Mødereferat. Vejlauget Munkekær. Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: Solrød Gymnasium. Kl.: Sted: 23. oktober 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat. Vejlauget Munkekær. Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: 19.00. Solrød Gymnasium. Kl.: Sted: 23. oktober 2003"

Transkript

1 Vejlauget Munkekær Fra: Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: Sted: Solrød Gymnasium Mødereferat Nyt møde indkaldt: Kl.: Sted: Ikke planlagt Dagsorden 1. Velkomst 2. Formål med mødet 3. Baggrund 4. Indkomne spørgsmål samt spørgsmål fra salen 5. Konklusion 6. Afslutning. 1. Velkomst Edmund Liebst formand for Støjudvalget bød velkommen og præsenterede paneldeltagerne samt ordstyreren. Merete Wiid - fungerende borgmester i Solrød fra Venstre. Pia Kristensen - fra Dansk Folkeparti var desværre blevet forhindret p.g.a. møde i Folketinget. Henrik Sass Larsen fra Socialdemokratiet og sidder i Trafikudvalget. Martin Lidegaard fra Det Radikale Venstre også medlem af Trafikudvalget. Til sidste Flemming Damgaard Larsen fra Venstre og medlem af Trafikudvalget. Fra pressen har vi Hr. Bügler fra Sydkysten og Joan Ferch fra Dagbladet. Og som ordstyrer har vi fået TV journalisten Poul Jørgensen. Paneldeltagere: Henrik Sass Larsen (S) 23. oktober 2003 Merete Wiid (V) fungerende borgmester Flemming D. Larsen (V) Martin Lidegaard (RV) Ordstyrer: Poul Jørgensen Referent: Bo Jelved, Formand Vejlauget Munkekær Afbud: Pia Kristensen (DF) 2. Formål med mødet Formanden for Støjudvalget Edmund Liebst skitserede kort formålet med mødet således: Vi vil bede de inviterede politikere om at bidrage med klar besked til borgerne om mulighederne for at fremskynde afhjælpningen af de aktuelle støjproblemer fra motorvejen gennem Solrød. Vi vil gerne have præciseret det konkrete ejerskab samt handling og hvad de har tænkt sig at gøre ved det. 3. Baggrund Støjudvalget repræsenterer 19 grundejerforeninger i Solrød kommune langs med motorvejen ca personer fordelt på 1300 parceller langs motorvejen.

2 Side 2 af 12 Der kører dagligt biler på Danmarks mest trafikerede motorvej (Køgebugtmotorvejen), og dette forventes at stige til i Ifølge Vejdirektoratet vil der tidligst blive foretaget forbedringer i år 2008 til Senest har regeringen forelagt sit forslag til trafikinvesterings planer. Her figurerer Køgebugtmotorvejen slet ikke, hvilket vi mener, er fuldstændig uacceptabelt for borgerne. Med hensyn til støjmålingerne, så har støjudvalget indhentet materiale fra Vejdirektoratet. Der ud over har støjudvalget selv foretaget målinger. Disse målinger ligger på et niveau, der siger db på de mest udsatte steder. Dette er også fuldstændig uacceptabelt, der man ifølge loven skal tilstræbe 55 db i beboede områder. Støjudvalget har arbejdet med dette problem siden november 2000, og sagen har siden været behandlet i Stat, Amt og Kommune, men desværre uden noget resultat til dato. Som forslag til en mulig løsning foreslås det, at der lægges støjdæmpende asfalt på motorvejen (Tarco) for den nette sum af mio kr. Vi foreslår, at dette gøres hurtigst muligt samt at der foretages forbedringer af støjvoldene og støjskærmen ved broen over Tåstrupvejen. Indtil videre har vores anstrengelser og dialog med to trafikministre (Jakob Buksti og Flemming Hansen) kun ført til en masse gode ord og forståelse for vores situation, men ingen konkrete resultater eller fremskridt. Vi forventer på dette møde at få en klar tilkendegivelse af, hvem der vil kæmpe denne sag med os. Jeg håber på en aktiv og resultatorienteret debat. 4. Indkomne spørgsmål samt spørgsmål fra salen Poul Jørgensen (PJ): Der er indkommet en mængde spørgsmål fra borgerne i salen, så jeg synes vi skal springe den lange indledning fra hver paneldeltager over og gå direkte til emnet. Hvornår etableres en støjdæmpning på motorvejen igennem Solrød? Og hvad er den politiske proces i det? Merete Wiid (MW): Først tak for invitationen. Jeg synes det er et utrolig godt initiativ som støjgruppen her i Solrød har taget for at få vores landspolitikere til at møde op i aften. Der er skrevet flere gange til Trafikudvalget samt HUR om det store støjproblem vi har. Det er ved kilden det skal løses og d.v.s. eventuelt en ny belægning, men det er en stats vej, og det er andre, der bestemmer. Martin Lidegaard (ML): Tak for invitationen og initiativet. Der opleves en sand storm af sager omkring støj gener i Trafikudvalget i Folketinget. Dette skal man måske ikke undre sig så meget over, da trafikken er stigende, og folk kører hurtigere og hurtigere. Så spørges der om processen i det, og jeg er ked af, hvis jeg skal leve op til de almindelige fordomme om politikere - at de vasker hænder. Skal støjen reduceres kan man gøre tre ting:

3 Side 3 af Man kan tænke over, hvorledes man skal gøre sine investeringer. Finde en bedre beliggenhed for ekstra trafikåre - nok ikke en løsning det Radikale tror på. 2. Man kan forsøge at gøre noget efter vejen er etableret. Bevillinger til denne forskning er skåret væk. 3. Man kan med den viden der haves i dag, give bevillinger til støjbekæmpende foranstaltninger. Vejdirektoratet står for målinger på statsveje. Der er forskel på målinger og beregninger. Jeg har ikke set nogen målinger for problemet herude - udelukkende beregninger. Der beregnes et teoretisk støjniveau. Usikkerheden mellem de beregninger, som Vejdirektoratet har foretaget, og de målinger som Støjudvalget har foretaget, er så stor, at den må undersøges først for at komme videre med sagen. PJ: Hvorfor er dette ikke taget op for længst? ML: Målinger på samtlige vejstrækninger i DK ville blive en uoverkommelig opgave. Derfor foretager man indledende beregninger på vejstrækningerne og så ber' man om supplerende målinger, der hvor det ser meget kritisk ud. De Radikale har, i forbindelse med finanslovs forhandlingerne i år, foreslået at oprette en pulje på 100 mio kr. til støjbekæmpende foranstaltninger. Det har vi desværre ikke flertal for. Flemming Damgaard Larsen (FDL): Jeg vil først og fremmest også sige tak for invitationen til mødet her i aften. Jeg er også medlem af Roskilde Amts Råd og sidder i udvalget for Miljø og Teknik. Jeg vil godt sige allerførst, at det jeg arbejder på helt konkret er udbygningen af motorvejen helt til Køge. Jeg er meget enig i, at der er et meget stort støj problem i Solrød. Der skal yderligere laves støjvolde eller støjskærme samt støjdæmpende asfalt. Det er det mest fremkommelige. Vi kan sagtens komme og love en hel masse guld og grønne skove i aften, men der er nogle realiteter i det her, og der er det bedst at være realistiske og se på hvilken måde, kan vi få dette problem fjernet hurtigst muligt. Derfor vil jeg helst arbejde på den måde, frem for at love nogle ting som er uholdbart. Omkring målinger vil jeg sige, at i DK bruges den nordiske model for vejstøj. Målinger er usikre i forhold til beregninger. Beregningerne viser meget nøjagtigt, hvilke boliger der er berørt. Ved at forlange nye målinger vil det blot forsinke det hele. PJ: Er det rigtigt, at man i loven sætter en grænse på 55 db? FDL: Omkring vejstøj og jernbane støj, så er det 55 db som udgangspunkt når man anlægger nye veje. PJ: Når der kan måles 75 db fra motorvejen - hvem ejer så problemet? Hvem overtræder loven? FDL: Der er ingen, der overtræder loven, fordi Køge Bugt motorvejen er en ældre vej, hvorfor det ikke gælder for denne - selv gennem bebygget område. Jeg mener dog den skal opfylde kravene for nye veje. Henrik Sass Larsen (HSL): Og så en tak herfra for invitationen til i aften. Der blev spurgte til processen og hvad det går ud på: Det er meget enkelt. Der er tale om en stats vej, og der skal ske nogle forbedringer. Det kræver en bevilling fra Folketinget, som selvfølgelig kræver et flertal. Der var en pulje oprettet af den tidligere regering på 200 mio kr., men denne blev sløjfet af den nuværende regering. Det vil sige at vi ikke har nogen steder at gå hen og finde pengene andet end hvis regeringen disker op med nogle nye penge. Hvis der

4 Side 4 af 12 fremsættes forslag om en ny pulje vil både S og RV stemme for, så det er bare op til FDL og V at gå med på vognen, da der så vil være et flertal. Så enkelt er det. Ejendomsmægler Kaj Bonde: Tager den nordiske model også højde for de ca. 300 dage med vestenvind? Dette betyder også meget. FDL: Der tages højde for dette i modellernes forudsætninger. Detaljerne kan jeg ikke diskutere. Vind ligges dog ind som en parameter også retningen den kommer fra. ML: Den Nordiske model er den bedste, men den er en gennemsnitsmodel, derfor har Kaj Bonde en pointe, da det er en teoretisk beregning, der laves. Vejdirektoratets målinger stemmer ikke helt overens med det, der opleves i Solrød. Forhandlingerne i trafikudvalget er ikke af en sådan karakter, at der nødvendigvis vil blive en udvidelse af motorvejen med støjdæmpende asfalt inden for de nærmeste 6 år. En måling vil ikke forsinke projektet i forhold til denne tidshorisont, da denne tager et par dage om koster i omegn af kr PJ: Man har i Støjudvalget fået nogle tal fra Tarco for, hvad det vil koste at lægge støjdæmpende asfalt på strækningen gennem Solrød - ca mio. kr. Hvis vi holder os til parceller, så vil det koste ca. kr pr. parcel. Hvis der yderligere er tale om personer på de parceller bliver det kr pr. person. Dette syner ikke af meget for den enkelte. Kan I få det bevilliget. HSL: Det kræver en bevilling, så det er egentligt meget enkelt. Det er lidt ærgerligt, at Dansk Folkeparti ikke er repræsenteret, som regeringens støtteparti, for det ville have været interessant at have hørt deres mening, men måske Borgmesteren kan påvirke sit parti. MW: Det er jeg ikke sikker på, men hvad siger du Flemming? FDL: Som jeg sagde, den strategi, jeg forfølger, er en udvidelse af motorvejen, for så får vi disse ting automatisk. Hvis denne skulle mislykkes således, at udvidelse ikke bliver indenfor en overskuelig fremtid, så er der en ny situation og i den nye situation er det helt klart, at jeg vil arbejde for en bevilling af de mio. kr. til ny belægning. Søren Brøndholt Jensen. Solrødlisten, Solrød Byråd: Det er interessant, at puljen er blevet fjernet, men I havde selv muligheden for at løse problemet, da I sad i regeringen. Hvis denne pulje oprettes på ny, så sidder I og lover, at Solrød får en bid af kagen. Alle er enige om, at det er små penge i det store hele, der er tale om. Kunne staten ikke yde et lån til Solrød kommune, ligge asfalten på, der så sørger for støjdæmpningen, og så betaler Solrød Kommune tilbage over en årrække? ML: Jeg sætter stor pris på kreativitet, og den version har jeg ikke hørt før. Det bør være Staten, der løser problemet og ikke kommunen. Det er rigtigt, at støjpuljen blev etableret af RV og S, men det var desværre for sent. HSL: Igennem de sidste 10 år, er trafikken steget til det dobbelte på Køge Bugt motorvejen. Der er ydermere brugt fattigmands asfalt, som jo støjer ekstremt meget. Projektet vil stå allerøverst på listen over de ting, der skal løses. Udsigten er meget lang, før problemerne er løst. Ejendomsmægler Kaj Bonde: Motorvejen er meget nedslidt i dag. Mange vil sikkert være meget villige til at betale lidt hver, hvis også

5 Side 5 af 12 staten og kommunen går ind og betaler en del. De 0,3 promille mere i skat kan vi vel nok klare - det er bedre end ingenting. FDL: Der er desværre flere problemer end det i Solrød, og Staten kan ikke låne til alle. Støjpuljen er for øvrigt meget ældre end ML og HSL siger. ML: Der var vist tale om en sikkerhedspulje. Men det er ikke særlig interessant for tilhørerne her. Bjarne Thomasson, Jersie Strand: Jeg tror allerede for 5 år siden blev det rejst for politikerne. Jeg undre mig over de store udvidelser af motorvejen, for at flere biler kan komme igennem, men man vil ikke ofre noget på støjdæmpning efter støjen er kommet, som følge af udvidelserne. ML: Jeg har lige læst en svensk rapport om den samfundsmæssige værdi af store og små projekter. Den type små projekter, der giver størst samfundsmæssig værdi overhovedet er faktisk støjbekæmpelsen, fordi den øger huspriserne. Og dermed generere en bedre økonomi og vækst. Jeg føler mig meget truffet af det, du siger, for jeg tror, vi har været meget fokuseret på de store forkromede projekter, da der er mest præstige i disse. Og derved lidt for lidt fokus på, hvad der kan opnås for ret beskedne midler. Preben Karstensen: Den gode ejendomsmægler synes vi skulle hæve skatten, og Solrødlisten jublede af begejstring. Vi har et skattestop i dette land. De 10 mia. kr., der spares i skat, kan ikke anvendes til at løse disse problemer. Ejendomsmægler Kaj Bonde: Det var naturligvis en joke og en provokation! Jeg vil også gerne sige til dem, at hvis de ikke kan, så kan vi selv. John Petersen: Der er lavet en beregning fra Greve Syd til Cordoza. Denne viser, at der er 2 boliger, der ligger over den specificerede grænse. Støjen slipper ind for enden af støjvoldene samt der, hvor motorvejen krydser Tåstrupvejen, hvor denne ligger på højde med hustagene. Men hvis det kun er 2 boliger, der er berørt, hvorfor sidder vi så 400 mennesker her i aften? Vi vil ikke vente år på en løsning. Man kan eventuelt også sætte hastigheden ned gennem Solrød til 80 km/t på hverdage ml og samt hele døgnet i weekenden. Det er billigt, og det er nemt. FDL: Jeg hylder ikke beregningerne, men de beskriver virkeligheden bedst. Og virkeligheden er den, at beregningerne er meget mere præcise og sikre og brugbare end målinger, hvor der er en masse fejlkilder. Skiltene er en mægtig god idé, som jeg synes, vi skal tage med i vores videre overvejelser. PJ: Nu sættes hastigheden op til 130 km/t. Hvad så med støjen? FDL: Det bliver kun 110 km/t på Køge Bugt motorvejen. Ejendomsmægler Kaj Bonde: Nu får vi en sludder for en sladder. For at sige det lige ud - Har I en løsning på, hvornår får vi løst problemerne - helst i går. HSL: Jeg mener ikke, det er en sludder for en sladder. Socialdemokraterne er villige til at løse problemet omkring støjen fra Køge Bugt motorvejen, men det kræver en bevilling, der igen kræver et flertal. ML: Jeg vil arbejde for at få nogle rigtige målinger, og derved et bedre grundlag. Hvis de viser det, der formodes, skal der bruges penge på dette. Jeg har her i aften lovet at få lavet de målinger. Jeg har også lovet at arbejde for at få en pulje. Forudsætningen for at

6 Side 6 af 12 pengene så går hertil, er selvfølgelig, at målingerne viser, at der er et problem. FDL: Vi skulle gøre som jyderne. De står sammen, og så score de alle pengene, mens vi skændes på Sjælland. MW: Jeg synes nu nok, vi har stået sammen i Solrød om denne sag. Det er trods alt 5000 mennesker. Kommunen har endvidere også forsøgt at trække i alle de tråde, som det er os muligt. Kjeld Hartvig Jensen: Venstre vil åbenbart ikke hjælpe os her og nu, så vi må jo nok overveje sat stemme på et andet parti. Derfor tror jeg snart, jeg går hjem. Ingen gang vores borgmester vil love at henvende sig. MW: Jeg tror ikke der er nogen i Byrådet, som ikke vil arbejde for denne sag. Men som tidligere nævnt er det en statsvej, og det nytter heller ikke noget, at vi sætter skatten op i Solrød. Jeg synes vi skal appellere til vores folketingspolitikere, om der ikke kan findes en løsning. Så mit spørgsmål vil være, hvad skal der til for, at vores støjproblem bliver prioriteret indenfor vores investeringsplanlægning i trafikudvalget? FDL: Jeg vil gerne lige svare den forrige herre. Jeg synes ikke, jeg har været negativ overfor andet end, at Kommunen skulle betale. Det varer ikke 10 år, før motorvejen bliver udvidet. Der går langt kortere tid. Jeg vil arbejde for at få den støjdæmpende belægning på, hvis ikke vejen bliver udvidet indenfor 10 år. ML: Så synes jeg vi skal blive konkrete Flemming. Hvornår vil du (FDL) erkende, at den udvidelse af Køge Bugt motorvejen, der kommer inden for 10 år ikke gør det, og så arbejde for støjdæmpende asfalt? Vil du det, når nu forhandlingerne om de nye trafikudvidelser viser, at der ikke sker noget på Køge Bugt motorvejen før om 10 år. Forhandlingerne vil jo være færdige om 14 dage. Er det sådan jeg forstå dit tilsagn, for så har vi fået meget ud af i aften. FDL: Han er ikke helt dum ham Martin, han er faktisk ret kvik. For han har forstået det rigtigt. Preben Svanekiær: Jeg synes I forsøger at løse problemerne i den omvendte rækkefølge. Hvis ikke udvidelsen kommer, så vil man lægge støjdæmpende asfalt på. Hvorfor ikke få asfalten på nu? Det blev forsøgt i sin tid at lave en motorvej, der kunne klare trafikken i meget stor udstrækning. Der er ikke noget til hinder for at genoptage planen omkring B5 fra tidligere, der var en motorvej fra Helsingør og ned over midten af Sjælland og skulle ende nede sydpå. Den bliver aldrig til noget, da Nordsjællændere ikke vil have den pågældende motorvej op igennem deres område. Finn Lysell: Hvad er det for nogle undersøgelser I gerne vil have lavet? Tror I at vi kommer her bare for sjov skyld? Prøv at gå udenfor døren, så kan I høre motorvejen. Og hvis I vil høre om denne asfalt virker, så tag en tur til Vordingborg, hvor den er lagt på mellem Rønnede og Tappernøje, hvor der iøvrigt ikke bor nogen mennesker. I øvrigt skulle I tage og løse problemerne i stedet for at skændes om, hvem der har magten. HSL: Selvfølgelig er der nogen, der har magten, men vil regeringen indgå i et forlig, så kan de jo bide til nu, da S er mere end villige til at være med. Jeg har selv konstateret problemet hernede, og vi behøver ikke flere målinger for at finde ud af, at der skal ske noget. ML: Jeg forstår til fulde frustrationen, men vi har ikke større magt end vi har parlamentarisk flertal. Det er svært at trylle penge frem,

7 Side 7 af 12 når man ikke har indflydelse på finansloven etc. Det er også betænkeligt, at embedsmændene sidder med en anden opfattelse af virkeligheden end den i gør. Det Radikale Venstre har heller ikke foreslået flere spor på Køge Bugt motorvejen. Vi vil hellere optimere S- toget. Edmund Liebst: Hvis der er problemer med at få pengene, kunne man vel bruge en del af bødepengene, Vægtafgiften, Registreringsafgiften m.v. Hvor mange af disse penge bliver brugt på vejene? Hvor bliver disse penge af? FDL: Enig med ML om, at der ikke skal etableres en højhastighedsbane ned gennem Solrød. Jeg synes også man skal udbygge S-togs nettet, men jeg tror ikke det vil klare hele problemet, og derfor er vi nødt til at udbygge motorvejen. Jeg synes det er vigtigt, at vi moderniserer infrastrukturen omkring Solrød, både på motorvejen og S- toget. Karen Kristensen, Engstrupmose: Det er meget svært at løse dette problem, synes politikerne at sige, men det burde vel egentligt være meget enkelt. I kan løse det inden nyt år. I kan ifølge den nye lov om hastigheder. Der er, så vidt jeg har forstået på politikerne, mulighed for at lave integrerede hastigheder, så I kan sige, at der herude på motorvejen er en hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Hans Buch, Det Konservative Folkeparti, Solrød Byråd: Det er der fra byrådets side ikke er gjort noget, passer ikke. I snakker meget om, at der skal ny asfalt på og udvides med nye spor. FDL vil du ikke komme nærmere end 10 år. Hvad er rimeligt at vente, før der eventuelt laves en midlertidig løsning med ny asfalt? Det er der ingen, der kommet ind på endnu. FDL: Det er ikke rigtigt, at det tager 10 år. Man kan rent teknisk godt lave det hurtigere. Godt nok tager det lidt tid, da der skal planlægges etc., men det tager tid at lave en ny motorvej - det tager måske 6 år. ML: De Radikale er ikke med i forliget omkring hastigheden (130 km/t). Det vil være helt oplagt at starte med en midlertidig belægning, der er støjsvag. Jeg ser gerne, der går 10 år inden udvidelsen af motorvejen, for der er andre ting, jeg gerne så lavet først. Ulla Sørensen, Tjørnehegnet: Det støjhelvede, der er nu, gør man ikke noget ved. Men nu skal der også være en jernbane lige ved siden af, som er godkendt i Trafikudvalget, jeg går ud fra den bliver gravet ned i jorden, så vi ikke kan høre noget støj fra den? HSL: Socialdemokratiet har arbejdet med en anlægsidé om en jernbane ned langs motorvejen. Forudsætningen for den er selvfølgelig ikke at få flere støjkilder herned. Den skal være støjneutral. Den skulle også aflaste motorvejen, da befolkningen syd for Køge skulle kunne tage tog direkte til KBH. Det er en del af planen. MW: Vi har lige fået meddelelse om de arealer, der skal reserveres til dette. Der er mig bekendt ikke nogen bevillinger til dette endnu. Vi er mere stemt for strækningen omkring Roskilde. Der er vist også mere tale om godstrafik og ikke passager trafik. ML: Der er kapacitetsmangel på sporet mellem KBH og Ringsted. Spørgsmålet er - skal den nuværende strækningen mellem Ringsted og Roskilde udbygges eller skal der laves en ny langs motorvejen til Køge. Over Roskilde er en meget billigere løsning, og det genere færre mennesker, samtidig udbygges støjforanstaltningerne langs banen, så de bliver bedre. Det koster kun ca. 1/3 af den nye stræk-

8 Side 8 af 12 ning. Overskuddet kunne anvendes til andre trafikale problemer, som eksempelvis en udbygning af S-toget til Køge. FDL: Enig. Løsningen er dog ikke støjneutral. Støjen fra jernbanen kommer oveni den eksisterende støj. Jeg mener, at den holdning, der er i Solrød kommune er den helt rigtige - den jernbanen bør ikke etableres. Kaj Pedersen, Klostermarken: Der tales kun om lappeløsninger. Hvorfor ikke lave en sænketunnel under Køge Bugt? Det ville løse de fleste problemer. Der mangler nogle visioner. Frede Jørgensen: Når man bor tæt ved motorvejen ser man kl om morgenen, bilerne kører med 30 km/t. Kunne man ikke veksle sporene alt efter trafikkens retning? Udnyt dog ressourcerne bedre indtil I får sparet sammen til belægningen. Alex Sønning, Hejrevænget: Tak til støjudvalget for deres store arbejde. Kunne støjudvalget sammen med kommunen samle underskrifter ind for at lægge pres på Trafikministeren. Disse kunne placeres på rådhuset, så borgerne kunne gå der op og skrive under. MW: Det vil kommunen gerne bistå med. Karen Kristensen, Engstrupmose: Jeg købte for mange år siden med kendskab til både motorvej, Øresundsbro og Storebæltsbro etc. Men ingen kunne have forestillet sig, hvorledes det har udviklet sig. FDL - Hvad vil du gøre ved dette problem? De andre reagerede på det, men du gjorde ikke. FDL: Alle de gode idéer, der bliver nævnt her i aften skriver jeg ned og tager med. Jeg vil ikke love noget. Erland Døssing: Storebælts trafikken gav mere støj. Øresundsbroen gav mere tung trafik. Fyn fik foretaget målinger, der viste, at det var forfærdeligt. Vi bor imellem to motorveje og får ingenting. Hvad med at sætte bropengene op og bruge dem til dette? HSL: Hvis der skal findes 200 mio. kr. på finansloven bør dette ikke være noget problem, men det kræver alt sammen politisk vilje. Vi skal jo ikke kun løse problemerne i Solrød. At FDL går ind for en hastigheds nedsættelse er dog nye toner fra Venstre, som vi kan tage med i næste debat i Folketinget. FDL: Vi kan godt drille hinanden, men det ville være bedre at finde nogle løsninger. Og det er rigtigt, at man kan skilte ned, men jeg vil ikke love noget. ML: Der har været så mange kreative spørgsmål. Liebst spurgte, hvad pengene blev brugt til. Bilafgifter m.v. udgør faktisk en meget stor andel af statens samlede skatteindtægter. De går til mange forskellige formål. Sænketunnelen er nok lidt urealistisk. Sporanvendelsen var måske en farbar løsning, men sikkerheden er det stor problem omkring dette, og det løser ikke støjproblemet. Vejen skal så også lægges om to gange i døgnet. Bjarne Thomassen, Jersie Strand: FDL, du har kendt problemerne længe. Du har arbejdet for at øge trafikken hernede - nye veje, nye broer m.v. Men du har ikke løst noget som helst endnu. Nu snakker du om mere støj ved udvidelse af motorvejen. FDL: Jeg kom først i Folketinget i nov. 2001, så jeg har ikke været der så længe. Nu er det heller ikke mig, der har bygget broerne, som du siger. Jeg har til gengæld siddet længe i Amtet, hvor jeg har været med til at gennemføre flere ting. Det har alt sammen været forbedringer, der ikke har øget problemerne. Miljøet har jeg været med til at bruge mange penge på.

9 Side 9 af 12 Ejendomsmægler Kaj Bonde: Det her begynder at udvikle sig til noget fis. S-toge kan aflaste etc. Det er ikke dette vi ber om. Kan vi ikke komme til sagens kerne? Hvad vil I gøre, og hvornår får vi noget ud af det? Marianne Svane, Socialistisk Folkeparti, Solrød Byråd: Der ligger egentlig to forslag - ny belægning og mindre hastighed. Jeg tror ikke rigtig, vi får flere klare svar fra panelet i aften, så jeg foreslår, at Borgmesteren invitere de 3 herrer til et møde på Kommunen om 6 måneder og fortæller, hvad de har arbejdet med i den mellemliggende periode. ML: Jeg kommer meget gerne. Belægningen løser ikke alle problemer, men den nedsætter selvfølgelig noget af støjen. Dog skal tingene nogle gange også ses i et større perspektiv, som hele hovedstadsregionen. Der skal et langsigtet perspektiv med i sagen. Den grundlæggende årsag til problemerne er jo, at den kollektive trafik flyder og ikke fungerer. Så det langsigtede element skal med i diskussionen ellers vil der stadig være støjproblemer bagefter. PJ: Der tales meget om støjpuljen, men er denne virkelig nødvendig for at lave et stykke vejarbejde. Hvis I nu stod sammen som jyder, kunne vi så ikke få lavet den belægning? MW: Kunne støjpuljen ikke bare være lidt mindre og så fik Solrød deres mio. kr. HSL: Vi tager også gerne det halve. Men om det kaldes en støjpulje eller noget andet er lige meget, hvis pengene kan findes. ML: Jeg er enig i, at det lyder lidt som en valgkamp. Der arbejdes i øvrigt med en pulje i Trafikudvalget på 100 mio. kr. de næste 10 år, som skal erstatte flere andre puljer, som er skåret væk af den nuværende regering. Det er svært at tage 12-15% af denne pulje udelukkende til Solrød. FDL: Fordi man laver en støjpulje, skal pengene komme et eller andet sted fra. Rent teknisk er der ikke noget i vejen for tage pengene fra en konto. Vibeke Jakét: Jeg er mor og vil godt prøve en helt anden indgangsvinkel. Mange af borgerne vi repræsentere er under 18 år og har ikke noget at skulle have sagt. Hvor meget støj skal vores børn leve i? Jack Nielsen, Tulipanmarken: Jeg synes ikke 6 år er en acceptabel tid, derfor vil jeg gerne bede Venstre og dermed FDL, om I er indstillet på at lægge ny asfalt på indenfor det næste år. Det må være muligt at finde pengene på en anden konto og kom så igang. FDL: Hvis det kun drejede sig om Solrød, var det nemt, men der skal prioriteres. Men vi har jo mange problemer rundt omkring i det ganske land. Jack Nielsen, Tulipanmarken: Hvis man ikke prioriterer den mest befærdede motorvej, så forstår jeg simpelthen ikke prioriteringen. FDL: Vi ser ikke på, hvor der er flest biler, der kører. Vi ser på, hvor der er flest generede beboere i forhold til beregningerne. ML: Kan Vibeke Jakét sende et kort til mig, der angiver, hvor daginstitutionerne ligger, så kan vi prøve at få det med i betragtningerne. Freddy Fredskov: I taler om at skaffe penge, men har I spekuleret på at ligge opgravet jord ovenpå de eksisterende støjvolde, så det blev bedre. Det kan heller ikke være rigtigt, at vi kører ren jord væk og betaler for at komme af med det, når det kunne bruges på den anden måde og måske sparer nogle penge.

10 Side 10 af 12 ML: Der er groft sagt 3 måder at bekæmpe støj på. Dels belægninger, dels volde, og så er der træer og buske. FDL: Nu er det ikke korrekt med, at træer dæmper støj. Det er rent psykologisk - det har ingen betydning overhovedet. Inga Henriksen, Snerlevangen: Jeg føler mig lidt skyldig, da jeg kører i bil. Er det min skyld, at de veje ligger, hvor de gør, og der er det problem? Eller er det trafikudvalgets skyld? HSL: Planlægning af meget af de trafikårer, der er i dag, blev foretaget i 1950 erne. Dengang var trafikken jo ikke, som den er nu. Der kan godt laves trafik prognoser og erhvervsprognoser, men disse holder ikke nødvendigvis stik. Vi må se, hvordan vi kan få flere til at bruge den kollektive trafik. Prognoserne vi ligger inde med i dag, angiver kun stigninger og stigninger i trafikken. Vi skal finde nogle langsigtede løsninger. ML: Jeg kan godt forstå folk tager bilen, med det der udbydes af kollektiv trafik. Det er i dag et ringe alternativ. På den måde hænger den overordnede trafik politik sammen. Preben Svanekiær: Jeg er frustreret over, hvad I egentlig har lovet indtil nu. Jeg har ikke hørt jer nævne noget om alternativ vejføring. I vil udvide den bestående motorvej, hvilket efter min overbevisning bare øger støjen? I er altså ikke indstillet at på kort sigt at lægge en ny belægning på motorvejen? FDL: Nej - ingen alternativ vejføring. Udvidelsen af motorvejen vil indebærer både et spor mere, ny asfalt og støjafskærmning. Finn Lysell: Hvorfor er I så meget imod at vi selv spytter lidt i kassen hernede i Solrød. Så snart der ikke er så meget støj fra motorvejen, kan Kaj Bonde fortælle os, at husene stiger i værdi. Og når husene stiger i værdi, skal vi betale mere i ejendomsskat. I forvejen skal vi betale dobbelt så meget i ejendomsskat næste år, fordi promillen er blevet fordoblet. Det har der ikke været meget protest over, så hvorfor betaler vi ikke bare selv? Hvorfor finder I ikke bare de penge? ML: Jeg er meget imod, at borgerne selv skal betale. Det er lidt et skråplan. Helt alvorligt er det i virkeligheden at skrive til Trafikministeren og spørge om I må sætte en entreprenør til at lave det. Ejendomsmægler Kaj Bonde: Det vil bryde meget med normer og principper, hvis vi selv betalte. Nu er vi også kommet ind på sundhedspolitikken omkring børnene. Der er også lavet en undersøgelse omkring dette, der viste, at støj er meget sundhedsskadeligt. Måske skulle Sundhedsministeriet og Trafikministeriet tale sammen, men det gør de vel ikke. Hvordan kommer vi videre - der er ikke nogen, der er indstillet på at vente 6 år eller mere. Bo Olson, Valmuemarken: Der burde hurtigst muligt blive lagt nyt asfalt på motorvejen. Min vision går på at lave en ny motorvej fra Ishøj ind over land og ned til Køge, da de jo gerne vil have trafikken. Erik Kyhlmann: Vi er glade for at Vallensbæk motorvejen blev indviet i August måned. Det har kun taget 1½ år at lave 800m. Der blev udvidet én bro. Og hvis I tager fra Vallensbæk og til syd for Køge, hvor mange broer er der? Hvad med Femerbroen, der spørger i det fjerne, hvordan bliver det ikke? Bjarne Larsen: I Jakob Bukstis tid besluttede man at stoppe for godstrafikken. D.v.s. at man på daværende tidspunkt lavede en un-

11 Side 11 af 12 dersøgelse af, at man kørte til København med store lastbiler. Det viste sig at være 180 flere i timen, der skulle til København. Ivan Larsen, Tulipanmarken: Enhver sag kan gøres uløselig, jo flere møder man holder om den. Og det har de herrer givet tilsagn om, at de vil i fremtiden, så derfor mener jeg vores sag ligger trygt i deres hænder. Kudum Ziegly, Rørdumsvej: Jeg kan vist godt sige på forsamlingens vegne, at vi vist ikke er kommet nogen steder. Hvis det ikke er et trafikalt problem, så er det måske et miljø problem. Vi er kommet, fordi vi mener, vi har et problem. ML: Jeg bliver nødt til at sige som HSL, at jeg forstår problemet. Jeg vil prøve at få målingerne igennem. Jeg vil også tage daginstitutionerne med i problemet, men dette har jeg ikke prøvet før. Hvis I selv skal betale, vil det skulle ske gennem kommunen for at blive en realistisk option. Jeg kan ikke gøre det mere konkret på nuværende tidspunkt. Mere konkret kan vi ikke gøre det, da vi ikke kan love noget på et flertals vegne, som ikke er der. Kjeld Hartvig Jensen: Jeg vil ikke foreslå, at vi selv betaler. Jeg vil foreslå, at vi også taler med Miljøministeriet, da de har masser af penge. Vi skal bare have de rigtige venner. Hans Petersen, Jersie Strand: Jeg vil foreslå kommunen ændre navn til Støjrød kommune. Henrik Vedby: Der bliver talt belægninger og belægninger samt at nedsætte hastigheden. Der bør også ses på støjvoldene. Det er ikke alle, der har støjvolde overhovedet mod motorvejen. Der er også støjproblemer.

12 Side 12 af Konklusion PJ: Vi skal til at runde denne aften af, så derfor vil jeg spørge politikerne om to ting: Hvor længe skal vi vente på at få løst støjproblemet og hvornår vedtages der noget om jernbanen? HSL: Der er ikke taget nogen beslutning endnu om jernbanen, og det har lange udsigter. Ny belægning på motorvejen kan gøres meget nemt, hvis der bare kan findes et flertal for beslutningen i Folketinget. ML: Vi håber, vi kan få en afklaring af det femte spor forhåbentlig til Roskilde og der fra til Ringsted og ikke ned langs Køge Bugt. Vi skal være heldige, hvis der sker noget her indenfor de nærmeste 10 år, hvad angår motorvejen. FDL: Ny jernbane gennem Køge Bugt er ikke godt. Personligt er jeg ked af, at støjpuljen blev fjernet. Jeg har efterfølgende arbejdet for at et sådan beløb skulle findes igen. MW: Det er rart med den store opbakning fra borgerne. Jeg er sikker på, at politikerne har forstået budskabet fra Solrød. Det er småt med løsningerne. Byrådet appellerer til en midlertidig løsning med støjdæmpende asfalt. Kommunen vil gerne lave et møde med politikerne om et halvt års tid, men det skal være sammen med støjudvalget. 6. Afrunding Edmund Liebst: Tak til Merete Wiid, politikerne, pressen og ikke mindst Poul Jørgensen for at styre begivenhederne. Det har været lidt som at sidde i Folketinget - de snakker udenom alle sammen. Der har været ca. 425 personer i aften, hvilket støjudvalget er meget glade for.

VEJLAUGET MUNKEK R. Referat af ordinær generalforsamling den 24. marts 2003 på Munkekærskolen

VEJLAUGET MUNKEK R. Referat af ordinær generalforsamling den 24. marts 2003 på Munkekærskolen VEJLAUGET MUNKEK R Referat af ordinær generalforsamling den 24. marts 2003 på Munkekærskolen Vejlaugets formand, Bo Jelved, bød velkommen til de fremmødte medlemmer. 1. Valg af dirigent Bo Jelved foreslog

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Vejlauget Munkekær den 27. marts 2006 på Munkekærskolen

Referat af ordinær generalforsamling for Vejlauget Munkekær den 27. marts 2006 på Munkekærskolen VEJLAUGET MUNKEK R Referat af ordinær generalforsamling for Vejlauget Munkekær den 27. marts 2006 på Munkekærskolen Vejlaugets formand, Bo Jelved, bød velkommen til de fremmødte medlemmer, og han beklagede

Læs mere

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 228 Offentligt Side 1 af 9 Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Spørgsmål R, S og T

Læs mere

Samrådsspørgsmål BG og BH

Samrådsspørgsmål BG og BH Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 503 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål BG og BH Side 1 af 11 Spørgsmål BG & BH Spørgsmål BG: Hvad er årsagen til, at

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel Page 1 of 1 Ulla Merete Riel Fra: Henrik Lynghus (LYN) [LYN@NIRAS.DK] Sendt: 20. april 2009 08:38 Til: Cc: Emne: Teknisk Postkasse Alan Willumsen; Jesper Andersen; Mads Ventzel; Ole Kyhl, Nørreskovpark;

Læs mere

Støjgener fra motorvejen

Støjgener fra motorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 6 Offentligt Støjgener fra motorvejen E20/E45 mellem afkørsel 62 til 64 Hvorfor er jeg her i dag? En dejlig sommerdag, hvor det skal gøre godt med lidt koldt

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

VEJLAUGET MUNKEKÆR. Byggeleder Mads Johansen, sekretariatschef Berit Jendal og Edmund Libst fra Vejlauget ved informationsmødet den 14. marts 2016.

VEJLAUGET MUNKEKÆR. Byggeleder Mads Johansen, sekretariatschef Berit Jendal og Edmund Libst fra Vejlauget ved informationsmødet den 14. marts 2016. 1 VEJLAUGET MUNKEKÆR Resumé af informationsmøde for medlemmerne af Vejlauget Munkekær den 14. marts 2016 med BaneDanmark om støjholdene i forbindelse med den nye jernbanelinie Formanden for Vejlauget Munkekær,

Læs mere

ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan

ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan Side 1 af 6 ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan (/forfatter.aspx? id=4665) Hjalte Kragesteen (/forfatter.aspx?id=4665) 19. juli 2015 kl. 8:00 0 kommentarer (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=altinget)

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Referat af borgermøde d. 9. april 2013, Bramming Kultur & Fritidscenter, Esbjerg Kommune Indledning Der var 37 fremmødte ud over de tilstedeværende fra Banedanmark.

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Dette brev indeholder betragtninger vedrørende tre områder, som vi mener skal og bør behandles indenfor en rimelig horisont:

Dette brev indeholder betragtninger vedrørende tre områder, som vi mener skal og bør behandles indenfor en rimelig horisont: Værløse 8.7.2014 Til Center for drift og Teknik, Furesø kommune. Ang. Høring om kommunens støjhandlingsplan 2014. Grundejerforeningen Kollekolleparken er kendetegnet ved at være en af de mest støjbelastede

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Referat af Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Formanden Erik Werner Hansen bød velkommen og foreslog Kaj Buch Jensen som dirigent. Kaj blev valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Der findes mange forskellige ambitioner i denne verden. Nogen ambitioner er gode, andre

Læs mere

Solrød Kommune Teknisk Administration Team Vej og Kloak Bilag 1 Sag: Evt. forhøjelse af støjvold ud for Ranunkelvangen Dato: 1.

Solrød Kommune Teknisk Administration Team Vej og Kloak Bilag 1 Sag: Evt. forhøjelse af støjvold ud for Ranunkelvangen Dato: 1. Side 1 af 5 Solrød Kommune Teknisk Administration Team Vej og Kloak Bilag 1 Sag: Evt. forhøjelse af støjvold ud for Ranunkelvangen Dato: 1. oktober 2008 HØRINGSNOTAT Byrådets økonomiudvalg besluttede 18.

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Indlæg af Martin Kisby Willerup, Moe & Brødsgaard A/S, for Gladsaxe Kommune. E-mail: mkw@moe.dk Gladsaxe Kommune kortlagde i 2004 trafikstøjen langs alle veje i kommunen

Læs mere

VEJLAUGET MUNKEKÆR. Referat af ordinær generalforsamling for Vejlauget Munkekær den 26. marts 2012 på Munkekærskolen

VEJLAUGET MUNKEKÆR. Referat af ordinær generalforsamling for Vejlauget Munkekær den 26. marts 2012 på Munkekærskolen VEJLAUGET MUNKEKÆR Referat af ordinær generalforsamling for Vejlauget Munkekær den 26. marts 2012 på Munkekærskolen Vejlaugets formand Bo Jelved (Tulipanmarken) bød velkommen til de fremmødte medlemmer.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Trafikdage 23-24 august 2010 AALBORG Universitet Anbefaling fra

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer:

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer: 2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. oktober 2007 af Walter Christophersen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF),

Læs mere

Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag:

Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag: Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag: Så er det sager fra Teknik og Miljø. Sag nummer 6, Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, og det er forslag til Kommuneplantillæg. Bemærkninger

Læs mere

Vedr. opgradering af rute 54, Næstved - Sydmotorvejen

Vedr. opgradering af rute 54, Næstved - Sydmotorvejen Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 183 Offentligt Vedr. opgradering af rute 54, Næstved - Sydmotorvejen Næstved Kommune har den 26. februar 2013 indstillet to linjeforslag, A og B, til VVMundersøgelse.

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer.

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. Europaudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 15. december 2005 004-000331 Trafikudvalget har i brev af 18. november

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Ny Lokalplan 6-02 Rammeplan for Lellinge

Ny Lokalplan 6-02 Rammeplan for Lellinge Forslag til: Ny Lokalplan 6-02 Dette forslag er udarbejdet af Lellinge Beboerforening i juni måned 2011. Forslaget skal starte en debat i Lellinge, så Lellinge Beboerforening - med en så bred opbakning

Læs mere

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009 PROGRAM: Velkomst v/, Teknik- og Miljøforvaltningen Indsigelser skal fremsendes til Teknik- og Miljøforvaltningen senest d. 14. september

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Grundejerforeningen Bastebjerg

Grundejerforeningen Bastebjerg Grundejerforeningen Bastebjerg Delrapport II fra Trafikudvalget Resume over udvalgets arbejde, konklusion og indstilling Trafikudvalget under Grundejerforeningen Bastebjerg Marlene Dansøn Flemming Ravn

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Grundejerforening Boelsvang

Grundejerforening Boelsvang Ekstraordinær Generalforsamling Grundejerforening Boelsvang 3 November 2010 kl. 1900 i nr. 35 Tilstede: 23 Fuldmagter: 5 Velkomst ved Formanden, Jens Bruus Jensen. Takkede Michael nr. 35 for at stille

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Vedr.: Statens indsats mod motorvejsstøj Foretræde 29.01.2015

Vedr.: Statens indsats mod motorvejsstøj Foretræde 29.01.2015 Borgergruppe i Køge Bugt kommunerne: Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve og Solrød Folketingets Transportudvalg www.trafikstoej.dk post@trafikstoej.dk Dato 25.januar 2015 Vedr.: Statens indsats

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermøde vedrørende vindmøller ved Timlundvej nær Stakroge 26. september 2016

Spørgsmål og svar Borgermøde vedrørende vindmøller ved Timlundvej nær Stakroge 26. september 2016 Spørgsmål og svar Borgermøde vedrørende vindmøller ved Timlundvej nær Stakroge 26. september 2016 Tid og sted: Sandet Hotel d. 26. september 2016 kl. 19 Deltagere: ca. 60 personer samt deltagelse fra Thomas

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009 Medlemsbrev RADIKALE VENSTRE v/torben Ringsø Jensen Børglumvej 87 st. th. 7400 Herning Tlf.: 22 73 11 58 22. oktober 2008 Kære Radikale medlem Temamøde om Herning Kommunes økonomi Orientering og drøftelse

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2007

Bestyrelsens Beretning 2007 Grundejerforeningen MOSEDE BYPARK Bestyrelsens Beretning 2007 I henhold til foreningens vedtægter skal bestyrelsen på generalforsamlingen afgive beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. I

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil.

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Af Skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling:

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Til medlemmerne af Transport- og Bygningsudvalget Notat om manglende støjskærm ved Motorring 3 Rødovre Kommune Materiale forud for

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

Udvalg for lldsjæle - til forbedring af omfartsvejen ved Nykøbing F.

Udvalg for lldsjæle - til forbedring af omfartsvejen ved Nykøbing F. Udvalg for lldsjæle - til forbedring af omfartsvejen ved Nykøbing F. Tjæreby, den 05. nov.2008 Til Formanden for Trafikudvalget Hr. Flemming Damgaard Larsen MF (V)! Entringer i Tysk trafikmønster! Vi skriver

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Udfordringer ved Vindinge Nord Der er stor forståelse for, at Vindinge betragtes som en eftertragtet landsby, som mange gerne vil bosætte sig i, hvorv

Udfordringer ved Vindinge Nord Der er stor forståelse for, at Vindinge betragtes som en eftertragtet landsby, som mange gerne vil bosætte sig i, hvorv Udfordringer ved Vindinge Nord Der er stor forståelse for, at Vindinge betragtes som en eftertragtet landsby, som mange gerne vil bosætte sig i, hvorved flere boliger efterspørges. Der ses derfor som udgangspunkt

Læs mere

Afbud: Gert Jensen, Brian Holmberg, Søren H. Kristensen, Susanne Sander, Knud Rødbro

Afbud: Gert Jensen, Brian Holmberg, Søren H. Kristensen, Susanne Sander, Knud Rødbro Referat af møde i Landsbyforum den 14/9 2009 Deltagere: Ingrid Andreasen (Vrensted, gl. Løkken-Vrå) Ivan Leth (Tolne-Mosbjerg) Kjeld Larsen (Tversted, Uggerby, Tuen) Tove Marquardsen (Lønstrup, Skallerup,

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

Der har udviklet sig en tradition for at fremsætte politiske erklæringer ved 1.behandlingen af budgettet her i kommunen.

Der har udviklet sig en tradition for at fremsætte politiske erklæringer ved 1.behandlingen af budgettet her i kommunen. 1 Der har udviklet sig en tradition for at fremsætte politiske erklæringer ved 1.behandlingen af budgettet her i kommunen. Budgettet i Gentofte er på mere end 3 milliarder kroner. Dette til trods for at

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

Fokusinterview med Anne

Fokusinterview med Anne Fokusinterview med Anne Navn: Anne Alder: 48 år Dato: Torsdag den 27. februar kl. 19.00 Profession: Sygeplejerske Civilstatus: Gift Børn: 1 (15 år) Teststed: Region Hovedstaden, Testrunde: 6. runde Testbil:

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Har i sendt et skriv ud til nogle borgere omkring dispensation vedr. Sjællands universitetshospital? Se nedenstående henvendelse.

Har i sendt et skriv ud til nogle borgere omkring dispensation vedr. Sjællands universitetshospital? Se nedenstående henvendelse. VS: Dispensation vedr. Sjællands Universitetshospi Dato: 19. september 2016 08:30:08 Teamleder Planafdelingen Tlf +45 56 67 24 34 Mobil 40130790 anders.m.nielsen@koege.dk Fra: Sendt: 16. september 2016

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. Hvad er selvomsorg?

PAS PÅ DIG SELV. Hvad er selvomsorg? PAS PÅ DIG SELV Uddannelse i selvomsorg og kollegial omsorg for Bydelsmødre Wattar Gruppen Kognitivt Psykologcenter Center for Socialt Ansvar Hvad er selvomsorg? Når du er god ved dine tanker: så stiller

Læs mere

Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015"

Svar på spørgsmål i notatet Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015 31. august 2015 Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015" Nr. SPØRGSMÅL SVAR SPØRGSMÅL TIL BORGMESTER STEEN VINDUM 1. Det fremgår af citatet af borgmesterens udtalelse på

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

Høringsspørgsmål og -svar til støjhandlingsplanen 2008-2013

Høringsspørgsmål og -svar til støjhandlingsplanen 2008-2013 Høringsspørgsmål og -svar til støjhandlingsplanen 2008-2013 DELTA - Venlighedsvej 4-2970 Hørsholm - Tlf. 72 19 40 00 - Fax 72 19 40 01 - www.delta.dk - CVR nr. 12275110 Bilag 1 Ballerup Kommune Forslag

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Inge Haüser bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Henrik Foght Hansen, ejendomsfunktionær

Læs mere