Årsberetning FORENINGENS ORGANISATION... 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2013 1 FORENINGENS ORGANISATION... 1"

Transkript

1 Beretning 2013

2

3 Årsberetning FORENINGENS ORGANISATION Medlemmer Medlemskab af foreningen Bestyrelsens sammensætning Hovedorganisationen FTF FTF s socialrådgiverordning FTF s arbejdsskadeordning FTF-A (A-kasse) Administration - kontingentopkrævning Foreningskontor FORENINGENS VIRKSOMHED Mødeaktivitet Repræsentation i eksterne udvalg Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalg (SU) Samarbejdsrådet (SR) Uddannelseslegatet for børn af medarbejdere ved Carlsberg A/S Kantineudvalg Informationsudvalg i Carlsberg Danmark Nyhedsbrev Internettet Bestyrelseskonferencer PERSONALEFORHOLD Personsager MUS-samtaler Skriftlige advarsler Sygefraværssamtaler HK Danmark Lederne Lønforhandlinger i Carlsberg Danmark Lønforhandlinger i Carlsberg Breweries A/S og i Carlsberg Business Solution A Lønforhandlinger i Carlsberg A/S., DIVERSE Medarbejderrepræsentation i A/S bestyrelserne Carlsberg A/S bestyrelse Carlsberg Breweries A/S bestyrelse Carlsberg Business Solutions A/S bestyrelse Carlsberg Danmark A/S bestyrelse Advokatbistand... 12

4 5 FORENINGENS AFDELINGER OG UDVALG Afd. B - Ferieboliger Egne ferieboliger Lejede ferieboliger Danmark Udlandet Udlejningsoversigt Generelt Arrangementsudvalg Pensionistudvalg Udvalg for rabatordninger Foreningslokalerne AFSLUTNING... 22

5 1 Foreningens organisation 1.1 Medlemmer Medlemstallet pr Forskel Tjenstgørende medlemmer Pensionerede medlemmer Optaget efter ansøgning I alt Medlemstallet er ikke et entydigt mål for antallet af funktionærstillinger, da der bl.a. er timelønnede, vikarer og stipendiatstuderende blandt medlemmerne. Det er glædeligt, at vi ser nye medarbejdere melde sig ind meget hurtigt efter ansættelse. Bestyrelsens arbejde herfor, samt opfordringer fra nuværende medlemmer om at søge medlemskab, er i stor grad medvirkende hertil. Vi har stadig kollegaer, der ikke er medlem, og vi skal opfordre medlemmerne til at fortælle nye medarbejdere om foreningen og opfordre dem til at melde sig ind. Jo flere medlemmer vi er, jo stærkere står vi over for ledelsen i forhandlingssituationer Medlemskab af foreningen Funktionærforeningen har en vigtig faglig og social rolle i Carlsberg. Foreningens faglige rolle er, at vi varetager vore medlemmers interesser i Carlsberg koncernen i Danmark, bl.a. ved konkrete større forhandlinger og lokalaftaler med Ledelsen i de enkelte selskaber. Vi er medlem af Hovedorganisationen FTF og samarbejder med den faglige organisation LEDERNE. Afhængig af hvor vores medlemmer hører til, kan vi hente juridisk assistance samt anden hjælp i de respektive sekretariater. En stor del af det faglige arbejde er ikke synligt for alle, og det er der en god grund til. Vi i bestyrelsen (undertiden med hjælp fra de faglige organisationer), er aktive med individuel rådgivning og vejledning i forbindelse med afskedigelser, advarsler, kontraktændringer, PFA sundhedssikring, lønforhandlinger osv. Lige præcis ordet "individuel" er ensbetydende med, for en stor dels vedkommende, i fortrolighed, hvorfor at vi ikke efterfølgende går ud med, hvem vi har hjulpet - og med hvad. Vores indtryk er klart, at de medlemmer, som beder om hjælp, bliver hjulpet og er glade herfor. Foreningens sociale rolle er, at vi som forening har valgt at ville være dem som løfter vores kulturarv i Carlsberg. Jeg behøver bare at nævne arrangementer som Juletræsfesterne i Carlsberg Museum, Forårsfesten, Oktoberfest og Andespillene i både Fredericia og Valby, den årlige Pensionistudflugt samt ikke mindst Foreningens lokaler på Gamle Carlsberg Vej 3. Vi har også ferieboligudlejning, både egne huse og lejede destinationer. Vores ferieboligudlejning er et stort trækplaster og de enkelte huses inspektører er rigtig stolte af, at være med til at løfte den del af Foreningen. - 1

6 1.2 Bestyrelsens sammensætning Efter generalforsamlingen i marts bestod bestyrelsen af: Peter Petersen (formand) Thomas Knudsen Tom Andreasen Jakob Skødt Larsen ** Hanne Buch-Larsen Tom Niekrenz ** Ulla B. Hansen Leif Storm * Michael Hye * Anders Winther ** Søren Leth * Mads Wittrup *) Genvalgt på årets generalforsamling. **) Nyvalgt på årets generalforsamling Iflg. vore vedtægter består bestyrelsen af formand og 11 bestyrelsesmedlemmer. På bestyrelsesmødet den 12. april konstituerede bestyrelsen sig: Næstformand: Tom Andreasen Kasserer: Thomas Knudsen Sekretær: Hanne Buch-Larsen 1.3 Hovedorganisationen FTF FTF er den næststørste hovedorganisation for 81 faglige organisationer og er politisk uafhængig med ca medlemmer. Vi er medlem af sektion P, hvor P står for den private sektor. I sektion P afholdes 4 kvartalsmøder om året, hvor der er mulighed for at udveksle erfaringer med de øvrige organisationer, der er medlem. På disse møder er det formændene for organisationerne, der mødes. Herudover er der sektion S, der dækker den statslige sektor og sektion K, der dækker den kommunale sektor. Omkring medlemskabet af FTF er der indgået aftale om, at medlemskab af FTF ikke gælder for de af vore medlemmer, der er medlem af Lederne. Det er ikke muligt, at få en medlemsoversigt fra Lederne over hvem af vore medlemmer, der er medlem af lederne. Der er faldet dom for, at dette ikke er lovligt, og jeg skal derfor bede vore medlemmer om at holde os orienteret, hvis man enten melder sig ind eller ud af lederne FTF s socialrådgiverordning FTF s socialrådgiverordning: Er en fælles socialrådgiverordning og netværkscenter for primært FTF s mindre, faglige organisationer, der ikke selv har den nødvendige ressourcemæssige kapacitet til effektivt og professionelt at hjælpe medlemmer, der er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet på grund af sygdom. - 2

7 Ordningen sikrer, at de faglige organisationer inddrages tidligt i et sygdomsforløb og dermed vurderingen af, hvorledes medlemmet bedst muligt kan fastholdes på arbejdsmarkedet. Ordningen kan bruges i sager, der vedrører det enkelte medlems forsørgelse - f.eks.: o Er syge, uden at de er sygemeldte. o Er sygemeldte og modtager løn under sygdom eller sygedagpenge fra bopælskommunen. o Skal omskoles eller revalideres. o Skal ansættes i fleksjob. o Søger førtidspension. Hvis nogen føler, at de selv eller en kollega har et behov for at få hjælp, skal man henvende sig til Formand eller Næstformand, hvorefter vi opretter en sag hos FTF FTF s arbejdsskadeordning Det er Arbejdsskadestyrelsen, der afgør om din skade kan anerkendes som en arbejdsskade, og om der i givet fald kan gives erstatning. Hvis din skade afvises som en arbejdsskade, eller hvis du ikke er tilfreds med erstatningen vil FTF drøfte med dig, om afgørelsen skal ankes til Den Sociale Ankestyrelse. Hvis din skade senere viser sig at være væsentlig værre, end da din sag blev afgjort, vil FTF også kunne hjælpe dig med at få sagen genoptaget over for Arbejdsskadestyrelsen. FTF vil i samarbejde med dig sørge for, at Arbejdsskadestyrelsen får alle relevante oplysninger, og at oplysningerne fra arbejdsgiver, læge og andre bliver kommenteret over for Arbejdsskadestyrelsen, hvis det er nødvendigt. Hvis du får behov for assistance fra FTF i forbindelse med en arbejdsskade, skal du først henvende dig til os, hvorefter vi opretter en sag hos FTF FTF-A (A-kasse) Funktionærforeningen Carlsberg er optaget på FTF-A s organisationsliste. Medlemmer af Funktionærforeningen kan herefter optages i A-kassen. FTF-A er blandt de billigste A-kasser. Kontingent til FTF-A for 2014 er pr. kvartal: Fuldtidsforsikrede, med efterlønsbidrag kr ,- Fuldtidsforsikrede, uden efterlønsbidrag ,- Deltidsforsikrede, med efterlønsbidrag ,- Deltidsforsikrede, uden efterlønsbidrag - 945,- Øvrige satser oplyses ved henvendelse til Benny Poulsen, FTF-A er det naturlige valg af a-kasse for vore medlemmer. FTF-A er din a-kasse, fordi FTF-A og vi har et tæt samarbejde. Det giver FTF-A et godt kendskab til dine vilkår og det bedst tænkelige udgangspunkt for at rådgive dig, hvis du mister jobbet eller får lyst til at søge nye udfordringer. - 3

8 Andre fordele ved FTF-A er lav pris, mulighed for at købe ekstra lønsikring, karrierevejledning, hvis du er i job eller har lyst til at prøve noget nyt samt efterlønsrådgivning. Det er nemt at blive medlem: Meld dig ind på eller ring til FTF-A på Hverdage mellem 8.00 og 15.00, fredag til Vil du skifte fra en anden a-kasse til FTF-A følger alle dine rettigheder med. FTF-A klarer alt det praktiske og der er intet at miste. Du kan altid være medlem af FTF-A. FTF-A er tværfaglig, så behøver du aldrig mere skifte a-kasse. Det gælder også, hvis du skifter job. 1.4 Administration - kontingentopkrævning Kontingent opkræves forud kvartalsvis. Ved fratrædelse eller udmeldelse returneres (via Betalingsservice) for meget betalt kontingent. Vi skal kraftigt opfordre medlemmerne til at tilmelde sig Betalingsservice (NETS), da betalingen så sker helt automatisk på forfaldsdagen og vi undgår at bruge yderligere foreningsadministration på dette. Som angivet i vore vedtægter, opkræves et rykkergebyr på kr. 25,- for første rykker, kr. 75,- yderligere for anden rykker og mulighed for eksklusion af foreningen ved 3 mdrs. kontingentrestance. 1.5 Foreningskontor Med Benny Poulsen ansat på 60 %, serviceres medlemmerne, såvel aktive som pensionister. Foreningens kontor ligger bag foreningslokalerne og har indgang via vore lokaler, Gamle Carlsberg Vej 3. - kontoret er åbent mandag til torsdag. Kl

9 2 Foreningens virksomhed 2.1 Mødeaktivitet Der har været holdt 9 ordinære bestyrelsesmøder, 6 i Valby og 3 i Fredericia. I bestyrelsen holdes frokostmøder hver torsdag i Valby med de bestyrelsesmedlemmer, der har mulighed for at deltage. Forhandlingsudvalget eller formand/næstformand har, efter behov, møder med HR/Ledelsen i de respektive selskaber, CAS/CBS/CB og CDK. Samarbejdsmøderne afholdes en gang i kvartalet og forhandlingsmøderne afholdes efter behov. Da problemerne er forskellige i de enkelte selskaber, afholdes møderne individuelt med de enkelte, hvor også bestyrelsesmedlemmerne fra de respektive selskaber deltager. Udover at diskutere aktuelle sager, sker der også en udveksling af information på møderne. Bestyrelsen har holdt konference den Januar 2014 i Carlsberg Conference Center, (se pkt. 2.5). Der blev holdt ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts med efterfølgende spisning. 2.2 Repræsentation i eksterne udvalg Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalg (SU) Samarbejdsorganisationen drejer sig udelukkende om Carlsberg Danmark og danske gruppeselskaber. Samarbejdsudvalgene er sammensat som følger: Samarbejdsudvalg Vest: - 10 ledelsesrepræsentanter (heraf 2 udpeget af Funktionærforeningen - Formanden og næstformanden) Tillidsrepræsentanter. Samarbejdsudvalg Øst: - 9 ledelsesrepræsentanter (heraf 2 udpeget af Funktionærforeningen - Formanden og Leif Pedersen). - 8 Tillidsrepræsentanter. Arbejdsmiljøudvalg for Salg og Stabe: - 2 ledelsesrepræsentanter - 2 Medarbejderrepræsentanter (heraf 1 udpeget af Funktionærforeningen Carsten Dandanel og som suppleant Michael Hye). Suppleant deltager fast på alle møderne. - 5

10 I alle Udvalg afholdes der min. 4 møder om året med en fast dagsorden med mulighed for tilføjelser. Orientering om afholdelse af SU-møder annonceres forud enten på CDK-net eller ved opslag, og der er mulighed for at få optaget emner til behandling på dagsordnen. Referaterne fra møderne er offentlige og er placeret under de respektive områders hjemmesider Samarbejdsrådet (SR) Det overordnede organ for samarbejdsudvalgene, hvor der diskuteres fremtidige strategier og aktiviteter med ledelsen inden de besluttes. Adm. Direktør Carsten Hänel er formand for samarbejdsrådet. A. Mødedeltagere: 5 medlemmer fra A-gruppen 6 medlemmer fra B-gruppen Her har vi indgået en tillægsaftale med ledelsen, om at Funktionærforeningen Carlsberg udpeger ét af de 5 medlemmer fra A-gruppen. Det er formanden, der repræsenterer Funktionærforeningen. B. Mødefrekvens: 4 gange årligt, i forbindelse med kvartalsregnskaberne i Carlsberg A/S. C. Dagsorden: 1. Økonomi 2. Salg 3. Teknik / Kvalitet / Projekter 4. Personale 5. Løst og fast Uddannelseslegatet for børn af medarbejdere ved Carlsberg A/S Medlemmer: Nicolai Raymund Jensen, Carlsberg Danmark (formand), Jørn P. Jensen, Carlsberg A/S, Ulla Christophersen (sekretær) og Peter Petersen, Funktionærforeningen. Administreres af HR-afdelingen. Legatets formål er, efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og skøn, at yde understøttelse til fortsættelse og færdiggørelse af en uddannelse, som børn af medarbejdere ved Carlsberg A/S har påbegyndt, men som ved faders/moders eller en efterlevendes faders/moders død ellers havde måttet afbrydes. Denne hjælp til uddannelse er legatets principielle formål, men der skal dog af legatets midler også kunne ydes anden opdragelses- eller uddannelseshjælp, som ikke forudsætter faders eller moders død. I årets løb er der uddelt legater for i alt kr ,- til 11 personer. - 6

11 2.2.4 Kantineudvalg Valby Udvalgsmedlemmer udpeget af Funktionærforeningen er: Søren Leth Fredericia Udvalgsmedlem udpeget af Funktionærforeningen er: Jakob Larsen Kantineudvalget har fået ny formand i skikkelse af Camilla Flor Nielsen fra Carlsberg Danmark. Udover Camilla består udvalget af medarbejdere der dagligt spiser i vores kantiner i Fredericia, Taastrup, Vesterfælledvej, Malteriet, Forskningscentret og Konferencecentret. På den måde kan vi bedst muligt få indtryk af hvordan det står til over en bred kam. Vores leverandør er ISS. Der skal dagligt være 5 slags pålæg, en lun ret og en varm ret. Brødet bager de selv og så er der kage om torsdagen. Det er naturligvis svært for ISS at gøre alle tilfredse og det kan være svært for personalet at dosere maden med de mange konsulenter og rejsende vi har, men ved fortsat god dialog med køkkenet og den daglige kontakt med de køkkenansatte, er vi sikre på at vi fortsætter vores gode samarbejde Informationsudvalg i Carlsberg Danmark Informationsudvalget er sammensat af Kommunikationsmedlemmer og Informationsmedlemmer som følger. Fire ansatte i Carlsberg Danmarks Kommunikationsafdeling: Charlotte Hoffmeyer (ansvarshavende redaktør), Anni Lyngskær, Sabrine Vedel Mensel Schmidt og Rina Falkebo Hansen Seks repræsentanter for medarbejderstaben i Carlsberg Danmark - heraf er 3 udpeget af Funktionærforeningen: Peter Petersen, Tom Andreasen (næstformand) og Carsten V. Dandanel Udvalget holder 2 møder om året. Udvalgets formål er at sikre, at der internt via Intranet samt Kilden informeres om de nyheder, historier og ændringer som der løbende finder sted i Carlsberg Danmark, således at alle medarbejdere har mulighed for at være opdateret herom. Informationsmedlemmerne kan kontaktes direkte såfremt, der er medlemmer som har noget på "hjerte" i forhold til Carlsberg Danmarks interne kommunikation/information. - 7

12 2.3 Nyhedsbrev Planlægges til at blive udgivet 6 gange årligt. Husk at kontakte Benny Poulsen (tlf ), hvis du ikke ønsker at blive publiceret under personalia i forbindelse med jubilæum eller rund fødselsdag. Alle er velkommen til at komme med indlæg til bladet. Bladet lægges på hjemmesiden, og der udsendes mail til alle medlemmer ved udgivelse. Ønsker man bladet tilsendt i papirformat opkræves kr. 30,- ekstra pr. kvartal. 2.4 Internettet - - Facebook Vi er stadig lydhøre over for gode ideer fra medlemmerne om ændringer til vores hjemmeside - eller bare lidt ris eller ros, der kunne have interesse for redaktionen. Vi arbejder fortløbende på at forbedre hjemmesiden, så den er overskuelig og informativ. Der er mange gode informationer at hente via hjemmesiden, så som info vedr. de større fratrædelsesaftaler og gældende lokalaftaler, rabattilbud, tilbud på egne og lejede ferieboliger. Medlemmerne har også mulighed for at oprette egne tilbud/kommentarer på opslagstavlen. Vores hjemmeside er også at finde på engelsk. Hvis der trykkes på det "lille Engelske flag" oppe i venstre hjørne så vil man komme over på den engelske hjemmeside. Brug hjemmesiden - den er til for medlemmerne og vedligehold min side ved bl.a. adresseændringer mm. I slutningen af august kom Funktionærforeningen på Facebook. Siden på Facebook indeholder primært informationer omkring arrangementer, feriehuse og nyheder. Det er vigtigt at understrege, at Facebook siden ikke overtager Funktionærforeningen Carlsberg hjemmeside s funktion. Den skal blot ses som en ekstra service til medlemmerne. Vi håber i bestyrelsen at Facebook siden åbner op for tættere konktakt mellem medlemmer. Kun brugere der er medlem af Funktionærforeningen kan blive medlem af Facebookgruppen. 2.5 Bestyrelseskonferencer Dette års bestyrelseskonference den januar 2014, valgte vi at gøre anderledes end tidligere år. I løbet af året har vi rigtig mange emner til debat på vores bestyrelsesmøder, og ærlig talt, så synes vi ikke altid at vi har haft den nødvendige tid til at gå i dybden med emnerne på selve bestyrelsesmøderne. For at nå i dybden med emner som f.eks. kommende lønforhandlinger og kommende arrangementer, så brugte vi hele konferencen på at gruppearbejde med emnerne og lave handlingsplaner. Alle i bestyrelsen er enige om at dette års konference var meget produktiv. - 8

13 3. Personaleforhold 3.1 Personsager Vi får mange henvendelser fra medlemmer, der har problemer eller som føler, at de er kommet i klemme i forbindelse med ændringer i organisationen. Medlemmerne er altid velkommen til at henvende sig til formanden eller et bestyrelsesmedlem. Ingen spørgsmål er dumme spørgsmål, og vi vil altid forsøge at hjælpe. Hvis vi ikke selv kan svare, så har vi et bagland, der kan trækkes på. Der kan være problemer, hvor der er behov for juridisk assistance, og her kan vi også hjælpe, da såvel FTF som Lederne har jurister, som vi kan rette henvendelse til. Hvis der opstår situationer, hvor vi ikke kan blive enige med ledelsen, har vi mulighed for at tage et mæglingsmøde, hvor Dansk Industri er inddraget og endelig kan vi ende i arbejdsretten, hvis alle andre muligheder er udtømte. 3.2 Performance Review-samtaler (Tidligere MUS ) Performance Review er et godt redskab som sikrer, at lederen og den enkelte medarbejder, i en travl hverdag, afsætter tid til en formel samtale om medarbejderens udvikling. Husk ved Performance Review, at få talt ud med chefen om evt. problemer. Det er vigtigt, at samtalen tages alvorligt, og ikke bare opfattes som en almindelig hyggesnak. Hvert år efter at Performance Review er afholdt, er der medarbejdere, der ikke længere føler sig tilstrækkelig værdsatte og mangler motivation. Det må og skal vi kunne gøre bedre. Et Performance Review må ikke stå i stedet for løbende feedback fra leder til medarbejder. Hvis Performance Review ikke matcher den løbende feedback, som der gives hen over året, så er det her, der i første omgang skal sættes ind. I Carlsberg omfatter Performance Review punkter, som samles i Performance Review Templaten bl.a. "Rating" af performance, gennemgang og evaluering af medarbejderens resultater for året (Objectives), medarbejderens mobilitet, potentiale for nyt job samt udviklingsplan for de næste 12 måneder. Vigtigt at èns stillingsbeskrivelse justeres, så den passer til èns aktuelle job. 3.3 Skriftlige advarsler Hvis man bliver kaldt til afdelingschefen eller HR-afdelingen for at modtage en skriftlig advarsel, er det en god ide at tage imod tilbuddet om, at et bestyrelsesmedlem deltager som bisidder. Bestyrelsesmedlemmet har ikke mulighed for at blande sig i indholdet af advarslen, men for den enkelte er det rart at have en neutral person at diskutere advarslen med efterfølgende, og husk at vi har tavshedspligt. - 9

14 3.4 Sygefraværssamtaler Der er flere af vore funktionærkollegaer, som i forbindelse med sygdom har oplevet, at de er blevet indkaldt af deres chef til en sygefraværssamtale inden udgangen af deres 4. Sygeuge, - og det uanset at man som medarbejder allerede har en dialog med sin chef omkring sit sygeforløb. Her vil jeg godt aflive spøgelser. - Afholdelse af sygefraværssamtale er et lovpligtigt tiltag og hvis Carlsberg vælger ikke at afholde en sådan, så vil Carlsberg, ud over at miste retten til at få sygedagpenge refusion, også tilsidesætte hensigten med en sygefraværssamtale nemlig at sikre at medarbejderen hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejde igen. Jeg vil derfor godt slå fast, at hensigten med en sygefraværssamtale er at fastholde en medarbejder på sit arbejde. Såfremt man som medlem skulle ønske at få hjælp i forbindelse med eller til en sygefraværssamtale, så stiller Funktionærforeningens bestyrelse sig til rådighed. 3.5 HK Danmark Den tidligere lokale HK-tillidsrepræsentant for Call-Center Peter Vester, har skiftet stilling internt i Carlsberg Danmark og er ikke længere HK-tillidsrepræsentant. Der er ikke kommet en ny HKtillidsrepræsentant i Call-Centeret. HK opsagde i 2009 den formelle samarbejdsaftale mellem HK, Carlsberg Danmark A/S og os. Det lykkedes desværre ikke at forhandle en ny aftale på plads, så vi har i dag formeldt ingen kontakt med HK. 3.6 Lederne Funktionærforeningen er anerkendt af Carlsberg som værende talsmænd for den faglige organisation Lederne, repræsenteret ved formanden som talsmand. 3.7 Lønforhandlinger i Carlsberg Danmark Lønforhandlingerne for 2014 er ikke afsluttet endnu. Ved lønforhandlingerne i året 2013 blev der lyttet og handlet på flere af de ønsker, vi havde. Lønsum: Vi fik en samlet regulering af lønsummen efter regrading af funktionær stillingerne, som lå godt i forhold til markedsniveau og på niveau med CAS/CB og CBS. Et resultat vi godt kunne være tilfredse med. Regrading: En af forudsætningerne for at få den rigtige lønregulering er, at man er gradet korrekt. Det er derfor vigtigt at det enkelte medlem altid sikre at ens stillingsbeskrivelse er opdateret, da en opdateret stillingsbeskrivelse er med til at sikre den korrekte gradning. Ved hver lønregulering er der altid nogen som får 0 kr. I regulering. For den enkelte kan det i nogle tilfælde godt virke dybt uretfærdigt, specielt hvis ens rating/mus umiddelbart har været tilfredsstillende. Vi vil opfordre de funktionærer, som er uenige i deres lønregulering, til at tage fat i deres respektive leder og udbede sig en forklaring. Herudover er du som medlem også altid velkommen til at søge råd hos os. - 10

15 3.8 Lønforhandlinger i Carlsberg Breweries A/S og i Carlsberg Business Solution A/S Lønforhandlingerne for 2014 er ikke afsluttet endnu. Funktionærerne fik i året 2013 en samlet regulering af lønsummen som lå godt i forhold til markedsniveau. I CBS fik medarbejdere i lønbånd F2-F1-E2 og E1 ingen regulering på grundlønnen i 2013, men blev i stedet bonusberettiget. I 2014 giver bonus målet op til 2,5 % og i 2015 sættes yderligere op med 2, 5 %, så det samlede bonus mål kommer op på 5 % Lønforhandlinger i Carlsberg A/S Lønforhandlingerne for 2014 er ikke afsluttet endnu. Funktionærerne fik i året 2013 en samlet regulering af lønsummen som lå godt i forhold til markedsniveau. - 11

16 4 Diverse 4.1 Medarbejderrepræsentation i A/S bestyrelserne De medarbejdervalgte repræsentanter udgør: Carlsberg A/S bestyrelse Valgt i moderselskabet: Valgt i koncernen: Thomas Knudsen Bent Ole Petersen Hans Andersen, Carlsberg Danmark A/S Peter Petersen, Carlsberg Danmark A/S Carlsberg Breweries A/S bestyrelse Valgt i moderselskabet: Eva Vilstrup Decker Valgt i koncernen: Peter Petersen, Carlsberg Danmark A/S Carlsberg Business Solution A/S bestyrelse Valgt i moderselskabet: Søren Leth Anni Olsen Carlsberg Danmark A/S bestyrelse Valgt i moderselskabet: Peter Petersen Hans Andersen 4.2 Advokatbistand Behovet for ekstern advokatbistand er begrænset efter, at vi er blevet medlem af FTF, der har en juridisk afdeling, som medlemsorganisationerne kan trække på. I de tilfælde, hvor vores medlem også er medlem af Ledernes Hovedorganisation, har vi et tilsvarende samarbejde med LH omkring advokatbistand og anden rådgivning - 12

17 5. Foreningens afdelinger og udvalg 5.1 Afd. B Ferieboliger - Formand: Michael Hye Udvalgsmedlemmer: Hanne Buch-Larsen (udlejningsadm. og lejede destinationer), Thomas Knudsen (Hulegårds Kvarn), Ulla Baarsgaard Hansen (Hallandsåsen), Michael Hye (Ebeltoft), Leif Storm, (Humlehuset), Ella Meiling (Friheden), Mads Wittrup (Nørkjær), Benny Poulsen (Langeland) og Tom Andreasen (Fårup) Egne ferieboliger Hvert hus har tilknyttet en inspektør til at varetage almindelig vedligehold og istandsættelse af huset. Inspektørerne besøger deres hus to gange om året for at sikre at husene fungerer optimalt og er i en standard, som vi alle kan være tilfredse med. Inspektørerne indretter og møblerer husene, så det passer til flest mulige mennesker. Det er ikke tilladt for lejerne at flytte rundt på møbler, billeder, lamper eller lignende. Såfremt man under opholdet i huset flytter et møbel, skal dette sættes tilbage inden afrejse. Vi vil igen appellere til lejerne om at være os behjælpelige med at få konstaterede mangler og skader på egne huse udbedret. Er der noget, som ikke er som det skal være, beder vi lejerne om at kontakte inspektøren og aftale hvad der skal gøres. Deciderede nyanskaffelser må kun indkøbes efter forudgående aftale med husets inspektør. Inspektørens navn og telefonnummer står opført på husets lejerrapport, som bliver fremsendt sammen med nøglen. Inspektørerne har skrevet følgende om det forløbne år i 'deres' respektive huse: 1 / 2 - Hulegårds Kvarn, inspektør: Thomas Knudsen. Jeg har overtaget inspektør opgaven i det forgangne år. Jeg var i Lille Hus en weekend i november og i Store Hus i vinterferien. De sidste år, har min familie og jeg gæstet husene ca. en gang om året, oftest Lille Hus. Der er pt ikke planer om andet end almindelig vedligeholdelse. Tagrenden på Møllen er bøjet ned af sne fra taget. Kan det ikke være lige meget, kan man spørge? Men det kan det ikke, for vandet drypper ned, og sprøjter op igen, så træbeklædningen er våd. Det samme gør sig gældende på den anden side af møllen, hvor der ingen tagrende er. Skorstenen på Lille hus trænger til at få repareret fugerne. Jeg prøver at finde ud af hvilken behandling træ-taget på Lille Hus har fået / skal have. Husene ligger for langt hjemmefra til, at jeg kan køre der op på et dags tur, så jeg har samarbejde med en lokal person. Hun kan levere brænde og være behjælpelig med tilsyn og mindre opgaver. Hendes far er VVS ér, og han skiftede afgangsslangen på emhætten, og reparerede afløb fra Lille Hus i efteråret. Der manglede, en af to, lampeskærme. Vi var i Halmstad for at finde en erstatning, men fandt ikke en mage til. Vi købte uldplæder til sofaen, en cykelpumpe mm. og vi fik skiftet bagdæk på en af cyklerne. Vandtrykket svingede meget; husene har deres egen vandboring, og trykket svingede, fordi der var for lidt luft i hydroforbeholderen. Jeg ordnede det, men det burde måske automatiseres, for det vil ske igen, at luften optages i vandet. - 13

18 Hulegårds Kvarn er et fantastisk sted. Vandet i Fylleåen fosser brusende forbi den gamle vandmølle. Det er noget helt andet end en å i Danmark. Man er langt ude i skoven, og det er kun ca. tre timers kørsel fra København. Det er et godt sted, og et godt udgangspunkt for ture. På den anden side af åen er der en nedlagt jernbane, og der er afmærkede stier man kan følge i skoven. Der er også kort og kompas i husene, hvis man vil uden for de afmærkede stier. 3 Hallandsåsen, inspektør Ulla Baarsgaard Hansen. Efter længere tids forberedelse blev badeforholdene moderniseret i efteråret. Vi havde inden spurt en del af det sidste års lejere om deres mening vedr. toilet og bad i et eller to rum. Vi fik flere gode input, hvor nogle af forslagene gik på at beholde nuværende toiletrum og ombygge det eksisterende bruserum med inddragelse af baggangen i et nyt toilet/bruserum. Denne løsning blev valgt og med en ekstra bevilling fra Carlsberg Tuborg Medarbejderlegat, lykkedes det at få økonomien til at hænge sammen. Det nye baderum er rigtig flot og er blevet godt modtaget af lejerne. Efterårsstormen væltede 5 store træer på grunden, disse er blevet fjernet. Heldigvis ramte de ikke nogen huse, så de forårsagede ingen skader. 4 Ebeltoft, inspektør Michael Hye. Ebeltoft fik den store make over i 2012, derfor er der ikke sket så meget i år. Der er opsat mørklægningsgardiner i værelserne. Der kommer nye gardiner i stuen i Planer for 2014 Nye gardiner i stuen. Skraldespand stativ Nye havemøbler Gennemsyn af kloak Vi har fået en del henvendelse med mus som kommer ind, dette forsøger vi at finde en løsning på. 5 Humlehuset, inspektør Leif Storm. Som beskrevet i sidste års beretning blev den mangelfulde pålægning af tagpappet udbedret i løbet af foråret, hvorefter vi tror, at dette vil holde i mange år. I løbet af året er opvaskermaskine og køleskab blevet udskiftet. For at sikre en bedre indretning af køkkenet er den nye opvaskermaskine flyttet, så den ikke længere står lige ud for en af de bærende stolper, derved kan flere opererer i køkkenet samtidig. Igen i år har rydning/nedklipning af beplantningen ud for spisepladsen og terrassen haft høj prioritet, idet dette sikrer Humlehusets helt fantastiske udsigt til Kattegat. Indvendigt er de mange gæster begynd at sætte deres spor og de næste år er det derfor nødvendigt at få malet, skiftet tæpper og afhøvlet nogle gulve. Desuden trænger dele af træværket uden for til udskiftning samt maling. 6 Friheden, inspektør Ella Meiling. Friheden har heldigvis igen i år haft mange lejere, så naturligt slid kræver udskiftning af inventar og køkkenudstyr. Betontrappen op til hoveddøren er blevet repareret, ligeledes trappen og bænkene på vandsiden. Skodderne er blevet repareret, mange af dem havde revet sig løs i stormen. - 14

19 Elmåleren stod umotiveret ude midt på grunden, og er blevet påkørt et par gange, så den er blevet flyttet og sidder nu ved gavlen af huset. Der er købt nye senge til de 2 soveværelser på 1. sal og ny sovesofa til alkoverummet. Der er installeret 2 luft til luft varmepumper, en i stuen og en i kælderen, det skulle gerne hjælpe på den høje el-regning. Herudover har vi fået målt grunden op, da vi synes at naboen ved de 4 årstider kom lidt tæt på huset med sine tilbygninger. Bygningerne ligger på hans egen grund, men tørrestativet havde sneget sig ind til os. Der vil nu blive sat skelpæle og markering op, så vi ved hvortil grunden går. Så nu skulle Friheden være klar til en ny sæson. 7 Nørkjær, inspektør Mads Wittrup. Der i efteråret opsat luft til luft varmepumpe i stuen. Nørkjær med de gamle stenvæge er meget dyr at varme op. Vi håber at varmepumpen vil hjælpe på dette samt give et bedre indeklima. I efterårsstormen væltede hegnet ind til naboen. Der bliver sat et nyt op her i foråret. 8 Langeland, inspektør Benny Poulsen. Der har været to inspektionsbesøg i året. Der blev ikke brugt de store penge på inventar til huset, da huset i dag står ganske pænt indrettet med de tilkøb der har fundet sted. Der er opsat luft til luft varmepumpe i efteråret. Af nyt inventar i 2014 er der planlagt indkøb af nye havemøbler. 9 Fårup, inspektør Tom Andreasen. Der er købt en del nye ting til køkkenet, som gæsterne har ønsket. Derudover er der skiftet sofapuder, måtter ved dørene og topmadrasser på sengene. DVD en virkede kun engang i mellem, så der har købt en ny. Udluftningen på badeværelset var defekt, så den er skiftet af en elektriker. Der er købt en vejrstation, så gæsterne kan følge med i graderne uden for. Af lidt større ting er der kommet en ny opvaskemaskine og der er sat ny pejs op med tilhørende nye fliser. Spisebordsmøblerne er ved at være godt slidte, så dem har vi planer om at skifte ud til foråret. Hvis der er penge til overs skifter vi også sofabordet, som både er slidt og alt for klodset. Uden for er der lagt cementgulv i redskabsskuret og det har holdt musene væk. Af nyt er der købt parasol og grillredskaber. Det er så planen, at vi vil købe nye havemøbler til foråret, da der er gået et par stole i stykker og det resterende bærer tydelig præg af saltluften. Der er også udskiftet nogle rustne hængsler rundt omkring, saltluften tager meget på tingene Lejede ferieboliger Danmark Der har været stor tilfredshed med vore lejede boliger Rømø, Als, Samsø, Sandvig - Bornholm, Lemvig og Marielyst. Rømø gik rigtig godt i 2013, men ejeren blev syg i løbet af efteråret og satte huset til salg. Huset blev hurtigt solgt, så Rømø er ikke mere tilgængeligt. Als har vi haft i mange år og selv om lejrene er glade hus og sted, er interessen ikke så stor mere. Vi har for 2014 lavet en aftale, hvor vi kun betaler for benyttede uger. Det giver os mulighed for stadig at tilbyde huset. Samsø er stadig populær og vi tilbyder huset igen i 2014, dog i en lidt kortere periode. Udlejningen i Sandvig har været meget fin i år og vi tilbyder lejligheden igen i tilsvarende periode Sommerhusene ved Lemvig og Marielyst får meget fine tilbagemeldinger og fin udlejning i - 15

20 sommerhalvåret. Vi har begge disse huse 'på behovs basis' i vinterhalvåret og betaler kun for de uger vi benytter her. Marielyst er meget populært på grund af sin størrelse. Her er mulighed for at invitere familie eller venner med. Vi lejer alle danske boliger af private ejere, som vi har et godt samarbejde med. Ejerne får tilsendt kopier af lejerrapporterne og der er stor opmærksomhed fra ejernes side på, om vore lejere er tilfredse med tingenes tilstand i boligerne Udlandet Vore italienske destinationer er stadig meget søgte. Vi havde i år forsøgt os med et byhus i Lucca. Det viste sig dog, at det ikke var så populært, da der ingen swimmingpool hørte til stedet. Gengangeren Manuela gik de godt med, men da vi nu skulle skifte byhuset ud, besluttede vi at tilbyde to nye steder med swimmingpool nær Lucca i Vore nye lejemål ved Gardasøen og nær Venedig blev godt modtaget og vi har besluttet at fortsætte med disse to steder. Der er stadig stor interesse for og tilfredshed med det lejede luksus Holiday Home i ferieparken Douce Quietude i St. Raphael. Muligheden for ferie i eget 'hus' med alle moderne bekvemmeligheder, egen have med stor fliseterrasse kombineret med campingpladsens mange tilbud, tiltaler mange medlemmer. I 2012 blev et stort flot børne-/badeområde færdigt. I området, der helt kan overdækkes og lukkes i ydersæsonerne, er springvand, krydsende vandstråler, babybassin og langt spabad. Badelandet har givet pladsen den 5. stjerne. Interessen for stedet er størst i skolesommerferien, men vi har huset på behovsbasis det meste af sommersæsonen. Lejligheden midt i Paris har ikke været så godt udlejet i år som tidligere år, men den er stadig meget populær. Den ligger i en gammel ejendom og er udstyret efter franske forhold. Den nye sovesofa i stuen, viste sig at være alt for spinkel og der er indkøbt en ny og mere solid til denne sæson. Hvad den evt. mangler i stand og udstyr, har den i beliggenhed. Medlemmerne udtrykker stor tilfredshed med beliggenheden. Lejemålet fortsættes i I Nice området fortsatte vi lejemålet på luksuslejligheden på 9. sal i 'Pyramidehusene' Marina Baie des Anges. Fra lejlighedens altan er der vid udsigt over den lokale havn og Middelhavet. Lejerne var meget begejstrede for lejligheden, men det kneb med at få lejet alle ugerne ud. Da vi ikke ønskede at binde os for en fast periode, valgte ejeren at finde en lejer, som kunne garantere en fast leje. Lejligheden bliver derfor ikke tilbudt i I Nice området havde vi studio-lejligheden til to personer til rådighed i perioden maj - september. Lejligheden ligger meget centralt for aktiviteter uden bil. Der er kort afstand til byens cafeliv og restauranter. Lejerne roser lejligheden for dens indretning og beliggenhed, men vi har ikke har så mange 'kunder' til en lejlighed til to personer. I år havde vi lejligheden på behovsbasis, dvs. at vi kun betalte for de uger vi benyttede. Dette fungerede godt og gentages i By lejligheden i Barcelona er populær. Alle er meget begejstrede for byen og beliggenheden. Desværre har vi ikke mange lejere dernede i vinterhalvåret og det er ikke lykkedes at komme igennem med en kortere lejeperiode. Vi fortsætter dog lejemålet frem til udgangen af oktober 2014, så må vi se hvordan udlejningen er gået hen over sommeren. Lejligheden har en fantastisk beliggenhed nær byen og havet. I det meste af året havde vi mulighed for at tilbyde en lækker lejlighed centralt i Berlin. Lejligheden kunne dog kun lejes frem til 1. oktober og i sidste kvartal kunne vi ikke tilbyde Berlin. - 16

Årsberetning 2012 1 FORENINGENS ORGANISATION... 1

Årsberetning 2012 1 FORENINGENS ORGANISATION... 1 Beretning 2012 Årsberetning 2012 1 FORENINGENS ORGANISATION... 1 1.1 1.1.1 Medlemmer..... 1 Medlemskab af foreningen... 1 1.2 Bestyrelsens sammensætning... 2 1.3 Hovedorganisationen FTF... 2 1.3.1 FTF

Læs mere

FUNKTIONÆRFORENINGEN CARLSBERG. Årsregnskab 2013

FUNKTIONÆRFORENINGEN CARLSBERG. Årsregnskab 2013 FUNKTIONÆRFORENINGEN CARLSBERG Årsregnskab 2013 27. marts 2014 Dette regnskab indeholder 20 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

DFDS FRITID. Lodtrækning af fritidsboliger 2010

DFDS FRITID. Lodtrækning af fritidsboliger 2010 DFDS FRITID Lodtrækning af fritidsboliger 2010 Lejlighed i Berlin 5 fritidshuse i Danmark Italien: Toscana Sydfrankrig: Nice & Sainte Maxime Skagen i august Lodtrækning finder sted tirsdag 2. februar 2010

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Gode råd der sælger din bolig

Gode råd der sælger din bolig Gode råd der sælger din bolig Giv dit hjem mere værdi Vi har lavet denne folder med boligtips til dig, så du nemt og overskueligt kan give dit hjem mere værdi inden fremvisning. På en fremvisning handler

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45. Til medlemmerne af 3. april 2012 lnr.61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45 i selskabslokalet Der

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning.

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning. Referat Den 20. november 2007 Emne: Bestyrelsesmøde Mødedato: 5. november 2007 Mødested: Else Deltagere: Fraværende: Fordeling: Referent: Bestyrelsen Ingen Bestyrelsen + opslag Charlotte Dagsorden 1 Information

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i Aarhus Kommunes Feriefond d. 10. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde i Aarhus Kommunes Feriefond d. 10. februar 2014 Den 11. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde i Aarhus Kommunes Feriefond d. 10. februar 2014 Til stede: Niels Jørgen Friis, Leon Kanstrup, Britha Lund Sørensen, Finn Nathan, Niels Lucassen, Morten Boe,

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klagerne, henset til ejerlejlighedens stand, har betalt for meget for ejerlejligheden.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klagerne, henset til ejerlejlighedens stand, har betalt for meget for ejerlejligheden. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig City Aarhus ApS M.P. Bruuns Gade 11-13 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 4. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015.

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Næstved, den 23. februar 2015. Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Kanaler i TV-pakke 1 Brugerforeningen

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00 Feriekontoret Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV Tlf.: 88 92 33 60 Mail: feriekontoret-kbh@3f.dk Web: www.3fpost.dk Opdateret den 18.09.15 Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration)

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013 Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag d. 6/2-2013 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Hanne, Thomas og Rikke. Fraværende Marika (suppleanter) Herudover deltog nyvalgte suppleanter

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Mødt: Hanne Lene, Britta, Allan, Rasmus, Mette J., Helle, Mikael, Susanne, Mette Afbud: Asbjørn, Lisbet Vi startede med at synge Det er i dag et

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Feriefonden for ansatte ved Lemvig Kommune

Feriefonden for ansatte ved Lemvig Kommune Til: Gitte Hyldal Gade Bent Søgaard Lena Birch Lykke Louise Agerbo Birthe Gielsgaard Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 16. oktober 2012 kl. 8.00 1. Godkendelse af referat fra 29. juni 2012 Godkendt.

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

SAS Travel Club Din klub i SAS

SAS Travel Club Din klub i SAS SAS Travel Club Din klub i SAS Office@sastravel.dk Indhold Indhold... 2 Med os kan du både ryge og rejse Vision Mission Strategi Værdier... 3 Vi hjælper dig på vej... 4 Hvordan finder du os... 5 Hjælp?...

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27

Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27 Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ejerforeningen - onsdag d.27.05 2009 k1.19 i Caf6 Fortegården, Femmøllervej 10 med indgang ved nye hvide

Læs mere