRI-retningslinjer. Ved eksterne fonde, som andre investorer også har investeret I, har vi i sagens natur ikke mulighed for at diktere vores egne retningslinjer. Derfor lægger vi vægt på at investere i fonde, som er ligesindede mht. SRI, ligesom vi naturligvis overholder vores UN/PRI-forpligtelser i forhold til sådanne fonde. - Fører I kontrol med, at eksterne forvaltere overholder politikken for ansvarlige investeringer? Ja, hvis det er et mandat, jfr. ovenstående. Mandater behandles på helt samme måde som alle andre in-house investeringer. Dvs. manageren er underlagt samme eksklusionsliste, vi screener for overholdelse af denne osv. -Har I investeringer i virksomheden Syngenta? Vi havde pr. 18. august 2014 ca. 20 mio. kr. i direkte investeringer i Syngenta. Det skal bemærkes, at vi finder de problemstillinger, der kan være omkring GMO og biodiversitet, bekymrende og følger området, ligesom vores forvaltere er opmærksomme på det. Aktien er dog ikke på vores eksklusionsliste for nærværende. Pensionskassen for Jurister og Økonomer og Pensionskassen for Civil- og Akademingeniører (JØP og DIP). JØP og DIP har fælles investeringsafdeling): -Har I en politik for ansvarlige investeringer? Ja -Forventes eksterne fonde og investeringsforeninger at leve op til jeres politik for ansvarlige investeringer? Ja - Hvilke internationale standarder og principper for ansvarlighed følger I i jeres investeringer (fx UN/PRI)? 19

20 Vi anerkender FN s principper for ansvarlige investeringer UN PRI. -Fører I kontrol med, at eksterne forvaltere overholder politikken for ansvarlige investeringer? Ja. De skal mindst en gang om året redegøre for, hvilke konkrete etiske problemer eller overvejelser der har været i det forløbne år Har I (henholdsvis DIP og JØP) investeringer i virksomheden Syngenta? Størrelse af investering fremgår af aktielisterne. Investeringen ejes indirekte via eksterne forvaltere. D indsendte DIP og JØP føgende information om deres nuværende investeringer i Syngenta. DIP og JØP har pr. 17. december 2014 investeret hhv. 7 og 10 mio. kr. i Syngenta. DanWatch har valgt at beholde de tal fra DIP og JØP, der var tilgængelige for os i august 2014, da vores samlet screening er foretaget med tal indhentet i august ATP: Har ATP en politik for ansvarlige investeringer? Ja. -Hvilke internationale standarder og principper for ansvarlighed følger I i jeres investeringer (fx UN PRI)? UN PRI (som signatory ikke medlem) UN Global Compact Relevante konventioner og sanktioner tiltrådt af den danske stat. - Forventes eksterne fonde og investeringsforeninger at leve op til jeres politik for ansvarlige investeringer? Ja -Fører I kontrol med, at eksterne forvaltere overholder politikken for ansvarlige investeringer? Ja. Screening af investeringer, løbende kontakt med forvaltere og rapportering. - Har I investeringer i virksomheden Syngenta? ATP har gennem en ekstern forvalter i skrivende stund en aktiepost i Syngenta svarende til ca. 22 mio. dkk. ATP samarbejder med en ekstern leverandør af ESG-data. Denne leverandør har ikke gjort os opmærksom på kontroversielle sager vedrørende Syngenta og landbrugsforhold i udviklingslandene. Da vi - baseret på jeres henvendelse - formoder, at I har viden om en mulig kontroversiel ageren af virksomheden, ville vi være taknemmelige, hvis I allerede nu vil dele den information med os, så vi kan behandle sagen på lige fod med de sager, hvor vi får information fra vores eksterne ESG-leverandør. 20

Pensionspenge i Afrikansk Landbrug. Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis

Pensionspenge i Afrikansk Landbrug. Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis Pensionspenge i Afrikansk Landbrug Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis Undersøgelse Af Søren Henriksen & Sarah Dieckmann Oktober 2014 Copyright 2014 DanWatch Alle rettigheder

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Pensionspenge i Afrikansk Landbrug. Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis

Pensionspenge i Afrikansk Landbrug. Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis Pensionspenge i Afrikansk Landbrug Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis Undersøgelse Af Søren Henriksen & Sarah Dieckmann Oktober 2014 Copyright 2014 DanWatch Alle rettigheder

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Fakta om Nordea Baggrunden

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013 medlemsbidrag Beløb i mio. kr. Markedsandel i pct. Koncern PFA Pension 24.773 19 Danica Pension 16.837 12,6 Nordea Liv A/S 12.193 9,1 PensionDanmark

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

I alt 2.766.965. Heraf livsforsikringsselskaber 2.013.190 Heraf tværgående pensionskasser 646.091

I alt 2.766.965. Heraf livsforsikringsselskaber 2.013.190 Heraf tværgående pensionskasser 646.091 for pensionskoncerner 2014 Der findes yderligere data på de øvrige ark 1 PFA Pension 408.477 2 Danica Pension 315.579 3 Sampension 257.357 4 Nordea Liv A/S 213.360 5 PensionDanmark 170.951 6 Industriens

Læs mere

Gross premiums and member contributions

Gross premiums and member contributions Danish Insurance Association Life insurance companies by group affiliation - Market shares 2013 Group affiliation Premium income adjusted for provisions in DKK-m member Market share in per PFA Pension

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt v. Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen METODE: 1. Valg af pensionsselskaber 2. Top

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer hos Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger og MP Pension-Pensionskassen for Magistre og Psykologer ( Pensionskasserne

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER Det logiske valg www.dip.dk DER FINDES EN PENSIONSKASSE, SOM KENDER INGENIØRER BEDRE END DE FLESTE DIP er drevet af ingeniører for ingeniører, og det har vi været

Læs mere

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi 12. februar 2014 Øget efterspørgsel efter mælk tvinger industrien på jagt efter nye innovative løsninger Den første hvide revolution har betydet, at Indien har

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

MINDRE PLADS - MERE MAD

MINDRE PLADS - MERE MAD LEKTION 5B MINDRE PLADS - MERE MAD DET SKAL I BRUGE Teksten: Det effektive landbrug Tegneredskaber Papir LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Sundhed og levevilkår. I kan beskrive jeres egen liv og kost i forhold

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Oplæg årsmøde PBR. Indledning og motivation for årsmødet

Oplæg årsmøde PBR. Indledning og motivation for årsmødet Oplæg årsmøde PBR Indledning og motivation for årsmødet Pensionsformuen er stor omkring 1,5 gange BNP - og den vokser. o De beslutninger vi træffer er vigtige o Både for samfundsudviklingen og for den

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Unipension Ansvarlige investeringer

Unipension Ansvarlige investeringer Unipension Ansvarlige investeringer Medlemsundersøgelse december 2012 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 4markante pensionsfordele til ingeniører Der findes en pensionskasse, som kender ingeniører bedre end de fleste DIP er drevet af ingeniører for ingeniører.

Læs mere

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Capacent Epinion for Arkitekternes Pensionskasse MP Pension, Pensionskassen for Magistre og Psykologer Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

CSR. - flygtig trend eller oplagt gevinst? 15.06.2010 Fashion Accellerator, CSR, Pia Odgaard

CSR. - flygtig trend eller oplagt gevinst? 15.06.2010 Fashion Accellerator, CSR, Pia Odgaard CSR - flygtig trend eller oplagt gevinst? Hvorfor taler vi om CSR? Nike og sportsskoene Fodboldene Når tilbud dræber FairTrade the Cacaoproduktion i Afrika DanWatch og Clean Clothes Campain 2 Hvad har

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark Version 1.1, Juni 2014 Dansk version Udviklet af AgroManagement, Gasa Nord Grønt & DLG Food 1 Er der

Læs mere

Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi

Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi WWF Verdensnaturfonden Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi En research-rapport om, hvilken rolle investeringer vedvarende energi og energieffektivitet spiller i pensionsselskabernes

Læs mere

Vejledning om ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER

Vejledning om ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER Vejledning om ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER VEJLEDNING OM ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER 5. UDFORDRINGER OG DILEMMAER 2 RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR VEJLEDNING OM ANSVARLIGE INVESTERINGER

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

AM 2010; En standard for CSR på vej! - DS 26001 Hvad med arbejdsmiljøet?

AM 2010; En standard for CSR på vej! - DS 26001 Hvad med arbejdsmiljøet? AM 2010; En standard for CSR på vej! - DS 26001 Hvad med arbejdsmiljøet? Nov 2010; JUC@alectia.com 3010 9708 krhe@man.dtu.dk 4525 6068 DS 26001 2. høring netop slut Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2013 DECEMBER

UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2013 DECEMBER UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2013 DECEMBER LEDELSESPÅTEGNING Hos Euro Code har vi valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med respekt for menneskerettigheder, arbejdstager

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Danmarks bedste arbejdsplads forretningsdrevet HR i verdensklasse HR & Ledelsesdagen, 22 maj 2013 ATP Koncerndirektør for Kunder & HR, Lilian

Danmarks bedste arbejdsplads forretningsdrevet HR i verdensklasse HR & Ledelsesdagen, 22 maj 2013 ATP Koncerndirektør for Kunder & HR, Lilian Danmarks bedste arbejdsplads forretningsdrevet HR i verdensklasse HR & Ledelsesdagen, 22 maj 2013 ATP Koncerndirektør for Kunder & HR, Lilian Mogensen En arbejdsplads i verdensklasse igen og igen det er

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely?

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? Af: Sarah Kristine Johansen, Politikmedarbejder IBIS Den nye danske udviklingsstrategi lægger sig med fokusområdet

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Sociale og Miljømæssige Bestemmelser (SMB)

Sociale og Miljømæssige Bestemmelser (SMB) Sociale og Miljømæssige Bestemmelser (SMB) Ved indgåelse af entreprisekontrakter og aftaler om vareleverancer Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Februar 2010 Dokument nr. P-60762 Revision nr.

Læs mere

Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi. Peter Damgaard Jensen

Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi. Peter Damgaard Jensen Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi Peter Damgaard Jensen Disposition Introduktion - PKA Strategiske fokusområder PKA Klimainvesteringer direkte og indirekte Investering i vandområdet

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Danske pensionskassers investeringer i den israelske besættelse

Danske pensionskassers investeringer i den israelske besættelse Danske pensionskassers investeringer i den israelske besættelse December 2014 Indholdsfortegnelse 1 Rapportens resultater 2 Israels ulovlige bosættelser på Gaza og Vestbredden 3 FN s retningslinjer for

Læs mere

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side

Læs mere

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN 62 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 7: BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN hvordan tobak påvirker børn i ulande www.op-i-røg.dk 63 Kapitel 7: Børn i tobaksproduktionen Meget tobak

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

NYT. Over 5 % i rente på pensionen. 28. april LÆS OM: NU FÅR DU EN ENDNU STÆRKERE AKADEMIKER- PENSIONER I I FØRERTRØJEN NR. 1 / APRIL 2015 DIP+JØP

NYT. Over 5 % i rente på pensionen. 28. april LÆS OM: NU FÅR DU EN ENDNU STÆRKERE AKADEMIKER- PENSIONER I I FØRERTRØJEN NR. 1 / APRIL 2015 DIP+JØP NYT NR. 1 / APRIL 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Husk Generalforsamling 28. april LÆS OM: Over 5 % i rente på pensionen DIP 35 mia. kr. 23.000 med lemmer. 100 mia. kr. 76.000 medlemmer DIP+JØP

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om etiske investeringer

Pensionsmarkedsrådets rapport om etiske investeringer Pensionsmarkedsrådets rapport om etiske investeringer Pensionsmarkedsrådet November 2007 ISBN-nr.: 87-7985-059-6 Indholdsfortegnelse: 1. Resume og konklusion 3 2. Rapportens formål 5 3. Definition og afgrænsning

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet 1-09 Magasin om potentialet i at udvikle og markedsføre virksomhedskultur 02 Virksomhedens personlighed 10 Krisens mulighed 18 Interview med Chr. Kurt Nielsen 24 CSR og bæredygtig profit 30 Ole Fogh Kirkeby

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Februar 2012 Nordea Invest en god investering Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser.

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

AnsvarligFremtid Hvordan kan du påvirke dit pensionsselskab?

AnsvarligFremtid Hvordan kan du påvirke dit pensionsselskab? Hvordan kan du påvirke dit pensionsselskab? Cand.oecon Lars Jensen Global Divestment Day Domen 14. februar 2015 Første model i økonomibogen (Labour, land, capital) Penge til huller i jorden Kilde: Carbon

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

verden er STØRRE end eu

verden er STØRRE end eu verden er STØRRE end eu Gang på gang sætter EU egne økonomiske og storpolitiske interesser højere end fred og udvikling i verden. Det er et stort problem, især fordi en række af EU s egne politikker er

Læs mere