Årsberetning FORENINGENS ORGANISATION... 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2013 1 FORENINGENS ORGANISATION... 1"

Transkript

1 Beretning 2013

2

3 Årsberetning FORENINGENS ORGANISATION Medlemmer Medlemskab af foreningen Bestyrelsens sammensætning Hovedorganisationen FTF FTF s socialrådgiverordning FTF s arbejdsskadeordning FTF-A (A-kasse) Administration - kontingentopkrævning Foreningskontor FORENINGENS VIRKSOMHED Mødeaktivitet Repræsentation i eksterne udvalg Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalg (SU) Samarbejdsrådet (SR) Uddannelseslegatet for børn af medarbejdere ved Carlsberg A/S Kantineudvalg Informationsudvalg i Carlsberg Danmark Nyhedsbrev Internettet Bestyrelseskonferencer PERSONALEFORHOLD Personsager MUS-samtaler Skriftlige advarsler Sygefraværssamtaler HK Danmark Lederne Lønforhandlinger i Carlsberg Danmark Lønforhandlinger i Carlsberg Breweries A/S og i Carlsberg Business Solution A Lønforhandlinger i Carlsberg A/S., DIVERSE Medarbejderrepræsentation i A/S bestyrelserne Carlsberg A/S bestyrelse Carlsberg Breweries A/S bestyrelse Carlsberg Business Solutions A/S bestyrelse Carlsberg Danmark A/S bestyrelse Advokatbistand... 12

4 5 FORENINGENS AFDELINGER OG UDVALG Afd. B - Ferieboliger Egne ferieboliger Lejede ferieboliger Danmark Udlandet Udlejningsoversigt Generelt Arrangementsudvalg Pensionistudvalg Udvalg for rabatordninger Foreningslokalerne AFSLUTNING... 22

5 1 Foreningens organisation 1.1 Medlemmer Medlemstallet pr Forskel Tjenstgørende medlemmer Pensionerede medlemmer Optaget efter ansøgning I alt Medlemstallet er ikke et entydigt mål for antallet af funktionærstillinger, da der bl.a. er timelønnede, vikarer og stipendiatstuderende blandt medlemmerne. Det er glædeligt, at vi ser nye medarbejdere melde sig ind meget hurtigt efter ansættelse. Bestyrelsens arbejde herfor, samt opfordringer fra nuværende medlemmer om at søge medlemskab, er i stor grad medvirkende hertil. Vi har stadig kollegaer, der ikke er medlem, og vi skal opfordre medlemmerne til at fortælle nye medarbejdere om foreningen og opfordre dem til at melde sig ind. Jo flere medlemmer vi er, jo stærkere står vi over for ledelsen i forhandlingssituationer Medlemskab af foreningen Funktionærforeningen har en vigtig faglig og social rolle i Carlsberg. Foreningens faglige rolle er, at vi varetager vore medlemmers interesser i Carlsberg koncernen i Danmark, bl.a. ved konkrete større forhandlinger og lokalaftaler med Ledelsen i de enkelte selskaber. Vi er medlem af Hovedorganisationen FTF og samarbejder med den faglige organisation LEDERNE. Afhængig af hvor vores medlemmer hører til, kan vi hente juridisk assistance samt anden hjælp i de respektive sekretariater. En stor del af det faglige arbejde er ikke synligt for alle, og det er der en god grund til. Vi i bestyrelsen (undertiden med hjælp fra de faglige organisationer), er aktive med individuel rådgivning og vejledning i forbindelse med afskedigelser, advarsler, kontraktændringer, PFA sundhedssikring, lønforhandlinger osv. Lige præcis ordet "individuel" er ensbetydende med, for en stor dels vedkommende, i fortrolighed, hvorfor at vi ikke efterfølgende går ud med, hvem vi har hjulpet - og med hvad. Vores indtryk er klart, at de medlemmer, som beder om hjælp, bliver hjulpet og er glade herfor. Foreningens sociale rolle er, at vi som forening har valgt at ville være dem som løfter vores kulturarv i Carlsberg. Jeg behøver bare at nævne arrangementer som Juletræsfesterne i Carlsberg Museum, Forårsfesten, Oktoberfest og Andespillene i både Fredericia og Valby, den årlige Pensionistudflugt samt ikke mindst Foreningens lokaler på Gamle Carlsberg Vej 3. Vi har også ferieboligudlejning, både egne huse og lejede destinationer. Vores ferieboligudlejning er et stort trækplaster og de enkelte huses inspektører er rigtig stolte af, at være med til at løfte den del af Foreningen. - 1

6 1.2 Bestyrelsens sammensætning Efter generalforsamlingen i marts bestod bestyrelsen af: Peter Petersen (formand) Thomas Knudsen Tom Andreasen Jakob Skødt Larsen ** Hanne Buch-Larsen Tom Niekrenz ** Ulla B. Hansen Leif Storm * Michael Hye * Anders Winther ** Søren Leth * Mads Wittrup *) Genvalgt på årets generalforsamling. **) Nyvalgt på årets generalforsamling Iflg. vore vedtægter består bestyrelsen af formand og 11 bestyrelsesmedlemmer. På bestyrelsesmødet den 12. april konstituerede bestyrelsen sig: Næstformand: Tom Andreasen Kasserer: Thomas Knudsen Sekretær: Hanne Buch-Larsen 1.3 Hovedorganisationen FTF FTF er den næststørste hovedorganisation for 81 faglige organisationer og er politisk uafhængig med ca medlemmer. Vi er medlem af sektion P, hvor P står for den private sektor. I sektion P afholdes 4 kvartalsmøder om året, hvor der er mulighed for at udveksle erfaringer med de øvrige organisationer, der er medlem. På disse møder er det formændene for organisationerne, der mødes. Herudover er der sektion S, der dækker den statslige sektor og sektion K, der dækker den kommunale sektor. Omkring medlemskabet af FTF er der indgået aftale om, at medlemskab af FTF ikke gælder for de af vore medlemmer, der er medlem af Lederne. Det er ikke muligt, at få en medlemsoversigt fra Lederne over hvem af vore medlemmer, der er medlem af lederne. Der er faldet dom for, at dette ikke er lovligt, og jeg skal derfor bede vore medlemmer om at holde os orienteret, hvis man enten melder sig ind eller ud af lederne FTF s socialrådgiverordning FTF s socialrådgiverordning: Er en fælles socialrådgiverordning og netværkscenter for primært FTF s mindre, faglige organisationer, der ikke selv har den nødvendige ressourcemæssige kapacitet til effektivt og professionelt at hjælpe medlemmer, der er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet på grund af sygdom. - 2

7 Ordningen sikrer, at de faglige organisationer inddrages tidligt i et sygdomsforløb og dermed vurderingen af, hvorledes medlemmet bedst muligt kan fastholdes på arbejdsmarkedet. Ordningen kan bruges i sager, der vedrører det enkelte medlems forsørgelse - f.eks.: o Er syge, uden at de er sygemeldte. o Er sygemeldte og modtager løn under sygdom eller sygedagpenge fra bopælskommunen. o Skal omskoles eller revalideres. o Skal ansættes i fleksjob. o Søger førtidspension. Hvis nogen føler, at de selv eller en kollega har et behov for at få hjælp, skal man henvende sig til Formand eller Næstformand, hvorefter vi opretter en sag hos FTF FTF s arbejdsskadeordning Det er Arbejdsskadestyrelsen, der afgør om din skade kan anerkendes som en arbejdsskade, og om der i givet fald kan gives erstatning. Hvis din skade afvises som en arbejdsskade, eller hvis du ikke er tilfreds med erstatningen vil FTF drøfte med dig, om afgørelsen skal ankes til Den Sociale Ankestyrelse. Hvis din skade senere viser sig at være væsentlig værre, end da din sag blev afgjort, vil FTF også kunne hjælpe dig med at få sagen genoptaget over for Arbejdsskadestyrelsen. FTF vil i samarbejde med dig sørge for, at Arbejdsskadestyrelsen får alle relevante oplysninger, og at oplysningerne fra arbejdsgiver, læge og andre bliver kommenteret over for Arbejdsskadestyrelsen, hvis det er nødvendigt. Hvis du får behov for assistance fra FTF i forbindelse med en arbejdsskade, skal du først henvende dig til os, hvorefter vi opretter en sag hos FTF FTF-A (A-kasse) Funktionærforeningen Carlsberg er optaget på FTF-A s organisationsliste. Medlemmer af Funktionærforeningen kan herefter optages i A-kassen. FTF-A er blandt de billigste A-kasser. Kontingent til FTF-A for 2014 er pr. kvartal: Fuldtidsforsikrede, med efterlønsbidrag kr ,- Fuldtidsforsikrede, uden efterlønsbidrag ,- Deltidsforsikrede, med efterlønsbidrag ,- Deltidsforsikrede, uden efterlønsbidrag - 945,- Øvrige satser oplyses ved henvendelse til Benny Poulsen, FTF-A er det naturlige valg af a-kasse for vore medlemmer. FTF-A er din a-kasse, fordi FTF-A og vi har et tæt samarbejde. Det giver FTF-A et godt kendskab til dine vilkår og det bedst tænkelige udgangspunkt for at rådgive dig, hvis du mister jobbet eller får lyst til at søge nye udfordringer. - 3

8 Andre fordele ved FTF-A er lav pris, mulighed for at købe ekstra lønsikring, karrierevejledning, hvis du er i job eller har lyst til at prøve noget nyt samt efterlønsrådgivning. Det er nemt at blive medlem: Meld dig ind på eller ring til FTF-A på Hverdage mellem 8.00 og 15.00, fredag til Vil du skifte fra en anden a-kasse til FTF-A følger alle dine rettigheder med. FTF-A klarer alt det praktiske og der er intet at miste. Du kan altid være medlem af FTF-A. FTF-A er tværfaglig, så behøver du aldrig mere skifte a-kasse. Det gælder også, hvis du skifter job. 1.4 Administration - kontingentopkrævning Kontingent opkræves forud kvartalsvis. Ved fratrædelse eller udmeldelse returneres (via Betalingsservice) for meget betalt kontingent. Vi skal kraftigt opfordre medlemmerne til at tilmelde sig Betalingsservice (NETS), da betalingen så sker helt automatisk på forfaldsdagen og vi undgår at bruge yderligere foreningsadministration på dette. Som angivet i vore vedtægter, opkræves et rykkergebyr på kr. 25,- for første rykker, kr. 75,- yderligere for anden rykker og mulighed for eksklusion af foreningen ved 3 mdrs. kontingentrestance. 1.5 Foreningskontor Med Benny Poulsen ansat på 60 %, serviceres medlemmerne, såvel aktive som pensionister. Foreningens kontor ligger bag foreningslokalerne og har indgang via vore lokaler, Gamle Carlsberg Vej 3. - kontoret er åbent mandag til torsdag. Kl

9 2 Foreningens virksomhed 2.1 Mødeaktivitet Der har været holdt 9 ordinære bestyrelsesmøder, 6 i Valby og 3 i Fredericia. I bestyrelsen holdes frokostmøder hver torsdag i Valby med de bestyrelsesmedlemmer, der har mulighed for at deltage. Forhandlingsudvalget eller formand/næstformand har, efter behov, møder med HR/Ledelsen i de respektive selskaber, CAS/CBS/CB og CDK. Samarbejdsmøderne afholdes en gang i kvartalet og forhandlingsmøderne afholdes efter behov. Da problemerne er forskellige i de enkelte selskaber, afholdes møderne individuelt med de enkelte, hvor også bestyrelsesmedlemmerne fra de respektive selskaber deltager. Udover at diskutere aktuelle sager, sker der også en udveksling af information på møderne. Bestyrelsen har holdt konference den Januar 2014 i Carlsberg Conference Center, (se pkt. 2.5). Der blev holdt ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts med efterfølgende spisning. 2.2 Repræsentation i eksterne udvalg Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalg (SU) Samarbejdsorganisationen drejer sig udelukkende om Carlsberg Danmark og danske gruppeselskaber. Samarbejdsudvalgene er sammensat som følger: Samarbejdsudvalg Vest: - 10 ledelsesrepræsentanter (heraf 2 udpeget af Funktionærforeningen - Formanden og næstformanden) Tillidsrepræsentanter. Samarbejdsudvalg Øst: - 9 ledelsesrepræsentanter (heraf 2 udpeget af Funktionærforeningen - Formanden og Leif Pedersen). - 8 Tillidsrepræsentanter. Arbejdsmiljøudvalg for Salg og Stabe: - 2 ledelsesrepræsentanter - 2 Medarbejderrepræsentanter (heraf 1 udpeget af Funktionærforeningen Carsten Dandanel og som suppleant Michael Hye). Suppleant deltager fast på alle møderne. - 5

10 I alle Udvalg afholdes der min. 4 møder om året med en fast dagsorden med mulighed for tilføjelser. Orientering om afholdelse af SU-møder annonceres forud enten på CDK-net eller ved opslag, og der er mulighed for at få optaget emner til behandling på dagsordnen. Referaterne fra møderne er offentlige og er placeret under de respektive områders hjemmesider Samarbejdsrådet (SR) Det overordnede organ for samarbejdsudvalgene, hvor der diskuteres fremtidige strategier og aktiviteter med ledelsen inden de besluttes. Adm. Direktør Carsten Hänel er formand for samarbejdsrådet. A. Mødedeltagere: 5 medlemmer fra A-gruppen 6 medlemmer fra B-gruppen Her har vi indgået en tillægsaftale med ledelsen, om at Funktionærforeningen Carlsberg udpeger ét af de 5 medlemmer fra A-gruppen. Det er formanden, der repræsenterer Funktionærforeningen. B. Mødefrekvens: 4 gange årligt, i forbindelse med kvartalsregnskaberne i Carlsberg A/S. C. Dagsorden: 1. Økonomi 2. Salg 3. Teknik / Kvalitet / Projekter 4. Personale 5. Løst og fast Uddannelseslegatet for børn af medarbejdere ved Carlsberg A/S Medlemmer: Nicolai Raymund Jensen, Carlsberg Danmark (formand), Jørn P. Jensen, Carlsberg A/S, Ulla Christophersen (sekretær) og Peter Petersen, Funktionærforeningen. Administreres af HR-afdelingen. Legatets formål er, efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og skøn, at yde understøttelse til fortsættelse og færdiggørelse af en uddannelse, som børn af medarbejdere ved Carlsberg A/S har påbegyndt, men som ved faders/moders eller en efterlevendes faders/moders død ellers havde måttet afbrydes. Denne hjælp til uddannelse er legatets principielle formål, men der skal dog af legatets midler også kunne ydes anden opdragelses- eller uddannelseshjælp, som ikke forudsætter faders eller moders død. I årets løb er der uddelt legater for i alt kr ,- til 11 personer. - 6

11 2.2.4 Kantineudvalg Valby Udvalgsmedlemmer udpeget af Funktionærforeningen er: Søren Leth Fredericia Udvalgsmedlem udpeget af Funktionærforeningen er: Jakob Larsen Kantineudvalget har fået ny formand i skikkelse af Camilla Flor Nielsen fra Carlsberg Danmark. Udover Camilla består udvalget af medarbejdere der dagligt spiser i vores kantiner i Fredericia, Taastrup, Vesterfælledvej, Malteriet, Forskningscentret og Konferencecentret. På den måde kan vi bedst muligt få indtryk af hvordan det står til over en bred kam. Vores leverandør er ISS. Der skal dagligt være 5 slags pålæg, en lun ret og en varm ret. Brødet bager de selv og så er der kage om torsdagen. Det er naturligvis svært for ISS at gøre alle tilfredse og det kan være svært for personalet at dosere maden med de mange konsulenter og rejsende vi har, men ved fortsat god dialog med køkkenet og den daglige kontakt med de køkkenansatte, er vi sikre på at vi fortsætter vores gode samarbejde Informationsudvalg i Carlsberg Danmark Informationsudvalget er sammensat af Kommunikationsmedlemmer og Informationsmedlemmer som følger. Fire ansatte i Carlsberg Danmarks Kommunikationsafdeling: Charlotte Hoffmeyer (ansvarshavende redaktør), Anni Lyngskær, Sabrine Vedel Mensel Schmidt og Rina Falkebo Hansen Seks repræsentanter for medarbejderstaben i Carlsberg Danmark - heraf er 3 udpeget af Funktionærforeningen: Peter Petersen, Tom Andreasen (næstformand) og Carsten V. Dandanel Udvalget holder 2 møder om året. Udvalgets formål er at sikre, at der internt via Intranet samt Kilden informeres om de nyheder, historier og ændringer som der løbende finder sted i Carlsberg Danmark, således at alle medarbejdere har mulighed for at være opdateret herom. Informationsmedlemmerne kan kontaktes direkte såfremt, der er medlemmer som har noget på "hjerte" i forhold til Carlsberg Danmarks interne kommunikation/information. - 7

12 2.3 Nyhedsbrev Planlægges til at blive udgivet 6 gange årligt. Husk at kontakte Benny Poulsen (tlf ), hvis du ikke ønsker at blive publiceret under personalia i forbindelse med jubilæum eller rund fødselsdag. Alle er velkommen til at komme med indlæg til bladet. Bladet lægges på hjemmesiden, og der udsendes mail til alle medlemmer ved udgivelse. Ønsker man bladet tilsendt i papirformat opkræves kr. 30,- ekstra pr. kvartal. 2.4 Internettet - - Facebook Vi er stadig lydhøre over for gode ideer fra medlemmerne om ændringer til vores hjemmeside - eller bare lidt ris eller ros, der kunne have interesse for redaktionen. Vi arbejder fortløbende på at forbedre hjemmesiden, så den er overskuelig og informativ. Der er mange gode informationer at hente via hjemmesiden, så som info vedr. de større fratrædelsesaftaler og gældende lokalaftaler, rabattilbud, tilbud på egne og lejede ferieboliger. Medlemmerne har også mulighed for at oprette egne tilbud/kommentarer på opslagstavlen. Vores hjemmeside er også at finde på engelsk. Hvis der trykkes på det "lille Engelske flag" oppe i venstre hjørne så vil man komme over på den engelske hjemmeside. Brug hjemmesiden - den er til for medlemmerne og vedligehold min side ved bl.a. adresseændringer mm. I slutningen af august kom Funktionærforeningen på Facebook. Siden på Facebook indeholder primært informationer omkring arrangementer, feriehuse og nyheder. Det er vigtigt at understrege, at Facebook siden ikke overtager Funktionærforeningen Carlsberg hjemmeside s funktion. Den skal blot ses som en ekstra service til medlemmerne. Vi håber i bestyrelsen at Facebook siden åbner op for tættere konktakt mellem medlemmer. Kun brugere der er medlem af Funktionærforeningen kan blive medlem af Facebookgruppen. 2.5 Bestyrelseskonferencer Dette års bestyrelseskonference den januar 2014, valgte vi at gøre anderledes end tidligere år. I løbet af året har vi rigtig mange emner til debat på vores bestyrelsesmøder, og ærlig talt, så synes vi ikke altid at vi har haft den nødvendige tid til at gå i dybden med emnerne på selve bestyrelsesmøderne. For at nå i dybden med emner som f.eks. kommende lønforhandlinger og kommende arrangementer, så brugte vi hele konferencen på at gruppearbejde med emnerne og lave handlingsplaner. Alle i bestyrelsen er enige om at dette års konference var meget produktiv. - 8

13 3. Personaleforhold 3.1 Personsager Vi får mange henvendelser fra medlemmer, der har problemer eller som føler, at de er kommet i klemme i forbindelse med ændringer i organisationen. Medlemmerne er altid velkommen til at henvende sig til formanden eller et bestyrelsesmedlem. Ingen spørgsmål er dumme spørgsmål, og vi vil altid forsøge at hjælpe. Hvis vi ikke selv kan svare, så har vi et bagland, der kan trækkes på. Der kan være problemer, hvor der er behov for juridisk assistance, og her kan vi også hjælpe, da såvel FTF som Lederne har jurister, som vi kan rette henvendelse til. Hvis der opstår situationer, hvor vi ikke kan blive enige med ledelsen, har vi mulighed for at tage et mæglingsmøde, hvor Dansk Industri er inddraget og endelig kan vi ende i arbejdsretten, hvis alle andre muligheder er udtømte. 3.2 Performance Review-samtaler (Tidligere MUS ) Performance Review er et godt redskab som sikrer, at lederen og den enkelte medarbejder, i en travl hverdag, afsætter tid til en formel samtale om medarbejderens udvikling. Husk ved Performance Review, at få talt ud med chefen om evt. problemer. Det er vigtigt, at samtalen tages alvorligt, og ikke bare opfattes som en almindelig hyggesnak. Hvert år efter at Performance Review er afholdt, er der medarbejdere, der ikke længere føler sig tilstrækkelig værdsatte og mangler motivation. Det må og skal vi kunne gøre bedre. Et Performance Review må ikke stå i stedet for løbende feedback fra leder til medarbejder. Hvis Performance Review ikke matcher den løbende feedback, som der gives hen over året, så er det her, der i første omgang skal sættes ind. I Carlsberg omfatter Performance Review punkter, som samles i Performance Review Templaten bl.a. "Rating" af performance, gennemgang og evaluering af medarbejderens resultater for året (Objectives), medarbejderens mobilitet, potentiale for nyt job samt udviklingsplan for de næste 12 måneder. Vigtigt at èns stillingsbeskrivelse justeres, så den passer til èns aktuelle job. 3.3 Skriftlige advarsler Hvis man bliver kaldt til afdelingschefen eller HR-afdelingen for at modtage en skriftlig advarsel, er det en god ide at tage imod tilbuddet om, at et bestyrelsesmedlem deltager som bisidder. Bestyrelsesmedlemmet har ikke mulighed for at blande sig i indholdet af advarslen, men for den enkelte er det rart at have en neutral person at diskutere advarslen med efterfølgende, og husk at vi har tavshedspligt. - 9

14 3.4 Sygefraværssamtaler Der er flere af vore funktionærkollegaer, som i forbindelse med sygdom har oplevet, at de er blevet indkaldt af deres chef til en sygefraværssamtale inden udgangen af deres 4. Sygeuge, - og det uanset at man som medarbejder allerede har en dialog med sin chef omkring sit sygeforløb. Her vil jeg godt aflive spøgelser. - Afholdelse af sygefraværssamtale er et lovpligtigt tiltag og hvis Carlsberg vælger ikke at afholde en sådan, så vil Carlsberg, ud over at miste retten til at få sygedagpenge refusion, også tilsidesætte hensigten med en sygefraværssamtale nemlig at sikre at medarbejderen hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejde igen. Jeg vil derfor godt slå fast, at hensigten med en sygefraværssamtale er at fastholde en medarbejder på sit arbejde. Såfremt man som medlem skulle ønske at få hjælp i forbindelse med eller til en sygefraværssamtale, så stiller Funktionærforeningens bestyrelse sig til rådighed. 3.5 HK Danmark Den tidligere lokale HK-tillidsrepræsentant for Call-Center Peter Vester, har skiftet stilling internt i Carlsberg Danmark og er ikke længere HK-tillidsrepræsentant. Der er ikke kommet en ny HKtillidsrepræsentant i Call-Centeret. HK opsagde i 2009 den formelle samarbejdsaftale mellem HK, Carlsberg Danmark A/S og os. Det lykkedes desværre ikke at forhandle en ny aftale på plads, så vi har i dag formeldt ingen kontakt med HK. 3.6 Lederne Funktionærforeningen er anerkendt af Carlsberg som værende talsmænd for den faglige organisation Lederne, repræsenteret ved formanden som talsmand. 3.7 Lønforhandlinger i Carlsberg Danmark Lønforhandlingerne for 2014 er ikke afsluttet endnu. Ved lønforhandlingerne i året 2013 blev der lyttet og handlet på flere af de ønsker, vi havde. Lønsum: Vi fik en samlet regulering af lønsummen efter regrading af funktionær stillingerne, som lå godt i forhold til markedsniveau og på niveau med CAS/CB og CBS. Et resultat vi godt kunne være tilfredse med. Regrading: En af forudsætningerne for at få den rigtige lønregulering er, at man er gradet korrekt. Det er derfor vigtigt at det enkelte medlem altid sikre at ens stillingsbeskrivelse er opdateret, da en opdateret stillingsbeskrivelse er med til at sikre den korrekte gradning. Ved hver lønregulering er der altid nogen som får 0 kr. I regulering. For den enkelte kan det i nogle tilfælde godt virke dybt uretfærdigt, specielt hvis ens rating/mus umiddelbart har været tilfredsstillende. Vi vil opfordre de funktionærer, som er uenige i deres lønregulering, til at tage fat i deres respektive leder og udbede sig en forklaring. Herudover er du som medlem også altid velkommen til at søge råd hos os. - 10

15 3.8 Lønforhandlinger i Carlsberg Breweries A/S og i Carlsberg Business Solution A/S Lønforhandlingerne for 2014 er ikke afsluttet endnu. Funktionærerne fik i året 2013 en samlet regulering af lønsummen som lå godt i forhold til markedsniveau. I CBS fik medarbejdere i lønbånd F2-F1-E2 og E1 ingen regulering på grundlønnen i 2013, men blev i stedet bonusberettiget. I 2014 giver bonus målet op til 2,5 % og i 2015 sættes yderligere op med 2, 5 %, så det samlede bonus mål kommer op på 5 % Lønforhandlinger i Carlsberg A/S Lønforhandlingerne for 2014 er ikke afsluttet endnu. Funktionærerne fik i året 2013 en samlet regulering af lønsummen som lå godt i forhold til markedsniveau. - 11

16 4 Diverse 4.1 Medarbejderrepræsentation i A/S bestyrelserne De medarbejdervalgte repræsentanter udgør: Carlsberg A/S bestyrelse Valgt i moderselskabet: Valgt i koncernen: Thomas Knudsen Bent Ole Petersen Hans Andersen, Carlsberg Danmark A/S Peter Petersen, Carlsberg Danmark A/S Carlsberg Breweries A/S bestyrelse Valgt i moderselskabet: Eva Vilstrup Decker Valgt i koncernen: Peter Petersen, Carlsberg Danmark A/S Carlsberg Business Solution A/S bestyrelse Valgt i moderselskabet: Søren Leth Anni Olsen Carlsberg Danmark A/S bestyrelse Valgt i moderselskabet: Peter Petersen Hans Andersen 4.2 Advokatbistand Behovet for ekstern advokatbistand er begrænset efter, at vi er blevet medlem af FTF, der har en juridisk afdeling, som medlemsorganisationerne kan trække på. I de tilfælde, hvor vores medlem også er medlem af Ledernes Hovedorganisation, har vi et tilsvarende samarbejde med LH omkring advokatbistand og anden rådgivning - 12

17 5. Foreningens afdelinger og udvalg 5.1 Afd. B Ferieboliger - Formand: Michael Hye Udvalgsmedlemmer: Hanne Buch-Larsen (udlejningsadm. og lejede destinationer), Thomas Knudsen (Hulegårds Kvarn), Ulla Baarsgaard Hansen (Hallandsåsen), Michael Hye (Ebeltoft), Leif Storm, (Humlehuset), Ella Meiling (Friheden), Mads Wittrup (Nørkjær), Benny Poulsen (Langeland) og Tom Andreasen (Fårup) Egne ferieboliger Hvert hus har tilknyttet en inspektør til at varetage almindelig vedligehold og istandsættelse af huset. Inspektørerne besøger deres hus to gange om året for at sikre at husene fungerer optimalt og er i en standard, som vi alle kan være tilfredse med. Inspektørerne indretter og møblerer husene, så det passer til flest mulige mennesker. Det er ikke tilladt for lejerne at flytte rundt på møbler, billeder, lamper eller lignende. Såfremt man under opholdet i huset flytter et møbel, skal dette sættes tilbage inden afrejse. Vi vil igen appellere til lejerne om at være os behjælpelige med at få konstaterede mangler og skader på egne huse udbedret. Er der noget, som ikke er som det skal være, beder vi lejerne om at kontakte inspektøren og aftale hvad der skal gøres. Deciderede nyanskaffelser må kun indkøbes efter forudgående aftale med husets inspektør. Inspektørens navn og telefonnummer står opført på husets lejerrapport, som bliver fremsendt sammen med nøglen. Inspektørerne har skrevet følgende om det forløbne år i 'deres' respektive huse: 1 / 2 - Hulegårds Kvarn, inspektør: Thomas Knudsen. Jeg har overtaget inspektør opgaven i det forgangne år. Jeg var i Lille Hus en weekend i november og i Store Hus i vinterferien. De sidste år, har min familie og jeg gæstet husene ca. en gang om året, oftest Lille Hus. Der er pt ikke planer om andet end almindelig vedligeholdelse. Tagrenden på Møllen er bøjet ned af sne fra taget. Kan det ikke være lige meget, kan man spørge? Men det kan det ikke, for vandet drypper ned, og sprøjter op igen, så træbeklædningen er våd. Det samme gør sig gældende på den anden side af møllen, hvor der ingen tagrende er. Skorstenen på Lille hus trænger til at få repareret fugerne. Jeg prøver at finde ud af hvilken behandling træ-taget på Lille Hus har fået / skal have. Husene ligger for langt hjemmefra til, at jeg kan køre der op på et dags tur, så jeg har samarbejde med en lokal person. Hun kan levere brænde og være behjælpelig med tilsyn og mindre opgaver. Hendes far er VVS ér, og han skiftede afgangsslangen på emhætten, og reparerede afløb fra Lille Hus i efteråret. Der manglede, en af to, lampeskærme. Vi var i Halmstad for at finde en erstatning, men fandt ikke en mage til. Vi købte uldplæder til sofaen, en cykelpumpe mm. og vi fik skiftet bagdæk på en af cyklerne. Vandtrykket svingede meget; husene har deres egen vandboring, og trykket svingede, fordi der var for lidt luft i hydroforbeholderen. Jeg ordnede det, men det burde måske automatiseres, for det vil ske igen, at luften optages i vandet. - 13

18 Hulegårds Kvarn er et fantastisk sted. Vandet i Fylleåen fosser brusende forbi den gamle vandmølle. Det er noget helt andet end en å i Danmark. Man er langt ude i skoven, og det er kun ca. tre timers kørsel fra København. Det er et godt sted, og et godt udgangspunkt for ture. På den anden side af åen er der en nedlagt jernbane, og der er afmærkede stier man kan følge i skoven. Der er også kort og kompas i husene, hvis man vil uden for de afmærkede stier. 3 Hallandsåsen, inspektør Ulla Baarsgaard Hansen. Efter længere tids forberedelse blev badeforholdene moderniseret i efteråret. Vi havde inden spurt en del af det sidste års lejere om deres mening vedr. toilet og bad i et eller to rum. Vi fik flere gode input, hvor nogle af forslagene gik på at beholde nuværende toiletrum og ombygge det eksisterende bruserum med inddragelse af baggangen i et nyt toilet/bruserum. Denne løsning blev valgt og med en ekstra bevilling fra Carlsberg Tuborg Medarbejderlegat, lykkedes det at få økonomien til at hænge sammen. Det nye baderum er rigtig flot og er blevet godt modtaget af lejerne. Efterårsstormen væltede 5 store træer på grunden, disse er blevet fjernet. Heldigvis ramte de ikke nogen huse, så de forårsagede ingen skader. 4 Ebeltoft, inspektør Michael Hye. Ebeltoft fik den store make over i 2012, derfor er der ikke sket så meget i år. Der er opsat mørklægningsgardiner i værelserne. Der kommer nye gardiner i stuen i Planer for 2014 Nye gardiner i stuen. Skraldespand stativ Nye havemøbler Gennemsyn af kloak Vi har fået en del henvendelse med mus som kommer ind, dette forsøger vi at finde en løsning på. 5 Humlehuset, inspektør Leif Storm. Som beskrevet i sidste års beretning blev den mangelfulde pålægning af tagpappet udbedret i løbet af foråret, hvorefter vi tror, at dette vil holde i mange år. I løbet af året er opvaskermaskine og køleskab blevet udskiftet. For at sikre en bedre indretning af køkkenet er den nye opvaskermaskine flyttet, så den ikke længere står lige ud for en af de bærende stolper, derved kan flere opererer i køkkenet samtidig. Igen i år har rydning/nedklipning af beplantningen ud for spisepladsen og terrassen haft høj prioritet, idet dette sikrer Humlehusets helt fantastiske udsigt til Kattegat. Indvendigt er de mange gæster begynd at sætte deres spor og de næste år er det derfor nødvendigt at få malet, skiftet tæpper og afhøvlet nogle gulve. Desuden trænger dele af træværket uden for til udskiftning samt maling. 6 Friheden, inspektør Ella Meiling. Friheden har heldigvis igen i år haft mange lejere, så naturligt slid kræver udskiftning af inventar og køkkenudstyr. Betontrappen op til hoveddøren er blevet repareret, ligeledes trappen og bænkene på vandsiden. Skodderne er blevet repareret, mange af dem havde revet sig løs i stormen. - 14

19 Elmåleren stod umotiveret ude midt på grunden, og er blevet påkørt et par gange, så den er blevet flyttet og sidder nu ved gavlen af huset. Der er købt nye senge til de 2 soveværelser på 1. sal og ny sovesofa til alkoverummet. Der er installeret 2 luft til luft varmepumper, en i stuen og en i kælderen, det skulle gerne hjælpe på den høje el-regning. Herudover har vi fået målt grunden op, da vi synes at naboen ved de 4 årstider kom lidt tæt på huset med sine tilbygninger. Bygningerne ligger på hans egen grund, men tørrestativet havde sneget sig ind til os. Der vil nu blive sat skelpæle og markering op, så vi ved hvortil grunden går. Så nu skulle Friheden være klar til en ny sæson. 7 Nørkjær, inspektør Mads Wittrup. Der i efteråret opsat luft til luft varmepumpe i stuen. Nørkjær med de gamle stenvæge er meget dyr at varme op. Vi håber at varmepumpen vil hjælpe på dette samt give et bedre indeklima. I efterårsstormen væltede hegnet ind til naboen. Der bliver sat et nyt op her i foråret. 8 Langeland, inspektør Benny Poulsen. Der har været to inspektionsbesøg i året. Der blev ikke brugt de store penge på inventar til huset, da huset i dag står ganske pænt indrettet med de tilkøb der har fundet sted. Der er opsat luft til luft varmepumpe i efteråret. Af nyt inventar i 2014 er der planlagt indkøb af nye havemøbler. 9 Fårup, inspektør Tom Andreasen. Der er købt en del nye ting til køkkenet, som gæsterne har ønsket. Derudover er der skiftet sofapuder, måtter ved dørene og topmadrasser på sengene. DVD en virkede kun engang i mellem, så der har købt en ny. Udluftningen på badeværelset var defekt, så den er skiftet af en elektriker. Der er købt en vejrstation, så gæsterne kan følge med i graderne uden for. Af lidt større ting er der kommet en ny opvaskemaskine og der er sat ny pejs op med tilhørende nye fliser. Spisebordsmøblerne er ved at være godt slidte, så dem har vi planer om at skifte ud til foråret. Hvis der er penge til overs skifter vi også sofabordet, som både er slidt og alt for klodset. Uden for er der lagt cementgulv i redskabsskuret og det har holdt musene væk. Af nyt er der købt parasol og grillredskaber. Det er så planen, at vi vil købe nye havemøbler til foråret, da der er gået et par stole i stykker og det resterende bærer tydelig præg af saltluften. Der er også udskiftet nogle rustne hængsler rundt omkring, saltluften tager meget på tingene Lejede ferieboliger Danmark Der har været stor tilfredshed med vore lejede boliger Rømø, Als, Samsø, Sandvig - Bornholm, Lemvig og Marielyst. Rømø gik rigtig godt i 2013, men ejeren blev syg i løbet af efteråret og satte huset til salg. Huset blev hurtigt solgt, så Rømø er ikke mere tilgængeligt. Als har vi haft i mange år og selv om lejrene er glade hus og sted, er interessen ikke så stor mere. Vi har for 2014 lavet en aftale, hvor vi kun betaler for benyttede uger. Det giver os mulighed for stadig at tilbyde huset. Samsø er stadig populær og vi tilbyder huset igen i 2014, dog i en lidt kortere periode. Udlejningen i Sandvig har været meget fin i år og vi tilbyder lejligheden igen i tilsvarende periode Sommerhusene ved Lemvig og Marielyst får meget fine tilbagemeldinger og fin udlejning i - 15

20 sommerhalvåret. Vi har begge disse huse 'på behovs basis' i vinterhalvåret og betaler kun for de uger vi benytter her. Marielyst er meget populært på grund af sin størrelse. Her er mulighed for at invitere familie eller venner med. Vi lejer alle danske boliger af private ejere, som vi har et godt samarbejde med. Ejerne får tilsendt kopier af lejerrapporterne og der er stor opmærksomhed fra ejernes side på, om vore lejere er tilfredse med tingenes tilstand i boligerne Udlandet Vore italienske destinationer er stadig meget søgte. Vi havde i år forsøgt os med et byhus i Lucca. Det viste sig dog, at det ikke var så populært, da der ingen swimmingpool hørte til stedet. Gengangeren Manuela gik de godt med, men da vi nu skulle skifte byhuset ud, besluttede vi at tilbyde to nye steder med swimmingpool nær Lucca i Vore nye lejemål ved Gardasøen og nær Venedig blev godt modtaget og vi har besluttet at fortsætte med disse to steder. Der er stadig stor interesse for og tilfredshed med det lejede luksus Holiday Home i ferieparken Douce Quietude i St. Raphael. Muligheden for ferie i eget 'hus' med alle moderne bekvemmeligheder, egen have med stor fliseterrasse kombineret med campingpladsens mange tilbud, tiltaler mange medlemmer. I 2012 blev et stort flot børne-/badeområde færdigt. I området, der helt kan overdækkes og lukkes i ydersæsonerne, er springvand, krydsende vandstråler, babybassin og langt spabad. Badelandet har givet pladsen den 5. stjerne. Interessen for stedet er størst i skolesommerferien, men vi har huset på behovsbasis det meste af sommersæsonen. Lejligheden midt i Paris har ikke været så godt udlejet i år som tidligere år, men den er stadig meget populær. Den ligger i en gammel ejendom og er udstyret efter franske forhold. Den nye sovesofa i stuen, viste sig at være alt for spinkel og der er indkøbt en ny og mere solid til denne sæson. Hvad den evt. mangler i stand og udstyr, har den i beliggenhed. Medlemmerne udtrykker stor tilfredshed med beliggenheden. Lejemålet fortsættes i I Nice området fortsatte vi lejemålet på luksuslejligheden på 9. sal i 'Pyramidehusene' Marina Baie des Anges. Fra lejlighedens altan er der vid udsigt over den lokale havn og Middelhavet. Lejerne var meget begejstrede for lejligheden, men det kneb med at få lejet alle ugerne ud. Da vi ikke ønskede at binde os for en fast periode, valgte ejeren at finde en lejer, som kunne garantere en fast leje. Lejligheden bliver derfor ikke tilbudt i I Nice området havde vi studio-lejligheden til to personer til rådighed i perioden maj - september. Lejligheden ligger meget centralt for aktiviteter uden bil. Der er kort afstand til byens cafeliv og restauranter. Lejerne roser lejligheden for dens indretning og beliggenhed, men vi har ikke har så mange 'kunder' til en lejlighed til to personer. I år havde vi lejligheden på behovsbasis, dvs. at vi kun betalte for de uger vi benyttede. Dette fungerede godt og gentages i By lejligheden i Barcelona er populær. Alle er meget begejstrede for byen og beliggenheden. Desværre har vi ikke mange lejere dernede i vinterhalvåret og det er ikke lykkedes at komme igennem med en kortere lejeperiode. Vi fortsætter dog lejemålet frem til udgangen af oktober 2014, så må vi se hvordan udlejningen er gået hen over sommeren. Lejligheden har en fantastisk beliggenhed nær byen og havet. I det meste af året havde vi mulighed for at tilbyde en lækker lejlighed centralt i Berlin. Lejligheden kunne dog kun lejes frem til 1. oktober og i sidste kvartal kunne vi ikke tilbyde Berlin. - 16

Årsberetning 2012 1 FORENINGENS ORGANISATION... 1

Årsberetning 2012 1 FORENINGENS ORGANISATION... 1 Beretning 2012 Årsberetning 2012 1 FORENINGENS ORGANISATION... 1 1.1 1.1.1 Medlemmer..... 1 Medlemskab af foreningen... 1 1.2 Bestyrelsens sammensætning... 2 1.3 Hovedorganisationen FTF... 2 1.3.1 FTF

Læs mere

Årsberetning 2014 1 FORENINGENS ORGANISATION... 1

Årsberetning 2014 1 FORENINGENS ORGANISATION... 1 Beretning 2014 Årsberetning 2014 1 FORENINGENS ORGANISATION... 1 1.1 Medlemmer..... 1 1.1.1 Medlemskab af foreningen... 1 1.2 Bestyrelsens sammensætning... 2 1.3 Hovedorganisationen FTF... 2 1.3.1 FTF

Læs mere

Årsberetning 2015 1 FORENINGENS ORGANISATION... 1

Årsberetning 2015 1 FORENINGENS ORGANISATION... 1 Beretning 2015 Årsberetning 2015 1 FORENINGENS ORGANISATION... 1 1.1 Medlemmer..... 1 1.1.1 Medlemskab af foreningen... 1 1.2 Bestyrelsens sammensætning... 2 1.3 Hovedorganisationen FTF... 2 1.3.1 FTF

Læs mere

FUNKTIONÆRFORENINGEN CARLSBERG. Årsregnskab 2013

FUNKTIONÆRFORENINGEN CARLSBERG. Årsregnskab 2013 FUNKTIONÆRFORENINGEN CARLSBERG Årsregnskab 2013 27. marts 2014 Dette regnskab indeholder 20 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

FUNKTIONÆRFORENINGEN CARLSBERG. Årsregnskab 2013

FUNKTIONÆRFORENINGEN CARLSBERG. Årsregnskab 2013 FUNKTIONÆRFORENINGEN CARLSBERG Årsregnskab 2013 27. marts 2014 Dette regnskab indeholder 20 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

FUNKTIONÆRFORENINGEN CARLSBERG. Årsregnskab 2012

FUNKTIONÆRFORENINGEN CARLSBERG. Årsregnskab 2012 FUNKTIONÆRFORENINGEN CARLSBERG Årsregnskab 2012 7. marts 2013 Dette regnskab indeholder 20 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2016 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat fra forældremøde i Life Tour d. 29/4 2013 på Café Klare

Referat fra forældremøde i Life Tour d. 29/4 2013 på Café Klare Referat fra forældremøde i Life Tour d. 29/4 2013 på Café Klare 1. Velkomst 2. Valg af referent & ordstyrer Anja er referent og Elin er ordstyrer 3. Præsentation af nye forældre/ pårørende Præsentationsrunde

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

FUNKTIONÆRFORENINGEN CARLSBERG. Årsregnskab 2011

FUNKTIONÆRFORENINGEN CARLSBERG. Årsregnskab 2011 FUNKTIONÆRFORENINGEN CARLSBERG Årsregnskab 2011 28. februar 2012 Dette regnskab indeholder 20 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

FUNKTIONÆRFORENINGEN CARLSBERG. Årsregnskab 2014

FUNKTIONÆRFORENINGEN CARLSBERG. Årsregnskab 2014 FUNKTIONÆRFORENINGEN CARLSBERG Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 20 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

FUNKTIONÆRFORENINGEN CARLSBERG. Årsregnskab 2010

FUNKTIONÆRFORENINGEN CARLSBERG. Årsregnskab 2010 FUNKTIONÆRFORENINGEN CARLSBERG Årsregnskab 2010 3. marts 2011 Dette regnskab indeholder 20 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004 Side 1 Viborg den 16 NOV 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen. Resume af bestyrelsesmødet d. 25 april 2017.04.28 Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen. Villy foreslår at bestyrelsen sammensætter sig

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken BLÆREKRÆFTFORENINGEN LOKALFORENING JYLLAND. Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken Hele bestyrelsen var tilstede. Dagsordenen blev gennemført således: 1.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde man. 09.02.15 kl. 18.30 i klubhuset

Referat bestyrelsesmøde man. 09.02.15 kl. 18.30 i klubhuset Referat bestyrelsesmøde man. 09.02.15 kl. 18.30 i klubhuset 1. Konstituering Første punkt på mødet var jf. dagsordenen godkendelse af referaterne fra hhv. seneste bestyrelsesmøde samt for generalforsamlingen.

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015

Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015 Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015 Vi var ialt 21 deltagere. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Hanne Olsen blev valgt som dirigent og hun bekræftede, at generalforsamlingen var

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013 Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag d. 6/2-2013 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Hanne, Thomas og Rikke. Fraværende Marika (suppleanter) Herudover deltog nyvalgte suppleanter

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning.

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning. Referat Den 20. november 2007 Emne: Bestyrelsesmøde Mødedato: 5. november 2007 Mødested: Else Deltagere: Fraværende: Fordeling: Referent: Bestyrelsen Ingen Bestyrelsen + opslag Charlotte Dagsorden 1 Information

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Deltagere: Formand Peter Kastoft (PK), Flemming Petersen (FP), Tina Herbst (TH), Gitte Herbst (GH), Annette Melohn (AM), Henriette Wülser (HW).

Deltagere: Formand Peter Kastoft (PK), Flemming Petersen (FP), Tina Herbst (TH), Gitte Herbst (GH), Annette Melohn (AM), Henriette Wülser (HW). Pårørenderådsmøde torsdag den 8. januar 2015 Deltagere: Formand Peter Kastoft (PK), Flemming Petersen (FP), Tina Herbst (TH), Gitte Herbst (GH), Annette Melohn (AM), Henriette Wülser (HW). Referent Anita

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Bestyrelsens beretning 2012 Spisning Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen. Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal fortsætte

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab

Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab Kan afdelingsbestyrelsesarbejdet gribes an på en anden måde, så det appellerer til nye kræfter/medlemmer? 1. Anskueliggøre arbejdsopgaverne og være mere synlig i

Læs mere

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære.

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 10 skoleår 13/14 den 7. oktober 2013. Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Brian Jensen BJ,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl.19.00 i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 32 foreninger med i alt 45 stemmeberettigede var til stede. Formand Kurt Wriedt bød

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

DFDS FRITID. Lodtrækning af fritidsboliger 2010

DFDS FRITID. Lodtrækning af fritidsboliger 2010 DFDS FRITID Lodtrækning af fritidsboliger 2010 Lejlighed i Berlin 5 fritidshuse i Danmark Italien: Toscana Sydfrankrig: Nice & Sainte Maxime Skagen i august Lodtrækning finder sted tirsdag 2. februar 2010

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

FUNKTIONÆRFORENINGEN CARLSBERG. Årsregnskab 2015

FUNKTIONÆRFORENINGEN CARLSBERG. Årsregnskab 2015 FUNKTIONÆRFORENINGEN CARLSBERG Gl. Carlsberg Vej 15, 1799 København V CVR nr. 48 99 81 19 Årsregnskab 2015 29. marts 2016 Dette regnskab indeholder 20 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere