Mødereferat. Vejlauget Munkekær. Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: Solrød Gymnasium. Kl.: Sted: 23. oktober 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat. Vejlauget Munkekær. Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: 19.00. Solrød Gymnasium. Kl.: Sted: 23. oktober 2003"

Transkript

1 Vejlauget Munkekær Fra: Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: Sted: Solrød Gymnasium Mødereferat Nyt møde indkaldt: Kl.: Sted: Ikke planlagt Dagsorden 1. Velkomst 2. Formål med mødet 3. Baggrund 4. Indkomne spørgsmål samt spørgsmål fra salen 5. Konklusion 6. Afslutning. 1. Velkomst Edmund Liebst formand for Støjudvalget bød velkommen og præsenterede paneldeltagerne samt ordstyreren. Merete Wiid - fungerende borgmester i Solrød fra Venstre. Pia Kristensen - fra Dansk Folkeparti var desværre blevet forhindret p.g.a. møde i Folketinget. Henrik Sass Larsen fra Socialdemokratiet og sidder i Trafikudvalget. Martin Lidegaard fra Det Radikale Venstre også medlem af Trafikudvalget. Til sidste Flemming Damgaard Larsen fra Venstre og medlem af Trafikudvalget. Fra pressen har vi Hr. Bügler fra Sydkysten og Joan Ferch fra Dagbladet. Og som ordstyrer har vi fået TV journalisten Poul Jørgensen. Paneldeltagere: Henrik Sass Larsen (S) 23. oktober 2003 Merete Wiid (V) fungerende borgmester Flemming D. Larsen (V) Martin Lidegaard (RV) Ordstyrer: Poul Jørgensen Referent: Bo Jelved, Formand Vejlauget Munkekær Afbud: Pia Kristensen (DF) 2. Formål med mødet Formanden for Støjudvalget Edmund Liebst skitserede kort formålet med mødet således: Vi vil bede de inviterede politikere om at bidrage med klar besked til borgerne om mulighederne for at fremskynde afhjælpningen af de aktuelle støjproblemer fra motorvejen gennem Solrød. Vi vil gerne have præciseret det konkrete ejerskab samt handling og hvad de har tænkt sig at gøre ved det. 3. Baggrund Støjudvalget repræsenterer 19 grundejerforeninger i Solrød kommune langs med motorvejen ca personer fordelt på 1300 parceller langs motorvejen.

2 Side 2 af 12 Der kører dagligt biler på Danmarks mest trafikerede motorvej (Køgebugtmotorvejen), og dette forventes at stige til i Ifølge Vejdirektoratet vil der tidligst blive foretaget forbedringer i år 2008 til Senest har regeringen forelagt sit forslag til trafikinvesterings planer. Her figurerer Køgebugtmotorvejen slet ikke, hvilket vi mener, er fuldstændig uacceptabelt for borgerne. Med hensyn til støjmålingerne, så har støjudvalget indhentet materiale fra Vejdirektoratet. Der ud over har støjudvalget selv foretaget målinger. Disse målinger ligger på et niveau, der siger db på de mest udsatte steder. Dette er også fuldstændig uacceptabelt, der man ifølge loven skal tilstræbe 55 db i beboede områder. Støjudvalget har arbejdet med dette problem siden november 2000, og sagen har siden været behandlet i Stat, Amt og Kommune, men desværre uden noget resultat til dato. Som forslag til en mulig løsning foreslås det, at der lægges støjdæmpende asfalt på motorvejen (Tarco) for den nette sum af mio kr. Vi foreslår, at dette gøres hurtigst muligt samt at der foretages forbedringer af støjvoldene og støjskærmen ved broen over Tåstrupvejen. Indtil videre har vores anstrengelser og dialog med to trafikministre (Jakob Buksti og Flemming Hansen) kun ført til en masse gode ord og forståelse for vores situation, men ingen konkrete resultater eller fremskridt. Vi forventer på dette møde at få en klar tilkendegivelse af, hvem der vil kæmpe denne sag med os. Jeg håber på en aktiv og resultatorienteret debat. 4. Indkomne spørgsmål samt spørgsmål fra salen Poul Jørgensen (PJ): Der er indkommet en mængde spørgsmål fra borgerne i salen, så jeg synes vi skal springe den lange indledning fra hver paneldeltager over og gå direkte til emnet. Hvornår etableres en støjdæmpning på motorvejen igennem Solrød? Og hvad er den politiske proces i det? Merete Wiid (MW): Først tak for invitationen. Jeg synes det er et utrolig godt initiativ som støjgruppen her i Solrød har taget for at få vores landspolitikere til at møde op i aften. Der er skrevet flere gange til Trafikudvalget samt HUR om det store støjproblem vi har. Det er ved kilden det skal løses og d.v.s. eventuelt en ny belægning, men det er en stats vej, og det er andre, der bestemmer. Martin Lidegaard (ML): Tak for invitationen og initiativet. Der opleves en sand storm af sager omkring støj gener i Trafikudvalget i Folketinget. Dette skal man måske ikke undre sig så meget over, da trafikken er stigende, og folk kører hurtigere og hurtigere. Så spørges der om processen i det, og jeg er ked af, hvis jeg skal leve op til de almindelige fordomme om politikere - at de vasker hænder. Skal støjen reduceres kan man gøre tre ting:

3 Side 3 af Man kan tænke over, hvorledes man skal gøre sine investeringer. Finde en bedre beliggenhed for ekstra trafikåre - nok ikke en løsning det Radikale tror på. 2. Man kan forsøge at gøre noget efter vejen er etableret. Bevillinger til denne forskning er skåret væk. 3. Man kan med den viden der haves i dag, give bevillinger til støjbekæmpende foranstaltninger. Vejdirektoratet står for målinger på statsveje. Der er forskel på målinger og beregninger. Jeg har ikke set nogen målinger for problemet herude - udelukkende beregninger. Der beregnes et teoretisk støjniveau. Usikkerheden mellem de beregninger, som Vejdirektoratet har foretaget, og de målinger som Støjudvalget har foretaget, er så stor, at den må undersøges først for at komme videre med sagen. PJ: Hvorfor er dette ikke taget op for længst? ML: Målinger på samtlige vejstrækninger i DK ville blive en uoverkommelig opgave. Derfor foretager man indledende beregninger på vejstrækningerne og så ber' man om supplerende målinger, der hvor det ser meget kritisk ud. De Radikale har, i forbindelse med finanslovs forhandlingerne i år, foreslået at oprette en pulje på 100 mio kr. til støjbekæmpende foranstaltninger. Det har vi desværre ikke flertal for. Flemming Damgaard Larsen (FDL): Jeg vil først og fremmest også sige tak for invitationen til mødet her i aften. Jeg er også medlem af Roskilde Amts Råd og sidder i udvalget for Miljø og Teknik. Jeg vil godt sige allerførst, at det jeg arbejder på helt konkret er udbygningen af motorvejen helt til Køge. Jeg er meget enig i, at der er et meget stort støj problem i Solrød. Der skal yderligere laves støjvolde eller støjskærme samt støjdæmpende asfalt. Det er det mest fremkommelige. Vi kan sagtens komme og love en hel masse guld og grønne skove i aften, men der er nogle realiteter i det her, og der er det bedst at være realistiske og se på hvilken måde, kan vi få dette problem fjernet hurtigst muligt. Derfor vil jeg helst arbejde på den måde, frem for at love nogle ting som er uholdbart. Omkring målinger vil jeg sige, at i DK bruges den nordiske model for vejstøj. Målinger er usikre i forhold til beregninger. Beregningerne viser meget nøjagtigt, hvilke boliger der er berørt. Ved at forlange nye målinger vil det blot forsinke det hele. PJ: Er det rigtigt, at man i loven sætter en grænse på 55 db? FDL: Omkring vejstøj og jernbane støj, så er det 55 db som udgangspunkt når man anlægger nye veje. PJ: Når der kan måles 75 db fra motorvejen - hvem ejer så problemet? Hvem overtræder loven? FDL: Der er ingen, der overtræder loven, fordi Køge Bugt motorvejen er en ældre vej, hvorfor det ikke gælder for denne - selv gennem bebygget område. Jeg mener dog den skal opfylde kravene for nye veje. Henrik Sass Larsen (HSL): Og så en tak herfra for invitationen til i aften. Der blev spurgte til processen og hvad det går ud på: Det er meget enkelt. Der er tale om en stats vej, og der skal ske nogle forbedringer. Det kræver en bevilling fra Folketinget, som selvfølgelig kræver et flertal. Der var en pulje oprettet af den tidligere regering på 200 mio kr., men denne blev sløjfet af den nuværende regering. Det vil sige at vi ikke har nogen steder at gå hen og finde pengene andet end hvis regeringen disker op med nogle nye penge. Hvis der

4 Side 4 af 12 fremsættes forslag om en ny pulje vil både S og RV stemme for, så det er bare op til FDL og V at gå med på vognen, da der så vil være et flertal. Så enkelt er det. Ejendomsmægler Kaj Bonde: Tager den nordiske model også højde for de ca. 300 dage med vestenvind? Dette betyder også meget. FDL: Der tages højde for dette i modellernes forudsætninger. Detaljerne kan jeg ikke diskutere. Vind ligges dog ind som en parameter også retningen den kommer fra. ML: Den Nordiske model er den bedste, men den er en gennemsnitsmodel, derfor har Kaj Bonde en pointe, da det er en teoretisk beregning, der laves. Vejdirektoratets målinger stemmer ikke helt overens med det, der opleves i Solrød. Forhandlingerne i trafikudvalget er ikke af en sådan karakter, at der nødvendigvis vil blive en udvidelse af motorvejen med støjdæmpende asfalt inden for de nærmeste 6 år. En måling vil ikke forsinke projektet i forhold til denne tidshorisont, da denne tager et par dage om koster i omegn af kr PJ: Man har i Støjudvalget fået nogle tal fra Tarco for, hvad det vil koste at lægge støjdæmpende asfalt på strækningen gennem Solrød - ca mio. kr. Hvis vi holder os til parceller, så vil det koste ca. kr pr. parcel. Hvis der yderligere er tale om personer på de parceller bliver det kr pr. person. Dette syner ikke af meget for den enkelte. Kan I få det bevilliget. HSL: Det kræver en bevilling, så det er egentligt meget enkelt. Det er lidt ærgerligt, at Dansk Folkeparti ikke er repræsenteret, som regeringens støtteparti, for det ville have været interessant at have hørt deres mening, men måske Borgmesteren kan påvirke sit parti. MW: Det er jeg ikke sikker på, men hvad siger du Flemming? FDL: Som jeg sagde, den strategi, jeg forfølger, er en udvidelse af motorvejen, for så får vi disse ting automatisk. Hvis denne skulle mislykkes således, at udvidelse ikke bliver indenfor en overskuelig fremtid, så er der en ny situation og i den nye situation er det helt klart, at jeg vil arbejde for en bevilling af de mio. kr. til ny belægning. Søren Brøndholt Jensen. Solrødlisten, Solrød Byråd: Det er interessant, at puljen er blevet fjernet, men I havde selv muligheden for at løse problemet, da I sad i regeringen. Hvis denne pulje oprettes på ny, så sidder I og lover, at Solrød får en bid af kagen. Alle er enige om, at det er små penge i det store hele, der er tale om. Kunne staten ikke yde et lån til Solrød kommune, ligge asfalten på, der så sørger for støjdæmpningen, og så betaler Solrød Kommune tilbage over en årrække? ML: Jeg sætter stor pris på kreativitet, og den version har jeg ikke hørt før. Det bør være Staten, der løser problemet og ikke kommunen. Det er rigtigt, at støjpuljen blev etableret af RV og S, men det var desværre for sent. HSL: Igennem de sidste 10 år, er trafikken steget til det dobbelte på Køge Bugt motorvejen. Der er ydermere brugt fattigmands asfalt, som jo støjer ekstremt meget. Projektet vil stå allerøverst på listen over de ting, der skal løses. Udsigten er meget lang, før problemerne er løst. Ejendomsmægler Kaj Bonde: Motorvejen er meget nedslidt i dag. Mange vil sikkert være meget villige til at betale lidt hver, hvis også

5 Side 5 af 12 staten og kommunen går ind og betaler en del. De 0,3 promille mere i skat kan vi vel nok klare - det er bedre end ingenting. FDL: Der er desværre flere problemer end det i Solrød, og Staten kan ikke låne til alle. Støjpuljen er for øvrigt meget ældre end ML og HSL siger. ML: Der var vist tale om en sikkerhedspulje. Men det er ikke særlig interessant for tilhørerne her. Bjarne Thomasson, Jersie Strand: Jeg tror allerede for 5 år siden blev det rejst for politikerne. Jeg undre mig over de store udvidelser af motorvejen, for at flere biler kan komme igennem, men man vil ikke ofre noget på støjdæmpning efter støjen er kommet, som følge af udvidelserne. ML: Jeg har lige læst en svensk rapport om den samfundsmæssige værdi af store og små projekter. Den type små projekter, der giver størst samfundsmæssig værdi overhovedet er faktisk støjbekæmpelsen, fordi den øger huspriserne. Og dermed generere en bedre økonomi og vækst. Jeg føler mig meget truffet af det, du siger, for jeg tror, vi har været meget fokuseret på de store forkromede projekter, da der er mest præstige i disse. Og derved lidt for lidt fokus på, hvad der kan opnås for ret beskedne midler. Preben Karstensen: Den gode ejendomsmægler synes vi skulle hæve skatten, og Solrødlisten jublede af begejstring. Vi har et skattestop i dette land. De 10 mia. kr., der spares i skat, kan ikke anvendes til at løse disse problemer. Ejendomsmægler Kaj Bonde: Det var naturligvis en joke og en provokation! Jeg vil også gerne sige til dem, at hvis de ikke kan, så kan vi selv. John Petersen: Der er lavet en beregning fra Greve Syd til Cordoza. Denne viser, at der er 2 boliger, der ligger over den specificerede grænse. Støjen slipper ind for enden af støjvoldene samt der, hvor motorvejen krydser Tåstrupvejen, hvor denne ligger på højde med hustagene. Men hvis det kun er 2 boliger, der er berørt, hvorfor sidder vi så 400 mennesker her i aften? Vi vil ikke vente år på en løsning. Man kan eventuelt også sætte hastigheden ned gennem Solrød til 80 km/t på hverdage ml og samt hele døgnet i weekenden. Det er billigt, og det er nemt. FDL: Jeg hylder ikke beregningerne, men de beskriver virkeligheden bedst. Og virkeligheden er den, at beregningerne er meget mere præcise og sikre og brugbare end målinger, hvor der er en masse fejlkilder. Skiltene er en mægtig god idé, som jeg synes, vi skal tage med i vores videre overvejelser. PJ: Nu sættes hastigheden op til 130 km/t. Hvad så med støjen? FDL: Det bliver kun 110 km/t på Køge Bugt motorvejen. Ejendomsmægler Kaj Bonde: Nu får vi en sludder for en sladder. For at sige det lige ud - Har I en løsning på, hvornår får vi løst problemerne - helst i går. HSL: Jeg mener ikke, det er en sludder for en sladder. Socialdemokraterne er villige til at løse problemet omkring støjen fra Køge Bugt motorvejen, men det kræver en bevilling, der igen kræver et flertal. ML: Jeg vil arbejde for at få nogle rigtige målinger, og derved et bedre grundlag. Hvis de viser det, der formodes, skal der bruges penge på dette. Jeg har her i aften lovet at få lavet de målinger. Jeg har også lovet at arbejde for at få en pulje. Forudsætningen for at

6 Side 6 af 12 pengene så går hertil, er selvfølgelig, at målingerne viser, at der er et problem. FDL: Vi skulle gøre som jyderne. De står sammen, og så score de alle pengene, mens vi skændes på Sjælland. MW: Jeg synes nu nok, vi har stået sammen i Solrød om denne sag. Det er trods alt 5000 mennesker. Kommunen har endvidere også forsøgt at trække i alle de tråde, som det er os muligt. Kjeld Hartvig Jensen: Venstre vil åbenbart ikke hjælpe os her og nu, så vi må jo nok overveje sat stemme på et andet parti. Derfor tror jeg snart, jeg går hjem. Ingen gang vores borgmester vil love at henvende sig. MW: Jeg tror ikke der er nogen i Byrådet, som ikke vil arbejde for denne sag. Men som tidligere nævnt er det en statsvej, og det nytter heller ikke noget, at vi sætter skatten op i Solrød. Jeg synes vi skal appellere til vores folketingspolitikere, om der ikke kan findes en løsning. Så mit spørgsmål vil være, hvad skal der til for, at vores støjproblem bliver prioriteret indenfor vores investeringsplanlægning i trafikudvalget? FDL: Jeg vil gerne lige svare den forrige herre. Jeg synes ikke, jeg har været negativ overfor andet end, at Kommunen skulle betale. Det varer ikke 10 år, før motorvejen bliver udvidet. Der går langt kortere tid. Jeg vil arbejde for at få den støjdæmpende belægning på, hvis ikke vejen bliver udvidet indenfor 10 år. ML: Så synes jeg vi skal blive konkrete Flemming. Hvornår vil du (FDL) erkende, at den udvidelse af Køge Bugt motorvejen, der kommer inden for 10 år ikke gør det, og så arbejde for støjdæmpende asfalt? Vil du det, når nu forhandlingerne om de nye trafikudvidelser viser, at der ikke sker noget på Køge Bugt motorvejen før om 10 år. Forhandlingerne vil jo være færdige om 14 dage. Er det sådan jeg forstå dit tilsagn, for så har vi fået meget ud af i aften. FDL: Han er ikke helt dum ham Martin, han er faktisk ret kvik. For han har forstået det rigtigt. Preben Svanekiær: Jeg synes I forsøger at løse problemerne i den omvendte rækkefølge. Hvis ikke udvidelsen kommer, så vil man lægge støjdæmpende asfalt på. Hvorfor ikke få asfalten på nu? Det blev forsøgt i sin tid at lave en motorvej, der kunne klare trafikken i meget stor udstrækning. Der er ikke noget til hinder for at genoptage planen omkring B5 fra tidligere, der var en motorvej fra Helsingør og ned over midten af Sjælland og skulle ende nede sydpå. Den bliver aldrig til noget, da Nordsjællændere ikke vil have den pågældende motorvej op igennem deres område. Finn Lysell: Hvad er det for nogle undersøgelser I gerne vil have lavet? Tror I at vi kommer her bare for sjov skyld? Prøv at gå udenfor døren, så kan I høre motorvejen. Og hvis I vil høre om denne asfalt virker, så tag en tur til Vordingborg, hvor den er lagt på mellem Rønnede og Tappernøje, hvor der iøvrigt ikke bor nogen mennesker. I øvrigt skulle I tage og løse problemerne i stedet for at skændes om, hvem der har magten. HSL: Selvfølgelig er der nogen, der har magten, men vil regeringen indgå i et forlig, så kan de jo bide til nu, da S er mere end villige til at være med. Jeg har selv konstateret problemet hernede, og vi behøver ikke flere målinger for at finde ud af, at der skal ske noget. ML: Jeg forstår til fulde frustrationen, men vi har ikke større magt end vi har parlamentarisk flertal. Det er svært at trylle penge frem,

7 Side 7 af 12 når man ikke har indflydelse på finansloven etc. Det er også betænkeligt, at embedsmændene sidder med en anden opfattelse af virkeligheden end den i gør. Det Radikale Venstre har heller ikke foreslået flere spor på Køge Bugt motorvejen. Vi vil hellere optimere S- toget. Edmund Liebst: Hvis der er problemer med at få pengene, kunne man vel bruge en del af bødepengene, Vægtafgiften, Registreringsafgiften m.v. Hvor mange af disse penge bliver brugt på vejene? Hvor bliver disse penge af? FDL: Enig med ML om, at der ikke skal etableres en højhastighedsbane ned gennem Solrød. Jeg synes også man skal udbygge S-togs nettet, men jeg tror ikke det vil klare hele problemet, og derfor er vi nødt til at udbygge motorvejen. Jeg synes det er vigtigt, at vi moderniserer infrastrukturen omkring Solrød, både på motorvejen og S- toget. Karen Kristensen, Engstrupmose: Det er meget svært at løse dette problem, synes politikerne at sige, men det burde vel egentligt være meget enkelt. I kan løse det inden nyt år. I kan ifølge den nye lov om hastigheder. Der er, så vidt jeg har forstået på politikerne, mulighed for at lave integrerede hastigheder, så I kan sige, at der herude på motorvejen er en hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Hans Buch, Det Konservative Folkeparti, Solrød Byråd: Det er der fra byrådets side ikke er gjort noget, passer ikke. I snakker meget om, at der skal ny asfalt på og udvides med nye spor. FDL vil du ikke komme nærmere end 10 år. Hvad er rimeligt at vente, før der eventuelt laves en midlertidig løsning med ny asfalt? Det er der ingen, der kommet ind på endnu. FDL: Det er ikke rigtigt, at det tager 10 år. Man kan rent teknisk godt lave det hurtigere. Godt nok tager det lidt tid, da der skal planlægges etc., men det tager tid at lave en ny motorvej - det tager måske 6 år. ML: De Radikale er ikke med i forliget omkring hastigheden (130 km/t). Det vil være helt oplagt at starte med en midlertidig belægning, der er støjsvag. Jeg ser gerne, der går 10 år inden udvidelsen af motorvejen, for der er andre ting, jeg gerne så lavet først. Ulla Sørensen, Tjørnehegnet: Det støjhelvede, der er nu, gør man ikke noget ved. Men nu skal der også være en jernbane lige ved siden af, som er godkendt i Trafikudvalget, jeg går ud fra den bliver gravet ned i jorden, så vi ikke kan høre noget støj fra den? HSL: Socialdemokratiet har arbejdet med en anlægsidé om en jernbane ned langs motorvejen. Forudsætningen for den er selvfølgelig ikke at få flere støjkilder herned. Den skal være støjneutral. Den skulle også aflaste motorvejen, da befolkningen syd for Køge skulle kunne tage tog direkte til KBH. Det er en del af planen. MW: Vi har lige fået meddelelse om de arealer, der skal reserveres til dette. Der er mig bekendt ikke nogen bevillinger til dette endnu. Vi er mere stemt for strækningen omkring Roskilde. Der er vist også mere tale om godstrafik og ikke passager trafik. ML: Der er kapacitetsmangel på sporet mellem KBH og Ringsted. Spørgsmålet er - skal den nuværende strækningen mellem Ringsted og Roskilde udbygges eller skal der laves en ny langs motorvejen til Køge. Over Roskilde er en meget billigere løsning, og det genere færre mennesker, samtidig udbygges støjforanstaltningerne langs banen, så de bliver bedre. Det koster kun ca. 1/3 af den nye stræk-

8 Side 8 af 12 ning. Overskuddet kunne anvendes til andre trafikale problemer, som eksempelvis en udbygning af S-toget til Køge. FDL: Enig. Løsningen er dog ikke støjneutral. Støjen fra jernbanen kommer oveni den eksisterende støj. Jeg mener, at den holdning, der er i Solrød kommune er den helt rigtige - den jernbanen bør ikke etableres. Kaj Pedersen, Klostermarken: Der tales kun om lappeløsninger. Hvorfor ikke lave en sænketunnel under Køge Bugt? Det ville løse de fleste problemer. Der mangler nogle visioner. Frede Jørgensen: Når man bor tæt ved motorvejen ser man kl om morgenen, bilerne kører med 30 km/t. Kunne man ikke veksle sporene alt efter trafikkens retning? Udnyt dog ressourcerne bedre indtil I får sparet sammen til belægningen. Alex Sønning, Hejrevænget: Tak til støjudvalget for deres store arbejde. Kunne støjudvalget sammen med kommunen samle underskrifter ind for at lægge pres på Trafikministeren. Disse kunne placeres på rådhuset, så borgerne kunne gå der op og skrive under. MW: Det vil kommunen gerne bistå med. Karen Kristensen, Engstrupmose: Jeg købte for mange år siden med kendskab til både motorvej, Øresundsbro og Storebæltsbro etc. Men ingen kunne have forestillet sig, hvorledes det har udviklet sig. FDL - Hvad vil du gøre ved dette problem? De andre reagerede på det, men du gjorde ikke. FDL: Alle de gode idéer, der bliver nævnt her i aften skriver jeg ned og tager med. Jeg vil ikke love noget. Erland Døssing: Storebælts trafikken gav mere støj. Øresundsbroen gav mere tung trafik. Fyn fik foretaget målinger, der viste, at det var forfærdeligt. Vi bor imellem to motorveje og får ingenting. Hvad med at sætte bropengene op og bruge dem til dette? HSL: Hvis der skal findes 200 mio. kr. på finansloven bør dette ikke være noget problem, men det kræver alt sammen politisk vilje. Vi skal jo ikke kun løse problemerne i Solrød. At FDL går ind for en hastigheds nedsættelse er dog nye toner fra Venstre, som vi kan tage med i næste debat i Folketinget. FDL: Vi kan godt drille hinanden, men det ville være bedre at finde nogle løsninger. Og det er rigtigt, at man kan skilte ned, men jeg vil ikke love noget. ML: Der har været så mange kreative spørgsmål. Liebst spurgte, hvad pengene blev brugt til. Bilafgifter m.v. udgør faktisk en meget stor andel af statens samlede skatteindtægter. De går til mange forskellige formål. Sænketunnelen er nok lidt urealistisk. Sporanvendelsen var måske en farbar løsning, men sikkerheden er det stor problem omkring dette, og det løser ikke støjproblemet. Vejen skal så også lægges om to gange i døgnet. Bjarne Thomassen, Jersie Strand: FDL, du har kendt problemerne længe. Du har arbejdet for at øge trafikken hernede - nye veje, nye broer m.v. Men du har ikke løst noget som helst endnu. Nu snakker du om mere støj ved udvidelse af motorvejen. FDL: Jeg kom først i Folketinget i nov. 2001, så jeg har ikke været der så længe. Nu er det heller ikke mig, der har bygget broerne, som du siger. Jeg har til gengæld siddet længe i Amtet, hvor jeg har været med til at gennemføre flere ting. Det har alt sammen været forbedringer, der ikke har øget problemerne. Miljøet har jeg været med til at bruge mange penge på.

9 Side 9 af 12 Ejendomsmægler Kaj Bonde: Det her begynder at udvikle sig til noget fis. S-toge kan aflaste etc. Det er ikke dette vi ber om. Kan vi ikke komme til sagens kerne? Hvad vil I gøre, og hvornår får vi noget ud af det? Marianne Svane, Socialistisk Folkeparti, Solrød Byråd: Der ligger egentlig to forslag - ny belægning og mindre hastighed. Jeg tror ikke rigtig, vi får flere klare svar fra panelet i aften, så jeg foreslår, at Borgmesteren invitere de 3 herrer til et møde på Kommunen om 6 måneder og fortæller, hvad de har arbejdet med i den mellemliggende periode. ML: Jeg kommer meget gerne. Belægningen løser ikke alle problemer, men den nedsætter selvfølgelig noget af støjen. Dog skal tingene nogle gange også ses i et større perspektiv, som hele hovedstadsregionen. Der skal et langsigtet perspektiv med i sagen. Den grundlæggende årsag til problemerne er jo, at den kollektive trafik flyder og ikke fungerer. Så det langsigtede element skal med i diskussionen ellers vil der stadig være støjproblemer bagefter. PJ: Der tales meget om støjpuljen, men er denne virkelig nødvendig for at lave et stykke vejarbejde. Hvis I nu stod sammen som jyder, kunne vi så ikke få lavet den belægning? MW: Kunne støjpuljen ikke bare være lidt mindre og så fik Solrød deres mio. kr. HSL: Vi tager også gerne det halve. Men om det kaldes en støjpulje eller noget andet er lige meget, hvis pengene kan findes. ML: Jeg er enig i, at det lyder lidt som en valgkamp. Der arbejdes i øvrigt med en pulje i Trafikudvalget på 100 mio. kr. de næste 10 år, som skal erstatte flere andre puljer, som er skåret væk af den nuværende regering. Det er svært at tage 12-15% af denne pulje udelukkende til Solrød. FDL: Fordi man laver en støjpulje, skal pengene komme et eller andet sted fra. Rent teknisk er der ikke noget i vejen for tage pengene fra en konto. Vibeke Jakét: Jeg er mor og vil godt prøve en helt anden indgangsvinkel. Mange af borgerne vi repræsentere er under 18 år og har ikke noget at skulle have sagt. Hvor meget støj skal vores børn leve i? Jack Nielsen, Tulipanmarken: Jeg synes ikke 6 år er en acceptabel tid, derfor vil jeg gerne bede Venstre og dermed FDL, om I er indstillet på at lægge ny asfalt på indenfor det næste år. Det må være muligt at finde pengene på en anden konto og kom så igang. FDL: Hvis det kun drejede sig om Solrød, var det nemt, men der skal prioriteres. Men vi har jo mange problemer rundt omkring i det ganske land. Jack Nielsen, Tulipanmarken: Hvis man ikke prioriterer den mest befærdede motorvej, så forstår jeg simpelthen ikke prioriteringen. FDL: Vi ser ikke på, hvor der er flest biler, der kører. Vi ser på, hvor der er flest generede beboere i forhold til beregningerne. ML: Kan Vibeke Jakét sende et kort til mig, der angiver, hvor daginstitutionerne ligger, så kan vi prøve at få det med i betragtningerne. Freddy Fredskov: I taler om at skaffe penge, men har I spekuleret på at ligge opgravet jord ovenpå de eksisterende støjvolde, så det blev bedre. Det kan heller ikke være rigtigt, at vi kører ren jord væk og betaler for at komme af med det, når det kunne bruges på den anden måde og måske sparer nogle penge.

10 Side 10 af 12 ML: Der er groft sagt 3 måder at bekæmpe støj på. Dels belægninger, dels volde, og så er der træer og buske. FDL: Nu er det ikke korrekt med, at træer dæmper støj. Det er rent psykologisk - det har ingen betydning overhovedet. Inga Henriksen, Snerlevangen: Jeg føler mig lidt skyldig, da jeg kører i bil. Er det min skyld, at de veje ligger, hvor de gør, og der er det problem? Eller er det trafikudvalgets skyld? HSL: Planlægning af meget af de trafikårer, der er i dag, blev foretaget i 1950 erne. Dengang var trafikken jo ikke, som den er nu. Der kan godt laves trafik prognoser og erhvervsprognoser, men disse holder ikke nødvendigvis stik. Vi må se, hvordan vi kan få flere til at bruge den kollektive trafik. Prognoserne vi ligger inde med i dag, angiver kun stigninger og stigninger i trafikken. Vi skal finde nogle langsigtede løsninger. ML: Jeg kan godt forstå folk tager bilen, med det der udbydes af kollektiv trafik. Det er i dag et ringe alternativ. På den måde hænger den overordnede trafik politik sammen. Preben Svanekiær: Jeg er frustreret over, hvad I egentlig har lovet indtil nu. Jeg har ikke hørt jer nævne noget om alternativ vejføring. I vil udvide den bestående motorvej, hvilket efter min overbevisning bare øger støjen? I er altså ikke indstillet at på kort sigt at lægge en ny belægning på motorvejen? FDL: Nej - ingen alternativ vejføring. Udvidelsen af motorvejen vil indebærer både et spor mere, ny asfalt og støjafskærmning. Finn Lysell: Hvorfor er I så meget imod at vi selv spytter lidt i kassen hernede i Solrød. Så snart der ikke er så meget støj fra motorvejen, kan Kaj Bonde fortælle os, at husene stiger i værdi. Og når husene stiger i værdi, skal vi betale mere i ejendomsskat. I forvejen skal vi betale dobbelt så meget i ejendomsskat næste år, fordi promillen er blevet fordoblet. Det har der ikke været meget protest over, så hvorfor betaler vi ikke bare selv? Hvorfor finder I ikke bare de penge? ML: Jeg er meget imod, at borgerne selv skal betale. Det er lidt et skråplan. Helt alvorligt er det i virkeligheden at skrive til Trafikministeren og spørge om I må sætte en entreprenør til at lave det. Ejendomsmægler Kaj Bonde: Det vil bryde meget med normer og principper, hvis vi selv betalte. Nu er vi også kommet ind på sundhedspolitikken omkring børnene. Der er også lavet en undersøgelse omkring dette, der viste, at støj er meget sundhedsskadeligt. Måske skulle Sundhedsministeriet og Trafikministeriet tale sammen, men det gør de vel ikke. Hvordan kommer vi videre - der er ikke nogen, der er indstillet på at vente 6 år eller mere. Bo Olson, Valmuemarken: Der burde hurtigst muligt blive lagt nyt asfalt på motorvejen. Min vision går på at lave en ny motorvej fra Ishøj ind over land og ned til Køge, da de jo gerne vil have trafikken. Erik Kyhlmann: Vi er glade for at Vallensbæk motorvejen blev indviet i August måned. Det har kun taget 1½ år at lave 800m. Der blev udvidet én bro. Og hvis I tager fra Vallensbæk og til syd for Køge, hvor mange broer er der? Hvad med Femerbroen, der spørger i det fjerne, hvordan bliver det ikke? Bjarne Larsen: I Jakob Bukstis tid besluttede man at stoppe for godstrafikken. D.v.s. at man på daværende tidspunkt lavede en un-

11 Side 11 af 12 dersøgelse af, at man kørte til København med store lastbiler. Det viste sig at være 180 flere i timen, der skulle til København. Ivan Larsen, Tulipanmarken: Enhver sag kan gøres uløselig, jo flere møder man holder om den. Og det har de herrer givet tilsagn om, at de vil i fremtiden, så derfor mener jeg vores sag ligger trygt i deres hænder. Kudum Ziegly, Rørdumsvej: Jeg kan vist godt sige på forsamlingens vegne, at vi vist ikke er kommet nogen steder. Hvis det ikke er et trafikalt problem, så er det måske et miljø problem. Vi er kommet, fordi vi mener, vi har et problem. ML: Jeg bliver nødt til at sige som HSL, at jeg forstår problemet. Jeg vil prøve at få målingerne igennem. Jeg vil også tage daginstitutionerne med i problemet, men dette har jeg ikke prøvet før. Hvis I selv skal betale, vil det skulle ske gennem kommunen for at blive en realistisk option. Jeg kan ikke gøre det mere konkret på nuværende tidspunkt. Mere konkret kan vi ikke gøre det, da vi ikke kan love noget på et flertals vegne, som ikke er der. Kjeld Hartvig Jensen: Jeg vil ikke foreslå, at vi selv betaler. Jeg vil foreslå, at vi også taler med Miljøministeriet, da de har masser af penge. Vi skal bare have de rigtige venner. Hans Petersen, Jersie Strand: Jeg vil foreslå kommunen ændre navn til Støjrød kommune. Henrik Vedby: Der bliver talt belægninger og belægninger samt at nedsætte hastigheden. Der bør også ses på støjvoldene. Det er ikke alle, der har støjvolde overhovedet mod motorvejen. Der er også støjproblemer.

12 Side 12 af Konklusion PJ: Vi skal til at runde denne aften af, så derfor vil jeg spørge politikerne om to ting: Hvor længe skal vi vente på at få løst støjproblemet og hvornår vedtages der noget om jernbanen? HSL: Der er ikke taget nogen beslutning endnu om jernbanen, og det har lange udsigter. Ny belægning på motorvejen kan gøres meget nemt, hvis der bare kan findes et flertal for beslutningen i Folketinget. ML: Vi håber, vi kan få en afklaring af det femte spor forhåbentlig til Roskilde og der fra til Ringsted og ikke ned langs Køge Bugt. Vi skal være heldige, hvis der sker noget her indenfor de nærmeste 10 år, hvad angår motorvejen. FDL: Ny jernbane gennem Køge Bugt er ikke godt. Personligt er jeg ked af, at støjpuljen blev fjernet. Jeg har efterfølgende arbejdet for at et sådan beløb skulle findes igen. MW: Det er rart med den store opbakning fra borgerne. Jeg er sikker på, at politikerne har forstået budskabet fra Solrød. Det er småt med løsningerne. Byrådet appellerer til en midlertidig løsning med støjdæmpende asfalt. Kommunen vil gerne lave et møde med politikerne om et halvt års tid, men det skal være sammen med støjudvalget. 6. Afrunding Edmund Liebst: Tak til Merete Wiid, politikerne, pressen og ikke mindst Poul Jørgensen for at styre begivenhederne. Det har været lidt som at sidde i Folketinget - de snakker udenom alle sammen. Der har været ca. 425 personer i aften, hvilket støjudvalget er meget glade for.

Vedr.: Statens indsats mod motorvejsstøj Foretræde 29.01.2015

Vedr.: Statens indsats mod motorvejsstøj Foretræde 29.01.2015 Borgergruppe i Køge Bugt kommunerne: Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve og Solrød Folketingets Transportudvalg www.trafikstoej.dk post@trafikstoej.dk Dato 25.januar 2015 Vedr.: Statens indsats

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Generalforsamling marts 2006. Generalforsamlingsprotokollat. Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i Solrød Strands Grundejerforening.

Generalforsamling marts 2006. Generalforsamlingsprotokollat. Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i Solrød Strands Grundejerforening. SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Generalforsamling marts 2006 Generalforsamlingsprotokollat Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i. Generalforsamlingen afholdtes

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen NOTAT Projekt Furesø Kommune Støjdæmpning Kunde Furesø Kommune Dato 2011-05-16 Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen Dato 2011-05-08 Dette notat indeholder et idékatalog for mulige støjdæmpningstiltag

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.]

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.] Trafikudvalget B 54 - Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 54 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 10. maj 2007 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forsøg

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE

TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE 1. november 2006 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 Resumé: TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE Trafikforliget giver 700 mill.kr. ekstra til vejene pr. år mod kun knap 590 mill.kr. til jernbanen.

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik.

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik. Tilkendegivelse omkring lukning af Heeringvej Att.: Hr. Vendel Larsen, Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet af civ.ing. Steen Lauritzen, Vejdirektoratet, Danmark I 1997 idriftsatte Vejdirektoratet et system til dynamisk indsamling, behandling og formidling af

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforening Boelsvang

Grundejerforening Boelsvang Ekstraordinær Generalforsamling Grundejerforening Boelsvang 3 November 2010 kl. 1900 i nr. 35 Tilstede: 23 Fuldmagter: 5 Velkomst ved Formanden, Jens Bruus Jensen. Takkede Michael nr. 35 for at stille

Læs mere

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand Grundejerforeningen St. Sjørup Strand www.st-sjoerup.strand.dk St. Sjørup den 19/7 2015. Generalforsamling d. 12/7 2015 kl. 10 i Huset i St. Sjørup. 47 personer er frem mødt og 38 husstande repræsenteret.

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

Cykelsuperstier - Plan og Koncept

Cykelsuperstier - Plan og Koncept Cykelsuperstier - Plan og Koncept Referat Styregruppemøde den 27. september 2012 Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 9.00 10.30 Sted: Islands Brygge 37, mødelokale Sojakagen Deltagere: Jens Frost, Albertslund

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

Renoveringsmilliard spildt

Renoveringsmilliard spildt Renoveringsmilliard spildt Halvdelen af renoveringspuljens 1,5 mia. kr. skaber ikke job. Boligejerne, hvoraf flertallet er velstillet, ville alligevel have gjort og betalt arbejdet. Puljen skabte 1.500

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 År, 2014, den 24. november kl. 20.50 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

Protokol fra Repræsentantskabsmøde i Fællesrepræsentationen af Grundejere i Rødovre Tidspunkt: 7.2.2011 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen

Protokol fra Repræsentantskabsmøde i Fællesrepræsentationen af Grundejere i Rødovre Tidspunkt: 7.2.2011 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Protokol fra Repræsentantskabsmøde i Fællesrepræsentationen af Grundejere i Rødovre Tidspunkt: 7.2.2011 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Protokol 3. Beretning

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Evalueringsrapport Nørlev Strand

Evalueringsrapport Nørlev Strand Evalueringsrapport Nørlev Strand Trykudligning sammenlignet med sandfodring 1 SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 9990 Skagen Tlf. 98445713 Mob 40401425 web www.shore.dk Mail sic@shore.dk

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Grundejerforeningen Skovholmslund

Grundejerforeningen Skovholmslund Grundejerforeningen Skovholmslund Til generalforsamlingen d. 27. april 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 Grundejerforeningen har nu eksisteret i næsten 2 år, og denne beretning er den første hele

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk Referat Emne: Ordinær generalforsamling Dato/tid: 26. maj 2013 kl. 10-11 Sted: Eventyrkroen, Melby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.1. Bestyrelsen foreslår Lennart Ricard, Rosenstien 10 2. Valg af referent

Læs mere