BUDGET FOR Budget Budget 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGET FOR 2008. Budget 2008. Budget 2009"

Transkript

1 Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 948, , , ,60 Tilskud 346,4 335,1 340,7 379,3 Indtægter 1.294, , , ,90 Drift (excl. spildevand og renovation) Arbejdsmarkedsudvalget -88,7-88,7-88,7-88,7 Erhvervs- og Fritidsudvalget -33,7-33,7-33,7-33,7 Familieudvalget -484,3-484,3-484,3-484,3 Social og sundhedsudvalget -460,9-460,9-460,9-460,9 Teknik og miljøudvalget Økonomiudvalget -147,2-147,2-147,2-147,2 Renter, netto -3,6-3,2-2,7-2,1 Pris og lønfremskrivning -52,5-98,1-145,6 Driftsudgifter og renter , , , ,40 Driftsvirksomhed i alt 19,2 10,4 6,1 34,5 Anlæg (excl. spildevand og renovation) Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervs- og Fritidsudvalget -6,5-2,4-2,9-2,4 BUDGET FOR 2008 Familieudvalget Social og sundhedsudvalget -9-9,1 0 0 Teknik og miljøudvalget -7, Økonomiudvalget -2, Anlæg i alt -36,4-17,5-8,9-8,4 Jordforsyning Salg af byggegrunde Udgifter til køb og byggemodning Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINS. OMRÅDE -17,2-7,1-2,8 26,1 DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE Spildevand og renovation Drift (indtægter - udgifter) 8,3 8,3 8,3 8,3 Anlæg (indtægter - udgifter) -8,3-8,3-8,3-8,3 RESULTAT AF DET BRUGERFINS. OMRÅDE RESULTAT I ALT -17,2-7,1-2,8 26,1 Kirkeskatter 0,2 0,2 0,2 0,2 Optagne lån Afdrag på lån -15,9-14, ,2 Ændring af likvide aktiver -32,9-21,2-16,6 12,1

2 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning af budget 1 Budgetaftale 2 Generelle bemærkninger og finansiering 6 Arbejdsmarkedsudvalget 13 Jobcenter 13 Ydelseskontor 16 Aktivering 20 Erhverv og fritidsudvalget 23 Fritid 24 Bibliotek 26 Kultur 27 Erhverv 29 Havn og marina 30 Markedsføring og information 31 Familieudvalget 32 Undervisning 34 PPR 40 Dagpleje og daginstitutioner 43 Børn og unge 48 Sundhedsafdeling 53 Social og sundhedsudvalget 56 Handicapafdelingen 57 Myndighedsafdelingen 64 Sundhedsområdet 82 Ældreområdet 86 Teknik og miljøudvalget (skattefinansieret) 92 Driftsafdelingen 93 Kollektiv trafik 96 Plan og byg 97 Redningsberedskab 99 Miljø 100 Teknik og miljøudvalget (brugerfinansieret) 101 Økonomiudvalget 103 Politisk administration 104 Administrationsområdet 105 Arbejdsmarked, adm. 113 Erhverv og fritid, adm. 114 Familieafdeling, adm. 114 Social og sundhed, adm. 115 Teknik og miljø, adm. 115 Investeringsplan 116 Takstblad 117

3 Sammenfatning af budget Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 948, , , ,6 Tilskud 346,4 335,1 340,7 379,3 Indtægter 1.294, , , ,9 Drift (excl. Spildevand og renovation) Arbejdsmarkedsudvalget -88,7-88,7-88,7-88,7 Erhvervs- og Fritidsudvalget -33,7-33,7-33,7-33,7 Familieudvalget -484,3-484,3-484,3-484,3 Social og sundhedsudvalget -460,9-460,9-460,9-460,9 Teknik og miljøudvalget -57,0-57,0-57,0-57,0 Økonomiudvalget -147,2-147,2-147,2-147,2 Renter, netto -3,6-3,2-2,7-2,1 Pris og lønfremskrivning -52,5-98,1-145,6 Driftsudgifter og renter , , , ,4 Driftsvirksomhed i alt 19,2 10,4 6,1 34,5 Anlæg (excl. Spildevand og renovation) Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervs- og Fritidsudvalget -6,5-2,4-2,9-2,4 Familieudvalget -11,0-2,0-2,0-2,0 Social og sundhedsudvalget -9,0-9,1 0,0 0,0 Teknik og miljøudvalget -7,4-4,0-4,0-4,0 Økonomiudvalget -2,5 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt -36,4-17,5-8,9-8,4 Jordforsyning Salg af byggegrunde 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter til køb og byggemodning 0,0 0,0 0,0 0,0 Jordforsyning i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT AF DET SKATTEFINS. OMRÅDE -17,2-7,1-2,8 26,1 DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE Spildevand og renovation Drift (indtægter - udgifter) 8,3 8,3 8,3 8,3 Anlæg (indtægter - udgifter) -8,3-8,3-8,3-8,3 RESULTAT AF DET BRUGERFINS. OMRÅDE 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT I ALT -17,2-7,1-2,8 26,1 Kirkeskatter 0,2 0,2 0,2 0,2 Optagne lån 0,0 0,0 0,0 0,0 Afdrag på lån -15,9-14,3-14,0-14,2 Ændring af likvide aktiver -32,9-21,2-16,6 12,1-1 -

4 Budgetaftale Der er den 23. september 2007 indgået budgetaftale om budget 2008 for Nordfyns Kommune med deltagelse af Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Nordfynslisten og Venstre. Budgetaftalen er som følger: Med denne budgetaftale ønsker vi, at styrke Nordfyns Kommunes fortsatte fremdrift og udvikling til gavn for alle borgere. Der sikres flere penge til mere plejepersonale på ældreområdet, bedre normeringer i vore daginstitutioner. En styrkelse af arbejdet med børn og unge samt handicapområdet. Bedre udviklingsmuligheder for kultur og idrætslivet. På anlægsbudgettet afsættes midler til udvidelse af plejecenteret Vesterbo i Søndersø med 30 plejeboliger heraf 10 aflastningspladser. Bygning af et nyt plejecenter i Bogense med 40 plejeboliger og serviceareal. Pulje til bygningsrenovering på skoler og daginstitutioner. Dertil en lang række påtrængende anlægsopgaver. Vi har i forligskredsen en række fremadrettede satsnings- og fokusområder. Vi vil en styrket indsats for trafiksikkerheden på Nordfyn udbedre de sorte pletter og sikre vore børn og andre bløde trafikanter bedre forhold. Vi vil en styrket indsats for sundhedsfremme her fokuseres især på tre områder. At børn og unges mulighed for en bedre sundhedstilstand via KRAM principperne. Eksempelvis ved, at øge gruppens fysiske aktivitet i et samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger. At bedre borgernes overgang fra sygehussystemet til kommunen. Forbedre forløbet ved hurtigere og bedre kontakt til de udskrevne patienter med henblik på afklaring af behov for støtte. At der sættes fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen med henblik på at gøre Nordfyns Kommune til en bedre arbejdsplads og derved reducere sygefraværet og udgiften hertil. Indarbejdes yderligere: Specifikation af ændringsforslag til drift. Drift. Arbejdsmarkedsudvalget 7 Køb af kr. erhvervsgrunduddannelsespladser. 10 Køb af uddannelse hos anden aktør, kr. brutto kr. Beredskabskommissionen 23 Ny ledelse indfases i beredskabet kr. Erhverv og fritidsudvalget 14 Pulje til initiativer EFU S område kr. 15 Driftsbudget for Nordfynshallerne kr. 16 Forhøjelse af takster havn og marina (Stativordning.) indtægt kr. 20 Pulje til kulturelle arrangementer (EFU s område) kr

5 Budgetaftale 21 Midler til fælles katalog for oplysningsforbund kr. Familieudvalget 4 Bedre bemanding på daginstitutionsområdet kr. 5 Styrkelse af Børn og unge og Handicapområdet. (Støttepædagog og handicap sagsbehandling) kr. 18 Styrkelse af SSP-området kr. 19 Uprioriteret pulje til forebyggende arbejde for børn og unge kr. Social og sundhedsudvalget 1 Harmonisering/øget ressourcetildeling kr. på ældreinstitutioner. 2 Akutpulje på ældreområdet kr. 3 Harmonisering af madpenge til ældreinstitutioner kr. 8 8 voksenelevpladser på ældreområdet. Forventes finansieret af midler fra trepartsaftalen. Sker dette ikke etableres disse efterfølgende. 11 Opnormering af demenskoordinator kr. 12 Opnormering ergoterapeutisk træning kr. 13 Yderligere ramme for sundhedsfremme kr. Teknik og miljø Økonomiudvalget 22 Vedligeholdelse af læskure kr. 6 Opnormering af lægekonsulenten med 10 t/u kr. 9 Fastansættelse af en projektkonsulent (EFU) kr kr. Pkt. 17 Ekstra midler til styrkelse af IT i folkeskolen på kr afsættes som en anlægspulje i årene 2008, 2009, 2010 samt 2011 under Familieudvalgets område. Der reduceres i prisfremskrivning med 1 % på arterne: 2.7, 2.9, 4.0 og 4.9. til en samlet besparelse på 1,8 mill.kr

6 Specifikation af ændringsforslag til anlæg. Budgetaftale Anlæg Til rådighed for finansiering er der i 2008 er engangsindtægter på 37,3 mill.kr. (35,6 mill.kr.+1,7 mill.kr.(bo) = 37,3 mill.kr.) Beredskabskommission 21 Udskiftning af beredskabslederbil kr. Erhverv og fritidsudvalget 5 Nyt gulv i Nordfynshallerne kr. 6 Uprioriteret anlægspulje til kr. fritidsområdet. 7 Bogense Havn og Marina kr. 8 Rådighedsbeløb fritidsområdet kr. 9 50/50 pulje fritidsområdet kr. 11 Investeringsplan Bogense Havn og Marina.(inkl. Stativord.) kr. 17 Bogenses grønne hjerte. (fase 2 og 3) kr. 18 Pulje til Det Nordfynske Naturstinet kr. 19 Kulturhus på Otterup geværfabrik.(opstart) kr. Familieudvalget 2 Pulje til bygningsrenovering kr. 3 Medfinansieringspulje 50/50 til skoler og daginstitutioner kr. - fra drift pkt. 17 Ekstra midler til styrkelse af IT i kr. folkeskolen Social og sundhedsudvalget 1 Udvidelse og nybygning af plejecentre kr. Byggeprocessen vil forløbe over årene 2008 og Det er derfor rimeligt at fordele anlægsudgiften over to budgetår. Nyt Plejecenter i Bogense 40 boliger og serviceareal og 7% indskud i landsbyggefonden. Pris kr. Udvidelse af plejecenteret Vesterbo med 30 plejeboliger heraf 10 aflastningspladser. Pris kr. Fra dette beløb kan fratrækkes værdien af byggegrunden anslået til 4. mill.kr. Samlet udgift er kr. Udgift i 2008: kr. Udgift i 2009: kr. Teknik og miljø 4 Til styrkelse af trafiksikkerheden kr

7 Økonomiudvalget Budgetaftale 10 Kommunale bygninger kr. 12 Gadelys lovpligtig sikkerhedsgennemgang kr. 13 Brovedligeholdelse kr. 16 Den grønne sti i Otterup jf. plan kr. 20 Udvidelse og forstærkning af Ulkendrupvej kr. 14 Kommuneplan kr. 15 Pulje til gennemgang af kommunale ejendomme kr kr. Finansiering af øget drift Driftsoverskuddet på det 1.behandlede budget 2,8 mio. kr. Driftsbesparelse ved ikke at optage lån. ( renter kr. 0,4 og afdrag kr. 1,68) 2,1 mio. kr. De 3,6 mill.kr. Anlægsmidler konverteres til drift. (anlæg indeholdt i budget til 1. behandling bortfalder og erstattes af budgetaftalens anlæg) 3,6 mio. kr. Grundskylden hæves med 1 promille. 2,06 mio. kr. Reduktion i prisfremskrivning 1 % på arterne: 2.7, 2.9, 4.0 og ,8 mio. kr. I alt til finansiering af øget drift 12,36 mio. kr. Finansiering af anlæg Likvider fra Fyns Amt.(2007 og 2008) Penge fra salg af kommuneforsikring. Salg af jord ved Barfoeds Dam. Frigivne deponerede midler. I alt til finansiering af øget drift 14,4 mio. kr. 14,0 mio. kr. 7,25 mio. kr. 1,7 mio. kr. 37,35 mio. kr. Heraf er de 28,45 mio. kr. indtægter som modtages i 2007 og 8,9 mio. kr. modtages i

8 Generelle bemærkninger og finansiering Befolkningstal Nordfyns Kommunes befolkningstal er i en rivende udvikling og der er tilgang af indbyggere. Tilskud og skatter beregnes på grundlag af indbyggertallene pr. 1. januar og der var de følgende: Periode Antal indbyggere august I forbindelse med beregninger af ressourcetildelinger er der taget udgangspunkt i de nuværende indbyggertal og ikke medtaget et eventuelt skøn på nettotilflytning. Pris og lønfremskrivning Udgangspunktet er KL s pris og lønfremskrivning korrigeret med resultatet af budgetaftalen, hvor der reduceres i prisfremskrivning med 1 % på arterne 2.7, 2.9, 4.0 og 4.9. Art Pris og lønfremskrivning i % 2007 til Lønninger 1.1 Lønninger 3,34 2 Varekøb 2.2 Fødevarer 1, Brændsel og drivmidler 1, Køb af jord og bygninger 1, Anskaffelser 0, Øvrige varekøb 0,90 4 Tjenesteydelser m.v. 4.0 Tjenesteydelser uden moms 2, Entreprenør og håndværkerydelser 2, Betalinger til staten 3, Betalinger til kommuner 3, Betalinger til amtskommuner 3, Øvrige tjenesteydelser m.v. 2,20 5 Tilskud og overførsler 5.1 Tjenestemandspensioner 3, Overførsler til pensioner 2, Øvrige tilskud og overførsler 3,20 7 Indtægter 7.1 Egne huslejeindtægter 3, Salg af produkter og ydelser 3, Betalinger til staten 3, Betalinger til kommuner 3, Betalinger til amtskommuner 3, Øvrige indtægter 3,40 8 Statsrefusioner 8.6 Statsrefusioner 2,40-6 -

9 Generelle bemærkninger og finansiering Lønfremskrivninger er svære at vurdere på eftersom 2008 er et år med overenskomstfornyelse. Der er beregnet med udgangspunkt i følgende forudsætninger: Stigning Generelle lønstigninger 2,33 % Lokal løndannelse, decentralt 0,70 % AER stigning i bidrag 0,01 % Lønstigningsandel indarbejdet i udvalgsområdernes lønbudgetter 3,04 % Lokal løndannelse, central pulje indarbejdet som lønpulje under økonomiudvalgets område 0,30 % Samlet lønstigning 3,34 % Den samlede lønstigning er på 3,34% og der er regnet med at 1 % af lønstigningen vil være til lokalløndannelse, heraf er de 0,3% samlet i en central pulje. Artsoversigt Indenrigsministeriet stiller krav om at benytte autoriserede arter, der er opbygges efter en ensartet struktur. Udover denne centrale artsopdeling har Nordfyns Kommune udbygget strukturen i arterne, hvilket giver bedre mulighed for økonomisk styring på såvel centralt som decentralt niveau. Budget 2008 Budget 2008 Udgifter Indtægter Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Personale med tilskud Vikarer Dagpengerefusion Løntilskud/refusioner Uddannelse af personale Andre Personaleudgifter Sundhedsordninger Tjenestemandspension Materiale og aktiviteter IT, inventar og materiale Ejendomme Tilskud og overførsler Betalinger til/fra andre kommuner Indtægter Statsrefusion Skatteindtægter og generelle tilskud I alt

10 Generelle bemærkninger og finansiering Udvalgenes driftsbudgetter Generelt kan det konstateres, at det har været nødvendigt at lave en del interne omflytninger af budgetterne, hvilket kan have betydning ved sammenligning imellem 2007 og 2008 budgettallene. Omflytningerne er dels imellem udvalgets egne områder dels til økonomiudvalgets område. Udgangspunktet for de tekniske budgetberegninger er: vedtagne ressourcetildelinger udarbejdede decentraliserede budgetrammer den politiske hensigtserklæring med at personalesammensætningen i daginstitutioner og skolefritidsordninger består af 70% pædagoger og 30% pædagogmedhjælpere er medtaget som en overgangsordning, der indfases i årene 2008, 2009 og 2010 Der arbejdes fortsat på Kvalitetsvalidering af de grundlæggende forudsætninger At sikre sammenhæng mellem visiterede timer indenfor hjemmehjælpen og de afsatte lønbudgetter. Økonomisk decentralisering Det er politisk besluttet, at der skal decentraliseres til yderste bæredygtige led. Der arbejdes med principperne for de økonomiske rammer for alle institutioner og områder med decentraliseringsaftale. Dette er sket med udgangspunkt i de i budget 2007 udarbejdede rammer. Som supplement til decentraliseringsaftalerne er der opstillet mål indenfor de respektive områder. Lønbudgetterne er beregnet med udgangspunkt i gennemsnitslønninger for kommunerne på Fyn for de respektive fagområder. På nogle områder er lønbudgetterne dog beregnet i forhold til institutionens/afdelingens faktiske lønudgifter. Vikarbudgetterne er harmoniseret indenfor de respektive fagområder og varierer fra institutionsområde til institutionsområde Uddannelsesbudgetterne er beregnet som 1% af lønsummen indenfor alle fagområder Budgetbeløbene til materiale og aktiviteter er harmoniseret indenfor de fleste fagområder - 8 -

11 Generelle bemærkninger og finansiering Finansiering Renter Renteindtægter af likvide aktiver: Kommunens beholdning af obligationer og investeringsbeviser på ca. 40 mio. kr. forventes forrentet med 5% i gennemsnit, i alt 2,0 mio. kr. Den løbende bankbeholdning forventes at give et renteafkast på ca. 1,45 mio. kr. i Øvrige renteindtægter er budgetlagt ud fra forbruget i Renteudgifter på lån er budgetlagt konkret for de eksisterende lån, kommunen har optaget. Der er afsat følgende budgetbeløb: Beløb i kr. Budget 2007 Budget 2008 Renteindtægter af likvide aktiver Øvrige renteindtægter Renteudgifter af lån I alt Budgetaftale for 2008 Ved budgetaftalen for 2008 blev det besluttet ikke at optage lån i 2007 og budget 2008 er tilpasset i henhold hertil. I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at fremrykke betalingsfristerne for ejendomsskat og forbrugsafgifter. Fremrykningen forventes at medføre en øget renteindtægt på ca kr. årligt

12 Generelle bemærkninger og finansiering Generelle tilskud, udligning og skatter Kommunen har for 2008 valgt selv at budgettere udskrivningsgrundlag og indbyggertal frem for at vælge statens garanti. Der forventes flere indbyggere pr. 1. januar 2008 i forhold til statsgarantien. Forskellen mellem statsgarantien og kommunens egen budgettering ser således ud: Beløb i kr. Statsgaranti Selvbudgettering Udskrivningsgrundlag for indkomstskat Indbyggertal pr Medfører følgende indtægter: Kommunal indkomstskat Generelle tilskud og udligning I alt Forventet merprovenu ved selvbudgettering Der forventes et samlet udskrivningsgrundlag på ca ,5 mio. kr., som med en skatteprocent på 25,5 medfører et provenu på ca. 868,4 mio. kr. Indbyggertallet pr. 1. januar 2008 forventes at udgøre (betalingskommunetal) De afgiftspligtige grundværdier forventes at udgøre ca ,5 mio. kr. Grundskyldspromillen blev forhøjet fra 24,18 til 25,18 i forbindelse med budgetaftalen. For produktionsjord udgør grundskyldspromillen 12,3. Kirkeskatteprocenten er uændret 1,04 procent

13 Generelle bemærkninger og finansiering Der er afsat følgende budgetbeløb: Beløb i kr. Budget 2007 Budget 2008 Kommunal udligning jf. selvbudgett Statstilskud jf. selvbudgett Efterregulering af tilskud Udligning af selskabsskatter jf. selvbudgett Udligning vedr. udlændinge udmeldt Grundbidrag til regioner udmeldt Udviklingsbidrag til regioner udmeldt Særlige tilskud til ældreområdet udmeldt Udligning og tilskud i alt Kommunal indkomstskat jf. selvbudgett Selskabsskat udmeldt Grundskyld egen beregning Dækningsafgift af off. ejd. egen beregning Skatter i alt Tilskud og skatter i alt Hovedkonto 8, ændringer i tilgodehavende og gæld På hovedkonto 8 er der alene budgetlagt indenfor følgende områder: ændring i likvide aktiver overførselsudgifter med 100% statsrefusion kirkeskatter afdrag på lån optagelse af lån De likvide aktiver forventes at udgøre ca. 70 mio. kr. ved årets begyndelse. Der budgetteres med et forbrug af likvide aktiver på 32,9 mio. kr. Den likvide beholdning ved årets udgang forventes derfor at udgøre ca. 37,1 mio. kr. Staten refunderer en række af kommunens overførselsudgifter med 100%, hvorfor de budgetteres under finansforskydninger, jf. budget- og regnskabsreglerne. Det drejer sig om folkepensioner, barselsdagpenge mm. Udskrivningsgrundlaget for kirkeskatter forventes at udgøre ca ,7 mio. kr. Kirkeskatteprocenten er uændret 1,04 i Provenuet udgør ca. 32,2 mio. kr. Kommunen modtager særtilskud til nedsættelse af kirkeskatteprocenten og har udgifter til landskirkeskat, stift, provsti og lokale kirke- og provstikasser

14 Generelle bemærkninger og finansiering Afdrag på lån er budgetlagt konkret for de eksisterende lån, kommunen har optaget. Der forventes ikke optaget lån i Der er afsat følgende budgetbeløb: Beløb i kr. Budget 2007 Budget 2008 Ændring af likvide aktiver Overførselsudgifter med 100% statsrefusion Statsrefusion af overførselsudgifter Provenu af kirkeskatter jf. selvbudgett Udligningstilskud vedr. kirkeskat - udmeldt Landskirkeskat - udmeldt Stiftsbidrag vedr. kirkeskat udmeldt 0 83 Kirkekasser og provstiudvalg udmeldt Afdrag på lån Optagelse af lån I alt

15 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2008 Udgiftsbaseret DKK Samlet resultat Jobcenter Produktionsskoler og erhvervsgrunduddannelser Løntilskud flexjob m.m Løntilskud jobtræning Beskæftigelsesordninger Ydelseskontor Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Introduktionsprogram Introduktionsydelse Repatriering Aktivering Revalidering Servicejob Aktiveringscentret Otterupgården På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførsels området. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser Produktionsskoler og erhvervsgrunduddannelser Produktionsskoler (i mio.kr.) Budget 2007 Budget 2008 Produktionsskoler 3,6 3,6 Statsbidrag 2,8 2,8 Grundtilskud 0,8 0,8 Der er budgetteret med grundtilskud til de 2 produktionsskoler der er i kommunen samt statsbidrag i forhold til de antal elever der på nuværende er på produktionsskoler

16 Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervsgrunduddannelser (i mio.kr.) Budget 2007 Budget 2008 Erhvervsgrunduddannelser 0,2 0,7 Skoleydelse 0,1 0,3 Undervisning 0,1 0,4 Budgetforlig I forbindelse med budgetforliget blev der tilført yderligere kr. til køb af 15 erhvervsgrunduddannelser, hvorfor det samlede budget er på i alt ca kr. Det samlede budget til produktionsskoler samt erhvervsgrunduddannelser er på kr. 4,3 mio. kr Løntilskud (i mio.kr.) Antal 2007 Antal 2008 Budget 2008 Løntilskud m.v. til pers. I fleksjob m.m. 24,5 Driftsudgifter for pers. På ledighedsydelse 50% 67 0,4 Løntilskud til pers. I løntilskudsstillinger 50% ,1 Ledighedsydelse under ferie 50% 0,4 Særlig ydelse uden ret til ledighedsydelse 35% 0,4 Driftsudgifter for pers. I fleksjob m.v. 35% 0,2 Løntilskud på 1/2 af lønnen til pers. I fleksjob 65% ,9 Løntilskud på 2/3 af lønnen til pers. I fleksjob 65% 110, ,0 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 65% 7 8 0,9 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 65% 5 6 1,0 Ledighedsydelse før første fleksjob 35% ,3 Ledighedsydelse mellem fleksjob 35% 28,5 25 4,0 Ledighedsydelse under sygdom/barsel 35% 5,4 6 1,0 Refusion af udgifter til ledighedsyd./ løntilskud 50% -1,0 Refusion af udgifter til ledighedsyd./ løntilskud 35% -3,5 Refusion af udgifter til ledighedsyd./ løntilskud 65% -31,6 Budget 24,5 Udgifter for personer på ledighedsydelse i forbindelse med, at personer på ledighedsydelse har 1 til 6 ugers selvvalgt uddannelse

17 Arbejdsmarkedsudvalget Personer på ledighedsydelse har ret til at overgå til anden aktør efter 6 måneders ledighed med henblik på at finde et fleksjob. Efter 12 måneder skal kommunen overgive pligten til at finde et fleksjob til anden aktør. Kommunerne afholder udgifterne til anden aktør Beskæftigelsesordninger (i mio.kr.) Budget 2007 Budget 2008 Beskæftigelsesordninger -3,0-3,3 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi 0,1 0,0 Arbejdsmarkedsuddannelser 0,2 0,2 Andre udd. Og andre korte vejledningsforløb 0,3 0,5 Udg. Til hjælpemidler til aktiv. kontanthjælpsmodt. 0,1 0,0 Udg. Til mentor til aktiv. Kontanthjælpsmodt. 0,3 0,3 Udg. Til opkvalificering af ansatte m.m. 0,0 0,1 Produktionsskoler 0,1 0,3 Undervis. I dansk som andetsprog for aktiv. Kontanthjælpsmodt. 0,5 0,3 Tilskud til jobcentre 0,0-0,2 Tilskud undervisning -0,2 0,0 Ny chance til alle -0,7-0,3 Statsrefusion -3,7-4,5 Budget -3,1-3,3 Denne funktion dækker udgifter i forbindelse med aktivering af kontanthjælpsmodtagere i forbindelse med tilbud, d.v.s. køb af pladser på erhvervsuddannelser, voksenuddannelsescentre, hjælpemidler o.lign. Budgetforlig I budgetforliget er der i alt brutto bevilget yderligere kr. til Køb af uddannelser hos andre aktører. Disse beløb er fordelt med kr. til Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb og kr. til konto 5.80, Driftsudgifter i forbindelse med revalidering. Begge steder er der 50% refusion, så netto er der bevilget yderligere kr

18 Arbejdsmarkedsudvalget Sygedagpenge (i mio.kr.) Antal 2007 Antal 2008 Budget 2008 Sygedagpenge 50% 29,5 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion ,6 Sygedagpenge med 50% refusion ,1 Sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn, 50% ref. 0,2 Regresindtægter vedr. sygedagpenge -0,5 Refusion 50% -24,9 Budget 29,5 På landsplan viser de seneste opgørelser, at der har været en stigning fra 2003 til 2004 på 1,5% og et fald i de 2 efterfølgende år på henholdsvis 4,2% og 6%. For 2007 er der en forventning om en stigning på 4,5%. Nordfyns Kommune har oplevet en stor stigning i antallet af sygemeldte fra oktober måned Tiltag: For at nedbringe antallet af sygemeldte laves der forskellige tiltag: lægekonsulentfunktionen opnormeres med 10 timer pr. uge med henblik på en tidlig inddragelse af lægekonsulenterne budgetønske der afsættes midler til en opfølger yderligere. Herved vil opfølgning/revurdering af ledighedsydelse kunne opprioriteres samtidig med, at der ville være mere tid til opfølgning af sygedagpengesagerne der afsættes midler til afklaring af sygemeldte ved anden aktør Sygedagpenge opdeles i: sager efter 52. uger sager uger Sager efter 52. uger: Kommunen finansierer selv den fulde udgift efter 52 uger. Sygedagpenge Regnskab 06 Budget 07 Budget 08 Ændring: Efter 52. uge uge Ialt

19 Arbejdsmarkedsudvalget Kontanthjælp (i mio.kr.) Antal 2007 Antal 2008 Budget 2008 Kontanthjælp passiv ydelse med 35% 9,0 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp ,1 Særlig støtte, 34 0,2 Kontanthjælp til ikke-forsørgere ,4 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år 3 4 0,2 Kontanthjælp, starthjælp til unge ,5 Betaling til/fra kommuner, medtages ej vedr. refusion Tilbagebetaling af ydet hjælp -0,5 Refusion 35% -4,9 Budget 9,0 Her føres udgifter til leveomkostninger m.v. til kontanthjælpsmodtagere d.v.s. personer, som er arbejdsløse, sygemeldte, på barselsorlov eller andet, men ikke berettiget til understøttelse fra en arbejdsløshedskasse eller er berettiget til sygedagpenge eller barselsdagpenge. Kontanthjælpsmodtagerne er opdelt i grupperinger efter, hvilken sats der udbetales kontanthjælp: - forsørgere - ikke forsørgere - unge hjemme/udeboende. Kontoen passiv kontanthjælp og aktiverede kontanthjælpsmodtagere er budgetteret udfra: et fortsat fald i ledigheden i 2008 gennemgangen af sager i forbindelse med en ny chance til alle vil medføre, at et antal modtagere vil overgå til et fleksjob og førtidspension. Denne konto skal ses i sammenhæng med aktiverede kontanthjælpsmodtagere Der er i budget 2008 anvendt en anden budgetteringsform end i budget Der budgetteres udfra antal personer (CPR-numre), der har modtaget hjælp i den pågældende måned. I 2007 var der budgetteret ud fra antal helårspersoner. Den nye budgetteringsform giver et højere antal modtagere og en lavere udbetaling pr. modtager. Der er budgetteret ud fra en aktiveringsgrad på 50 %. I budget 2007 var der budgetteret ud fra en aktiveringsgrad på 75 %. De hidtidige erfaringer har vist, at de arbejdsmarkedsparate hurtigt kommer i arbejde, og de personer, som er længst væk fra arbejdsmarkedet, er svære at holde i aktivering

20 Arbejdsmarkedsudvalget Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (i mio.kr.) Antal 2007 Antal 2008 Budget 2008 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 65% 7,6 Særlig støtte, 34 0,1 Godtgørelse, rådighedsbeløb 50% ref.driftsudgifter 1,1 Forsørgelse af personer i tilbud kap. 10 og 11, 38 og ,3 Løntilskud til personer i tilbud kap ,8 18 2,1 Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion 0,1 Kontant- og starthjælp under forrevalidering ,8 Betaling til/fra kommuner, medtages ej vedr. refusion 0,0 Tilbagebetaling af ydet hjælp 0,0 Refusion 65% -11,9 Refusion 50% -0,1 Budget 7,6 Her føres leveomkostninger til kontanthjælpsmodtagere, når de er i tilbud virksomhedspraktik i en privat eller offentlig virksomhed, kommunale beskæftigelsesprojekter eller i løntilskud i en privat eller offentlig virksomhed. Hertil kommer dækning af udgifter til store boligudgifter samt dækning af transportudgifter i forbindelse med de aktiviteter, som de deltager i

21 Arbejdsmarkedsudvalget Integration Integration består af introduktionsprogram og introduktionsydelse Introduktionsprogram (i mio.kr.) Antal 2007 Antal 2008 Budget 2008 Introduktionsprogram -2,0 Udgifter til tilskud, integrationslovens 23 a 0,1 Udgifter til tilskud, integrationslovens 23 b 0,1 Udgifter til mentor, integrationslovens 23d 0,1 Udgifter til undervisning 1,0 Udgifter til danskudd. til selvforsørgende 0,5 Udgifter til danskundervisning, øvr. Kursister 1,2 Gebyr deltagelse i danskundervisning 0,0 Resultattilskud, ordinær beskæftigelse -0,2 Resultattilskud, bestået danskprøve -0,1 Grundtilskud -1,3 Statsrefusion, grp ,9 Statsrefusion, grp ,6 Budgetopfølgning -1,9 Budget -2,0 Her føres udgifter i forbindelse med tiltag (undervisning, aktivering o.l.) for integrationsflygtninge, der er omfattet af det 3 årige integrationsprogram. Hertil kommer diverse tilskud til udlændinge. Nordfyns Kommune har en kvote på 14 i Denne kvote er opfyldt, idet der er kommet 12 voksne og 2 børn. Det forventes derfor, at der bliver en tilgang i 2008 med 12 flygtninge, som skal deltage i introduktionsprogrammet. Nordfyns Kommune får ingen flygtninge i Med virkning fra den sker der en reform af integrationslovens finansieringsregler. Denne ændring medfører bl.a., at refusionsprocenten for introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde nedsættes fra 75 % til 50 %. Der sker en afskaffelse af programtilskuddet i forbindelse med aktivering og danskuddannelse og erstattes af refusion af udgifterne i forbindelse med introduktionsprogrammet. Der bliver højere resultattilskud

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Erhverv og fritidsudvalget Budget 2009

Erhverv og fritidsudvalget Budget 2009 Erhverv og fritidsudvalget Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 35,2 Fritid 14,7 Baneanlæg, kommunale klubhuse og haller 7,3 Campingpladser -0,1 Folkeoplysning 7,5 Bibliotek 12,4 Fællesudg. Bibliotek

Læs mere

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter.

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.00 Generelle bemærkninger Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.20 Haller og baneanlæg Området vedrører

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet

Arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsområdet På s område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførsels området. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser. Produktionsskoler

Læs mere

Budget 2009. Indholdsfortegnelse

Budget 2009. Indholdsfortegnelse BUDGET FOR 2009 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning af budget 1 Budgetaftale 2 Generelle bemærkninger 6 Finansiering 10 Arbejdsmarkedsudvalget 15 Jobcenter 16 Aktivering 25 Erhverv og Fritidsudvalget

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug opfølgning 31. marts tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering, nettoudgifter Forbrug 31-03- Oprindeligt budget Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 20,9 95,6

Læs mere

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel Beskæftigelsesråd resultat Løntilskud 115,1 170,6 55,4 Beskæftigelsesordnin 105,8 160,7

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Opmærksomhedsliste. Familieudvalget

Opmærksomhedsliste. Familieudvalget Familieudvalget Budgetoplæg 2010 Drift i 2010-priser i 2010-priser Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 527,5 6,077 Undervisning 328,3 2,135 Svømmeundervisning 0,1 Syge og Hjemmeundervisning 0,6 Befordring

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning Arbejdsmarked - serviceudgifter 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter 3.739 Indtægter 0 Netto 3.739 Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv,

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Personaleoversigt. (side )

Personaleoversigt. (side ) (side 222-229) 222 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2016 til 2019 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 22.400

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Området Social- og arbejdsmarkedet udgør 8,5 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Faste ejendomme

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDS- UDVALGET

ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDS- UDVALGET ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDS- UDVALGET (side 56-75) 56 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning og udvikling, og opfølgning,

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner

Dagpleje og daginstitutioner 50.40.01. Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0 6årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Tilskud privat pasning af børn i alderen 0-2 år. Specialbørnehaver

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Regnskab Budget Arbejdsmarkedsudvalget

Regnskab Budget Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget Forsørgelsesydelser og Jobcenter (1.000 kr. / 2009 pl) Regnskab 2007 2008 ------------ overslag ---------- 2009 2010 2011 2012 Arbejdsmarkedsudvalget 185.186 198.369 201.558

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere