NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. 1. kvartal 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. 1. kvartal 2016"

Transkript

1 NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme

2 NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Indhold Markedsupdate Vil vi se flere internationale investorer i Danmark? Institutionelle investorer kigger mod alternative ejendomsinvesteringer Flere investeringer i det jyske marked Stramninger fra Finanstilsynet styrker lejemarkedet Markedsbarometer Citat kun mod kildeangivelse In alliance with JLL

3 3 NewsLetter - Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Markedsupdate 2015 var endnu et godt år på markedet for investeringsejendomme. På trods af en svag økonomisk vækst og et fladt erhvervsudlejningsmarked med en nogenlunde stabil tomgang og stabile lejepriser, steg priserne på investeringsejendomme. Sadolin & Albæks prisindeks for 2015 viser en gennemsnitlig prisstigning på erhvervs- og investeringsejendomme i Hovedstadsområdet på 7,7 %. Det er den kraftigste årlige stigning siden Med et gennemsnitligt direkte afkast på ejendomsinvesteringer i 2015 på 5,1 % var totalafkastet ved ejendomsinvesteringer på 12,8 % i 2015, og totalafkastet har de seneste tre år således ligget ganske stabilt mellem 11 og 13 % p.a., jf. figur 2. Et aktivt transaktionsmarked med betydelig egenkapital Med en transaktionsvolumen på kr. 48 mia. i Danmark og kr. 36 mia. i Hovedstadsområdet var 2015 samtidig det mest aktive år på det danske ejendomsinvesteringsmarked siden 2007; og for så vidt angår Hovedstadsområdet på niveau med de mest aktive år nogensinde. Samtidig er det værd at bemærke, at egenfinansieringsgraden i dag er væsentlig højere end før finanskrisen. Danske institutionelle investorer finansierer på samme måde som tidligere typisk deres ejendomsinvesteringer med 100 % egenkapital, men for andre investorer er egenkapitalandelen steget væsentligt. Sadolin & Albæk vurderer således, at der i 2015 samlet set blev placeret egenkapital i niveauet kr. 24 mia. i investeringsejendomsmarkedet i Hovedstadsområdet. Det repræsenterer det absolut højeste beløb nogensinde på et år. I forhold til den egenkapital, som potentielt er til rådighed for markedet, blev kun en brøkdel imidlertid disponeret. Danske institutionelle investorer har allokeret langt større beløb til ejendomsinvesteringer, end de rent faktisk har disponeret, og der kan hos internationale investorer identificeres mere end kr. 100 mia. ledig investeringskapacitet til danske ejendomme. Transaktionsaktiviteten i 2015 dokumenterede samtidig, at investeringsejendomsmarkedet i Hovedstadsområdet efter finanskrisen har udviklet sig til et i stigende grad internationalt marked med en meget betydelig tilstedeværelse af globale ejendomsfonde, ejendomsselskaber og internationale institutionelle investorer. Ligesom i de foregående år var transaktionsvolumen størst i kontor- og boligsegmenterne, mens butikssegmentet lå på en tredjeplads. I jagten på afkast stiger risikoviljen Det er værd at notere, at risikoprofilen på investeringerne har ændret sig markant inden for de seneste par år. Mens markedet frem til 2014 langt overvejende var domineret af transaktioner inden for segmentet core ejendomme med høj cash flow-sikkerhed og lav risiko har risikovil- Figur 1: Prisindeks for erhvervs- og investeringsejendomme i Hovedstadsområdet (indeks 100 = 3.kv. 1984) Nominelle værdier Deflaterede værdier

4 4 NewsLetter - Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Figur 2: Årlige afkast på erhvervs- og investeringsejendomme i Hovedstadsområdet Totalafkast Direkte afkast Værdiudvikling 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Figur 3: Transaktioner på investeringsejendomsmarkedet, fordelt på investors oprindelsesland Figur 4: Transaktioner på investeringsejendomsmarkedet, fordelt på segment 10% 52% Dansk International 32% 32% Kontor Butik Industri 48% Bolig Andet 19% 7% Figur 5: Transaktioner på investeringsejendomsmarkedet, fordelt på investortype 10% 3% Core Value-add Opportunistisk Bruger 29% 58%

5 5 NewsLetter - Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme ligheden i 2015 været stigende. I 2015 stod segmenterne value add og opportunitisk således for henholdsvis 29 og 10 % af de samlede investeringer, hvilket udgør en markant stigning i forhold til Alt tyder på, at også 2016 bliver et travlt år på ejendomsinvesteringsmarkedet. Allerede i årets første kvartal har vi set et pænt antal transaktioner med et volumen på omkring eller lige over kr. 1 mia. I boligsegmentet har transaktionsaktiviteten været særligt høj i perioden, og både danske institutionelle investorer, svenske ejendomsselskaber, tyske institutionelle investorer samt engelske og amerikanske investeringsfonde har udvist stor købelyst. Der kan ikke herske tvivl om, at den væsentligste enkeltfaktor, som i dag driver ejendomsmarkedet, er et fortsat meget lavt renteniveau. Med korte renter i negativt territorium og lange renter på et historisk lavt niveau allokeres en stigende del af den globale pensionsopsparing mod såkaldt alternative investeringer, herunder infrastruktur, OPP (Offentligt-Privat Partnerskab), skov, private equity, gæld og ejendomme. Afkastkravene falder fortsat Selv om udbuddet af investeringsejendomme er ganske pænt, er efterspørgslen imidlertid langt højere. Det har den konsekvens, at kravene til de direkte afkast falder, og priserne stiger. For særdeles velbeliggende boligudlejningsejendomme uden lejereserver er investorernes nettostartafkast nu i underkanten af 4,0 %. Ejendomme med lejepotentiale, herunder ikke mindst ejendomme med omkostningsbestemt leje, handles naturligvis til meget lavere direkte afkast; det er i denne forbindelse værd at bemærke, at det direkte afkast på en ældre boligudlejningsejendom med moderniseringspotentiale ikke er et særligt relevant målepunkt for værdien. På samme måde omsættes de bedste butiksejendomme på strøggaderne i København i dag til priser, som afspejler et nettostartafkast på omkring 3,5% - for enkelte liebhaverejendomme endog betydeligt lavere. Også for kontorejendomme i København City er afkastkravet faldet til nu omkring 4,0 %, og uden for City registreres afkastkrav ned til 4,25 %. Det er imidlertid værd at notere, at selv med disse lave afkastkrav er det muligt at finansiere sådanne ejendomsinvesteringer med positiv gearing. Den historisk lave finansieringsrente betyder, at næsten enhver ejendomsinvestering har et direkte afkast, som er (betydeligt) højere end finansieringsrenten, og ved en passende realkreditfinansiering er det således muligt selv på ejendomme med ganske lav risiko at oppebære en ganske attraktiv egenkapitalforretning, selv uden forventninger om leje- eller værdistigninger.

6 6 NewsLetter - Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Vil vi se flere internationale investorer i Danmark? Som nævnt i dette NewsLetters markedsupdate var 2015 ikke mindst præget af en stor andel af udenlandske investeringer i det danske ejendomsmarked. Hvor danske investorer i de foregående år har stået for størstedelen af det samlede transaktionsvolumen i Danmark, oversteg de udenlandske investeringer de danske i At internationale investorer i stigende omfang retter blikket mod Danmark er en naturlig udvikling i dagens marked. De primære afkastniveauer i København er ganske konkurrencedygtige i forhold til sammenlignelige markeder i Europa. Og med et historisk stabilt brugermarked er det forventeligt, at internationale investorer fortsat kan opnå attraktive risikojusterede afkast på deres danske ejendomsinvesteringer. Det er Sadolin & Albæks vurdering, at den betydelige interesse for investeringer i Danmark fra internationale ejendomsinvestorer er et vedvarende og strukturelt fænomen. Det danske marked er således inden for de seneste år i betydelig grad blevet likvidt, professionaliseret og transparent. Dette må betegnes som en ubetinget fordel for markedet. På den anden side må det ikke overses, at kapitalen fra de internationale investorer alt andet lige er mere flygtig end fra de hjemlige investorer. Den dag markedet i Danmark ikke vurderes at give et attraktivt risikojusteret afkast i forhold til andre ofte endnu mere likvide ejendomsmarkeder, vil internationale investorer naturligvis reallokere deres investeringer mod markeder, hvor det risikojusterede afkast er højere. Dette forhindrer ikke, at en overefterspørgsel en dag kan udvikle sig til en boble, hvor priserne er ude af trit med de underliggende fundamentale værdiskabende faktorer. Men risikoen for en isoleret overophedning af den professionelle danske investeringsejendomssektor er ikke stor. Globale investorer overvåger kontinuerligt et betydeligt antal markeder, og vurderes prisfastsættelsen i et givent marked ikke at være attraktiv, vil investorerne sælge ud. Dette vil efter Sadolin & Albæks vurdering hverken ske i 2016 eller i Vel registreres der i dag transaktioner, hvor investeringsanalysen synes at være baseret på ganske aggressive forretningsplaner og forventninger. Men vi er langt fra tilbage i tiden fra lige før finanskrisen, hvor en overvejende del af omsætningen fandt sted til priser, som savnede enhver rationel begrundelse. I forhold til de investerings- og ikke mindst finansieringsvilkår, som andre modne og stabile europæiske markeder tilbyder, vurderes København således fortsat at være en relativt konkurrencedygtig destination for professionelle ejendomsinvestorer. Figur 6: Transaktionsvolumen fordelt på danske vs. internationale investorer, pct. Dansk International 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

7 7 NewsLetter - Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Figur 7: Primære afkastkrav for udvalgte markeder, kontor og detail Kontor 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Kilde: JLL og Sadolin & Albæk Detail

8 8 NewsLetter - Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Institutionelle investorer kigger mod alternative ejendomsinvesteringer I takt med at det de senere år har været svært at opnå tilfredsstillende afkast på obligationer, ligesom aktiemarkederne har været særdeles turbulente, har institutionelle investorer øget deres aktivallokering mod alternative segmenter som ejendomme og i særdeleshed ejendomstyper, som de ikke tidligere har investeret i. Alternativerne har som udgangspunkt to hovedformål. For det første vil man sikre et løbende merafkast i perioder med lave risikojusterede afkast på traditionelle investeringer som aktier og obligationer, og for det andet vil man diversificere porteføljerne og dermed stabilisere afkastet i perioder med udsving på de traditionelle investeringsaktiver. De alternative investeringer er karakteriseret ved at være relativt illikvide og have høje transaktionsomkostninger. Derudover kræver alternative investeringer betydelig ekspertise inden for det område, der investeres i. Investeringer af denne type appellerer derfor til investorer med dels en lang investeringshorisont, dels et ønske om et betydeligt volumen; begge dele er noget, som karakteriserer danske institutionelle investorer. Inden for ejendomme er der ligeledes observeret en kraftig stigning i institutionelle investorers beholdning. Institutionelle investorer har traditionelt fokuseret på primære erhvervsejendomme udlejet til solide lejere på lange lejekontrakter eller boligejendomme. I de senere år er en række pensionskasser dog i stigende grad begyndt at tænke alternativt, når de skal finde nye investeringer. Således har vi observeret institutionelle investorer investere i komplekse udviklingsprojekter, som da PFA købte det gamle postkontor på Købmagergade, og da Danica Ejendomme købte Postterminalen og PostNord Danmarks hovedkvarter centralt i København. Derudover har PenSam og AP Pension udviklet boliger med henblik på projektsalg, mens PensionDanmark har investeret i ejendomme med kortere WALT (gennemsnitlig retsuopsigelighed) end tidligere. Fremgang i det primære segment spreder sig til andre segmenter Det er et velkendt fænomen, at ejendomsinvestorer i højere grad retter blikket mod sekundære ejendomme, når priserne på de primære ejendomme stiger med faldende afkastniveauer til følge. Siden 2012 er der generelt observeret stigende priser på primære investeringsejendomme, og særligt i 2015 accelererede denne udvikling. Derfor har mange investorer måttet acceptere en øget risiko og samtidig også fokusere uden for det primære segment. Dette har naturligvis medført en stigende efterspørgsel efter mere sekundære ejendomme. Derudover har især institutionelle investorer også set sig nødsaget til at tænke alternativt ikke bare inden for aktivallokering generelt, men også inden for ejendomsmarkedet, hvor større allokeringer flyder i retning af førnævnte udviklingssager, udenlandske ejendomme, primært hoteller, og plejehjem m.v. Sektorer som ellers ikke traditionelt har appelleret til institutionelle investorer. Som et nyligt eksempel kan nævnes opførelsen af et m² stort kontordomicil for Staten på Kalvebod Brygge. Byggeriet er opført efter OPP-modellen, hvor Nordea Liv & Pension, Lægernes Pension og PBU står for finansieringen af byggeriet og den efterfølgende drift af ejendommen. Det er således ikke altafgørende, at ejendommen kan kategoriseres inden for en af de traditionelle sektorer, men fælles for de mere eller mindre alternative ejendomsinvesteringer er, at de lever op til de institutionelle investorers væsentligste krav, som er stabile og sikre langsigtede afkast. Dermed har grænserne for, hvilke typer af aktiver institutionelle investorer vælger at investere i, rykket sig. Det stiller samtidig ændrede krav til de institutionelle investorer, som så skal have viden inden for flere forskellige fagområder. I det nuværende lavrente-miljø ser det ud til, at de investeringer, vi på nuværende tidspunkt karakteriserer som alternative, bliver mere almindelige. Det gælder såvel alternative investeringer generelt som alternative ejendomsinvesteringer i eksempelvis plejehjem, skoler m.v.

9 9 NewsLetter - Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme

10 10 NewsLetter - Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Flere investeringer i det jyske marked Den generelle vækst i det danske investeringsmarked for ejendomme har igennem de seneste år primært været drevet af det københavnske marked. Men også de større jyske byer er i stigende grad begyndt at tiltrække sig interesse fra investorerne. Efter store tab i kriseårene reagerede mange større investorer, som de typisk gør, når afkast eller risiko på deres investeringer er utilfredsstillende: De foretog en såkaldt flight to safety. Det indebar, at investorerne i højere grad eksponerede sig mod sikre aktiver. Denne tendens er også set så sent som i de første måneder af 2016, hvor stigende volatilitet på aktiemarkederne kombineret med en råoliepris i frit fald drev mange investorer væk fra aktieeksponering over i eksempelvis ædelmetaller, herunder primært guld, som derfor oplevede markante kursstigninger. En sådan tendens vil oftest medføre kursstigninger på obligationsmarkederne. Men de historisk lave renteniveauer har gjort, at investorerne har haft svært ved at realisere attraktive afkast på obligationer, og efterspørgselsallokeringen til obligationsmarkederne har derfor været relativt begrænset i 2015 og frem til i dag. Denne udvikling har skabt en fortsat stigende opmærksomhed omkring alternative investeringer, herunder fast ejendom. Flight to safety-tendensen har også bidt sig fast i ejendomsmarkedet, hvor efterspørgslen i de senere år har været koncentreret om de mere sikre investeringer. Således har der været betydelig efterspørgsel efter velbeliggende boligejendomme, strøgejendomme og kontorejendomme på de bedste beliggenheder udlejet på lange kontrakter. Udbuddet har ikke kunnet følge med den meget segmenterede efterspørgsel, og afkastkravene på boligejendomme og primære erhvervsejendomme i København er således blevet presset ned i de senere år. Afkastkravene på de københavnske ejendomme har nu nået et niveau, som særligt de seneste 12 måneder har fået flere investorer til at rette blikket mod de større jyske byer i jagten på et højere afkast, herunder i særdeleshed Aarhus. Dette sker i takt med, at flere af de større jyske byer også ser en generel positiv økonomisk fremgang, hvilket har en positiv afsmitning på brugermarkederne og på lejeniveauerne, som er afgørende value drivers for investeringsmarkedet. Aarhus i spidsen for væksten i Jylland Selvom langt størstedelen af transaktionerne med fast ejendom fortsat findes i Region Hovedstaden, er det værd at bemærke, hvordan de jyske storbyer, herunder primært Aarhus, oplever væsentligt øget aktivitet i antallet af transaktioner med investeringsejendomme. Efterspørgslen har også i Aarhus presset afkastkravene på boligejendomme og primære erhvervsejendomme væsentligt nedad. Figur 8: Estimeret transaktionsvolumen, Aarhus, mio. kr

11 11 NewsLetter - Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Figur 9: Nettostartafkast for primære erhvervsejendomme, Aarhus og København 6,00% Detail, Aarhus Kontor, Aarhus Detail, Kbh Kontor, Kbh 5,50% 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% I takt med at udbuddet på det københavnske marked har svært ved at imødekomme efterspørgslen, er også udenlandske investorer begyndt at rette blikket mod Aarhus. I 2015 gjorde den store institutionelle skotske investor Standard Life en mærkbar entré på det aarhusianske ejendomsmarked ved købet af to markante ejendomme centralt i Aarhus. Standard Lifes investeringer i Aarhus i 2015 omfatter den prominente arkadeejendom Regina Arkaden på Søndergade 53 samt Europahuset, der er en 13-etagers kontorejendom på Europa Plads 2. Med købet af disse to ejendomme investerede Standard Life i løbet af 2015 i alt kr. 509 mio. i det centrale Aarhus. Det er værd at bemærke, at disse to markante transaktioner begge omfatter erhvervsejendomme, hvilket indikerer, at investorerne ikke kun har interesse i boligejendomme. Boligejendomme i Aarhus er underlagt nogenlunde samme risikoparametre som københavnske boligejendomme, og nettostartafkastene på velbeliggende boligejendomme i Aarhus har således også i 2015 bevæget sig ned i samme niveau, som observeres i København. Både København og Aarhus er stabile brugermarkeder med stærk købekraft, og i begge byer har udbuddet af boliger i de senere år ikke kunnet følge med efterspørgslen. Den reelle tomgangsrisiko er derfor nærmest ikkeeksisterende, mens markedslejen på nyere eller nyopførte boliger har bevæget sig hastigt opad. Samtidig er mange gamle boligejendomme i Aarhus, ligesom i København, underlagt reglerne om omkostningsbestemt leje, hvilket ved væsentlig modernisering giver værdiforøgelsespotentialer i den ældre boligmasse. En anden markant driver for efterspørgselsudviklingen i Aarhus er en betydelig tilflytning af yngre mennesker fra hele Jylland, som bl.a. bosætter sig i Aarhus for at studere på Aarhus Universitet. Dette mønster i tilflytningen er således også et positivt tegn på den fremtidige udvikling i byens socioøkonomiske struktur. For erhvervsejendomme er det dog fortsat muligt for investorerne at opnå en provinspræmie i form af et højere afkast på primære erhvervsejendomme i Aarhus sammenholdt med København. Udbudssiden i Aarhus følger med Aarhus Kommune er i øjeblikket i gang med at udføre en række omfattende byudviklingsprojekter, som sikrer, at mange af byens arealer moderniseres og fremover kan anvendes til nyopførelse af både bolig- og erhvervsejendomme. De store byudviklingsområder findes centralt i Aarhus og omfatter bl.a. de bynære havnearealer og en relativt lang række projekter i attraktivt beliggende bydele. Sadolin & Albæk estimerer, at der på nuværende tidspunkt er igangsat opførelse af ca m² (ekskl. byggeri til skoler og andre offentlige formål), som allerede har en fastsat forventet anvendelse og færdiggørelsesdato. De mange byudviklingsmuligheder i Aarhus giver, ifølge Sadolin & Albæks egne estimater, en pipeline på i alt ca. 4 mio. etagemeter. Heraf er den forventede fremtidige anvendelse ukendt for ca. 1,8 mio. etagemeter, mens ca. 1 mio. etagemeter er udlagt til erhvervsbyggeri, og ca. 1,2

12 12 NewsLetter - Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme mio. etagemeter er udlagt til boliger. I henhold til investeringsmarkedet skal der selvfølgelig tages forbehold for, at en væsentlig andel af boligetagemeterne vil udlægges til ejerboliger og derfor i mange tilfælde afsættes direkte fra en developer til det private boligmarked. Opførelsen af de godt m², som i øjeblikket er under udvikling og har en fastlagt færdiggørelsesdato, er belyst i figuren nedenfor efter forventet færdiggørelsesdato og overordnet anvendelse. Således forventes Aarhus i de kommende år at øge udbuddet af de attraktive primære investeringsejendomme markant. Modsat København, hvor udbuddet ikke forventes at kunne følge med efterspørgselsudviklingen, kan Aarhus dermed imødekomme en stigende efterspørgsel fra investorerne, og der er grund til at forvente, at Aarhus vil fortsætte sin positive udvikling ikke mindst i takt med at også udenlandske investorer entrerer investeringsmarkedet i Aarhus. Standard Lifes nylige investeringer i Aarhus er således ganske interessante, da de må forventes at skabe mere international opmærksomhed omkring byen. På grund af den generelt høje efterspørgsel efter sikre aktiver oplever markedet for byggeretter til især boligejendomme i øjeblikket en virkelig høj efterspørgsel. Og da udviklingen, som beskrevet ovenfor, sikrer et væsentligt udbud af byggeretter, forventes transaktionsvolumen for byggeretter i Aarhus at vokse yderligere i Også Aalborg vinder frem Også Aalborg er inde i en positiv udvikling på markedet for investeringsejendomme. Således var det estimerede transaktionsvolumen i 2015 over dobbelt så høj som i Aalborg befinder sig på et tidligere stadie i markedscyklussen end Aarhus og København, hvilket er med til at forklare, hvorfor internationale investorer endnu ikke er begyndt at rette blikket mod byen. Der er dog i Aalborg en stigning i antallet af større ejendomstransaktioner med ejendomme, som handles til over kr. 100 mio. I 2015 købte PensionDanmark bl.a. en større kontorejendom i Aalborg udlejet til KMD på en lang kontrakt. Ejendommen indgik som en del af en portefølje på tre ejendomme, som blev solgt af det KL-ejede selskab KOMBIT til en samlet pris på kr. 1,2 mia. En anden markant transaktion i Aalborg i 2015 var NIAMs køb af m² boliger til en anslået pris på ca. kr. 675 mio. Sadolin & Albæk har kun kendskab til én transaktion pr. år med et volumen på over kr. 100 mio. i perioden 2012 til og med 2014, og fra krisens indtog og frem til og med 2011 var der nærmest ingen transaktioner i Aalborg med så stort et volumen. Vi forventer, at den positive tendens på det jyske marked, herunder både Aarhus og Aalborg, vil fortsætte, ligesom vi forventer en stigende transaktionsvolumen i 2016, båret frem af den positive demografiske udvikling og den høje aktivitet på markedet for investeringsejendomme. Figur 10: Igangværende byggeri i Aarhus pr. fastsat forventet færdiggørelse, m² Bolig Erhverv

13 13 NewsLetter - Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme

14 14 NewsLetter - Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Stramninger fra Finanstilsynet styrker lejemarkedet Som en reaktion på de kraftige boligprisstigninger i København og Aarhus i begyndelsen af 2015 indførte Finanstilsynet i slutningen af 2015 og begyndelsen af 2016 to stramninger. Målet er at opnå et mere stabilt boligmarked og styre uden om en potentiel boligboble i vækstområderne, for tiden defineret som København og omegn samt Aarhus. Den første stramning blev offentliggjort i maj Den indebærer, at boligkøbere fra 1. november 2015 som udgangspunkt ikke længere kan låne 100 % af boligens værdi. Tidligere var det op til den pågældende bank at vurdere, hvilken belåningsgrad den enkelte køber kunne opnå, men med den nye stramning skal boligkøbere nu som udgangspunkt kunne udbetale 5 % af boligens købspris. Der er dog undtagelser, idet førstegangskøbere kan fravige reglen, hvis deres historiske indkomstgrundlag ikke har givet dem mulighed for at spare op. Dermed har eksempelvis også nyuddannede mulighed for at købe en lejlighed. En dispensation kræver dog, at køber har et rådighedsbeløb, som væsentligt overstiger låneinstituttets minimumskrav. Reglerne stiller med andre ord krav om, at boligkøbere skal planlægge deres køb i god tid, og den reelle effekt er, at antallet af købere er indsnævret på kort sigt. Langt størstedelen af boligkøbere lægger imidlertid i forvejen en udbetaling på minimum 5 %, og på længere sigt vurderes tiltaget ikke at have den store effekt. Siden reglen trådte i kraft, har udviklingen i ejerboligpriserne i København været stabil. Dette kan dog ikke nødvendigvis alene tilskrives regelændringen, da også uroen på de finansielle markeder, den relativt svage makroøkonomiske vækst og sæsonudsving på boligmarkedet kan være med til at forklare udviklingen. Den anden stramning trådte i kraft 29. januar 2016 og er todelt: 1. Med de tidligere regler blev kunder lånegodkendt ved et fastforrentet lån (aktuelt i niveauet 2,5-3,0 %). Med de nye regler skal boligkøbere i vækstområderne København og Aarhus kunne klare en rentestigning på 1 procentpoint, dog minimum en fast rente på 4,0 % med en 30-årig afvikling. Tiltaget betyder isoleret set, at boligkøbere kan købe for ca. 10 % mindre end tidligere, og reglen indsnævrer således antallet af potentielle boligkøbere. 2. Ejer man en bolig, som endnu ikke er solgt, når man køber en ny bolig, stilles der nu det krav, at man skal kunne betale renter og afdrag på begge boliger i minimum seks måneder under betingelserne fremført i pkt. 1. Ved køb af en projektlejlighed ligger perioden, hvor køber kan ventes at have udgift til to boliger, et stykke tid ude i fremtiden, hvorfor långiver ifølge vejledningen skal være særligt forsigtig. Del 2 af stramningen ventes således at ramme projektsalget ekstra hårdt. Ifølge Home og Danske Bank udgjorde projektsalg i januar 2016 knap 30 % af salget af ejerlejligheder i København. Stramningen vil alt andet lige betyde, at udviklere vil få sværere ved at afhænde nyudviklede boligejendomme enkeltvist til privatpersoner. Tiltagene vurderes at lægge en dæmper på prisstigningerne på ejerboligmarkedet og efterlader potentielle boligkøbere, som ikke længere kan kreditgodkendes, med to muligheder: De kan enten flytte til forstæderne, hvor der dog allerede er et vis pres på boligmarkedet, eller de kan bo til leje, indtil de har råd til at købe en ejerbolig. Tiltaget vurderes derfor alt andet lige at betyde en øget efterspørgsel efter lejeboliger fra de potentielle boligkøbere, som dermed kan være med til at styrke lejemarkedet yderligere. Stigende markedsleje holder hånden under udviklerne For investorer, som udvikler boligejendomme med projektsalg for øje, er udviklingen derfor heller ikke entydigt dårlig. I løbet af de seneste år er markedslejen for boliger steget betydeligt, og i eksempelvis Sydhavnen er der observeret gennemsnitlige lejepriser i niveauet kr pr. m² i større boligblokke. Sammenholdt med de lave afkastkrav på den type ejendom i det nuværende marked kan dette retfærdiggøre priser på over kr pr. m² på visse nybyggede boligudlejningsejendomme. De nye regler forventes således at understøtte det allerede stærke boligudlejningsmarked yderligere. Sammenholdt med de stigende markedslejeniveauer betyder det, at udviklere af nye boligudlejningsejendomme i København har mulighed for at afhænde hele projektet samlet og stadig have foretaget en fornuftig investering.

15 15 NewsLetter - Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Markedsbarometer - Marts 2016 Kontor Ændring kvt. 1. kvt kvt. 1. kvt kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Leje - Kr./m2/år eksklusive driftsomkostninger og skatter - - % - København Primær ,0% Sekundær ,0% Aarhus Primær ,0% Sekundær ,0% Trekantområdet Primær ,0% Sekundær ,0% Startforrentning - %-point - København Primær 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,75 4,75 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,25 4,25 0,00 Sekundær 6,50 6,25 6,25 6,50 6,50 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 0,00 Aarhus Primær 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,75 4,75 0,00 Sekundær 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,50 6,50 0,00 Trekantområdet Primær 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 0,00 Sekundær 7,25 7,25 7,00 7,00 7,00 7,25 7,50 7,50 7,50 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 0,00 Tomgang - %-point - Storkøbenhavn 9,1 7,9 8,6 8,0 9,8 9,8 10,1 9,4 9,6 9,9 10,1 9,9 11,3 11,1 10,5 10,3 9,4 10,1 10,4 10,2 10,3 0,10 Aarhus Amt * 11,3 10,6 11,1 11,1 12,0 13,6 13,7 13,3 13,1 13,5 13,2 13,8 13,0 12,3 12,3 12,5 10,6 11,1 12,1 9,3 9,3 0,00 Trekantområdet 6,2 7,6 7,2 7,3 8,3 8,8 9,2 9,3 9,6 9,5 9,0 9,5 9,5 10,7 11,0 10,7 9,9 11,0 10,3 9,7 8,5-1,20 Butik Ændring kvt. 1. kvt kvt. 1. kvt kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Leje - Kr./m2/år eksklusive driftsomkostninger og skatter - - % - København Top ,0% Høj ,0% Lav ,0% Aarhus Top ,0% Høj ,0% Trekantområdet Top ,0% Høj ,0% Startforrentning - %-point - København Primær 4,75 4,75 4,75 5,00 5,00 5,00 5,00 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,50 4,50 4,50 4,25 4,25 4,00 4,00 3,75 3,50-0,25 Sekundær 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,25 6,25 6,25 6,00-0,25 Aarhus Primær 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,75 4,50 4,50 4,50 4,50 4,25 4,00-0,25 Sekundær 6,75 6,75 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,25-0,25 Trekantområdet Primær 6,00 6,00 6,00 5,75 5,75 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 0,00 Sekundær 6,75 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,25 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 0,00 Tomgang - %-point - Storkøbenhavn 3,3 3,5 3,2 3,7 3,8 4,0 4,4 4,2 4,6 4,4 4,5 4,7 4,5 4,3 4,2 4,3 4,0 4,3 4,4 4,3 4,1-0,20 Aarhus Amt * 5,9 6,2 6,1 5,9 6,0 6,5 6,6 7,1 6,1 5,9 5,8 5,7 6,1 5,9 5,8 5,3 5,6 5,5 5,6 6,4 5,6-0,80 Trekantområdet 7,7 8,1 6,9 7,0 7,2 9,2 9,4 10,2 9,4 9,7 8,7 8,9 8,9 9,6 9,9 9,7 9,9 9,8 9,8 8,9 8,5-0,40 Lager/produktion Ændring kvt. 1. kvt kvt. 1. kvt kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Leje - Kr./m2/år eksklusive driftsomkostninger og skatter - - % - København Primær ,0% Sekundær ,0% Aarhus Primær ,0% Sekundær ,0% Trekantområdet Primær ,0% Sekundær ,0% Startforrentning** - %-point - København Lang 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,00 7,00 7,00 6,75 6,75 6,50 6,50 6,50 0,00 Kort 8,75 8,75 8,75 8,75 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 0,00 Aarhus Lang 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,00 7,00 7,00 6,75 6,50 6,50 6,50 0,00 Kort 8,50 8,75 8,75 8,75 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,25 9,25 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,00 9,00 9,00 0,00 Trekantområdet Lang 7,25 7,25 7,25 7,50 7,50 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,00 7,00 7,00 7,00 6,75 6,75 6,75 0,00 Kort 8,50 8,75 8,75 8,75 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,25 9,50 9,50 9,75 9,75 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 Tomgang - %-point - Storkøbenhavn 3,9 3,9 4,0 3,5 4,1 4,2 4,5 4,7 4,4 4,7 4,2 4,3 4,2 4,1 4,0 4,3 3,9 3,6 3,8 3,8 3,9 0,10 Aarhus Amt * 7,3 6,9 7,1 6,6 6,3 6,0 5,5 5,3 4,9 5,1 5,3 5,2 5,1 5,0 4,1 4,2 4,6 4,5 4,3 4,2 3,8-0,40 Trekantområdet 3,2 3,3 3,5 3,3 3,5 3,5 3,7 3,9 4,1 4,2 4,4 4,3 4,1 4,0 4,1 3,7 3,6 3,2 3,2 2,8 2,5-0,30 * Nu administrativt del af Region Midtjylland ** Lang og kort henviser til kontraktens længde

16 Sadolin & Albæk A/S Palægade København K T: Skovvejen Aarhus C T: E: W: sadolin-albaek.dk CVR: ISSN: In alliance with JLL

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

Erhvervsejendomsmarkedet tendenser og prognoser

Erhvervsejendomsmarkedet tendenser og prognoser Erhvervsejendomsmarkedet tendenser og prognoser Erhvervsforum og Privat Boligforum Præsentation ved Peter Winther, Sadolin & Albæk 2 Intet er som før finanskrisen. eller ser vi ind i den næste boble? 3

Læs mere

Colliers STATUS. Forventning om svag positiv vækst i 2013 2. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Forventning om svag positiv vækst i 2013 2. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Forventning om svag positiv vækst i ØKONOMI >. KvARTAL blev et år med svag negativ vækst i den danske økonomi. Set over hele året faldt bruttonationalproduktet med en halv procent.

Læs mere

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Investeringer og udvikling i Horsens Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Den økonomiske udvikling 2 Den økonomiske udvikling Økonomi i lavt gear Lav økonomisk vækst i 2012 Forventninger

Læs mere

NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Februar 2014.indd 7 06/02/14 11.28 Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Prisstigninger fra 2012 til 2013

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012 Colliers STATUS. KVARTAL Lav økonomisk vækst ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske aktivitet i Danmark er stagneret det seneste halvandet år. BNP faldt med, pct. i. kvartal efter en stigning på, pct. i kvartalet

Læs mere

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed Ejer og driver 200 kontor-, bolig- og detailejendomme Samlet værdi DKK 16,6 mia. og

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Ejendomsmarkedet. Status og forventninger. Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk

Ejendomsmarkedet. Status og forventninger. Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk Ejendomsmarkedet Status og forventninger Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk Markedet Økonomien: 2012 endnu et bump på vejen mod fremgang? 2011 2012-2 - Eller skal

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Colliers STATUS 1. kvartal 2014

Colliers STATUS 1. kvartal 2014 Colliers STATUS 1. kvartal 1 ØKONOMI Positiv men beskeden vækst Tallene for nationalregnskabet viser positiv økonomisk vækst i både. og. kvartal i 1. Det forventes, at væksttallene i. kvartal også vil

Læs mere

NEWSLETTER FEBRUAR 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER FEBRUAR 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER FEBRUAR 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Februar 2013.indd 7 01/02/13 09.25 Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 2012 - et bump på vejen? 1

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2016

Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Meddelelse nr. 281 26. maj 2016 Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Omsætning på DKK 298 mio. i første kvartal 2016svarende til niveauet for samme periode sidste år. Driftsresultat (EBIT) på DKK 182 mio.

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 213 Et portræt af de 8. private investorer i de danske investeringsforeninger Investeringsbeviser er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor køber investeringsbeviser,

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015 Markedet for erhvervsejendomme Steen Storgaard Møller investeringschef 23.09.2015 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 16 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Side 1 af 18 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct.

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct. 6 Ledelsens beretning LEDELSENS BERETNING LD opnåede meget tilfredsstillende resultater i 2004. Det samlede afkast for LD blev på 13,6 pct. Alle puljer gav positive og tilfredsstillende afkast, og LD Vælger

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Fald i økonomisk tomgang Den økonomiske tomgang for investeringsejendomme er i oktober 2015

Læs mere

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS 1 DDF-arrangement Investering i ejendomme Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS Indhold Hvorfor ejendomme Strategi Industriens Pension Prisfastsættelse af ejendomme Hvorfor ejendomme Hvorfor ejendomme Fordele

Læs mere

NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag OKTOBER 2011.indd 7 22/09/11 11.08 Oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Stor usikkerhed på de finansielle

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Fremtidens hot spots. IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS. Den 27. februar 2013

Fremtidens hot spots. IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS. Den 27. februar 2013 Fremtidens hot spots IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS Den 27. februar 2013 Investeringer i erhvervsejendomme Hvordan ser den overordnede investeringslyst ud? Tidshorisont er ca. 3 år

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Krisen på ejendomsmarkedet er ovre 1 New normal 1 Markedet i storbyerne og i resten

Læs mere

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. September 2015

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. September 2015 NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Indhold Markedsupdate 3. kv. 2015 fortsat fuld fart på investeringsmarkedet

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2010/2011. Fondsbørsmeddelelse nr. 05-2011. Indberettet den 17.02.2011.

PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2010/2011. Fondsbørsmeddelelse nr. 05-2011. Indberettet den 17.02.2011. 1. KVARTAL 2010/2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 05-2011. Indberettet den 17.02.2011. STYRKET TILTRO TIL DEN FREMTIDIGE UDVIKLING ASGAARD GROUP A/S orienterer herved om udviklingen i selskabet i perioden efter

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal Skuffende eksport svækkede økonomien. Årlig realvækst i BNP

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal Skuffende eksport svækkede økonomien. Årlig realvækst i BNP Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Skuffende eksport svækkede økonomien Danmarks vækst har taget en markant opbremsning. Efter otte kvartaler i træk med vækst faldt BNP med, % i. kvartal 1. BNP-faldet

Læs mere

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus 15. april 2016 Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus Priserne på ejerlejligheder er som bekendt steget væsentligt mere end på resten af boligmarkedet

Læs mere

MarkedsPULS 1. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 1. kvartal 2012 > Side 1

MarkedsPULS 1. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 1. kvartal 2012 > Side 1 MarkedsPULS 1. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 1. kvartal 2012 > Side 1 anne kaag andersen Analysechef cand. scient., ph.d. aka@colliers.dk Direkte 58 58 38 54 Det er tilladt at citere fra Colliers MarkedsPULS

Læs mere

NEWSLETTER OKTOBER 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER OKTOBER 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER OKTOBER 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Oktober 2012.indd 7 20/09/12 08.54 Oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Det danske ejendomsinvesteringsmarked

Læs mere

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 9 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 215 Sammenfatning For første gang ser Boligøkonomisk

Læs mere

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Fremgang i den danske økonomi ØKONOMI >. KvARTAL Der var pæn fremgang i den danske økonomi i. kvartal i år. Desværre var der tilbagegang i. kvartal, så selvom væksten måtte fortsætte

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Markedspuls. Beliggenhed. MarkedsPULS. Markedsleje og afkastkrav. 3. kvartal 2010

Markedspuls. Beliggenhed. MarkedsPULS. Markedsleje og afkastkrav. 3. kvartal 2010 Markedspuls 3. kvartal 2010 MarkedsPULS MarkedsPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne niveauer er baseret på Colliers

Læs mere

BOLIG&TAL 8 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 8 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 8 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 3. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for

Læs mere

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen N O T A T Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen Med introduktionen af den nye boligmarkedsstatistik fra Realkreditforeningen og tre andre organisationer er en række interessante tal blevet

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2014 Februar 2014 BEDSTpension Finansiel Rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Overordnede resultater

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis www.pwc.dk/vaerdiansaettelse Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis Foto: Jens Rost, Creative Commons BY-SA 2.0 Februar 2016 Værdiansættelse af virksomheder er ikke en

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K Status for HP Hedge ultimo juli 2011 I juli opnåede afdelingen et afkast på 0,35% og har dermed givet et afkast i 2011 på 3,73%. Kilde: Egen produktion At afdelingen har haft positivt afkast i en måned

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

NEWS LETTER Q Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme

NEWS LETTER Q Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NEWS LETTER Q4 2017 Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Markedsupdate ved Sadolin & Albæk 2 Markedsbarometer 5 Stærk aktivitet på kontormarkedet 6 Boble på ejendomsmarkedet? 8 Markedsupdate

Læs mere

newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet

newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet Omslag JUNI 2011.indd 7 01/06/11 12.15 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Ganske god aktivitet på investeringsmarkedet

Læs mere

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 17. april 2002 Af Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 DA s lønstatistik for 2001 viser en gennemsnitlige stigning på 4,4 procent i timefortjenesterne

Læs mere

Markedspuls. Beliggenhed. MarkedsPULS. Markedsleje og afkastkrav. Januar 2010

Markedspuls. Beliggenhed. MarkedsPULS. Markedsleje og afkastkrav. Januar 2010 Markedspuls Januar 2010 MarkedsPULS MarkedsPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne niveauer er baseret på Colliers

Læs mere

PenSams ejendomsinvesteringer. Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013

PenSams ejendomsinvesteringer. Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013 PenSams ejendomsinvesteringer Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013 2 Agenda Hvorfor København? Pensionskasser rolle som investor og långiver Partnerskabsmodel ErhvervsPhD

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

NEWSLETTER FEBRUAR 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER FEBRUAR 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER FEBRUAR 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag FEBRUAR 2012.indd 7 07/02/12 09.04 Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 2011 - et uroligt år 1 Markedet

Læs mere

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 4. december 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Vedrørende renteeksperimenter i ADAM

Vedrørende renteeksperimenter i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane H. Høegh, Tony M. Kristensen og Dan Knudsen 12. september 2012 Vedrørende renteeksperimenter i ADAM Resumé: Når man foretager et rentestød er det vigtigt

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 7 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 2. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

MarkedsPULS 3. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 3. kvartal 2012

MarkedsPULS 3. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 3. kvartal 2012 MarkedsPULS 3. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 3. kvartal 2012 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013 Makrokommentar 20. august 2013 Danmark Relaterede publikationer Makroøkonomi: Økonomisk Oversigt Danmark, maj 2013 Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten Det danske boligmarked har

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014 www.pwc.dk Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Finansiering & beregning af forrentning Den korte; hvem er vi Udenlandske investorer i Danmark

Læs mere

Ejendomsdagene EJENDOMSDAGENE. - Risiko og rejsegilde

Ejendomsdagene EJENDOMSDAGENE. - Risiko og rejsegilde Ejendomsdagene - Risiko og rejsegilde Er du Platin-medlem af Estate More Club deltager du gratis på Ejendomsdagene 2016 - Læs mere om alle fordelene ved Estate More Club her - Risiko og rejsegilde Executive

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

NR. 4 oktober 2015 24.årgang

NR. 4 oktober 2015 24.årgang NR. 4 oktober 2015 24.årgang 1 2 Kære medlem Betyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Ung duo skal få jyske millionformuer til at vokse

Ung duo skal få jyske millionformuer til at vokse Ung duo skal få jyske millionformuer til at vokse 28-årige Rasmus Viggers og 31-årige Thøger Dam Johansen har opsagt hver deres drømmejob i København for at gå solo med en nordjysk formueforvalter. De

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

Colliers STATUS. 2. kvartal 2016 ØKONOMI

Colliers STATUS. 2. kvartal 2016 ØKONOMI Colliers STATUS. kvartal ØKONOMI Industri og forbrug løfter væksten Foreløbige beregninger fra Danmarks Statistik viser at BNP er steget med, % i. kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonudsving.

Læs mere

Havkatten og realkreditten. v/erhvervscenterdirektør Kaj Andersen

Havkatten og realkreditten. v/erhvervscenterdirektør Kaj Andersen Havkatten og realkreditten. v/erhvervscenterdirektør Kaj Andersen Den nye koncern BRF Renteforventninger Danske pengeinstitutter 2008 Egenkap. *) 1 Danske Bank 104.355 2 Jyske Bank 9.704 3 FIH Erhvervsbank

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Ejendomsinvestering og finansiering

Ejendomsinvestering og finansiering Ejendomsinvestering og finansiering Dag 8 1 Ejendomsinvestering og finansiering Undervisningsplan Introduktion Investeringsejendomsmarkedet Teori- og metodegrundlag Introduktion til måling af ejendomsafkast

Læs mere

HVEM VIL KØBE DETAILHANDELSEJENDOMME?

HVEM VIL KØBE DETAILHANDELSEJENDOMME? HVEM VIL KØBE DETAILHANDELSEJENDOMME? Realdania Erhvervsforum 9. november 2017 2 Agenda Agenda Sadolin & Albæk Investeringsmarkedet netop nu Detailhandelsejendomme som investeringsobjekt Typer Karakteristika

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere