Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd"

Transkript

1 Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr årgang marts 2008

2 Indhold Nye administrative servicecentre Der er lagt op til store omvæltninger med indførelse af nye administrative servicecentre i staten. 4 OK forhandlinger 10 OK forhandlinger i følge formanden. Hvem vinder i det lange løb? Lider du af arbejdsnarkomani? Det gør en stigende del af danskerne nemlig. 12 SMS er efter fyraften 24 Meddelelser fra seniorgruppen 30 Vi er på 24 timer i døgnet. Nu kan du blive fyret via sms. Læs mere om seniorgruppens program for Læs mere om TAT en DK ISSN Leder 3 Formanden skrev til Finansministeren 6 Medlemmerne taler 16 Markedsføring af det offentlige 18 Formanden skrev et brev TAT etablerer fællessekretariat med SAFU 22 Brug FTF-A s jobrådgivning 26 Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Niels Hemmingsens Gade DK 1153 København K Telf.: Fax: web: Næste nummer udkommer juni 2008 Forsidefoto: TargAd Foreningsmeddelelser 27

3 Leder Af Lars B. Eriksen, Formand Big is beautiful Med disse ord har regeringen igangsat et storstilet centraliseringsprojekt, der får konsekvenser for de fleste administrative medarbejdere i staten. Projektet har været på tegnebrættet i lang tid, men først i slutfasen involveres de faglige organisationer. Hvorfor denne proces? Hvorfor ingen medarbejderinvolvering fra start til slut? Spørgsmål er der rigtig mange af, men svaret skal nok findes i den ideologiske ledelsesform den nuværende regering gennem sin regeringstid har anlagt, og som overordnet præger forholdet mellem de faglige organisationer og arbejdsgiverne i den statslige sektor. Fællesskab og teamånd skal ikke være det bærende, men individet skal alene være udgangspunktet. Ledelsesretten har der ikke været rørt ved i over hundrede år, men at man nu totalt overser samarbejdet og tromler så vitale forandringer nedover medarbejderne, virker skræmmende. At man kan gøre dette på tværs af samarbejdsregler skyldes, at disse ikke tager hånd om organisationsdannelser på tværs af ministerier og styrelser. Vi vil nu i tæt parløb med vores kolleger i de andre medarbejderorganisationer forsøge at få så stor medindflydelse på udformningen af dels det administrative center for løn, regnskab, indkøb og rejser i Økonomistyrelsen, dels det administrative center for IT i Skat. Der er tale om et projekt, der skal frigive arbejdskraft, og som skal give staten besparelser i millionklassen, men når det er sagt, vil der også blive nogle gode faglige muligheder for de medarbejdere, der bliver en del af de nye faglige miljøer. Administration - som jo har været vores negative brændemærke ( papirnusser, skrankepaver etc.) - bliver pludselig en disciplin, der bliver sat fokus på, og som nu vil fremstå som en meget vital og nødvendig del af vores velordnede samfund. Disse positive muligheder skal vi løfte ind og fremhæve i alle de forsamlinger, vi bliver indbudt i, og sikre udvikling og kompetence til alle i disse centrer. Opgaven er ikke at klynke, men skabe en proces, hvor vi med åbne linier helt ud til de berørte medarbejdere, får udvekslet information og være til stede på den rigtige måde, således at vi i hvert fald formår at sikre involvering og yde faglig bistand, når det bliver nødvendigt. I skrivende stund raser overenskomstforhandlingerne i Finansministeriet, eller sagt lidt mere korrekt, så snegler de sig af sted. Finansministerens udsagn på tv om forhandlingerne med de faglige organisationer - der er ikke tale om en boksekamp, men et holdspil - er ikke det, vi oplever. Der er tale om rene diktater og meget lidt holdspil/forståelse. Hvordan resultatet er, når TAT en er på gaden vides ikke, men der er her i begyndelsen af februar ikke meget lys forude. Forhandlingerne opleves som angreb på pension, arbejdstid, tillidsmandsregler, og ønsket om justering af lønnen nyder ikke meget forståelse (løn får vi hver måned). Kun på kompetencesiden er man blevet enige, således er der blevet sat ord på nogle af de mange penge regeringen i eftersommeren 2007 forhandlede sig frem til i trepartsforhandlingerne med organisationerne. Jeg håber ikke, at den holdning og total afvisende forhandlingsvilje vi møder, er et spejl af regeringens syn på os som medarbejdere, for så bliver det ikke let at fastholde og udbygge en offentlig sektor, hvor medarbejderne faktisk er en vigtig brik og omdrejningspunktet for udvikling, trivsel og produktivitet. Lars Bonde Eriksen Formand 3

4 Administrative servicecentre i staten på tværs af ministerierne Af sekretariatsleder Birthe Bendtsen Regeringen planlægger at oprette administrative servicecentre på tværs af ministerierne. Der har været et analysearbejde, der har haft til formål at undersøge, hvorvidt den statslige centraladministration vil kunne effektiviseres gennem øget tværministerielt samarbejde om de administrative opgaver. Konklusionen af analysearbejdet er, at der er sammenhæng mellem størrelse og effektivitet. Hvis der samles flere medarbejdere i store centre, producerer de mere uden at kvaliteten falder. Følgende administrative arbejdsopgaver forventes samlet i servicecentrene: Løn Økonomi Rejser IT-drift og support Der forventes et center for løn, regnskab, og rejser, medens ITdrift og support samles i et andet center. I Regeringsgrundlaget fra november 2007 nævnte regeringen under konkrete initiativer for 2008, at der skal oprettes administrative servicecentre på tværs af ministerierne. Det forventes, at implementeringen af centrene vil strække sig over 2-3 år, og at de enkelte ministerier vil overdrage opgaverne i forskellig takt. I dag opererer ministerierne med forskellige løsninger af de administrative opgaver. Der er allerede ministerier, der har administrative fællesskaber inden for ministeriets egne rammer, mens andre er langt fra at være klar til at lægge opgaverne ind i en ny struktur. Alt tyder på, at det bliver et omfattende projekt, der kommer til at berøre mange statslige medarbejdere. Det skønnes, at knap medarbejdere vil kunne blive omfattet af sammenlægningen af de administrative serviceopgaver. I TAT kender vi desværre ikke til planerne i detaljer, idet organisationerne overhovedet ikke er blevet inddraget i arbejdet med at analysere de administrative opgaver i centraladministrationen. Det er svært at forstå, at Personalestyrelsen ikke benytter chancen til at få så godt et resultat som muligt ved fra starten at inddrage organisationerne og tillidsrepræsentanterne på arbejdspladserne. Der er risiko for større modstand fra medarbejderne, når de ikke inddrages i så omfattende omorganiseringer. Normalt vil det være samarbejdsudvalgene, der inddrages i sådanne projekter, da SU-aftalen siger, at arbejdsgivere og medarbejdere skal udvikle de statslige arbejdspladser i samarbejde. Det er bare ikke muligt, når man laver projekter på tværs af alle ministerierne, idet der ikke findes samarbejdsudvalg på det niveau. Selvom TAT ikke er blevet inviteret til at samarbejde om sagen, agter vi at forsøge at få indflydelse, idet vi forventer, at de næste 2-3 år bliver meget turbulente for mange af TAT s medlemmer. Vi har bl.a. skrevet til finansministeren, og stillet ham en række spørgsmål. Videre planlægger vi at tage kontakt til nogle af de andre organisationer, der også har medlemmer, der bliver berørt, for at drøfte, hvordan vi sammen kan forsøge at få indflydelse på sagen så tidligt som muligt i processen. Artiklen er skrevet primo februar Når dette læses i TAT en vil alle ansatte formentlig være blevet orienteret om projektet på deres respektive arbejdspladser. 4

5 Feriehuse i Provence TAT udlejer to feriehytter til medlemmerne i den franske feriepark Douce Quiétude til en favorabel pris. Begge feriehytter har aircondition, stor stue, 2 værelser med 5 sovepladser, separat toilet og badeværelse, et veludstyret køkken med et stort køle/fryseskab og opvaskemaskine, komplet inventar med dynetæpper og puder, radio og tv. Sengelinned kan lejes på stedet. Der er terrasse med havemøbler og grill. Der er endnu (primo februar 2008) ledige hytter i uge 15, 17, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 39 og 41. De lejes ud efter først til mølle -princippet. Prisliste for leje af feriehusene 2008: 1. april juni 2008 kr ,00 pr. uge 17. juni - 2. september 2008 kr ,00 pr. uge 2. september oktober 2008 kr ,00 pr. uge Det er muligt at leje feriehytterne i 2 uger også i højsæsonen. Bemærk særpris I lavsæsonen 1. april til 17. juni og 2. september til 14. oktober kan der lejes en ekstra uge for kr., hvilket giver en samlet pris på kr. for to uger. Yderligere oplysninger kan findes i TAT en nr. 4/2007 (december) eller på foreningens hjemmeside 5

6 Formanden skrev til Finansministeren»Kære Lars Løkke Rasmussen, Som formand for en mindre faglig organisation med medlemmer ansat indenfor staten oplever jeg en stigende centralisering af opgaver. Dette kommer bl.a. til udtryk i administrative fællesskaber og reformer (eksempelvis politi- og domstolsreformen). Flere af mine medlemmer udtrykker bekymring over den stigende centralisering og i særdeleshed processen i forbindelse hermed. De oplever, at de ikke bliver inddraget og har indflydelse på processen med den konsekvens, at de føler sig sat ud på et sidespor. Politireformen hvor såvel politifolk som administrative medarbejdere udtrykker stor utilfredshed - tolker jeg som et eksempel på dette. Resultatet af reformen er pt. utilfredse ansatte og dårligere kvalitet for borgerne. Vel langt fra det der var hensigten? Centralisering af opgaver kan være ganske fornuftigt og på sigt (sikkert) skabe mere effektivitet og højne kvaliteten, men det kræver, at medarbejderne er involveret, og at der skabes et ejerskab til samt nærvær i processen. Dette synes langt fra at være tilfældet. Så spørgsmålet er, hvilke overvejelser der er gjort for den videre centralisering af opgaver. Kan finansministeren på denne baggrund oplyse følgende: Formand Lars Bonde Eriksen Findes der en generel plan for centralisering af offentlige opgaver herunder et politisk ønske om at centralisere alle (de fleste) administrative opgaver i ét administrativt fællesskab? Hvis ja, hvorledes og hvornår tænkes de faglige organisationer/medarbejderne inddraget? Baggrunden for spørgsmålene er, at jeg gennem længere tid er blevet konfronteret med, at der på embedsmandsniveau arbejdes med en såkaldt masterplan for centralisering af administrative opgaver. Det har imidlertid ikke været muligt at få be- eller afkræftet dette forlydende. Det er min opfattelse, at medarbejderne gerne vil være aktive medspillere, men det kræver selvsagt, at de har den nødvendige viden og inddrages tidligt i processen. Jeg håber, at dit svar kan være med til at bringe lys over sagen. På forhånd tak.«med venlig hilsen Lars Bonde Eriksen formand 6

7 Og Finansministeren svarede»kære Lars Bonde Eriksen Tak for dit brev. Som du ved, er en af de centrale udfordringer i centraladministrationen, som andre steder i den offentlige sektor, at skabe attraktive arbejdspladser. Baggrunden er, at det om få år kommer til at knibe med at rekruttere personale, også på det administrative område. Allerede i dag oplever mange ministerier, at deres stillinger står ubesatte. Det er ikke en holdbar situation i længden. Som led i at imødekomme disse udfordringer besluttede regeringen i maj 2007, at Finansministeriet skulle lave en analyse af mulighederne for etablering af administrative servicecentre på tværs af ministerierne. Siden sommeren 2007 har administrative medarbejdere fra stort set alle ministerier været involveret i Finansministeriets analyse. Etablering af to servicecentre På baggrund af analysen har regeringen den 7. februar besluttet, at der skal etableres to administrative centre. Centrene etableres i: Finansministeriet: Her etableres et center i Økonomistyrelsen for bogholderi og regnskab, løn samt rejser. Det betyder, at der kommer cirka Finansminister Lars Løkke Rasmussen. Foto: Finansministeriet 500 medarbejdere til Økonomistyrelsen. Skatteministeriet: Der etableres et nyt center under Skatteministeriet, som skal stå for it-drift og support. Det indebærer, at cirka 650 medarbejdere vil arbejde i det nye center en del er allerede ansat i Skatteministeriet. Det forventes, at det kan tage op til tre år inden de to servicecentre er fuldt på plads. Næste skridt i arbejdet er, at der skal udarbejdes detaljeres implementeringsplaner. Disse planer skal være på plads inden sommerferien Det betyder, at der i en tid endnu vil være en del spørgsmål blandt medarbejderne, som vi endnu ikke kan svare på. Men Økonomistyrelsen og Skatteministeriet arbejder på at have konkrete svar så hurtigt som muligt. Plads til alle gode kræfter Der har været flere historier i pressen om, at etableringen af administrative servicecentre vil føre til fyringer i staten. Lad mig understrege, at det bestemt ikke er fores forventning. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at en del af årsagen til at vi indfører de administrati- 7

8 Og Finansministeren svarede ve servicecentre er, at vi hermed kan reducere omkostningerne til de administrative funktioner. De penge vi sparer kan vi bruge på borgerrettede serviceopgaver som hospitaler og skoler. Når vi er i stand til at reducere omkostningerne, er det til dels fordi vi over tid vil have brug for færre administrative medarbejdere. Men vi forventer, at dette langt hen af vejen vil være båret af naturlig afgang. Jeg tror den helt store udfordring vil blive at fastholde de mange gode medarbejdere i de administrative funktioner og sikre muligheden for rekruttering i fremtiden. Etableringen af de administrative servicecentre skal netop ses som et middel hertil. I de nye servicecentre vil medarbejderne få ledelsens fulde opmærksomhed, fordi de vil udføre centrenes kerneydelse. Desuden vil medarbejderne få gode muligheder for at videreudvikle deres kompetencer. Medarbejderne vil både have mulighed for at specialisere sig og for at kunne udvikle bredere og mere generelle kompetencer. Dialog med personaleorganisationerne Jeg finder det meget væsentligt, at der etableres en løbende dialog med de statslige personaleorganisationer om de personalemæssige konsekvenser af beslutningen om etableringen af de administrative servicecentre. Jeg har derfor med tilfredshed noteret mig, at Personalestyrelsen har afholdt et møde med personaleorganisationerne den 25. januar 2008, hvor styrelsen gav en status for arbejdet, herunder de personalemæssige konsekvenser. Styrelsen har desuden aftalt en videre dialog med CFU, hvor der allerede den 13. februar 2008 er indbudt til et nyt møde.«med venlig hilsen Lars Løkke Rasmussen Ved at etablere servicecentrene håber vi således at kunne skabe endnu mere attraktive arbejdspladser i staten. Til glæde for alle. 8

9 CO II Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), København K, CVR Prioritetslån er en eksibel lånemulighed for alle boligejere, hvad enten du har ejerbolig, andelsbolig eller kolonihave. Som medlem af Foreningen af Tekniske og Administrative Tjenestemænd får du oven i købet kr. i rabat ved låneetableringen. Lad os gennemgå regnestykket. Ring og aftal et møde på eller læs mere på

10 Den danske model mens vi venter på et resultat Den danske model fælles spilleregler Gennem 100 år har den danske model vist sit værd. Den har skabt ro og stabile forhold på arbejdsmarkedet Danmark er som bekendt et af de lande i Europa, som har den laveste konfliktgrad og de mest motiverede medarbejdere. En grundforudsætning for modellens virke er, at såvel arbejdsgivere som arbejdstagere accepterer dialog og forhandling som vejen frem til fælles forståelse og enighed. Der skal være en gensidig respekt for hinanden. Populært sagt: Begge parter skal opfatte sig som vindere efter en forhandling. Nu vel, der har været uenigheder, strejker og lockouter, som jo også er den ventil, der er indbygget i modellen. Men i det lange perspektiv har modellen overlevet, fordi begge parter har kunnet se flere fordele end ulemper. Det er vel vanskeligt at forestille sig, at den danske model var blevet institutionaliseret, hvis én af parterne fandt, at de ikke fik tilstrækkeligt med hjem. Men hvordan etableres en forhandling, hvor begge partere er vindere? Første forudsætning er, at parterne er enige om bytteforholdet. Forenklet kan man sige, at medarbejderne skal have løn og arbejdsgiverne effektivitet, fleksibilitet og stabilitet. Selvfølgelig findes der en række nuancer inden for dette spektrum, men det grundlæggende princip er, at arbejdsgiverne betaler for effektivitet, fleksibilitet og stabilitet. Anden forudsætning er inddragelse af medarbejderne og accept af ledelsesretten. Arbejdsgiverne skal inddrage medarbejderne i de strategiske overvejelser for virksomheden, så medarbejderne har forståelse for, hvilken rute skibet sejler. Medarbejderne skal til gengæld respektere ledelsesretten, hvilket betyder, at når beslutningen er truffet, arbejdes der loyalt efter den. Med de to grundforudsætninger er rammen, inden for hvilken der skal forhandles og ageres, altså givet. Rollerne er fordelt og kortene kan spilles! OK 08 Den danske model under pres De igangværende overenskomstforhandlinger har været atypiske. Længe før de startede, var fagbevægelsen på barrikaderne med krav om mere i løn selvfølgelig blev det returneret med et krav om øget fleksibilitet. Alt var altså i den skønneste orden. Men så begyndte politikerne at blande sig, og modellen kom lidt i slinger. For den kan som udgangspunkt ikke håndtere politisk indblanding det betyder jo, at en af paterne får mere og den anden dermed mindre. Men politikerne fik trukket i land, og parterne kunne påbegynde det, der er blevet udråbt som de sværeste forhandlinger i 100 år. Det er nu den danske model skal stå distancen og vise sit værd. At det bliver vanskeligt tror jeg, at vi alle er klar over. Men at det er blevet så vanskeligt, som det har vist sig, tror jeg bl.a. skyldes, at spillereglerne / modellen er under pres. Den gamle forståelse mellem arbejdstagere og arbejdsgivere er ikke længere eksisterende. Det gælder ikke om, at begge parter skal opleve sejr. Kan Finansministeriet trumfe, gør det det. Kravet om øget fleksibilitet (blive længere på arbejdsmarkedet og højere arbejdstid end 37 timer) bliver ikke modsvaret af imødekommelser på andre centrale medarbejderemner (ingen fradrag i førtidspensionsbidraget og ingen afskaffelse af den lavere pligtige afgangsalder). Det betyder, at modellen spiller fallit. For hvad gør man, hvis den ene føler sig snydt eller dårlig behandlet? Hvordan sikres forhandlingsklimaet til næste overenskomst og hvordan sikres samarbejdet i perioden? Tilsvarende kan man anskue processen i forbindelse med etableringen af fælles servicecentre, som et udtryk for et skift væk fra den danske model. Medarbejderne er ikke blevet involveret i det forberedende analysearbejde. Det betyder, at grundforudsætningen om at medarbejderne skal vide, hvad der foregår, ikke er overholdt. Reaktionen bliver derfor mistillid og manglende loyalitet over for projektet. Medarbejderne har krav på at blive involveret inden den 10

11 Af Lars B. Eriksen, Formand reelle beslutningen træffes. Man kan ikke narre medarbejderne med skinhøring, og det også et brud på den danske model og involveringen af medarbejderne. Dyster fremtid the winner takes it all Det er min klare opfattelse, at Finansministeriet er godt på vej til at tabe stort. Måske ikke på den korte bane. Det kan godt være, at Finansministeriet kommer ud med et resultat, hvor de kan stå som sejrsherrer både i forhold til overenskomsten og de fælles administrative servicecentre, men på den lange bane mister de medarbejderne. Finansministeriet bliver nødt til at forstå, at den væsentligste ressource i staten er medarbejderne. Behandler de dem ikke ordentligt, forsvinder de. Den danske model har overlevet i 100 år, men den overlever ikke 100 til. Alternativet til modellen er pt. skræmmende, idet det indvarsler en ny måde, hvorpå parterne skal forhandle. Ligeværdigheden og den klare rollefordeling er væk, tilbage står the winners takes it all. Men er det måden? Faren er derfor, at de nuværende overenskomstforhandlinger og i supplement hertil processen i forbindelse med fælles servicecentre nedbryder tilliden mellem parterne og dermed tilliden til den danske model. Sker Foto: Arkiv dette, går vi en dyster fremtid i møde, hvor medarbejderne ikke vil kunne genfinde sig selv som ansatte i staten. Det vil betyde, at medarbejderne flygter til jobs, hvor de i højere grad kan have indflydelse på fremtiden. Et muligt og mindre dommedagsagtig scenarium er, at der kommer konflikt, og luften dermed bliver renset, og parterne vender tilbage til den gamle forhandlingsarena. Sikkert er det, at der er behov for at ruske op i måden at tænke forhandling på. Vi skal tilbage til grundtanken om, at begge parter skal kunne se fornuften i et resultat. Om det så drejer sig om de nuværende overenskomstforhandlinger, etablering af servicecentre eller andre væsentlige ting. Finansministeriet ageren efterlader desværre et tomt indtryk uden fremtidsperspektiv, lad os håbe det ændrer sig i nær fremtid. 11

12 Arbejdsnarkomani et stigende problem på arbejdsmarkedet Flere og flere danskere bliver afhængige af deres arbejde, faktisk arbejder to tredjedele af danskerne over mindst en gang om måneden. Halvdelen siger, at det er nødvendigt, en tredjedel gør det af lyst! Det er bladet Arbejdsmiljø der har fået udført en undersøgelse af firmaet Wiinblad & Partners research hvoraf det fremgår, at der gemmer sig mange arbejdsnarkomaner på de danske arbejdspladser. Der er sågar nogle, der udskyder opgaver til sidste øjeblik for at opnå et adrenalinkick og så er man ved at være en virkelig Workaholic. Foto: Arkiv Undersøgelsen viste, at hver femte arbejder over dagligt eller næsten dagligt, og 32 % har mere end 6 timers overarbejde. Besat af arbejde Erhvervspsykologen Pernille Rasmussen, der har skrevet bogen Når arbejdet tager magten, er sikker på, at antallet af arbejdsnarkomaner er stigende. Man kan ikke stille det kvantitativt op, fordi vi alle i perioder kan arbejde meget og ikke have andet i vores liv end arbejde. Det, der definerer en arbejdsnarkoman er, hvis arbejdet er hele ens liv, det der fylder mentalt, det, man bruger sin energi på, så alt andet kommer i anden række. Det er en besættelse, at man ikke kan lade være med at arbejde, og man har det bedst, når man er i gang, forklarer Pernille Rasmussen. Men, fortsætter hun, før eller siden bliver arbejdsnarkomaner stressede, og det er ofte arbejdsafhængigheden, der er årsag til stressen. Der er flere og flere der siger, at de ikke kan slippe deres arbejde. Det kommer ikke bag på Pernille Rasmussen, at så mange siger, at de er til rådighed for deres arbejde hele tiden og at de føler, at de har travlt. Problemet er, siger hun, at du ikke selv kan disponere over din frihed og være privatperson. Samtidig risikerer du at miste overblikket, kreativiteten og det sociale på arbejdspladsen, hvis du har travlt hele tiden. Hvem er arbejdsnarkomaner? Arbejdsnarkomaner findes i alle faggrupper, men vidensarbejdere er i en større risiko, fordi de kan bære arbejdet med sig på deres computere. Ifølge Pernille Rasmussen kan arbejdsafhængighed komme både af lyst, fordi man har passion for arbejdet, og af nød, fordi man har behov for ekstra penge. Desuden kan man blive smittet af omgivelserne, hvis man arbejder i en virksomhed, hvor det er almindeligt, at man arbejder hele tiden. Selvdisciplin Ifølge stressspecialisten Jytte Koed, der er specialist i stress og arbejdsnarkomani, har arbejds- 12

13 Af Klavs Fremm, medlem af Hovedbestyrelsen narkomaner en enorm selvdisciplin. Hun beskriver en typisk arbejdsnarkoman som en mand eller en kvinde med et job med stort ansvar og mange medarbejdere under sig. De begynder at få stresssymptomer, men de klarer sig i nogle år på grund af selvdisciplin. Så følger adfærdsændringer som irritation og ringe tålmodighed, og pludselig går det galt. Sammenbruddet er voldsomt, blodtrykket stiger og kroppen siger stop. Konsekvenser Ofte er arbejdsnarkomaner ikke selv klar over, at de er afhængige af deres arbejde, de føler, at det er lysten, der driver værket. Uanset hvordan arbejdsnarkomanien er opstået, har den nogle alvorlige konsekvenser både for den afhængige selv og for omgivelserne. I undersøgelsen fra Wiinblad & Partners fremgår det, at 24 % af dem, der arbejder over, føler sig stressede på grund af overarbejdet. 25 % har svært ved at få tid til familie og venner, og 14 % har søvnproblemer. Folk ender med at gå ned med stress, siger Pernille Rasmussen. Der er ingen mennesker, der kan holde til at presse sig selv og være på hele tiden uden at få restitueret og ladet op med andre sjove ting. Stressede medarbejdere laver fejl og mister overblikket. Amerikanske undersøgelser viser desuden, at arbejdsafhængige har større skilsmisserate, og konsekvenserne for deres børn er større. De har heller ikke mange venner uden for arbejdspladsen mere, fastslår Pernille Rasmussen. Arbejdsnarkomani er kommet gradvist, og derfor skal der ifølge Pernille Rasmussen et wake up-call til for at ændre mønstret for eksempel en skilsmisse, eller at man falder om og bringes på hospitalet. Det er en vane, der er blevet en del af dem, derfor er det vigtigt, at dem der arbejder meget er opmærksomme på de negative konsekvenser, der kan være ret så alvorlige. Nødvendig omkostning Professor i sociologi ved Århus Universitet Jens Tonboe, mener, at der er sket en glidning i den officielle holdning til arbejde. Det er ikke længere et individuelt problem, men et systemmæssigt must, at vi skal være arbejdsnarkomaner og alle arbejde mere. Det fremgår af den diskussion der føres i øjeblikket om manglen på arbejdskraft og forsøget på at fastholde folk længere på arbejdsmarkedet for at øge det arbejdsvolumen der er til rådighed for erhvervslivet og den offentlige sektor. Vi ser det også i familiepolitikken, der gør det lettere for forældrene at lægge flere timer på arbejdsmarkedet. I praksis er man altså parat til at betale prisen i form af, at flere og flere går ned med stress. Det betragtes nærmest som en nødvendig omkostning, siger Jens Tonboe og uddyber: Hvor vi for bare få år siden hørte meget om stress som et samfundsmæssigt problem, så er det igen blevet et individuelt problem en opgave for privatpraktiserende stresscoaches. Samtidig oplever vi, at arbejdsnarkomanerne er blevet helte, der skal belønnes for deres ekstra indsats. Privatansatte Ansatte i den private sektor arbejder generelt lidt mere over end medarbejderne i den offentlige sektor. De privatansatte er også glade for at stå til rådighed: 70 % siger, at de er tilfredse eller meget tilfredse med det, mens det kun gælder 50 % i den offentlige sektor. Både i den private og den offentlige sektor svarer over halvdelen af de adspurgte, at det er nødvendigt at arbejde over for at nå arbejdsopgaverne. Men medarbejderne i den private sektor angiver oftere positive årsager til overarbejde end ansatte i den offentlige sektor. De privatansatte siger, at de elsker deres arbejde, og at de gør det, fordi de har lyst. I det offentlige svarer mange, at overarbejde er nødvendigt, fordi der er for få medarbejdere. Negative konsekvenser De negative klonsekvenser af overarbejde opleves som større i den offentlige sektor end i 13

14 Arbejdsnarkomani 14 Sådan kommer du ud af arbejdsnarkomani: Du drager omsorg for dig selv får den rigtige kost, motion og socialt samvær Du får hvile og ro. Du får din søvn, krop og psyke har brug for hvile Du laver en lille plan for hver dag Du sørger for at have det sjovt og bruge din humor Du skriver dine tanker ned hver dag Vær ikke bekymret. Du kan tænke dig til en depression! Vær nærværende. Vær i nuet, ikke i fortiden den er allerede forbi Det kan arbejdspladsen gøre: Tal om virksomhedskultur og arbejdsmønstre Lav aftaler indbyrdes - måske synes kollegerne også, der er for meget overarbejde Ledelsen skal værdsætte balance mellem arbejds- og privatliv Ledelsen skal sætte grænser for arbejdstiden Lederen skal være en god rollemodel ved at have et liv ud over arbejde Insister på, at medarbejderne holder pauser Undgå urealistiske deadlines Vælg personalegoder med omhu, lav f.eks. et motionscenter. den private. For eksempel føler 33 % i den offentlige sektor sig stressede som følge af overarbejdet, mens det tilsvarende tal for privatansatte er 19 %. Der er flere i den offentlige sektor, der får søvnproblemer som følge af overarbejde, og som har svært ved at få tid til familie og venner. I den private sektor er der generelt oftere en oplevelse af, at overarbejde har positive konsekvenser. Arbejdsmarkedsforskeren Flemming Ibsen tror, at de oplevede negative konsekvenser i den offentlige sektor handler om, at der er mere tvang i den offentlige sektor. Tvangsmæssigt overarbejde er jo ikke sjovt, men hvis du nu er ansat i en IT-afdeling og er fanget af en opgave, der er spændende, hvis du er midt i et karriereforløb, og du skal give den en skalle for at blive forfremmet, så gør man det af lyst. Frivilligt arbejde Winnie Walløe er 66 år og pensionist, men hun arbejder som aldrig før timer om ugen plus det løse. Hun er frivillig medarbejder hos Offerrådgivningen under Røde Kors, og ud over de timer har hun hver anden uge telefonvagt, hvor hun rådgiver mennesker alle døgnets 24 timer alle ugens 7 dage. Hvis jeg talte vagttelefonerne med også, ville min arbejdstid være enorm, siger Winnie Walløe uden at lyde træt. Samme nat har hun sidet ved telefonen til kl og været oppe igen kl fordi hun tilfældigvis passer sit barnebarn. Men man bliver ikke træt, når man brænder for det. Jeg kan se, at mit arbejde gavner medmennesker, og det bliver jeg tændt af, forklarer Winnie Walløe. Hun arbejdede også for Offerrådgivningen mens hun arbejdede som lærer, men da hun gik på efterløn, viede hun sit liv til det frivillige arbejde. Jeg synes, det er dejligt og meningsfyldt ar have med mennesker at gøre. Det er sjovt at være med i frivillige fællesskaber, og det har jeg været siden jeg var ung, siger Winnie Walløe. Hun har fire børn, fire svigerbørn og otte børnebørn, men familien accepterer og respekterer hendes valg. Hun har aldrig svigtet en vagttelefon, og når den ringer, smider hun alt. Der er dog også negative konsekvenser ved at bruge så meget tid på frivilligt arbejde. Winnie Walløe havde egentlig tænkt sig at beskæftige sig med kunst, kultur og motion, men det er ikke blevet til så meget. Når mennesker udsættes for kriminalitet og ulykker kan både ofre, pårørende og vidner have akut behov for hjælp, og som frivillige har vi den nødvendige tid til at lytte og yde omsorg, slutter hun.

15 STATE-nyt Det meddeles herved, at Sammenslutningen af TAT-medlemmer ved Erhvervsskolerne (STATE) afholder ordinær generalforsamling iflg. vedtægterne på Odense Tekniske Skole Munkebjergvej Odense M onsdag den 14. maj 2008 kl Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til STATE v/ Kim Hassel-Pflugh Odense Tekniske Skole Munke Mose Allé Odense C og skal være formanden i hænde senest onsdag den 16. april Kim Hassel-Pflugh formand for STATE

16 Medlemmerne taler: Centralisering af arbejdsopgaver for enhver pris Det nye mantra i centraladministrationen er effektivitet og bedre service gennem centralisering. Nærvær og inddragelse af de statslige medarbejdere synes i den forbindelse fraværende. Politireformen og de administrative fællesskaber kan ses som et udtryk for denne tendens. I parentes bemærket er det vel vanskeligt at påvise, at politireformen har skabt den nødvendige effektivitetsgevinst samt bedre service til borgerne, som var tiltænkt. Snarere tværtom! De ansatte såvel politifolk som administrative flygter i stor stil, så borgerne ikke kan få den politimæssige assistance, de har en berettiget forventning om. Men det stopper ikke her. Flere reformer har set dagens lys, og hvor det i starten var de administrative opgaver, der blev centraliseret i administrative fællesskaber, er det nu også mere fagspecifikke opgaver, som løses i tværministerielle samarbejder. I TAT oplever vi en række problemer med de tværfaglige konstruktioner. Konsekvensen er til tider, at medarbejderne sidder i et virtuelt fællesskab, hvor deres kollegaer dem de har et fagfællesskab med sidder i andre ministerier og/eller statslige institutioner. Tilsvarende er deres chef ikke nødvendigvis placeret på samme arbejdsplads. Det betyder, at flere medarbejdere føler sig ladt i stikken og oplever ringe fagligt fællesskab, idet deres nærmeste chef alene findes i cyberspace. Og man kan da også spørge, hvordan man som chef udvikler og vedligeholder medarbejdernes kompetencer i et sådan distanceforhold? Har vi kun set toppen af isbjerget? Er centraliseringen af arbejdsopgaver kommet for at blive med de muligheder og konsekvenser, dette indebærer? TAT vil gerne høre om dine erfaringer. 1) Har du inden for seneste 6 måneder oplevet, at en eller flere af dine arbejdsopgaver er blevet centraliseret? 2) Kender du til en arbejdsopgaver, der er blevet centraliseret på din arbejdsplads (behøver ikke at involvere dig personligt)? 3) Bringer fremtiden mere centralisering af arbejdsopgaver? 4) Tror du, at centraliseringen af arbejdsopgaver i staten skaber bedre kvalitet og service? 5) Drøftes centralisering af arbejdsopgaver på personalemøder eller lign.? 6) Skal SU spille en aktiv rolle, når det overvejes at centralisere arbejdsopgaver? 7) Skal TAT spille en (pro)aktiv rolle i forhold til centralisering af arbejdsopgaver? Først må jeg konstatere, at ikke mange har svaret. Ud af 800 potentielle svar har TAT alene modtaget 22 svar. Umiddelbart kunne det indikere, at emnet ikke er relevant derfor den lave svarprocent? Når jeg alligevel tillader mig at tro, at dette ikke er tilfældet, skyldes det, at flere respondenter direkte tilkendegiver, at de ikke vil have deres svar citeret eller navn nævnt i en kommende artikel. Det respekterer TAT selvfølgelig fuldt ud. Men det er også første gang i al den tid, vi har spurgt medlemmerne, at de direkte anmoder om, at de ikke citeres eller nævnes. Grunden er, at centralisering af arbejdsopgaver i mange sammenhænge er sprængfarligt stof. Medarbejdere der skal flyttes, omskoles eller fyres. Budgetter der skal hænge sammen ofte er en potentiel effektivisering allerede indregnet i budgettet, inden den er gennemført. Og hvordan forklares det til medarbejderne, der skal løbe hurtigere? Alt sammen noget der kan få uroen til at gære på en arbejdsplads. Og det er selvfølgelig også derfor, at vi i TAT har sat fokus på centraliseringen af arbejdsopgaver. Flere har oplevet, at egne arbejdsopgaver er blevet centraliseret. Oftest er det administrative opgaver som økonomi, regnskab og IT, der er blevet 16

17 Af seniorkonsulent Hans-Jørgen Møllegaard centraliseret. Kendetegnende er, at der etableres store administrative enheder, som varetager alt inden for økonomi og regnskab for hele departementet eksempelvis FAF (Finansministeriets Administrative Fællesskab) og CfK (Center for Koncernforvaltning). Ikke overraskende har endnu flere kendskab til centralisering af arbejdsopgaver, der ikke involverer dem direkte. Og ja, vi har kun set toppen af isbjerget. Mange refererer konkret til, at Finansministeriet pt. er i gang med at udarbejde en stor masterplan om etablering af fælles administrative servicecentre. TAT kan bekræfte dette (læs mere andetsteds i bladet). Men hvad skal alt den centralisering gøre godt for. Kommer der positiv synergi? En svarer: Nej, ikke umiddelbart. En anden: Min egen nuværende erfaring på økonomiområdet siger desværre nej! For det første skal der opbevares meget mere materiale, for det andet skal du være sikker på, at de kolleger, som sidder i begge ender af arbejdsopgaven taler samme sprog. Det gør jeg fx ikke med mine kolleger i den anden ende, idet de er eksperter på regnskab det er jeg ikke. Jeg er ved reformændringen blevet pålagt økonomiopgaver til trods for at jeg ikke er uddannet i faget, og til trods for at man tilsyneladende ikke vil bekoste en ordentlig økonomiuddannelse på mig og ej heller aflønne mig for en sådan. Citatet illustrerer worse case. Opgaven centraliseres, men der tages ikke højde for de strukturelle udfordringer (forskellige kompetencer sidder fysisk adskilt), samt medarbejdernes reelle kompetencer. Det er fornuftigt, at man har lidt kendskab til regnskab, hvis man skal indberette tal til det centrale niveau. På spørgsmålet om centraliseringen af arbejdsopgaver drøftes, deler svarene sig. Halvdelen mener, at det er tilfældet, mens den anden ikke kan nikke genkendende til at deltage i drøftelser. Men det er karakteristisk, at selv om der foregår en drøftelse, finder flere, at den er uden betydning. Ja, det gør der, men det er blot en konstatering af, at sådan skal det være. Beslutningen er taget uanset konsekvenser. Stort set alle finder, at samarbejdsudvalget bør inddrages, og udgør det rette forum til drøftelse. Flere fremhæver dog, at det kan være vanskeligt at se, at samarbejdsudvalget kommer til at gøre en forskel. Dette skal ses i lyset af, at når beslutningen er truffet fra højeste sted, er den svær at omgøre også selv om argumenterne er gode og saglige. Tilsvarende er der positiv stemning for, at TAT spiller en aktiv rolle, når det kommer til at udrede konsekvenserne af at centralisere administrative arbejdsopgaver. Svar der også er på linje med TAT s ageren, hvor vi bl.a. har tilskrevet finansminister Lars Løkke Rasmussen for at høre nærmere om sammenlægning af administrative opgaver i få centrale enheder. Og TAT fortsætter. Alt tyder på, at centraliseringen af administrative opgaver kommer til at fylde meget de kommende år, og at det kommer til at betyde store omrokeringer, der vil involvere mange TAT ere. TAT vil arbejde for, at medarbejderne inddrages, og at deres argumenter også bliver hørt og taget seriøst i den fremtidige planlægning. Tak til de få der tog sig tid og mod og svarede på spørgsmålene, så det kunne blive til en artikel. Fakta om undersøgelsen Spørgsmålene er sendt ud den 14. janu-ar 2008 til 800 medlemmer Svarene er modtaget i perioden den januar har svaret Redaktionen er bekendt med identiteten på de personer, der har deltaget 17

18 Markedsføring af det offentlige Offentlige virksomheder skal skabe sig et godt image og være bedre til at markedsføre sig selv, hvis man vil fastholde medarbejdere og rekruttere nye. Man kan se af alle imagemålinger, at de offentlige arbejdspladser altid kommer lavest ud. Der er mindre status i at være på de offentlige arbejdspladser. Så bastant udtrykker Jesper Højberg Christensen fra kommunikationsvirksomheden Advice sig i bladet Arbejdsmiljø. Det sker i en artikel om temaet fastholdelse hvor han hævder, at der kommer til at mangle arbejdskraft på de offentlige arbejdspladser i de kommende år. Derfor har man brug for at kunne både rekruttere og fastholde medarbejdere, og det er bl.a. et godt omdømme og renommé, der tiltrækker nye folk. Men det bliver ingen let opgave, for der er ikke meget prestige i at være på en offentlig arbejdsplads. Der er simpelthen mindre status i at være offentligt ansat, siger Jesper Højberg. Ifølge Christa Thomsen, der er lektor på Handelshøjskolen i Århus, har de offentlige arbejdspladser i første omgang brug for at skabe sig en identitet og blive bedre til at fortælle omverdenen om sig selv. Man skal have en identitet, arbejde med værdier og være bevidst om kulturen i virksomheden. Det har man slet ikke tænkt over i den offentlige sektor, siger Christa Thomsen. Hun mener dog, at det offentlige er blevet bedre til at markedsføre sig selv. Man kan se på for eksempel stillingsannoncerne, at det offentlige i stigende grad søger kommunikationschefer og brandingchefer. Bevidstheden om, at man er nødt til at gøre noget ved problemerne er størst i kommunerne. Det offentlige er bagefter De offentlige arbejdspladser er stadig langt dårligere til at markedsføre ( brande ) sig selv over for både nuværende og kommende medarbejdere. En rapport fra konsulentfirmaet Enalyzer viser, at 62 % af Human Ressourceafdelingerne i private virksomheder har ekstern branding som en del af deres overordnede strategi, mens dette kun gælder 43 % af de offentlige arbejdspladser. Det fremgår med al ønskelig tydelighed af rapporten, at der er en markant forskel på opmærksomheden omkring begrebet branding i det private erhvervsliv og i det offentlige, siger Mogens Nielsen, der er direktør i Enalyzer. Han mener, at de offentlige virksomheder skal profilere deres arbejdspladser bedre, blandt andet ved at fortælle, hvad man tilbyder medarbejderne, og hvad der gør jobbet attraktivt. De offentlige ledere skal til at komme ud af starthullerne, tilføjer Mogens Nielsen. Man skal kunne sælge, hvad man gør for medarbejderne, og man skal tænke igennem, hvad det er for en arbejdsplads, man tilbyder. Man skal evne at få målgruppen til at indse, at denne her offentlige virksomhed rent faktisk gør noget, der har interesse for mig. Et generelt godt ry er ikke noget, man har, det er noget man opbygger, slutter han. Et godt arbejdsmiljø Men det er ikke nok bare at lave reklamekampagner, der skal virkelig være noget at reklamere for og sælge sig selv på. En ting som de offentlige virksomheder først og fremmest skal have styr på, er arbejdsmiljøet, siger Jesper Højberg Christensen. Man skal både udvikle arbejdsmiljøet og fagligheden, de to ting hænger tæt sammen. Man skal blive stolt af sit arbejde, tale godt om det og give andre lyst til at være der. Det er ikke nok at have hæve-sænke borde hvis man ikke oplever, at man har indflydelse og ikke er stolt af sit arbejde. Det handler om at være med til at udvikle arbejdet og arbejdspladsen, at man føler, at man har medbestemmelse og medindflydelse, slutter han. Lavstatus Generelt er det nemmere at møde en folkeskolelærer eller en sygeplejerske, der rakker ned på systemet og politikerne, end det er at møde en medarbej- 18

19 Af Klavs Fremm, medlem af Hovedbestyrelsen Foto: Arkiv der fra for eksempel Novo Nordisk eller Novozymes, der taler dårligt om sin arbejdsplads. Ikke fordi arbejdspladsen nødvendigvis er bedre, men fordi de bare er mere stolte af den. Folk på private arbejdspladser er stolte af deres virksomhed, fordi de oplever, at de er med til at skabe den. I gamle dage syntes embedsmændene, at det var meget fint at komme i DSB eller Postvæsenet, men sådan er det ikke i dag. Der er ikke samme rang og status forbundet med de klassiske offentlige opgaver, siger Jesper Højberg Christensen. Ifølge Christa Thomsen har det faktum, at det offentlige har været dårlig til at markedsføre sig selv, noget at gøre med den ensartethed, der er i kommuner og forvaltninger. Hele logikken bag den offentlige sektor er, at der skal være en ensartet service, siger hun og understreger samtidig, at medierne ikke gør det nemmere for de offentlige arbejdspladser at lave reklame for sig selv. Der er rigtig mange sager i medierne om for eksempel plejehjemspersonale og skolelærere sager som de private virksomheder er langt bedre til at være proaktive i, siger Christa Thomsen. 19

20 Formanden skrev et brev... Af Lars B. Eriksen, Formand»Kære Kristian Thuelsen-Dahl Jeg skriver til dig, fordi jeg som formand for en lille statslig fagforening dagligt bliver konfronteret med spørgsmål om mine medlemmers arbejdsvilkår. De fleste spørgsmål kan besvares, men enkelte kræver politisk svar, fordi svaret ikke skal findes i gældende aftaler og overenskomster, men er politisk betinget. Du har - om nogen - engageret dig i den offentlige sektor samt de offentligt ansattes arbejdsvilkår generelt. Jeg tænker derfor, at du med din faglige indsigt samt politiske ståsted kan hjælpe med at bringe lys over to presserende spørgsmål, som begge vedrører konsekvenserne af den stigende centralisering af opgavevaretagelsen i det offentlige. Jeg er klar over, at der sikkert ikke er entydige svar, men jeg håber, at du med dine svar, kan bidrage til en større forståelse blandt mine medlemmer. Staten oplever i disse år massive forandringer. Nogen er efter min bedste overbevisning tiltrængte andre igen mere tvivlsomme, idet konsekvenserne synes store og ikke helt gennemtænkte. Et overordnet politisk tema har været at skabe bedre service for borgerne. De offentlige ydelser skal højnes i kvalitet bl.a. ved, at arbejdsgangen gøres mere effektive. Som et led i udmøntningen af denne målsætning oplever mine medlemmer en stigende centralisering af arbejdsopgaverne. Dette er bl.a. sket gennem store reformer herunder politireformen og med etableringen af administrative fællesskaber med fælles telefonservice, poståbning, journalisering og IT-systemer. Tiltag der er sat i søen for at sikre den optimale udnyttelse af de offentlige ressourcer. Men som meget andet har den åbenlyse gode idé også en bagside. Politireformen har eksempelvis ikke skabt den nødvendige synergi. Snarere tværtom. De ansatte såvel politifolk som administrative flygter i stor stil, så borgerne ikke kan få den politimæssige assistance, de har en berettiget forventning om. Resultatet af reformen er pt. færre ansatte og dårligere kvalitet. Vel langt fra det der var hensigten. Videre synes den generelle centralisering af arbejdsopgaverne i bl.a. administrative fællesskaber at være et spareprojekt og ikke et kvalitetsprojekt. Flere offentligt ansatte oplever, at de er kørt ud på et sidespor, hvor kravet om effektivitet langt overstiger ønsket om mere og bedre service af borgerne. Som du har sagt tidligere, er de offentligt ansatte kernen i velfærdssamfundet. Hvis vi skal have bedre kvalitet er det min Lars Bonde Eriksen, TAT. opfattelse, at de ansatte skal involveres i projektet. Der skal etableres et nærvær og en troværdighed, hvis ikke kvalitetsprojektet skal mislykkes. Flere og flere offentligt ansatte føler, at de er ladt i stikken og oplever en utilfredsstillende arbejdsdag, hvor det meste af tiden går med brandslukning. Så Kristian Thuelsen-Dahl spørgsmålene er: Er centraliseringen af arbejdsopgaver gennem reformer og tværfaglige fællesskaber vejen til mere og bedre kvalitet? Hvordan sikres det, at medarbejderne bliver en del af kvalitetsprojektet På forhånd tak for dit svar.«venlig hilsen Lars Bonde Eriksen 20

Struktur på reformen medlemmet i centrum. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Struktur på reformen medlemmet i centrum. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Struktur på reformen medlemmet i centrum Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 4 15. årgang december 2005 Indhold Er fyraften aflyst? 4 Er arbejdet ved at tage magten over dagligdagen?

Læs mere

TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 19. årgang juli 2009 Indhold Anerkendelse og tillid - vejen til arbejdskraft i den offentlige sektor En af de største

Læs mere

Integrationsindsatsen skal ud i lyset. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Integrationsindsatsen skal ud i lyset. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Integrationsindsatsen skal ud i lyset Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 2 15. årgang juni 2005 Indhold Vi er der, når du har brug for hjælp! Mange medlemmer får gavn af socialrådgiverordningen

Læs mere

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til Offentlig Ledelse04 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 I piskeregn vender køerne halen til Det samme gør medarbejderne til chefen, hvis de mødes af

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

Nummer 6 Juni 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor

Nummer 6 Juni 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor Nummer 6 Juni 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor Ansvarshavende Tommy Nørskov 5 Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Per-Henrik Goosmann, Henrik Petersen, Lone

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Hovedbestyrelsen på valg Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 2 16. årgang juni 2006 Indhold Medlemmerne i fokus 4 Hvordan påvirkes medlemmerne af at arbejde på en moderne arbejdsplads

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

attraktive arbejdspladser

attraktive arbejdspladser Kommentaren attraktive arbejdspladser 2 Forord Haves: Masser af know-how Søges: Fælles OAO-vision for rekruttering og fastholdelse OAO repræsenterer alle offentligt ansatte i LO. Det er en bred og mangfoldig

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress Stress magasinet Xxx BO NETTERSTRØM: VIRKSOMHEDER VIL BLIVE TVUNGET TIL AT TAGE STRESS ALVORLIGT KEND DIN STRESS LÆG ET PUSLESPIL Du kan selv gøre meget for at undgå stress Nr. 04 august 2006 Indhold Indhold

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN MILITÆRDIKTATUR & MEDICINMANGEL LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013

ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN MILITÆRDIKTATUR & MEDICINMANGEL LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013 LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013 ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? En af de sværeste lederopgaver 10 SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN Ledende sygeplejersker stærkt involveret i nyt sygehusbyggeri

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

grafisk bar nummer oktober 2010 1

grafisk bar nummer oktober 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 19. nummer oktober 2010 Den nye arbejdsmiljølov fire skarpe til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg Den positive vej Det betaler sig, siger

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste Ny næstformand opstillet i 11. time Girlz night - kvinder i it-branchen Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste PROSAbladet 37. årgang 2007 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere