Beskæftigelsespolitik uden effekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsespolitik uden effekt"

Transkript

1 REGERING PÅ VILDSPOR Beskæftigelsespolitik uden effekt VK-regeringens beskæftigelsespolitik bygger på den grundopfattelse, at der er arbejde nok, men at udbuddet af arbejdskraft enten ikke er godt nok eller utilstrækkeligt. Naturligt nok overlader man så efterspørgslen efter arbejdskraft til sig selv og koncentrerer sig alene om udbudssiden. Det er fokus i regeringens beskæftigelsespolitik. Derfor er der god mening i at skifte ordet arbejdsmarkedspolitik ud med beskæftigelsespolitik. Det handler ikke længere om at udforme en politik, der rammer alle områder af arbejdsmarkedet, herunder beskæftigelsesmængden. Al erfaring viser jo, at arbejdsgiverne alligevel hyrer og fyrer, som det passer dem. Politikerne skal alene koncentrere sig om at tilvejebringe den bedste og billigste arbejdskraft. Regeringens vækstfilosofi er enkel. Der skal flere ud på arbejdsmarkedet inden Underforstået: Der er arbejde nok til så mange, hvis udbuddet af arbejdskraft er det rigtige. Selv om arbejdspladserne ikke er der her og nu, vil de komme, hvis beskæftigelsespolitikken virker. Hele VK-regeringens politik hviler på, at denne forestilling også holder i virkeligheden. Man overlader markedet til sig selv, og begrænser sig politisk til at stille de bedst mulige rammebetingelser til rådighed. Det er inden for den ramme, vi skal forstå den nye beskæftigelsesreform. På mange måder viderefører den i det ydre den tidligere arbejdsmarkedspolitik fra 90 erne, men i indholdet adskiller den sig på væsentlige punkter. Neddrosling af uddannelsesindsatsen Reformens udgangspunkt er, at arbejdskraften generelt er tilstrækkelig godt uddannet eller uddannes bedst ude i produktionen. Derfor kan man roligt drosle kraftigt ned for det uddannelsesperspektiv, der lå i den tidligere arbejdsmarkedspolitik.

2 I fremtiden skal vægten lægges på formidlingen af arbejdskraft. Her henviser man til, at Arbejdsformidlingen (AF) kun formidler cirka 15 procent af arbejdskraften. Derfor giver det god mening at privatisere formidlingen for at opnå større effektivitet. Som konsekvens af denne politik har man indført brugerbetaling på AMU-kurser som et økonomisk incitament til et mindre forbrug af kurser. Samtidig har man lagt et vejledende loft på 55 procent over, hvor stor en del af AF-regionernes bevilling, der må gå til uddannelsesaktivering. I stedet skal indsatsen koncentreres om tre aktiveringsredskaber: Vejledning og kortere opkvalificeringskurser. Jobtræning. Beskæftigelse med løntilskud. Det enstrengede system et opgør med den danske model Strukturelt stiler regeringen mod det enstrengede formidlingssystem, hvilket har vidtrækkende konsekvenser. I al sin enkelhed agter regeringen at samle den statslige og kommunale formidling i ét kontor, hvor der formidles arbejde til dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere på lige fod. Hermed er der lagt op til en langsom nedbrydning af det traditionelle forsikringssystem via a-kasserne. Derfor blev forslaget også fulgt op med et forslag om oprettelse af en statsfinansieret tværfaglig a-kasse, medmindre de eksisterende a-kasser selv tog initiativer i den retning. Nu er blandt andre Det Radikale Venstre gået skridtet videre og foreslår, at alle voksne danskere skal være medlem af en a-kasse. Konsekvensen vil blive, at a-kassesystemet helt løsrives fra fagbevægelsen. Og så passer pengene: Obligatorisk medlemskab af en tværfaglig a-kasse, et enstrenget formidlingssystem og en masse forskellige private udbydere af praktisk formidling, der aflønnes efter resultater. Med andre ord føres markedsmekanismerne helt ind i formidlingsdelen, hvorved både uddannelses-, sundheds- og socialpolitiske hensyn skibes af. Arbejdskraften er for alvor blevet en vare, som private virksomheder kan tjene penge på at sælge. Liberalt opgør med den hidtidige aktivering Men når nu der er arbejde nok, og arbejdskraften er tilstrækkelig uddannet eller uddannes på arbejdspladsen, hvorfor er det så ikke lykkedes at få flere i arbejde under den tidligere arbejdsmarkedspolitik? VK-regeringens svar er lige så logisk som besnærende enkelt: Der har været for meget nyttesløs aktivering, som ikke har været til de lediges fordel. Jobtræning har skaffet flere i arbejde end uddannelse. Og allervigtigst: Der har manglet økonomiske 2

3 incitamenter for den ledige i begge systemer til at søge arbejde. Det skal kunne betale sig at arbejde! Selvfølgelig har regeringen en pointe i kritikken af aktiveringsfabrikken. Hvem har ikke oplevet udsigtsløs aktivering et eller andet sted? Men kritikken har et helt andet ærinde. Aktiveringen skal beskæres til et minimum. Ligeså uddannelse hvorimod jobsøgningskurser udført af private virksomheder kombineret med forringelser i dagpengesatser og kontanthjælp skal udgøre den ønskede pisk og gulerod. Udbuddet skaber selv sin egen efterspørgsel mente liberale økonomer i slutningen af 1800-tallet. På almindeligt dansk kunne man sige: Hvis forholdene som ledig er tilstrækkelig utålelige, skal man nok faldbyde sin arbejdskraft og sænke sine forventninger til løn- og arbejdsforhold. På vej mod forligsbrud Men regeringen har jo bundet sig til et forlig med blandt andre Socialdemokratiet, hvor den lover ikke at røre ved dagpengesatserne. Så forringelserne kan vel ikke komme ad den vej? Jo, det er allerede ved at ske. I lov om aktiv socialpolitik er der flere sanktionsmuligheder over for ledige på kontanthjælp, hvis de ikke aktivt søger arbejde. Og i udspillet til finansloven for 2004 gik regeringen elegant uden om forligsteksten. Man foreslog ikke at pille ved satserne, men derimod at ændre på betingelserne for at opnå dagpenge. En hane, der ville kunne skrues på i flere omgange. Selv om anslaget ikke lykkedes i denne omgang, er den klare hensigt at gøre det så vanskeligt at opnå dagpenge, at flere vælger at forsikre sig privat eller helt opgiver. Dermed vil dagpenge- og kontanthjælpssystem med tiden nærme sig hinanden, og så passer pengene igen. Lov om aktiv beskæftigelsespolitik og aktiv socialpolitik kan slås sammen til én lov som grundlag for det enstrengede formidlingssystem med ensartede og forsimplede redskaber, der kan udbydes i licitation. Det hele er skåret til, så det passer til privat formidlingsvirksomhed. Myndighederne behøver blot at sidde på kontrol- og sanktionsfunktionen og eventuelt en stor tværgående, statsfinansieret a-kasse. Man kan uden at sætte tingene på spidsen hævde, at den nuværende regering udgør en større trussel mod den danske arbejdsmarkedsmodel end EU-lovgivningen. I hvert fald sætter regeringen med sine tiltag hele den danske fagbevægelse under et gevaldigt pres. Og modsvaret lader vente på sig. Forringelser, faldgruber og fortsat faldende beskæftigelse Hvordan er det så gået i praksis? Endnu er det for tidligt at komme med helt håndfaste svar, men der tegner sig nogle tendenser. 3

4 Nye tal fra rådet for voksen- og efteruddannelse viser, at der på en række efteruddannelser er tale om et fald på 25 procent i første halvdel af 2003 sammenlignet med de tre foregående år. Alle AF-regioner har været i gang med omfattende og bureaukratiske udliciteringsrunder, hvor private virksomheder, skoler og a-kasser bød ind på gennemførelse af de obligatoriske kontaktforløb. Det er først de næste par år, vi kan vurdere konsekvenserne, men allerede nu er der kommet meldinger om stærkt kritisable private tilbud. Desuden kan der konstateres et mærkbart fald i uddannelsesaktiveringen, som især går ud over de kortuddannede. Til gengæld har de arbejdspladser, som er hele beskæftigelsespolitikkens omdrejningspunkt, endnu ikke vist sig tværtimod. Beskæftigelsen er faldet, hvorfor det bliver vanskeligere at oprette private jobtræningspladser og skaffe de ledige i arbejde med løntilskud. Vender denne udvikling ikke meget snart, vil regeringens politik kun have to elementer tilbage: Øget kontrol og disciplinering af de ledige samt nedskæringer i forsørgelsesgrundlaget. Hvad angår det første kan der allerede spores en markant stigning i indberetninger til a-kasserne. Hvad angår det sidste måtte regeringen give op i forbindelse med forhandlingerne om finansloven men vil uden tvivl vende tilbage. VK-regeringens udgangspunkt holder ikke Faktisk viser regeringens beskæftigelsesfilosofi, som den deler med liberale regeringer overalt i den vestlige verden, skuffende resultater. Blandt andet er resultaterne fra Holland alarmerende, og i det store hele er det den model, beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen har overtaget. De private virksomheder interesserer sig kun for de mest formidlingsparate ledige, da de andre giver en dårlig indtjening. Nationaløkonomisk er der fare for, at vi på sigt mister konkurrenceevne, fordi arbejdskraften uddannes for dårligt eller for ensidigt. Endelig holder den liberale læresætning, at udbuddet skaber sin egen efterspørgsel, ikke. Men for at omgå denne indlysende erfaring rettes fokus blot endnu mere ensidigt mod lønmodtagerne og de ledige. Denne udvikling kan vi også forvente i Danmark, hvor alle de væsentlige elementer af den tidligere arbejdsmarkedspolitik hives ud, hvor jagten på de ledige intensiveres, og hvor den sundheds- og socialpolitiske indsats først kommer i spil, når de ledige er blevet marginaliseret eller udstødt fra arbejdsmarkedet. Tag fat på efterspørgselssiden Det ensidige fokus på udbudssiden er grundlæggende fejlagtig og har alene til formål at individualisere arbejdsløshedsproblemet. Derfor handler det ikke kun om 4

5 at få forbedret den eksisterende lovgivning om aktiv beskæftigelsespolitik og aktiv socialpolitik. Fagbevægelsens vigtigste angrebspunkt bør derimod være efterspørgselssiden: En aktiv erhvervs- og industripolitik, der skaber flere arbejdspladser. En uddannelses- og socialpolitik, der bidrager til at styrke denne politik. Ansættelse af flere til at øge velfærden på alle områder med udækkede behov. 5

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Dagpenge Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Den bedste tryghed skabes ved at der er arbejde og uddannelse til alle. Dette opnås bedst gennem en grøn omstilling af økonomien, hvor vækst

Læs mere

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Enhedslistens bud på en ny arbejdsløshedspolitik I Enhedslisten ved vi, at det er hårdt at være arbejdsløs, og at det i de sidste 10 år er blevet stadig

Læs mere

Aktivering Disciplinering til arbejde

Aktivering Disciplinering til arbejde Aktivering Disciplinering til arbejde Januar 2008 Iver Hornemann Møller, Jens Lind & Henning Hansen Aktivering Disciplinering til arbejde CASA, Februar, Januar 2008 ISBN 978-87-91795-73-2 Elektronisk udgave:

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

53. møde. Onsdag den 30. januar 2013 (D) 1

53. møde. Onsdag den 30. januar 2013 (D) 1 Onsdag den 30. januar 2013 (D) 1 53. møde Onsdag den 30. januar 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Regeringens beskæftigelsespolitik

Regeringens beskæftigelsespolitik Working Papers Socialt Arbete 2005:2 Regeringens beskæftigelsespolitik - En økonomisk-politisk kommentar til Flere i arbejde Konsulent Henning Hansen, Lektor Jens Lind och Professor Iver Hornemann Møller

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 28 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Forslagskatalog... 4 A. Et tidssvarende dagpengesystem A.1 Dagpengeperioden afkortes

Læs mere

Aktivering og den danske arbejdsmarkedsmodel

Aktivering og den danske arbejdsmarkedsmodel Nationaløkonomisk Tidsskrift 151 (2013): 278-293 Aktivering og den danske arbejdsmarkedsmodel Torben Tranæs Rockwool Fondens Forskningsenhed, mail: tt@rff.dk RESUMÉ: Synspunktet i det følgende er, at (1)

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

dm faktor 4 SEKTOREN FOR HONORAR- OG TIMELØNNEDE, NR. 1 18. JANUAR 2013

dm faktor 4 SEKTOREN FOR HONORAR- OG TIMELØNNEDE, NR. 1 18. JANUAR 2013 dm faktor 4 NR. 1 18. JANUAR 2013 SEKTOREN FOR HONORAR- OG TIMELØNNEDE, DELTIDSANSATTE OG ARBEJDSSØGENDE Ledige uden dagpenge sikres uddannelse 45 CBS opretter kurser til ledige akademikere 46 Regeringen

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Konkurrencestaten slår dem ud!!!

Konkurrencestaten slår dem ud!!! Konkurrencestaten slår dem ud!!! Folkerigsdag lørdag den 2. august 2014, Valby Kulturhus Indlæg af Ole Meldgaard, Chefkonsulent på Kofoeds Skole Konkurrencestaten, selve navnet lyder som en trompetfanfare.

Læs mere

Vi vil gerne have det, som vi kalder et flaskehals-barometer. Page 1 of 7

Vi vil gerne have det, som vi kalder et flaskehals-barometer. Page 1 of 7 INTERVIEW Henrik Sass Larsen: Vi må gøre op med det frie uddannelsesvalg Af Allan Christensen @journallan Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 3. juni 2015, 05:00 Del: Det er nødvendigt med en benhård

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Den 1. januar 2003 trådte en del af den

Den 1. januar 2003 trådte en del af den Kronik Arbejdsmarkedsreformen og vejen til det frie valg på arbejdsmarkedet Jens Lind Den 1. januar 2003 trådte en del af den arbejdsmarkedsreform, der blev vedtaget i december 2002, i kraft. Den offentlige

Læs mere

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer:

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer: Fakta om regeringens 16 initiativer En forstærket indsats skal forebygge førtidspension: 1. Udviklingsforløb for unge 2. Kampagne, guide og forsøg med udviklingsforløb 3. Efteruddannelse for medarbejdere

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmrtio. klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmrtio. klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmrtio 1 påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåa sdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj KRITISKE ANALYSER klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension

Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension Debatten om fleksjob og førtidspension og de forhandlinger, der pt. finder sted i Folketinget, er baseret på en lang række fejlagtige påstande fra

Læs mere

LO har følgende bemærkninger til lov om Velfærdsaftalen, del II af 13. november 2006.

LO har følgende bemærkninger til lov om Velfærdsaftalen, del II af 13. november 2006. Beskæftigelsesrådet Holmens Kanal 20 1060 København K Att. Lise Pontoppidan Sagsnr. 14.02-06-18 Vores ref. HBØ/kfr Deres ref. Den 22. november 2006 /2 VEHP UNQLQJHUWLOK ULQJYHGUORYIRUVODJRP9HOI UGVDIWD

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 2538.58 REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere