De har brugt vores penge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De har brugt vores penge"

Transkript

1 Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 10 Oktober 2011 De har brugt vores penge 32 milliarder indbetalt til efterløn er væk hvad med dagpengene? n De borgerliges tilbagetrækningsreform har sat fokus på A-kassemedlemmernes indbetalinger til såvel efterløn som arbejdsløshedsunderstøttelse. De hundetusinder, der gennem firserne og halvfemserne har indbetalt penge til deres efterløn må konstatere, at staten har brugt deres penge. Det er rent tyveri af ca. 32 milliarder kroner, som A-kassernes Samvirke har regnet ud, at den borgerlige reform koster medlemmerne. Tilbagebetaling Fra fagbevægelsens side er der forståeligt nok truet med retssager, der kræver at medlemmerne får deres penge tilbage. Det er rigtigt mange penge det drejer sig om, omkring to procent af nationalproduktet. Men pengene er væk, og hvis den nye regering vil tilbagebetale efterlønsbetalerne de penge de nu ikke får noget for, må de ud på lånemarkedet. I forvejen overtager regeringen en kæmpe gæld fra det tidligere regeringsflertal. Dobbelt gæld Det er dybt problematisk og formentligt kriminelt at staten bruger penge, som medlemmer af en forening har indbetalt til eget formål. Her medlemmerne af en arbejdsløshedskasse. Efter 1999 er efterlønsindbetalingerne tilskrevet indbetalerne personligt, men hvor er disse penge? Skal regeringen også stifte ny gæld for at betale gælden til A kassemedlemmerne tilbage? A-kassemilliarderne Tyveriet sætter fokus på de mange penge, der hver måned indbetales af medlemmerne til arbejdsløshedsdagpenge ved arbejdsløshed. Med 100 procent indbetalere og 4,5 procent dagpengemodtagere må man bekymres over det borgerlige forligs bagtanker med at halvere dagpengeperioden. Har bagtanken været at pålægge de mange medlemmer af a-kasserne endnu en skjult ekstraskat? Efterlønsskandalen siger os, at A-kasserne skal sikre at medlemmernes penge til et bestemt formål skal placeres et sikkert sted. Det sted er åbenbart ikke i statskassen. bec Ældre protesterer n LO faglige seniorer i Storkøbenhavn og 3F s seniorklubber i Hovedstaden protesterer tirsdag den 4. oktober på Christiansborg. Det sker kl. 13 i forbindelse med Folketingets åbning. De ældre protesterer mod forringelserne til de dårligst stillede og kræver blandt andet, at forringelsen af medicintilskuddet ophæves, at spærretidsbestemmelserne for tog og busser fjernes, og at nedskæringer på hospitalerne stoppes. Forventer oprydningspolitik Vi skal ikke bare tro, at fordi vi får en socialdemokratisk ledet regering, så er alt i den skønneste orden. Vi skal være kritiske og kræve vores ret, uanset hvem der sidder i regeringen, fastslår for manden for 3F s Seniorklubber i Region Hovedstaden, Ole Larsen. Siden VKO trådte til i 2001, er der gennemført skattelettelser for over 250 milliarder kroner. Det har kostet dyrt, siger formanden for LO Faglige Seniorer i Storkøbenhavn, Knud Johnsen. Han tilføjer: Vi tror ikke, at den nye regering kan fjerne ødelæggelserne øjeblikkeligt, men vi forventer, at der iværksættes en oprydningspolitik efter de sidste ti års liberalistiske eksperimenter. Blandt seniorernes hovedkrav til den nye regering er, at pensionstillægget hæves for dem, der kun har folkepensionen, og at satspuljen ændres, så de gode formål, som Folketinget hidtil har ladet de fattigste betale, i stedet finansieres over finansloven. En enlig folkepensionist betaler kroner om året til satspuljen ifølge de seneste beregninger fra Ældresagen. Se annonce på bagsiden Følg politisk fange i fængsel Den 4. oktober skal for man den for tidligere KZ-fanger, Horserød-Stutthof foreningen, i fængsel i netop Hor serød. Anton Nielsen fik som formand for foreningen en dom for terrorvirksomhed på to måneders ubetinget fængsel for at have ydet humanitær hjælp til de palæstinensiske ofre for Israels bombardementer af Gaza. Den groteske fængsling vil ikke komme til at gå stille af sig. Læs mere på bagsiden

2 Side 2 Nr Stå fast Ventetidsgaranti et spin af format De tikker ind dagligt tallene på nye fyrede. De kommer fra etaterne, regionerne og kommunerne efterhånden som de stramme budgetter fremlægges og vedtages, og fra det private arbejdsmarked. På det seneste fra bankerne, hvis overskud er utilfredsstillende. Sidstnævntes forklaringer siger alt om hvori modsætningen imellem samfundets og erhvervslivets interesser består: Overskuddet er mindre end forventet, og vi må fremtidssikre et bedre overskud. Sådan lyder det fra bankerne, der både fyrer ansatte med øjeblikkelig varsel og hæver renten på lån. For de fyrede medarbejdere i bankerne bliver underskuddet på budgettet nu stort. Indtægten falder drastigt og udgifterne til deres lån stiger sammen med andre udgifter. Det er absolut utilfredsstillende. Fremtidssikringer De fleste af de mange fyrede havde skam fremtidssikret sig. De har måned efter måned, år efter år indbetalt store beløb til deres arbejdsløshedskasse for at sikre sig et minimumsudkomme ved arbejdsløshed. Med et forligspennestrøg fjernede de borgerlige partier de 2,5 år af den opsparede fremtidssikring. Undskyldningen var en fremtidig mangel på arbejdskraft. Denne fremtid rykker længere og længere ud i det blå. Med titusinder der i nær fremtid står uden indtægtsgrundlag, er en akut redningsaktion fra det nye regeringsflertal en nødvendighed. Alligevel er den stødt på modstand fra de radikale, med henvisning til et indgået forlig. Ny politik Da den væltede regering trådte til, gjorde den rent bord. Politikken på de store linjer blev totalt forandret. Gennem de ti år nåede de at ødelægge trygheden for de mange og forgylde de få. I de sidste regeringsår var der eksprestempo på sådanne forlig. De, der blev kaldt Rød blok altså inklusive de radikale, gik til valg på en anden politik end regeringens og dens økonomiske linje, som har bragt verdenssamfundene på fallittens rand. En forudsætning for det er at skaffe arbejdspladser til de mange der mangler en arbejdsplads, og at sikre at de der må vente på en arbejdsplads er sikret et økonomisk grundlag for et minimumsforbrug. Ellers bliver arbejdsløsheden selvforstærkende. Dagpengeforliget Et forsøg på at lægge løsningen af de problemer, som det borgerlige dagpengeforlig har skabt, ud til arbejdsmarkedets parter gennem trepartsforhandlinger går ikke. Problemerne er politisk skabt, og de skal løses politisk. Det er et samfundsanliggende, at så mange mennesker frarøves deres arbejdsplads og indkomst. At tro at arbejdsgiverforeningen vil være med til at løse problemet er naivt. Den borgerlige regerings politik var deres politik. At de overhovedet blander sig i dagpengeperiodens længde er uanstændigt. Under halvdelen af virksomhederne bidrager til samfundet med skat, de smider folk ud i arbejdsløshed, de forlader uden blusel det land, der har givet dem uddannet arbejdskraft, infrastruktur, taget sig af deres nedslidte, behandlet deres syge, sørget for pasning af deres medarbejderes børn, givet dem alle mulige tilskud. Alt sammen for at få maksimal profit, mens regningen overlades til samfundet. Bidrag til løsning Det er på tide at erhvervslivet bidrager til løsning af de problemer de skaber. Arbejdsmarkedets parter i det private står nu overfor at indlede forhandlingerne om overenskomstfornyelserne i Et lysende hovedkrav er større tryghed i ansættelsen. Den danske model med Flex-security er med dagpengereformen blevet til fleksibilitet uden sikkerhedsnet. Et passende krav kunne være at sikre opsigelsesvarsler på de manglende 2,5 år. Problemet er at ventetiden fra starten af sygdom til diagnosticering og behandling er for lang Af Lilli Rodeck n Da Venstre og Konservative kom til magten, brugte de et nyt begreb kontraktpolitik. Det gik ganske enkelt ud på, at det man lovede under valgkampen er det man gennemfører. Venstre havde bl.a. lovet danskerne et sundhedssystem af verdensklasse. Lang ventetid Da Lars Løkke var sundhedsog indenrigsminister fik han gennemført et udvidet sygehusvalg, som skulle sikre økonomien for privathospitalerne. Patienter fik ret til at vælge privathospital på det offentliges regning efter 2 måneders ventetid. Det lød smukt og mange mennesker mener stadig, at der er loft over ventetiden. Men som så meget andet, VKO har gennemført gennem de sidste 10 år, var det bare et spin af format. Begrebet ventetids garanti giver kun valgmulighed, efter at borgeren har fået stillet en diagnose. Når den praktiserende læge henviser til en specialist eller sygehus for udredning, så kan der gå rigtig lang tid, før borgeren får en tid. Her er nemlig ingen ventetidsgaranti. Det er ikke ukendt at borgeren kan opleve en reel ventetid på ét år eller mere fra henvendelse til egen læge med en sygdom, til borgeren starter behandling. Nyrups prioritering I 1998 nedsatte Nyrup-regeringen et udvalg, som skulle se på kræftbehandlingen i 20. årgang Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Frederikssundsvej København NV Telefon Bankkonto: Ansvarlig over for presseloven: Jørgen Madsen. 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, n Offentlige sundhedsudgifters andel af BNP n Private sundhedsudgifters andel af BNP Danmark, da det havde vist sig, at man som dansker havde dårligere overlevelse som kræftpatient end i resten af EU. Dette udvalg endte med en række forslag, som man må kalde det første spæde forsøg på en prioritering i sygdomsbehandlingen. Ved at prioritere kræftsygdomme frem for andre potentielt dødelige sygdomme, tvang regeringen først amterne, siden regionerne til at neddrosle mere banale sygdomme i den offentlige sygehusbehandling. VKOs opdeling VKO har siden de kom til magten november 2001 lovet danskerne verdens bedste sundhedssystem. Samtidig fortalte især V og K, at Danmark havde verdens dyreste sundhedssystem. Målet var at opnå bedre resultater for færre skattekroner. Til det formål lokkede regeringen amterne med en ekstra pose penge, hvis de øgede produktiviteten. Sprogvalget fortæller meget om Venstres menneskesyn. Men kvalitet i behandlingen blev der ikke talt om. Man indførte skattefradrag for virksomhedsbetalte sundhedsforsikringer både for virksomheder og deres ansatte. Målet var at sikre nøglepersoner en hurtigere diagnosticering og behandling frem for andre. Redaktion: Frederikssundsvej København NV Telefon ISSN X 12 numre årligt. Abonnement: Halvårs 165,- kr. Helårs 275,- kr. Løssalg 10,- kr. Danmark havde fået et opdelt sundhedssystem, hvor de rige og forsikrede fik hurtig behandling, mens andre var henvist til et langsommeligt offentligt sundhedssystem. Garanti bluf For at skjule dette forhold fremkom regeringen med en opstramning af ventetidsgarantien til én måned. Dette mens man havde travlt med at påtvinge regionerne en voldsom omlægning af sygehusområdet, hvor planlægning af supersygehuse krævede nedlæggelse af små nærsygehuse og omrokering af specialer. Resultatet er velkendt. Borgere i yderområderne har fået længere til skadestuer og sygehuse. Samtidig opfordres de praktiserende læger til at undlade at visitere patienter videre i sundhedssystemet. Kommunisterne kræver at ventetidsgaranti også gælder diagnosticering, og at prioritering af patienter ikke bør gennemtvinges ud fra følelser og modebegreber, men at alle borgere behandles ens. Derfor må vi kræve, at privathospitaler overføres til det offentlige, og at private sundhedsforsikringer forbydes. En omlægning af sygehusvæsenet, så borgeren kan få behandling for de fleste sygdomme i nærområdet, bør være en selvfølge. Redigering af oktobernumme ret er afsluttet 26. september. Afleveret til Postvæsenet: 28. september. Deadline kommende numre: November 17. oktober December 14. november Kommende numre afleveres til Postvæsenet: November 26. oktober December 23. november Sats: Karen Hedegaard Tryk: Kailow Graphic

3 Nr Side 3 Valgeksperterne Valgkampen er overstået, men propagandakampen fortsætter Af Betty Frydensbjerg Carlsson Kommunistisk Parti i Danmark n I det borgerlige demokrati har befolkningen ret til at stemme mindst hvert fjerde år. Til gengæld har systemets magtapparat ret til at ansætte folk, som skal sikre at resultatet af valgene ikke anfægter systemet. Disse ansatte kaldes eksperter. Denne gang blev regeringen og VKO flertallet væltet, men eksperterne fortsætter deres politiske linje. Under regeringsforhandlingerne bombaderes vi med ekspertkommentarer om budgetunderskud, der skal dækkes ind, advarsler mod økonomisk uansvarlighed og hvad der ellers kan hives frem for at forhindre en ny og alternativ politik. menteret og kun underbygges af at Vi har en forventning om, at folk reagerer ved at forlade ledigheden i en større grad, end de ville have gjort, hvis der nu var to et halvt år mere til, at dagpengeperioden ophører. De velbjergede kommis sionsmedlemmer mener nemlig, at mange af dem vil forlade ledigheden, fordi de begynder at søge mere kraftigt eller måske accepterer nogle job, som de ikke ville have accepteret tidligere. Hvis det er rengøringsjobs han mener, skal jeg hilse og sige, at de er skåret væk til ned under sundhedsgrænsen, f.eks. på store arbejdspladser som sygehusene. Langvarig propaganda Uanset hvad professoren mener og forventer, er det manglen på arbejdspladser der er problemet, og det løses ikke med en fortsættelse af den økonomiske politik som er skyld i problemerne. Det bliver derfor vigtigt for den nye regering at få stoppet det ensidige ekspert- og kommentatorvælde, der er blevet sneget ind i medierne. Det har stoppet en demokratisk debat, stoppet diskussioner om forskellige muligheder og alternativer. Det ses tydeligst i den massive økonomiske propaganda der er blevet kørt i medierne, hvor man gennem årene har fået skabt begrebet økonomiske eksperter, som om de var objektive. En lang række af disse økonomer er ansat i bankerne og finansverdenen, og skal altså sikre disse forretninger størst mulig profit og bankpakker. Alternative økonomer har haft så svære vilkår, at det fremstår for befolkningen som om der ikke er andre muligheder end en fortsættelse af den neoliberalistiske linje. Derfor bliver det vigtigt for den nye regering at tage fat på kritikken af den herskende liberalistiske økonomiske skole. Denne politik har ført hele verden ud i økonomisk sammenbrud, massearbejdsløshed, stigende fattigdom og faldende velfærd for det befolkningsflertal der har brug for den og betaler den. Det virkede Det er en ideologisk krig som de borgerlige, med EU i ryggen, har ført. Manglen på ideologisk modsvar har fået 53 54% af den danske befolkning til at stemme for en økonomisk politik vendt mod dem selv. To millioner af Danmarks voksne befolkning har en årlig indtægt på mellem og kr. Det vil sige op til godt kr. om måneden. Cirka to en halv million voksne danskere har en årlig indtægt fra op til omkring kr., altså mellem ca og kr. om måneden. Det vil sige, at flertallet er almindelige lønmodtagere, der ikke har råd til at leve i liberalismens minimalsamfund. Men det sikrede demokratiets eksperter at de ikke opdagede, og de ivrige forkæmperne for ytringsfriheden havde alt for travlt med at slås for friheden til at mistænkeliggøre og udstøde udvalgte grupper. Det gav dog ikke stemmer nok. I det lys skal man se regeringsvennernes undsigelse af Dansk Folkeparti. Moren har gjort sin pligt Moren kan gå... Sådan er ansvarlighed overfor systemet i politik. Inhabile eksperter Endnu et eksempel på en såkaldt ekspert kom i forbindelse med diskussionerne om udsættelse af den borgerlige dagpengereform, der vil sende omkring mennesker (familier) ud i økonomisk ruin, når de inden længe falder for den halverede dagpengeperiode. En professor påstår i den forbindelse, at det ikke er et problem, da folk forlader ledigheden. Professoren må betegnes som inhabil i denne diskussion grundet hans medlemskab af den tidligere regerings arbejdsmarkedskommission. Alligevel får han stor medieplads, selvom påstanden er ganske udoku-

4 Side 4 Nr Offentlig vækst: Slut med 0 vækst og rigide regeringskrav n 11 store faglige organisationer med tilsammen en halv million offentligt ansatte medlemmer har holdt møde om deres krav til den nye regering. Som et hovedkrav står mere vækst og mindre bureaukrati indenfor den offentlige sektor. Tynget af krav Vi skal have mulighed for at levere en god vare. Vi skal have genskabt en offentlig sektor, der bygger på god og gedigen velfærd, hvor medarbejderne ikke er tyngede af mærkelige bureaukratiske krav, siger formanden for 3F s offentligt ansatte, Ellen Lykkegård, - Kravet om at 31,5 prc. af de kommunale opgaver skal sendes i konkurrenceudbud skal væk, siger hun, med henvisning til AKF s undersøgelser af den mere end tvivlsomme effekt. Trepartsforhandlinger Fra FOA siger formanden, Dennis Kristensen, at den offentlige vækst skal op på mindst 1,4 prc. sådan som det var foreslået i S-SF planen Fair løsning. Han forventer at organisationerne skal mødes med regeringen når den er trådt til, så løfterne om at inddrage borgere og virksomheder i udformningen af fremtidens politik også bliver indfriet for det offentlige område. Her gælder det om fremtidens politik for god velfærd og service. Også BUPL ser frem til sådanne trepartsforhandlinger. Mål for kvalitet Bodil Otto, formand for HK Kommunal forventer at de offentlige institutioner fremover får lov til at arbejde mere frit og selvstændigt. De offentlige ledelser og medarbejdere skal selv tage ansvar. Det handler jo om at vi i højere grad selv skal stille mål op for kvaliteten, evaluere arbejdet og bruge pengene der, hvor det virker. Det er langt bedre end nogle rigide krav fra regeringen, siger hun. Styrk velfærden nu Onsdag den 21. september holdt 11 faglige organisationer på det offentlige arbejdsmarked en velfærdskonference. Hensigten med konferencen var at sætte fokus på de mange spørgsmål som fagbevægelsen stiller til den nye regering. Konferencen stillede seks forslag til den nye regering Stop for offentlig nulvækst. Der skal sættes en stopper for de nuværende nedskæringer og fyringsrunder, som har præget især den kommunale velfærd. Ny tillidsreform for medarbejderne i den offentlige sektor. Der er brug for en reel tillidsreform, der sikrer, at de offentligt ansatte ikke fremover skal bruge unødig tid på kontrol og dokumentation, og som giver medarbejderne mulighed for at ytre sig, hvis de ikke kan stå inde for kvaliteten af servicen til borgeren. Milliardinvestering i videre- og efteruddannelse for den offentlige sektor. Muligheder for uddannelse, efter- og videreuddannelse skal udbygges for at sikre større arbejdsglæde, større arbejdsudbud og øget effektivitet i det offentlige. Tilbagetrækning af forslaget om at nedlægge regionerne. Der er brug for, at det offentlige sundhedsvæsen fortsat underlægges demokratisk funderede politiske beslutninger om, hvilke behandlinger der skal ydes og tilbydes. Større satsning på at forebygge sociale problemer. Vores samfund skal måles på, hvordan vi behandler vores svageste. Derfor har vi behov for en langt mere ambitiøs tilgang til socialt forebyggende investeringer. Ophævelse af reglen om, at 31,5 procent af kommunale opgaver skal konkurrencesættes. Der er brug for et opgør med den rygmarvsopfattelse, at samfundet altid kan spare penge ved at udlicitere. De 11 forbund bag velfærdskonferencen er FOA, 3F/Den offentlige gruppe, HK/Kommunal, BUPL, Dansk Socialrådgiverforening, Danmarks Lærerforening, Udannelsesforbundet, Frie Skolers Lærerforening, Ergoterapeutforeningen, Dansk Magisterforening og Socialpædagogerne. FRA ARBEJDSMARKEDET Bompenge i København Dansk Metal protesterer mod forslaget fra S og SF om at indføre en betalingsring omkring København. Formanden for Metal København, Rene Nielsen siger: Vi er principielt mod bompenge. Vi bryder os ikke om, at vores medlemmer får ekstraomkostninger for at passe deres arbejde. Hovedparten har ikke noget alternativ til bilen, fordi der ikke er kollektiv trafik til industriområderne på den tid af dagen, hvor vores medlemmer møder. Det viser vores undersøgelser. Dansk Metal vil først begynde at diskutere emnet, når den kollektive trafik er blevet udbygget i en sådan grad, at tog og busser kan betragtes som et reelt alternativ til bilen. Flertal mod efterløn Socialdemokratiet og SF har fået regeringsmagten sammen med de Radikale. Det betyder, at efterlønnen er i alvorlig fare. De Radikale står fast på deres holdning til at efterlønnen skal afskaffes. Det Radikale Venstre har lavet en aftale, som er meget præcis. Når vi har lavet den, så er det fordi, vi tror på den. slår Margrethe Vestager fast. S og SF har tidligere accepteret at gå med til forringelser og støttede også den såkaldte tilbagetrækningsreform. Det bliver derfor ganske svært at beholde efterlønnen. Flertallet i Folketinget er på forhånd sikret, medmindre protester fra fagbevægelse og arbejdspladser kan får nogle folketingsmedlemmer til at ændre holdning. Ønsker visionær børnepolitik BUPL s formand Henning Pedersen, ønsker Helle Thorning-Schmidt tillykke med valget og opfordrer hende til at prioritere børnene og de offentligt ansatte i regeringsgrundlaget. Med rød bloks valgsejr håber BUPL at få opfyldt ønsker om en visionær børnepolitik. Det er blandt andet en højere andel af pædagoger i alle institutionstyper og en minimumsnormereing. Rød blok har i valgkampen talt for minimumsnormeringer, som sætter en grænse for hvor mange børn, der må være pr. pædagog. Men det er lidt uklart, hvornår de har tænkt sig at indføre det, så vi vil gøre alt for at det sker nu og ikke i en fjerne fremtid. Siger BUPL s formand. Ny politik ny energi Dansk El-forbund hilser Helle Thorning-Schmidt velkommen som Danmarks første kvindelige statsminister. Samtidig ser forbundet frem til et samarbejde om at få landet tilbage på vækstsporet, siger forbundsledelsen i en udtalelse. Før valget var forbundets forventninger til en ny regering klare, og disse forventninger er de samme som før valget. Dansk El-forbund ønsker offentlige vedligeholds- og renoveringsinvesteringer, offentlige bygge- og anlægsinvesteringer, højere dagpengesatser og at ingen mister dagpengene som følge af den forkortede dagpengeperiode, stop for social dumping, praktikpladsgaranti, fjernelse af besparelserne på voksenog efteruddannelsesområdet samt investeringer i energibesparelser og en offensiv, grøn energipolitik baseret på vedvarende energi. Hvad tør regeringen? FOA s formand, Dennis Kristensen ser tre scenarier for de forventede kommende trepartsforhandlinger. Lars Løkke Rasmussen valgte i modsætning til sin forgænger at droppe arbejdsmarkedets parter arbejdsgiverne og lønmodtagerne som medspillere i samfundsudviklingen. Magten skulle i stedet koncentreres i ministerierne og på Christiansborg. Nu får en ny regering lejlighed til at vise en anden stil. En stil, hvor den danske arbejdsmarkedsmodel tages alvorligt, og hvor der igen findes løsninger, der har støtte fra både arbejdsgivere og lønmodtagere. Jeg ser tre scenarier for mig:

5 Nr Side 5 Politisk havnerundfart ØKONOMI Af Bo Møller Privatisering atter en gang n 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes fagforening vedtog at deltage i valgkampen. Der blev delt løbesedler ud og på anden måde fremført holdningen til hvad det nye regeringsgrundlag skulle indeholde. Omkring 100 sejlede med havnerundfarten i København og fortalte om fagforeningens krav til en ny politik. En trepartsaftale light: Hvis de radikale fortsat fører økonomisk politik sammen med de borgerlige. Det betyder ingen eller få milliarder at forhandle mere arbejdstid om. Medium: Hvis det lykkes at finde fornuftige løsninger på efterløn og dagpenge. Det betyder forhandlinger om mere arbejdstid for op mod de berømte 15 milliarder. Magnum: Hvis den nye regering tør indgå langsigtede aftaler, der ikke alene handler om arbejdstid, men også drøfter konkurrenceevne på den ene side og nye vigtige gennembrud for lønmodtagerne på den anden side. Og der er nok af reformer til gavn for lønmodtagerne at Efterlønnen skal bevares, tilbagetrækningsreformen må afskaffes, igangsættelse af offentlige arbejder, flere praktikpladser og en afskaffelse af skattestoppet så kommunerne kan skaffe midler til nødvendige opgaver. Med på turen rundt i havnen var Mogens Lykketoft S, Ida Auken SF og Frank Aaen fra Enhedslisten. tage fat på. Et nyt dagpengesystem uden meningsløs kontrol. En uddannelsesreform, der satser på uddannelse til alle. En indflydelsesreform, som sikrer reel indflydelse på eget arbejde. En tryghedsreform for de offentligt ansatte. For velfærden betyder regeringsskiftet her og nu en yderst tiltrængt blodtransfusion til de offentlige budgetter i de næste fire år. Transfusionen er begrænset, men sammenlignet med den tidligere regerings 0-vækst falder enhver stigning i budgetterne på et tørt sted. Og dermed følger en opbremsning i masseafskedigelserne i kommuner og regioner. Økonomien vil fortsat være presset, men når 0-væksten erstattes af en beskeden vækst, har lokalpolitikerne ikke længere en undskyldning for de helt Forskellige steder, hvor man lagde til, fortalte de tilskuerne, hvilke bud de havde på en ny politik. Foto: Tommy Skarborg Redigeret af Martin Jensen forrygende forringelser af velfærden, som er gennemført de seneste par år. Historisk chance Bente Sorgenfrey, formand for FTF mener det kan blive svært at lave et regeringsgrundlag. Der er meget modsatrettede interesser i den nye regering. Spørgsmålet om efterlønnen er ikke afgjort endnu. Det kommer an på, hvordan regeringsgrundlaget kommer til at se ud og på de kommende trepartsforhandlinger. Nu har Helle Thorning-Schmidt inviteret til trepartsforhandlinger. Det er en historisk chance for igen at få indflydelse for de faglige organisationer, siger hun. I sidste nummer skrev vi om privatisering. Nu er der netop udkommet en rapport, der kaster yderligere lys over privatiseringerne. Rapporten, Effekter ved udlicitering af offentlige opgaver, er udarbejdet af AKF, Anvendt Kommunal Forskning. Der er en stor forskel på, hvorledes privatiseringer virker på forskellige områder. Rapporten fastslår, at der på de tekniske områder som rengøring, vedligeholdelse af veje og drift af grønne områder kan spores en tendens til, at private kan gøre det billigere end det offentlige. På de bløde områder som arbejdsmarkedsområdet, hjemmeplejen, daginstitutioner mv. kan der ikke findes noget bevis på, at private kan gøre det billigere. Faktisk peges der på flere eksempler, hvor privatiseringen har gjort det dyrere for det offentlige. Der er flere årsager til, at de private firmaer klarer sig bedst på de tekniske områder. Ved fx vedligeholdelse af vejene kan private firmaer have nogle stordriftsfordele, hvis de kan arbejde for flere kommuner på én gang, mens det samme ikke gælder for de bløde områder, hvor kvalitetsmål osv. fastsættes forskelligt i forskellige kommuner. På det tekniske område er det også meget lettere i detaljer at beskrive den ydelse, der skal privatiseres fx at græsset i de grønne områder skal slås så og så mange gange. På de bløde områder er det derimod meget kompliceret, for hvordan skal man i detaljer beskrive kravene til plejen af gamle fru Jensen eller pasningen af børnene i daginstitutionen? Det er ikke nogen let sag, og derfor koster kommunens arbejde med at beskrive opgaven mange mandetimer på rådhuset, og disse mandetimer skal naturligvis indgå i det samlede regnskab. Endelig er den efterfølgende kontrol med arbejdets udførelse langt dyrere for kommunerne på de bløde områder. Det er jo lettere og dermed billigere at konstatere, om hullerne i en vej er blevet udbedret end at kontrollere, om fru Jensen fik den pleje, som hun havde brug for. Forskellige andre faktorer, der burde inddrages i vurderingen af, om en privatisering kan spare kommunen penge, er ikke undersøgt nærmere. Det gælder spørgsmålet om kommunes forsyningspligt. I følge lovgivningen har kommen fx pligt til at sikre, at der altid ydes hjemmehjælp, når behovet er der. Udliciteres hjemmehjælpen til et privat firma, er kommunen alligevel nødt til at have et vist beredskab, for hvis det private hjemmehjælpsfirma går konkurs, er det kommunens pligt straks at kunne tilbyde den nødvendige hjælp på anden måde. At opretholde et nødberedskab er naturligvis dyrt. Når private firmaer byder ind på offentlige opgaver, så byder de kun ind der, hvor de kan hente en passende profit. Et privat firma kan derfor fx vælge kun at byde på opgaver i et bestemt geografisk område, hvor det er muligt at tilrettelægge arbejdet på en hensigtsmæssig måde. Kommunen derimod skal dække hele kommunen: Det kan give større udgifter til kørsel osv., hvis fx en plejekrævende person bor langt ude på landet. Derfor kan de private firmaer her få en oplagt fordel. Det minder om situationen på sygehusområdet, hvor privathospitalerne byder ind på de simple operationer, hvor stordrift kan give besparelser, mens de holder sig væk fra de mere komplicerede og risikable. Endelig kan nævnes, at fx problemerne med Falck Jobservice, der foretog ulovlige afgørelser i sygedagpengesager, har kostet adskillige kommuner dyrt. Samlet dokumenterer rapporten, at det på ingen måde er bevist, at private firmaer kan løse opgaverne billigere end kommuner og regioner, hvis alle forhold tages med i regnestykket. Derimod er der bevis på, at der ofte sker et fald i kvalitet og service ved privatiseringer, og at de samtidig rammer løn- og arbejdsforholdene for de ansatte, eller det går ud over retssikkerheden. Kommunerne udbyder i dag for 61 milliarder kr. til private, og efter den såkaldte aftale mellem KL og den forrige regering skal dette beløb stige med 14 milliarder kr. frem til Det svarer til, at hele 31,5 pct. af de opgaver, det er muligt at privatisere, skal i udbud. Den tidligere regerings privatiseringskrav er ikke økonomisk bestemt, men er ren borgerlig ideologi. Lad os håbe, at den nye regering vil tage dette spørgsmål op til en ny overvejelse.

For døve LO øren I LO erkender cheføkono-

For døve LO øren I LO erkender cheføkono- Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 9 September 2014 Danmark er bagud Både i løn- og jobudvikling halter Danmark bagud for Norge og Sverige n Den politiske debat i Danmark handler meget om konkurrenceevne

Læs mere

Militær ekspansion i Barentsregionen og Arktis

Militær ekspansion i Barentsregionen og Arktis Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 9 September 2012 Militær ekspansion i Barentsregionen og Arktis Olie og gasforekomster er baggrunden for gentagne militærøvelser i området n Gennem det seneste

Læs mere

Frit valg Resultatet var, at staten er gået glip af 75 milliarder kr., for den luskede aftale fra 2003

Frit valg Resultatet var, at staten er gået glip af 75 milliarder kr., for den luskede aftale fra 2003 Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 12 December 2011 Det sorte guld Skiftende danske regeringer har forgyldt olieselskaber Den nye regering har nu bebudet et servicetjek af de famøse aftaler. Det

Læs mere

PSSST Skattelettelser skal nok komme, men vent til efter valget

PSSST Skattelettelser skal nok komme, men vent til efter valget Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 6-7 Juni-juli 2011 PSSST Skattelettelser skal nok komme, men vent til efter valget n I begejstringen over det borgerlige forlig med den sociale massakre frem

Læs mere

-kvote. for fagbevægelsen, at der skal stilles krav om gennemførelse af en lov om øjeblikkeligt prisstop.

-kvote. for fagbevægelsen, at der skal stilles krav om gennemførelse af en lov om øjeblikkeligt prisstop. Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 4 April 2012 Regeringen på afveje Regeringen er i gang med at gøre krisen endnu værre for befolkningen Af Betty F. Carlsson Giv agt! Reformer på vejen n Efter

Læs mere

Sikkerhedsnettet røget

Sikkerhedsnettet røget Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 8 August 2011 Sikkerhedsnettet røget De borgerlige forlig har cementeret uligheden i Danmark n Efterlønsreformen, der blev aftalt mellem regeringspartierne, Dansk

Læs mere

Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. Folkets parlament: For et solidarisk Danmark

Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. Folkets parlament: For et solidarisk Danmark Demonstration mod regeringens nedskæringer og besparelser Rådhuspladsen København 4. juni 2012 Folkets parlament: For et solidarisk Danmark Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. TEMA:

Læs mere

Stop Drone-mordene. med at tage medansvar for vilkårlige henrettelser.

Stop Drone-mordene. med at tage medansvar for vilkårlige henrettelser. Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 8 August 2012 Stop Drone-mordene USA har mord på dagsorden n Der myrdes løs i USA, men det er ikke kun i det hjemlige at skydegale myrder løs. USA s fjernstyrede

Læs mere

Klart nej til privatisering

Klart nej til privatisering Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 3 Marts 2014 Klart nej til privatisering Stort flertal af danskerne imod brandudsalget af offentlige værker n En Gallup undersøgelse viser, at 66% af danskerne

Læs mere

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND?

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND? [Nummer 298. 2. juni, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE WWW.SOCIALISTER.DK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK Hvis ikke man er indstillet på at betale for kapitalismens

Læs mere

Massefald for dagpengeforbedringer

Massefald for dagpengeforbedringer Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 10 Oktober 2012 Massefald for dagpengeforbedringer n På initiativ af Københavnske tillidsrepræsentanters netværk samledes en større gruppe mennesker på Københavns

Læs mere

FREE MUMIA! Nr. 22 14. årg. 2010 12. november - 26. november Støttepris 20 kr. TEMA: Kapitalens krisestyring

FREE MUMIA! Nr. 22 14. årg. 2010 12. november - 26. november Støttepris 20 kr. TEMA: Kapitalens krisestyring Mumia af Malik Seneferu FREE MUMIA! Nr. 22 14. årg. 2010 12. november - 26. november Støttepris 20 kr. TEMA: Kapitalens krisestyring Krigsherren på Esplanaden s. 2 Danmark, dejligst s. 3 Finanslov og asociale

Læs mere

Nr. 20 15. årg. 2011 14. september - 28. oktober Støttepris 20 kr. Lad eventyret leve! Tema: Enhed mod blårød politik

Nr. 20 15. årg. 2011 14. september - 28. oktober Støttepris 20 kr. Lad eventyret leve! Tema: Enhed mod blårød politik Op mod 3000 fulgte Jens Galschiøts i genbegravelsen af H.C. Andersen i Odense havn. Foto www.aidoh.dk Lad eventyret leve! Nr. 20 15. årg. 2011 14. september - 28. oktober Støttepris 20 kr. Tema: Enhed

Læs mere

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere

SPARK LØKKE AF TABURETTEN

SPARK LØKKE AF TABURETTEN [Nummer 299. 15. juli, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK SPARK LØKKE AF TABURETTEN SPARK LØKKE!! Læs om konsekvenserne af Løkkes, Pias og Lenes katastrofepolitik. Læs side 2, 3,

Læs mere

Stop fleks- og førtidsreformen! Nr. 14 16. årg. 2012 7. juli - 3. august Støttepris 20 kr. TEMA: Reformerne af bordet!

Stop fleks- og førtidsreformen! Nr. 14 16. årg. 2012 7. juli - 3. august Støttepris 20 kr. TEMA: Reformerne af bordet! Fra Folkets Parlament, Rådhuspladsen København, 4. juni 2012 Stop fleks- og førtidsreformen! Nr. 14 16. årg. 2012 7. juli - 3. august Støttepris 20 kr. TEMA: Reformerne af bordet! Skriften på væggen s.

Læs mere

Kr. 29,75. DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012. Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11

Kr. 29,75. DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012. Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11 Kr. 29,75 DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012 Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11 Side 2 Indholdsfortegnelse DKP side 4 Rød kommunalpolitik under nutidens vilkår side 5 Fagligt

Læs mere

medlemmerne til at stemme nej. BJMF siger også nej I 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes er det også svært at spore begejstring

medlemmerne til at stemme nej. BJMF siger også nej I 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes er det også svært at spore begejstring Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 4 April 2014 Stem nej til mæglingsforslaget Af Martin Jensen n Der har været meget stille omkring overenskomstforhandlingerne. Men i nogle fagforeninger har man

Læs mere

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Dagpenge Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Den bedste tryghed skabes ved at der er arbejde og uddannelse til alle. Dette opnås bedst gennem en grøn omstilling af økonomien, hvor vækst

Læs mere

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem).

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1 Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). 3. møde Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Rachel Corrie er opkaldt efter den myrdede amerikanske Palæstina-aktivist Frihedsflotillen på vej til det belejrede Gaza Nr. 11 14. årg. 2010 28. maj - 11. juni Støttepris 20 kr. TEMA:

Læs mere

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Maj 2010 medlemsblad for enhedslisten Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Nedslidt eller doven? Myterne om efterlønnen og efterlønnerne er mange, men Rød+Grøn

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK F r e d s v a g t dag 100 Demo mod dansk krigsdeltagelse International fredskonference Fredsweekend København 26.-27. januar Nr. 3 6. årg. 2002 2. februar - 5. februar Støttepris 12

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Highway Child spiller på Den røde Plads, Fælledparken 1. maj 2009 BYG EN FRONT MOD KRISE, KRIG OG REAKTION Nr. 10 13. årg. 2009 7. maj - 21. maj Støttepris 20 kr. TEMA: FRONT MOD KRISE,

Læs mere

NR. 248 Januar 2014 SKIFERGAS - NEJ TAK LÆS OGSÅ OM: SAP og Enhedslisten. Kontanthjælpsreformen. Erfaringer fra Norge

NR. 248 Januar 2014 SKIFERGAS - NEJ TAK LÆS OGSÅ OM: SAP og Enhedslisten. Kontanthjælpsreformen. Erfaringer fra Norge SI NR. 248 Januar 2014 SKIFERGAS - NEJ TAK LÆS OGSÅ OM: Kontanthjælpsreformen SAP og Enhedslisten Erfaringer fra Norge FRA REDAKTIONEN Skifergas, kontanthjælpsreform og norsk venstrefløj Beboere i hovedstadsområdet

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere