Årsberetning FORENINGENS ORGANISATION... 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2013 1 FORENINGENS ORGANISATION... 1"

Transkript

1 Beretning 2013

2

3 Årsberetning FORENINGENS ORGANISATION Medlemmer Medlemskab af foreningen Bestyrelsens sammensætning Hovedorganisationen FTF FTF s socialrådgiverordning FTF s arbejdsskadeordning FTF-A (A-kasse) Administration - kontingentopkrævning Foreningskontor FORENINGENS VIRKSOMHED Mødeaktivitet Repræsentation i eksterne udvalg Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalg (SU) Samarbejdsrådet (SR) Uddannelseslegatet for børn af medarbejdere ved Carlsberg A/S Kantineudvalg Informationsudvalg i Carlsberg Danmark Nyhedsbrev Internettet Bestyrelseskonferencer PERSONALEFORHOLD Personsager MUS-samtaler Skriftlige advarsler Sygefraværssamtaler HK Danmark Lederne Lønforhandlinger i Carlsberg Danmark Lønforhandlinger i Carlsberg Breweries A/S og i Carlsberg Business Solution A Lønforhandlinger i Carlsberg A/S., DIVERSE Medarbejderrepræsentation i A/S bestyrelserne Carlsberg A/S bestyrelse Carlsberg Breweries A/S bestyrelse Carlsberg Business Solutions A/S bestyrelse Carlsberg Danmark A/S bestyrelse Advokatbistand... 12

4 5 FORENINGENS AFDELINGER OG UDVALG Afd. B - Ferieboliger Egne ferieboliger Lejede ferieboliger Danmark Udlandet Udlejningsoversigt Generelt Arrangementsudvalg Pensionistudvalg Udvalg for rabatordninger Foreningslokalerne AFSLUTNING... 22

5 1 Foreningens organisation 1.1 Medlemmer Medlemstallet pr Forskel Tjenstgørende medlemmer Pensionerede medlemmer Optaget efter ansøgning I alt Medlemstallet er ikke et entydigt mål for antallet af funktionærstillinger, da der bl.a. er timelønnede, vikarer og stipendiatstuderende blandt medlemmerne. Det er glædeligt, at vi ser nye medarbejdere melde sig ind meget hurtigt efter ansættelse. Bestyrelsens arbejde herfor, samt opfordringer fra nuværende medlemmer om at søge medlemskab, er i stor grad medvirkende hertil. Vi har stadig kollegaer, der ikke er medlem, og vi skal opfordre medlemmerne til at fortælle nye medarbejdere om foreningen og opfordre dem til at melde sig ind. Jo flere medlemmer vi er, jo stærkere står vi over for ledelsen i forhandlingssituationer Medlemskab af foreningen Funktionærforeningen har en vigtig faglig og social rolle i Carlsberg. Foreningens faglige rolle er, at vi varetager vore medlemmers interesser i Carlsberg koncernen i Danmark, bl.a. ved konkrete større forhandlinger og lokalaftaler med Ledelsen i de enkelte selskaber. Vi er medlem af Hovedorganisationen FTF og samarbejder med den faglige organisation LEDERNE. Afhængig af hvor vores medlemmer hører til, kan vi hente juridisk assistance samt anden hjælp i de respektive sekretariater. En stor del af det faglige arbejde er ikke synligt for alle, og det er der en god grund til. Vi i bestyrelsen (undertiden med hjælp fra de faglige organisationer), er aktive med individuel rådgivning og vejledning i forbindelse med afskedigelser, advarsler, kontraktændringer, PFA sundhedssikring, lønforhandlinger osv. Lige præcis ordet "individuel" er ensbetydende med, for en stor dels vedkommende, i fortrolighed, hvorfor at vi ikke efterfølgende går ud med, hvem vi har hjulpet - og med hvad. Vores indtryk er klart, at de medlemmer, som beder om hjælp, bliver hjulpet og er glade herfor. Foreningens sociale rolle er, at vi som forening har valgt at ville være dem som løfter vores kulturarv i Carlsberg. Jeg behøver bare at nævne arrangementer som Juletræsfesterne i Carlsberg Museum, Forårsfesten, Oktoberfest og Andespillene i både Fredericia og Valby, den årlige Pensionistudflugt samt ikke mindst Foreningens lokaler på Gamle Carlsberg Vej 3. Vi har også ferieboligudlejning, både egne huse og lejede destinationer. Vores ferieboligudlejning er et stort trækplaster og de enkelte huses inspektører er rigtig stolte af, at være med til at løfte den del af Foreningen. - 1

6 1.2 Bestyrelsens sammensætning Efter generalforsamlingen i marts bestod bestyrelsen af: Peter Petersen (formand) Thomas Knudsen Tom Andreasen Jakob Skødt Larsen ** Hanne Buch-Larsen Tom Niekrenz ** Ulla B. Hansen Leif Storm * Michael Hye * Anders Winther ** Søren Leth * Mads Wittrup *) Genvalgt på årets generalforsamling. **) Nyvalgt på årets generalforsamling Iflg. vore vedtægter består bestyrelsen af formand og 11 bestyrelsesmedlemmer. På bestyrelsesmødet den 12. april konstituerede bestyrelsen sig: Næstformand: Tom Andreasen Kasserer: Thomas Knudsen Sekretær: Hanne Buch-Larsen 1.3 Hovedorganisationen FTF FTF er den næststørste hovedorganisation for 81 faglige organisationer og er politisk uafhængig med ca medlemmer. Vi er medlem af sektion P, hvor P står for den private sektor. I sektion P afholdes 4 kvartalsmøder om året, hvor der er mulighed for at udveksle erfaringer med de øvrige organisationer, der er medlem. På disse møder er det formændene for organisationerne, der mødes. Herudover er der sektion S, der dækker den statslige sektor og sektion K, der dækker den kommunale sektor. Omkring medlemskabet af FTF er der indgået aftale om, at medlemskab af FTF ikke gælder for de af vore medlemmer, der er medlem af Lederne. Det er ikke muligt, at få en medlemsoversigt fra Lederne over hvem af vore medlemmer, der er medlem af lederne. Der er faldet dom for, at dette ikke er lovligt, og jeg skal derfor bede vore medlemmer om at holde os orienteret, hvis man enten melder sig ind eller ud af lederne FTF s socialrådgiverordning FTF s socialrådgiverordning: Er en fælles socialrådgiverordning og netværkscenter for primært FTF s mindre, faglige organisationer, der ikke selv har den nødvendige ressourcemæssige kapacitet til effektivt og professionelt at hjælpe medlemmer, der er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet på grund af sygdom. - 2

7 Ordningen sikrer, at de faglige organisationer inddrages tidligt i et sygdomsforløb og dermed vurderingen af, hvorledes medlemmet bedst muligt kan fastholdes på arbejdsmarkedet. Ordningen kan bruges i sager, der vedrører det enkelte medlems forsørgelse - f.eks.: o Er syge, uden at de er sygemeldte. o Er sygemeldte og modtager løn under sygdom eller sygedagpenge fra bopælskommunen. o Skal omskoles eller revalideres. o Skal ansættes i fleksjob. o Søger førtidspension. Hvis nogen føler, at de selv eller en kollega har et behov for at få hjælp, skal man henvende sig til Formand eller Næstformand, hvorefter vi opretter en sag hos FTF FTF s arbejdsskadeordning Det er Arbejdsskadestyrelsen, der afgør om din skade kan anerkendes som en arbejdsskade, og om der i givet fald kan gives erstatning. Hvis din skade afvises som en arbejdsskade, eller hvis du ikke er tilfreds med erstatningen vil FTF drøfte med dig, om afgørelsen skal ankes til Den Sociale Ankestyrelse. Hvis din skade senere viser sig at være væsentlig værre, end da din sag blev afgjort, vil FTF også kunne hjælpe dig med at få sagen genoptaget over for Arbejdsskadestyrelsen. FTF vil i samarbejde med dig sørge for, at Arbejdsskadestyrelsen får alle relevante oplysninger, og at oplysningerne fra arbejdsgiver, læge og andre bliver kommenteret over for Arbejdsskadestyrelsen, hvis det er nødvendigt. Hvis du får behov for assistance fra FTF i forbindelse med en arbejdsskade, skal du først henvende dig til os, hvorefter vi opretter en sag hos FTF FTF-A (A-kasse) Funktionærforeningen Carlsberg er optaget på FTF-A s organisationsliste. Medlemmer af Funktionærforeningen kan herefter optages i A-kassen. FTF-A er blandt de billigste A-kasser. Kontingent til FTF-A for 2014 er pr. kvartal: Fuldtidsforsikrede, med efterlønsbidrag kr ,- Fuldtidsforsikrede, uden efterlønsbidrag ,- Deltidsforsikrede, med efterlønsbidrag ,- Deltidsforsikrede, uden efterlønsbidrag - 945,- Øvrige satser oplyses ved henvendelse til Benny Poulsen, FTF-A er det naturlige valg af a-kasse for vore medlemmer. FTF-A er din a-kasse, fordi FTF-A og vi har et tæt samarbejde. Det giver FTF-A et godt kendskab til dine vilkår og det bedst tænkelige udgangspunkt for at rådgive dig, hvis du mister jobbet eller får lyst til at søge nye udfordringer. - 3

8 Andre fordele ved FTF-A er lav pris, mulighed for at købe ekstra lønsikring, karrierevejledning, hvis du er i job eller har lyst til at prøve noget nyt samt efterlønsrådgivning. Det er nemt at blive medlem: Meld dig ind på eller ring til FTF-A på Hverdage mellem 8.00 og 15.00, fredag til Vil du skifte fra en anden a-kasse til FTF-A følger alle dine rettigheder med. FTF-A klarer alt det praktiske og der er intet at miste. Du kan altid være medlem af FTF-A. FTF-A er tværfaglig, så behøver du aldrig mere skifte a-kasse. Det gælder også, hvis du skifter job. 1.4 Administration - kontingentopkrævning Kontingent opkræves forud kvartalsvis. Ved fratrædelse eller udmeldelse returneres (via Betalingsservice) for meget betalt kontingent. Vi skal kraftigt opfordre medlemmerne til at tilmelde sig Betalingsservice (NETS), da betalingen så sker helt automatisk på forfaldsdagen og vi undgår at bruge yderligere foreningsadministration på dette. Som angivet i vore vedtægter, opkræves et rykkergebyr på kr. 25,- for første rykker, kr. 75,- yderligere for anden rykker og mulighed for eksklusion af foreningen ved 3 mdrs. kontingentrestance. 1.5 Foreningskontor Med Benny Poulsen ansat på 60 %, serviceres medlemmerne, såvel aktive som pensionister. Foreningens kontor ligger bag foreningslokalerne og har indgang via vore lokaler, Gamle Carlsberg Vej 3. - kontoret er åbent mandag til torsdag. Kl

9 2 Foreningens virksomhed 2.1 Mødeaktivitet Der har været holdt 9 ordinære bestyrelsesmøder, 6 i Valby og 3 i Fredericia. I bestyrelsen holdes frokostmøder hver torsdag i Valby med de bestyrelsesmedlemmer, der har mulighed for at deltage. Forhandlingsudvalget eller formand/næstformand har, efter behov, møder med HR/Ledelsen i de respektive selskaber, CAS/CBS/CB og CDK. Samarbejdsmøderne afholdes en gang i kvartalet og forhandlingsmøderne afholdes efter behov. Da problemerne er forskellige i de enkelte selskaber, afholdes møderne individuelt med de enkelte, hvor også bestyrelsesmedlemmerne fra de respektive selskaber deltager. Udover at diskutere aktuelle sager, sker der også en udveksling af information på møderne. Bestyrelsen har holdt konference den Januar 2014 i Carlsberg Conference Center, (se pkt. 2.5). Der blev holdt ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts med efterfølgende spisning. 2.2 Repræsentation i eksterne udvalg Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalg (SU) Samarbejdsorganisationen drejer sig udelukkende om Carlsberg Danmark og danske gruppeselskaber. Samarbejdsudvalgene er sammensat som følger: Samarbejdsudvalg Vest: - 10 ledelsesrepræsentanter (heraf 2 udpeget af Funktionærforeningen - Formanden og næstformanden) Tillidsrepræsentanter. Samarbejdsudvalg Øst: - 9 ledelsesrepræsentanter (heraf 2 udpeget af Funktionærforeningen - Formanden og Leif Pedersen). - 8 Tillidsrepræsentanter. Arbejdsmiljøudvalg for Salg og Stabe: - 2 ledelsesrepræsentanter - 2 Medarbejderrepræsentanter (heraf 1 udpeget af Funktionærforeningen Carsten Dandanel og som suppleant Michael Hye). Suppleant deltager fast på alle møderne. - 5

10 I alle Udvalg afholdes der min. 4 møder om året med en fast dagsorden med mulighed for tilføjelser. Orientering om afholdelse af SU-møder annonceres forud enten på CDK-net eller ved opslag, og der er mulighed for at få optaget emner til behandling på dagsordnen. Referaterne fra møderne er offentlige og er placeret under de respektive områders hjemmesider Samarbejdsrådet (SR) Det overordnede organ for samarbejdsudvalgene, hvor der diskuteres fremtidige strategier og aktiviteter med ledelsen inden de besluttes. Adm. Direktør Carsten Hänel er formand for samarbejdsrådet. A. Mødedeltagere: 5 medlemmer fra A-gruppen 6 medlemmer fra B-gruppen Her har vi indgået en tillægsaftale med ledelsen, om at Funktionærforeningen Carlsberg udpeger ét af de 5 medlemmer fra A-gruppen. Det er formanden, der repræsenterer Funktionærforeningen. B. Mødefrekvens: 4 gange årligt, i forbindelse med kvartalsregnskaberne i Carlsberg A/S. C. Dagsorden: 1. Økonomi 2. Salg 3. Teknik / Kvalitet / Projekter 4. Personale 5. Løst og fast Uddannelseslegatet for børn af medarbejdere ved Carlsberg A/S Medlemmer: Nicolai Raymund Jensen, Carlsberg Danmark (formand), Jørn P. Jensen, Carlsberg A/S, Ulla Christophersen (sekretær) og Peter Petersen, Funktionærforeningen. Administreres af HR-afdelingen. Legatets formål er, efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og skøn, at yde understøttelse til fortsættelse og færdiggørelse af en uddannelse, som børn af medarbejdere ved Carlsberg A/S har påbegyndt, men som ved faders/moders eller en efterlevendes faders/moders død ellers havde måttet afbrydes. Denne hjælp til uddannelse er legatets principielle formål, men der skal dog af legatets midler også kunne ydes anden opdragelses- eller uddannelseshjælp, som ikke forudsætter faders eller moders død. I årets løb er der uddelt legater for i alt kr ,- til 11 personer. - 6

11 2.2.4 Kantineudvalg Valby Udvalgsmedlemmer udpeget af Funktionærforeningen er: Søren Leth Fredericia Udvalgsmedlem udpeget af Funktionærforeningen er: Jakob Larsen Kantineudvalget har fået ny formand i skikkelse af Camilla Flor Nielsen fra Carlsberg Danmark. Udover Camilla består udvalget af medarbejdere der dagligt spiser i vores kantiner i Fredericia, Taastrup, Vesterfælledvej, Malteriet, Forskningscentret og Konferencecentret. På den måde kan vi bedst muligt få indtryk af hvordan det står til over en bred kam. Vores leverandør er ISS. Der skal dagligt være 5 slags pålæg, en lun ret og en varm ret. Brødet bager de selv og så er der kage om torsdagen. Det er naturligvis svært for ISS at gøre alle tilfredse og det kan være svært for personalet at dosere maden med de mange konsulenter og rejsende vi har, men ved fortsat god dialog med køkkenet og den daglige kontakt med de køkkenansatte, er vi sikre på at vi fortsætter vores gode samarbejde Informationsudvalg i Carlsberg Danmark Informationsudvalget er sammensat af Kommunikationsmedlemmer og Informationsmedlemmer som følger. Fire ansatte i Carlsberg Danmarks Kommunikationsafdeling: Charlotte Hoffmeyer (ansvarshavende redaktør), Anni Lyngskær, Sabrine Vedel Mensel Schmidt og Rina Falkebo Hansen Seks repræsentanter for medarbejderstaben i Carlsberg Danmark - heraf er 3 udpeget af Funktionærforeningen: Peter Petersen, Tom Andreasen (næstformand) og Carsten V. Dandanel Udvalget holder 2 møder om året. Udvalgets formål er at sikre, at der internt via Intranet samt Kilden informeres om de nyheder, historier og ændringer som der løbende finder sted i Carlsberg Danmark, således at alle medarbejdere har mulighed for at være opdateret herom. Informationsmedlemmerne kan kontaktes direkte såfremt, der er medlemmer som har noget på "hjerte" i forhold til Carlsberg Danmarks interne kommunikation/information. - 7

12 2.3 Nyhedsbrev Planlægges til at blive udgivet 6 gange årligt. Husk at kontakte Benny Poulsen (tlf ), hvis du ikke ønsker at blive publiceret under personalia i forbindelse med jubilæum eller rund fødselsdag. Alle er velkommen til at komme med indlæg til bladet. Bladet lægges på hjemmesiden, og der udsendes mail til alle medlemmer ved udgivelse. Ønsker man bladet tilsendt i papirformat opkræves kr. 30,- ekstra pr. kvartal. 2.4 Internettet - - Facebook Vi er stadig lydhøre over for gode ideer fra medlemmerne om ændringer til vores hjemmeside - eller bare lidt ris eller ros, der kunne have interesse for redaktionen. Vi arbejder fortløbende på at forbedre hjemmesiden, så den er overskuelig og informativ. Der er mange gode informationer at hente via hjemmesiden, så som info vedr. de større fratrædelsesaftaler og gældende lokalaftaler, rabattilbud, tilbud på egne og lejede ferieboliger. Medlemmerne har også mulighed for at oprette egne tilbud/kommentarer på opslagstavlen. Vores hjemmeside er også at finde på engelsk. Hvis der trykkes på det "lille Engelske flag" oppe i venstre hjørne så vil man komme over på den engelske hjemmeside. Brug hjemmesiden - den er til for medlemmerne og vedligehold min side ved bl.a. adresseændringer mm. I slutningen af august kom Funktionærforeningen på Facebook. Siden på Facebook indeholder primært informationer omkring arrangementer, feriehuse og nyheder. Det er vigtigt at understrege, at Facebook siden ikke overtager Funktionærforeningen Carlsberg hjemmeside s funktion. Den skal blot ses som en ekstra service til medlemmerne. Vi håber i bestyrelsen at Facebook siden åbner op for tættere konktakt mellem medlemmer. Kun brugere der er medlem af Funktionærforeningen kan blive medlem af Facebookgruppen. 2.5 Bestyrelseskonferencer Dette års bestyrelseskonference den januar 2014, valgte vi at gøre anderledes end tidligere år. I løbet af året har vi rigtig mange emner til debat på vores bestyrelsesmøder, og ærlig talt, så synes vi ikke altid at vi har haft den nødvendige tid til at gå i dybden med emnerne på selve bestyrelsesmøderne. For at nå i dybden med emner som f.eks. kommende lønforhandlinger og kommende arrangementer, så brugte vi hele konferencen på at gruppearbejde med emnerne og lave handlingsplaner. Alle i bestyrelsen er enige om at dette års konference var meget produktiv. - 8

13 3. Personaleforhold 3.1 Personsager Vi får mange henvendelser fra medlemmer, der har problemer eller som føler, at de er kommet i klemme i forbindelse med ændringer i organisationen. Medlemmerne er altid velkommen til at henvende sig til formanden eller et bestyrelsesmedlem. Ingen spørgsmål er dumme spørgsmål, og vi vil altid forsøge at hjælpe. Hvis vi ikke selv kan svare, så har vi et bagland, der kan trækkes på. Der kan være problemer, hvor der er behov for juridisk assistance, og her kan vi også hjælpe, da såvel FTF som Lederne har jurister, som vi kan rette henvendelse til. Hvis der opstår situationer, hvor vi ikke kan blive enige med ledelsen, har vi mulighed for at tage et mæglingsmøde, hvor Dansk Industri er inddraget og endelig kan vi ende i arbejdsretten, hvis alle andre muligheder er udtømte. 3.2 Performance Review-samtaler (Tidligere MUS ) Performance Review er et godt redskab som sikrer, at lederen og den enkelte medarbejder, i en travl hverdag, afsætter tid til en formel samtale om medarbejderens udvikling. Husk ved Performance Review, at få talt ud med chefen om evt. problemer. Det er vigtigt, at samtalen tages alvorligt, og ikke bare opfattes som en almindelig hyggesnak. Hvert år efter at Performance Review er afholdt, er der medarbejdere, der ikke længere føler sig tilstrækkelig værdsatte og mangler motivation. Det må og skal vi kunne gøre bedre. Et Performance Review må ikke stå i stedet for løbende feedback fra leder til medarbejder. Hvis Performance Review ikke matcher den løbende feedback, som der gives hen over året, så er det her, der i første omgang skal sættes ind. I Carlsberg omfatter Performance Review punkter, som samles i Performance Review Templaten bl.a. "Rating" af performance, gennemgang og evaluering af medarbejderens resultater for året (Objectives), medarbejderens mobilitet, potentiale for nyt job samt udviklingsplan for de næste 12 måneder. Vigtigt at èns stillingsbeskrivelse justeres, så den passer til èns aktuelle job. 3.3 Skriftlige advarsler Hvis man bliver kaldt til afdelingschefen eller HR-afdelingen for at modtage en skriftlig advarsel, er det en god ide at tage imod tilbuddet om, at et bestyrelsesmedlem deltager som bisidder. Bestyrelsesmedlemmet har ikke mulighed for at blande sig i indholdet af advarslen, men for den enkelte er det rart at have en neutral person at diskutere advarslen med efterfølgende, og husk at vi har tavshedspligt. - 9

14 3.4 Sygefraværssamtaler Der er flere af vore funktionærkollegaer, som i forbindelse med sygdom har oplevet, at de er blevet indkaldt af deres chef til en sygefraværssamtale inden udgangen af deres 4. Sygeuge, - og det uanset at man som medarbejder allerede har en dialog med sin chef omkring sit sygeforløb. Her vil jeg godt aflive spøgelser. - Afholdelse af sygefraværssamtale er et lovpligtigt tiltag og hvis Carlsberg vælger ikke at afholde en sådan, så vil Carlsberg, ud over at miste retten til at få sygedagpenge refusion, også tilsidesætte hensigten med en sygefraværssamtale nemlig at sikre at medarbejderen hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejde igen. Jeg vil derfor godt slå fast, at hensigten med en sygefraværssamtale er at fastholde en medarbejder på sit arbejde. Såfremt man som medlem skulle ønske at få hjælp i forbindelse med eller til en sygefraværssamtale, så stiller Funktionærforeningens bestyrelse sig til rådighed. 3.5 HK Danmark Den tidligere lokale HK-tillidsrepræsentant for Call-Center Peter Vester, har skiftet stilling internt i Carlsberg Danmark og er ikke længere HK-tillidsrepræsentant. Der er ikke kommet en ny HKtillidsrepræsentant i Call-Centeret. HK opsagde i 2009 den formelle samarbejdsaftale mellem HK, Carlsberg Danmark A/S og os. Det lykkedes desværre ikke at forhandle en ny aftale på plads, så vi har i dag formeldt ingen kontakt med HK. 3.6 Lederne Funktionærforeningen er anerkendt af Carlsberg som værende talsmænd for den faglige organisation Lederne, repræsenteret ved formanden som talsmand. 3.7 Lønforhandlinger i Carlsberg Danmark Lønforhandlingerne for 2014 er ikke afsluttet endnu. Ved lønforhandlingerne i året 2013 blev der lyttet og handlet på flere af de ønsker, vi havde. Lønsum: Vi fik en samlet regulering af lønsummen efter regrading af funktionær stillingerne, som lå godt i forhold til markedsniveau og på niveau med CAS/CB og CBS. Et resultat vi godt kunne være tilfredse med. Regrading: En af forudsætningerne for at få den rigtige lønregulering er, at man er gradet korrekt. Det er derfor vigtigt at det enkelte medlem altid sikre at ens stillingsbeskrivelse er opdateret, da en opdateret stillingsbeskrivelse er med til at sikre den korrekte gradning. Ved hver lønregulering er der altid nogen som får 0 kr. I regulering. For den enkelte kan det i nogle tilfælde godt virke dybt uretfærdigt, specielt hvis ens rating/mus umiddelbart har været tilfredsstillende. Vi vil opfordre de funktionærer, som er uenige i deres lønregulering, til at tage fat i deres respektive leder og udbede sig en forklaring. Herudover er du som medlem også altid velkommen til at søge råd hos os. - 10

15 3.8 Lønforhandlinger i Carlsberg Breweries A/S og i Carlsberg Business Solution A/S Lønforhandlingerne for 2014 er ikke afsluttet endnu. Funktionærerne fik i året 2013 en samlet regulering af lønsummen som lå godt i forhold til markedsniveau. I CBS fik medarbejdere i lønbånd F2-F1-E2 og E1 ingen regulering på grundlønnen i 2013, men blev i stedet bonusberettiget. I 2014 giver bonus målet op til 2,5 % og i 2015 sættes yderligere op med 2, 5 %, så det samlede bonus mål kommer op på 5 % Lønforhandlinger i Carlsberg A/S Lønforhandlingerne for 2014 er ikke afsluttet endnu. Funktionærerne fik i året 2013 en samlet regulering af lønsummen som lå godt i forhold til markedsniveau. - 11

16 4 Diverse 4.1 Medarbejderrepræsentation i A/S bestyrelserne De medarbejdervalgte repræsentanter udgør: Carlsberg A/S bestyrelse Valgt i moderselskabet: Valgt i koncernen: Thomas Knudsen Bent Ole Petersen Hans Andersen, Carlsberg Danmark A/S Peter Petersen, Carlsberg Danmark A/S Carlsberg Breweries A/S bestyrelse Valgt i moderselskabet: Eva Vilstrup Decker Valgt i koncernen: Peter Petersen, Carlsberg Danmark A/S Carlsberg Business Solution A/S bestyrelse Valgt i moderselskabet: Søren Leth Anni Olsen Carlsberg Danmark A/S bestyrelse Valgt i moderselskabet: Peter Petersen Hans Andersen 4.2 Advokatbistand Behovet for ekstern advokatbistand er begrænset efter, at vi er blevet medlem af FTF, der har en juridisk afdeling, som medlemsorganisationerne kan trække på. I de tilfælde, hvor vores medlem også er medlem af Ledernes Hovedorganisation, har vi et tilsvarende samarbejde med LH omkring advokatbistand og anden rådgivning - 12

17 5. Foreningens afdelinger og udvalg 5.1 Afd. B Ferieboliger - Formand: Michael Hye Udvalgsmedlemmer: Hanne Buch-Larsen (udlejningsadm. og lejede destinationer), Thomas Knudsen (Hulegårds Kvarn), Ulla Baarsgaard Hansen (Hallandsåsen), Michael Hye (Ebeltoft), Leif Storm, (Humlehuset), Ella Meiling (Friheden), Mads Wittrup (Nørkjær), Benny Poulsen (Langeland) og Tom Andreasen (Fårup) Egne ferieboliger Hvert hus har tilknyttet en inspektør til at varetage almindelig vedligehold og istandsættelse af huset. Inspektørerne besøger deres hus to gange om året for at sikre at husene fungerer optimalt og er i en standard, som vi alle kan være tilfredse med. Inspektørerne indretter og møblerer husene, så det passer til flest mulige mennesker. Det er ikke tilladt for lejerne at flytte rundt på møbler, billeder, lamper eller lignende. Såfremt man under opholdet i huset flytter et møbel, skal dette sættes tilbage inden afrejse. Vi vil igen appellere til lejerne om at være os behjælpelige med at få konstaterede mangler og skader på egne huse udbedret. Er der noget, som ikke er som det skal være, beder vi lejerne om at kontakte inspektøren og aftale hvad der skal gøres. Deciderede nyanskaffelser må kun indkøbes efter forudgående aftale med husets inspektør. Inspektørens navn og telefonnummer står opført på husets lejerrapport, som bliver fremsendt sammen med nøglen. Inspektørerne har skrevet følgende om det forløbne år i 'deres' respektive huse: 1 / 2 - Hulegårds Kvarn, inspektør: Thomas Knudsen. Jeg har overtaget inspektør opgaven i det forgangne år. Jeg var i Lille Hus en weekend i november og i Store Hus i vinterferien. De sidste år, har min familie og jeg gæstet husene ca. en gang om året, oftest Lille Hus. Der er pt ikke planer om andet end almindelig vedligeholdelse. Tagrenden på Møllen er bøjet ned af sne fra taget. Kan det ikke være lige meget, kan man spørge? Men det kan det ikke, for vandet drypper ned, og sprøjter op igen, så træbeklædningen er våd. Det samme gør sig gældende på den anden side af møllen, hvor der ingen tagrende er. Skorstenen på Lille hus trænger til at få repareret fugerne. Jeg prøver at finde ud af hvilken behandling træ-taget på Lille Hus har fået / skal have. Husene ligger for langt hjemmefra til, at jeg kan køre der op på et dags tur, så jeg har samarbejde med en lokal person. Hun kan levere brænde og være behjælpelig med tilsyn og mindre opgaver. Hendes far er VVS ér, og han skiftede afgangsslangen på emhætten, og reparerede afløb fra Lille Hus i efteråret. Der manglede, en af to, lampeskærme. Vi var i Halmstad for at finde en erstatning, men fandt ikke en mage til. Vi købte uldplæder til sofaen, en cykelpumpe mm. og vi fik skiftet bagdæk på en af cyklerne. Vandtrykket svingede meget; husene har deres egen vandboring, og trykket svingede, fordi der var for lidt luft i hydroforbeholderen. Jeg ordnede det, men det burde måske automatiseres, for det vil ske igen, at luften optages i vandet. - 13

18 Hulegårds Kvarn er et fantastisk sted. Vandet i Fylleåen fosser brusende forbi den gamle vandmølle. Det er noget helt andet end en å i Danmark. Man er langt ude i skoven, og det er kun ca. tre timers kørsel fra København. Det er et godt sted, og et godt udgangspunkt for ture. På den anden side af åen er der en nedlagt jernbane, og der er afmærkede stier man kan følge i skoven. Der er også kort og kompas i husene, hvis man vil uden for de afmærkede stier. 3 Hallandsåsen, inspektør Ulla Baarsgaard Hansen. Efter længere tids forberedelse blev badeforholdene moderniseret i efteråret. Vi havde inden spurt en del af det sidste års lejere om deres mening vedr. toilet og bad i et eller to rum. Vi fik flere gode input, hvor nogle af forslagene gik på at beholde nuværende toiletrum og ombygge det eksisterende bruserum med inddragelse af baggangen i et nyt toilet/bruserum. Denne løsning blev valgt og med en ekstra bevilling fra Carlsberg Tuborg Medarbejderlegat, lykkedes det at få økonomien til at hænge sammen. Det nye baderum er rigtig flot og er blevet godt modtaget af lejerne. Efterårsstormen væltede 5 store træer på grunden, disse er blevet fjernet. Heldigvis ramte de ikke nogen huse, så de forårsagede ingen skader. 4 Ebeltoft, inspektør Michael Hye. Ebeltoft fik den store make over i 2012, derfor er der ikke sket så meget i år. Der er opsat mørklægningsgardiner i værelserne. Der kommer nye gardiner i stuen i Planer for 2014 Nye gardiner i stuen. Skraldespand stativ Nye havemøbler Gennemsyn af kloak Vi har fået en del henvendelse med mus som kommer ind, dette forsøger vi at finde en løsning på. 5 Humlehuset, inspektør Leif Storm. Som beskrevet i sidste års beretning blev den mangelfulde pålægning af tagpappet udbedret i løbet af foråret, hvorefter vi tror, at dette vil holde i mange år. I løbet af året er opvaskermaskine og køleskab blevet udskiftet. For at sikre en bedre indretning af køkkenet er den nye opvaskermaskine flyttet, så den ikke længere står lige ud for en af de bærende stolper, derved kan flere opererer i køkkenet samtidig. Igen i år har rydning/nedklipning af beplantningen ud for spisepladsen og terrassen haft høj prioritet, idet dette sikrer Humlehusets helt fantastiske udsigt til Kattegat. Indvendigt er de mange gæster begynd at sætte deres spor og de næste år er det derfor nødvendigt at få malet, skiftet tæpper og afhøvlet nogle gulve. Desuden trænger dele af træværket uden for til udskiftning samt maling. 6 Friheden, inspektør Ella Meiling. Friheden har heldigvis igen i år haft mange lejere, så naturligt slid kræver udskiftning af inventar og køkkenudstyr. Betontrappen op til hoveddøren er blevet repareret, ligeledes trappen og bænkene på vandsiden. Skodderne er blevet repareret, mange af dem havde revet sig løs i stormen. - 14

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 1 februar 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 8 Andre organisationer...

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Husrum. TEMA Husrum sætter i første

Husrum. TEMA Husrum sætter i første Nr. 1 marts 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i første nummer fokus på boligforbedringer. Se den moderne tagbolig, der en gang var tørreloft, eller læs om hvordan man løfter et helt bykvarter. 4 En sømand

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

GNIST. [side 4] 100 mapper for 18 kr. [side 7] Ny sundhedsordning [side 9] Selvbetjeningsbølgen ruller [side 11] Feriefonden

GNIST. [side 4] 100 mapper for 18 kr. [side 7] Ny sundhedsordning [side 9] Selvbetjeningsbølgen ruller [side 11] Feriefonden GNIST Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 4 november 2012 ] [side 4] 100 mapper for 18 kr. [side 7] Ny sundhedsordning [side 9] Selvbetjeningsbølgen ruller [side 11] Feriefonden GNIST [ leder ] Leder

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Løntjek i fagforeningen gav Mia kr. 72.000,00 - s. 10

Løntjek i fagforeningen gav Mia kr. 72.000,00 - s. 10 Nr. 3 - september 2014 Løntjek i fagforeningen gav Mia kr. 72.000,00 - s. 10 I dette nummer: Den nye sygedagpengelov s. 3-5 Social ansvarlighed i Brønshøj s. 8-9 Modister i verdensklasse s. 14-15 Fyring

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

førtidspensionisten MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA MINISTEREN

førtidspensionisten MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA MINISTEREN førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 JANUAR 2005 MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA

Læs mere

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom.

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom. Nr. 2 oktober 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i denne omgang fokus på beboerne i byggesager. Hvordan oplever de for løbet, og hvilken betydning har de for bygge sagens udvikling. 14 Vedligeholdelseskonto

Læs mere

Bente fik sin ret: Ny bestyrelse i arbejdstøjet. der skaber succes. 02 2012 FRIE Funktionærer www.f-f.dk. Magasinet om dit individuelle arbejdsliv

Bente fik sin ret: Ny bestyrelse i arbejdstøjet. der skaber succes. 02 2012 FRIE Funktionærer www.f-f.dk. Magasinet om dit individuelle arbejdsliv 02 2012 FRIE Funktionærer www.f-f.dk Magasinet om dit individuelle arbejdsliv Region Sydjylland: Ny bestyrelse i arbejdstøjet Bente fik sin ret: efter 3 års kamp er Jeg lettet gode rutiner der skaber succes

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

GODE KOLLEGER BETYDER ALT

GODE KOLLEGER BETYDER ALT 04 2014 f-f.dk FAKTORER DER SKRÆMMER EN MÅSKE KOMMENDE 9ARBEJDSGIVER FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER DITTE VIGSØ, GREAT PLACE TO WORK: Alle vinder på den gode arbejdsplads MEDLEMSTILBUD: 9 ud af 10 sparer

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening DMF kursus side 8 Medlemsarrangementer side 4 Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere