Pressostater og termostater, type KPS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pressostater og termostater, type KPS"

Transkript

1 Beskrivelse En KPS-pressostat er en trykstyret omskiftekontakt, hvis kontaktstilling afhænger af trykket i tilslutningsstudsen og den indstillede skalaværdi. Ved konstruktionen af KPS pressostat-serien er der lagt vægt på at tilfredsstille en række væsentlige behov: stor tæthed, robust og kompakt opbygning, modstandsdygtighed over for chok og vibrationer. KPS-serien dækker normalt forekommende krav for både udendørs og indendørs anvendelse. Pressostaterne løser opgaver i overvågnings-, alarmog reguleringssystemer i forbindelse med fabriksanlæg, dieselaggregater, kompressorer, kraftværker samt i skibe. Indhold Side KPS pressostater, beskrivelse...1 Godkendelser...2 Skibsgodkendelseer...2 Oversigt...2 ISO 9001 kvalitetsgodkendelse...2 Tekniske data og bestilling...3 Terminologi Installation...5 Funktion...6 Mål og vægt...7 Tilbehør...8 KPS termostater, beskrivelse...9 Godkendelser...9 Skibsgodkendelse...9 Tekniske data og bestilling...9 Funktion Installation Elektrisk tilslutning Eksempler Mål og vægt Tilbehør INDUSTRIAL CONTROLS IC.PD.P10.C B2236

2 Godkendelser EN EN Skibsgodkendelser American Bureau of Shipping Germanischer Lloyd, Tyskland Bureau Veritas, Frankrig Omfatter termo- og pressostater med fast føler og termostater med armeret kapillarrør. Underwriters Laboratories Inc., USA CCC, China Compulsory Certificate Registro Italiano Navale, Italien RMRS, Maritime Register of Shipping, Russland Nippon Kaiji Kyokai, Japan Det norske Veritas, Norge CCS, China Classification Society Oversigt Oversigt over pressostater type KPS 1. Standard pressostater bar 2. Pressostater til høje tryk og stærkt pulserende medier bar Område Type Yderligere P e information bar side KPS KPS KPS KPS KPS 39 3 Område Type Yderligere P e information bar side 1-10 KPS KPS KPS 47 3 Oversigt over termostater type KPS C Område Type Yderligere P e information bar side KPS KPS KPS KPS KPS KPS 83 9 ISO 9001 kvalitetsgodkendelse Danfoss A/S er certificeret af BSI efter den internationale standard ISO Det betyder, at Danfoss opfylder den internationale standards krav til produktudvikling, konstruktion, produktion og salg. BSI kontrollerer løbende, at Danfoss overholder standardens krav, ligesom BSI løbende kontrollerer Danfoss eget kvalitetssystem. 2 IC.PD.P10.C B2236

3 Tekniske data og bestillingved bestilling angives type og bestillingsnummer KPS 31, 33 KPS 35, 37, 39 KPS 43, 45, Pressostater Indstillingsområde P e Indstillelig hhv. fast differens Tilladeligt driftstryk P e Max. prøvetryk G 1/ KPS G 3/8 A KPS G 1/ KPS G 3/8 A KPS G 1/ KPS G 3/8 A KPS G 1/ KPS G 1/ KPS G 3/8 A KPS G 1/ KPS G 3/8 A KPS Pressostater til høje tryk og stærkt pulserende medier Indstillingsområde P e Indstillelig diff. (se også fig. 1, 2 og 3) Tilladelig overtryk Max. prøvetryk Tryktilslutning Best.nr. Type G 1/ KPS G 1/ KPS G 1/ KPS 47 Terminologi Områdeindstilling Det trykområde, hvor apparatet kan afgive et signal (kontaktskift). Differens Den forskel der er mellem slutte- og brydetrykket (se også fig. 8 side 6). Tilladeligt overtryk Det største vedvarende eller hyppigt tilbagevendende tryk apparatet må belastes med. Min. bristetryk Tryktilslutning Best.nr. Type Max. prøvetryk Det største tryk apparatet må udsættes for i forbindelse med f.eks en tæthedsprøve, ved ibrugtagning af det system hvori apparatet indgår. Dette tryk må således ikke være et tilbagevendende systemtryk. Min. bristetryk Det tryk, hvor tæthed i det trykfølsomme element er sikret. A: Områdeindstilling B: Differensskala C: Opnået differens Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 IC.PD.P10.C B2236 3

4 Kontaktsystem Énpolet omskiftekontakt (SPDT) Kontaktmateriale: Guldbelagt sølvkontakt Kontaktbelastning (Når Au belægning er afbrændt) 1. Vekselstrøm Ohmsk belastning: 10 A, 440 V, AC-1 Induktiv belastning: 6 A, 440 V, AC-3 4 A, 440 V, AC-15 Startstrøm max. 50 A (blokeret rotor) 2. Jævnstrøm:: 12 W, 220 V, DC-13 (Se kurven fig. 4) Fig. 4. d.c.-belastning Kurven A: maksimal belastning. Skraveret areal B: tilladelig belastning for kontaktens guldbelægning. Omgivelsestemperatur KPS 31-39: 40 til +70 C KPS 43-47: 25 til +70 C Medietemperatur KPS 31-39: 40 til +100 C KPS 43-47: 25 til +100 C for vand og søvand dog max. 80 C. Vibrationssikkerhed Vibrationsstabil i området 2-30 Hz, amplitude 1.1 mm og Hz, 4 G. Kapsling IP 67 iht. IEC 529 og DIN Pressostathuset er fremstillet i malet trykstøbt aluminium (GD-AlSi 12). Dækslet monteres med fire skruer. For at hindre at dækslet går tabt ved afmontering er det fæstnet med en strop. Kapslingen kan plomberes med sikringstråd. Kabelindgang Pg 13.5 beregnet for montering af kabel med diametre fra 5 til 14 mm. Identifikation Apparatets typebetegnelse og bestillingsnummer er præget i siden. Skalanøjagtighed KPS 31: ±0.2 bar KPS 39: ±3.0 bar KPS 33: ±0.3 bar KPS 43: ±1.0 bar KPS 35: ±0.5 bar KPS 45: ±4.0 bar KPS 37: ±1.0 bar KPS 47: ±6.0 bar Middelværdi af smækpunktsvariation efter koblinger KPS 31: ±0.1 bar KPS 33: ±0.2 bar KPS 35: ±0.3 bar KPS 37: ±0.4 bar KPS 39: ±0.7 bar KPS 43: ±0.2 bar KPS 45: ±1.0 bar KPS 47: ±1.5 bar Medieberørte materialer KPS 31, 33 Bælgkapsel: Dybtræksplade, materiale nr (DIN 1624) Bælg: Rustfast stål, materiale nr (DIN 17440) Trykstuds: Stål C20, materiale nr (DIN 1652) KPS 35, 37,39 Bælg: Rustfast stål, materiale nr (DIN 17440) Trykstuds: Messing W.nr (DIN 17660) KPS 43, 45, 47 Mernbrankapsel: Forniklet messing, DIN Cu/Ni 5 (DIN 1756) Membran: Nitril-butadien gummi 4 IC.PD.P10.C B2236

5 Montage Montage KPS-pressostaterne er forsynet med en konsol af 3 mm jernplade til fastgørelse. Apparaterne bør ikke monteres selvbærende på trykstudsen. Tryktilslutning Montering eller afmontering af trykledning bør kun foretages ved samtidigt at holde kontra på trykstudsens nøgleflader. Dampanlæg Det anbefales at indskyde en vandfyldt rørsløjfe for at forhindre trykelementet i at blive for varmt. Sløjfen kan f.eks fremstilles af 10 mm kobberrør som vist på fig. 5. Indstilling Pressostatens dæksel aftages, låseskruen 5 (fig. 6) løsnes, hvorefter området indstilles på spindelen 1 med samtidig aflæsning på skalaen 2. På apparater med indstillelig differens indstilles denne på spindelen 3. Den opnåede differens kan enten aflæses direkte på skalaen 4, eller for typerne KPS 43, 45, 47 bestemmes ved aflæsning af skalaværdien og anvendelse af nomogrammer fig. 1, 2, 3 (side 3). Bemærk: arbejdslinien til bestemmelse af differens må ikke passere de mørke felter i nomogrammerne. Fig Områdespindel 2. Områdeskala 3. Differensspindel 4. Differensskala 5. Låseskrue Fig. 5 Vandfyldte anlæg Vand i trykelementet er ikke skadeligt, men i tilfælde af frost kan et vandfyldt trykelement sprænges. For at imødegå dette kan man evt. lade pressostaten arbejde på en luftpude. Mediebestandighed Der henvises til den anførte oversigt over medieberørte materialer (side 4). Såfremt mediet er søvand anbefales typerne KPS 43, 45, 47. Pulsationer Såfremt trykmediet er overlejret med kraftige pulsationer, som forekommer f.eks i automatiske sprinkleranlæg (brandsikring), brændstofsystemer til dieselmotorer (fortryksledning), eller hydrauliske systemer (f.eks propelleranlæg), anbefales brug af typerne KPS 43, 45, 47. Det maksimalt tilladelige pulsationsniveau er 120 bar for disse typer. Valg af differens En passende differens er nødvendig for at opnå en hensigtsmæssig automatisk drift af anlægget. For lille differens giver korte køreperioder med risiko for pendling, mens for stor differens medfører store tryksvingninger. El-tilslutning KPS pressostaterne er forsynet med en Pg 13.5 kabelforskruning, der kan anvendes til kabeldimensioner fra 5-14 mm. Kontaktfunktionen fremgår af fig. 7. Fig. 7 IC.PD.P10.C B2236 5

6 Funktion 1. KPS 31 Kontakterne 1-2 slutter, mens 1-4 bryder, når trykket falder under den indstillede områdeværdi. Kontakterne skifter tilbage til udgangsstillingen, når trykket igen stiger til områdeværdien plus differensen (se fig. 8). I. Alarm for faldende tryk udløses ved den indstillede områdeværdi. II. Alarm for stigende tryk udløses ved den indstillede områdeværdi plus differensen. Mekanisk differens Fig Øvrige KPS-pressostater Kontakterne 1-4 slutter, mens 1-2 bryder, når trykket stiger over den indstillede områdeværdi. Kontakterne skifter tilbage til udgangsstillingen, når trykket igen falder til områdeværdien minus differensen (se fig. 9). I. Alarm for stigende tryk udløses ved den indstillede områdeværdi. II. Alarm for faldende tryk udløses ved den indstillede områdeværdi minus differensen. Skalaindstilling Skalaindstilling Mekanisk differens Fig. 9 Eksempel 1 Når smøreolietrykket i en motor falder under 0.8 bar ønskes en alarm. Alarmen udløses via en lampe. Vælg KPS 31 (område 0 til 2.5 bar). Det mindst tilladelige smøreolietryk på 0.8 bar indstilles med områdespindlen. Differensen er fast 0.1 bar, dvs. at alarmen ikke forsvinder, før trykket stiger til 0.9 bar. Lampen tilsluttes pressostatens klemmer 1 og 2. Vælg KPS 45 (område 4 til 40 bar). Områdeværdien indstilles på 36 bar. Differensen på 6 bar indstilles efter nomogram fig. 10 til ca. 2 på differensskalaen. Den ønskede startfunktion fås ved at forbinde til pressostatens terminaler 1 og 2. Eksempel 2 Det normale driftstryk i en kedel er 9 bar. Når trykket stiger til 10 bar ønskes en alarm via en tilsluttet klokke. Vælg KPS 37 (område fra 6 til 18 bar). Pressostatens områdeværdi indstilles på 10 bar, differensen på 1 bar. Klokken forbindes til terminalerne 1 og 4. Eksempel 3 Trykket i en startluftbeholder ønskes reguleret med en kompressor styret af en KPS pressostat, således at trykket ligger mellem 30 og 36 bar. 6 IC.PD.P10.C B2236

7 Mål og vægt Vægt: KPS ca. 1.0 kg KPS ca. 1.3 kg IC.PD.P10.C B2236 7

8 Tilbehør Omløber med nippel Omløber med nippel Reduktionsstykke Del Beskrivelse Best.nr G 3/8 omløber, nippel og pakning (10 mm udv.) til lodning G 3/8 omløber, nippel og pakning (10 mm udv./ 6.5 mm indv. diam.) til svejsning G 3/8 x 7/16-20 UNF (1/4 flare) reduktion med pakning Muffe G 3/8 x 1/8-27 NPT med pakning Nippel G 3/8 udv. x 7/16-20 UNF (1/4 flare) Nippel G 3/8 A - 1/4 NPT med pakning Muffe G 3/8 x 1/4-18 NPT med pakning Nippel Dæmpesløjfe G 1/4 A x G 3/8 A G 1/4 A x udv. M10 x 1 med pakning Dæmpesløjfe med 1/4 flare omløbere og 1 m kobberkapillarrør. Anvendes dæmpesløjfe i forbindelse med apparater med 3/8 RG tilslutning, kræves ydermere reduktionsstykke, bestillingsnummer 993N3551. Oplysninger om længder af kapillarrør fås ved henvendelse til Danfoss. Dæmpesløjfe Dæmpesløjfe med G 3/8 omløber og 1.5 m kobberkapillarrør Dæmpesløjfe med armering Dæmpesløjfe med G 3/8 omløbere og 1 m armeret kobberkapillarrør. Standard pakning medfølger IC.PD.P10.C B2236

9 Termostater Beskrivelse En KPS-termostat er en temperaturstyret omskiftekontakt, hvis kontaktstilling afhænger af følerens temperatur og den indstillede skalaværdi. Ved konstruktionen af KPS termostatse-rien er der lagt vægt på at tilfredsstille en række væsentlige behov: stor tæthed, robust og kompakt opbygning, modstandsdygtighed over for chok og vibrationer. KPS-serien dækker normalt forekommende krav for både udendørs og indendørs anvendelse. Termostaterne løser opgaver i overvågnings-, alarm- og reguleringssysterrier i forbindelse med fabriksanlæg, dieselaggregater, kompressorer, kraftværker samt i skibe. Godkendelseer Skibsgodkendelser EN EN Det norske Veritas, Norge American Bureau of Shipping Lloyds Register of Shipping, England Germanischer Lloyd, Tyskland Bureau Veritas, Frankrig Omfatter termo- og pressostater med fast føler og termostater med armeret kapillarrør. CCC, China Compulsory Certificate Underwriters Laboratories Inc., USA Registro Italiano Navale, Italien RMRS, Maritime Register of Shipping, Russland Nippon Kaiji Kyokai, Japan CCS, China Classification Society Tekniske data og bestilling Ved bestilling angives type og bestillingsnummer Indstillingsområde Egen diff. indstillelig/ fast Egnet følerlommelængde (se under Tilbehør ) Max. følertemperatur Kapillarrørlængde Best.nr. Type KPS med fast sensor KPS med fjernføler C C C mm m L L KPS L KPS L KPS L KPS L L KPS L L KPS L KPS L KPS L KPS L L KPS L L KPS L L KPS L KPS L ) KPS L KPS L KPS L KPS L KPS L L KPS L KPS L L KPS L L KPS L L KPS L L KPS L KPS L KPS L L KPS L ) KPS 83 1) Termostat med max. reset KPS med fjernføler og armeret kapillarrør IC.PD.P10.C B2236 9

10 Fig. 1 Kurven A: maksimal belastning. Skraveret areal B: tilladelig belastning for kontaktens guldbelægning. Kontaktsystem Enpolet omskiftekontakt (SPDT). Kontaktmateriale: Guldbelagt sølvkontakt. Jævnstrøm:12 W, 220 V, DC-13 (Se fig. 1) Kontaktbelastning (Vekselstrøm): (når Au overfladen er brændt af) Ohmsk belastning: 10 A, 440 V, AC-1 Induktiv belastning: 6 A, 440 V, AC-3 4 A, 440 V, AC-15 Startstrøm max. 50 A (blokeret rotor). Omgivelsestemperatur: 40 til +70 C Vibrationssikkerhed Vibrationsstabil i området 2-30 Hz, amplitude 1.1 mm og Hz, 4 G. Kapsling IP 67 iht. IEC 529 og DIN Termostathuset er fremstillet i malet trykstøbt aluminium (GD-AlSI 12). Dækslet er fæstnet med fire skruer, og for at hindre at det går tabt ved afmontering er det fæstnet med en strop. Kapslingen kan plomberes med sikringstråd. Kabelindgang Pg 13.5 beregnet for montering af kabel med diametre fra 5 til 14 mm. Identifikation Apparatets typebetegnelse og bestillingsnummer er præget i siden. Skalanøjagtighed KPS 76: ±3 C KPS 80: ±3 C KPS 77: ±3 C KPS 81: ±6 C KPS 79: ±3 C KPS 83: ±6 C Smækpunktsvariation efter koblinger KPS 76-83: skridning max. 2 C. Funktion Valg af differens En passende differens er nødvendig for at opnå en hensigtsmæssig automatisk drift af anlægget. For lille differens giver korte køreperioder med risiko for pendling, mens for stor differens medfører store temperatursvingninger. Differensbegreber Den mekaniske differens (egendifferensen) er den differens der indstilles på termostatens differensspindel, mens den termiske differens (arbejdsdifferensen) er den differens anlægget arbejder med efter idriftsætning. Den termiske differens er altid større end den mekaniske differens og afhænger af tre faktorer: 1) Mediets hastighed, 2) Hastigheden i mediets temperaturændring, 3) Varmetransmissionen til føleren. Termostatfunktionen Kontakterne 1-4 slutter mens 1-2 bryder når temperaturen stiger over skalaindstillingen. Kontakten skifter tilbage til udgangsstilling, når temperaturen falder til skalaindstillingen minus differensen. Se fig. 6. I. Alarm for stigende temperatur udløses ved område-indstillings værdien. II. Alarm for faldende temperatur udløses ved område-indstillingsværdien minus differensen. Områdeindstilling Mekanisk differens Fig IC.PD.P10.C B2236

11 Montage Montage Placering af apparat: KPS termostaterne er konstrueret til at kunne modstå de rystelser, der kan forekomme i f.eks skibe, på kompressorer og fra større maskinanlæg. KPS termostater med fjernføler er forsynet med en konsol af 3 mm jernplade for fastgørelse på skot eller lignende. KPS termostater med stavføler monteres selvbærende på følerlomme. Mediebestandighed Materialespecifikationer for følerlommer. Følerlomme messing Røret er fremstillet af Ms 72 jf. DIN 17660, gevindstykket er fremstillet af So Ms 58Pb jf. DIN Følerlomme rustfast stål 18/8 Materialebetegnelse jf. DIN Placering af føler Føleren bør anbringes så dens længdeakse er vinkelret på strømningsretningen. Den aktive del af føleren er Ø 13 mm x 50 mm ved termostater med fast føler og med 2 m kapillarrør. Denne længde er 70 mm ved de øvrige termostater (5 og 8 m kapillarrør). Medieforhold Den hurtige reaktion opnås med et medium, der har stor varmefylde og varmeledningsevne. Hvis man frit kan vælge medium vil det derfor være en fordel at vælge et medium hvor dette gælder. Endvidere har mediets strømningshastighed også betydning. (Optimal strømningshastighed for væsker er ca. 0.3 m/s). Tilladelige medietryk, se fig. 2. Fig. 2. Tilladelige medietryk på følerlommer som funktion af temperaturen Indstilling Termostatens dæksel aftages, låseskruen 5 fig. 3 løsnes, hvorefter området kan indstilles med spindlen 1 med samtidig aflæsning på skalaen 2. På apparater med indstillelig differens indstilles denne på spindlen 3 med samtidig aflæsning på skalaen 4. Fig. 3 Messing Rustfast stål 1. Områdespindel 2. Områdeskala 3. Differensspindel 4. Differensskala 5. Låseskrue Skalakorrektion Føleren i KPS termostaterne indeholder en såkaldt adsorptionsfyldning. Dermed berøres funktionen ikke, hverken når føleren er varmere eller når den er koldere end den øvrige del af det termostatiske element (bælg og kapillarrør). En adsorptionsfyldning er dog i nogen grad følsom overfor ændringer af bælgens og kapillarrørets temperatur. Under normale forhold er dette uden betydning. Skal termostaterne imidlertid anvendes under ekstreme omgivelsestemperaturer vil der forekomme en skalaafvigelse for hvilken der kan kompenseres som angivet: Skalakorrektion = Z x a Z findes ved hjælp af fig. 4, mens a angiver korrektionsfaktoren i henhold til tabellen nedenunder. Faktor for skalaafvigelse Relativ skalaindstilling i % Type Reguleringsområde C Korrektionsfaktor a for termostater med fast føler med 2 og 5 m kapillarrør med 8 m kapillarrør KPS KPS KPS KPS KPS KPS Fig. 4 IC.PD.P10.C B

12 El-tilslutning KPS termostaterne er forsynet med en Pg 13.5 kabelforskruning, der kan anvendes til kabeldimensioner fra 5 til 14 mm. Kontaktfunktionen fremgår af fig. 5. Fig. 5 Eksempler Eksempel 1 Dieselmotor med kølevandstemperatur på 85 C (normaltilstand). Man ønsker en alarm udløst hvis kølevandstemperaturen overskrider 95 C. Vælg termostat KPS 80 (område C). Indstilling på hovedspindel: 95 C. Indstilling på differensspindel: 5 C. Den ønskede alarmfunktion fås ved at forbinde til termostatens klemmer 1-4. Efter at systemet har været i drift vurderer man om arbejdsdifferensen er tilfredsstillende og foretager eventuel korrektion. Eksempel 2 Find den nødvendige skalakorrektion for en KPS 80, indstillet på +95 C ved 50 C omgivelsestemperatur. Den relative skalaindstilling Z findes efter følgende formel: Indstillingsværdi - min skalaværdi x 100 = % maks. skalaværdi - min. skalaværdi Relativ skalaindstilling: x100 = 50% Faktor for skalaafvigelse Z (jvf. fig. 4 side 11), Z 0.7 Korrektionsfaktor a (tabel under fig. 4 side 11) = 2.4 Skalakorrektion = Z a = = 1.7 C KPS indstilles på = 96.7 C Mål og vægt KPS med fast føler Vægt: ca 1.2 kg (med 2 m kapillarrør) KPS med fjernføler og armeret kapillarrør Vægt: ca. 1.4 kg (incl. 2 m kapillarrør) KPS med fast føler Vægt: ca. 1.0 kg 12 IC.PD.P10.C B2236

13 Tilbehør: følerlomme til termostater Bemærk: alle følerlommer leveres uden pakskrue, pakninger og skiver Dykrør A mm Gevind B Messing 65 1/2 NPT 060L Messing Messing Messing Messing /2 NPT G 1/2 A G 3/8 A G 1/2 A (ISO 228/1) 1/2 NPT G 1/2 A G 1/2 A (ISO 228/1) G 3/4 A (ISO 228/1) G 1/2 A G 3/4 A (ISO 228/1) G 1/2 A G 1/2 A (ISO 228/1) G 3/4 A (ISO 228/1) Best.nr. Dykrør A m 060L L L L L L L L L L L L L Messing 250 G 1/2 A 060L Messing 330 G 1/2 A 060L Messing 400 G 1/2 A 060L Gevind B Best.nr. Steel 18/8 75 G 1/2A 060L Steel 18/ G 1/2 A 1/2 NPT 060L L Steel 18/8 160 G 1/2 A 060L Steel 18( G 1/2 A G 3/4 A 060L L Del Beskrivelse Best.nr. Spændebånd Til KPS termostater med fjernføler (L = 392 mm) Varmeledningspasta (4.5 cm 2 tube) Til KPS-termostater hvis føler monteres i følerlomme. Fyldes i følerlommen for at forbedre varmeovergang mellem lomme og føler. Anvendelsesområde for pasta: 20 til +150 C, kortvarigt op til 220 C. 041E0114 Pakningssæt Til KPS termostater uden armeret kapillarrør 060L Pakningssæt Til KPS termostater med armeret kapillarrør 060L Danfoss A/S 06-04/ IC-MC/mr IC.PD.P10.C B

Pressostater og termostater, Type KPS

Pressostater og termostater, Type KPS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Pressostater og termostater, Type KPS KPS-serien består af en række pressostater og termostater. I denne serie har der været særlig fokus på at imødekomme

Læs mere

Pressostater og termostater, Type CAS

Pressostater og termostater, Type CAS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Pressostater og termostater, CAS CAS-serien består af en række pressostater og termostater. I denne serie har der været særlig fokus på at imødekomme krav

Læs mere

Termostater MBC 8000 og MBC 8100

Termostater MBC 8000 og MBC 8100 Datablad Termostater MBC 8000 og Termostaterne MBC 8000 og er beregnet til brug inden for tung industri og søfart, hvor plads og pålidelighed er de vigtigste egenskaber. har alle internationale søfartsgodkendelser.

Læs mere

Termostater, Type KP. Teknisk brochure MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. KP termostater er temperaturstyrede elektriske afbrydere med en énpolet (SPDT).

Termostater, Type KP. Teknisk brochure MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. KP termostater er temperaturstyrede elektriske afbrydere med en énpolet (SPDT). MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Termostater, Type KP KP termostater er temperaturstyrede elektriske afbrydere med en énpolet (SPDT). En KP termostat kan sluttes direkte til énfasede vekselstrømsmotorer

Læs mere

Pressostater, type KP

Pressostater, type KP Introduktion KP pressostater bruges i køle- og luftkonditioneringsanlæg til beskyttelse mod for lavt sugetryk eller for højt afgangstryk. KP pressostater bruges også til at starte og stoppe kølekompressorer

Læs mere

Pressostater og termostater, type KP og KPI

Pressostater og termostater, type KP og KPI Pressostater og termostater, type KP og KPI Indhold INDUSTRIAL CONTROLS Side Pressostater KP 35, KP 36, KPI 35, KPI 36 and KPI 38 Fordele...2 Beskrivelse...2 Definition...2 Bestilling...3 Tekniske data...3

Læs mere

Temperaturføler til måling af udstødningsgas type MBT 5113 og MBT 5116

Temperaturføler til måling af udstødningsgas type MBT 5113 og MBT 5116 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Temperaturføler til måling af udstødningsgas type og MBT 5116 MBT 5116 B-head MBT 5116 Slim-line Kraftige følere, der anvendes til måling og regulering af

Læs mere

Termostater, differenstermostater Type RT REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure

Termostater, differenstermostater Type RT REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure Termostater, differenstermostater Type RT REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Teknisk brochure 2 RD.5E.A4.01 Danfoss A/S (IC-MC/mr), 11-2004 Indhold Side Introduktion......................................................................................

Læs mere

Pressostater, Type RT

Pressostater, Type RT MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Pressostater, Type Pressostaterne type er forsynet med en trykstyret enpolet skiftekontakt, hvis kontaktstilling afhænger af trykket i tilslutningsstudsen,

Læs mere

Termostater, Type RT. Teknisk brochure MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Termostater, Type RT. Teknisk brochure MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Termostater, Type RT RT-termostater indeholder en temperaturstyret, enkeltpolet omskiftekontakt, hvor kontaktplaceringen afhænger af følertemperaturen og

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

Thermostater, type KP REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure

Thermostater, type KP REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure Thermostater, type KP REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Teknisk brochure Indhold Side Introduktion...................................................................................... 3 Fordele............................................................................................

Læs mere

Pressostater, differens pressostater og termostater, Type RT-E

Pressostater, differens pressostater og termostater, Type RT-E MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Pressostater, differens pressostater og termostater, RT-E RT-E-serien består af pressostater og differenspressostater såvel som termostater. Enhederne er

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

Trykafbryder, Type CS

Trykafbryder, Type CS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Trykafbryder, Type CS CS-pressostater har en indbygget, trykstyret afbryder med tre poler. Kontaktpositionen for denne afhænger af trykket i studsen samt

Læs mere

Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751.

Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751. Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751 Teknisk Brochure Egenskaber Ex ll 1G EEx ia llc T4 - T6 i overensstemmelse med ATEX

Læs mere

Differenstrykspressostat Type MP 54, MP 55 og MP 55A

Differenstrykspressostat Type MP 54, MP 55 og MP 55A MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datablad Differenstrykspressostat Type MP 54, MP 55 og MP 55A MP 54 og MP 55 oliedifferenstrykpressostater anvendes som sikkerhedsafbrydere til beskyttelse mod for lavt smøreolietryk

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Pressostater Montering... 3 Overskydende kapillarrør... 4 Indstilling...5 Vejledende

Læs mere

Pressostater til luft og vand CS

Pressostater til luft og vand CS Datablad Pressostater til luft og vand CS CS-pressostater har en indbygget, trykstyret afbryder med tre poler. Kontaktpositionen for denne afhænger af trykket i studsen samt områdeindstillingen og den

Læs mere

Differenstrykspressostat MP 54, MP 55 og MP 55A

Differenstrykspressostat MP 54, MP 55 og MP 55A Datablad Differenstrykspressostat MP 54, MP 55 og MP 55A MP 54 og MP 55 oliedifferenstrykpressostater anvendes som sikkerhedsafbrydere til beskyttelse mod for lavt smøreolietryk i kølekompressorer. Hvis

Læs mere

Minikontaktorer CI 4-

Minikontaktorer CI 4- Datablad Minikontaktorer CI 4- Beskrivelse Minikontaktorer CI 4- dækker e ektområdet 1,5 til 5,9 kw. De fås til a.c. og d.c. spole-spændinger. De er karakteriseret ved en kompakt opbygning med stor eksibilitet

Læs mere

Magnetventiler Type EVR 2 40 NC/ NO REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure

Magnetventiler Type EVR 2 40 NC/ NO REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure Magnetventiler EVR 2 40 NC/ NO REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Teknisk brochure 2 DKRCCPDBB0A20-520H70 Danfoss A/S, 04-2006 Indhold Side Introduktion.......................................................................................

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Datablad Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Beskrivelse AVQM anvendes sammen med Danfoss elektriske motorer: - AMV 150 1) - AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20

Læs mere

ON/OFF zoneventiler (PN 16) AMZ 112, AMZ 113

ON/OFF zoneventiler (PN 16) AMZ 112, AMZ 113 Datablad ON/OFF zoneventiler (PN 16) AMZ 112, AMZ 113 Beskrivelse AMZ 112/2-vejs ventil 15-32 AMZ 112/2-vejs ventil 40-50 AMZ 113/3-vejs ventil ON/OFF zoneventiler type AMZ 112 and AMZ 113 anvendes typisk

Læs mere

Pressostat, differenspressostat RT

Pressostat, differenspressostat RT Datablad Pressostat, differenspressostat RT En RT pressostat indeholder en trykstyret, enpolet skiftekontakt, hvis kontaktstilling afhænger af trykket i tilslutningsstudsen og den indstillede skalaværdi.

Læs mere

Tryktransmitter med fremskudt membran Type MBS 4010

Tryktransmitter med fremskudt membran Type MBS 4010 Tryktransmitter med fremskudt membran Type MBS 4010 Teknisk Brochure Egenskaber Konstrueret til anvendelse i hårdt industrielt miljø Kapsling og medieberørte dele af rust- og syrefast stål (AISI 316L)

Læs mere

y Ultrakort preltid takket være snap-funktion (reducerer slid til et minimum og øger pålideligheden).

y Ultrakort preltid takket være snap-funktion (reducerer slid til et minimum og øger pålideligheden). MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datablad Pressostat Type KP KP pressostater beskytter køle- og luftkonditioneringsanlæg mod for lavt sugetryk eller for højt udgangstryk. KP pressostater kan også anvendes

Læs mere

KP termostater kan anvendes til regulering, men finder især anvendelse indenfor sikkerhedsovervågning.

KP termostater kan anvendes til regulering, men finder især anvendelse indenfor sikkerhedsovervågning. Termostater type KP Introduktion KP termostater er temperaturstyrede elektriske afbrydere med en énpolet (SPDT). En KP termostat kan sluttes direkte til énfasede vekselstrømsmotorer på op til ca. 2 kw

Læs mere

JUMO MIDAS S05 OEM-Tryktransmitter - Universal

JUMO MIDAS S05 OEM-Tryktransmitter - Universal Leveringsadresse: Mackenrodtstraße 4, 609 Fulda, Tyskland Postadresse: 605 Fulda, Tyskland Telefon: +49 66 600-0 Telefax: +49 66 600-607 Fabriksvænget 6 40 Viby Sj, Danmark Telefon: +45 46 9 46 66 Telefax:

Læs mere

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Teknisk Brochure Egenskaber Konstrueret til anvendelse i hårdt industrielt miljø CE-mærket: EMC beskyttet i overensstemmelse med EU EMC-direktiv

Læs mere

Termostater RT. Datablad

Termostater RT. Datablad Datablad Termostater RT RT-termostater indeholder en temperaturstyret, enkeltpolet omskiftekontakt, hvor kontaktplaceringen afhænger af følertemperaturen og den fastsatte skalaværdi. RT-serien består af

Læs mere

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Temperaturregulator AVTB (PN 16) Datablad Temperaturregulator AVTB (PN 16) Beskrivelse AVTB er en selvvirkende temperaturregulator, der bruges til at regulere vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere, varmevekslere, olieforvarmere osv.

Læs mere

Tryktransmitter til anvendelse i luft og vand applikationer, type MBS 1900. Teknisk brochure

Tryktransmitter til anvendelse i luft og vand applikationer, type MBS 1900. Teknisk brochure Tryktransmitter til anvendelse i luft og vand applikationer, type MBS 1900 Teknisk brochure Egenskaber Konstrueret til anvendelse i luft og vand applikationer. Medieberørt del af rustfast stål (AISI 304).

Læs mere

Magnetventiler 3/2-vejs, direkte styrede Type EV310A

Magnetventiler 3/2-vejs, direkte styrede Type EV310A Magnetventiler /-vejs, direkte styrede Type EV10A Egenskaber EV10A NC og NO Meget kompakte ventiler til industriel anvendelse, f.eks. som styringsventiler Til vand, olie, trykluft og lignende neutrale

Læs mere

Magnetventiler 2/2-vejs direkte styrede Type EV210A

Magnetventiler 2/2-vejs direkte styrede Type EV210A Magnetventiler 2/2-vejs direkte styrede Type EV210A Egenskaber EV210A NC og NO Meget kompakte ventiler til industriel anvendelse - f.eks. som styrings- og doseringsventiler Til vand, olie, trykluft og

Læs mere

Pressostat, differenspressostat RT

Pressostat, differenspressostat RT Datablad Pressostat, differenspressostat RT En RT pressostat indeholder en trykstyret, enpolet skiftekontakt, hvis kontaktstilling afhænger af trykket i tilslutningsstudsen og den indstillede skalaværdi.

Læs mere

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Datablad Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Beskrivelse AB-PM er en kombineret automatisk indreguleringsventil. Den indeholder tre funktioner i et kompakt ventilhus:

Læs mere

Tryktransmitter AKS 32 og AKS 33

Tryktransmitter AKS 32 og AKS 33 Datablad Tryktransmitter AKS 32 og AKS 33 AKS 32 og AKS 33 er tryktransmittere, som måler et tryk og omsætter det målte tryk til et standardsignal: y 1 5 V DC eller 0 10 V DC for AKS 32 y 4 20 ma for AKS

Læs mere

Eksplosionsbeskyttet påbygningstermostat Serie ATH-Ex

Eksplosionsbeskyttet påbygningstermostat Serie ATH-Ex Side 1/6 Eksplosionsbeskyttet påbygningstermostat Serie ATH-Ex Særlige funktioner Kompakt hus (75 mm 110 mm 56 mm) 5 A brydeevne Direkte i zone 1, 2, 21 og 22 monterbar Temperaturindstilling i zone 1,

Læs mere

Pressostat KP. Datablad. KP pressostater beskytter køle- og luftkonditioneringsanlæg mod for lavt sugetryk eller for højt udgangstryk.

Pressostat KP. Datablad. KP pressostater beskytter køle- og luftkonditioneringsanlæg mod for lavt sugetryk eller for højt udgangstryk. Datablad Pressostat KP KP pressostater beskytter køle- og luftkonditioneringsanlæg mod for lavt sugetryk eller for højt udgangstryk. KP pressostater kan også anvendes til at starte og stoppe kølekompressorer

Læs mere

Datablad. CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn Tidsrelæer ATI, BTI, MTI 520B1306

Datablad. CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn Tidsrelæer ATI, BTI, MTI 520B1306 CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn August 2002 DKACT.PD.C00.J2.01 520B1306 Introduktion Multi-funktions tidsrelæer med funktionerne: - forsinket tiltræk - forsinket frafald - enkel impuls-pause eller pause-impuls

Læs mere

Bimetal-temperaturswitch

Bimetal-temperaturswitch Side 1/6 Bimetal-temperaturswitch Bemærkninger Elektromekanisk temperaturswitch med fast setpunkt Beskyttelsesklasse max. IP67 Nem montering Brydeevne op til 2,5 kva Kort beskrivelse Bimetal-temperaturswitchen

Læs mere

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender)

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender) Elektrisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/5824 & Type SAMSON 3222/5825 Pneumatisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/2780-1 & Type SAMSON 3222/2780-2 Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-1 (Type

Læs mere

Externt styrede ventiler 2/2-vejs skråsædeventil type AV210

Externt styrede ventiler 2/2-vejs skråsædeventil type AV210 Externt styrede ventiler 2/2-vejs skråsædeventil type AV210 Egenskaber Til robust industriel anvendelse. Tovejs NC version-to gennemstrømningsretninger. Version i bronze til vand, olie og trykluft. Version

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

Retningsventil type VDH 60EC 4/3 Til Cetop 5 flange montage (ISO 4401) og inline montage

Retningsventil type VDH 60EC 4/3 Til Cetop 5 flange montage (ISO 4401) og inline montage Datablad Retningsventil type VDH 60EC 4/3 Til Cetop 5 flange montage (ISO 4401) og inline montage Anvendelse Retningsventilerne anvendes til at styre vandets gennemstrømningsretning. Ventilerne er konstrueret

Læs mere

Tryktransmitter til industrielle anvendelser Type MBS 4510

Tryktransmitter til industrielle anvendelser Type MBS 4510 Tryktransmitter til industrielle anvendelser Type MBS 4510 Teknisk Brochure Egenskaber Designet til anvendelse i hårde industrielle miljøer Kapsling og medieberørte dele i syrebestandigt rustfrit stål

Læs mere

Din brugermanual OMRON E2A http://da.yourpdfguides.com/dref/2887116

Din brugermanual OMRON E2A http://da.yourpdfguides.com/dref/2887116 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Elektrisk aktuator AME 855

Elektrisk aktuator AME 855 Datablad Elektrisk aktuator AME 855 Beskrivelse Aktuator AME 855 kan styres af elektroniske regulatorer med modulerende eller 3-punktsregulerings-udgang. Aktuator kan anvendes med VF3-ventiler (DN 200-300).

Læs mere

Vekolux. Integrerede radiatorventiler Dobbelt tilslutningsarmatur med aftapsmulighed til radiatorer med integreret radiatorventil

Vekolux. Integrerede radiatorventiler Dobbelt tilslutningsarmatur med aftapsmulighed til radiatorer med integreret radiatorventil Vekolux Integrerede radiatorventiler Dobbelt tilslutningsarmatur med aftapsmulighed til radiatorer med integreret radiatorventil IMI HEIMEIER / Termostater og radiatorventiler / Vekolux Vekolux Vekolux

Læs mere

Teknisk katalog. Magnetventiler 2/2-vejs, direkte styrede Type EV210A DKACV.PD.100.A3.01 520B1086. August 2001

Teknisk katalog. Magnetventiler 2/2-vejs, direkte styrede Type EV210A DKACV.PD.100.A3.01 520B1086. August 2001 Teknisk katalog Magnetventiler 2/2-vejs, direkte styrede Type EV210A August 2001 DKACV.PD.100.A3.01 520B1086 Strømløs lukket 2/2-way, direkte styrede ventiler Type EV210A NC til neutrale væsker og luftarter

Læs mere

Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure

Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Teknisk brochure Indhold Side Introduktion.......................................................................................

Læs mere

El-tilslutning og programmering af aktuator

El-tilslutning og programmering af aktuator INSTALLATIONS- OG DRIFTSVEJLEDNING FlowCon SM 15-40mm, 1/2-1 1/2 Monter FlowCon SM-ventilen i enhedens fremløbs- eller returledning. Det anbefales, at der monteres en sigte foran ventilhuset for at forhindre

Læs mere

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur RTL Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur IMI HEIMEIER / Gulvvarmeregulering / RTL RTL Anvendes blandt andet til begrænsning af returtemperatur på radiatorer og mindre gulvvarmeanlæg (op til

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Temperaturregulator AVTB (PN 16) Datablad Temperaturregulator AVTB (PN 16) Beskrivelse AVTB er en selvvirkende temperaturregulator, der bruges til at regulere vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere, varmevekslere, olieforvarmere osv.

Læs mere

Motorer til modulerende styring

Motorer til modulerende styring Datablad Motorer til modulerende styring AME 655 uden spring return funktion AME 658 SU, AME 658 SD med spring return funktion (SU/SD) AME 659 SD med EN 14597 certificeret spring return funktion (SD) Beskrivelse

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Termostatiske ekspansionsventiler Termostatiske ekspansionsventiler...

Læs mere

Kontraventil type NRV og NRVH

Kontraventil type NRV og NRVH MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Kontraventil type NRV og NRVH Hydrocarbons www.danfoss.com/hydrocarbons Introduktion NRV og NRVH ventiler kan bruges i væske-, suge- og varmgasledninger i

Læs mere

Proportionale magnetventiler 2-vejs servostyrede Type EV260B

Proportionale magnetventiler 2-vejs servostyrede Type EV260B Proportionale magnetventiler 2-vejs servostyrede Type EV260B Egenskaber EV260B Til trinløs flowregulering i industrianlæg Kort reaktionstid Lineær karakteristik i hele reguleringsområdet Lukker ved strømsvigt

Læs mere

UniDose. Brugervejledning. Optimering af drikkevandet i stalden

UniDose. Brugervejledning. Optimering af drikkevandet i stalden Brugervejledning UniDose Optimering af drikkevandet i stalden Indholdsfortegnelse: Indledning Kortfattet instruktion Klordosering Anvendelse Montagevejleding - Generelt - Mængdeafhængig dosering Installation

Læs mere

Datablad. CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn Kontaktorer CI 6-50 520B1328

Datablad. CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn Kontaktorer CI 6-50 520B1328 Datablad CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn Kontaktorer CI 6-50 September 2002 DKACT.PD.C00.G2.01 520B1328 Introduktion Kontaktorer CI 6-50 med a.c.-spolespænding dækker effektområdet 2.2-25 kw. CI 6 er

Læs mere

Temperaturføler MBT 3270. Teknisk brochure

Temperaturføler MBT 3270. Teknisk brochure Temperaturføler MBT 3270 Teknisk brochure Egenskaber OEM Temperaturfølerprogram Findes med forskellige følerelementer (RTD, NTC, PTC) Robust, med høj grad af beskyttelse mod fugt Fast måleindsats Messing

Læs mere

) for forskellige anlægstyper Test af kontaktfunktion Den rigtige pressostat til dit køleanlæg Pressostater

) for forskellige anlægstyper Test af kontaktfunktion Den rigtige pressostat til dit køleanlæg Pressostater Indhold Side Montering........................................................................................ 21 Anbringelse af overskydende kapillarrør............................................................

Læs mere

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Til gevindrør og press-systemer, med selv-tættende nippel

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Til gevindrør og press-systemer, med selv-tættende nippel Til gevindrør og press-systemer, med selv-tættende nippel Anvendelse Ligeløb, forniklet Vinkelløb, forniklet Sideløb, forniklet UK model, forniklet Ligeløb, forkromet Vinkelløb, forkromet Ligeløb, press-udførelse

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur RTL Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur IMI HEIMEIER / Gulvvarmeregulering / RTL RTL Anvendes blandt andet til begrænsning af returtemperatur på radiatorer og mindre gulvvarmeanlæg (op til

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Energisystemer. Vortex pumper. Energieffektive cirkulationspumper til brugsvand. Living full of energy

Energisystemer. Vortex pumper. Energieffektive cirkulationspumper til brugsvand. Living full of energy Energisystemer Vortex pumper Energieffektive cirkulationspumper til brugsvand Living full of energy Vortex BlueOne pumper Innovative detaljer gør den unik Ekstrem effektiv Energiforbrug ned til 2,5-9 Watt

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

WLA 330 Vind-/ regnsensor

WLA 330 Vind-/ regnsensor WLA 330 Vind-/ regnsensor DK +45 4567 0300 info.dk@windowmaster.com UK +44 (0) 1536 510990 info@windowmaster.co.uk M itglied im DE +49 (0) 5221 6940-500 Vertrieb / -650 Technik info@windowmaster.de Fac

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

KT-M14AD Frostsikringstermostat

KT-M14AD Frostsikringstermostat Installationsvejledning KT-M14AD Frostsikringstermostat Revision 1.0 Indhold Beskrivelse af KT-M14AD... 2 Indikatorer... 2 Kompensering af kabelmodstand... 3 Tilslutning... 4 Specifikationer... 5 1 Beskrivelse

Læs mere

Nessie 2/2 vejs magnetventiler til høje tryk og temperaturer, type VDHT

Nessie 2/2 vejs magnetventiler til høje tryk og temperaturer, type VDHT Nessie 2/2 vejs magnetventiler til høje tryk og temperaturer, type VDHT Ventilprogram til små og mellemstore flowmængder: VDHT 3/8 E 2/2 VDHT 1/2 E 2/2 VDHT 3/8 EA 2/2 VDHT 1/2 EA 2/2 Ventilprogram til

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Datablad Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Beskrivelse VRB 2 og VRB 3 sikrer god kvalitet og lavt omkostningsniveau i varme-,

Læs mere

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Til gevindrør og press-systemer, med selvtættende nippel

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Til gevindrør og press-systemer, med selvtættende nippel EN 215 Radiatorventil type RA-N med forindstilling Til gevindrør og press-systemer, med selvtættende nippel Anvendelse Forniklet udførelse: Ligeløb Vinkelløb Sideløb UK-model Forkromet udførelse: Ligeløb

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

Kompakte shunts til gulvvarme FHM-Cx

Kompakte shunts til gulvvarme FHM-Cx Datablad Kompakte shunts til gulvvarme FHM-Cx Anvendelse Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha-pumpe) Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha-pumpe) Danfoss kompakt shunt til gulvvarme sikrer korrekt flow og forsyningstemperatur

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F

Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F Datablad Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling montering i returledning, fast indstilling Beskrivelse Regulatoren har en reguleringsventil, en

Læs mere

Dykrørstermostater Anlægstermostat

Dykrørstermostater Anlægstermostat Anlægstermostat Katalog 7 Indhold Anvendelse / konstruktion... side 2 Type KT... side 3 Type KTM...side 4 Type DTM...side 5 Type DTO 1........side 6 Type DTO (1A).........side 7 Type DTS......... side

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller

Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller Oversigt over modeller Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller OPTYMA PLUS Fuldt udstyret kondenseringsaggregater til fast installation Forstærket konstruktion Forberet til installation

Læs mere

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning OEM Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning VSG519... Støbegods GJS-400-15 DN15... DN50 k vs 2,5...32 m 3 /h Differenstrykindstillinger Fast: VSG519D..., VSG519E... Justerbar: VSG519K..., VSG519L...

Læs mere

Svejse traktor WELDYCAR

Svejse traktor WELDYCAR Svejse traktor WELDYCAR 1/11 1 -Beskrivelse Weldycar er en 4-hjulstrukken transportabel svejsetraktor, som er specielt designet for mekaniseret svejsning i forskellige positioner (vandret, skrå eller lodret).

Læs mere

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Forniklet udførelse

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Forniklet udførelse delse Datablad EN 215 Radiatorventil type RA-N med forindstilling Forniklet udførelse Ligeløbsventil Til gevindrør og Vinkelløbsventil press-systemer, med Sideløbsventil selvtættende nippel UK-model Anvendelse

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

Sikkerhed for godt håndværk. - Rustfri flexslange til: Varme Vand Solvarme Køl

Sikkerhed for godt håndværk. - Rustfri flexslange til: Varme Vand Solvarme Køl Sikkerhed for godt håndværk - Rustfri flexslange til: Varme Vand Solvarme Køl Inoflex-flexslange og FixLock - Det professionelle valg! Inoflex-flexslange FixLock Rustfri flexslange Dimension DN 12-40 VA-godkendt

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Afbrydere ETS-50-06-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24407/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

Magnetventiler 2/2-vejs tvangsservostyrede Type EV250B

Magnetventiler 2/2-vejs tvangsservostyrede Type EV250B Magnetventiler 2/2-vejs tvangsservostyrede EV25B Egenskaber EV25B NC og NO Til varmesystemer og andre systemer med lave og stærkt svingende tryk forhold Til vand, olie, trykluft og lignende neutrale medier

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Koldtvandsrensere, kompaktklasse HD 5/12 CX Plus

Koldtvandsrensere, kompaktklasse HD 5/12 CX Plus Koldtvandsrensere, kompaktklasse HD 5/12 CX Plus Praktisk - hvor som helst. HD 5/12 CX Plus kan anvendes lodret og vandret, har gennemtænkt opbevaring af tilbehør og er let at transportere og opbevare.

Læs mere

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx Anvendelse Kompakt shunt FHM-C5 (UPS-pumpe) Kompakt shunt FHM-C6 (UPS-pumpe) Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha2-pumpe) De kompakte gulvvarmeshunte fra Danfoss anvendes til regulering af flow og forsyningstemperatur

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling Beskrivelse Den kan bruges på den primære side af husunderstationer til mindre systemer som etog to-familiehuse. Regulatoren

Læs mere

Datablad. CI-TI TM kontaktorer og motorstartere Sammenbygninger CIM 9-25, CIMF 9-16 og SDU B1340

Datablad. CI-TI TM kontaktorer og motorstartere Sammenbygninger CIM 9-25, CIMF 9-16 og SDU B1340 CI-TI TM kontaktorer og motorstartere CIM 9-25, CIMF 9-16 og SDU 12-25 August 2002 DKACT.PD.C00.K2.01 520B1340 Introduktion Motorstartere For at kunne udnytte sortimentets fleksibilitet fuldt ud med hensyn

Læs mere

Datablad X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere

Datablad X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere Anvendelse Der kan vælges mellem to regulatorer: Sættene anvendes i forbindelse med moderne håndklæderadiatorer. Ventilen monteres

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Type-oversigt. 6 vejs reguleringsventil med indvendig gevind.

Type-oversigt. 6 vejs reguleringsventil med indvendig gevind. R3015-..-..-2 / R3020-..-..-2 6 vejs reguleringsventil med indvendig gevind. To-sekvens regulering (køle/varme) Med 90 drejemotor Omskiftning eller regulering af koldt og varmt vand til samme flade. Type-oversigt

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 85QM

Aktuator til modulerende styring AME 85QM Aktuator til modulerende styring AME 85QM Beskrivelse AME 85QM aktuator anvendes i forbindelse med store trykuafhængige reguleringsventiler af typen AB-QM DN 200 og DN 250. Specielle funktioner: positionsindikation

Læs mere