Nr. 29, november 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 29, november 2007"

Transkript

1 Nr. 29, november 2007 Langt om länge og med beklagelse for forsinkelsen er det nu lykkedes os at få et nyt nummer af Nyhedsbrevet på gaden. Vi skal spare jer for de fårlige undskyldninger. Dette nummer af nyhedsbrevet indeholder som vanligt blandede bolsjer. Der er en artikel om dansk arbejdsmarkedspolitik af professor Asbjörn Sonne Nörgaard og der er anmeldelser, omtaler af konferencer og udgivelser mv. Desuden kan vi präsentere et nyt stort nordisk forskningsprojekt NcoE Nordwel som I de näste fem år får finansieret deres aktiviteter af Nordforsk. Projektet har tätte band til Nyhedbrevet, da det i meget höj grad udspringer af det faglige netvärk som startede nyhedsbrevet for godt ti år siden. Slutteligt: Vi vil meget gerne gentage opfordringen til at give os besked om aktiviteter, projekter og udgivelser, så vi også har noget information at fylde i det näste nummer. Indhold: Nyheder og arrangementer Artikler Anmeldelser Call for papers Nye udgivelser Side 1 af 40

2 Nyheder og arrangementer Stor fællesnordisk forskningssatsning: NCoE NordWel "The Nordic Welfare State - historical foundations and future challenges" Den nyoprettede institution for nordisk forskning, Nordforsk, har som et af sine første programmer (http://www.nordforsk.org) valgt at fokusere på velfærd. Det første til, at Nordforsk tidligt i 2007 besluttede at støtte to Nordic Centres of Excellence. Det ene af disse tager afsæt i en række tidligere nordiske projekter, som for en del er foregået inden for rammerne af Netværk for Nordisk Velfærdsstatshistorie. NCoE NordWel og dets deltagere vil i de kommende fem år ( ) undersøge de historiske lag i den nordiske velfærdsmodel og disses betydning for velfærdsstatens nutidige udfordringer. Den nordiske velfærdsstat er højt estimeret, og et begreb som gennem årtier har tiltrukket international opmærksomhed. Det beskriver på en og samme tid de nationale sociale sikrings- og servicesystemer, de samfundsmæssige mønstre og de normative værdisystemer i de fem nordiske lande. Mens det længe har været anerkendt, at den nordiske velfærdsmodel er udfordret af en række store eksterne forandringsprocesser som globalisering, migration og immigration, individualisering, europæisering etc., så er tolkningerne af velfærdsstatens rolle i disse forandringsprocesser langt mere omstridte. På den ene side opfattes velfærdsstaten som bestående af gamle institutioner, der vil forgå som resultat af den globale konkurrence. På den anden side opfattes velfærdsstaten og de dertil hørende institutioner som netop svaret og løsningerne på de selv samme udfordringer. NCoE NordWel vil forsøge at kvalificere denne diskussion. For det første ved at studere hvordan forskellige historiske lag, udviklet i forskellige tidsperioder og formidlet gennem forskellige mentaliteter, traditioner og vidensmæssige sammenhænge er til stede i den nordiske velfærdsmodels formelle og uformelle institutioner. For det andet ved at anlægge en tværvidenskabelig, tværdisciplinær tilgang til diskussionen om, hvordan de historiske erfaringer og institutioner påvirker de nuværende forandringsprocesser og politiske, kulturelle og økonomiske udfordringer. Projektet der involverer en lang række nordiske forskere har deltagelse fra forskningsmiljøer ved en række nordiske universiteter og ledes af professor Pauli Kettunen fra Helsinki Universitet. Grundstammen i projektet er fem tema-grupper, som skal organisere aktiviteter og forskning på tværs af de deltagende institutioner. De fem temagrupper er: Side 2 af 40

3 1: Religion, Lutheranism and the Nordic Welfare State Model Chairs: Pirjo Markkola, Bo Stråth 2: The National Welfare State: Citizenship and Democracy Chairs: Urban Lundberg, Niels Finn Christiansen, Stein Kuhnle 3: Epistemic Communities: Knowledge and Social Interests in the Making of the Nordic Welfare State Chairs: Klaus Petersen, Bente Rosenbeck, Kari Melby 4: The Value Systems and Legitimacy in the Nordic Welfare State Model Chairs: Nanna Kildal, Helena Blomberg-Kroll, Jørn Henrik Petersen 5: The Normative Charges of Work: The Labour Market and the Welfare State Chairs: Pauli Kettunen, Klas Åmark, Gudmundur Jonsson For en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte temagrupper og centrets organisering henvises til hjemmesiden (se nedenfor). Ambitionen er over de fem at bidrage væsentligt og kritisk til vores viden om den nordiske velfærdsmodel både i et historisk og nutidigt perspektiv. Det vil ske gennem en række aktiviteter som konferencer, sommerskoler, seminarer og workshops, forskermobilitet, støtte til ph.d.-studerende og post.docs. Ambitionen er endvidere at placerer den nordiske forskning og de nordiske forskningsmiljøer tydeligere internationalt. En del af projektets aktiviteter vil således foregå i tæt samarbejde med forskere og forskningsmiljøer uden for Norden. For nærmere information henvises til NCoE NordWels hjemmeside: Her vil man løbende kunne finde information om aktiviteter i NCoE regi og hos de deltagende forskningsinstitutioner. For yderligere information: professor Pauli Kettunen professor Klaus Petersen eller koordinator Heidi Haggrén Side 3 af 40

4 H-Skand er genopstået Dear potential H-SKAND subscriber As you may be aware, a new editorial team has recently taken over H-SKAND from Matthew Gilmore, who served as list editor (and ensured the very survival of the list) for a number of years. We are: Katarina Andersson (Halmstad College) Andrew G. Newby (University of Edinburgh) Erik Thomson (University of Chicago) We are writing to you in the hope that you would consider signing up to the H-SKAND discussion network, as we believe that a network of this type can only be successful with the widest possible membership. You have been approached because (i) we (the editors) know you personally; (ii) because a colleague has suggested your name as someone who might be interested in H-SKAND, or (iii) because you are on the existing membership / subscription list but with an outdated address. We would be extremely grateful if you could also forward this message to anyone you know who may be interested. In order to subscribe, please any of the above editors, or enter the website directly at: In recent months, we have made an attempt to "renew" H-SKAND, but publishing reviews, calls for papers and other information which is of relevance to scholars of the Nordic countries worldwide. As a part of this renewal process, we hope to achieve various goals, and would like to take this opportunity to set out what we consider to be some of the most important aims of H-SKAND. H-SKAND should be a forum for discussion and debate about the Nordic region and its people, in the broadest sense (including the Nordic Diaspora). This means individual states / regions / selfgoverning areas, as well as holistic treatments of "Norden" as a single entity. H-SKAND, although described as a board for "Scandinavian History", should be treated as inter- and multi-disciplinary. Thus, all topics of academic interest, including (but certainly not limited to) literature, archaeology, art history, and music history relating to the region will be considered for publication. We would Side 4 af 40

5 also like to state at this point that we welcome the participation of archivists, librarians, local historians and other scholars who do not have an affiliation with a particular college or university. As with all other H-NET sites, discussion is supplemented by notices of books, publications, dissertations in progress, conferences and seminars, prizes and other news of relevance to the community. We particularly encourage scholars to contribute with such information, so the list may come to serve as a central clearing house for information about scholarship on the Nordic region. We highlight the following as especially useful in developing H-SKAND as a vibrant forum for the global "Nordic" community: - Funding opportunities: from individual Nordic states / regions, pan-nordic, circumpolar, etc. etc. Again the brief is very broad: anything from PhD studentships to visiting professorships, bilateral arrangements, visits from the Nordic countries to "overseas", or vice-versa. - Conference Calls: it is great to see who is working on what around the world, even if we don't get the chance to see the papers "live" or speak at a given conference. We would also encourage members to highlight papers that they have seen, relevant to H-SKAND, at conferences we may have missed (for example, because the conference was not strictly relating to "Norden".) We would also hope to publish notices of one-off seminars, or seminar series, dealing with relevant topics. - Journal Papers: Similarly, we have been given the contents of some Scandinavian History Journals, but what about individual articles on the region in other journals - colleagues could submit their sightings. - We hope to see discussion / debate on our own research, getting (hopefully constructive) feedback from peers. H-SKAND could help hugely in this area, suggesting readings, and commenting on the viability of a project. H-SKAND contributors may use any of the Nordic languages for their postings, or indeed any other relevant language. Although we recognise that English is often used as an international language, this is not always the case, and contributors should feel free to use the language they feel most appropriate to their message. For your information, the following leads to a list of posts which appeared on H-SKAND during the month of September Side 5 af 40

6 As you will observe, there is plenty of information, but provided by a handful of people. A larger number of subscribers would assist in developing international dialogues, as well as increasing the "basic" information flow. We look forward to hearing from you, With best wishes, Katarina, Andrew, Erik H-SKAND Editors GENDER, POVERTY AND SOCIAL TRANSFORMATION 2008 KVINNFORSK, Centre for Women and Gender Research at the University of Tromsø invites Nordic and international gender researchers and PhD-students to a symposium/phdcourse which aims to address how poverty as well as social transformation is gendered and in different ways connected with global and local processes. Date: 30. January 02. February 2008 Place: KVINNFORSK, University of Tromsø, Norway Conference fee: NOK 1500 PhD-students: NOK 800 Day pass: NOK 500 For more information, see: Central contributors with different perspectives and foci on the gender dynamics within the poverty/development complex are: Professor Priti Ramamurthy, University of Washington, USA; Senior Research Fellow Dr. Dzozdi Tsikata, University of Ghana; Associate Professor/Researcher Signe Arnfred, Roskilde University, Denmark/The Nordic Africa Institute, Sweden; Associate Professor Muluembet Zenebe, University of Addis Abbeba; Researcher Elina Oinas, The Nordic Africa Institute, Sweden; Director Guro Vikør, The Ministry of foreign affairs, Norway; Assiociate Professor Grace Bantebya, University of Makerere, Uganda; Associate Professor Asuncion Lera St. Clair, University of Bergen; Professor Tone Bleie, University of Tromsø Side 6 af 40

7 Gæsteforelæsning: Gøsta Esping-Andersen om den sociale arv Torsdag den 8. november kl. 15 i auditorium 45 i Odense Forelæsning af Professor Gøsta Esping-Andersen, Universitat Pompeu Fabra i Barcelona: Kan den sociale arv brydes? Sats 100 kroner og få 1300 kroner igen. Man skal være en heldig spiller eller dygtig aktiespekulant for at få så meget ud af sine penge. Men en gevinst på 13 gange indsatsen er faktisk, hvad samfundet kan forvente at få igen, hvis det poster penge i børn fra de mest socialt belastede familier. Det siger Gøsta Esping-Andersen, der er årets HCA-forelæser på Syddansk Universitet. Professoren er Danmarks mest internationalt anerkendte samfundsforsker og vil den 8. november fortælle, hvorfor det er så vigtigt at bryde den sociale arv og ikke mindst, hvordan man kan gøre det. Helt centralt i hans forskning og synspunkter er det, at samfundet skal bruge sine ressourcer på børn, inden de når skolealderen. - Vi ved, at de første seks år i barnets liv lægger grunden til dets evne til at forstå og lære nyt. Ulighederne mellem hvad børn kan, er allerede store, når de starter i skolen. Derfor er det vigtigt at arbejde målrettet på at mindske forskellene og skabe lige vilkår så tidligt som muligt, siger han. Særlig indsats Et af midlerne er ifølge forskeren at forbedre dagpasningssystemet, så der eksempelvis kommer mere personale per barn. Det er nemlig især de svagest stillede børn, der har stort udbytte af tid og kontakt med ressourcestærke voksne. En anden løsning er at mindske afstanden mellem rig og fattig. Og i hvert fald undgå, at nogle børn vokser op i decideret fattigdom. - Fattigdom har afgørende konsekvenser for barnets muligheder. Forskningen viser, at økonomisk tryghed betyder lige så meget, som at der er en god stimulanskultur i familien. Derfor må det være topprioritet i socialpolitikken at sikre, at børn ikke fødes ind i trange kår, der på forhånd definerer deres livschancer, forklarer Esping-Andersen. Side 7 af 40

8 Endelig efterspørger han en særlig indsats over for de mest udsatte. Den gruppe tilhører blandt andet mange børn fra indvandrerfamilier. - De kæmper ofte med både sproglige, kulturelle og sociale barrierer. De trænger mest, og det er samtidig dem, der med en håndsrækning kan rykke sig mest og dermed også give den største gevinst af investeringerne, forklarer professoren, der i mere end 30 år har forsket i velfærdsstaten. I de senere år har han specielt fokuseret på indkomstmuligheder og den sociale arv, som altså er temaerne i hans forelæsning Kan den sociale arv brydes på Syddansk Universitet. Det foregår i auditorium 45 klokken 15.00, hvor alle er velkomne. Konference: 'Social care under state socialism ( ) University of Siegen, Germany Program Friday, 23 rd of November p.m p.m. Official opening by the rectorate of the university and opening keynote by Sabine Hering (Siegen) 3.45 p.m p.m. Four introductory presentations (GDR, Poland, Soviet Union, Czechoslovakia) on the socio-political framework and fundamental decisions of each country during the period p.m. 7 p.m. Four introductory presentations (Bulgaria, Yugoslavia, Romania, Hungary) on the socio-political framework and fundamental decisions of each country during the period p.m p.m. Presentation and Discussion of visual sources (Films, photographs, pictures etc.). Saturday, 24th of November a.m a.m. Contributions on the deregulation of professional welfare structures such as vocational schools and institutions of further training and the closing down of non-state welfare institutions. Discussion about similarities and differences in Eastern European countries Side 8 af 40

9 11.00 a.m p.m. Contributions on the shift of necessary social measures and functions to other profession such as teachers, nurses and functionaries or to other institutions, especially mass organisations. Afterwards discussion p.m p.m. Concluding comments by Sabine Hering and panel discussion on the state of the art, comparative perspectives and open questions 2.30 p.m p.m. Planning of the publication and discussion of further cooperation. For nærmere oplysning: Network for Historical Studies of Gender and Social Work ved Dagmar Schulte: Konference: Soziale Sicherungssysteme und demographische Wechsellagen in historisch-vergleichender Perspektive: 16. bis 21. Jahrhundert Herbsttagung des Arbeitskreises Historische Demographie der Deutschen Gesellschaft für Demographie in Zusammenarbeit mit dem Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien, Wien , Universität Wien, Dr. Karl-Lueger-Ring 1, Hauptgebäude, Seminarraum Geschichte 1 Die gegenwärtige Diskussion über die Zukunft des sozialen Sicherung steht im Zeichen düsterer Prognosen. Die Überalterung der Gesellschaft durch die Verlängerung der Lebenserwartung und den wachsenden Trend zur Kinderlosigkeit führe, so heißt es, die Sozialversicherung über kurz oder lang in den Ruin und drohe in einen Krieg der Generationen um immer knappere Ressourcen zu münden. Aus historischer Sicht sind solche katastrophischen Szenarien jedoch eher skeptisch zu beurteilen. Denn auch wenn ein hoher Altenanteil (Menschen über 60/Gesamtbevölkerung) von 20 Prozent und mehr eine neuartige Erfahrung ist, so war doch in früheren Jahrhunderten die demographische Belastung der Gesellschaft schon durch den hohen Kinderanteil (unter 15 Jahren) der bis zu Prozent betragen konnte (zum Vergleich: 15 Prozent im Jahre 2000), nicht geringer, sondern oft deutlich höher als heute (oder in seriös absehbarer Zukunft). Zudem hängt die ökonomische Tragfähigkeit einer Gesellschaft nicht nur von der Altersstruktur der Bevölkerung ab. Andere Faktoren wie Dauer des Schulbesuchs, Struktur des Arbeitsmarktes und Erwerbsbeteiligung von Frauen einerseits sowie Ausgestaltung der sozialen Sicherungssysteme und Höhe der Transferleistungen andererseits scheinen mindestens ebenso wichtig zu sein. Side 9 af 40

10 Die Tagung soll dazu dienen, solche Fragen nach dem Wechselspiel von Bevölkerung, Beschäftigung und sozialer Sicherung in einer langfristigen und vergleichenden Perspektive zu diskutieren. Empirische Grundlage dafür werden zum einen die Datenreihen zur Bevölkerungsstruktur sein, die von der historisch-demographischen Forschung in den letzten Jahren ermittelt worden sind (und die für England und Frankreich bis ins 16./17. Jahrhundert zurück reichen). Zum anderen sollen auch die Ergebnissen neuerer Arbeiten zur Geschichte der Armenfürsorge und des Sozialstaats einbezogen werden. Die kritische Bestandsaufnahme der auf diesen Feldern erzielten Ergebnisse soll dazu beitragen, der gegenwärtigen Diskussion über die Zukunft der sozialen Sicherung ein solides historisches Fundament zu verschaffen und dadurch auch (hoffentlich) die politische Debatte zu versachlichen. Tagungsorganisation: Thomas Sokoll Gastgeber: Josef Ehmer Leitung des Arbeitskreises: Georg Fertig und Rolf Gehrmann For nærmere oplysning og program se: Konference: Veranstalter: International Conference of Labour and Social History (ITH) Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien, Gesellschaft für Sozialgeschichte, Wien Datum, Ort: , Europasaal des Karl-Renner-Instituts (Eingang Gartenhotel Altmannsdorf), A-1120 Wien Deadline: Transnationale, also den Nationalstaat überschreitende und unterlaufende Netzwerke sind als die Organisationsform der "Globalisierung" ins Zentrum des Interesses gerückt. Es sind Analytiker der unter dem Begriff "Globalisierung" zusammengefassten Entwicklungen der Weltwirtschaft, von Gesellschaft und Politik, die fluktuierende Netzwerke als die Organisationsform eines dynamischen "space of flows" (Manuel Castells) in die Diskussion gebracht haben. Sie sind Vektoren der globalen Verbreitung von Wissen, Normen, Einstellungen, kulturellen Praktiken und von Lebensstilen. Die Tagung nimmt ein breites Spektrum von Erscheinungsformen transnationaler Netzwerke ins Blickfeld: Netzwerke, die offizielle Strukturen von Organisationen unterlegen, und Netzwerke, die Side 10 af 40

11 sichtbar nach außen hin operieren, Netzwerke von Konsulenten, die Organisationen zuarbeiten und Stiftungen, die Expertennetzwerke unterhalten. PROGRAMM / PROGRAMME 16. November : Eröffnung der Konferenz / Conference Opening : Sitzung I (Begriffe und Konzepte) / Session I (Notions and concepts) Johannes Paulmann (Mannheim): Transnational, international, supranational, kosmopolitisch Christoph Boyer (Salzburg): Nutzen und Nachteil der Netzwerktheorien für die historische Forschung : Sitzung II (Migration von Ideen, Normen & Praktiken) / Session II (Migrations of ideas and practices) Kees van der Pijl (Sussex): Transnational Classes and the Structure of the Global Political Economy Ariel Colonomos (Paris): Transnational norm-producing networks 17. November : Sitzung III (Migration von Ideen, Normen & Praktiken) / Session III (Migrations of ideas and practices) Sebastian Schüler (Münster): Die Transnationalisierung globaler Heilsgüter am Beispiel der pfingstlich-charismatischen International Church of the Foursquare Gospel Giuliana Gemelli (Bologna): Academic networks as drivers of European scientific integration: the role of the Ford Foundation in shaping the agenda of political sciences Maria Mesner (Wien): Global Population Policy: Emergence, Function and Development of a Network : Sitzung IV (Personenzentrierte Netzwerke; Wissenstransfer durch Konsulentennetzwerke) / Session IV (Networks centred around persons) Markus Kaiser (St. Petersburg): Networks of local and Side 11 af 40

12 global experts in Development Cooperation Dieter Plehwe (Berlin): Transnational intellectual Networks disseminating the neoliberal Development Discourse Therese Garstenauer (Wien): Transnationale Netzwerke mit Hindernissen: Austausch zwischen sowjetischen und "westlichen" WissenschafterInnen 18. November : Sitzung V (Migration von Menschen) / Session V (Migrations of people) Josef Ehmer (Wien): Networks in historical migration research Michael Twaddle (London): Indian migration networks in East Africa Jean-Baptiste Meyer (Montpellier): Diaspora intellectual networks 13.00: Schlussdiskussion: Nutzen und Nachteile eines Zugangs zur Geschichte der Globalisierung über Netzwerke / Closing Discussion: Benefits and misfits of a network-approach to the history of "Globalisation" 14.00: Ende / End of the conference Kontakt: Eva Himmelstoss International Conference of Labour and Social History (ITH$) Wipplingerstr. 8, A-1010 Wien URL: Konference: The 6th Annual ESPAnet Conference will take place in Helsinki September 18-20, Organiser: Finnish Social Policy Association and Mikko Kautto Website: Artikler Side 12 af 40

13 Politikerne, organisationerne og det danske a-kassesystem de forbundne spils politiske logik Asbjørn Sonne Nørgaard, Center for velfärdsstatsforskning, Syddansk Universitet Traditioner spiller en stor rolle for mennesker. De giver mening til daglige rutiner og gøremål. De afpolitiserer og sætter os i stand til at handle uden hele tiden at skulle overveje hvert skridt, vi tager. Sammen med de regler og institutioner, som traditionen udtrykker sig igennem, letter de koordinering, forhandling og samarbejde. Og de definerer rammerne for den måde, konflikter håndteres på. Traditionernes ophav fortoner sig ofte i det uvisse, hvilket meget godt understreger, at vi sjældent eller i hvert tilfælde ikke hele tiden stiller spørgsmål ved dem. Den danske arbejdsløshedsforsikring er en tradition. Det frivillige medlemskab af a-kasser med tæt tilknytning til fagbevægelsen, den offentlige understøttelse af dette system politisk såvel som økonomisk og den delvist ministerielle og delvist partsstyrede regulering og kontrol af a-kasserne har 100 år på bagen. Den lange levetid er det ultimative bevis på, at vi her har en stærk tradition. Som giver mening, afpolitiserer og begrænser konfliktniveauet. Og som vi ikke stiller spørgsmålstegn ved hele tiden. Det fagligt baserede a-kassesystem kan dog ikke kun forklares med traditionen. Det er udtryk for et politisk valg. Man kunne have gjort det anderledes. Også når systemet i lange perioder har været stabilt og ikke er blevet ændret, er det et politisk valg ikke at udfordre det eller ikke at have held med sit forehavende. Man forstår meget lidt af, hvorfor det danske a-kassesystem har overlevet i 100 år, hvis man ikke har blik for, at det også hviler på en politisk logik. Hvor nogle har en interesse i at bevare det. Hvor andre har en interesse i ikke at udfordre det. Hvor stadig andre nok har en interesse i at udfordre det, men ikke har lyst til at bære omkostningerne ved at gøre forsøget, eller under alle omstændigheder ikke har magt, som de har agt. Fagforeningerne er i denne sammenhæng de mindst interessante. Fordi deres interesse i at bevare a- kasserne og have et næsten-monopol på denne vigtige sociale sikring er åbenlys. Det har især været brugt til at rekruttere medlemmer til fagforeningerne, til at diskriminere mod ikke-medlemmer, til at sikre tilstrækkelig bemanding af lokalafdelinger og som bolværk mod løntrykkeri. Også rent organisatorisk er det næsten utænkeligt at forestille sig, at de tillidsfolk og ansatte, som lever af, for og med symbiosen mellem a-kasse og fagforening ville foreslå at save den gren af, de selv sidder på. Der er tre andre grupper, som er langt mere interessante, når perspektivet er den politiske logik. Det er for det første arbejdsgiverne, som fra tid til anden har haft mulighed for at udfordre fagforeningernes næsten-monopol på arbejdsløshedsforsikring, og som nu og da også har gjort det. Ikke desto Side 13 af 40

14 mindre har de i lange perioder levet med det faglige a-kassesystem og mere eller mindre stiltiende accepteret, at sådan var det. Det er for det andet Socialdemokraterne, som har haft regeringsmagten i store dele af det 20. århundrede, og som nok traditionelt har haft en tæt politisk forbindelse til fagbevægelsen, men som dels ikke længere har helt så stærk et samarbejde med fagbevægelsen, og som dels også altid har haft andre hensyn at varetage end de til enhver tid eksisterende fagforeningers interesser. Endelig er det for det tredje de borgerlige partier, som har en udtalt politisk interesse i at save den føromtalte gren, som fagforeningerne har siddet på, af. Men i lange perioder har de ikke forfulgt denne interesse, og i de perioder, hvor de har prøvet at save grenen af, har de enten ikke haft held med det eller og det har været det mest hyppige ikke savet særligt længe endsige med særlig stor styrke. En væsentlig del af forklaringen på, hvorfor grenen stadig er nogenlunde intakt selv om der er savet noget i den de seneste år er præcis, at der er tale om en gren. Og grenen sidder fast på en stamme, som har andre forgreninger. På nogle af disse grene har arbejdsgiverne siddet. På andre har arbejdsgivere og fagforeninger siddet sammen. De eneste, der fra tid til anden har kunnet beskære grenene, er de partier, som har haft den politiske magt. Og de har været bange for, at de regeringer, som en dag vil følge efter dem selv, vil fortsætte beskæringsarbejdet andre steder på træet. Den mere radikale løsning at fælde hele træet, har skiftende regeringer stort set aldrig overvejet. For dels ved man ikke helt, hvor og hvordan det vil falde, og hvilke skader fældningen vil forvolde, og dels ved man, at det vil tage mange år, før et nyt træ vokser sig stort og stærkt. Om overhovedet. I de følgende afsnit vil de aktører, som i henhold til en politisk logik fra tid til anden har haft en isoleret interesse i at antaste fagforeningernes stærke greb om a-kasserne, blive analyseret. I begge afsnit er fokus på, hvordan det politiske spil om arbejdsløshedsforsikring er forbundet med andre politiske spil. I det ene afsnit er det sammenhængen mellem institutionel kontrol og finansielt ansvar, der er temaet. I det andet er det forbindelsen mellem arbejdsløshedsforsikring og den bredere arbejdsmarkedspolitik. Begge afsnit undersøger, hvordan de forbundne spil har udviklet sig frem til i dag. Men inden da vil de forbundne spils politiske logik blive præsenteret. De forbundne spils politiske logik Politologen George Tsebelis skrev i 1990 en bog ved navn Nested Games eller på dansk, Forbundne spil som havde den simple pointe, at politiske handlinger og spil, som umiddelbart kan forekomme temmelig uforståelige og irrationelle, ved nærmere eftersyn alligevel kan være ganske rationelle, fordi de er del af et større spil. For det første kan de enkelte politiske spil være forbundet direkte med andre, fx gennem studehandler, pakker, forlig eller sågar indforståede, mere eller mindre formaliserede aftaler. Det der forekommer irrationelt i én arena bliver pludselig rationelt, når man har blik for, hvad der samtidigt sker i en anden forbundet arena. Som for eksempel, når fagfor- Side 14 af 40

15 eninger accepterer skærpet rådighed og øgede sanktioner over for de ledige mod til gengæld at stå for kontrollen af de ledige eller sikre øgede bevillinger til aktivering og efteruddannelse. Eller når arbejdsgiverne accepterer fagforeningernes kontrol over a-kasserne, mod til gengæld at slippe for selv at skulle betale (nævneværdigt) til arbejdsløshedsforsikringen eller mod at have en næsten uhindret ret til at hyre og fyre. For det andet kan politiske aktører afstå fra at forfølge deres umiddelbare interesser, fordi mere grundlæggende interesser er på spil. Selv om en ny a-kasse kan øge forsikringens dækning og måske endda potentielt bidrage til en øget organisationsgrad i fagbevægelsen, er det ikke sikkert, at den bliver anerkendt af fagbevægelsen. Hvis den antaster princippet om ét fag, én a-kasse eller, endnu værre, skaber en gul a-kasse, som slet ikke har en faglig afgrænsning, ja så må man og man er Samvirket og hele LO-familien naturligvis takke nej. Eller når det offentlige nok vil give penge til branchearbejdsmiljøindsatsen, men samtidigt vil have større kontrol med parternes indsats. Det kan man og så er man de forenede kræfter af fagbevægelse og arbejdsgivere sagtens sige nej til, hvis kontrollen opfattes som en indgriben i et grundlæggende princip om parternes selvstyre. Man kan sågar vælge at forlade de råd, som skulle underlægges en sådan kontrol. Og det gjorde DA så i midten af 1990 erne. For tænk, hvis det offentliges indgriben i parternes selvstyre udstrækkes til andre områder. Det kunne jo blive en ren glidebane. Når det gælder grundlæggende interessers afgørende betydning for de politiske spil, har amerikaneren E.E. Schattschneider et par helt centrale pointer (1960). Al politik involverer konflikt. Ikke kun konflikt, men også konflikt. Når fokus er arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedspolitikken, 1 er hovedmodsætningen mellem arbejdstagere og -givere. Profit kontra lønstigninger. Jobsikkerhed kontra fleksibilitet. Høje kontra lave dagpengesatser. Mere eller mindre ferie, barsel, pension, flextid, betalt efteruddannelse. Men parterne, og her tænkes på LO og DA, har også en interesse i, at deres interesser og interessemodsætninger er de politisk afgørende. FTF og AC, funktionærerne og akademikerne, har delvist andre interesser end LO i mange spørgsmål. Det gjaldt traditionelt anerkendelsen af a-kasser uden for LO-området, og det gælder fortsat aktiverings-, voksen- og efteruddannelses- og arbejdsmiljøpolitikken. I mange af disse tilfælde flugter LO s interesser bedre med DA end med de øvrige organisationer for lønmodtagere. DA har også delvist andre interesser end SALA, landbrugets arbejdsgivere, og i en række henseender meget forskellige interesser fra de offentlige arbejdsgivere i Finansministeriet og KL. Internt blandt de private arbejdsgivere har DA en flanke i forhold til Dansk Industri og flere af de andre nye og/eller konsoliderede branchespecifikke arbejdsgiverorganisationer. I mange situationer deler DA en interesse med LO i at holde de politiske konflikter på topniveau, som noget der bør afgøres mellem paraplyorganisationerne og ikke på forbunds- /sektorniveau. Gerne i mod- og medspil med Beskæftigelsesministeriet, der på sin side også har det 1 Artiklen taler om arbejdsmarkedspolitik snarere end beskæftigelsespolitik, idet førstenævnte er bredere og bl.a. også inkluderer arbejdsmiljøpolitik. Side 15 af 40

Afmagtens mekanismer: Den danske fagbevægelse og arbejdsmarkedspolitikken

Afmagtens mekanismer: Den danske fagbevægelse og arbejdsmarkedspolitikken politica, 42. årg. nr. 1 2010, 5-26 Michael Baggesen Klitgaard og Asbjørn Sonne Nørgaard Afmagtens mekanismer: Den danske fagbevægelse og arbejdsmarkedspolitikken siden 1960 erne Fagbevægelsens systematiske

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Reformpolitik som fodboldkamp

Reformpolitik som fodboldkamp Reformpolitik som fodboldkamp Spillet om Arbejdsmarkedsreformens 3. fase i 1998 Asbjørn Sonne Nørgaard Opvarmning Reformatorer af den danske velfærdsstat har det ikke let. Modstanderne har næsten altid

Læs mere

Flexicurity en analyse af den danske arbejdsmarkedsmodel

Flexicurity en analyse af den danske arbejdsmarkedsmodel Forfatter Merethe Lindblad Johansen Vejleder Niels Westergård-Nielsen Flexicurity en analyse af den danske arbejdsmarkedsmodel Med fokus på om modellen lever op til sit gode ry også i krisetider! BA Økonomi

Læs mere

Frem mod socialhjælpsstaten. Dansk Velfærdshistorie, bind 1

Frem mod socialhjælpsstaten. Dansk Velfærdshistorie, bind 1 Frem mod socialhjælpsstaten Dansk Velfærdshistorie, bind 1 Frem mod socialhjælpsstaten Dansk Velfærdshistorie, bind 1 Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen & Niels Finn Christiansen (red.) Lars Schädler

Læs mere

Nye tider for a-kasserne

Nye tider for a-kasserne Nye tider for a-kasserne Henrik Hegner Larsen Roskilde Universitetscenter, Institut for Samfund og Globalisering Forvaltning, K3, forår 2009 Vejleder: Herman Schmid Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Problemfelt...5

Læs mere

Den danske model i modvind

Den danske model i modvind 128 Den danske model i modvind Et debatoplæg udarbejdet for FTF Søren Kaj Andersen, Mikkel Mailand & Christian Lyhne Ibsen November 2012 ISBN 978-87-91833-76-2 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

Læs mere

Dagpengesystemet og flexicurity-modellen

Dagpengesystemet og flexicurity-modellen 114 Dagpengesystemet og flexicurity-modellen Mikkel Mailand Oktober 2010 ISBN 978-87-91833-55-7 Employment Relations Research Centre Department of Sociology University of Copenhagen Forskningscenter for

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

AMP og fremtidens pensionssystem

AMP og fremtidens pensionssystem 144 AMP og fremtidens pensionssystem Det solide grundlag, der truer med at skride i det kommende tiår Jesper Due og Jørgen Steen Madsen April 2015 ISBN 978-87-93320-01-7 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Beskæftigelsespolitik under forandring

Beskæftigelsespolitik under forandring I n s t i t u t f o r L e d e l s e, P o l i t i k o g F i l o s o f i C o p e n h a g e n B u s i n e s s S c h o o l Beskæftigelsespolitik under forandring -En diskursteoretisk analyse af beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Værdier Medlemmer Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Af Mathilde Illum Aastrøm Vejleder: Steen Bengtsson August 2006 Roskilde Universitetscenter Institut VIII,

Læs mere

Aktivering Disciplinering til arbejde

Aktivering Disciplinering til arbejde Aktivering Disciplinering til arbejde Januar 2008 Iver Hornemann Møller, Jens Lind & Henning Hansen Aktivering Disciplinering til arbejde CASA, Februar, Januar 2008 ISBN 978-87-91795-73-2 Elektronisk udgave:

Læs mere

Fagbevægelsens forandringstid - Et idepaper af Ceveas Magasinet Politik

Fagbevægelsens forandringstid - Et idepaper af Ceveas Magasinet Politik Fagbevægelsens forandringstid - Et idepaper af eveas Magasinet Politik Idepaper Fagbevægelsens forandringstid Redigeret af Svend yrholm Pedersen med bidrag af Bjørn Hansen, Kristian Weise, Rune Baastrup,

Læs mere

Fordelingspolitik, samfundsøkonomi og organisationsinteresser

Fordelingspolitik, samfundsøkonomi og organisationsinteresser Fordelingspolitik, samfundsøkonomi og organisationsinteresser DEN DANSKE ARBEJDERBEVÆGELSE OG SPØRGSMÅLET OM TILLÆGSPENSION 1963-1990 AF KLAUS PETERSEN Pensionsspørgsmål er en kompliceret sag, hvor ingen

Læs mere

Forord. 1 Tre, hvis man tæller regeringen med

Forord. 1 Tre, hvis man tæller regeringen med Indhold Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Metode... 6 Hermeneutik... 6 Den hermeneutiske cirkel... 7 Kvalitativ eller kvantitativ empiri.... 8 Udvælgelse af interviewpersoner.... 9 Fremgangsmåde... 10

Læs mere

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne Debathæfte Opgør med halvdannelsens folkeskole SOPHIA På bagkant af reformerne På forkant med konsekvenserne DEBATHÆFTE Copyright: SOPHIA tænketank

Læs mere

Christian Albrekt Larsen & Jørgen Goul Andersen

Christian Albrekt Larsen & Jørgen Goul Andersen Christian Albrekt Larsen & Jørgen Goul Andersen MAGTEN PÅ BORGEN EN ANALYSE AF BESLUTNINGSPROCESSER I STØRRE POLITISKE REFORMER AARHUS UNIVERSITETSFORLAG MAGTUDREDNINGEN Folketinget besluttede i marts

Læs mere

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Foto: Mikkel Østergaard AmirS VEJ SOM FRIVILLIG En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Muligheder og barrierer i europæisk kontekst 2013 Røde Kors

Læs mere

EU-direktiver på det danske arbejdsmarked - en hund i et spil kegler?

EU-direktiver på det danske arbejdsmarked - en hund i et spil kegler? Herman Knudsen og Jens Lind EU-direktiver på det danske arbejdsmarked - en hund i et spil kegler? Aktørerne på det danske arbejdsmarked har været stærkt optaget af at forhindre, at EU-direktiver kommer

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

Den Danske Model. - en europæisk succeshistorie. Mogens Lykketoft

Den Danske Model. - en europæisk succeshistorie. Mogens Lykketoft Den Danske Model - en europæisk succeshistorie Mogens Lykketoft Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlovsgade 14, 1. sal 1651 København V. Telefon: 33 55 77 11 E-mail: ae@ae.dk www.ae.dk

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

Evighedsstudenter søges. Vinder. af artikelkonkurrencen. Forskningen i højsædet 11. Poker forbudt på universitetet 5 21.05.07

Evighedsstudenter søges. Vinder. af artikelkonkurrencen. Forskningen i højsædet 11. Poker forbudt på universitetet 5 21.05.07 Forskningen i højsædet 11 Vinder af artikelkonkurrencen 10 Poker forbudt på universitetet 5 10 21.05.07 Modelfoto: Jakob Mark Evighedsstudenter søges Universiteterne i Danmark kæmper en hård kamp for at

Læs mere

FNAT. 3. blok 2010. Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende

FNAT. 3. blok 2010. Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende FNAT 3. blok 2010 Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende 4 American perspectives on a Changing Climate 6 Giver Grøn Vækst bedre hotelservice i Jylland? 8 Besparelserne på LIFE 12 Hvor

Læs mere

Udlicitering til andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Et casestudie af LVU-udbud 2013 i Københavns kommune. - Bilagsdel

Udlicitering til andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Et casestudie af LVU-udbud 2013 i Københavns kommune. - Bilagsdel Udlicitering til andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Et casestudie af LVU-udbud 2013 i Københavns kommune - Bilagsdel Indhold Bilag 1 Abstract / Resume... 2 Bilag 2 Interview med Lars Munck... 5 Bilag

Læs mere

CAMPUS. Hjem til drømmejobbet Efter tre måneders grundig votering steg der den 9. juni i bogstaveligste forstand hvid røg op på Aarhus Universitet,

CAMPUS. Hjem til drømmejobbet Efter tre måneders grundig votering steg der den 9. juni i bogstaveligste forstand hvid røg op på Aarhus Universitet, Gode råd til dekanerne? tema om de akademiske råd 8 Studerende bag nyt samkørselskoncept 3 Én gang forsinket altid forsinket Humanioras dekan vil have ny studiekultur 11 CAMPUS A A R H U S U N I V E R

Læs mere

Debat. Administrativ. Ambitioner for udvikling af den offentlige sektor. Embedsmænd på slingrekurs. Tillid til embedsværket

Debat. Administrativ. Ambitioner for udvikling af den offentlige sektor. Embedsmænd på slingrekurs. Tillid til embedsværket Administrativ Debat #1 / MAJ 2015 Udgivet af den danske afdeling af Nordisk Administrativt Forbund Lisbeth KNUdsen Embedsmænd på slingrekurs side 7 Peter StensgAArd Mørch Tillid til embedsværket og fejlkultur

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere

Når trepartssamarbejde skaber reformer

Når trepartssamarbejde skaber reformer Når trepartssamarbejde skaber reformer Historien om trepartssamarbejde i Danmark i lyset af 25-året for Fælleserklæringen af 1987 Forliget er pæredansk (Formand for De samvirkende Fagforbund, Jens Jensens

Læs mere